תקלה בתחנה 2

מדע בחברה טכנולוגית. אוניברסיטת ת"א, המרכז הישראלי להוראת המדעים. המחלקה לפיתוח הדרכה, המרכז לטכנולוגיה חינוכית