תחשוב קומפאק

חשוב כמה חשוב שיהיה לך שרת אמין, ללא תקלות וללא כאבי ראש. שנת הפרסום משוערת.

OCR (הסבר)
**- 4 99 * > 0 מעשה במחשבה תה לה / == | כמה חשוב שיהיה לך שרת אפין, ללא תקלות וללא כאבי ראש. כמה כסף יכול שרת עוב לחסוך לך 2 4 שמיש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ לעסק שלך להתקדם עם 'כולת גישה נוחה לאינטרנע את העסק שלך סמו שצריך, עוד היו 34 / 9-1 - :|[פך 0 רת קומפאק שרת ":חוסך כסף, בכך שניתן להשקיע במשאבי מרכזיים לקבוצה כולה במקום לכל עובד בנפרד. | )8824 מבטיח גישה נוחה למשאבים משותפים: מקל על שיתוף הפידע בקבוצה ובארגו איחסון נתונים, מסמכים, הדפסה, פקס ואינטרנט. 6חוצו, , י>>יץו 6 88/2/0101 הנפוץ בעולם ישרת אותך שנים ארוכות. / / ל קזמפאק, חברת השרתים המובילה בעולם, מציעה לך שני פתרונות איכותיים במבצע חסר תקדים: גח עסק קטן יכזל להרשזת לעצמז פתרוזנזת מבית קומפאק וו חבילת שרת דיסקטים, טייפ ותוכנה וו שרת 200 חוףו5סזק חס 0 <-0) מעבד פנטיום וג בתדירות 233 מגהרץ 0 זכרון ראשי פוא 64 ניתן להרחבה עד פו 384 -7) דיסק קשיח 4.368 : 60 כרטיס רשת 10/100 5 67% כרטיס מסך, כונן פס, מקלדת וכונן 1.44 05 טייפ גיבוי 68 4/8 88 67 תוכנות גיבוי 6חספסזג ----- = תוכנות נ'הול ז806חגוא וחחופחו )3 שנים אחריות באתר הלקוח << אינטגרציה מושלמת עם כל התוכנות הפובילות הממו גם עסק קטן יכול ליהנות "זז" חבילה פתקדמת עם תכונות. אל- כשל מיתרונזות אל-3של שעד : כה היז נחלת ארגונים גדולים בלבד 6 שרת 018011200 חס : 6 מעבד פנטיום זז בתדירות 233 מגהרץ 7 6 זכרון ראשי 8 96 ניתן להרחבה עד 8וו 512 : 7 שלושה דיסקים שליפים 4368 א 3 (סה"כ ₪8 13) "7 כרטיס רשת 10/100 "6 כרטיס מסך, כונן פס, מקלדת וכונן 1.44 ") טייפ גיבוי 08 4/8 זוס ")= כרטיס בקר 251 זהגו5 לחיבור מערך דיסקים : בזמינות גבוהה (פוח) )= תוכנות ג'בו' פחספסזה : תוכנות ניהול 80306 וחופחו : 65 3 שנים אחריות באתר הלקוח, כולל הזג \ וטופ" סוכ : ויייייייי-7%) = אינטגרציה מושלמת עם כל התוכנות המובילות : 0000000 חוקווס)