דיגיטל וג'ון ברייס מתכבדים להזמינך לכנס בנושא: מ Client/Server ל … פתרונות

OCR (הסבר)
דיגיטל. וגון ברילס. | מתכבדים. להזמינך. 1 ן : ." הכנס ייערך במלון שרתון תל-אביב, יום שלישי, 19 באפריל 1994 בין השעות 08:45-16:00 (אולם יהלום). ₪ ו == גו ₪ % נועואי הכנם ₪ 5 5 1 -. ו 1 2 ל * כלי משתמש קצה לתשאול ולקבלת החלטות מול מסד הנתונים של הארגון. מרצה:שלום אלקין, דיגיטק. מ זת06 לד 506 מרצה:יגאל עמית גיון ברייס. * פתרונות ל"6ע1/56ח6זו2) מצגות והדגמות של בתי תוכנה. נא אשרו השתתפותכם אצל טובה, גיון ברייס, טל. 03-77523935. ) 11+