דיגיטל – עכשיו הכל אפשרי בעולם התעשיה

דיגיטל – הבחירה הטובה ביותר למימוש פתרונות ERP לאורך זמן

OCR (הסבר)
דיגיטל - הבחירה הטובה | דיגיטל ושותפיה העסקיים- ביותר למימוש פתרונות קאפ פיתרון קאפ מושלם לאורך זמן לדיגיטל בריתות עסקיות בעולס ובארף עם בתי התוכנה הּמובילים בתחום יישומי ה-₪82 ועם בתי תוכנה המובילים בתחום בסיסי הנתונים. המשימות הקריטיות של מערכות ₪87 מתייבות סביבת מיחשוב המאפשרת ו ב פתרונות אלה מנצלים את יכולות )6401 גווק1ג במלואם, מאפשרים לך ביצועים מעולים, יכולת שידרוג והתאמה לצרכי האירגון המשתנים, ליהנות מביצועי שיא של המערכת, מיכולות איכרון ואחסון רחבות אמינות מערכות ושירות מקצועי. ומבחירה נכונה לאורך זמן. דיגיטל נותנת לך ערך מוסף יחיד במינו להשגת משימות אלו ולשמירה על השקעותיך: שותפינו העסקיים למתן פתרונות לאט : שם השותף שם היישום טלפון ₪ מובילות של מערכות 6401 גווס41. בביצועים, ביכולת התמיכה במספר רב של משתמשים וביכולת התמיכה במאגרי מידע וזיכרון גדוליס טכיים - טכנולוגיה מתקדמת בעיימ | 8/3 587 4 (03) מאד (08 זא ז). 811 בעיימ - תוכנה לטכנולוגית המידע 0/080אוא 9 (03) 5 ישראל את 4 (09) ₪ יכולת מעבר והרחבה של מערכות דיגיטל מפלטפורמת |סוח1 ל-אחק1, אפליקום - תעשיות תוכנה בעיימ 1005 9 (09) וגמישות הבחירה בין מערכות ההפעלה: אזא), דא אוס6תג (-115/ חק עמיגר - מערכות מידע (1993) בעיימ | מעלה אא 0 (060) לעבודה על פלטפורמה אחת אורקל ישראל סוטקק 0/4015 | 5765666 (03) ₪ יכולת שידרוג והתאמה בין פלטפורמות של מוצרי האחסון, הרשת, התוכנה והשירותיס. ₪ פתהונות משלימים מובילים של שותפים עסקיים. ₪ שירות מקצועי ואמין. ₪ גב ומוניטין של חברה מקצועית רב לאומית. ₪ מומחיות של אנשי המקצוע הטוביס בתחוס. ( = אסטרטגיית דיגיטל לתחום התעשייה מתן פתרונות מובילים על מערכות פתוחות מבוססות פוש ד עם שירותים מקצועיים, -₪. 9 מערכות ?58 מחייבות ביצועים יכולת שידרוג והתאמה לצרכי האירגון המשתנים אמינות, שרידות וזמינות (06ה3ז16ס [1ט"] ,1111ב וצה, 1118 ) נגישות ויכולת ניתוח מהירה של מאגרי מידע לצורך תכנון וקבלת החלטות קישוריות ושילוב מערכות הטרוגניות באירגון שירות מקצועי בפרישה עולמית פתרונות משלימים למערכות סח ד מומחיות, מקצועיות ואחריות במתן פיתרון פולל, החל משלב הייעוצ ועד ניהול הפרוייקט יתרונות דיגיטל למימוש פתרונות סח משפחת שרתל גחק1., בארכיטקטורת |6401 מלאה ובשלה מרמת השבב דרך מערכות ההפעלה ועד ליישום, נותנת לך היוס פיתרון טכנולוגי מוביל בביצועים וביכולות ומבטיחה בעתיד יכולת התרחבות ובשלות. פתרונות (/סוחט! 86זג.1 ע6) 1/1 מתקדמים, התומכים במספר רב של משתמשים ובביצועי שיא. שילוב בין סביבת א]אט ו- 1א! פאוסשחו/ המשפר יכולות המערכת תוך ניצול מירבי של ביצועי טכנולוגיות ]6401. יכולת גידול ממערכות דא צשסשפוצ מבוססות |6וח1 ועד מערכות דא פאוס6םוא מבוססות גק]א. קשת פתרונות מרמת ה-קסוא63 ועד לפתרונות ברמה האירגונית. פלטפורמת חומרה אתת, גווק1א, משותפת ל-1א פאסשהוצו, אזאט ול-5א/חסקס נותנת לך גמישות בחירה על פי הצרכיס המשתנים. שימוש בארכיטקטורת )6401 היוס תחסוך הסבות והתאמות יקרות נדרשות בעתיד. הובלה בשרידות ואמינות של מערכות המחשב בעזרת יכולות ה-פחחטוצטן6 וההתאוששות לסביבת א1אט ו-דא, מבוססת |6וח1 ו-גחק[. פתרונות 8אזס/ספַגזסו5 המספקים תמיכה מושלמת למשימות הקריטיות של אפליקציות 66 פתרונות מובילים בביצועים וביכולות בתחוס ה-6פטסח6זג/ 0818, המבוססים על יכולות וא 1 (/0ת6/! 6פזג 1 6') בשיתוף הפתרונות של שותפינו העסקיים. יכולות ניהול זיכרון גמישות ופתרונות איחסון מתקדמיס. כלים המאפשרים גישה למידע קיים וחלוקתו על פני סביבות א]אנ ו- דא שסחו/ קיימות וכן פיתוח אפליקציות נוספות בסביבת א1אנ ו- ךא פאוסתול. מערכות מבוססות 8005 61ש, עס תאימות על פני כל מערכות ה-גחק1. לכל סביבת מיחשוב, בין אם אא ו/או דא פאוסשתו/ ייחליפת מוצריםיי אחת לניהול המערכת, אמצעי האיחסון והרשת. כלי 86שו116016 - קטסזפאזס/\ המאפשרים קישוריות בין סביבות הטרוגניות שונות, בין המשתמשים למידע ובין המשתמשים לעצמם. אזאש 10741 הינה מערכת ה-א[א הראשונה לקבלת שם מותג ח056/א. היא מאגדת בתוכה את כל הסטנדרטים בתחום, כולל 861816 ו-/ נתטו%ע8, יותר מכל מערכת אא אחרת, דבר המאפשר קלות הסבה וקישור לכל מערכת א1א₪ אחרת באירגון. לדיגיטל יכולת תמיכה, אינטגרציה ושירות לסוגי ציוד מגווניס מתוצרת יצרנים שונים. לדיגיטל יועצים, מומחים, מוצרים ושירותים במרכזי תמיכה באר ובחוייל המתמחים בתעשייה ומשרתים עשרות לקוחות בתחום. דיגיטל בשיתוף מיקרוסופט ישראל מספקת את שירות ה-זטווחשזק: שירות התמיכה הבינלאומי של מיקרוסופט. דיגיטל הוסמכה עייי חברת מיקרוסופט כ- (ז16ח06 5670106 206וזסחוטג/) 56. 3 שנות אחריות על מערכות גוק!. למעלה מ-1,400 אפליקציות עובדות דא גוק1 ולמעלה מ-3,000 עובדות א[אט גחקוג. אפליקציות אלו מנצלות את יכולות וביצועי השיא של טכנולוגיית )6401. לדיגיטל שותפות אסטרטגית עס מיקרוסופט בצוותי חשיבה ופיתוח, המקנים לה ניסיון, מקצוענות ומומחיות בתחום א א60חוא. .לדיגיטל בריתות אסטרטגיות עולמיות ומקומיות עס ספקי בסיסי נתוניס ותשתיות כמו: 5 חס אזואתסתא ו-518455 ועם יועצים. באמצעות שותפויות אלו ביכולתך ליהנות ממומחיות ומקצועיות בכל תחום שיידרש. ₪ לדיגיטל טובי המומחים בתחום התעשיה, להם נסיון וידע בניהול פהוליקטים מורכבים בקרב לקוחות הביס. * . ₪ דיגיטל, כחברה הב'לאומית עם גב חזק, נותנת לך אחריות וראש שקט לאורך זמן. כשאומרים בדיגיטל ייהכל אפשרייי - מתכוונים לכך. לדיגיטל עליונות טכנולוגית מוחלטת ושירות ללא פשרות. הכל אפשרי עם העליונות הטכנולוגית של מחשבי *"1008/. ארכיטקטורת 64 ביט של מחשבי "41008 הגיעה לשלמות ולבשלות מכל הבחינות: השבב, מערכות ההפעלה "157 /ת6ק0 ,*אזאנז ,1גיד1 10 ,"דא עסמו מסדי הנתונים והיישומים. היא היחידה המאפשרת לך לממש את כל צרכי המיחשוב באירגונך באופן מושלם וללא מגבלות. אלפי לקוחות הביעו את אמונס הכל, אבל הכל ברכשס את מחשבי "108 של דיגיטל בלמעלה כדו שתגיע לאן שרצית. מ-12 מיליארד דולר. הכל אפשרי עס השירות המושלם דו ג 1 0 והמיקצועי של דיגיטל ישראל. שירות דיגיטל ידוע באיכותו. רק תפנה יה והשירות כבר בדרך אליך עס כל הפתרונות, | 1( / אפ שו .. לא רק למחשבי דיגיטל אלא גם למחשבים מתוצרת יצרניסם אחרים: שירותי חומרה ותוכנה, הקמה וניהול רשתות תקשורת, שילוב יישומיס והטמעתם, הקמה וניהול של אתרי מחשב (פתוסזט0180), הדרכה וייעו בכל נושא בתחוס המיחשוב. ליויאל הום 8פפ הכל אפשרי עם אלפי היישומיס של שותפינו העסקיים. היישומים הניהוליים וההנדסיים של שותפינו העסקיים מספקים לך את כל הפתרונות הדרושים לאירגונך. בידך הבחירה להפעיל יישומיס אלו עם מערכת ההפעלה המתאימה לך ביותר, ליהנות מביצועיס ללא תקדים וזמני תגובה מהירים במיוחד. שילוב זה מעניק לך יתרון תחרותי עצוס. הכל אפשרי בשבילך - באמצעות שילוב העליונות הטכנולוגית של דיגיטל, השירות המושלם והמיקצועי ומגוון היישומיס הכל אפשרי דיגיטל אקויפמנט (דק) בע"מ. ת.ד. 2033. הרצליה 46120. טל. 09-9593222 פקס: 09-9544255 01 תג 519108 ווח תו םו 1% : 0 ו סופוקס ה 15 א[ .00 זחטוחקוטד וקכ 01 1306588 זב 15 השק 0 חב זט ז56בוזק1 .א ,סקט .2101781 שחו ,12101781 . מסנזהזסקחטטר) ותטוחקוט56! ובוועוכן 1997 טי (5טז זט חטבו סז נטחוגת זשהזס |81, .הסוובזסקזט0 ו ספטזטווג גוח ט0גזו ג 5 א 5איסשחול .1.16 ,לְההקוח0) מטק3/0 מקטטזת1 ץ]טצופט|6א6 66פחסטו1