צילומים מתערוכות

שנת הפרסום משוערת

OCR (הסבר)
/,, 60/א-ק שי 4 ,. א 4 = ו | 72 5 | 5 4 ו - -- '*.= =?. 4 5 <> .₪ "== 2 ₪ יי" .- - | המרכז לתקעווב מכנולוגיה ְללר רבו לחקעווב מבנולוניה