נותרו עדיין כמה מכשירים במשרד ש HiNote VP לא יכול להתחבר אליהם מהדרך

דיגיטל מציגה את Digital HiNote VP – המילה האחרונה בתחום הקישוריות בדרכים.

OCR (הסבר)
| נותרו עדיין כמה מכשירים גמשרד ש-2 / 6+ צזנדז לא יכול להתחבר אליהס פהדרך. / הצצ דיגיטל מציגה את קש 118016 ושזוטוס הנילה האחרונה בתחום הקישוריות בדרכים. להיות מחוץ למשרד, זה כבר לא אותו כולל תמיכה ב-זואפ. הוא מגיע מצוייד לקבל במחיר של ייטוסטוסיי. תחשוב דבר כמו להיות מחוצ להישג יד, בתוכנת 0885/ש61:650, המאפשרת לך על זה, אנשי השטח שלך יגיעו למשרד במיוחד אם אתה מצייד את אנשי השטח לעקוב אחר המתרחש ברשת. רק בשביל כוס קפה. שלך במחשב הנייד תט 6וסאגז ופוס כמו כן הוא מצוייד באופציה של תחנת לפרטים נוספים, שעושה את הקשר עס המשרד פשוט מאי עגינה קומפקטית (חסוז509 פחואססס) עם אנא פנה לאחד פעם. ?ש פוסאגזז ופוגפוּת מוכן לעבודה ברשת, כרטיס רשת מוטמע (660וו6), המתחבר מהמפיצים המורשים בקלות לרשתות ולציוד היקפי. ואת כל שלנו. זס) 58086 8 ציוד הדרכים התקשורתי הזה תוכל 00% 95 | מחיר היכרות מיוחד 5, ל שיח | לא כולל מעיימ קונפיגורציה 3 8 ,751712 נתטו)ת6 מ568 [בטכ , זזכ 18א 540 בתוקף עד %6 או עד גמר המלאי מפיצים מורשים:6 צפון: מיקרוליין מערכות מחשבים בע"מ, 04-721125 6 מרכז: טי. פי. אמ. בע"מ, 03-5337655 6 ירושלים: קומפיובית בע"מ, 2-1 6 דרום: משובית (1987) בע"מ, 07-467770 6 יהודה, שומרון ועזה: סמקו, 02-5740260, 09-389168 8 טו ונמ 6 [שוון / 1 זג 5סשמ 1 ה פציאטלב] ולוו זודול] וו זו 1 .וטו זגתטק 20 > ואוו 15 121731 ]0 75ב דה בדו א 109 [בושוכ1 וזו 4גום וזו 1996 , קוו וקכ --.-.