הכינוס ה-14 של DECUS ישראל

איגוד המשתמשים במחשבי דיגיטל – הזמנה והרשמה

OCR (הסבר)
,44.5%5..5.'% 2 , 8 : ו‎ . 3 3 "ק‎ ל זאו הכנס ה- דבו יושב הואש יו ו סדו יום ב ישיבת המליאה ו סמינרים ב הוצאות 0 דצדר ‏ יועעו דג גג זג ירושלים, י"ט באדר התשנ"ד 2 במרץ 1994 חברי דקום ובאי הכנפ, שלום וברכה. חודש מאי הגיע, השמש והאביב דופקים על הדלת, ובאופן טבעי הגיץ גם הרגע לעשות קצת סדר בראש, אחרי שנה של פעילות אינטנסיבית . . . האתנחתא המקצועית של כנס "דקוס" הגיעה. בשנה שעברה עלינו לטובה, הוסיפו במילון המקצועי שלנו >6זס2/טו₪ נוספים, שתרמו ליותר מבוכה ובלבול בברנג'ה שלנו. מה מסתתר מאחורי ה"זימזומילים" האלו, מה הם החידושים המשמעותיים, מה הם הנושאים השייכים באמת להשקפת עולם בסביבת מערכות מידע של שנות ה-2000? לאיזה כוונים אנחנו מובילים את המערכות, האם יצרני המיחשוב, תוכנה וחומרה כאחד, מבינים את הצרכים שלנו, האם אנחנו המשתמשים, מובילים את המהלכים, או שמא אנו מובלים על ידי הכוונה מגמתית של היצרנים? אנחנו מתמודדים יום-יום עם תהליכי קבלת החלטות שהשפעתם על האירגון הולכת וגדלה, אנחנו מתבקשים להציע וליישם יותר ויותר פתרונות, בפחות זמן ובפחות תקציב. כל מי שמרגיש על עצמו את כובד האחריות כלפי האירגון שלו, כל מי שמרגיש שמערכות המידע הופכות להיות יותר ויותר "לב האירגון" ומקור להצלחה, אך לעיתים גם מקור לכישלון, כל אלו חייבים יהיו להיות אתנו בכנס "דקוס" הבא. כנס "דקוס" מציע השנה סמינרים מקצועיים "487 1146 0% 51/15" ברמה הגבוהה ביותר. עשרות הרצאות מחולקות לפי מגמות השוק, ומותאמות לצרכים הספציפיים שלך. ובעיקר, כנס "דקוס" מציע כבכל שנה, להיות לבמה מקצועית וחביבה, להחלפת מידע בין משתמשים. היתרון הגדול של כנס "דקוס" שאצלנו אתה הופך את הניסיון של אחרים לרווח שלך! הדגש על החלפת מידע בין המשתתפים, ימשך עד שעות הלילה. נפתיע אתכם, בארוחה אינטימית ומפוארת, מלווה מוסיקה בסגנון צאדאש60, ריקודים 707-אסא, ואוירה מיוחדת של משפחת "דקוס". הכינונו לכם השנה תוכנית מלאת הפתעות, והנני שמח להזמינך אישית להשתתף בכנס השנתי של "דקוס", הבמה האמיתית של המשתמשים! זכור כנס "דקוס" בלעדיך זה לא זה! 2 אריק פישל, כנסת ישראל יו"ר הנהלת 2005 ישראל יום רביע', 11 במא'י 1994 0 - 09:00 -. .. .. התכנסות והרשמה 0 - 13:00 >=" " ">>> > סמינרים (התחלה) 0 - 14:00 הפסקת צהרים 0 - 18:00 סמינרים (המשך) יום חמיש', 12 במאי 1994 0 - 09:00 > >>> התכנסות והרשמה 0 - 11:00 ו בת ומליאה 0 - 18:30 ההצאות 0 - 20:00 עתוהקסם 0 - 23:00 - . . ארוחת ערב והופעה אמנותית ישיבת מליאה שעת הקטמים - 555510₪ ₪616 בישיבת המליאה ישאו דברים יו"ר הנהלת 08005 אריק פישל, מנכ"ל דיגיטל יגאל בר-יוסף, וכן אורח כבוד. יש גם חסוצצספ טוטַג1א, איך אפשר בלעדיו? כמו תמיד, מנחה שלום אלקין, בסיועו המקצועי של ליאור המרצים המרכזיים בישיבת המליאה יהיו: מנור. 5 ש6חט] זב 1 6זמ זט 0 ) ארוע חברתי אשר תדבר על מצבה העסקי והפיננסי של דיגיטל העולמית, וכן: התשלום עבור השתתפות בארוע כלול במחיר לכל מי ששילם 05 מחיר מלא (כינוס או סמינר של יום שלם). משתתפים בסמינר | הטהונסק 60 והטוחקטף5 1218111 /טהחטטהוטח 01 זטוסטחוכ |צשוחווסטך - דודי מרגלית : קישוריות מערכות מיחשוב אישי - וטוואשטותן 6 = / 6 | חיים רוטנברג הזומ 5/5 השק וג הג ה . 7 / > עופר גן ₪ וו ו וא 7 - : 0 6 ו 0000 2 - ו 1 3 ק 7 ל ו 00| ן יוחאי גל : סקירת בסיסי נתונים (המשך / 8 = ארתור למפרט = אבטחת מידע הלכה למעש ו 9 = עירית ליפשיץ : 0 | יעקב קניג ו = 11 = נמןדובדמי 12 = = מ מוהייט/א. צפריר ו 3 > זאו מנדל 2 5 פהה-לקפלה--2>-כה-*4דפטרהקסת-צםהש2,-.-שש., - ו ו סקירת בפיפי נתונים על בלטבורמות דיגיטל מרכז הסמינר: יוחאי גל/דיגיטל משך הסמינר: 09:00 - 18:00 בסמינר יוצגו ביום אחד בסיסי הנתונים העיקריים הפועלים על פלטפורמות דיגיטל. הסקירה תהיה בהיקף של כשעה אחת על כל בסיס נתונים, והיא תהיה טכנית בעיקרה (לא שיווקית). למי מיועד הסמינר: לאנשי מקצוע ומנהלים מקצועיים הרוצים לקבל עידכון לגבי בסיסי הנתונים הנפוצים בשוק, מה הארכיטקטורה הטכנית שלהם ולאיזה כיוונים הם מתפתחים. להלן רשימת ההרצאות בסמינר (לפי סדר השמעתן:) שם בסיס נתונים חברה מציגה 5 גו'ן ברייס 8 טכ"מ 5א יעל אזוא0-א]ז קום 8= דיגיטל פא 2001 ניהול סביבות מיחשוב מתוחות והטרוגניות - עקרונות, מרכיבים וכלים מרצה: ערן גורב/דיגיטל משך הסמינר: 09:00 - 13:00 סמינר זה מהווה מבוא לסמינרים של אחה"צ, שיתמקדו במוצרים לסביבות ספציפיות. בסמינר יוצגו העקרונות המנחים לניהול סביבות מיחשוב פתוחות והטרוגניות, כללים שצריפים לעמוד לנגד עיניו של מנהל המערכת בתכנון מערכות המידע וכל הכרוך בהן. הסמינר יתמקד בנושאי 6פגזטו5 לסביבות פתוחות ומוצרי. ניהול, מקבוצת ה - זטוחוטטעוטק, המשותפים לסביבות 15אחשק0 1 - אוח. סייו[ כ בתום הסמינר יכיר המשתתף את: ₪ עקרונות ממשק ה - 8051, שימושיו וחשיבותו. ₪ תורת ה - 410א, התפתחותה, מרכיביה ויישומיה. ₪ מגוון אמצעי האיחסון של חברת דיגיטל (דיסקים, טייפים, כוננים אופטיים וכו') ₪ 6%זס\386זסו5 - ארכיטקטורה מתקדמת לשילוב אמצעי איחסון במערכות מידע. ₪ ₪51 - עקרונות ויישומים. ₪ מוצרי זטוחטטע1ס משותפים לסביבות 15א/ח6ק0 1 - אוחש. כלי פיתוח לפביבת שרת/לקוח בפתוחה מרצה: אריה לוי/דיגיטל משך הסמינר: 09:00 - 13:00 אם אתם עומדים בפני ביצוע מהלך של שחולופק!1, פחו?ופחצוסכ] או פחושופוווטו לסביבת שרת/לקוח, אתם זקוקים שיעמדו לרשותכם כלי פיתוח לסביבת הלקוח, או טזגצווחסז] כפי שהוא מכונה לעיתים. מגוון רחב של כלים מסוג זה משווקים בישראל, ובחירת הכלי המתאים ביותר לדרישותיך הספציפיות אינה קלה כלל. כדי להקל עליכם את המלאכה, ריכזנו במסגרת הסמינר מצגות והדגמות של המוצרים המובילים בשוק. מוצרים אלו הם מוצרים פתוחים, המאפשרים פיתוח יישומים מול מגוון רחב של שרתים ובסיסי נתונים. במיסגרת הסמינר יציגו נציגי החברות המשווקות וידגימו את הכלים הבאים: (הרשימה על פי סדר הצגת המוצרים): ₪ [אג1 - חברת ₪15 ₪ 1016 - חברת משוב ₪ 000%-1/15 - חברת 1:0705011/| ישראל ₪ ז06]וטסזטאוס - חברת טכ"ם ₪ וס הו/.50(1 | - חברת קונתהל ₪ 1806 - חברת 0871 5זס//אה:! בתרון אינטגרטיבי ל- םהב/שקטסח שם המרצה: מוטי סדובסקי, יריב שפירא/דיגיטל משך הסמינר: 09:00 - 13:00 אזס\אחו.1 הינו מוצר דיגיטלי חדש, המופעל בשיטת ו6טןטס 6 0, והמהווה פתרון מלא למיחשוב 6ג\קטסזס ("קובצה") המתאים לארגונים, מחלקות וצוותי עבודה. >אחס\אחו.1 הינו מוצר "פתוח" המהווה אא0/ום]אג את לישומי המשתמש והניתן להתאמה לצרכי כל ארגון וארגון (שילוב ישומים חיצוניים וכו'). תצורות אפשריות: 6% אפשריים: ‏ 500, אתווש, |05, ובעתיד גם דא, ]א שחטק0 (אגש ו-הוקוג) ועוד. 5 אפשריים: 05₪/1/]גוסוא ,.א]//6ק, 6גוא אחוו/ווסוא. פרוטוקול תקשורת: ו6ח6מכ, ?160/1, ובקרוב גם אק;] של ||שצסצז. המוצר מבוסס על 8 טבלאי, כאשר ניתן לבחור בין: 4016זס, אוווחס]ם] ,6%זפח] ובקרוב גם 08א, 1- 598%6. המוצר מבוסס על ארכיטקטורת שרת/לקוח חדשנית הנותנת פתרון לבנית שולחן עבודה ממוחשב. ב-אזס/ 1.188 משולבים שרותים פנימיים כגון: דאר אלקטרוני, פקס, בקרה על גרסאות, תיק תזכורת, מערך תיוק, חתימת מסמכים, צוס1]אזס\, שיתוף וחיפוש מידע ועוד. ה->אזס\אחו.1 מאפשר שילוב של ישומים שונים בתחנת הקצה דוגמת (על 06): 6זס\, 60611601זס/ל, ותוסחסאוסק, |טטאם ועוד עשרות ישומים אחרים. הירחון 6וץ₪ העניק לתוכנת >אזט\אחו.1 את תואר התוכנה המצטיינת של תערוכת ‏ 93 א06)א60 בתחום ה- ששה 00. 4 חן ח%66 טע'סעו 6זבשו5011 פב6חופטפ 681 116 1% סע אחז [" "שהזוז פחס! 0 0 ושורב ו ביוח 5ושחפקס על הק ות קישוריות מערכות מיחעווב איש' -חסו84ז9+חו 6ק שם המוצה: דודי מרגלית/דיגיטל משך הסמינר: 09:00 - 13:00 דיגיטל הכריזה בשנה האחרונה על גירסא חדשה ועיקרית לתוכנת הקישור של %'6ק ומערכות הפעלה ברשת. תוכנה זו, 5 טוודת, הנמצאת בגירסא ‏ 5.0 הינה משפחה של מוצרים הפועלים הן בצד השרתים (זששז59) והן בצד הלקוחות (18ח6ו[")). בפיתוח המוצר הושם דגש על מתן פתרונות מודולריים לשילוב של רשתות 76 בסיסיות ובכך הוא מהווה תשתית נאותה לישומי לקוח-שרת. הסמינר השנה מהווה המשך לסמינר שניתן בשנה הקודמת תוך הרחבת הפונקציונליות הניתנת בגירסא 5.0, קישוריות ברשת רחבה והתמקדות ביכולת הקישוריות בסביבת מאגאודמא (נובל). הסמינר כולל סדרת הרצאות שכולן תלוונה בהדגמות אמת והוא יהיה מורכב מ-3 חלקים: 1. קישוריות %'6ץ בעזרת >אזסצות1ג? גירסה 5.0 - מבוא לקישוריות %'6ק. - מבנה גירסא 5.0. - לקוחות ושרתים. - שליטה בקרה וניהול. = טיפים. 2. קישוריות 6% ברשת רחבה אג/. - מבוא לקישוריות ב-אג/. - קישור 6?: א-סינכרוני. - קישור 6ק: א25/!50.%. - קישור אג.1 של %'6ק. 3. דיגיטל בסביבת שזגשווטאן - רקע ברשתות נובל. - יחסי הגומלין בין דיגיטל לנובל. - ₪ ודא בצד הלקוח (6ק). - םתה \דשא בצד השרת (18א//אג/, ?אא גתקןה). - הדפסות בסביבה משולבת טא גאוד א. - עם המבט לעתיד. זסעז50/+ה0116) ה6ככ0) חב הז זס+8ז6+ח! 3% +חסרההסזוטת= שם המרצה: חיים רוטנברג /דיגיטל משך הסמינר: 09:00 - 13:00 אירגונים רבים מחזיקים את הנתונים העסקיים שלהם בצורות שונות: מסדי נתונים טבלאיים של יצרנים שונים, קבצים קונבנציונליים וכו'. מאידך דורשים משתמשי הקצה לקבל יישומים שולחניים בעזרתם יוכלו לגשת, בצורה שקופה, לכל הנתונים הללו. אנשי המיחשוב ניצבים בפני אתגר קשה ומורכב. בסמינר נציג את זסוגזטטוחז0₪, הנותן פתרון לבעיה שהזכרנו למעלה בסביבה פתוחה, ומאפשר להגדיר מסד נתונים לוגי הכולל את המידע הדרוש למשתמשים, כאשר מידע זה מבוזר על פני כל הרשת. 5 חהווהוההזף סזק = ד10/! פעטסתו/6ס שם המרצה: עופר גן /דיגיטל משך הסמינר: 09:00 - 13:00 הסמינר | מתאים למתכנתים בעלי בסביבת תא הסמינר יעסוק בפתרון בעיות מורכבות בסביבת אאוטטווו\6םכ קזְדַסזא, ויהיה מבוסס בחלקו על חוברת פתרון בעיות שהוציא עופר גן במסגרת עבודתו בתמיכת תוכנה בדיגיטל. בין השאר יספק הסמינר פתרונות בתחומים הבאים: - שיטות תקשורת בין תהליכים בסביבת צוסחו/-א - אמצעי העתקה (0:16/ע00>) ,טזהססכז]")) בסביבת צצוס6חו\-6מס א1ד10א. - שיטות טיפול והעברה של צטשט" וטפח] 1011 - אינטראקציה בין תוכנית ל-ז130096( צוסשחו - שיטות טיפול ב-אקגווחט[60 ,>קפווואו: סט ,וס וכו'. ועוד נושָאִים נוספים. כמו כן תינתן סקירה של החידושים בגירסה ן.2 ז107'1. כל הנושאים התאורטיים ילוו בדוגמאות תכנות בשפת 6. משתתפי הסמינר יקבלו את חוברת העזר שחיבר עופר גן, הכוללת שאלות ופתרונות של בעיות נוספות אשר לא. יכללו במסגרת הסמינר. יְ נסיון מא אבטחת מידע הלכה ומעעשה שם המרצה: ארתור למפרט /דיגיטל משך הסמינר: 14:00 - 18:00 במסגרת הסמינר נדגים כיצד צריך מומחה לאבטחת מידע לגשת למערכת 18/ח06 חדשה. נבדוק דיסק 5]\ח6ק0 אמיתי, נאתר את בעיות הבטיחות הנמצאות בו, וננסה לתקן את רובן. נבצע ניתוח מפורט של התחומים הבאים: - חסו)טט)0זק 116] נחטו9ץ5 - 000068/ זט 1 - 00[6018 א01ש)16 - סזטוחגזגק וח6ו%ץ5 - טוטותהזהק טהוזו0ט/ נבחון אפשרויות פריצה לחשבונות , סוסים טרויאניים והתקפות על הרשת. נשתמש ב-זספַהה13 6סחטו[קהוסי) להחשת פעולות הניתוח והתיקון. הס | זטה6סץןסק ניהול מערכות ורשתות בטביבה מעורבת. שם המרצה: עירית ליפשיץ /דיגיטל משך הסמינר: 14:00 - 18:00 הסמינר יעסוק במדיניות ניהול של מערכות מחשב ובכלי שליטה, מרמת המחשב הבודד ועד לניהול מבוזר ובקרת רשתות, בארגונים גדולים ובסביבות מרובות פלטפורמות. במסגרת הסמינר יסקרו המטרות, המדיניות והכלים בתחומים הבאים: - ניהול רשתות - בקרת ביצועים - אבטחת מידע = ניהול אמצעי אחסון - ניהול מצאי ובקרת תצורה - אוטומציה של הפעולות. - נקרת תקלות הסמינר מיועד למנהלי מערכת, מנהלי יחידות מחשב ואנשי הפעלה, המעוניינים להעזר בכלים ושיטות בעבודת ניהול המערכות. שדידות וזמינות נתונים ומחעובים בסביבת ה-055/1 56פ שם המוצה: יעקב קניג/דיגיטל משך הסמינר: 14:00 - 18:00 במסגרת הסמינר יסקרו המוצרים הבאים: - [א1.8 005478 - - "ץצ כלי ביתוח תוכנה - אתמול היום ומחר שם המוצה: ניצן דובדבני /דיגיטל משך הסמינר: 14:00 - 18:00 תקציר: מחצית מחיינו (נו, כמעט) אנו מבלים במיטה. לכן כה חשובים לנו מזרון טוב, כרית נוחה ושמיכה חמה. את מרבית המחצית השניה אנו מבלים, כמתכנתים ואנשי פרויקט, מול כלי הפיתוח המוצעים לנו על-גבי פלטפורמות המחשב בהן אנו משתמשים. במסגרת הסמינר נבחן את הכלים המוצעים ע"י דיגיטל לפלטפורמות אוח₪ ו-15א/חטק00, נחזה בחלקם ונלמד את יתרונותיהם. בין היתר נדבר על חבילת ה-06% וחבילות ה-188- וה- אזסא60118510%. אחר-כך "נעלה כתה" ונשמע על פתרונות מקיפים לפרויקט כולו, על תמיכה בכל הבטי הפיתוח מההתחלה ועד הסוף, כולל ניהול, מעקב, שיתוף מידע ועוד. נדבר על סביבות משולבות כ-508/ג6ד א60₪510 ו-%א601715510 450/505 ונסיים במעט עתידנות. אסודגואהס-5אהחד 55=ופום שם המרוצים:מתי מונהייט, אשר צפריר /דיגיטל משך הסמינר: 14:00 - 18:00 הסמינר מיועד למנהלי יתידות ואגפים בארגונים תעשייתיים, מסחריים וציבוריים, וכן בארגוני בטחון ושרותים. במהלך הסמינר תוצג ותודגם מתודולוגיה לניהול ויישום תהליכי שינוי עסקי, אשר הופעלה בהצלחה בישראל ובעולם כולו. המתודולוגיה מתאימה לסוגים שונים של שינויים עסקיים. במהלך הסדנה נציג מספר לקוחות אפשריים ונבחן | כיצד המתודולוגיה הסטנדרטית מותאמת לכל מקרה ספציפי. ‏ שתי הדוגמאות שנתמקד בהן יהיר פמחטטתופח66 7100686 >פטתופט/] (278) ו-1חשומ96בח1]3/ עזו[הטל) [הוסך (1א0). אם תרשם לסמינר, תשתתף למעשה במיני-סדנה המדגימה את צורת היעוץ הנהוגה אצלנו: השתתפות פעילה, אינטראקטיביות, יעוץ ממוקד לקוח, הנתמך על ידי הכלים: המשוכללים ביותר שישנם. נסייע לך להבין כיצד אנו מתאימים את הכלים וטכניקות היעוץ שלנו ל-א87 ו-1א10, ונספר לך כיצד ליישם. את המתודולגיה שלנו על נושאי השינוי העיסקי הספציפיים שלך. טמינר 9000 80| ו- סד בעולם התוכנה שם המוצה: זיו מנדל /מ.ל. מיני מחשבים משך הסמינר: 14:00 - 18:00 תקן 1850/9000 הינו תקן לאבטחת איכות של תהליכי ייצור ומתן שירות באופן כללי. לתקן יש נספת המתאר את צורת היישום של התקן בעולם התוכנה. במסגרת הסמינר נציג את התקן והמשמעות שלו לארגון המפתת תוכנה. כמו-כן נציג את הדרכים לביצוע ההסמכה, בעיקר הדרכים להטמעת התקן בגופים המפתחים תוכנה. במסגרת הסמינר תוצג' גם גישת ניהול האיכות הכוללת (1א(10) כבסיס התיאורטי שעליו מבוסס התקן. 5 הש ו -- ו ו ומ פוה + התחום בסיסי נתונים ולקות/ שרת כלי פיתוח לסביבת לקות/שות ב צֶ | 4 : המרצה אריה בלום . דיגיטל חיים רוטנברג > דיגיטל אמיר קליין דיגיטל יוחאי גל דיגיטל ולדימיר מורגנשטרן פד קובי שפטל הד-און ב חתזן ל שתר- ה דיגוטל ניצן דובדבני דיגוטל אריה לוי דיגיטל הנבנו כ.א.ל - ויזה זה מנהל ה מ.ל. מיני מחשבים מוטי סדובסקי.... דוגיטל יריב שפירא -. דיגוטל חנוך בן-דוד .- דוגיטל אלדד בר-אדון 0 ג'ון ברייס מיקי קולקו חבות 2001 ליאור קמיל אדוו "שעמוס ענבר ---.. צוד ירון כלימיאן 0 סאד ערן לסר/רמי אלרון ; מ.ל. מיני מחשבים 7 = פמוס)ץ5 עו 2018 פחופאחו1 כולל הדגמות ההרצאה בנית מערכות מידע בטכנולוגית שרת/לקוח בסביבה "פתוחה" שילוב בסיסי נתונים באמצעות 60081 בנית מערכות עיבוד תנועות מבוזרות ושרידות באמצעות זו0טכ ו 8 בסיסי נתונים למערכות א]א/ שליטה וכיוונון של מסדי ₪08 באשכולות גישות לפיתוח אפליקציות 6/8 שילוב זט56/וחטו]6 באמצעות ז60810%0ן00 ו- 60884 טחזס - כלי מהפכני לפיתוח והרצה של זטצזשפשחשו|6 סביבת פיתוח לפרוייקט עיבוד תנועות רחב היקף כלים ממוחשבים לאבטחת איכות בסביבת מחשבי דיגיטל אזסו 0] וחהצו טסץ עבו סו[1 - פאזסצואחו 1 ו ]וש - המשרד המשולב בעידן שרת/לקוח שילוב מערכות שרת/לקוח פתוחות לפתרונות שחוטגוווז בסביבת עבודת צוות (טזג\ טס 0) שת"פ בין אורקל ו-%אזסוח/.1 ְ שילוב 85 (מאחזר המידע של 2001) בסביבת >אזסצוחו.1 : פופהוח] .אוסןאזטל (- שהתסטהוטח-₪6 - קשרי גומלין הסביבה הממוחשבת במשרד העתידי הטמעת מערכות >וסשחוצ באירגון ו ו התחום )6 155, 3 אות(] (-6407986 7 תקשוות המרצה ארתור למפרט דיגיטל דורון אנג'ל דיגיטל מאיר ליכט דיגיטל מאיר ליכט דיגיטל ?סט טזה] דיגיטל אירופה יעקב קניג דיגיטל יעקב קניג. דיגיטל ארתור למפרט דיגיטל מאיר פרידלנדר (צ'וצ'ו) דיגיטל ערן גורב דיגיטל שלום אלקין דיגיטל לוז ארז יהב מוטי קרן סימטוון דני ליברמן בינת יאיר צורן דיגיטל יאיר צורן דיגיטל דודי מרגלית דיגיטל דודי מרגלית. = דיגוטל ההרצאה ז916ט!2) מעורבים חידושים ב- [.6ש 15א/ גחק]גה שזטוסטו ומ סז , ההק[ / מעבדי אלפא צושוצזסשכ) אוח!] זמינות - סקירה כללית [/05₪ 86 - סקירה כללית 0 25/1) ]0 פטזטזגש] 50001 מולטימדיה בסביבת לקוח/שרת 46ז0ו5 - הארכיטקטורה שתכבוש את העולם 1א שוס0חוצ החיים על הרשת - זטאוש5 דא בתור שרת רשת עתוחטץ ל- א על אלפא 5א בשטת הדור הבא של עולם התקשורת - טכנולוגית אא טכנולוגית תקשורת מהירה (21פ .441 , טכנולוגית מיתוג) 05.0 אזסאוםוג? - קישוריות 6% בסביבה הטרוגנית >= טכנולוגית רושא (נובל) בתוך משפתת מוצרי גזסאוםוג המרצה אבי קוברסקי ההרצאה מטוצזטסא - יכולת עבודה ב-6? לתצוגת פצוסשחוצ א דיגיטל ענת שפטל ו ב דיגוטל עדו ליפשיץ = שיקולים בבחירת תוכנת זטז56 א 6ק צה"ל מישל דוידי כלים לניהול ותמיכה ברשתות 6 הקשורים ב-אזסאווןוג? ו-|ששסאן הד-און פנחס קמרי 0 מערכות תוכנה זשחשפשחטו!6 במפעלי תעשיה מפעלי שטראוס בנצי שפירא 42" מיחשוב מפעלי תעשיה בשנות ה-2000 קוקה קולה אילן דומב שק לק הלופ משוסכד אגרקסקו צבי רבין 774" פרוליקט המיחשוב כמנוף לשינוי אירגוני מכתשים אבי טרטנר --046-0----21--- > = מדיניות אבטחת מידע באירגון 6 59 זז -ר. . .. תאור אתרי אוח₪ באירופה דיגיטל אירופה טרטגיה העסקית 5 יישראל, הכינופ ה-14 כבר המכביה 12-11 במא' 1994 הפברים והנחיות להרשמה נא לקרוא הסברים אלו בתשומת לב לפני מילוי טופס ההרשמה המצ"ב. הרשמה מוקדמת: ההרשמה תעשה בכתב בלבד . לא תתקבל הרשמה טלפונית. מקום עבודה המבקש לרשום מספר עובדים בצורה מרוכזת יכול לשלוח מכתב התחייבות אחד עבור כלהעובדים. הרעמה במקום: הרשמה במקום תתבצע ביום הסמינרים או הכינוס החל מהשעה 0. לסמינרים ניתן יהיה להרשם במקום רק על בסיס של מקומות פנויים. אנשים שירשמו במקום יצטרכו לשלם את דמי ההשתתפות בזמן ההרשמה, אם לא יהיה בידיהם מכתב התחייבות ממקום עבודתם. דמי ההשתתפות בכינוס כוללים כרטיס כניסה לארוחת הערב ולמופע האמנותי. כנ"ל דמי השתתפות בסמינר יום שלם או שני סמינרים של חצי יום. משתתפים שיהיו מעוניינים ברכישת כרטיסים נוספים לארוחת ערב ולמופע יוכלו לרכוש כרטיסים, תמורת תשלום של -.60 ש"ח במזומן, בקופה ביום הכינוס. סמינדים: בעמודים 5-9 של חוברת זו נמצא תאור הסמינרים העומדים לבחירה. ניתן להשתתף בסמינר אחד של יום שלם , בסמינר אחד של חצי יום, או בשני סמינרים של חצי יום (אם אינם נערכים במקביל). מספר המקומות בכל סמינר מוגבל, כל הקודם זוכה. 5 פיעראל, הכינופם ה-14 כפר המכביה 12-11 במא' 1994 לאחר המילוי נא לשלוח אל: | 608 ת.ד. 4756 תל אביב 61047 או: פקס: 03-5281546 אנא קרא בתשומת לב את ההנחיות לפני מילוי טופס זה. פרטי החברה/אירגון פה רכ ב כתובת למשלות חשבון: רחוב מס' בית שם אחראי/מאשר -- ב / ת.ד. תפקיד 0 7 עיר > מיקוד פלמ עס יר בה פקס ות פוטי הנרשמים * נא לרשום במשבצת סה"כ סכום למשתתף פרטי ההרשמה: הרשמה לכינוס (נא לסמן א) 2 שם ומשפחה ב הרשמה לסמינר (נא לרשום את מס' הסמיער) | [ תפקיד סמינר י+ם שלם טלפון ישיר מחיר לכנס או שני חצאים סמינר חצי יום סה"כ * פקס [ 395 ש"ח ] + [ 395 ש"ת ] + [ 235 ש"ת ] = [ 395 ש"ת ] פרטי ההרשמה: הרשמה לכינוס (נא לסמן א) - שם ומשפחה ! הרשמה לסמינר (נא לרשום את מס' הסמינב) | = || | סמינר יים שלם טלפון ישיר מחיר לכנס או שני חצאים סמינר חצי יום סה"כ * [ 395 ש"ת ] + [ 395 ש"ת ] +[ 235 ש"ת ] =[ 395 ש"ת ] תפקיד 23 פרטי ההרשמה: הרשמה לכינוס (נא לסמן א) ו הרשמה לסמינר (נא לרשום את מס הסמינר ו 1 ב שם ומשפחה תפקיד.- הד / ב שד " :5 טמער ם שלם טלפון ישיר- * |%: מתיר לס או שני חצאים סמינר העיז זם פס | [ 395 ש"ת ] + [ 395 ש"ת ] >[ 235 ש"ת ] =[ 395 ש"ת ] מ ו א 0 ו " /ו ' ורנטמי 0 המחירים אינם כוללים מע"מ סה"כ מס' נרשמים [ ]| סה"כ כללי (1+243)/ [ [ % מע"מ ] / סה"כ לתשלום ] [