כרטיסי ברכה של חברת קומפאק ישראל

OCR (הסבר)
פה 2 ; 1 4 , - %י 0 המת > 4 השוטיכה 00000 2 2 סומתםם ור ּ קכקתמוסס 0 אל 9 : וי = ה ל 7 ז | 6 ו 1 ק ₪ , 0 פפן ל בת . סותמויס:) דיגיטל וקומפאק יחד לשנה טובה יותר, עם פתרונות טובים יותו. תשנ"2]ובה > ש נ ה ש 3% .₪ מומקיון םיפי א ק וקו 60