ידיעון איל"א – מספר 12 – יוני 1994

OCR (הסבר)
נינוס אילא ה" 19 אחרים בנסיוננו אנה קוצות עגודה קבוצות העבודה של אילא הן המסגרת בה נפגשים חברי אילא. המפגשים האלה פותחים בפנינו, החברים, את אותן זויות ראייה שעיסוקנו היומיומי איננו מאפשר לנו לראותן. כדאי לצאת מדי פעם מהמסגרת המשעבדת אותנו לתפיסות מסוימות, ולשמוע מה אחרים חושבים ועושים. החלפת דעות זאת מרחיבה את האופקים ומלמדת הרבה. קבוצות העבודה מרוכזות ע"י חברי אילא. אתה יכול להשתתף בהן כשומע או להצטרף באופן אקטיבי לפעילות ולתרוסם בהרצאות, רעיונות, ארוח במקוס העבודה שלך ועוד. אם ברצונך להשתתף השתתפות קטיבית, פנה למזכירות אילא לקבלת רטיו של מרכז הקבוצה הכניסה לחברי אילא - חופשית. לעובדי חברות מאוגדות - 15 ש"ח, לאורחים (שאינם חברים) - 30 ש"ח. ניתן לשלם טלפונית באמצעות כרטיס אשראי - במזכירות אילא, טל. 0376473023 ממשיכים אישור השתתפותנם בקנוצות העבודה במענה הקולי החדש של אילא, טל: 0.5 - עד יום לפני הארוע ידעון איל כתובת המעוכת: מזכירות איל *א, ת"ד 53113 תל אביב 61530 טל. 6473023 פקס. 03-6473683 כינוס אילא ה-29 יתקיים הפעם בתאריכים 19117 בינואר 1995, בבנייני האומה בירושלים. כינוס אילא הוא המפגש השנתי של אנשי טכנולוגיית המידע באר). זהו המקום אליו אנחנו מגיעים כדי ללמוד מניסיונס של אחרים ולשתף בכינוס נפגוש את נציגי הספקים והמשתמשים ונשמע על עתיד תעשיית המחשבים, שריינו לכם את התאריכים 19717 בינואר 1995 ובואו להפגש בכינוס אילא, במסגרת הכינוס יתקיים טקס הענקת פרסי אילא לעבודות מצטיינות בתחום המחשבים, קול קורא להגשת עבודות יישלח בקרוב. כולכם מוזמנים להגיש עבודות והמלצות לועדת הפרס. מי יודע אולי תזכו באחד מארבעת פרסי אילא . זאאתם זאו יום ה' 9693 19.0071600, אולס ההרצאות של מלמט"מ קרית עתידים, בניין 2 כניסה א' קומה 2 מרכז גוירב" מאיר מאגרי מידע מקוונים סטיב פרנקלין, מנכ"ל חברת פרנקלינס, נציגי חברת 061.6 כנס וא זז 1 ביולי 1994 תקשורת איש'ת - 285 יום אז, 12.694, 19:330-1730, אולסם ההרצאות של מלמט"מ, קרית עתידים, בנין 22 כניסה א', קומה 2 מרכז: חיים נוימן כיצד להפיק את המקסימום מה-805! המתשב האישי באוגון יום ג', 14.694, 1930-17:00, אולס ההרצאות של מלמט"מ קרית עתידים, בנין 2 כניסה א קומה ? מרכז:אבי עסיס מרצה: מר ארי שסקין תתנת מידע למנהל: 8זַ₪ - טכנולוגיית ה- ₪18 (צורך, איפיונים ומגמות) - הדגמה של תחנת מידע למנהל כ < 2 <רכ> 4 1 העורך. > וא%0א0תעם - מפגש הפרות ו יוס ה, +16.69, 19:30-1630, אולם ההרצאות של מלמט"מ, קרית עתידים, בנין 2 כניסה אז, קומה ? באופן מיוחד ניתנת לחברי אילא הזדמנות לשמוע על רשת ‏ אסאספשש - רשת התקשורת של השוק האירופאי המשותף. חברת מלמט"מ, הנציגה הבלעדית באר של ואסאסחשם, תציג בפנינו את היתרונות בשימוש ברשת, ביניהם: גישה למאגרי מידע ולקהיליית | המחקר והתעשיה באירופה, | פוטנציאל | אדיר באיתור שותפים אפשריים בין בשוק האירופאי המשותף ובין בקהיליית העסקים באר+, קישוריות רחבה וזולה למליוניי משתמשי אינטרנט. - הצגת שימושים ברשת *ורוקוס, יעקב פורמבה - שימוש ברשת לא:תור שותפים פוטנציאליים, ד"ר אילן ביזאווי - תירגול מעשי ברשת ו מחשגים בתעשיה יום ג', 216.4 19:00-17:00, אולם ההרצאות של מלמט"מ, קרית עתידים, בנין 2 כניסה א', קומה 2 מרכז: דיר גדעון הלוי דיווח מהכנס הבינלאומי בנושא מסו) וחק 4660 6 שתו[1006 681076 5 6/0 4078060 תו שהתקיים בתאריכים 24-26 במאי, 199% בצרפת. 777 אבטחת מערכנות מידע יום ה, 23694 19:0011600, אולס ההרצאות של מלמט"מ קרית עתידים, בנין 2, כניסה א', קומה 1 מוכז!: אנוהסם הים במיפגש שתי הרצאות בתחוס אבטחת התקשורת- אחד הנושאים הקריטיים ביותר באבטחת מערכות מידע ב"עולס המתוקשב" שתי ההרצאות קשורות לאבטחת התקשורת ב-דשאת>זאז - עורק התקשורת המרכטי בעולם, | שקצב הגידול | של מספר המשתמשים בו הוא בשיעור של 20% בחודש. האס גם קצב הגידול של החדירה למערכות מידע של אירגונים הקשורים לאינטרנט עומד על שיעור דומה? ואס התשובה חיובית, מהן טכניקות המיגננה? בעיות באבטהה ברשתות אינטרנט ופתרונן הנרי נוסבכר, יועצ התקשורת של מחב"א קישוריות ואבטתה ברשתות תקשורת גלובליות שלמה קרמר, חב' דא[0ק א61166 | ל 00 7 - עתידים 2% 2 כניסה א, קומה 2 מרכז: זיןו מנדל תחזוקות תוכנה ב-150-9000 זיו מנדל, שחר פרלמן | הנדסת תוכנה יום א, 266.94 1930717:00, באולם ההרצאות של מלמט"מ, קרית עתידים, בנין 2 כניסה אז, קומה 2 מרכזים: דר מיכה חנני, איציק לוי מימוש תהליבי קהוז66תוקתם-6ק 066%%8ז7 65%תו889 באמצעות כלי 10%זא05א או מעולם ה67א61גגז למערנות המידע רס שמעוני, מחברת אוריון טכנולוגיות, יציג 0 אאסצ באמצעות תוכנת ףמ/וס 1 אבטחת אינות כוללת ((א10) יום ג', 284.4 19:00-17:00, באולס ההרצאות של מלמט"מ, קרית עתידים, בנין 2, כניסה א', קומה 2 מרכז: עופר אלבק מרצה: מייק ואבי ניתוח סיבונים בפרןייקטי תוננה מפגש מתוז ירושלים יום ג', 286.4 שעה 1630, אולם יפה נוף, מלון פלאדה- שרתון, ירושלים מוכז: יעקב נבות שפה טקס0 ומתשב: העימות והאתגר פרופ' יעקב שוויקה, אוניברסיטת בר-אילן 16 יום ד', 29694 19:30"17:00, אולם ההרצאות של מלמט"מ, קרית עתידים, בנין 2 כניסה א', קומה 2 מוכז. ליאוו קמיל משוט בעולם ה" 61%6 גןאז לקט מגמות ומסקנות מכנס ה 6א1401א1 העולמי בחסות ‏ ]א]1 ליאור קמיל, אייטק ניהול אעטליגנטי של תהליכים - מבית 1661" שי המלי, א]] פתרונות 3 נתונים יהטליים יוס א', 107.9%, 19:00-17:30, אולס ההרצאות של מלמט"מ, קרית עתידים, בנין 2 כניסה א', קומה 2 מוכז: דני אופק נולם מדברים עם פולם - קישוריות בין בסיסי נתונים מר אריה בלום, דיגיטל ישראל הכרזה על פרס' אילא - פרס מערכות מידע ניהוליות - פרס מערכות מיחשוב בתחום ההנדסי והמדעי - פרס מערכות תשתית - פרס על מפעל חיים מועד סופי להגשת עבודות 16.10.94, פרטים במזכירות אילא, טלפון: 0376473023 ועדת הפרס - תבר השופטים: אהובה פיינמסר, מנכ"ל הטלויזיה החינוכית הישראלית - יו"ר עו"ד גדי אופנהיימר דיר נחמן אורון, מינהל מקרקעי ישראל דיר מאירה איצקוביצ, הטכניון שי בייליס, מנכ"ל כלל מערכות דיר דן לוין, המכללה למינהל דבורה מיטרני, סהר חברה לביטות יצחק עמיהוד, הוצאת הוד-עמי אריה עמית, מנכיל קסלמן שרותי ניהול גגרר- ך-: עופר שיוף >< <>לארן רזרכמר-: חיה ניסן 9 "נכינוס מעולם אתף" אהו שמו ומהותו של כינוס אילא ה-29 שיתקיים בין 19-17 לינואר 1995 בירושלים. כשמו כן הוא, כינוס אחר שמייצג את העולם האחר, האטור המשתנה, בכלל זה: הטכנולוגיות, = התוכנות, | האלקטרוניקה והתקשורת. בעזרת מרצים ומומחים מהשורה הראשונה בחו"ל פונה הכינוס הפעם לתחום הרחב של העוסקים בעולם המיחשוב בכל דרגות הניהול והאירגון ומייצג את כל קבוצות העבודה השונות באילא ואת מגוון הנושאים השונים בתחום זה. בצמוד לכינוס מתקיימת תערוכה גדולה: תקשורת. ללא גבולות - מוצרים ופתרונות ממוחשבים, הויזה שלך לטכנולוגיה ורק ורי כ שר 4 ו | 3 בננל אומ:ים: והנה שוב מבחר כנסים בינלאומיים של ץן=1 - הארגון העולמי לעיבוד אינפורמציה, בו חברה גם אילא. פרטים על הכנסים במזכירות אילא: 7[ ] [ההסווהת6)ם] 50 - '94 קד * [8ו1] הס 60166006 שתואזסצוז16 06ח3 ות 67]0 006 4 1ט1 - 27 16 זו ץוו[68 [4ט)זן/ 260608) * 512080 4, ,2 0201006 - 28 ז100ת56016 סט - 105-94 50 מו 636801 תס נתטופסקותץ5 0 זו קת 6 סו ,בז800חו6 66ווש 4 ,7-9 61 נת6סצ1 כמו כן נמצאת במשרדי אילא התכנית המלאה של הכנס השנתי ה-13 של קוחו שייערך השנה בגרמניה, המבורג, בתאריכיס 8 אוגוסט - ?2 ספטמבר, 19%. הנושא: תהליך ההתפתחות של המיחשוב והתקשורת - הכוחות המניעים. חבר* הנהלת איל"א: משה גוטליב (ין"ר) - אונ' בר אילן עזרא בן כוכב - ברוידא יועצים אגי נהן - אונ' תל אביב יעקב נוי (נו'ברט) - ענדן בע"מ אריה עמית - קסלמן שרותי ניהול אהובה פי'נמסר - הטלוויזיה החינוכית