מדריך כיס למכלול מחשבי PC

שרתי PC, מחשבים שולחניים, מחשבי מחברת

OCR (הסבר)
מדריך כים למכלול מהשב' 0ק ו ל 6 *>-77 בש שרתי ₪06 א | פחסוזק ואזוטוס קס- |א , |א פוזסחם ואזוטוס קם-א1 ,אה פחסוחק ופוס קן א פוזסחם ופוס מחעובים עוולחניים 1 8ו08|00 .]א 08!80118 . וזח מחשבי מחברת 8 סזסצזור |ופזופוס הערה: רשימת המפיצים המורשים - בכריכה האחורית נעצעונירוות ‏ עשורותי ₪6 עול דיגיטשל 5זס:זכו !בּזוטוש א פויוסווק והּזוטום - 1 ,.%1 פוזסוזק והּזוטום -<1] ,1% פוזסויום |בּזוטופ קו 1% פויוסויום והּזוטום ו עודתי פויוסוו₪ עול דיגיטל - יותר עוצעה, יותר ביצועים, יותר אמינות בניחות כטךי. ב יתן לבחור. להקמת קבוצ ולהרו | 1% סו |8ו0וכ] תוכנן במיוחד לחברות, | אירגונים ומוסדות כגון חברות-ביטוח, ‏ מוסדות | פוננסיים, | משרדרנסיעות ואירגונים סיטונאיאם | הזקוקיס לשרת משתלם ואמין. ה" 1 חס מבטיח אטון מושלם. בין: מחיר לביצועים. הוא משלב אפיקי 8158 ר 61ק, ברוחב | זו 32 וכן בקר 261 ז6מזסווע על-גבי לוח האם. כך יכול ה-א פוזסוז לשגר כמות נתונים גדולה לתחנות רבות. פירושו של דבר: אפשרות ליצירת קבצים, שמירתם, העברתס או הדפסתם במהירות, ועל ידי כך הגברת יעילות קבוצת העבודה. | % סוק תומך ב- 2 5651 להעברת נתונים מהירה ביותר ממאגרכנתונים המאוחסנים על-גבי דיסק קשיח או [אסא-60. למרות שה" 18 פוחסוזץ הוא שרת ברמה התחלתית, הוא מצטיין בגמישות רבה המאפשרת הרחבת ה- 60%1, הזיכרון, שטת האיחסון ורשת התיקשורת. הז 1:8 פותסוז? מאפשר לך לבחור במערכת ההפעלה הרצויה לך, וכן לעהוך שינויים בעתיד. ₪ ה- 26 הטוב ותה והּזוםופ' ופוס 1 5 וסנוכ ו-כופ -וא כל העוצמה והאמינות שצריך כדי להרחיב את הרשת שלך למאה הז 21 % 8ףויוסווס ז מבתינת ביצועיס להקמת רשת-מחשבים | | הכישת שרת ההולס את צרכיך היא חיונית. דרוש לך | שרת בעל עוצמה עם מגוון אפשרויות ועם גמישות | אשר תאפשר לו לצמוח עס התרחבות הרשת בעתיד. ההא סו קיבל אישורי תאימות לכל מערכותת | הרשת הנפוצות בשוק. |.1א פחסועץ מציע טווח רחב של עוצמת עיבוד עס | מעבד ותטוזם6 עד ל" ₪112 100 (נכון להיום). ואס אתה וקוק לעוצמה רבה עוד יותר, תוכל לבחור בדגם ?2] 1א הסוח המציע לך |ג6מחוסותותע5 08ו06655זק-1ז|טרת עםש 2 מעבדי נתטוזם6 (). בסביבת העבודה של א פוזסוזם, ניתן להגדיל את ה-[61 באמצעות החלפת כרטיס בלבד. בנוסף לכך, אתה נהנה מתכונות שאפשר לצפות רק מאחד השרתים המובילים בעולם כמו: סביבת עבודה 61 זוט 32 כסטנדרט, מערכת עס בסיס 5081 6)6ו/ 56 ועוד. הא לכן, אם הרשת שלך כוללת מספר עשרות משתמשים ואתה וקוק לשרת עם ביצועים מירביים ולהרחבת הרשת בעתיד - כדאי לך לבדוק מה מציע לך .1א פוזסוו? של דיגיטל. והבּזוטופ %] ףסויו ו- קוו 1% שרת עם יותר עוצמה, | מע יותר ביצועים, *ותר אם אתה מעוניין בשרת בעל אמינות גבוהה ביותר, אמינות והרבה פחות עליו לעמוד במספר דרישות בסיסיות: טירחת רמת אמינות. גבוהה ביותר, ‏ יכולת התמודדות בתקלות, נוחות הפעלה והבטחת מקסימום מזןאז-ז באותה עת. על השרת שתבחר להתאים למערכת ההפעלה שלך ולהיות מסוגל להתמודד עם פעולות בסיס הנתוניס + ב- א, פעולות קלט-פלט ומגוון של תוכנות. שרתי א181 פוזסוז המצולידים במעבדי ותטוות6 של אינטל במהירויות 2א90, | 12]א133, בארכיטקטורת מעבד יחיד או כפול (שפ), עוניס על כל הדרישות הללו ויותר. השדת עם היישומים האמינים ביותר לעבודה הקשה ביותר עם הכנה לדוד המנטיום הבא * סזק וחטוזח6ק הם מציעים התאמה מלאה למערכות ההפעלה, אמינות ותכונות-גיבוי, המבטיחים את זמינות הנתונים החיוניים לך. ככל שכמות והיקף בסיס הנתונים שלך | ] יגדלו, ‏ יגדל מקום האיחסון עבורם לפי הצורך. כל ואת בתוספת זכרון ‏ 566 ,580 זסגו 8 אספקת כח משני ספקי כח נפרדים, | 8תג] !ת68תט60ת, ביצועים גבוהים של בקר 8410 - עם התפוקה | הגבוהה ביותר וזמן התגובה המהיר ביותר | בשוק - כולל אפשהות לבקרה מרחוק. |אשאנובבכהה פוא | הכנה לדור הפנטיום הבא "סזק וחטו?ח6ק אם אתה מעוניין בשרת מעולה עם שניים או השרת בעל כושר העבודה הגדול ביותר והיישומים האמינים ביותר הקיים בשוק עם ארבעה מעבדים, אתה וקוק לשרת שיעמוד במספר דרישות: אמינות גבוהה, יכולת התמודדות עס תקלות, נוחות הפעלה ובאותה עת - הבטחת מירב ה-6וחוז קט של המערכת. מעבר לתכונות שרתי ה- 7 א11 ,118 פתסוחק מצטיין שרת ה- ;]א א11 פחסוץ בתכונות הבאות: עבור כל מעבד קיים זכרון 646[6 נפרד. מהירות העברת נתונים גבוהה בין המעבד והזכרון (₪א400 לשניה). ארכיטקטורת רב מעבדים (:1א) מלאה. אפשרות להרחבת וכרון ‏ ₪06 עד 108 ]אא בעלות נמוכה (זכרון הבנוי מ- 65א1/1פ רגילים, הפועל בעזרת בקר חכם). שרתי ?]א א כ אז ,11% פתסתק של דיגיטל - יותר עוצמה, יותר ביצועים, יותר אמינות בפחות כסף. והּזוט:ם שו או פויוסויוש יישומים - נל העוצמה לצוכים היום, אפשרויות לצרכי המחר 2 1 0715 66!6 ובהזו4ום א 66160715 ובּזוטום נלדועובי 626160715 עול דיגיטל - עחעוב איעוי הטיח עוצעה, ביצועים וגעיעוות 6100715 סדרת המחשבים החדשה עם רמת הביצועים הגבוהה של דיגיטל - .61 66608 - מעלה את הביצועים והפונקציונליות של המחשבים האישיים לרמות חדשות ויוצרת יתרון הב על מתחריה באמצעות שילוב מספר טכנולוגיות מתקדמות. בפעס הראשונה נמצא בהישג יד מחשב המציע סביבת מעבד וזכרון חדשים וגרפיקה מהירה ברמה גבוהה. המחשב מוצע בשני מארזים: שולחני רוחו]א 067 רחב. על גבי לוח האם משולבים בקר רשת 1 ו6תז6רחת, בקר וידאו בתטוחת6!!ו] אסזוג]א בעל זיכרון [א(את/ עד 18( 8 ומאיצ גרפי 20 ר 32, כרטיס קול וו 16 תואם 3135167 6חשס5, זכרון 1( מהיר הפועל בשיטת (0020, זיכרון 6466 בטכנולוגיה החדישה 6תו]6ק1ק ופט בגדלים עד 88 512 בנוסף, מארז ה- ]106 ותו] מכיל בקר 5651 [6ץ. כך יצרה דיגיטל את אחד המחשבים החזקים והגמישים ביותר בשוק - מחשב המוכן למערכות הפעלה חדשנות כמו חלונות 95' וחלונות דאז. והתוצאה + מחשב אישי המבטיח עוצמה, ביצועים וגמישות. ושס קא לצווארי בקבוק במידע - יתרון חיוני להגברת התפוקה של המשתמש. ידי מחשב חדש בעל עוצמה עם ביצועי נתטו+ת6ע, מעבד תפוקה מתקדמת והפעלה קלה כסטנדרט ו לובמ | [-11י1. 5 4 14 ב] ב מחשבים | מתקדמים ביותר בעלי עוצמה מרשימה | למעוניינים בביצועי שיא למחשבי א 66!6018 המשופרים המכונים 1466( ות63ז0) "דצ יש את כל העוצמה שניתן לצפות ממחשבי 0616288 ועוד יותר. הס מתוכננים במיוחד למי שוקוק לתחנות עבודה עם עוצמת שיא עד 1112 133 באמצעות מעבדי בתטות6? ואף אפשרות שידרוג למעבד האלפא א 266 וזאת על ידי החלפת הד 6976 זסגוזטג3 בלבד. באותה השיטה ניתן בבוא העת לשדרג את ה-.1א 6616218 למעבד (26) 0ת ותטוזם6 של אנטל. לדגמי ,81 66162718 ביצועים משופרים הן במערכת האיחסון והן בפונקציות הווידיאו: מערכת האיחסון היא בעלת ממשק ]568 [6ע מהיר. פונקציות הווידיאו כוללות כרטיס בתטותת6!!ו1 אסזזה]א (הכרטיס הינו בעל זיכרון ]\/ עד 18א8) ומאיצ גרפי כ2 ר 30 ניתן לשפר עוד את ביצועי של .81 06|6018 על ידי מעבד נתטוזם6 נוסף. לכן, אם אתה צריך מחשב בעל עוצמה מירבית - אתה צריך .01 606160118 והוווו1ח6 5ווט1ח6/ ובּ+וטום עדועובי 5ו]גוצרו/ עול דיגיטל - עהעוב עוולחני עם יהדונות: ה-וחוו+ה ש<ן עכשיו כל אחד בהברה שלך יכול ליהנות מטכנולוג'ית וחט:וזח6ק מחשבי השולחן =מנת6 |פוקוק הס הדרך האידאלית המשתלמת ביותר להביא את טכנולוגיית בתטח6? לחברה שלך. מבחר מעבדים - ?]א 75, זא 90 ר 12א 120 (ובקהוב גם ?]א 1535)- מבטיחים לכל המשתמש ביישומים עסקיים כלליים את מחשב הדפוזנחת6/ המתאים לו. למחשבי פוזנםמ6' ביצועים מרשימים: בקר וידאו זו 64, בקר דיסק 810₪, תאימות ל- ג[ 8 שטוץ ועוד מבחר תכונות א:כותיות. מחשבי פתנחתש החדשים נמצאיס עכשיו במלאי, ומוכנים להתחיל לפעול אצלך ביום שתזמין אותם. ו%:ס 5וו הש ררווווזרושכן מחשבי השולהן ה מ ת וג ב רים בטכנולוגיית נתטו+ת6ק לעונרר נלהועצבי ה<עהוברהו עול דיגיטל 1016 !ב%3ושוכו הזז!₪ 16סאו והּזוטוסם | . [ לובי העחברה עול דיגיטול + אולטרא רקים, = אולטרא קלים, אולטרא מטו כים די הוזוש 6זסא;ו] ה נותנת דיגיטל משמעות זאת באמצעות שילוב של | עיצוב חדשני, ביצועיס מתקדמים ומשקל מינימום | של 1.8 קייג בלבד | מיקלדת בגודל מלא עם משענת נוחה לכף היד, צג | ל.ל אינטש צבעוני נעים לעין בטכנולוגיית אפ | או 177 לבחירתך, ביצועים של מחשב שולחני עס מעבד 460 במהירות של עד 1112 75, דיסק קשיח בגדלים שונים עד 18 528 בעל גישה מהירה, | מעבד גרפי ווכן 32 ]א 18 1 1660 35 0041 /1, זכרון 1 עד 18א24%. סוללת ליתיוס לפעולה רצופה של 5 עד 5 שעות, זוית הקלדה נוחה, כונן דיסקטים המתחבר ללא חוטים ותחוסך מקוס כל זאת ועודי ניתן להפוך את מחשב המחברת 6זסאו3] למכשיר מולטימדיה מושלס הפועל עם מערכת 600 במהירות כפולה ועם 3 רמקולים סטריאופונים. אתה מעוניין איפוא להכנס לעידן החדש של מחשבים מידים? 8ש1 6וסאוזז |גוופוס היא הבחירה שלך. ביצועים יוצאי דופן במחשבי מהבות אולטרא דקים, אולטרא קלים, אולטרה מעוצבים