להקדים את המתחרים שלך עם Windows 2000

הזמנה ליום עיון שיעסוק במערכת ההפעלה הארגונית החדשה של מיקרוסופט Windows 2000

OCR (הסבר)
₪ טביבת זא הצרכת יישום '/ מצב ניסויי ₪ סביבוח אחרות | להקדים את המתחר ים עולך טסוו חוסויוס) עם 2000 *00ז51חס)] הזמנה אנו מתכבדים להזמינכם ליום עיון שיעסוק במערכת ההפעלה הארגונית החדשה של מיקרוסופט 0 פאוס0תו/. אנו מודעים לאתגרים העומדים בפני חברות וארגונים העומדים ליישם את המערכת החדשה. לקומפאק ולמיקרוסופט היסטוריה ארוכה של שיתוף פעולה החל משלבי פיתוח המערכת וקומפאק היא היחידה שזכתה לתואר 116879101 6ותוז? של מיקרוסופט. לקומפאק נסיון רב ביישום מערכות מבוססות 2000 פ/וס0תג'\ והיא שילבה 13,000 מערכות בארץ ובעולם, כולל בקומפאק עצמה. נשמח לחלוק אתכם את נסיוננו ולסייע בידכם לבצע את התהליך בקלות וביעילות. ההשתתפות ללא תשלום אך מספר המקומות מוגבל ונדרשת הרשמה מראש. נא אשר/י השתתפותך בפקס 09-7440066 באמצעות הטופס בגב ההזמנה, או במרכז תקשורת לקוחות קומפאק, טל' 09-7623888 או באמצעות אתר האינטהנט שלנו, כתובתנו: [86.60.1קותסס.עו/ועו על סדו ה'יום: - 08:30 - 0 - 09:00 - 0 - 09:30 - 0 - 10:00 - 5 - 10:45 - 0 - 11:00 - 0 - 11:30 - 0 - 12:00 - 0 - 12:20 - 0 - 0 התכנסות וכיבוד קל חשיבות השירות בעידן החדש עמית מתתיה, מנהל אגף השיווק, קומפאק ישראל 0 8צו00ם1/\ כפלטפורמה לעידן ה-655ח60051 ירון אלי, מנהל המוצר, מיקרוסופט ישראל שירות שילוב והסבה - המתכון למעבר בטוח ומוצלח של אירגונים לסביבת 2000 5א60םג/ כולל תאור הסבה שבוצעה בפועל יעקב גילה, יועץ בכיר להסבת ארגונים ל- 2000 פאוסוחו/, קומפאק ישראל הפסקת קפה שרתים ותחנות קצה אופטימליים לסביבת 2000 8אוסםו\ שעיה בכר, מנהל מוצרים, קומפאק ישראל שירותי תמיכה וניהול למערכות קריטיות מבוססות 2000 8ו00מ1 קובי גובר, מנהל תמיכת מוצרים, קומפאק ישראל תוכנית הדרכה חדשנית לסביבת 2000 5או00םו שרון ישראל, מנהלת פיתוח עסקי, ג'ון ברייס הדרכה כלים מתקדמים לניהול ופריסה בסביבת 2000 5זוס6םג% כדוגמת 655זקא6 18זגו1 דני בלדרמן, יועצ תשתיות ארגוניות בסביבת דא, קומפאק ישראל ארוחת צהריים יום עיון קומפאק - מיקרוסופט פקס 09-7440066 אני מאשר/ת את השתתפותי ביום העיון "להקדים את המתחרים שלך עם 2000 פשיס6תוו" שיתקיים ביום שלישי, 4 באפריל 2000, בכפר המכביה, רמת גן. שם ומשפחה תפקיד חברה כתובת פל - -- 2 ו כתובת אלקטרונית צי ב ₪ סז בזוכ *5100חס)] קזעפתפאדתג.ת פאנזעדאסתץע יושום - הצרכת נוהול ניסָוְוו זלא זמינות ותמיכה וביצוצים שוטפים . מעותתפים בכננס | ה חש על קומפאקקן מרוויחים פעמיים! 8 לעשרת הלקוחות הארגוניים* הראשונים שיבחרו בקומפאק לביצוע הסבה מלאה ל-2000 5אוס6חו/ נתן בונוס: קורס לנציג אחד מהארגון ללא תשלום במסלול הבינלאומי של ג'ון ברייס הדרכה- 2000 181861 קוחג) 8004, המיועד למקצועני מיקרוסופט. בוגר הקורס יקבל תעודת הסמכה ל-2000 8אוס6חו/ 105 (שווי ההטבה כ-12,000 ש"ח). 8 הנחה של 15% מעלות קורסי מיקרוסופט למיקצוענים בג'ון ברייס הדרכה, תנתן לכל הלקוחות הרוכשים אחד או יותר ממודולי ההסבה ל-2000 8או60םו\ אשר יסופקו על-ידי קומפאק. לפרטים נוספים התקשוו לקומפאק בטל 09-7623888. *ארגונים בעלי 100 משתמשים ומעלה. המבצע בתוקף עד 1.5.2000 ובכפוף לתקנון המבצע. אין כפל מבצעים. תפוס ₪ הנוובים למחעובים =6צח אווס *ק510חס)] -