מה לעשות אם יש לך את כל האינפורמציה שבעולם. ופתאום אתה מקבל עוד.

עם שרתי Alpha של דיגיטל, אתם יכולים הרבה יותר.

OCR (הסבר)
== מה לעטוות אם המערכת שכ<ץך מסוגלת לטפכק ופתאום קבלת עוד. לא משנה למה זה קורה. זה קורה. אתה מוסיף יו לך 1 א תג / יישומים, נכנס להשקעות, עובר לטכנולוגית חי פג 2 לקןח/שרת. בקיצור, אתה גדל. אל דאגה. משפחת ך א | | ] % | + | | | 4 | = | ] שרת? ז6ע56 וק 4. של דיגיטל מציעה פתרונות מיידיים ביחס עלות/ביצוע | 1 ר -% - ו 6 . 4 0 | | | | 2 2 | | -=>| - | / ן | | | 8 .-- ה ללא תחרות, לכל אירגון, בכל גודל ובכל תחום: פיננסי, תעשייתי, ביטחוני, ציבורי, אקדמי ולצרכי מחקר ופיתוח. לדוגמא: שרתי 5/250 2100 ששספמוק/, מסוגלים לבצע עד 1200 תנועות בשניה ובעלות נמוכה במיוחד. שרתי 8200 4/0/2567 ו-8400 זטיזס5הו/ק1. של דיגיטל, הס השרתים היחידים מבוססי טכנולוגיית 64 ביט המסוגלים להפעיל את בסיס הנתונים החדש (8 64 1 ) ייי7 ₪.3461אס, המספק ביצועים העולים במהירותם עד פי 100 ממערכות 32 ביט, וב-1/10 המחיר ממחשבי על. ווהי המשמעות | / 9 מ > ₪ - ₪ ה ₪ 8 שק עוצמת גוק4, המאפשרת לך לעשות הכל מהר יותר ובעלות נמוכה :ותר ממערכות קיימות. שרתי מק ג. של דיגיטל מפעילים אלפי יישומים, אשר אחד מהס ודאי מתאים לצרכיך, בזמני תגובה מהירים ועם יכולת הוספת משתמשיס בהתאס לצרכיסם שרת' ז+סעו356ּחכ!וה לקבוצות עבודה ולאירגונים מוצעים במגוון רחב של ביצועים' .+3600 0! 130 0) קט וחסז :560 זסס 5חסו5801הגזד .8 סן 1928 :ץסוחסוח אה ו .8 ס)ן 44.18 :50806 א8! .80 סו 132--חוויוסְחס 0/! .2 0 116.8-- 5000192 .2 סט 139.7-- 8050/092 .5ז5)6ט01 ץזווס3!ופצה חחח וזסססט5 ווה 'מבוסס על בדיקות פנימיות של דיגיטל. וביחס עלות/ביצוע ללא תחרות. ארכיטקטורת 64 ביט שכ דיגיטק מאפשרת 2 להשתלב בקלות בסביבות הטרוגמיות קיימות ובסביבות עתידיות, מה שמבטיח לך שמירה על ההשקעה לאורך זמן. מו עם שרת: 84תק/ה של דיגיטכ, אתם יכולים הרבה :ותר. לפרטים נוספים, אנא פנה אל אחד משותפינו העיסקיים, או ישירות לדיגיטל כבטע, 2 או באמצעות האינטרנט. .מזסט./09118 6 10מושזסנת 2