אסיפה כללית – אינטרנט

הנכם מוזמנים בזאת להשתתף באסיפה כללית, לשם הקמת איגוד מתמחה בנושא האינטרנט. 7 באוגוסט 1995

OCR (הסבר)
0005 אל: חברי אילא חברי קבוצת אינטרנט שלום רב! הנדון: אסיפה כללית - אינטרנט הנכם מוזמנים בזאת להשתתף באסיפה כללית, לשם הקמת איגוד מתמחה בנושא האינטונט. האסיפה תתקיים ביום וביעי, ‏ 20 בספטמבר 1995, בשעה 0, בבית יהודי בסרביה, בני אפרים 228, תל-אביב. על סדר היום: 5 - 15:00 - התכנסות והרשמה 5 - 15:15 - דברי פתיחה - עמירם שור 0 - 19:35 - הסבר על 1506 - ג'ורג' מאיר 0 - 15:50 - הצגת קבוצת העבודה(פעילות בשנתים האחרונות)-מורטי ב ס 'יום - כיבוד קל הנכם מתבקשים לאשר השתתפותכם במזכירות אילא טל' 03-6473023. בו בוה פוות, מזכירות אילא לוט: 1. מטרות האיגוד. 2. טופס הרשמה לאיגוד המתמחה. ם-י ה :- אא ...ו וו מען למכתבים: ת.ד. 53113, תל - אביב 61530, טלפון: 03-6473023, פקס: 03-6473683 6 " תאריך: טופס הרשמה לאיגוד מתמחה דמאאטדא1ז בארגון לרבעון אחרון 1995 שם משפחה שם פרטי ת.ז כתובת פרטית מיקוד טלפון בבית פקס עובד בחברה תפקיד כתובת בעבודה מיקוד טלפון בעבודה פקס דואר אלקטרוני אני מעונין לקבל את הדואר בבית/בעבודה (מחק את המיותר) (א) דפאאמזאז (53) דמי חבר בסך 20 ש"ח לרבעון אחרון 1995 בלבד ( ) רצ"ב המחאה ( ) נא חייבו כרטיס ויזה/ישראכרט מס' תוקף חתימה א יל א מטרות האיגוד המתמחה - אינטרנט ,₪ - 1506 . לעודד קישוריות והתחברות לרשת האינטרנט של מגזרי אוכלוסייה רבים, ככל האפשר, בישראל באמצעות יחסי ציבור, פרסום, סמינרים, הרצאות וכו'. לעודד | שילוב לימודים | של נושאי אוטוסטרדת המידע באוניברסיטאות, במכללות ובבתי-הספר בדרך זו יגדל מס' המתמחים, המורים והסטודנטים שיהיו מעורבים בפעילות זו. להשפיע - על הרשוות| המתאימות | בממשלה שתאפשונה התחבוות יעילה, מהירה, זולה, ונוחה של ישראל לרשת האינטרנט העולמית. לעודו הקמת 68א5%614 דמאתמדא ‏ 588 אשר יאפשר לכל ספקי - ההתחברות לאינטרנט חיבור הדדי. לפעול כסניף של ה-צ7ם]506 דמאתמדא] העולמי ולקדם שיתוף פעולה בין ארגונים העוסקים בנושא בארץ ובעולם. להבטיח | שהפעילות באינטונט תקוים תוך שמיוה על עוכי מוסר ואתיקה מקובלים. לאור העובדה ששירותי האינטונט בישראל יקרים יותר מאשר ברוב ארצות העולם, יפעל האיגוד להורדת תעריפי החכירה של קווים בינלאומיים, כך שמחירי השירות בארץ יהיו קרובים ככל האפשר למקובל בעולם. לקדם ולעודד שירותי אינטרנט יעילים, במחירים סבירים על ל ספקי השירותים, תוך קיום תחרות אמיתית והוגנת ביניהם. לאסוף ולרכז נתונים וספרות בעלי חשיבות | על האינטרנט באוץ ובעולם ולהעמידם לרשות חברי האגודה. .לעוזד הפקת ושימה אוצית ממוחשבת ופוסום של משתמשי האינטרנט בארץ, (דפים לבנים) וכן דפי זהב לפי נושאים לסקטור העסקי. .לקדם- ‏ את - השימזש. ‏ בעברית באינטרנט, -‏ ע"י" ‏ מתן עידוד | ועזרה - -לעובדים" 7-7 והמפתחים את הנושא. כמו כן, לעודד קביעה והשמה של תקני אינטרנט עבריים בעזרת מכון התקנים הישראלי. לארגן שירותי רישום של כתובות 1 ושמות ל-5א41אס ומפה ארצית של //ששי בישראל.