יום עיון בנושא כיוונים והתפתחויות בענ"א בשנים הבאות

מלון כפר המכביה, 21 בפברואר, 1979

OCR (הסבר)
טופס חרשמת נא לרשום את הר"מ ליום עיון בנושא "כיוונים- והתפתחויות בענ"א בשנים הבאות" שיערך ביום רביעי 21.2.79 במלון כפר המכביה המוסד/המפעל הכתובת במצורף המחאה מס. ע"ס חתימה תאריך 4 4 ב | איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמ ציה יהמ = עוירן בנושא: פיונים והתפתחויות בענ"א בשנים חבאות מלון כפר המכביה הנכת -מהכנוצו טנטס סכ גנ בק טכ םענ 0 כ 000 יום רביעי כ"ד שבט תשל"ט 1 בפברואר 1979 1.0 9.00 - 5 5 5 5 0 5 הרשמה דברי פתיחה פרופ" אלכס בלוך התעשיה האוירית לישראל כיוונים במערכות הפעלה עמנואל גרינגרד י,ב.מ. ישראל בע"מ הפסקת קפה מגמות טכנולוגיות בזכרונות , הדפסות, תקשורת ותוכנה ד"ר נחמן אורון קונטרול דטה ישראל בע"מ עיבוד נתונים אופטד ישעיהו גלזר מכון ויצמן למדע ארוחת צהרים 1.00 0 1.0 15 = 15 מיני מחשבים (עיבוד נתונים ומסדי מידע מבוזרים) (בשפה האנגלית) פרופ"* פאול פישר עשת5ג1ע [והע אוניברסיטת קנזס דקסיס מחשבים ישראל בע"מ התפתחויות אנושיות במערכות מידע בשנים הבאות משה בודי תעשיה אוירית לישראל הרצאת אורח - ביוונים ומגמות בעיבוד נתונים מבוזר (בשפה האנגלית) ניל הורנר עסתעסא 11שא י.ב.מ. אירופה דברי סיכום כתריאל צימט חב" אל-על ק פ ה תנאי הרשמה והשתתפות * דמי השתתפות - .300 ל"י -. 350 ל"י לחברי האיגוד למשתתפים אחרים * טפסי הרשמה חייבים להגיע למזכירות האיגוד עד ליום 19.2.79 בצרוף המחאה על סכום דמי ההשתתפות. * | במקרה של ביטול ההרשמה יוחזר התשלום רק אם ההודעה על כך נתקבלה לא יאוחר מיום 19.2.79. * ההרשמה בבוקר יום העיון תתאפשר אך ורק על פי מכתב התחייבות של המוסד השולח או על פי תשלום במקום. * | את ההמחאות יש להעביר לפקודת: איל"א - איגוד ישראל לעיבוד אינפורמציה פרטים נוספים: מזכירות האיגוד טל . 02(525110-1) ת.ד. 13009 ירושלים ( טופס הרשמה ראה מעבר לדף)