InformationWeek ישראל, גיליון 890, 1 במאי, 2000

OCR (הסבר)
0 / ו 8 . ו ב 7 ד ו': בעקבוח הברזח מיקרוסופט ער מחעוב כך יד הגש . המחחדה במאם עול חחססב (אורי אלוני עמוד 444 ד עו ו שוח הי" מק ל המ ] / / ות וו( 0 מ פב חר קמעו 1 ו [ וו 73 6 וס הצע 0 5 ₪ 7 ו 5 ₪ 5 5 2 החברה מס' ו באבטחת מידע בעולם מעכשיו גם בישראל חברת 4550018%85/ אזסעשז6] משיקה את פעילותה הישירה בישראל, ומציעה את מגוון מוצריה המוכילים בכל תחום: ב ץ / %ן האנטי וירוס הנמכר ביותר לרשתות ממוחשבים. הגנה מושלמת על תחנות עבודה, ]|| / | םש -/. ₪ שרתים, שרתי אינטרנט ושרתי דואר אלקערוני 0 וי אד מוצרי אבטחת מידע, ||6\)8זו=, הצפנת דואר אלקטרוני, מניעה וגילוי חדירות לרשת. -- ניטור ובקרה של רשתות מחומיות ומרחביות. הבטחת זמינות גבוהה ופתרוו ל בעיות תקשורת ברשת. מקיימים אבטחות. לפרטים נוספים פנו אל המשווקים המורשים: ארטנט: 03-6356191 בינת תקשורת: 03-6458080 כבליקום: 03-9234858 כי אף 1: 03-5617175 צ'יף שיווק בינלאומי: 03-9585588 תים תקשורת: 03-9278444 5 606 ישראל בע" ת.ד. 2486 כפר סבא 46441 טלפון: 09-7643585 פקס: 03-7643586 "דאזסיק אד ) / כ ] .1 1600102165 5010/86 צדןוא טש 556 הזדהות +15 1/1 - /לן ע באמצעות (11יז11י 9 6 שילוב מערכות אבטחת מידע קרית עתידים בנין 4 נווה שרת תל אביב 61580 טל 03-6485255 פקס 03-6474206 .רעש מאחורי הכותרות / יהודה קונפורמס החלטה אמיצה כלכלת האינטרנט החדשה, שכוללת את חברות הדוט. קוס, חברות הבועה ומצליחניות האינטרנט, אילצה לא מעט הנהלות וארגוניסם לקבל החלטות כואבות לגבי עתידם, בייחוד לגבי הארגונים שמשחקים בשוק השירותים ל-11. אחת ההנהלות שקיבלה החלטה כזו היא חברת נס (859א - ראה סיפור השער), שבשליטת משפחת וולפסון מניו יורק. מוריס וולפסון, איש עסקיס ויהודי בעל לב חס ואוהב ישראל, החל לפני שלוש שניס במסע רכישות של חברות היי-טק. בתוך שנתייס הצליח לרכוש חמש חברות: קונתהל, טכס, אייפקס, 105 וקומפרו. 0 עובדים, מחזור של 200 מיליון דולריס. לוולפסון ולחבריו להנהלה לא נדרש הרבה זמן כדי לסמן את הכוון: הפסקת פעילותן של חברות אלה, ואיחודן תחת קורת גג אחת, ובכך לממש את רעיון הגלובליזציה בשוק ה-1], כלומר להקים גוף בין-לאומי, שבסיסו בישראל וזרועותיו חובקות עולס. אבל המשמעות המעשית היא מחיקה ממפת ענף ההיי-טק הישראלי שמות של חמש חברות, שנחשבו עד לא מכבר למובילות ומרכזיות בענף. זוהי החלטה אמיצה, שתואמת את המציאות החדשה שאנו חייס בה. אבל נס אינה היחידה. בשוק יש עוד חברות שטרס הסתגלו לרוחב הפס החדש והן יצטרכו במוקדם או במאוחר לקבל החלטות שנוגעות לעתידן. לקחו להם גם את הדומיין בועז גילמור כותב בגיליון זה על תופעת גניבת הדומיינים (שמות מיתחם) של חברות וארגונים. בשבוע שעבר "נכבש" שם של מיתחס נוסף, שחשיבותו סמלית יותר מאשר מהותית. מדובר באתר הבית של הסתדרות העובדים הלאומית וקופת החוליס שלהם. חדי עין שמו לב, שבמודעות הפרסום בעיתונות מיהרו פרנסי הקופה לרשוס על שמס את הדומיין הבא ₪חסס.1181030[. למי שלא יודע, בישראל עדיין יש גוף לא פחות מוכר, ההסתדרות הכללית של העובדיס באר ישראל. לגוף זה כנראה אין כסף להקים אתר או לפרסמו ברבים, אבל כאשר הם יתעוררו בוקר אחד זה עלול להיות מאוחר מדי, שכן השס הטבעי של הדומיין שלהם נתפס על ידי המתחרים. מישהו בוועד הפועל נרדס בשמירה. לתשומת לבך אדוני המזכ"ל, עמיר פרא! קריאה נענימה 06.60.!1 ₪ זסז61 וו שבועון חדשות הה"-טק עול המדינה למנהלי עפקים וטכנולוגיה |ו.1675.00טקוחס0-6ח8 -6|קס6כ. צו ו אנשיס ומחשבים, שבועון ההיי-טק של המדינה במתכונת החדשה א66%/תסוז8וחזס]ח1, השבועון הגדול בעולס למנהלי עסקים וטכנולוגיה, יוצא לאור לפי הסכס זכויות עס חברת .6ח] 6018]א ק1א0, ארה"ב. נשיא ועורך אחראי: פלי פלד )6ם.וחטו 6 106160 עורך: יהודה קונפורטס [00.60.1 ₪ זסז601 סגנית עורך: חגית דורון |6.00.00.1 זס)661 כתבים ומשתתפים: אבי וייס, אבנר פרנק, בועז גילמור, ג'ון בן זקן, גור תירוש, זיו מנדל, איילה טולדנו, אבי וייס, , דנה פלד (ניו יורק), יובל ביתן, עו"ד אביב אילון, עודד שלומות, מו"ל ומנכ"ל: דליה פלד סמנכ"ל שיווק: פניה כתר מנהלות מכירות פרסום: נלה הרוש, ענבר כספי רכזת פרסום: אלינור עטר טל: 6385802 מנהל סטודיו: נתן אייכנבלט [0.60.1ק 6 510010 עיצוב: סופי שמוחי, רינת דיין הפקה: דליה פלד מו"ל בע"מ מנהלת הפקה: דלי פרידמן דפוס: גרפוליטי בע"מ כל הזכויות שמורות. אין המערכת אחראית 6לתוכן המודעות. השמות המסחריים המופיעים במאמרים הם סימנים מסחריים של החברות. אין לצלס, להעתיק או לשכפל חומר מערכתי. כתובת המערכת: יד חרוציס 13, ת"א, ת.ד. 11616 ת"א 61116 טל: 03-6385858 פקס: 6889198, 03-6889207 אוו ₪ מכתבים לעורך הראשי פלי פלד ]6ח.וח10 6 126160 ₪ מאמרים והודעות למערכת השבועון ונ ₪ מכתבים והודעות לעורך, יהודה קונפורטס 0.60.11 6 6808%ץ ₪ לסגנית העורך - חגית דורון 0 ₪ הודעות לפקס עיתון בוקר טוב, יונית מוזס 000.1 ₪ וחז וס ₪ סטודיו אנשים ומחשביס 0 ₪ אתר אנשים ומחשבים באינטרנט ו 4 * טבועון אנשים ומחשבים * 66%/ח03)וז10ח1 * גיליון 890 * 1 במאי 2000 * 60.11.)שחט.אאוא וו 81110165 60018105 157001 - 66% ח10)הותזסה1 4 5[4160חגת] צ[10181ח1 .6ח1 ב1601 6-17 נתסי] 110086 - 600 ,60% 1010181108 01 ה0ו88ווחחטכן עמ 160הו קסד וקו |[ .16 הו160א 1998017 = )וקו 6.60 8110 רודס ת1. וצר צר 1 הט 6 6166קו 6166 ו[6 :]6ו[) הו 101107 [60.1 סק 601106 . מסזסכ] 1881 ,>שחס!חסא ב6נוחט :1:11 זאו 15786 :1201107 [החסו)הת16ה1 ,16006 21% , אתבז] זטח\, ‏ חטא] עהת136 :1460168 \, תטתוץ1] חג|] ‏ תהוחז(ג, ההתהתס ,7016080 בוהע ג (. ץ. א) 2303-7660 ,סו 6 הו1ו28 :216610 קתוו[פו[טטש זא הוח :88[68 ץ > זהסח] , ה05ח13] ב|ט. :5816 זגו זסהו|ם :2007010410 58165 משח5ו]סטק 6|!66 בוה :חסוו6ט0סזץ 160 281 :זסשהחהות ת0ו0061י ו ,536 50 ,1 |סח6ת6ום הגוא :0618 |ו.6'06.60 310010 ,הבע 6 ג :600018107 .2.5 .60 טק 6 1!60טק ות 61 טקוח0<) ₪ 60016 - אס \ מסו!הותיוס!ה1 16-00-60 סשק. או או אצ הט עהה86 :ז601)0 6081)6 ]ה 1-2טוח 616 התחש וחו?ונחג1] 36 13 .1.10 פזטוטקוחס) ₪ 6006 .6 שוג -|16 ,11616 אסם .0 ,שוצ -וטך 7 יאי] , 972-3-6385858 :61 מחיר גיליון: 19.90 ש"ח כולל מע"מ באילת 17.00 ש"ת מנוי שנתי: 52 גליונות 799 ש"ח כולל מע"מ באילת 683 ש'ח מנויים חדשים: 6385898 שירות מנויים: 6385807 פקס מנויים: 6889207 שיווק מנויים: עדי פרי מינהלת מנויים: שרון ריגלר רכזת מנויים: חגית ועדיה הפצה לחנויות: בר הפצה 8 ל 9 .15.05 799 :1 מסו30 00 7 גוית 6385888 ]ו ה.-. 0 סיסקו נוציגה: אכטחת נוידע לכו- לם! - - יש ]| לכל ארגון יש הרבה מידע. אבל לא לכולם יש אבטחת מידע. בסיסקו, יודעים זאת ולכן מציעים לכל ארגון, בכל סדר גודל, פתרון אבטחת מידע המותאם לאופי האירגון ולצרכיו. פתרונות ה-1/7זט566 של סיסקו מצטיינים בגמישות רבה ומותאמים לכל סביבות העבודה. לעסקים קטנים, כחלק מנתב הקישוריות לאינטרנט ולעסקים בינוניים וגדולים כמערכת עצמאית. עכשיו, כאשר סיסקו - המובילה בעולם תקשוות המחשבים ואבטחת המידע - מציעה לך פתרונות אבטחת מידע במחירים אטרקטיביים, גם העסק שלן יוכל להנות ממקסימום ביטחון. 060 5 רו אדוו 6 או אנא אוסיואן * 4110 אע 2) דשאאשדא1 התקשר לאקססקום מקגוצת נטקום - המפיצה המוכילה של שיסקו כישראל "7708 וגם לך יש עטק עם סיספקו 7 עאגתת פחד 15 זמאא ב ממז [|.86665560₪.060.ששש ו/הח61500.00 . עש שש בוו חיחה | הצרכן: רכז עולמך - |הה5%3 6והה7 5160 וכנות לניהול יחסי לקוחות: הן מחוללות הרבה קולות וצלצולים של הון להשקעות. הן צומחות בכ- 50%‏ מדי שנה. חברות גדולות וידועות ‏ - וחברות חדשות וחדשניות - קופצות על העגלה. ברור שזו אחת הטכנולוגיות הלוהטות ביותר השנה. נכון? ובכן, לאחר שביליתי לאחרונה זמן-מה עס אחד האסטרטגיס העסקיים המובילים בעולם, סי. קיי. פראהלאד, פרופסור בביה"ס למינהל עסקים באוניברסיטה של מישיגן, כמעט התחלתי לחשוב שכל ה-ְא68 הזה הוא טכנולוגיה שהולכת ומתיישנת. אתם יודעים: עבשה, לא אסטרטגית וזקוקה להחלפה בטכנולוגיה חדשה וחדשנית. אל תבינו אותי לא נכון - פראהלאד לא אמר את זה. אבל לדבריו, עסקים היוס חייביס לחשוב מחדש על עמדתס כלפי הלקוחות, ולהתאיס אליה את הטכנולוגיה, את האסטרטגיות ואת התרבות שלהס. ראשית, שיס בצד את הרעיון של ייניהול לקוחות'י. זה לא ריאליסטי ואולי אף שחצני להניח, שאתה :כול להיות המנהל של שו 'קוח הוא לא לקוחותיך. פראהלאד מציין, שבעיקר הודות לאינטרנט "הצרכניס הופכים לשותפים עסקייס, שתרומתם ליצירת הערך גדולה לפחות כמו זו של החברות עצמן." חברות שלא יכירו בכך - ולא יציבו את הצרכן במרכז עולמן העסקי - נמצאות על קרקע טובענית. אני מוכנה להתערב שגס החברה שלך מנסה להשיג יותר ידע על אודות לקוחותיה אבל האס תמונה של 360 מעלות על הלקוח היא מציאות או רעיון מופרך! הלקוח הוא לא רק שס במסד הנתונים, קול במרכז הקריאות, עגלת קניות בתור לקופה או הזמנה באתר אינטרנט הוא או היא הס אדס אמיתי, עס טעם, תחביבים, תכונות אישיות ודפוסי רכישה מורכבים. ומה מקומו של הלקוח בעולס העסקי שלך! צורה וגודל. 6 אחזקה שוטפת לצמחיה. (צמחיה הידרופונית 8 ציצוב צמחיית פנים הידרופונית, מלאכותית וצמחיית גן. 8 מבחר אדניות אבן, טרקוטה וכדים מסוגים שונים. 6 ביצוע אדניות לפי המידות הקיימות במשרד, בכל לתיאום פגישה: כרק 052-578268 פקס: 09-7495280 6 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חסובוחזס]ח1 * גי ליון 0 + במאי 2000 * |61.60.1ח6.אואואי וו שבועון חדשות ההיי-טק של המדינה למנהלי עסקים וטכנולוגיה [61.60.1 ת6.צושש חמונת השבוע עבוע מקומי 8 קומסופט תכריז בכנס משתמשים על חבילת פתרונות לאיחסון במדיות משתנות. גו מינהל ההגנה השוודי מנייסלוג היי-טק עסקים 4 לירז נכנסה לשותפות בחברת הסטארט אפ %1ס8זט חמורת סיוע בפיתוח טרנסייל גייסה כשמונה מיליון שקליס בגיוס הון ראשון עבוע עולמי 6 גיגה אינפורמייטן וויק: הטלוויזיה האינטראקטיבית "תקועה" 0 יבמ תשקיע 400 מיליון דולר בשוק רשחות האיחטון יזמות גג לפגוש אותם צעירים. שיחה עם קוני לינגרין, סגנית נשיא יבמ המטפלת בקשר עם חברות צעירות ויזמים מתחילים. חקעורת 4 סלקום: ה-6070 נכשל. עוברים ל-65₪ מהיר . אבי וייס רכש ציוד ודד 6 צ'ארלם וואנג הכריז בבנם משחמשים בנ'ו-אורלינם ער בניטח חברח! לתחום העסקים האלקטדוניים ובל' הנויר, החל מעמוד 24) 6 חיבור מאובטח לאינטנרט. דיווח מהכנס השני של פורום העסקים של נט ויזין 5 -ם 8 ברוך העשם גועשה שכא יגנבהו) אחד הנושאיס החמיס ביותר בעידן ה-6 הוא תופעת הגניבות של שמות המיתחם. בועז גילמור העובוע ב-66%/שחסוזהּו זס)ח! 6 טרערות האספקה מתרחבות האינטרנט מקרבת רחוקיסם ומאפשרת לחברות להגיע גס אל הפינות הנידחות ביותר בעולס. ג5 כוח קנייה שגשוגם של השווקיס המקווניס מחייב עסקיס לפעול במהירות ולהקים מערכות רכש אלקטרוני. א815]א 605% צחת 1 2 סטיב באלמר: פסק הדין לא יסיט אותנו מהמסלול קשר התוכנה 4 פרק מחוך הספר "קשר התוכנה" בהוצאת פוקוס, הדן בתופעת הבאנים בתוכנת מחעבים ובמידת האחריות שיש כליצרני התוכנה לגבי מניעת הבאגים ותיקונם. מי עובר על מי? מארק מינאסי מוח אדם 8 ניהול חכם של מעאבי אנוש כוח אדם ינוהל בעתיד באמצעות אתר מאובטח, שבו לקוחות יכוליס למצוא את כל המידע, היישומיס והשירותים. רון שני, מ.ל.ל תעשיות תוכנה בּיעןיביויון יי היבי חמישים שנות מיחעווב. תחקיר על האנעוים והחברות שהניחו את התעותיות לענף ההי'-טק ב'עוראל. התחקיר 'חברטם במוטך מיוחד לרגר יום העצמאות ה-52 שבוע מקומ'י ד"ר אהוד גרף - מנכ"ל קח-ישראל. יחליף את גיל וייזר שפרעו ד"ר גרף. ממכוניות למחשבים בתום סדרת ריאיונות ארוכה הודיעה הנהלת היולט פקרד על מינויו של דייר אהוד גרף למנכייל א-ישראל. דייר גרף מחליף את גיל ויזר, שפרש לאחרונה מהחברה ועבר לנהל קרן הון סיכון. דייר גרף מכהן כיוס כמנכייל 'יקמור רכביי - יבואנית יוא8 בישראל. לפני כן כיהן בתפקידי ניהול בכירים בקבוצת אלול טכנולוגיות ובתעשייה הצבאית. "אני שמח להצטרף לחברה מובילה וחדשנית ואני משוכנע כי אנו נחזק את המחויבות ארוכת הטווח של פאּ-ישראל ללקוחות ולשותפים העסקיים במגזרים השוניס של המשק, הן הציבורי והן הפרטייי, אמר דייר גרף. דייר גרף ינהל גס את חטיבת הלקוחות הארגוניים של קא₪- ישראל. הוא מחליף בתפקיד זה את שאול אבירס, שהתמנה לתפקיד בכיר בתחום השיווק והמכירות באמריקה הלטינית. דייר גרף הוא בעל תואר דייר בהנדסה אווירונאוטית מאוניברסיטת סטנפורד, בעל תואר שני בהנדסת מבנים מהטכניון ותואר ראשון בהנדסה אזרחית מהטכניון. על תפקיד המנכ"ל התמודדו כמה מועמדים, ביניהס גיל רוזנפלד, שנחשב כמועמד ה"טבעיי. רוזנפלדג אמר לאנשיס ומחשבים כי הוא מברך על מינויו של גרף ולדעתו זוהי בחירה מעולה. בתשובה לשאלה האם ימשיך לעבוד בחברה השיב בהחלטיות. ייכן, בהחלטיי. דייר גרף ייכנס לתפקידו בעוד כחודשיים. יהודה קונפורטס קומסופט תחשוף מערכת לניהול ולגיבוי מדיות של אינפורמיקס שפותחו בסיוע חברות מישראל חברת קומסופט, נציגת אינפורמיקס בישראל, תחשוף בכנס משתמשים בשבוע הבא בתל-אביב את מערכת מדיה 360, פתרון לניהול נכסי מדיה, המיועד לעסקים לצורך ניהול נכסיהם הדיגיטליים בפורמטים שונים - קול, טקסט, וידיאו ועוד. בפיתוח המערכת השתתפו חברות תוכנה ישראליות. "פתרון מדיה 360 של חברת אינפורמיקס מטפל בבעיות העסקיות שבהן נתקל כל ארגון, שצריך ליצור, לאחסן ולהפיץ תוכן"י, אומר דב פאר , מנכייל קומסופוט. לדבריו, בין הארגוניס הללו אפשר לציין חברות מדיה מסורתיות וחדשות, חברות שידור, הפקת סרטיס, רדיו, קמעונאות, הוצאה-לאור, פיננסים, חינוך, ממשלה וניהול מותגיס. פאר אומר כי בכך התאימה עצמה אינפורמיקס לעידן החדש של בסיסי הנתונים ואיחסון המידע, הדורש התמודדות עס צרכיס חדשים ופתרונות הקשורים עס עידן האינטרנט. מנהלת ערוצי שיווק בקומסופט טכנולוגיות, איריס אגם, מוסיפה: ה- 0 של אינפורמיקס הוא מוצר בעל פוטנציאל גבוה לשוק הישראלי, ועתה מתנהליס מגעיס עס כמה גופיס בתחוס השידור באר>, שהביעו עניין רב במוצר. חברות ישראליות. - דוגמת אל-און מקבוצת סינטק (פורמולה, 8חס:16, אופטיבייס, שא ואחרות - שותפות לפתרון זה, המופעל כבר ב-אא6 ב-886, ברשות השידור של איטליה - 841 ועוד. אורח כבוד באירוע יהיה ניק אולמרק, לשעבר מנהל פרויקט ארכיון המדיה של ה-886, שהיה אחראי להטמעת המערכת ברשות השידור הבריטית, שס עבד במשך 18 שנים, קודס שהקיס חברה פרטית העוסקת כיוס בתחום ניהול נכסי מדיה. כמו כן ירצה בכנס נשיא ישפאר השקעות, לוני הרציקוביץ, שבחסותו. ייערך האירוע. חברת קומסופט טכנולוגיות מקבוצת פורמולה מנהלת את מרכז אינפורמיקס בישראל, האחראי על כל הפעילויות של אינפורמיקס בארא ומספק פתרונות מבוססי-אינפורמיקס לכל המגזרים. בין לקוחות החברה: קומברס, טלרד, מוטורולה, אמדוקס, אלביט, מי עדן, אלסינט, פלאפון, בזק בינלאומי, פפא, אוסם, איסתא, .אפ 8 ועוד. אינפורמיקס מפעילה בישראל את מרכז אינפורמיקס, המהווה למעשה שלוחת פיתוח של מעבדות החברה בארצות-הברית. רכיביס רבים שיוצאים לשוק על ידי אינפורמיקט מפותחיס בסיוע מרכז הפיתוח בהרצליה. זאת 8 * שבועון אנשיס ומחשבים * 66%)חט:וגוחזס]ה1 * גיליון 890 * 1 במאי 2000 * 6061.00.11.אואואי = פאר. יחסים הדוקים עס אינפורמיקס ועוד, לפחות שנייס מבכירי קומסופט עברו לעבוד במטה אינפורמיקס בארצות-הברית כדי להיות חלק מצוותי הפיתוח של מוצריס מובילים דב פאר רואה בכך הישג גדול לקומסופט ולתעשייה הישראלית, ולדבריו זהו חלק ממשיתוף פעולה עמוק בין אינפורמיקס העולמית לקומסופט. משיתוף פעולה זה נהניס בתי תוכנה ישראליים, שאינפורמיקס מסייעת להס לקדם את מוצריהס ומשתמשת בטכנולוגיות שלהס במוצריה. לא מעט חברות תוכנה גדולות קנו את עולמס בשניס האחרונות בזכות הסיוע העקיף של אינפורמיקס, הבא לידי ביטוי בהקצאת משאביס רביס. גידול ברווחים אינפורמיקס הודיעה, כי הכנסותיה ברבעון הראשון של שנת 2000 (שהסתיים ב- 31.3.2000) הגיעו ל-250.9 מיליון דולרים. זהו גידול של % ברהכנסות החברה, לעומת הרבעון המקביל בשנת 1999 שהכנסותיו הגיעו ל-227.5 מיליון דולרים. הרווח הנקי פרו-פורמה. הגיע. ל-27.0 מיליון דולרים (לעומת 7.9 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה הקודמת), לא כולל הוצאות בעקבות השלמת רכישת חברת 6גאו50 661 ג. יהודה קונפורטס לפרטים 09.9524848 |60.1.ת.עש/שעצ רק המציאות אמיתית יותר צריך מגבת? אפשר להבין אותך זאת משום שהתמונה הודפסה באמצעות טכנולוגיית הזרקת הדיו המתקדמת גיותר בעולם - טכנולוגיית ה- |86!0%8? המהפכנית של לה. היא מאפשרת. לא רק למזג עד 29 טיפות דיו בכל נקודה מיקרוסקופית, אלא גם לעשות זאת במהירות גבוהה במיוחד. כך שלא משנה כמה אתה לחוץ בזמן, תמיד תוכל להדפיס תמונות מדהימות באיכות צילום. שום דבר אחר לא יעשה את זה טוב יותר, חוץ מהמציאות עצמה, כמובן מדפסות +וטוח5סוסהק :3 |- 656361 פת .0[ ] ה 6 ץצ ה | מוכללת כלבית כרמוור המרכז ללוממודי נוכבולוגית המזידעי מכללת כלנית כרמון (6גסו הדרכה), מייסדת ץזופזסטוח() הס5סזסוו בישראל - מציעה קורסים ומסלולי הכשרה בתחומים הבאים: מערכות הפעלה 2000/71 8וס6תוצ 6 6 קורסים למנהלים פיתוח תוכנה בסביבת מוצרי מייקרוסופט קורסי אינטרנט קורסי משתמשים בתחוס מוצרי קצה ערבי עיון מקצועיים ללא תשלוסם לפרטים והרשמה ניתן להתקשר - 38‏ ן שבוע עולמי / הכרזות מנוע חיפועש לתוכני אקס.אם.אל חברת 6ז50]08 5600018 מתכוונת להכריז מחר על א066א, מנוע חיפוש של תכנים ברשת, שנכתבו בשפת ,11א. ב-6גא!/50 גוסט56 טועניסם כי א66א הוא מנוע החיפוש הראשון שנכתב במטרה לשמש כלי בידי מפתחי אתרים, שיכוליס למצוא בעזרתו תכני אינטרנט שנכתבו ב-/ואא, מה שאומר תוצאות חיפוש מפולחות ברמה גבוהה בהרבה ממה שהכרנו עד היוס. לדברי קליי ריצ'ארדסון, מנהל שיווק המוצריס של א66א, מדובר בכלי הראשון מתוך סדרה של מוצרים, שיאפשרו למפתחי הרשת לנצל את יתרונות שפת ואא ליישומי מסחר אלקטרוני. לטענתו, מנוע החיפוש מבוסס אא מאפשר לבצע חיפוש טוב של מידע הודות לשיטת התיוג הנהוגה בשיטה. לדבריו, תיוג זה מאפשר למי שמחפש מידע על מדינת ירדן, למשל, לקבל תשובות רק עבור המדינה ולא עבור הנהר, או יישובים ששמס ירדן. מנוע החיפוש עצמו משתמש בתוכנת חיפוש מסוג ז06וק5, | שמסוגלת לאתר מידע ₪ואא המתויג בצורות שונות. כבר כיוס יש למנוע החדש לקוחה ראשונה, חברת 1.5!אח6ק0 מקליפורניה. התוכנה החדשה אינה מוצעת בחינס. נהפוך הוא, מחירה גבוה למדי, 1995 דולרים, והיא מיועדת לפעול על-גבי שרת חלונות זא, שבו היא מיתוספת ליועץ המנהלה של מיקרוסופט. סוה מקצצת את מחירי מעבדי האמלון חברת 4%810, יצרנית| המעבדים למחשבים, הודיעה בסוף השבוע כי היא מקצצת את מחירי מעבדי האטלון מתוצרתה. מעבדי האטלון הס מעבדי העלית של החברה, שבאמצעותס היא השיגה את אינטל במירוץ להכרזת מעבד הפועל במהירות של 1 גייגה הרצ. המעבדיס שמחיריהם ירדו הס מעבדי אטלון במהירויות של 850 מגה הרץ, 900 מגה הר ו-950 מגה הר%, שיימכרו כעת במחיר של 9 דולרים, 799 דולרים ו-899 דולריס, בהתאמה. מחיריהס של מעבדי האטלון במהירות של 1 גייגה הרץ ושל מעבדי 2-66 יישארו ללא שינוי.בחודש הבא מתכוונת פואג להכריז על מעבדי א2-6+ למחשבים ניידים. במחצית השנייה של השנה תכריז סואג על מעבדי טוזווס5, שהס מעבדי אטלון מוזלים. גס חברת אינטל, מתחרתה של פואג, אינה קופאת על שמריה איי.או.אל נמצאה אעומה בית-משפט גרמני פסק, כי חברת ,401 אפשרה לאנשים להחליף קובצי מוזיקה פירטיים באמצעות השירותים שהעניקה להם. הפסיקה הנוכחית היא רק שיאו של גל המלחמה בתוכנות, המאפשרות העברת קובצי מוזיקה פירטיים, ובראשן תוכנות תואמות נפסטאר, שמאפשרות לכל מי שנרשם אליהן כמנוי לחפש קבציס במחשבים של יתר המנוייס ולהעביר אליו. תוכנות כגון אלה נתבעות בימיס אלה בבתי-משפט ברחבי העולם, ועדיין לא ברור מה יעלה בגורלן, למרות שלפי שעה הן משגשגות ביותר. המשפט בגרמניה החל בשנת 1998, לאחר שחברה גרמנית בשס 80% ₪ תבעה את .0 אחרי שהתברר לה כי אנשים הורידו קובצי מוויקה ללא תשלוסם בהשתמשם בשירותי 0 * שבועון אנשים ומחשבים % 6%ט%חס₪131ז0]ח1 * גיליון 890 % 1 במאי 2000 * [66.60.1ח6.אא ומתכוונת להכריז בשבוע הבא על מעבדי סלרון במהירויות של 566 מגה הר4 ו-600 מגה הרצ השינוי הבולט במעבדיס אלה לעומת מעבדי הסלרון הקיימיס הוא במעבר לטכנולוגיית 0.18 מיקרון, וכן בשימוש בסט השבביס שבו משתמשים כעת מעבדי הפנטיום 3 של החברה. המעבדיס החדשים יכילו זיכרון של 256 קילו בייט על גבי המעבד עצמו, למרות שלא כולו יהיה פעיל. בהמשך השנה מתכוונת אינטל לרווח את סדרת מעבדי הסלרון, שכבר בחודש הבא יגיעו מעבדים במהירויות של 633 מגה הר% ו-677 מגה הר, ובמחצית הראשונה של שנה זו צפוי להגיע גסם מעבד סלרון 550 מגה הרץ המיועד למחשביס ניידים. במחצית השנייה של השנה צפויה אינטל להכריז על מעבדי ייטימהיי, שייועדו גם כן למחשבים מוזלים. ננופר נטונטמטני בסיוע לפירטיות האינטרנט של החברה. הקבציס שאותס הורידו האנשים היו קבציס דיגיטליים, שנכתבו במקור למכונות קריוקי ועלו כ-15 דולריס לתקליטור. החברה תבעה מ-401 פיצויים בסך 50 אלף דולרים, אך לעת עתה עדיין לא נקבע מה יהיה שיעור הפיצוייס שתשלם 40. אף שמדובר בניצחון משמעותי ראשון ללוחמים נגד הפירטיות ברשת, עדיין לא ברור האס תוצאות המשפט בגרמניה יגיעו גם לארצות-הברית, ועדיין לא ידוע איך הס ישפיעו על המשפטיס הנערכיס במקומות אחריס בעולס. ובאותו נושא, סקר עתידי של פורסטר שיפורסם בימים הקרובים מצא, כי כ-5% ממשתמשי האינטרנט מאחסנים בכונניס הקשיחים של מחשביהס קבצים פירטיים. מתוך קבוצה זאת, % מאחסנים יותר מ-50 קבציס כאלה. מבית א 5 !600 נוציגה - מהפכה כאכטחת מידע! ססווהּו!טנ-5 - פתרון כולל א₪5 ג הו לראשונה הנך מקכל פתרון כולל בחומרה לכל צרכי האכטחה הארגוניים אל מול הסכנות באינטרנט. האכטחה מכוססת על שרת 8-1ז61צ] \(5 בעל 384 מ"ב זכרון, מעכד חזק ומערכת הפעלה היציכה כעולם- 5וז50|8, 06ח8ו!ססם. זוהי פריצת דרך כתחום אכטחת המידע לארגונים כאינטרנט. משפחת 100-= 605016!60// משפחת 300-= 16!6ה605// > שרת 8-1ז61א ופ שרת 481:8-1 504 תוכנת 15ז50|8 זס1 18!0ח605// מותקנת מראש (אין תוכנת 15ז50!8 זס1 18!6ח605/ ו - 6שו401/ 1!61ח8 0 צורך בהתקנה בתחנות) ||8/ש6זו- הגנת אנטי וירוס מושלמת לאינטרנט הגנת אנטי וירוס מושלמת לאינטרנט בדיקת תקשורת ץ דדח ו - קד בדיקת תקשורת ;דד ו - קד מניעת כניסת וירוסים, סוסים טרויאנים ומזיקים אחרים בנוסף - הגנת ||8%)8ז1= בשיטת /אסז? 6עו40801/ הבטוחה אפשרות לחבר שני מכשירים ליצירת פתרון זמינות גבוהה בעולם (דגם 5-120) תוכנת / 67 ליצירת רשת תקשורת פרטית וירטואלית התקנה פשוטה בארון התקשורת (19") אפשרות לחיבור שני מכשירים במקביל ליצירת זמינות גבוהה עדכונים אוטומטיים לחתימות וירופים ישירות מהאינטרנט (דגם 310/320-₪) עלות ניהול = 50 תמיכה ברשתות של עד 10,000 משתמשים התקנה פשוטה בארון התקשורת (19") אבא מקיימים אכטחות. להזמנות ולפרטים נוספים כתובתנו החדשה: רנסאנט אלקטרוניקה בע"ים, ₪ ח, בא רח' יוחנן הסנדלר 5, א.ת. כפר סבא 0 40000 ,= התקשרו: טל. 09-7643567, פקם. 09-7643566, 60.11 |6ז.ששעצעע שבוע מקומי | יצוא אליראו הישראלית נבחרה לספק אבטחת דואר אלקמרוני למוסדות בריאות בשווייץ מתחילת ינואר 2000, משנכנס לתוקפו החוק להגנת המידע הרפואי של חולים בשוויץ, נדרש מכל תעבורת מידע אלקטרונית, ובה מידע על חולים, להיות מוגנת. לפני כמה שבועות הסתיימה התקנת מערכת שרת אבטחת המידע הראשונה של אליראו, |!גּוגּצח?, בבית החולים ייטרימלייי, אחד מבתי החוליס הגדוליס והידועיס בשוויץ. ||גאובצוזק, | שרת אבטחת דואר אלקטרוני מונחה מדיניות המבצע הצפנה, פיענות וסריקת וירוסיס אוטמטיים, מאפשר להעביר מידע רגיש ופרטי של חולים בין הגורמיס השוניס המטפליס בתיק הרפואי. עוד התקנות של המערכת בשוויץ נעשו בחברת הליעוץ תש!!63 .51 צאום, ובשני בנקיס: %ת3ס0ז (- %ה₪3 גה3א5. חברת אנוטה תעשתתף בכנס וז 6086זט%ח6 חברת הסטארט-אפ אנוטה (ג01ה) מיוקנעס (3₪0)2.00₪.והוט) נבחרה להשתתף בכנס ₪686 60₪6זטוה> בוושינגטון. אנוטה היא אחת מ-60 חברות סטארט-אפ מכל רחבי תבל שהוזמנו להשתתף באירוע. המשתתפות הן חברות סטארט-אפם בעלות פוטנציאל גבוה ולאחר השקעה התחלתית (3666). | משתתפים אחרים הם משקיעי הון סיכון ועוד גורמים בענף. 6ח0טזח% היא חברת ייעוץ ומחקר בתחוס הון סיכון המייעצת למשקיעים ומנהלת מחקרים בתחוס זה. החברה משרתת כמה וכמה חברות הון סיכון ומשקיעים אחרים המייצגים הון סיכון של 62 מיליארד דולרים. כמו כן משרתת 06שמטחטצ עורכי דין העוסקים בהון סיכון. אנוטה עוסקת בתחוס הקישוריות הפנים-ארגונית והקישוריות לאעטרנט של מחשבים ארגוניים, כגון מחשבי מיני ומחשביס מרכציים (6חג₪/חובוח). סיסםממיקס מכריזה על גרסת 2000 לטולידוורקט סיסטמטיקס הכריזה על גרסת 2000 של ה-:501:0%/078, תוכנת התכנון התלת-ממדי. לגרסה החדשה אפשרויות בתתומי ניהול הקבצים, שרטוט מהיר, הרכבות גדולות ותקשורת אינטרנט. לדברי עודד לבנטר, מנכייל סיסטימטיקס, נציגת %6%ז501/0/0 בישראל, החידושיס בגרסת מינהל ההגנה השוודי רכש ציוד מנייסלוג נייס הספקית העולמית של מערכות הקלטה דיגיטליות ופתרונות בקרת איכות, הודיעה כי מינהל ההגנה השוודי בחר בנייסלוג 8.1 להקלטת קול דיגיטלית למגדלי פיקוח בכמה שדות תעופה צבאייםס בשוודיה. ערןך העסקה נאמד ביותר מחצי מיליון דולרים. נייסלוג היא מערכת מתקדמת של הקלטה דיגיטלית וארכיון שלה ארכיטקטורה פתוחה המורכבת מחלקי חומרה ותוכנה סטנדרטיים. מידרוג עתידי של המערכת אפשרי ובעלויות נמוכות. מערכת הנייסלוג נבחרה לשימוש בחיל האוויר השוודי בשל אמינותה המוכחת, 0 מבקשיס לתת מענה על הצרכים המיוחדים של אוכלוסיית המתכננים המכנייסם המתרחבת של אאס06ו!80. | מאז הגרסה הראשונה של 8זס6ו|580, וכתה התוכנה בהערכה ובאותות הצטיינות רבים, ויותר מ-300 חברות בעולס יצאו עס יישומי אפליקציה מיוחדים לתוכנה. הטכנולוגיה המתקדמת שלה ואיכותה הגבוהה. עוד מאפיין של המערכת שעמד מאחורי החלטת מינהל ההגנה השוודי הוא ארכיון פצס שמותקן במערכת ההקלטה. מוטי דור-און, סגן נשיא חטיבת מערכות בנייס שמשרדיה הראשיים בישראל, ולה חברות בנות ומשרדיס בארצות הברית, בקנדה, בגרמניה, בצרפת ובאנגליה, אמר: "אנו שמחים שמינהל ההגנה השוודי בחר בנייסלוג. מדובר בחוזה יוקרתי ביותר מבחינתה של נייס המבטיח את מעמדה העולמי של החברה בתחוס ההקלטה במגדלי פיקות בשדות תעופה." יותחר מ-150,000 מבקרים פקדו את אתר המוסיקה החוקית עול חברת הסטארט-אפ 10ז6/ם בשבועייס הראשוניס להפעלתו פקדו יותר מ-150,000 מבקוים את אתר המוסיקה החוקית, בלא תשלום ‏ - ח00.[צג!ק.צואא - של חברת הסטארט-אפ הישראלית 6גזשוע מאור עקיבא שהוקמה ביולי 1999 ובעליה הס היזמים וכמה חברות הון סיכון. מרכז השיווק של החברה בניו יורק. האתר מבוסס על נגן מוסיקה חדש שפיתחה החברה - נגן נצְג|? - המאפשר להאזין לשיריס בשעת צפייה בפרסומות על הנגן. טכנולוגיית [ַצְג|? מסייעת למאבק במוסיקה פירטית והיא מאפשרת לחברות התקליטים ולמוסיקאיס להרוויח מפרסומות ובכך להתגבר על אובדן ההכנסות, תוצר של הורדה פירטית של שירים מהאינטרנט. המשתמש רואה את הפרסומת בין שהוא מחובר לאינטרנט בעת ההאזנה ובין שלא. נוסף על הורדת השירים באמצעות נגן [נְגו", מוצע למשתמשים תוסף לנגן הפופולרי קמגהו/ שבאמצעותו מתאפשרת למשתמשי קווזגחוצ גישה לקובצי [עְגו:. אמיר ויסברג, יוייר ומנכי"ל צגזטשפ מסר כי כמות המבקרים הרבה בזמן כה קצר מעידה על הצלחת האתר והצלחתה של טכנולוגיית [עגו?. ייתנועת המבקריס באתר גדלה מיוס ליוס ולהערכתנו מגמה זאת תלך ותגבריי. אפ 6 ערק אחחה 0 |!|!6ה5! ום אצ תערוכת שבים הבין"ל - היחי 2 * שבועון אנשים ומחשבים * שט\חטוובחחזס]ת1 * גיליון 890 * 1 במאי 2000 * 60.11 )שחט אאא , | פזאז/ 7 הכנס החם בעולם נוגיע לישראל: 006 5'ז20ן610ע20] 1605ר501- (ע5/008) 53 - ו (ו/0ו1ח/ וח0ק50) ססחבז (עזוס 0סוא6/!) ססוא6/] ---- = 0--2-0 2-20 שר 1-4 ,> (סזספֶח83) בו6חו |6ד) |36ז5! (ח0ז805) .105.8 (00בל-50) 8132 ו 68 (רח/5100%00) ה606/פ (0ע10%0) ח3ק3 ב אוחו בר ריבואי חברת ] מזמינה אותך לכנס הבינלאומי בנושא 6-5060%, הראשון מסוגו שנערך בישראל. בכנס הרצאות מפי טוקטט ₪0 ז/,9ס0' |זם) .ז)!'", אייל לוי - מנכ"ל קרן השקעות אוריון 110/ ומסלולים מקצועיים בנושאים הבאים: 6560 10600 באינטרנט של היום משתמשים, בעיקר, להעברת אינפורמציה. האינטרנט של מחר עוסק בפעילות מודולרית של שירותים. יעילות, אוטומטיות, השלמת הפעולה והשגת תוצאה הם שם המשחק ואינם מצריכים עבודה קשה, כי מחר האינטרנט יעבוד בשבילך. טכנולוגיות וכלים חדשים מבית ?3 מעמידים לרשותך מבחר פתרונות ייחודיים ומקרבים אותך למימוש חזון "עשה זאת עבורי". 56 ה] 665ו0- בעולם המתנהל במתכונות של "אין זמן לחכות", המנצחים יהיו רק חברות וארגונים אשר יוכלו להבטיח ללקוחותיהם שירות טוב יותר, מהר יותר ובמחירים זולים יותר מאשר מתחריהם. תשתיות המידע תופסות תפקיד מרכזי, מושגים כמו: אבטחת מידע, ומערכות זמינות גבוהה (חסו55\ש/ ]60ו1ז6) בסביבת מערכות 6חוחס6-6, הינם בסיס חיוני להצלחה. הכנס ייערך ב-1.6.2000 במלון היל את הפרטים הבאים לפקס 03-6172095 או |ו.07.60 שם פרסי )שפחת יכ / (8-567666 ק] | ד ו 00 = 5 ' | תפק ההות 2 9 ו 7 זיהינו כי שרותים 214-11%5), ניידות ומגוון נקודות גישה למערכת אינטרנט אמינה, יציבה ומנוהלת הינן המפתח הראשוני להצלחה. לנו ולשותפינו יש את הטכנולוגיות והפתרונות כדי לבנות את כלכלת ה-56%665-= החדשה. אנו גאים להציג את השותפים שלנו לתחום ה-6-5060%, ביניהם: 066ז0, ליעם - עם /85, 50166 ח6קכ) ועוד אשר יציגו מנסיונם. טון תל-אביב. לפרטים והרשמה יש לשלוח ה א-ש 6|וססו! הטרנד הכי חם בעולם האיטרנט. מאפשר גישה לרשת מכל מקום, באמצעות הטלוויזיה, הטלפון והכי מרגש... באמצעות הרשת הסלולרית. ?/ זה רק חלק מהעניין. וחק :]סוה מ אוו = 0 2 ה ההריה הרהה הרוהה ההההוקו הוה הת הההקקר-ה |חסוטוטקס אססקט-6 0 0 ססבתמו 0 | ז ה 6 צ ה ו יי היי-טק עסקים אורקל ישראל תלווה את משקיעי אנג'לס של 6ווקא חברת אורקל ישראל תלווה את פורוס אנג'לס, שהוקס ביוזמת 16גקא, סומך חייקין, הרצוג, פוקס נאמן ושות'. הטורוס הוקס כדי ליצור חשיפה והזדמנות למפגש ושיתוף פעולה בין בכירי המשקיעים בתעשייה הישראלית ליזמים צעירים בראשית דרכם. פעילות הפורוס תכלול אירועים, שבהם יוצגו חברות סטארט-אפ בפני המשקיעים וכן ביסוס מאגר מידע של משקיעים, המבקשים להיחשף להזדמנויות השקעה. לדברי חנן מעוז, סמנכייל ומנהל פעילות הסטארט-אפ באורקל ישראל, 'יההתחברות של אורקל למיזס נובעת מהצורך העז של יזמים וחברות סטארט-אפ, שפונות אליעו עוד בשלב הרעיון ומבקשות עזרה גס בתחומי גיוסי הון, ייעוץ וליווי עסקי." ג'ון בן זקן קומפוזים גייסה עוד 7 מיליון דולרים חבות קומפוזיט העוסקת בפיתוח בתחום מערכי ה-6:188 .6411 ביצעה הנפקה פרטית של 7 מיליון דולרים בהובלת פורמולה ונצ'רס, גיל פלקשר, זאבי מחשבים, קרון ג'פקו היפנית וקון סטאר, שהשקיעו בחברה גם בסבב הקודם. המערכת שקומפוזיט מפתחת משלבת על גבי פלטפורמה אחת, יישומים של טיפול בשיחות נכנסות ויוצאות, 611, מענה קולי אינטראקטיבי, ניהול סוכנים, חיוג יזום, משלוח אוטומטי של פקסים, ועוד. ניתן לשלב חידושים טכנולוגיים, דוגמת > \מטו)גוחזס/ה1. חברת ₪480%1 מפתחת מערכות ?28 - מערכות לביצוע חשבונות דרך האינטרנט. בלירז רואיס בענף זה פוטנציאל גדול לעתיד. "ינשתמש באנשי מחקר ופיתוח שלנו וכמו כן בטכנולוגיות מ.ל.ל תעשיות תוכנה ומחשבים, מקבוצת פורמולה, הודיעה שחתמה על הסכם, ולפיו היא משלימה את רכישת חברת הבת שלה, מ.ל.ל חיפה. עד לביצוע הסכם הרכישה החזיקה החברה ב-52.5% ממניות מ.ל.ל חיפה. 47.5% הנותרים ממניות חברת מ.ל.ל חיפה הוחזקו בידי עזרא דרורי, מנכייל החברה. על-פי ההסכס תרכוש מ.ל.ל תעשיות תוכנה ומחשבים את כל אתזקותיו של עזרא דרורי בחברת מ.ל.ל חיפה בסכום של 5.6 מיליון דולרים, ובכך תשלים את שליטתה ל-100% 14 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חסוובחזט)ח1 * גיליון 890 * 1 במאי 2000 * 6061.60.11.אאאי 1 שבועון חדשות הה''-טק של המדיוה למנהלי עטקים וטכנולוגיה של חברות הבת שלנו, כמו חברת 8 פצם, כדי להשליס את המוייפ של 1אספ4טו,י' הסביר המנכייל והוסיף: ייההשקעה שלנו בחברת 1ג₪480 היא במסגרת מדיניות השקעות, שמבוססת על השקעות בחברות שיש להן קשר עס מה שחברות הבת שלנו עושות, קרי - פיתוח יישומי מסחר אלקטרוני ואי ביזנס באר ובעולם,' אמר גוטמן. משה גרסטנר, מנכייל חברת 1א480ט, אמר שהוא רואה בלירז שותף אסטרטגי, שלא רק מסייע להס במוייפ אלא גם בתחום השיווק והתמיכה בחוץ לארצ. ג'ון בן זקן ממניות החברה. לדברי ערן אלראי, מנכייל מ.ל.ל, רכישת מ.ל.ל חיפה, שנוהלה במשך ארבעה עשורים על- ידי עזרא דרורי, היא מרכיב חשוב במהלכיה האסטרטגיים של החברה, שמתמקדת עתה בהרחבת פעילות בתחום שירותי האינטרנט. ייכחלק מהכרזתנו על מערכת ה-452 (לשכת שירות באינטרנט - זש)שסז? 5666 חסווגטו!קק ) והשקת הפורטל העסקי לניהול המשאב האנושי וחס6.פט!גופזה, החלטנו לרכוש את מלוא פעילותה של מ.ל.ל חיפה כדי ליצור בסיס לקוחות רחב יותר." -% א 2 | > אצאזצדצו; ער >- כשאנו אומרים ש- +ז18ח66וח( מסוגלת לנהל כל דבר, בכל מקוס, אנו מתכוונים לכך כשמכונית הפורמולה אחת 104/14 מגיעה למהירות של 340 קמ"ש, ופועלים עליה כוחות 6 של מטוס קרב, היא משדרת מאות 8!/ של מידע לצוות שברחבת הטיפולים. הם משתמשים בו כדי לקבל החלטות תוך חלקיקי שנייה, החלטות שלעתיס תכופות משמעותן היא ניצחון או תבוסה. *6צד ז18ח66וח! מסייעת לנבחרת המירוצים 1 | | | ! הדו 5" ולנהל באמצעות 6צ]ד זפזחפסוחנש. תוך התבוננות במידע בדרך חדשה לחלוטין, נבחרת המירוצים 8766085!/! חשזב |6!/ 651/ מסוגלת כעת לקבל החלטות חכמות יותר בפחות זמן. בעסק שבו מאית שנייח משמעותה עולם ומלואו, 146 ז9זח8סוח! עושה את ההבדל. זו רק דוגמה אחת כיצד 6צ]ד ז6זח6סוח מנהלת התקניס שאינס בתחוס המסורתי של טכנולוגיות המידע, עבור סוגיס שונים של ארגוניס. 5 3:6 .101 851// - אחת הקבוצות המנצחות ביותר בהיסטוריה התקשר אלינו ונספר לך כיצד 6 ז ז6זח6סוח( תסייע גם לך להיות יותר תחרותי של מירוצי פורמולה אחת - לפרש את המידע החיוני באמצעות הטכנולוגיה למידע נוסף חייג עכשיו ל-0 ישראל |[608: וח6165081.60 איז 15 טלפון 03-7661313, פקס 03-7661414 בקרו באתרנו: [15188 0111685 681.00 אאא יו הסוח - המתוחכמת של מנהל/סוכן, וממשק תלת מימדי מתקדם. כל דבר שקורה, מהלחץ ברפידת הבלמים האחורית-שמאלית ועד כיוונוני השילדה, אפשר לבקר "חפ דקוווס 9 5 .005090 עס זסוז6סט5 6זס/ש/50 שבוע עולמי נידול של 35% בהכנסות סאן ברבעון העוליעשזי על-פי נתוני הרבעון השלישי של שנת העסקים 2000 שהסתיים ב-26 במרס, הגדילה חברת 07030%698%/] מט5 את הכנסותיה ב-35%. הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו ביותר מ-4 מיליארד דולרים. רווחי הנטו של תט5 ברבעון השלישי הסתכמו ב-436.2 מיליון דולרים, שהם עלייה של 49% לעומת רווחי החברה בתקופה המקבילה אשתקד. עוך מניית החברה עלה ב-0.26 דולרים, עלייה של % לעומת נתוני הרבעון השלישי של שנת העסקים 1999. בתשעת החודשיס הראשוניס של שנת העסקים 2000 דיווחה ח6וז5צסזסו]א חט5 על הכנסה כוללת של 10.704 מיליארד דולרים, שהיא עלייה של 29% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. הרווח הנקי בתקופה זאת עמד על 5 מיליארד דולרים, שהוא עלייה של % ברווחי החברה. מתחילת שנת העסקים 2000 עלה ערך מניית פופ ב-0.63 דולרים, עלייה של 34%. "דווקא בתקופת 'משבר באג 2000 גדלה פחט6וצץסזטו]א פטפ והוסיפה לגדול מאז. מערכת ההפעלה החדשה של 8 ,חצפ 8, הייתה לבסיס המקובל לגיבוש פתרונות לכלכלת הרשת, וחברת 5ח6זבצפסזטו]א תט5 חיזקה את מעמדה בעידן הרשת". אמר סקוט מקנילי, נשיא %וח516צ05ז116 מטפ. שיא בהכנסות ב-6/1 מרקורי אינטראקטיב (1550ג:0גסגא), העוסקת בתחום הפתוונות לניהול ביצועי אינטרנט ובפיתוח ובייצור פתוונות בדיקה אוטומטיים ליישומי אינטרנט, דיווחה על תוצאות הרבעון הראשון שנגמר ב-31 במוס 0. ההכנסות לרבעון הראשון של שנת 2000 עומדות על 60.4 מיליון דולרים, גידול של 61%, לעומת 37.6 מיליון דולרים שדווחו ברבעון הראשון של 1999. הכנסות הנטו ברבעון השני גדלו ב-98% והסתכמו ב-9.8 מיליון דולרים, לעומת הכנסות הנטו ברבעון הראשון של 9, שהסתכמו ‏ ב-5.0 מיליון דולרים. מרקורי אינטראקטיב דיווחה על 0.11 דולריס רווח למניה, לעומת 0.06 דולרים ברבעון הראשון של 1999, שהוא גידול של 08 פורבס: בפעם הראשונה יתרון לערכת |שזא!) במבחני ביצועים שנערכו על מערכות של יוניקס המגזין פורבס מדווח שלפני כחודשיים הצליח שרת של קומפאק המבוסס על 96 שבבי אינטל ותוכנות שרת של מיקרוסופט (ווסשחוצ 0 --8606 .501 2000), לשבור את שיא המהירות העולמי שיבמ הציבה רק חודשים אחדים קודם לכן באמצעות מחשב גדול מבוסס אזאש. הפרט המביך, אך המשמח מבחינת קומפאק ואינטל, הוא הבדלי המחיר בין שתי המערכות - מחשב ה-א]אש עולה פי שניים, ולמרות זאת שרתיס מבוססי אינטל שבשל שיקולי ביצועים/מחיר מבוקשים זה זמן, ניצחו הפעם גס בביצועיס עצמס. התגובות של יבמ ו-א80 מסתכמות בשלב זה באמירות בחצי פה ולפיהן קומפאק רימתה במבחני הביצועיס או לפחות שברה את הכללים לצורך יחסי ציבור זולים. "אני מאוכזב מקומפאק,י אומר דייוויד גילארדי, מנהל מבחני גיגה אינפורמייטן: הביצועים ביבמ. בתחילת שנות ה-90 דחקו את מחשבי ה- שחגזפהוגוא של יבמ, ששלטו עד אז בשוק, מערכות זולות יותר, מבוססות אואע, של קא, אש5 ואחרות. עכשיו, אותן מכונות אואש, ובהן גסם זאת שפיתחה יבמ עצמה, נדחקות הצידה בגלל קבוצת חברות שמחדירות שרתים מבוססי אינטל. המכונות האלה, במחירים הנמוכים, יהיו בעלות השפעה ניכרת על חברות רעבות לכוחות-סוס כדי להריץ אתרי אינטרנט. נתוני מבחן הביצועיס מציבים את קומפאק ביתרון של 67 אחוזיס במהירות, והנתון הטוב והחשוב באמת מבחינת קומפאק הוא המחיר: 3 מליון דולרים, עלות מערכת קומפאק, לעומת 1. מליון, עלותה של מערכת יבמ, ו-13.1 מיליון, עלות מערכת אואט של אש% וכך אינטל ושותפיה סוגריס בצעדי ענק את הפער מול היריב המר והגדול יותר. המלוויזיה האינטראקטיבית "תקועה" בגלל מחסור ביישומים אטרקטיביים ובתוכנות עשפועלות היב ב-60) הבעיה הגדולה והחמורה ביותר של הטלוויזיה האינטראקטיבית היא המחסור בתוכנות שפועלות היטב ב-6₪. כך נאמר בעדכון שהוציאה חברת המחקר והייעוץ גיגה אינפורמיישן גרופ, על תחום הטלויזיה האינטראקטיבית. חוסר השילוב שבין טכנולוגיה מסוגיס שוניס (ממיריס דיגיטליים, שידור בפס רחב, טלוויזיה ברזולוציה גבוהה ועוד) ובין אפליקציות מעניינות (משחקיס, משחק אלקטרוני, שילוב חדשות מהאינטרנט ומהווידיאו) הוא הגורס העיקרי לעיכוב, והסיבה שהטלויזיה האינטראקטיבית עדיין אינה סטנדרט. "אפשרות אטרקטיבית אינה שיחה אינטראקטיבית (צ'אט) עס שחקניס בשעת שידור סרט, אבל יכולה להיות תגובה בזמן אמת לשאלות הנשאלות בשעשועון או במשתחק טלוויזיוני כלשהו, בד בבד עס המשתתפים בו, או שידור מהדורת חדשות מתומצתת שכל ידיעה בה אפשר להרחיב לפי בחירת הצופה. עס זאת, האפליקציה הטובה ביותר יכולה להיות שילוב של הזרמת חומר מבוסס->6ו וכן הזרמת סרטים ותוכניות בו זמנית. אז יוכל הצופה לעצור את התוכנית או את הסרט בכל זמן, כמו במכשיר וידאו ביתי, לעבור ל-69ו, לקבל מידע, ולאחר מכן לחזור ולצפות בתוכנית או בסרט, בלי להחמיץ פרט כלשהו,'י אומר האנליסט מחברת גיגה, רוב אנדרלה. בעדכון של גיגה נאמר כי נראה שהכנסות מקנייה מקוונת יהיו אחד מאפיקי ההכנסה הראשייס בטלוויזיה האינטראקטיבית. כמו כן, כדי להגביר את סיכויי החדירה של הטלוויזיה האינטראקטיבית לשוק, נחוץ להעלות את רמת הרזולוציה של מכשירי הטלוויזיה ובכך לשפר את חוויית הצפייה. לשס כך צריך שיוזלו מחירי טלוויזיות מסוג ץדפו1. ארגו] מחדש וירידה ברווחיוח ובהכנטות 'וניסיט ברבעון הראשון חברת המיחשוב יוניסיס דיווחה על רוות נקי של 106.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2000 או 34 סנט למניה, לעומת רווח נקי של 109.9 מיליון דולר או 31 סנט למניה ברבעון המקביל ב-1999. החברה פרסמה הודעה מקדימה ולפיה הכנסותיה ברבעון הראשון עלולות להיות 6 * שבועון אנשים ומחשבים * א66)חטוזבחזס!ה1 * גיליון 890 * 1 במאי 2000 * |606160.1. שש מושפעות לרעה מהגידול הנמוך מהצפוי במכירות בעקבות המעבר לשנת 2000 וההטמעה של מודל ארגוני חדש. יוניסיס. דיווחה שהכנסותיה ברבעון ירדו ב-8%, מ-1.82 מיליארד דולרים ברבעון הראשון אשתקד ל-1.67 מיליארד דולרים ברבעון הראשון השנה. טמיר כהן זשוצ = מסתבר שזה לא פשוט לייטך את השוו כשאתה נהנה מבקבוק קרלסברג זהו סופו של תהליך מורכב. הצלחת התהליך תלויה בתפקוד המתואם של מנגנוני שיווק, הפצה, ייצור, לוגיסטיקה ומנהלה. היינר זקוקים למסד נתונים אמין, נוח לניהול וחזק, שבעזרתו תפעל החברה כיחידה הומוגנית אחת. בחרנו ב - 56/61 501 ולא התאכזבנו! מסד הנתתים ז6צז56 .5001 הוא המנתן שמניע את מערכות המידע העיקריות של יצתנית הבירה הבינלאומית - חכרת קרלסברג. הוא מעניק את היציבות והאמעות הנדרשות למערכת התומכת בתהליכי הייצור של בירה מהמותגים המובילים - קרלסברג וטוםורג. מערכת ₪8 שיושמה בקרלסברג מאפשרת להגהלת החברה להטמיע במהירות פתרתות חדשניים ולהיערך לתחרות בזירה המתפתתת של המסחר האלקטרתי. חברת הגג8, יצרנית מערכת ה- = של חברת קרלסבהג בחרה במוצרי מיקהוסופט בכלל ובמסד הנתתים ז6ז56 .5691 בטרט, כתשתית מועדנת לפיתוח מערכות העתיד שלה בעולס של מסחר אלקטחני בץ עסקים לעסקים ובין עסקים ללקוחות. 501 560 לפרטים נוספים : 09-9525356 |605066.60₪0/5726ורח. וצצ - 9 | 67₪64+ח! | 80510655 | סחד | 7 סף סז זח8/ט טסץ 00 6זסח/ ידיד יוהד הדחה == שבוע עולמי / כינוסים והכרזות חוכנת ניהול חדעוה ול ורימאס לסחר אלקטרוני בוננז גיכימור חברת התוכנה וריטאס, יצרנית יישומי ניהול אחסון ארגוניים, הכריזה על ''וריטאסיי - תוכנה המרחיבה את מערך מוצרי הניהול של החברה לבקרה ואל-כשל של אשכולות מחשב מבוזרים ברחבי העולס. ישראל כהנא, מנהל אגף מוצרי ניהול נתוניס במ.ל.ס, נציגי וריטאס בארץ, אומר כי התוכנה, המנהלת מספר רב של התקנות אשכול (משגט|6), ומיועדת בעיקר עבור לקוחות הבוניס פלטפורמות סחר אלקטרוני בעלות זמינות אופטימלית, מיישמיס תהליכי התאוששות מאסונות, או דורשיס בקרה על כל המערכות הקריטיות ממרכז תפעול יחיד. 'יהתפוצה הגוברת של סחר אלקטרוני מעלה את רמת הזמינות הנדרשת לתשתיות אינטרנט כדי לקבל זמינות אופטימלית"', אומר ישראל כהנא. "עבור אתר סחר אלקטרוני, משמעות השבתת מערכת היא איבוד הכנסות, הקטנת נאמנות לקוחות והשפעה שלילית על ערך האתר לבעלי המניות. באופן מסורתי שימשו מערכות אל-כשל קנייניות להטמעת פתרונות לאופטימיזציית זמינות, אך תשתיות האינטרנט הפתוחות פועלות על אשכולות של שרתי יוניקס וחלונות זאיי. על-פי מחקר של פורסטר, אתר סחר אלקטרוני טיפוסי יכול להפסיד יותר מ-100,000 דולריס בשל השבתת מערכת. בפועל, מרבית האתרים משיגיס זמינות של 99.4% בלבד, המשאירה אותס חשופיס למתחרים ולאיבוד הכנסות. יוניסיס תפר הזמנות להפלגות נופש באתר ז601.60ז600015601 סטרלינג טכנולוג'י גרופ בחרה בחברת המיחשוב יוניסיס כשותף טכננולוגיית צצ6חוצטפ-2 | שלה, | לסיוע | בדוישות הטכנולוגיות של 0.00₪ו600060. מדובר באתר אינטרנט שיספק קשר שקוף בין קווי הפלגות נופש (קרוזים), משרדי נסיעות ולקוחותיהם, ויאפשר לבצע יותר הזמנות להפלגות נופש באמצעות האינטרנט. בחוזה ששוויו 1.7 מיליוני דולריס לשלוש שנים, תספק יוניסיס שירותי מיקור-חוץ של מערכות ה0ו6-69 צצצוח מבוזרות, הכוללות שרתים, רשת תקשורת, מרכז תמיכה למשתמשים (א61663א) ותמיכה טכנית. מנחם בוסטין, | מנכ"ל | יוניסיס | ישראל, אומר כי פתרון ה-צשפוצטפ-2 יאפשר ל-וחסט.)01866 00016 להרחיב את אופציות נסיעות התענוגות עבור צרכנים. מג'יק וסילבר-נט חתמו על עסקה בשווי 300 אלף דולר מגייק וסילבר-נט הישראלית הודיעו על עסקה משותפת, במסגרתה רכשה סילבר-נט מערכת 1%6ח6%9, ומג'יק רכשה מסילבר-נט מערכת לניהול משאבים פיננסיס ארגוניים, במסגרת העסקה תבצע מג'יק שדרוג מערכת 5667 |ה6|6 8.3 מבית סילבר-נט, לגרסת אינטרנט. שווי העסקה 300 אלף דולר. 'ילמגייק סניפים הפזוריס בכל העולם, אשר מנהליס מערכת קשרים פיננסיים ענפה, עס ספקים, בתי תוכנה ומפתחי מגייק. בנוסף, ניהול הפעילויות העסקיות באינטרנט מצריך מאיתנו מערכת ניהול תזריס מזומניסם מדוייקת אשר תעקוב, באופן מקוון, אחר פעולות פיננסיות הנעשות במקביל בכל הסניפים" אמר דיוד ווסטלר, מנכייל מג'יק ישראל. מערכת 65%6%16, מנהלת את כל תהליך מתן השרות על פי עקרונות החברה ומאפשרת ללקוח ליצור שאילתות שירות באתר האינטרנט, לעקוב אחר סטטוס הטיפול בהס ולסקור את מאגר המידע לרישומיס טכניים (6וסח 631וח[16). אתר האינטרנט של הארגון, הופך להיות כלי ניהול ושליטה מרכזי ומאפשר קבלת מידע בזמן אמת, הן ללקוחות והן לדרג המנהלי. ייהפריסה העולמית של התקנות 1א8? מצריכה תמיכה ומתן שירותיס, הן ללקוחות והן למפיצים, במשך 7 ימיס בשבוע, 24 שעות ביממה. הרחבת פעילות החברה העלתה את הצורך במערכת ניהול ושליטה, המאפשרת קבלת מידע מעודכן בזמן אמת הבחירה במערכת ה-6ו%> היתה הטובה ביותר עבורינויי אמר דני גודלשטיין, מנכייל סילבר-נט. אייפקס יוזמת בינוס בנושא ההתפתחות הטכנולוגית בישראל קרן ההון סיכון אייפקס פרטנרס תקיים בחודש הבא כנס בינ''ל בישראל. בכנס תידון שאלת התפתחות התעשייה והטכנולוגיה. אייפקס פרטנרס היא קבוצת קרנות להשקעה, שמספקת מימון פרטי לעסקים יזמייס ברחבי העולס. פעילות אייפקס פרטנרס כוללת השקעות בעסקים מסורתיים, בשירותיס ובחברות היי-טק. אייפקס ישראל היא חלק מאייפקס פרטנרס, שמספקת אפשרויות השקעה להון פרטי במיזמיס באירופה ובארהייב. לאייפקס ישראל שתי קרנות, הראשונה בהיקף של 40 מיליון דולרים וקרן אייפקס ישראל 11 בהיקף של 100 מיליון דולרים. בחצי השנה האחרונה הנפיקה תשע חברות אינטרנט בבורסות השונות בארהייב ואנגליה וגייסה כחצי מיליארד דולרים. בכנס שייערך בירושליסם ישתתפו 60 שותפי הקרן מרחבי העולס, ביניהס רונלד כהן, יו'יר אייפקס פרטנרס, אלן פטריקוב, יוייר פטריקוב ארהייב, מוריס גיניו, מנהל המשרד בפאריס ועוד. בכנס יינתנו הרצאות בארבעת סוגי ההתמחות העיקרייסם של הקרן: תקשורת, בריאות, טכנולוגיות מידע וביוטכנולוגיה. דבי קאופמן סי-סנך מנייסת 15 מיליון דולרים חברת פא%ג55, חברת סטארט-אפ ישראלית, שפיתחה את מערכת ה-18₪0א10, שבאמצעותה ניתן להמליץ על מוצריס ברשת ולקבל עמלה מאתרים מסחריים שונים, עוברת דירה. השבוע היא עוברת ממשרדיה ברמת גן למשרדים חדשים במגדל רסקו ברחוב פרישמן בתל אביב. המעבר למשרדים חדשים וגדולים הרבה יותר בבניין חדש ממחיש את התרחבותה המהירה של החברה. 8 * שבועון אנשים ומחשבים * א6ט\תס\גוחזט]ה1 * גיליון 890 * 1 במאי 2000 % [6061.60.1.אואשי וו שבועון חדשות הה''-טק של המדיוה למוהלי עסקים וטכנולוגיה סיסנד היא חברה פרטית, שנמצאת בבעלותם של אלי שחם ומשקיעים פרטיים ומוסדיים נוספים. החברה גייסה 2.5 מיליון דולרים בגיוס ראשון, ועכשיו נמצאת בתהליכי גיוס של 15 מיליון דולריס נוספיס במסגרת הנפקה פרטית. הכסף מההנפקה ישמש לה להמשך המחקר והפיתוח, להרחבת השיווק ולהעברת משרדי ההנהלה והמכירות מישראל לארהייב. ג'ון בן-זקן טמיר כהן זו בנטווין יודעים שכדי לשרת אנשים צריך להבין אותם כחברה ממוקדת צרכי לקוח, אנחנו חייבים להבי את הצרכים המשתנים, הרצונות וההרגלים של כ אחד ממאות אלפי הלקוחות ולהתאימם לשירותים אותם אנן מספקים. מטד הנתונים 566 .5001 מאפשר לנו לנהל בסיס לקוחות ענק תוך מתן שרות אישי לכל לקוח לפי צרכיו. : , || 6חס!קא= 66066ח] 1670506-הסו5וש6 | 9 פס 990065" 80 אשש ‏ 0 ₪5 | 02-05 |68 5 3 %| ₪ (5 וי )חק 1 א ח0166: = | 68הח08 | עוסומו1] | 5סאוסצב] ‏ ה56810 6וחס1] 6630 סס)5 1 0% | ((6 חחוש .וס ח//:קס ו [ 6| 060555 מסד הנתונים ז6צז56 .5691, הבסיס למערכת שרות הלקוחות (6814) של נטוויזץ, מאפשר מתן שרות ממוקד ואישי לקהל לקוחות החברה הגדל בהתמדה. ז6/ז56 .5631 מקנה למערכת יציבות גבוהה, אמיעות וגמישות מירבית לשינויים. נטוויזץ משתמשת במסד הנתונים +6/ז56 .5631 כתשתית למערך החיוב (קחו!!ו₪), פורטל נענע, מסחר אלקטרוני וכל מגוון פעילות ה- 655חופטפ-= 0 וס 56 501" לפרטים נוספים : 09-9525356 |500.60₪0/15736ס60ורח.שצ/צ/צ 9 | +6706+ח! | 655ח8₪51 | סחד | 7 0 סן זח8צ טסץ 00 6זסח/\ שבוע עולמי סיסקו תייעץ לממשלת בריטניה סיסקו סיסטמס, תייעץ לממשלת בריטניה איך לשפר את הגישה לטכנולוגיות מידע במדינות העולם השלישי. על כך הכריז זה לא כבר טוני בלייר, ראש ממשלת בריטניה. סיסקו תשתתף בפרויקט שתנהל המחלקה לפיתות בינלאומי בבריטניה, פרויקט שיחקור איך טכנולוגיות חדשות יכולות לסייע להכשיר מורים במדינות עניות ולשפר את כישוריהס. הפרויקט יתמקד באפריקה, ששם יש להגדיל את כמות המורים ב-6% בכל שנה כדי להדביק את שיעור גידול האוכלוסייה. על-פי המחלקה לפיתוח בינלאומי בבריטניה, מוריס בארצות לא מפותחות מתקשים לזכות בהכשרה בתחוס החינוך, והאינטרנט יכולה לסייע בפתרון בעיה זו בתור כלי ללימוד מרחוק. י'נשקפת סכנה אמיתית שיועמק הפער בין ארצות עשירות ובין ארצות עניות"', אמר טוני בלייר. ‏ "אם המטרה שלנו היא לספק חינוך יסודי בכל רחבי העולס עד שנת 2015, עלינו לפעול לצמצום הפער'י. אמזון - 1ם בית מרקחת בפורטל אמזון יש קישור ל-מטט.6וטוצקטזת המספק ללקוחות אמזון גישה למוצרי בריאות וקוסמטיקה. זאת הפעס הראשונה שאמזון מקצה חלק קבוע בפורטל שלה לטובת חברה אחרת. הקישור החדש מופיע בראש עמוד הבית לצד הקישוריס הקיימים לספריס ולמוסיקה ודרכו, כאמור, אפשר לקנות מוצרי קוסמטיקה. הקישור החדש אינו מבטל את הקישור הקודס ל-וח6.60ז510קטוזס. וכך הלקוחות יכולים להיכנס לחנות גס בלי לעבור תחילה באמזון. בינתיים עגלת הקנייה באמזון תהיה נפרדת משל חסט.שטויקוחס, ושיווקם של מקצת המוצריסם אף יהיה שונה בין שתי החנויות. ב-שו> פורסם כי אמזון חתמה זה לא כבר על הסכם דומה עס חברת שטט.ָחוּא1, אתר סחר אלקטרוני שמתמחה במכירת מוצרי בית, כמו סלונים פינות אוכל וכיוצא באלה. מניות שתי החברות הן כיוס בידי אמזון. בונז גילמור וו שבועון חדשות הה''-טק של המדינה לוווהל' עסקים וטכנולוגיה נובל חספק באינטרנט מערכת מטרים על פלטפורמות של 50!9118 מט6 ולינוקט נובל מרתחיבה את 18(א - וכיב מרכזי באסטרטגיה של שירותי פורטל ברשת זאזאפת - לשוקי 50878 חט5 ולינוקס, כדי לענות על הביקוש הגובר והולך לשירותי מסוים המאבטחים, מפשטים ומאיצים את סביבות ה-66חוצטפ-6. 5!|א]א הוא שירות מסריםס רב פלטפורמי שיחס העלות/תועלת שלו גבוה מבחינת ניהול מרכזי של מיליוני או אפילו מיליארדי חשבונות של לקוחות, תהיה תשתית החומרה אשר תהיה. נובל גם הודיעה כי הגרסה של מערכת המסרים המתקדמת שלה, 6ו\קטסז0 (הנושאת את שס הצופן ]00ז2 =שו|ש8), תפעל טבעית על הפלטפורמות של 50888 הטפ ולינוקס. אספקת המוצר צפויה לסוף השנה. 8אז1א על פלטפורמות של 8ג501 תט5 ולינוקס יהיה מוצר המוצע לספקי שירותי אינטרנט (15₪) ולספקי שירותי יישומים (5ג). המוצר מיועד לענות על סוגיות הניהול והאינטגרציה הייחודיים שעמן מתמודדיס ספקי שירות, ולספק להם חבילת מסרים מאוכסנת (00%060) שהיא גס סקלאבילית ביותר וגם קלה לניהול לרוחב כל הפלטפורמות המובילות. מתוך מינוף עזטושזוק> 5סא - שירותי ספרייה המספקים סקלאביליות ואבטחה - מספק 8וא]א שירות דואר אלקטרוני 1466 עתיר ביצועים, שהוא אידיאלי מבחינת ספקי שירות הרוציס לספק שירותיס אמיניס בעלויות נמוכות יותר. יבמ תשקיע 400 מיליון דולרים במיזם חדעו לעידוד שוק רעותות האחסון - )54 יבמ תשקיע 400 מיליון דולר במיזס חדש לעידוד שוק רשתות האחסון - אג% - ולניצול הפוטנציאל העסקי הנובע מגידול בכמויות המידע והנתונים, תוצר של תהליכי העסקים האלקטרוניים. כדי להתמודד עס אתגרי האחסון החדשים, הכריזה יבמ גס על סל מוצרים חדשים, על שירותים, על מתקני ניסוי אזוריים לשילוב מערכות ויישומים, ועל הרחבה ניכרת של כוח המכירות הכלל-עולמי שלה - שמטרת כולס לספק לשוק פתרונות של רשתות אחסון המבוססיס על תקניס פתוחים. הפתרונות והשירותיס שמציעה יבמ, יסייעו ללקוחות לנהל ביעילות מידע ותנועות עסקיות ברשתות שרמת מורכבותן גדלה והולכת. יבמ צופה כי המהלך הנוכחי יבסס את מעמדה, וכי היא תהיה החברה היחידה בתעשייה שתציע הן את המוצרים, הן את יכולות הפעולה בסביבה פתוחה, הן שירותים והן ניסיון מוכח בניהול ובשילוב מערכות. מרכז ההדרכה וההדגמה הראשון של יבמ ליישומי אג5 באירופה נחנך בחודש שעבר בעיר לה-גוד, סמוך לניס שברביירה הצרפתית. המרכז יריץ יישומי אג5, ובהס מאגרי דסקים וקלטות. בסך הכול מקימה יבמ עס שותפיה העסקייס כ-50 מרכזי הדגמה סביב העולס. מרכזים חדשים לבדיקות של פתרונות לרשתות אחסון תקים יבמ במונטפלייה שבצרפת, במיינץ שבגרמניה ובמנקוהארי שביפן. הדגמים החדשים של ה"כרינם" הדגמים החדשים של היכרישיי, מערך האחסון הארגוני של יבמ שהוצגו עתה, כולליס מעבד 8156 בעל 64 סיביות, 16 ג'יגה-בייט של זיכרון מטמון, וערוצי 61 אחרים, בשילוב המניב שיפור של עד 1006 בביצועיס הכוללים של המערכת. ארכיטקטורת אבני-הבניין | של יבמ, מאפשרת ללקוחות קיימיס של מערכי אחסון 0 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חטווגוחזס!ח! %* גיליון 890 * 1 במאי 2000 * [61.60.1ח6.שאאי מסדרת הייכרישיי לשדרג את הציוד שברשותס לשימוש במעבדיס החדשים. תוכנת ניהול האתסון המתקדמת של יבמ תומכת בניהול חכם של עותקי נתוניס ובתקשורת ערו סיב אופטי. יבמ הכרישזה גס על מערכות משופרות המבוססות על תקני התעשייה לתקשורת סיב אופטי למערכי אחסון, ובהן שערי גישה, מתגים, ורכזות מנוהלות. מעתה אפשר לקשר את כונני הקלטות מדגמי זוגא של יבמ אל מערכי האחסון באמצעות שער גישה ייחודי המאפשר לכונניס אלה להיות למשאב משותף ברשת האחסון. מקום ראשון בעולם באספקת רכיבי 4516 יבמ השאירה את לוסנט מאחור והתייצבה במקוס הראשון בתור הספק הגדול בעולס של רכיבי 8516. לפי דוח של חברת הייעו דטהקווסט המסכם את ההתפתחויות בשוק שבבי המחשב, אף שהפער בין השתיים אינו גדול, הרי בפעם הראשונה בתולדות הענף הצליחה יבמ להעפיל למקוס הראשון ברשימת ספקי ה-45816 בעולם. בחמש השנים האחרונות התמקדה חטיבת המיקרו-אלקטרוניקה של יבמ בביסוס נוכחות מסיבית בשוק ה-4816. יבמ ביצעה כמה וכמה השקעות חשובות בפיתוח תהליכי ייצור חדשים, כליס לתכנון ולשילוב מערכות ומאגר מומחיס המאפשר לה להעניק שירותי תכנון וילעו ללקוחות המפתחים מוצרים על בסיס שבביס ייעודייס חדשים. על-פי נתוני דטהקווסט, בשנת 1999 הסתכמו מכירות רכיבי ה-4516 שמייצרת יבמ, ב-1.957 מיליארד דולר - עלייה בשיעור 19% לעומת מכירות 1998 שהסתכמו ב-1.645. מכירות לוסנט שניצבת במקום השני, הסתכמו ב-1965 מיליארד, כלומר שיעור צמיחה של 17.5% קורםי חקשורת עושים שדד 1 1111890... | | ממאמקץ לתקשות נתוי הקורס מעניק לך הכרות מעמיקה עם העולם הרחב והמגוון של תקשורת נתונים ורשתות תקשורת, ומאפשר לך לתפקד בצורה יעילה יותר בסביבת מחשוב הטרוגנית. תאריך פתיחה: 4-7.6.2000 קורס זה יתאר בפניך את ארכיטקטורת התקשורת 1021 על שכבותיה השונות. הקורס יבחן נושאים כגון: פרוטוקולי ניתוב, נושאי שליטה ובקרה, 6אפ, הפצת תוכנה ועוד... תאריך פתיחה: 14-16.5.2000 לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות לאודליה: 7 ו |שושוץ !ו1₪ )קש דחהד5 .=חפוו זחהז5 אנשיחבאידועים הגית דורון סטארט-אב ראעוון בעזה קבוצה של מנהלים הלומדיס לתואר שני בניהול בתוכנית קלוג-רקנאטיי בפקולטה לניהול של אוניברסיטת תל-אביב התארחה בשבוע שעבר בעזה. את הסיור, שכלל ביקור באזור התעשייה ובעיר עצמה (!) ארגן מנכ"ל אזורי התעשייה הפלסטיני ד"ר עבדול מאלכ אל ג'אבר, שבעצמו לומד בתוכנית. המנהליס התארחו באזור התעשייה קרני ובשורה של מפעלי תעשייה וחברות שהתמקמו במקוס, רובס משותפות לישראליס ולפלסטיניס. שיא הביקור בקרני היה בחברת הסטארט-אפ אז]אס?, חברת סטארט-אפ פלסטינית, שהוקמה בהשקעה קנדית לבניית כלי-פיתוח לאינטרנט. א141א0ק היא חברת הסטארט-אפ הראשונה שהוקמה בעזה. לתוכנית קלוג-רקנאטי, תוכנית בין-לאומית, שמתקיימת בשפה האנגלית, יש קשרים הדוקיס עס הרשות הפלסטינית, ובחודש אוגוסט אשתקד אף ביקרו משתתפיה ברמאללה לפגישה עס יאסר ערפאת. שורה של בכירים ברשות לומדיס בתוכנית, ובהס (לצד עבדול מאלכ אל ג'עבר) לילי חבש, יועצת כלכלית של ערפאת. בתמונה: כך נראה סטארט-א5 פלסטיני: שני מנהלים ישראלים בודקים זאת מקרוב. שלושה נשיאים בארוחה אחת נשיא המדינה עזר ויצמן (במרכז) ערך במעונו ארוחת ערב חגיגית, בהשתתפות ראש הממשלה אהוד ברק, נשיא סין זיאנג דזה-מינג (מימין) ואישיס חשובים מהמשק חהישראלי. בין המוזמניס היה גם האיש השווה מיליוניס גיל שוויד (משמאל), נשיא צ'ק פוינט, שהחברה שלו מפעילה ערוצי שיווק ומכירות בסין. עושים עסקים עם טינגבור עסקה מסחרית נחתמהה לא מכבר בין טריוונט, שעוסקת בתשלומי מיקרו, ובין סינגפור טלקוס. באר ביקרו שלושה בכירי ענק התקשורת האסייתי - מנכ"ל 1[א0א51 מר 0א1.00 וסמנכ"ל המו"פ מר 2 צ, וכן מר צג!81 - בכיר מנהלי ההשקעות של הקונצרן ומנהל קרן ההון הסיכון שלה. במהלך הביקור נחתמה העסקה, שבעקבותיה יאפשר ה-182 הסינגפורי ללקוחותיו ביצוע פעולות סחר אלקטרוני, ללא צורך בכרטיס אשראי. סינגפור טלקוס גם השקיעה בטריוונט בעזרת אצ 18א00 צםא0א. סינגפור טלקוס היא שחקן אזורי באסיה עס אחזקות תקשורת בחלק ניכר ממדינות אסיה ובכוונתו להתרחב באגרסיביות באזור זה. 51א0א81 היא 157 המספק גישה גם באמצעות .0581 ;/. בתמונה (משמאל): 1.006 א511 1.606 מנכ"ל ₪71א0א51, לוחץ את ידו של מר אמיר גלילי, יו"ר טריוונט (במרכז), ואבי לירן, מנכ"ל 60%18צםא₪0. מבתחים את מעלות הרעויחא כ חברת א 8-21 ערכה אירוע בצפון בשיתוף החברה הכלכלית לפיתוח מעלות, ואירחה מכובדיס: שלמה בוחבוט, ראש עיריית מעלות תרשיחא (במרכס), עמוס לסקוב, יו"ר הפורוס הכלכלי מעלות תרשיחא (משמאל) ודוד סלומון, נשיא חברת 05א₪0101 א10א501.0 .5. בואו לגל | נכון, לא כולם באינטרנט משתמשים במסד הנתונים 7401687): +6" 0 אתרי 6166 וח ס-)-6 המובילים" 7 אבל כשמסתכלים על התמונה בגדול.. 7% ₪ זכ חברות וחס6. הנסחרות בבורסה" - ו וכשמסתכלים ממש מקרוב.. 0 אתרי 666 חח ס:6-6 המובילים* 2 הפלטפורמה לאינטרנט ז > || )2/ ש-] זטצתשזצו שד 5 ששעסק תמגעד50 ות מדוע /00168 מניע את האיגטרנט. כנס 2661002000/, 12-13 ביוני, תל-אביב. לפרטים מלאים והרשמה: ק0ו6 ₪66 616.00גזס-64ח160//:ק11ור א בעקבות אירוע 6 עוברח ר- בבנס השנת' של 6 בניו אורלינם הכריזה ענקיח התוכנה על המהבך הדרמט' ביו חר שלה בשנים פשפכלי הנמר המנטוטם (ניו-אורכלינס) ווקא בכנס השנתי, הפחות דרמטי בפתיחתו (וואנג לא פרץ לבמה על אופנוע), הכריזה 60 על המהפך הדרמטי ביותר שלה בשנים האחרונות. צ'ארלס וואנג המנכ"ל לא הפתיע בהודעה על רכישת חברת תוכנה נוספת, אלא על המעבר של .6 כולה מחברת מוצרים ותשתיות לחברת פתרונות ושירותים. העיקר, 63 רוצה להיות השותפה העסקית הבכירה של העסקים הגדולים - בדיוק עתה, כשהיא עוברת לעולס החדש של העסקים האלקטרוניים - מה שמכונה אפשחוצטס-5. שתי רכישותיה הענקיות האחרונות בתוך שנה הביאו לארסנל שלה עוד מוצרים וטכנולוגיות, שיסייעו לה להתייצב בחזית החברות שרוצות להיות השותפות העסקיות של מנמיירי העולס העובריס ל-צצשחוצטס-5. מעתה 6 מעמידה את עצמה בתחרות ישירה עס ענקי התעשייה, כיבמ, <א, סאן, אורקל וכל ספקי ה-5%2 וה-1א68 למיניהם. את פלטינוס רכשה ג6 בשנה שעברה ובתמורה ל-3.5 מיליארד דולרים וכתה בשפע תוכנות לניהול הנתוניס בארגונים וגם לאבטחתס (ממקו הישראלית, שנרכשה על ידי פלטינוס). ולאחרונה שילמה 4.0 מיליארד דולרים במניותיה לבעלי המניות של חברת התוכנה סטרלינג, שהתמחתה בתוכנות לניהול מרכזי מחשבים. הכנס השנתי 6זטזג6 של שנת 2000 ייוכר כשנת המיצוב מחדש. כן, אפילו וואנג עצמו האשים את ג6, שהמסר השיווקי שלה הוחמף. הדרג הטכני בארגון הוא שראה ב-ג6 ספק שלו, בעוד ג6 רצתה שהמנמייר עצמו והנהלתו יראו ב-ג6 את הספק השותף. אך להצטיידות בתוכנות לניהול המערכות והרשתות אינך נדרש אלא לספק אמין, שיש לו המוצריס המתאימים, כמו 0א1 זשופששום ש-ג6 מציעה. עכשיו כאמור ג6 משנה כיוון, והיא תהיה החברה המציעה ללקוחותיה שותפיה לא רק האחרונות: ממוצרים 0 ו / ראס ארטס. רוצה לבוא לישראל בשנה הבאה מוצרים חדשניים, אלא בעיקר יישוס חדשנות בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות ובשילוב הבנה ניהולית עסקית. 64 מציעה לחברות לפתח את עולס יישומי ה-צצשחופטפ-5 שלהס סביב פלטפורמת ווטווווחנג'; החדשה, עתירת טכנולוגיית הכנס השנתי וזס\/6 של שנת 2000 ייזכר כשנת המיצוב מחדש. כן, אפילו וואנג עצמו האשים את 68, שהמסר השיווקי שלה הוחמץ 4 * שבועון אנשים ומחשבים * 6%ט\חטווצוחזס]ח1 * גיליון 890 * 1 במאי 2000 % [60.1 |שחט אאא ותשתיוח לשירותים ובתרונות הסוכניס החכמים אווושטשא והעצמיס המוכווניס, יחד עס פלטפורמת פאך ששוחששוהט (המימד החדש) שתסופק בקרוב. 6 מבטיחה שהסוכניס החכמים, שהצליחו לתרגס אירועיס טכניים להבנת התהליך עד כדי ניבוי תוצאות ואיתות התראות - יוסבו לתהליכיס עסקיים, כמו פענוח קבלת החלטות (רכש, קנייה) והתראות מתאימות (חריגה מנהלים, למשל). וההיגיון של ג6 יכול להיות כזה: ארגון גדול, שרוצה לעבור לעולס א6טתופט8-8, עס מי הוא יילך לשתייפ העסקי! עס אחת מחברות הנקודה-קוס, שהתחילה אתמול בסלון של מייסדיה בוגרי דור ה-א, או יבחר בחברת התוכנה השנייה בגודלה בעולס בהיקף של 7 מיליארד דולריס והמרוויחה מדי רבעון. ג6 יודעת שהעסקים יודעים שהיא יודעת לנהל עסקיס כהלכה לכן מעתה 68 ממצבת עצמה כחברה שלא רק יודעת לבנות (ו/או לקנות את המוצרים) הטוביס, אלא גם להטמיע אותס כהלכה, לתמוך בהס ולשרת אותס וגם לנהל את המערכות אצל הלקוחות. עכשיו 6 חייבת להראות ללקוחותיה ולעולס כולו, שהיא משנה דרכה ועושה הכול כדי יילעמוד בדיבורה" וללכת ללקוחות שרוצים צצשחוצטט- .8‏ מהפך מעניין שהוא גם אישי היא היחשפותו של ראס ארטס, סגן נשיא בכיר, שאחראי על המוייפ העולמי ב-6 שאפשר להגדירו, עד עתה לפחות, כאנונימי הידוע. ראס הוא משלישיית המייסדים של ג6 לפני 5 שנה, יחד עם ציארלס וואנג (ושותפה נוספת שלא נשארה). בכל כנס של 8ז0ו6 תמצא את ראס בשורה הראשונה, לבוש בהידור ניו-יורקי, יושב בין חברי הצמרת, אבל מעולס לא שמעת אותו מעל הבמה. תמונתו לא מתנוססת בעיתונות הפנימית של 6 ולא הענפית. כלומר הוא לא מתראיין. והנה השנה, בהפתעה, נלבע לי ראיון עס ראס בכבודו ובעצמו. ראט, עד עתה שותחנו כבר כמה פעמים, אבל תמיד במסדרונות ולא לפרסום. נחבאת בין הכלים. מה השתנה! ארטט: אתה צודק. שניס רבות ניהלתי את מחלקת מחקר ופיתוח של ג6 והייתי עסוק בניהול הפרויקטים, שמטבעס הס פחות מתוקשרים, עתה עם השינוייס המבנייס כש-6 עברה לסביבת ה-5, אני כאחראי על תמיכה טכנית ופתרונות של קבוצת התמיכה העולמית אופיע יותר ויותר בציבור. עתה החלטתי שאני יוצא מאחורי הקלעיס לקדמת הבמה. אני יחד עס צ'ארלס וסאנגייי (הנשיא הצעיר והדינמי) בעיצומו של מסע שיווקי של המסר החדש שלנו ללקוחותינו: אנחנו איתכס במעבר לעולס ה-68שחופטט-= למה אתה מתכוון במעבר לעידן ה-15 המשמעות של עידן ה-5 היא, שמיליוני אנשיס בארגוניס, במערכות חינוך וממשל, וגם משתמשים פרטים - כולס רואיס את השימוש באינטרנט כחלק מהותי בהשגת יעדיהס. המעבר של ארגוניס לאינטרנט הביא לידי התייעלות התהליכים העסקיים ונוצרו אתגריס חדשיס בקשרים וביחסים בין הלקוחות לעסקים. כך נוצר צורך במערכות תוכנה, שיתמכו בתהליכיס העסקייס האלקטרוניים. ויותר מכך - ראס ארטס משמאל; צ'ארלס וואנג מימין. תמונה מ-1976 - שנת יסודה של 6. השותפים מחייכים ומצטלמים התעורר ביקוש אדיר לאספקת פתרונות תואמי 8. יותר מתמיד יש צורך בתשתיות של מחשבים, תקשורת, מערכות מידע ואבטחת מידע, שינהלו מערכות קריטיות כך שיעבדו 24 שעות כל יוס בשנה, ולא יקרסו לא בגלל עומס, לא בגלל תקלות ולא בגלל חדירות. כי כל נפילה משמעותה ייבהינף קליק'י מעבר למתחרה. מה מביאה עימה 6 לעולס ה-% - בשונה משאר החברות! 6 רואה את עצמה כמקצוענית במתן פתרונות כולליס של ניתוח צורכי הלקוח ושילוב של מגוון רחב של כליס ארגונייס להפיכת ה-5 לחלק מהביזנס הרגיל 6 מספקת פתרונות בשלביס השוניס: החל משלב ההערכות הארגונית במעבר למהפכת ה-6 בעסקים בטטכנולוגיות המידע. דרך מיקסוס האפשרויות העסקיות החדשות שעידן זה מביא על לקוחות, ספקיס ושותפים עסקיים, כמו איך לפתח ולשמר יחסי לקוחות ספקים ובעיקר איך הארגון שומר על שלימות המידע ואבטחת המשאביס הארגונייס. כל פתרון טוב בסיסו מוצרים מובילים, שמשתלבים בתנאי הסביבה החדשים. מה 6% מציעה! האתגר הבוער של הארגונים הוא תשתית גמישה, שיכולה להתאיס לגדילה מהירה, להרחבת מערכות, לתמיכה במערכות פתוחות, ולהתאמה לטכנולוגיות חדשות של התקשורת האלחוטית, דוגמת ]א.41? ומחשביס ניידיס. 6 מציעה את זטותששוח/ |-וו 6אומחגג! יחד עס מוצרי פלטינוס וסטרלינג וניוגיטנס, שביחד יוצריס שילוב מוצריס, הנותניס פתרונות 8 לכל רמות הארגון. מוצריס אלה מסייעים בתחזוקה, תמיכה ותפעול של כלל המערכות הארגוניות ובזה ייחודנו. לא רק ניהול התשתית, או לא רק ניהול בסיסי הנתונים, או לא רק מערכת ההפעלה והתקשורת. מי יהיו החברות שיובילו את המהפכה וגם ישרדו אותה! אני רואה בחברות כמו מיקרוסופט, אורקל, דל, סאן וקומפאק חברות חזקות בסביבת ה-/. הסביבה תהיה מרובת פלטפורמות, כמו לינוקס, שגסם לה יהיה בהחלט מקוס בין מערכות ההפעלה הארגוניות, כמו גם ליוניקס. אני מעריך את מיקרוסופט ולא רואה שתיפגע מהשינויים המשפטיים שיידרשו ממנה. בכלל, | אנחנו ב-68 רגילים לסביבה הבין-פלטפורמית ותמיד האמנו, שצריך לתמוך בכל חומרה וסביבת תוכנה - כי אין ולא תהיה הומוגניות, אלא ורסטיליות. הוכחנו שצדקנו בכך שנשארנו נייטרלייס במאבק בין המערכות. 01 א אא 6 1 במאי 2000 % גיליון 890 6 66% \תסוז3מזס1ם] * שביעון אנשים ומתחשבים + 225 אני מעריך את מיקרוסופט ולא רואה שתיפגע מהשינויים המשפטיים שיידרשו ממנה. בכלל, אנחנו ב-6 רגילים לסביבה הבין-פלטפורמית ותמיד האמנו, שצריך לתמוך בכל חומרה וסביבת תוכנה טרס ביקרת בישראל, אבל יש לכם ב-ג6 לא מעט ישראלים בעמדות מפתת וגם רכשתם חברות ישראליות של אבטחת תוכנה. שמעתי על ישראל מציארלס, שביקר בה בשנה שעברה ופתח את תערוכת קומדקס בתל אביב. אני מעריך את הסטארט-אפיס הישראלייס ואת איכות הייחוד של פתרונות אבטחת המידע בישראל. לדעתי אחת מאבני הדרך של סחר אלקטרוני יציב ואמין היא פתרונות אבטחת המידע. הרכישות האחרונות של חברות ישראליות תרמו רבות למשפחת אבטחת המידע 018081 של ג6. ומתי אתה תגיע לישראל - ארץ אלפי הסטארט-אפים! אני מתכנן להגיע בינואר 2001 לישראל ולנהל סמינר 610, שמותאס לתפיסת ה-5 של א6. אני קורא לשותפים, ללקוחות ולספקים לחבור וליהנות מהניסיון המקצועי המצטבר של 64 בניהול תשתיות לסביבת ה-6וצטט מבתינת כלים, פונקציונאליות ויכולות, כדי להצלית ולהשיג יתרונות תחרותיים. הייתי שמח להגיע לפני כן לפתיחת קומדקס 2000 בספטמבר, אבל יש לי התחייבויות אחרות. אני מציע שסאנגייי קומר, הנשיא הדינמי שלנו, יגיע לפתיחת קומדקס בתל אביב. זו הזדמנות נהדרת להמשך הקשר של ג6 עס תעשיית המידע בישראל. בעקבות אירוע 66% /)חסוזה ו זס+חו 6 - עסקים אלקטרוניים? סבקית ניהול המערכות מובנה לבק אםטרטגיה מלאה לעםקים ארקטרוניים אוה יצ שג)כסשט אם 643% הופכת לספקית עסקים אלקטרוניים? בכל הנוגע לעסקים | אלקטרוניים, הספקיסם העיקריים שעוליס בדעתם של מנהלי 1] הם 86 ,]18% או 1167053168 חט5. 0.4, הספקית המובילה לניהול תשתיות, לא הדגישה נושא זה. כאשר בסקר של א6%ו חסווגחחטוח] נשאלו 375 מנהלי עסקים ו-11 אילו חברות מספקות תמיכה אסטרטגית למאמצי העסקים האלקטרונייס שלהם, ג6 אפילו לא נכנסה לרשימה. מדוע! שיווק גרוע, מסביר צ'ארלס וואנג, נשיא ומנכייל חברת התוכנה, ששווייה 6.3 מיליארד דולריס, וטוען שמיצובה של ג6 עולה על מרבית החברות המתחרות ושהיא מסוגלת לספק אסטרטגיית עסקים אלקטרוניים מלאה. ‏ "העסקים האלקטרונייס הם שילוב שעובר מהנוכחות שלך כאשר בסקר של >66\חסמהחחסוחו נשאלו 375 מנהלי עסקים ו-זו אילו חברות מספקות תמיכה אסטרטגית למאמצי העסקים האלקטרוניים שלהם, 64 אפילו לא נכנסה לרשימה באינטרנט אל תוך המשרד," הוא מציין. "לנו יש הפלטפורמה המתאימה, ואנחנו מביניס איך היא פועלת. מה שעדיין איננו עושים כהלכה זה להסביר ואת בבירור." וואנג קיווה שהדבר ישתנה כש-ג6 תציג את תוכניתה לאפשר עסקים אלקטרוניים ב-שחט\ א6, ועידת המשתמשים השנתית שלה בניו אורלינס. ואלה החידושיס המרכזיים בכנס: ₪ וו 6הווחצג!, לשעבר חסו)גותזט/ח1 זת161!:96ח1, שזטוסטזוגז/ה] קרויה מעתה ושתזטוה1 11 6הווח%ג1 זט זשוח1ח]ת]. 6 תספק את הגרסה האחרונה של תוכנה זאת, שתוכננה במקור כמסגרת לשילוב יישומיס ומסדי נתונים, שהיא כיוס פלטפורמה משולבת לעסקים אלקטרוניים. ₪ יכולות העסקים האלקטרוניים ב-וג טחווחצג! כוללות שרת יישומים, שרת עסקאות, שרת 6 * שבעון אנשים ומחשבים * 66% \ חט)זבמחזס!ה] * גיליון 590 ו הודעות, מתווך בקשות עצמים (ז0%6ז0 זצטנוףט וסט טס), מנוע הוצאה לאור - מנויים (שחופַה> 6פת56פט5-פו[פטק), וניהול אירועים, מתן שמות, דחיסה, אבטחה, הצפנה ומטמון. בנוסף יש תמיכה ב-139 ,שפַבט9ַ1.30 קטזב]8 6|[פופתטואם (-6305 1342 6וזקזטוח 1 ווח מסוגלת לפעול על גבי מסד נתונים 6חווח5, שממוקד באובייקט או על כל מסד נתוניס אחר ₪ ב-₪ 6וחיג! משולבת טכנולוגיית הרשת היו"ר וואנג אומר ש - 6:4 ממוצבת. היטב כדי להציע אסטרטגיית. אלקטרוניים מלאה הניאורלית של 6, >וחשקטטא, שמספקת יכולות ניבוי, כגון דיגוס עסקיס אלקטרונייס והתאמה אישית דינמית של אתריס ₪ הכליס שנוספו ל-וו 6ווחצג! הודות לרכישת (שסוסתו[66 וחותווגוץ בידי ג6 בשנה שעברה, כולל תוכנת הדיווח חסקש0%/ח1 ומערכת המומחים חטו/ כמו כן חשפה 6 את היישומיס המשולביס לרשתות ייצור ואספקה, המיוצרים באגפי (המשך בעמ' 28) 0 הס6הטזז10ו60!! טסזס זהזט0 |סטחח חו3 1 16000 הסן1הוזס]וו! מוטוהח6!]ווח /צסח 6ו!1 זס לפרטים: 03-6484114 |!.60.זפחזזסף.//צ/צ כנט גרטנר גרופ הבינ"ל כנט הבכירים בטכנולוגיה החשוב והיוקרתי בישראל הילטון תל-אביב, 30-31 מאי 2000 בתוך שלוש השנים הקרובות יגדל שוק ה-]!, בעיקר בתחום ה-6 5, בהיקף שווה ערך לכל מה שנבנה בשוק ה-]! במשך 40 השנים האחרונות. מהפכת האינטרנט וה-"6' מקבילה למהפכה התעשייתית, אך בזמן קצר הרבה יותר. השוק רובו ככולו ייסוב סביב ה-"6" וישנה את עולם ה-]| והטלקום המסורתי. גרטנר גרופ היא ה-ז₪06 של אותו עולם חדש המשנה גם את כל תשתיות הטכנולוגיה ושיטות הניתוח והניהול של היום. כנס בינתחומי יחיד זה, נותן את הידע הדרוש לבכירים (יצרנים, משתמשים ומשקיעים) על המחר בתקשורת, במיחשוב, בעולם התוכנה, ויישומים בעידן האינטרנט וה-"6". כנס גרטנר מורכב ממסלולים שונים המיועדים למנהלים, אנשי טכנולוגיה במחשוב ובתקשורת, מנתחי מערכות, ממשלה ובטחון, חברות צמיחה ושוק ההון. לכנט זה יגיעו 20 מומחים | עולמיים מגרטנר אשר ירצו בפני למעלה מ-800 מנהלים ובכירים מישראל ומחו"ל. בנוסף יתקיים מעמד מיוחד בו ירואיינו מנהלי חברות | בינ"ל מעל במת הכנש ויפגשו עם המשתתפים. כקטוסיוכ)'וסחץ והּכ) כ6 בעקבות אירוע - 1ח0ק'.... (המשך מעמ' 26) 7 ו-46673660, שיפעלו על גבי ₪ 6וח135, ויפתחו יישומי סחר אלקטרוני, כגון קטלוג, מימון ולוגיסטיקה. למרות הבולטות הנמוכה שלה בתחוס העסקים האלקטרוניים, ג6 טוענת שהיא כבר ממלאת תפקיד בשוק העסקים האלקטרונייס יוגש גופטה, סגן נשיא בכיר ב-6, הממונה על אסטרטגיית העסקיס האלקטרוניים, טוען שאפשר לשייך שליש מהכנסות החברה לרבעון האחרון שהסתייס בספטמבר, בסך 1.6 מיליארד למרות הבולטות הנמוכה שלה בתחום העסקים האלקטרוניים, 64 טוענת שהיא כבר ממלאת תפקיד בשוק העסקים האלקטרוניים דולרים, לעסקים אלקטרוניים. ברבעון שהסתיים בדצמבר עלה הנתח הזה לכדי 50%6, לדבריו ואולס, חישוביס אלה מתבססים על הגדרה נרחבת ביותר של עסקים אלקטרוניים, כולל כלים שבאו בתורשה, כגון 6שתבו|סזט)חו 6413 >וחסשו6|60. וזהו עצס העניין התמיכה שמספקת 6 במחשבי- על, רשתות ומסדי נתוניס קיימיס ממצבת אותה במקוס המתאים ל-ה00וג627ותו 6ת6-036%, כך טועניס מנהלי ג6 - וסוויטת העסקיס האלקטרוניים החדשה, ג 6ווח35!, משלימה את תמונת האינטגרציה "יבעזרת הפלטפורמה הזאת ניתן לשלב את הנוכחות באינטרנט וגס את כל המערכות הקודמות,'י מסביר וואנג יצרן וקמעונאי החולצות 5 |וו[אתץ1 !זגו היה רוצה לשלב את מסד נתוני הלקוחות והמוצריס באינטרנט ואת מסד הנתוניס של הלקוחות והמוצריס שנמצא במשרד, למסד נתונים אחד ב-ו 1816 "זה נראה הגיוני להחזיק מסד נתוניס אחד, ולדעתנו ונ היא "1 שמזווז185. היא הפלטפורמה המתאימה ביותר לשילוב נתוני הלקורזוו , הפלטפורמה המתאימה | לכך והמוצרים באינטרנט עס מסד הנתונים שנמצא במשרד", אומר 0 ביותר," אומר ג'יימס סטיוארכ | סטיוארט, מנהל השיווק של יצרן החולצות 581716 ))זתורוץ1 6!זהו1, מנהל השיווק של החברה בארהייב מייקל דורטש, מנתח בקבוצת 5 חססה, אומר ש''ל-ג6 יש סיפור עסקיס אלקטרוניים וטכנולוגיה מרתק הרבה יותר מזה שהיא סיפרה עד כה.י" אבל חשוב שהיא תספק את הסחורה, בייחוד לנוכח הזמן שעבר עד ש-6 סיימה את גרסת הדור הבא של מוצר ניהול הרשתות והמערכות הראשי שלה, סאד זשוחטטוחש, שהיה אמור להגיע לצרכן עוד בשנה שעברה - 6 הוציאה את גרסת ביתא רק בחודש שעבר. יילא ייתכן שזו תהיה תערוכת שזפ 6 השלישית 0 הלהיט של עונוח העומונים 0) הלהיט עול עונוח האלפיים ברציפות, שבה נדבר רוב הזמן על גדולתו של שא זוחששוווט כשיגיע לשוק,'י אומר דורטש ב-64 מבטיחיס שהדבר לא יקרה החברה מתכוונת להציג לקוחות - כולל פחות5 |ו(אתץ1 66!זהת6 |-%חסק5 גאאסט0 - המשתמשיס בטכולוגיית ₪ שווח5ג( ביישומי עסקים אלקטרוניים חיוניים, וכן שותפויות אסטרטגיות עס ספקי השוק וספקי שירותי (המשך בעמ' 30) קורפ' ההמחוח מהטובים באירומה עבשיו בשראל בפני טיון בהרצריה חדעו ובלער' בסיון 600 הסח 61560 פא צפ - 66 קורס מתקדם בהגדרת נתיבי 61860 בסביבת רשת מרובת פרוטוקולים. תאריך פתיחה: 7.5.2000 5 אא סץתשא 61050 6אז האוא - פאשוא קורס אבטחת מידע ברשתות 800ו6 תאריך פתיחה: 215.2000 ות אחהסערקזא 61560 סא אא וזא - פאס קורס בסיסי בהגדרת נתיבי ומתגי 61860 בסביבת רשת מרובת פרוטוקולים. תאריך פתיחה: 14.5.2000 <כך פוקש זחהז5 .=חפוו זחהז5 |[ שש , , 6 א ו % שבועון אנשים ומחשבים * 66%\ח0)וגוחזט]ח1 * גיליון 890 > 1 במאי 2000 * 60616011 א 200000 2200000 200000 1000 1000 12,000 1.000 00 1 ₪ 2 -| .= = ש -- - = = - 60 ב 4 = 2 "ן סו ['] - ₪0 == | - (6 כד - סי "00 200 0 0 ז50/0 501 (8 0806 |8 78006כ) 0 מעס0חו\ אוג ופ 5 חפ 0 8500 וס חס | 5/6000 ווםו זו 6500= חפ עם 227,079 טרנזקציות 0מזק בדקה, 5017061 4000600 2000 5עוסת!17 ,ח201000 56דזטז6+ת זסטז56 5002 %[50סיז1/6 ושרתי קומפאק משיגים ניצועים טונים יותר מכל מסד נתונים על כל מערכת מחשב. : . הוושו גר " קותפת:אדתגץ אאוודאסאץ בעקבות אירוע - עסק'.... (המשך מעמ' 28) יישום. לדברי ג6, יותר מ-2,000 עסקים עובדיס עס גרסת ביתא של ₪ 58.56 ההםאתץך !זג מפעילה את אתר האינטרנט שלה על 8 6הזוח135 ועל מסד נתונים 13:16 מונחה העצמיס. התוכנה מאפשרת לחברה לשלות הודעות בנוגע למבצעיס מיוחדים על בסיס העדפות הצרכן ולתקן את התמחור שלה בזמן אמת, על סמך רמת המלאי והביקוש. ייהאופי מונחה העצמיס של 6ו:ג! מתאיס במיוחד ליישום זה,יי אומר סטוארט. 'יהוא מספק פונקציונליות שלא הייתה לנו קודס." ההבטחה של ₪ 18086 לאתרים כמו זה של ₪:ם5 זוומאתע1 613165 טמונה בעיקר בשימוש בטכנולוגיית פוחטפטשא. לניבוי התנהגות של לקוחות, שקונים בחנות ובאתר האינטרנט שלה. לאחרונה השתמשה החברה ב-גוחזקטטא לשם ניתוח נתוני מכירות שלא באמצעות האינטרנט מ-1995 ל-1998, כדי לבחון עד כמה הטכנולוגיה תוכל לנבא מגמות רכישה ב-1999. כשהס נמדדו כנגד התוצאות בפועל מ-1999, מספר סטוארט, ניבאו מוחיקטשא את התנהגות הקוניס בדייקנות בערך ב-55% מהמקרים. "זה אולי נשמע מעט, אבל יש לכך השפעה מעמיקה על האופן שבו אנו עובדים,'' מסביר סטוארט. כך, למשל, במקום לשלוח חומר שיווקי לכל 250 אלף לקוחותיה, החברה יכולה להתמקד טוב יותר ולחזר באופן פרו-אקטיבי אחר מי שעשוי להפוך ללקוח גדול. חברת צחסק5 %%3סט0 מריצה את היישומים של אתר האינטרנט שלה, וחסס.גאסט), ב-11 19818 ומשתמשת ב-0א1 זטוחטטוחש, הגרסה הנוכחית של המוצר, לניהול הסביבה שלה, לדברי פסקל ווטיו, סגן נשיא לענייני טכנולוגיה בחברה, שמושבה בסן פרנסיסקו. האתר וחסס.3אסט מציע סיקור בזמן אמת של אירועי ספורט, עם קטעי וידאו ונתוניסם מהשטח, כגון מהירות הנסיעה של מכוניות מירוץ. החברה שולטת בגישה לאמצעיס ובניהול התוכן על ידי שילוב יישומי יצירת התוכן שלה ב-:1 6ווח5ג. היא משתמשת ביכולת עומס העבודה של המוצר לניהול תהליך היצירה ומסתמכת על מסד הנתונים מונחה העצמיס התוכנה מאפשרת לחברה לשלוח הודעות בנוגע למבצעים מיוחדים על בסיס העדפות הצרכן ולתקן את התמחור שלה בזמן אמת, על סמך רמת המלאי והביקוש לאחסון וקטלוג של חומר. ייהנתוניס מגיעים מכל העולם בבת אחת,יי מציין ווטיו. ‏ "אנו מקבלים וידאו, דואר אלקטרוני עס טקסט, תמונות דיגיטליות, ואפילו נתוני מיצוב גלובלייס מאירועים שונים.י ו 6ווח35[ מסייעת ל-83.00₪₪אסט0 לנהל את הקשרים הללו. 'יהאתגר שלנו הוא למצוא את הקשריס בין התכניס המאוחסנים, כדי לסייע בחומר הסופי שאנחנו מספקים,יי הוא אומר. אבל יש משקיפים שאינס בטוחיס שמרבית העסקיס זקוקים לטכנולוגיה המתקדמת של : 156 לפחות לעת עתה. 'יהם פשוט מנסיס להקים ולהפעיל את אתרי האינטרנט שלהס ולספק הזמנות,י אומרת סוזן אולדריצ'י, מנתחת בכירה בקבוצת פטרישיה סיבולד. י'הם יודעיס שהם צריכים להיות מעורבים בניתות עסקיס ורשתות מנבא, אך רביס עוד לא הצליחו להגיע לרמה זאת עדיין." הטכנולוגיה של ג6 מציעה יתרונות נוספים, בפרט לעומת מתחרים כגון אורקל, מצייניס מנהלי ג. יייש לנו פתרון פתוח, משולב לחלוטין, שפועל עס כל מסד נתוניס ויישום,יי אומר גופטה. ייאורקל 11 6ח1גח185. מסייעת ל-0%8.601נו0) לנהל את הנתונים, "אומר פסקל ווטיו, סגן נשיא לענייני טכנולוגיה בחברה אומרת למי שרוכש את המוצר שלה לזרוק הכול ולהשתמש רק במוצריס שלה - אני לא חושב שזה הגיוני.י 64 רוצה להתברג לשוק שבו גם אורקל וספקי שוק כמו אריבה פועליס: חליפין בין עסק לעסק. שוק זה אמור להגיע ל-2.71 טריליון בעסקאות סחר אלקטרוני עד שנת 2004, אומריס בקבוצת גרטנר. במהלך הנאוס שיישא ב-6!זס/ 6 ידבר הנשיא סנגייי קומאר על חברת סחר של 80 מיליארד דולריס וחברת מוסיקה גדולה, שמפתחות חליפין באמצעות 11 6ו:ג1, מספר גופטה. השוק המכונה ח6%63.00ח0 הוא שיתוף פעולה בין חברות ספנות, כולל 16698 ,וזגוחס6 ו-166/-6!זסשו, | שמציעות מערכות רכישה ותקשורת מקוונות לתעשיית הספנות, שהיקף הפעילות הכולל שלה הוא 500 מיליארד דולרים 06563.0 משתמש ב-:1 6הוח5ג! לשילוב יישומי השותפים השונים בפורטל אחד וכדי לספק פלטפורמה, שעליה יכולות החברות לבנות את יישומי הספנות שלהס בשילוב מערכות קיימות. שוק ספקי השירותיס קור אף הוא. 68 השיקה יוזמות ספקי שירותי יישומיס במזרת הרחוק עס חברות כגון חס16|6 קַהסא אקחסג, שמעוניינות לספק תוכן אירוח, מבצעים, ניהול ויישומיס. השבוע תגלה ‏ 64 ש-08ו6וםטוחוח00 דדא היפנית תציע את מוצר האבטחה וז של 6 כשירות באינטרנט. בצפון אמריקה חתמו כבר כמה :'?45 עס 6 על חוזה לאספקת ההיצע שלה באמצעות האינטרנט. לדברי ג6, שוק העסקים הבינונייס-קטניס בשל לקבלת ניהול רשת ואבטחה באמצעות האינטרנט. אבל וואנג טוען שהוא מעוניין להקיס שותפויות, ולא להפוך לספק מארח - לפחות לעת עתה. 'יהצלחת שלנו כבר עמוסה,יי הוא אומר. בין שותפויות ?858 ש-6 חשפה בכנס המשתמשיס יש שותפות עם 7 ז6ח06 מדרופר יוטה. המנכייל קלי פיליפס אומרת, ש-7 ז6ת66 תציע שירותי ניהול תאגיד ואינטרנט על בסיט 6 זטותססופש לעסקים בינונייס ולחברות אינטרנט. יינתתחיל ב-6א1, אבל בעוד כמה חודשיס ניצור אסטרטגיה לשילוב | 86 כשירות.יי אמנס הוא מסכיס שזהו צעד חכם, וכי שירותי ?5 הס שוק שיכול להניב רוותים נאיס. סטיב פוט, מנתח בחברת וחסס.מטאפתם, אומר ש-6 נוטלת סיכון. 'יהאתגר הוא ש-64 תבלע את דגס רישוי ?45,יי הוא מסביר. .64 מתרגלת לקבל כסף גדול תמורת תוכנה עס המכירה, ועוד % עד 2006 תמורת שירותים. היא תצטרך לבצע את המעבר בעדינות, כדי שלא לגרוס לזעזוע בשוק המניות.' יש משקיפים הנוקטיס גישה של נחכה ונראה. ''איני יודע היכן ייגמר המסר של ג0,'י אומר פאט דריידן, מנתת בקבוצת תסווגוחזס/ח1 018. ייהם טוענים שיש להם כל הטכנולוגיה והשירותיס שיהפכו אותס לחברה שמאפשרת עסקים אלקטרוניים, אבל צריך יותר מהודעה לעיתונות כדי להיות עמוד תווך." הדרך המהירה לאיתור בעיות רעות אם קרתה תקלה כרשת - היה הראשון לדעת. 0 606 כ( פאח// היא מערכת כקרה לרשת העוקכת אחר תקינות העבודה של התקנים, יישומים ושירותים מהותיים כרשת. 0 606 כ[ פואח/ מתריעה בזמן אמיתי על כל תקלה, בביפר, בזימונית, בדואר אלקטרוני ואפילו בטלפון ומספקת דוחות גרפיים המתארים את התקלה. בניגוד למערכות ניהול רשתות אחרות, 5.0 60/0 קש פובּח/ קלה ליישום והטמעה. ] 6 א 4 5 15 א מפיץ בעל ערך מוסף בטידן האינטרנט לפרטים נוספים: |ח1ה.24א06ח//6)8/08065טסססזס/וו.סס. |8ז. שש שיווק והפצה בישראל: רנסאנס אלקטרוניקה בע"מ טל. 09-7643567 פק0. 09-7643566 ||.6].60ז.שטשש 1 ת 51060 65 מבית: םמ ע ר כות יזמות ל גוש אוחם קוני לינגרין, םגניח נשיא יבמ, שיברה למערכת אינבורמיישן וויק ביצד היא מתכוונת לקדם אח תוכנ'ת ה0ו6781ח66 ₪61 עול יבמ העולמיח, שמלאבערת למיזל' אינטרנט לקבל טיוע נרחב בדרך לשוק החדעו במ הכריזה לא מכבר על מיזם חדש לקידוס חברות סטארט-א5 ישראליות בתחום האינטרנט. בניסיון לעודד את הצמיחה בענף תיישם יבמ בישראל את תוכנית 0260673110 )6א, שהוכרזה בחו"ל לאחרונה. התוכנית של יבמ מאפשרת לחברות צעירות לקבל סיוע בדרכן אל תחום העסקים האלקטרוניים. היחידה העסקית החדשה של יבמ, המתמחה בחברות סטארט-אפ, מספקת סיוע בתחום טכנולוגיית התשתית, השירותים העסקיים, אחסון יישומים, ייעוץ אסטרטגי ושירותים פיננסיים. לדברי קוני לינגרין, סגן נשיא קבוצת 5טשושא, שביקרה באר לא מכבר, הוקמה הזרוע החדשה של יבמ במגמה להאיץ את היצע הפתרונות ולהרחיב את מסגרת התמיכה בחברות צעירות, שמתמודדות עס קצב העסקים המהיר של עולס האינטרנט. בשלב הראשון מאוישת השלוחה האירופית של החטיבה החדשה בגרעין צוות מומחים של יותר מ-100 עובדים, המייצגים את תחומי המומחיות של יבמ בטכנולוגיות תשתית, אחסון יישומים, ייעוץ אסטרטגי וליווי פיננסי. קוני לינגרין מסבירה, שמסגרת הסיוע של יבמ לחברות רשת אינה מסתיימת רק בתחומי החומרה או התוכנה. הפריסה הבין-לאומית של החברה מאפשרת ליבמ לשמש כתובת להתייעצות הן בנושאים הנוגעיס לניתוח השוק, הן בהיבטיס המשפטיים של ניהול עסקים ברשת וגם, כמובן, בכל הקשור לפיתוח, תפעול ואחסון יישומים. סל השירותים המקצועיים המוצעים במסגרת תוכנית ח0ו₪1 06 אא של יבמ מעמיד לרשות השחקנים החדשים בעולסם המסחר והעסקיס האלקטרוניים פתרונות תשתית חיונייס לצמיחה ולתמיכה בבסיס לקוחות רחב, דוגמת זה הנפתת בפניהס באמצעות הרשת. כלים לניהול יעיל של כוח אדם, שיווק, בניית שרשרת אספקה, חיוב לקוחות ושירות לקוחות חיונייס לפירמות הפועלות באינטרנט לא פחות מאשר למתחרות הוותיקות שלהן, בעידן הכלכלה הישנה. חטיבת השירותים המקצועיים של יבמ מציעה מומחיות מוכחת - וכוח אדס מקצועי בתחומי שילוב המערכות, מבצעת פרויקטים במיקור חוץ חלקי או מלא, ומאפשרת לחברות בעידן הרשת לבנות את מסגרת הפתרונות שמועדפת עליהן. ‏ יבמ מציעה שירותי בנייה, תמיכה ואחסון יישומיס וטכנולוגיות, ניהול אתרי אינטרנט ורשתות, הפעלת יישומים כלל- ארגוניים, מערכות חיוב ותשלום מול לקוחות וספקים, וניהול כולל של שרשרת אספקה. יהושע בקולה, מנהל תחוס 668שא ביבמ ישראל, מסביר שחברות שבעה מעשרת אתרי האינטרנט הרושמים את התעבורה הגבוהה ביותר ברשת, על פי נתוני אוז3!\ 60!, משתמשים כיום בטכנולוגיה מתוצרת יבמ סטארט-אפ רבות באר מתמודדות עס הצורך להקיס במהירות תשתיות מיחשוב וטכנולוגיות מידע, שיאפשרו להן להשלים את הפיתוח ולקנות דריסת רגל בעולס העסקיס האלקטרוניים. 'יתוכנית חסווגז666 שא של יבמ מספקת את התמיכה המקיפה הנדרשת לפעילות כזאת, במסגרת שותפות גמישה עס חברת טכנולוגיות המידע הגדולה בעולם,יי אומר בקולה מאחורי תוכנית 66000 שא של יבמ עומדת מסגרת המימון של חטיבת המימון של יבמ - חברת ההשכרה והמימון הגדולה בעולס לטכנולוגיית מידע. בינואר השנה הודיעה יבמ על הקמתה של קרן בת 500 מיליון דולריס, המשפרת את תוכניות המימון והסיוע של יבמ העולמית לחברות סטארט-אפ בתחומי האינטרנט. יבמ תשתף פעולה עם קרנות הון סיכון בכל העולס וגם בארץ במימון מערכות חומרה, תוכנה ושירותיס לחברות חדשות בעידן הרשת. סביבה יציבה תוכנית חסוו6₪ת66 שא של יבמ כבר רשמה שורת הצלחות, ובהן עוו6עסד - חנות צעצועים באינטרנט שהוקמה בנובמבר 1999, ומציעה כיוס למעלה מ-10,000 פריטים שוניס; זששחשו4ג - מיזן אינטרנט בריטי, שמאפשר מסחר בזמן אמת בשטחי פרסוס בכלי מדיה שונים; -202%046 הגרמנית, שמציעה את היישוס הראשון בעולס של גישה למידע אישי באמצעות טלפוניס סלולריים ויומנים אלקטרונייס בפרוטוקול ?ג/. לדברי קוני לינגרין, מאז יוני 9 בחרו למעלה מ-300 חברות ומיזמי אינטרנט מכל העולס בתוכנית תסו]6ת06 שא וביבמ כשותף הטכנולוגי שלהם. שבעה מעשרת אתרי האינטרנט הרושמיס את התעבורה הגבוהה ביותר ברשת, על פי נתוני אוזוג]א 6688וא, משתמשים כיוס בטכנולוגיה מתוצרת יבמ. תוכנית 0606100 אא משתמשת במשאביס העומדיס לרשות יבמ, כדי לספק את רכיבי המפתח הדרושים למיזמים טכנולוגיים וכלכליים בעידן כלכלת הרשת. בין האמצעים שיבמ מעמידה לרשות המיומים החדשים האלה - טכנולוגיית השרתיס המוכחת שלה, דוגמת 5/6000 ו-5/400, שמציעים רמת זמינות של 99.7%. תשתיות אלה מבטיחות את הסביבה היציבה והאמינה ביותר לניהול עסקיס אלקטרוניים. על גבי השרתים ניתן להריץ את יישומי התוכנה המתקדמיס מסוגם, דוגמת 610% - מערכת שליטה בנתוני לקוחות; משפחת שטוק5ט6/ו, שמעבדת כבר כיוס מיליוני תנועות עסקיות בסביבת האינטרנט; מערכות אבטחה וניהול רשת של טיבולי, החברה הבת של יבמ; יישומי בסיסי נתונים דוגמת ?8, 2 * שבועון אנשים ומחשבים * טט\חטובווזס)ח] * גיליון 890 > 1 במאי 2000 * |60.1.!שת6 אאא צר המאפשריס למדרג את משאבי ניהול המידע במהירות וביעילות, ולהריץ פונקציות מתקדמות של כריית מידע; ולקשר אליהס מערכות אחסון בעלות יכולות אינטרנט מסדרת ה''כריש" ו- 6 של יבמ, תוך קישורן לרשתות אחסון (אג5). צוותי טכנולוגיית המיחשוב המחלחל של יבמ מספקים כיוס פתרונות המשלביס טלפוניס סלולריים, יומניס אלקטרונייס ומכשירי גישה אחריס לרשת, שאינס מחשבים אישיים - בתקשורת קג סלולרית יחד עס שרתים, יישומיס ומערכות אחסון צוותי הייעוץ האסטרטגי של יבמ עובדיס בשיתוף פעולה עס חברות סטארט-אפ, כדי לבנות וליישס במהירות פתרונות עסקיס אלקטרונייס לכל תחומי השוק השילוב בין מומחיותה המוכחת של יבמ בתחומי שוק שוניס ובין הטכנולוגיה המתקדמת מסוגה מאפשר גיבושן של אסטרטגיות חדשות לעסקיםס ברשת קבוצת ח0וו6₪0ח66 וטא של יבמ נשענת על 140 אלף עובדי חטיבת השירותיס של החברה, המאפשריס לה לספק ייעוץ מקיף לא רק בצדדיס הטכנולוגיים הטהורים, אלא גס בתחומיס משיקים, דוגמת החקיקה המסדירה פעילות עסקים אלקטרוניים במדינות שונות, מיסוי, אבטחה, רשתות מסחר, פרסומת, שיווק לינגרין. לא רק חומרה ותוכנה, אלא כתובת להתייעצות בין לאומי, יצירת ביקוש ומודעות צרכנים, ומשתניס נוספים. שירותי הייעוץ של יבמ מכסיס דגמיס עסקייס חדשים, כגון אספקת שירותי יישומיס (פ5ג) ואספקת שירותי אינטרנט (?5!) - וערוכיס להכניס שחקניס 3 כרטיסי טיסה לחברי המועדון חדשיס לשווקיס האלה. כדי להציע גס שירותיס שאינס זמיניס ביבמ עצמה, או כאלה שבהס יש יתרון לספקים אחרים, פסוזממש0 שא משתפת פעולה עס 280 חברות באירופה, שמציעות מגוון רחב של יכולות ושירותיס. לאירופה 60616041 אא * 1 במאי 2000 6 גיליון 890 % 66% מסווגמזס/ת] * שבועון אנשים ומחטבים 5 33 [שורת מלקום: ה-6070 נכעול. טוברים ל-!!פג) מהיר ה-6005 מותאם ל-פה/ וייתן חשובה למרטנר אביוייס ברת סלקום החליטה לפתח את רשת התקשורת הבאה שלה בשיטת ה-05%81 המהיר, או כפי שהיא קרויה: 6786 | (0106ז56 08610 )28686 |8ז6ת06). החלטה זו נפלה לאחר שרשת הנתונים של | סלקוס 6272 לא הצליחה להתרומם, והיא אינה מקובלת ברוב העולם. נוסף על כך מתחרותיה של סלקום: פרטנר, מירס ופלא-פון, | עברו או יעברו לטכנולוגיית %42), כשרשת 70 לא תוכננה לטכנולוגיית 42 \, שסוחפת את כל עולס התקשורת הסלולרית. התשובה של סלקוס היא החלטה להתחרות בפרטנר ולאמצ את טכנולוגיית ה-]25) האירופית, אך בדור המתקדם שלה - 0285. החלטה זו תחל לצאת לפועל לקראת סוף השנה, ותהיה מבצעית במהלך שנת 2001. עס הקמתה ב-1995 הפעילה חברת סלקוס שיטת שידור דיגיטלית ושמה 5קזאא-₪ (155ג |גווּפַוס), שידועה יותר בשם ]10% (4006% 6קגזוט!א חסוצוצום אחוד) (''ריבוב בחלוקת זמן'י) בתקן 18-54. בשיטה זו כל ערוץ של 30 קילוהר מחולק בזמן בין שלושה משתמשים, שמנהלים שיחה בו-זמנית. בסוף שנת 6 פותח תקן הקרוי 15-136, שהוא תוספת לתקן הקיים 15-54, שכולל ערוצ בקרה דיגיטלי חדש, הקרול 2668 (ושתחגו6 [סזזחס6 [גווָּוס). במהלך 1997 ותחילת 1998 הכניסה סלקום את התידוש הזה למערכותיה, וכיוס הוא מכסה את כל הרשת. מלבד הפיתוח הנייל היתוסף שיפור במקודד הדיבור הקרוי 8"86, שמשפר את איכות הקול, ומכשירים חדשיס נמכרים עם מקודד קול זה, שפתר את בעיית איכות הקול שהייתה בחלק מן המכשירים הישניס. כיוס סלקוםס היא חברת הסלולר הגדולה מבין המתחרות באר>, והיא שואפת לניתוק התלות שלה בתשתית בזק, ולכן החברה מסיימת רשת של כבלי סיבים אופטייס במרכז המדינה, שייתנו לחברה יכולת לקשר בין אתריס וחלקיס באר שלא דרך רשת בזק. תחרות מול בזק ייתכן שרשת כבלים אופטיים אלה תשתמש למתחרות של בוק בתשתיות, כשתפתח התחרות בשירותי תקשורת פנים-ארציים. כמו כן החברה משקיעה בהערכות לפתיחת תחרות בשידורי תדר גבוה - 5סוא, ובשיתוף נורטל נטוורקס, ענק התקשורת הגדול בעולס מוטורולה הכריזה על פתרונות 65 נוספים ברחבי העולם, בשיתוף ספקי הסלולר המובילים בתחום ציוד הטלפוניה, מכינה פריסה למתן שירותי שטוו ואינטרנט בקצביס גבוהיס באלחוט, ובתדרים גבוהיס סלקוס פועלת כידוע באזורי חיוג 052, 053 ו-058. טכנולוגיית ‏ 08% (חסו631ותטוחוחס) 6|וטס]א| זס) וחטוצץ5 |גטס|0) מבוססת אף היא על פרוטוקול אפ1, אבל שונה ממנו בכמה מאפייניס מרכזיים, ונולדה בשנת 1987, כך שהיא צעירה למדי. בשיטת ]65% ניתן לשדר קול ונתוניס יחד, כאשר הקול משודר במהירות של א33 והנתוניס ב-א9.6, נעשה שימוש בתדרי שידור גבוהים, 900 מגהר כמו בשלב ראשון בישראל, באירופה משודר בעיקר ב-1800 מגהר, ובארהייב בעיקר ב-1900 מגהרצ. לקראת סוף שנת 2000 תעבור גס חברת פרטנר לשיטת 6285 או לשיטת 15052: גוג 511666 ווטשזו6 50666 מקוזז, שבה משתמשיס בארבעה ערוצי שיחה ומגיעים ל-38.4 קסלייש, כבר כמו מודסם מחשב רגיל, כאשר בשנה הבאה ישפרו את הטכנולוגיה עס כניסת טכנולוגיית 5 ויגיעו ל-64 קסלייש, מקביל ל-א180 בערו אחד, כש-0285 ייתן עד 100 קסלייש בשימוש בשמונה ערוציסם לקראת סוף שנת 2001. אחרי שנת 2001 יתחיל להתפתח תקן 68ס8, שהוא הרחבה של 678% ויגיע למהירויות של עד 384 קסלייש, ותוך שלוש עד חמש שניס תתפשט טכנולוגיית הסלולר של ייהדור השלישייי, הקרויה 36 (תס)גז6ת66 זותד), שבו המהירויות בתקשורת סלולריות יגיעו עד 2 מגה, ותהיה התכנסות של כל התקניס בין הטכנולוגיות השונות, דהיינו: 63 יהווה התפתחות גס של רשתות 60 (שהשירות רחב הפס שלה נקרא 1אפ6-צו) וגם של רשתות |א658. בעולס כבר יש יישומי 6785. למשל ספקית התקשורת הסלולרית של הענק הבריטי הוותיק בריטיש טלקוס (שפו|6 81), שלה שישה מיליון מנוייס ברשת |א08, הכריזה יחד עס מוטורולה על פתרון חיבור סלולרי רחב סרט, הקרוי 6785. זו רשת ה-6785 המבצעית הראשונה בעולס, שמאפשרת שירותי אינטרנט סלולריים, ובמקביל יכולות דיבור ושירותיס נלוויס חדשיס. מוטורולה הכריזה על פתרונות 0785 נוספיס ברחבי העולס, בשיתוף ספקי הסלולר המובילים. בצרפת מוקמת מערכת 6285 עם פראנס טלקוס, כאשר ניסויי שדה נערכו במחצית 1999 בעיר ליל בצפון צרפת. מערכות 628% נוספות נמצאות בשלבי יישוס בציכיה בחברת 6, שלה חצי מיליון מנוייס, ובגרמניה עס חברת 6וופטוז-7, שלה 5 מיליון מנוייס ובסינגפור. 4 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חטו!גחחזס)ת1 * גיליון 890 * 1 במאי 2000 6 [60.1.]טח0 אאא (20.......... יי - ה -%ווו|[[₪[]/₪/-/7/ ּּפ2פּת :0 ו , | 6 6ה) וי 6 ח |וו/א = >5086 106 06 זסט6ח |!ועו 6!זס/צ- דימון מערכות, המוביל "ה בארץ כפתרונות מכוססי אורקל, נכנסתו לעידן ה-655הו5ט-ם. ן חברת דימון, שותפה בכירה של אורקל 8 עוסקת ביישום פתרונות ובמכירת רשיונות של כל סל מוצרי אורקל החל מה - 0/8 דרך כלי הפיתוח וכלי צ/ם וכלה כפתרונות פפפחופט8-= קחם. סוד ההצלחה שלנו מבוסס על מעורכות אישית וליווי צמוד של כל הפרוייקטים ע"י ככירי החכרה ורק נררגס סרק קד ק"גיק טק רב"ר אתה יכול להתקדם דעכו אתה מו ו זנון לראות איך כארגון שלך, משהו משתנה... לטוכה! הפיק מ-615ח0 את המיטב ₪ ₪ ו דימון מערכות בע'/מ , טלפון: 6 0.60.11 6461. רתי 2 2 "...חחח | 00 ...יי "+13 ב תקשורת]/ אבי וייס חנטיפה: הממשכה מפירה את חוק חופש המידע מעטים יודעים, שבמדינת ישראל יש חוק שמחייב את כל משרדי הממשלה ומוסדות הציבור להציג ולתת מידע לאזרחים באופן גלוי, ובכללו באינטרנט. מדובר באחד החוקים המתקדמים יחסית, אם כי הוא בא באיחור של שש שנים אחרי החוק האמריקני המקביל בנושא, והוא חוק חופש המידע. חוק זה נחקק על-ידי הכנסת במחצית 8 והוא קובע, שלמעט נושאי ביטחון ומודיעין כל אזרח רשאי לקבל מידע מרשות ציבורית, ובכל רשות ציבורית צריך להיות ממונה למתן המידע לציבור האחראי על ביצוע החוק הוא משרד המשפטים. הדרך לביצוע החוק היא על-ידי פרסום גלוי של רשימת כל הרשויות שאמורות לבצע את החוק, כולל תאגידים ציבורייס או כאלה שניזוניסם מתקציב ממשלתי, או המצויים תחת ביקורת מבקר המדינה. כל רשות אמורה לפרסם דוח שנתי על פעילותה ועל השירותים שהיא נתנה. כל התקנות, הנחיות מנהליות, טפסים, תקציבים ומידע מסוג זה אמוריס להיות פתוחים לעיון הציבור. כל מידע שאזרח מבקש, בתנאי שאינו מסווג, אמור להגיע לידיו בתוך 30 יוס ממתן הבקשה. חזון אחרית הימים ממש. משרד המשפטים היה אמור לפרסם את רשימת הגופים בהתאם לחוק עד יוני 1999, ולאחר מכן דחה את המועד מסיבות בלתי ברורות עד 1 בינואר 2000 - שנה וחצי לאחר חקיקת החוק, אבל עד היום טרס עשה זאת. בשיחות לא פורמליות נטען באווזני, שהרשימה תפורסם אולי במאי 2000 - שנתייס אחרי חקיקת החוק. יעיכות מפוקפקת זאת היעילות של משרד, שאמור להיות בחזית המידע. ואם תפורסס הרשימה, אז מה!! משרדי הממשלה רובס ככולם, וכך רוב התאגידים | הממשלתיים | והרשויות המקומיות, לא ערוכיס כלל לקיים את החוק. לא בחודש מאי ולא אחרי מאי 2000. בשביל מה מחוקקים חוק לטובת האזרחים ולקידום חופש המידע בישראל, אם לא מתכווניס לבצעו! מעיון קצר באתר משרד המשפטים באינטרנט עולה, שהשלט של ייאתר בבנייה" מצוי בו כבר יותר משנה... באתר אין כל זכר לחוק חופש המידע, וגסם ניסיון לקבל תשובה באתר נדון לכישלון, ובכלל, משרדי הממשלה יצאו לפגרת פסח... האתר נראה כיצירה חובבנית של ילד, שהעלה אתר ממשלתי לרשת. חיבור מאובטח לאינטרנט בכנס השני של פורוס העסקים של חברת נטוויז'ן, שנערך בתל-אביב, הוצגו החידושים הקיימים והעתידים לבוא בצורת ההתקשרות לאינטרנט אוגוניס רביס מתלבטיםס כיצד להבטיתח את התקשורת בין מחשבי הארגון, ואת הקשר בין הרשת הארגונית ובין לקוחות, ספקים, שותפים ועובדים, כאשר החיבור נעשה ברשת הציבורית של האינטרנט. התחוס של ייעבודה מרחוק"" מציב שלל אתגרים לביצוע חיבור מאובטח ויעיל מכל מקוס בעולס לרשת הארגונית, דרך האינטרנט. החידושיס שהוצגו משקפים גישות שונות לאבטחת המידע ושיפור הקישור, והוצגו כמה רשתות שכבר מיישמות חלק מהשיטות, למשל רשת אורט ובה כ-80 אלף משתמשים - תלמידים ומורים. אורן לוי, מנהל חטיבת פתרונות משולביס בנטוויזץ, ציין שהעבודה מרחוק כבר אינה 6ץא, אלא מציאות ברחבי העולס. חברת פורד נתנה ל-350 אלף עובדיה בכל העולם מחשב אישי עס גישה לאינטרנט במחיר סמלי מכל מקוס העולס. חברת אינטל נתנה ל-70 אלף עובדיה מחשב עס גישה לאינטרנט, ובנוסף חייבה אותס לעבוד יוס עבודה אחד בשבוע מהבית, במקוס ממקוס העבודה הרגיל שלהם. חברת סיסקו נתנה ל-21 אלף עובדיה בכל העולס נתב לחיבור כל המחשבים בבית בנליין לרשת האינטרנט במחיר סמלי, ומאפשרת לעובדים שעות עבודה גמישות ונגישות למשאבי החברה 24 שעות ביממה. למידה מרחוק זה כולל למידה מרחוק של חידושיס טכנולוגייס, מילוי טפסים אישיים וכל פעילות שניתנת לביצוע ברשת. מובן שגס העובדיסם בישראל של אותן חברות נכלליס במסגרת זו של נגישות לאינטרנט ועבודה מרחוק, ונוצר הצורך לבנות כליס שיתאימו לתהליכים אלה. התפשטות התופעה של מחשבים ניידים - כ-90 מיליון בכל העולס, יחד עס מכשירי ה-גפ? כמו הפאלמים למיניהם, יוצרת עקב קצב הצמיחה הגבוה שלהם ביקוש לחיבוריס לאינטרנט מכל מקוס. כמות המכשירים שאינס 6? המתחברים לאינטרנט מכפילה את עצמה על פי נתוני 16 כל שנה בשנתיים האחרונות, וזה הצפי גם לחמש השניס הבאות. התוצאה: עובדים רבים מעונייניס לגשת לרשת הארגונית בכל שעה דרך האינטרנט, בין שבחיבור נייח ובין שבתיבור-נייד, כמו חיבור סלולרי. / ירידת מחירי התקשורת הופכיס את הנגישות לאינטרנט למצרך עממי, ומחירי 6 %* שבועון אנשים ומחשבים * 66%\ מסזגוחזט/ח1 * גיליון 0 %* 1 במאי 2000 6 [1 60.)טח6. א אא 6 ווום, כמו שתיתן בזק מחודש מאי, מגביריסם את השימוש ברשת. חברות רבות נותנות ?] פַחווחגּסא, דהיינו לא חשוב מהיכן מתקשר הלקוח, הוא מקבל תמיד אותו מספר ?ו ברשת הארגונית. יבולות נטל קיר אע שירות זה כבר ניתן ב-120 עריס ברחבי העולס דרך ספקי אינטרנט מקומייס בכל עיר, שנותניס שירות כלל עולמי זה. יובל שחורי, מנהל פתרונות תקשורת ומו''פ בנטוויז'ן, ציין שיש שלוש גישות לפתרונות לעבודה מאובטחת מרחוק הפתרון הראשון הוא שספק האינטרנט מנהל את כל הנושא של חיבור לקוחות בחיוג דרכו, באמצעות הסכמיס עס החברות והקצאת שרת מיוחד, שמזהה את הלקוח מבקש השירות מבין כלל המשתמשים המתקשרים בתיוג ל-155, והוא מנתב את המתקשר לרשת הארגונית, והאבטחה של החיבור מוטלת על הצדדיס לחיבור הדרך השנייה היא, שהארגון עצמו בונה 07 ומווא, מקיס לעצמו מערך של כניסה בחיוג, והנושא מטופל עצמאית על-ידי הארגון עס ציוד שלו, וכך ניתן לאכוף יכולות אבטחה חזקות. הדרך השלישית, שמתחילה להיות מקובלת, היא אסץ+, רשת פרטית בחיוג, המשלבת את ה- ?₪ עס הרשת הארגונית, ואת כל שירותי האבטחה וההצפנה נותן ה-182. ה-אפץ מתבסס על אימות המשתמשים, שמחייגיס או מתחבריס מכל צורה שהיא, והצפנת התעבורה בשיטת .:1921, שמבטיחה את מירב אבטחה בחיבור בין המחייג לרשת המרוחקת. חברות כמו יימנורהיי בקשר עס סוכני הביטוח שלה, ורשת 'יאורטיי הן דוגמאות ליישוס מסוג זה. בעולם יש כבר יותר מ-20 מיליון רשתות אקץ, וכיוס הסטנדרטיס להצפנה המקובלים הס 168% ו-₪83. התפשטות חיבוריס רחבי סרט, כמו כבליס ו-.51פא, החמירו את הצורך ביצירת תקשורת מאבטחת לעובדים. זאת משוס שהס כל הזמן מחובריס לאינטרנט, וקל לאתר אותס ולנסות לתקוף את החיבור או את המחשבים בשני הצדדים. הנטייה כיום היא לספק גס למשתמשי הקצה בבית :כולות של ייקיר אשיי (ווגש6זוא) חזק, משוס שהמחשב בבית חשוף בחיבורי נליין כמו בכבלים ו-41פא, לכל האקר, או סתס מתחרה, שמעוניין להשיג מידע מה נעשה בארגו. הטוביח למחשובים מם אנכ - | > )| )רב/+-]2. 6 : 1 4- "ג ן : , - ה - ודה להדרכח מחעעבים 6 | ע70%166? ת₪01₪62)10 | + ג שי וק . א לראשונה בישראל הכנס המקצועי = כ-ג8ם 084015 הטכלה עליה מכופט ה- שסוצ - חסו%5655צ היא: מו כ מהחרין 8 0 ינר מם' 3- 65וקסד ץ01086חח766 660ח3ץ זינר מם' -7‏ 6-08 36 קחוזטוק הס6 ,6666076וח6ות הס מינרים כני יו ם "ככ איחידימוהוטוע תי סב ו סוב לפרטים נוספים פנה לכפיר בטל: 03-7525686 | פקסס עכשיו: 03-6120270 כן, אני מעוניין לקבל פרטים נוספים על הסמינרים. אנא ספקו לי פרטים נוספים: | | סמינר מס 3 | | סמינר מטי ד שם פרטי ומשפחה כתובת חברה , , 1 5 םס .8.53 יי ב'ון ברייס הדרכה בע"מ, התילזון 4, רמת גן 52522 טל. 03.7535800 פקס. 03-7523906 רושלים בית מלם, עם ועולמו 8, גבעת שאול, ירושלים, טל. 02-6707934 פקט. 02-6707941 חילפה ההטתדרות 47. לב המפרץ, היפה טל. 04.8409988 פקס. 04.8409977 - כ -. + נש - = -- ש 4- 9 0 - ₪ - שי - 63 -- -. 3 ו 58 | בועז גילמור הוור ברוך העום... ‏ עשה שלא 'גנבוהו אחד הנושאים שומסרבים לרדת מסדר היום הווירטואלי (ולבד כל מה שמתחיל ב-6) הוא שמוח ה'תחם 86 הוהההספ) והשחר בהם נפשפרק 1 מתוך 2) רבה גולשים זריזים הבעירו את חמתן של חברות עסקיות אחרי שהזדרזו וקנו את הבעלות על השמות המזוהים עס ] החברות האלה. הכוונה היא למעשה לשם המיתחם (לכתובת) שמופיעה בראש הדפדפן, כתובת שמורכבת משלשה פרמטרים, שמופרדיס ביניהס באמצעות נקודה. הפרמטר הראשון, שמוכר יותר בשס "רמת מתחס משני" (חוגחזס [6צ1.6 6) מתפקד למעשה כמו השס הפרטי ואמור להבחין בין אתרים שוניס בעלי אותו תחוס או התמחות. חוקרים שבדקו את דרכי החיפוש של הגולשים, מצאו שרבים אינס נוהגיס לגלוש לפורטלים, אלא מחפשיס את האתר על ידי הקשת מיליס מוכרות, כמו 606300!8.00₪ או 60.1 וחסט!661, דבר שהוליד תחרות פרועה של 'יתפוס כפי יכולתך'י שמות מתחם, שמושכים את הגולשים. הבעיה מתחילה כשגורם מסוים רוכש זכויות על שמות רבים, ובהם שמות של חברות עסקיות, בידיעה ששמות המתחם (שלא היו שייכות לאיש) יניבו רווח כספי כשחברות אלה יבקשו לקנות אותם. גורס זה מתכנן למכור את הדומיינים במחיר גבוה ככל האפשר. מוכניס לשלס 10,000,000 דולר! בבקשה! נטני עולמות שונים בעולס הפיסי מילה מסוימת יכולה להיות סימן מסחרי לכמה יצרנים - בעיקר כשהס מייצרים פריטים שונים או משתמשים בצורת כתיבה שונה. בעולס הווירטואלי העניינים שוניס, בעיקר משוס שהכתיבה תמיד זהה. כך קורה שמילה אחת, ברמת המתחס המשנית (זוכרים!) יכולה לזהות רק כתובת אחת באינטרנט. רישוס השמות נעשה בשיטת ייכל הקודם זוכה'י, ולכן אלה שהתעוררו מאוחר מדי נדרשים לשלם, והרבה. מכאן יש רק שלוש דרכים - או שתשלס תמורת הכתובת הנכספת, או שתעשה שימוש בזכויות הקניין ובפסיקת בית המשפט, שאולי תסייע לך להשיב את הגול, או... שלא תעשה כלוסם. רבים בוחרים באפשרות השנייה, תוך שהס מאשימיס את חוקרים שבדקו את דרכי החיפוש של הגולשים, מצאו שרבים אינם נוהגים לגלוש לפורטלים, אלא מחפשים את האתר על ידי הקשת מילים מוכרות הצד השני בהפרת סימני מסחר בהתעשרות שלא כדין ובשאר ירקות. כדי לנסות לעשות קצת סדר בבלגן אקדים ואומר, שלא תמיד החברות שזועקות חמס הן אכן הצודקות. הארגון ₪ 806.00 (ץ506/60 6חז6ותו), גוף אינטרנטי החולש על כל חלוקת השמות ברשת, מנהל למעשה את חלוקת הדומיינים ומפעיל גוף בוררות, שדן בכל הבעיות בין היעושקיסי ליעשוקיסי כל אדס שרושם דומיין תחת שמו מיודע שעליו להגיע לדיון בוררות, אס יידרש, לגבי שס המתחס שרכש. ראשי הארגון, שרואיס בעולס הקיברנטי את המשכו של העולסם הפיזי, קבעו שכל אדס רשאי לרכוש שמות דומיין למטרות חיוביות. כשהרכישה נעשית לצורך סחיטה (פתוזוהטף8 זסטץ6) או הפרת סמל מסחר, יידרש הרוכש להחזיר את השס לחברה בעלת השס המסחרי. היו כמה הכרעות בהתאם לכללים הללו, והראשון שבהס היה בארהייב. ארגון ההיאבקות זשו (חסןוז606] 6!ואו !זס) תבע אדס שקנה את השס 000₪.עה!]וצשז/6וא!זסצו, - וביקש מהארגון 1000 דולר תמורת השם. ב-150 הורו להשיב את שס המתחס לבעליו. גם באר כבר ניתן פסק דין ראשון בעניין הזה, כשחברת סלקוס תבעה את חברת אקוונט על השימוש בשס |6.1ת.₪ס66|6. בית המשפט המחוזי בתל-אביב פסק אז לטובת סלקוס, והורה לבטל את שס המתחס מאקונט. היוס, אגב, פתחה סלקוס במאבק חדש נגד יגאל זק מההתנחלות הר-חברון, שרשס תחת בעלותו את הדומילן וחסט.וחסט!|166. | סלקוס פנתה אליו ותבעה ממנו לוותר על השס, והוא, בתגובה, ניסה להעביר את הבעלות על השם לצד שלישי בארהייב תמורת 50 שקלים, בתקווה שהחוק הישראלי לא יחול על דומיין שמצוי בבעלות תושב ארהייב. בשבוע שעבר הוציא בית המשפט המחוזי בתל אביב צו מניעה מביצוע כל פעולה בשס זה, כולל העברתו לארצ זרה. השופטת שרה סירוטה ציינה בצו, שייבאי כוחה של המבקשת (סלקוס) מצייניס את הבעייתיות שנוצרה לא רק במקרה זה, וזאת בשל הקלות שבה ניתן לרשום שמות כאלה בתוייל ובארצ.....אין ספק שהמשיב נטל לעצמו כדי להטעות ויש בו לכאורה משוס גניבת עין והפרה לכאורה של סימן רשוס.י נהמעשך בבכעבוע הבא) 8 * שבועון אנשים ומתשבים * א6ט/חט:גחחזט/ה] * גיליון 890 * 1 במאי 2000 * [60.1.)טחט אאא ...ורכש 5 5 ו | מארז וטוא זסקט5 אד מעבד <הוא550 ,580פססזק |!! *וחטוח6 *!פוחו לוח אם )40056 4408% *ווחו אופציה להרחבה לפנטיום 3 עד 2חו//800 ספק כח 235 תיקני זכרון 504 /חס:זבוחזס!ח] % שבועון אנשים ומחשבים * 45 יכולת השמעת מוסיקה, הרצת מולטימדיה ואפילו ספרים דיגיטליים! באין סיכוי למערכת הפעלה בעברית בקרוב - אין סיכוי למכירות משמעותיות בארץ. מה יקרה בחוייל! האינדיקציות היחידות שאפשר לקבל בינתייס הן מדו"חות המבחן של עיתוני מחשבים. 5א[7ג46א 6 האמריקאי, למשל, מעניק לדגמיס החדשים של קסיופיאה (קאסיו) וג'יורנאדה (פא) - חמישה כוכבים מלאים! גיורנאדה 545 נמכר היוס בארצות-הברית בקרוב ל-500 דולר. משקלו עם סוללות קצת יותר מ-250 גרס, יש לו 8א16 זיכרון, והוא מריץ מעבד 133 מה"ץ. ממדיו 13א7.5א2. רזולוציית המסך, המציג 64,000 צבעיס, היא 320א240 והוא מואר אחורית. הטכנולוגיה המשופרת של המסך אפשרה הארכת תוחלת חיי הסוללה עד 8 שעות רצופות (לעומת 6 בדגס הקודם), אס כי הוא עדיין סובל מחוסר בהירות בצפייה מזוויות צדדיות. ל מצרפת למכשיר גס שלל תוכנות, חלקן צרובות לתוך ה-ואסא. הקאסיופיאה 115-8 של קסיו נמכר בקרוב ל-600 דולר בארצות-הברית. עס הסוללות הוא שוקל 260 גראם, (למרות שגודלו של הג'ורנאדה הוא כשלושה רבעים מגודלו של הקאסיופיאה) ויש לו זיכרון של 16%18. גס המעבד שלו הוא 133 מה"צ. אולס המבקריס טועניס כי מהירות הסינכרוניזציה (גיבוי המכשיר מול המחשב ולהיפך) מהירה יותר בג'ורנאדה. אגב, בעוד שלג'ורנאדה יש מכסה-מגן, מחייב הקסיופיאה הטמנה בנרתיק, דבר המוסיף לממדיס ולמשקל. אורך חיי הסוללות הוא 6 שעות, כמעט כמו בפאס 116 הצבעוני. המבקרים הביעו התפעלות מהתאימות המושלמת של יישומי חלונות 6% עם יישומי מיקרוסופט למחשביסם שולחניים. במיוחד זכה לשבחיס האינטרנט אקספלורר, שהטעין עמודיס במהירות רבה. לו ואין לו לכתוב בה אותיות גם לא במשיכה אחת. את האות א'י בכתב, למשל, כותביס בפאס על-ידי שרטוט חצי העיגול בלבד וגס אותיות אחרות הדורשות הרמת העט נכתבות אחרת. הגרפיטי בהיליו מאפשר כתיבת אותיות ייכמו בחייס'', משוס שהיא יודעת להמתין עד להשלמת האות, כדי לזהות אותה, ואפשר לכוון את זמן ההמתנה לפי נוחות המשתמש. ושוב, חבל שאיוריס הנוגעיס להדרכה בכתיבת הגרפיטי, המופיעיס בספר ההפעלה, פשוט אינס ניתניס לקריאה. משטח הכתיבה של הגרפיטי דורש דיוק רב בשימוש בעט/חרט וממש מעייף את היד בגלל הצורך לפעול על שטח צר יחסית. בהיליו אין תקשורת אינפרה-אדומה (שבין כך ובין כך משמשת במציאות, בקושי, להעברת "'כרטיסי ביקורי' בין משתמשים...), אך יש לו משטח ציור, המאפשר שמירת שרבוטים. יש בהיליו - ואין בפאס - יכולת הקלטת תזכורות (באורך של כמעט שעה), אך איכות ההשמעה ירודה. אין בהיליו לוח תאריכים, חגים ומועדיס יהודייס כמו בפאס, אבל יש לו פונקציית ייחיפוש חכסיי משוכללת הרבה יותר מאשר בפאס. ובאשר למחיר. אס משוויס את ההיליו לדגס האחרון של הפאם - אצ - בעיקר בשל המכנה המשותף של 8%18 זיכרון, הרי שמחירו בדיוק חצי ממחיר הפאם: כ-250 דולר. אולס אס משוויס אותו לפאס 116 (שהוא בעל 8א2 זיכרון בלבד, אך עונה על צורכי רוב המשתמשים במודל הזה), הרי שמחירו כפול. השבוע ב-א5םשאסוזהשוהס-צו שרשרוח האטניקה מחרח לברישה כלל-עולו'ח האינטרנ₪ | מקרבת רחוקים |מאבשרת לחברות להגיע גם אל הבינות הנידחוח ביותר בעולם, בד' להש'ג שם שותבים ולקוחוח שסזט3ת) סוז₪ ברת 116 517166, קמעונאית נעלי הספורט והפנאי שמחזורה השנתי 3 מיליון דולרים ואשר ידועה להוריהם של תינוקות אמביציוזיים, קיצצה בשליש - עד 19 ימים - את משך הזמן הנדרש לאספקת נעליים מאסיה אל מרכז ההפצה שלה בלואיוויל, קנטקי. תרגוס: הקמעונאית קיצצה את עלויות התעבורה הטראנס-פסיפית ב-30% ושיפרה את מחזור המלאי ב-25%. ''אנחנו משקיעים עכשיו פחות כסף במלאי, מה שאומר שהוספנו יותר כסף לשורה התחתונה של המאזן,'' אומר רולאנד דיי, סגן נשיא למכירות בין-לאומיות. בימיס אלה, לוגיסטיקה מואצת מעין זו, על בסיס כלל עולמי, היא הנורמה - ולא החריג השוק האמריקני החזק, יחד עם התאוששותה הכלכלית של אסיה, גרמו לבוס בסחר העולמי. לפי נתוניו של ארגון הסחר העולמי גדל בשניס האחרונות יבוא הסחורות הכלל עולמי בקצב שנתי של 630, ובשנת 1998 הגיע לכ-5.5 טריליון דולרים. בשנה שעברה ייבאה ארהייב סחורות בסכוס שהוערך בטריליון דולרים, זינוק של 12% לעומת 1998, מדווחת מחלקת הסחר. חברות רבות כבר משתמשות במערכות משולבות - לרוב מבוססות-אעטרנט - כדי לשפר את הווית הראייה שלהן על שרשרת האספקה הגלובלית ולסייע בהאצת האספקה של מוצריס מן המקומות הנידחים ביותר בעולם - אזורים בעלי כוח עבודה זמין, שעלוליס להיות חברות גדולות יותר עדיין מסתמכות בעיקר על ו0= להעברה ולקבלה של הזמנות לאורך שרשרת האספקה 6 * שבועון אנשים ומחשבים * שש\ חטו!בוחזס]ת] * גיליוך 890 * 1 במאי 2000 % ]60.1 וטח6.א אא והתהההה ‏ ינב מקופחים טכנולוגית. הוס דיפו, לדוגמה, מספקת חלופת אינטרנט לספקים קטנים, שלא משתמשיס בחילופי נתוניס אלקטרוניים (551). ותוא .111 עורכת ניסוי במערכת אינטרנט, שמאפשרת למשלחיס לברר את תעריפי המכס והמסים עוד לפני שמוצריהס חוציס את הגבולות הבין-לאומיים. יייכולתנו לתקשר כיווצה את הגלובוס," אומר טוס ברונל, סגן נשיא לאסטרטגיות שרשרת האספקה בחברת אבנט בפניקס. יילא משנה לנו אס המוצר מגיע מדרום מזרח אסיה או מדרוס אמריקה.י חברות גדולות יותר עדיין מסתמכות בעיקר על ₪01 להעברה ולקבלה של הומנות לאורך שרשרת האספקה. שמונה מתוך כל עשר הזמנות רכש שמנפיקה הוס דיפו מועברות באמצעות 1ם, בדרך כלל ברשת ערך מוסף, אומר גארי קוקרן, סגן נשיא למערכות מידע בהוס דיפו, שמחזורה 38.4 מיליארד דולרים, שחברה ל-300 יצרניס מחוץ לארהייב. ייעבור שחקניס בקנה מידה גדול שנכנסו ל-1פ5 בשלב מוקדם, זה יוסיף להיות העורק הראשי לזרימת המידע," אומר קוקראן. אך טכנולוגיות אינטרנט כגון ג'אווה ושפת 6 קַחה.] קטאזב1א 6טופחשואם ממלאיס תפקיד נכבד יותר בפיתוח מערכות לחילופי מידע בין חברות לאורך שרשרות אספקה, בייחוד הערוצים שמשלביס שותפים פחות מתותכמיס טכנולוגית. מערכות מבוססות אינטרנט הן קריטיות, משוס שיצרניס קטניס ובינוניים רביס במקומות מרוחקיס באסיה, בדרוס אמריקה ובקריבייס הן חברות 'ילו-טקי' (טכנולוגיה נמוכה) יחסית, ואין להן האמצעים הפיננסיים או התתכוס הטכנולוגי הדרושים לטיפול ב-וסם. חברות אלה בדרך כלל מעבירות ליצרניס שמעבר ליס הזמנות בטלפון, בפקס או בדואר. תהליך זה הוא איטי וחשוף לטעויות. טעויות "אנשים עושים טעויות כשהם מזמינים משהו בטלפון," אומר ארנולד מלץ, פרופסור לניהול שרשרת האספקה באוניברסיטת אריזונה המתרחשות בתחילת התהליך עלולות לגדול ללא כל פרופורציה, עס המעבר של הסחורות לאורך מסלול האספקה. ''אנשיס עושיס טעויות כשהס מזמיניס משהו בטלפון," אומר ארנולד מלצ, פרופסור לניהול שרשרת האספקה באוניברסיטת אריזונה. "הס ירשמו את יחידת המדידה הלא נכונה, ואז יעבירו את המידע למישהו אחר. זו בעיה שקיימת במערכות שאינן משולבות." מערכת התשלוס המקוונת של הום דיפו משרתת ספקים קטנים יותר שאין ברשותס 01/. ספקים המשנעים סחורות על בסיס הזמנה שכבר הוגשה, יכוליס לחייב את הוס דיפו בקלות אס יכניסו את עלות הסחורות למערכת. המידע הנכלל בדרישת הרכש מועבר אוטומטית אל החשבונית. המערכת מאפשרת לספקים גס לשנות את החשבונית במקוון אס לדוגמה קיבלה (המשך בעמ' 49) .606160 א אא * 1 במאי 2000 * גיליוך 590 > (1\66ת₪4110זס/מ] * שבועון אנטיס ומחשבים 5 47 ₪ א איה חהמוך אחז האחר שלר | |[ ₪ כורר צכבדוש |אינשרס6 ובאירא 7.68ב שיהי .₪6 3 בוב כמכרה זהב > תפחור במניות . = . ה לחוז %. ₪ 1 מולטימדיה ביטוח ברשת 1 כך תוסיף לאתר שלן באיז גרות אודין, וידאו ואנימציות ביטו בקלות. ובמקצוע יות פולי לוכי למנוי כמכצע מיוחד צלצלו: 6385898- . ברוח > תהמר בבת' קזינו מקוונים > תהבוך קליקים. יו מהירה באינטרגט יעוראליס.והסש הזחו חו הנוגזין של האינטרנט לה שיג כרשתות השיווק וכחנויות הספרים ₪0 0 השבוע ב-א=ם/שאסודה ומס שרשרת האשבקה... (המשך מעמ' 47) הוס דיפו רק חלק מן המשלוח שפורט בדרישת הרכש המקורית ספקים מוצריס שפוניס לשוק "לקוחות לא רוצים להחזיק 15 פתרונות וס= שונים רק משום שיש להם 15 ספקים שונים" המשולבות של אמצע הדרך. 108065 86₪8%]א, חברה-בת של קבוצת מולר הדנית, שמחזורה 6.7 מיליארד דולרים, משווקת מערכת שרשרת- אספקה מבוססת-אינטרנט ב-55 מדינות זטאיס?-1א הוא יישוס שמופעל על ידי דפדפן, ומאפשר ללקוחות לראות את כל שרשרת האספקה, החל במועד עזיבתו של המוצר את קו הייצור וכלה בהצבתו על מדפי הקמעונאיס. הוא זאו 0 של מערכות לוגיסטיות מפתחים המערכות הגלובליות 2 4 58 88 7 7 עולס קטן - יכולתה של אבנט לתקשר כיווצה את הגלובוס וצמצמה את חשיבות מקום הייצור של מוצרים, אומר ברונל, סגן נשיא החברה דוחות לניתוח מעמיק. המערכת, בעזרת שרת היישומיס גסם מספק שפותחה בג'אווה חסופט] 6016 של חברת >זוגו|א, רצה על חלונות דא (-ז6ח% .501 של מיקרוסופט. לקוחות 16%א ניגשים ל-זטאיטץ-1א באמצעות שס הס מציביס את המידע על דרישת הרכש ושולפיס מידע על משלוחים ספציפיים. אחד מלקוחות. 6%%ג]א מעביר מדי שנה מאסיה לארהייב 13 אלף מכלים, שאורכס 0 רגל ומבטיח גישה למערכת ליותר ממאה עובדיס, לא רק לאנשי צוות הלוגיסטיקה אלא גם לנציגי מכירות ולעובדיס אחריס, אומר טוני צ'יארלו, העומד בראש פעילויות הלוגיסטיקה של אמטג]א בצפון אמריקה. במשך הזמן יוכלו לקוחות ושותפיס עסקייס לשלב את המערכות שלהס ב-זשאטץ-1א על האינטרנט. "לקוחות לא רוציס להחזיק 15 פתרונות 801 שוניס רק משוס שיש להס 15 ספקים שוניס,י'י הוא אומר. קבלת תמונה ברורה של צנרת האספקה חשובה במיוחד לחברות כגון וא 518₪66. לאחר שסגרה מפעלים בארהייב ובקריביים בשניס האחרונות, 86 510 רוכשת את כל מוצריה כמעט מידי יצרנים מחוץ לארהייב - יותר מ- % מן הנעליים של 6ווא 5166 מיוצרות על ידי יצרני נעלייס עצמאיים בסין. שווא טשוזו5 מעסיקה סוכני רכש כדי לאתר סחורות. בהמשך השנה תצא שווא 516 במערכת ניהול הזמנות, שתקושר למערכת השינוע והלוגיסטיקה שלה מתוצרת 56 17366 חסק6%ט₪ ולמערכת האחסון 5!אאץ, אקסטרה-נט, אין שוס מסתורין - השירות של !11( יסיר את המסתורין מתעריכי המכס, שכן הוא יאפשר לשלחיס לקבוע מכס ותעריפים לפני שהסחורה נשלחת אל מעבר לים, ולצמצס בכך החזרת סחורה, אומר אוברהאוזן (המשך בעמ' 50) ממיו 590 * 661 \מסובתמזט!ם] * שבועון אנטיס ומתטבים * 49 השבוע ב-א=ם/ואסו הוור שרששרת האסבקחה... (המשך מעמי 49) מתוצרת 455062166 ת9וו4תתגו%. המערכת מפיתות ביתי לניהול שרשרת האספקה תאפשר לנציגי השירות של 816 66ח51 לאתר הזמנה ספציפית עבור לקות - גם אס היא מהווה רק חלק ממשלוח הרבה יותר גדול. י"ייהיה לנו מבט על כל שרשרת האספקה, מהזמן שהמשלוח עוזב את המזרח הרחוק ועד שהוא מגיע לדלתות המחסן," אומר מרטין טמפל, מנהל האספקות ב-₪16 51006. 16 5166 בחרה להשתמש בפתרון רב-מוצרי הטוב מסוגו, במקוס במערכת יחידה לתכנון משאבי הארגון, משוס שניתן לתפור את המערכת הרב-מוצרית בקלות רבה יותר למענה על צורכי החברה. לדוגמה, אחד המודולים מפיתוח ביתי מאתר נעליים לפי סגנון, צבעיס ורוחב. תפירת מערכות שרשרת אספקה כדי לענות על צרכי שותפים עסקיים יכולה להיות קריטית להצלחתו של עסק העוסק במסחר גלובלי. בייחוד עבור יצרניס של סחורות, המידה בה חברה מתפעלת היטב את שרשרת האספקה הגלובלית יכולה לעשות את כל ההבדל בין מוצריה ובין אלה של המתחרים. "הדגש הוא יותר על איך אתה משתמש במידע שבמערכת האספקה כדי לקבל החלטות - ולאו דווקא מי עוד משתתף בה,'י אומר ג'איאשנקר סוומינתן, פרופסור לייצור ומערכות מידע בביהייס למינהל עסקים באוניברסיטת קליפורניה בברקלי. חברה יכולה להפוך סחורה סטנדרטית לייחודית באמצעות מתן יתרונות ללקוחות, כגון שיתוף במידע טוב יותר או שירותי אספקה ולוגיסטיקה. ייבאמצעות שרשרת האספקה שלך אתה יכול ליצור דבק ליחסים עס הלקוח, והמוצר לא יהיה מבוסס רק על עלות,'' אומר סוומינתן. אבל קביעת עלויות המוצרים בעת המשלוח ממדינה אחת לאחרת יכולה להיות תעלומה. תעריפי המכס, המסים והתשלומיס השוניס משתניס לעתיס קרובות ונבדלים מאוד ממדינה למדינה. היבואניס הסתמכו בדרך כלל על משלחים ועל סוכני מכס המכירים את המחירים, כדי לסייע בקביעת העלויות. שאוג 1 עורכת ניסוי בשירות אינטרנט משלה, שיפענח את שיעורי המכס וייתן למשנעיס אפשרות לברר את סכומי המס והמכס - שיכולים לעלות פי שניים או שלושה על מחירו של המוצר בחוייל. חברות, בייחוד אלה שאינן מכירות את תחום המכירות הגלובליות, כגון קמעונאי אינטרנט, לא יכולות לברר את העלויות המוערכות עד שהמשלוח עבר את המכס. 'יהרבה סוחרים אלקטרוניים נאלציס להתמודד עם החזרי סחורות בשל כך," אומר פיל אוברהאוזן, מנהל תוכניות מסחר אלקטרוני ב-זַחפ. יימשלוחים מעין אלה כבר הפכו לסיכון גדול מדי.יי שירות .זַאם, שמשתמש בתוכנה מתוצרת סינטרה, ייחשב בתחילה מכס, תעריפים ועלויות אחרות הכרוכות בשינוע, בארהייב וב-12 מדינות אחרות. עד אמצע השנה יכלול המחולל של שאּס מידע על תעריפי מכס ב-50 מדינות. לקוחות ל שב ₪ עדיין האחד והיחיד - ₪01 יוסיף להיות הכרחי נשיא למערכות מידע בהום דיפו, קוקראן יוכלו לגשת לשירות באמצעות אתר האינטרנט, אבל .₪1 מצפה שבמשך הזמן לקוחות גדוליס יותר יוכלו לשלב את מערכת סינטרה במערכות שרשרת האספקה שלהם באינטרנט. גורס אחר שמשפיע על התרחבותן הגוברת של שרשרות האספקה הוא הפיתות של סטנדרטיס - המבוססים בעיקר על האינטרנט - הדינמיקה של שרשרת האספקה משתנה, בתוך כך שחברות מנסות להגיע לפינות הנידחות ביותר בעולם ולתאם בין הייצור, המשלוח וההפצה שבהס יכולים להשתמש גם שותפיס לשרשרת האספקה, כגון אא "איש אינו רוצה להצטרף לסטנדרט של ספק,יי אומר הוליס בישוף, סגן נשיא לאסטרטגיות מסחר אלקטרוני במטה גרופ. "כולם | מעוניינים | בסטנדרטיםס בלתי-תלויים." זהו תפקידן של קבוצות. כגון 8%א84ו0:60א, קונסורציוס בעל יותר מ-200 חברים, שהוקס 0 >* שבועון אנשים ומחשבים * 6%>\תטזגוחזט]ח] * גיליון 890 % 1 במאי 2000 * |60.1.שתט. אאא לחברות שנכנסו ל-01/] בשלב מוקדם, אמר סגן לפני שנתייס כדי לגבש סטנדרטיס לשרשרת האספקה עבור תעשיות חלפי המחשב והאלקטרוניקה. שירות אלקטרוני חדש, וססגו, עורך ניסוי ברכזת השוכנת באינטרנט, שאליה יכולים לבוא מפיציס, ספקים ולקוחות כדי לראות אילו חברות משתמשות באיזה מבין ממשקי 0 הידועיס בשס 8 >0)86)ח1 זטהחגק. ניתן להשתמש במידע כדי ליזוס ולתאם שותפויות של שרשרת האספקה. דייויד לאפרטי, סגן נשיא למסחר אלקטרוני בחברת :230 760, מפיץ חומרה ותוכנה שמחזורו 11.5 מיליארד דולריס מפלורידה, רואה את שסטגוצ כמקוס שבו 8 ו[(16 יכול למשוך לקוחות חדשיס ולחתוס על שותפויות בשרשרת האספקה הדינמיקה של שרשרת האספקה משתנה, בתוך כך שחברות מנסות להגיע לפינות הנידחות ביותר בעולס ולתאם בין הייצור, המשלות וההפצה. סטנדרטים וטכנולוגיה מאפשריס לחברות שבדרך כלל היו מוגבלות על ידי הגיאוגרפיה, להתחרות על בסיס כלל עולמי. ייכבר לא מדובר בי נגד המתחרה הגדול ביותר שלי," אומר בישוף ממטה גרופ. ייעכשיו מדובר על מי יכול לשנע מהר יותר ולקבל את הסחורות במחיר הנמוך ביותר. מדובר בכל שרשרת האספקה שלי, שמתחרה כנגד כל שרשרת האספקה של המתחרה. אתה יכול להתגבר על חברה אחת, אבל אינך יכול להתגבר על שרשרת אספקה חוקה של 50 חברות." לדברי ברונל מאבנט, ייבזכות הטכנולוגיה, אנחנו יכולים לראות את העולס ככפר אחד גלובלי.יי מרשל מקלוהן אולי לא התכוון לייצור של נעלי התעמלות בסין, אך זהו מסר רב עוצמה בכל מדיום שהוא. מקצועני 66 בסביבה שלך! זה עובד במאות ארגוניס באר זה יעבוד גם אצלך! מקצועני התמיכה והפיתוח של כלנית כרמון עוברים הכשרות בתארים כגון: 0 ,0 ,056ו| 0 ו-שא0ו. למומחים אלו, השולטים בטכנולוגיות מיקרוסופט, אורקל, נובל, 08 ו-קח, נסיון רב בעבודה ובסיוע ליחידות המחשב בארגונים. =ץצן] כרמון מקצועני ו בסביבה שלן אי 1939 7 29 סניף ראשי: הרצליה ביזנס פארק, רח' משכית 6, הרצליה פיתות, 46733 - טל: 09-9602222, פקס: 09-9602200 סניף ירושלים והדרום: רחוב פרופ' ברגמן 2 אי פארק רבין רחובות + טל: 08-9366812, פקס: 08-9366689 השבוע ב-א=ם/שאסוזהוהס-או דוח קניי ה שגשוגם של השווקים המקוונים מחייב עסקים לבעול במהירות ולהקים מערכות רכעו אלקטרוני. סנקי תוכנה ושירותים יבולים לטייע בזירוז החהליר ז6ו0 03:66 צזזב | שאוניברסיטת פרדו תפעיל את מערכת הרכש האלקטרוני שלה שעלותה 4 מיליון דולרים, זאת תהיה תחילת הסוף של שלושה עשורים של תהליכי רכש ידניים. אך פרדו לא הבשילה אל עולם הרכש המקוון בלא סיוע. רק באמצעות שיתוף פעולה עם חברות הייעוץ דלויט ואריבה, יוכלו אלפי חברי הפקולטה והצוות של פרדו ברחבי מדינת אינדיאנה לרכוש סחורות ושירותים בהעברת כרטיט. יילא היו ברשותנו המשאבים הטכניים הדרושים כדי לעשות ואת בעצמנו'', אומר מייק קורטני, מנהל פרויקט התכנון מחדש של הרכש בפרדו ומדגיש שמדובר במוסד חינוכי, ולא בעסק אלקטרוני. שירותי התכנון, היישוס וההקמה של דלויט, בד בבד עס מערכת ניהול המשאבים של אריבה (פוא08), מילאה תפקיד חשוב בהקמת המערכת בתוך תשעה חודשים. ככל שהשוק המקוון 828 נעשה נגיש יותר, כך יש יתרונות לביטול שיטות רכש ידניות לטובת יישומי אינטרנט המאפשריס גישה לקהיליות סחר באינטרנט ועלויות רכש נמוכות יותר באמצעות איחוד תקציבי רכש. אך אין וה קל. לרבות מן החברות חסרים המשאבים, הטכנולוגיה והמיומנויות הדרושים או הן חסרות את פרק הזמן הנדרש להקמתה של מערכת רכש אלקטרוני מן היסוד. (המשך בעמי 54) 2 >* שבועון אנשים ומתשבים * 66%\חט311זס]ח] % גיליון 890 * 1 במאי 2000 6 60.11 ]שח אא א 7-3 00-ה [פגשי'ם ועושים עסקיח בתערוכת 1% 0 !סה]ו5! תערוכת המחשבים הגדולה בעולם אנשים ומחשבים הביאו לישראל את שתי תערוכות המחשבים והאנטרנט הטובות בעולס: א6010 (- 6)?/016תז6)ח1. (כשיו מביאים שני . 5 ל אפופוס6ופ: תעווכת המחשביס למקצועניס ולעסקיס, הגדולה בעולס והשנה הגדולה מכולן. נשיאים, סגנים (אח''מים מחו''ל כבר הבטיחו את בואם. 11 אולמות תצוגה (כנסיס בנושאים הכי חמים בעולס. - 56 ופט 557801 /0ס6-= 605% == 8 860 162165 ,סַחותצווסט? 58/ 6 זחוז? תסזז66ו= 5 ,60-8051005 - 46 קט-ז 51 6.60 5 6 6ת] 6תטסז3 5)/ 06ו630 | 6 6ח3 [5736! חו 503-005 865 שד 5 8 הסקקט5 ,5ז16ח66 ||68 = ד אחםדאו דמח | 5שא!809 4 אפפו!60 -כ? [87/ 6 0ו/] 65ו6זו/ 6 63065 ,51 55 36 5070 זס] 50/0316 0ח3 615זטקוחס6 = א םאט כ> ָ: , כ : , = סא חווד 0ב ו פן ]0 0 0 0 2 5 0 א | | | 7-ה | טלפן עכשיו 03-6385805, פקסס 03-6889198 | == כן! שמור לנו מיקום טוב באולמות. אנו מתעניינים בביתן של = עד 50 מ''ר - 50-100 מ''ר 100-300 מ'/ר = 300-500 מי'ר | שמי שם חברה ועיסוקה [ תפקיד ט | כתובת השבוע ב-אםםשואסודהשוהס-או נוח קֶנ''ח (המשך מעמי 52) כדי להיכנס למשחק, פונות חברות, כגון קרגיל, פדקס, חברת הביטוח גרייט ווסט וחברת סברה, לעזרתס של ספקי תוכנה, משלבי מערכות ויוצריס של זירות אינטרנט. חברות אלה ממכנות את הדרישה, את הזמנת הרכש ואת תהליכי התשלוס ומסייעות ללקוחותיהן לפתח תוכניות לניהול מכרזים ולוגיסטיקה. מכרז הוא התהליך שבאמצעותו חברות קובעות אילו ספקיס עוניס טוב יותר על צורכי הרכש שלהס. יימנקודת מבטו של משתמש הקצה קשה מאוד להקיס מערכת רכש אלקטרוני, בלא עזרתה של חברת שירותים,יי אומרת ליטה וויליאמס, מנהלת תוכניות מסחר אלקטרוני בין עסקיס בקבוצת המחקר ינקי. ייהיחסיס בין הקונה למוכר, בין הקונה לשוק ובין הקונה לטכנולוגיה הס מורכבים, לא רק במונחי ההקמה, אלא גס במונחי אסטרטגיית המכרץ." שירותי הרכש האלקטרוני גס מסייעים לקבל החזר על ההשקעה ולהבטיח כי התוכנה מותקנת ומשולבת כראוי במערכות הקצה האחורי של החברה, מנהליס משא ומתן על חוזי הספקיס ומספקיס ממשק המאפשר למערכות של הקונה לתקשר עס המערכות של הספקים. עוד הטבה: רביס מן הספקים של שירותי רכש אלקטרוני מציעים הדרכה על המערכות שלהתקנתן הס מסייעיס. כיצד מחזירים השקעה? ייהחזר מהיר על ההשקעה כולל הדרכה בתחומים, כגון כיצד תהליכיס עסקיים חדשים יפעלו וכיצד להשתמש בתוכנה החדשה,' אומרת רובין פלמר, סגנית נשיא בכיר לניהול שרשרת האספקה בחברת הייעוץ 6ואקא, אשר מספקת ליועציה וללקוחותיה הדרכה על מערכות 08%15 של אריבה, מערכת רכישה 828 של סאפ, מערכת |חת6משטטסטז? שח6וה! של אורקל וברבעון הרביעי, גם על מוצרי חברת הסחר האלקטרוני אינטליסיס. נוצר בשוק מחסור קריטי במיומנויות הדרושות לביצוע שירותי ההקמה וההפעלה של מערכת רכש אלקטרוני,יי אומר פאלמר. 16א?א מקצה לתחוס הרכש האלקטרוני יותר מ-300 יועצים מקצועיים. במונחי רכש, נשיאי החברות דורשים יותר, אך כשמדובר באסטרטגיה, יחידת מערכות המידע יוצאת מן התמונה, אומר לורנס קון, נשיא 606 505, חברה-בת בבעלות מלאה של 5, אשר מציעה את מומחיותה של עטוחג6א .4.1, חברה-בת של 5פ, בניהול שרשרת האספקה, עובדת עס חברות על גיבוש אסטרטגיות רכש אלקטרוני, ובהן בחירת ספקים והתקנה. 'יבסופו של דבר, הלקוח אמור ליהנות מן היתרונות של יחסים עס ספקים חדשים ושל מודליס של תמחור חדשים ונמוכים יותר,"י אומר קון. נראה כי החברות 'יקונות" את מודל השירותים. לפי נתוני חברת המחקר פורסטר, ההכנסות משירותים הקשורים לתוכנות עסקים אלקטרוניים, ובכלל זה רכש אלקטרוני, צפויות להגיע עד 2003 לחמישה מיליארד דולרים, גידול לעומת הכנסות בשיעור 441 מיליון דולריס בשנה שעברה. לפי פורסטר, ההכנסות מן השוק האמריקני משירותי מסחר אלקטרוני, ובכלל זה אסטרטגיה, שיווק, עיצוב ושירותיס טכניים, צפויות להגיע עד 2003 ל-64.8 מיליארד דולרים, גידול לעומת הכנסות בשיעור 10.6 מיליארד דולריס בשנה שעברה. ובכל ואת, לא כל החברות משוכנעות כי שירותי רכש אלקטרוני הן הדרך הנכונה.לדברי אחדות, ובהן חברת השירותים הפיננסיים ציייס מנהטן ויצרנית המוליכים-למחצה טקסס אינסטרומנטס, הטיפול הטוב ביותר לרכש אלקטרוני יהיה טיפול פנימי בחברה עצמה. רכש אלקטרוני הוא תחוס רחב שכולל את מיכון תהליכי הרכש המסורתיים, כגון חילופי נתוניס אלקטרוניים (01פ) ויכולות אינטרנט, אומר ג'ון פריירה מחברת הייעוצ דלויט. ממחקר שביצעה דלויט ופורסס בשנה שעברה, עולה כי יותר מ-90% מן החברות כבר שילבו את הרכש האלקטרוני בתוכניותיהן העסקיות. החור על ההשקעה ממומש בשלושה תחומים עיקריים: הפחתת עלות לפי נתוני חברת המחקר פורסטר, ההכנסות משירותים הקשורים לתוכנות עסקים אלקטרוניים, ובכלל זה רכש אלקטרוני, צפויות להגיע עד 2003 לחמישה מִיליארד דולרים דרושה עזרה: פרדו נעזרה בדלויט משוס שלאוניברסיטה לא היו משאבי טכנולוגיית המידע כדי להקים בעצמה את מערכת הרכש האלקטרוני, אומר קורטני הפריטים הנרכשיס משוס שהס זוליס יותר כשהס נרכשים באמצעות שוקי אינטרנט; הפחתת עלות העיבודיס באמצעות ביטול הצורך בתיעוד על נייר ושיפור האפקטיביות הארגונית, משוס שלחברה יש יותר שליטה על מה שמוזמן ועל מי שמבצע את ההומנות. לדברי קורטני מפרדו, קשה לחזות את ההחזר על ההשקעות ברכש אלקטרוני ובתחילה קשה להשוות בין העלויות של שכירת חברת שירותיס ובין פיתוח חבילת תוכנה בתוך הבית. ובכל זאת, פרדו מצפה לחסוך עד 7% באמצעות מיכון תהליכי הרכש, פשוט באמצעות הסכמיס סבירים יותר עס ספקים והפחתה במספר אנשי הצוות העובדיס ברכש. כדי לקבל פרספקטיבה על העלויות האלה, אומר קורטני, צריך להבין שפרדו מוציאה 530,000 לשנה רק על ביול ועל משלוח המחאות לספקים. קורטני מצפה להוציא כ-5700,000 בשנה על תחזוקתה של מערכת הרכש האלקטרוני, בייחוד על התוכנה, החומרה והשירות השוטף. פרדו גס תמדוד את ההחזר על ההשקעה במונחי שביעות הרצון של הקוניס ושל המוכרים, קיצור מחזור הרכש ובקרה טובה יותר על ההוצאות, נוסף על החיסכון בעלויות. הגבלת שימושט כדי להקל על השימוש במערכת הרכש האלקטרוני שלה, תפי פרדו כרטיסי רכש של המותג מסטרקרד, המגביליס את הסכוס שיכול כל קונה יחיד להוציא. כ-1,000 משתמשים בארבעה תחומיס עיקריים של האוניברסיטה - בית הספר לכימיה, בית הספר לטכנולוגיית תעופה, מפעל תחזוקת המתקניס הפיזיים, והקמפוס צפון-מרכז בווסטוויל, אינדיאנה - יקבלו את הכרטיסיס עס השקת התוכנית. לאחר שתשליס בהצלחה את ניסוי שלוש החודשים, פרדו מתכננת להנפיק את הכרטיסים לעוד 2,000 משתמשים בכל חודש. עד הקיץ הקרוב, כשפעולת המערכת תהיה מלאה, יוכלו 15,000 חברי פקולטה ואנשי צוות להשתמש בדפדפן אינטרנט כדי להפיק דרישות רכש של פריטי סחורות (המשך בעמי 56) 4 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%)חסוגוחזט]ח] * גיליון 890 * 1 במאי 2000 * [61.60.1ח6.א אא 5 -- | + חמישים שנות מיח עבר, הווה וחרבה עתיד וט , יום העצתאות במסגרת מוסף יום העצמאות שיופיע ב-8 למאי השנה יפרסם שבועון אנשים ומחשבים 6% /)מו!גמזטות1 תחקיר מיוחד על אנשים, היסטוריה ומייסדים של תעשיית המיחשוב בישראל, מיחשוב ממשלתי ציבורי והתפתחות ההיי-טק... התחקיר מתעד ומספר על שרשרת האנשים הטכנולוגיות והחברות שהביאו בסופו של דבר לצמיחתה של תעשייה מפוארת. עוד במוסף :וס העצמאות כתבות וראיונות מיוחדים: 8 ראיון עס שר התמייס רן כהן 8 ראיון עס שר התקשורת פואד בן אליעזר 6 כתבה מקיפה - האס ההיי-טק אכן מוביל את ישראל לעצמאות כלכלית! כולל ראיון עס המדען הראשי החדש כרמל וגיה. 68 דמוקרטיה און ליין: היל-טק וטכנולוגיה מתקדמת במשטרת ישראל - ראיון עס תנייצ אורי אנגלהרד, ראש ענף טכנולוגיה במטה הארצי. ...הוור 8 ראיון עס ראש חטיבת התיקשוב בצה"ל. אנו פונים אליך לקחת חלק במוסף תגיגי זה בפרסוס כתבת תדמית /או מודעה מיוחדת. בדבר פרטים נוספים מח' פרסום עגבר טל 03-6385805804 ו וו ו השבוע ב-א=ם/שאסוהוהס-או מוכר: צ'ייס מנהטן למדה רבות על הרכש האלקטרוני שלה משום שטיפלה לבד במערכת, אומר בולר נוח ק1''ח (המשך מעמ' 54) שוניס ולקבל עליהן אישור. '"יהקמת המערכת היא החלק הקל. החלק הקשה הוא השינוי התרבותי, שינוי התהליך וחיזוק יסודות האבטחה,' אומר קורטני מפרדו. ‏ "זוהי המערכת המינהלית מבוססת-האינטרנט הראשונה שמוקמת בפרדו." המטרה: ביטול 80% מהתהליכיס הידנייס בתוך השנתיים הראשונות. מאז פיתחה פדקס אקספרס, חברה-בת של ענקית המשלוחים פדקס שמחזורה 14 מיליארד דולרים, תוכנית מכרזים אסטרטגית, לפני שלוש שנים, בסיוע .7 שץ6חג6א, היא הגיעה לכלל הבנה כי מערכת רכש אלקטרוני היא הכרחית לעסקיה. ''הבנו שאנחנו גדולים, ויש לנו יתרון משוס שאנו יכוליס לאחד את ההוצאות שלנו. אך במהרה הבנו שלא היתה לנו מערכת שאפשרה למודל לפעול," אמר סקוט סטרומינגר, מנהל האינטגרציה של שרשרת האספקה הגלובלית בפדקטס אקספרס. אחד המכשולים הראשונים שעמדו בפני סטרומינגר היה הצדקת ההחזר על ההשקעה כלפי מנהל הכספים הראשי שלו. יכשאינך יודע כמה הוצאת בזירת מסחר מקוונת, כיצד תנבא כמה אתה עומד לחסוךיי! הוא שואל.אף שפדקס נהנתה מן המותרות של משאבי מערכות מידע שהקלו על הקמתה של מערכת הרכש האלקטרוני שלה, הרי זמן לא היה אחד המותרות הללו. החברה שכרה את 16אלא לפני כשנה כדי לסייע בעבודת בתוך 90 יוס. תפקידה של 6)א?א היה לסייע לפדקס לבחור ספק תוכנה, ואז לסייע לה בשילוב מערכות. 6אפא המנוסה בהקמת מערכת 08% של אריבה, עבדה עם צוות מערכות המידע של פדקס כדי לשלב את 15א08 במערכת 88 של פיפלסופט שפעלה על שרת 08415 .צצג1ס-/ אט-פ פעלה על-פי מסד נתוניס של אורקל ועל שרת א6[3%-א אט-קו. זריז: טקסאס אינסטרומנטס עדכנה את מערכת הרכש האלקטרוני שלה תוך 60 יוס, ההקמה, ואז פעלה במהירות וצירפה את אריבה, לפי = אומר דניאל, מנהל כלי הרכש הצעתה של 6)אפא. המטרה היתה להשיק את המערכת מערכת הרכש של פדקס ייתרומותיה העיקריות של 6ואקא יכולות להימדד במונחיס של העברת ידע ויצירת תיעוד'י, אומר סטרומינגר. אף שהוא מסרב לגלות כמה שילמה פדקס על שירותיה של 6ואפא, הרי, לדבריו, החברה שלו שילמה תעריף קבוע לשעה בעבור הפרויקט, שהיקפו היה כ-250 שעות. פדקס השיקה את מערכת הרכש האלקטרוני שלה ביוני האחרון, עס 0 משתמשיס במחלקת מערכות המידע של החברה. תפקידם הוא לבחון את ביצועי החומרה והתוכנה, וכן את הקישורים אל ספקיה של פדקס, באמצעות רכישת פריטי סחורות. פדקס מצפה שבכמה פריטי סחורה ושירותים, כגון 66, ציוד משרדי, שירותים זמניים וקייטרינג של ארוחות, מערכת הרכש האלקטרוני שלה תפחית את ההוצאות בעד 30% לשנה, באמצעות קישור ישירות אל ממשק 8א08 המרכזי של אריבה. החיסכון לחברה, שבכל שנה מוציאה מיליארדי דולרים על רכישת סחורות ושירותיס, מוערך במיליוני דולרים, אומר סטרומינגר. אחד היתרונות החשוביס ביותר של הפרויקט ניכר מיד עס הפעלתו, אומר סטרומינגר. 'יהמערכת אפשרה לנו למשוך ספקיס חדשים וליצור תחרות עס הספקים המקוריים שלנו," הוא אמר. "כשהס שמעו שפדקס מקימה מערכת רכש אלקטרוני, הס הורידו את מחירי המוצרים שלהס באחוזיס של שתי ספרות." בטווח הרחוק, היכולת לשנות את הרגלי הקנייה של העובדיס תבטיח החזר מוצלח של ההשקעה. מערכת הרכש האלקטרוני של פדקס זמינה היוס לכל 140,000 העובדיס של החברה בארצות הברית. החברה מתכננת להרחיבה גס לאירופה בחודש יוני, לפי המודל של המערכת האמריקנית. אף שיתרונותיהס של שירותי הרכש האלקטרוני הס מפתים, חברות לא צריכות לקפוץ על המציאה - עליהן לבחור את ספקיהן בזהירות, אומר קווין קוסטלו מארתור אנדרסן, הממונה על ייעוצ בתחוס הרכש האלקטרוני. חשוב מכול, חברות צריכות קודס כול לחפש ספק שהיועצים שלו מביניס לא רק בטכנולוגיה, אלא גם בדרישות עסקיות ספציפיות. אחת הדרכיס לחסוך מיד זמן וכסף היא להימנע מהקמת מערכות מותאמות מאוד. לדברי קוסטלו, ''את מרבית היישומים הארוזים אפשר להתאים מאוחר יותר." לדברי פאלמר מחברת הייעוץ 6ואפא, חברות לא צריכות להתמקד קודם כול בטכנולוגיה, אלא בנושאים העסקייס העומדיס על הפרק. י'מנקודת מבט עסקית, מה אתה מנסה לעשות! להתמקד בתמונה הגדולה. בדרך כלל, ההחלטות הטכנולוגיות נגזרות ממנה," הוא אומר. חברות שירות צריכות להיות יעילות בתכנון וביישוס של מדדי ביצוע, באינטגרציה עס מערכות ותיקות ומערכות קְ88, בניהול השינוי, בניהול תוכנית ובאינטגרציה עס האעטרנט ועס פרוטוקולים, כגון 6שהטפַת3] קטאזה1( 6פופחטואם. 'ילקוחות צריכיס לזכור שהם מיישמיס שיפורים חוזריס שצומחיס עס הזמן,' אומר פאלמר. עס נושאיס אחרים שיש לשקול, נמנים: קלות השימוש במערכת, עלות הבעלות הכוללת, ובכלל זה תתזוקה ותשלומיס שוטפים, זמן המימוש - שתלוי בגודל החברה ובמורכבות היישוס - ואס הספקיס ייאמצו את הגישה החדשה. עוד נתון שאמור להיות במשוואה הוא ניסיונה המעשי של חברת התוכנה או הייעוצ במימוש של יוזמות רכש אלקטרוני. ניתוח מיומנותה של חברת ייעוץ צריך להישקל הן ברמות הארגוניות והן ברמות האינדיווידואליות, אומר פאלמר. יירביס מן הלקוחות הפוטנציאלייס יבדקו לא רק את ההמלצות על החברה, אלא גס את ההמלצות על יועצים אינדיווידואלים שעובדיס על הפרויקט,י' הוא אומר. 'יועצ חייב להתמצא בטכנולוגיה של הלקות כדי (המשך בעמי 59) 6 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חט]בוחזס]ח] 6 גיליון 890 * 1 במאי 2000 * ]61.60.1ת6.אאא מוזמנים מנהלים, מפתחי ובוני אתריס, תוכניתנים, ספקי ומשווקי מכשירי סלולר, ספקי תכנים לאינטרנט, חברות מסחר אלקטרוני באינטרנט, חברות סטארט- אפ הרוצות להיכנס לתחום, יועצים, מהנדסי וטכנאי רשתות תקשורת, מומחי ומשתמשי אינטרנט! צ (] [15106+00+1 יום ג', = ביולי םםם? במלון כבר המכביה, רמת-גו משק התקשורת בישראל עובר בשנים האחרונות מפנה מקיף ומדהים בעוצמתו, כאשר במרכזו עומדות המהפכה הסלולרית ומהפיכת האינטרנט. למעלה ממחצית מתושבי המדינה מחזיקים בטלפון סלולרי, כאשר מגמת התפתחות האינטרנט בעולם היא בכיוון של איחוד בין שתי הטכנולוגיות: האינטרנט והסלולר. עוד בקושי התרגלנו למונח קגאו, ונוחת עלינו המונח "שן כחולה" - ג81061001, שיהיה חלק מהמהפכה הגדולה של הסלולר. פורוס 47 ) ([סטסוסזק חסגוגטו[קקג. צ6ושזוש) הכריו שבשנת 2000 נראה את התפוצצות התופעה של האינטרנט הסלולרי, ושעד שנת 2005 יהיו בעולס יותר ממיליארד טלפונים סלולריים, ולפחות מחציתס יהיו מכשירי ?ג/או. ‏ הצמיחה של ה- 7 \ תהיה כה מהירה, עד שצמיחת האינטרנט בחמש השנים האחרונות - תתגמד מולה. מחירי המכשירים ירדו וכמות השימושים תעלה בקצב מסחרר, ומי שלא. יכנס למערכה יפסיד את השוק. בקרוב יופעל גם השירות החדש הקרוי מוססושנו[ם, שבו יהיה ניתן באמצעות שידור אלחוטי לשלוח חומר מהאינטרנט המצוי בטלפון הסלולרי ישירות למדפסת או למחשב בעל יכולת קליטה כזו. פורום ה01סו6ט[8 כולל כיוס מעל 1500 חברות, כך שאין ספק שהחלה מהפכה אינטרנטית חדשה, המסירה את מגבלות המחשב והחיבור הטלפוני הרגיל לאינטרנט שאליו התרגלנו, תוך יצירת מערכת אינטרנט מיוחדת המותאמת למכשירים סלולרייס זעירים. תוך שנה נראה את טכנולוגיית ת001ו6ט|8 תופסת מקוס מרכזי בכל מכשיר תקשורתי, כולל מחשב, סלולר ופאלמים למינם, וגס במכשירים ביתיים אחרים כמו: מקרריס, מזגניס, ‏ מערכות סטריאו, טלוויזיות ועוד. נראה. יצירת מגוון חדש ומלהיב של צעצועים אלקטרונייס המכיליס יכולות סלולריות ואלחוטיות, ובכללס שעוניס, מצלמות, מסרטות, 15א.241, ווקמנים, מכשירי 810 למוזיקה, מכשירי 518 לטלוויזיות, ספרי אינטרנט, מכשירי 005, ולמעשה כל דבר שיש בו מעט זיכרון וסוללה. איך נערכים למהפכה זו, מי הס השחקנים המובילים אותה, מה יקרה בשוק הסלולר בישראל, וכיצד חברות הסלולר נערכות למהפכת ה- ץג;ש ו''השן הכחולה"?, על כך בכנס 2% מ001ו6טו₪ .8 ץג ש. הנועואים עויידוךו בכנטן ₪ היערכות חברות הסלולר בישראל. ₪ המעבר מאינטרנט רגיל ל- ץא/ ₪ כלי פיתות ל- ?ג או ול- מוססו6טו מ מכשירי קג/ ו- הוססוסטום ₪ כלכלת ה- לו | ₪ שירותי עג או בעולס ובישראל ₪ יישומי ?4 / (- ג001ו6ט81 בישראל ו 1 אנשים ומחשבים מרכז רישום לכנסים פקס 03-6889207, טל 03-6385848 יב | / ם |כן! אני מעוניין 2 להרצות 2 לתת חסות 3 לחלק חומר 2) להאזין בכנס צְגע וו 6 67 ה טחחן ן שמי שס חברה | י תפקיד טל פקס | ו כתובת מדויקת למשלוח טופס הרשמה ו 32 . , , חברי (7 5 זכאים ל 50% הנחה, לפרטים נוספים !00.1 ם ש!0+ח. עטעטעט - 0) /)/02- 7 משק התקשורת בישראל עובר בשניס האחרונות מפנה מקיף ומדהים בעוצמתו, כאשר במרכזו עומדות המהפכה הסלולרית | | ומהפיכת האינטרנט. מחצית מתושבי המדינה מחזיקיס בטלמון | סלולרי, כאשר מגמת התפתחות האינטרנט בעולם היא בכיוון | ן של איחוד בין שתי הטכנולוגיות: האינטרנט והסלולר. פורם [000)סת ח163)00קק . 5שפוו ץג \ הכריז שבשנת 2000 נראה את התפוצצות התופעה של האינטרנט הסלולרי, ושעד שנת 2004 יהיו בעולס יותר ממיליארד טלפונים סלולריים, ולפחות מחציתם יהיו מכשירי ץ או. כבר בשנת 2000 צופה פורום ץגאו שימכרו מעל 50 מיליון מכשירי ץגצו בעולס, משום שכל היצרנים של הציוד הסלולרי ובראשם נוקייה, אריקסון, סמסונג ומוטורולה התחייבו להזרים לשוק מכשירים כאלה, במחירים רגיליס של טלפונים סלולריים. איך נערכים למהפכה זו! מי הס השחקנים המובילים אותה! מה יקרה בשוק הסלולרי בישראל! כיצד חברות הסלולר נערכות למהפכת ה-ק וז יענה על שאלות אלו וידון בתחומים הבאים: 6 טכנולוגיות תקשוות (יידת 6 יישומי ?זו ו-515 0 חנרות סלולר בישראל 0 מודלים עסקיים ל-קץג ו 6 מסחר אלקטרוני סלולרי 0 מכשירים ניידים חדשים 6 עיצוב ובניית אתרי א'נטרנט סלולרים = 6 סיפורי הצלחה באינטרנט 6 יישומי סלולר לניהול עובדיס סלולרי בעולם ובישראל ועיסוקים (יידים 0 אבטחת מידע באלחוט וסלולר 6 חברות סטארט-אפ לסלולר 0 שיפור ביצועים בסלולר המוסף יתפרסם ב-15.5.2000 לכל מנויי וקוראי השבועון אנשים ומחשב'ם 66%\מסווגומזסוח1 ויחולק בכנסיים מקצועיים בתחום לכבוד מח' פרסוס, גלה הרוש פקס. 03-6889198, טל. 03-6385808 0-ו ו כן! אנו מעונייניס להזמין פרסוס במוסף תקשורת ניידת ן-זגאו == >> = תפקוה פקס טלפון חברה |81וח"6 חומר מקצועי להעביר ליהודה קונפורטס 11:601)0:6906.00.1גו -6 בוח קנ''ה (המשך מעמי 56) להשליס את היישוס בהצלחה." ניסיונה החיובי של חברה עס ספק תוכנה מסויס יכול להיתרגס להתחייבות לקבל שירותיס. חברת הביטות גרייט ווסט שמחזורה השנתי 2.7 מיליארד דולריס, בחרה בחברת רמדי שתספק לה שירותיס לתוככת אזס\69)עחו45ת6זטץ של רמדי. אזס\69עתופפוסזט? תשמש מצע שעליו תשכון יוזמת הרכש האלקטרוני של גרייט ווסט, בעיקר משוס שחברת הביטוח כבר משתמשת בתוכנת ה-666%-ק!16 של רמדי, אומר גראהס מקדונלד, סגן נשיא לכספים בגרייט ווסט. במקוס להעביר את כל הפרויקט לידי ספק התוכנה, ביצעה גרייט ווסט מחקר בנושא יתרונותיה של מערכת רכש אלקטרוני, בחרה ברמדי ופיתחה תוכנית מימוש משלה. כשהגיע הזמן להתקין את התוכנה, אפשרה גרייט ווסט לרמדי לבצע את ההקמה, בזכות ניסיונה של חברת התוכנה עס המוצר. ייהיינו מתפתיס לעשות את ההקמה בעצמנו,'י אומר מקדונלד, "אך באג צ2א גרר פיגור עצוס במחלקת מערכות המידע שלנו, ולא רצינו להקצות משאבים פנימיים ניכריס לרכש אלקטרוני." עד סוף החודש, מתכננת גרייט ווסט להשיק תוכנית ניסיונית לרכש אלקטרוני, אשר תמכן את הרכישה של ציוד משרדי. עבודתה של רמדי על פרויקט הרכש האלקטרוני של גרייט ווסט תתרחב אל הרבעון הרביעי. אז מתוכננת ספקית התוכנה לשלב את מערכת הרכש האלקטרוני שבקצה הקדמי עס המערכות הארגוניות של גרייט ווסט שבקצה האחורי. לדברי מקדונלד, החברה שלו ניהלה משא ומתן על מחיר קבוע לשירותיה של רמדי, בנפרד מעלות הרכישה של תוכנת אזס\0)קתופגוסזטק. ‏ לו צוות פנימי היה מקיס את מערכת הרכש האלקטרוני, לא היתה ההתקנה יקרה פחות, אומר מקדונלד, בשל עקומת הלמידה הנדרשת כדי להקים ולהפעיל כראוי את המוצר של רמדי. מבחינת קרגיל, מפיץ פרטי של מוצריס ושירותים בתחוס החקלאות, המזון, הפיננסיס והתעשייה, החל החיפוש אחר שותפיס שיש להס את הטכנולוגיה ואת הניסיון הדרושיס לפרישת מערכת רכש אלקטרוני ב-1998. השבוע ב-א=ם/ואסוזהשוהס-צו להתחיל לשקול ברצינות את האופציות העומדות לפניה, אומר גארי קלקו, מנהל רכש בכיר בקרגיל. לאחר שבחרה ב-08%15 של אריבה באוקטובר האחרון, הרכיבה קרגיל צוות פרויקט והביאה את חברת הייעוץ דלויט, לפי הצעתה של אריבה. הניסיון והמוניטין היו הסיבות לבחירה בדלויט. יילדלויט היה ניסיון מסויס עס היישומיס של אריבה, וקשה למצוא ניסיון בשלב זה של בשלות התוכנה,'' אומר קלקו. דלויט, שחייבה לפי תעריף קבוע לשעה - סידור שהציעה קרגיל - עבדה עס הצוות של קרגיל על ניהול הפרויקט, אופטימיזציה של קטלוג הספקים ויישוס טכני. ככל שהתקרבה השלמתן של משימות אלה, כך סמכה קרגיל יותר על דלויט שתעביר את הידע על המוצר ועל התהליך לצוות מערכות המידע של קרגיל. בשיא הפרויקט, עבדה קרגיל עס חמישה או שישה יועציס של דלויט, וקלקו מצפה כי דלויט תעביר את הפרויקט כולו לצוות של קרגיל עד סוף יוני. אפילו חברות שברשותן מערכת רכש אלקטרוני מפיתוח פנימי, יכולות להזדקק לעזרה חיצונית בנקודה מסוימת. חברת סאברה מטקסס, ספקית טכנולוגיה ושירותים למערכות מידע לתעשיית הנסיעות והשינוע שמחזורה 2.4 מיליארד דולריס, מתכננת להקים עד סוף יוני שוק שיספק זירת מסחר ללקוחות, שאבן הפינה שלו היא מערכת הרכש שלה שהיא פרי פיתוח פנימי. אף שבסאברה יש את המומחיות הפנימית הנחוצה כדי להקיס מערכת רכש אלקטרוני פנימית בסיסית, החברה שוקלת להיעזר בחברות שירותים מקצועיות ובספקי תוכנה שיסייעו לה בתכנון ובפיתותח יישומיס לאספקה ולרכישה בשוק החדש, אומר סטאן רטקליף, סגן נשיא בכיר בסאברה. הביקוש הגובר לרכש אלקטרוני מושך חברות שבדרך כלל לא היו מעורבות בשירותיס אלקטרוניים, ובהן ספקי תוכנה וחומרה. מפתחת משתמש בראש: אף שפדקס אקספרס נהנתה ממשאבי טכנולוגיית מידע רבים שיכלה להקדיש להקמת מערכת רכש אלקטרוני, הרי זמן לא היה אחד המותרות הללו, אומר סטרומינגר, מנהל האינטגרציה של שרשרת האספקה הגלובלית. זאת הסיבה שפדקס החליטה לשכור את שירותי חברת הייעוץ 716 תוכנת הרכש האלקטרוני 06 שזשחוחס6, לדוגמה, מרחיבה את ההיצע שלה גם למתן שירותי אירוח וייעוץ עסקי ברמה גבוהה, ובכלל זה פיתוח מודליס עסקייס לבורסות מקוונות. החברה ממיניאפוליס שלא היתה מסוגלת למצוא חבילת תוכנה שתרכיב יחדיו את כל הפיסות של הפרויקט, המתינה עד השנה שלאחריה כדי (המשך בעמ' 67) 0 1 א שא 6 1 במאי 2000 6 גיליון 890 % 1/66%ת01₪21:0/ם] * שבועון אנשים ומחשביס * 59 לדעת על בתיחת מערנוח קחם (-60)) בדיקות התכנוח וביצועים למני ביתוח מוצר לאינטרנט רן נטוורצמן - ביס מאיתנו מתייחסים לבדיקות ולשיפורי ביצועים כחלק מפעילות שגרתית מול בסיס נתונים חי, או כאחד השלבים המתקדמים בפיתוח יישוס חדש. אולם במקרים מסוימיס חלק מהשיקולים לפיתוח מוצר חדש בכלל ומוצר לאינטרנט בפרט נגזרים מהביצועים הצפויים לאותו מוצר. אם נזכור שמשתמשי האינטרנט יכוליס בייהינף עכבריי להעדיף שימוש במוצר אחר על פני המוצר שלנו, לא רק כיוון שממשק המשתמש שלו אטרקטיבי יותר, אלא עקב העובדה שנאלצו לחכות זמן רב מדי לתשובות על השאילתות שביצעו, נבין שביצועי המערכת שלנו הס אחד הגורמים החשובים שיקבעו את גורלה לשבט או לחסד. יהיו ודאי כאלה שיטענו, שאס היישוס שלנו כתוב בצורה יעילה, נושא הביצועיס הוא פונקציה של חומרה. כלומר, אם נרכוש מחשב בעל מעבדים רבים וחזקים יותר ובעל זיכרון גדול מספיק, נוכל תמיד להגיע לרמת הביצועים הנדרשת. הערכת ביצועי המערכת טענה זו אינה משוללת יסוד, אולס יש לוכור שחומרה עולה כסף וגם צורת התמחור של תוכנות תשתית, כמו בסיס נתונים, תלויה במקרים רבים בעצמת החישוב של החומרה שעליה היא מותקנת, ולכן טענה זו אינה גורעת מאוס מחשיבות הערכת הביצועיס הצפוייס של המערכת, שכן ברור שתהיה להם השפעה רבה על תמחור המוצר ומכאן גם השפעה על מיצובו ואפילו על היתכנותו הכלכלית. הערכה מראש של ביצועי המערכת או, אס תרצו, הערכה של העלויות להשגת ביצועים טובים, תשפיע גם על היבטים אחרים של המוצר, כמו ממשק המשתמש או הפונקציונליות. לדוגמה, נוכל להרשות חיפושים מורכבים בבסיס הנתונים, ובכלל זה שימוש בחיפושים לפי מילות מפתח, מילים נרדפות. וכוי (יישוס של טפט צטוחט6) רק בתנאי שהביצועים לא יפגעו מעבר ל-% מסויס בממוצע אס השתכנענו שבדיקות התכנות/ביצועיס לפני פיתוח מוצר, כחלק מהשיקולים השיווקייס היא כדאית ולפעמיס אף הכרחית, נוכל לפנות לשאלה המעשית יותר: איך עושיס בדיקה כזאת! מובן שיש למצוא את שביל הבינייס בין שתי גישות. גישה אחת, הגורסת השקעה גדולה בהקמת מודל ובביצוע בדיקות הקרוביס למצב המציאותי שבו תתפקד המערכת הסופית, דבר הערכה מראש של ביצועי המערכת תשפיע גם על היבטים אחרים של המוצר, כמו ממשק המשתמש או הפונקציונליות שייתן דיוק גבוה בתוצאות, אי ודאות נמוכה וחיזוי אמין ביותר של הביצועיס הצפויים, אולס יעלה הרבה, לעומת הגישה השנייה, שדוגלת בהשקעה מינימלית בנושא המודל ומערך הבדיקות, דבר שיביא לניסוי מהיר וזול, אולס דיוק התוצאות יהיה נמוך והן עלולות אף להוביל למסקנות מוטעות. נטני מודלים שביל בינייס זה כולל שני היבטים. האחד הוא מודל הנתונים, שצריך לשקף את המאפיינים העיקרייס של מודל הנתוניס הסופי, אם כי יהיה כמובן קטן ממנו בהרבה, והשני הוא 0 * שבועון אנשים ומחטבים * 66%)חטו1גוחזט!ה1 * גיליוך 890 * 1 במאי 2000 * |60.1.זטת0 א אא מודל יישומי, שיכלול הבנה של אופי הפעולות שיבוצעו על ידי היישוס הסופי מול בסיס הנתוניס וביצוע מידול ייחכסיי. להלן שתי דוגמאות: 1. יש להימנע מיצירת צווארי בקבוק מדומים, כלומר צווארי בקבוק שנובעיס מהבדיקה עצמה ולא מהפרמטריס הנבדקים. אם נרצה לדוגמה לדמות במודל מצב, שבו מופעל עומס רב על בסיס הנתונים עקב משתמשי אינטרנט רבים שעובדיס מולו, יהיה לא נכון להריץ תוכנית בדיקה מאסיבית ממחשב אחד, באופן שצוואר הבקבוק יהיה נעוץ במשאביס המוגבלים של המחשב המרי+ את תוכנית הבדיקה. כדאי אולי לחשוב על הרצה בו-זמנית של כמה 68זק ממחשבים שונים מול בסיס הנתוניס. 2. יש צורך בקביעה נכונה של משתני בסיס הנתוניס בניסוי, תוך התתשבות בנפחי הפעילות במודל לעומת הנפחים במערכת הסופית. לדוגמה, אם ברצוננו לבחון ביצוע של שאילתות רבות מול בסיס הנתונים על ידי משתמשים רבים באינטרנט, יהיה מאוד לא נכון ליצור מודל ניסויי, שבו יבוצע מספר קטן של שאילתות פעמיס רבות מול בסיס נתוניס בעל 564 גדול יחסית, שכן כל הנתוניסם הדרושים לשאילתות אלה יהיו 636/66 בזיכרון וכן גם השאילתות עצמן, כך שבפועל לא יבוצעו בניסוי פעולות 6זגק וכן מספר הגישות לדיסק יהיה קטן מאוד - אלמנטים שייתנו תמונה מעוותת ומטעה לגבי הביצועים הסופיים של המערכת. ניתן לסכס ולומר, שבמקרים רביס חיוני לבצע בדיקות היתכנות/ביצועיס לפני פיתוח מוצר לאינטרנט. בדיקה כזאת חייבת להתבצע תוך שיקול דעת מעמיק באשר למודל הנתוניס ולמודל האפליקטיבי של הבדיקה, כדי שיהיה אפשר באמת להפיק ממנה תוצאות המשקפות נכונה את ביצועי המוצר בסביבתו הסופית המתוכננת. המחבר הוא מחברת דימון מערכות בעיימ 06 רוראר// :)1 לוח קריירה ‏ ידיצות אחרונות 0 בה ה %קוס)+-סאג -= וססשק אואיו בואו להציג במפגש הביו-לאומי וקריירה 2 ה-16 לאנעוי היי-מק ביעוראל יום ג' 26.9.2000 גני התערוכה ת"א אינטרנט = המפמש נערך במסגרת התערוכה הבין- לאומית מנמ"רים.... הגזולה 2000 א601106 חונלרה בואו להציג במפגש היחיד, המהווה מפגש חברות מגייסות תוכנה עם אנשי אעטרנט, מחשבים, תקשורת הנדסה, אלקטרוניקה, נציגי מבחר החברות בישראל באים לפגוש, לראיין ולקלוט . . ש"וק זז אנשי נהול, חומרה, תוכנה, תקשורת, אלקטרוניקה, שטוק אלקשרוניקהה ומכרות. חברות רבות גייסו עובדים במפגש זה הנערך זו הפעם ה-16. " טלפן/פקסס לנטלי/אלין אנשים ומחשבים טלי 03-6385858 פקס 03-6889207 7 כן! ב אני מעוניץץ להציע תעסוקה במפש 'אנשיס וקריירהי' ה-16 לחלי-טק 1/3 מעוניין בפרטים על התערוכת ועל ימי העיוו . - השבוע ב-א5ם:/ואסודהשחס-אצו בארויר: בסק הדין לא יחינו את מ'קרוםויט ממטלולה לבי השקרים, מרבית החברות לא יאבשרו לבעיותיה המשבטיוח של החברה להשביע על חוכניות הרכש שלהו !35346 הסזהּ2 טיב באלמר, נשיא מיקרוסופט והיושב ראש שלה אומר כי יצרנית התוכנה פשוט לא הובנה כראו. השופט המחוזי, תומס פנפילד ג'קסון, פסק כי החברה הפרה את חוק שרמן נגד התאגדות, משוס שקשרה שלא כחוק את דפדפן האינטרנט שלה עם חלונות וחנקה את התחרות בשוק מערכות ההפעלה. אך מקור הצלחתה של מיקרוסופט, טען באלמר בשעת שיחת ועידה, הוא בסיפוק תוכנה שימושית במחירים נמוכים. יימיקודנו הנמרץ בהתקדמות נראה לעתיס מאיים וחתירתנו למצוינות פורשה שלא כהלכהיי, אמר. י'יאנו יכוליסם להצליח יותר, אך אין פירוש הדבר שנחדש פחות או נספק תמורה הבטחה: באלמר אומר שהוא יפגיש לקוחות ושותפים כדי להבטיח להס שמיקרוסופט תוסיף לספק מוצרים חדשים, למרות פסיקת השופט נגד החברה נמוכה יותר לצרכניס". זוהי תגובה שונה למדי מאז יילעזאזל עם גינט רינויי, תגובתו לפרשה לפני שנתיים. בינתיים, אומר באלמר כי בשבועות הקרוביס הוא מתכנן להיפגש עס לקוחות ועס שותפים בענף, כדי להבטיח להס שמצבה המשפטי של מיקרוסופט לא ישפיע על יכולתה לספק מוצרים חדשיס ייהלקוחות רוציס לדעת שיש לנו עתיד'י, הוא אומר. למען האמת, נראה שמרבית הלקוחות רואים בזה מובן מאליו. לפי סקר של >>66\חסווגוחזס!ח] שבוצע בזמן האחרון בקרב 200 מנהלי עסקים ומערכות מידע, אמרו 81% מהס כי למצבה המשפטי של מיקרוסופט לא תהיה כל השפעה על תוכניותיהס לרכוש את מוצרי החברה, גידול קל לעומת 78% שהצהירו כך בסקר מנובמבר. כמו כן כמעט שלושה רבעיס מן המשיביס אמרו כי פסיקת בית המשפט בדבר התנהגותה התחרותית של מיקרוספט לא תאייס על יכולתה לחדש - גידול לעומת 57% שאמרו כך בנובמבר. יירגשות החברה שלי הן שמדובר ביותר מעניין צרכנייי, אומר קית' קופר, מנהל מערכות מידע באינסייט אנטרפרייזז, מפיצת מחשביס שמחזורה השנתי הוא מיליארד וחצי דולר. זאת אף שלפי הסקר, שליש מן המנמייריס מעידים כי לנוהליה העסקיים של מיקרוסופט היתה השפעה שלילית על עסקיהם, גידול לעומת 27% שאמרו כך בנובמבר. ג'קסון קבע ישיבה ל-24 במאי שבה יינתן גזר הדין בפרשה. בעקבות ההחלטה, מיקרוסופט מתכננת לערער לבית המשפט האמריקני לערעורים בוושינגטון. פסיקתו של גיקסון כבר נהפכה פעם על פניה, כאשר ביוני 8 הפך בית המשפט לערעורים את החלטתו המקדמית שציוותה על מיקרוסופט לשווק גרסה של חלונות, בלא דפדפן אינטרנט. לפי גישתה הנינוחה של החברה, לא נראה שמחלקת המשפטים ו-19 המדינות התובעות את מיקרוסופט, יבקשו את פיצולה. לדברי מומחים משפטיים, ככל שאי-הפיכותו של העונש גדלה, כך גדלים סיכוייו ליפול בערעור. ההגבלות שמיקרוסופט כבר הסכימה להן עקרונית בשיחות התיווך - הפרדתו של אינטרנט 2 * שבועון אנשים ומתשבים * 66%\חטוזגמחזס]ה] * גיליון 890 * 1 במאי 2000 * [6061.60.1.אואאו 15חה6ח!6כוח! 1 סו 5 חס 85ַח/0ה1 5'+זט60 6ה) סש ז6אוסק 61אזהוח ה 61!605הזק 6111146 60 | ?חח 0+ ץ)!!וה 5'ז₪0ח6צ 6ה) ה16ה6זח) | םה ונכש | ס' וזה 9'.צסא % 0 55 1 א ק 0 | זת ת 1 1 0 א שי ם מ 4 יג זז 200 וס הועזו50 ש8ג51]₪ אז]אסתגוהסואו :אוום 5 55 )ופט אקספלורר מחלונות ומתן אפשרות ליצרני 26 לשלב במערכת ההפעלה תוכנות מתוצרת צד שלישי, בלא תמיכה טכנית מרדמונד - לא מכבידות מדי על לקוחות עסקיים. בתקופה שבה מיקרוסופט צריכה להתמקד במעבר משיווק חבילות תוכנה למתן שירותיס מבוססי אינטרנט, יימשרד המשפטים גורר אותס שוב לנושאיס שאתס היו צריכיס להתמודד לפני ארבע שניס'י, אומר סגן נשיא מטה גרופ, סטיב קליינהנס. ועדיין הסיכוי לפיצולה של מיקרוסופט, קלוש ככל שיהיה, מספק לכמה חברות מרווח נשימה. מנהל מערכות מידע בחברה להפצה תעשייתית אומר כי הפרשה יימשנה את דרך הסתכלותנו על מערכות הקצה האחורייי. החברה העדיפה את שרת היישומים 6שווק5פ6א של יבמ, ולא את השרת של מיקרוסופט לקטלוג מוצריס מקוון שנועד לעלות לאוויר השבוע. אף שכלי הפיתות ומוצרי האעטרנט של מיקרוסופט פועלים היטב יחדיו, יישינינו כיוון ברגע שהבנו שהס כנראה לא הולכיס לנצת במשפטיי, הוא אומר. ייאס סביבות האינטרנט וסביבות הפיתוח לא :ישארו יחד, האס הטכנולוגיה תסטה! אנו יודעים שיבמ לא עומדת להתפצליי. - ₪ - - 1 ב - לוח קרייוה ידיעות אחרונות - הלוח שמעסיק את כל עולם הה*י-טק! לוח קריירה ידיעות אחרונות הוא למעשה מדורת השבט של אנשי ההיי-טק. = את העובדה שזה הלוח הנקרא ביותר בקרב בעלי ההכנסה וההשכלה הגמוהה, ואת הוא משמש ככלי היעיל והטוב ביותר על מנת לגייס את העובדים המובילים = העובדה שכל מודעה שמתפרסמת בלוח מופיעה גם באתר לוח ידיעות באינטרנט, בתחום ולהתעדכן באופן שוטף על החדשות החמות בעולם ההיי-טק. תוסיף לכך ‏ ותבין למה לוח קריירה ידיעות אחרונות הוא הלוח שמעסיק את עולם ההיי-טק! לוח קניירה ידיעות אחרונות הלוח שמעטיק את עולם ההיי-טק לתאוס פגיטה אישית עם נציג לות ידיעות אתוונות, צלצל ענשיו 03-6952112 קשר התוכנה מזאת מארק מינאסי "הסיבה שאנחנו מוציאיס כל הזמן גרסאות חדשות איננה תיקון באגים. ממש לא. זאת הסיבה הכי מטופשת לקניית גרסה חדשה ששמעתי מימיי. גם יציבות אינה סיבה לעבור לגרסה חדשה. זו מעולם לא הייתה הסיבה. לא תמצא בן-אדם אחד שיאמר לך, שהוא קונה גרסה חדשה בגלל באגים." - ביל גייטס, יוייר מיקרוסופט, צוטט על-ידי הכתב קלאוס ברנשטיין בכתב העת 000%ם, 4 בנובמבר 1995. אנחנו תוהים האם ביל גייטס היה עדיין חושב כך, אילו באג שנת 2000 היה מחסל את כל הרישומים הפיננסיים שלו ב-1 בינואר 2000. האס באגים באמת אינס מהוויס בעיה! האם התוכנה היא באיכות מספקת: אין ספק שורנון קיד, אנשי אתפטטח! 116 |ושוחטוג, ו-28 חיילי בובא גים משויל נועובים. הם הור גיח מארינס שהיו מוצבים בדהארן במלחמת המפר אינס סבוריס כך. אוסף מקרים מצער ורנון קיד היה ודאי מזועזע כששמע בשנת 6 שיש לו סרטן, כפי שכל אחד היה מגיב במקומו. אבל הרופא שלו עודד אותו ואמר שזה רק סרטן עור, ושלא תהיה בעיה לרפא אותו מהמחלה - אין ספק שסיכויי ההחלמה שלו טובים מאוד. ואולס, ורנון לא וכה להחלים משוס שנפטר - את חייו קיפד באג בתוכנה, שהמיר פקודה של מטפלת להקרין קרינה בעוצמה נמוכה, שמיועדת לחסל תאיס טרטניים לקרינת רנטג, בעוצמה גבוהה שגורמת למות המטופל. המטפלת כיווננה תחילה את מכשיר ההקרנה, התקן הנקרא 6-25זטווד, למינון קטלני של קרני רנטגן, ואז הבחינה בטעותה ושינתה את 4 * שבועון אנשים ומחשבים 6 6ט\חסזבחזזס/ח1 * גיליון 0 % 1 במאי 2000 6 [61.60.1ת6. אאא ...== שר | האם תובעח הבאגים בתוכנוח מחעובים היא בלח חובעה בלח' נלנעת, או היא נובעת מזלזול מוחלט שר כמה יצרנים גדולים בציבור 5 הצרננים השבוי בידם? לדוע [הרגו 1% חיירי לארינם במלחמח המלברץ בעח ההתקבה על ע'ראק? קטעים נבחרים מהטבר "קור התוכנה" (הוצאת צוקום), הלהווה בחב איעוום חריך במיוחד נגד יצרני התוכנה ומעלה לדיון שאלוח נוקבוח המינון. אך תוכנת המחשב תוכננה בטעות להתעלס מהתיקון, והקרינה למר קיד 25 אלף ראדיס. הוא נפטר פחות מחודש לאחר מכן. 1. בשנת 19%2 התליטה חברת שתמטפת] 11/6 |ג6זותסוא ממונטריאול, אחת מחברות הביטוח הגדולות ביותר בקנדה, להשביח את תוכנת הנהלת החשבונות שלה. כמו חברות פיננסיות רבות עברה חברת הביטות למחשבים בשלבים מוקדמיס, במטרה לצמצס את כוח האדס שנדרש לטיפול ברישומיס שלה ולתרוס לדיוק ברישומים. בנקים, חברות ביטוח וחברות תיווך היו בין החברות הראשונות שהתמחשבו. אבל התוכנה החדשה של חברת הביטוח ממונטריאול הייתה בעייתית. מבוטחים קיבלו סכומי כסף גבוהיס או נמוכים מהמגיע להם, מה שהוביל לתביעות משפטיות ולהפסדים ובשנת 1985 נאלצו הבעלים למכור את שארו 1 החברה. באגיס בתוכנה החדשה של הנהלת החשבונות הרסו את העסק, פשוטו כמשמעו. 2. במלחמת המפרץ איבדה ארה"ב 146 חיילים. ב-25 בפברואר 1991 בשעות הערב המוקדמות עמד מספר ההרוגיס על פחות מ-50. אבל עם בוא הבוקר הוכפל מספרם. טיל הפטריוט של צבא ארהייב שבר שיא מכובד בקרקוע ובהשמדה של טילי סקאד במהלך מלחמת המפרץ, ונדמה היה שהוא יוצר חומת מגן איתנה סביב צבאות ארהייב. אבל המגן קרס באותו לילה, ואפשר לטיל סקאד לפגוע בהצלחה בבניין ששימש כמבנה צבאי. 8 חייליס נהרגו, המספר הגבוה ביותר של אבידות באירוע אחד שסבל צבא ארה"יב במלחמת המפרץ. טיל הפטריוט כשל, משוס שתוכנת ההנחיה שלו הייתה אמנס מדויקת למדי, אבל הפסיקה לעבוד כהלכה לאחר 14 שעות של שימוש רצוף. היה צורך 'ילאתחליי את סוללת טיל הפטריוט כל 14 שעות, אחרת היא נעשתה לא-אמינה. סוללה זו של טיל הפטריוט לא אותחלה במשך יותר ממאה שעות פעילות. 3 הסיפוריסם על מר קיד, על חברת הביטוח ממונטריאול ועל טיל הפטריוט הס מקריס מרעישיס במיוחד של כשל תוכנה, ולכן הס הגיעו לעיתונים. אבל כל אדס שהשתמש פעס במחשב סבל מאסונות תוכנה. אף-על-פי שבדרך-כלל איש אינו מת עקב כך, תודה לאל, הדבר גורס לאנשיס לבזבוז זמן ו/או כסף. סיפור בנוסח ייכשתוכנה נופלת, אנשיס מאבדים נתוניסיי אינו מרעיש כמו הסיפור "איש נשך כלביי. לאמיתו של דבר, כותרת כמו ייחבילת התוכנה א היא שימושית ולעולס אינה קורסת'י - תהיה באמת כותרת עיתונאית יוצאת-דופן! באגים ופגמים ייבאגיי הוא פשוט מילה חביבה לתיאור "ליקוייי או 'יפגסיי. כשקוניס תוכנה עס באגיס, קוניס מוצר פגוס. האם זה רעי טוב, תוכנה היא מוצר צריכה, ממש כמו המבורגרים או מכוניות. אס אנשיס היו מתיס מאכילת המבורגרים, או אפילו סובליס מהרעלת קיבה בלבד, החברות שמספקות אותם היו נסגרות. לאמיתו של דבר, בשעת כתיבת הדבריס האלה, מקרה כזה בדיוק קרה בחברה המשווקת בשר בקר, חברת 0006 ₪650 מארקנסו. באמצע שנת 1997 שיווקה החברה בטעות פשטידות בשר מוקפאות, שהיו נגועות בחיידקי קולי לסופרמרקטיס ברחבי ארהייב. הפשטידות הנגועות גרמו ל-15 בני-אדס לחלות (איש לא מת), והמהומה שקמה בעקבות זאת גרמה לסגירת החברה בסוף אוגוסט 1997, לאחר 25 שנות פעילות. חברות תוכנה, לעומת זאת, גורמות לנו בקביעות לייהרעלת נתונים" - מדוע אנו מניחיס להן להתחמק כשהן משווקות לנו מוצריס באיכות גרועה, ומתייחסים בכל חומרת הדין לחברות המשווקות מוצרים אחריס! כשל תוכנה הוא דבר שכיח ומסתכל. כל משתמש מחשב נתקל פעס בכשל תוכנה. האס קרה לך שהמחשב שלך יינתקעיי, לא הגיב לשוס פקודה, ואילץ אותך לכבות אותו ובכך לאבד את החומר שעבדת עליו: האס קרה לך שאיבדת קבצים שלמיסם משוס שמעבד- התמלילים שלך קרס שהתקנת משחק-מחשב לילדים על המחשב המשפחתי והוא הרס את הגדרות התצורה שלך? שמס-הכנסה הודיע לך שדוח המס שלך הוגש שלא כהלכה, ואז גילית שהנתוניס הלא-נכונים היו תוצאה של באג בתוכנת הנהלת החשבונות שלך: (זהו מקרה שכיח מאוד לצערנו בתוכנה הנפוצה להנהלת חשבונות). בכל המקריס הללו נפגעת מבאג במחשב. האס התקשרת במקריס כאלה לספק התוכנה שלך וביקשת פתרון, עזרה או לפחות סיפור בנוסח "כשתוכנה נופלת, אנשים מאבדים נתונים" אינו מרעיש כמו הסיפור "איש נשך כלב". לאמיתו של דבר, כותרת כמו "חבילת התוכנה א היא שימושית ולעולם אינה קורסת" - תהיה באמת כותרת עיתונאית יוצאת-דופו! התנצלות? אם כן, ודאי נתקלת בעמדה ספקנית של איש צוות התמיכה. בסופו של דבר נאמר לך, שזאת בעצס אשמתך. אחד התרחישים שממש קשה להאמין בקיומס הוא אולי התרחיש הבא: אתה נתקל בבעיה ומתקשר לספק התוכנה כדי לקבל פתרון. איש התמיכה מבקש ממך לשחזר את הבעיה בטלפון. אינך יכול לעשות זאת, ואיש התמיכה אומר, בסופו של דבר, "שיהיה לך יוס נעיס'י ומנתק את השיחה. אתה עובד ועובד כדי לעלות על הבעיה (דבר שגוזל זמן ומאמ ניכריס), ובסופו של דבר מוכיח את קיומו של הבאג. אתה מתקשר שוב לספק התוכנה ומתחיל להסביר את אופי הבאג בפרטי פרטיס, אך ברגע שאיש התמיכה שומע שאתה יודע הכול על קיומו של הבאג, הוא קוטע אותך ואומר: ייזהו באג ידוע. אנחנו מקוויס לתקן אותו בגרסה הבאה." גישה זו, שלפיה אין להודות בבאגיס עד שאין לך ברירה, היא נפוצה בשוק התוכנה. לדברי סס קאנר, מומחה לבדיקות ולבקרת איכות תוכנה, יצרני תוכנה יודעיס מראש על קיומס של 90% מהבאגיס שהלקוחות מדווחים עליהס. ומה שמפתיע עוד יותר, היצרנים ידעו על הפגמים הללו כשהתליטו לשווק את המוצר. תאמינו או לא, 15% מבתי התוכנה - אחד מכל שבעה - שנשאלו בנושא בקרת איכות של תוכנה, אמרו שהס משווקיס את התוכנה שלהס בלי לבדוק אותה כלל 5. נסו לדמיין לעצמכס את האפשרות שדבר כזה יקרה במוצרים אחריס. נניח שאתס נוהגיס בדרך במכוניתכס החדשה, ואתס מאותתים לצורך ביצוע פנייה ובאותו זמן מנמיכים מעט את עוצמת הרדיו. אתס נדהמיסם כשההגה נתקע, ואין באפשרותכס לשנות את כיוון הנסיעה, דבר הגורס לכם להתנגשות. אתס נדהמים עוד יותר כשלאחר לח קל מודה יצרן הרכב, שכן, הס ידעו שהדבר עלול לקרות, אבל זה לא גראה סביר - מי משנה את עוצמת הרדיו בשעת פנייה! - ולכן החליטו לחסוך זמן וכסף, ולשווק את המכונית בלי לטפל בבעיה. אילו היה יצרן רכב עושה דבר כזה, לפני שהיית מספיק לומר ג'ק רובינסון... הייתה איזו קבוצת צרכניס גובה עדויות מקורבנות אחרים של מכונית מאותו הדגס, ומגישה תביעה ייצוגית נגד יצרן הרכב. אבל בעולס התוכנה, העסקים פשוט ממשיכיס להתנהל כרגיל. מדוע אנחנו מסכימיס לכך! נ(המנטך בנטבוע הבא) על המחבר מארק מינאסי הוא עיתונאי מחשבים אמריקני, שמפרסס זה 20 שנה טורים בעיתונים מפורסמיס בארצות הברית. כסופר מחשבים הוא חיבר 13 ספרים, שנמכרו ביותר מחצי מיליון עותקים ברחבי העולס, בתריסר שפות. "1590 מחברות התוכנה אינן בודקות את התוכנה שלהס לפני שהן מוכרות אותו לקהל," כותב מינאסי בפרק ההקדמה לספר. "אני תמה כיצד חברות התוכנה מצליחות לעשות זאת, במיוחד בחברה בעלת מודעות צרכנית כמו ארצות הברית. לדעתי, הסיבה שאיננו דורשיס איכות היא, שרובנו חושביס שתוכנה אמורה להיות. כזו, שהיא איננה יכולה להיות טובה יותר. אבל היא כן יכולה. משוס כך כתבתי את הספר.. לכולנו נמאס ממחשבים שנתקעו, שמאלצים אותנו לאתחל את המחשב כל פעם מחדש, ולאבד את כל העבודה שהשקענו. נמאס לנו לצלצל למרכז תמיכה של ספק תוכנה רק כדי שיענה לנו בקול מתנשא, שהתוכנה היא בסדר גמור, אתה רק צריך ללמוד להשתמש בה, אידיוט..". 68660.1.=> א * 1 במאי 2000 * גיליון 890 5 664/ומסו31מזזס181 * שבועוך אנשים ומחשבים * 6/5 האירועים החמזים כהיי-טקק אירועים כארצ וכחו"ל או אתה א שבכו - אותעה ליא כן"ירו יש לך אירוע? כנם? רוצה שאנשים 'זכרו אוחו ? - זהו הטור בו יוביעו האירועים החזיים ביוחר שמחקייים בחודשים הקרוביםו תאריך הכנם | = עם החברה ם הכנם 9% | | מעהלאדע | | מטםנסבם | התאחדות התעשיינים גיוס הון בחברות סטארט - אפ בית התעשיה בתשלום 2 הטמעת |3ח0ו270]64 2000 1100185 | חד אעטרקונטיעטל = לרשמים מראש [.60. ותו ס)פות. ואוו " אינטרמיקס+סוני השקת מדיה 360 בישראל דן מורמה - תי'א לנרשמיס מראש 64" חיון + אוטודסק הכרזת זט)ות6צם1 401006%% כפר המכביה - ריג ללא דמי השתתטות | 03-5630528 ו לנרשמים מואש 8 פתרונות גצ6פוגט2-2 +22 שרתון סוטי - ריע ללא דמי השתתפות | 03-6910090 5 דן אכדיה-הרצליה 6% 6 66גוצת, 1186 עב - ה6תז6וה1 7 ו הג חס דן מורמה - ת'"א לנרשמים מראש האל - תיא הכנס השנתי של גרטגר גרופ הילטון - ת'א זר 2000 1005 דן כרמל- חיפה לנרשמים מראש דקוס 2000- אדם (- 6-רגון כנר המכביה - ר"ג נובל+ג'ון ברייס הדרכה שבוע נובל - 800 ||6וסא דן עורמה -ת"א לנרשמים מראש ץג בוטו + ?גא כפר המכביה - ריצ לרשמים מראש ב 1936[1 דן עורמה-תייא חברות שמעונינות לככב בטור, נא ליצור קשר עם איילה טולדנו [6926.60.1והּוצֶ2 5 עו 2 +ב1 8 ווזכ אש !סש ז6חזס:חו 0 ססזס:ח! + 4!זס/61 | 6חו!ח0 |סעבזד 6 -- זס)זוקטט ח00ה10 58 1885 והטזס:] |סעבּוד 7 (206/601%.000.ץוער/ו 7 ה .קטן.ווי ה 6 חח 60 051!6 -2 עב 6מסזטס-:6א 6+ חס 66ו0 ח00ת10 5 00 כגּ/ש ' 0 1016600000 16 ,68065 [ה01/וח101811016.60. וצ צ בת97655.00 סכ אועצעש + 8 8 סט עס חח 60 ד .8 סוכו 60 0 עבּו 0נא= 766 63016 6-ו 0 68016 5 1359 00 5 וס ו 1181.008ת1800.שצוצ ה080162%.001.עצשצ/ 6 * שבועון אנשיס ומתשבים * 66\ח31וחזט)ת] * גיליון 890 * 1 במאי 2000 * [6160.1ת6.אא א 0.7 3 +זוטט ||3=] ה!זס/ ז6חז6זחו והוהו5 5 זס1 וס וו 1ת161.00ח18.1016ח66 1ח1%.00ה206/6.עוערר 08518001 1חטרתרת ס0.עטארער 9 .צסא 2 50 9 חטש 5הסו:!50 56וזכז6:ח= 86 ה5)3 651 36 0 סעאסד 6ז סח 10 ח53 ז3ק13. ,10170 620.0071 ץ600ות ת%6 ו /83006ן/ותסס. מט5. 88[ 4 .000 6 פחטט 7 .סא ההז עס הו עְחַס!סהח66ד 005 4!זסעש ואפ 0 !31 -- א06ו60 0 (0ם ד6) 66%/ 0 קתסזן 5 14% ) ,13110ח2) ,0013178 60065.001ז60180016.שע סש אס0נתסט.אואואו 881186%26.00זק = 8106 3 עוטט 97 3/7 00 ו ה ו ו ,זהצו06 [15786 צֶ2 15ת6צ6 0ת] ח58 0 וו 000007 |[הַתסוות*6)ה[ נסיעות ותיירות| בע"מ /88ווס/רת00. 1%ת20166./ו/עצע שרנון: 4477ו1-58ם, בק: %ו4%ו01-58, תה 60.|ו4ה|5א.60:4|ז0ש0ו08!|8 תוריקו, שער ההיי-טק לעולם הגדול ב61.60ות16ת1%.1ח66 המחלקה העיסקית רח' סוקולוב 64, חולון 1ד 16 ב ‏ כ1 ו 11 - 2 0 שתם. השבוע ב-אםםשואסוהשחסק;צו נוח ק1''ח (המשך מעמי 59) אף ש-0₪ 600666 לא מספקת את כל מגוון שירותי הרכש האלקטרוני ושוק האינטרנט, היא פועלת במעמד של מקדס שירותים. ייכשמעורביס בפרויקט כמה ספקי שירות, הוא נעשה מורכב יותר, אך בפרויקטים כאלה קשה להסתפק בשותף יחיד בלבד,"' אומר רוי סאטרת'ווייט, סגן-נשיא בפורטל |6א.6ו%615ז3]א של 6ת0 6טז6וחוח60 שעוסק בחילופי סחורות ובשירותיס בין עסקיס בעולס. ייחברות רבות מעדיפות לשתף חברת ייעוץ חשובה ובעלת מוניטין". אריבה שסופרת יותר משבעים לקוחות עסקייס המשתמשים בתוכנת הרכש האלקטרוני מתוצרתה, היא גס יועצת לשיתוף באחריות בפרויקט. החברה חברה לחברות שילוב מערכות בכל הפרויקטיס שלה, אומר קירק קרוקשנק, סגן נשיא אריבה.ארגון השירותיס הפנימייס של אריבה מונה 0 עובדים שתפקידם לסייע ללקוחות להגדיר את ניהול הפרויקט, לפתח תוכנית השקה ולהעביר את הידע על המוצר למשלב המערכות. יימרבית הלקוחות רוציס לדעת שיש להס שותף טכנולוגי שיכול להעביר אותס מרכש אלקטרוני לשוקי ו6א," אומר קרוקשנק. חברות המקימות שווקיס למסחר בין עסקים, כגון 60 אאזג]אזטו|קקט5 חסס.40 66זוק, |-טותט, משתמשות במערכות רכש אלקטרוני בתור תשתית לשירותיהן. חברת ונטרו שהקימה שוק אינטרנט לתעשיית מדעי החיים, מקימה ומפעילה שווקיס אנכיים, ובהס אונטוחטז? המתמחה בציוד רפואי, 6ג!81036 הפועלת בשיתוף עם 16318636 ושת6ך שמתמחה בסחורות רפואיות, גחזצטשפ1 הפועלת בשיתוף עם דופונט לעיבוד נוזליס שמספקת צינורות, שסתומים ומתאמים, ו- 66% המספקת מוצרים למדענים חוקרים. ונטרו לא מציעה רק ניהול של שוקי שא אלה, אלא מצע טכנולוגי המתרחב אל השווקים האנכיים שלה. 'יבעצס אנו חברת שירותיס, משוס שאנו לוקחיס אחריות על מערכת שוק וא עבור לקוחותינו, כולל ספקים וקוניס,'' אומרת מרתה גריר, סגנית 604 66 שא * 1 בסאי 2000 * גיליוך 890 * 66% אומ110במזס!מ1 * שבועוך אנשים ומחטבים * 67 נשיא לשיווק בוונטרו. חלק מהשירות הזה הוא ;1:8וזג!א, תוכנת תווכה שכתבה ונטרו ומשתמשת ב-ואא ו-501 לשילוב אתרי שוק של לקוחות במערכות רכש אלקטרוני. %חו.1ואזג!א מספקת קישוריות ואינטגרציה לכל תהליך הרכש, החל בהוצאת דרישה ועד ההזמנה, חיוב ותשלוס. אחד ההבדלים בין יוצרי שוק ובין ספקי תוכנה ושירות הוא שברגע שתוכנת הרכש האלקטרוני מוקמת ופועלת, יוצרי השוק לוקחים אחריות על התהליך. אם הזמנה לא נענית, לדוגמה, הלקוח מתקשר לוונטרו, ולא לאריבה, ל-06 6שזשמוז60 או לחברת הייעוץ שבשירותיה השתמשו, אומרת גריר. היתרון העיקרי של גישה זאת הוא שהיא מתאמת בין מרכיבי הקמת השוק או ההשתתפות בו. גס יוצרי השווקיס הס ספציפייס לענף מסויס. ייבלא המומחיות שלנו בשווקים אנכיים, אין לנו ערך מוסף,'' אומר גריר. כאשר שוקלים לצרף שותף לשוק שאא, הלקוחות צריכים לשקול, אס יוצר השוק ייקח אחריות על היישוס ועל הביצוע של רכיבי המערכת השונים, ובהס תוכנה ויחסי ספקים. מבחר יוצרי השוק הוא מוגבל היוס, אך הדבר צפוי להשתנות ככל שיותר חברות מבקשות להקים קהיליות סחר מקוונות בתוך ענפיהם האנכייס. שגשוג השווקיס האלה הוא סיבה מספקת לבחור בזהירות את שותפי השירותיס והטכנולוגיה. ""בשוק שא וברכש האלקטרוני עומדים להתרחש כמה אסונות מרשימים משוס שאנשים משתמשיס בפטיש של הטטכנולוגיה, כדי להכות על כל מסמר ולפתור את כל בעיות הרכש שלהם, כפי שפעלו עם קפם,יי אומר גיים היין, מנהל בקבוצת הייעוץ של חברת זטוטקותט6 66%ח566 האחראי לרכש. המפתח להימנעות מאסון הוא לדעת מתי לחבור לשותף ומי השותף המתאים ביותר שיענה על צורכי הרכש האלקטרוני של החברה. בסופו של דבר, העסק צריך להיות בטוח שלשותף השירותיס שלו יש את המשאביס הדרושים כדי לענות על צרכיו המתפתחים של יישום הרכש האלקטרוני, יהיה תחוס השוק שממנו הוא מגיע אשר יהיה. מוח אדם ניחול חכם של המעואב האנועוי תחום כוח אדם ינוהל בעתיד באמצעוח אחר מאובטח, שבו לקוחות יכולים למצוא את כל המידע, היישומים והשירוחים בתחום ההון האנוש' שהם זקוקים להם כדי לבצע את עבודתם רון נסני שעולה לאוויר המונח פורטל יחשבו רוב האנשים על 0 ,16106066 26ב1%6)50, וואלה או נענע, ואתרים צרכניים אחרים, שמשלבים חדשות, מידע בורסאי, [6-1141 וכו'. אולס את הקונספט הפורטלי ניתן למקד גם לתחומיסם מקצועיים נטו. למעשה, הפורטלים החדשים של היום מותאמיס בצורה מושלמת לעסקים - כל העסקים. במידה רבה, הבסיס לעסקיס היה תמיד בבניית מערכות יחסים וקשרים. עידן האינטרנט מאפשר לבנות מערכות של קשרים עסקיים בצורה טובה יותר - בין חברות, ספקים, שותפים ולקוחות. הפורטלים החדשים יאפשרו לספק מידע ושירותים במדויק למידותיו של כל קהל, או קבוצת אנשים בעלי אינטרס ועניין משותפים. בעשר השנים האחרונות התמקדנו כולנו במיסוד התהליכיס הפנימיים בארגון, מתוך מטרה להפוך את הארגונים שלנו ליעילים יותר. בעשר השנים הבאות יעבור הפוקוס ממערכות היחסים הפנים-ארגוניות למערכות יחסיס בין עסקים ובין ארגוניס (828). מסיבה זאת אנחנו עדיס לעסקים רבים כל כך, שמאמצים את הסטנדרטים הפתוחיסם של רשת האינטרנט - ויישומיס רבים עוד יותר, שמיועדיס לתפקד בסביבת הרשת בלבד. יצוא התוכנה מישראל הגיע בשנת 1999 ליותר מ-2 מיליארד דולרים, כאשר למשאב האנושי יש חלק עיקרי בתנופה אדירה זו. אם לא נדע לטפל נכון במשאב האנושי החל מניהול השכר וכלה בחלוקת אופציות לעובדים, אנחנו עלולים לאבד את "המשאב הישראלי", אולי היחיד, הממצב אותנו בפסגת ענף ההיי-טק העולמי. בין הפורטלים העסקייס החדשים יעמוד גם פורטל ייעודי בתחוס ה-א8א, שיכלול מגוון רחב של שרותי תוכן, שיינתנו כלשכת שירות על ה-ק8 (מםאו). שירותים אלה יכללו בין השאר: מערכת לעיבודי שכר באמצעות ה-מפזו, מערכת לניהול משאבי אנוש, מבחנים, ועוד. הפורטל החדש מציב סטנדרט חדש ומהפכני לטיפול במשאב האנושי בשלושה ממדים עיקריים: ₪ אינטרנט - כל עבודת ניהול המשאב האנושי תתבצע בעתיד הקרוב באמצעות האינטרנט. המידע יתקבל 1:6-ח0, ללא צורך בגורס מתווך להפקת דוחות. ₪ העבודה באמצעות ה-58ו תביא למהפך במימד נוסף - הוא הזמן והמקום. האינטרנט יאפשר לדרגיס ניהוליים, מנכיילים ומנהלי משאבי האנוש לעבוד עם מערכת תומכת החלטה, בעלת מידע עדכני על ההון האנושי, כולל נתוני עיבוד השכר בכל זמן ומקוס. שוב אין צורך לשבת בחדר אחד עם תוכנת עיבודי השכר על מנת לבצע עדכונים שוטפים בנתוני העובדים ושכרס, או כדי לבצע בקרה שוטפת על תפקוד המערכת. יצוא התוכנה מישראל הגיע בשנת 1999 ליותר מ-2 מיליארד דולרים ולמשאב האנושי יש חלק עיקרי בתנופה אדירה זו. אם לא נדע לטפל נכון במשאב האנושי, אנחנו עלולים לאבד את "המשאב הישראלי" ₪ הפורטל החדש ומערכת עיבודי השכר הוא בסיס לעולם שלם לניהול ה-88. המנהל יוכל בצורה קלה וזמינה, וללא שוס צורך בגורס מתווך, להפיק על פי צרכיו מאות סוגיס שוניס של דוחות מפורטים, מתוך אותו מאגר מידע אישי. דוחות אלה ישמשו אותו לייעול משמעותי בניהול המשאב אנושי. למעשה ניתן לחזות, שהפורטל המבוסס על נתוני השכר יהיה בעתיד הקרוב להיות בסיס המידע לכל עבודת ניהול המשאב האנושי, החל בעדכוני שכר, דרגות וחלוקת אופציות, וכלה בשימוש בנתוניהם הסוציו-אקונומייס של העובדיס בחברה לשיווק יעיל ואגרסיבי של מוצרי צריכה ומותרות אם כן, השימוש בפורטל מביא עמו שורה של תוצאות מהפכניות בניהול ה-₪8: בראש ובראשונה מומחיס צופיס חיסכון ניכר בכוח האדס בארגו|ן, שמופנה לטיפול במשאב האנושי. מחקר מדעי שערכנו מגלה שבארגון ממוצע, המכיל כ-100 עובדיס, ייתכן חיסכון של עד כ-50% בעלויות תפעול מערכת השכר בארגון. שעות העבודה הרבות שהוקדשו עד כה לטיפול השוטף והבקרה יוקצו מעתה לניתוח מעמיק יותר של הדוחות, הפקת לקחים, ייעול הארגון ובעקבותיהס מן הסתם חיסכון כספי נוסף. במערכת העובדת כיוס יש משמעות רבה למרכיב הזמן, המוקצה לביקורת שוטפת במערכת העוסקת בנתוניס דיסקרטייס ורגישים. המערכת האינטרנטית מאפשרת תהליך בקרה עצמי על-ידי החברה, בזמן אמיתי, ללא צורך בגורס מתווך כחשב שכר, ומשמעותו כמובן ייעול וחיסכון כספי, שנובע מקיצוץ ניכר בשעות העבודה המוקדשות לאותו תהליך. אבל אס תרצו, אין צורך בחטוי עתידי למדידת החיסכון הכספי. הארגוניס והחברות ישלמו פחות, כבר עכשיו. שוב אין צורך ברכישת תוכנה לניהול מערכת השכר, שתשב בחדר לידך. מעתה התוכנה המרכזית מתחברת אליך באמצעות הפורטל והלקוח עושה בה שימוש לצרכיו. אחד האלמנטיס שמפריעים להתפתחותו של הסחר האלקטרוני הוא פחד הצרכנים מביטחון כרטיסי האשראי באינטרנט. בתחוס ניהול המשאב האנושי מתברר, שהעבודה באמצעות הפורטל המאובטח תורמת תרומה של ממש לשיפור מרבי ברמת הסודיות וצנעת הפרט, שהיא מצרך קריטי בטיפול בנתוניס הנובעיס ממערכות שכר. הטיפול הישיר במשאב האנושי באמצעות הרשת חוסך התערבות מיותרת של גורמיס מתווכיס אחרים (לדוגמה: שליחים שמעבירים מעטפות לעדכוני שכר), הפוגעיס ברמת הסודיות. * רון שני הוא מנהל השיווק במ.ל.ל תעשיות תוכנה ומחשבים 8 * שבועון אנשים ומחשבים * 814)/00\66%ז0/ם1 * גיליון 890 * 1 במאי 2000 * 6061.60.11.אאאו ב ...ו שר הקו הקצר ביותר בין יוזמה טכנולוגית לגיבוי פיננסי עובר על דפ' פחקחָ₪/ 6. אם לך יש רעיון בשל להתעניינות של משקיעים, אנו נספק לך את הבמה לחשיפתו. מדור חדש ב-אַחִקףָ8/ו ₪6 הישראלי יציג מדי חודש את חברות ה-פט 58 המבטיחות ביותר בפני קהל הקוראים שלנו - שכולל לא מעט משקיעים פוטנצ'אליים, יועצים מקצועיים וסתם אנשים שמאמינים בעתיד ההיי-טק הישראלי ומוכנים להמר על כך. כדי לככב על דפי המדור "כרטיס להיי-טק הישראלי" לא צריך הרבה: אנו מחפשים: 8 רעיו| מבריק 8 מימוש מהוקצע 8 סיפור אנושי מרתק 8 פוטנציאל כלכלי מוכח 8 טכנולוגיה מתקדמת 8 הדגמה מדהימה ומשהו שמצטלם טוב. אבל גם אם יש לך רק חלק מהמאפיינים האלה, נשמח לשמוע ממך איך אתה עומד לשנות את העולם. לתיאום נא לפנות למערכת זוווקהסחוז 6 / המדורה הישוראלית, > אלין וכמת המערכת 03-6385810 או לספי מנהל עויווק 03-6385811 | עד התקשורו! דעה חומך בממונובוליזם? אח הצהרות עור התקשורת, עונאמרו בכנם איגוד האינטרנט, שבתוך שבועיים הוא יבחח אח שוק התקשורת לתחרוח, כבר שומעת' לבני חצי שנה, ובמעשך כל הזמ שעבר, |מאומה לא קרה. נקווה שההיגיון והצורך לקדם אח הנושא יובילו אח שרד התקשורת למהלכים הנכונים לקידום התקשורח והאינטרנט בישראל אביוייס ימים אלה הוסיף משרד התקשורת חטא על פשע, כשהודיע לספקי האינטרנט שבחידוש הרשיון השנתי שלהן לשנת 0 הוא יאסור עליהם לעסוק ב-017)/ (17 ז6צ0 0166י) ובשירותים נוספים. תוספת מגבלות אלה על ספקי האינטרנט מציבה אותנו כמדינה מפגרת מן העולס השלישי, שעושה הכול כדי לפגוע בעצמה ובתושביה, מתוך יהירות שלטונית בלתי נתפסת. עם זאת, עד ביטול הצורך ברשיון ממשרד התקשורת למתן שירותי תקשורת ואינטרנט יש לראות במתן הרשיון לחברות הכבלים לא מתן רשיון אינטרנט פשוט, אלא מתן רשיון לשירותי תשתית חדשות - דיגיטליות, ויש לגבות על כך סכוס מתאים כדמי רשיון, בוודאי לא פחות ממה שגבה המשרד מחברות הסלולר. נועם הנגבי, מנכייל חברת הכבלים ערוצי זהב, אמר בכנט האינטרנט הישראלי בחודש פברואר, שעמדת ערוצי זהב היא, שיש לאפשר לחברות אינטרנט שונות להתחרות על ליבס של מנויי הכבלים, ושהס הכינו את התשתית לחבר כל ספק אינטרנט שירצה למערכת הכבלים. דברים אלה מעידים על התקדמות של ממש בכיוון הנכון. לדברי הנגבי, ערוצי זהב לא מתכוונת לכפות על הלקוחות מי יהיה ספק האינטרנט שלהס, אף-על-פי שבכל העולס חברות הכבלים הן גס ספק האינטרנט למנוייהן. בכך הציג הנגבי עמדה שונה ממתייב, כפי שמסר אייל יניב, מנהל תחוס האינטרנט במתייב, שדוגלת בספק יחיד בבעלות הכבלים, שייתן אינטרנט למנויי הכבלים ביוס שיינתן לכבליס רשיון אינטרנט. לדברי הנגבי נערכה החברה לתת שירותיס חדשים על הכבלים: אינטרנט, וידאו לפי דרישה - פסצ, שיחות ועידה, שירות לחצני מצוקה, טלוויזיה דיגיטלית רב-ערוצית, *01ץ, משחקים מקוונים, קנייה מקוונת, למידה מרחוק וטלפוניה. אלה שירותים שבוודאי שאינס שווים אפס לפי חישובי הכלכלניס המלומדים ממשרד התקשורת. האיוס של מנכייל משרד התקשורת, שאם היועצ המשפטי לממשלה לא יקבל את עמדת משרד התקשורת גם בזק לא תופרט, הוא בבחינת עמדה חמורה מאוד, שתגרוס להטלת סנקציות על ישראל מהשוק האירופי ומארגוניס בין-לאומייס אחרים, בעקבות התחייבותה הכתובה של מדינת ישראל לפתוח את שוק התקשורת לתחרות. בינשלון קולוסאלי זוהי מעין הצהרת כוונות מסוג של ייתמות נפשי עס פלשתיסיי, שאין מקומה במדינה מודרנית מערבית, שרוצה לראות את עצמה כחלק ממשפחת המדינות המובילות בעולם. הצהרה זו מסתירה את הכישלון הקולוסאלי של משרד התקשורת והממשלה כולה בתהליך ההפרטה של בזק, שהיה אמור להסתייס מזמן. הצהרה זו כמוה כהתעלמות מהחוק, כיוון שהכנסת קבעה בשנת 1999 שיש להפריט את בזק. עד כמה רחוק יכול משרד התקשורת להלך אימים ולפגוע בציבור בישראל! נראה שהרבה מאוד. משוס שמעטיםס מבינים את כל המהלכים שהתרחשו בשוק התקשורת בישראל בשנתיים האחרונות. המיתון וכמות המובטלים בישראל היו נעלמיס מזמן, אס משרד התקשורת היה מטפל כבר לפני שנתיים בפתיחת שוק התקשורת בישראל לתחרות, כפי שקרה בכל מדינות אירופה ובארצות העולס החופשי האחרות. כל הגישה של משרד התקשורת, שרוצה לעשות הכול במקביל, ובגלל זה לעכב את מי שכבר בשליס לתת שירותים לציבור, כמו 05א, כבלים ו-15א1, גישה זו היא חסרת היגיון וחסרת בסיס טכנולוגי וכלכלי. על משרד התקשורת מוטלת החובה לדאוג לאזרחי מדינת ישראל, ועד כה בשנה האחרונה נראה שנעשה רק ההיפך. את הצהרות שר התקשורת, שנאמרו בכנסי איגוד האינטרנט, שבתוך שבועיים הוא יפתח את שוק התקשורת לתחרות, כבר שמעתי לפני חצי שנה, ובמשך כל הזמן שעבר, ומאומה לא קרה. נקווה שההיגיון והצורך לקדס את הנושא יובילו את משרד התקשורת למהלכים הנכונים לקידוס התקשורת והאינטרנט בישראל. 0 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חטזגוחזט]ת] * גיליון 890 % 1 במאי 2000 * [60.1.)סח0.אואואו 0-0 0/0/0/0/0ָ6ס6ס6ס₪סששש(.............-=-=-=*/ תע == )0 )) - סט )סמות | 0 1 רו . עש עצ צצ חן לחברי מועדון דיינרס היי-טט הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים המדריך השלם לטכנאי ₪6 שני ספרים המבוססים על רב-המכר המדריך השלם לטכנאי ₪6 ורשתות תקשורת, הסהווים גרסה סעודכנת וסורחבת ומתחלקים לשני ספרים נפרדים לכל תחום: רשתות תקשורת ו-חוסרה ותוכנה. חומרה ותוכנה מיועד לטכנאי מחשבים ולעוסקים ברכש ובתחזוקה של מחשבים וציוד היקפי. בספר תמצא הסבר סעסיק וספורט של נושאים רלוונטיים לטכנאי, התקנות, הגדרות והתסודדות עם תקלות. כולל גם חומר למבחן הססכה > ₪ . (512 עס') מחיר מיוחד לחברי המועדון 75 ש"ח במקום 149 כולל מע"ס +60 2 רשתות תקשורת מיועד לטכנאי מחשבים ורשתות תקשורת, לטכנאי המקצועי בעבודה, לתלמידים בקורסי טכנאי שירות ותקשורת ובמסלולי הסמכה 655 ו-5א6 , ולכל מי שסעוניין להעמיק את ידיעותיו המעשיות בתקשורת בכלל. (650 עס') מחיר מיוחד לחברי המועדון 75 ש"ח במקום 169 כולל מע"ס +00 9 3 ו"ח בלבד ברכישת שני הספרים בנק אגוד 20 86 אסא : | אתה צריך בנק שיעבוד איתך ביחד לפרטים נוספים: ב | מלוה מועדון הי-טק וו.ס6.טט!16. ששש. הצטרפות ללקוחות כל הבנקים 65 אחדם [2 )ו הכינוס ה-20 בשות 2000 לאשוה כ 6605/9000 קורסים ומדריכים מקצועיים במתגוגת חסרת תקדים! 8 בגיוגי 2000, כפר המגביה, רמת-גן ותעודת סיום - עוד לפנל שהשמש שוקעת | ו ביום הכתוס (לום ה') - הרצאות מרתקות, 4 טיסת "אערנע במנהרת הזמן" עם ליאור מנור. ‏ 5 ארוחת ערב חגיגית והופעה של יהודית רבי] המשתתפים בסמערים יהנו מכניסה חתם ביום הכוס (לום ה') ₪ 1 -- גוו 6 3% \ 0 מ"ר של מגוון פתרונות ומוצרים . בתערוכת ענק עם מוביל? ענף המחשוב באר] שפן | 309 איגוד המשתמשים ל קל במחשבי קומפאק לפרטים ולהרשמה בטלפון 09-7628888 5 - /ש 8 ₪ או באתר האתטרנט: |ן. )6 066145./ש/צ/ - 2