הזמנה לתצוגת דיגיטל בתערוכת "אינפוטק 93"

מערכות פתוחות בונים עם דיגיטל

OCR (הסבר)
הזמנה אישית הגנו מתכבדים להזמינך לתצוגת דאיטל בתערוכת יאינטוטק 93* אשר תתקיים בימים 18-19.10.95 במרכז הקונגרסים (אולם 6), גני התערוכה, תכיאביב. שעות הביקור: יום ב', 18.10.93 - 10:00-20:00 יום ג',. 19.10.95 - 10:00-18:00 במקום ייערכו סיורים מודרכים. ההרשמה אצל נצא דיגיטל בדלפק הכניפה לאולם הקונגרסים. מספר המקומות מוגבל. אנא הצג הזמנה זו בכניפה. בונ' מערכות בתוהות ם עם ד'ג'טל מערכות בתוחות בונים עם דיגיטל שלום דב, דאיטל ישראל מתכבדת להזמינך לתצוגת העולם הדגיטלי שתתקיים בתעדוכת "אינבוטק 95", 18-19.10.95, מרכז הקונגרטים, גני התערוכה, תל-אביב. תצוגת העולם הדאיטלי תתקיים באולט 6 במרכז הקונגרטים. שעות הביקור הן כדלקמן: יום ב', 18.10.95 - 10:00-20:00 יום ג', 19.10.95 - 10:00-18:00 תצוגת דיגיטל משתרעת על שטח של כ-400 מ"ד. בשטח התצוגה ייערכו פיורים מפודרכים בהם נסביר למבקדים את תניסת השדת/לקוח של דיגיטל ונדגים כלים ושיטות ליישום תפיטה זו. על מנת לתכנן את זמן ביקורך בצורה מיטבית, אנא הירשם לטיור בעת הגיעך לתערוכה. הדישום יתבצע ע" נציג דיגיטל בדלפק הכניפה לאולם הקנוגרסים. בכל סיור מודרך ישתתפו כ-8 אנשים ומסטר המקומות עוגבל. מה בתצוגה? תצוגת העולם הדיגיטלי תכלול ארבעה איזודים: 5 איזור היישומים שיכלול מגוון רחב של יישוצים הנדסיים ושסחריים הפועלים על מחעובי אלבא פאג, פרי פיתוחם של בתי תוכנה ישראליים. בתי התוכנה שישתתבו עמנו בתערוכה הינם: טכם, יעל, ג'ון ברייס, קום, ניקוב, אודיון. אוכצקטק, מנוב, מעוב, זפס, פ5דה, ברקום, סיספטמטיקס, מקיט, אוניקס, סימטדון. אשבל ו-דחה-6א. 5 איזור התעתית והאינטגרציה שבו יודגלו מערכות המידע הפתוחות בארכיטקטורת שרדת/לקוח, המבוספות על כלים מתוצרת דיגיטל ושותפיה העסקיים. באיזור זה ניתן יהיה להתנסות במיגוון של כלי פיתוח, בסיטי נתונים וכלים לניהול עערכות המאפערים בניית בתרונות בארכיטקטורת שרדת/לקוה בשלוש מערדכות הפעלה: 5א/חסקס, 1 סםס ו- דא פשסבח!ו/. 5 איזור חוות אלבא - "לב" התצוגה - שבו תועחש עוצמת המיחעוב עול ערתי אלבא סאג (כולל מחשב אישי ממעופחה זו) בשילוב כלי שליטה, בקרה וניהול של עעדות המערכות המרושתות, המוצבות בשטח התצוגה. * איזור המיחעוב האישי עשבו יוצג מיגוון רחב של מעחשבים איעויים בשיתוף עם מעדרר המפיצים של דיגיטל, כולל מחעבים שיוצגו לראשונה בישראל. בוא לראות איך בונים עעדכות טפתוחות עם דיגיטל. להתראות ב"אינפוטק 5פ9". לצרטים נופפים ניתן לפנות לעוש מאור, טל. 09-5935427