מה רוצים הלקוחות? Client/Server

חיבור מחשבי PC לשרת על רשת מקומית יחידה הוא דבר אחד. מתן אפשרות לאנשים בכל רחבי האירגון למצוא, להשתמש ולחלוק ביניהם את המידע לו הם זקוקים, תוך שימוש במערכות וביישומים שהם מעדיפים, הם עניין אחר.

OCR (הסבר)
ו18ו6ו6 מה רוצים הלקוחות? ).]10701/ 1 8 ב : 6 שש 2 % - 0% . יי - ה .> . 8 9 9 - 5 -% ל ו = 4 רנ .ו ְְננ[[ || רצנוכשן ענייניבו לקוח/שרת עמה דוצים הלקוחות דיניטל ותפיסת לקוח/עורת שילוב ייחודי של של מוצרים, שירותים וניפיון פמק פתרונות אמת כאן ועכשיו - וגם מחר לקוח/עורת : מה דוצים הלקוחות? 1 ]יבור מחשבי 6 לשרת על רשת מקומית יחידה הוא דבר אחד. מתן אפשרות לאנשים בכל רחבי האירגון למצוא, להשתמש ולחלוק ביניהם את המידע לו הם זקוקים, תוך שימוש במערכות וביישומים שהם מעדיפים, הוא עניין אחר. חברות פונות לשימוש בפתרונות לקוח/שרת כדי להשיג יתרון תחרותי בשל סיבות רבות ומגוונות. חלקן מגלות את הצורך להשתמש במידע בדרכים חדשות כדי ליצור מוצרים ייחודיים, אחרות מבקשות לחלוק במידע בתוך האירגון במטרה לשפר את השירות ללקוח. ישנם אירגונים המחליטים ליזום נוהלים עסקיים חדשים במטרה להפחית עלויות ולקצר את זמן הגעת המוצרים לשוק - ואירגונים אחרים זקוקים לפתרון שיאפשר להם לתמוך בצוותי עבודה המורכבים מאנשים העובדים באתרים מרוחקים זה מזה. אך מימושט של פתרונות לקוח/ שרת כאלה, שנועדו לשפר את היכולת העסקית של האירגונים הרוכשים אותם, יכול להוות אתגר לא-קטן. מרבית המידע הדרוש לפתרון בעייה עסקית כבר קיים, אך במקרים רבים הוא שוכן על עירבובייה של מערכות, רשתות תקשורת ומסדי נתונים מדורות שונים אשר התרחבו במשך השנים כדי לתמוך בקו נפרד של קבוצות עסקיות. בנוסף לכך, האנשים הזקוקים למידע זה מסתמכים על מגוון גדל והולך של יישומים שולחניים וציוד היקפי. העובדה שרכישות בתחום הטכנולוגיה נעשות אד-הוק (למטרה ספציפית), הופכת את הנסיונות להגביל את המבחר באמצעות "נוהלי חברה סטנדרטיים" לבלתי-אפשרי מבחינה פוליטית ומעשית גם יחד. מה שמסבך עוד יותר את מימושם של פתרונות לקוח/שרת הוא קצב השינויים המהיר המתחולל באירגונים העוסקים ביישום פתרונות אלה. הצרכים העסקיים, האנשים המעורבים בתהליך ובקבלת ההחלטות, הרשתות, המערכות והתוכנה - כל אלה עשויים להשתנות בתוך זמן קצר. ואמנם, לדברי מנהלי מידע באירגונים, אין זה בלתי-רגיל שאחד או יותר ממרכיבים אלה ישתנה במהלך מימושו של פתרון לקוח/שרת - ולעתים אף יותר מפעם אחת. בהתחשב בקצב השינוי ובמשתנים הכרוכים בתהליך, קורה לעתים קרובות ששילוב תוכנה מנקודה לנקודה, המאפשר ללקוח מסויים לעבוד עם שרת מסויים על פני רשת מסויימת, מתברר כמוגבל. הנסיון לספק תמיכה ליוזמות עסקיות חדשות עלול להימשך זמן רב מדי, לעלות יותר מדי ולדרוש כישורים טכניים מעמיקים מדי לגבי מגוון של מצעי מיחשוב. פתרונות לקוח/שרת מנקודה-לנקודה יכולים להוסיף שכבה נוספת של מורכבות, ולהפוך ל"איי אינטגרציה" אותם קשה לנהל ולשנות. אין פלא כי אירגונים מחפשים דרכים אשר יפחיתו את הזמן, הסיכון, העלויות והמאמצים הכרוכים במימוש פתרונות לקוח/שרת. בשיחות רבות שהתקיימו בין יועצי דיגיטל לבין לקוחות החברה, אמרו הלקוחות כי הם מחפשים דרכים אשר יפשטו את הטיפול בנושאים הבאים: אינטגרציה של תהליכי ייצור ופיתוח, קישוריות, מערכת הודעות אינטגרטיבית, אינטגרציה של קבוצות עבודה, שילוב נתונים, ניהול אינטגרטיבי, ואינטגרציה טכנית, ובסך הפל - לפשט את תהליך המימוש של פתרונות לקוח/שרת. אלה היו הצרכים אשר על פיהם פיתחה דיגיטל ושילבה מוצרים שונים המהווים ביחד "מסגרות עבודה" לפתרונות לקוח/שרת פתוחים. ההליכים אינטגרטיביים לייצור וביתוח לדברי הלקוחות, הם זקוקים לדרך פשוטה לפיתוח ולפרישה של יישומי לקוח/שרת קריטיים אשר יוכלו לרוץ על כל סביבות המיחשוב: מערכות לקבוצות עבודה, מערכות טכניות ומדעיות, ומערכות ייצור. הם זקוקים לאפשרות לפתח תוכנות חדשות, תוך שימוש באותם כלים מבוססי-6ץ שהמפתחים מכירים ומעדיפים, ולפרוש אותם על מגוון מצעי מיחשוב. הם זקוקים לדרך בה יוכלו לתאם ולקשר בין המאמצים של מספר מפתחים, כדי ליצור פתרונות איכותיים במהירות רבה יותר. הם זקוקים לודאות שפתרונות לקוח/שרת אלה אכן מצטיינים במהימנות, בשלמות ובזמינות הדרושות לתמיכה בפעילויותיהם העסקיות הקריטיות ביותר. ריר קוווילורי קישוריוו [ אירגונים מבקשים דרך פשוטה לאפשר לסוגים שונים של רשתות תקשורת, באתרים שונים, להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות כדי לפעול במשותף לתמיכה בצרכים עסקיים חדשים. ככל שחברה מסתמכת יותר על פתרונות לקוח/שרת, כך הופכת רשת התקשורת שלה לנושא קריטי יותר. עסקים רבים בעולם מחזיקים כיום תריסרי - ולעתים אף מאות - רשתות 6 מקומיות ברחבי האירגון, שהותקנו במשך השנים כדי לספק תמיכה מוגבלת בקבוצות קטנות של משתמשים. חברות מבקשות לשלב ולהרחיב רשתות אלה כך שיוכלו ליצור שירות יחיד, כלל אירגוני בביצועים גבוהים, שיהיה חזק ואמין מספיק לתמיכה בפעולות קריטיות קרוס-פונקציונליות. בנוסף לכך, חברות זקוקות לדרך בה יוכלו להסתגל במהירות ובקלות לשינויים - להחדיר טכנולוגיות חדשות ולבנות מחדש את הרשתות - מבלי להפריע למשתמשים, לתיפקוד היישומים או לביצוע התהליכים הרצים על רשתות אלה. |[הוהחסזוטח6 א[צ0 זטסץ סוחו 205 607816!חו אזסע6 : , 6 חסומסווקקת . > 5 5000655 50005 יי ן 2 - 5 ש - | 5 ן חוזק / | ן ן - 5 5 5 פ6ון %- וס 05/2 | 5ווסטחול ‏ דא פשסשהוש ‏ תפסהוסם/! = |חסו0 05 ו +חסווס ו מערכת הודעות אינטגרטיבית לדברי החברות, הם זקוקים לדרך פשוטה בה יוכלו להפעיל ברחבי האירגון מערכת הודעות אלקטרוניות משולבת, אשר תבטיח לכל משתמש אפשרות ליצור קשר עם כל משתמש אחר, ללא תלות במערכת ההודעות בה הוא משתמש או בעובדה כי ברשות האירגון מגוון מוצרים מתוצרת מספר יצרנים. אינטגרציה בין קבוצות עבודה האירגונים גם היו מעוניינים בפתרון לשילוב יישומי מדף פופולריים ויישומים עסקיים ותיקים (אשר לרוב פותחו במיוחד עבורם) עליהם הריצו את עסקיהם עד היום. הם מבקשים לבצע את שילוב היישומים בסביבת לקוח/שרת במהירות ובקלות רבה יותר, אך ללא פשרות. על יישומים קריטיים להישאר אמינים, זמינים ומוגנים אפילו כאשר הם הופכים זמינים וקלים לשימוש כאילו היו חלק מן הסביבה השולחנית המועדפת על משתמש הקצה. שילוב נתונים אירגונים זקוקים היום לדרך קלה בה יוכלו לאפשר למידע השוכן במגוון מסדי נתונים להיות זמין למספר משתמשים שולחניים בסביבת לקוח/שרת מבלי להשפיע על היישום, מסד הנתונים או אפילו שלמות המידע של משתמש הקצה. הם זקוקים לקלות בחיפוש, גישה ושימוש בנתונים. הנתונים צריכים להיות זמינים לאנשים רבים אשר יוכלו לטפל בהם בדרכים רבות, תוך שימוש בסוגי ציוד היקפי רבים, ועדיין להישאר מדוייקים, זמינים ומוגנים. ניוהול אינטגרטובי וכמובן שהלקוחות מעוניינים בדרך פשוטה לנהל את כל היישומים, הנתונים, הלקוחות, השרתים והרשתות המבוזרים והרב-יצרניים באירגונם. לרוב, הדבר הדחוף ביותר לו הם זקוקים הוא דרך טובה יותר לנהל את שיגשוגם של היישומים, המידע והמערכות על רשתות 6 מקומיות ברחבי האירגון. הם זקוקים לדרך בה יוכלו לשלב כלי ניהול קיימים וחדשים מתוצרת מגוון יצרנים, למרכז פיקוד אחד. הם צריכים תוספת למומחיות ולידע הטכני הקיים באירגון, לשם תמיכה במשתמשי קצה תובעניים יותר המריצים יותר יישומים קריטיים. הם זקוקים לשירות ולתמיכה רב-יצרניים. ובדרך כלל, הם צריכים לעשות כל זאת תוך הפחתת עלויות תמיכה כוללות. אונטגרציה טכנית נושא נוסף בו נדרשת דרך פשוטה הוא שילוב טכנולוגיות חדשות בסביבות המיחשוב הקיימות של הלקוחות. עליהם לטפל בבעיות האופייניות בדרך כלל ליישומי מחקר ופיתוח, זמן אמת ובטחון. יישומים כאלה הם, לדוגמה, ויזואליזציה מדעית, מיחשוב עתיר-מספרים הדורש עיבוד מקבילי ושימוש במחשבי-על, קליטת נתונים בזמן אמת ופיתוח מערכות תוכנה בהיקף רחב. . . . . . . בישוטו של מיפוש לקוח/שרת פתרונות הלקוח/שרת של דיגיטל פותחו תוך התייעצות עם לקוחותיה ובמטרה לענות על הנושאים אותם העלו. דיגיטל מסייעת ללקוחותיה לפשט וליצור סטנדרטיזציה בכל האספקטים האלה הכרוכים במימוש לקוח/שרת. במקום לפעול בשיטת הפתרונות הנקודתיים, ולספק מוצרים יחידים, פעלה דיגיטל, בשיתוף עם שותפיה העסקיים, לבניית "תשתיות תוכנה" פתוחות, מבוססות-סטנדרטים. על-ידי שילוב שכבה שלישית של תוכנה (הנקראית גם "תווכה" - 1106!6%36א), מסוגלים יישומים שונים, השוכנים על סוגים רבים של לקוחות ושל שרתים, לעבוד במשותף, לחלוק ביניהן מידע, ולהיות מנוהלים בקלות. לגישה זאת יתרונות רבים. היא חוסכת מן היישומים, המפתחים, המשתמשים והמנהלים את המורכבות הטמונה ביסודם של רשתות, שרתים, לקוחות ומסדי נתונים. סוגים רביסם של משתמשים יכולים להנות משירותיהם של מגוון סוגי שרתים מבלי לציין (או אפילו לדעת) על איזה פלטפורמות מיחשוב שוכן השירות. יישומים קיימים יכולים לפעול במשותף ללא קידוד מחדש. לקוחות, שרתים ורשתות ניתנים להחלפה או לשינוי תצורה מבלי להפריע לפעילויות. והחשוב מכל, ניתן לספק את כל היכולות הנדרשות עבור פתרונות לקוח/שרת קריטיים, כגון תקשורת מהימנה בין יישום ליישום, שילוב נתונים, אבטחת מידע, שלמות נתונים, ניהול תנועות, ניהול מערכות ורשתות - באורח שקוף למשתמש. יתר על כן, ניתן לספק שירותים אלה - וכל שירותי הערך המוסף האחרים - פעם אחת, למגוון יישומים על מגוון פלטפורמות מיחשוב, במקום להמציא אותם מחדש ולממש אותם מחדש עבור כל לקוח וכל שרת. אספו אואט 560 2 ווח = תנכקידה של הטכנולוגיה מוכוונת:האובייקטים התפתחויות חדשות בטכנולוגיה מוכוונת-אובייקטים מפשטות עוד יותר את מימושם של פתרונות לקוח/שרת. באמצעות טכנולוגיה מוכוונת-אובייקטים מיוצגים מידע, תהליכים ויישומים, בפשטות, כאובייקטים. כך מאפשרת הטכנולוגיה מוכוונת-האובייקטים לתוכנות להפוך מודלריות יותר, קלות יותר ל"תפירה", לשילוב, לשימוש מחדש ולבניית תצורה חדשה כדי לענות על צרכים שונים. כתוצאה מכך, מפתחים, ואף משתמשי קצה, יכולים ליצור פתרונות לקוח/שרת המותאמים לצרכים מבלי לדעת או לטפל בפרטים הכרוכים בתיפעולם של מערכות הפעלה שונות, מסדי נתונים שונים ופרוטקולי תקשורת שונים. באמצעות שימוש בתוכנה מוכוונת-אובייקטים המבוססת על סטנדרטים פתוחים וזמינה על מגוון פלטפורמות מיחשוב, דיגיטל ושותפיה מספקות היום ללקוחות פתרונות לקוח/שרת פתוחים המפחיתים בהרבה את המורכבות, העלויות, הזמן והמאמץ הכרוכים במימוש פתרונות לקוח/שרת פתוחים. הש" שו -- דיניטל והפיסת כקוה/שרת : עוילוב ייחודי של טל מוצרים, שירותים ונסיון עפקצועי ] פשילוב הייחודי של עוצמות הליבה ותחומי ההתמחות של דיגיטל מעניק יתרון אדיר ללקוחות המיישמים בעסקיהם מיחשוב בסגנון לקוח/שרת. השילוב בין היכולות האלה מאפשר לדיגיטל לפעול כמשלב מערכות, המקשר בין השותפים, הטכנולוגיה והשירותים הדרושים לפתרון הבעיות המורכבות הכרוכות במימוש פתרונות לקוח/שרת. דיגיטל רותמת את טכנולוגיית המידע לשירות הלקוחות | ומאפשרת להם להתמקד בהזדמנויות העסקיות העומדות לפניהם. יתרונותיה המרכזיים של דיגיטל הם: פתרונות משולבים, פתוחים ורב-יצרניים, חדשנות ן טכנולוגית, שימוש בסטנדרטים פתוחים והסכמי שיתוף פעולה עם חברות מובילות בתחומן. פתרונות משולבים, רבייצרניים דיגיטל, חלוצת המיחשוב המבוזר, סייעה ללקוחותיה במשך עשרות שנים לשלב מערכות ורשתות רב-יצרניות לשם פתרונן של בעיות-אמת בכל ענפי התעשייה. כתוצאה מכך, צברה דיגיטל את המומחיות, המתודולוגיות, הכלים והשירותים המאפשרים לשלב בין יישומים, מסדי נתונים, מערכות ורשתות רב-יצרניים ולתמוך בהם, כדי להשיג יעדים עסקיים. במשך שנים היתה מערכת ההפעלה 8!ג'חשקכ) של דיגיטל ידועה כפלטפורמה המועדפת ליישומים עסקיים קריטיים בסביבה מבוזרת, רב-יצרנית. היום, דיגיטל מספקת תכונות ניהול מבוזר ועוצמות מסחריות מקבילות - המובילות בתעשייה - על מערכת ההפעלה 09/1 ₪6כו, וכך מאפשרת ללקוחותיה לבחור את א]א!! כפלטפורמת המיחשוב לפתרונות לקוח/שרת עסקיים קריטיים. דיגיטל גם עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם מיקרוסופט כדי לספק את הכלים והשירותים המאפשרים ללקוחות לבחור ב- זא >אוּסשמוו כפלטפורמת ליישומיהם הקריטיים ביותר בסגנון לקוח/שרת. גישתה של דיגיטל שונה באופן יסודי מגישתם של יצרנים אחרים, בכך שהיא אינה מקדמת סביבת הפעלה מסויימת אחת כלשהי, אלא מקדמת ומשלבת את כל שלוש סביבות ההפעלה המרכזיות אותם מבקשים הלקוחות היום: אזא!, 5!א'וחשקס, 1- פאוסוְחואו של מיקרוסופט. כל מערכות המחשב <א גו1ק1. תומכות בסביבות אלה, ומספקות פלטפורמה אוניברסלית המפשטת עוד יותר את מימושם של פתרונות לקוח/שרת. דיגיטל מכירה בדרישות לקוחותיה לפתרונות לקוח/שרת על מגוון פלטפורמות מיחשוב מתוצרת מגוון יצרנים, וההתמקדות האסטרטגית היחידה שלה היא במאמץ לפשט את מימושם של פתרונות אלה. חדשנות טכנולוגית דיגיטל מיישמת את המצויינות ההנדסית המסורתית שלה באותם תחומים של מערכות, תוכנות וקישוריות בהם היא יכולה לתרום יותר. כתוצאה מכך, דיגיטל מציעה היום כמה מן המוצרים החדשניים ביותר בתעשייה. לדוגמה - > דיגיטל מובילה ביישומה המעשי של טכנולוגיה מוכוונת-אובייקטים לשילוב יישומים בין מגוון פלטפורמות מיחשוב. > התוכנות המקיפות של דיגיטל מפשטות את פיתוחם ופרישתם של יישומי לקוח/שרת עסקיים קריטיים בשלמות גבוהה. > מוצרי הגישה-לנתונים ושילוב-הנתונים של דיגיטל מאפשרים למשתמשי 6 לאתר ולהשתמש במידע השוכן ביותר מ- 50 מסדי נתונים, קבצים, ומקורות מידע מקומיים ומרוחקים, טבלאיים ולא-טבלאיים, כאילו שכנו בקובץ נתונים מקומי לוגי יחיד. = מחשבי ה- 6?, תחנות העבודה ושרתי דיגיטל מבוססי-?א גוק! מספקים את יחסי עלות/הביצועים הטובים ביותר בתעשייה בכל טווח מחירים. > מוצרי התקשורת האלחוטית והניידת החדשים של דיגיטל בביצועים גבוהים ובמחירים תחרותיים מרחיבים את גישת רשת התקשורת האירגונית, לתמיכה בסוגים חדשים של יישומי לקוח/שרת ובסגנונות עבודה חדשים, מבלי להפריע לתשתית הקיימת. סטנדרטים בתוחים מנסיונה, דיגיטל מכירה בחשיבותם העצומה של סטנדרטים במאמץ להקל ולפשט את ביצועה של אינטגרציה רב-יצרנית. מזה שנים רבות מובילה דיגיטל את המאמץ לפיתוח סטנדרטים בתעשייה ולקידום תאימות לסטנדרטים. מחוייבותה ונסיונה העשיר של דיגיטל בפיתוח מוצרים פתוחים, תואמי-סטנדרטים, מסייעים ללקוחותיה במספר דרכים. הלקוחות יכולים לסמוך על דיגיטל, כי היא תשמור על הפתיחות של פתרונות הלקוח/שרת שלהם באמצעות הכללתה של חדשנות טכנולוגית בסטנדרטים, וכי היא תדאג לתכנון מחדש של מוצרים כך שיהיו תואמים לסטנדרטים חדשים. דיגיטל יכולה לסייע ללקוחותיה להעריך את משקלם של סטנדרטים חדשים, ולהתקדם, תוך נטילת סיכונים פחותים, גם כאשר לא קיימים כל סטנדרטים או כאשר קיים קונפליקט בין סטנדרטים. דיגיטל גם מספקת את הכלים, הטכנולוגיה והשירותים: המסייעים ללקוחותיה לשלב בסביבת מיחשוב מבוססת-סטנדרטים גם מערכות, יישומים ונתונים ותיקים שאינם תואמי-סטנדרטים. שותצים דיגיטל כבר הוכיחה את יכולתה לכרות בריתות עם יצרנים אחרים. דיגיטל מפחיתה עוד יותר את המורכבות הכרוכה במימוש סביבה רב-יצרנית עבור לקוחותיה, באמצעות שילוב עוצמותיהם של יצרנים אחרים, המשלימות את אלה שלה. דיגיטל ומיקרוסופט כתוצאה משיתוף הפעולה שלה, במשך עשור, עם מיקרוסופט, דיגיטל מספקת דרך פשוטה להצגתם ולפעולתם המשותפת של נתונים ויישומים מרוחקים, השוכנים על מגוון רחב של מצעים, כצלמית (איקון) נוספת על מסך ה- 8ס0ח!ו השולחני. דיגיטל ומיקרוסופט עובדות במשותף על הפיכתה של זא %אסשתוש לאפשרות-בחירה בעלת פונקציונליות מלאה ותמיכה מלאה בסביבת המיחשוב האירגונית. לאחרונה, הכריזו דיגיטל ומיקרוסופט על הסכם לפיתוח דגם תוכנה פתוח, אחיד, הנקרא ([1006א ז6שןוכ) ת0הת60) ואכ60, לפיתוח יישומים מוכווני- אובייקטים ולקישור ביניהם, על מגוון סוגים של פלטפורמות-מיחשוב מתוצרת יצרנים שונים. דיגיטל ופורטה (208₪15) דיגיטל הכריזה על הסכם עם חברת פורטה, לפיו תפיץ דיגיטל את מערך כלי הפיתוח של פורטה לסביבת לקוח/שרת מוכוונת-אובייקטים, על פלטפורמות דיגיטל ופלטפורמות של חברות אחרות, כולל תמיכה. לדיגיטל ניתנה זכות לשימוש חופשי בפורטה - בעולם כולו - לשם פיתוח פתרונות לקוח/שרת. תוכנת פורטה מאפשרת לפתח תוכנה על מערכת אחת ואז לפצלה ולפרוש אותה על מספר מערכות מסוגים שונים. תוכנת פורטה תומכת במערכות לקוח, שרת ומסד-נתונים מתוצרת יצרנים שונים. לדיגיטל היתה תרומה ניכרת בפיתוח ההנדסי של מערך הכלים של פורטה והיא פעלה בשיתוף פעולה הדוק עם מפתחי פורטה לשילובה במוצרי לקוח/שרת מרכזיים כגון 5א088/צ4111/, זסאסז6610ומכ) ותוכנת ניהול מסד-הנתונים מושא. גירסאות עתידיות ישולבו בתוכנת קבוצות העבודה 68ז0/%חו1 של דיגיטל, בתוכנות לניטור עיבוד תנועות ובמוצרים אחרים. דיגיטל ויבמ דיגיטל ויבמ חתמו על הסכם למימוש מלא של תוכנת 6165 הפופולרית של יבמ על מצעי 08/1 6. הסבת 616% מתבצעת במשותף על ידי יבמ ודיגיטל. 6165 תסופק כמוצר דיגיטלי ביחד עם תמיכה ושירות של החברה. דיגיטל גם חתמה עם יבמ לאחרונה על הסכם לרישוי תוכנת הניהול אשושושא של יבמ כחלק ממשפחת מוצרי ושירותי הניהול אאזַא6₪'וס0ץ של דיגיטל, כולל תמיכה של דיגיטל. ההסכם כולל שיתוף פעולה בתכנון הנדסי ובפיתוח גירסאות עתידיות של מסגרת עבודה אחידה לניהול רשת. על ידי שיתוף הפעולה ביניהן, מספקות יבמ ודיגיטל למפתחי תוכנה עצמאיים סטנדרט תעשייה יציב המאפשר פעולה משותפת של מגוון כלי ניהול בסביבת הלקוח. דיגיטל ועוד 1,400 יצרנים אחרים מזה יותר מעשר שנים, דיגיטל מספקת ללקוחותיה שירות ותמיכה רב-יצרניים. במהלך תקופה זו היא ביססה יחסים עסקיים, תוכניות הדרכה, מערך אספקת-שירות ומערכות לוגיסטיקה לחלפים, המספקים ללקוחות נקודת קשר אחת ומוקד אחריות אחד, עבור מגוון מוצרים מתוצרת יותר מ- 1,400 יצרני תוכנה, רשתות תקשורת וחומרה, כולל חברות מובילות בתעשייה כגון נובל, מיקרוסופט, לוטוס ואפל. לא ישוי פתרונות אמה : כאן ועכשיו - וגם מעחר וצרי ושירותי לקוח/שרת הפתוחים של דיגיטל זמינים כבר היום ויכולים לסייע ללקוחות לפשט את הבנייה של פתרונות לקוח/שרת בעסקיהם. יתר על כן, דיגיטל מציידת את מוצריה בתאימות לסטנדרטים, הדרושים כדי לאפשר ללקוחות להתקדם באורח חלק וללא הפרעות. בדרך זו, דיגיטל מקלה על שילובן של טכנולוגיות חדשות, מתוצרת מגוון יצרנים, במערכות מיחשוב קיימות. נפרט כאן את היכולות אותן מספקת דיגיטל כבר היום כדי לסייע ללקוחות לפתור את המורכבות הכרוכה באינטגרציה של סביבות תפוקה, רשתות, דואר אלקטרוני, קבוצות עבודה, נתונים, ניהול ופרוייקטים טכניים בסביבת לקוח/שרת. כמה מן היישומים הקריטיים ביותר בעולם מסתמכים על יבולתה של דיגיטל לספק מערכות אינטגרציה של סביבות פיתוח -6 תפעוליות זמינות, אמינות רגר יעה ר ים וכלים המפשטי דיגיטל מציעה מספר שירותים וכלים המפשטים את - 2 הפיתוח והפרישה של יישומים עסקיים קריטיים בסביבת לקוח/שרת. מוצרים כגון ו (נתב תנועות אמין) ותוכנת תקשורת. 6%5. לניטור עיבוד תנועות, מספקים ללקוחות בסביבת תפוקה מבוזרת, יכולות של מערכות תפעוליות (פוחשו9ץ5 חסוושטו0סזץ?) אשר עתידות לשמור על יתרונן למשך מספר שנים. כמה מן היישומים הקריטיים ביותר בעולם, כגון אלה של הבורסה באוסטרליה, מסתמכים על יכולתה של דיגיטל לספק מערכות תפעוליות זמינות, אמינות ושלמות בסביבת רשת תקשורת. לדברי קבוצת גרטנר, זמינותה של רשת אש בתצורה המתאימה עולה בהרבה על זו של רשת מחשבים מרכזיים. דיגיטל מספקת היום את היכולות האלה על שרתי אזא ₪ ו- 8!אשחטנןס. תוכנת קצ18א6. לניטור עיבוד תנועות, מערכת ניהול מסד הנתונים וא ו- ₪18 יוצעו על פלטפורמות א]א!), 8]אחטכ) ו- "זא פוסשחוי. תוכנת סְאפ1א6. לניטור עיבוד תנועות תהיה זמינה גם על פלטפורמות מתוצרת יצרנים מובילים אחרים של מערכות תפעוליות. בנוסף לכך, הסכם שיתוף הפעולה בין דיגיטל לחברת התוכנה פורטה, הופך את דיגיטל למפיץ העולמי הראשון של תוכנת פורטה, הסביבה המתקדמת והפתוחה ביותר הקיימת לפיתוח ופרישת יישומי לקוח/שרת. פורטה: פיתוח ופרישה פשוטים יותר של וישומי לקוח/שרת בעזרת טכנולוגייה מוכוונת -אובייקטים דיגיטל מפשטת את פיתוחם של יישומים מוכווני-אובייקטים באמצעות השותפות האסטרטגית שלה עם פורטה, חברה שפיתחה מוצר מוכוון-אובייקטים חדשני לפיתוח יישומי לקוח/שרת. תוכנת פורטה מאפשרת למפתחי תוכנה לפתח, בעזרת בלי .61: (שפת דור רביעי), יישומי לקוח/שרת על פלטפורמה יחידה, ואז לפצלם על פני מספר פלטפורמות. תוכנת פורטה מחוללת קוד .361 משופר עבור מרבית הפלטפורמות המועדפות. בזמן הריצה, מנהלת תוכנת פורטה את התקשורת בין רכיבי היישום הפרושים על מגוון מערכות, ותומכת במספר אסטרטגיות אמינות. היא גם מספקת בלים לניהול ולניטור ביצועים המאפשרים לנהל את כלל היישום המבוזר בישות אחת. פורטה תומכת היום בלקוחות אוס!)חו, מקינטוש ו- |ווסוא, בשרתי 05/1 6מפ, חש 0), אזג , אצח-ט11 ו- 25)חט5, במסדי הנתונים ;16 של דיגיטל, אורקל וסייבייס, על רשתות >100/1, 06 , נובל ו-א!גוש!קק א . וחוור > " 7 .-2 בנוסף לכך, פורטה משולבת בצורה הדוקה בתוכנות לקוח/שרת של דיגיטל כגון 5, זשא130ז60ן2) ר- זסזזטשזח] 13כז 2₪6ז. גירסאות עתידיות של המוצר ישולבו גם בתוכנות לקוח/שרת אסטרטגיות נוספות של דיגיטל כגון >אזסע6ח/.1 ותוכנות לניטור עיבוד תנועות. פורטה מספקת מסגרת עבודה משולבת שבתוכה בנויות תכונות אי-תלות בסביבה, אינטגרציה פתוחה, מהימנות וביצועים. היא קושרת את כל החלקים הללו ביחד, וכך חוסכת ללקוחות את הצורך להשקיע ברכישת מספר גדול של ערכות-כלים בלתי-משולבות. 1176ת0-361: תותוח והרוחוד לול רסחרו בכבירגררו הו / 4-4 | ללוח שרה כדי לפשט את פיתוחן של מערכות תפעוליות אל-כשל בסגנון לקוח/שרת, דיגיטל מציעה היום את ערכת הכלים המשולבת 60/6 מתוצרתה, הן על מערכות 6 1 והן על מערכות 8]א'חשכ0. 60 מחוללת קוד עבור תוכנת קא5וא6א לניטור עיבוד תנועות, תוכנת 671% לניתוב תנועות אמין, חבילת אווזסו0:כו או כלי פיתוח לקוח 1:1 על מחשבי .6 חגא דיגיטל היא היצרן היחיד המציע מערך מקיף של מוצרי תוכנה ושירותי אל-כשל לפיתוח ופרישה של יישומים עסקיים קריטיים בעלי שלמות גבוהה (עוט6זחז-ו[ט:11) בסביבות לקוח/שרת. 1 22 : אעסאוא0117:510) לפיתוח יישומי אזא1 משולבים סביבת פיתוח התוכנה אזסעוא000118510 של דיגיטל מאפשרת למפתחים באתרים שונים לעבוד ביחד, תוך שימוש במגוון כלי פיתוח יישומים, לפרישה על פני מערכות רב-יצרניות. דיגיטל ושותפיה מספקים מערך מלא של מערכות הדרה בסביבת אזסאוא601105100, כולל 6,++6 , קובול, פורטרן, ג12ג. ואחרים. מערכות היעד כוללות את מערכות ההפעלה 08/1 6:כ, 605מטפ ר- א:ז-112. 6 פפשע, המערך המשולב של כלי פיתוח קוד ב- אזסשא600110910 הוכתר על ידי אזא!ז אשושש כעדיף על מוצרל 5013606 של <11, ה6חש61תטאו של יבמ, אסא 57 של סאן, זטזחש660ןכ) של 68חוחשזחט), 6לושזטח:ן של לוסיד, ר- תסופוט6/9 של [5. מערך כלי ₪068 אופציונלי מאפשר למפתחים להוסיף כלים חדשים ל- אזסוא60119510 בקלות וללא התאמת כלים. תוכנה נוספת של אז₪א60110810 מסייעת לנהל ולתאם פרוייקטי פיתוח גדולים ומבוזרים, שצוות פיתוח התוכנה שלהם מונה 50 אנשים או יותר. סביבת הפיתוח של אזס8א6011₪810 תואמת לסטנדרטי תעשייה כגון |וגוסזג, 1208, 60₪8, אזשין, טיוטת סטנדרט 3116א [פאא וסטנדרטי 608% המתפתחים. משפחת מוצרי 00112 של 3614 מתוצרת ש6עה5הך החברות דיגיטל ו-6ז%4חו:11 חתמו על הסכם לפיו תוצע משפחת מוצרי וגחושוו:! של הזד על פלטפורמות 051:/1 1:6 החל מן הרבעון השני של 1994. משפחת מוצרי וז מספקת תיכנות, זמן ריצה ושירותים מינהליים ל- 01/1 והיא מבוססת על 08 שזכה לתמיכה נרחבת. גחושח: כבר הוכתרה כמצע תוכנה פתוח אסטרטגי לעיבוד תנועות על ידי יצרנים מובילים של מערכות עיבוד תנועות כולל ;ו!, היטאצ'י, יבמ, נק, סימנס-ניקסדורף וסטראטוס. 1730%816 הכריזה על תמיכתה של 1:6 ב- 15 פלטפורמות מתוצרת יצרנים אלה. כיום רצים על 4תו6ח:, בין השאר, יישומים בתחומי הבורסה, הבנקאות, הייצור והטלקומוניקציה. 5 של יבמ על 13ק41 שא תוכנת מערכת התפוקה הפופולרית ביותר בעולם על המערכת המהירה ביותר בעולם. דיגיטל ויבמ הכריזו על הסכם לניודה המלא של תוכנת 616% מתוצרת יבמ לפלטפורמות 126 08/1 של דיגיטל. 616% תסופק כמוצר דיגיטלי עם תמיכה ושירות של דיגיטל, וזמינותה על פלטפורמות 1 //08 126 וצפויה בסוף 1994. 616% על פלטפורמות 057/1 1266 משלימה את קא18ג6ג ותוכנות אחרות של דיגיטל לניטור עיבוד תנועות, ומשתמשת בשירותי 1268 1- אחושת:!. 6168 מיועדת לאותם לקוחות אשר להם השקעות כבדות ביישומי 616% ולמתכנתים המבקשים לנצל את יתרון המערכות הפתוחות וביצועי 64-ביט של פלטפורמת ;א גק!, תוך שמירה על יכולת עבודה משותפת עם מסדי-נתונים ויישומים קיימים. דיגיטל מציעה היום את תוכנת הניטור ?15/1' של ושעו המספקת תמיכה במימשק פיתוח יישומי 6165, ללקוחות המבקשים להעביר יישומי 6168 מן המחשב המרכזי אל פלטפורמת מיחשוב חסכוני יותר (120₪/08210₪). 05ח316ע15/ו מספקת פתרון כולל להסבת יישומים ומסדי-נתונים מבוססי-616% לריצה על מצעי 05/1 6כו. דיגיטל תמשיך להציע את :18/11 לשימוש במקומות המתאימים, במיוחד כפתרון בו נדרשת זמינות בטווח הקצר. 1 5 ייייי.+... תוכנת 6165 על 86 055/1 למערכות <א. גגו1כ!. תרחיב את מבחר הסביבות הפתוחות למשתמשים המפתחים יישומים עבור אחת ממערכות 0117 המובילות בתעשייה. התמיכה במימשק פיתוח היישומים של 6168 ובמימשק פיתוח היישומים אא של חשק0)/א מאפשרת למשתמשים לנצל את המספר הגדול של יישומי 0168 ואת מבחר מערכות מסד-הנתונים. טכנולוגיית הלקוח/שרת הפתוחה של דיגיטל, ביחד עם שימוש ב- 006 וב- 4חו6ח:, על פרוטוקולי התקשורת :16/1 ו- אא8 כאחד, מספקים מטלול הסבה קל למספר גדול של יישומי ומתכנתי 0168. ת0ו11641ככ ג 15100166 (זאק ה כ ) +11 בגוי כן קבוצת הפתרונות של דיגיטל לתחום השירותים הפיננסיים מפחיתה את העלות והמורכבות הכרוכות בפיתוח ובתחזוקה של יישומי קובול, בעזרת מערכת מבוססת לקוח/שרת לניהול יישומים מבוזרים (1א:ג12). פתרון זאץ.2! מרחיב את עוצמתם של כלי וו6חשאזסא .000301 8ט6ס: סזשווא מבוססי-6, וכך מוריד מאמצי פיתוח יקרים מן המחשב המרכזי. ואו מנהל אוטומטית את הזרימה של תוכניות וקבצי נתונים בין כלים מבוססי-6 לבין מארחי יבמ, ובכך גורם להפחתה של עד 90% בשימוש במחשב המרכזי לעריכתן של תוכניות קובול, ולשיפור של 40% עד 60% בתפוקת המתכנת. ₪ 6שכ : מסד נתונים טבלאי על מגוון מצעי-מיחשב גם מסד הנתונים הטבלאי הפופולרי של דיגיטל, ₪0 6כו, זמין מעתה גם על מערכות 05/1 ₪6 (בנוסף על 5!אחשן0) ובהמשך יהיה זמין גם על פלטפורמות א וס!6חו\. טוא ₪6 מוכר כמסד הנתונים הטבלאי המוביל בתעשייה באיחסון וניהול מסדי-נתונים גדולים מאד(כו.1) ואובייקטים גדולים מאד (ססו ג"ב ויותר) כגון אלה המכילים תמונות או וידיאו בתנועה מלאה. ו 126 מרחיב את יכולות הגיבוי והאיחזור הבנויות במסדי הנתונים הטבלאיים בעזרת תכונת איחזור רב-קוים (כטכזאמאודדרו!זוג המאפשרת ללקוחות לאחזר מסדי נתונים גדולים ביותר (עד 300 ג'יגה-בייט) בשבריר הזמן שנדרש לשם כך קודם לכן. יכולת זאת הופכת את השימוש ביישומים הכוללים מסדי-נתונים גדולים מאד, כמו מולטימדיה או הדמייה, בסביבות לקוח/שרת, לאפשרות מעשית עבור לקוחות המעוניינים בכך. במבדק ביצועי תפוקה רשמי ומבוקר (ג-11:6) שנערך במרץ 1994, השיג ה-:ו80, בשילוב תוכנת ניטור תנועות 5וא6א, שיא חדש של 3692 תנועות לשניה (תצורת המחשב כללה אשכול של 4 מחשבי 7650 1266 עם 761 ג"ב דיסקים), תפוקה העולה על בל מבדק רשמי ומבוקר אחר שנערך אי פעם בתולדות מבדקי ה-1166'. תוכנת טוא וכו ל- 05/1 286 מביאה את כל יכולות הביצועים הגבוהים והנפח הגבוה מבוססות-801 של 6.0 ₪0 286 לסביבת אזאז. תוכנת ₪ שג למערכות סמו "א תהיה זמינה במהלך 1994. 1% ......5.. עמידה בקצב בעזרת טכנולוגיה מוכוונת-אובייקטים דיגיטל מציעה ללקוחותיה סמינר מודעות לטכנולוגייה מוכוונת-אובייקטים, התפור בהתאם לצרכיהם. על ידי זיהוי ודיון ביישומיה האפשריים של טכנולוגיה מוכוונת-אובייקטים - הן במודלים עסקיים והן בפיתוח-יישומים, יכולים יועצי דיגיטל, המומחים בטכנולוגיה מוכוונת-אובייקטים, לסייע ללקוחות לקבל ביתר מהירות וקלות החלטות המבוססות על ידע, לגבי האפשרות של שילוב פתרונות מוכווני-אובייקטים בעסקיהם. קישודיות דיגיטל מסייעת ללקוחות לפשט את החיבור הפיזי והלוגי של לקוחות ושרתים ברחבי הרשת האירגונית במספר דרכים. היא מרחיבה את הפונקציונליות של שידרת התקשורת הפתוחה המבוססת על פרוטוקולי 76/1 ו- 081, בעזרת סטנדרטים כגון 0 ו- 500.א למשלוח הודעות וסטנדרטי 268, א6088 ו- 1א60 לניהול אובייקטים ברשת האירגונית. היא מציעה פתרונות בביצועים גבוהים ובמחירים תחרותיים לשילוב מגוון רחב של מדיה ופרוטוקולים. והיא מאפשרת את שילובן - בקלות וללא אפליה - של טכנולוגיות חדשות, כגון מיחשוב אלחוטי ונייד, בתשתית הקיימת, מבלי להפריע לפעולתם של רשתות, מערכות, מידע ויישומים קיימים והמשתמשים בהם. 5 ת: מעבר משילוב מחשבי :6 לשילוב של רשתות 6 לדוגמה, תוכנת האינטגרציה א. 6 פאאוס/זזוא מספקת פתרון אשר בנוי מראש לשילוב המגוון הרחב ביותר של מערכות הפעלה למחשבי 6 על מגוון רשתות ללא צורך באינטגרציה תפורה ויקרה. 8א0₪/ו111א תומכת במגוון מערכות הפעלה לרשתות תקשורת (025א) בו-זמנית: זטט4חגא א., סזג'ושא ו- אוג'זשוקקא. היא מספקת גישה ישירה למשאבי הרשת הן ללקוחות והן לשרתים בכל רחבי האירגון. והיא מציעה את הרישוי החסכוני ביותר לרשתות רבות-משתמשים, כולל רשיון לקוח המעניק למחשב ה- 6/ גישה למספר בלתי-מוגבל של שרתים על מספר רשתות תקשורת. .אפ :אמס: יבולת פעולה משותפת בסגנון לקוח/שרת עם רשתות א8 של יבמ על סמך לקחים שהפיקה בעשר שנות הנסיון שצברה בקישוריות לרשתות אא% של יבמ, דיגיטל מאפשרת יכולת פעולה משותפת בסגנון לקוח/שרת בין רשתות אאא של יבמ ורשתות אחרות. מוצר השרת השוויוני החדש מבוסס- 08/1 6:כן של דיגיטל, חשטץ א8 1286 זשיחש5, מספק קישוריות ערוץ [88000:3006 1 ג ווק בעלות נמוכה וביצועים גבוהים, בין מערכות על רשתות 10/1 ו- 086066 לבין מחשבי יבמ מרכזיים ומערכות 45/400 בסביבת אא8. המוצר החדש לתעבורת ערוצים ,א8 ₪286 זס] ץאו2010) הוהוח0כ] הסקפהו1 [שהחגוו6, מספק גישה ליישומי 5 ח6ק0 ממסופי 0 ברשת גאף5. מוצרים ניידים ואלחוטיים: תמיכה בטגנונות עבודה חדשים המוצרים הניידים והאלחוטיים של דיגיטל מספקים מיחשוב לקוח/שרת לאנשים הנמצאים בנסיעות. מוצר ?1 106 וסט סא החדש מאפשר למשתמשי 6 אשר ברשותם התקן למיחשוב נייד לגשת אל שירותי הרשת האירגונית מכל מקום ברשת ץן/שסיז, בדיוק כאילו נמצאו במשרדם הביתי. 1 > מגשר וסחזשגום החדש של דיגיטל בין אלחוט לכבלים, ביחד עם כרטיס מתאם 61014 אלחוטי המצטיין בביצועים גבוהים ובצריכת חשמל נמוכה, מאפשר לנוע עם מחשב נייד בכל מקום בבניין. ותוכנת חסק%חגזד זטסכ תגסה של דיגיטל, הכוללת גם תמיכה ברשת התקשורת האלחוטית האמריקנית ארדיס לתקשורת-גלי-רדיו, מאפשרת ללקוחות המבצעים תקשורת אלחוטית באמצעות גלי-רדיו, חיוג או שירות סלולרי לגשת אל יישומי לקוח/שרת. כל הטכנולוגיות החדשות הללו מרחיבות את יכולות הרשת האירגונית ללא צורך בהתאמה, תיכנות מיוחד או ניהול מקומי וללא הפרעה לרשת הקיימת. אינטגרציה של שירותי הודעות ז6ש2+1 1311א של מיקרוסופט עבור 8א*סאא1ז141א 6מפע מוצר זה מספק למשתמשי גא של מיקרוסופט גישה לשירותי פטטז1א רבי-העוצמה של דיגיטל, ללא צורך בקבלת הדרכה על דרך השימוש בשירותים אלה. אינטגדציה של קבוצות עבודה דיגיטל מובילה בתעשייה ביישום טכנולוגיה מוכוונת-אובייקטים כדי לפשט את האינטגרציה של יישומים רב-יצרניים בסביבת לקוח/שרת. ב ה תובנה מוכוונת - אובייקטים לקבוצות עבודה ("קובצה" - בו היום רק דיגיטל מאפשרת למשתמשי קצה המשתמשים במערכות שולחניות שונות וביישומים שונים, להנות מיתרונותיהן של טכנולוגיות מוכוונות-אובייקטים חדשות כדי לתכנן "קובצה" משלהם למשימות קבוצתית כגון מעקב אחר פרוייקטים, חלוקת סמכויות ותחומי אחריות, ניתוב מסמכים ואישור חתימות אלקטרוני. מוצר ה"קובצה" מוכוון-האובייקטים של דיגיטל, 6₪זסצו%ח:1, מאפשר למנהלי פרוייקטים לחלוק ביניהם טקסט, תהליכים, תמונות ומולטימדיה בכל רחבי האירגון. יתר על כן, זסצואחו1 הינה כה קלה לשימוש עד שהיא כמעט אינה זקוקה לתמיכה שוטפת של יחידת המידע האירגונית. מגזין "דצ" העניק ל- 11065 את פרס "המוצר הטוב ביותר לקישוריות תוכנה" בתערוכת קומדקס 95', שהתקיימה זה לא מכבר. כמו כן, זכתה 8%ז%0ח13 במדלית הזהב בתערוכת 661311 (הנובר, אפריל 94) כתוכנה הטובה ביותר בתחום ה-6זג4אוקטסזז). דיגיטל הכריזה על תמיכת שרת חדשה של אזטאאח/.1 במערכות 8!אוחשכ הן על מערכות שא. גגוק1ג. והן על מערכות אגש. ועל תמיכת לקוח חדשה עבור מחשבי 05/2 3130097 ח0ו0זה65 שולחניים. החברה גם הכריזה על תוכניותיה לתמוך בלקוחות ובשרתר דא >אוס!6חג'\. תוכנת :אזסאו10% מאפשרת היום למשתמשי קצה לקשר בין משימות הרצות על לקוחות מקינטוש, פאוסשחו/ של מיקרוסופט, ו- ]טסוא היא זמינה על מגוון שרתי-א]א מבוססי-1125 ,כא. גק!א, ואינטל ועל מערכות ההפעלה ,05/1 ששכ ,אזאו1ז ,אזאזו 560 .אז-ק11 ו- או של יבמ. בנוסף לכך, היא מספקת גישה שקופה למידע השוכן במסדי-הנתונים הטבלאיים אינפורמיקס, אינגרס, אורקל, ו-80. דיגיטל גם מציעה שירות המסייע ללקוחות למכן תהליך עסקי ספציפי בעזרת >אזס\0ח:1. כמו כן הכריזה דיגיטל על שילובם של חמישה יישומים קבוצתיים ב- אזס\אח11 311 >> של לוטוס, ₪1א של מיקרוסופט, 66זסא פטזסש ,1401 163011088 וגישה לארון התיוק של 1-א11-1.החברה גם הכריזה על >אתס\אח11 /פתסוזט[ספ זוז 061 נתגש. תוכנת >אזסצ%ח:] נבחנה במשך כשנתיים על ידי קבוצות עבודה וצוותי פרוייקט באירגונים מסחריים, ממשלתיים וחינוכיים בעולם כולו. 8אזסאא1, שתוכננה מלכתחילה כמוצר בינלאומי, היא המוצר היחידי מסוגו המציע תמיכה מקיפה ב- 27 שפות שונות. גם במוצר ז0%6ז63[ן0) מתוצרתה, משתמשת דיגיטל בטכנולוגיה מוכוונת-אובייקטים - כדי לפשט את האינטגרציה בין יישומי 6 ,אזא!! ויישומים ותיקים קיימים, על מגוון רחב של מצעי מיחשוב. תוכנת :0%6ז0669 מפחיתה את עלויות הפיתוח והתחזוקה, בכך שהיא מאפשרת ליישומים הרצים על פלטפורמות דיגיטל, מיקרוסופט, אפל, :11 יבמ, אינטל וסאן לפעול ביחד בסביבת לקוח/שרת, ללא קידוד, הדרה או קישור מחדש. יתר על כ]ן, זטאסז3 ןוס תואמת במאה אחוזים לסטנדרט 6088 (76ו16111660, זט1320 זפשטן16% זסטןכוכ) ה10ות60) שהוגדר על ידי קבוצת התקינה "קבוצת הניהול הפתוחה" (16א0). לאחרונה הכריזו דיגיטל ומיקרוסופט על הסכם לשילוב בין טכנולוגיית זשאטז663ן0 וטכנולוגיית 016 הנפוצה של מיקרוסופט לקישור ושיבוץ אובייקטים, לשם יצירתה של ארכיטקטורה יחידה, פתוחה ומוכוונת אובייקטים הנקראת (31061 ו6טןנ21) מטתוומוס6) וא6. היא מרחיבה את אינטגרציית :01 גם לחמישה מצעי אזא!! ולמצעי .18 השק 7 השוע של מקינטוש - "א חואו לקוחות המשתמשים היום ב-2/0 008 וב-2.1 זשאסצ1שנוכ) כדי לשלב יישומים יכולים להמשיך ולהתקדם, תוך ביטחון בתמיכה ובהרחבה לפתרונותיהם. דיגיטל ומיקרוסופט התחייבו להשתמש בסטנדרט הפתוח ₪6 008 (קריאת שיגרה מרוחקת לסביבת המיחשוב המבוזרת) כדי לשלב בין שתי הטכנולוגיות. דיגיטל תבטיח ש- 60% תמשיך להיות תואמת-60888. המיפרטים יפורסמו לידיעת הציבור לשם קבלת משוב מן התעשייה ולשם אימוצם על ידי יצרנים אחרים. מיפרטי 1א60 יתפרסמו ברבעון הראשון של 1994, במקביל לקיומה של ועידת מפתחים. אינטגרציה של נתונים דיגיטל מקלה על משתמשי קצה לאתר ולהשתמש במידע השוכן במגוון מסדי נתונים על פני מגוון רשתות, באמצעות יישומים שולחניים פופולריים. דיגיטל מספקת גישה פשוטה ועקבית ומבט יחיד ואחיד על נתונים הטרוגניים ומבוזרים. היא תומכת במימשקים סטנדרטים כגון (שטגטטחו:1 :של 3000ז5) .5601 ר- (עו661מח60 1231813386 השקכ)) 2121%), כמו גם בהעתקת נתונים ובאופטימיזציה של שאילתות על פני מגוון מסדי נתונים ומגוון רשתות. 5 55 ). ן- הס)הק6וה1 מכן :)וכו פישוט אספקת המידע אל השולח ן שרתי 60:88/088%. של דיגיטל מגשרים על פני הפער שבין נתונים שולחניים ונתוני תפוקה, ומספקים גישת כתיבה/קריאה שקופה למאות יישומים וכלים שולחניים, וליותר מ- 50 מסדי-נתונים טבלאיים ולא-טבלאיים, לקבצים שטוחים ולמקורות נתונים קנייניים. המשתמשים במחשבי >אוטחוע 16105011א, מקינטדש, 5וא'חשקכ) ו-אזא!) שולחניים אינם צריכים לדעת היכן שוכן המידע לו הם זקוקים או האם הוא נמצא במערכת קבצים של מחשב מרכזי או במסד-נתונים טבלאי. תוכנת כו 2:6 זטטוח! השוכנת בליבם של שרתי 66:89/08%8%, המשולבים מטפלת אוטומטית במידע המאוחסן במגוון פורמטים על מגוון מסדי נתונים, כך שכל סוגי המידע ייראו למשתמש או למתכנת כאילו שכנו במסד-נתונים לוגי אחד. שרתי 58%/0888:ו606 ותוכנת זוסוגזטשוח1 1213 1216 עצמם הינם בלתי-תלויים במסד-נתונים. למעשה, הם מספקים אי-תלות בין יישומי לקוח ומסדי-נתונים. הוספת מסדי-נתונים חדשים היא שקופה למשתמשים. וכל מסד-נתונים חדש שומר על האוטונומיה המקומית שלו. מנהל הנתונים האירגוני יכול לשמור על שליטה כוללת מבלי להתערב בסמכותם של מנהלי נתונים מקומיים. ן בנוסף לכך, מסד-הנתונים ₪18 של דיגיטל כבר אינו מהווה דרישה מוקדמת לשימוש | בכל אחד ממוצרי 0:16 זסוומטשוח! 12 126. שיטות הגישה כוללות 01236 ו- | 668ו/תש5001/8 כמו גם .501 126 היום זמינים מוצרי 8אא0 46698 ר- כ 6זכו | שוחו על מערכות ?א. 15ג'חשק) ו- א' 15א'חשק2). המוצרים יהיו זמינים גם על שרתי 05/1 86( באמצע השנה ועל שרתי 1א חואו עד סוף שנת 1994. | ו ללא שרתי 5א08שו66%% המשולבים, הופך הקישור בין מחשבים שולחניים למסדי-נתונים של מערכות תפוקה חלום-בלהות של ניהול רשת. 08%5/ו16013. מספק גישה שקופה בין יותר מ- 250 יישומים וכלים על מגוון מחשבים שולחניים ויותר מ- 50 מקורות מידע. / / | | | | 6165 זס)טטזח1 23 256 החדשים כוללים את מסדי-הנתונים סייבייס, .5801/ג זא5כן (לשעבר >>1אטוא), ר- ומכו 26ו. אלה מצטרפים ל- 6316448 זסוגזפ6וחז ₪ שמ למסדי הנתונים 0₪א, אורקל ומסדי הנתונים ומערכות הקבצים של יבמ - 18א1 ₪832 ו-1א54 . / אינטגרציה של ניהול מטרתה של דיגיטל היא לספק ללקוחות שליטה פשוטה ריגיטל תומכת ועקבית בסביבת המיחשוב הפתוחה שלהם בסגנון לקוח/שרת. דיגיטל מציעה היום מערך מקיף של מוצרים ושל שירותים המסייעים באינטגרציה ובאוטומציה של ניהול סביבה מבוזרת, רב-יצרנית. ובאופטימיזציה של על פני מגוון שקים סטנדרטים, נקת נתונים אןא016ע: נקודת ניהול יחידה למערכות | ורשתות רב-יצרניות מסדי נתונים ומגוון הכרזתו, לאחרונה, של מוצר אושו'ז6א אשידא0 גוסץ על 0/1 286 מציינת את המימוש הראשון של יכולות אשושא במשפחת מוצרי א8א68ג1ז0ץ. מספר גדל משלימים מתוצרת חברות המשתתפות באיגוד צטוצוא תחת חסותן המשותפת של דיגיטל ויבמ מחזק את יכולות שואא (פרוטוקול לניהול רשתות תקשורת פשוטות) רבות העוצמה וניהול רשת ;16/1 של המוצר. מערך מקיף של מוצרי אמזזא6₪'וזס, הזמינים הן ככלים פנימיים והן כשירותים חיצוניים, מסייעים עוד יותר בהפחתת העלות והמורכבות הכרוכות בניהול סביבת לקוח/שרת רב-יצרנית. היצע 88דא68'גוסץ כולל את היכולת לנהל נפח, נפילות, ביצועים ואבטחת מידע על מגוון פלטפורמות. אמדא6 סע גם מציע תמיכה ב- א:06 קןשוז, פתרונות ניהול ממוכנים "וט0 ז₪11ג1", ושירותי ניהול נכסי תוכנה ומערכות. 5 התוא אא אתדע: נקודת ניהול יחידה לרשתות 6 מקומיות ברמת רשת ה- 6 המקומית, מאפשרת תוכנת 8אא0/שפגחגוא פאאס1איו ללקוחות לנהל מספר רשתות 6: מקומיות רב-יצרניות, כולל כאלה הנתמכות על ידי נובל, מיקרוסופט ואפל, מתוך מחשב 6 %אוסחוו יחיד. תוכנת אא \86חגוא 5אוס/זןזאי עצמה אינה תלויה בפלטפורמת שרת כלשהו לרשת 6 מקומית, והיא מסוגלת לרוץ על כל 6 אוסשחוא , )מ 66א סו הט 6מפ: נקודת ניהול יחידה למסדי-נתונים רב-יצרניום ברמה הכלל-אירגונית, מספק מוצר זשוחטטאוסאו 8 מכ מערך כלים משולב לניהול, מעמדת ניהול יחידה, של מספר מערכות ניהול מסדי-נתונים רב-מצעיים על פני רשתות רב-פרוטוקוליות. מתוך עמדת תחנת עבודה יחידה, המנהל יכול לנטר ולנהל מסדי-נתונים מתוצרת דיגיטל, אורקל, סייבייס, אינפורמיקס ואינגרס. על ידי פישוטן [ של משימות רבות המוטלות על מנהלי מסדי-נתונים כלל אירגוניים, 08 ₪86 זטומששאזטאו מאפשר למנהל מסד-נתונים מתחיל ליצור תכנון מסד- נתונים במעט אופטימלי בתוך שבוע, במקום לדרוש את עקומת הלמידה הטיפוסית בת-ששה החודשים. בנוסף לכך, יש לבצע משימות מינהליות כגון גיבויים ושיחזורים רק פעם אחת - עבור כל מערכות מסד-הנתונים, במקום לחזור עליהן עבור כל מערכת בנפרד. תוכנת ₪3 266 תהיה זמינה על מערכות 18אחשק0 ו- 08/1 286 באמצע שנת 1994. ביחד, מספקות תוכנות 111/0885/, זטזה66אזס אמכ 6מכ ו- אמזאפ6אזסץ מסגרת עבודה מוצקה ופתוחה למוצרי ניהול מתוצרת יצרנים אחרים, המפשטת את ניהולה של סביבת לקוח/שרת כלל-אירגונית רב-יצרנית, מתוך נקודה אחת. קבוצות הפתרונות הענפיים של דיגיטל גם מציעות ותומכות במערכת ההפעלה +115א ₪6 (105 5660 [6ש6-₪!ט1א), הרחבה של מערכת ההפעלה 059/1 6אכו. סביבת אזא מוגנת במיוחד זו הינה אידיאלית עבור לקוחות בענפי השירותים הפיננסיים, תעשיות הביטחון או תעשיית הרפואה הזקוקים לרמה גבוהה יותר של אבטחת מידע מאשר רמת 62 שכבר בנוייה אל תוך 08/1 1286. +115א ₪6 עונה על שני מיפרטים ממשלתיים ספציפיים: רמת 31| המוגדרת ב"ספר הכתום" של המרכז הלאומי האמריקני לאבטחת מחשבים, ומיפרט האבטחה וא6 של הסוכנות האמריקנית למודיעין בטחוני. 5616 א. 01 כ תומך בסביבות 6 1 01110105 פשיתשף א1 א. גווק!א: של דיגיטל מספק שירותי קבצים והדפסה מבוססי רשת 6 מקומית. הוא זמין עתה עם מבחר מערכות הפעלה במחיר נמוך ואחיד. גירסאות עתידיות יכללו את 6וווא של נובל. היום ניתן להוסיף כאופציה את פאאס/טזאק 1 088 26 זסו כמוצר תוכנה שכבתי, המאפשר למשתמשים לחלוק ביניהם קבצים מבוססי-6זג'\זשא של נובל ומבוססי-0586/1 6ש. שירותים מקיפים לתמיבה תיפעולית שירותי הייעוץ של דיגיטל מסייעים באיחוד משימות ניהוליות להפחתת עלויות ולשיפור היעילות. שירותי תמיכה מעשית ("מס-11100%") 1- עחוסוטסטוווכ) מהווים השלמה למשאבים ולכישורים הקיימים בתוך האירגון. פתרון אאו\א5017 שזיך" "אס30111, לדוגמה, עושה שימוש בהסבמי שיתוף הפעולה של דיגיטל בתחום השירות ובתשתית האספקה והתמיכה הכלל-עולמית שלה, כדי להציע ללקוחות דרך עדיפה וחסכונית יותר לניהול נכסי התוכנה שברשותם. דיגיטל יכולה לסייע ברכישה, ברישוי, בהפצה, בעידכון, באיתור ובניהול כל סוגי התוכנה בסביבת ' הלקוח, או בלקיחת האחריות המלאה לכל אלה. בנוסף להשלמת משאבים פנימיים או להורדת הנטל מיחידות פנימיות, שירותים אלה יכולים להחזיר את ההשקעה בהם במהירות רבה. לדוגמה, רק ארבעה עידכוני תוכנה על 2,000 מחשבי 26 באמצעות היכולת של דיגיטל להפצה אוטומטית של תוכנה יכולים לחסוך ללקוח קרוב למיליון דולר. פלטפורמות לקוח/שרת מובילים בכל רמת מחיר היום דיגיטל מספקת יחסי עלות/ביצועים מובילים בכל רמת מחיר שהיא, עם מחשבי ה- 6, תחנות העבודה והשרתים מתוצרתה, מבוססי אינטל ו- ץא ג:1ק41. שא. 3ק1ג: פלטפורמה אוניברסלית דיגיטל נוקטת בגישה מודולרית ביותר לבניית מערכות <א וקו מתוצרתה, כדי לספק ללקוחות אפשרויות בחירה ואת יחסי עלות/הביצועים המובילים בתעשייה. כל מערכות הלקוח החדשות מסוג :א8 גווקא. יתמכו בערוץ א18. מערכות שרת חדשות יתמכו בערוץ ₪154 וישתמשו בערוץ 01 המקומי. בנוסף לכך, כל שרתי גּווק41 אא החדשים יתמכו במערכות ההפעלה 8|אשחטק0 (056/1) א]אז ר- א 5סוהו. .......*. תחנות עבודה שולחניות חדשות ממשפחת אא ג4הק1, 0 מכ בדגמד 300% ר- ואג 3001%, מציעות את יחסי עלות/הביצועים הטובים ביותר בין כל המערבות המקבילות להן, עם שיפור של עד 20 אחוזים בביצזעים לעומת דגמיפ קודמים ועם אפשרות להרחבות פשוטות באמצעות כרטיסי-בת. תחנת העבגחה 3000 6 מדגם ץאא 3001 מספקת את הביצועים המובילים בתעשייה בחבילה הכוללת תצורה מלאה וניתנת להרחבה. אחותה, תחנת העבודה אגא 300% 126, היא המובילה בתעשייה בביצועי נקודה-צפה. דיגיטל מציעה את מערכת-ההפעלה מבוססת- אזא:! התואמת ביותר לסטנדרטים, המודרנית ביותר ובעלת העוצמה המסחרית ביותר בעולם. מחקר שנעשה לאחרונה על ידי שמסאשוטוקו60 בין מנהלי ] ואשר פורסם ב- 6 לדצמבר 1993, הראה כי 05/1 דורגה כמערכת הפתוחה ביותר. בנוסף ל- 08/1, תומכת מערכת ההפעלה 087/1 6:כן בסטנדרטי אזא:1 אחרים כגון " שו עפ ר- 3512. זהו המימוש הראשון והמלא ביותר של סטנדרט 6008%. מערכת ההפעלה 025//1) 1:6 היא מערכת אזא!) מודרנית, המבוססת על מימוש |טחזש₪-סזשווח. מאחר ש- 6אגו 05/1 היא מערכת הפעלה בת 64-ביט מלאה שרצה על מצע ₪156 בן 64-ביט מלא, לקוחות יכולים להנות מיתרונות ביצועי 64-ביט באופן מיידי ולהימנע מן הצורך בעידכונים עתידיים. יכולות עיבוד מקבילי (שוא8) מאפשרות ללקוחות להשתמש ב- 1 6מז במערכות אשכול מקביליות וחסכוניות בביצועים גבוהים, הידועות בשם "חוות-אלפא" או "חוות תחנות-עבודה". סביבת 05/1 1:6 מציעה גם מערך מקיף של יכולות בעוצמה מסחרית. לקוחות יכולים לבחור מבין התוכנות התפעוליות האיכותיות של דיגיטל לניטור עיבוד תנועות כגון ?46315 , סשאטז' או 6165. הם יכולים לבחור מבין כל מערכות מסד-הנתונים המובילות, כולל אורקל, סייבייס, אינגרס, אינפורמיקס ו- :1 של דיגיטל. וכל המוצרים האלה נהנים מביצועי 64-ביט של 25%/1) 1:6 על פלטפורמות לאג הק1ה. סביבת 15א'חשק) דיגיטל תספק רצף שימוש ומסלול הסבה לעשרה מיליון המשתמשים ב- 15א'חטקןכ) דיגיטל ביצעה השקעות נכבדות בניוד היכולות של 1!8ג'חשק?) לפלטפורמות גו1כ[. אא כדי לספק ללקוחות ולשותפי 5!א'חשקכ) שלה ביצועים מובילים ויחסי עלות/ביצועים מובילים. בהכרזתה של גירסה 6.1 למערכת ההפעלה 5]א'משקכ), דיגיטל מציעה פונקציונליות 15א'חשק0) מלאה במקביל - הן על פלטפורמות א;י והן על פלטפורמות <א גק41- עוד לפני המועד עליו התחייבה. דיגיטל גם ביצעה השקעות במטרה להעניק ללקוחות 5!ג'חשכ) יכולת לעבודה משותפת פתוחה, באמצעות תמיכה בסטנדרטי אזדסוא ,א6כו, 6088 ו- ץן/ע6ד. היא מספקת גם יכולת פתוחה - המובילה בתעשייה - לניידות בין מערכות, באמצעות תמיכה בסטנדרטי 6/3/א ו-0/4עא . סביבת זא 18605 דיגיטל מאמינה כי לקוחות רבים ירצו להשתמש בפתרונות 1 גאיס6חואו על טווח המערכות שבין מערכות שולחניות ועד לשרתים כלל-אירגוניים. דיגיטל תתמוך ב-א על פני מלוא הטווח של פלטפורמות אינטל ו- שא גווקג. דיגיטל תהפוך את חואו א לחבר מלא ברשתות דיגיטל ותספק תמיכה מלאה ל- ]א חאו באמצעות פתרונות התוכנה שלה בסגנון לקוח/שרת. פתרונות לענפי התעשייה: צעד נוסף לקראת סביבות לקוח/שרת קבוצות דיגיטל הממוקדות-בלקוח מציעות פתרונות ענפיים המצעידים את פתרונות הלקוח/שרת הפתוחים צעד אחד קדימה, לפתרון בעיות האופייניות לענף מסויים. לדוגמה, קבוצת הפתרונות של דיגיטל לתעשיות הבטחון והמודיעין מציעה מוצר ניהול 2ח6ק0 המבוסס על תוכנה תואמת- 60884 המאפשרת למחלקות הפיתוח והייצור לנהל מידע על מוצרים לכל אורך מעגל חיי המוצר. תוכנת גיא סח6ק0, שתוכננה עבור תעשיות אויריות, תעשיית המכוניות, תעשיות אלקטרוניקה ויצרנים אחרים הצריכים לנהל ולשלוט בכמויות גדולות של נתוני מוצרים על פני מספר קבוצות עבודה ופונקציות, מספקת דרך פתוחה ומבוססת-סטנדרטים לזמינות אלקטרונית של מוצרים, תוך מניעת האפשרות של קיום מספר גירסאות לאותם נתונים ותוך הגנה על אבטחת ושלמות הנתונים. משפחת המוצרים :35830 למוצרי לקוח/שרת מספקת מצע ליבה מתוכנן מראש לשילוב ולשליטה בבקרי רצפת הייצור המובילים בתעשייה ובהתקנים אחרים מתוצרת מגוון יצרנים. מוצרי 85956, הזמינים היום הן על פלטפורמות אזאש והן על פלטפורמות 15אשחטק0, מאפשרים ללקוחות לשלב מערכות והתקנים שונים ללא נקודת כשל יחידה ולהוסיף או לשנות התקנים מבלי להוריד את המערכת. אירגוני הטלקום הגדולים בארה"ב ובאירופה, התארגנו תחת גג אחד בשם 501817, כדי להגדיר סטנדרטים ומימשקים אחידים ל-זן (עשס!סת166[1 תסוז4וטזס/ח1), שיחייבו את ספקי התוכנה המוכרים לאותם אירגונים. חברת טלקום שהחלה במהלך והיתה הראשונה ליצירת הסטנדרטים הינה ד1א- חברת הטלקום הלאומית של יפן. הסטנדרט הראשון שנקבע הינו גא (660076זו410. הסוזרזק6וח] זססמ6טוזוטוא) שפותח ויושם ע"י דיגיטל במלואו, והפרוייקט הראשון כבר סופק ל-ידזא כולל הוכחת יכולת בהעברה חלקה של יישומים בין פלטפורמות אוא ואמז לסביבת דיגיטל (5/808א40). גם אירגון ה- 68ק0/א מאמץ את סטנדרט ה-גזוא, כבסיס לסטנדרט 6קאאד לתיקשור בין יישומים. שירותי ייעוץ לקוח/שרת: שילוב בין האנשים, העסקים והטכנולוגיה יכולות ייעוץ חדשות שמציעה דיגיטל פונות לטווח המלא של מימוש פתרונות לקוח/שרת פתוחים. תפריט שירותי אסזד86אא60 טא אשת 50 פצזד משלב את ן היכולות של שירותים חדשים, הסכמי הפצה גדולים עם יצרני תוכנה מרכזיים, ומוצרי 71'88א0108 לאספקת שירותים לכל מעגל חיי הפתרון כגון הערכה, רכישה ו והפצה אלקטרונית, אינטרנציונליזציה, ניהול רשיונות, איתור, דיווח ניהול ותמיכה במשתמשים כדי לסייע ללקוחות לשלוט ולשפר את עלות הבעלות של נכסי התוכנה שברשותם. דיגיטל: אזס/ עפס!סחהה766 הסוזהּההוזס!ח! טה:אבּו₪ ביחד, רוחבם ועומקם של המוצרים והשירותים של דיגיטל ושל שותפיה לסביבת לקוח/שרת מאפשרים ללקוחות לממש פתרונות לקוח/שרת במהירות רבה יותר, בפחות מאמץ ופחות סיכון. דיגיטל מתכננת, מספקת ומנהלת מערכות מחשב פתוחות בתקשורת אשר יענו גם לצרכים העתידיים של הלקוחות. על ידי שימוש בטכנולוגיה המדורגת שלה, בגישת התכנון המודולרית ובמומחיותה בעיבוד מבוזר ובאינטגרציה רב-יצרנית, דיגיטל מסייעת ללקוחות להשיג תמורה לטווח ארוך מהשקעותיהם בטכנולוגיה. ביחד, דיגיטל ושותפיה פותרים את הבעיות הקשות הכרוכות באינטגרציה כך שלקוחותיה אינם צריכים לעשות זאת בעצמם. במקום זאת, הלקוחות יכולים להפנות את תשומת ליבם למקום בו הם זקוקים לה: ניצול היתרונות הטמונים בהזדמנויות חדשות. 5 סז מ 10 ספ 065 בש !טכ 06 5 מוטזשוו 0 טנ [מזוט תג 0 06 זנוכנט שר ו 5 וו הששו גזמו שו מו פוטחש תג זט 6 15 ו ושחש שו 065 > ו שחת 4 ו ואוו ו . ה ו קוה אא ההקוא אא 0 וחק ועו 0 1 וש 10 76 006 יזא א הלו אזסאיא 01 סמ זא" וכו אע מכ קוו ור 4 5 00 8 5 ל כ וטש ה ו 2