ידיעון איל"א – אפריל 1997

OCR (הסבר)
חכר/ה יקר/ה, ושוב יצאנו לדרך, שנת פעילות חדשה התחילה לה מיד לאחר הארוע המרכזי בחיי הקהיליה המקצועית שלנו, הכנס השנתי. חודש מרץ האחרון היה קשור במאמץ מרוכז לקראת הוצאתם לפועל של ארועים רכים שטרם קיימנו כמותם כחיינו הציכוריים והמקצועיים. בתאריך ה-4 במרץ התכנסה לראשונה המועצה הציבורית כראשותו של מר מיכה חריש. יו"ר ההנהלה עמירם שור ונשיא אילא ד"ר דוד מיטווך הסבירו לחכרי המועצה את המניעים להקמתה ואת יעדי המועצה ומטרותיה. התקיים דיון ער בהשתתפות רכים מחברי המועצה. נקבעו הנושאים והעדיפויות לטיפול כהם וכן הוחלט לקיים פעילות בקבוצות דיון שונות שעל הרככתן תדון המועצה בישיכתה הקרוכה, שתתקיים בתאריך ה-25.5.97. הנושא הבולט בו בדרשה המועצה לעסוק באופן מיידי, הוא המחסור המעיק באנשי מקצוע, דכר העלול לפגוע בהמשך ההתפתחות של תעשיות התוכנה וההייטק בישראל. מעודד היה להווכח עד כמה חברי המועצה הנמנים על ראשי המשק, תעשיות ההייטק, החינוך, המדע וטכנולוגיית המידע, רואים חשיכות רכה לעבודת המועצה ויעדיה. הכנס ה-31 שהתקיים כמתוכנן בתאריך ה-25-26 במרץ 1997, היה כנס מוצלת מאד באיכויותיו המקצועיים ובדרך אירגונו, מה שאיכזב היתה ההשתתפות שהיתה קטנה ממה שציפינו, וחבל. בתאריך ה-27 כמרץ קיימנו את יום הנוער שוחר המחשבים וטכנולוגיה. למעלה מ-3000 נערות ונערים מרחבי המדינה נטלו חלק בארוע, שהיה חוויה בלתי רגילה לכל אלה שנטלו כה חלק. ראש הממשלה ( בשידור ווידאו), הרמטכ"ל וראשי תעשיות ההייטק וטכנולוגיית המידע וכן ראשי המוסדות להשכלה גכוהה, הופיעו בפני הנוער וחשפו בפניו את האפשרויות הגלומות בבטילת חלק פעיל במקצועות הטכנולוגיים בצבא, בלימודים האקדמאים ולאחר מכן כתעשיה עצמה. צה"ל פרש תערוכה שהשתרעה על כ-1000 מ"ר, תערוכה בה הוצגו החילות. הטכנולוגים על ציודם המתוחכם והמרתק. קציני צה"ל ככירים מעידים מנסיון הכינוס הראשון, שהתקיים כשנה שעכרה, שהכינוס תרם ככר תרומה חשוכה לפיתוח המודעות של הנוער המתגיים ובשיחה שקיימתי עם הרמטכ"ל, נראה שצה"ל רואה במפעל, מנוף חשוב לעידוד הנוער לקחת חלק בחילות הטכנולוגיים. במהלך חודש מרץ אירחנו יחד עם מו"ח משלחת אנשי חינוך מהולנד, מכתב שקיכלתי משגרירות ישראל כהולנד מעיד עד כמה התרשמו חברי המשלחת ממה שראו בישראל ומהאירוח להם זכו מהנהלת מוייח. שיאו של חודש מרץ שהיה משופע באירועים, היה ארוע הצדעה לאילא ותעשיות המידע ע"י כנסת ישראל. ארוע מסוג זה והככוד שניתן לנו, טרם היה | כמותו ונעשה כיחס 4 ] לתעשיה כלשהיא + 11 ] בכנסת ישראל. כמאה מראשי תעשיות המידע וההייטק של ישראל הוזמנו ע"יי הנהלת אילא ליטול חלק כארוע. ארבעה אירועים התקיימו כרצף, כאשר כחלקו הראשון התקיים דיון בועדת הכלכלה ול הכנסת, דיון שנוהל בראשותו של ח"כ מיכאל איתן יוייר ועדת הכנסת למידע ותיקשוכ שהציג את מסקנות הועדות שדנו כרשימת נושאים שעל הכנסת להביא לאישור הממשלה והמתייחסים להיבטים שונים הקשורים בהטמעת טכנולוגית המידע בתחומים שונים של הראשויות הממשלתיות ושירותיהם לאזרחי המדינה. בתובת המערכת: מזכירות אילא, ת.ד. 53113, תל אביב מיקוד 61530 טל: 03-6413023 פקס: 034-6473683 חלקו השני של מושכ ועדת הכנסת נוהל יי יו"ר הנהלת אילא עמירם שור, שהציב בפני חכרי הכנסת את ראשי התעשיה וארכעה "כוככים" צעירים שנשלפו מתוך 0 חברות ה - קט ד₪/ד5 הקיימות היום בישראל. החברות ציק פוינט, דאג, ווקלטק וקומפי הציגו ע"י מנהליהם את הישגיהם הטכנולוגיים והכלכליים. לאחר הפעילות כועדת הכלכלה, הוזמנו ראשי התעשיה ליציע האורחים במושב המליאה של הכנסת, שם התקיים דיון כמליאה על חשיבותה של טכנולוגית המידע. בתום ישיכת המליאה הוזמנו חכרי הכנסת וראעוי התעשיה לפגישה ואירוח ע"יי יו"ר הכנסת מר דן תיכון. בדמה לי שאין טוכ מלסכם את האירוע בדכרי התודה של חכר הכנסת שמריהו כן צור שאמר, "היה זה היום המרענן, המעניין והמאושר שלי ככנסת". גם לנו היה זה יום גדול, יום כו זכינו לככוד, הוקרה והערכה מכית המחוקקים, מה שצריך לעודד ולדרכן אותנו כמשנה תוקף להמשויך כפעילותנו הציכורית והמקצועית, לקידומה של הכלכלה והחכרה בישראל. אנו נערכים ככר ליוכל החמישים של מדינת ישראל ולכינוס הבין לאומי של אילא, שיתקיים כמהלך 1998, אבי מאחל לכולנו המשך עכודה פוריה וקידום המטרות המשותפות. בברכת חכרים נאמנה, עמירם שור יוייר ההנהלה קמה עוגה וחזיה זינם. | בכל קבוצות העבודה | 6% 1 < ₪ תוכנית הרצאות לאינטינע יו 8059758 בשעה 16.00 בית יהודי בסרביה, רח' בני אפריים 228, תל אביב אי(טר(ע - 6%0זסזח!) קערך להקמת מאגרי מידע באינטתש - (כולל הדגמה) מרצה: דני גולן - ש(הל תחום אי(טרנע - 50 = יוס ה/:18/6/97 בשעה 16.00 בית יהודי בסרביה, רח' בני אפריים 228, תל אביב מתלפים, צסתים ונתיבים מ-זגאו ועד אוו מרצה: דורון שיקמוי - ה(הלת איגוד האינטונש הישואלי או(יברסיטת ברראילן רחס - |[.36. טופ.חש() 85025 |. ₪6 ספ צןץצצצ וז :קש דדרן אבטחת איכות בטכעלוגית המידע מוכז: מאיר שור ווח ה 0 בית יהודי בסרביה, רח' בני אפריים 228, תל אביב הנושא: : "מטודולוגיית אבטחת איכות תוכנה בפרוייקטי הסבת תוכנה לשנת 2000". המרצה: ארז פלג - אופיסופט/תדיעד חבר' ה(הלת אילא עמירם שור (יו"ר) - מ.לל תעשיות תוכנה ומהעובים בע"מ משה גוטליב - אוניברסיטת בר אילן שאולה הייטנר - שיווק והפקת אתרים באינטרנטו ד"ר מיכה חנני - תרכובות ברום "ענדן" בע" אלרון בע"מ 1 קליטון מערכות מידע בארגון מרכז: יו(י (וקד ו בשעה 17.00 בית יהודי בסרביה, רח' בני אפריים 228, תל אביב בעיות השגרה של משתמשי המחשב מול בעית החלפת מערכת מידע או החלפת הטכנולוגיה. העבודה השוטפת במערכות מידע יוצרת מתחים ולחצים בין המשתמש למערכת, כין המשתמשש לעמיתיו המשתמשים וכין המשתמש ליחידת המחטשב. הלחצים והחרדות מתחזקים ככל שמערכת המידע "זקנה" יותר ועונה פחות על הצרכים והדרישות. החלפת מערכת המידע גוררת את המשתמשים לרמת שיא של לחצים וחרדות. אנו ננסה לכחון כיצד ניתן לעבור תהליך מחשובי וארגוני זה במינימום "כאבים", ואם בכלל ניתן למנוע את המצב השכיח בארגון בעת החלפת מערכת. מחסני (תום ו-₪5 מרכז: אבינועם פלטין ררחד 0 בית יהוד 6 3 4 מו בסרביה, ר ח' בני אפריים 228, תל אביב כריית מידע (פַחוחווי גדג/כ) - אחד הנושאים הכי מתפתחים כעת האחרונה. נתוני הארגון מפוזרים כמאגרי נתונים תפעוליים וכמערכות רבות: ד כיצד ניתן לנצלם ולהוציא את העיקר מנתונים אלה? ד מה ניתן ללמוד מהנתונים של הארגון כאמצעות כלים מתקד- מים לכריית מידע, שלא היו בידינו בעת כניית מחסני המידע וה-565 המסורתיים? מרצה: אפריים גולדין - יועץ בנושא מחסני מידע ומערכות כריית (תו(ים כועיס חכם מרכז: ויקעוו איווה יו 400978, בשעה 17.00 בית יהודי בסרביה, רח' בני אפריים 228, תל אביב תינתן מצגת כנושא "חניה חכמה" ועקרונות תיכנון מיכרז המדחנים והכרטיסים החכמים כתר אביב-יפו 5']צכססצון// מרכז: זיו מ(דל (ושא:"6ק-דפא 05 6א" יום :06/97 בשעה 17.00 בית יהודי בסרביה, רח' בני אפריים 228, תל אביב הקרב על שולחן העכודה של המששתמשו כין אורקל, סאן, יב"מ מול מייקרוסופט, הינו הקרכ הגדול יותר על ליבו של המשתמש הקצה בבית ובאירגון. במסגרת המפגשו בדון בטכנולוגיות החדשות ובמשמעותן. אבשחת סערכות סידע מרכז: אברהם הים בית יהודי בסרביה, רח' בני אפריים 228, תל אביב ה(ושא: מערכת ממוחשבת לאבשחת מידע לבקוה ולביקורת מראה: אורית רומשעיין - ס(הלת קו המוצר, חב' הד-און תקציר: בהרצאה תוצג מערכת ממוחשבת לכדיקת תפקוד מערך אבטחת המידע והתאמת מערך זה לארגון. המערכת מגיעה עם מספר נוסחי מדיניות אבטחת מידע אותן ניתן להתאים לנוהלי הארגון הנכדק. המערכת מאפשרת לנו לראשונה לתת תשוכה לשאלה "עד כמה אנו מוגנים". ניתן לבדוק באמצעות המוצר מערכות הפעלה פויו/ אפפ ,דא פששסבחושצ ,!וסצסצז ,אוחנו, מסדי נתונים, נתכים (5ז6פטס1) ו-85|ג/צסו=] 'צכיסצווצ מוכז מר זיו ס/דל רווזוה 1 סרביה, רח' בני אפריים 228, תל אביב ווח ד 5.07 94 בית יהוד "אופיס 97 כיוו('י התפתחות" חכרת מייקרוסופט הכריזה על גירסה חדשה של משרד ממוחשב 7 777 = אופים 97 כוללת אופציות חדשות של המוצרים ואינטגרציה חזקה עם האינטרנט. במסגרת המפגש יוצבו הכיוונים וההתפתחויות. לו"ז אוועי אילא המחשב האישי באוגון 5/9 - מחסני (תונים ל- ₪5 מרכז: אבי עסיס 7 - אבעתת מערכות מידע זו ד', 28.5.97, בשעה"7.00) 7 - מפגש אלת'ים בית יהודי בסרביה, רח' בני אפריים 228, תל אביב 7 - 0)>5סאוו/ אם עד לפני שנה היינו כטוחים שיישומים מודרניים נכנים בטכ- גיקת שרת/לקוח הרי שלאחרונה אנו עדים ל-6זסצי2?לטפ חדש 7 - המחשב האישי באוגון "אינטרה נט" -- וכיום מדברים על מעבר לטכנולוגיה זו לא רק עכור הפצת מידע ושיתוף מידע בארגון אלא כתשתית רחכה 2,077 5 קליטת מעוכות מידע באוגון להפעלת יישומים כארגון. 7 - הכ[0 השנת' של אלתים - 2% ההרצאה תכלול את הנושאים הכאים: ד) מדוע עברנו לטכנולוגיית שרת/לקוח? 1 ד מה היו תופעות הלואי של ות זו? 7 - אי[טר(ט כו מדוע לעכור לאינטרה נּט? ד מהם היתרונות במעכר לאינטרה 0 7 - כרעיס תחכם ד) סטטוס השימוש באינטרה נט בעולם. ד כלי פיתוח לסכיכה זו. 7 - 0/5סאזו/ דו סקירה תמציתית של ארכיטקטורת ה -6 והשתלכותו. 7 - מפגש אלתים 7 - אבטחת איכות בטכנולוגיית המידע מרצה מר עוזי אחיטוב, מ(הל השיווק בג'ון ברייס הפעילוות השוטפת של אלתים מרכז: אמטן קגול תאריך: יום ביך השעות 19:50 - 16:50 מקום: בית יהודי בסרביה, בני אפריים 228, ת"א. הושא: יישום תורת האלוצים לשיפור ה-ח31ח6 ץ|קקט5 |הקשר עם ספקים - (יתוח אווע בחברת 16ם חכרת ₪16 הינה חברה אמריקאית כעלת מחזור של 2.25 מילארד דולר, המבססת את כל היצור על 6אזו86טס5דטס מרא. החכרה משתמשת כתורת האלוצים לתכנון ונהול השרשרת הלוגיסטית והקשר עם הספקים. בהרצאה יתואר תהליך ה- אוו644 ץ וקק50 ויוצגו השיפורים שבוצעו. המרצה: אברהם סורדור, יועץ לניהול, מתמחה בתורת האלוצים ותהליכי צזו4= ץצ ומסט5 , שותף לשעברו בסכון גולדוע. אי ל בין השעות 19:50 - 16:50 מקום: בית יהודי בסרביה, בני אפריים 228, ת"א ה(ושא: אפיון בח'רה ויישום של סעוכות קַחוחח3|ץ 16500766 56וזקז66הם - קגם יישום מערכות ?5% תופס תאוצה רכה בתקופה האחרונה בארץ, זאת במקביל ליגל" האמוץ האדיר של מערכות אלו בחו"ל. מטרת ההרצאה לאפיין מערכות כוללות לנהול עסק (ק6%) - לכאר את ההכדלים כין ?68 ובין ?חויז, להציג את הצרכים העיקריים והשיפורים האפשריים כיישום מערכת, כולל כחינת הצורך בעיצוב מחדש (898) של תהליכים ולהציג את ההדגעוים החעוובים בתהליכי הכחירה והיישום. המרצה אמטן קול, אוז6, מנכ"ל 6וס טכולוגיות, משמש כיו"ר אלתים, מתמחה בשיפור מעוכי תפעול ויישום מערר כות ?אש /ו| קמוין בארץ ובחו"ל. (א אשרו השתתפותכם בעל' 03-6473023 הכנס השנתי של אלתים:2/6:97-7 במלון דן אכדיה (הרצליה). עלון מצורף. להרשמה חב' ארטרא 5177888 - 05 חברי אלתים זכאים להנחה בגובה 100 ש"ח בכנס השנתי וכן זכאים להשתתפות ללא תשלום בפעילות השוטפת. השתתפות אורחים שאינם חברים בפעילות השוטפת הינה 50 שח למפגש. פב קמה עןג ה וה חיש בכל המפגשים = הוור רכ ככ 1 0 - תאור הפעילוות אלתים - האגודה הישראלית לניהול התפעוף (65| ]5%/5!) נוסדה בשנת 1980, במטרה לאפשר לחכרים לעקוב ולהתעדכן בטכניקות החדשות כנושאי לוגיסטיקה, תכנון, ייצור ומלאי. באגודה ל 0 חברים. אלתים הינה אגוד נלווה לאילאא. החכרות כאגודה מקנה לחכריה, כין היתר, את הזכויות הכאות: ד) השתתפות כמפגשים מקצועיים וכינוס שנתי כנושאי לוגיסטיקה, מערכות מידע, תכנון הייצור, ניהול המלאי. ד קכלת חומר מקצועי, כולל חומר של האגודה המקבילה בארה"ב 7!605/ - חסוס6טטסי? חג6ו6וח/) ((60ו506 |סיוטחס:) ץזסזהפשח! 6חגּ האגודה הגדולה בעולם בתחומי נהול התפעול ומחשוב התפעול (מעל 50,000) חברות. 3 קכלת תעודת הסמכה בינלאומית בניהול הייצור והמלאי (מ.נ.י.מ א|ק6) לאחר עמידה בכחינות 65|ק/ . ₪ ביקור במפעלים ובחברות ציוד ותוכנה להכרת מערכות חדישות מהיבטי מתכנני המערכות והמשתמשים בהן. ד קבלת מידע על תכניות השתלמות, סיורים וכינוסים מקצועיים כארץ ובחו"ל. ד שימוש בספריית האגודה הכוללת ספרים ויריחונים בתחומי התפעול. לכבוד אילא ת.ד. 53113 תל אביב 61530 הרשמה טלפונית: מזכירות אילא טל: 03-6473023 דמי חבר:באילא 0 שו"ח 6 דמי חבר באיגוד מו"ח 0 ו"ח 6 המי חכר -כאיגוד אלתים 0 שיח 6 דמי חבר באיגוד האינטרנט 0 ששו"ח 6 דמי חכר - חכהות משוולכות אילא + איגוד .= 230 ש"ח (6 בא הקף כעיגול: מו"ח, אינטהנט, אלתים לתשלום כהמחאה - רצופה המחאה ע"ס 8-5 > ש"ח ) ישרכארט ‏ )ויזה בתוקף עד לתשלום בכרטים אשראי מם כהטיס מסית.ז. סכום שם רת כתוב ה