ידיעון איל"א – מספר 9 – מרץ 1994

OCR (הסבר)
תוכנית הצבירה של איל'"א שיקולי מיהכוז/ביזור ותצורה. יום עיון 113199 כפר המכביה, רמת גן מנחה ומנהל התכנית: שריה תבור - מרכז מחוז ת"א באיל"א מדיניות ‏ המירכוז/ביזור בארגונים גדולים הוכתבה עפ"י המגבלות: הטכנולוגיות של החומרה והתוכנה, כפי שהיו קיימות בעבר. המעבר לביוור מחייב יצירת כלים חזקים אשר מסוגלים לתת פתרונות משולבים לארגון בכל הדיסציפלינות המחייבות כגון שיטת הבקרה והפיקות על המערכת, גיבוי, שמירה על רמת הביצועים לעיבודים הנדרשים בארגון, תחזוקת המערכת, מודולריות בהתרחבות וכר. ביס עתה לריבוי טכנולוגיות של כלי בטור כגון תחנות עבודה חזקות, 1 מקומיות המשולבות באינסטלציות רחוקות ותפיסות מתקדמות בתחום שרת/לסוח - אשר רובן נוחות לתפעול ומאפשרות מימוש חלוקת והתאמת רמת פירוט המידע הרלוונטי לכל רמה ורמה בארגון. פריצת דרך טכנולוגית ‏ או מחייבת חשיבה אסטרטגית מסודרת ומקצועית לאופן התמודדות הארגון במגמה זו לקראת שנות ה20007. קיימים סיכונים רבים ביצירת "סינטזה" לא נכונה בין ביזור וריכוז. משמעותה מחד - ריכוזיות רבה יוצרת מגבלות רבות בנוחיות ההפעלה ופטור העיבוד והמיחשוב בארגון, מאידך * בטור לא מבוקר עלול לגרום ל"אנרכיה מיחשובית" בלתי ניתנת לשליטה. במהלך יום. העיון יוצגו לקחים ונסיון מצד מרצים בכירים אשר התנסו בדילמה זו במשך שנים רבות, יוכלו לתרום מנסיונם לצורך מתן כלים למדיניות ארגונית נאותה בתחום רגיש זה. בין המרצים: פרופ' ניב אחיטוב ופרופ' ישראל בורובי מהאקדמיה; בתחום הנסיון הארגוני: מר יצחק מלאך ומר אוסי לאונר; בתחוס יצירת כלי המיחשוב ואסטרטגית הביטור למול כלים ריכוזיים: מר שלום אלקין. אם אתה לוקח חלק בתהליך קבלת ההחלטות הארגוניות בתחום המיחשוב או שיש לך ענין בעתיד מערכות המיחשוב הארגוניות - מקומך ביוס עיון זה. לפרטים. נוספים והרשמה: פנה לעדנה בטלפון: 03-6771292 או פקסט: 4 ודעון איל'א כתובת המעוכת: מזכירות איל-א, כפר המכביה רמת גן 51109 טל החל מהמחודש אנחנו פותחים בתוכנית צבירה מיוחדת המאפשרת לכם, חברי איל"א, להרוויח יותר מהשתתפותכם בפעילות איל"א, מהיום תוכלו לצבור שעות השתלמות ע"י השתתפות בקבוצות העבודה וימי העיון של איל"א. בכל זמן תוכלו לקבל מאיל"א תעודה המעידה על השתלמותכם במסגרת פעילות איל"א ובה יצוין תחום ההשתלמות (במידה וההשתלמות תהיה במסגרת קבוצת עבודה אחת, י מספר קבוצות עבודה קרובות) ומספר שעות ההשתלמות. פרטים מדויקים יופיעו בעלונים הבאים - אך כבר כעת ניתן לצבור שעות 6 2 מרא 1994 לרא 1994 1, פקס. 03 714 העורך 8 פש:עה באמצעות מחשב יום עיון, 12319%4, כפר המכביה, רמת גן מנחה ומנהל התוכנית: אבורהם הים, מונז קבוצת עבודה *אבטחת מידע" באיליא המחשב - טכנולוגיה, משפט, אתיקה ופשיעה "לעולם הממוחשב" השפעה מרכזית על אורח החיים של הפרט והחברה בתחומים רבים. אנחנו חיים כבר כיוס בגרסה משופרת של סינדהום "האח הגדול". כולס, מניה"ס דרך הצבא וכלה במס הכנסה * יודעים עלינו הכל ורבים מנסים ולעיתים מצליחים לשתף את עצמם במידע. כמות ה וגּ] אחט. שאנחנו מקבלים לפי רשימות תפוצה אלו מוכיחה ואת - אבל ואת רק אחת מהבעיות שמציג המצב בעולם המודרני. שאלה בולטת אחרת היא זכויות היוצרים על התוכנה. במיוחד זכורה תביעתה של חברת 16 על זכויות יוצרים על פח האשפה באמצעותו מוחקים קבצים ב" [10%חוטג])]. יום העיון ייערך במסגרת הפעילות של איל"א לקידום ופיתוח נושאיס הקשורים למחשוב בכלל ולהיבטי משפט, אתיקה פשיעה ואבטחת מערכות המידע בישראל בפרט. בין מגמות יום-העיון לשמש כקטליטטור למודעות ופעולה בתחומים אלו ואחרים ע"י גורמים ממלכתיים, אקדמים ואחרים. פרטים ומידע נוסף אצל אברהם הים 027761803, הרשמה במשרדי איל"א, טל. 0376771297. ד עשי רז 1 עשי רז 1 עשי רז 7 מה'ום תוכלו לאשר השתתפותכם בקבוצות העבודה במענה הקול" הממוחשב החדש של א'ל'א, טלמון: [-1- 5-1 ?+ ?--ן -/. כפר המכביה, רמת גן ב-10 במר 19% איל"א מקיים ביחד עם אמצ"י ערב עיון בנושא ביזור מערכות תקשורת - 6א1631-5171א - דוגמאות אמיתיות בערב העיון נשמע על תכנון והכנת תשתית תקשורת מודרנית של רשתות תקשורת מסומיות מקושרות, ועל המעבר לפיתוח מערכות חדשות בתפיסת 36888-ד אש! 61 בהרצאות תוצג משמעות השינוי מהיבטים מקצועיים/ ארגוניים. תכנית ערב העיון: 0 " 14:15 = התכנסות ודברי פתיחה מר לואי פרידמן, יוע תקשורת 5 "- 1535 ישומי התקשורת של הסוכנות היהודית אסתר אברג'ל, לל"ן 5 "* 1615 | הפסקה וכיבוד 15 - 1735 = ביזור מערכות בבתי הזיקוק אתי גוטמן, בתי זיקוק השתתפות בערב עיון זה כרוכה בתשלום של -80 ש"ח (למשלמים לאחר האירוע תוספת של -10 ש"ח). לפרטים נוספים והרשמה יש להתקשר למטכירות איל"א, טלפון: 03-6715770, 0376771292; פקס: 03-573437%. מתוז ירושל:ים תוזר לפעילות לאחר הפסח יתחיל מחוז ירושלים בפעילות, את הפעילות ירכז מר יעקב גבות, מנכ"ל שע"ם, פרטים על הפעילות תקבלו כמובן בעלונים הבאים הבטים משפטיים של [תת יום ד, 934 17:00 7 1930, דן פנורמה מרצה: מר גדעון פישר ממשוזו של עו"ד דיר תמיר 1 (ספתגהסזטות] 281 סותזסוסטום) הוא תחום מחשוב שנועד לאפשר לחברות וגורמים עסקיים אחרים להעביר ביניהם מסמכים. בצורה אלקטרונית. כמובן שלנושא זה יש השלכות משפטיות כבדות. כבר איץ ייר לחתום עליו לתייק ולהציג בבית המשפט. ואת דוגמא טובה לבעיות משפטיות שהתרחבות השמוש במחשבים מביאה. מעניין לכל אנשי המחשב שפגשו או חוששיס שיפגשו עורך דין בחייהם המקצועיים, לבוצות עגודה | קבוצות העבודה של איל"א הן המסגרת בה נפגשים חברי איל"א. המפגשים האלה פותחים בפנינו, החברים, את אותן זויות ראייה שעיסוקנו היומיומי איננו מאפשר לנו לראותן. כדאי לצאת מדי פעם מהמסגרת המשעבדת אותנו לתפיסות מסוימות, ולשמוע מה אחרים חושבים ועושים. החלפת דעות זאת מרחיבה את האופקים ומלמדת הרבה. קבוצות העבודה מרוכזות ע"י חברי איל"א. אתה יכול להשתתף בהן כשומע או להצטרף באופן אקטיבי לפעילות ולתרום בהרצאות, רעיונות, ארוח במקום העבודה שלך ועוד. אם ברצונך להשתתף השתתפות אקטיבית, פנה למוּכירות איל"א לקבלת פרטיו של מרכז הקבוצה הכניסה לחברי איל"א - חופשית. לעובדי חברות מאוגדות - 15 ש"ח, לאורחים (שאינם חברים) - 30 ש"ח, ניתן לשלם טלפונית באמצעות כרטיס אשראי - במזכירות איל"א, טל 03-6771292 מידע בארגון-מודעין עסק? ממוחשב יום ה, 3394, 19:00-17:00, אולם ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין 2 קומה ב מרכזי הקבוצה: אהובה פיינמסר, דוד בן עמי תהליך המודיעין העטקי הנושא הרלוונטי כל כך יעניין אותך בין אם אתה ספק, צרכן או מקבל התלטות, דוד בן עמי ירצה בפגישה על תהליך המודיעין העסקי. לאחר מכן יתקיים דיון שמטרתו תכנית העבודה של הקבוצה לשנה הקרובה. יום ג, 8394 1600 - 19400, אולס ההרצאות של מלמט"ס, עתידים, בניין ? קומה ב' מרכזים: דר' מיכה חנני, איציק לוי מרצה: אברהס יעקובי (ימבי), מנהל יחידת המחשב, בנק ישראל 56 בחינת תפיסת המיחשוב בבנק ישראל וביזור מחלקת המחקר במהלך ההרצאה יתואר תהליך חשיבתי בבנק. ישראל לבתינת חלופות: 1. המשך הגדלת קיבול המחשב המרכאי בארגון 2 פתרון מבוור כמג כן ייבחנו אספקטים טכניים וכלכליים ויוצג הפתרון, יתרונות הפתרון ודרכי המימוש. יום ה', 1039, 1600 - 19:00, אולם ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין 2 קומה ב מרכז: גורג' מאיר 166 בכל מקום הפעם נשמע מספר הרצאות על מיקומו ושימושיו של ה וח האם ידעתם לדוגמא שנס תלמידי תימון משתמשים ב זטחזטוח1 * להתקשר לתלמידים במקומות שונים בעולם, כמו הונגריה או מקסיקו. כן - גם זה ב - וו מדיניות )6חז6)ח] באר אבי כהן, אוניברסיטת ת"א פעילות )6הז16ח1 בביה'ט. נתן גלקובי , אבטחת אבות כוללת 0 ה) יום א, 94 133, 19:00717:00, אולם ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין 2 קומה ב מוכז הקבוצה: עופר אלבק. מוצה: מוטי קריספל, מנהל פיתוח תוכנה, חברת טסקוס. מטריקות וכלים שונים לסלוע בניטור פרוייקטי פיתוח תוכנה * כלים לניטור קצב התקדמות הפרוייקט. * שיטות וכלים לחיזוי מוקדי מצוקה במהלך פיתות המערכת. * מטריקות לאומדן מורכבות ואיכות הקוד המפותת. יום ב, 14394 19:00717:00, אולם ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין 2 קומה ב מרכז: ליאור קמיל הקדמה ל" 8ַחוקגוח] בפגישה זאת, לאור בקשת הקהל בפגישה הראשונה, לוצג נושא ה הו גוח] בצורה כוללת. אם חשבתם ש שחופ8תז1 זה לסרוק ציורים, כדאי לכם לבוא לשמוע מה יכולה הטכנולוגיה הזאת לתרום לכם באמת. 0 מושגי יסוד ליאור קמיל, 601 1-. 45 טטפכנולוגיות ו(60-80 לשימושי 1856 אילן אורן, 700180 לום ג', 1534 1930717:00, אולס ההרצאות של מלמט"ס, עתידים, בניין ? קומה ב מרכז!: אבי עסיס מרצה: מר נני דר, |א5%] 6 ומערכת ההפעלה ]ח6קו131 כולנו מצפים לראות מה יהיו מערכות ההפעלה השולטות בעידן המחשבים בשנים הקרובות. מידע זה חשוב ביותר לצורך תכנון ופתוח מערכות. מידע בעתיד הקרוב. בין המערכות המתמודדות נמצא את צי המערכות של ו ( 40 0זו6 היא 6110880 * הגרסה הבאה של - שש 00חו/) וגם מערכת הפעלה עתידנית מבית הל זאמו - הלא היא 1ח86ו191. כדי ללמוד עליה ולהבין יותר כיצד גם מערכות הפעלה מתקשרות למושג 06 בואו לשמוע או הרצאתו של מר גני דר מר 18%1. טבנולוגיית המידע פבלי אסטרטגי בנהול יום ד' ,163.9 19:00717:00, אולם ההרצאות של מלמט"ס, עתידים, בניין 2 קומה ב מרכז: אריה בירון מרצה: מר פיליפ שיימן שיטת 15ך בנלתוח ועיצוב טפנולוגיית המידע בארגון הגיע הזמן לצאת מהביטים ולהסתכל קצת מלמעלה - לחשוב "אסטרטגיה". בואו לשמוע הרצאה זאת המדברת על 1 | טכנולוגיית | המידע | בארגון = בשיטת (:578% 8 5ו06זה] ,8ותה16) 15 . אבטחת מערכות מידע יום ב' ,21394 18:30-1630, משרדי חברת קוקה-קולה, כהנמן 129 בנייברק מרכז: אברהם הים מרצה: בן-ציון שפירא - ממונה על מערכות מידע, קוקה קולה מדיניות וישום אבטחת מערכות מידע בקוקה קולה הפעם נתארח בקוקה-קולה ונראה שמאחורי הבקבוקים והפחיות יש ג הרבה מחשוב. למהות שאנחנו נוטים לשייך אבטחת מידע למערכות. צבאיות וממשלתיות, מקומה של אבטתת. המידע. גם. בחבהות מסחריות. ‏ בואו ללמוד מהסיכונים וכיצד מתגברים עליהם בקוקה-קולה. חובה להדשם מראש - מספר המקומות מוגבל. תקשורת איש:ת (085) וס ג', 22.3.94 19:30-17:30, אולס ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין ? קומה ב מוכז הקבוצה: חיים נוימן השימוש בתוכנת 6)גחווחז6ך המפגש הבא של סדנת 9000. 150 (הסדנא במסגרת קבוצת הנדסת תוכנה) יום רביעי, 2334 14:00 7 16:00, אולם ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין ? קומה ב' מנחה: זיו מנדל טעיף בתקן שיוצג: בדיקות תקפות מציגים: דניאל גלין, אלון לינצקי, בועז מיכאלי, ירח צור. בסיסי נתונים <חסיים יום ד', 233/94 19:00117:00, אולס ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין ? קומה ב מוכז: דני אופק מרצה: ראובן גולדשטיין, סיון פיתות מומוון עצמים בטביבת מטדי נתונים יחסיים אם חשבותם שבסיסי נתונים הם האי האחרון שלאו נכבש ע"י המושג הזה, 66וח6ח0) 20[60) (ובקיצור 00, או בתרגומו המזעזע - מכוון עצמים), טעיתם. על הקשר בין שני העולמות נשמע בהרצאה זאת. נהול פרוייקטים יוס ה 24394 1630 -19:00, חברת אוניקס טכנולוגיות, קהילת ונציה 10, ת"א. מרכז: נחמן אגמון הדרכה באמצעות מחשב ומולטימדיה ההדרכה באמצעות מחשב ומולטימדיה (671) מוכרת בשנים האחרונות בעולם כאמצעי היעיל ביותר להדרכה במגזר העסקי. הנסיון מראה שבדרך כלל משיגים הלומדים בעזרת הלומדה הממוחשבת הישגים הגבוהים ב 30% - 60% לעומת משך קורס קונבנציונלי. חברת אוניקס המתמחה בתחום זה, תציג ותדגים מודלים להדרכה כזאת. קבוצת העבודה דפאתתזצו אמנם תכננו להפגש מדי חודש ביום חמישי האחרון בחודש, אבל מה לעשות זה תמיד יוצא בחג, לכן קבענו תאריכים חדשים: 0% 8% 4 0% המחשב האישי בארגון יום ג', 19394 19:00-17:00 אולם ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין 2 קומה ב מוכז: אבי עסיס מרצה: יורם פרידמן, ידע מתחשבים גם ה 80] הוא מחשב אישי אם חשבתם שמחשב אישי זה 6? טעיתם. גם ה" ט8] של חברת 6סק , הוא מחשב אישי. כיוס נמצא ה 6ג1/] בצומת דרכים גדולה - להיות, ובעוצמה - או לחדול. בימים אלו יוצא לשוק ה 206186 - [105ת861] מבודד על המעבד "זאו של מוטורולה, |א8! ורטסק . על עתיד ה" 10 ועוד נשמע בהרצאה ואת ל מרכז הקונגרסים, גני התערוכה, תל אביב, 1 במרץ, 19% תקשוב מערכת הח'וך בשנות ה'2000 שימוש במחשבים למטרות הוראה, הדרכה ואימון (חסווטטז)5ח 1‏ 45918166 זטוטקנתס6). נמצא בשניס האחרונות בתנופה רבה של שינוי והתפתחות. מדינת ישראל מייצאת לומדות במיליוני דולר, מחשביס משתלבים בקצב מוגבר במסגרות בתי הספר ככלי הוראה ולמידה. מחשבים חודרים גם למסגרות הדרכה ואימון, בתעשיה ובייצור. מדינת ישראל נמצאת בין המדינות המתקדמות ביותר בעולס ביחס שבין כמות המחשבים ומספר הלומדים. עם ההתפתחות המהירה מתעורר הצורך בגיבוש קונספציה ברורה לגבי המתודות היעילות לשימוש במחשבים ללימוד הוראה והדרכה, בנושאים אלה ידון הכינוס, וילווה בתערוכה שתציג מערכות למידה ממוחשבות שפותחו במדינת ישראל בשנים האחרונות. הנחות לתברי איל"א אישיים הנחות לרכישת מודמים כדי להתחבר לעולם התקשוב (61תז16ח], 6ספטוק וס 6, 5) יכולים חברי איל"א אישיים לקנות מודמים של חברות בינת ר 127081006 בהנחות של עד 20%. פרטים במשרדי איל'א. לנותיותנכם כנסים בין לאומיים ריכוז מועדי המפגשים של קבוצות העבודה בחודש מרא 4 מידע בארגון 7 מודיעין עסקי ממוחשב % היבטים משפטיים של [(]:] - מפגש מחוז הצפון 4 הנדסת תוכנה 4 ]זאאזצו 4 אבטחת איכות כוללת ו1)(1) 4 גוו 1 המחשב האישי בארגון 4 טכנולוגיית המידע ככלי אסטרטגי בניהול 4 אבטחת מערכות מידע ממוחשבות 41 תקשורת אישית |805) 150 9 4 4 בסיסי (תונים יחסיים הנחות לחבר: א:'ל"א בלבד | "מחשפוביה* - סיכונים, בקרות וביקורת של מערכות ממוחשבות, מאת נורי בריחוה מחשפוביה דן במיחשוב האירגון על כל היבטיו ובפוביות מפנין: תחוס הסיכונים, עיצוב מערכות. בקרות. בקרת ואבטחת מידע מחיר מיוחד לחברי איל"א 50 ש"ח במקום 58 ש"ח ניתן להשיג אצל המורל, טל. 03-370621 ספרים בהוצאת הוד"עמי חברי איל"א, אם אתם הוצים להשתלם בנושאים שונים בעולם המחשבים - עכשיו הזמן: ספרי הוצאת הודזעמי ב- 0% הנחה לחברי איל"א. בין הספרים החדשים בהוצאה המדריך לשפת + +ש חר ק00. שפת אסמבלי למחשב האישי. כיצד לשפר את ביצועי המחשב. רשת נובל - מדריך הפעלה ושרות מגי - מדריך מלא למפתחים ומשתמשים כיצד לקנות, פנר להוצאה: טל. 097541207, פקס. 007571582 הודעה לתברים: בהודעת התשלום שנשלחה אליכם בתחילת השנה נכתב שיש לשלם את דמי החבר האישיים לשנת 199% עד לתאריך 28.2.98 מי שטרם הספיק לשלם, אנא הזדרא ועשה את מיד. ניתן גם טלפונית באמצעות כרטיס אשראי. איל"א חברה בארגון העולמיי לעיבוד אינפורמציה-ץו:1 אתה כחבר איל-א יכול להשתתף ולהרצות בכל אחד מהכנסים והסימפוציונים הבינלאומיים של הארגון. מידי פעם נפרסם רשימה של כנסים כאלו שפרטיהם הגיעו למשרדי איל"א. לפרטים אנא פנו למזכירות איל"א. 0161666 -) [הח10)התז16ח1 26 ווק 0 ) ץווצושצוהל .1994 [וזקא 2-14ן א . ותגופחו וא 6016 [ 10 התז16ח] 511 וו [58160 [16011168] 1-15 א .00₪ח0 1 .1994 [הוקא. [9-2ן 016606 > [החס1)הווז6וח] 711 ג שק הסווהס1 ה 86 וג א .ה1.0000 ,1994 [ח 26-28 [ 11610 ,94 16617 תג זט 5ז0וק ות 60 וס ו תסו .1994 56601 14-16 וו הוה 16 11 .94 ]601 5 ות 6-0 0 606666 וז 60 ג 18 ,1994 0010061 4-6 0סו)ה ה זס]ה1 חס קספאזס \ 4 (115/94\) 5516888 880 600100168 תג .1994 60606 17-18 0 הס 60167666 [108ההז6וח1 קז ג 010ח661 1 0 הותזסוח1 - 126%6100166 50610660008116 0 0 168065 ועט .0זוג6 .1995 עזגטח8 | [-9 חברי הנהלת א'ל"א:" משה גוטליב (נו"ר) - אוג' בר אילן עזרא בן כוכב - ברוידא יועצים אגי כהן - אונ" תל אביב יעקב נוי (נויברט) - ענדן בע'מ אויה עמית - קסלמן ניהול בע"מ אהובה פיינמסו - משרד החינוך עורך: עפר שיצף אישוף התהמר: חיה נלסן