מרכז להתמחות והעשרה בטכנולוגיות המידע – קטלוג יולי 91 עד יוני 92

OCR (הסבר)
מרכז הדרכה מרכז להתמחות והעשרה בטכנולוגית המידע וו קטלוג קורסום יולי 91 עד ווני 92 ברוכים הבאים למרכז ההדרכה של דיגיטל ישראל מרכז להתמחות והעשרה בטכנולוגית המידע לקוח נכבד, הנך מחזיק בידך את קטלוג הקורסים לשנת 1991/1992. קטלוג זה הינו מקיף וכולל מגוון רחב של קורסים בתכניות הדרכה שונות, אשר ינתנו במסגרת כתתית במרכז ההדרכה, וכן תכנית ולוח זמנים המכסים את החודשים יולי 1991 ועד דצמבר 1991. בדי לאפשר תכנון טוב יותר, בקרה, והענות מירבית לדרישות לקוחותינו, אנונפרסם את לוח הזמנים למחצית השנה השניה (ינואר 1992 עד יוני 1992) במועד מאוחר יותר וכך להתאים את התכנית לצרכי הלקוחות. אגף ההדרכה ימשיך להציע קורסים מוזמנים סטנדרטים ותפורים על פי דרישה הן במרכז שלנו והן במתקני הלקוח. אנונעביר קורסים מיוחדים ויחודיים מעבר למופיע בקטלוג כדי להתאים עצמנו בזמן אמת לשינויים המתרחשים ולמוצרים הנרכשים. נשמח לשבת עם כל אחד ולסייע בבנית תכנית הדרכה לכל הרמות בארגון ובבחירת מסלול הכשרה הולם. השנה נרחיב את כמות ומתכונת הסמינרים לכל רמות הארגון כדי לעדכן את לקוחותינו בנושאים שונים. הודעות על פעילות זו תבאנה בנפרד ונשמח לראותכם בין המשתתפים. אגף ההדרכה של דיגיטל ישראל מציע גם טדרה רחבה של קורסים ללימוד יחידני איכותיים, עם כל היתרונות שבשיטת לימוד זאת, הן קורסים לרכישה והן ללימוד במרכז ללימוד יחידני שנפתח בבנין החדש שלנו. להוצאה לאור של חברתנו 78588.זגי1617, מתווספים ספרים חדשים אשר מכבדים כל מדף במשרד בספריה ובבית. נשמח להעביר לכם קטלוגים ללימוד יחידני ולספרי 16171.8858 כבקשתכם במידה ולא הגיעו עדיין לידכם. אנו מאחלים שנה נוספת של לימוד פורה ומעניין. בברכה, עמנואל פרץ מנהל אגף הדרכה ברוכים הבאים למרכז ההדרכה של דיגיטל ישראל מרכז להתמחות והעשרה בטכנולוגית המידע לקוח נכבד, הנך מחזיק בידך את קטלוג הקורסים לשנת 1991/1992. קטלוג זה הינו מקיף וכולל מגוון רחב של קורסים בתכניות הדרכה שונות, אשר ינתנו במסגרת כתתית במרכז ההדרכה, וכן תכנית ולוח זמנים המכסים את החודשים יולי 1991 ועד רצמבר 1991. כדי לאפשר תכנון טוב יותר, בקרה, והענות מירבית לדרישות לקוחותינו, אנונפרסם את לוח הזמנים למחצית השנה השניה (ינואר 1992 עד יוני 1992) במועד מאוחר יותר וכך להתאים את התכנית לצרכי הלקוחות. אגף ההדרכה ימשיך להציע קורסים מוזמנים סטנדרטים ותפורים על פי דרישה הן במרכז שלנו והן במתקני הלקוח. אנו נעביר קורסים מיוחדים ויחודיים מעבר למופיע בקטלוג כדי להתאים עצמנו בזמן אמת לשינויים המתרחשים ולמוצרים הנרכשים. נשמח לשבת עם כל אחד ולסייע בבנית תכנית הדרכה לכל הרמות בארגון ובבחירת מסלול הכשרה הולם. השנה נרחיב את כמות ומתכונת הסמינרים לכל רמות הארגון כדי לעדכן את לקוחותינו בנושאים שונים. הודעות על פעילות זו תבאנה בנפרד ונשמח לראותכם בין המשתתפים. אגף ההדרכה של דיגיטל ישראל מציע גם סדרה רחבה של קורסים ללימוד יחידני איכותיים, עם כל היתרונות שבשיטת לימוד זאת, הן קורסים לרכישה והן ללימוד במרכז ללימוד יחידני שנפתח בבנין החדש שלנו. להוצאה לאור של חברתנו 1.88%5ג'11611, מתווספים ספרים חדשים אשר מכבדים כל מדף במשרד בספריה ובבית. נשמח להעביר לכם קטלוגים ללימוד יחידני ולספרי 1.78858ג1017 כבקשתכם במידה ולא הגיעו עדיין לידכם. אנו מאחלים שנה נוספת של לימוד פורה ומעניין. בברכה, עמנואל פרץ מנהל אגף הדרכה קורסים במרכז ההדרכה הקורסים המאורגנים ע"י אגף ההדרכה מתקיימים בין השעות 9:00-16:00. כל קורס מתועד, והספרות המלווה את החניך בזמן הקורס, תסייע בידו גם בעת השימוש במערכת בעתיד. שפת הלימוד היא עברית, אך ידיעת השפה האנגלית דרושה להבנת החומר המקצועי. תאור של כל קורס נמצא בעמודים הבאים, כאשר התאור כולל: = תאור כללי - למי הקורס מיועד ונושאיו העיקריים = דרישות מוקדמות - ידע קודם הדרוש בכדי להשתתף בקורס א יעדים - אותם ישיג בוגר הקורס = משך הקורס הקורסים נערכים במרכז ההדרכה, הנמצא ברח' משכית 19 (בנין קורקס), אזור התעשיה הרצליה. דרך חיפה אריה שנקר בּ = 5 -1 = = 5 ם הסדנאות בנייני חברת דיגיטל - איזור התעשיה הרצליה ו. בנין קארו 2. בנון קורקס 5. בנין אדרת 4. בנין רוגובין סדרי ההרשמה ההרשמה לקורסים תעשה בכתב ורצוי לשלחה בפקסימיליה. דוגמא לטופס ההרשמה מופיע בדף הבא. ניתן להזמין מקום לקורס בטלפון, אך מקום זה יישמר מספר ימים בלבד, עד להגעת הרשמה בכתב. כתובנו: דיגיטל ת.ד. 2033 הרצליה 46120 טלפון: 052-593373 פקס: 052-593202 אין לבוא לקורס אלא אם התקיימו התנאים הבאים: א. ההשתתפות אושרה ע"י מרכז ההדרכה. ניתן לודא זאת גם טלפונית. ב. התלמיד קיים את כל הדרישות המוקדמות כפי שמופיעות בתאור הקורס. ג. התקבלה התחייבות בכתב מן הלקוח בדבר התשלום עבור הקורס. על ביטול ההרשמה יש להודיע למרכז ההדרכה מוקדם ככל האפשר. ביטול הרשמה לא יחויב בתשלום אם נעשה לפחות שבוע ימים לפני תחילת הקורס. קורס שמספר הנרשמים אליו מועט, עשוי להתבטל. כמו כן ייתכנו ביטולים או דחיות של קורסים מסיבות אשר אינן תלויות בנו. במקרה של קורס מלא, הנרשמים הנוספים ייכנסו לרשימת המתנה. ביום ה' שלפני תחילת הקורס, ניתן להתקשר למרכז ההדרכה ולבדוק מי מרשימת הממתינים נכנס לקורס. מנסיון פעילותנו במרכז ההדרכה, אנו ממליצים להרשם לקורסים מוקדם ככל האפשר, כדי להבטיח מקום בקורס ובמועד המתאים לכם. המעוניינים להוועץ בנושאי הרשמה לקורס, מידת ההתאמה של הנרשם לקורס מסויים, דרישות מוקדמות, היקף הנושאים הנלמדים בו וכיו"ב, מוזמנים לשוחח עם מדריכי מרכז ההדרכה. אל : דיגיטל - מרכז הדרכה | ת.ד. 2033 הרצליה 46120 תאריך: בקשה לרישום לקורסים ברצוני לרשום את (שם מלא באנגלית) (שם מלא בעברית) לקורס קוד הקורס שיתקיים בין התאריכים - אנו מאשרים כי המועמדים שלנו עומדים בדרישות המוקדמות של הקורסים להם נרשמו. ם א אנו מתחייבים לשלם את עלות הקורס כנגד המצאת חשבונית. ב א הקורס הינו על חשבון רכישת מחשב א. מספר אנו יודעים כי אם ברצוננו לשנות את מועד הקורס עלינו להודיע לפחות שבוע מראש, אחרת נחויב בתשלום. טלפון חתימה וחותמת כתובת למשלוח חשבונית מיקוד לנוחותך, טופס נוסף לרישום לקורסים נמצא בסוף הקטלוג. תכנוה הפה עמוד מערכות 18א%/ ג = רב 7 מערכות אזאוהז ב ביה"ס לרשתות ותקשורת ב מערכות ניהול מידע מ 3 משרד ממוחשב הר ב 57 תחנות עבודה 008 9 הנדסת תוכנה מערכות 5/א שם הקורס תרשים מערכות 5וא'/ א '/ 0" רדוג וא ד5/5 >]א/ אג 5]א 2000070700 110 לצ ור ררה ררג לכבכ סג כבסטככססבסה-ככרג (0)! 008 פא 1 בסאגואוא60 סאג ודוד ואצ 0נ- הבמב בנבטבטבכבטרט 1111 ו1 פסאגואוא60 אא מזוד וז פוא נמ רלמ-רכלקכרנבברונ מממ 1/2 | דא16א61גאגוא |א זו ממ הטרט הטרס לרכבמבצצנצנס 1/2 11 דאא1א 0גאגוא אם ]9 ר ממ ללככ ברלבהב-בנותב: (5! 0110802200 6 כ שש כ סבג 157 דאןא 0 אגא [א ד5צ5 611578)א ג מ הבכנה זאזוא6גאוא מ6אגואהסיאטץ א6זו5 ₪ בס 171 1 הזד פוא 6אזל2ווודט 0 ו ד ל כ 0000 :רנכ כטסטכומיכ 11 5א!דדאת פוא 6אזל וד 3 [ ב|האא זא א 20 /-ץ-ן- דכנ .בצ )] 1 ]אא זא] 6א 7 רליטס רבס כט ימשר 0 7 אסוד6שא1פאו אגא || הננב הנבהל טנד כררכעצצהבדננצס. /7!] 5551 0א6גוא 6ר/אא מ וניד וג ודקה-ברכבבצצרכנבגמבכמכ 117 א 6 0נ/מ/נ/-/--/- לב צסטרכרבלסמכנטדנג-בככגגטבמם בג (5)! 6אואזא6אץ 6 כקת6אגצס ד רמב בכל רנ טב-קבש-רס 15 =ממערכות. 6 גו' 1 בזאאאעזאן ו אגא וב זאט]ןא: אגא פז' ]אלפ 1 דא6ןא: האוא 5' ]א רופ ג פא חא הוא' ו אגואווכ)וווץ ]אא 6או 6אז וו סאוץו והז פוא 5' 1 שא ודא 1 אא צוא אג 1 ב1האא: זאו וא 8' ]א צר 1 דאטוא6גאאוא 6 6 כט6אגצסה % אג אסז ואו וה * או שפת תכנות נתמכת ב-פשצ וו וו ודוהו טא 1 0א1א]א)) פא: א\ ]ארפ ו | - 7 = . - 1 בבם-..---==== כב-.-----=] - 0 | - ]| - ]| כ ]| | == ב=- ]| == == יור ו פוא - ו יז' פא - 0 5]' ותו כאג 1 5אג1א!א60 ]אפור !א האוא 7-77 פא אסוא6ווץץה אמואואוח6סץ - רת א א אוו 00 0 משך הקורס: שלושה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס זה מבהיר מושגים ועקרונות פעולה של מערכת הפעלה 8וא תחת ארכיטקטורת ה-אש. הקורס סוקר את השיטות בעזרתן מנוהלים ומחולקים משאבי המערכת, באופן יעיל, בין משתמשים רבים: תזמון ה-28060%%, ניהול הזכרון, תקשורת בין 5 הקצאת משאבי המערכת. הקורס הינו רקע חיוני וחשוב לתכניתנים, מנהלי מערכת ומשתמשים, המתכננים להשתתף בקורסים מתקדמים יותר במערכת 5!\ אג' 0 משך הקורס: שלושה ימים נקודות צבירה: 1 תאורכללו קורס בסיסי זה מלמד את המיומנויות הדרושות לשימוש במערכת 5ז'/ אג'. הקורס מיועד למשתמשי קצה ומפעילים שאינם מפתחי תוכנה, במערכת פוג' צג'. קורס זה מיועד לספק כלים בסיסיים למשתמשי אגש. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = חומרת ותוכנת ה-אג ₪ יצירה וניהול של קבצים ו-6108188א1 0 מערכות. 8 ד 58 6וא/ א בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ מרכיבי חומרת ה-אג/ מאפייני ארכיטקטורת ה-א\ ניהול 2806788 ניהול זכרון תקשורת ותאום בין 8008568 דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): ₪ | 5סאגזא601 סאג א11 פוא ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ שימוש בשמות לוגיים ובסימבולים כדי להתאים סביבת עבודה ₪ פונקציות בסיסיות בניהול מערכת דרישות מוקדמות הקורס מתוכנן עבור משתמשים אשר אינם מכירים תכונות ב-8א/ נסיון קודם במחשבי מיקרו (6/) או בתכנות אינטראקטיבי יועיל לבאים לקורס זה. ועדים עם השלמת הקורס יכיר המשתמש; = את חומרת א\ לתאר את מרכיבי החמרה/תכנה במחשבי ה-א לאפיין את ארכיטקטורת ה-א/: זכרון וירטואלי, סוגי נתונים, אופני מיעון ופקודות ה-אג לתאר ניהול זכרון: תרגום כתובות, שאו /צ5, 6א61ג, וזכרון משותף לתאר ניהול 8061:%5?: מבני נתונים, יצירה ביטול, ומצבי ה-066%5אץ תקשורת ותאום בין 2₪0608898: מנגנונים שונים הקיימים במערכת ההפעלה 8וא ו יצירה ואחזקה של קבצים אירגון והגנה על קבצים שמוש במדיה ניידת (דיסקטים וקלטות) תפירת סביבת העבודה תפקידי ניהול בסיסיים, נוהלי גבוי קבצים העלאה והוררה של מערכת ה-אץ 0- צ משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס למפעילי מחשב אגע, המאפשר לבצע פונקציות הפעלה במערכת פא\/ אג בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ זיהוי רכיבי חומרה ותוכנה במערכת פוא'/ א/ ₪ שימוש בשפת ההפעלה .ו6, כדי להתקשר עם מערכת 8!א = שימוש בפקודות ובתוכניות שירות, כדי לבצע תחזוקה ומטלות תקופתיות ₪ טיפול בציוד היקפי של מערכת אגש 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס בסיסי למשתמשר פ!וא'/ א', הבא לסייע להשתמש במערכת באופן יעיל. הקורס מתאר את הסביבה של מערכת פוא/ אא ומלמד כיצד להשתמש בשפת הפקודות ,261 של !א , בתוכניות- השירות ובהתקנים העומדים לרשות משתמשים כלליים. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: = יצירה וניהול של קבצים :ןאכ ₪ שימוש בשמות לוגיים וב-18018ג כדי לתפור סביבת עבודה דרישות מוקדמות על מנת להפיק תועלת מירבית מקורס זה על המשתתפים להיות: ₪ בעלי ידע בסיסי בתחום המחשבים = בעלי נסיון במערכת מחשב יעדים עם השלמת הקורס יהיו המפעילים מסוגלים: = לזהות את רכיבי מערכת המחשב 6וג/ אג, כולל חומרה ותוכנה = להשתמש בשפת הפקודות של פוא = כתיבה ושימוש בקבצי-פקודות דרישות מוקדמות כדי להפיק תועלת מירבית מהקורס, על המשתתפים להיות: = בעלי נסיון במערכת מחשב = בעלי ידע בשפה עילית, ונסיון בכתיבת תוכניות ועדים בסיומו של הקורס יוכלו המשתתפים ...== ...== ...= בבם--..--= == בב--------====] בב...-= בב.....-= ]| 7 = ]| | == | == ]| "== == == = ]| == = ד א (.1201), כדי להתקשר עם מערכת 5 א\ = להשתמש בפקודות מערכת ותוכניות שירות המבקרות תיפקוד מערכת: לפקח על התנהגות המערכת, להתקשר עם משתמשים, לתפעל תורים, להוריד/להעלות את המערכת, לבצע מטלות תקופתיות כגבוי קבצים = לטפל במערכת אוג/אג/: לתפעל ציוד היקפי, הכנת שטח איחסון = להשתמש בגישת פתרון בעיות בתגובה לשגיאות 605 סאג פד דד פוא להשתמש ביעילות במערכת >וג'' אא ולבצע את הפעולות הבאות על ידי הקשת פקודות בעבודה אינטראקטיבית: = לתפור את סביבת העבודה באמצעות 0-ו = ליצור ולפקח על קבצי-פקודות, עבודות !161א3! ועבודות הרפסה = להריץ תוכניות שנכתבו בשפה עילית = להתקשר עם משתמשים אחרים במערכת = להפיק מידע על י1א' באמצעות המחשב ומתוך הספרות 1 .. מערכות 0- צ משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 2 תאור כללו קורס מיועד למשתמשי 8!א//אג המעוניינים בהרחבה ובהבנה עמוקה של תוכניות שרות ופקודות במערכת ההפעלה 5 כדי להעשיר את סביבת העבודה של משתמשי המערכת. הקורס יספק מידע יוני לתוכניתים ומנהלי מערכות, אך הוא מיועד למשתמשים מנוסים. ּ3 1 הנושאים הנלמדים בקורס: רכיבי ה2806587 הרחבה על 518015 ושימוש ב-5א6110אטת 1ג16את1 מ נו ₪ ₪ 0-ו משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללו קורס טכני לעוסקים בניהול המשאבים ובביצועים של מערכת פו'' אג/ו. הקורס בא לספק ידע הדרוש לניהול, תחזוקה והרחבה של מערכת פוא' ג כך שתעמוד ברמת הביצועים, האמינות והאבטחה המתאימה לצרכי המקום. כמו כן, הקורס מיועד למשתמשים מנוסים, המעוניינים להעמיק בהבנת מערכת ההפעלה. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = ניהול משאבי המערכת = התקנה ועדכון של המערכת ומוצריה ₪ פיקוח על ביצועי המערכת 5 זז 5סאגא60 סאג ןודש א = כתיבת 806500858 סאגואוא 60 המבצעים: - 1/0 לקובץ - טיפול בשגיאות - לולאות - קינון פרוצדורות - פרוצדורות רקורסיביות - סברוטינות תכונות מתקדמות של טע תכונות מתקדמות של ₪07 שימוש ב-058 לעיצוב הדפסות. יצירה ושימוש בטבלאות שמות לוגיים. שימוש ויישום של 11518 5548611 יצירה ושימוש בספריות ?181 אופציות הגנה על קבצים. שימוש בכלי מניפולציה על קבצים: 7 אא 5661 פא שאטוטוס. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): ₪ | בכואגואוא60 א פאח ויד פוא ולפחות שלושה חודשי התנסות בעבודה תחת מערכת ההפעלה פוא = בעלי נסיון קודם בניהול המערכת יפיקו את מלוא התועלת מהקורס ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = להגדיר משתמשים במערכת = להגיב לבקשות משתמשים לסייע בעבודתם דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): ₪ | פסאגואוא60 שאא 8טודו וד פוא ולפחות שלושה חודשי עבודה במערכת ההפעלה 8וא/. ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ להבין ולתפעל ביעילות את תוכניות השרות הסטנדרטיות במערכת ₪ להכיר את מגוון האפשרויות בכתיבת קבצי פקודות, תוך טיפול בשגיאות ₪ להתאים ביעילות את סביבת העבודה לכל משתמש במערכת 61 אגא אצ א = להגדיר תורי הדפסה ו-1611א₪ = לבצע גיבוי ופעולות אבטחה ותחזוקה נוספות = להתקין ולעדכן מערכת פוא' ומוצריה = לזהות בעיות פוטנציאליות במערכת (חומרה או תוכנה) = לפקח על פעילות המערכת ולהבטיח שביעות רצון מביצועי המערכת וצ משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 2 תאור כללי הקורס מיועד למנהלי מערכת מחשב מנוסים. קורס זה משתמש בגישה של פתרון בעיות, כדי ללמד מנהלי מערכות מחשב מנוסים נושאים מתקדמים, אשר יסייעו בידיהם לנהל את מערכת ה-פואצ/ אא לאורך זמן. הקורס מרחיב את הנושאים של קורס ניהול מערכת פואע/אש. דרישות מוקדמות: על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): ₪ | אא 6האגוא |אד5צ5 !א ולפחות שנת התנסות בנהול מערכת 5א'/ אש 0 משך הקורס: שלושה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי הקורס מתאר את השיטות ומבני הנתונים, המשמשים כדי לישם את אמצעי האבטחה של מערכת ההפעלה 8וא/. השיטות והמבנים כוללים שיפורים בבקרת ביצוע א1/061, הגנה על קבצים, פריבילגיות של |אפצ, אכ ₪161 [אמ זור 101788 58 06א, 6088 ו וסאדא60, 6אודוסוג 6 ושיטות דווח. יוסברו פקודות .1261, תוכנות שרות ו-888/16% 1א5/576 המתייחסים לפקוח, בקרה ודווח בנושא האבטחה במערכות. בקורס ידונו השיטות לפקוח על נסיונות לפריצה של בטחון במערכת. הקורס מיועד למנהלי מערכות, מתכנתים ומנהלי פרויקטים. ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = לכתוב קבצי פקודות, המשתמשים בפקודות .261 וב-פאסננ6א.זא16א1 כדי לבצע מטלות תקופתיות של ניהול המערכת = לתפור את סביבת ₪061 למשתמשי המערכת תוך שימוש בטבלאות 611, טקסטים של 812!], טבלאות של שמות- לוגיים עבור אפליקציות ספציפיות = להגדיר מושגים ב-5א/, זכרון וירטואלי 6 ,6א1ק?אש5 ,6א50115011.1 אאא אצ מא = להגדיר את מושגי 11 1188 ר-8₪₪, הקשורים לנושאי ניהול מערכת, לניהול דיסקים וקבצים = שימוש בפקודות ותוכנות השרות של אצ אג, כדי להפיק מידע על משאבי חומרה ותוכנה, לאבחן בעיות הקשורות למשאבים אלה = להכיר בתופעות הקשורות למספר בעיות תוכנה, ולנקוט בפעולה המתאימה לפתרון בעיות אלה 6 צד 5 ואצ פוא דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): * | פואגואוא60 אא פפדו וז פוא = | דאתוא6אגוא |אפפצפ פוא = | אא פואי 6א1ל ודה וכן נסיון של חצי שנה לפחות בניהול מערכת אואצ/אגע ועדים עם סיום הקורס, יהיו המשתתפים מסוגלים: = להבין את הנוהלים וסכנות האבטחה. = ליישם את שיטות האבטחה של בקרת ססמאות ו-א1061 = לפקח על גישה מקומית ומרוחקת של מערכת אג = למנוע ממשתמשים להפיק מידע חסוי באמצעות נקוי הדיסקים = לפקח על הגישה לקבצים ולמבנים אחרים במערכת = ליצור ולתחזק: 11818 6017801 0658 גדא 4161178 5:1 = להשתמש ב-6אוז1א 50608114 %5, כדי לפקח ולנתח גישות אל קבצים, שמוש ב-[06, 5א1061, %דאוסוא18/15א וסוג, שינויים ב-417, ופריצות למערכת = להשתמש בפקודות .01 המתאימות תוכנות שרות של פוא' ח/או 55 ואמזפ'ו5, הדרושים כדי ליישם ולתחזק פרוצדורות בקרת אבטחה = לפקח על הגישה אל מערכת א / == = | | :| .== ם] ב | דה | מערכות 0- ש משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 2 תאור כללו קורס מתקדם זה מלמד את המיומנויות הדרושות לזהות, להבין ולפתור בעיות של ביצועים, באפליקציות המתבצעות תחת פוא\/ אגצ. הקורס מיועד לדון בבעיות ביצוע אמיתיות ואקטואליות, וגם לספק מסגרת כללית לטפל בהם. הקורס מסביר את האלגוריתמים ש-15א משתמשים בהם לניהול הזכרון, 6א2401. 6אןקץג ו זכן 5011501/11%6 בין הנושאים הנלמדים בקורס: א ניהול זברון ב->וג' אא = זט9 6אואאסאו 6ודגואס ד וג דאפזאד ןג א 504501110 :606 פזג אג = [ג:51 3005 0 ] ואצ אגש 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 2 תאור כללו קורס למנהלי מערכות פוא' צגצ. המתאר שיטת עבודה יעילה, כאשר משתפים מספר מחשבי א' באמצעות ערוץ 61 מהיר 812 61) אעזר וושאג באמצעות זשאאוש111:] ואר וצג גשא .[106) או שילוב ביניהם [וא )טא א 60אש דצו שצזוג). בין הנושאים הנלמדים בקורס: = תכנון ובניה של א11'%1₪:) ג א ניהול של 18 611צי ₪ רכיבי חומרה ותכונה של )אצ 6 אא אגא ת6אגאת סע ואת 5 שא 8 סא ₪ יסודות 6א]א 1 18אא ₪ שיטות איבחון לביעות בביצועי המערכת ₪ וויהו אסזואסוא ₪ סקירת כלים נוספים לניתוח ביצועים, כגון 1אל5 ו-ג/ דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות מתכנתי מערכות או מנהלי מערכת שיש להם שנת נסיון אחת בניהול מערכת >ואצ/ אג' וכן להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): ₪ | דא8ןא 6 האג1זג [א: 551 ]א (לפחות חצי שנה לאחר הקורס) ₪ רצוי שליטה בשפת תיכנות אחת הנתמכת ב-8!א/ אג ₪ המשתתפים יפיקו את מלוא התועלת בקורס זה באם הם יהיו בוגרי 1 דאא1 60 גאא [א: דבור פוא יועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ לתאר בעיות ביצוע יסודיות כלליות. ₪ להסביר את המכניזמים ש-8וא// א/ משתמש בהם לשם ניהול הזכרון, 5011806 60 ניהול תת מערכת 0 ₪ לנצל ביעילות את תוכניות השרות הסטנדרטיות של 8וא כדי לצפות ולפקח על ביצוע המערכת ₪ לתאר איך לזהות, לבודד ולפתור בעיות בביצועים אא אגא ודצ ד יא דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): ₪ | דאטוגטסגאגוג וגפזא ור יוא\ ובעלי נסיון של חצי שנה לפחות בניהול מערכת אוא'/ אא יועדים עם סיום הקורס, המשתמשים יבינו: = מהי משמעות מושג ה-611/%11:8א = מה התפקיד של כל רכיב חומרה ותוכנה ב-א611/%18אש ₪ לבחור ולתכנן את סביבת ה-6118166א\ = את התהליך הדרוש לבניה ולהוספת מערכות לתוך 611%16₪א\ = לבצע פעולות ניהול = להוסיף ולנתק צמתים ודיסקים ממערכת %:14:8171:)א\ = להבין כיצד לאתר ולפתור בעיות אא א\ 97720 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 2 תאור כללי קורס לתכניתנים מנוסים, הזקוקים לגישה ולאמצעים תלויי-מערכת 18א/ אצ. הקורס מתוכנן ללמד נוהלי קריאה ל-568/16% וא 5'ו5, 15אא, שגרות מ- 1118-1181 או וכלים אחרים, כדי להריץ אפליקציות מסחריות ומדעיות. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: נהלי קריאה לשרותי מערכת תקשורת וסנכרון בין 8068888 מבנה וגישה לקבצים שיתוף של נתונים וקוד בין משתמשים דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): 68 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 2 תאור כללי הקורס מיועד למתכנתי אפליקציות מנוסים ומהנדסי תוכנה, האחראים לתכנון ויישום של אפליקציות תוכנה, הדורשות שימוש במאפייני 5!א/ ויישום מודולרי של מספר גדול של פרוצדורות. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = תת-מערכת קלט/פלט (פואא, 210), 4067 ) = כןאהכ[אל51 6אוואוא וו או!זססוא פוא = ניהול מסכים בשימוש ספרית 16 = | 5כ[אגואוא 60 כזאג זד1 111 פא ועבודה מעשית של שלושה חודשים לפחות תחת מערכת ההפעלה 5א/ אג = שליטה באחת השפות הבאות: .561 ,34516 ,כ0א:)ג1א ,6 .6008001 אגא 0 ועדים הקורס מתוכנן להכשיר מתכנתים: = להשתמש במשאבים הכלולים במערכת 8וא'/ אג = לבחור ולקרוא ל-566/1668 [א6 91 כדי לבצע בקשות: אמואו1, יצירת א601031.5661110, יצירה וניהול של 006885:8אע, סנכרון ארועים בתוך ובין 02668585א?, ביצוע 0 שימוש ב-%1ג ובשמות לוגיים דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = | מאדואמו ואצ 6א121ו) ובעלי נסיון של 6 חודשים לפחות בשימוש בכלים ובידע שנרכש בקורס. = ידע בשפות 6 או אגא 0]. ועדים: עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = לכתוב פרוצדורות שישיגו ביצועים גבוהים ע"י שימוש במאפיני 5 או 010 * להשתמש במאפיינים של רוטינות 96 ליישום ממשקים בין המשתמש והאפליקציה א סאזל זז = לבחור ולקרוא ל-5061668 5:1 ולשגרות מ-צאגא118-אואזד א'וא כדי לשלוט ב-0/! ולמסופים ולהתקנים אחרים = ליצור ולהשתמש בכלים לתקשורת בין 5 ותאום זמנים * להשתמש באופציות ה-אאאאן.! ליצירת גוג] אופטימלי מ וא 6 אל זיז = לבצע שימוש יעיל בזכרון בזמן ריצה ע"י שימוש ב-11) וב-1ג:9/911 ו = לתאר את הסטנדרטים לתכנון מודולרי ב-8וא' ולתכנן כתיבת קוד מודולרי = לכתוב אפליקציות לתוך סביבת המשתמש ע"י שימוש ב- 01111 :31685401 , וז ודו אסרחאווטש סאגוגואס6 וה-רד והז קוו = לכתוב פרוצדורות שישתמשו ביתרונות של .11ג1פא! !או מערכות 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 2 תאור בללו הקורס נועד להעניק הבנה מעמיקה במרכיבים השונים של 5!א' או לבל מי שמתעניין באלגוריתמים ובמבני הנתונים אותם מפעילה המערכת. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = רמות עדיפות ופסיקה (דץ!זתחאדא1) = מבני נתונים של ה-28068%5 = פרמטרים של א5/506% והשפעתם על 5 = סנכרון בין המאורעות במערכת 0-. צ משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 2 תאור בללו קורס המשך לקורס ] 15גאא6זא! פוא בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ יישום 006899888 של המערכת = הפעלת 68וא] = ניהול זכרון במערכת פוא = תת מערכת קלט-פלט 5 ששט[צתתצס סאג 6א15א תתא :1 15ב את דאז פאץצ סנכרון בין 280688585 הרצה של קוד מוגן 0 יצירה ומחיקה של 28006888 ₪ 26% עוהאג קאז [אטד5 ופ דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): ₪ | פמאנד גת ואט 6או?וו) ₪ ₪ 131א555ג. ₪0 0גוא פואצ/ א ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ לתאר את התוכן, השימוש וקשרי גומלין של רכיבים ומבני נתונים נבחרים במערכת 18א//אש ₪ לתאר כיצד משתמשת מערכת וא בכלים שונים, כדי לבחור כיצד לשרת את הארועים השונים במערכת ₪ לתאר כיצד פרמטרים של א8/50% משפיעים על שליטת 8!א במשאבי המערכת ₪ לנפות תקלות במערכת תוך שימוש ב-50 דא אאא צתסואוא :זז 15האתדאז פאצ דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): 1 ב1אאמאו פוא ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ לנהל בצורה נכונה את השימוש בזכרון בעת התכנות ב-5!א' ₪ לתאר יצירה, הפעלה וביטול של סואז 65 ספ6אצכא פאאג 1/0 = לתאר את מבני הנתונים ורכיבי מערכת 1/0 = לתאר את השינויים שהוכנסו בליבת מערכת פוא כדי להתאימה לתמיכה בסביבה של וא 0 ץצ משך הקורס: ארבעה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס מבוא זה מלמד את השימוש בסט ההוראות של ה-א (דש5 אסדד6שאופאו אגצ) הקורס מלמד אופני מיעון (8סוא 6אופפת סוכו ), הוראות לבצוע פעולות אריתמטיות, לוגיות, טפול במחרוזות. קורס זה חיוני לתכנות בשפת אסמבלי גוא אא בין הנושאים הנדונים בקורס זה: ₪ )א 6א1פפעא כ 0 נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס זה מלמד לכתוב תוכניות בשפת האסמבלי 0א6אוא/ אג/. כן ידון הקורס בגישות לקבצים סדרתיים דרך 15א8/ א/. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: = פקודות ואופציות של האסמבלר 60גוא/אגש = פורמט של פקודות 680וא הוראות לפעולות במספרים שלמים, נקודה צפה, מחרוזות הוראות מחסנית, פרוצדורה וסברוטינה פקודות מיוחדות פיענוח שגיאות דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = | פסואגואוא60 8 >פוחוודה1 פוא = ד0מאז 680גוא * פקודות אטאאו! ומבנה פלט = זהוי וניפוי שגיאות = שימוש ב-18א₪₪ דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס: = זע% אסוד6טאפאו אגע ועדים עם השלמת הקורס המשתתפים יהיו מסוגלים: = לקודר אלגוריתמים נבחרים = לבחור באופני מיעון מתאימים = להבין את התפקיד של הוראות מחסנית, סברוטינה ופרוצדורה 455 גא אא ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = לכתוב תוכניות מתקדמות בשפת אסמבלי = לתאר טכניקות שונות, הכוללות קודי התניה ושימוש בספריות, כדי ליישם תוכנה בשפת 6₪0ג1א/ אג/ = להשתמש ב-5ואא₪/אגש לגישה לקבצים סדרתיים מתוך 6%0אוא/ אא/ 7 0 שת משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור בללו קורס זה מלמד לתכנת בשפת 6. הקורס כולל לימוד כללי תחביר ומבנה של השפה. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ פעולות לוגיות ואריתמטיות בשפת 6 = משפטי בקרה - ,08 .11118 פן ,158ם-ם] = פונקציות 0-ו משך הקורס: שלושה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללו הקורס ידון בכתיבת תכניות מתקדמות ב-6 תוך ניצול יתרונות השפה בתכנות וא 5, שליטה על 806838 ותקשורת ביניהם. כמו כן ידון הקורס בשיטות כתיבה נכונות ב-6 תוך המנעות ממלכודות ושמירה על אסוזלוואודץ0ס 600% צהווופג'זאסץ של התכניות. יילמדו ויתורגלו תכניות 1א6ו5 שונות ושיטות ליצירת שסגמא זאו אגוגו1ז נוח. ₪₪ מערכות 18 = פוינטרים ו-518001/88 ₪ קלט/פלט = רוטינות ספריה סטנדרטיות דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): בין הנושאים הנלמדים בקורס: = וא רדןןופגאסק 6אט6אג1 ₪ 601801 06888אק ₪ אפטשוא₪ אס א6זאטואואס6 סא ₪ ץאט דאז סאג 15אא510 6אוזסאגוז ₪ אסודג?וואדד ואג6סאץ ₪ 113105 05ג!)א] 6 ₪ 6 אז 68אתאפזאו אגואטוז 6אוסוושט 60 = | פכואגואוא60 8 פמדד ודד פוא מומלץ הקורס: וג [אד55 פוא/ א ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לתכנת בשפת 6 ולנצל את כל הנושאים הנלמדים בקורס. 6 6 סת6אגצסה דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = | בכואגוא1א60 אא דד וי פוא = שפת 6 + מס' חודשי נסיון (חובה) = מומלץ הקורס: 1 8 פואצ/ אא ועדים עם השלמת הקורס ירכשו התלמידים הבנה ומיומנות בטכניקות תכנות מתקדמות בשפת 6 ושימושם להפקת תועלת מקסימלית. 7 - 0 . 0 - 0 7 מערכות. אזחזז שם הקורס תרשים מערכות א[אזן 5אגוא60 סאג דד וודט אואיט 1 דאאוא אגא ואמד515 אןאדוט 6 ואסאץ אווש 6אז2וודט 6אואאסשתשא אואדוט = מערכות את 0 -. צ משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס בסיסי למשתמשי א][718/, הבא ללמד שימוש יעיל במערכת. הקורס מתאר את סביבת המערכת א8ַאי11 ומלמד את הפקודות והפרוצדורות הדרושות על מנת לפתח תוכניות ולהריצן, תוך שימוש בתוכניות שרות ובתקנים של בין הנושאים הנלמדים בקורס: יצירה וניהול של קבצים הכרת 68קןץ ו-פאטיד11 שימוש בתוכניות עריכה כתיבת 511811.80₪171% 7740-ו משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 2 תאור כללי קורס זה מעניק גישה מעשית לניהול המשאבים והמשתמשים של מערכת הפעלה אןואז1 אשר רצה במחשב אג או 186. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ניהול משתמשים ומשאבים יצירת דו"חות מערכת תחזוקה וגיבוי של קבצים התקנת עדכוני מערכת ותכנה אופציונלית פיקוח על פעולת המערכת ...= == ה בב-.-.-.----= ]| .== ב-...====] = בב--------=] ...== ...== == | ...== ...== 605 כאג פמנדזדדז אזאידט דרישות מוקדמות כדי להפיק תועלת מירבית מהקורס, על המשתתפים להיות: = בעלי נסיון במערכת מחשב = בעלי ידע בשפה עילית ונסיון בכתיבת תוכניות ועדים עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): א 5קואגואוא60 סאג ןורח אזאיהו) ולפחות שלושה חודשי התנסות בעבודה תחת מערכת ההפעלה אוא'נוש או אואש אחר. ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = להבין את התחביר של פקודות אןַאי17/) ולהשתמש בהן ביעילות = ליצור קבצים ולתחזק אותם * להתקשר למשתמשים אחרים במערכת אזאזו, וגם למשתמשים במערכת פא בעזרת .גוא = לנהל יצירה וסיום של 02008888א? ולבנות פאאועאק1ץ = לכתוב 6:511811.508171% תוך שימוש ב-אסוזגודפתקאאידאן .81111 6 ו ו = ליצור חשבונות למשתמשים ולקבוצות, תוך מתן גישה משותפת לנתונים ואבטחת קבצים = לבנות מערכות ניהול קבצים כך שהגישה תהיה מהירה והשימוש בשטח דיסק יהיה יעיל = לגבות קבצים בצורה אינטראקטיבית או בעזרת 911511.50₪817% * להתקין תוכנה ב-צ018:010% הנכון ולכוונן ההרשאות, לקבלת ביצועים אופטימליים = לפקח על פעילות המערכת ולהבטיח שביעות רצון מביצועיה = לזהות בעיות במערכת בעזרת מנגנון ה-%8008106 21 . מערכות נקודות צבירה: 2 תאור כללי קורס זה מיועד למתכנתים בשפת 6. הקורס מלמד כיצד להשתמש ב-ןג5/576 5 ובספריות של אן118!) וגם של מערכות הפעלה אחרות המבוססות על אזצז 4.2 ]תאפטם הקורס מכסה נושאים מתקדמים כמו תקשורת בין 2800623888 וניהול קבצים. הקורס מקנה למשתתפים הבנה מספקת של מערכת ההפעלה א1181!) כך שיוכלו לנצל ביעילות את משאבי המערכת. 00 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור בללו קורס זה מספק כלים מעשיים ויכולת לאתחל ולנהל תוכנות תקשורת במחשבי אואד1. כמו כן מתאר הקורס את התכונות המיוחדות של רשתות ב-א1א1ו!). הקורס מיועד למנהלי מערכת או למתכנתים המעונינים להתקין ולנהל מערכות אןא111!ז ברשת. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: = תאור, התקנה ובניה של רשת 6/1 = התקנה ובניק של אא אזוז בין הנושאים הנלמדים בקורס: ה-088ג0 ניהול קבצים ןשס שליטה במאפייני מסוף סביבת ה-₪060%5 הקצאת זכרון תקשורת בין ₪06%8? ניהול 2806688 ₪ התקנה ובניה של 68%גש וס 11 ₪ תאור והפעלה של ₪078א₪5 (18א) אסו1זגפאו ₪ תאור והפעלה של 188%אפוס (פוא ) אסוזגיזצאאש ₪ שימוש ב-₪1!62 תאור, שימוש וניהול של אואוע זשאסטט = אתחול הקשר אואתט/ אג ושימוש בו דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): 6 אסא זמדזט 6אז2זזיט דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או ידע מקביל): ₪ א 6 ₪ 5ואגואוא60 סאג 8פודוד) אואדוט יעדים עם השלמת הקורס יוכלו המשתתפים להשתמש ב-%6אא1!, בספריית ה-%שא5!8801771, בקריאות למערכת של אואז:ו!ו, וכן לחבר פקודות ב-אוזאזן!) 6אזאת סא אזאד וז ₪ אא 10 אס )וססא'או א ג6]אואואס6 ₪ 25]אאוא60 אא זוז אוהו ₪ | דא5]א6.אגוא ‏ אמצ אוחהוט ועדים הקורס ו ידע פרקטי ונסיון בהתקנה וניהול של תוכנות התקשרות האפשריות במערכת 3.0צ א]זאז:וז. 2 ג 8 ביה"ס לרשתות ותקע שם הקורס תרשים לרשתות ותקשורת 33/20 30:00כל0 כב בסו אסוזא6ואטואואס6 גזאס סד אסוז6טפסוזאו 6אזואוא06אץ אאגט - זפא6טס 26 טסמנקנכררב- 1 דאוא 0 אאגוא אתסשידטא 20 מ ו דאאזאמ6גאגוא אפסשיוטא 8 רד סנכל 8 ואאוואאד 0" 6אואאסארטא אואיהוט 0 /|/-/|/-/-/--/- לצב אגא וא 5 55 56 אג/ 053 0/0 אא 60א זאו 6אזו5/6 דמא6ג-1פע/אג 2-כ 60 ז₪א6/אאסאידא ביה"ס לרשתות ותקשורת לימודי התמחות ספצופוום תכנות וניהול כ 9 ןוו 2 <> שו שר = א ב א 0 וד 7 אאסא א ב וו זאזואסאאוא | | < - אק רעעק או 6 66 אא או או % 0 ₪ ספאשהשגט א א6ואטואוא60 גזאק סז אס )סו אן /אאס טא 9 8 ג 5 וטוט > קורסים שתאורם אינו מופיע בקטלוג ינתנו במשך השנה, ועליהם תבואנה הודעות נפרדות ביה'"ס לרשתות ותקשורת 0 משך הקורס: שלושה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס זה מיועד למנתחי-מערכת, לתוכניתנים ולמנהלי מערכות מחשבים, העתידים לעבוד עם מערכות הכוללות מספר מחשבים ברשת. הקורס הינו מבוא לקורסי 080061 מתקדמים יותר. כמו כן יכול הקורס לענין כל מי שזקוק למבוא כללי לטכניקות תקשורת נתונים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = רכיבי הרשת ₪ מודמים 00 משך הקורס: שלושה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללו קורס זה עוסק בתכונות אג/:ו12₪606 ומיועד לתוכניתנים ולמנתחי מערכות המעורבים בפיתוח ומשתמשים בשפת תכנות הנתמכת במערכות 8וא/ אא הקורס מדגיש את קלות השימוש ב-ו6ו1286 בזמן עבודה מעשית ברשת. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = תכונות מיוחדות של א\:₪6066. = תיכנות אגש.ו606 א. טכניקות גישה אל קובץ מרוחק. ב. תקשורת 58-1018588" באמצעות 1 ג. תקשורת שקופה מתוך שפת תיכנות -----=ם -- 0 -- 1 | בב-------= -- ב ב - 7 וננ 1 7 ]| אסג אא האס זגפ סז אסדנ6 זססודאז = מערכות מיתוג להעברת נתונים ₪ טופולוגיות רשת = סקירת תצורות רשת שונות = תאור רשת תקשורת מקומית - ד אחתודרת = סקירת רכיבי רשת ב-₪16111 דרישות מוקדמות על מנת להפיק את מירב התועלת מהקורס חייב להיות למשתתפים ידע בסיסי במערכות מחשב. - שימוש בכלים סטנדרטים - קריאה לשרותי מערכת ד. תקשורת לא-שקופה מתוך שפת תיכנות - קריאה לשרותי מערכת - הקמת קשר לוגי - הודעות פסיקה ה. הגדרת 081867 אאסאת שא דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = לתאר תפיסות ומונחים הקשורים בהעברת נתונים = לתאר טכניקות קישור במודמים = לתאר תפיסות שונות בפרוטוקולים לרשתות = לתאר טופולגיות רשת שונות = לסייע בבחירת ציוד תקשורת בסביבת .1611 ובסביבה מעורבת 6 * זג סז אסו6ופסאזאו אסוג6וא!זואואס6 א | אדא פוא' 6אזלוווה )ו = בעלי ידע בשפת תכנות עילית יעדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = לכתוב תוכניות באמצעות אג\ זשח6טכ = לתאר את התהליכים המעורבים בתקשורת, לאור טכניקות התיכנות השונות 5 7 4-7 <++->= 9 247 0 צ משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 2 תאור כללי הקורס מיועד למנהלי מערכות מחשבים, מתכנתנים ומנתחי מערכות, אשר יהיו מעורבים בהקמה ובפיקוח על מערכת אג זטח66ס. קורס זה עוסק בהתקנה ובניהול של מערכת ושח0 בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ קונפיגורציות = התקנת ז08686 (העלאה והורדה) = שימוש ב-6א 0 צם משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 2 תאור כללו קורס זה הינו השני בסררת קורסי ניהול רשת. במסגרת הקורס הדיון הינו בכלל הרשת ולא במבט הצומת הבודר. הקורס מתנהל בשני מישורים: המישור האדמיניסטרטיבי ובו דנים בנושאי מדיניות ודוקומטציה, והמישור התפעולי בו הדיון מתמקד על שיפור ביצועים, אבטחה ומניעת חדירות, כלים להתאוששות מהירה של הרשת. הקורס מיועד למנהלי מערכות, מנהלי רשתות ומנתחי מערכות שבמסגרת תפקידם מנהלים או מתכננים פרוייקטים בסביבת רשתות תקשורת. = בקרת פעולות רשת ₪ כלים ל-0א65100771 ₪1 וסאי = אבטחת מידע ברשת דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): = אא 10 אסו) )סא או אסוא16אוואוא 6 ₪ | אא אגא וגח ]צר פוש = על מנת להפיק את מלוא התועלת מהקורס רצוי להיות בוגרי הקורס: 006 אג-6ח6 נושאים רבים בקורס זה הינם כלליים ולכן רלוונטים למגוון סוגי רשתות התקשורת. הדוגמאות המעשיות בקורס מבוססות על עבודה בסביבת רשת תקשורת 6ו1280 וממערכת ההפעלה פא אש. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: מחזור חיים של ניהול רשת סקירת משימות מנהל הרשת הבדלים בין ניהול אז ל-אג/ רישום צמתים ברשת אאטכ 1₪1] אאס שא מיפוי הרשת קבלת מידע ודוחות מהרשת = סוגי קונפיגורציות ביה"ס לרשתות ותקשורת 1 זא א6אגא אאסשיטא ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ להתקין ולהגדיר רשת ו28606] ₪ ליישם תהליכי אתחול וסגירת רשת ₪ ליישם נושאי אבטחת מידע בכלי שונים ₪ לבצע פעולות פיקוח ובקרה ברשת כ ךא אגא אתסשטא עקרונות תכנון רשת יכולת שיפור ביצועי הרשת דיון בנושאי אבטחת הרשת נוהלים לאיתור תקלות דרישות מוקדמות על מנת להפיק את מלוא התועלת מהקורס על שני צדריו-התיאורטי והמעשי-על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים הבאים: * ארכיטקטורת ה-גאש = ןאוא סאאגוא אהסע :א או בעלי נסיון מעשי בכל התחומים הנלמדים בקורסים הללו 2-0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי הקורס מיועד למנתחי מערכות, מנהלי מערכות ומשתמשים מנוסים, שבסביבת עבודתם פועלים או יפעלו בעתיד שרתי מסופים כאמצעי קישור לחיבור מסופי קצה ומדפסות, המעונינים להכיר את מגוון האפשרויות שניתן ליישם בשרתי המסופים לסוגיהם: בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: ₪ פונקציות של שרתי מסופים = ו07060אץ זגו = התקנה 0020 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס זה מספק כלים מעשיים ויכולת לאתחל ולנהל תוכנות תקשורת במחשבי אוויו). כמו כן מתאר הקורס את התכונות המיוחדות של רשתות ב-3.0' אזא₪1.1. הקורס מיועד למנהלי מערכת או למתכנתים המעונינים להתקין ולנהל מערכות אזאזו!ו ברשת. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: = תאור, התקנה ובניה של רשת שן/16 = התקנה ובניה של אא = התקנה ובניה של 66% סו = הכרת מבני נתונים פנימיים = לימוד אופן זרימת הנתונים = הגדרת ממשקים למסופי משתמשים ולמדפסות = פונקציות ניהול עיקריות, כולל |א1% = טכניקות בסיסיות לאיתור תקלות דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = | דאאוא 6אאגוא אאהסא טא = תאור והפעלה של שזסוא% (₪15) אסוז11גיאו = תאור והפעלה של 88% ואפוע (15גכ1) אסוד גא \ = שימוש ב-₪67!) = תאור, שימוש וניהול של ו = אתחול הקשר אוא8/1וא' ושימוש בו. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): ועדים הקורס יכשיר את המשתתפים כך שיהיו מסוגלים: = להבין את התפקידים והאפשרויות לעבודה דרך שרתי מסופים = לבצע התקנות ובדיקות של תוכנת השרתים = להגדיר למשתמשים סביבת עבודה מיוחדת = להכיר ולהשתמש בפונקציות הניהול הדרושות לשם פיקוח ובקרה אסא א א הזג 10 אסו?) ופסוו או אסוג6]א! ןאוא א 5כ[אןא]א60 ואג אתה ודד 1 אואוי = | [אשוא6גאגז אמצ אוו ועדים הקורס מקנה ידע פרקטי ונסיון בהתקנה וניהול של תוכנות התקשורת האפשריות במערכת 3.0 אןאז:1'1. 7 7-0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללו אג'//653? הנו מוצר לניהול 968 מתוך מחשב אג/ כאשר ה-96'5 מחוברים לרשת 511188%91. הקורס מיועד למנהלי מערכות ולמנהלי רשתות המפעילים או המתעתדים להפעיל רשת 0% ולנהלה דרך 18א/ א/ו ששימש כ-55:8 למחשבי 6 1א8! והם בעלי ידע בניהול מערבות 18/ אגש ו-18-0005א. הקורס מציג את ה-265 תוך לימוד תחומי התקנה, תפעול וניהול. 0-.-. צ משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבורה: 1 תאור כללו הקורס מקנה הבנה במגוון התחומים המאפשרים חיבור מחשבי אג' לרשת מיתוג מנות (א50ץ ) דוגמת ז8א188%. הקורס מיועד למנהלי רשתות ומנהלי מערכות שבארגונם פועלת רשת מחשבי אג דרך אספ ובעזרת המוצר 981 א'. כן מיועד הקורס למתכנני פרוייקטים בתקשורת בסביבת א' המעונינים להכיר את הדרכים לחיבור אגע בעזרת [08. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: ₪ מתן כלים להכרת מגוון האפשרויות במוצר 31?/אג ₪ התקנה ובנית קונפיגורציה לעבודה תחת %1?/אגצ ₪ ביה"ס לרשתות ותקשורת ההא אד 55 5 350 א א בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: ₪ חיבור 96 לרשת מאוששאזודד אגז ד אתתו = התקנת צד ה-א558/8 = התקנת ה-אסו1גפאאס/ו דאט611 וקביעת הקונפיגורציה עבורו = הכנת דיסק מרוחק לצורכי ₪007 של ה-זא6118 = יצירת שרותים פרטיים, משותפים, שרותי אפליקציה והדפסה עבור ציודים הנתמכים במסגרת 20%% ₪ ניהול קבצים ודיסקים = שימוש בפקודות רשת לגישה ולאבטחת מידע ₪ שימוש ב-205 08606 לביצוע העברת קבצים, דואר, ו-108 ואש 1 אזואאיד ₪ הכרת כלים לאיתור תקלות במערכת 2684 דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מוקדם): ₪ | אא אגא [אד5צ5 פ!|אש ₪ | דאטוא6גאגוא אאסע טא ₪ הכרת תפעול מערכות 6? תחת א 1 אא תאז 6אז6 5 6857 -[פע/אגצ = פיקוח ובקרה מתוך מוצרי ניהול הרשת של |2%/אג = הקמת קשר 29.א דרך סג ודרך 286 = כבתיבת תכנה דרך שירותי 2%1/אאש לפרוטוקולים 25.א ו-29.א = מעקב אחר בעיות ותקלות ברשת תוך שימוש ב-1681% 1.00786% ₪ זהוי בעיות אופייניות והדרך לפתרונן = זהוי מבנה נתונים עיקריים של 1 אא דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = קורס יסוד ב-25.א להכרה כללית של סביבת ה-א80 = קורס | אמא 6אא;גוא אאסשת שא = ידע בתכנות בשפה עילית בסביבת אגצ = קורס | פמאטזאא: ואצ 6או?ווד) = רצוי בוגרי קורס 6אזואוא 06 אגש-6ה6נו ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = להתקין את 281/א\ = לפקח ולבקר את מרכיבי הרשת השונים. = להפעיל כלים לזהוי תקלות = לכתוב תוכנה לתקשורת דרך 81 אא = להתמצא במנגנוני אבטחת מירע המקובלים ב-9%1/א ++0‏ שצ משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי הקורס דן בנושאים תיאורטיים של אבטחת רשתות ובכלים המעשיים ליישומם ברשת אג-₪6066. במסגרת התיאורטית נסקרים הסיכונים בחיבור מערכות ברשת, נדונים נוהל אבטחת רשתות, השיטות ואמצעים להשגת רשת מאובטחת. במסגרת המעשית נדונים כלי התוכנה הקיימים ב-א8/.ז6ו06 על מנת לספק פתרונות לנושאי אבטחת הרשת, כלים לאבטחת רשת מקומית זשאא118: ומסופים המחוברים ל-568/₪5 [אאזואאפד. הקורס מיועד למתכנני רשתות מחשבים, מנהלי רשתות, מנהלי יחידות מחשב, -- - ======| ב-------=] = ...= ...= ב--= ...= = .= = | =--== 1 == || = == | | | = == 56 זמא6פכ/אפסשיפא מנתחי מערכות ואנשי מקצוע בתחום תקשורת מחשבים המעונינים להכיר את נושא אבטחת התקשורת בכלל ומימושו בסביבת )28606 בפרט. בין הנושאים הנלמדים בקורס: הגדרת סיכונים ברשת תאור מנגנוני הגנה ושיטות הצפנה מנגנונים לזהוי המשתמש נוהלי אבטחה סטנדרטים בינלאומיים לאבטחת רשת הגבלות גישה לצמתים ברשת |₪606 הגנות על 08[801% ₪606 שימוש במוצרי פיקוח רשת להגנה, אבטחה ₪ טיפול בנושאי אבטחה ברשת דזאחעודד וב-₪6 56 ואאוואאד דרישות מוקדמות על מנת להפיק את מלוא התועלת מהקורס, על המשתתפים להיות בוגרי הקורס :גזאק סד אסודסטפסאדאז אסוג6ואטואוא60 (או בעלי ידע מקביל). על מנת להפיק את מלוא התועלת מהחלק היישומי, על המשתתפים להכיר את מערכת פוא// אג/ על צדדי הניהול שבה. על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): * גזאק סד אסו6וקסא זאו אסוא6ואטואואס6 א | דאאואת6גאגוא אאסשאת אא או = 6אזואוא 06 אגץ/ו6מ6וס 29 מערכות ניהול מידע שם הקורס עמוד תרשים מערכות ניהול מירע 0/8 0 ו | ו 5ם 3 4 זאץאץס וטצטט א0א16 ץג 65 0 2-25 0 ו ור ל רד רבדל בויהירלבר טס בסנ בבוד המי 2 1 0 אסו) סא או 0/7 ווווד 777777777 , שו : 5 ערכות ניהול מידע 4070-ו משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס בסיסי, המלמד כיצד לתכנן, ליצור ולגשת אל בסיס נתונים 8וא%/₪08 שהוא בסיס נתונים יחסי. הקורס מיועד למתכנתים ולמנהלי מסדי נתונים, אשר מיועדים להשתמש ב-5!וא//808. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: ₪ סביבת 5וא%/8א אגש ₪ שאילתות ₪ איחסון, עדכון ומחיקת נתונים ₪ שמוש בתכניות כדי לגשת לבסיס-הנתונים 0 צ משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס זה מתמקד בתכנון פיזי של בסיסי נתונים אשר משפיעים על ביצועי 08א. במסגרת הקורס נסקור כלים המאפשרים בקרה על הביצועים, מעקב אחר מיקום רשומות, תחזוקת בסיס נתונים, בקרת נעילות. כמו כן נלמד מספר תוכניות שרות לתחזוקת בסיס הנתונים. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: ₪ מבנה פנימי של ₪ פרמטרים של בסיס הנתונים כיוונון ושיפור ביצועים מנגנון ה-50405101 דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = | פסאגואוא60 אא >פוודד פוא = ררוש ידע במושגים בסיסיים בניהול בסיס נתונים, מושגים במודל יחסי ומבנה בסיס נתונים פשוט. * קריאת פלטי ה-זשלוותווקס = אינדקסים = שיחזורים * תכנון פיזי של בסיס נתונים דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעל ידע מקביל): * | 5סאגואוא60 סאג פפזדודד) פוא = | אמסא * מספר חודשי עבודה עם 8כא₪ כ----- == בב-....-==- ]| בב--------] ...| בבב..--- | .== בב-.----===] בב-...---=)] בבבם...--=] בב--...----) = - )| == | כב---.===] | == ] ===כ-= | == | ב== = = דרוש ידע בשפת תכנות עילית. יעדים עם השלמת הקורס יוכלו המשתתפים: = להציג שאילתות, לאחסן, לעדכן ולמחוק נתונים מבסיס-נתונים פא מס * לכתוב תוכניות משובצות פקודות 0 או .501 זז 8/5 יעדים עם השלמת הקורס יוכלו המשתתפים: = להקים בסיס נתונים רב קבצים = לבצע תכנון פיזי של בסיס נתונים = להשתמש בצורה נכונה ויעילה באינדקסים = לשפר ביצועי 08 3 . 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס זה מסביר את עקרונות הפיתוח ב-.1א/ אג/ו ומצייד את המשתתף בכל הכלים הדרושים לפיתוח מערכות עיבוד נתונים בעזרתו. הקורס כולל תירגול מעשי של החומר הנלמד באמצעות מחשב. הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ כלים לבנית אב-טיפוס = תהליך זרימת המערכת ₪ שימוש בשפת התכנות .1 א קישור לתכניות חיצוניות 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי הקורס מציג את הכלים לתכנון טפסים ולפיתוח תוכניות המשתמשות בטפסי 1000088 כדי לקלוט ולהציג נתונים. במסגרת הקורס נסקור אח השלבים לפיתוח טופס, יצירה, עריכה ומחיקה של טפסים, שילוב טפסי 8א₪6008 בתוכניות, העברת וקבלת נתונים מתוכנית לטופס. הקורס מיועד למתכנתי אפליקציות. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ אסטרטגית המוצר ועתיד פוא ו-פואכוך ₪ ארכיטקטורת המוצר - מושגים ורכיבים ₪ פיתוח אפליקציה עם 20₪%18ש2] - ור 8 - רו | ₪ : 3 ע ₪ עבודה עם קבצים שאינם 6א/3כ1. = תכניות שרות. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): ₪ קורס | 5סאג1א1א60 8 111168 פוא = מומלץ קורס | 8128 או ידע מקביל בניהול בסיסי נתונים טבאליים. יצירת |א08 פשוט הכרת סביבת הפיתוח (0₪) מבוא לשפת ה-וסץ! שפת ה-01ש! ממשך בין תכנית האפליקציה ל-וא%ו0? ₪ אופציות מתקדמות לבקרה על ממשך המשתמש ₪ יצירת רכיבים להרצה = מודל מומלץ לפיתוח אפליקציה עם פואאסין6 = עצות כלליות בעיצוב ועבודה עם וס 0 | יעדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ להקים בסיס נתונים ₪ ליצור מסכים ודו"חות ₪ ליצור תפריטים ₪ לשלוט על זרימת היישום ₪ לקשור יישום 11 לתכניות חיצוניות 65 דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = ] פכואגוא1א60 א קדו ודד פוא'. = בעלי נסיון בשפה עילית כלשהי = ידע מוקדם בכלים לתכנון טפסים יביא להפקת תועלת מירבית מהקורס ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: א ליצור ולערוך טפסים = לשלב טפסי >ו1:6/008 בתוכניות מקור 70 צ משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללו הקורס מיועד לעוסקים בניהול, הקמה או שינוי של ישומים הרצים תחת 18א46. בקורס זה תלמד כיצד לפתח ישומים בעזרת 18א46/ א/. יצירת תפריטים, %, 8א8אך 55 ₪ וקו טוא שימוש בתוכניות העזר של 15א6 וניהול ישומים. 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס זה מיועד למנהלי ומתכנני בסיסי נתונים ולמתכנתים אשר משתמשים ב-6121//1118 לצורך הגדרת בסיס נתונים. בקורס זה תלמד על השימוש והניהול בעזרת ה-6, כיצד ה-6 מתפקד בסביבת פיתוח של ישומים ובסיסי נתונים. | = - בבב-*.*>.*..-=== = | ב---.==] ...== בבב---.---=] = בב-....---] בב----.---=] בב-...----] בבב-..*+*---=] בב-..----=] בבב-..*.----=] בב------=] בב-..----=] == | || | ]| == ]| == אא מכ אסד6 קל 66 בין נושאי הקורס: תפיסת 15א6ג רודכ /5א6ג יצירת ישום, משימות ותפריטים ניפוי שגיאות במשימות הגדרת משטחי עבודה בין נושאי הקורס: = למה 60? תפיסת ה-60 מבנה המילון תוכנית השירות 600 תוכנית השירות ₪1 המרות ותאימות דרישות מוקדמות: על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): = | 5אגואוא60 זאג פאזדו דדש פוא = שפה עילית א ידע ב 80 או פואמע 0-5 = בטיחות המילון = תכנון המילון = תחזוקה וכיוונון דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): = | 5אגואוא60 כואא פד ורד פוא = שפה עילית * רקע כללי בתפיסות ניהול נתונים 55 משך הקורס: 3 ימים תאור כללו > 65א סאג וחתפ ספא )וד הינה שפה המאפשרת ליצור בסיסי נתונים טבלאי על כל מרכיביו, ביצוע שאילתות, עדכון, הכנסה ומחיקה של נתונים מבסיס הנתונים. במסגרת קורס זה תלמד כיצד להשתמש בממשק האינטראקטיבי של .1( וכיצד ניתן להפעיל ממשק זה מתוך תוכניות. מערכות ניהול מידע דרישות מוקדמות הכרה בסיסית של מערכת ההפעלה פא אש הכרת עקרונות המודל הטבאלי ידעת שפת תיכנות אחת לפחות הכרת מבנה ₪08 1 0 אסתזססאדצ בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ ,5001 1זו/ טא 51 שאו ₪ 610 886 גיא ₪ 501 ₪ סג זא שאא גוא אוופסוא ₪ 60110%8אפאאו ₪ 05א6אג1 פוסוא .501 ועדים עם השלמת הקורס יוכלו המשתתפים: ₪ להציג שאילתות, לאחסן, לעדכן ולמחוק נתונים מבסיס-נתונים א ₪ לתכנן, ליצור ולתחזק בסיס נתונים וג כ משרד ממוחשב שם הקורס עמוד תרשים משרד ממוחשב 0/8 אפ ₪516 5-0105ק שו ו 58 סאג א 0006066606 לגל הבלכיככככגטסככת בהאמה 545 ה ₪516 1-אז-411 ...ו 6אוואואתססא: -או-.11א הלל ויר ו בכר ג בלבל ג 13 אא אגא |אג'ד5צ5 2.3צ [-אז-11 ללחהלהה ה והי כ נגטכי .2 | 3 1018 מתחילים 1/0 | 3 1,078 מתקדמים 08| רבב בג 40 | ק2 1או]ג ו ם [%את] גא | | | באו.1ןג שא סאק משרד ממוחשב 1אז.1]ג 6 ו 0פ6אאצס 5 יע 8 3 מתקדמים ותו כאא 1 באגואו 60 באו;]]א 6 א 5 ה ו 3 | מתחילים המל הש 2-ו משך הקורס: יומיים תאור כללי קורס זה מיועד למעונינים בהכרת מעבד התמלילים 1118/-5/. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ יצירה, בחירה, עריכה, ומחיקה של מסמכים ₪ סרגלים 20 ץצ משך הקורס: יום תאור כללי קורס זה מיועד למשתמשי 1118 08/ המעונינים בהכרת אפשרויות מתקדמות של המעבד. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ שלבי עבודה מתוכנתים ₪ תחומי בקרה ביצוע שינוי במסמך הדגשות שונות לטקסט חיפוש והחלפת מחרוזות עימוד והדפסת מסמכים חיתוך והדפסה חיתוך והדבקת עמודות שימוש במאיית מסמכי קיצורים וקטעים שמורים ציור טבלאות סימני בסיס וחזקה תווים טכניים תווים סמויים עיבוד ומיון רשימות מספור פסקאות יצירת אינדקס הערות שוליים מסמך רב טורי עורך מתימטי ועדום: עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים בעלי יכולת: = ליצור, לערוך ולהדפיס מסמכים = להשתמש במאיית 2 58 סת6אגצסה דרישות מוקדמות: = על המשתתפים להיות בוגרי הקורט (או בעלי ידע מקביל) 516 8לןיור ועדים: עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים להשתמש באופציות המתקדמות של מעבד התמלילים 9%/118ע/ 59 ₪ משרד ממוחשר 6 משך הקורס: שלושה ימים תאור כללו קורס זה מיועד למעוניינים בהכרת 1-א]-1]ג, מערכת המשרד הממוחשב. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ מבוא ל-1-אז.411 תפריטי [-א11-1ג מערכת דואר אלקטרוני תיקיות יצירת ושליחת הודעות קליטת הודעות ומתן תשובות תיוק הודעות 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללו הקורס מיועד למתכתנים, מפתחי מערכות המעוניינים לפתח אפליקציות בסביבת 1או-11. במהלך קורס בסיסי זה, יסרקו מושגי התכנות ב-1-א11-1. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ הגדרת מושגי תכנות ב-1-אן-11 ₪ עריכת מסכים בעזרת 18א? 10 ביטול הודעות יצירה ושימוש בקיצורי שמות יצירה ושימוש ברשימת תפוצה הזזה והעתקת טכסט הדגשת טכסט סרגלים חיפוש והחלפת טכסט עימוד הדפסה בדיקת איות מסמכי קיצורים ושמות שמורים ארון תיוק אינדקסים יצירת תפריטים יצירת מסכי קלט שימוש בפונקציות וסימבולים יצירת 808171 קישור אפליקציה לתפריט דרישות מוקדמות: על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): = שימוש ב-1-א11.1 בסיסי = סאג 18 1וה) פוא ן אגואוא 60 וה 6 1-אז-ז]ה דרישות מוקדמות: אין ועדים: עם השלמת.הקורס יהיו המשתתפים בעלי יכולת לעבוד עם מערכת 1-אז-.1] על שני מרכיביה העיקריים: דואר אלקטרוני ועבוד תמלילים. אאא ת6סתץ [ן-אן-ז ]ה ועדים: עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים בעלי יכולת לפתח אפליקציות פשוטות שישולבו ב-1-א11.1. 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 2 תאור כללו הקורס מיועד למנהלי ומתחזקי מערכת 1-אז-11א. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = תאור מבנה 1880108 של 1 או.1וא ₪ ניהול חשבונות המשתמשים ₪ ניהול תהליכי האירכוב ואיזורי .11ג1א = התאמת אלמנטים של [-או-11א וניהול תהליך ההתאמה (א0ו1א2ווא0ז60581) 0 2304-צ0 % משך הקורס: חמישה ימים תאור כללי קורס זה מיועד למעוניינים בהכרת הגליון האלקטרוני 1-2-3 1.0108 בגרסתו המתקדמת ביותר (גירסה 5). קורס מתאים למשתמשי !1/0111 על כל משפחות המחשבים (5!א// אא, מחשבי 6י, תחנות אזא! וכו') * מספר הקורס צריך להיות ו אאא אצ 2.3 [-אן-זזה פרוצדורות תחזוקה (6אזקפטאטפטסו ) = ניהול מדפסות מתוך מערכת ה-1-א11-1א = זיהוי תפקיריו של אס1אא18אוואכ א 1-או-11א. ורצירת שי1.1ק1אט'ד עבורו = התקנת 1.א411-1 דרישות מוקדמות: על המשתתפים להיות בעלי ידע: = שימוש ב-1.א1-.11 בסיסי בין הנושאים הנלמדים בקורס: = גיליונות ומודלים חישוביים = עבודה עם בסיס הנתונים של 107188 (הגדרה, אחזור מידע, עבודה עם מספר טבלאות, מיונים, התפלגויות) = גרפיקה = שימוש במודלים תלת מימדיים * קשרים בין קבצים וקונסולידציות * שילוב ועבודה עם קבצי טקסט וגיליונות חיצוניים = ידע בכתיבת פרוצדורות .161 = רצוי ידע ב- 1 דא16א 6אג)א [א:51צ5 פא יעדים עם השלמת הקורס המשתמש יהיה מסוגל לנהל מערכת 1-א11-1א 3 10105 מתחילים גירסה 3 = פונקציות 10115 שונות ועדים: עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים בעלי יכולת להשתמש ב-1-2-3 101118 על אפשרויותיו הרבות. 1 משך הקורס: חמישה ימים תאור כללו קורס זה מיועד למשתמשי 1.0718 מנוסים המעוניינים להעמיק את הידע שלהם ולנצל תכונות מתקדמות ב-1.2:3 1001:5. קורס מתאים למשתמשי 1/0118 על כל משפחות המחשבים ( 5!א אג', מחשבי 6ק, תחנות א]א) וכו'). בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ עבודה מתקדמת עם בסיס הנתונים של 5 (עבודה עם מספר טבלאות, חיתוכים מורכבים, טורים חישוביים). ₪ פונקציות סטטיסטיות של בסיס הנתונים (5חסוז6חט כ ) ₪ עבודה מתקדמת עם מחרוזת תווים ₪ שפת ה-05א6גו1א -1-2-3 10/8 מתקדמים גוסה 3 ועדים: עם הֶשלמת קורס זה יוכלו המשתתפים להשתמש באופציות מתקדמות של .1-2-5 8 7 " תחנות עבוד שם הקורס תרשים תחנות עבודה 0 רסל כמ-הס רכ [ דאואא אא 6אזאואגת06סתץ 8וספאואספכ 1 דאאוא אתא 6אואואה806? וספאצשסטס 3 6אוואזא גא אע שדדסוא/ 05 סאג וסשאוט6טס ב" 44 מצסטאוש6וס אוואוא )כ וו דאאואאסאושטא: פוסטא] ו ץוזסוא/ 09 טאה 6א]זןאוא0ץ וו 5 ד -] ב: 11 ₪ -=] 0 צ משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי הקרוס נועד למפתחי אפליקציות המעונינים להשתמש ב-08פא1ש₪6 לפיתוח יישומים גרפיים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ תאור כללי של ארכיטקטורת 55 פוססאו/וא בנוסף עוסק הקורס בנושאים: 5 אמצ שוססאזוא ב 0 .0‏ צ משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 2 תאור כללי הקורס מיועד למפתחי אפליקציות המשתמשים ב-00/8א1ו00 לפתוח יישומים גרפיים והנו קורס המשך של 6אזאוא 806 פוססאושספס ו דאואאסאוצטא: בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ [א]א אגא 5106710 סאג דאת/ט ₪ [אאואץ0 טכ 611165 ₪ טא!זדטדוו6תא זמ ספוש דואוססדא 1 דאט]אאסאנצאם 6אזואוא תע פוספאזשספק דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות מסוגלים: = להבין באופן בסיסי את טכנולוגית החלונות = לטפל בקבצים תחת מערכת הפעלה אצ = לשלוט בצורה טובה בשפת תכנות נתמכת תחת 8וא/אגש (מומלץ ביותר 6) יעדים: בסיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = לתאר 018% ןמס 6אזואואגת ססוג = לתאר את המרכיבים בארכיטקטורת 8שסקאןש6פ/א * לתאר את אופן הטיפול בארועים (פדא/) במערכת * להשתמש בקריאות ל-118א = להשתמש ב-6סופאוווזאו זואןססדא = ליצור חלון תוך שימוש ב-11א.1001 אספאוספת = להשתמש ב-א6אזאו 868 סאגו 1 זאאאסאצא> 6אזא 0 משספאז ששכ דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס: = 6אזואואה06סאץ פשססאוש6טס | דאאואאסאו/טא: = וכן ידע ונסיון בתכנות ו-6א880661 של 2716171085 א פאז יעדים: בסיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: * לתאר ניהול ארועים, כולל השמוש ב-140185 אס 51 אד אס דא * לתאר ניהול הבחירות, כולל 05 ג6ואטואןא60 דאאזו6 תשידאז * להשתמש ב-דא₪דא60 6711165 אוד 0 = לתאר את זא6סוש זואוססדא ו 5 אצת משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 2 תאור כללו הקורס מיועד למפתחי ממשקים לאפליקציות המבוססים על כלים קיימים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ ש1071 605% 6חג פס אזוס6טם ג ₪ הבדלים סאמ זוא ל-310718 פשססא1א6מס תחנות עבודה תע עד 057/10 סאג אא )טכ דרישות מוקדמות ידע בעבודה עם חלונות. נסיון בשפת 6 נסיון במערכת הפעלה ואט/אואזו!) הכרה בסיסית של 6אוואוא 00 .וו ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ לתאר המרכיבים הבסיסיים בארכיטקטורת פ/סקאן//א ₪ הכרת מרכיבי בסיסת אויזסוא ₪ תאור והכרת אץו01וא/סקאוש86 ואג ספ ₪ הכרת 710015 6אוזאסץ הנדסת תוכנה | = שם הקורס תרשים הנדסת תוכנה 38 5 שא ג אצ סא | את ו ב | 99 | זאש1ג:6גא\ג 6אןסאזטוויו 5 לימוד עצמי א ט 0-.- שי משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס בסיסי המציג בפני מתכנתי אפליקציות ומפתחים כיצד להשתמש בששת כלי ה-זַ8פאג/. יושם דגש על השמוש בכלים ליצירת מתודולוגית תוכנה, שבה תפותח התוכנה בצורה יעילה יותר. הקורס כולל הרצאות, הדגמת המוצרים ותרגול. 40% מזמן הקורס יוקדש לתרגול. תרגילי המעבדה יעינקו למשתתפים את ההזדמנות לתרגל את המיומנויות והמושגים שלנמדו בהרצאה. תוכניות הדוגמא ותרגילי המעבדה יהיו כתובים ב-א0818? ו<60801. | == == = בב-].-=== .== בב--..--=] ]| בבב--.----] בבב--...--] בב---] בב-.-.--- כב-----= = =======] | == =] =====-=] | סאפ דאוא ספ 05 דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): 1 פאג1א1א60 סאג פפויחו) פוא ובעלי ירע ונסיון בשפה עילית של ה-א/ המשתתפים יפיקו תועלת מירבית אם יהיו בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): 1 שמא המת פואע 6או2ודה) יעדים עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = לתאר את מודל מחזור החיים הטיפוסי של תוכנה = להשתמש ב-6%18 כדי לארגן את קבצי הפרוייקט * להשתמש ב-5ואוא כדי לבנות מערכות תוכנה * להשתמש ב-58! כדי לכתוב תוכניות = השתמש ב-ג56 כדי לראות את המבנה של מערכת תוכנה = להשתמש ב-6? כדי לנתח ולבחון את הבצועים של מערכת תוכנה 99 ופול . שה 1 606 7 הוה יי'י 1 יו .וו וו יווהו אל : דיגיטל - מרכז הדרכה ת.ד.2033 הרצליה 46120 בקשה לרישום לקורסים ברצוני לרשום את (שם מלא באנגלית) ת.ז. (שם מלא בעברית) לקורס קוד הקורס שיתקיים בין התאריכים אנו מאשרים כי המועמדים שלנו עומדים בדרישות המוקדמות של הקורסים להם נרשמו. ם א אנו מתחייבים לשלם את עלות הקורס כנגד המצאת חשבונית. ם א הקורס הינו על חשבון רכישת מחשב א. מספר אנו יודעים כי אם ברצוננו לשנות את מועד הקורס עלינו להודיע לפחות שבוע מראש, אחרת נחויב בתשלום. שם המזמין שם החברה טלפון חתימה וחותמת כתובת למשלוח חשבונית ו אגף השיווק 491/53 מרכז הדרכה ת.ד. 2033 הרצליה 46120 טל. 052-593373 | ------- 0 טבלת קורסים וולי - דצמבר 19% דצמבר 86 222 |12 12 112 | 2 נובמבר טסא ל |10.11 אוקטובר 061 20 159 | 9 ₪ ספטמבר 58 אוגוסט 188 |28 | 19 | 9 % ) )- ₪ 6 יולי ₪ 147 | 217 | 287 | 48 | 8 ₪ > המ ממ הקורס | צבירה 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 דאטןא אגא מסאאהסיוטץ [אד5צ5 פא רשימת הקורסים 61 אמצ פואצ/אגא - א | הסא אס פא 1 5 אגאוא60 סאג ןד וד פוא 1 6שאגא]א60 אא ד וד וא 1 דאא אגא אצ א 1 אא 6 אגא ]א 1 צ5 פא אית צדא 50 5 צ5 א אא 6 אגא ]א דצ המד וטא | ] פא דדמ א שאן2 זט 1 פא דד וא שאזלות 1 415 אא דא פוא 1 15 אא דא פוא 7 אס פאז אגא | | > 4 55 00 גוא פוא + 5 15 5 > ₪ | | | | | | וש ] % 110 86 [ כ 006 6 סמסאגשכא | | ן ן ן כ | | 5 | 82 | 1 | | ב | בס | 3 | 10 ד | 0 20| 30| 610 | 299 | 229 | 159 | 89 | 9ב | 258| 188 | 18 | 48 | 287 | 7ג2 | קצב | ל | | 0 ו ]| | | 4 | | 0 9 / 1 אגא 60 סאג הזד אזפיהוט צ / | | 2 , ששששש שי | | | / / /. 2 1 דא 0 אגא אד 5 אזט | ₪ | א 4 2 6 ואס אזהזט 6א1ל זו | | [ ן הון - יו | ן 6 0 1 אסדוג6ואטואואס6 אס סד אסזה6וססאיואו קן ן ד 22 ] | 110 1 6אזאוא סע אב שאסצס : ן -. 0 | 0 0 . 2 1 אא אגא א סשתשא א > ו -=] 2 זו אא אגא אסא י | 7 ₪ ]| ש=------| | % 6 1 5 1 זאד 1 שאזאתסשטא אאועט | / ן 1 ו ו / 1 אא 60דאז 6אז61 5 אס ג-1פ/א גצ 5 1 560 זטשאסטכ אאסש תא | א 4 ך / 107 ספ 3516 5-11 85-ל אצ = - ו 0 אפ 516 1-אז .11 1 שאזאאההססתק 1-אז.גזה 2 אא אגא ואדד5צ5 2.3ע ג-א זוה 5 110 - 5 - מתחילים 1-2-3 107708 הד 5 0 ₪- ₪ ₪7 [2ך|כן | 52 | 82 | 2 | 4 | דד | 10.11 | 3.11 |27.10 | 20.10 | 13.10 | 6.10 | 29.9 | 22.9 | 15.9 | 89 | 19 | 25.8 | 188 | 11.8 | 4.8 | 287 | 217 | 147 מתקדמים' 1-2-3 1.075 1 5]א/י/מכת אוגש זז ]אשת כת אוש [ ות מ 5 /א וש נא 1-10 1 סד אסנד6טכסוודאן 1 וססאז סא ]זז 5וסכאזוסט .06 05/1077 8 ואס 5 זאש 6א51ז דאמ]אץסת תק 55 0 לכבוד נא צרפו אותי לרשימת התפוצה במטומן דיגיטל סופ ]אצ ך] מרכז הדרכה ו [ ו [ 565 אחוזוט ך] | 88 אסאושא ] [ גוסו ךז ו הסוהוסוט ג וס ךז סוסא ךם ן ופ 8 ך] : בו גת ךר קורסים ללימוד עצמי ך] ו שם חברה בתובת חברה מיקוד [ [ [ ו [ [ ן ן ן לכבוד נא צרפו אותי לרשימת התפוצה במסומן דיגיטל 5 אא ה מרכז הדרכה 5 אתוט הז 00 8 האוא ד סוה תמסוח ] חסוזגומסזטא 01006 ב סא ה ותופח 5 ךז 5 6 [ג6ת רש קורסים ללימוד עצמי ] שם שם חברה בתובת חברה מללו ו =-------=--- == טלםון | לכבוד נא צרפו אותי לרשימת התפוצה במסומן | דיגיטל 50608ץ5 5וא/ג 1 ן מרכז הדרכה יאוס םם [ 8 8 סוסא 1 [ 1303661 מסווהומזס/ת1 1 ן מסווהותסזטוג 0166 [ ן ו ךז [ ותופח 5% 1 ו 8568 6מויד 8681 1 ן קורסים ללימוד עצמי [) שם ב ן | שם חברה מנ 0 + | בתובתוחבההי יי 7 8 מיקוד טלפ[ 7 | |