הזמנה לכנס לקוחות דיגיטל

OCR (הסבר)
ו 1 ה וננל לקותות דיגיעו נשמח אם תכבד אותנו בנוכחותך באירוע זה שיתקיים במלון דן פנורמה תל-אביב, ביום ה', 27.3.97 בין השעות 22:80-19:00 על סדר היום: קבלת פנים תוכנית אמנותית דיגיעל הלום ובשנות ה-2000 הנס דירקמן, נשיא דיגלטל אירופה עידן השותפויות יגאל בר-יוסף, מנכ'ל דיגיטל ישראל קוקעיל חגיג נודה על אישור השתתפותך אצל אינה זאבי, טל. 7 אן פקס. 09-9566197 הזמנה זו אלשית ואינה ניתנת להעברה 5 0 9 כנס לקוחות דיגיטל 27.5.97 מ .