מאות בתי תוכנה מציעים אלפי יישומים למחשבי Alpha המובילים של דיגיטל. אחד מהם מתאים בדיוק לך.

OCR (הסבר)
באמצעות העליונות הטכנולוגית של מחשבי "118 המבוססים על ארכיטקטורת 4 ביט והיישומים האיכותיים של שותפינו העיסקיים, באפשרותך ליישם את הפיתרונות הטוביס ביותר לאירגונך מאות בת תוכנה מציעים בכל תחומי הניהול וההנדסה. תוכל להפעיל יישומים אלה עם מערכת ההפעלה המתאימה אלפי יישומים לך ביותר: "ךא גאוסשחו," 15 /תסק0 ,*אזאט זהדוסו. 0 אס[ של דיגיטל למחשרי וי המובילים של דיגיטל. יספקו לך זמני תגובה מהירים במיוחד, אמינות ויכולת אחד מהם מתאים בדיוק לך. צמיחה מדורגת. כך תוכל להרחיב את מעוך המיחשוב ולהוסיף לו משתמשים ויישומים בהתאם לצרכיך, תוך שמירה על ההשקעה והשגת יתרונות | | תחרותיים חסרי תקדים. עם דיגיטל ושותפיה העיסקיים, הכל אפשרי. חייג עכשיו. 88 959-388 [09) ש המו | הכל אפשרי ג ו שטוו שה ו אזהוחט!ת1 טטזט!גועטז ה או [א!1 .קז" וחטוק01ף:1 2111 01 א דח הזו טזג 15 חטק0 תג זטצזטפ הווקא ,סקס .216311 טווז ,121621711 .מטהזכון וטו ]0 אאזטומט130ו שטזט)רוקטז זט בהזה חווטה ז! טזה הטוחהח זטו!01 !1 .הסוזגזטתזט") 1 ססזסו1) ]0 א זהותט הז א 8 1 וט חצר .1.16 קת הט 0/א ו = 9 כו ם ב ם ם