מערכת הזנת נתונים "נרקיס"

נרקיס הינה מערכת הזנת נתונים מהירה וחדישה, שפותחה ע"י חברת NCC מערכות מחשב ורשתות תקשורת בע"מ, הנותנת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לצרכי קליטת נתונים תוך מתן דגש לאמינות, זמינות וגמישות המערכת.

OCR (הסבר)
ו "נרקיס" הינה מערכת הזנת נתונים מהירה * וחדישה, שפותחה עי"י חברת .0.6.א מערכות מחשב ורשתות תקשורת בע'ימ, הנותנת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לצרכי קליטת נתונים תוך מתן דגש לאמינות, זמינות וגמישות המערכת. *נרקיס" פותחה על פי כללי הנדסת תוכנה עדכניים, מיושמת על כל סדרת מחשבי אש ללא צורך בהתאמה, ותומכת בכ-30 עמדות קלט על מחשב מסוג 3300 א שסזסווח. יתרונותיה של "נרקיס" הינם רבים ומגוונים: > מנגנון מילון נתונים מרכזי המאפשר הגדרת. השדות במערכת, עדכונם או ביטולם. * מחולל סרגלים/פורמטים המאפשר הגדרה אינטרקטיבית וידידותית באמצעות תוכנת 0 וט > מגוון רחב של בדיקות סטנדרטיות כגון: נומריות, תחומים, תאריכים, בדיקה מול טבלאות, בדיקת איזונים מול מונים וכו'. > שפת בדיקות מיוחדת ופשוטה תוך כדי הגדרת פורמטים. > אפשרות להוספת שגהות משתמש בצורה גמישה. > שלמות ושרידות באמצעות מנגנון 5008 ותצורת 305 וטפ. > שידור אל מחשב מרכזי. תת מערכת הגדרות - פונקצית מילון נתונים לשדות. - מחולל סרגלים המשתמש במילון הנתונים. תת מערכת הזנת נתונים - הזנת מסמכים. - ביקורת חחרת ותקון על מסמכים קיימים. תת מערכת שליטה ובקרה - שאילתות תמונת מצב במערכת. - ברור מצב אגידים-נושאים. - הגדרת קלדניות. - ניהול קונפיגורציה. תת מערכת שידור למחשב המרכזי - שליפה לפי מאפיינים של אגידים/נושאים מוכנים לשידור. - ביצוע שידור ובקרה עליו. - אפשרות מעקב במחשב המרכזי. גיבויים - שיטת 6אוחסחפווע. - מתכונת זפסוּ וגשס. נושא או 08(.: משמש כמזהה לחומר הזנה בנושא מסויים אשר לפיו מועברים הנתונים אל המחשב המרכזי. אגיד: איחוד של טפסים בנושא מסוים אשר מחנים על ידי קלדנית כחבילה אחת (יחידת עבודה לוגית). פורמט (סרגל): אוסף של הגדרות המתארות רשומות לקליטה - מאפייני השדות, בדיקות לוגיות כלליות, בדיקות לוגיות ספציפיות, מונים לסיכום, פעולות העתקה אוטומטיות, פעולות ביקורת וכו'. מסמך (זא8וט06פ): אוסף לוגי של פורמטים אשר יכולים להופיע בסמיכות ובתנאים מסויימים. מכלול מלון נתונים הגדרת המאפיינים הכלליים של השדות כמו: זקואסחט, אורך השדה, אופי שדה (נומרד, אלפא), סוג קליטה (8דסדטג/ /דסדט ה סא), בדיקות כלליות. מאפשר: - הגדרת שדות כלליים במערכת,לפי שם שדה, עדכון הגדרה קיימת, ביטול, - ליווח הגדרות קיימות - פא של פוהמטים אשר משתמשים בשדה מסויים. מחולל סרגלים הגדרת נושא: שם נושא,סוג נושא, סוג פלט. הגדרת מסמך: מספר המסמך, שם הנושא שאליו קשור המסמך, מספר הפורמטים המרכיבים את המסמך. הגדרת פורמט - שתי רמות: 6 הגדרת נתונים כלליים של הפורמט כמן: מספר פורמט, סוג פורמט, שם נושא הקשור, חייב ביקורת או לא, אורך רשומה בקובץ וכו'. > הגדרת השדות המרכיבים את הפורמט באמצעות תוכנת א50855 6011. אפשרות לצייר את השדה במקומו הרצוי במסך ולתאר את הפורמט שלו בצורה אינטראקטיבית. אפשרות שימוש במילון נתונים כאשר ציון שם שדה יביא את מאפייניו ממילון הנתונים, ללא צורך בהזנתם. הנחיית המשתמש לצורך השלמת הפרמטרים, בנוסף לנתונים האוטומטיים ממילון הנתונים. אפשרות ביצוע פפוהפ/יס על נתוני מילון הנתונים במקרה הצורך. 5 הגדרת נתונים נוספים כגון: - העתקה אוטומית משדה ברשומה קודמת באותו פורמט, משדה ברשומה קודמת בפורמט אחר, משדה אחר באותה רשומה, משדה אחר ברשומה אחרת, מערך קבוע בזכרון, מ-158וו, בהתאם לסוג השדה (אימות). - ביצוע ביקורת על השדה. - חובה/רשות. בדיקות סטנדרטיות: - בדיקת תחומים (זטס ,או). - בדיקת נומריות. - בדיקת 41.9 (עברית, אנגלית). - בדיקת סיפרת ביקורת עם ציון דינמי של השדות המשתתפים (כמה שיטות). - בדיקת תאריכים. - בדיקה מול טבלאות (ישירה או עקיפה), מסוגים שונים, באורכים שונים, ובגדלים שונים. - בדיקה מול מערך נתונים המוגדר בתוך הסרגל. - סיכומים ואיזונים לאורך ולרוחב. - קשרים לוגים בין בדיקות. בדיקות ספצופיות ניתן להגדיר לכל פורמט בדיקות מיוחדות לשדה מסויים או לקשר בין שדות עבור בדיקות שאינן מכוסות על ידי הבדיקות הסטנדרטיות של המערכת. שו ' = .0 0 מכלול הזנת טפסים חדשים יחידת הקליטה הינה אגיד, בו מזדהה הקלדנית ומציינת את הנושא הרלוונטי. הזנת הנתונים מתבצעת בהתאם להגדרות הפורמט כפי שנעשו מראש, ובהתאם למקשים פונקציונליים שהקלדנית משתמשת בהם לפי הצורך. המקשים הינם מקשים לוגיים וניתן לבחור אותם על לוח המקשים בצורה גמישה ופרמטרית עבור כלל המערכת. > מבחינה פונקציונלית ישנם שני סוגי בדיקות: - בדיקות תוך שדה - המערכת תתריע על שגיאה בכל תו ותו שגוי, ולא בסוף שדה. - בדיקות סוף שדה. > הגדרת מונים - ניתן להגדיר מספר מערכות של 20 מונים. > איזוני רוחב - מספר שדות ברשומה אחת המתאזנים מול שדה או מספר שדות באותה רשומה. > שמירת אגיד שגוי (08050;) מסיבת איז או אחר, לצורך טיפול מאוחר ב-צאוהפע אר במערכות קליטה במחשב המרכזי. > בקורת חוזרת (ץאו8פ/) בקורת בעין - דפדוף בחומר, איתור השגיאה ואפשרות לתיקונה ושמירת החומר. בקורת בהקשה - מסומנים אותם שדות שיש צורך להקיש חחזר. * בקרה סטטיסטית על תהליך הקליטה והביקורת. * הוספה/ביטול רשומה תוך כדי הזנה תאו בקורת נתונים. > זהוי סיסמא - בתחילת אגיד ניקלט זהוי הקלדגית וניתן באותו שלב לקלוט סיסמה על מנת למנוע גישה בלתי רצויה למערכת. * תיקון חומר שכבר הועבר לקליטה במחשב המרכזי ואשר עבורו התקבל דו'"ח שגויים. שר המערכת הינה בעלת עמדת שליטה ובקרה, אחת או יותר, אשר מוגדרת באמצעות זהוי וסיסמת מפעיל/מפעילה מורשה. כל מסוף במערכת יוכל לשמש כתחנת שו"ב, לאחר הכנסת זהוי וסיסמה מתאימים. > שאילתות תמונת מצב מערכתת תמונת מצב בסיסית - תמונה כללית של ניצולת משאבים במערכת. - ניצולת 090 לפי עמדה. - תצוגת ניצולת משאבים שונים במערכת. תמונת מצב תחנות עבודה בחתך של קלהנית, עם הנתונים הנלווים: נושא נוכחי, מספר אגיד, זמן הקשה, מספר הקשות, מספר רשומות וכן'. פרוט מצב אגידים - בהקשה, שמחכים לביקורת, מוכנים לשידור, אגידים ששודרו למחשב. תת-מערכת הזנת נתונים תת-מערכת שו"ב - פירוט אגידים תוך ציון מצבם. - סה"כ רשומות ששוההו - סה"כ רשומות הנותרות לשידור. דו'יחות סטטיסטיים תפעוליים בשלושה חתכים: נושא, קלדנית, יום עבודה וכן מצטבר חודשי של שלושת הדו"חות הללו. דו"חות סטטיסטיים טכניים באותם חתכים כמו הדו"חות התפעוליים, בתוספת נתונים לצורך בדיקת ניצולת משאבים כגון: סה'יכ טפס, סו, 6או6גק, סה"ב ניצולת זיכרון. הגדרת קלהניות/משתמשים מאפשר להגדיר רשימת ניהול של משתמשי המערכת, כולל הרשאות שונות (הרשאה למפעיל, מפקח המערכת, הרשאה לביקורת, הרשאה לקלדנית), וסיסמאות למניעת גישה לא מורשת למערכת. באמצעות צג4ש/פז6 בַא5 ותמיכה ב-4/8.5א5 כסטנדרט. מערכת הזנת נתונים "נרקיס" ש-עפסע-02 סשסם<- שסשר סכר אופציות נוספות אפשריות לתמיכה היום: - אמולציה למוסף 3270 כולל עברית - תמיכה וג ל-ו הדפ הס 3270 (2דטו) - תמיכה ב-106.2 - תמיכה ב-ו4₪, כללי ל-סט, דש וכרי. - זדם. שרותי השידור אפשרות לבחירת האגידים למשלוח. הגדרת החומר לשיגור, שידורו ויכולת מעקב עד לגמר שידור מהצלח. או סחחוות הנתונים נרשמים על גבי שני דיסקטים שונים במערכת, לצורך שרידות במקרה של תקלה. דפסה וטס לשני מחשבי המערכת ישנה גישה אל הדיסקים המשותפים. כאשר מחשב אחד מושבת, ניתן למתג את מסופיו למחשב השני עם גישה לדיסקים המשותפים וללא אובדן אינפורמציה. תת-מערכות הגדרות טבלאות בדיקה העברת נתונים למחשב מרכזי שדור סרט מגנטי בתקשורת לגיבוי תת-מערכת שו"ב מ חברת .6 6.א - פאסודהסואטואואס6 אהסערפא (10.)1983 | 815ד5/9 הפדטקואס6 8 הינה בית מערכות עתירות טכנולוגיה, מהמובילות בארץ בפיתוח, תכנון, הקמה ויישום מערכות מחשב עתירות תקשורת, מוצרי תוכנה ומערכות בנקאיות, תוך שלוב טכנולוגיות מתקדמות ומתוחכמות המותאמות לדרישות הלקוח. מומחי 6.6.א קשורים בקבוצת מומחים בינלאומית, מעודכנים בקדמת הטכנולוגיה ומממשים פתרונות התואמים תקנים וסטנדרטים בינלאומיים. החברה מונה כ-45 מהנדסי מערכות אקדמאים בכירים, ובנויה משני אגפים - אגף מערכות ואגף תקשורת. על לקוחותינו נמנים - בזק, משהב"ט, משרד ראש הממשלה, בטוח לאומי, משרד הארצר, רפא"ל, תע"א, חשכ"ל, צה"ל, בנקים, רשות הדואר ועוד. ₪9 8 5 וכז א 0 סז א .40 ₪4 איש הקשר: מנהל המכירות דרך פתח תקוה 80, ת"א 61201 טל': 03(5618391-6) פקס: 03(5616084) טלקס: 361617 המידע שבפירסום זה הוא נכון, לדעת דיגיטל לתאריך הפרסום. ייתכנו שינודים במידע האמור חאת ללא מתן הודעה מוקדמת. דיגיטל אינה אחראית לטעות או השמטה בפרטום זה.