DECUS – הכנס ה-11

תכנית הכנס

OCR (הסבר)
חברי 65 - למען אלו מכם שאינם גרים בירושלים, רוצים להשאר לארוחת הערב ולמופע ולא רוצים לחזור מאוחר בלילה לבתיהם: הגענו עם בתי המלון הילטון ירושלים ורמדה רנסנס להסכם מחיר מיוחד לבאי הכנס ה-11 של 605 ישראל. המחירים הם כלהלן: ללילה שבין 9.5.91-10.5.91 רמדה רנסנטס מחיר לינה וארוחת בוקר לזוג -.570 + מע"מ מחיר לינה וארוחת בוקר ליחיד --560 + מע"מ הילטון ירושלים מחיר לינה וארוחת בוקר לזוג -.565 + מע"מ מחיר לינה וארוחת בוקר ליחיד -.560 + מע"מ וקו לאלו מכם המעוניינים לנצל את ההזדמנות להשאר לסוף שבוע ארוך בירושלים, מוצעת העסקה הבאה: המחירים כוללים שלושה ימים ו שני לילות 73 (כניסה ביום חמישי, יציאה במוצאי שבת). רמדה רנסנט סוף שבוע על בסיס לינה -.5114 + מע"מ וארוחת בוקר לזוג הילטון ירושלים סוף שבוע על בסיס לינה -.5115 + מע"מ וחצי פנסיון לזוג המעוניינים בהזמנת חדרים מתבקשים למלא את הפרטים הבאים ולהעביר את הטופס הממולא אל: נעה בן-פורת בית דיגיטל ת.ד. 2033 הרצליה 46120. תבוצענה רק הזמנות בהן יפורט מספר כרטיס האשראי של המזמין. התשלום יתבצע ישירות למלון. >- ךשמה‎ שם: כתובת פרטית: ה מס בית ישוב מיקוד טל. בבית מס' תעודת זהות סוג כרטיס אשראי: ו. ויזה 2. ישראכרט ‏ 3 דיינר 4. אחר (פרט) מס' הכרטיס: בתוקף עד: סמן בחירתך בעיגול: מעוניין בהזמנת חדר: 1. ללילה אחד 2. לסוף שבוע מספר אנשיים: 1 לזוג 2. ליחיד במלון: 1. הילטון 2. רמדה רנסנס חתימה: האוא מזמיני חדרים שירצו לבטל את הזמנתם לאחר ביצועה יתקשרו ישירות למלון. אפשרות ביטול ההזמנה עד 48 שעות לפני התאריכים הנ"ל. מזמיני חדרים שלא יגיעו למלון ולא יבטלו את הזמנתם מראש יחוייבו בעלות של לילה אחד. 5 שואלת = דיגיטל משיבה - כל מה שרציתם לשאול את דיגיטל ולא הזדמן לכם - עכשיו יש לכם הזדמנות - בכנס ה-11 יתייצב פנל מומחים של דיגיטל לענות על שאלותיכם. על מנת לאפשר לדיגיטל להכין את המומחה המתאים לכל שאלה, הנכם מתבקשים לרשום את שאלתכם על גבי טופס זה ולהעבירה אל: נעה בן-פורת בית דיגיטל ת.ד. 2033 הרצליה 46120 לשולחי השאלות תינתן האפשרות להציג את השאלה בעצמם מן האולם. עדיפות תינתן לשאלות בעלות ענין כללי. המומחים יהיו רשאים שלא לענות על שאלות שלא הוצגו מראשש. יוצגו שאלות של אנשים המשתתפים בכנס בלבד. מנחה הדיון: זיו מנדל. שם: שם חברה: מעוניין להקרא להציג את השאלה בעצמי: כן לא השאלה היא בתחום: השאלה: איגוד המשתמשים במחשבי דיגיטל הווש ה ותל הכנס ה-11 תכנית יום= חמישי, כציה וב אללר ית שוניה, 9 במאי ופפו בנייני האומה ירושלים תוכנית הכנס ה-11 של 01(8 ישראל יום חמישי, 9 במאי 1991, כ"ה באייר תשנ"א בנייני האומה, ירושלים | > כמ 00 1:0 -<אאש 10 +5 אצ התכנסות והרשמה באולם הזכוכית קפה וקרואסון בפואייה העליון מליאת בוקר צבי רובין - יו"ר 008 ישראל בנימין (ביבי) נתניהו - סגן שר החוץ [ו6אאטוא 8111 - מנהל אזאש אירופה גיל ויזר - מנכ"ל דיגיטל ישראל הפטקת קפה הרצאות לבחירה ₪ 65אזז6 הסע את זמ את א - זפת 8 אז וס שקסזטם |הזוקו ₪ חידושים באבטחת מידע מוגברת שלום אלקין, דיגיטל ישראל ₪ ואידס באל"אופ יצחק שפס - אל אופ - 1 618)ט ות 60ז6קט5 6מם םוז אמלזסה אסאגה ופוס ו 15 ₪ משרד ממוחשב משולב מוטי סדובסקי, נעה קורן דיגיטל ישראל ₪ וא.ז.6 סד צפא מצד - שדוג מתי מונהייט-דיגיטל ₪ פנל אזאט ז)אאטוא .זזה שקספטט [גזופוס דני גז דיגיטל ישראל יעקב קניג דיגיטל ישראל הרצאות לבחירה ₪ סוגרים פרצות בטחון מידע ב"5ואצ/ אשי זיו מנדל - יו"ר קה"ת 8וא/י ₪ 5אא אסדתמזדדא צת ג זות 6מסזטם [גווקו ₪ יישומי תיב''ם בתעשיה האוירית נילי הלפרין-התעשיה האוירית לישראל 3 4% עס 2206655085 6תמותסצע אדריאן גנץ-התעשיה האוירית לישראל ₪ שילוב מערכות במיחשוב רצפת יצור חנן לקס-עמיגר ₪ פפידסאאגש - מערכת התוועדות אלקטרונית להתלפת מידע הדגמה והדרכה לשימוש במערכת ההתוועדות של 5605 ישראל סגן ירון כלימיאן - צה"ל ₪ פנל אאתז המשך 110 5 ₪ ארוחת צהרים מליאת צהרים ₪ המגמות בטכנולוגיות ובפיתוח לאחר מלחמת המפרץ תא"ל (מיל) עוזי עילם-ראש מינהל מחקר ופיתוח אמל"ח משרד הבטחון ₪ 5605 שואלת - דיגיטל משיבה פנל שאלות חברי 5605 ותשובות | , 7% מומחי דיגיטל מנחה: זיו מנדל % 5 התהרפסקת קפה ועוגה 0 הרצאות לבחירה ₪ מאפייני בטיחות בגירסת 5.4 8ואי ארתור למפרט - דיגיטל 1 ב ח: אתסאס6א קחהוקההגות ]תות מ 0סתועת 62607 /-:10ט1א ואש תמדטץ שקסוטט [הזוקוס ₪ חנית - מערכת לניהול תצורה רס"ן איתי בס - צה"ל ₪ קישור מערכות 965 מרוחקים ל-4%/ עדי אביר % קו מנחה | ₪ איך תנהל את מערכת ה-פואץ/ אשי שלך יותר טוב . אתי קורן - יועצת מיחשוב 4 ₪ יישומי זש5 בבנק דיסקונט ד'ר מנחם גוטרמן - בנק דיסקונט ₪ מ5זאקתפדאת אג 5פתאשסד זמססוא אסזידג/]אתסעאן הז 06076 6מסזטט |בזוקוע 10 ל 10 0 20010 הרצאות לבחירה ם יישום עקרונות אבטחת מידע ברשת ה"אגץ של רשות הדאר עקיבא כרמל - רשות הדאר ₪ אתידטוא60 ספמססממואם 4 - 1111025א 412515 16 יד5צ5 צסטיד5 6455 אפע5א תד צ06סא6מד ד"ר מיכאל וינוקור - התעשיה האוירית לישראל 8 יוזמת 6415 - משמעותה והערכות ליישומה עמוס איילון - דיגיטל 3 תפיסות 558/5₪/דאא11 והשפאת דאסאע מ זמ דתסק שמואל הכהן - פד ₪ 56161106 4004666 - 5 120 ו סמי אלקיים - משרד הבטחון ₪ מערכת עיבוד תנועות מבוזרות במסדי נתונים ברשת הטרוגנית סרן חגי וייס - צה"ל ₪ רכש ותחזוקת תוכנה מנקודת ראות המשתמש עוזי אכטנטוך - רפא"ל 0 שעת הכישוף בהנחיית רב-מג שלום אלקין ארוחת ערב תגיגית הדודאים והנן יובל בתכניתם החדשה "השלושרים על גשר הירקוןיי * בתכנית זו ייתכנו שינויים של הרגע האחרון. שעת הקסמים ₪ זוכרים איזה כף זה היה? זוכרים איך התגלגלנו מצחוק? זוכרים איך הבאנו ספורי מעשיות נוראים-מצחיקים שרק אנשי מחשבים מבינים אותם ורואים למה זה ְ מצחיק? (דוגמא: ידידי אדגאר, מסניף דיגיטל בוינה, אוסטריה, שלח - על נייר מכתבים של דיגיטל - הודעה לכל הלקוחות, לכבוד ה-1 באפריל, שלא תהיה יותר תמיכה של ה-560166 0 |םו= ב-=6ועסס וטא.) אותי זה מצחיק. בשנה שעברה, קיימנו שעת קסם עם כל אותם דברים שאיש מחשבים אינו יכול לספר לבני משפחתו. אני הנחיתי את השעה הזאת. לא כולם הבינו למה התכוונתי, ולכן לא היו הרבה מתנדבים עם עוד ספורים. בחדשים שאחרי "שעת הקסם", באו אלי עשרות מכם, ידידי, ואמרו לי "שלום, נזכרתי אחרי שעת הקסם בספור פצצה. אתה שומע.. " זו ההזדמנות שלכם! אנו חוזרים השנה בכנס 05005 על שעת הקסם. יהיה חבר שופטים, יהיו פרסים, ותהיה השתתפות ערה מצדכם. אני מתכוון השנה להנחות, להגיב ולהעליב, לאו דווקא להיות המקור העיקרי לספורים. אם תביאו ספורים, תשתתפו, ותעזרו להרים את הדבר הזה - נמשיך בזה, ונהפוך את שעת הקסם למוקד של הכנס. אם תבואו רק כדי לשבת כדי שאחרים יצחיקו + א אתכם - ובכן, בשנה הבאה נביא עוד הרצאה מעמיקה על השנויים המפתיעים שבגרסא 2.4 של תכנת 6030סם, או משהו כזה. 2 שלכם, כמו תמיד שלום אלקין טופס הרשמה קוסם | נכב. אם אשכח, תזכירו לי לספר לכם על היום בו רן בא = להתקין תכנה במוסך. 000 00ְ'ְָףָ"="="- ה שעת הקסמים 4 זוכרים איזה כף זה היה? זוכרים איך התגלגלנו מצחוק? זוכרים איך הבאנו ספורי מעשיות נוראים-מצחיקים שרק אנשי מחשבים מבינים אותם ורואים למה זה מצחיק? (דוגמא: ידידי אדגאר, מסניף דיגיטל בוינה, אוסטריה, שלח - על נייר מכתבים של דיגיטל - הודעה לכל הלקוחות, לכבוד ה-1 באפריל, שלא תהיה יותר תמיכה של ה-65ו/8660 0 ושו= ב-=6ועשס וטא.) אותי זה מצחיק. בשנה שעברה, קיימנו שעת קסם עם כל אותם דברים שאיש מחשבים אינו יכול לספר לבני משפחתו. אני הנחיתי את השעה הזאת. לא כולם הבינו למה התכוונתי, ולכן לא היו הרבה מתנדבים עם עוד ספורים. בחדשים שאחרי "שעת הקסם'", באו אלי עשרות מכם, ידידי, ואמרו לי "שלום, נזכרתי אחרי שעת הקסם בספור פצצה. אתה שומעי..." זו ההזדמנות שלכם! אנו חוזרים השנה בכנס 06008 על שעת הקסם. יהיה חבר שופטים, יהיו פרסים, ותהיה השתתפות ערה מצדכם. אני מתכוון השנה להנחות, להגיב ולהעליב, לאו דווקא להיות המקור העיקרי לספורים. אם תביאו ספורים, תשתתפו, ותעזרו להרים את הדבר הזה - נמשיך בזה, ונהפוך את שעת הקסם למוקד של הכנס. אם תבואו רק כדי לשבת כדי שאחרים יצחיקו אתכם - ובכן, בשנה הבאה נביא עוד הרצאה מעמיקה על השנויים המפתיעים שבגרסא 2.4 של תכנת 6םט, או משהו כזה. שלכם, כמו תמיד שלום אלקין קוסם נ.ב. אם אשכח, תזכירו לי לספר לכם על היום בו רן בא להתקין תכנה במוסך. תנאי ההרשמה: ו דמי ההשתתפות -.250 ש''ח (כולל מע"מ) במחיר כלולים: ₪ כנס (כולל ארוחת צהריים) ₪ ארוחת ערב חגיגית ₪ מופע לנרשמים עד לתאריך 25.4.91 יוענק כרטיס נוסף לארוחת הערב ולמופע ללא תשלום. ההרשמה לכנס החלה. המעוניינים להרשם ימלאו את הספח המצ''ב, וישלחו אותו למזכירות 06005, לפי הכתובת המופיעה בספח או ל-*= מס' 052-593121. טלפון לבירורים או לקבלת פרטים נוספים: 1 מזכירות 05005 -- פטור מלא מניכוי מס במקור יישלח על-פי דרישה. טופס הרשמה לכבוד מזכירות 05005 בית דיגיטל צומת אכדיה הרצליה 46733 נא לרשום לכנס ה-11 של 05005 את המשתתפים כמפורט למטה. שם החברה: כתובת (ת.ד. או רח', מס' בית ועיר): ב ו אנו הח"מ מתחייבים בזאת התחייבות בלתי חוזרת, ביחד ולחוד, לשלם את דמי ההשתתפות בכנס 5008 עבור משתתפים. מצ'ב המחאה ע'" .. ש"ח חתימה תאריך חתימה וחותמת המפעל/מוסד שם החותם ניתן לשלם גם בהעברה ישירה לחשבון מס" 74333 בנק הפועלים סניף מס' 600 כפר שמריהו. | ן ן