הזמנה ליום עיון – קומפאק, Citrix ו -W2000 – פתרון רזה לארגונים גדולים

פתרון Citrix על שרתי Compaq הוא פתרון מוביל בעולם בניהול יישומים ומשתמשים בארגונים, תוך הפחתה משמעותית של עלות הבעלות.

OCR (הסבר)
ארגונים רבים מחפנשים היום פתרון לניהול המשתמנשים מעמדה מרכזית אחת תוך מתן אפערות גישה לכל יינוומי הארגון בזמן אמת, הגדלת מהירות העבודה ברעותות אוש ו-א 1 ושמירה על אבטחת המידע. ליל פתרון אוזווס על שרתי ף8קוחס6 הוא פתרון מוביל בעולם בניהול יינטומים ₪995 ומטתמטים בארגונים, תוך הפחתה משמעותית של עלות הבעלות. לקומפאק ול-אוזוו6 עויתוף פעולה אסטרטגי הנמשך כבר מספר שנים. אין פלא כי 60% מסך התקנות אוזווס בעולם הן על נשרתי 80 ס6. אנו מתכבדים להזמינך ליום עיון אשר יתקיים ביום ב', 15 בנובמבר 1999 ובו נסקור את האפטרויות הגלומות בפניך ביישום פתרון אוזזוס. המפגש יתקיים במרכז הלקוחות שבבית קומפאק, רח' דפנה 9, אזור התענטיה, רעננה. יוםב/ 5 1 בוובמבר 9 רח' דפנה ל. א.ח. רעונה בתוננית 0 הרעמה 0 קומפאק לקראת המילניום הבא - עמיח מחתיה - מנהל אגף העויווק, קומפאק ישראל 0 2000 פווסטחו/ט הבס'ט ל-אוזזוס - ירון אל' - מנהל מוצר 2000 פווסטחוצש, מיקרוסופט 0 אוזווס - פחד!] ]00 ז506 וחפוס חוחד - נאוה הראל' - מ[כ"ל וחסססוס5 0 יישום אזווס באחרים מבוזרים בעולם - יעקב שריר - מנהל מערכות םידע ארגוני. להבי ישקר 0 הפססקת קפה 0 ייעום אזווס בחברת תבל - חגי קטשווילי - חברת ₪6 דקושו 0 מוצרים מובילים מביח קומפאק לסביבת אחווס - שעיה בכר - מנהל מוצר, קומפאק ישראל 0 שירותים ויישומים בסביבת 2000 פאיסטחואו - משה עוורץ - מנהל שיווק שירותים, קומפאק ישראל 0 עושאלות ותשובות 10 ארוחת צהרים המפגש אינו כרוך בתשלום אך מחייב רישום מראעש. פרטים והרעומה בטל: 09-7623888 או בפקס 09-7440066, קומפאק. אוו ו-2000/ - פת נא לשלוח לפקס 09-7440066 אני מאנטר את השתתפותי בכנס אוזוו0 על רתי 80וחס6 ביום ב', 15.11.99 עם משפחה עשם פרטי תפקיד חברה בתובת 0 = מק ווח-5 וקו סוחס דורן תקשורת