DBSI – מערכת משולבת לניהול מערכות תעשייתיות/מסחריות

חבילת התוכנה DBSI, הינה חבילה מלאה לאינטגרטיבית לניהול עסקי. החבילה מאפשרת פתרון מלא וגמיש לטיפול במערכי השיווק, מלאי, רכש וניהל ייצור בחברה.

OCR (הסבר)
[6סת - מערכת משולבת לניהול מערבות תעשיותזות/מסחריות מ חבילת התוכנה זַפפפ, הינה חבילה מלאה ואינטגרטיבית לניהול עסקי. החבילה מאפשרת פתרון מלא וגמיש לטיפול במערכי השיווק, מלאי, רכש וניהול ייצור בחברה. 851 מבוססת על לוגיקת זזקאוא המעניקה למשתמש את תכונות המעגל הסגור בתכנון, ביצוע ובקרה עם אפשרות לתכנון קדימה ואחורה (6אז1 50 פא סוס 8/ תסו סת) עם גמישות מירבית. גמישות זו, מאפשרת יישום פתרונות ייחודיים למשתמשי המערכת בהתאם לצרכיהם המשתנים ובאמצעות שימוש בפרמטרים של המערכת. יתרונה של 851 הוא היותה מורכבת ממודולים שונים הניתנים להפעלה עצמאית כל אחד לחוד ועם זאת קיים שילוב מלא בין המודולים השונים. המערכת כוללת את המודולים הבאים: ניהול מוצר/פריט ניהול ובקרת מלאי ניהול רכש ניהול שיווק ומכירות ניהול ובקרת ייצור תכנון דרישת חומרים ₪ תכנון ייצור 1 תוכננה להיות קלה לשימוש, דורשת מינימום הדרכה למשתמש ומאפשרת למגוון רחב של משתמשים במפעל שימוש יומיומי בתוכנה. מאפיוני תפעול: ₪ עירכוז מקוון בזמן אמיתי של נתונים. ₪ גישה ישירה למסבי עזר ותעוד בכל הרמות מתפריט ראשי ועד לרמת שדה. ₪ אפשרות תחזוקת מסכי עזר ברמת משתמש. ₪ עד 45 טבלאות לשליטה והפעלת המערכת בהתאם לצרכי המשתמש. ₪ הצגת טבלאות במקוון לאיזכור המשתמש בעת הקשת נתונים. ₪ עד 9 רמות מידור למשתמשים, ₪ רב מטבעיות למערכות מלאי, רכש ולקוחות. ₪ בקרת דו"חות 5200188 סקט - להצגת דו"חות על גבי מסך והדפסה סלקטיבית של דו"חות. ₪ שאילתות עם מספר רב של מיונים להצגה על גבי המסך לפי בחירת המשתמש. ₪ דו"חות עם מספר רב של מיונים וחתכים לפי בחירת המשתמש. קטלוג פריטים ועץ מוצר: ₪ בקרת מספר ומהדורת שרטוט. ₪ בקרת שינויי הנדסה וניהול מספר בועה. ₪ ניהול לפי תאריכי תוקף. ₪ איפיון לפי תקנים צבאיים. ₪ העתקה, החלפה כוללת וביטול מלא בעצי מוצר. ₪ מקדם פחת והגדרת חפיפה בזמני ייצור ס). ₪ מבנים ערטילאיים ()אסדא ג1וק). תהליבי ניתוב: ₪ העתקה והחלפה כוללת מהרכבות אחרות. ₪ שעות לגודל טידרה או כמות לזמן ייצור תקני. ₪ ארבע רמות הגדרה: מפעל, מרכז עבודה, תחנת עבודה, מכונה. ₪ ניהול ותחזוקת כלים לתהליכי עבודה. ₪ הגדרת תהליכים אלטרנטיביים, חפיפה וקבלני מישנה. תמחיר: ₪ תקן, בפועל ומחושב ף1-זאא/) בחתך עבודה, חומרים ותקורה. ₪ גלגול תמחירי בעץ מוצר ותהליכי עבודה, ₪ ניהול תאריכי תוקף ומעקב אחר שינויי תמחיר. ₪ עלויות כלים. תפעול הזמנות תכנון ייצור - מכירות תכנית עסקית ביקוש מישלות זומון אב ניתוח מכירות 0 ניהול ובקדת תכנון חומרים ייצור ניהול ובקרת מלאי ניהול ובקרת רבש תכנון עומסים מפורט עומסים תכנית ייצור מתאימים? מפורטת כן פקודות עבודה ניהול מלאי: ₪ ניהול רב מפעלי ורב מחסני. ₪ ניהול ומעקב סדרות ,601801 ד0.). ₪ ספירות מלאי מחזוריות וניתוח גרפי, ₪ הצגת מלאי לפי פריט ו/או מחסן. ₪ ניתוח מלאי 480. ₪ הקפאות והקצאת מלאי לייצור ומכירות, ניהול ייצור: ₪ הפקה וניהול פקודות עבודה. ₪ מעקב אחר מצב תהליכי עבודה, כמויות, מלאי בתהליך ותמחיר. ניהול פקודות עבודה לפי עדיפויות. הצגת חוסרים לפקודת עבודה. ניהול מעקב סדרות 60101 1/07). הווח שעות עבודה והשוואה לשעות נוכחות. ₪ הווח חומרים, כמויות שבוצעו ופגומים, | קיבולת מרכזי עבודה עומסים מתאימים? ן עץ מוצר לא ניהול רכש: ₪ אחזקת נתוני ספק. ₪ הוצאת הזמנות לספקים ושיוכן לפרוייקטים. ₪ הזמנות רב שנתיות, קבלני משנה והחזרות לספקים, ₪ מעקב אחר הזמנות לפי ספק, פריט, הזמנה, פרוייקט, תאריך אספקה, סופק/לא סופק. ₪ מערך ספקים מורשים ואופשרות הדפסת מס' פריט ספק בהזמנה. ₪ תחזית תזרים מזומנים, תכנון ייצור וחומרים; ₪ קהוא- 00 דסא ר- אס תא ספת ₪ עץ מוצר לפי אופציות. ₪ ביצוע זימון אב (85/א) בסימולציה. ₪ תכנון רב שנתי. ₪ מערכות מקוונות קוא ה-קאוא. תכנון משאבי ייצור: ₪ העמסת תחנות עבודה קריטיות לפי 125 וניתוח מקוון בהצגה גרפית של עומס תחנות. ₪ ביצוע העמסה לפי תוכנית ייצור בפועל או סימולציה. ₪ ביצוע העמסה מפורטת לפי ?8!א וניתוח גרפי מקוון. ₪ תזמון פקודות עבודה לצורך פילוס עומסים בתחנות עבודה. ₪ הצגת פרופיל ניתוב והעמסה פריט אב. ₪ עידכון העמסת תחנות במקוון כתוצאה בתוכנית ייצור (5א). ניהול מכירות ולקוחות: ₪ ניהול מערך לקוחות. ₪ ניהול הזמנות מלקוחות כולל הזמנות רב שנתיות. ₪ קישור למערכת אשראי ללקוחות ותזכורות בהתאם. ₪ הוצאת תעודות משלוח, תזכורת חריגה מאשראי, מצב הזמנות פתוחות ללקוח והזמנות בקונסיגנציה. ₪ איסוף אריזה למשלוח פריטים ללקוחות מול מערכת רב מחסנית. ₪ מערכת מחירונים בחתך לקוח, לקוח-פריט, קבוצת פריטים, ₪ מחירונים מדורגים (עד סו דרגות) ומערכת הנחות לפי פריט/לקוח. ₪ ניהול מערך הפצה דרך סוכנים כולל חישוב עמלות. ן ₪ ניתוח מכירות לפי פריט, איזור, סוכן, | תקופתי. ₪ דו"חות תחזית מכירות. מ.י.ט (1.1.17א) תעשיות תוכנה בע"מ חברת מ.ו.ט (11א) תעשיות תוכנה בע"מ הינה בית תוכנה ומערכות שהוקם במסגרת קבוצת אפליקום מערכות בע"מ. מ.י.ט מתמחה בניתוח מערכות מידע, מיחשוב מערכות אירגוניות, במתן פתרונות תוכנה מלאים ויישומם במערכת מורכבות וזאת בהתבסס על כח אדם מקצועי ומיומן וחבילות תוכנה מוכחות. מ.י.ט מתמחה ומרכזת את פעילות קבוצת אפליקום מערכות בע"מ בתחום מחשבי דיגיטל (סדרת מחשבי אג)). קבוצת אפליקום מעטיקה כ-40 אנשי מקצוע, מרביתם בעלי נטיון של 7 שנים ומעלה בעלי תארים אקדמיים בתחומים רלוונטים (מדעי מחשב, הנדסת ייצור, מינהל עסקים, כלכלה וכדומה). צוות מיקצועי זה מהווה תמיכה וגיבוי לפעילותה השוטפת של מ.י.ט תעשיות תוכנה בע"מ. מ.י.ט פועלת בעיקר בתחום המגזר המסחרי התעשייתי. בין לקוחות קבוצת אפליקום מערכות בע"מ נמנים: צה"ל, תע"ש, ישקר, אסטרונאוטיקס, חנייה, פזדתעשיות, זיקה אלקטרודות, גוטקס, גלי, ליגת, מפעלי קיבוץ אפק, 801, מיפרומאל, קדח, סיגמה כימיקלים, אלטק, דובק, המסלול, מטל"מ, מתכת חניתה, גניר, רוקר אינטרנשיונל, 6.1 ועוד. במסגרת הפתרונות אותם מציעה חברת מ.י.ט תעשיות תוכנה בע"מ ללקוחותיה, נכללות חבילות התוכנה: 8 -- | חבילת תוכנה לניהול הלוגיסטיקה, תכנון ופקוח הייצור, שווק ומכירות הפועלת על מחשבי פואץ/א ג 8 -- חבילת תוכנה לניהול ממוחשב של פרוייקטים הפועלת על מחשבי 6 ו-אץ. פוזאפא --מחולל יישומים למחשבי אלא המידע שבפרסום זה הוא נכון, לדעת דיגיטל, לתאריך הפרסום. ייתכנו שינויים במידע האמורוזאת ללא מתן הודעה מוקדמת. דיגיטל אינה אחראית לטעות או השמטה בפרסום זה, מאש הפק.