הכינוס ה-15 של DECUS ישראל

איגוד המשתמשים במחשבי דיגיטל

OCR (הסבר)
מרכז הננטים - מלון דן פנורמה 8 ביוני 1995 הכינוס ה 5 1 עול יו ראד איגוד המו מחשבי דיגימל יום רביעי, 7 ביוני 8 סמינרים מקצועיים לבחירתץ: אזאש [גוופום כשרת ייחודי ליישומים מסחריים, 03 ₪זסשו6ה:.1 מא' עד ת' , א9 463 הדור הבא, טכנולוגית לקוח/שרת למקבלי החלטות, אוטוסטרדת המידע, קישוריות מערכות מיחשוב אישי, ניהול סביבת יישומים מבוזרת עם 1 פאוסטחו/ו, ניוד ישומים לסביבת גחקןג. יוס חמישי, 8 ביוני 9 הרצאות ב-6 מסלולים: קטסוסאוט\, כלי פיתוח לסביבת 6/8, ניהול מערכות מידע בעידן ה-6/8, אוטוסטרדת המידע, כלי ניהול ותקשורת, ו-8605כ למנהלים. אורח הכבוד: סגן שר החו4 מר *יוסי ביילין הרצאת פתלחה: >פוןו6! פ6א, סגן נשיא דיגיטל העולמית לנושא 06/5 אשר ידבר על הנושא וזו וטוט 15 מ6קס. הרצאה נוספת של פַחו61 %6 במסגרת הכינוס: אסטרטגית מערכות ההפעלה של דיגיטל. אורחים נוספים: סווסצוו0 סחוא, מנהל ה-פחח6טהוקחם של דיגיטל אירופה, אשר ידבר על מדיניות מוצרי התוכנה של דיגיטל. [[ג "10608" מוס!, אשר ידבר על א[אט במאה ה-21. 6ו[[טסחג עְט6, מנהל השיווק האירופאי של 6סטואחו. דוברים במליאות: אריק פישל, יוייר הנהלת 005מכ ישראל. יגאל בר-יוסף, מנכייל דיגיטל ישראל. 6500 סתספוה, סגן נשיא דיגיטל אירופה. במסגרת הכינוס תתקיימנה 2 תערוכות תערוכת יישומים בהשתתפות החברות מיקרודאטה, 51א, דע-רוס, ברקו 156 מיעד, עמיגר, משוב, גיניוס, תדיראן מע' מידע, .801, לודן ומכללת הי-טק. תערוכת דיגיטל עס תצוגות עו( |גטחו, מוצרי תקשורת, מוצרי תוכנה, מוצרי שירות, 6תגוח06 מס סט6ג, אינטרנט, טפט[ [1, זסופה [סטזטד ופינת: המידע '"ימפיצי ציוד דיגיטל לשירותךיי. כבכל שנה, גם השנה תסתיימנה ההרצאות ב''שעת הקסם'/, בהנחיית שלום אלקין ובהשתתפות הקוסם ליאור מנור 0 / בגמר הכינוס יתקיים קוקטייל חגיגי והופעת / | ד סנדרסון ולהקתו 5 ויה אל לקבלת פרטים נוספים, הרשמה ובירורים בטל. 03-6482833, 09-5938427 ,.