מכתב לתלמידים ותלמידות מצטיינים

בקרוב תעמוד/י בפני ההחלטה החשובה כיצד לתכנן את עתידך המקצועי. אני מקווים שאחרי שתתארח/י ב"יום התלמידים והתלמידות המצטיינים" תוכלי/י למצוא תשובות לנושאים רבים בתחום המרתק והמעניין של תעשיית האלקטרוניקה והיי טק בישראל.

OCR (הסבר)
טכנולוגיות מידע ותקשוב - השער למאה העשרים ואחת ה ] הכינוס הבין לאומי ה- 30 8 של האיגוד הישראלי לטכנולוגית המידע (אילא) [יייי, צהטדא6ס דפחו דאפשוד פווד סד פד פווד - צ6ס וסאווס6ד אסודגאהסזאו אסוזא=שא60 |האסודהאח= דאו הו30 שד 200 (אקו) 95| :0 אסוד45500!4 6או6655סח; אסודגאהס-או סוד זס מו ירושלים, 30 ינואר - 1 פברואר 1996 1 צמהטחםם- - 30 צההטאג, , ומהחפו ,ואם ואפטחש 06" אביהו בן-נון תלמיד/ה יקר/ה, ו יו"ר הנהלת אילא דיר דוד מיטווך בקרוב תעמוח/י בפני ההחלטה החשובה כיצד לתכנן את עתידך המקצועי. נשיא אילא אנו| מקווים| שאחוי שתתארה/י ב"יום התלמידים והתלמידות | המצטינים" | תוכל,י משה נדיר למצוא תשובות לנושאים ובים בתחום המרתק והמעניין | של תעשיית האלקטטרוניקה 1 וההיי טק בישראל. ו ל אלישע ינאי "יום | התלמידים והתלמידות המצטיינים" מתקיים במסגרת הכינוס הבינלאומי | ה-30 יוזר ועדת התערוכה של האיגוד הישראלי לטכנולוגיית | המידע (אילא), | אשר מוקדש השנה לנושא משה גוטליב "טכנולוגיית מידע ותקשוב - השער למאה העשרים ואחת" ומיועד להציג את ההשגים גיזבר המתקדמים ביותור בישואל בפני מנהלים ואנשי מקצוע מהארץ ומחו"ל. | טכנולוגיית הט 860 טחושה המידע כוללת את נושא המחשבים, התוכנה והתקשוות שהם נושאים חובקי עולם |אין 0 עוד תחום שהשפיע על החבוה האנושית, הכלכלה, המדע, החינוך, הרפואה והמנהל, ל כפי שעשו זאת המחשבים והתוכנה ועוד יותר מכך תקשוות הנתונים, שהופכת את הססאווו! סוצמ .זס הגלובוס כולו לכפר קטן. ו ,6500 זו80א 6הפסו ישראל היא היום אחת המעצמות המובילות בתחום הטכנלוגיה. | מוצרי ההי-טק התסז ‏ ההאפתכ) התוצרת ישראל- מוצרי תוכנה ותקשורת- נושאים את שם ישואל ברמה ובגאון. | אך 4-ה | קצב ההתפתחויות הטכנולגיות, | אשר גדל משנה לשנה, מציב בפני תעשיית ההיי-טק החפ מתפוום אתגוים | שלא היו כמותם בעבו. לכן, כדי לשמר את יתרונה התחרותי, חייבת א חופת תעשיית האלקטרוניקה וההיי-טק בישראל להציב יעדים | בהם השמים הם הגבול סוס 6 חס ולטפח עתודה מקצועית בעלת מיומנויות טכנולוגיות ברמה הגבוהה ביותר. | , אפ 6וד הבעיה הגדולה של תעשיות אלו כיום היא מחסור בכח אדם מקצועי ומיומן בתחומי ההנדסה, | תוכנה, | מדעים מדויקים וכד'. | משאל שנעשה בקוב בני ובנות הנוער הוכיח | שאין מודעות | מספקת לאתגוים שמציבה תעשיית | האלקטרוניקה וההיי-טק בישראל מבחינת ענין, | אתגר מקצועי, קידום ושכר ועקב חוסר ידע, פונים ובים ללימודים עיוניים | במקום להמשיך במסלול הטכנלוגי, | בו מיגוון | האפשרויות | הוא אינסופי. היום תוכל/י לבחון בעצמך עד כמה מתאימות ההבטחות למציאות. במטוה לוודא שמסוים אלה אכן הוצגו בצווה ברורה, מאוד נודה לך באם תואי/י לענות | על השאלון המצ"ב ולשים אותו בסלסלות הממוקמות, לצווך זה, ביציאה מהאולמות ומהתערוכה. / בנוסף להוצאות המפורטות בהמשן, במסגות ביקור בתעווכה תינתן לך גם ההזדמנות לעמוד מקרוב על חידושי טכנולוגיית המידע של תעשיות ההיי-טק בישראל בנושאי תקשורת, | תוכנה וחומרה. | כמו כן, תוכל/' להיפגש | עם נציג' | צה"ל = וציגי המוסדות להשכלה גבוהה, אשר יענו לשאלות בכל הקשור לשירות הצבאי ולתנאי הקבלה באוניברסיטאות. 4 יי בברכת יום אלישע ינאי אביהו בן-נון / מנכ"ל מוטורולה יו"ר הכינוס תקשורת, ישראל מזכירות: ת.ד. 50006 תל-אביב 61500, טל 0, פסקס: 03-5140077, 03-5175674 7 ,972-3-5175674 := ,972-3-5140000 : | ד ,61500 שו/ה- וד ,50006 ,0.8 :דוחה דשה50 דואר אלקטרוני: חוסס.58/8טקוהסס.85.660081ח60 ₪ 96 קו .665 6 96 1:2 66 :5606 וס :08- "יום התלמידים והתלמידות המצטיינים" - כנס איל"א - 1.2.1996 "יום התלמידים והתלמידות המצטיינים - כנ0 28 8 7 559-:5יה לו"ז הרצאות ]. הרצאות מליאה (אולם 1) * 5 פתיחה מר אביהו בן-נון יו"ר הכינוס מר עמירם שור י יו"ר הארגון הישראלי לטכנולוגית המידע (איל"א) הגב' יפה ויגוצקי מנהלת אגף מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך והתרבות 35 מ דוד ברודט "המשנה הכלכלית של מדינת ישראל" 55 פפרופ' חיים הררי .נשיא מכון וייצמן "מדע, טכנולוגיה ועוצמה כלכלית" 85 פרופ' זאב תדמור נשיא הטכניון "מדע וטכנולוגיה בהשכלה הגבוהה" 5 אל"מ מירי קדמיאל ממר"ם "מידע ותקשוב במערכת הצבאית" 0 מ אלישע ינאי מנכ"ל מוטורולה תקשורת ישראל ויו"ר פורום "חינוך-2000" "מצויינות מדעית טכנולוגית - יעד מרכזי לעתיד האישי והלאומי" 5 ד" יהושע גלייטמן מדען ראשי, משרד התעשיה והמסחר "מגמות פיתוח במדינת ישראל" "יום התלמידים והתלמידות המצטיינים" - כנס איל"א - 1.2.1996 1. לו"ז הרצאות באולמות 1 ו-8 + תערוכה אולם 8 ("אוטישקין") אולם 8 ("טדי") 1.]5[ קבוצה א' - צה"ל קבוצה ב' - השכלה גבוהה קבוצות ג'+ד' - 12:00-12:15 * חיל הקשר פרופ' יהושע זאבי - דיק כולל |יה, ] האלקטרוניקה הפקולטה להנדסת חשמל - טכניון צהריים והמחשבים נושא :"הצגת הטכניון ותנאי הקבלה" - 12:15-12:30 * חיל אויר פרופ' אורי שקד - דיקן הפקולטה להנדסה - אונ' תל-אביב נושא :"הצגת הפקולטה ותנאי הקבלה" - 12:30-12:45 * חיל חימוש פרופ' גבי בן-דור - דיקן / הפקולטה למדעי הנדסה - אונ'בן-גוריון נושא :"הצגת הפקולטה ותנאי הקבלה" 565 קבוצה ב' - צה"ל קבוצה א' - השכלה גבוהה קבוצות ג'+ד' - 13:00-13:15 * חיל הקשר, פרופ' אורי שקד - דיקן כולל האלקטרוניקה הפקולטה להנדסה - אונ' תל-אביב צהריים והמחשבים נושא :"הצגת הפקולטה ותנאי הקבלה" - 13:15-13:30 * חיל אויר פרופ' גבי בן-דור - דיקן הפקולטה למדעי הנדסה - אונ'בן-גוריון נושא :"הצגת הפקולטה ותנאי הקבלה" - 13:30-13:45 * חיל חימוש פרופ' יהושע זאבי - דיקן הפקולטה להנדסת חשמל - טכניון נושא :"הצגת הטכניון ותנאי הקבלה" 1:85 קבוצה ג' - צה"ל קבוצה ד' - מוטורולה קבוצות א'+ב' - 14:00-14:15 * חיל הקשר, סרטון מוטורולה כולל האלקטרוניקה צהריים והמחשבים - 14:15-14:30 * חיל אויר איל לוי-מנכ"ל פלא-פון תקשורת בע"מ ן תק נושא :"תקשורת סלולרית בהווה ובעתיד" - 14:30-14:45 * חיל חימוש שלמה יריב - ע' מנהל חט' הפיתוח - מוטורולה תקשורת ישראל בע"מ נושא :"העברת נתונים אלחוטית" "יום התלמידים והתלמידות המצטיינים" - כנס איל"א - 1.2.1996 1. לו"ז הרצאות באולמות 4 ו-8 + תערוכה (המשך) 1-5 אולם 8 ("טדי") תערוכה קבוצה ג' - תעשיות אלקטרוניקה ג' - תעשיות אלקטרוניקה קבוצות א'+ב' כולל צהריים קבוצה ד' - צה"ל |15:00-15:15 -‏ * חיל הקשר, האלקטרוניקה והמחשבים * סרטון איגוד תעשיות האלקטרוניקה - 15:15-15:30 חיל אויר * ד"ר מיכה ברונשטיין - מנכ"ל 5 ג 60ו וקה נושא :"סיפורו של יזם ישראלי - הבאת חברה רב-לאומית לפעילות בישראל" * בני הנגאל - מנכ"ל לננט נושא :"סיפור הצלחה של חב' היי-טק לתקשורת מחשבים" |15:30-15:45 -‏ * חיל חימוש 1-5 קבוצה א' - מוטורולה קבוצה ב' - תעשיות אלקטרונ יקה - 16:00-16:15| * סרטון מוטורולה * סרטון איגוד תעשיות האלקטרוניקה - 16:15-16:30 * בני הנגאל - מנכ"ל לננט נושא :"סיפור הצלחה של חב' היי-טק לתקשורת מחשבים" * יהודה פורת - סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל מוטורולה תקשורת ישר נושא : "תעשיית ההיי מצויינות ותיגמול" - 15:30-15:45| * שלמה יריב - ע' מנהל חט' הפיתוח - מוטורולה תקשורת ישר נושא :"העברת נתונים אלחוטית" * ד"ר מיכה ברונשטיין - מנכ"ל 5 166 וסקה נושא :"סיפורו של יזם ישראלי - הבאת חברה רב-לאומית לפעילות בישראל" יום התלמידים והתלמידות המצטיינים - כנס איל"א 1 בפברואר 1996 שאלון-משוב נודה לך אם תואיל/י לענות על שאלון זה בצאתך מההרצאה האחרונה/ביקור בתערוכה. סלסלות לאיסוף השאלונים נמצאות בכל האולמות וביציאה מהתערוכה. אני תלמיד/ה בכיתה : (י"א/י"ב) | במגמה : בבי"ס : מאיזור מגורים : -7-7-7ְץ]ְ]7]-]7----- נא סמן /ני בעיגול את התשובה הנראית לך ביותר. 1. התרשמות מההרצאות א. הרצאות הפתיחה באולם המליאה () עניינו אותי | (2) די ענינו אותי (3) לא מצאתי בהם ענין ההרצאה שענינה אותי במיוחד ‏ : הייתי רוצה לדעת יותר על נושא : ב. הרצאות צה"ל (0 עניינו אותי (2) די ענינו אותי (3) לא מצאתי בהם ענין ההרצאה שענינה אותי במיוחד: הייתי רוצה לדעת יותר על נושא : אבקש להתגייס לחיל בתפקיד (1) אבקש להתקבל לעתודה האקדמאית (2) עתודה טכנולוגית הערות נוספות : (1) הבנתי אילו אפשרויות עומדות בפני (2) לא הבנתי בדיוק, אבל קיבלתי מושג כללי (3) לא הבנתי מהן האפשרויות 9 ההרצאה שענינה אותי במיוחד : הייתי רוצה לדעת יותר על נושא : בכוונתי להמשיך בלימודים אקדמאיים בפקולטה : במוסד להשכלה גבוהח : הערות נוספות : ד. הרצאות תעשיות האלקטרוניקה ומוטורולה (1) הבנתי אילו אפשרויות עומדות בפני (2) לא הבנתי בדיוק, אבל קיבלתי מושג כללי (3) לא הבנתי מהן האפשרויות ההרצאה שענינה אותי במיוחד : הייתי רוצה לדעת יותר על נושא : האם שקלת בעבר להמשיך במסלול הטכנולוגי ? כן/לא אם לא, האם הכנס היום שינה את דעתך : (1) במידה רבה (2) לא במיוחד (3) בכלל לא האם לדעתך הסיסמה "בתעשיות ההיי-טק השמיים הם הגבול" היא : (1) מאוד הולמת (2) די הולמת (3) מוגזמת הערות נוספות : ו - 2. התרשמות מהביקוו בתערוכה (1) מאוד מעניין ‏ (2) די מעניין התצוגה שענינה אותי במיוחד הייתי רוצה לדעת יותר על נושא : 3. מפגשים מסוג זה בין בני ובנות הנוער לתעשייה נראים לי : (1) חשובים ביותר (2) די חשובים (3) לא רואה בהם כל חשיבות אשמח אם יארגנו הרצאות בבית-ספרי בנושא : אמליץ בפני חברי/חברותי להשתתף בהרצאות/כנסים שמארגנת התעשייה : כן /לא 4. הערות נוספות : וו וו