הכינוס ה-14 של DECUS ישראל

איגוד המשתמשים במחשבי דיגיטל – תכנית הכנס

OCR (הסבר)
5 << מק > +59 , י , י , 1 ] , 1 4 י י . , 1 / , 1 ו +יו / ו% 59 12-11 במאי 1994 0% 113%10%374150039ו4[וה4))ווו+וו)1ר א'-ב' בסיון תשנ"ד = / / ₪ָּ 1 ₪ 9 ," / 7-- , : | 7 דבר היושב ראש 2 טבלת ההרצאות 5 סדר יום 6 מידע כללי 6 סמינרים / רשימת אולמות ומרצים 12 הרצאות 144 אינדקס תקצירי הרצאות 7 אינדקס מרצים ד 2 - ה דד 9% 9 דקום זקוק למשטר 58 /558₪/דופו וס ויבה שעה אחת קודם מזה כמעט 5 שנים מטפטפים לנו יום-יום בעקשנות = מכל הכיוונים, שאין חיים בלי מערכות ז6ח56שמ616. רבותי, חברי דקוס, אני השתכנעתי. ואני סבור שמער- כת היחסים בין יצרני המיחשוב לבין ציבור המשתמשים, או ב"רחל בתך הקטנה" בין דיגיטל לדקוס, חייבים לעבור למשטר 68 וכאמור: יפה שעה אחת קודם. ניתן לראות בשיטת ה-65 רק תכונות טכניות של סוג קישוריות חכמה בין עולם ה- מ]אגאאוג1א וסביבת תחנות עבודה, אך ניתן גם להרחיב את האו- פקים ולתרגם את השיטה לפילוסופית חיים, אשר מכתיבה לנו נורמות מסויימות של התנהגות ביחסים בין שני הגופים: דיגי- טל ודקוס. דמיון רב קיים בין משטר 6/5 במערכות ממוחשבות לבין מהות היחסים, (חסווג!86 עזוווס), דיגיטל/דקוס, שכן אני רואה בדיגיטל את ה-5₪8/68 הגדול, המעצמה הכמעט "כל-יכולה" המספקת את הסחורה והשירותים הנילווים, ולעומת זאת, אנח- נו קהילת המשתמשים, ממלאים את הפונקציה של "דא6116" / כמובן, הזקוקים לקבל מידע אמין מעודכן ו-"שואוד אז דפטנ". אָנחנו זקוקים לזמני תגובה מהירים, תוך כדי שימת דגש מיוחד על נושא הידידותיות. כמי שאנו מתכננים /מערכות 6/8 אמיתיות עבורנו, כך עלינו לדרוש; וליצור יחס של 8 ברמה הגבוהה ביותר מול דיגיטל. לא אמולציה. ולא סימולציה, "לא חיקוי ולא "כאילו", אלא שיתוף משאבים מוטלם ואמיתי, ּאוירה של אמינות, בין דיגיטל לדקוס. טלושף התועלות הבולטות של שיטת 68 ניתנות לה- עתקה לעולם'/ /היחסים שבין היגיטל ודקוס: ידידותיות, אאפטס ו"שמירה על זכויות הפרט", באשר לידידותיות, זו היא תכונה בסיסית ומת המורכבת ממ הדדי, ובעיקר מי חס אשר יודע להתעלם לעתים, או לפחות לגרום אריק פישל, כנסת ישראל יו"ר הנהלת 08005 ישראל ל"מינימיזציה", של האילוצים הפיננסים, ושל המגבלות הכלכליות. "צצסחופט 88 פצטחופטם" לא חייב להיות הסיסמה שלנו, ולא מצדיקה תרגילים מפוקפ- קים משום כיוון. 5אופטם 00 0ד צגצו צומא ג מתאים לנו יותר. | ידידותיות, רבותי, זה איש מכירות שטורח לידע את ו הלקוח "שלו" שאין כדאיות להשקיע ברכישת מוצר מסויים, מפני שבעוד זמן קצר יוצאת גירסה חדשה וזולה יותר. "ידידותיות", רבותי, זה לקוח שמנהל מו"מ עם הספק בצורה הוגנת ללא משוא פנים, ובלי לנצל רגע של חולשה, כי הרי לכל "תרגיל" יש "מחר". "ידידותיות" זה למעשה לקוח שממשיך להעריך את הספק, באו- תה מידה, גם אחרי שהסחורה סופקה לו. גם 55מא8ק0 שייך למשפחת 6/8. 5פמאמקס, זאת גם תכונה המעידה על יחס ענייני, רציני ואמין בין ספק ולקוח. הספק לא מסתיר שום קלף מהלקותח, הוא נוהג בו כפי שהיה נוהג בשותף, שכן אין טעם להסתיר מגבלות או חולשות של מוצרים, שיתגלו מיד עם הפעלת המוצרים בפועל. 05 זה גם לקבל את העובדה, שבעולם המיחשוב אין לאיש מונופול על פתרונות לבעיה ספציפית, ₪85אמקס זה לד- עת. להפסיד בכבוד ולהמשיך הלאה, וזה גם לקבל את התפישה של פלורליזם מיחשובי. 078856 מחייב גם את הלקוח לנהוג כלפי הספק במסגרת אתיקה ברורה, וכללי משחק ידועים מראש ומקובלים. לא עוד מכרזים "תפורים", ולא ניצול מוגזס בהצעות מחיר זולות וחד-פעמיות של מתחרים, במטרה להוריד מחיר. בואו נשחק בקלפים פתוחים, כי העולם כולו הולך ומתפתח לכיוון "אמטס". מאחר ולמדנו משיטת 08 שטוב היינו עושים אילו היינו נוהגים ביותר "ידידותיות" ו- 855א0?8 ביחסים בין דיגיטל לבין דקוס, נותרה עדיין תכונה נוספת שמוסיפה איכות למערכת הי" ומוטמומ‎ חסים בינינו: "שמירה על זכויות הפרט". יצרני המיחשוב חייבים להבין בצורה חד-משמעית שהלקוח לעולם לא יוותר על העצמאות שלו בשטח, ולא יקבל תכתיבים זרים בתהליך קבלת החלטות. לקוח אשר שילם במיטב כספו להתקנת מוצר מסויים, רוצה לשמור על חופש הפעולה המירבי שלו, ולא יסכים להכנע לאורך זמן ולהפוך לאסיר של מוצר בידיים של חברה אחת. וכפי שאני מכיר בזכויות הפרט כמרכיב חשוב ביחסים בין לקוח ליצרן על תקן של מידה כנגד מידה, אני גם תובע מהלקוח "הקטן" יחס הוגן כלפי היצרן בתחום של שימוש בלתי לגאלי בתוכנות גנובות. היצרן אינו מתיימר להיות פילנטרופ. הוא מפרנס, ובדרך כלל בצורה מכובדת, אלפי משפחות, ואין סיבה בעולם אשר מצדיקה גניבת תוכנות רק מפני שזה הפך לנורמה ישראלית, כי "כולם עושים את זה", או מפני שמעשה הגניבה הוא קל ולא נראה בפרהסיה! גם זה רבותי, חלק אינטגרלי של מערכת מבוססת 08 חלק ממחוייבות הדדית, שאין בלתה. ארגון דקוס בארצות הברית עובר ימים קשים של שאלות מכרי- עות על עתידו כארגון משתמשים, זאת על רקע של משבר אמון וקשיים פיננסיים. ה-קו(%ז16366 המקומי מתכנן שינויים משמעותיים בתחום אריק פישל, כנסת ישראל י"ר הגהלת 0605 ישראל / המדיניות של דקוס שבודאי ישפיע גם על יחסיו עם דיגיטל. / מאות פעילים משתתפים בויכוח הציבורי ומביעים את עמדתם, בעל פה, בכתב או על |ַא, ומנסים להשפיע לכיוון זה או אחר. לציבור משתמשי דיגיטל בארה"ב אני מציע לאמץ את שיטת ה-₪8 ביחסים שלה עם דיגיטל תחת הכותרת - אפטם סכ סד צג או עופא ג. אף על פי שאינני נחשב כחסיד מושבע של השיטות והתפיסה האמריקאית, אני מציע בכל זאת לחברי דקוס בישראל המוכרים, תסלחו ‏ לי, באדישותם הרבה בתחום הצרכנות, לאמץ וללמוד לקח מהמעורבות האישית והפעולה של חברי דקוס 0.5 המעמד' של דקוס בארה"ב נשאר לעת עתה איתן וחזק הודות למנהיגות נבונה, פעילה ויעילה, ולא פחות הודות למאות הפעילים בעלי המוטיבציה הגבוהה, שמתגייסים לטובת ציבור המשתמשים. כנס דקוס מהווה לדעתי במה אידיאלית ומתאימה להתחלת פעי- לות אקטיבית במסגרת "דקוס". אני מצפה, חבר דקוס, לראותך שם, ולא רק כמשתתף בחוויה . השנתית של משפחת "דקוס", אלא כפעיל ויוזם בכל התחומים שאנו עוסקים בהם. ואנא ממך, תזכור, בלעדיך אין כנס דקוס! חדר עיתונות בנין הפטיו - אולם הקולנוע ישיבת מליאה אווחת צהרים שעת הקסם הרשמה חלוקת שי אווחת עוב כניסה בנין מנהלה שא טטססא 66 הו 0 |א0ו) | חאוא-6 6 66 6 4 6 )א 0 | 4 שססם 2 1% טוט 6 )אש האוא-6 80 | ו 0 צ66א6 808 6 )0 ות | א 0 יצ 06 םס יא שו 6066 66 א 106 00006 שא 61אס :)סט 0 06 6 0 6 אלו\ 19 0 /,10 66), 660 ששוא א ששו 07 .66 :שסטש ₪0 א 6 :שש - 60 ₪6 א 7 0 06040146 ואוטפואפ א6-1 ₪06 טא 0004 1 אא 2-ל יצ | 7185 7-1 א1א5/0 0064 ו 4 אנט 0 שצחסא 9 0/6 6660 1 א 0-0 == \8 066 א0][410א א 0 8 0 44 6 )או א )6 ו ושדו וי . ו אפוון 1 טווווך ו טטססא 01006 א ]2 א א (0006) ל צר ] : 0 9" ופצ | 60/6066 066 האוא ,ישא 60 | ₪ 6 א 435 פא א 0'8 54014 ץע שש שש 6 אש ₪ 6הסא שא 60 14006 - 06 10006 066 ' 0- 406 | צ |[ ו ₪ | אצל וא טשא ו א 0 6ש.א יו 0 ואל - א ו 0 6א 0₪,6 ו וא00א5 א1 סו 600א/))2א- 05 |6א | 00 0 > דט אול וט | 60 600 06006 6 א6)א 0646 0 א ]חכה (ינטח דו3ונון 5 [סקווכןצ: ‏ [ נסטקפ טכ ש וטוה ,, 3 שח6טוף - 1[ סכןוטוכטן )ונסכנסג' [)והונטן וטגה :0 טס שאאשט א 004 טש 1% - 6 500 ש6טסט 6 :606 6))א 0 וא 1 0-ו -- 0060-0061) = יצ ₪ םשא טְּ - - | 00-05 פא יום רביע', 11 במא' 1994 0 - 09:00 > התכנסות והרשמה 0 - 13:00 0000 = = == == == == סמינרים (התחלה) 0 - 14:00 הפקת צההים 0 - 18:00 -- סמינרים (המשך) יום חמיעו', 12 במאי 1994 = 09:00 - 0 11:00 - 0 18:50 - 0 20:00 - 0 23:00 - 0 ישיבת מליאה את ישיבת המליאה יפתח אריק פישל, יו"ר הנהלת ₪608 ישראל. אחרין ידבר יגאל בר-יוסף, מנכ"ל דיגיטל ישראל, על הנושא: "דיגיטל לקראת אמצע שנות ה-90". | המרצה המרכזו בישיבת המליאה הוא: | אוחקטפ ₪00 שחטטחופתת 160 [163חח60ך ,. ץש / מסנוגחסכף0<) זח6ומקווס ופוופום שידְבר על: "וו א 1666 :פוטטסטסזק פ'וופַוס" , / / / שעת הקסומים? אסו5555 ₪616 8600 31886 השנה - כשמו פן הוא. מנחה ומפתיע - שלום אלקין. / קסמים, להטוטים, קריאת מחשבותאחיזת עיניים = ליאור מנוה / / 4 / 4 / ארוע חברתי 4 / ארוחת ערב חגינית בסגנון טרדי "ויוה דקוס"ו' / % | התכנסות והרשמה = ישיבת מליאה << הרצאות = שעת הקסם ארוחת ערב והופעה אמנותית הופעה אמנותית עם באלדי אולייר ולהקתו במקצבים ספר- דיים לוהטים וריקודי פלמנקו ואת ירדנה ארזי עם שירים מתכניותיה. התשלום עבור השתתפות בארוע כלול במחיר לכל מי ששילם מחיר מלא (כינוס או סמינר של יום שלם). משתתפים בסמינר של חצי יום בלבד, וכן משתתפים המעוניינים להזמין בני/ בנות זוג ואורחים נוספים לארוע, יכולים לרכוש כרטיסים במחיר -.60 ש"ח לכרטיס בקופה שבדלפק המודיעין. התשלום עבור כרטיסים אלו במזומן בלבד. מכירת הכרטיסים תסתיים בשעה 15:00 ארוחות צהרים למשתתפי הסמינרים ארוחת צהריים מוגשת בין השעות 14:00-13:00 למשתתפי הכינוס > . ארוחת צהריים מוגשת בין השעות 14:00-13:00 בשני הימים מוגשת שתיה קלה וחמה חופשית לאורך כל = היום. ההשתתפות בסמינרים הותנתה בהרשמה מוקדמת. אנשים המבקשים להשתתף בסמינרים ללא הרשמה מוקדמת מתבקשים לבדוק בדלפק ההרשמה אם יש עדיין מקום פנוי בסמינר בו הם / מעוניינים. אנשים שנרשמו לסמינר מסויים ומבקשים להחליפו באחר מתבקשים לפנות לדלפק ההרשמה. | טבלת ממינרים | שעות + מס' סמינר | : שם המוצה שם הסמיגר 0 | ן | יוחאי גל : סקירת בסיסי נתונים על פלטפורמות דיגיטל 2 ערן גורב + שילוב אאמצעי איחסון מתקדמים במערכות מידע פתוחות ל + אריה לוי + כלי פיתוח לסביבת שרת/לקוח פתוחה 4 : מ. סדובסקי/י.שפירא ‏ : >אזסצאחו1 - פתרון אינטגרטיבי ל-85₪ 00/4 | 5 דודי מרגלית + קישורִיות מערכות מיחשוב אישי - מסווגזקטוה] 0 | 6 + חיים רוטנברג |תטותתסזוצח: 0/5 ח6ק) תג הו זסזגזקטוה] מו 7 + עופר גן יּ 5 תורמ נתהזטסזק 100715 פצוסשהו/"6מ י הפסקת צהרים : 2 כץ שאק קאה הד "שער 7 | כ דייש4 ה להההההההרהההההההלההההיסה229--5ה-ם----2--2 222222 .ב -/ 18:00-14:00 !-- 1 יוחאי גל | סקירת בסיסי נתונים (המשך) - : : : לא 2 : אריה לוי : כלי פיתוח לסביבת שרת/לקוח פתוחה (המשך)' א [ : : 4 7 . ארתור למפרט :+ אבטחת מידע הלכה למעשה % ְ 9 : ע ליפשיץ/י. קלעי = : ניהול מערכות ורשתות בסביבה מעורבת %" 1 י ן 2 י ו : ניצן דובדבני : כלי פיתוח תוכנה - אתמול היום מחר > ; : : % הי , ישן : מ. מונהייט/א. צפריר ‏ : תסובווחס|צתבזד פצסתופטם % ל ו + זיו מנדל + 9000 150 ו-1א10 בעולם התוכנה. ₪ סקירת בסיטי נתונים על פלטמורמות דיגיטל מרכז הסמינר: יותאי גל/דיגיטל משך הסמינר: 09:00 - 19:00 בסמינר יוצגו ביום אחד בסיסי הנתונים העיקריים הפועלים על פלטפורמות דיגיטל. הסקירה תהיה בהיקף של כשעה אחת על כל בסיס נתונים, והיא תהיה טכנית בעיקרה (לא שיווקית). למי מיועד הסמינר: לאנשי מקצוע ומנהלים מקצועיים הרוצים לקבל עידכון לגבי בסיסי הנתונים הנפוצים בשוק, מה הארכיטקטורה הטכנית שלהם ולאיזה כיוונים הם מתפתחים. להלן רשימת ההרצאות בסמינר: שם בסיס נתונים חברה מציגה 8 גו'ן ברייס 5 טוכ"מ סא יעל אזואחס;אן קום ]0 ב 88 | דיגיטל פא 2001 | שילוב אמצע' איחפון מתקדמים במערכות מידע צתוחות | | מקצה: עון גווב/דויטל מטך הסמינר: 00 13:00 1 בסמינר זה יוצגו 0 המנחים לניהול סביבות מיחשוב פתוחות ותטרוגניות, כללים "שַצריכים לעמוד לנגד עיניו של מנהל המערכת | בתכנון מערכות - דע וכל הכרוך בהן. הסמינר 0 בנושאי ארכיטקטורות טפַאזסו5 לסביבות בתום הסמינר יכיר המשתתף את: ₪ עקרונות ממשק ה - 8651, שימושיו וחשיבותו. ₪ תורת ה - ₪10, התפתחותה, מרכיביה ויישומיה. ₪ %ס\486זסו5 - ארכיטקטורה מתקדמת לשילוב אמצעי איחסון במערכות מידע. ₪ מגוון אמצעי האיחסון של חברת דיגיטל (דיסקים, טייפים, כוננים אופטיים וכו'). ₪ [15%] - עקרונות ויישומים. ₪ מוצרי זטוחטטץ01 ל - זהטותסטבהגוח תסו ע5. כלי ביתוח לסביבת שרת/לקוח פתוחה מרצה: אריה לןל/דיגיטל משך הסמינר: 09:00 - 18:00 אם אתם עומדים בפני ביצוע מהלך של שַחולופק(), פחולופחצוסכן או חווט לסביבת שרת/לקוח, אתם זקוקים שיעמדו לרשותכם כלי פיתוח לסביבת הלקוח, או 6זהאווחסז= כפי שהוא מכונה לעיתים. מגוון רחב של כלים מסוג זה משווקים בישראל, ובחירת הכלי המתאים ביותר לדרישותיך הספציפיות אינה קלה כלל. כדי להקל עליכם את המלאכה, ריכזנו במסגרת הסמינר מצגות והדגמות של המוצרים המובילים בשוק. מוצרים אלו הם מוצרים פתוחים, המאפשרים פיתוח יישומים מול מגוון רחב של שרתים ובסיסי נתונים. במיסגרת הסמינר יציגו נציגי החברות המשווקות וידגימו את הכלים הבאים: (הרשימה על פי סדר הצגת המוצרים): ₪ |א1 - חברת ₪16 ₪ 1006 - חברת משוב ₪ 15-000%8 - חברת 1107080( ישראל ₪ ז00|וטטזטשוס - חברת טכ"ם ₪ צאוסטוווא/.5001. = - חברת קונתהל ₪ בוה = חנברת 081 5זס/שאה: | פתדון אינטגרטיבי ל- = 2עשפנוסחס שם המרצה: מוטי סדובסקי, יריב שפירא/דיגיטל משך הסמינר: 09:00 - 13:00 אזסש .1 הינו מוצר דיגיטלי חדש, המופעל בשיטת 0966 ששומטוז0, | והמהווה פתרון מלא למיחשוב 6וזג)קטסז0 ("קובצה") המתאים לארגונים, מחלקות וצוותי עבודה. >אזס\אחו. 1 הינו מוצר "פתוח" המהווה א1₪/08אג א לישומי המשתמש והניתן להתאמה לצרכי כל ארגון וארגון (שילוב ישומים חיצוניים וכו'). תצורות אפשריות: 5% אפשריים: ‏ 5060, אחווש, [/05%, ובעתיד גם דא. 15א/חטק0 (אגש ו-גמק1ג) ועוד. 6חשו]-) אפשריים: 056/1/ווס1א ,א]ו/6ק, 6ג1א אמזו[(10111/0א. פרוטוקול תקשורת: |6ח66כ, <167/1, ובקרוב גם א<] של [[סטסצן. המוצר מבוסס על 8 טבלאי, כאשר ניתן לבחור בין: 018616, אוווזס!הו] .68זפהו! ובקרוב גם 8]28, ו- 98%6ץ5. המוצר מבוסס על ארכיטקטורת שרת/לקוח חדשנית הנותנת פתרון לבנית שולחן עבודה ממוחשב. ב-%או0/0ו.1 משולבים שרותים פנימיים כגון: דאר אלקטרוני, פקס, בקרה על גרסאות, תיק תזכורת, מערך תיוק, חתימת מסמכים, אוס!!אזס/\, שיתוף וחיפוש מידע ועוד. ה-אאזס/%חו.1 מאפשר שילוב של ישומים שונים בתחנת הקצה דוגמת (על 26): 6זס\, 606601זסא, ותוסזטצוסץ, 6סא5 ועוד עשרות ישומים אחרים. הירחון 6וץ₪8 העניק לתוכנת >אזס\אווו.] את תואר התוכנה המצטיינת של תערוכת ‏ 93 א5א60 בתחום ה- ווח ). 4 חן חסס 6ץ'טע 6זהאו3011 פפסחופטס ]6% 186 18 פאזסש אחג [" "טוו! שחסן קישודיות מערכות מיחעווב איעוי -69784100+ח! 6 שם המרצה: דודי מרגלית/דיגיטל משך הסמינר: 09:00 - 13:00 דיגיטל הכריזה בשנה האחרונה על גירסא חדשה/ ועיקרית לתוכנת הקישור של 6% ומערכות הפעלה ברשת. תוכנה זו, 5 ווודא, הנמצאת בגירסא 5.0 הינה משפחה של מוצרים הפועלים הן בצד השרתים (זששז56) והן בצד הלקוחות (פ)חטו[")). בפיתוח המוצר הושם דגש על מתן פתרונות מודולריים לשילוב של רשתות 6? בסיסיות ובכך הוא מהווה תשתית נאותה לישומי לקוח-שרת. הסמינר השנה מהווה המשך לסמינר שניתן בשנה הקודמת תוך הרחבת הפונקציונליות הניתנת בגירסא 5.0, קישוריות ברשת רחבה והתמקדות ביכולת הקישוריות בסביבת א גשוז א (נובל). | הסמינר כולל סדרת הרצאות שכולן תלוונה בהדגמות אמת והְוא יהיה מורכב מ-3 חלקים: 1. קישוריות 6% בעזרת אזסצוםוג? גירסה 5.0 - מבוא לקישוריות %'76. - מבנה גירסא 5.0. - לקוחות ושרתים. - שליטה בקרה וניהול. - טיפים. 2. קישוריות 76% ברשת רחבה א \. | - מבוא לקישוריות ב-א אא = - קישור 76: א-סעכרונ | - קישור 76: א2580.א. ₪ - קישור אג.] של 20%" 3. דיגיטל בסביבת יו - רקע ברשתות נובל. - יחסי הגומלין בין דיגיטל לנובל, צד השרת (פוַצ/אאט, אא גוקו). - הדפסות בסבּיבה משולבת שא א1 א | 0 ז6צז50/+ח061/6 ה006 מ3 חז זס+673+ח! 3+8 +חסוההסזוטת= שם המרצה: חיים רוטנברג /דיגיטל משך הסמינר: 09:00 - 13:00 אירגונים רבים מתזיקים את הנתונים העסקיים שלהם בצורות שונות: מסדי נתונים טבלאיים של יצרנים שונים, קבצים קונבנציונליים וכו'. מאידך דורשים משתמשי הקצה לקבל יישומים שולחניים בעזרתם יוכלו לגשת, בצורה שקופה, לכל הנתונים הללו. אנשי המיחשוב ניצבים בפני אתגר קשה ומורכב. בסמינר נציג את זטובזפטות081, הנותן פתרון לבעיה שהזכרנו למעלה בסביבה פתוחה, ומאפשר להגדיר מסד נתונים לוגי הכולל את המידע הדרוש למשתמשים, כאשר מידע זה מבוזר על פני כל הרשת. 5 חור רה הז סזק =1 107/] פעטסשת:/0םפ שם המרצה;: עופר גן /דיגיטל משך הסמינר: 09:00 - 13:00 | הסמינר = מתאים למתכנתים | בעלי נסיון בסביבת הרא הסמינר יעסוק בפתרון בעיות מורכבות בסביבת >אוס0חוא6 זץס1א, ויהיה מבופס בחלקו על חוברת פתרון בעיות שהוציא עופךְ גן במסגרת עבודתו בתמיכת תוכנה בדיגיטל. בין השאר יספק (הסמינר פתרונות בתחומים הבאים: - שיטות תקשורת בין תקלוכים בסביבת צאוסטחו/-א - אמצעי ,העתקה 0 סק 6) בסביבת ו - 6מכ שזדסוא. / = שיטות טפול והעברה של ] ו - אינטראקציה ב תוכנית ל-ז6טגת4]א אוס0מ1\ = שיטות טיפול ב 0 ,סט ,פוחסם וכו'. ועוד נושאים וספ כמו כן תינתן סי רה של החידושים בגירסה 2.1 א[דס1. = / / כל הנושאים התאורטיים /ילוו בדוגמאות תכנו משתתפי הסמינר יקבלו את"/חוברת העזר שחי הכוללת שאלות ופתרונות של בענות נוספות אשר ל במסגרת הסמינר. אבטחת מידע הלכה ומעשה שם המרצה: ארתור למפרט /דיגיטל משך הסמינר: 14:00 - 18:00 במסגרת הסמינר נדגים כיצד צריך מומחה לאבטחת מידע לגשת למערכת 18( 06% חדשה. נבדוק דיסק 18אח6ק0) אמיתי, נאתר את בעיות הבטיחות הנמצאות בו, וננסה לתקן את רובן. נבצע ניתוח מפורט של התחומים הבאים: - ח0ו0)000זכ 116 נתשוצץ5 - 18ח000₪/ זט9!] - 00[6018 אזסע61א1 - 8זט)טוחהזגק ות6ו9ץ5 - זט)טוחגזגכ פחוזו0ט נבחון אפשרויות פריצה לחשבונות , סוסים טרויאניים והתקפות על הרשת. נשתמש ב-זטטגחגוא להחשת פעולות הניתוח והתיקון. ות 0 ץ1וט860 | זסות6סע|סק ניהול מערכות ורשתות בסביבה מעורבת. שם המרצה: עירית ליפשיץ, י. קלעי /דיגיטל משך הסמינר: 14:00 - 18:00 הסמינר יעסוק במדיניות ניהול של מערכות מחשב ובכלי שליטה, מרמת המחשב הבודד ועד לניהול מבוזר ובקרת רשתות, בארגונים גדולים ובסביבות מרובות פלטפורמות. במסגרת הסמינר יסקרו המטרות, המדיניות והכלים בתחומים הבאים:".. = ניהול רשתות - בקרת ביצועים - אבטחת מידץ. ‏ = = ניהול אמצעי אחסון = ניהול מצאי ובקרת תצורה"-.. - - אוטומציה של הפעולות. - בקרת תקלות 7 הסמינר מיועד למנהלי מערכת, 7 יחידות" מחשב- ואנש - - הפעלה, המעוניינים להעזר בכלים ושיטות בעבודת ניהול המערכות. כלי פיתוח תוכנה - אתמול היום ומחר שם המרצה: ניצן דובדבני /דיגיטל משך הסמינר: 14:00 - 18:00 תקציר: מחצית מחיינו (נו, כמעט) אנו מבלים במיטה. לכן כה חשובים לנו מזרון טוב, כרית נוחה ושמיכה חמה. את מרבית המחצית השניה אנו מבלים, כמתכנתים ואנשי פרויקט, מול כלי הפיתוח המוצעים לנו על-גבי פלטפורמות המחשב בהן אנו משתמשים. במסגרת הסמינר נבחן את הכלים המוצעים ע"י דיגיטל לפלטפורמות אות!1 ו-15א\ח6ק0, נחזה בחלקם ונלמד את יתרונותיהם. בין היתר נדבר על חבילת ה-86%61 וחבילות ה-1155] וה- אזסא60115510. אחר-כך "נעלה כתה" ונשמע על פתרונות מקיפים לפרויקט כולו, על תמיכה בכל הבטי הפיתוח מההתחלה ועד הסוף, כולל ניהול, מעקב, שיתוף מידע ועוד. נדבר על סביבות משולבות כ-169/586 605810 ו-א00118510 450/55 ונסיים במעט עתידנות. אסוזהוטחס-5 החד 55םטופנום שם המרצים:מתי מונהייט, אשר צפריר /דיגיטל משך הסמינר: 14:00 - 18:00 הסמינר מיועד למנהלי יחידות ואגפים בארגונים תעשייתיים, מסחריים וציבוריים, וכן בארגוני בטחון ושרותים. במהלך הסמינר תוצג ותודגם מתודולוגיה לניהול ויישום תהליכי שינוי עסקי, אשר הופעלה בהצלחה בישראל ובעולם כולו. המתודולוגיה מתאימה לסוגים שונים של שעויים עסקיים. במהלך הסדנה נציג מספר לקוחות אפשריים ונבחן כיצד המתודולוגיה הסטנדרטית מותאמת לכל מקרה ספציפי. שתי הדוגמאות שנתמקד בהן יהיו החותטטהושח66) 0065%ז] %>שחופט (78) ו-הטוח6קבחג]/ ע1ו81ט0) [מוסד 01 ד). אם תרשם לסמינר, תשתתף למעשה במיני-סדנה המדגימה את | יעוץ ממוקד לקוח, הנתמך על ידי הכלים המשוכללים ביותר שישנם. נסייע לך להבין כיצד אנו מתאימים את הכלים וטכניקות היעוץ שלנו ל-878 ו-1א10, ונספר לך כיצד ליישם את המתודולגיה שלנו על נושאי השינוי העיסקי הספציפיים שלך. סמינר 9000 50 ו- סד בעולם התוכנה שם המרצה: זיו מנדל /מ.ל. מִיני מחשבים = משך הסמינר: 14:00 - 18:00 תקן 9000 150 הינו תקן לאבטחת איכות של תהליכי זיצור ומתן שירות באופן כללי. לתקן יש נספח המתאר את צורת היישום של התקן בעולם התוכנה. במסגרת הסמינר נציג את התקן והמשמעות שלו לארגון המפתח תוכנה. כמו-כן נציג את הדרכים לביצוע ההסמכה, בעיקר הדרכים להטמעת התקן בגופים המפתחים תוכנה. במסגרת הסמינר תוצג גם גישת ניהול האיכות הכוללת (1א(10) כנסיס התיאורטי שעליו מבוסס התקן. שרצה אורת אואק5 808 66 תפ ח= ,6010זו0 [68והח60ד ק בוב פופנ'ק (6וחקט5 ססח), פגן נשיא והמנהל הטכני של ביתוח המוצרים בדיגיטל העולמית. במפגרת תבקידו הוא אחראי על עיצוב וביתוח הטכנולוגיות, המוצרים והכיוונים האסטרטג'ים ב-פחוזספחוטַח= של דיגיטל. טובניק מבתח את הקשרים עם הקהיליה הטכנולוגית בעולם ואחרא' להסכמי שיתוף המעולה של דיגיטל בתחום זה. = , 5 ד ₪2 * נגע ר4 ו מ ו ד4 ו ו 5 ְ : ₪ 1 0 5 == אולם שעת התחלה הרצאה | מרצה נשיא 115 סקירת 05"/1 56 יעקב קניג 15 דא אס0חו --- , = שלום אלקין 10 אא 8 פַחוּעַח4]א --- ?חסטץ8 6זה] 10 זמינות - סקירה כללית ‏ --------------- ועקב קניג 10 0 ,0 - - ארתור למפרט 10 סיפורי הצלחה 2-7 500 תמ קולנוע 15 פרוייקט המיחשוב כמנוף וצב הבין 15 שיקולי 6א5121אצוסס = אילן דומב 100 מגבינות ל- זטחספשחטון6 = פחס קמרי | 10 אבטחת מידע באירגון אבי טרטנר 100 דא גאס0חוצו כשרת לוז ארז 10 58א בשטח דני ליברמן 100 פחוחס ל--ידא על אלפא מוטי קרן / אלה ּ 15 חסווגזקטואא [ - - --‏ / פוט / פוו שת"פ אורקל [-אאזסץאחו 1 /- > א. בר-אדון/ע.אכטנטוך / 100 1 מוטי סדובסקי | / | חש 8 = = ירב שפירא / / / / ו צו08%1.0/ |- קהחששופחססת | 27 = ליאור קמיל / 000 / .59 /זחם 2318 פהופגוח] 0 עמוס ענבר / , 0 6% לפתרונות פַאָאח[ > = תמך בן-דוד וו גכ 0 00 = מאיר לכט ערן גורב 7=..., ארתור למפרט דורון אנג'ל רדר עשויע הו א ודע וא ועד צ יכו יי / 1 ₪ ₪ מְּ . 4 : : הדדרדר- ב<בבפ ג / ₪ -- אולם שעת התחלה הרצאה מרצה 10 ניהול ושליטה בסביבת 5!אצ == עירית ליפשיץ 1000 הטמעת מערכות 5/וססאזצ ערן לסר/רמי אלרון 10 מולטימדיה בסביבת 6/8 /--- מאיר פרידלנדר (צ'וצ'ו) אלמוגן 15 טכנולוגית תקשורת מהירה = > = = = = = >= >> >= יאיר צורן 15 10080 ------- דודי מרגלית 10 תוכנת זטת89 א 206 / צבי אוסטפלד 0 מאה ער א במוצרי פזסאחו ---2-- דודי מרגלית 100 0 ענת שפטל 100 כלים לניהול ברשתות ]0‏ 5 - מישל דוידי 10 ששו 61 זטוחט6ע .01‏ - 1 יעל קלעי אוז 115 בנית מערכות מידע <> אריה בלום 5 0 0 חיים רוטנברג 100 זת = אמיר קליין | 0 מסדי 808 באשכולות = = 1 >> >> >>> = קובי שפטל 10 65 <> מיקי קולקו 10 בסיסי נתונים ל-אזאש ולדימיר מורגנשטרן 100 ו ל אתווג 115 פיתוח יישומי 6/5 אהרון וינדר 15 סביבת פיתות לפרוייקט - == דני דונוביץ 1100 00 ו-60888 ניצן דובדבני 10 שחס - כלי פיתוח 6/8 אריה לוי 100 כלים לגיבוי בסביבת אזאט יעקב באל 00 המשרד העתידי המי - 100 כלים לאבטחת איכות ו - 9 ה % ; % | 001 ברויקט המיחשוב כמנוף לעונוי אירגוני שעה:: 12:00-11:15 אולם: קולנוע שם המרצה: צבי רבין//מכתשים בהרצאה תוצג גישה לניהול פרוייקט מיחשוב, העושה שימוש בהטמעת טכנולוגית המידע כמנוף לעיצוב ויישום תהליכי 0 2 שינוי בארגון. הגישה תודגם, תוך הצגת יישומה במפעל "מכתשים". הָיישום מהווה חלק מפרוייקט אירגוני התומך בתהליך ההבראה ובתוכניות העסקיות העתידיות של "מכתשים". מהלך השינוי המיושם, תחילתו בתהליך תכנון אסטרטגי וסיו- מו ביישום ההטמעה. על פי גישה זו משתנה מבחן ההצלחה בפרוייקט ממבחן קבלה למבחן הטמעה. הגישה מתמקדת בתהליכים עסקיים ובצוותי עבודה דינמיים. הגישה רואה בשיפור התהליכים העסקיים את פונקצית המטרה, ומותירה מקום למתודולוגיות שינוי כמו 1א10. אהחש6הוטחטטת, וגם ל"שכל ישר", עפ"י נסיבות השינוי. שיקולי 512146/שספ שעה: 13:00-12:15 | אולם: קולנוע , שם המרצה: אילן דומב/ כרמל מחשבים-אגרקסקו מערכות המידע של אגרקסקו, חברה ליצוא חקלאי של מדינת ישראל, היו מבוססות על שתי טכנולוגיות עיקריות. במטה החבוק בתל-אביב היתה מערכת 8023 5.ג.א (תואם 4381 ואפ .זא) ובסניפי החברה בארץ, באירופה ובארה"ב מחשבי דיגיטל. נמהול מערכות המיע בסביבה הטרוגנית הביאה להו- צאות רבות ולקשיים בתפעולן, ההרצאה תכלנל המרכיבים הבאים: - השיקולים המלְכליים להסבת מערְבות המטה מ-15א ל-אאא 7 / - תהליך קבלת ההחלטות בהנהלת החברף.. - ביצוע דַ0.זו₪ לבדיקת;יישומים. / - הבעיות והפתרונות הטכנןלוגיים. / - המערכת הפיננסית. / / / / / - 60 3 60 4 מגבינות לשדת/לקוח שעה: 14:50-14:00 אולם: קולנוע שם המרצה: פנחס קמרי/ שטראוס בע"מ ההרצאה, אשר תסקור את מעבר המיחשוב של מערכות המידע במפעלי שטראוס לטכנולוגית זטזספשחטוו6, תקיף את הנוש- אים הבאים: ₪ המוטיבציה לביצוע התהליך ₪ שיקולי התועלת לאירגון ₪ן המרכיבים של הסביבה החדשה ₪ הקשיים במעבר ל-ז566ח6וו₪ ודרך ההתמודדות איתם ₪ התנאים הנדרשים להצלחת פרוייקט המעבר ₪ אופן הכנת פרוייקט המעבר בשטראוס ותאורו ₪ן מצב המיחשוב בארגון לפני המעבר ובזמן התהליך ₪ מצב המיחשוב בארגון בגמר המעבר (בראיה עתידית) מדיניות אבטחת המידע באירגון שעה: 15:50-15:00 אולם: קולנוע שם המרצה: אבי טרטנר/צפנת אבטחת מידע בע"מ מערכות המידע הממוחשבות של האירגון מכילות מידע בעל רגישויות גבוהות בקטגוריות הבאות: שו מידע הרגיש לחשיפה: מידע עסקי, מידע שיווקי, צנעת הפרט. ₪ שימוש לרעה במערכות המידע (מעילות והונאות). ₪ שיבוש מידע או השבתת מערכות המידע (פעילויות מרכ- זיות של הארגון מתבססות על מידע ממוחשב ומחייבות כי מרצה אורח ו יועץ תוכנה בכיר של דיגישל בלגיה בעל ידע וניטיון רבים בניהול מערכות ורשתות אואט . משמעו ערוץ קשר מרכז' בין אירופה לארה"ב ובעל השפעה גדולה ל תכונות המוצרים הדיגיטליים בתחום ה-אואט. > 00 5 המידע יהיה אמין, שלם וזמין בכל עת). לפיכך אבטחת המידע הינה משימה בעלת חשיבות אסטרטגית באירגון. כבכל נושא אסטרטגי, באחריות ההנהלה לקבוע את מדיניות אבטחת המידע של הארגון, למנות צוות משימה, להג- דיר מטרות וידעים בתחום אבטחת המידע ולוודא את מימוש המדיניות שנקבעה. מדיניות אבטחת המידע מגדירה מסגרת ארגונית, נוהלית ותקציבית ליישום אבטחת המידע בארגון. ההרצאה תפרט את אבני הדרך בגיבוש מדיניות אבטחת המידע באופן ההולם את הצרכים והאופי של הארגון, ותציין את גורמי הארגון המעורבים בניהול אבטחת המידע. דא 5ש/טססטועצ כשרת שעה: 16:50-16:00 אולם: קולנוע שם המרצה: לוז ארז/ יה"ב פרוייקטים ומחשוב בע"מ אם בעבר היה ניתן להפריד את תיפקודי הרשת מתיפקודי היישום, כיום אין באפשרותנו לעשות זאת והיישום הינו חלק מובנה מרשת התקשורת. מצב זה אופייני ליישומים ארגוניים מבוזרים המנהלים מספר תחומי ארגון ומאגרי נתונים. לדוגמא: מערכת תקציב קונצרנית המכילה מאגר דרישות תק- ציב בשרת החברה עם יכולות נגישות כלל ארגונית, מאגר כות אדם ומשכורות היושב בדיסק המקומי של אחראי כוח אדם, מאגר תנועות הנהלת חשבונות היושב על שרת מנהלה. השי- מוש בתוכנת רשת הבנויה על אינטרקציה עם מנהל הרשת בר- מת ה-וקוחטזנ, מחייב את הארגון לדאוג למנהל רשת ייחודי המד סוגל לתת תשובות גם ברמת היישום. השימוש ב-1א %שסשחואו כשרת ותתנות זס! צאסשםגו/ קטסזקאזסשי מאפשר ניהול היישום על ידי איש מקצועי ברמת האפליקציה. לדוגמא: חשב חברה יכול באופן עצמאי וללא צורך במנהל רשת לנעול תקציב על ידי נעילת הגישה לשרת קבצי המידע, המכיל את תכנון התקציב של החברה. העובדה שממשק המשתמש של קטסזק אס ז0] אוס0חואו כמעט זהה לזו של א פאיסטחוש. מאם- שרת לבצע התקנות מרותקות של ישומי שרת/לקוח מורכבים, - ללא צורך בהשקעה רבה של שילוב הרשת במשימות היישומים הארגוניים השונים. 6 60 5 ד₪ בשטח )7 1086 0+ח! 300 05זס/ט-22טוכ 106 סש / שעה: 17:50-17:00 / אולם: קולנוע שם המרצה: דני ליברמן/בינת מערכות תוכנה עד לפני כמה חודשים עדיין התלוצצו אנשים רבים על א 8אוס6חג/ סצסזטווא. בדיחות מהסוג של .אד סשוא/= דא 16 ואטא, סוד וסא וכו' נשמעו לא אחת. אבל הציבור | היש- ראלי - לא רק שהוא מגלה עניין רב במערכת ההפעלה הזו אלא גם מגביר את קצב הרכישות שלה. נכון ל-1.3.94 הותקנו למע- לה מ-100 רשתות דא בארץ ו-1א אסתו\ זס! זט56 .501 נמכר בשלושה חודשים כמו 5% בשנתיים הראשונות! בהר- צאה נסביר מדוע דא >אסשתו\ זסו זטצז56 .501 מסוגל לספק עלות/ ביצועים העולה בהרבה על פתרונות יפע5 + אואט אוווחסוח!. ואיך הוא משתלב בתור שרת. יישומים בסביבת זה וטא [[סצסא ו-15/א . נסביר מדוע זטצז56 060ח46+8. ךא >צוסשפו/ הינו פתרון נכון לארגונים גדולים ומבוזרים ונציג דוגמאֶות כיצד מתקינים ומיישמים אותו בפועל - כולל שילובים של זס) >אסחו/ קטסז9ס \ |- 56/6 660חב40%, דא אוס0חוצ. נסיים במבט עדכני לכוון עתיד מערכות ההפעלה במיקרוסופט ונקווה שזה יעזור בעשיית סדר בראש מול שפת הקודִים של מיקרוסופט - ₪15 , 4חסוץ23 ,0זוג) 11 ו במסגרת ההרצאה יערך חידון נושא פרסים. | תיב"ם מייכני |סימטרון! עם דוו על אלפא / שעה: 18:50-18:00 ' | אולם: קולנוע % הפעלת מערכת טה מצד הל כמו סאעם 08 ה זו ננסה לעמוד על היתרונות ללקוח הנובעים מעבודה בכלל ועל גקוא' בפרט, בכל הקשור לעבודת התכנון וה" את עברת המוצר המוגמר לתוכנות גרפיות יעודיות לצורך הכנת מצגות. נעמוד גם על היתרונות לכותב התוכנה המשתמש בכ- לי פַח91פטס66 חזקים במיוחד. כמו כן נדבר על תהליך ההסבה מפלטפורמת .זשדא] לפלטפור- מת גחק!ג. בנית מערכות מידע בטכנולוגית שרת/לקוח בטביבה "בתוחה" שעה: 12:00-11:15 אולם: ארז שם המרצה: אריה בלום/דיגיטל ארכיטקטורת הביזור של דיגיטל מאפשרת לבנות מערך מיח- שובי מבוזר עם אינטגרציה מלאה בין סביבות המיחשוב המרכזיות: 1א18, אגש, גזוק 1ג. (8]אצ, ו/ש5ס. ו-6גוא). סק ותחנות אזאש נפוצות. ההרצאה תתמקד בנושאים הבאים: שן מודל קבוצת גרטנר ליישום סביבת שרת/לקות. ₪ פתרונות לקישור ישיר של תחנות קצה אל שרתי מידע בשפת .901 כולל תמיכה בסטנדרט דה-פקטו : 86ס0. ₪ קישור תחנות קצה אל מרכז "שרותי מידע" בסביבת עיבוד תנועות "פתוחה" : הצגת המוצר הדיגיטלי 618 בסביבת פא ו-אזאש. ₪ איזכור מוצרים נוספים בתתום זה הרצים בסביבה הדיגיטלית: 6165 ו- 0ספאטך. ₪ קישוריות של מחוללי יישומים נפוצים לסביבת עיבוד התנועות. קחברת' השנה כולל ארוחת ערב עם האמנים באלדי קדנית בלמנקו וירדוה ו * 2 ו 9 5 4 אע שילוב בפיפי נתונים באמצעות 56081פ שעה: 13:00-12:15 אולם: ארז שם המרצה: חיים רוטנברג/דיגיטל אירגונים רבים מחזיקים את הנתונים העסקיים שלהם בצו- רות שונות: מסדי נתונים טבלאיים של יצרנים שונים, קבצים קונבנציונליים וכו'. מאידך דורשים משתמשי הקצה לקבל יי- שומים שולחניים בעזרתם יוכלו לגשת, בצורה שקופה, לכל הנתונים הללו. | ההרצאה תסביר כיצד מוצר ה-8ו₪8 חסווגזטטוח] של דיגיטל, הקרוי 6081מפ, מסייע בשילוב מידע ממספר בסיסי נתונים מבוזרים על פלטפורמות שונות לכדי בסיס נתונים לוגי אחד, בצורה שקופה לחלוטין ללקוח. בנית מערכות עיבוד תנועות מבוזרות ושרידות באמצעות זהססס שעה: 14:50-14:00 אולם: ארז שם המרצה: אמיר קליין/דיגיטל ההרצאה תסביר כיצד ניתן להשתמש במוצר התוכנה שוז6מש (ז0)6א הסו305861ז ד 6וסגו|6א 86כ) כדי לבנות מערכת עיבוד תנועות מבוזרת שהיא: וסוס וטג שליטה וכיוונון של מסדי פה שעה: 15:50-15:00 אולם: ארז שם המרצה: קובי שפטל/הד-און מרצה אורח: 8800 וחס], נש'א קבוצת 5751688 חסו)בווזזס!ח1. בהרצאה יוצגו היבטים. שונים של איפיון מסד הנתונים ₪8 באשכולות פוא ומערכות בודהות. הנושאים שיסקרו כוללים מדיניות מפתות, אשכול של אזורי אחסון, ערכי |גטסוס |//8, טוה ומצדי מערכת. בנוסף וסקרו ההשלכות הנובעות מאס-- טרטגיות כיוונון שונות וכללי אצבע למיצוי מירבי מבצועי מסדי 808. דגש מיוחד יושם על שלבים שאינם מתועדים, 5 אע המאפשרים למשתמשי סא לבחור את העיצוב המתאים לדרי- שות הגדלות לביצועים משופרים, וכן על החסכון המתקבל מכיוונון נכון במשאבי המערכת. 5 - כלי פיתוח לשיפור הפונקציונליות והביצועים בבפיטי נחונים גדולים שעה: 16:50-16:00 אולם: ארז שם המרצה: מיקי קולקו/2001 הצורוך והגדרת הבעיה מערכות עיבוד נתונים נתקלות לא פעם בבעיית ריבוי המידע, אשר נובעת מעצם ההתפתחות הטכנולוגית, הן בתחום התוכ- נה והן בתחום החומרה. התפתחות טכנולוגית זו עלולה לג- רום לכך שהארגון יתקשה להתמודד עם מידע רב כל-כך. הק- שיים להתמודד עם המידע הרב יכולים לבוא לידי ביטוי במס- פר מישורים: ₪ בעיות בנגישות למידע אשר נובעות ממוגבלות שיטות האי- חזור של בסיס הנתונים (.801). ₪ בעיות זמינות המידע אשר נובעות ממספר מפתחות מוגבל, שאילתות מורכבות, אוכלוסיות גדולות לשליפה. ₪ בעיות בתקורה גבוהה על כלל המערכת בהיבט של 67 וגישות לדיסק. הפתרון: 85א - כלי פיתוח לשיפור הביצועים והפונקציונליות בבסיסי נתונים. בהרצאה נציג את הפתרון ונסביר כיצד: ₪ 5אא משתלב ביישום ובמסגרת בסיס הנתונים הקיים, כמ- נוע עזר אשר אינו דורש שינויי תוכנה מהותיים אלא התא- מה פשוטה ומיידית. ₪ 5א מאפשר ליישום להגדיר על בסיס הנתונים שלו מספר בלתי מוגבל של מפתחות בתקורה מאוד נמוכה. ₪ן הא מאפשר שליפות מורכבות (מספר רב של קריטריונים) על כמות גדולה של פריטים (מיליוני פריטים) תוך שניות מעטות וזאת תוך מינימום תקורה על כלל המערכת (גישות לדיסק כמספר הקירטריונים). ש א מקנה ליישום פונקציונליות אחזור מלאה הכוללת: שליפה ברמת המילה, אחזור פונטי, אחזור שמות, אחזור מורפולוגי, שילוב מסמכים בבסיס הנתונים ואתזורם על בסיס וא6ך וושיז. ₪ 5אא מאפשר ניוד מידע מבסיסי מידע גדולים/לתחנות 26 בעלות תוכנה נמוכה תוך שמירה על כל תכוננת האחזור ובביצועים זהים לאלו שעל ה-₪וא א/אזג]א. ₪ 5א הוא כלי פיתוח אשר מאפשר ניוד על מגוון פלטפורמות (פ/וססאזצו , אזאט ,.פואצ ,05). 6 18 פוחזס)31וכ אוצז ₪156 חס פוומפח שעה: 17:50-17:00 אולם: ארז שם המרצה: ולדימיר מורגנשטרן/ דש :10 שחועוס[01] מז 065006 [[וצו מס1והוחטפטזק טווד 186 סק 6 - א]אש 8186 תס 15את .1 6 זעק 06זט650ז 6ומגזתוה! .צ 6156 בוזע ח0ו11!281זט 050006 אמסא ץ)ו|החסגוטתט] א1א10 10 ותטותט[קותסט 4 88 פ6זטוג6] 5]א כו ח610ת טח ות60 36] 85 0 .2 0 זט וטא .5001 [0ט0וסזק 5180610 (טצטן וטו 566 111212015 תס ע)ו81ח0ו!6חט] 1 .4 58 וח 04006 5 תות סו אמ 00/1 אא מ0ז)ג טק תס6 ?021/71 6התט1סי וקוד .4 165 סזק :8616001 10 הסגוט[0> [בוזק - 517 ה0וז28ו111ט קושו % פחוקתו3 אאוכן : | מטוומסום לד חס 17 1120ב 110 .5 % י 09 קחתסחווא ' וע 008% 400688 [טכ] 5607 קט30%פ 7 ו זס %ז566 |גטכש טקש 249 .ו 0813356 0160 וו 6 ו 1 5 1001 806 06 11 % % א % 7-ה ---=, 7תם 63%6סש פסה שעה:. 18:50-18:00 אולם: ארז המרצה: יוחאי גל/דיגיטל .ב-20 החדשים האחרונים הוציאה דיגיטל 5 גירסאות חדשות של ₪08 עם מאות תכונות חדשות אשר אפילו מומחי פסאמת- קשים לעקוב אַחריהם. ההרצאה תציג את תכונות 808 בחתך של פונקציונאליות עם דגש על תכונות של 231408%6 חסוזסט0סזק העושה את פכא מתאים לישומים קריטיים לאירגון ולטיפול בבסיסי נתונים גדו- לים מאוד (מה שקרוי בעגה המקצועית: 1.08 - 13186 שש ) כמו כן יוצגו חדשות טריות מן המדף, נכון ליום עריכת כנס דקוס. ביתוח אמל'קציות זפעז1/59ח6וו6 שעה: 12:00-11:15 אולם: אתרוג שם המרצה:אהרון ועדר/דיגיטל | פיתוח אפליקציות בשיטת ז6ת6פשחטוו הפכה לנושא "חם" בעו- /לם המיחשוב. נושא זה משתלב במרבית סוגי מערכות המיחשוב. בהרצאה תתבצע סקירה של השיטות השונות בעבודת שפשאו₪ ה תוך התמקדות על מערכות מידע ובעיקר על סביבת ץ1. בין ,השאר יסקרו כלְיָם שונים המיישמים שיטות עבודה של 0166 כדוגמת: > ₪ 1 טזטטסט טהסוחטק (-)3) 7 / 1 / תצוגת ברטיפים ורכיבים ממשפחת אלפא ו שבבי אלא ולוחות מסוגים שונים, המבוספים על כל מתקיימת בבניין הפטיו. בין השאר ו ' זוון אמית, כרטיסי אלפא חדעני |ומפתיע| שפיתוחו חי דיגיטל אשר מלווים את ו 5 . / % ₪ - ו ל ו ₪ (164960א00כ ₪ 665 ₪ זט)וסוה 3180856 2 ₪1 סביבת ביתוח לברוייקט עיבוד תנועות רחב היקף שעה: 13:00-12:15 אולם: אתרוג שם המרצה: דני דונוביץ/כ.א.ל חברת כ.א.ל (ויזה) נמצאת לקראת סיומו של אחד מפרוייקטי עיבוד הנתונים הגדולים ביותר המתנהלים כיום בארץ. פרויי- קט זה מטפל ב: ₪ מעל 68 100 נתונים ₪ כ-500 טבלאות מא ₪ כ-500 מסכי אפליקציה שונים ₪ כ-1200 566000 זטק 1/0 שן כ-70,000 תנועות בשעה ₪ כ-25 סוגי משתמשים שונים הפרוייקט מפותח בסביבת 18א608ס, 4618 ,08 ,.60801. עקב גודלו ומורכבותו של פרוייקט זה הושם דגש רב על בניית סביבת פיתוח קשיחה ומקיפה ביותר. סביבה זו מכילה כלים או- טומטיים רבים האמורים לכפות על 50 המפתחים בפרוייקט את כל נהלי העבודה שהוגדרו. הרצאה זו תתאר את העקרונות, המבנה וחלקים רבים מתוך תכולת סביבת הפיתוח של הפרוייקט. ₪13 שילוב זפטז1/56ח61:6 באמצעות זסאסז60%8[טס 608841 שעה: 14:50-14:00 אולם: אתרוג שם המרצה: ניצן דובדבני/דיגיטל "06618007" (או בשמו הקודם "שסטוצז86 /40") הינור הי" שום של דיגיטל לסטנדרט 6088, המגדיר את מנגנון התוכנה לקישור בין אובייקטים מבוזרים. | השימוש ב-זטאסזמוטטְט0 מאפשר בקלות יחסית לשלב ("לבצע אינטגרציה") בין מוצרים שונים (ובמיוחד מוצרים סגורים קייר" מים אשר איננו מעונינים "לפתוח" אותם) על-גבי סביבה הט" ה 4 זע ---- מתן תשובה נאותה לאתגרים ארגוניים וטכנולוגיים של שנות רוגנית המערבת פלטפורמות שונות יחדיו. השימוש מאפשר ליישומים קיימים להיות זמינים לשימוש מתוך יישומים אחרים. בהיותו שכזה, מהווה ה-"0%6ז8ו60ןט0" תשתית "6זגא6616:]א" לקישור בין יישומים, בגישת. זטח6ףשח6וו6 כאשר היישום המ- ספק שירותים מוגדר כ-"56%6" והמשתמשים בשירותים השונים מוגדרים כ-" גוחשווס". מנגנון ה-088 ("ז0%6ז8 866% ו60ן000)") הממומש על-ידי ה-זטאסז8טטן0. מאפשר דינמיות בבחירת השרת, בהסתמך על זמינות הפלטפורמות השונות ברשת ועל העדפותיו של המשת- מש הספציפי. שירות אחד יכול להיות מוצע ע"י מספר שרתים שונים ועל פלטפורמות שונות בו-זמנית. בין היתר, מחביא ה-זסאסזםו60ןטס את כל שכבת התיקשורת בין הפלטפורמות השונות ועושה אותה שקופה למשתמש, כמו גם את כל נושא הסבת הייצוגים השונים של מידע על פלטפו- רמות שונות. השימוש בממשק 6טוח6וז0 00[60 המסתמך על העברת הוד- עות בין אובייקטים מאפשר הפרדה של שילוב היישומים מהיי- שום עצמו (למשל: אין צורך להגדיר ג6זטוסותו5 גוג מסובכים הנשלחים ברשת) ומאפשר "ירושה" (6סחטוזוז6ו1ח1) של הגדרות ממשק בין יישומים קרובים. ב-29 בנובמבר הכריזו דיגיטל ומיקרוסופט על הסכם אספקת ארכיטקטורה פתוחה לפיתוח יישומי שרת-לקוח (/0מ61:6 זטצז56) בסביבה הטרוגנית, תוך התבססות על טכנולוגית 6וחסוז0-ו60ן00. ארכיטקטורת ה-|1006א )60ן009 חסוחוחס6 (או בקיצור: 1א60) מאפשרת לכלי שילוב האובייקטים של דיגיטל (ז661810%6ן000) ושל מיקרוסופט (₪.01) לעבוד יחדיו. 6זס- - כלי מהמכני למיתוח והרצה של מערכות שדת/לקוח שעה: 15:50-15:00 אולם: אתרוג שם המוצה: אריה לוי/דיגיטל ה-90 מחייב אותנו לבנות דור חדש של יישומים. התמורות המהירות בסביבה הארגונית והטכנולוגית של מערכות ניהול 5 המידע מצריכות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות של ממשק מש- תמש גרפי, מערכות פתוחות בּכלל ומערכות שרת/לקוח בפרט. הדור הראשון של כלי הפיתוח למערכות שרת/לקוח מתמקדים בפיתוח ממשק משתמש גרפי לצד הלקוח של המערכת. בצד השרת מערכות אלו תומכות בגישה לבסיסי נתונים טבלאיים המנוהלים במחשב השרת. שיטת יישום זו מתאימה /למערכות פשוטות, בהיקף קטן יחסית של משתמשים. כלי פיתְוח אלו מתקשים לטפל במערכות ארגוניות רחבות היקף התומכות בפ- עילויות העסקיות המרכזיות של הארגון, ובמערכות מבוזרות מרובות שרתים המיושמים על פלטפורומות חמרה [תכנה שונות. ן במסגרת ההרצאה נציג את 6וזס:, סביבת פיתוח מתקדמת המד אפשרת בניה והפעלה של מערכות שרת/לקוח מורכבות. נראה כיצד 6זסז תומכת בפיתוח באמצעות שפת מוכוונת אובייקטים מדור רביעי. נציג גם את המערכת המתקדמת לפיתוח ממשק משתמש גרפי, וכן מילון נתונים מרכזי המאפשר עבודה במקביל של מספר מפתחים וניהול תצורת תוכנה אשר כלולים! ב- 6 | במהלך ההרצאה נציג כיצד שחס מבודד את היישום מהשנויים בדרישות העסקיות ומסביבת החמרה על ידי ישום העקרונות הבאים: ₪ן המחצת היישום (קחותסוווחגץ) שן יבילות (עו:1811ז0) | שן שילוב פתות (תטגוגזקטוה1) כלים לגיבוי בסביבת אואש. = שעה: 16:50-16:00 אולם: אתרוג מרצה: יעקב בצלאל/סאיטקס. 7 ָ % הרצאה זו תתייחס לשא הגיבויים במעבְךָ הטרוגני של מחשבי אואטבכמה מישורים: ארגוני-אסטרטגי, בקרה ותיפעול. נקודות עיקריות-לדיון: % . -- מדיניות גיבוי. ₪ הבעיוף בכלי גיבוי "סטנדרטיים" (אמינות, זמינות ביליות) % ייתיות גיבויים שלימערך הטרוגני (התייחסות לנושא תי- זמון גיבויים למספר רב של תחנות ברשת) % ל 6 זע ₪ שילוב מערך הגיבויים מול אפליקציות, בסיסי נתונים, כלים ומערכות הפעלה שונות. שן נקודות להתייחסות בזמן שיחזור. ₪ סקירה לגבי סוגי חומרות ותוכנות לגיבוי. שן קריטריונים לבחירת כלי גיבוי: - אמינות, זמינות, סקלביליות, הטרוגניות ופורטביליות. - אוטומציה של תזמון הגיבוי, ניהול הסרטים, מעקב וביצוע שיחזורים. - קלות תפעול (למשתמש ולמנהל המערכת) - שילוב כלי הגיבוי במסגרת כלים נוספים לשילוב כלי ו - הגיבוי במסגרת מדיניות "התאוששות מאסון". הפביבה הממוחשבת במשרד העתידי שעה: 17:50-17:00 אולם: אתרוג שם המרצה: ירון כלימיאן/ 7807 בשנים האתרונות אנו עדים לשינויים רבים בסביבת המשרד הממוחשב שלנו. יותר ויותר נשמעים מונחים כמו: שרת/לקוח, סביבות פתוחות, משרד משולב ועוד. אנו כמשתמשים רוצים בקיומה של סביבה ממוחשבת, שתאגד את כל המערכות הקיימות באירגון מבלי שנצטרך לצאת ממער- כת אחת ולהפעיל אחרת, תוך בזבוז זמן בהתנתקות וחיבור מחדש. מנהלי המערכת מצידם רוצים למנוע את גישתם של משתמשים שאינם מורשי גישה למערכות ממודרות, וכן למנוע מהם הפעלת מערכות אחרות באמצעות פקודות .061 דרך 8. משתמשי המשרד הממוחשב מעוניינים במערכות עם תצוגה קלה לעבודה מהירה (חלונות, עכבר) ומנהלי המערכות מעוניי- נים במערכות אשר יפעלו על פלטפורמות קיימות מבלי שיצט- רכו לוותר לק המערכת היהי להם, רק בגלל שאינה עובדת על הפלטפורמה. הקיימת באתר. גם אלה וגם אלה מעוניינים ופקות שיהוו פתרונות משולבים במערכת הקיימת. אפליקציות אלה צריכות להשתלב עם אפליקציות אחרות/הקיימות כבר באירגון, לדוגמא, משלוח מכתבים והודעות באופן אוטומטי באמצעות הדואר האלקטרוני, עידכון היומן האשי ועוד. בהדגמה יוצגו דרישות משתמשים ופתרונות המפותחים/בחברת . / - / / דסא וכן פתרונות שונים למשרד הממוחשב המוצעים על ידי חברת דיגיטל לעבודה על פלטפורמות שונות. יוצגו הפתרונות המשלימים להם כפי שפותחו על ידי חברת 01 כגון קישור והפעלת מערכות קיימות תחת מערכת ה- ו-או-.11א לאורך כל שלבי העבודה מבלי שהמשתמשים יראו סימן 5, מערכות משלימות ופתרונות לאירגונים כמו מערכת מעקב אחר החלטות, מערכת תאריכי תזכורת, מערכת מעקב פניות תושבים או לקוחות ואף מערכת לניהול הזמנות אוטומ- טית מהמזנון באירגון עם ניהול תקציב אישי. כמו כן תוסבר פתיחות הכלים הנדונים והאופציות לשילוב ופיתוח פתרונות חדשים לבעיות קיימות באירגון. 7 כלים ממוחשבים לאבטחת איכות בסביבת מחשבי דיגיטל שעה: 18:50-18:00 אולם: אתרוג שם המרצה: זיו מנדל/ג'ון ברייס הדרכה נושא אבטחת האיכות של התוכנה הפך בשנים האחרונות לאת- גר מרכזי בפיתוח פרוייקטי תוכנה. שיטות, מתודולוגיות וטכניקות רבות פותחו לשיפור איכות התוכנה. בשנים האחרו- נות הופיע מספר רב של כלים ממוחשבים שאמורים לעזור לנו בשיפור איכות תהליך הפיתוח ואיכות התוצר הסופי. במסגרת ההרצאה נסקור את הדרישות והצרכים של הפיתוח מבחינת כלים ממוחשבים ונסקור את טכנולוגיות התוכנה הרלבנטיות הקיימות בסביבת מחשבי דיגיטל(5וססאנו 8 אזאט, פ!אץ). 11 תקשורת מהירה (וספם ,ודה ועוד) שעה: 12:00-11:15 אולם: אלמוגן שם המוצה: יאיר צורן//דיגיטל בעולם של שרת/לקוח ומחשבים רבי עוצמה, טכנולוגיות התק- שורת הקיימות כיום כבר לא עונות ל"תיאבון-המוגבר" לשימוש ברשת. לשוק נכנסות מספר טכנולוגיות לתקשורת מהירה - ₪00 טומגז , וס , וזא ועוד. כמעט כולם מסכימים ש- ואד תהיה הטכנולוגיה שתכבוש את העולם ותדחוק את כל % 2 145 -- היתר. בהרצאה ינתן הסבר קצר על ואד ומדוע היא מאד חשובה. כמו כן תנתן סקירה על הטכנולוגיות האחרות הקיימות כיום - עג|₪6 6חגזת [ספט ועוד וכיצד ישתלבו בתקשורת העתידית. תוצג עמדת דיגיטל, והמוצרים אותם היא מציעה ותוציא בקרוב = ווא35שו0, 900 סטוומס, מוצרי וססש ו-ואזג. כמו כן ינתנו דוגמאות על לקוחות דיגיטל שיישמו טכנולוגית תקשורת מהירה. 0 5א סע דח - קיעורדיות 6'5ק בסביבה הטרוגנית שעה: 13:00-12:15 אולם: אלמוגן שם המרצה: דודי מרגלית/דיגיטל דיגיטל הכריזה בשנה האחרונה על גירסא חדשה ועיקרית לתוכ- נת הקישור של 6% ומערכות הפעלה ברשת. תוכנה זו, דא ץ, הנמצאת בגירסא 5.0 הינה משפחה של מוצרים הפועלים הן בצד השרתים (פזש%ז56) והן בצד הלקוחות (פותטוו6). ההרצאה השנה תתמקד בנושא הבאים: ₪ קישוריות של שרתים ולקוחות 5א1/08ת ברשתות מקומיות וברשתות רחבות. ₪ן ניהול, שליטה ובקרה של רשתות 1/0885 תוכנת זסצז56 <* 6ק שעה: 14:50-14:00 אולם: אלמוגן שם המרצה: צבי אוסטפלד/צה"ל אחד היישומים הראשונים של מודל שרת-לקות בא לידי ביטוי בתוכנת החלונאות גיס6חוצו א אשר פותחה בתתילת שנות השמונים באוניברסיטת דווא. במודל זה הלקוח הוא האפליקציה ואילו השרת הוא מרכיב החומרה והתוכנה אשר מאפשר תצוגה גראפית של האפליקציה. שרת התצוגה ניתן ליישום בתחנת עבודה, במסוף א. ומחשב 26 יישום שרת תצוגה במחשב ה--ן פותח בפני המשתמש חלון למחשבים ברשת התקשורת ומאפשר לו להנות ממגוון היישומים הקיימים בהם. בעבר סבלו שרתי אבמחשבי 6 ממגבלות פונקציונליות ומביצועים גרועים או- לם השיפורים שחלו בהם, במקביל לשיפורים הטכנולוגיים שחלו במחשבי ה-6<. הפכו אותם לאטרקטיביים. = ההרצאה פותחת בסקירה קצרה של טכנולוגיית %ס6חוא א, ומתמקדת בשיקולים השונים הקיימים בבחירת התוכנה והחו- מרה המתאימים ליישום טכנולוגיה זו במחשבי 16 ההרצאה מתבססת על בחינת המוצרים המוליכים בשוק ומתייחסת לת- חזיות גרטנר וקבוצת וא להתפתחויות הצפויות בו. 4 .1 טכנולוגית = העעד=ו [נובל] בתוך ‏ משפחת 5 מוצרי 5אהסעער דה ק שעה: 15:50-15:00 | אולם: אלמוגן | שם המרצה: דודי מרגלית/דיגיטל | דיגיטל הכריזה בשנה האחרונה על גירסא חדשה ועיקרית לתו- כנת הקישור של 6% ומערכות הפעלה. ברשת. תוכנה זו, סדה ץ. הנמצאת בגירסא 5.0 הינת משפחה של מוצרים הפועלים הן בצד השרתים (68א56) והן בצד הלקוחות (פוחשו61). דגש מיוחד ניתן בהכרזה זו לשילוב טכנולוגית ₪א ג אודמא (נובל) בתוך משפחת מוצרי 5אאסעוא. ההרצאה השנה תתמקד בנושא הבאים: | ₪ יחסי הגומלין בין דיגיטל לנובל. >" ש מא אוזטא בצד הלקוח (6?) ובצד השרת ‏ - (פוא/א ). 47 מקוה) 6 ₪ עם המבט לעתיד. = |" ו61/08ח0 9 שעה: 16:50-16:00" רית של דיגיטל 0% גירסה זו היא השלב החמישי 5 א , 7 . ₪ ₪ ל ל : -₪- ( גחק) של תוכנה זו. היא מכילה תמיכה מלאה בפרוטוקו- 1 567066 חהס:81ז0+60 | לים ובאפליקציות של 1 26 :6ח6מכ ובנוסף פרוטוקולים שעה: 12:00-11:15 סטנדרטיים של 051.: ההרצאה תציג את החידושים והיתרו- אולם: אלה -281)/ 0 0 קד וד נות ב-0806/081 ותסביר מדוע כדאי ללקוח להתקדם לש שם המרצה: פיז טיוסט1/דיגיטל אוסטריה מוש בה ללא כל חשש. 8606/0851 כוללת שפת ניהול רשת מתקדמת בעלת יכולות רבות מעבר לקיים ב-/1 6גוופ. תינתן ' זטצוסק פחווטקוחס6 שזסחוז 8חו800 6זה פחסו81ואזס / חב פיק סקירה על מוצרי 0606/0581 במערכות ההפעלה השונות של ל , -0006זק |הט10צ61ח1 6886ז6חו עס . עֶ08 עט 04 %וספט 6ו]ו סו דיגיטל, ובייחוד טיב היחסים בין 15א/ח6ק0 ל- 8606051 וו כ = 0 ששו 01 זחוסק 5 צחהקות60 ב ותסז] .עזוצו681ת6 80 עזוצוז יְ פהותה% :60צ80016 06 10 ₪08[5 זסהת)0 6ו%08 6זה 6זסה! 6 .41 כלים לניהול ותמייכה ברשתות ₪6 הקשורים ו וז 8 6 ו 5ת הו 0 ב- פאזס/ן1בק |- ופעסוא [218118] וח0ז] 56741068 0ו81ז169צ/.1 .)ח6תוהסזוצת6 חסות 6 זס] 868ח6031]6 66וש תהקוסס 6 10 זסעופחה 6ון סזה שעה: 17:50-17:00 ! : א,1 פחוטחבו6 0חה ושח ]0 ]ה6וח6פהח3] 6חה חסוובזט6וה1 אולם: אלמוגן 08081 65 116 0) [089קסזכת6!הט60 16 שחה , >והסומהסזוצתס שם המרצה: מישל דוידי/הד-און ההרצאה תתמקד בבעיות ניהול של רשתות הטרוגניות מבוס- 2 שת" בין דיגיטל ו-= 084601 סות פוא 6-1 ופתרונות לתפעול, ניהול ושליטה שלהן, כולל שעה: 13:00-12:15 גיבויים, התגוננות נגד וירוסים, הפצת תוכנה וניהול מצאי אולם: אלה חומרה ותופנה. : מרצים: אלדד בר-אדון, עוזי אכטנטוך / ג'ון ברייס 7 מוצרים לניהול ובקרת רשתות תקשורת - הפעולה בין ו יצרנית תוכנת ה-קטסזקאזס/ המובילה אזסצאחו1, לבין ם.08461. יצרנית מסד הנתונים | שעה: 18:50-18:00 1 : / ו מהמובילים בעולם, מאפשרת מתן פתרון מעולה למשתמשי ה אלמוגן | ו הקצה. בהרצאה יוצגו יתרונות השימוש ב-08618 תחת שם המרצה: יעל קְלָעִי/דיגיטל %זס\אח.1 אשר הם: פוריס / שן ץד ₪11 081 בשרתים. ההרצאה תקיף את ה-367ם3]( 01%א66א אממדאמ6צ01ע, / ₪ אמינות מוצר דש של דיגיטל (בשיתוף עם 18%1) לבקרת רשתות | ₪ן איחסון כל הדואר במסד נתונים מרכזי וניהולן, עכן כמוצר תשתית (אפסא6נםגז )8‏ לשילוב יישומי ש. חיסכון במשאבים (1/0, משאבי ציוד היקפי ותקשורת) / ב- /, ניהול שונים ומבוזרים. / ע"י שימוש במסמך משותף עם מצביעים. ההרצאה תכלןל סקירה טכנית ואכולויות של המוצר: ₪ אפשרות. שילוב כלים נוספים המשתלבים בסביבת מסד ₪ ממשק משתמט י הנתונים, דוגמת; ₪ הגדרת ארועים, והטיפול בהם. - תוכנות אחזור. " ₪ אפשרויות שילוב/יישומים חיצוניים. / ₪ מגמות בפיתות לק - מחוללי אשומים, 7" - | - מערכות ניהול מסמכים. 0 - מערכות ₪18. 7 - מערכות ניהול פרוייקטים. הדגש: כל המידע מאוחסן מרכזית במסד הנתונים. ₪ שימוש שקוף למשתמש הסופי במסד הנתונים. ₪ מתן אפשרות למשתמש הקצה לשמוש בכלי הפיתוח של מתוך ה- צאזסשאחו 1 (לדוגמא 05 6) ₪ שחרור משתמשי/מנהלי >אזסצאחו1 ממשימת הגיבוי. 3 !!!אזסעט 0+ +ח8עש טוסץ עְאש 6חד - 5אזס//אח: | שעה: 14:50-14:00 אולם: אלה שם המוצה: מוטי סדובסקי/דיגיטל %זסאחו.1 הינו פתרון חדש של דיגיטל למיחשוב קבוצות עבודה (6זג\קטסז0) בסביבה פתוחה המבוססת על ארכיטק- טורת שרת/לקוח, 6טוחטוז0 וש6ןטס. וממשק גרפי מתקדם. למה %אזס\אחו 1 ? כי באמצעות >6זסצאחו1 אנו משפרים את הנגישות למידע, זרימת המידע, קיצור תהליכי עבודה, שיפור ויעול עבודת היחיד הצוות והארגון, ובקיצור - >אזסצאחו.1 לשיפור עיסקי. ב- >אזס/אחו.1 בעצם מדברים על מולטימדיה: כל סוגי המידע וכל הישומים לסוגיהם "בשולחן עבודה ממוחשב" אחד!! הישומים השונים מקבלים במסגרת שולחן העבודה הממוחשב של >אזס\אחו.1 שרותים רבים כגון דאר אלקטרוני, תיוק, טי- פול בגירסאות, שסואזס/ו, תחימה ממוחשבת, שיתוף מידע, ת.ת., חיפוש, ועוד ועוד. זס\הו.1 מנוהל מרכזית (המידע נאגר ב- 08 טבלאי), ומאפ- שר שמירה על שלמות המידע ואבטחתו. 4 .171 5אח !1 63ד - המשרד המשולב בעידן שרת/לקוח שעה: 15:50-15:00 אולם: אלה שם המרצה: יריב שפירא/דיגיטל מערכת המשרד המשולב [-א1-.411 נכנסה לעידן שרת/לקות | עם שוחרור גירסא 3.0, ותוכנת פאיס6ת1\ זט %5חג !תגשך למש- = תמשי המיחשוב האישי. לראשונה, יכול ארגון לעבוד בסביבת משרד משולב כוללת המשרתת באופן מלא הן את משתמשי מסופי ה-ט והן את 5 / משתמשי המיחשוב האישי, תוך שימוש באותו שרת ותוך יכולת שיתוף והעברת מידע מלאה בין כל המשתמשים. | ההרצאה תיתמקד בהצגת תוכנת 6חו.1ח163. סבִיבת עבודה | משרדית מלאה למשתמשי 5איכאז/ש-6 העובדת מול ן 1-אז-.11 בשיטת שרת/לקותח. | יוצגו מאפייניה העיקריים של התוכנה, צורת עבודתה/מול | 1-א1-.1.1 וחידושים נוספים הצפויים בגירסאותיה הקרובות. | תינתן סקירה על הגירסאות הקרובות של ו-אז-.11 ובמרכזן | גירסת ה-קא גזזק 1 . , ההרצאה תיכלול הדגמה של >סשתו\ זס] צאחו.1וח68ד. חווטה ח! ,עשס!-]אזס/ש |- פחוז66 חו חה=-46: קערי גומלין שעה: 167:50-16:00 אולם: אלה שם המרצה: ליאור קמיל/611שה מערכות לקליטת נתונים אוטומטית בטכנולוגיות של פַחופגוחו יְ שעה: 17:50-17:00 | אולם: אלה | שם המרצה: עמוס ענבר/18ד מרבית המסמכים המשמשים כקְלָט למערכות ה-אַחועַאוזו הם מסמכים בעלי מבנה קבוע וידוע - טפסים, ‏ השאיפה במערכות לעיבוד טָפסִים היא להפריד את העיקר מהטפל - את הנתונים הממולאים מתוך חלקי הטופס הקבו- עים - על מנת להשיג איכות עיבוד והבתנה טובים יותר וכן יהאיחסון של קבצי התמונות. 58 טכנולוגיות תכנה מתקדמות לעיבוד % הקבועים. יי וי , מערכת . אוטומטית לעיבוד טפסים מופעלת בהצלחה מרובה בחברת כ.א.ל. נציגי ויזה בישראל. 7 עילוב מערכות עשרת/לקוח בתוחות לפיתרונות פַחזפָגּוה! בסביבת עבודת צוות (6זג3ּ))קטסז) שעה: 18:50-18:00 אולם: אלה שם המרצה: חנוך בן-דוד/דיגיטל מערכות >פוּטגוח! קרובות היום ללקוח יותר מאי-פעם והפת- רונות הטכנולוגיים זמינים וזולים יותר מבעבר. הבעיה הניצבת כעת בפני האירגון היא כיצד לשלב מידע מסוג טפגוח] במערכות התיפעול (חסטשטטסזק). | במסגרת ההרצאה תינתן סקירה של הנושאים הבאים: 1. מבנה מערכת טחופגוח] 2. יישום מערכת אחוקטוח! בסביבת שרת/לקוח פתוחה 3. הדרישות מהרכיבים השונים במערכת 4 דרכים שונות לשלב את מערכת ה-8ַוּפַגוח] במערכות | האירגוניות. | במסגרת ההרצאה יודגם שילוב מערכת פַחוּפַגוח! (בשם | 1804000( 886חו0ע) | במערכת לעבודת צוות | (6זג\קטטז0) | בשם %ס\אח 1. 1ח אלבא - סקירה כללית שעה: 5 4 אולם: אילן שם המְצה: מאיר ליכט'/ דיגיטל / / 2 37 8 שתכבוש את :ולם שעה: 12:15 -13:00 אולם: אילן / זט חספ הינה ארכיטקטוכת אמצעי איחסו הזוכה לשבחים רבים מחברות ו / / / % שנית בהרצאה תוצג התפיסה העומדת בבסיס הארכיטקטורה, וכן פתונות האיחסון שמציעה דיגיטל לסביבות מיחשוב מגוונות. 3 6.1/ 15/ח006 שעה: 14:50-14:00 אולם: אילן שם המרצה: ארתור למפרט/דיגיטל זה 0] צוסח 0חה 65זט]ה0] צוסח 6ו[1 00801106 |]וצו שזטוסטן 6ווד .פוחטו% 3 7 40 ההק[ 6ח3 ג זס) 6.1 15א חכ תו והסקקט9 :6 וו 06911 8סוק0) טו|1 ]0 וחספ | וו | חסקקט: קהוצוטוןפ 16 ₪ | ו6וטוהגזגק 550 אא ₪ | | ב | 4 1.2/ )טסוו שעה: 15:50-15:00 אולם: אילן שם המרצה: דורון אנג'ל/דיגיטל ]0 68זט)68] צוסח 16 065006 |[1צר מסוזהוח6%6זק 1-2 ]ווסוא טווד :0 ]1 עשת סו[ 01 6וחס5 80 הסופזטצ ו | קסזכ 8 קגזכ ₪ 0 ו | וט הג ₪ 2/2 / 4 4 / 5 ניהול ושליטה באמצעי איחפון בסביבת 5וזצ פתרונות דיגיטל בתחום המולטימדיה משתלבים היטב בסבי- שעה: 16:50-16:00 בות לקוח//שרת בכל ההיבטים; שרתי אודיו ו/או וידאו; פת- אולם: אילן רונות אודיו ווידאו בחומרה ובתוכנה לעמדות עבודה אוח(1011/1א [- 6ק/פאוסטחוצ: מערכות פתחטתזטה; סביבה לפיתוח יישומי מולטימדיה ועוד. / פתרונות דיגיטל מבוססים על רכיבי חומרה כלליים !יעודיים, תאור כלים חדשים לניהול ושליטה על נתונים בסביבות בע- ועל חבילות תוכנה חסקקט6 ג:60וזגווו0/וכ. / לו חי ים ש ו רים ותוכניות השרות ל ה , ְ - 7 בהרצאה תנתן סקירה של הדרך בה רואה דיגיטל את השתלבו- 0 - / יועדי הלי המער ן ל ם ג-61פ ול לק ו תה בתחום המולטימדיה ושל מגוון פתרונות החומרה והתוכ- ומייעלי יבויי מ 0 0 הארכיב. לו ו נה של דיגיטל בתחום. תוצג גם מערכת לועידת וידאו ההרצאה תכלול: (שתוטת6ז20016) 0) על גבי תחנות עבודה (-6%: אזק05מס. ש ניהול גיבויים (קט6/880%צוח0ז, זטומט6ץ201) ₪ ניהול איחסון הירארכי (1א118) ₪ 511 (זסקהח13א 1416 |8וההשטו56) 1 גא סקירת 05/1 | ' 85% (זק4ח18 564 58%6 | ₪ 55% (6פַהתה/ 56 58%6) שעה: 12:00-11:15 שם המרצה: עירית ליפשיץ/דיגיטל = אולם: נשיא | 116 הטמעת מערכות 5/ספטועט באירגון שם המרצה: יעקב קניג / דיגיטל שעה: 17:50-17:00 ₪ אולם: אילן מרצים: ערן לסר, רמי אלרון / ג'ון ברייס הדרכה ּ ו 2 הא דא 5עשטססטועש שעה: 13:00-12:15 הרצון לשפר את רמת התפוקה הכוללת של המשתמש מוביל לשימוש בתחנות קצה חכמות המבוססות על מימשק גראפי אולם: נשיא | ן ו למשתמש. ברוב הארגונים תחנת הקצה מבוססת על מחשב 6ק ְ שם המוצה: שלום אלקין/דיגיטל עם ממשק פשוססאזאו. הכניסה של ממשקים ידידותיים אך | 6 חכמים לתחנת הקצה דורשת היערכות מיוחדת בהדרכה, הט" * ! מעה ובעיקר בסיוע למשתמש. במסגרת ההרצאה נסקור את השלבים בהכנסת מערכות פ/וססאזאו לאירגון, כולל 3 4 4 או אואעט ו ד שסת התייחסות מקיפה לנושא ההטמעה וההדרכה הנדרשים. דאםואסהועטצם פשדטפואדפוס שעה:1450-1600 6 9 7 מולטימדיה בסביבת לקוח/שרת אולם: נשלא שעה: 18:50-18:00 0 אולם: אילן חסקקט5 פתוטוץ5 חַ6ק0) / דיגיטל בלגיה שם המרצה: מאיר פרידלנדר (צ'וצ'ו)/דיגיטל לת ות 01 6סתטחשקאטי [0168גזק 8 18מטפטזק שזטוטט1 פוהרך' במהלך השנה האחרונה, החלה חברת דיגיטל לשווק מגוון מוצ- ₪ 16 חס 8 אוו 610 ו ו 4 רים חדשים (חומרה ותוכנה) לתחום המולטימדיה. בשו פחוב!קא6 11 .5%615נח5 21 קמומחנת 58 12191121 זה6וחהסזוית6 (א81 ,15 , ותטסוחסוטה. 5] 85) 506 10015 אוח/) 51400476 שת 5 גא -וח60 1ג8] 01 פחוטהתגוח 106 ק[6ח הג6 618טסזק [גזוקוכ הסוחאי 6חג -06ש01 , ז86ז0/ז%6 ז0זח06ע1סק , [11531ט-) זהטוחתסזוצת6 אוח( א6וק 86 סשְס6ט1ה6טץ01/ ,ז6עס[31 56 .608ת310/ 5516 זסות . (ז130486 זולינות שעה: 16:50-16:00 אולם: נשיא שם המרצה: זעקב קניג / דיגיטל עם התחזקות מעמד ה-אזא בסביבת המיחשוב המסחרי נכנסות למערכת השיקולים תכונות הכרחיות של שרידות וז- מינות שעל סביבת המיחשוב לספק: ש גבוי חם' של מחשבים ויישומים מ-ץוו!וטג!וגצג הפו ועד הסט שן זמן התאוששות של מערכת הקבצים (86% הינו ארוך ומסורבל) ש גודל בלתי מוגבל של קובץ או מערכת קבצים (מעל 208) ₪ הוספה והורדה של דיסקים למערכת הקבצים - תוך כדי עבודה (ללא שום השבחה). שן דפרגמנטציה ואיזון העומס של הדיסקים השונים - תוך כדי עבודה. :> !₪ גבוי מערכת הקבצים - תוך כדי עבודה. / . אופציה ל-00166 על קבצים. . קחוקוו5 על קבצים בודדים. . ו בתוכנה ובחומרה (10--) 1 6 מכיל תכונות אלה - חלקן במארזו הבסיסי וחלקן כמוצרים נלווים. במסגרת. ההרצאה תנתן סקירת הפתרונות ויתרונותיהן, תוך כדי הדגמָת התכונות וצורת התפעול הר- לוונטית ובהתמקדות פרטנית: במוצרים: 6 סמ ה ב / 1 וח6צ 5 116" 666ה08/ 6 גא 7גא 0 005/11 01 6810765 ץ56007 שעה: 17:50-17:00 אולם:נשיא שם המרצה: ארתור למפרט/דיגיטל 0 05/1 כולל אפשרויות אבטחת מידע המבוססות על 5 (זחשוחמסזוצת= שחווטקות00 נסוטפוזופוש) ו-05"/1. הכוונה היא לספק אפשרויות אבטחת מידע ברמת 62. ההרצאה תעסוק באפשרויות אבטחת המידע שכבר כלולות ב- 2.0 05"/1, ביניהן: ₪ 360000 8חוחוה!חוהוח 6חה 8חו081ז0 ₪ 8 ו6וץ3003 0160166זק 300 681808565 36001 ₪ הסט וו0ָטב ₪ 681זחו גח5516 פהוחוגוחובות "ץז510 5006605 025"/1) חה - זוהּאש 1" שעה: 18:50-18:00 אולם: נשיא שם המרצה: לח6טץ8 סזג!א [ססקט5 צוחטוצץ5 ח6ק0 / דיגיטל בלגיה %8 זוןהאט.1 עו 0610118 10ח! %ז60%6 חסו141ה6%6זק 6וויך [הוסחהתו] זו6ם! תטז 10 610106 01 ותזס!וגוק 6) 88 |פזופוכ (3/ 5/00) חסווגסו!קקה 83 וחה פות6!ססזק זו!וטבּ1והה-ה18ם 116 8זסצס6 )1 -חהוח 5/3001 6/051] . 5178169 קטא080 6 45 ||6שו 88 0 066% 6עהה |21818] ומסז] %חס1)הסו|קקה |ה6תוסקה 07111081 [81 170]126ת06 0] ז006זס םן זוַהאט1 עס 010056 .18888 ]6 הגו ות6ופץ9 של 0 160 16 66712 10תו ז6ש60 01 0068 )1 0 600860 1 ו גז1פוכ |תסחטס הסוואו פחוב!קא6 / .וח00[6זק 52601110 6ש501 / / / / . / התחום המרצה ההרצאה : / עמוד : / / בסיסי נתונים אריה בלום ==" מערכות מידע בטכנולוגית 6:/8 בסביבה "פתוחה" 4 יחו 16 ולקות/ שרת חל / חיים רוטנברג שילוב בסיסי נתונים באמצעות 86081 טפ דיגיטל / אמיר קליין ---- % +1זי):1 לבנית מערכות עיבוד תנועות מבוזרות 7-ו ו / דיגיטל , יוחאי גל 9 06866 אפת 0 בש 1 | דיגיטל | ולדימיר מורגנשטרן בסיסי נתונים למערכות אזאש 0 כ 1 / פא קובי שפטל ב שליטה וכיוונון של מסדי 08א באשכולות ב 0 ן הד-און מיקי קולקו 8אא - כלי פיתוח לשיפור הביצועים ב ו 200 כלי פיתוח לסביבת אהרון וינדר ב גישות לפיתוח אפליקציות ז6+ז56שח6ו[6) אי ב ב 1 ן לקוח/ שרת ל ניצן דובדבני שילוב 0/8 בָאמצעות ז0%6ז0[6618 ו- 60884 > | דיגיטל | / אריה לוי -6-222212222222224666 0160 - כלי מהפכני לפיתוח והרצה של מערכות 6/8 ...8 19 | דיגיטל דני דונוביץ ----------2-22-2 > = סביבת פיתוח לפרוייקט עיבוד תנועות רחב היקף - 1 | כ.א.ל - ויזה זיו מנדל 7777------22222422-1 .2 = כלים' ממוחשבים לאבטחת איכות בסביבת דיגיטל ₪ ול ג'ון ברייס הדרכה | : 0 0 יְ משוד ממותשב 0 ---1------------- 111 את0או 10 םאו טס עבצו 1106 - פאתטצואתו1 ----יל 0 (21008) אס \) . ורי , , | [-8מוקהוה1 ב -דדדד-------------- = 868מ1,1חגש1 - המשרד המשולב בעידן שרת/לקות 0 דיגיטל | חנוך בן-דוד בב ל 000 דיגיטל שי א. בר-אדון/ע. אכטנטו % ג'ון ברייס 1 2 2 ליאור קמיל ב עה ---------‏ 1140186 ,0710 ו-002 - 23 עמוס ענבר 2% 0 וו ₪90-ר ור 3 ירון כלימיאן ב ירה --77--- | וושר יב הממוהשברא ב 20 ערן לסר/רמי אלרון. . - ג'ון ברייס הדרכה -------- | הסמעת מערכות פיוסנתו\ באירגן 2 5 % : ₪ % שר ל : : : כ = 0 --0- התחום ‏ % המרצה ההרצאה עמוד 3 ,15 מ06כ) אתור למפרט ב 2% / דיגיטל דורון אנג'ל 0 ם--בי..: -2% ּ" דיגיטל יְ מאיר ליכט 00000 6תש66וו[6 הו!ק| 24 דיגיטל עירית ליפשיץ = נהול ושליטה באמצעי איחסון בסביבת 15א/ ה .25 | | דיגיטל | : | אזאם [-5107886 50 136 0-00 ח6]ת66 )ה ]א1 ה קהוקהתה]ר ב 5 | דיגיטל אירופה יעקב קניג ןמובנת סקוהה כללית וני דיגיטל יעקב קניג = 05/1 6מק - סקירה כללית ו דוגיטל | ארתור למפרט 00000 20ל 05/1 ]0 ה 50 תק 14 דיל דיגיטל יעקב בצלאל מ טש כלום לגובה בסביבת אא 1 סאיטקס מאיר פרידלנדר (צ'וצ'ו) > מולטימדיה בסביבת לקוח/שרת ב ב ו דיגיטל / ערן גורב 2-0 צאחס)שקַ8ז510 - הארכיטקטורה שתכבוש את העולם ו / 1 דיגיטל 1 5/ו0)מ\ שלום אלקין אתו 25-00 / דיגיטל / / לוז ארז ה עסמו כשרת ה 5 5 ן / 7 : / 0 , / / מוטי קרן .= קמגחסק ל"עדאן על אלפא 0 | / . סימטרון , / | די ליברמן 0 פא בשטת ‏ :/ ל 1 | / / בינת 9 ' / 1' , | תקשוות / שט 2-00 56091668 מ10)הזק1/\)6 -- 7 207 / % הוגיטל שוויצריה ל ן 2 יאיהצורן ב טכנולוגית תקשורת מהירה (01ו ,1א41.- ועוד) 20 | 4 דוגשל . 74 [ / 4 / ב דודי מרגלית. ה 50 אתסאוזדות - קישוריות 20% 6 : / דיגיטל התחום תקשוות (המשך) 58 למנהלים המרצה דודי מרגלית דיגיטל ענת שפטל .- דיגיטל צבי אוסטפלד צה"ל מישל דוידי ה כלים לנהולוותמיכה|בהשתות 0 הד-און פנחס קמרי . מפעלי שטראוס אילן דומב.. . אגוקסקו צבל הבל מכתשים אבי טרטנר מהלנות אבט תת מיתשובתור גר צפנת 2ת00ץ5 סזו:1/ דיגיטל אירופה שיקולי פחולופתצוסכן פרוייקט המיחשוב כמנוף לשינוי אירגוני ₪ איונדש עדרצינ ‏ שי דר א'-1ב. המרצה חברה מסלול אולם וס קטסז2) וח6ו5ע5 חסוז4החס!ה1 בסיסי נתונים ארז 0 טפזט דיגיטל תקשורת אלה אוחקט5 00 דיגיטל מליאה מכביה | 502 116 דיגיטל אואש/ מנהלים נשיא אוסטפלך צבי צ.ה.ל תקשורת אלמוגן אכטנטוך עוזי ג'ון ברייס משרד ממוחשב אלה אלרון רמי ג'ון ברייס הדרכה משרד ממוחשב אילן אלקין שלום דיגיטל >צוסשחו/ נשיא אנג'ל דורון דיגיטל 5אע ואלפא אילן ארז לוז יהב מחשבים ה קולנוע בלום אריה דיגיטל בסיסי נתונים ארז ן בן-דוד חנוך דיגיטל משרד ממוחשב אלה בצלאל עקב סאיטקס אואט אתרוג בר-אדון אלדד ג'ון ברייס משרד ממוחשב אלה גורב ערן : דיגיטל אואט אילן גורב ערן = דיגיטל סמינר | | גל יוחאי דיגיטל ו בסיסי נתונים ארז / גלוחאי ‏ / דיגיטל סמינר /ועפר - / דיגיטל סמינר ן הובדבני מצן-/ דיגיטל כלי פיתות אתרוג ן דובדבני ניצן / דיגיטל סמינר דומב אילן / אגרקסקו מנחלים קולנוע דונוביץ הו כא.ל כלי פיתוח'.,. אתרוג דוידי מישל 2 תקשורת וינדר אהרון כלי פיתוח טרטנר אבי מנהלים קולנוע האינדכק ‏ ד צינ ‏ שי דר אי'-ב. 4 , , / / / המרצה חברה מסלול אולם =" כלימיאן ירון ורוו משרד ממוחשב אתרוג לוי אריה דיגיטל כלי פיתוח אתרוג לוי אריה דיגיטל סמינר ליברמן דני בינת א 60 קולנוע ליכט מאיר דיגיטל אצ ואלפא אילן ליפשיץ עירית דיגיטל סמינר ליפשיץ עירית דיגיטל פא ואלפא אילן למפרט ארתור דיגיטל אצ ואלפא אילן למפרט ארתור דיגיטל אואט נשיא למפרט ארתור דיגיטל סמינר לסר ערן ג'ון ברייס הדרכה משרד ממוחשב אילן מונהייט מתי דיגיטל סמינר מורגנשטרן ולדימיר 5 בסיסי נתונים ארז מנדל זיו ג'ון ברייס הדרכה כלי פיתוח אתרוג מנדל זיו ג'ון ברייס הדרכה סמינר מרגלית דודי דיגיטל תקשורת אלמוגן | מרגלית דודי דיגיטל סמינר 0 עובר עמוס 5 משרד ממוחשב > אלה צורן יאיר דיגיטל תקשורת אלמוגן % צפריר אשר דיגיטל סמינר קולקו מיקו 201 בסיסי נתונים " - אחז קליין אמיר דיגיטל בסיסי נתונים > ארז קלעי יעל מצב שבו כל רשת .| המחשבים פועלת כשורה. הָהיפך מ- פוווזואוסט. = מאחלת. | מ כנט 05005 94, ששודקט כל הזמן. בר תמיכה שוות העדו ג המוצה חבוה מסלול אולם לעי יעל דיגיטל תקשורת אלמוגן קמיל ליאור ה משרד ממוחשב אלה קמרי פנחס מפעלי שטראוס מנהלים קולנוע קניג יעקב דיגיטל אואט נשיא קרן מוטי סימטרון א 5ו60חו קולנוע רבין צבי מכתשים מנהלים קולנוע רוטנברג חיים דיגיטל בסיסי נתונים ארז רוטנברג חיים דיגיטל סמינר שפטל יעקב הד-און בסיסי נתונים ארז שפטל ענת דיגיטל תקשורת אלמוגן שפירא יריב דיגיטל משרד ממוחשב אלה שפירא יריב דיגיטל סמינר - ו מש / - ה ו 3 % / ג / א | | 4 ב ל [ ₪4 . - 0 7-7 / 0 / ₪ )ול | . / ופפ | , 5 || ש ו1ן| % ! | וק צן מפיצה מורשה וו | של מחשבי ה-0ק,) - 3 5 ם רי 5 = פּ - פּ -] = 5 מ כ