מערך "אשכול"

מערך אשכול הינו פתרון מלא לניהול אגף כח אדם במפעל

OCR (הסבר)
מערך "אשבול" > מערכת אנפה לאיסוף שעות > מערכת שכר > מערכת כח אדם % ומערכות לויין מערך אשכול הינו פתרון מלא לניהול אגף כח אדם במפעל. מערך אשכול מורכב מהמערכות: מערכת אנפה - מערכת לאיסוף, ניתוח ופיזור שעות נוכחות/ייצור. מערכת שכר - לחישוב וניהול שכר לעובדים. מערכת כח אדם - לניהול משאבי אנוש ומערכות לוויין - מחולל דו"חות ושאילתות, מחולל טבלאות, מחולל הגדרות אוכלוסיה, מחולל עדבונים קבוצתיים, וקישור להפקת גרפים, לגליון אלקטרוני ולמערכות חיצוניות, המערכות משולבות זו בזו ומספקות מיגוון פעילויות אוטומטיות בין-מערכתיות החוסכות שעות עבודה ודיווח רבות. מערך אשכול מציע למשתמש פתרון מלא אינטראקטיבי ואינטגרטיבי למחשבי אגצ או אה/סזסווח של דיגיטל ובנוי בטכנולוגיה ובהנדסת אנוש מהמתקדמים ביותר. המערך מעמיד לרשות המשתמש מיגוון רחב של כלים ידידותיים להפעלה, כדוגמת מחולל טבלאות, מחולל כרטסות, מחולל דו"חות ושאילתות, שילוב מחולל גרפים וגליון אלקטרוני והגדרת אוכלוסיה בחתכים שונים ומורכבים לעבודה שוטפת ולהפקת דו"חות ועדכונים אוטומטיים. המערך מספק מערכת חלונות לצרכי איתור, בחירה ודפדוף מתוך קבצים, טבלאות ורשימות פנימיות. מאפייני מערך "אשכול" קלות בשימוש, ידידותיות למשתמש, ושו] מיידי בכל שלב ומצב. ספר ההפעלה של המערכת ממוחשב ונכלל בתוכה, ע"י מסבי עזרה מפורטים ורלוונטיים לכל מצב ולכל אופציה במערכת. חלונות בחירה מתוך קבצים וטבלאות מערך אשכול הינו מערך מרובה חלונות המאפשר עבודה נוחה ומודרכת בכל שלב. החלונות כוללים אפשרויות בחירה מתוכם, חיפוש ערכים (כולל חיפוש לפי שמות וחלקי שמות), וכד'. מחולל טבלאות גמיש המאפשר הגדרה פשוטה ודינמית של טבלאות וקשרים בין טבלאות. המחולל מאפשר הקמת טבלאות פרטיות ע"י המשתמש, שילובן המלא במערך, והפקת דו"חות מיוחדים על פי הטבלאות הפרטיות. מחולל דו"חות משוכלל המאפשר הפקת דו"חות מנתוני שלוש המערכות, עם שבירות וסיכומים ברמות שונות, קביעת כותרות דינמית, סיכומי וחישובי רוחב ואורך, סטטיסטיקות וכד'. בנוסף, קיימים מחוללי דו"חות ייחודיים לכל מערכת במערך "אשכול". מחולל התראות משוכלל המאפשר הגדרת הודעות והתראות לפי ארועים עתידיים שונים, כמו הודעות ברכה לימי הולדת, התראות על אירועים עתידיים שאמורים להתרחש כמו עליה בדרגה, בדיקות תקופתיות וכד'. אפשרות לשילוב מחולל גראפים וגליון אלקטרוני במעהך, המאפשר שליפת נתונים והפקת דו"חות וגרפים תוך שילובם בגליון האלקטרוני. הגדרות אוכלוסיה בחתכים שונים ומורכבים לצוהך שליפות, גזירות נתונים, דו"חות וכד', על פי תנאים לוגיים של כל נתון מבוקש, ושמירת ההגהרות במאגר הגדרות לצורך שליפות עתידיות. הגדרת החתך נעשית בעברית, בצורה מונחית חלונות וידידותית ביותר, ומאפשרת לבנות הגדרות מורכבות מאוד בצורה פשוטה ביותר. מחולל עדכונים קבוצתיים לקבצי אב ותנועות - ניתן להפעלה על אוכלוסיה המוגדרת לכל חתך רצוי. המחולל מאפשר לבצע דיווח או עדכון קבוצתי של נתונים, הבאים במקום דיווח או עדכון ידניים ומביאים לחסכון רב בשעות עבודה ולמניעת טעויות רבות בהקשה. מערכת הרשאות והגנות מפותחת, קלה ליישום, המונעת ממשתמשים לא מורשים גישה למערכת, לתפריטים, לתכניות, לטבלאות ולמידע רגיש, בכל רמת הרשאה רצוייה. אינטגרציה מלאה בין שלוש המערכות - כולל גישה לטבלאות בין-מערכתיות, העברת נתונים לדו"חות וכד'. 2 ל .של רל מערכת אנפה - לאיסוף, ניתוח ופיזור שעות נוכחות ושעות ייצור מאפיינים + אוסוף נתוני דיווחים מהשטח (נוכחות וייצור), קלט נתונים משעוני נוכחות ו/או דיווח ידני. ניתוח ואימות נתונים לצורך בקרה. פיזור השעות בהתאם להסכמי העבודה, העברת נתונים למערכות לויין (שכר, כח אדם, הנהח"ש). -=- הכנת דיווחים ניהוליים ותמחיריים, במערכת אנפה כלים ניהוליים לאיתור עובדים (מאחרים, מחסירים וכד'), איחזור מצב יתרות העובד מבחינת סוגי השעות אותן עבד, ההיעדרויות אותן צבר, וכל סוג צבירה כמותית הדרושה לניהול. ה כמו כן, ניתנת למנהל אפשרות לניהול מעקב שנתי של היעדרויות, ניתוח מצבת כח אדם ליום, קבלת דו"ח נוכחים לתקופת זמן מבוקשת, ניתוח השקעת שעות מול מכסות חודשיות ועוד. אנפה למפעלים תעשייתיים בנוסף, כוללת המערכת פתרונות ייחודיים עבור מפעלים תעשייתיים. בין היתר כוללים הפתרונות: קליטת שעות מהייצור עם התייחסות למוקדי עבודה, סוגי פעולה וקבוצות ביצוע. ביצוע איזון מורכב בין כרטיסי שעון לסוגיהם לבין דיווח שעות מהייצור על פי הוראות עבודה. תשתית להפקת דו"חות ייחודיים ובהם: דו"חות תמחיר לפי מוקדי עבודה, סוגי פעולה, עובדים, עלות שעה וכד', דו"חות השקעת שעות בהוראות עבודה, מחלקות ועובדים, ודו"חות שכר עידוד עם אפשרות לחישובי פרמיה מורכבים. אפשרות לקליטת נתוני השקעת שעות בכלים כבדים, במתקנים ורישום תקלות. דיווחים אלו מאפשרים הפקת דו"חות תפוקה מול שעות, ניתוח הפסקות ייצור ועוד. יתרונות מערכת אנפה אפשרות להקמת הסכמי עבודה מורכבים ביותר, ללא הגבלה, וכל זאת בפשטות ובמהירות. אפשרות שיוך דיווח על שעות עבודה ספציפיות להסכם שונה מההסכם הקבוע של העובד. טבלת פיזור/פיצול שעות גמישה ובעלת אופציות רבות, המאפשרות, בין השאר, התייחסות בו-זמנית לכמויות של שעות או לשעות שעון, התניית אופציות וכד'. הגדרה דינמית של סוגי הפעילויות שיבוצעו בעיבודים החודשיים, כגון: ביצוע חישובי מס מוקטן, חישובי שכר עידוד, ומענק חודשי עבור הופעה סדירה. אפשרות לביצוע קיזוזים חודשיים (כמו שעות חוסר מול שעות נוספות). אפשרות לדווח על העדרויות מעבר לתקופת החודש (דיווח עתידי). אפשרות להוספת פעילויות יחודיות של המשתמש לעיבוד החודשי. בדיקת דיווחי היעדרות בזמן קליטת הדיווח מול יתרות חודשיות ושנתיות. מערכת "חיה" - אין צורך במעברי סגירת יום וסגירת חודש להפקת דו"חות חודשיים. ניתן להפיק דיווחים על תקופות חלקיות. ניהול וטופול בשעוני נוכחות אוטומטיים. = טיפול בנושא עבודה רטרואקטיבית. יצירת תנועות הפרשים בין העיבוד החדש (על הנתונים המעודכנים), לבין העיבוד המקורי והעברת תנועות אלו למערכת השכר. מערכת השכר במערך אשכול - מאפיינים מערכת לחישוב שכר המתאימה לבלל מיגוון הפעילות הכלכלית במשק, כגון: ארגונים עיסקיים, חברות תעשייתיות, ציבוריות, ממשלתיות וכו'. המערכת עונה על כל דרישות החוק (מס הכנסה, ביטוח לאומי וכו'), וניתן להחיל עליה הסכמי עבודה ציבוריים, הסתדרותיים, ו/או מפעליים. טיפול בנושאים כגון התפלגות עובדים לפי מעמד, תמחיר, ניתוח עלויות, פקודות יומן, פיצויים, קרן השוואה, דו"חות למדען ראשי ועוד. . המערכת מספקת מיגוון רחב של כלים לפעילות אינטראקטיבית, כגון: הגדרת טבלאות, הזנת נתוני עובדים ודיווחים חודשיים לשכר, מחולל לעדכון נתוני אב ותנועות שכר והצגת נתוני שכר. הדמיה (סימולציה) לשכר לאוכלוסיה נבחרת, המאפשרת ביצוע חישובי שכר מדומים במספר וריאציות בלתי מוגבל והצגתם, או הדפסתם על פי דרישה. סימולציה לעובד בודד, לקבוצת עובדים או למפעל בולו. מערכת תביעות מילואים מביטוח לאומי אינטראקטיבית ורטרואקטיבית המתאימה לדרישות המוסד לביטוח לאומי. שאילתות רב-חודשיות לפי סמלים או קבוצות סמלים, סמלים סטטיסטיים (המוגדרים ע"י המשתמש) וסיכומים קבוצתיים. הכנת סרטים על תוצאות השכר למוסדות שונים כמו ביטוח לאומי, בנקים, קופות גמל וכנ'. הפקת מגוון רב של דו"חות יחודיים במיונים שונים. יתרונות מערכת השכר הגדרת הסכמי שכר מפעליים בצורה גמישה ע"י מערכת טבלאות מתאימה. חסכון רב בזמן המושקע להכנת דיווחי השכר ע"י אפשרות להזנת נתונים אינטראקטיבית המונעת שגיאות, ומאפשרת הצגת הנתונים ושאילתות מיידיות. + סימולציה מלאה המאפשרת ביצוע 3 ₪ שאילתות "מה אם" לצורך קבלת החלטות ניהוליות או לקראת מו"מ עם העובדים. סימולציה להצגת תלוש שכר של עובד חדש, המחשבת על פי נתוני השכר המוצעים את שכרו המלא ואת שכר הנטו. הצגת נתונים רב-חודשיים לעובד. חישובים רטרואקטיביים במערכת השבר, והטיפול בהפרשים. ביצוע חישובים רטרואקטיביים על תביעות מילואים וקבלת ההפרשים מביטוח לאומי. מערכת כח אדם לניהול משאבי אנוש - מאפיינים איסוף מידע רב ומגוון על העובדים במפעל. = המשתמשים עצמם מגדירים בצורה גמושה וידידותית את המידע שהם מעוניינים לשמור, אופיו, שמו במערכת, מבנהו וכו', וכן יכולים להוסיף נתונים חדשים במהלך חיי המערכת. = המידע הנאסף כולל ברטיס אב המכיל נתונים שהוגדרו מראש (כמו שם פרטי, משפחה וכוי), עליהם ניתן להוסיף נתונים עייי המשתמשים עצמם במהלך חיי המערכת, ולעצב ע"י כך בעצמם את פרטי העובד ומסכי הקלט. = ניתן לצבור מידע נוסף באמצעות אירועים רבים ומגוונים לפי רצון המשתמש, כגון אירועי קורסים והשתלמויות, אירועי ילדי עובדים, שפות דיבור וכד'. בין האירועים קיימים כאלה שהוגדרו מראש ומסופקים עם המערכת ועליהם ניתן להוסיף אירועים ע"י המשתמשים עצמם, בצורה קלה וידידותית, במבנים ובצורות שונים (לקלט והצגה) במהלך העבודה עם המערכת. מערכת כח אדם מאפשרת להגדיר קשרים שונים ומגוונים בין הנתונים השונים. למשל - קשר של סיכום בין הילדים שהוגדרו בנושא ילדי עובדים לבין הנתון "מספר ילדים" בכרטיס האב, כך שכל דיווח לאירוע ילדים יעדכן אותו אוטומטית; קשר של הסטוריה השומר את הסטוריית הדרגות ותאריכי העליה בדרגה של העובדים במפעל, וקשרים רבים נוספים. קשרים אלו ואחרים מוגדרים בצורה פשוטה וידידותית ע"י המשתמש בעצמו. המערכת כוללת מחולל התראות משוכלל, המאפשר הגדרת הודעות והתראות לפי אירועים עתידיים שונים, כמו הודעות ברכה לימי הולדת, התראות על אירועים עתידיים העומדים להתרחש, כמו עליה בדרגה, בדיקות רפואיות תקופתיות וכו'. ו 6 טטא וישום המערך המערך ניתן ליישום בכל אחת מהאפשרויות הבאות: = התקנת מסופים אצל הלקוח וקישורם ל"רשת מ.ל.ל." (בולל קישור שעוני נוכחות). יישום המערכת על מחשב עצמאי במשרדי הלקוח. פתרון משולב ע"י התקנת מחשב במשרדי הלקוח וקישורו ל"רשת מ.ל.ל." פתרון זה מאפשר יישום חלקי במחשב הלקוח, כדוגמת מערכת כח אדם ואיסוף שעות, וקישורו למערך השכר אשר יופעל במחשבי מ.ל.ל. לקוחות אשר יבחרו להתקין מחשב עצמאי יוכלו להתקשר ל"רשת מ.ל.ל." ולהשתמש במשאבי המיחשוב של מ.ל.ל. (הרצת עבודות ואיחסון מידע) תוך קבלת שרותי תמיכה, גיבוי והפעלה שוטפים. מערך אשכול - אשכול של יתרונות קבוצת מ.ל.ל. קבוצת מ.ל.ל. הינה חלוצת תעשיות התוכנה, עיבוד הנתונים והמחשבים בישראל, נוסדה בשנת 1963 ומהווה את הארגון המקצועי הגדול בישראל לפיתוח והקמת מערכות תוכנה, שיווק תוכנה ומחשבים, ניהול והפעלת מרכזי מחשבים. על קבוצת מ.ל.ל. נמנות החברות: מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ מ.ל.ל. מערכות מחשבים בע"מ מ.ל.ל. חיפה לעיבוד נתונים אלקטרוני בע"מ מ.ל.ל. חיפה מפיצים בע"מ מ.ל.ל. ירושלים מרכז החישובים בע"מ קומפיוטשר - מערכות ניהול אינפורמציה ויזואלית בע"מ. קבוצת מ.ל.ל. עוסקת בפעילויות הבאות: ייזום וחקר צרכי השוק במערכות תוכנה וחומרה. פיתוח והקמת מערכות תוכנות מדף ותוכנות ייחודיות על מגוון רחב של סוגי מחשבים. מרכזי מחשבים לעיבוד נתונים באצווה (ח88!0) ובתקשורת. השמת עובדי מחשבים. מרכזי שיווק תוכנה וחומרה. מעבדות לאחזקת מחשבים. ייעוץ וסיוע ביישומי מערכות מידע ומערכות ארגוניות. הקמה וניהול מרכזי מחשב בבית הלקוח. לקבוצת מ.ל.ל. אלפי לקוחות במיגוון הפעילות הכלכלית במשק, ארגונים עיסקיים, חברות תעשיתיוה, מוסדות וכו'. | ו מ.ל.ל. חיפה בע"מ שד' המגינים 39-41. טל. 047528251 פקס. 04-531118 ת.ד. 768, חיפה קססו3. המידע שבפרסום זה הוא נכון, לדעת דיגיטל לתאריך הפרסום. ייתכנו שינויים במידע האמור וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת. דיגיטל אינה אחראית לטעות או להשמטה בפרסום זה.