יעדים ומשימות בדיגיטל אירופה – הפילוסופיה והאתיקה של דיגיטל

דיגיטל היא חברה אחת, עם אסטרטגיה אחת ועם מסר אחד. קן אולסן, נשיא.

OCR (הסבר)
ו יעדים ומשימות בדיגיטל אירופה הפילוסופיה והאתיקה של דיגיטל לשימוש פנימי בלבד "דוגויטל היא חברה אחת, אסטרטגיה אחת ועם מסר אחד" קן אולסן, נשיא. דיגיטל נטלה על עצמה משימה קשה. מטרתנו היא לקשר בין כל חלקי האירגון - המשרד, אולם הייצור, המעבדה, מחלקת ההנדסה - מן המחשב השולחני ועד למרכז הנתונים. אנו יכולים לקשר בין כל המערכות בבניין אחד; אנו יכולים לקשר בין מספר בניינים באותו האתר; או באתרים מרוחקים; אנו יכולים לקשר אירגון שלם מסביב לעולם. אנו מציעים לקשר חברה שלמה, מן המסד עד הטפחות, באמצעות רשת תקשורת יחידה המקיפה את פקיד המשלוחים, המזכירה, המנהל, סגן הנשיא ואפילו הנשיא. הקושי במשימתנו נמצא מעבר לאתגרים הטכניים הכרוכים בהגשמתה. השינוי הופך למרכיב מכריע. חברות מתקדמות מנתחות את המיבנה האירגוני שלהן, מבינות את יעדיהן, ואז משנות לחלוטין את הדרך שבה הן עושות עסקים, כדי להיות תחרותיות ויעילות יותר בהשגת אותם יעדים. הן מכירות בתועלת שבחיבור כלל החברה ברשת מחשבים אחת, נגישה ופשוטה להפעלה כמכשיר טלפון. אך בחברות רבות אחרות, מתרחש המעבר לרשתות תקשורת ממוחשבות פתוחות, כלל-אירגוניות בקצב איטי בהרבה, בגלל גישות מסורתיות הדוגלות במיחשוב ריכוזי מבלי שיתכוונו לכך. העומדים בראש חברות אלה מעכבים ומחניקים את מידת המעורבות והיצירתיות של רבים מעובדיהן, על-ידי הגבלה של זמינות המידע וזרימתו החופשית ברחבי האירגון. לשימוש פנימי בלבד באירגון עתידי שאנו מציעים, יוצרת זרימת המידע החופשית עניין, הנעה (מוטיבציה) והתלהבות, ותורמת לאחדות החברה. המידע הופך לגורם מאיץ פנימי חשוב, וכלכלי תחרותי רב-עוצמה. דיגיטל של היום היא במידה רבה אירגון מסוג זה. הפכנו לחברה מאוחדת באמת, עם אסטרטגיה ברורה אחת, ועם מסר חזק אחד, וכל עובד בחברה פועל לקראת מטרה משותפת. עם זאת הצלחנו לשמור על רוח של יזמות. הגענו לכך על-ידי אירגון מן הסוג שאנו מציעים לקראת העתיד, אירגון מאוחד שחלקיו מקושרים ביניהם באמצעות רשת מחשבים נגישה וקלה לשימוש. מכתב הנשי בדו"ח השנתי 8 בספטמבר 1986 הקדמה החזון שלנו הוא עבודה משותפת באירגון משולב. לשם כך על כולנו להבין את משימתנו, ואת היעדים להם יכול כל אחד מאתנו לתרום את מיטב כישוריו. חוברת זו מכילה את פרטי המשימות והיעדים המעודכנים המיועדים להנחות את יחסי הגומלין של דיגיטל עם לקוחותיה בעולם כולו. מאז 1984 שקד צוות הניהול האירופי על עיון ובדיקת רשימת המשימות והיעדים, והכניס בה שינויים קלים, כדי לשקף את האסטרטגיה הנוכחית שלנו ואת שינויי השוק. השנים 1982-1984 אופיינו במאמץ ביזור למדינות השונות. ארבע השנים הבאות הוקדשו למאמץ "להפוך את דיגיטל לחברה שקל יותר לעשות עמה עסקים". המהדורה המעודכנת שבידיכם מדגישה את השילוב הכולל של החברה, תוך חיזוק ההתמקדות ביעדינו הקודמים. בנוסף מכילה החוברת שני מיזכרים בנושא מדיניות החברה: הפילוסופיה של דיגיטל, והאתיקה העיסקית של דיגיטל. ביחד הם מהווים מדריך לפעילויות ולהתנהגות של דיגיטל, אשר מאז ומתמיד היו הבסיס להצלחתנו וימשיכו להוות בסיס להצלחה בעתיד. אני תקוה כי רבים יבחינו בשינויים שהתרחשו. זו תהיה ההוכחה לתועלת שבתרומתכם ובמאמצינו. לאלה מביניכם הפוגשים לראשונה ברשימת המשימות והיעדים, אני קורא לתת לעקרונות אלה להנחות את תרומתכם להצלחתנו, בעבודת צוות ומתוך תחושת סיפוק. פייר קרלו פאלוטי 5 משימות ויעדי דיגיטל לזכות בהכרה כספק הטוב ביותר של מערכות מידע ורשתות תקשורת משולבות ושל שירותים באיכות גבוהה, לתמיכה בלקוחות בעולם כולו. מה משמעות הצהרת המשימה? לזכות בהכרה... אנו רוצים להיות הטובים ביותר ושלקחותינו יידעו זאת. הספק הטוב ביותר... אנו ספק בינלאומי אמין שקל לעשות אתו עסק. באיכות גבוהה... הנמדרת לפי מידת שביעות הרצון של לקוחותינו והעמידה בתקנים המחמירים ביותר בענף. מערכות מידע ורשתות תקשורת משולבות... הדרך שבה חברה משיגה נתונים, משתפת, משלבת ומשתמשת בהם כדי לעמוד במשימותיה, להגביר את תפוקתה ואת התחרותיות שלה ולתכנן את התפתחותה. דרך זו כוללת מיגוון רחב של מוצרים תואמים לטיפול במידע, המתאימים לעבודה בסביבת מיחשוב הטרוגנית רב-יצרנית, החל בתחנת העבודה המותאמת למשתמש וכלה במחשבי ענק הפועלים ללא הרף, בקצב של מיליוני פעולה בשניה, בלווי תמיכה באמצעות מערך שלם של כלי תוכנה, יישומים ושירות ייעוץ, משולבים ברשתות תקשורת ובארכיטקטורות מסדי נתונים פנימיות וחיצוניות. ושל שירותים... המיגוון הרחב ביותר של שירותים, למן הקשר הראשוני ועד סוף חיי המוצר, וכל סוג שירות שלו ערך מוסף המסייע ללקוח בתיכנון, פיתוח וניהול מערכות המידע ורשתות התקשורת שלו, תוך הצבת תקן של יעילות לענף המחשבים כולו, והמשך קביעת קצב ההתקדמות של טכנולוגיות שירות. לקוחות בעולם כולו... החל באיש המקצוע היחיד וכלה באירגון הרב-לאומי הגדול ביותר, על כל אתריו. לשימוש פנימי בלבד , | | | אסטרטגיה אחת ועם מסר אחז קן אולסן, נשיא. דיגיטל נטלה על עצמה משימה קשה. מטרתנו היא לקשר בין כל חלקי האירגון - המשרד, אולם הייצור, המעבדה, מחלקת ההנדסה - מן המחשב השולחני ועד למרכז הנתונים. אנו יכולים לקשר בין כל המערכות בבניין אחד; אנו יכולים לקשר בין מספר בניינים באותו האתר; או באתרים מרוחקים; אנו יכולים לקשר אירגון שלם מסביב לעולם. אנו מציעים לקשר חברה שלמה, מן המסד עד הטפחות, באמצעות רשת תקשורת יחידה המקיפה את פקיד המשלוחים, המזכירה, המנהל, סגן הנשיא ואפילו הנשיא. הקושי במשימתנו נמצא מעבר לאתגרים הטכניים הכרוכים בהגשמתה. השינוי הופך למרכיב מכריע. חברות מתקדמות מנתחות את המיבנה האירגוני שלהן, מבינות את יעדיהן, ואז משנות לחלוטין את הדרך שבה הן עושות עסקים, כדי להיות תחרותיות ויעילות יותר בהשגת אותם יעדים. הן מכירות בתועלת שבחיבור כלל החברה ברשת מחשבים אחת, נגישה ופשוטה להפעלה כמכשיר טלפון. אך בחברות רבות אחרות, מתרחש המעבר לרשתות תקשורת ממוחשבות פתוחות, כלל-אירגוניות בקצב איטי בהרבה, בגלל גישות מסורתיות הדוגלות במיחשוב ריכוזי מבלי שיתכוונו לכך. העומדים בראש חברות אלה מעכבים ומחניקים את מידת המעורבות והיצירתיות של רבים מעובדיהן, על-ידי הגבלה של זמינות המידע וזרימתו החופשית ברחבי האירגון. לשימוש פנימי בלבד , באירגון עתידי שאנו מציעים, יח זרימת המידע החופשית עניין החברה. המידע הופך לגורם מאיץ פנינ חשוב, וכלכלי תחרותי רב-עוצמה. דיגיטל של היום היא במידה רבה אירגון מסוג זה. הפכנו לחברה מאוחדת באמת, עם אסטרטגיה ברורה אחת, ועם מסר חזק אחד, וכל עובד בחברה פועל לקראת מטרה משותפת. עם זאת הצלחנו לשמור על רוח של יזמות. הגענו לכך על-ידי אירגון מן הסוג שאנו מציעים לקראת העתיד, אירגון מאוחד שחלקיו מקושרים ביניהם באמצעות רשת מחשבים נגישה וקלה לשימוש. מכתב הנשיא בדו"ח השנתי 8 בספטמבר 1986 הקדמה החזון שלנו הוא עבודה משותפת באירגון משולב. לשם כך על כולנו להבין את משימתנו, ואת היעדים להם יכול כל אחד מאתנו לתרום את מיטב כישוריו. חוברת זו מכילה את פרטי המשימות והיעדים המעודכנים המיועדים להנחות את יחסי הגומלין של דיגיטל עם לקוחותיה בעולם כולו. מאז 1984 שקד צוות הניהול האירופי על עיון ובדיקת רשימת המשימות והיעדים, והכניס בה שינויים קלים, כדי לשקף את האסטרטגיה הנוכחית שלנו ואת שינויי השוק. השנים 1982-1984 אופיינו במאמץ ביזור למדינות השונות. ארבע השנים הבאות הוקדשו למאמץ "להפוך את דיגיטל לחברה שקל יותר לעשות עמה עסקים". המהדורה המעודכנת שבידיכם מדגישה את השילוב הכולל של החברה, תוך חיזוק ההתמקדות ביעדינו הקודמים. בנוסף מכילה החוברת שני מיזכרים בנושא מדיניות החברה: הפילוסופיה של דיגיטל, והאתיקה העיסקית של דיגיטל. ביחד הם מהווים מדריך לפעילויות ולהתנהגות של דיגיטל, אשר מאז ומתמיד היו הבסיס להצלחתנו וימשיכו להוות בסיס להצלחה בעתיד. אני תקוה כי רבים יבחינו בשינויים שהתרחשו. זו תהיה ההוכחה לתועלת שבתרומתכם ובמאמצינו. לאלה מביניכם הפוגשים לראשונה ברשימת המשימות והיעדים, אני קורא לתת לעקרונות אלה להנחות את תרומתכם להצלחתנו, בעבודת צוות ומתוך תחושת סיפוק. פייר קרלו פאלוטי 1-0 משימות ויעדי דיגיטל לזכות בהכרה כספק הטוב ביותר של מערכות מידע ורשתות תקשורת משולבות ושל שירותים באיכות גבוהה, לתמיכה בלקוחות בעולם כולו. מה משמעות הצהרת המשימה? לזכות בהכרה... אנו רוצים להיות הטובים ביותר ושלקחותינו יידעו זאת. הספק הטוב ביותר... אנו ספק בינלאומי אמין שקל לעשות אתו עסק. באיכות גבוהה... הנמדדת לפי מידת שביעות הרצון של לקוחותינו והעמידה בתקנים המחמירים ביותר בענף. מערכות מידע ורשתות תקשורת משולבות... הדרך שבה חברה משיגה נתונים, משתפת, משלבת ומשתמשת בהם כדי לעמוד במשימותיה, להגביר את תפוקתה ואת התחרותיות שלה ולתכנן את התפתחותה. דרך זו כוללת מיגוון רחב של מוצרים תואמים לטיפול במידע, המתאימים לעבודה בסביבת מיחשוב הטרוגנית רב-יצרנית, החל בתחנת העבודה המותאמת למשתמש וכלה במחשבי ענק הפועלים ללא הרף, בקצב של מיליוני פעולה בשניה, בלווי תמיכה באמצעות מערך שלם של כלי תוכנה, יישומים ושירות ייעוץ, משולבים ברשתות תקשורת ובארכיטקטורות מסדי נתונים פנימיות וחיצוניות. ושל שירותים... המיגוון הרחב ביותר של שירותים, למן הקשר הראשוני ועד סוף חיי המוצר, וכל סוג שירות שלו ערך מוסף המסייע ללקוח בתיכנון, פיתוח וניהול מערכות המידע ורשתות התקשורת שלו, תוך הצבת תקן של יעילות לענף המחשבים כולו, והמשך קביעת קצב ההתקדמות של טכנולוגיות שירות. לקוחות בעולם כולו... החל באיש המקצוע היחיד וכלה באירגון הרב-לאומי הגדול ביותר, על כל אתריו. לשימוש פנימי בלבד 9 ב בן ב = בּ 1 ת 2 1 2 4 58 8 8 הצהרת מיצוב חברת דיגיטל היא המובילה בעולם במערכות מחשבים בתקשורת. באמצעות החדשנות, אנו מובילים בשוק עם משפחת המוצרים התואמים שלנו, עם רשתות התקשורת הפתוחות ומערכות המידע המשולבות במלואן. תמצא כי אנו פתוחים, ידידותיים ונאמנים למחוייבותנו לאספקת מערכות ופתרונות שיסייעו לך להגדיל את יתרונך התחרותי. אנו שותפיך לטווח ארוך. מטרת היעדים *על כל העובדים להבין את יעדי החברה, ולהשתמש בהם כקווים מנחים להתנהגותם ולתפוקתם בעבודה. על היעדים לתרום לגאוות העובדים על היותם עובדי דיגיטל, ולהשפיע על איכות ופריון עבודתם. *על כל העובדים להיות מסוגלים להסביר את רשימת היעדים לעמיתיהם ולחבריהם (וכן ללקוחות). * לקוחות שראו במקרה את רשימת היעדים אמורים להבינם, לשמוח על קיומם (אף שהרשימה לא נכתבה מתוך כוונה לפרסמה מחוץ לחברה), ולהבחין בדבקותה של דיגיטל באיכות. *לפיכך מופיע כל יעד בליווי הסבר קצר, שישמש ככלי עזר למנהלים להסברת היעדים לעובדיהם. ההסבר מנוסח בשפה ברורה ומיועד לאוכלוסיה רב-לאומית. לשימוש פנימי בלבד היעדים ברצוננו להקים יחסי שותפות עם לקוחות מפתח אסטרטגיים, שותפות שהיא מעבר למכירת מערכות. אנו מעונינים במערכת יחסים עמוקה יותר, שמשמעותה סיפוק הדדי והשקעה ארוכת-טווח של שני הצדדים. אנו שואפים להשיג את החלק הארי של השקעת לקוחותינו האסטרטגיים במערכות מידע. המסר שלנו אליהם הוא: "דיגיטל יכולה לעזור לכם לשלב את ארגונכם ואת שותפיו, ולהציע גמישות מערכות גדולה יותר, שתאפשר לכם לשנות את הדרך שבה אתם עושים עסקים, ככל שישתנו דרישות לקוחותיכם". אנו משתפים פעולה עם מפתחי יישומים מובילים ועם ערוצי הפצה נוספים כדי להשלים ולהעשיר את היצע הפתרונות שלנו ואת מאמצי השיווק ולהגיע למירב האיכות, הרווח, והיקף המכירות, בדיוק בסדר זה. השוק ו. להפוך לשותף מועדף במערכות מידע מבוזרות כלל-אירגוניות ובין-אירגוניות. קיימת בשוק הכרה גוברת כי המיחשוב המבוזר הוא שיטת תגובה יעילה יותר לצרכים עיסקיים משתנים. אנו נשתמש בעמדת ההובלה של דיגיטל במיחשוב מבוזר על מנת לבנות תיק מוצרים, שירותים ויישומים, הן מתוצרת דיגיטל והן מתוצרת שותפיה. נפתח במלואם כשרים ויכולות לשיווק ומכירת פתרונות מיחשוב כלל-אירגוניים. נעשה מאמץ להביא לפיתוח יישומים על-ידי דיגיטל ועל-ידי שותפיה בסביבת המיחשוב האירגונית המורחבת של דיגיטל 56ותכח6זח: 666ח6זאש [גזוקוכ ): (זח6ותתסתושת: שהוזטקותס:) ובמיוחד בארכיטקטורות מיחשוב חדישות של דיגיטל כגון 50186088 ארכיטקטורת שילוב יישומים (414/), ארכיטקטורת עיבוד תנועות מבוזר ₪חו706655 ה0ו1'7205361 66זטסותזפום 1166 וארכיטקטורת מסמכים מורכבים (024). הדבר יאפשר לדיגיטל להפוך לספק מועדף בעיני לקוחות ושותפי שיווק כאחד, לפיתוח כל סוגי היישומים. 2. להקים ולטפח עמדה איתנה בשוק המיגזר הציבורי. המיגזר הציבורי כולל את הקהיליה המדעית, החינוך וההשכלה הגבוהה, המחקר, מוסדות סיעוד ובריאות, מוסדות ציבור ועוד. לשווקים אלה נודעת השפעה מכרעת על ענף מערכות המידע בכללותו, ולהעמדתה האיתנה של דיגיטל בשווקים אלה יש השפעה חיובית על שווקים אחרים. כמו כן אנו שואפים להיות אזרחים טובים בקהילות שבהן אנו פועלים, באמצעות תרומתנו לצרכים החברתיים במיגזר הציבורי. 3. להיות שותף מועדף בתעשיות הייצור. מוצרינו מתאימים מאוד לתעשיות הייצור, ובמשך השנים פיתחנו הבנה וידע נרחבים של אופי היישומים והצרכים בתעשיות אלה. דיגיטל היא חברה יצרנית, ואנו עצמנו משתמשים במוצרים שאנו מוכרים לאחרים. נפתח אסטרטגיית תיק יישומים לכל אחת מתעשיות הייצור, ובו יישומים קנויים מצד-שלישי מפיתוח עצמי, משיווק משותף או במסגרת רשימת ההפניות ([6167766 ), 4. להיות שותף מועדף בתעשיות השירותים הציבוריים והפרטיים. במסגרת יעד זה אנו מתייחסים לתעשיות השירות הציבורי ושירותים פרטיים כגון בנקאות, מכירות קמעוניות/הפצה, ביטוח, תעבורה. אנו מבינים את צרכיהם ומציעים מערכות פתרון ייעודיות לכל ענף. נפתח ארכיטקטורות יישומיות המבוססות על הבנה מעמיקה של הדרישות העסקיות העתידיות החזויות בכל ענף. נשקיע בפיתוח מערכות-מצע (15ח57516 (הת131]0ץ ) ונעודד מפתחי יישומים עצמאיים לשלב במוצריהם תוכנות שיענו על דרישות אלה. לשימוש פנימי בלבד 5. להיות שותף מועדף בתעשיית התקשורת ליישומים מבוזרים. מאחר שבשווקי התקשורת מתרחשים שינויים גדולים, יש לדיגיטל הזדמנות עיסקית משמעותית למכור את סביבת המיחשוב המבוזר מתוצרתה. בפלחי שוק נבחרים לפי מדינות, נתמקד בעיבוד נתונים פנימי, פיתוח תוכנה, ניהול רשתות, ופיתוח עסקים חדשים בתקשורת, כגון רשתות תקשורת ערך-מוסף. 6. ליטול חלק פעיל בתהליך גיבוש מדיניות ציבורית ולעמוד בכל דרישות המימשל כדי להיות שותף מרכזי בשוק טכנולוגיית המידע העולמי. עקב גודלנו ועמדתנו בשוק, אנו משחקים תפקיד חשוב ובולט בכלכלת מרבית המדינות. עוצמתנו הטכנולוגית, היצע המוצרים והשירותים השלם שלנו, ודבקותנו בארכיטקטורות מיחשוב פתוחות, הופכים אותנו לספק מעולה, המסוגל להבטיח סביבת שוק ותקני מיחשוב פתוחים לכל. לפיכך יש לנו הזדמנויות רבות להפגין נוכחות מקומית בתפקידנו כספק, לקוח, מעביד, שותף טכנולוגי ושותף לגיבוש תקנים בינלאומיים. שאיפתנו היא לנצל במלואן הזדמנויות אלה ביחסינו עם הלקוחות, המימשל, הספקים, ועם טכנולוגיות המידע בכלל. מוצרים ישומיים 7. להבטיח כי מוצרי החברה ויתוכננו כך שכל השווקים במדינות השונות יוכלו לאמצם בקלות וכי נוכל לבצע את תהליך האימוץ הזה כמו גם את פיתוחם של מוצרים מקומיים משלימים הנחוצים לעמידה בתנאי המדינות השונות ובתקני האיכות הנדרשים על ידן. מדיניות החברה היא לתכנן ולייצר מוצרים שניתן לאמצם בקלות לשווקי המדינות השונות, תוך עמידה בתקני האיכות שלנו. אנו עושים זאת כדי להשיג את מירב הנוכחות בכל המדינות, ובדרך זו את מירב המכירות ברחבי ! 0 [| 1 0 | ו םָ>:ב0-0₪==25-₪-/./₪/₪/[]/]/][]/]/]/]/ 7 7 7 /7711111122 7 7*ע בנ שש )) העולם. יעד מרכזי של מחלקות השיווק וההנדסה באירופה הוא לזהות צרכים אלה, ולהבטיח להם מענה נאות דרך תוכניות פיתוח המוצרים שלנו. שירות 8 לחזק את עמדת הנציגות שלנו באספקת שורה שלמה של מוצרי שירות איכותיים. מחובתנו לשים דגש מתמיד על שירות יעיל באיכות גבוהה. אנו מודעים לכך שתעשיית המיחשוב הולכת והופכת עתירת-שירותים, וכי עלינו להיערך מראש לענות על דרישת לקוחותינו. כדי לשמור על עמדת הבכורה שלנו, עלינו להמשיך בהרחבת היצע השירותים שלנו. השירות מהווה חלק בלתי-נפרד מן הפעילות הכללית. 9. לענות על צרכי לקוחותינו על-ידי הגשת תמיכה משולבת לחלוטין למערכות, יישומים, רשתות ושירותים. יותר ויותר לקוחות מעונינים בפתרונות שלמים לבעיותיהם העיסקיות, ולא ברכיבים נפרדים של חומרה, תוכנה ושירותים. פירוש הדבר שהם דורשים שילוב מערכות בסביבה רב-יצרנית; אנו מספקים צרכים אלה על-ידי אספקת חומרה, תוכנה ושירותים תיקניים מתוצרת דיגיטל, בצירוף שירותים וניהול פרוייקטים ייעודיים המותאמים לצרכי הלקוח. לפי הצורך נקים מסגרות לשיתוף פעולה עם ספקים עצמאיים של שירותים מקצועיים יעודיים כדי לענות במלואם על צרכי הלקוחות. לשימוש פנימי בלבד עסקים סו. לעמוד ביעדי התיפעול שלנו תוך השקעה מתמדת בהשגת מטרות ארוכות טווח. אנו כוללים השקעות לטווח הארוך במסגרת יעדי התיפעול שלנו לטווח הקצר. התחייבנו לשינויים בסגנון התיפעולי, המיועדים להביא לשיפור הביצועים הפיננסיים, ובעיקר במונחי התשואה על הנכסים. המפתח להשגת תוצאות אלה הוא מימוש מוצלח של תוכנית התיפעול הבין-אגפית ([1004ז6תטע-6:2055) המשולבת שלנו, והקפדה על איכות ותפוקה ברחבי האירגון כולו. פנימי וו. לעודד שיתוף פעולה הדוק, עבודת צוות ויחסי גומלין בין האירגונים הפנימיים בחברה, במטרה להציג את עצמנו כחברה אחת מאוחדת לעיני העולם החיצון. בכל צוות ניהול בין-תפקודי (קרוס-פונקציונאלי), תחול על הקבוצות הבאות האחריות העיקרית להגדרת ויישום תוכנית העסקים המשולבת שלנו: מערכות מחשב מיוחדות, שירותי הדרכה (הכשרת לקוחות), הנדסה, שירותי אחזקה, ייצור, שיווק, מכירות שירותי תוכנה ויישום. כחלק מכל צוות ניהול בין-תיפקודי, הקבוצות הבאות אחראיות על הגדרת ואספקת שירותים בין-תיפקודיים אפקטיביים, יעילים, ובאיכות גבוהה: מינהל ולוגיסטיקה, שירותי הדרכה (הכשרת עובדים), כספים, משאבי אנוש, שירותי מידע, מחלקה משפטית. נשקוד על גיבוש אמות-מידה צוותיות שיבטיחו משוב נאות לכל פרט לגבי התנהגותו בצוות. 8/2 2ו. להבטיח שכל העובדים יהיו מסוגלים לקיים את מחוייבותה של דיגיטל לאיכות ותפוקה. הטכנולוגיה, התחרות, והלקוחות, נתונים לשינויים מהירים ומתמידים. מחובתנו להתאים את עצמנו לקצב השינוי כדי להבטיח את הצלחתנו. עובדי דיגיטל ויחסי הגומלין ביניהם הם מפתח להשגת יעדינו. לפיכך, יש לדאוג לעדכן ביעילות את ציבור העובדים לגבי שינויי יעדים, כדי להשיג את מירב התרומה של העובד למימוש מוצלח של שינויים אלה בסביבה מבוזרת. להפצת שינויים מהותיים בתוכנית העבודה אנו מפעילים תהליך שינוי ניהולי רשמי (תהליך "דק]אסתק). 3. לעודד השתתפות נרחבת בתהליבי קבלת החלטות ולהפיץ במועד את כל המידע הרלבנטי בין הקבוצות הנוגעות בדבר. כדי להשיג איכות, יש לקיים תהליך קבלת החלטות המבוסס על הצעות ודיון קשוב במיגוון דעות. החברה תומכת בסביבת דיון פנימית פתוחה וחדשנית, הפתוחה לקליטת רעיונות עובדים לשינויים ושיפורים פנימיים. אנו מעדיפים גישה מבוזרת לקבלת החלטות, שבה הצוותים הקטנים מסייעים לגירוי ועידוד חדשנות. ישנן החלטות שאינן מאפשרות שיתוף; עם זאת, כל ההחלטות שתתקבלנה מחייבות פרסום והסבר מפורט. בתכניות ייעול, המשפיעות על אופי העבודה והמשימות של העובדים, נעודד השתתפות גדולה ככל האפשר של העובדים הנוגעים בדבר. במקרה חריג, שבו לא ניתן להגיע במועד להסכמה בנושא מסויים, תחול על העובדים המעורבים בתהליך האחריות להעברת הנושא למנהל/מנהלים המתאימים. זהו שלב חשוב בתהליך קבלת ההחלטות של דיגיטל. לשימוש פנימי בלבד 4. להבטיח פיתוח מלא של כשריו ומיומניותיו של כל עובד כדי לשפר את ביצועיו בתפקידו הנוכחי ולהגביר את רמת הסיפוק, וכן לאפשר לעובדים ליטול חלק באחריות להתאמת יכולתם לצרכים העיסקיים המשתנים. אנשים הם הנכס העיקרי של דיגיטל. אנו מאמינים כי רמת הכישורים והיכולת הגבוהה של עובדי דיגיטל היא תרומה מכרעת להצלחה העיסקית כיום ובעתיד. נספק מסגרת משולבת של כלי פיתוח אנושי ופתרונות שיתאימו בין צרכי העובדים לבין צרכי החברה המשתנים, לכל אורך הקריירה שלהם. שיפור הביצועים בתפקיד הנוכחי... נשאף להבטיח כי כל עובד יזכה בהזדמנות לרכוש את הכישורים הדרושים לביצוע תפקידו הנוכחי. נטילת חלק באחריות... כל העובדים שותפים לאחריות לפיתוחם העצמי יחד עם מנהליהם. 5. למדוד כל עובד על-פי מידת שביעות הרצון של לקוחותינו, ובהתאם לאיכות השירות המסופק לעמיתיו. לרמת הסיפוק ושביעות הרצון של לקוחות ועמיתים לעבודה חשיבות מכרעת להצלחתנו. אנו שואפים לגיבוש אמות-מידה ברוזרות להערכת הסיפוק, שיהוו חלק עיקרי במשוב, לפיו נשפר את ביצועינו, כפרטים וכחברה. הפילוסופיה של דיגיטל הקביעות הבאות משקפות את הפילוסופיה הכוללת של החברה ואת העקרונות האתיים המנחים את פעילות דיגיטל העולמית. במקומות שבהם ציין צוות הניהול האירופי הנחיות מפורטות יותר, ישמשו הנחיות אלה להסבר מקיף יותר. מרבית העקרונות הפילוסופיים והאתיים דומים או אפילו זהים ברמת החברה וברמת קבוצת אירופה. על מנת להציג באורח אותנטי ככל האפשר את המסמכים המקוריים בנושא, לא השמטנו את הכפילויות והן מופיעות בחוברת זו. הגינות אנו שואפים להיות הגונים לא רק במישור הטכני, אלא גם להבטיח שההשלכות של הדברים שאנו אומרים, והרושם שאנו מותירים, יהיו נכונים ומדוייקים. כשאנו מצהירים על מחוייבות כלשהי ללקוחות או לעובדים, אנו חשים מחוייבות לוודא כי ההבטחה תקויים. רווח אנו חברה ציבורית. בעלי המניות משקיעים בחברה שלנו למטרות רווח. ההצלחה נמדדת ברווחים. עם ההצלחה באה ההזדמנות לצמוח, האפשרות לשכור עובדים טובים, והסיפוק הנובע מעמידה ביעדים שהגדרנו. לדעתנו אין כל סתירה בין רווחיות לבין יעדים חברתיים. איבות צמיחה אינה מטרתנו העיקרית. מטרתנו להיות אירגון איכותי ולבצע עבודה איכותית, שפירושה כי נהיה גאים במוצר שלנו ובעבודתנו גם בשנים הבאות. אם נשיג איכות, תגיע הצמיחה ממילא. המוצר שאנו מוכרים מכיל בתוכו הנדסה, תוכנה, ייצור, ושירותים הכוללים תחזוקה, תמיכת תוכנה, מכירות, ניהול הזמנות, הדרכה, ותיעוד. אחריות תוכניות העבודה מוצעות על-ידי מנהלים וצוותי עובדים. תוכניות אלה עשויות להידחות עד לזמן שבו יתאמו את יעדי החברה או עד שהועדה המבצעת של החברה 6866016 416סף 6 ) (111166חוח0:) תגיע להסכמה ואמון בהן. אך עם קבלתן, האחריות לביצוען מוטלת על המציעים. הדחיפה להגשמת תוכנית עשויה לבוא מגורם חיצוני לצוות שהציע אותה, אבל מרגע שהתקבלה התוכנית, היא חוזרת לאחריות הגורם המציע. גורמים אחרים המיועדים להשתתף במימוש התוכנית אמורים להגיש לתוכנית המאושרת את מלוא התמיכה. ניהול חשוב לנו במיוחד להבטיח כי תפקידי הדרגים הניהוליים יהיו ברורים ומוגדרים היטב. מאחר שכל-כך הרבה אנשים תלויים בתוכניות הדרגים הניהוליים, חשוב מאוד שתוכניות העבודה יכילו אמות-מידה מסודרות, אחידות ואוטומטיות להערכתן. השגת היעדים הפיננסיים היא רק אחת מאמות-המידה להצלחת תוכנית; אמות-מידה אחרות הן לקוחות מרוצים, פיתוח אנושי, מענה לצרכים ארוכי-הטווח של החברה, פיתוח מוצרים חדשים, פתיחת שווקים חדשים, ועמידה בהתחייבויות לאחרים בתוך החברה. לדעתנו המחוייבות לתיכנון שנקבע מבטיחה לנו את החופש לפעול. חברה כחברה אנו מחוייבים לנקוט פעולה חיובית ויוזמת למתן הזרמנות שווה בתעסוקה וקידום לעובדים, ללא הבדל גזע, דת, גיל או מין. אנו מעודדים את כל עובדינו לשאת באחריות לפעילות קהילתית, חברתית ומוסדית. אנו פתוחים תמיד להצעות כיצד יכולה החברה, או עובדי החברה על חשבון זמן העבודה, לתרום בנושאים אלה. עם זאת, פעילויות הנעשות על חשבון זמן העבודה בחברה או באמצעות כספי החברה ילוו בהצעה לשימוש פנימי בלבד 9 בִּ 5 ם - בּ ה 2 2 5 5 ה 9 ה 5 0-2 -- 0 רשמית הכוללת שיטה למדידה סדירה של מידת ההצלחה בהשגת יעדי ההצעה. סביבה כאזרחים טובים, אנו מאמינים שבאחריותנו לשמור על סביבתנו נקיה מזיהום ולשמש בכך דוגמא לאחרים. לקוחות מחובתנו להיות הגונים וישרים כלפי לקוחותינו, ולהבטיח לא רק שכל העובדות יימסרו להם, אלא גם שהם יבינו את העובדות לאשורן. למיטב ידיעתנו ואפשרותנו, אנו שואפים לוודא שהמוצרים שאנו מוכרים אכן פותרים את צרכי הלקוח, גם כאשר הלקוח עצמו חסר נסיון. אנו רוצים שמוצרינו ושירותינו יענו על ציפיות הלקוח, ולשם כך עלינו להבהיר מראש את כל הציפיות האלה, בצורה שהלקוח יבין אותן במלואן. וכשאנו מוכרים מוצר ללקוח, אנו רוצים לוודא שהחברה תעמוד בכל ההתחייבויות שנטלנו על עצמנו בעת המכירה. אנו מוכרים את החברה שלנו, את מוצריה ואת שירותיה, ולא פרט אחד ויחיד. מחובתנו לוודא שכל ההתחייבויות שדיגיטל נטלה על עצמה יכובדו. ספקים רצוננו להיתפס בעיני הספקים כלקוח רצוי. עיסקות עם ספקים ינוהלו על בסיס הגון, צודק ופתוח. ספקים וספקים פוטנציאליים יזכו ביחס של כבוד ויזכו בהזדמנות להציג את סחורותיהם ושירותיהם לבדיקה. יש לעודר תחרות. האתיקה העיסקית שלנו אוסרת על עובדינו לקבל מן הספקים כל מתנה, מענק או בידור החורגים מן הנימוס המקובל או שהם בעלי ערך כספי משמעותי. לשימוש פנימי בלבד מתחרים לעולם איננו מבקרים את מתחרינו בפומבי. אנו מוכרים על-ידי הצגת התכונות החיוביות של המוצרים שלנו. אנו שואפים לכבד את כל מתחרינו, לאסוף ולנתח את כל המידע הפתוח לציבור אודות המתחרים. כשאנו שוכרים לעבודה אנשים מחברות מתחרות, לעולם לא נבקש מהם מידע סודי או תחרותי, ולא נשתמש בכל ספרות מסווגת שאולי נטלו עימם בעזיבתם. פשטות ובהירות שאיפתנו היא שכל היבטי העבודה של דיגיטל יהיו בהירים ופשוטים, ואנו חותרים למוצרים, הצעות, אירגון וספרות פשוטים, קלים לקריאה ולהבנה, לפרסומות שיש להן מסר פרוט ומובן מאליו. יש לנו אלפי עובדים ועשרות אלפי לקוחות. עלינו להקפיד על פשטות כדי להבטיח שהכל יפעל יחד. בכל החלטותינו עלינו להביא בחשבון את מידת ההשפעה שתהיה להן על כל הגורמים והאנשים הנוגעים בדבר. מוצרים סטנדרטיים מוצרים סטנדרטיים הם הבסיס לעסקינו. לעיתים, בתחומים מסויימים, נשקיע בתוכנה ובחומרה מיוחדות לשווקים יעודיים. אך לעולם אסור לנו לשכוח כי הבסיס לעסקינו הוא המוצרים התיקניים שלנו. . ₪ ארגוני פתרונות משלימים המכירה בשיתוף ובאמצעות חברות צד שלישי מהווה חלק אינטגרלי מן האסטרטגיה שלנו. חברות צד שלישי חשובות לנו משום שדרישות לקוחותינו למוצרי יישום, תחומי התמחות ושירותים ייעודיים עולות על מה שבאפשרותנו לפתח. בעזרת חברות צד שלישי אנו מספקים תיק מקיף של פתרונות שלמים העונים על צרכי הלקוחות. ההשקעות של חברות אלה במוצריהן מגדילות את חשיבותן עבורנו. אנו מכבדים חברות צד שלישי המוכנות להשקעות נכבדות וניהול סיכונים, ומצליחות בשוק שהגדירו לעצמן. ההחלטה למכור ישירות או לתמוך בהיצע צד שלישי המשלים נתונה לשיקול דעתה העצמאי של דיגיטל. מתפקידנו לזהות את הפתרון הטוב ביותר הקיים למענה על בעייתו העיסקית של הלקוח שלנו, ללא תלות במקור הפתרון ובעליו, ולשווק את המוצר בצורה יעילה. כמו כן אנו מכירים בחשיבות מאמציהן של חברות צד שלישי וגומלים לאנשי המכירות שלנו על הצגה ומכירה של פתרונות צד שלישי ושל דיגיטל כאחד. אנו שותפים למאמצי ערוצי השיווק שלנו להבין טוב יותר את צרכי הלקוח והטיפול בהזמנתו. אנו מכירים באחריות הדדית להבנת הצרכים ושיפור רמת הסיפוק של הלקוח, ונערכים מראש לשינויים הצפויים בשוק. מערכת היחסים עם ערוצי שיווק המשלימים מתבססת על הערך הנתרם על-ידי כל צד, ומחוזקת על-ידי תיכנון משותף ותקשורת פתוחה. כאשר אנו מתחרים ב-0502 שלנו, אנו עושים זאת בצורה פתוחה והגונה, וחוסן היחסים מאפשר לנו להבין זה את זה ולהתגבר על חיכוכים מזדמנים. לשימוש פנימי בלבד התפתחות אישית אנו מעודדים עובדים לפתח כישורים. טכניים, להרחיב את אופקי הידע שלהם; ולצבור התמחויות בשטח מסויים. כמו כן אנו מעודדים עובדים לפתח כישורי ניהול ופיקוח. לדעתנו משמעת אישית צריכה להיות עצמית. קידום אנו מקדמים עובדים על-פי ביצועיהם,, ולא לפי יכולתם הטכנית בלבד אלא גם בהתאם ליכולתם לבצע את העבודה וליטול על עצמם את האחריות הכרוכה בה. היכולת נמדרת לא רק על-פי תוצאות העבר, אלא גם לפי היחס והרצון להצליח. לתוצאות הביצועים משמעות בהחלטה אם ישאר העובד בתפקידו הנוכחי. גיוס עובדים מלקוחות עלינו להיות זהירים מאוד בגיוס עובדים מלקוחותינו. לעיתים הדבר הגיוני ואף רצוי; אבל עלינו לעשות זאת בכל הזהירות האפשרית, ולהבטיח שהעובד הודיע על כך למעבידו מראש. הכלל הראשון בטיפול בלקוח, ספק או עובד אחר, יש לעשות את הדבר ה"הנכון" לכל מצב. הגינות ואחריות אישית הן הבסיס לעקרונות התיפעול של דיגיטל. ננהל את עסקינו בכל מדינה בדרך שתעורר אמון בקרב לקוחות, ספקים, ועובדים, כי דיגיטל אכן תקיים את הבטחותיה. בנוסף, נימנע מכל פעולה העלולה לעורר ספק או שאלה לגבי האתיקה העיסקית של דיגיטל. מאחר שדיגיטל, חברה שבסיסה בארה"ב, מנהלת עסקים במדינות רבות, ננהל את כל הפעילויות הבינלאומיות שלנו על-פי תיקני האתיקה העיסקית הנהוגים בארה"ב. עם זאת ברור שנקיים כלשונם את כל החוקים המקומיים במדינות השונות. כל עובד דיגיטל מייצג את החברה ומחובתו לקיים עקרונות אלה. כאשר פעולה כלשהי מעוררת ספק כלשהו, על העובד להוועץ באחראי עליו לגבי כשירות הפעולה. תהליך זה נמשך כלפי מעלה בתוך החברה, עד שכשירות הפעולה אושרה על-ידי מנהל בכיר. בתהליך זה, יש לדאוג שכל ההחלטות תהיינה בכתב, כדי שיישמר רישום בהיר ומדוייק של השתלשלות העניינים. דיגיטל שואפת להיות גאה על כל פעולה שנקטו עובדיה. אנו מעוניינים לחשוף כל נושא גבולי או מעורר תהיות כדי שההחלטות תתקבלנה בדרך פתוחה ומודעת. חוקים מקומיים דיגיטל תציית לחוק המקומי, ותתעלם מן הנוהג. אנו רוצים להיות אזרחים טובים בבל מדינה שבה אנו פועלים, ומצפים מכל העובדים לנהוג כך. יבוא/יצוא - נצהיר על החומר המיובא לכל מדינה ביושר ובדייקנות על-ידי שימוש בטפסים המתאימים ותשלום המכסים שנקבעו. דיגיטל לא תייבא חומרים כלשהם ללא רשיון יבוא מתאים. ברור שלא נבצע תשלומים ישירים או עקיפים או תשלומי שוחד לסובני מכס, גם אם זה מנהג נפוץ המקובל לנורמה. 12 רשיונות עבודה וויזות - נציית לכל התקנות הנוגעות לויזות ורישיונות שהייה לצורך עבודה, ונצהיר ביושר על נוכחות עובדינו בכל מדינה. תקנות מטבע - דיגיטל תעביר כספים בהקפדה חמורה על הדרישות ותוך ציות להגבלות הנהוגות בכל מדינה, ואיש מבין עובדיה לא יהיה מעורב בכל הליך הכרוך בעבירה עליהן. מיסים - אנו דוגלים בהקטנת הוצאות המיסוי למינימום האפשרי תוך ציות לכל חוקי המס, תשלום כל המיסים, המכסים וההיטלים שאנו חייבים בהם. על כל עובד מוטלת האחריות לשלם את כל המיסים והמכסים הנדרשים בכל מדינה. פירוש הדבר שיש לדווח על הסכומים המלאים של הפיצויים לעובד, כולל שכר והטבות, לרשות הממשלתית המתאימה, ולנכות ולהעביר את סכומי המס המתחייבים. כל הדיווחים הדרושים לרשות המתאימה במדינת המוצא של העובד וכן במדינת השהות ימולאו ויישלחו במועדם וישקפו בדיוק את הסכום המלא של התשלומים החייבים במס. ניהול עסקים דיגיטל תנהג בהתאם למקובל במקום פרט למיקרים שבהם סותר הנוהג את האתיקה העיסקית הנהוגה בארה"ב, את הנוהל העיסקי המקובל בארה"ב, או את מדיניות דיגיטל העולמית. הפעלת השפעה - לא נבצע תשלומים, שוחד, תרומות בלתי-חוקיות, או כל פעולה בלתי-כשרה במדינה כלשהי. דיגיטל מקפידה לסרב לקבל הזמנות בתנאים שבהם פעולות כאלה צפויות או נחשבות לנוהג המקובל. לא נקיים ביודעין מערכת יחסים עם נציג המפר הנחיה זו. מטעמים אלה דיגיטל גם לא תשלם "דמי מוצא" (66 8' שחו - שכר למי שהביא את העיסקה). לשימוש פנימי בלבד אירוח, בידור ומתנות - בידור ואירוח צנוע ללקוחותינו מוגדר כאחד השלבים בביסוס מערכת יחסים יעילה. אירוח בארוחות ערב ואירועים ספורטיביים הוא פעולה נאותה, אך יש לבצעה בטעם ובצורה שתקדם תקשורת טובה בין הלקוח והחברה. גם שי צנוע (בערך שלא יעלה על 25 דולר) יכול להתאים למטרה זו. כל בידור או אירוע המזכה את המקבל בתמורה בעלת ערך משמעותי יותר אסור בתכלית האיסור. עובדי דיגיטל ובני משפחותיהם מנועים מלקבל כל מענק או מתנות שמעבר לנימוס המקובל, או בערך יותר מסמלי, מלקוח, ספק, או כל אחד המקיים קשרים עיסקיים עם החברה. כל מי שיקבל מתנה כזו חייב להעבירה מיד לאחראי עליו כדי לאפשר נקיטת הפעולה המתאימה. סוכני ונציגי דיגיטל כפופים גם הם להנחיה זו. פקידי מימשל ונציגי המיגזר הציבורי - במדינות רבות חשוב ליצור קשרים בלתי-רשמיים וידידותיים עם פקידי הממשלה והשירות הציבורי. הנוהל המחייב בקשרים עם לקוחות מתאים גם ליחסים עם פקידים ועובדי ציבור מסוג זה, כל עוד הדבר עולה בקנה אחד עם חוקי המקום. נכסי החברה וחשבונות הבנקים - הגנה על רכוש החברה נמצאת באחריותם הישירה של העובדים השולטים בנכסיה. נכנסים אלה כוללים נכסים בלתי-מוחשיים, כגון ידע טכנולוגי, מידע ורעיונות. כמו כן ציוד, מיתקנים וחומרים. גיל הנכס, מצבו הפיסי, או מעמדו בספרי החברה, אינם משנים את מהות האחריות. על עובדים השולטים בנכסי החברה מוטלת החובה להבטיח כי מכירת הנכסים והחלפתם באחרים תיעשה בהתאם לנוהלי החברה. רכוש שנתקבל כתוצאה ממכירה או החלפת נכסים יימסר לידי החברה וכסף מזומן יופקד בחשבון בנק מאושר למטרה זו. ש לשימו ל ב פנימי בד 3 4 דיווח מדוייק - עובדים האחראים לדיווח נתונים יעשו זאת באורח מדוייק וישר. נתונים פיננסיים ידווחו בהתאם למדיניות הדיווח והבקרה של החברה. הצגת הנתונים תשקף ביושר את כל העובדות בדרך שאינה מטעה או מסלפת במתכוון. ספקים וקבלני-מישנה - כמוגדר במסמך מדיניות הרכש שלנו, עיסקות עם ספקים וקבלני-מישנה יתנהלו על בסיס חופשי ופתוח. יש לאפשר לספקים חליפיים להתמודד באורח פתוח והגון, כך שתהליך הרכש יתנהל באורח אובייקטיבי כשהשיקול המנחה הוא טובת דיגיטל. שאיפתנו היא שהספקים יראו בדיגיטל לקוח רצוי והגון. כל עובד המקיים מערכת יחסים אישית עם ספק כלשהו, חייב לפסול את עצמו מהשתתפות בתהליך קבלת ההחלטות הנוגע לאותו ספק. סוכני מכירות - בנסיבות מוגבלות מסויימות, אנו עשויים לשלם עבור שירותי מכירה לגיטימיים, שמעבר לעריכת ההיכרות עם הלקוח הפוטנציאלי. התשלום מוגדר במסמך מדיניות המכירות שלנו, ונקבע על-פי ערך השירותים שסופקו. התנאים החוזיים של יחסים אלה יוגדרו בכתב ויאושרו מראש על-ידי המחלקה המשפטית של החברה. לקוחות מחובתנו להיות הגונים וישרים כלפי לקוחותינו, ולהבטיח לא רק שכל העובדות יימסרו להם, אלא גם שהם יבינו את העובדות לאשורן. למיטב ידיעתנו ואפשרותנו, אנו שואפים לוודא שהמוצרים שאנו מוכרים אכן פותרים את צרכי הלקוח, גם כאשר הלקוח עצמו חסר נסיון. אנו רוצים שמוצרינו ושירותינו יענו על ציפיות הלקוח, ולשם כך עלינו להבהיר מראש את כל הציפיות האלה, בצורה שהלקוח יבין אותן במלואן. וכשאנו מוכרים מוצר ללקוח, אנו רוצים לוודא שהחברה תעמוד בכל ההתחייבויות שנטלנו על עצמנו בעת המכירה. לשימוש פנימי בלבד אנו מוכרים את החברה שלנו, את מוצריה ואת שירותיה, ולא פרט אחד ויחיד. מחובתנו לוודא שכל ההתחייבויות שדיגיטל נטלה על עצמה יכובדו. מתחרים לעולם איננו מבקרים את מתחרינו בפומבי. אנו מוכרים על-ידי הצגת התכונות החיוביות של המוצרים שלנו. אנו שואפים לכבד את כל מתחרינו, לאסוף ולנתח את כל המידע הפתוח לציבור אודות המתחרים. כשאנו שוכרים לעבודה אנשים מחברות מתחרות, לעולם לא נבקש מהם מידע סודי או תחרותי, ולא נשתמש בכל ספרות מסווגת שאולי נטלו עימם בעזיבתם. הגבלות משפטיות - חיינו העיסקיים חייבים להיות מונחים על-ידי אותם עקרונות אתיים ומוסריים המנחים אותנו בחיינו הפרטיים. לא קיים מוסר עיסקי נפרד או פחות מחייב. בנוסף, קיימות מספר הגבלות משפטיות הנוגעות לדרך ניהול העסקים, ומתייחסות לנושאים מגוונים כגון דיווח פיננסי, תחרות, מדיניות המחירים, יחסי עובד-מעביד ועוד. המחלקות המשפטיות שלנו, ברמת החברה או האיזור, עומדות לרשותכם בסיוע לעמידה בדרישות אלה. פעילויות אישיות מנהיגות - כל מנהל חייב לשמש דוגמא ומופת לעובדים בצוותו באתרים מרוחקים, נושא המנהל המקומי, כנציג הבכיר של דיגיטל במקום, באחריות הכבדה להוות דוגמא למצויינות עבור כל העובדים באותו אתר. סגנון אישי - אנו מצפים מעובדי דיגיטל להגינות, יושר, חריצות, נכונות לעזור וחסכנות. אמות המידה של דיגיטל מחייבות סגנון צנוע ומתון בנסיעות ואירוח, בלי קשר לסגנון החיים האישי של העובד. * יוזמות עיסקיות פרטיות - עובדי דיגיטל מנועים מלפעול בכל דרך הנוגדת את האינטרסים של החברה. אנו מצפים מכל עובדינו להימנע מכל ניגוד אינטרסים בפעילויותיהם הפרטיות, ולהימנע מפעילויות הגוזלות זמן בשיעור הפוגע ביכולת העובד לפעול ביעילות עבור דיגיטל. מסמך מדיניות כח-אדם (/201 6500061 ), בפרק על ניגוד אינטרסים, קובע במונחים כלליים כי אסור לעובדים ליצור רושם של "פיצול נאמנויות", וכי "החברה מאמינה כי מן הראוי שלעובדי דיגיטל לא יהיו אינטרסים פיננסיים אצל חברות מתחרות". על מנהלים חלות הגבלות מפורטות. מסמך מדיניות כח אדם אוסר במפורש על מנהלים "מלהחזיק באינטרסים פיננסיים של חברות מתחרות". מנהלים ובני משפחותיהם מנועים מלהשקיע, ישירות או בעקיפין, בחברות מתחרות. כך למשל, אסורה השקעה עקיפה בשותפויות "הון-סיכון" או ביוזמות מחקר ופיתוח וכדומה, המשקיעות את ההון שצברו בחברות המתחרות בדיגיטל. גם ההשקעה בקרנות נאמנות "מצב מיוחד" (ח5066141-511041/0, ללא גיוון השקעות) המשקיעות את הונן בחברות מתחרות בדיגיטל, אסורה בתכלית האיסור. לשימוש פנימי בלבד מנהל חייב לקבל אישור מן המבצעת בטרם יקבל על עצמו מינוי = כלשהו ממועצת המנהלים של אירגון . בג חיצוני כלשהו. עובדים אחרים חייבים. 4 -- להשיג אישור בכתב מסגן הנשיא שלהם. - 7 בַ בטרם יקבלו על עצמם מינוי לכל תפקיד | | במועצת המנהלים של אירגון חיצוני . כלשהו, אם מינוי זה עלול להביא לניגוד אינטרסים אפשרי או לגזול מזמן העובר ו כך שיפגע ביכולת העובד לשרת ביעילות את דיגיטל. אם עובד ממלא או מעוניין למלא תפקיד במועצת המנהלים של י גוף חיצוני כלשהו, עליו לעיין בפרק על ניגוד אינטרסים במסמך מדיניות כח | אדם, המכיל הנחיות מפורטות לעובדים המשרתים בתפקידים כאלה. | תעסוקה במשרה חלקית - כל סגן נשיא או עובד המדווח ישירות לסגן-נשיא חייב להשיג אישור בכתב מן הנשיא בטרם יקבל תעסוקה במשרה חלקית מחוץ לדיגיטל. בחתימתו על הסכם ההעסקה בעת ההצטרפות לדיגיטל, הסכים כל עובד שלא לפעול לטובת כל אדם או גוף אחר העוסק בפעילויות דומות או מתחרות באלה של דיגיטל. תע אסןךגת דא זה הזד סשת 6 מ121א6 סז 2016 06 50010 665עס1קבת6 11ג. * וו וו 5 111 0 006611068 116 01 קַתוח64רת .0510619 006) 1716005 36 | לקו[4טף 01 ז06וסזק 656 106 85 166081260 6 סיד 6 600185ת ,57516035 ת10ז4מחס)תו 6 6 ת0ח5 06 0ז מ06 4 סם/ 6510615 * 06 סט 61500015 סקנפ 0 5070/1065 [66] 200 בת06ז 6ת502ז6תט 50016 65ע66[ס 216 1067 מ ט310) נת6תז 4001 5006 (ותסזתו ת2 25 תסוז64ו!סטק [4בת16א6 הזו תסו/ט סז מ10ז060162 21917215 6סוזסת 16[טסם5 30 16611 . 0 5 6 01 6פסכחנוק 6 0מ61504תט 6[טסב5 605ץ10קרמ6 |[ > וז 0106 0ז 6ב 056 6מ8 65ש60[פס יְ 5 16 זטכןזטוס אזסאי 800 640107 | | סז 6טסזק 107665קות6 46ב 0ז כ61ם 6[נוסת5 2 .- 6 66ת6נגותו 6[טסם5 0םג [1פוכ זס) אזסשי סוסיק זוז 30 >תסשל זו6ג וס ופט אס טאאא + צה1גנזס צדדכססתת = צ16 1 + ןת - 55 ו א - ו 0% א 50 + אמק זכ 0 10 אסאס 6 ₪ 1155102 2640 0-ט 658 8 21105007 60107416 ואס 058 האחמ או וסוס ה ו שי רריד תג קונס;) 6תס 15 181041" "1655306 6בנ0 3061 5112160 6בנס ב+1שטי 1 6זטזנ 6חז )0 ת0וז123ת23זס 6תז הז ]0 שס] 66] 6 ,056קסזכ 6שי 34 זח6166א6 64165ז6 הסוזגותזס]ח: ג ,1ת5145טתזח6 306 תסוז4עוזסות 6 .עקות 0 6חז ץ]וחט פקו6ת שחסזז5 4 6607165 חסוזבותזסות1 ]סכ 2 300 ז6313]75 [4חזשזת: .00 611176 רתס תוא פוחז ת6טרת 6 5 [גזוקוכ 5'ץ003ד 3 660706 4/6 6 .הסןז23וה3קזס ]וס 667 6חס חזוא ח3קותס) 66ו]נחט ץ[נתז 1 ,655486 קתסזז5 6תס 200 ק0זגז5 קמואזס/ 15 עקות 60 6חז הו 6תס/ת6עס 6 ,ז6ץ 6ת4 .8041 הסותות60 2 6ז08סז קחסזז5 3 תוגז6ז סז 40[6 ח266 6טגת 6שגח 6 .זתוק5 [4תט6ת6זק6זזח ]ס תוא 6ת]ז 6631108 קכ 15תז 301660 זס] קפהופסקסזכ 316 6 תסוזה2וחגקזס זז 160 15 הסוח 6תס ,6זנחט] 6חז 6 0 645 ,3666551016 תג עט .6 ז6זטק ות 60 5'זת05106זק 6001 [בטחתג 6 ,8 ז106ת6זק 56 זת6506ז ,ת2156) ת166 זו 3 ת4%66ה66תנו 45ת [גזוקוסם [|4 66חת60 סז 15 [804 זטכ) .תסו5פוות ,0/0166 06 - ח0וז124ח24זס חג ]0 5זוגק 6 ,0זסכ3! 6 ,תססח 460 6גוז 6 החסז] - זה6ות31ק06 קתוז66הופח6 הג 6 6זת66 0413 6ז סז 65:07 ;קחו0!וטכ 8 חוםזוא קחותז/6ש6 זס6תתס6 ]וטס ]0 קטסזק 4 661הח60 ת63 שש 106ח6ז 41 זס 5116 5416 16 תס 6 תג 601תתס6 608 סש 6 .6[זסש 6חז סתטוסזה הסוזג2?ות3קזס וחסז] ץת4קות 00 8 ז66תתס6 סז 6פסקסזקש 604 816ַח51 8 חזואי ותסזוסט סז קסז 6 ,%ז6!0 פתוקק51 6תז 1610065 זבתז 66 186 ,201 4ח4ות 16 ,560107 .זח6506זכן 6 ת646 ,1ה65106זק 5 חסו5פווח זטס ]0 01/0610 6מיך 665 [660164 6חז סתסץ6פ תה 26607165 4150 034086 . 66ץ|סטח: 0656 .ז0ז46] זהגזהסקותו זו1|16 24126 65ו1ח4קותסס 5 "16 6הג57ז6תט ,5חסוז2וח3קזס ץש 6ח] 604086 ץ[6ז6!קותס6 ת6ןז 2060 סז 01061 ח! 685תופטכ זו6!ז חנ ץ6תז בת 6עוזוז6כ ות 60 6זסרת ות6ןז 2%6וח זוסתז פתוטפזטכן תו 6ש1ז6))66 6זסות 660168 16 16608126 קשח .80815 סז ץְהגקותס6 6זוזת6 זו6תז פחוץז אזסאשסת זסזטקותס6 510816 3 םזוי 3 56 10 645 306 4006851016 45 18 .וה516ד5 6חס6[6ז 6 28165 וחס6 ז6תזס קחגות זס] זטם 6 -ץתקותסס ,ת6קס סז 86הגחס שהוח6קקבת 15 5אזסאס6ת זסוטוקותסס 1401111041 ]ס 668056 ץ|שסן5 6זסרת .4065 קתוזטקותס6 411260 66 חז 10056 ,0ז פַתוהב6וח זטסתזו/ 6 811816 165חקות0ס6 806 ]ס ץְתבוח ]0 66810107 6חג זהסות6ץ|סטח1 6 פחזס1ז63ז עס 016ק60כ זוסתז ]וס חסוזגהחס/ח: ]ס סח 36 שוווס111עב .ח0וה2ות4זס 16 זנוסחקטסזוז צואס פפוז זאאאנזאן ‏ ואדוסוס ו" 1[ 8-ו ו 6 60080156 [!ואי עחגוח 6קסת 1 ה176 .1806 ת266] 6ע13] זהחז 265 תח 658 זגוס 0ח3 פתסוזטסתזתס6 זטסץ טוסץ ]ס 11056 זסי] .6ש611661 ח66כ] 6טגת 6 60165[ כ) [6ת3 ת0ו1155/ 6חז התסטשי זטסץ 017601 בת116ז ז6] , סס6ת 8 ח! 5060688 זגוס סז פחסוזטטוזותס6 .אס 163 ]ס זת6נתתסתוטת6 קתוץ)59115 וס 0ן697 זסוק ית 08617 קתואזסטי ]0 תסופוע 8 6טגת טי 0 .56חכה16זת6 74160ק6זחו חג 35 ז ות 8 ]0 [[3 ,15 6ש306016 סז 300 תסו155ת 6תז 6תג50ז6תט 6זטסתזתסס ת68 5ט ]0 646 65עוזסט[טס .5 קט ]0 ז265 16 סז 6 ש6ח1 5ת31זתס6 ז6|אסספ פותיך קתו6כ 316 41 65ט661כוכ) תג תסופפווא 6ש סטש 114['5ק1כ 416זק6זחו סז 560 6 1015 .8ת46110ת6זת: זסרת 50 0ב מסן58ו1א 6ח ]ס תסוז64ו[סטק 6] 85 456חכן ששת 8 34185 65/ע1ז60[טכ) [674ת26) 16 306 514165 66זוחנז 56 16 50376 4:68 [4תסוז4תז6זח] .065 67 0חג תסופפוות הג6קסזט> 6תו 1984 5166 ץק 335 1633 זה6וחה6ק תג 5 60 ת0ן1155א 106 1616060 תו 5זת016ז05ו[40 זסתוגת 306 35 200 ת6 טס זטוס 161601 בח6]ז 6עג]| סז ז06זס 6 .תסוזט|סע6 ז6אז4ות 360 51741627 485 1982-84 ]0 6סוז6ק 6 0ז מ0וו1741122ת0666 זטס עכ 6 69315ץ זטס] זאשת 716 .165זותטסס סז ז63510 [3זוקוכ] קתואגות" סז 660163160 6 8ותך ".םזוי 655ת1פגו 0 16 451565 ות6 ח0וז601 6|וש עתגקותס6 זטס 01 חסוזגזקטוחו 5 טס תס 065] 106 קַתו6ח3תח6 .03|5 6 פחו4זתסס ז6|אססכ פגםז תסוזו|400 ת] 16 2016 416זסכףס6 סשז [4ווקוכ 6הז 0ם3 עתקספסונתץ |פזוקוכ 6חז 3 ותזס] 106 ז6ת261 10 .10165 655חופט סו 6 200 261111165 זטס זס! 6סוגות ג ח66כ 35 51160655 106 ת6ות חס ,6 6 5016 צואס 155 והאא:תאו וסוס 5 ₪ 1155102א 181631 86תג? ז1065 106 ... 56171668 הקטסזהז 60461 ז5זו) ותסז] 5617/1668 58 עֶת3 6ם3 116 זסט0סזכ /ס 6ח6 6תז ק[6ת סז 3106 20060 תזואי זח6רת6|כתו ,6512 סז זסותסז5נוס ג 57516015 הסוזגותזסות: 15 26 בחגות 5 16 קַתוז561 ,5אזסשס6ת עזזפטסת! 6תז תו 514004970 6 ת! 466 6ח] 561 סז קתוטתוזהסס 160000 6חז מזסז] ... 01161166 65ב 5+0) 86זג] 06 סז [4ח0ן655)סזכ [4ו0נשו0ח1 5 ||9 חן 56חכה6זה6 [4תסוזפח-נז!גורת .1063005 4% 1:6 45 66012661 06 סד 1 31107טן 01 667וטס?ק 5 ,575+625 :13110ת1)01 +סק קט 10 5617/1665 6תב3 16 165 15+0 516 ת15510 1116 6065 )הת ? תג6ות 6 06 0ז זתב 6/ ...166001266 86 ו שסחא 5ז0716ז6₪5 זנוס 6שגת ‏ 6ח2 זפסט 2 376 6 ... ז6שנטסיכ 0651 6חד 5 0-0600:-6257" 36 161240216 ז6ו[קק 5 [4ת0ו41תז6זתו "רזוש 650 ץכ 66זנו5ג6רח ... 4110וכ> 6 0ז 360616066 6ת4 מ0/ז59115/46 ץוזפטסח: 16 תו 513000105 זפסחפות 5 0 ז0סות1 3166וק16ח ג שוח תו ץג 6ח1 ... אס אסשת חב 5 ,5118705 ,460101768 תג וחסס ,הסופפוות 18 [11]גו] 0ז 0313 ₪565 חב תג ץזוטוז6טסזכ 8זו סקווחוזקס 5 חג!כ 406 655ת6ע1זוז6קותס6 6פתגת 106 8 068ט[6ת1 118ד .תסוזט|סטס 8תז|0ת3ה-תסוזגותזס)חו 6[כנזאקותס6 זס 5 238 זס] 50114016 15סט!6סזכ 6 והסז] ,זה6ותתסזנטת6 זססת6ץ-וז[טרת קסזפ-חסח סז חסוז8ז5אזסע 66תט-ז50 2 עס 66חסקקט8 ,פזסזטקוהס6 115א-וזוטות 5 50/0476 ]0 561 616!קוחסס ץ5[406ח60 306 5ת0ו681ו1סקג זא 0חה |4תז6זתו ]זואי 681160וה1 .5 2130256]) 406 5אזסשאס6ח צואס טט) ואאאנחצן .ואדוסוק צואס 158 ואאא:חאן ואדוסוכ וז , ו - + , "חצ 11 +] 11 +[ | - 0 . 2-ו . 0 .4 5 = 2 8% : 1 ,וו 44 1% ן י / 3.9% 1 2056-צגוק 5 6+ ות 6[טסח5 665ץס1קרח6 |[. * סז הח06] 56 200 65שוז66ןס 6חז אזסש 306 זסו3ת6 זו6חז 66ו8 ק[6ח 6[טסת5 65עוז66ןסס 6הדד .זטוקזטס אזסשי סז סז 07668|קות6 466 סז 6ז 66ת6טחח: 6|טסח5 6חג [גזוקוכ זס! זוז 6ת3 אזסטט זו6ח1 ]ס :!גטף ץזוטוז סק סז 2016 6 50016 668קס!קת6 |[ 6 ]0 8ה1ח63גח 6חז חו3!קאס ג 60164065 זו6תז סז 165ז66[טס (650001618 36) 65ת16] 6 סז ח06 גה סח פזשותסז5) 1 סח 661/65[ 6חז חאיסת5 66%) 300 ות6חז 6ת503ז66חט זסת 316 6 הפנוסתז[3) נח6חז זטסכג 5 תסנזגסו]כנוכן [4ת67זא6 הזו השח 6 50016 6ח3 (זח6זח: חג ץו!4טוף סז ת0גז660163 5'[זופוס 4 35 1/6ז0[60 646 ,6זס)6ז6חיך 1 תזואי 4550014160 חסוז4ח3]קא6 הסת5 5 48675ח4ות כ 566ג ₪6 תג6 הסנחי 0 6שוז60ן00 16 פתומוב!קא6 חז 316 חב תו הסח ,668ץס!כות6 [4חסוזבת-וז]טות 3 זס] 6קהטפחגן .חסוז3|טקסק +56 גת סוסיק 5 6010013110 +ת6רת קונ [ג+גקו 9-1 בוג 163067 16'5סשי 16 -55+65 67זנוכ גת 60 6+ 1626 6שי ,ת4)10שסתת1: ה קטסיזחיד 16 רת 60 ינוס 108 ]3166 5 תשק ,180117 +4106ס] 310 ז0ות: 116012160 ץ11נ תה .55165 167 ,ת6קס פט ₪06 [!גש טס -55 8ת0/161עכן 0) 4601162166 36 נוסץ ק61 +13 501001025 306 5ח6+ -6+10)16655 1 60 תטסץ 16763256 211061 ותת0-16ת10 תטסץ 326 6 אואס 58 ואאאנאו ,וסוס ---‏ ₪ 7-7].,.,; סי 6] 0) ע6ת+31 216/67766 ב 86 .3 .166 תונחו 136נות 3 ]א ץ371]נוס!31כ 316 615ט0סזכ זטכ) ה 100051165 פַתוזנח36]טחה3]/ 6תז סז 8 06/61066 13/6 6 ,6816ץ 16 זסטס 6וז ]0 קת513001ז6תט 8006 6 )0 6605 0ח3 5תסוז63ו!קק3 ת6זגוו8]טת4ות 3 15 [3זוקוכ] .66הזפ5טת1 | )0 1156 1486 65ץ|56זטס 6 6ח8 תה קס[666 |[]ו 6ט .56[1 ₪6 66 זס) 5173162 סו!ס!זוסק חסןוזג6ו!|קקג שגר 610517165ח1 קתותג46)טותגות 6חז ]וס ץ|ותוסן ,60קס[6ע06 ,36001160 6[0665ח1 .5ת69110:]כןכן 16/6766 הג ,47%6:60וח 6 0 ע6ת+41כ 6)6166יכן 3 86 .4 6 416ט1ו 361 6ג1טונתן .5 6 2001655 6 ,176ז66(כס פותז ח] ג 1610511165 56/1606 6ו!סטק ,שחואת3 358 506 56771065 6זפטתק ,66תגט5ת1 , הסוזטכזז15כ/[31ז6ת 6 0ת513ז6תט 6 .תסוזגהסק5תגזך ל ותו 6סוטסזק סז 5ות6ות6זוטף6ז || 6 .15ת5/516 תסוזט!ס5 566186 65 תסוג6ו!קק3 קס[6/6 8חו0ת53ז06תט הקטסזסת] 3 תס 3560 זת6ת6זוטף6ז 655ת51ט 6זטסט! 6תז ]ס 6וז תו ז65טח: [[וש 6 ./זפט6תו 636 ג 57516085 ותזס/41!כן ]0 ]ה6ותקס[6ע66 סז 5ז6|06ש6 ת0סוז63ו!קק4 486זטס6ת6 6 ]66רת 10 8ז6ט6סזכן זו06: 6ז9זק6זח1 .5ת ו 07) ע6ת1+זג כ 7660ת6)6כן 3 860026 .1 -67055 2061 166א01156-0ך161ת6 61151 6161017156 .5)65ץ5 4)103ותסות1 חסוזוחקס66ז 121661 קתושלססזק 8 15 שז6חדד 6זסות 2 15 קתוזטקותס6 160 61510 131 6 סז קתותסק65ז ]0 עְ 61661106 || 6 .655ח:5טכ ]0 6665ת פַתופַחבּתס הז ק1ה5ז6306! 4['5זוקוכ! תס 4!126זו 6 8 116 סז קתוזטקותס6 66זטכותז15 6 56/1065 ,פזסטססזכ וס סו!ס!חסק 5 זס [218118] נחסז] ז6ה1ו6 5תסוזג6ו1קקג |[גם 6חז קס|666 [!₪1 6 .פז6חחגק [|56 200 ז6אז4רת 10 6411118165 6 .5תסוזט[50 פתוזטקותס) 86ותכה6זח 6טג סז חס])6 זס(3וח 8 6גוח [11י שח [גווקוכ] ץכ 60קס!6ע06 5חסנזג6ו!קקג תא [4זוקןכ] 6תז תס פזסתהגק 8זו : זה6והתסזוטח> קתנזטקותס) 56כה6זת וקו ש6ת 16 ץ![5601064 ,05 תוש20] 45 500 2100116010165 4160160016 ח00ז3זק16ח1 חסוזבסו!קק ה מ0וז536ת3ז ד 66זטכותז5נכ] , (414) 6 6ת3 116וז41001166/ 8ח66551סזק .4101166106 זה6ותנוססכ] סתטסקותס6 8 6606 סז [118ק1כ! 6[בת6 |11א פוחיך 650065 זטס סז זשו!קק5 66ח66זק תסנז69ו!קקג |[4 זס] פזסחזוגק 0ח3 .זת6ותקס[6/6 פַתסיז)5 3 ת131ח31 36 5030115 .2 6 16 תג ת10ו51סכן 61אהות 500% 6] 10610065 ז0ז560 6[כטק 6תיך 656216 |6חג [3ת20063110 ,116ת5616 6ו|סט ,6316 תז|1163 ,165זותגוותרתס6 4 ה6א6 31%615ות 711656 .616 ,5חסוונםוזפח1 ]04 6 תס 66ת6טת! ז63זפ 3 306 קפסת 57516805 תסוז4החס!ח1 8 135 בת6חז תו מסוזופסק |גווקוכ קחסזו5 .5 06 תס 361קות: [6/1614ח6 1 61112605 2006 06 סז 5106 שש ,23150 6 6 הסוח תו 65וזנתטותות 60 6גןז 560 6ו[טטכן 116 סז קתוזטסתזתס6 עכ .ץז50161 ]0 6605 צואס 55 1אגאתנתאו וטופ 5, 6גדד זוא 125ת5ז6תה גכ ח651415 סז 6או[ סט 0 ח16ת 15חט3060 511316016 ץ%6 4 1ת4 6/ .05ח57516 קחו[[56 חסץ6ט 5תו שנב[ ,614110512 ז6ק 66 בחז6ז קתס! 206 ת0ס:נז54115/36 [טזטות זס) ותוג 6/ .51665 חזסט תס זת6נתז65טתו תסוז4 ה הס]ח1 16 )0 50416 18651 שחז 5166 זטס ]0 קתו06ת506 5ות5516 :5 16 10 655426נת זטכ) .פז6ותס651 6זק6ותו סז טסץ כ[6ה תג6 [גווקוכ" ג פזסחז גכ 15 206 56תכה16זה6 זטסץ סז שו[ומוא6) ות5/516 ז6316זק ז6!/ס ת63 ]0 ץ9 זטסץ 634026 סז טסץ שס![ג 5ות0ז65 זנוסץ 25 ,655ת/5טכ] פַתוס ".טוסץ תס 06014065 זושת1 26ח613 קתו640]! הזו 6011307916 שש זסזס תג 5זסקס|6ש06 תס:ז63ו|קק2 זת6ות6!כות60 סז 6332615 תסנזטכת151 קתו||56 תסנזט!50 זטס זחשוח6!קקט5 6ח2 6 ות ואגות סז 5חס!/6 קתוז6ז4וח 230 ץ|60156זכן ,6ותט!סט 6ח3 ,זו/סזכ ,ץזו!טף .ז06זס זו תג ץק 16665 1619 611500 זגוס 166% .9 קת 11 קתונשסז ,5נ5%6ש5 ע0ס) +זסקק5 3 116311025, 6000785, 1 5617/1606 5. ג 65101615 6זסרת 36 6זסו 5 61 סז פתסוזט[50 6ז6|קוחס6 ,23100416 56237216 ז5טן זסת ,5ות6!טסזק .5ז 6 סק 60 5617/1066 206 50/00376 5 16116 ץ6ח] זבתז 5ת63רח 8נחיד זססת6ט-[טות 4 תו תסנזגתק6זה] ץס 6665ה זו6תז ז66ות 6 ;זת6ותתסזוטת6 ,60316זגת [4זוקוכ 03410ח53 קחוץ!קקט5 חזוש 1026107 ,5617/1065 406 50/0416 0זכן ‏ 206 5617/1065 1500711266 6 6665854177 6ז6ת/ .זת6ות326חגות הנשי 665ת311:3 וחזס)] ]!1א 41ת0ו655]סזכן ]0 5ז6ו!קקט5 זת06ת6ק406ח1 .5 ז₪15:06 [[גח 661רת 10 56/1665 5 וו 06301 צטס ז166א .10 0 0ה176511 1116 טי 6611065[ .0315 נחז6)-קַת10 וטס 3261676 65תז65עת1 הוה6ז-קחס[ 1610066 6 1תסוזגז6קס הוח16-הסת5 זטס תותזו 8 10 11661ת 60 316 %6 .65ש1ז66[ס 1 סנ 50/6 פתוזגז6קס תו 6קחגס ]תח תו 016456ת1 ת8 66נוסזק חס ההגח6ז תו /[65266131 ,66ת4וחתסת6ק 8 650[15ז 1656 0ז ץ6א 4 .355005 זטוס ]0 חסוזגזת6ות6!קותו 5806655801 פתוזגזסקס 72160ק6זח/ [4הסנז6חנת-055זס שו!4טוף סז תסוז63ו060 תג תגוק זגוס זוסתקטסזתז קוצוז6טטסזק .הסוז0?וחגקזס 1630 כ 4 /+06-ק 5 ְ ְ 601207316 +12 6זנו5ת .7 1 0+ ץ4511= )20132 10 66512661 6ב 63 6 21) 341 615א2ות ץז)תטסס 4ג 2043301:02 6+ נתזס)ז6 10631 917+ת6רת16כ מ 0 + 0 1666553177 +ת6גמכ 6610 61 1116 3241 5תג1כ ץזותנוסס 5 1 ג חקו665 סז ץסו!סק עתבקותס6 18 זז 6 630 1041 5ז006זכן 6זגוז46]טח בת את תטס6 סז 404166 64511 .5 זְ !4 זטס קתוז66רת 6!וחס זטס 126וא4ות סז ז66זס תו פוחז 60 6 ג 68 זתטסס [[3 תו 66ח656זק 5 66ו6]זס/ זטס 6]016ז6ז 6 ]0 6עוז0[66 חג 15 1 .6וחט|סש קתת66הוקת: 30 קתוז6אז14א הג6קסזטת 5 6566 1117ה06: 0ז 5תסוז4?וחהקזס 68 8:6 ש6ת] 1091 6ז5 4%6וח 6ח23 .138 זה6ותקס|6ט26] זסגוטסז זטס חז 6 16316510 תוס ת6זקת6יצו5 .8 1 ג ]0 ץ1קקט5 16 תו תסווופסק .5 667106 041107 01 386 6 ןת ץ||8טת1זת0ס6 ז5טוח 6 %6 .56/1665 /ו!4טוף קוח ,1/6ז6)]66 5 ץ511ו0ח! זטס 131 166000126 6 5617/1006 6זסות 667 קחוותסס6ט ]ות ה 31161316 ז5טגת 6/ זז חב ח] .5ז6וחסז5ו6 זטס ]ס 6014005 6רןז 6 ,63061912 זוס חו604ז סז ז66זס 66 זנוס קַת01ח3קא6 חס ק66א זפטוות זגק [3זק6זת! תה 316 56/1065 .85ַחוז6]]ס .חסוז3ז6קס [[4ז6טס 6חז ]וס צואס טפנו נאאא:נחאו ואדוסוס 6 0+ 6ת++4כן 6)61160יוכן ב 86 .5 1ס) 140511 ת163+10תנור רת 61660 .311631105 1511111160 תססות רתות 161660 6 36691156 זס(3ות הקטסזתז קחוסק 2:6 615>זגות לותטהסקקס זת51001063 8 ,630268 טסופו 115 |[56 סז |4זופוכ זס] 61515 6% מ .זת6ותתסזושת6 קהוזטקותסס זתטוסס ץכ /הזתטסס ,15מ16ת562 ז6אז4ות 3 |4ת6זח: חס 05ו06] ||1 6שי ח6וקס[6ש66 50/0916 ,,8ַתו655ססזק אשת 300 זת6וח6ק4תגות אזסאססת 800 151865568 5ת10ז163ת רתות 161660 .5 סשת 20060 4106 35 6ת) 1 ע61ש4601 3141610316 .6 ץנ 60 36 6655סיכ ש6ג1סכ 6ג!פטוק תת 206 311 זוי 8 26 0 1/0166 6161615 1 1116 תג +ת116123זגכן זס(הגת ע010ת660) ת10זגות זס)ת1 ]ות 400 5126 זטס ]0 36631056 36 זת63ו/1חקו5 3 ץ3]כן 6 ,חסוזופסק )0 66001165 6 מז 7016 181016 תו [81ת6ז51 זטכ) .168זזחטוסס זכ 616!קותסס זטוס ,ץקס|סתת60ז 8081 זטס 806 ,פתחס])ס 56/1605 0ח2 069 תה 105 34465 116000165ח6זג מ6קס ]זוה ה6קס חג 6זטפת6 סז זסו[קקטפ ]ח6רתתסזושת6 53004705 36 ץְחגות 14/6 6 ,6ז0ס)6ז6וויך 6 66ת656זכ [1063 זס] פ6וזוהטהסקקס 6ו|קקט5 שו!4טוף 8 35 הסוזבקו6ובק ץקססת 66 ת6ץס[כגת6 6בתסזפגוס 6 סחדגק 513004705 0ח3 זסמהגק 5 טטהסקקס 10656 4001655 10 זחה שי הזוש 5ק1ח5תסו6!3ז זטס ח: עווגם 5 ,1615 הז0/6 ,5ז6וח65)0 ץשס|סתת166 תסוזגתתתס!ח] 6וןז חב .06 8 45 17ז05ח1 1 +ת6נתק 66610 111 6זנו5ת .14 סז 6210766 63611 01 51115 6+ 0( +ת1-6וס 66ת3ת6 61066 361 66תגותזס)6 6 = 0) 326 ,ת53/15)36)10 652051027 5316 0+ 665ץ10קבת6 258 2 61 קַת13061 10 .8 1201516585 ₪ ר1ק 613 1 זחגהסקותו זפסות 18113['5כ] 6ז3 6|קס6ק 61 ב[קוו[ 36 131 6ש6|16כ] 6/ .25501 [גזוקוכ ]ס שו[ו30ק63 תג [1וא8 וס סז זסזטוטזזתס6 זס(4ח 8 15 665ץס!קוח6 6 חן 306 ששסת 51100655 655ח81גו קוחו הג 6סוטסזכ |[1 6 .6זטנת ]ח6רתקס[66/6 6!כס6כן ]0 אזס6ותגן] 6 ה416וח הסות/ פתסוזט[50 306 0015ז קחוקהגת) ]זוא 665ץס[קנת6 ]0 6665ת וז זטסתקטסזתז 6665ת חקו סס 0 0( 6111631 66תגת תי ס) 6ש1ז5 |[ואי 6/ ... 610123066 תס6ט81 15 66ץ1!0בת6 646 41 6זטפח6 5 16 4616 סז פותטהסקקס 6תז ]טש זו6תז ותזס)ז6כן סז ץ6665591ת .טסן |[ ... ע0ג51011ת6520? 5316 זוז זס] 51016ת6520ז 316 665ץס[קות6 זוא ז06ז026ז זח6ותקס[6ש06 חס ה תגות זוטתז בס 10766 6 63611 16356 .15 5 יאנס )0 ת53115136)10 6+ 6 ]6 שג!הט 6 תס 36 .60665 זנוס 20 76667661 ת0וז54115)46 601164206 6ת8 ז6ותסזפט6 ]6 6 .5006658 זטס 0 [74זת66 216 סז ת54115)46110 ]0 15ח16ת076ו635רת 01631 66% 6ו[ז ]0 זג זהגזסקות: חג 6 5 366 תזס]ז6כן זנוס פסטסזקות: ה6ות/י .ות 60 2 45 6ת8 15בט0ועו0ת1 ות רתות 60 6 [[1/ 6611765[ס 6 תש 26ןנתנאגות סז ץ[6ש1ז6160 [506665580 106 סז מסוזטסותזתס 4 חן 604065 6ז ]ס תסוזגזה6ות6|קותו 8 56 6 .זה6ותתסתנטת6 17411260ת666 5 3366 63326 [4התס) 6ז) 5ות4זקסזכ 63426 זס(4וח זס1 .(06655זכ "דק]אכ)תק" 3ת0:גז3ק311161 166 386נו60ת .13 0665565 קת12%1מ-ת4661510 ת1 ]תה 616 311 216ת155611 6 1116 0+ תס1זגמזס)ת1 .ת0גת35) 1161 3 תג 5קטסיום שתוא4ות-ת66615:0 ,/ו|4טף 6ש46(16 סך 5 05315ק0זכק תס 24560 15 זג 6 2 סז קחות1:516 306 60ה6)6זק 6 .74860ט60ח6 15 5ל6נץ ]0 91160 6 השס תג 5הסקקט5 תגקותס) זהסרתתסזות6 [4תז6זת! 6טוזהשסתתו זס] 16695 '665ץ0!כ6 10 6ע1זק1606 ג 60386 [4ההס] [4תזשזת1 3 ז6]6זכן % .זת6וה6טסזקות1 קתו4ות-ת06615/0 1141/266ח666 0ז 0560 163015 [[13ח5 זו ,ה040זקקג 66505 5016 .תסוזהשסחת! 6זב]טותוז5 || 6ט6/טססת ;/07ז3קו6וז גכ 26 זסתתגס ץ[6!631 06 |[ 5ת66015/0 .קא6 300 63160ותטותוחסס שג 5ת3]כן הסנזגזת6ות6!קרתו זה1616/ 6 גטססתש [[1 14545 6'5[קס6כן 3/1601 ץכ 6[כ[581סכן 38 הסטות 85 חסוזבקוסוהגק .6 415ט0:ע01ח: 6רז 1 6456 [4ת110ק66א6 6תז ה[ 6 63001 15506 תג חס זח6ות32166 6 ת6תתגות ץ[6ותנז 3 ת! 164666 1652005106 216 60ץ[סטתו 4[5ט0וטות1 6 סז זה16ת01542166 16 קַתו6563|3 זס] חה 15 5ותך .(42665תגות 6ז4חהקסזקסג -00ו06615 זטס ]0 גכ זהגזהסקות1 .5 קתואגות צואס 158 1האא:חאו וסוס 1 ,6110 600 61056 2600306 .11 1167062606 261 אס 163 5 תס [4חז16ם1 קתסגנתב שתנזת656זכ 01 ₪031 6+ םזוי 6 0+ תג קת 0) 06 45 61068פתטוס 1816 [4תסוז6תט)-055ז6 ת646 תותזו/ קתושס!01] 106 ,163 ]ח6רת6קהתגות ץגותחק 106 336 5מסנו6תט) תג 6ת:/66 סז עו[וכוו5תסק165 5 66ק6זת/ זטס זת6בת6!קוח1 :חגוק ,5/5165 [526613 ז6זטק ות ס) 51067 60) 56/1665 [4ת10ז26064 567166 16|6 , קתת66הוקח> , (פתנתוגזז ,5465 ,קת0ז6א137/ ,קתוזטז46]/טחגוא .65 תסוז64ו!קכ/ 6 50/16 [4תסוזס6תט/-055ז6 ו[646 ]0 הג 45 קתושס![0) 116 ,ה63] ות6ות6ק2תגות קתותו6 זס] 510[6ת650 2:6 פתסוזסתט] ג זת6ו6]16 ,6ש6]]6011 קתת6טו[06 30 :66 [4תסוז6תט/-67055 ץזו[הטף חקות 5 חב תסוזגזז5וח גרח [4תז6זת1) 56/1665 [4ת0:ז20063 ,6501665 תבותט1] ,66תבחו] ,(קתנת1גזז .3 ,56/1065 חסוזגותזסות] 0ז פ65תזסות גח63] זתשות6!קותג [[ואי 6 סז 16601246% ז6קסזכ 6זטפחס .זסו3ת26 16301 זוסת1 תס 4[8טשועו6ת1 6 107665קר6 411 131) 16נו5ח: .12 5 3131ב 0+ 316 1 41107 0 6061 .זכ 6 תסוטוזסקותסס , עסוסתת66ך -6061 תג 41 קתוקת4 6 216 פזסותס)פט6 0 3021 ]5טחז %6 .7916 קתו645זסח1 .58 זט 65016 10 265ת63 1656 זוז 0ת3 665ץס|קות6 פ'!גווקום זטס קתוזססות 0) ץ6א 216 5תסוז6גז6ות: 66 ,616/076ת1ד .65ע6011ןכוס ו זטכ) .2031 ץזגותוזק זטס זסת 15 הזטסז תסוז23וח23זס /ו|בטף 3 06 סז 15 8031 שרח ח6ותשל כוסן ו[4טף 3 60 6ח3 זסטססזק זטס ]ס שטסזכ 56 [11 6 ז4תז 5 .60016 10 6415ץ זס) אזס/ זטס 306 5 6068 תזשסז ,/ו|4טף 6ש16ח46 6 0 3 5 פח:!]56 316 6 זסט6סזכ 6ודך 6 ,50/0416 16 , קת66חוקה6 שחז 565 16 306 ,קתוטז36)טותגות 06 ,5617/166 16|6] 66ט61ת: הסוח ,פַת6655זכ ז06ז0 ,54165 , הסקקט5 .4|5ו4וח 306 ,קתותוגהז 65 זס 38615ח4וח ץכ 560סקסזכ 6ז3 5חג|ק 6 6 47 5ח3]כן 17171656 .16405 ]וזח זס 80315 6זגזסכס6 זו] ץ6חז [וזתט 6 660106 6ז3זסכ 6 6חז זגום .1305 6תז תו זח6 חסס 16615 6 316 16 ,2066160 216 6תז הסחי סק סט 11056 ]0 !165511 ץְגוח הג[ 6חז זס] 5נח6קותג 6חד .התשז שתואגות כנוסזק 6ז 66ופזטס וחסז] 6וחסס 4 85 זו חשתש זטס ,[3פסקסזק 6חז שו!וסופחהסק65ז 6ז 15 [3פסקסזק 6חז סח 2:1618) .זו 566סקסזק סח 6חס 6תז הג תו 6ז4קו6וזובק סז 660ח סז 6260160 376 הסוזגזה6ות6|קות1 .תג 66טסזקק3 הססקנופ ץק 50ס1ג 1+31קוש 66561 513161615 קהוטס!!ס] 6חיךד בת שהקספס!וחק עהגקוחסס [[גז6טס 6חז 6ס 6חז שַחו6עסס 610165 הב6קסזטם 16ז 6ז16/ .תסוזגזסכזס) 6זסות 512166 035 7631 זת6וח6ק הגוא 6 6!טסח5 11656 ,65ש1ז11766 61911661 .2164066 5066186 זס] 560 5 0ח3 עחקספס!וחכ 5016 ח6ש6 זס ז11]3ח51 316 5זח6וח6ז3ז5 6 זה656זק6ז 0ז ז66זס ם1 .11691ח106 ץ|[169זת06ז3 35 5זח6ותט606 [4חושוזס 6וחו|6 זסת 60 6 ,551016סכן 25 .]אסכ 8וחז הו 04406165תט66ז 56סחז ץז65תסו ץ||168תת66ז ץ|חס זסת 26 סז זחג 6 6 זז 6זט5 6א4ות סז 4|50 זטס ‏ זפ6חסת 6 תה ץ54 6 זגחש ]0 חסוז68ו!וח: 1 2716 63/6] 6 6551005זכ ותו סז זה6וחזוותוהוס6 3 466 6 מסת/ [66] 6 ,665ץ0!קוה6 סז זס 5ז6וחסז8גו6 .465 זו ז3חז 566 סז מסוזגקו|טס 6וז | .חסוזגסכה 60 6ו!ס טכ 8 6זה 6 זטס ח! ז65טח! 0615!ס[06%ז5 5 5666655 .זו]סזכן זס] תסוזגסכס6 5 וזו/ .]סז ץכ 635160 6 ,טסזק סז עותווסקקס 116 65וחסס 6 תג ,6!קס6כ 006 6זוה סז ץשו|וטב קחוז66וח )ואי 60165 ז3!ז ת0וז59115/26 סת ח! 5 זו]סזק הח [66) 6 .80415 זגוסץ .80315 506141 ח]ואי זח6005156ח1 ₪4 צואס טפש 1אאאטזאו וסוס 5-ו תסוזוז6כות 60 06 16126זת6 זסטשת 6 16 פתוזח656זכן עכ [[56 6 .ץוסו[סטק תשס זטס ]0 6300165) ס6טוזופסק ]ס 65260101 26 סז זמ4/ 6 .8זסטססזק תג 601160 300 , הסגזוז6קותסס [[3 4001 תסוזגוזס/ת: 6ו[כוגוכ [[3 34126 6קס6כ 6זור] 6 ת6ח/ .8זסזוזסקותסס זסטסת 50016 6 ,זסזוז6ק סש וחסז] 6וזוזק רת 60 ,[14זה16 60 זס] נתסת]ז 35% 6 6 11[ש0סח5 זסת ,תסנזגותזסוח: 6 ץג 16 6זטז3ז6זו!| [8זת106תס6 .הת116 הווש ת1466 51 11610 36) 6 סז [גזוקוכ! ]ס 4526615 [[4 זחג4/ 6 56 זתה/ 6 6ת3ג ,5116 300 01691 ,תסוז123ח3קזס ,5415סקסזכ ,5זסטטסזק ג 620 סז ץ645 18 31 6זטגז6זו1 1 8זת6רת1156ו 30/6‏ 6ת3 ,0ת513ז6חט 6 .16559486 פטסוטסס ,6!קות!5 8 6שגת ג 665ץ0!קות6 /ס 05ח54טסת1 6טגת 6 .6050001675 ]ס 65ת58טסםז עחגות 56 06 0ז 6[גתו5 פקתותז ק66א סז סטג 0601505 זט2) .ת1026106 אזסשל [[3 ז4חז חס ז6גכות! 6ז ז51006ת60 75ץ3!92 זפטורת ץכ| 4/160160 06 ||ושי סת/ש 16קס6כ 6ז .בת6תז 5 שג זפ6תסת 6 זפגורת 6 6505 זטס תו 5114121046 ץ|!חס זסת 476 ש16ז זגר[ז 6זגופ ₪6 30 350 16 ז4תז זטס ,4615) 6תז !סז .5] 6תם1 6ת5:3ז6סתט תג 16086 סתא זטס ]0 651 6הז סיך 16 31 6זט5 06 סז ותבש 6 ,עו[וכוב ]0 6605ה 116 6ש[50 [[56 6 8זסטסזק 6 תשרל ת6ע6 ז6ות0ז5ט6 6חז ]תג 6/ .660ת66ןא6ת! 15 ז6נתסז5ס 16 ז66וח 0 5667/1668 4806 5זס6ט6סזק זטס 0 סז 300 ,005וז26614ןא6 5'ז16ת0ז15וס 1 ||3 66ת23093 תו 6141)7 ז5טות 6 115 6 זז 3 4 תו 5ת0וז26614א6 56סחז 6 ת6ן/ .6ת54ז6תט [![1 זסותסז5טס ]תג 6 ,65016 8 סז זסטססזק 3 [[56 8 תסוזגזסכך 0 6חז 31ח] 6זט5 06 סז 16 הזושי חס אססז 6 5תסוז4קו![טס 6חז 5 ,תסוז3זסכ 60 זטס [[56 6/ .53[6 6חופ 3 זסת ,56/1665 115 6ח3 8ו6טו6סזק 1 |[|[4 6זט5 6 ז5גורת 6/ .[4טסוטוסת1 376 15ת6רת רת ות 60 5 קט 8 501675 עכ] 66ש6נץ 26 סז ח8ו 6 5 6ות0510 065173126 3 6 |!1א פז6ו!קקט5 חזוא פתסוז536חגו ג זוב] ,651תסת תג תס 66ז6טתס6 [4זת6זסק תג 8זשו!קקט5 .04518 ח6קס ץ[5 160 טס6 1162166 06 |[1א 8ז6ו[קקט5 ]ת6זק סז שותטהסקקס תג ת6טוגק חב ז0] 5617/1068 2306 20005 זוסתז 5 תסוזוז6ק וס .ת0ןזג51067ת 60 65 251655 זטכ) .66074260 60 665ץס1כנת6 זטס 31ת1ז 6זוגו16 ,וק עתג 5זסו!קקקט5 מחסז] 1ק2666 1 זת6ותת41ה6זת6 זס ,65וזוטזבזע ]ס 416 זס 6001657 תסותות 60 666660 .6ט[4ץ [4חוותסת אואס 55 .זאאא:חאו ,וחוסוע תו 6זנו5 06 10 זחגא ץ[ז3]ט16חגק 6 38 :6164 316 25[סן זה6ות6ק 3 חגות 1:6 ץתגרת 50 36631156 .60ת/661 [[6שי ]ס 5ת13כ 106 תס זה06ת6ק06 4:6 6[קס6ק ]תגהסקות/ ושע 5 זו ,22018 חגות 6חז[ 67 36 5תג!כן זו6ז זגתז סזת! ז|וטכ 15ת06ח645:6רח 4116 ותסזטב ץ|תס 15 1650115 [8ו6ח4ח/] קחוז66!א . מתטתז וס ;ת18כן 8 ]0 6זט635ות 6חס ,6157031615 |54115/1660 276 6350765ות קתס| קתוזס6ות ,6|קס6כ וס זהשותקס[6ש6 ,הסווגזסכה 0 116 ]0 6605ח 6קחגז שת )0 זה6ותקס[6ש6 קתוזס6ות 6ח23 ,615אז4ות שח קתומטקס תו 013615 0ז 206 פזתשותזונתותס6 שתז זטס 141 6ע6ו[6כ] 6 . עְתגקות 60 6חז זטס 65ז4550 קתותחת3ג!כ סז זה6ותזווהותס6 .1 סז 766003 0 סו תסוזגזסכ 60 2 45 160ו!ותוחסס 6זג 6 שתנסוטסזכן תו תסוז36 6טוזגותזו//3 1366 זת6ותץס!קות6 זס! טותטהסקקס [603 58 פתספז6כ זס] תסוזסותסזק 6חג 6 .56% ז0 ,426 ,67660 מ600[0 ,366 ]ס 6 סז 665ץס|ות6 [[3 26גזטססת6 [50614 ,ץזוחטותותס6 מו עזו[וון5חסק65ז 6 6/ .2611011165 זה6ותתז6טסק 200 ]גח סז 45 5415סקסזכן זס] חשקס 75ץ2|₪3 תס [4ט6נעו6ח! תג זס תסוזבזסלתס6 6תז חו 00 סז וח4/ גוח 6חוז תסוזגּזסקס6 06 2011011165 ,ז110066 .2625 1656 ץתגקותס> הזו זט שחגז עתגקותס תס [54סקסזקן [3וחתס!] 4 שבח 6[טוסת5 65חנת ץג טקטז |ס 5ץג קתוסטוסת: .5 046 51160685 שחת ט5ג6ות +ת6נתת ?טח 6ב 6 261606 6 ,5ח26וזו0 סק 35 זטס ק66א סז ץזו[וופתסק65ז 2 סז 0חג מסוזט|!סק ]0 66ז] זה6ותתטזושת> .6חגא6 חג 501 10 תסנ)זסנתסעק סז 8ת4660101 6016 שוסותסזק 6 זוז ץ[חס זסת ,66ת4ההס)]ז6ק זו6תז 30 זוסתז 4150 זגוס שו!נס3 [64חת166 6 36 סז תג 6ח60 ססן 6הז 801 סז .כוסן 16 הזו 2065 זגתז ע:|וסופתסק165 עס ץ!חס זסת 66ז635רת 15 !וט ה 6 30 311166 עס 3150 זטכ ,15015 6 16515 13006חז0)ז26 .5000666 סז תספז6כן 3 ז6תז6ת/ 066166 0ז 566 3150 ]חש טס ז6ת זס 15 תו תובות6: 6[טסת5 .טסן 65 62500 נתסז) קתדוו11 [631601 עְַקַתו66601א6 06 6[טסת5 6 נחסז) 665ץס0!קגת6 קחחות השת 5 15 165תוז16ח50 .5ז6ות0ז5נוס 6 זטכ ;065173016 6ח3 1645004016 ץס 6ח3 ,חסוזטב6 || הזואי זו ₪0 6|טסת5 66ץ0!כות6 16 ז3חז 6זנו5 פחוסט .6105006 6 16115 6גוא זו ג 615107061 2 זוא פַתו[663 ח6ת/ט 5 זא 60 ,66ץס|וח6 חג זס מ6ו!קקט5 .חסוז4נ510 ח636 ח: 60 סז "זהפה" 1 סז 05025 זנוס זא 6/]0 106 4916ח5 6 6510067 186 491 0תג51ז6תנ זסזזס 5 ז6ות0ז65 16 שסח 806 6665 [4נזגורת 3 60020156ז ש .עטט סז תג 0ת54ז66תנו סז שו!וטופתסק165 ה ת0:ז54115)40 ז10ת0ס)65 6טסזקות1 6 תו 40265ח6 זס] תג!כ 6ח3 6זגקוסוזחב3 חזוש קות5חס:ז6!3ז 6ח1" .1366כז6אזגות 6 16 תס 04566 15 65025 זטוס 5 0ת3 עובק ה646 עס 6שזטטתזחסס ג קתותתג!כן [4טזטות ץכ 60ת16זת506 60 6 ת6ת/% .תסוז63ותטותותס6 השק 0 60 6 ,005025 זטס 111 6ז6כןותס6 ]ס הזקת6זז5 6חז 6ת3 ץזזוג) 36 ץ[חסקס סז 5 05ס!91 ק1ח1:005ז6|4ז זטס 606ז6עס 306 זסתזס 636 6ת5:3זסטתטט .5 0663510081 תת 126610 650341 קס|6ש06 0ז 6[ק0ס6כ 6601486 6 ]ס הז640זכ ,581115 [163חת60ז 4 תו 61156][א6 36 ,6026!שסח> 6 זט ס6ת6 4150 6/ .2164 5066186 ג לזס5ו/ת6קט5 קס|6ש66 סז 6[קס6ק 0611606 6 .541115 זה6בת6 תבות ]56 ₪6 6|טסת8 6ת:1כ/8156 [4ט6וע:0ח1 וי אואס 158 ואאא:חאו וסוס 111 5 זטוס )0 356 106 416 618ו00סזכן 03910ת4ז5 5 ח1ג 66 ח! ,11165 ז4/ .655ת51טש ג 50/0/36 ת1 זפסטת: |[ 6שי 1 זס) ץ][6610169כן5 47000816 6 ת6ט6ת 6]נוסת5 6 זט .5ז6אז4ות 5 655ם51טכ זגוס ]ס 2356 6ח] זהתז זר515 .8 5400316 זטס 5005 166131 ו )> 5 הז הקטסזתז 0ח3ג חזואי קתו!|56 מסוזט]50 1417חתסות6!קותס6 [ק6זתו ת3 15 (6025025) 5ת10ז154ח3זכ) 6 25025) .5170168 זטס ]0 זג זטס 06691156 05 סז זהג1וסקותו הסוז63ו]כ4 זס] 66460 '8ז6רת1500ס 5 56/1665 8061 261186]א6 ,6זסטססזק חזו/ .קס[6ש06 64 6 מגח] ז406סזט 6166 ח3 6וטסתכן 6 ,5025 סז פתסוזט]50 6ז6!קכןוחסס ]0 סו[ס)חסק 6 .66615 '5ז16ת0ז6115 361017655 זוז תג 6א4ות 65025 41ח] זה6ותז65טח1 5 48665 4150 5ז6טססזכ חס 5 76560 6 .5 סז זהגהסקוחו 5 ת6ז65/ית1 5180101631 46 סחי חו [5060655)0 216 36 ,171585 6שהחהות .266]כן3761ות 6 סז זס ע]017601 [|56 0ז תסו06615 6היך 6 18 קַת6])ס 0502'5) 6ח) הסקקט5 זטכ) .1פזופוכ עט עח06ת6ק6ח1 6 ץ)וזה06 0ז 416 65ש6011[טס זוס 50106 סז 4/31]3016 15 זפתז תסוזט|ס5 ,ות0016זכן 655ת151ו 5'ז16חס)15ס ה 706ט50 115 ]ס זהח06ת6ק6ת1 6חז ז6אז3ות סז 6ח3 ,קות5ז6תשס 6 הסהתגות זח6ו6/!0 חג תו זסטססזק 6 ]0 018066כוחו 6חז 66020156 3150 5 זונס 60810 6 6ת3 ,חס]6 8'כ50) קַחו[|56 0תג פתוסט6סזוחו זס] 6וקס6ק [גווקוכ] 45 |[6 85 5ז6טוססזכ זוסוןז .5 ד וו שר שי | צואס 155 .ואאא:ח או ומשו 11401 1311511655 5 סופת סק65ז [4תס5ז6ק 30 ש65חסצן 5 ]0 תסוזגתטס) 6חז 6זב זטסס6 [11ש 0/6 .65!כןו6תתכ קתוזגז6קס 8 הו ,/הזזתטס6 6/6 תו 655ת51ט זטס זטס תג 66ת106]מס6 10511115 1041 ץבש 5 רת 3006 ,5ז6ו!כןקו5 ,8ז16ת611510 5 [[18נת [[גשי [8זוקנכ] זז !ג 6 , ת0זזו400 ם1 .5זח6רתזורתרת סס 6 111 זז ת0ו461 עת3 ותסז] תוגז/6ז 35 4['5זוק1כ] זטסכ31 5תסוז65טף .68 ות תג ,[4זוק1כ] 51066 ץְתגות תו 655ת51ט2] 600615 , ץת3קות 60 |[ זסטסתסס [[1 6 ,65תותטסס 6 תנג![זני [[6שט 11165שו261 106ט6]זס/ט 6 .210165 655ת51ט3 .11.5 ]0 04105ת514 תזנאי ץ[[ט! ץ!קתזסס ,56זטס6 ]ס ,[[גשי .6תזתטסס6 [[4 תג 85] [1063 16 18ת656זק6ז 66ץס[כרת6 [גזוקוכ [1246 6 סז נהזס]ת60 ז5טנת 30 ץְת4קותס) תסוז46 30 ת6ת/ .65!קו6תוזק 6שסכוב 6 ,16כ8 תסוז65ט) ץ4 אי עֶח3 חו 15ח566 15/1167 ב[זנש 1[ט5ת60 50016 66ץס!קות6 58 סק 16 10 45 זספו/ת6קט5 106 06658זכ 11118 .תסוז36 6 וס ץתגק ות 600 1:6 תו 65ז4קט 6טתוזחסס 630 ]0 655ת416תקסזקק3 6ה1 [וזתט .48 גת זסות56 עכ] 66זט455 15 תסוז36 0טסח5 666151005 [[4 ,6658סזכ 118 מ 4 15 1166 131 50 ,ת60 ת6זוח/ש 6 .5 16 01 166016 61637 סטש ]0 סטסזק 26 סז פזתגל [ווקוס זחג שי 6/ .665ץס[כות6 ץכ[ ת14%6 ת0וז6ג 0 15506 6מ1[ת616זס2]| /ת6ע6 266ט5 סז חג תו 1406 6ז3 066151005 זוז .ץג 600561005 406 תשקס 12 101 5 3ג] [064] חזגשי ץ|קנתסס |[!וש !וקוק 06 0ז זחג/ 6 .הח0ז5נו6 ]0 1623701655 66 הזת 60 6767 מו 61112605 2006 66 62661 6 23006 ,67416ק0 6 .0 60 0ז 611066 6 111 6 - 0115 0115/15 1 ץ6ש6 סזתו 66הסכרת: [64ז4ות 6חז ץכ ץ]607661 6ת3ג ץ!ז65תסה תזתטוסס 6 פוהזס] 66זווף6ז 6 שתוזט60א6 .0101165 45565566 106 קתוץגק חג זטסת]זואי 4167415וח הסקותו זסת [[1 6 ,60186 626 .1166056 6ז4חקסזקקג חוס 01760 4%6ות זסת [[1י 05 סז 1065זכ זס 5זח6והץגק 8 18 1015 61067 ]0 7624701655 ,326015 58 16060ץ 15 41 נתסז5נו6 [068| |וחזסת || 6 - 1/1535 41ת3 671115 אזסעצ 8תו6031ז 601311005 [31 זוא ץ|קותס6 ,5זוההח6כן ץ6ה765106 אזסש 300 פוש ]0 66ח656זכן 106 6661876 ץ[ז65חסב] |[ זט 60 עתג חו [6תתספזשק זטס !גא [גזוקוכ] - 3691311025 6ת6ינו) 466070466 50168 תו 65תט) זס]פתגתז 65608 306 >ות6ות6זוטף6ז 6חז ב[זואי 66ץ0! 61 סח 36 שתטסס 630 ]ס ץֶתגּ חן 66ץ[סעחו 66016 6[טסם5 .11656 101316 10 6658סזק אגז פתולוותותורת חג 66ו|06 6/ - 65אגך %גז [|3 זוא 66ת4וחזס]תס6 תג 6פח6 אס ,68וזט1) ,68א3ז |[3 שחוקבכ 6!וח/ ,5גן .14016] 316 שאי הסוח זס] 165ש6] חב חו5 3 145 66קס!קוחס הסט 6 3865 |31 גכ סז חו|וטופתסק65ז 636 הו 161160 6ז3 זהבז 165זט1)> 1 6ח זז תבשוח זהה'ד .ץטזתטסס ,ח53110ת6קות 60 66ץס!וח6 01 63516וח ₪ טס ,3668 ס!31 6חג גכ פחוסט!6חו 6 תקסזקקג 106 סז 66הס6ז 6 ז6קסזכ 16 306 , תסחז3 זתסוהחז6טסם 6|6ת תושי 6 []וא 68אגז 01 6זופ3סרת 0 ,8חח601ז אהז 6166 |41. . 0וגק תה 35 הטסש 6וחסו 66'8ץס!קוח6 חגּ קזחהטס6 66'5ץ0!ות6 6הז 35 3 5% 6 / | אואס 58 .ואאאטזאו וחוכ - 11:261016ת0<)-10ו5 31061 1165 51 ,0110168 8ח451ח6זט זנוס תו 6060 45 5 1 5ת546010ת113 655ח51גו 6 5016 5זסזסגזזתס6-ט5 300 .8 תסכס 306 166 8 תס 0006166 6 16וסח5 5ז6ו!ככגו5 6טוז4תז6ז|4 התה ץ|ת6קכס 6ז6כותס6 סז 60זוההחסק 6 זה6נת6זטססזכן 16ז זז 50 ,11ב 6 35 6592115466 ץ[6ע1ז60(ס 6 ח63 6 .41זוקוכ] סז 0[6גזסעג] זפסות 6תס 8 35 12181191 שסנץ 0: 5ז6ו!ככןגו5 זת3י ץג .ז6וח5:0גו6 ז1ג] 6ת8 65173016 6:51 ץֶת3 85 סחשט 66עס|קותס ₪ט0סם5 ז6ו[קקט5 8 הזש קותפחסוזגן6ז 6 נתסז] ]|56[]/6156רתור 0431:/7ף15 זוא 00655זכן קתו 4ות-חס16615 ת6נ|קקט5 ז4תז סז תו 506 ה[ - 426265 53165 זס? גכ 8 6/ 105120665ו0ז1 ₪0 ח6ות/ 50/1005 53165 416וחוזוםס1 3 וס תסוזסט6סזזת! 6ז6ות 06 ההסץ6 60 15 66) 16 .ז6גת0ז65 [4וזה6זסק 0616166 15 306 ,6ו!סכן 59165 זטס עט 5 116 ]0 6ט[8ץ 6תז עט ]ס 67008 [6104תזתס6 136 .66ותזס!ז6ק שתוזנזש תו 56 ז5טחת 125ח16]91/005 תסט5 6 עס 60עסזקק4 06 זפטוות 26 6 13% 6ז31סק 6 155 6 ז65תסו] 06 ז5טוח שש 5 וס חזושי 410ת1]0ת1318ז5 ץ|חס זסת 2:6 6ח] זז 6זנופ ₪6 80 3150 106 1031 זגו ,4615] 6וז 0|סז .5 ס6ת] 5406ז6 תו 4 16026טסתא זטס ]0 0651 6חז סך 16]) 1091 6זנו5 6 סז זתג 6אי ,2111 ]ס 6665ת 16 5016 [[56 6 5ז6טסזק 6 ת6ב]/ל 676 6ת650 6מז ]תג %6 .26716660 א6ת 15 151067 6 ז66רת 10 56/1665 26 8זסטוססזכ זטוס 60 סז 2806 ,661411005 א6 150166 ]ס ||3 66ת2093 תו 6!211/7 זפטרת 6 115 6 זז 3 3 חן 66641005 056ז 6 מ6ת .6מ6514תט |[[נשי 11500167 זטכ) .ת486ז 6 ת63 תסנז36 6זבתקסוקקב 65/ע1011ת627656ז 46 32615 .301166זכן 5416 116 אס!1ס1 6 8 01/161315) +ת>התנתיז6ץיס2) 5זטסס שְחגות חן[ - 21/161315) 561166 ,]הסח 651421158 סז זהההסקות! 15 זו הזש 105תח5ת0:ז16!2 ק01ת6] 566 6ו[נוכן 226 זת6ותתז6שס 6 ]113 4611665זכן 53036 76 .0/6141 6 651001675 זו 6ז4הקסזקק2 0 ,0]1614[5 11656 זןש 6ז4תקסזקקג זוא 66ח3הוהס]תסס תו 6ז3 6 35 קַתסן .85 [1063 תג תג 455605 עתגקות 60 ת0וז0/ת656זכן 1116 - 466015 16 15 עה6קסזכ עת3גקותס) סתש 66עס!קות6 6ח1 ]ס ו[1ו5תסק5סז 5 110566 .35561 116 ]0 [120ת0ס6 85 5 516 ,21165 ת3זתו 06ט[6ת1 ,0635 36 ,חסוז4 הסח , עקס!סתת66ז 6 ,261[11165] ,זחסותקוטף6 25 |[6ש 35 5 חתה ]0 226 6בד .1165קקנו5 6 תס 512005 15 זס ,הסנזו6תס6 [63ו5עחק 6 633086 זסח 6065 0%5סכ ץתגקותס0) 1זזת 60 תז 665ץס!קוחת .ו[וטופתסק65ז 1 6זטפת: 53016 855015 עחגקותס6 ]ס שס!01] 5תסו5ז6שת60 306 תסוזופסק18 ץה6קסז .0660765זכן עת3קותס0) ]ס הסוזופסק₪15 זס 5316 106 ח! 16061760 6 סז זסטס 66תזטז 26 ז5גוות 255615 6 זגו ה645 0ת3 עת8קותס) סטב ע|ז6קסזק 3 תו 051166ק6 .40601 ץְחגקותס) 5 - שַת1ז1 160 06011406 ות 04912 קחוהסק6 זס] 510[6ת6500ז .ץ[ז65תסת 306 ]46001316 50 0 50 5טרת 031 66זת6תס ץ![619תבחוין 5 חק ותס) 16 חזואי ץ[קותסס .605 36 011665 קתוזח 2060 ץןז1] 0[טסת5 6413 ]0 פתסוזגות696זק גוז ג 3 תו 3605] 6םז 01 [[4 זה656זק זס 5!680גות /][[4תסוות6ות: זסת 6065 .הס]תו15רת אואס 155 זאאתנתאו תוסוכ 0 ש6ותוז תס 1160₪) 56 ז5גורת ,06ת165106 ]ס זתטסותג 1[ 106 16060 ע[260007416 .ת0וז53ת6קות60 1331216 5 ות )> 6 ות15:0 [1!068 5סס!!ס! [גזוקוכן .5 ת1זוש ז0ג[ת60 חנ 15 ]ו שזסת/י 5 .11.5 ,610108 51655 .6 |1זוקוכ! זס ,שג] .12.5 ,1665ז46זק [[וש 6 - 16ת16616ו61ת1 351655 [4ק1!!6 ,65כתכ ,5]]סץגכק סח 6אגות ץֶתג ותזסוז6כן זס ,5תסוזטלכותזחס6 [4זוקוכ .ותטס6 עחג תו 4615 זשקסזקותו 506 6ז6שט 5ז66זס 8ַת51ט/6ז תס 51515ח1 605101817 876 1665ז6גזכן 3 336 ץ!קתושסתא זסת |!1ש שש ץתג הזש ק1ת5ת0/ז16!2 655ת81גוכ 5 3166]סנע סט 1411/6ת656זק6ז ג עְגכן זסח [[נש [8זוקוכ! .6תו!6סוטע .05 5376 16 זס] "66 5'ז6ת1ן" - 021045 366 +ת6בתת6131ות 58 1615ת6510 זטס ]0 זת6ותת21ה16ח6 קחות6513015 ]0 856 6תס 35 10881060 .ק1ת5ת0ס/ז16!2 6/]661196 הג קתוהסק5 30 5ז6תח:6 זג זת6ותהוגה6וח בהטסח5 20 ,6זוזקסזקק4 2:6 5זח6ע6 3 תו 6ת3 ץ14516/011 60006160 6 ס6וסותסזכן סז זסתתגות 6 ה066ז26] 5ת163110ת רת רת 60 [|4ח5 4 .ץת3קנחס זטס 300 זסותסז65 6 3150 גגח (525 ת183 1655) וש .56סכתטכן 5306 106 זס] 416הקסזקק3 5 31[] זה6ותתוגה6זה6 תח ]606 6ז תסקט 5ז6/0ת6כ 6!כבט[4/י !4 זסת ץ1161תו/06 18 ץרג זו6!ז 6ת3 665ץס!קוח6 |גזוקוע ץחג 266671 זסת זפטת פז6טותשחו 6 6מסץ6 0ק זגת] 5זנע זס 65וזוטוגזם ה6ות/ט ]0 ,6011165165 תסותותסס ת16ת0ז605 2 וחסז] 6נו!גע |[בחוותסת 2 8 קהוב 6156 6תסעתג זס מסו!קקט5 16 וזאי 161310051 655חו5ט 8 5061 קתנשו666ז 6תסץתג .שְח3קות 60 0 זסטס ]ו תזנם /[601316ותותו 6[טסם5 וש 6 זג 50 זס15/ת6קט5 זסת/פות 4 זו 0/1667 ת, - 803165 015166 6 וחסז] הסוז24תסתזנוה שטגת 60016 66ז1ררת 60 6606 6חז חס חסוזופסק עץח3 פחוזק3666 6שטס עתג )0 00316 קתוחז6עטסם ז ות 612107665 21167) .ת0וז123ה3קזס זו6תז נתסז] הסוזג?תסתזגו2 תשזווטס 6טגת עֶחג 8ַתוזק4666 6זס]06 זה05106זק 106 ]0 6ז3סכ קתותזסטסק 6חז חס הסוזופסם 6תז ]ג ח0וז3?ות3קזס 66ו5זוס ץחג ]6 ז110]תס6 551016סכן 3 565סכ חסוזופסק 6וחוז [6גורח 50 6ת12ה16 גו זס ז6765זת1 ההתס6כ סז 4011107 0/66'5!קגת6 6תז ז9תז ץ|4096756 18 [3זוקוכ! זס] ץ|6/]66116 זס 567/65 66ץ0!כות6 תג ]1 .3//66160 קתוחת20/6 6 חס 5617%6 סז 15065 6 ,חסוזג2והב2זס 166פזנוס עֶח3 ]ס 0316 05ו!ת0ס) 16 סז ז6/6ז 6[וסת5 506 זס [6תת50ז6 116 ]ס ח0וז566 ז65זסזת1 זס] 10611565 5תוגזחס6 הסנת ץשו|סק .עו6330 331 תו פתו/56 665ץס!כ וח 6 עת - +ת6מוץס1כ ו 36ת1)-+1גק 4 סז קתוזהסק6ז 66ע10קוח6 זס זח06ו65זק השזזח/ 6ב זפטוות זה65106זק 106 66 זת765106/ 6תז התסז] [טסתקק2 ]תשר ץס!כבת6 6ותנז-1וגק עֶת3 פַח1זק3060 6ז פתות5:8 ח] .[גזוקוכ ]ס 66ופזטס קתותוסן הסט זה6וח66ז, 66ץס|קוח 3885 66ץק10כ1ח6 ה6ג6 ,!גזופום זסתזס עת3 )0 ]0641 חס 30 סז זסת 5 16 תסוז23ותגפזס זס חספזסק זס סז 1]31רת51 3611011165 תו 084866 הזו 6ע1ז6קות סס 15 ]וקו 60א6 6 - 50/16 65041 ,פסתסת 06 0 665ץ10ות6 התג [נחכ[6ת ,410 /את5074101]0 זס] [[63 03105ת513 [3ז181כ] .[64וותסתס66 בח [36זז םחו תסוז3ז06סות 6 ]0 162416655 ,50/165 זה6ותת31ה6זת6 .5:76 [4ת50ז6כן 66'5ץס|כן וח - 6001765 311511655 41ת 650 עֶת3 הז ז86 זסת זפטות 665ץ0!קוח6 [גזופוכ 6 )0 5ז6765זח! 6ז סז [69ווחות! זסתתגות 05 [[3 601כןא6 6/ . שְחגקותס;) ח! ז65ז6זח: ]ס :תס עת3 סוסטג סז הסטג סז 0ח3 ,4011011165 6ז4עוזכן זוסתז 6ותוז ה6גורח 50 6ה04ח06 1041 2611011165 הג ז2)/60 ע[301/6156 ע6חז זגתז חס 6כ סז :3011 66'5ץס!קות6 [6תח50ז6 .41זופוכ] זס) ע6/1661/61 זז ]ס 8ז10[]תס;) ת0וז560 ,ץסו[סק 1 685 [674ח6/ ח! 514165 חס 676416 זסת 16טסה5 665ץס!קות6 תג ,"ץ4|0ץ0! 060:ע61" ]0 66ח633קק3 1 65ש616" הגוס 6 זבתז [614ת4ת:] 336 זסת 6[טסם5 665ץס[קותס ."6111015 60 ח! 676515זח1 .0/1068 סז 4001 0005ז6ז165 5066106 65 ץ506611169[1 ע6ו[סק [6תתספזסק תח תב קתוטבח" ותס:] :0/1106 ג 62/6618 ."8ז0זוז6קרת 60 תו 6516ז6זת1 [|54 0]65ח6פטסת ז61ז ]0 פז6סות6ות תו ,ע660ז01ת1 זס ץ017601 ,זפ6עח! זסת 6 א6 זס .611016 וחסס זס "[116-63173ת6" ח! 5זת6ותז65טח1 ח6ותקס|066 6ת3 1656410 תו חזנם תו הסוח .606 ,5ות6ז6חזגק 6 ,5ז1)0ז6ותס6 4['5זוקוכ חג .5ח10ז4116109כ ז60ז01ח: 6סזוטותסזק "ת0ןז5066141-51024" ת! 5זת6ותז65שח1 ה6וחא תח [4נסטות (6106151860תט) 6 015ז1ז6קותס6 1218178['8 ח! ז65טח1 .סז ץ113171רתו5 אואס 056 ואאחיחאו וסוכ ]ג 6 60500716 8 0ז ז6וסזכ 8 [[56 5 תסוזגזססך 0 16 ז4ז 6זנו5 6 סז 6ז הזו תס אססז 6אי 5ת0וז184!טס 6ז 5 ,תסוזגזסס 00 זטס [[56 6/ .5916 6קחופ 8 זסת ,56/1665 115 86 ,5ו6ט6סזק [גזוקוכ] [[4 516 6 זפגורת 06 .101910041 316 5זת6רתזורת רת 60 5 תסוזוז6ק ות 60 16 071016126 זסטסת שר 6 קתוזת656זכ ץכ 5611 6 .עוסווסטק חשס זטס ]0 6471165] 6עוופסק [טז65066ז 6 0ז זת9 6/ .פזסטוססזק ז601!60 0ח3 ,תסוזוזסקותסס [31 :סג הסוזבותזס/ת: 6ו!סטכ [[4 881/26 6|סס6כ 6זום] 6 ת6ח/ .076זוז6כות 60 זסטסת 51010 6 ,פתסזוז6קרת 60 וחסו] 6 תס ,191זת16ת60 זס] הת6רז 35% 6 6 016ח5 זסת ,תסוזגותזס)ח: 6 שגות 16 6ז16730] [14ת6תסס .הח6חז בזושי ת18%6 1 1656 - 5ת651116)10 1631 56 116 06 זפגוות 18ק66תס6 [גחסות 806 זס] 416 106 85 11/65 8685/ג זטס זס] סת 18 111616 .65שו] |4תספזסכ זגוס 58 16517101/6 16585 זס 56297316 8 216 6ז6) ,ע![8ח00ז406 .ו!גזסות שסת תס 5ת0וז765110 [1689 ]ס זססותטת 00/8 658ת51ט0 61061ת60 4 6 5 510 6015(כ1ו5 6116756 שחברת ,תסוזוז6קותסס ,קחוהסס6: [4ו6תגחת זטכ) .610 ,5ת10ז16[3 66ץס!קות6 ,קחוסותק 65 130% 4163 זס 416זסכןוס 6 תו טסץ 45518 0ז 4/41]316 6זב .656 ]זו קחוץ!קתתסס 615041] 6 407 26 - 16301691 6 ז0] 016ת4א6 זת06|]6א6 3 561 ח] .קטסזק ז6ת/5ות תז קַחואזס 6[קס6ק תבות [1063 16 ,5ת10ז063] 6זסות16 101106ת656ז6ז [218118 זס1ת56 6 35 6סזק 0 ו[01ו5ת6500 זס(4גת 3 45 1 3 665ץ10קת6 [41 זס] 1016ת3א6 חב .ה0ו1064 ב10ז3זסלך 60 זת6נתקוטש [בזופוס (0726ע5) [24ת6722110זה1 1165 תג6קסתט ]526 - גש6ח6) ,1 ע6ת12-זוז6 1215 ,176 .6 ,65חגקזסוא 065 6טח6טג ,12 53 422 אס6!שך ,(11 41 709 (22) 41 + :1989 ,21 ווזקא ]0 5ג) 11 41 87 (22) 41 + 6תסתקס6וסר (סא8)צא.אתפס 1 זה6וחקוטףם וגוגקוכ א6אטוא :65ז??ס סאפ 1 ח6ת6חטוא 8000 ,91 286ז251זטת6156ז 0 ששסושך ,91-0 95 (89) .ושד 33 5 הסוזגזסקז0<) זח6ותקוטףם וגזוקום 5דא :165ץת0 סאפ באוזזא ,הסו55טסזגהא 15125 ,32 1055125 9 33 1(68) 161 פאאופפן .4 (0חג61ז1) זה6וחקוטף= [גזוקום אועפטס :165?תס סאפ 7 הו!פטכ ,8020 זג!ט6זו תזזסא ,1056 אזגק 3 אסושד ,33 54 58 (1) וד 151 .6 (256)) זה6וחק:טשם |גווקָום גצ158211 :65וץזס סאפ גץ/71ז16] 46120 ,חסוו6חט[ גו620 3 אאסוטשך ,222 593 (52) .ושד אואדו .א ק.5 זה6וחקוטך5 וגווקום אגווא :65ו,תס סאפות סחג!/1/ - סוחג5!ג8 561!0וחו) 20092 ,11 וזפ6ד סוטוטת >!גוע 5 אחסוטך ,61 79 61 (2) .ושד סאפאט .א.5 זח6וחקוטף> וגווקו סאפאט 65ות:0 סאפ שזטססוה6אנ] 2330 ,26100556 ג! 06 ₪10 .138 4 א 6ושך ,21 64 49 (352) .וד ד5ח מ.וספוות 4 .00 זח6וחקוטף> וגוושום .86חגז0 הסוזסש , אזגק וגווקום וחסשקַחוא ש6ווח ,5 ד0) ₪02 קַהו0ג6ת ,גצ |גוז6קוח1 7 3 84 א6!6ך ,11 87 86 (734) .ושד פא הפו דפא פד צם וה6חקוטף5 וגוופָום דוּוספאדט :68וץץס סאפ 1ח66זז/) 5א 3526 ,44 הגג!גקסזטם 0 אאסושך ,11 91 83 (30) .ושד צאשאסא 5 חסווגזסקז0<) זח6וחקוטשם |גווקום 080 :65וץזס סאפ 9 0958 ,22 ת6וששבטז6והוח 53 אסוסך ,90 02 16 (2) ושך 61טדאסץ ג |גקָטזזסץ זח6וחקוטף> |גוופום אס8ו :165?זס סאפוּן ,5 זסוח א 625 107165 0זה6וח:0ח66זק וח ,(זסס חז9) 1 6זזסד ,660ת6ג 6זזבטכ קַחם ‏ צת 50 1000 9 ש6!6ך ,51 80 65 (1) . וש אואפ5 54 חסווגזסקזס> זח6וחקוטף= |גונקום סותסאוא :65וץ?ס סאפ 6 28034 ,72 זגהגו625 [06 0זז6) 2 אסש!שך ,00 10 734 (!6) .ושד א5ספש5 8 וח6וחקוטףם וגוגעום [א01 א06ד5 :165ץזס סאפ 68 ץס טחט5 17289 .6 ח6ו1ג 0 אסו6ך ,00 80 733 (08) 61ך סאג את דוש5 5/6 חסוזגזסק60 וח6וחקוטף5 וגוואום 6₪ואט? :65ןץזס סאפ השס[ 8302 ,144 266ז56131ט02/גח56 9 אסוסשך ,11 91 816 (1) .ושד |אסס6אוא ספדואט 60 ות6וחקוטף= וגוופום סאוספא :65ו??ס סאפא ,ץגל |גוז6קח] ,6קַתגז) הסזזסא , אזגק וגוופים 5 02 שַחוג6ת 7 אשד ,11 87 86 (734) .ושך ]אכ =') .[האא:ח או .וגידוי6וכ 5דא65 65א דפקואס6 זאדו6ום 5 או 558165 הסץ 4 .00 זת6וחקוטף= [גוגקום קחג6!וטם 166011 1 סזסְחַעָו 64-66 [כפ ושי מסטח68-0 1 = 66 ,9357791 (01) 44+ = ופד 5דא605 פ6את דפץואס6 ואדו6ום פאא; פ5אאסשדפא אהסז 5אסוד6)!אשואואס ודד 1ג5 (6קסזטם) זה6>נחקוטך: !גוופים 5 66% 6ונוסא וזה גותקט5 שתחססו!ג' 2-06961 7 אשד ,11 929551 33 + .ושרד 5 דא65 65אדךקואס> .ואדוסום 5אא סאואש ד6אתטאא אסז 621 זה6וחקוטף= !גזוקום 8 ח5602170060 חות 2 ח6ת6תט!* :כ 6 0 5הדא6 פ6אמדתקץואס6 .ןאדוסופ אסד50 6וופו? הסז חטוזגזסקזס;) וה6וחקוטך= !גזוקום 65חאאָזס!* 065 6טח6צג .12 1 ]זוז 611.1215 ווו41)22(874- ושד (11 70941 (22) 41 + :1989 ,21 ווזקא ]0 05 3 אאמסושך א1חדפוג וח ז/גת26561!6) קזס וחשותקוטף> וגוגקום אאאפוצ 165ץ?ס סגפון .2 אַחוז6זסא ז6 ז00ח06/ 5 זה 23334 4 א 6סך ,6901-0 (222) ושד ואטזס .וי ,מא וח>חקוטס5 וגוופום 5 1606ץ?0 עגפו ,]60 ] ₪6 6ט] ,1 > ! זגבזז5קוח156ת16 (6!!65אט:8) 6ז6צם 1140 7 אסוטך ,11 71 244 (2) !שד 6807 דאפואץספ/תכ צאדאט 60 ,אט6ה6) ח0ו225) 6 ,2 ,65וז6חוק> 16% 6מגזץ .ץְזצם 91003 0 !691 א6!שך ,11 51 76 60 (1) . ושד אאאאאפס 5 קזס) זחסותקוטף5 וגווקום אא 60 65וץץס סגתון ווח 2820 ,9 ח6ו01ו0ח5 0 א סש ,66 96 88 (2) 161 סאגואוץ ץ0 הסוזגזסקזט;) זה6ותקוטף> וגוואום [אאופופוּו 65וץזס סאפ ,טקוחטאץ זווא ,7 זח6גחחץ)זווא 0 02201 ,10 אס 70 4 א 66 ,41 334 (0) וש פ6)אאאץ 06 זח6וחקוטף= וגווקום צתצם :פסוץזס סגאת ץש 91004 ,אטשוחו6ז-) הכוז25) שוח ,2 ,צ6וז6חוק5 165 0 אשסוטך ,11 51 76 1(60) וד 16