הזמנה ליום עיון – פתרון משולב לניהול קשרי לקוחות

קומפאק, מהמובילות ביישום CRM בעולם תציג פתרון אינטגרציה מלא מבוסס Siebel. מיקרוסופט תציג טכנולוגיות מובילות לתמיכה בארגון ביישום הפתרון.

OCR (הסבר)
קונמפאק מחשבים(ישראל) כעי"מ רחי דפנה 9, א.ת. החדש רעננה 43000 | 55915-515-1-‏ | סוט | הספסדצאוו | סממזיוס6 *קסז5חסו הזמנה ליום עיון ל כיצד שילוב פעילות השירות, המכירות והשיווק יכיא לגידול כרווחיות הארגון? 8 | קטסז0ר411, | ספסזאואן || התקוחס6 *ק510חס/] יום עיון בנושא פתרון משולב לניהול קשרי לקוחות ואת6) + כיצד תשפרו את שכיעות הרצון של לקוחותיכם? + כיצד תגדילו ערך כל לקוח? + איך תדעו נוי הלקוחות הטוכים ביותר שלכם? אנו מתככדים להזמינכם ליום עיון שיעסוק בפתרון משולכ לניהול קשרי לקוחות וידגים כיצד שילוכן של מערכת העשירות, המכירות והשיווק יאפשר לארגון להגדיל את הווחיותו ואת שביעות רצון לקוחותיו. הפתרון שיוצג מתכסס על מערכת |609ו5 המוכילה בעולם בתחום ה-/01 עם נתח שוק של למעלה מ- 50%. קומפאק, מהמובילות ביישום 0 בעולם תציב פתרון איבטגרציה מלא מבוסס 9פ6ו5. מיקרוטופט תציג טכנולוגיות מובילות לתמיכה בארגון ביישום הפתרון. יום העיון יערך כבית קומפאק ברעננה כיום ראשון, 7 במאי בין השעות 14:00-17:30. היום מיועד למקבלי החלטות בכירים כתחומי מכירות, שיווק, שירות לקוחות ומערכות מידע. ההשתתפות אינה כרוכה כתשלום אך מספר המקומות מוגכל. אנא אשרו השתתפותכם מראש כפקט 09-7440066 כאמצעות הטופט המצורף, בטלפון 8 או כאמצעות אתר האינטרנט של חכרת קומפאק ו.3.60קוחס0.ושועצ 10 110 110 1:0 1,100 1.10 0 | על סדר היום; = רישום וקפה כיוונים ומגמות כשוק ה- 08 פיליפ ליבמן, יועץ גרטנר גרופ טכנולוגיות ככסיט למערכות ניהול לקוחות מיקרוטופט יואל יסקרוביץ', מיקרוסופט הפסלה וכיבוד כיצד תיישם פתרונות הס משולבים מכוסטי ו609ו5 בארגון אמיר שינמן, קומפאק הדגמת שילוב שירות, מכירות וטלמרקטינג באמצעות מערכת |91606 יורם שושן, טלדור סיפורי לקוח : מערכת מכירות בינייל במיקרוסופט יואל יסקרוביץ', מיקרוסופט מיקרוסופט מערכת שירות לקוחות, פניות ציכור של שירותי בריאות כללית תומר ספיר, טלדור קומפאק מחשכים (ישראל) בעיימ פקס: 09-7440066 אני מאשר/ת את השתתפותי ביום העיון פתרון משולכ לניהול קשרי לקוחות (0811) שיתקיים ביום ראשון, 7 במאי 2000, בית קומפאק רח' דפנה 9, אזור התעשיה, רעננה. | / | | | | | | | , | | | | | | | | | | | | ו | | | | | | | | | | | | | ו | | | | : | | חברה: ו | | כתובת: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | שם משפחה: שם פרטי: תפקיד: ז 2 1 טרפון: פקס: . 14ת-6: -586 | 46 | ]]50סזכאון | | טויס *קסז5חס)! 1 שש שרב 00 0 00-ה