ידיעון איל"א – מספר 3 – ספטמבר 1993

OCR (הסבר)
ב חוזרים לפעילות - נפגשים בקבוצות עבודה המארגנים את הקבוצות בגוון והעמקת הפעילות. קבוצות העבודה של איל"א קבוצות עבודה הן אחד האמצעים החשובים של איל"א כדי להפגיש ביננו, החברים, לצורך החלפת דעות, לימוד והרחבת אופקים. במפגשיט תוכלו לשמוע הרצאות של מומחים לנושא, סקירה של מוצרים רלוונטים ע"י נציגי החברות או הרצאות של משתמשים על נסיונס בתחוס או מוצר מסוים. קבוצות העבודה מרוכזות ע"י חברי איל"א, גם אתס יכולים להשתתף באופן אקטיבי ולתרוס בהרצאות, רעיונות, נושאים חדשים ועוד. אס ברצונכס לתרום, פנו למשרדי איל"א. כמובן שניתן לבוא לפגישות כמאציניס בלבד. הכניסה לחברי איל"א אישיים חופשית, לעובדים בחברות מאוגדות 15 ש"ח ולאורחים 30 ש"ח. השתתפותם במכירות איל"א, טלפון: 03-6715770, פקט: 4. את התשלומים ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשראי. אבטחת מערכות מידע - אבטחה במערכות פתוחות יום ה' 2/9 (18:30 - 16:00), כפר המכביה סקירת תוכנית הפעילות לשנת 93/94 (אברהם הים). כלים לאבטחת מידע בסביבה הטרוגנית, עס דגש על מערכות פתוחות ר-זסוחטטוח! (חיים הררי, ..6). עדכונים בפעולת התקינה הבין-לאומית ובמכון התקנים הישראלי בנושא אבטחת מידע. נהול פרויקטים - פרויקט מערכת שינוע לחלב יום ג' 7/9, (19:30 - 17:00), כפר המכביה במפגש יוצג פרוייקט הקמת מערכת שינוע ארצית של חלב ומוצריו ע"י תנובה והמרכז המדעי של ]א.1.8. את המערכת יציגו המפתחים המשתמשים (יעקב רבינוביץ -תנובה, ד"ר אבי הרפ - 1א.1.8, ארנון ברודנר - תנובה מחשבים). המערכת היא מערכת מתוחכמת המתמודדת עס האפשרויות | הרבות להובלה ובוחרת | מסלולים אופטימליים לפי אלוצי אמן מקום ותנאים. 1 - סקירת מוצרי זס₪ ל 6ק יום ה',9/9, 17:30 בכפר המכביה במפגש יוצגו תוכנות המרה ב-זסם על גבי 26, התוכנות שיוצגו הן: | 6 0-01 - יאיר דגן, .6.8 | = מזד-זס₪ - אלדד ליבנה, שי מערכות > | > [סמתת -גריספיר, מל"ס מערכות 8 א 1 - יוסי זיגלמן, קומסט גליון 3 - ספטמבר 1993 עס תחילת השנה מתחילה הפעילות העניפה בקבוצות העבודה, גליון זה מכיל מידע מפורט על המפגשים. כל חברי איל"א מוזמנים למפגשים. קבוצות העבודה הן שלך ובשבילך, בוא למפגשים. בעתיד אולי תוכל לתרוס מנסיונך לחברים זכרו: כנס איל"א, 24-25 לאוקטובר המערכת מחוז ירושלים - שימוש ב 6356 בטכנולוגית אובייקטים יום ד' 8/9, 13:45, בנק ישראל, אולם הדרכה, קרית הממשלה אביבה שיניצקי תציג את המערכות המוחשבות בבנק ואת הטמעת כלי ה 69856. )הבה לבנוירט ודני גוטהולד יציגו דוגמאות מפתוה מערכות באמצעות 68% בטכנולוגית אוביקטים. חובה להרשט - ללא הרשמה מוקדמת איך אפשרות כניסה לבנק ישראל. (הרשמו במשרדי איל"א או אצל שולמית ברקת, מרכזת מחוז ירושלים - 9) בעת הרישוס יש לציין מספר תעודת זיהות, כמו כן יש להקפיד להגיע בזמן כדי לאפשר כניסה למיתחםס בנק ישראל הנדסת תוכנה - מימשקי אדם מחשב יום ג' 7/9, (19:30 - 16:00), כפר המכביה בתוכנית הרצאתו של ד"ר ירח צור בנושא: "מימשקי אדט-מחשב: תפיטה, מרכיבים ובתינה", בין הנושאים: > מהו מימשק אדס-מחשב? 5% מה הוא כולל? > | באטה חלקים של התוכנה הוא מתבטא ? > כיצד בודקים את הממשק מנקודת הראות של המשתמש? 1 - בקרה בפרוייקטי תוכנה יום ב' ,13/9, 17:00 בכפר המכביה עופר אלבק, מנכ"ל "טסקוס בדיקת מערכות תוכנה" ירצה על "תפיסת הבקרה בפרויקטי תוכנה". בהרצאה תוצג תפיסת השילוב של בדיקות תוכנה בתהליך הפתוח משלב ה-א ועד בדיקות הקבלה. חוובבי תקשורת מחשבים - כל מה שרצית לדעת על 285 ולא העזת לשאול יום ד' ,22/9, 17:00 בכפר המכביה הפגישה מיועדת לבעלי מודמים, אחרים יכולים להגיע אבל יצטרכו לרכוש מודם כדי להנות מעולם ה ₪85. בפגישה יציג מר חייס נוימן יו"ר עמותת חובבי תקשורת המחשביס בישראל 10064 את הנושאים הבאים: מהו 835, מושגים כלליים. > מבנה ארגוני של מערכת 285. > מבנה רשת ה 385-ים בארצ ובעולם. דואר אלקטרוני. פעילויות חודש אוקטובר מפגש האגודה הישראלית לארוונומיה יום ד' 13/10 (19:00 - 15:30), כפר המכביה במפגש הרצאות: > מתודולוגיה להערכת פ>חסס - יהונתן מיישל, ארגו 5% מימשקי מחשב לבקרת תהליכי מכונה - טל ברקת, ח"י 5 ממשקי תחנת עבודה בתעשית המוליכים למחצה - רועי שגב, פמאס כמו כן יכלול המפגש סמפטיון בנושא: "מי הוא מהנדס אנוש?" בהנחית ד"ר יאיר ליפשיצ מהטכניון. המחיר25 ש"ח לחברי איל"א והאגודה, 35 ש"ח לאחרים. |( - ישום המתודולוגיה בתחום התוכנה יום ב' 18/10 (19:00 - 17:00), כפר המכביה חוה שמיר תרצה על ישוס תפיסת האיכות הכוללת (אסיד) בתחוס התוכנה. ההרצאה תנסה להסביר באמצעות בחינת מושג האיכות והתפתחותו בעולמנו והסבר מעמיק של מושג ה 1א10, כיצד ניתן לישס תפיסה זאת לעולס התוכנה. ) - נתול מלאי כחלק אינטגרלי מנהול יצור ו-0:41.6 יום ג' 19/10 (19:00 - 17:00), כפר המכביה > הרצאה על האספקטים של 641.5 הרלונטים לנושא. > הצעה לעבודה ישראליים. קביעת תוכנית להמשך הטפול בנושא. ודיון בנושא קביעת סטנדרטים הנחות לחברים אישיים באיל"א: הוצאת הוד עמי לספרי מחשב ספרים חדשיס למקועניס ומתחיליט בהנחה של 20% ויותר לחברי איל"א: רשת |!וטצסאז - מדריך הפעלה ושרות: 2% 56 מגי'ק - מדריך שלס למפתחים ומשתמשיסם 5% 68 בסיסי נתוניס טבלאים ושפת .801 6% 55 מלאכת מחשב - 88410 6טונוס) 5 20 6 5 - המדריך השלם 5 42 מדריך אחזקה ל-006 א 40 דמי משלוח 6 ש"ח, הנחה נוספת להזמנה מרוכזת. הוד-עמי, ת.ד. 6108 הרצליה 46160. טל: 09-541207, פקס: 12. הנחה לגמלאים בדמי החבר גמלאים זכאים להנחה של 50% בדמי החבר השנה באיל"א. %יכרו שחיילים בשירות חובה זכאים לשנה אחת חברות | חינם באיל"א. פרטים במזכירות איל"א. אתה באיל''א - אתה שייך אמיא - קול קורא למרצים בימי עיון אס אתה או עובדים בחברתך מעוניניסם להרצות בימי העיון של אמיא (ארגון משתמשי ה אוה בישראל) - פנה למזכירות איל"א (טל: 03-6715770, פקט: 03-5744374). השאירו את שם החברה, המרצה, טלפון ליצירת קשר, נושא ההרצאה ותאור קצר. בין הנושאים המענינים את הצבור: תכנות: תכנות ]ווסוא/א, חלונאות, תכנון מכוון אוביקטים, כלי פתוח תקשורת: רשתות מקומיות, קישוריות בין מערכות הפעלה שונות ( ,05 5\ ,]|טטסצ , 5שסטחו/צ) ו-אותש, חשוב מבוטר. נהול מערכות: נהול מחשבי אוח(ז, אבטחת מידע, תוכנות נהול. גם רעיונות אחרים יתקבלו בברכה. קבוצות עבודה חדשות קוראות לכם להצטרף קבוצת עבודלת בנושא 165) המרוכזת ע"י ד"ר עלישה לוק'ץ מתחילה את פעילותה, אש אתט מעוניינים לתרוםס לפעילות הקבוצה, ובהודמנות ואת להכיר אנשים העוסקים בתחוס ולהרחיב את אופקיכם - בואו לעזור, התקשרו למשכירות איל"א (03-6715770). קבוצת עבודה בנושא טכנולוגית המידע טכנולוגית המידע מהוה כיוס ענף תעשיה בעל השלכות מהותיות על המשק העולמי ועל הדרך בה ארגונים מנהלים את עסקיהם. קבוצה זאת שמה לה למטרה להביא בפני מנהלים וסגל טכנולוגי בכיר נושאים חדשים והתפתחויות בתחום זה. בין הנושאיס במפגשים: מיצוב הטכנולגיה במשק העולמי, אסטרטגיה ומיצוב של חברות חומרה ותוכנה, כווני התפתחות טכנולוגיים ומסחריים, התמודדות עס מורכבות מערכות המידע, אסטרטגית מחשוב בארגוניס ואפילו הבטים חברתייס ותרבותיים. אריה בירון הוא רכז הקבוצה, המעונינים להצטרף (חברי איל"א בלבד) ירשמו במזכירות איל"א - 03-6715770. מחשבי איל"א מאובטחים באמצעות תוכנות של חברת אלישים מעכשיו אין צורך לדאוג למחשבי ה 26 של איל"א. באיל"א הותקנו התוכנות 88/6ז4500]/ ו-1055810 מתוצרת חברת אלישים המגינות על המחשב מפני נסיונות חדירה, פגיעת. וירוסים או פגיעה בשוגג, כעת נוכל כולנו לישון בשקט. שימו לב! משרד איל"א בירושליס נסגר בתאריך 1/9/93 את השרות לחבריס הירושלמים יעניקו משרדי בת"א, טלפון: 52 פקט: 5744374