Digital's Production Systems – גמישות בסביבת מערכות מרכזיות

מתן גמישות לסביבת המיחשוב מהווה את אחד היתרונות הבולטים של דיגיטל מזה 35 שנה.

OCR (הסבר)
58 000600 1811918 גמישות בסביבת מערבות מרכזיות ו דיגיטל מביאה גמישות לסביבת המערכת המרכזית בסביבת העסקים המודרנית, השינוי הוא אחד המאפיינים המרכזיים. שווקים עולמיים מתרחבים, תחרות בינלאומית חדשה, מיזוגים ורכישות, אילוצי עלות מחמירים ותמורות במבנה הארגוני - בל אלה הם רק מספר דוגמאות לשינויים המתרחשים בשנות התשעים. במונחי טבנולוגיה, פירוש הדבר שהחברות נאלצות לעדכן בהתמדה את מערכות המידע שלהן, כדי להתאימן לצרכים המשתנים. השינוי, אינו בתחום הכלכלה בלבד. הטכנולוגיה גם היא משתנה כל הזמן ובשנים האחרונות התבטאה מגמה זו בהצגת טכנולוגיות מפתח. דוגמא לכך, הם מימשקי משתמש גראפיים, תקשורת רשתות בסיבים אופטיים, ומחשבים מבוססי ₪186 - וזו רשימה חלקית בלבד. ביצר, אם כן, יודעות החברות באיזו טכנולוגיה לבחור? איך אפשר לשלב אותה בסביבת המיחשוב הקיימת שלהן? והחשוב מכל - האם תספק הטכנולוגיה שתיבחר בסיס איתן לעתיד, או שמא אין היא אלא האופנה האחרונה, שתחלוף במהרה מן העולם? ברור כי התשובה לאתגרים אלה טמונה באסטרטגיה של טכנולוגיית המידע - (צ100סא0:דד אסדד/!אמסטאז- זו): המשלבח גמישות מירבית עם יעילות בלכלית ואי- תלות. במילים אחרות: אסטרטגיה המסוגלת להתאים את עצמה בקלות לסביבה עסקית וטכנולוגית המשתנה תכופות, תוך הגנה על השקעות קודמות ושמירה על אופציות פתוחות לעתיד. אין ספק שבמימוש אסטרטגיה כזו ישנה חשיבות מכרעת לבחירת הספק. כיצד יבולה דיגיטל לסייע בכך? מתן גמישות לסביבת המיחשוב מהווה את אחד היתרונות הבולטים של דיגיטל מזה 35 שנה. קו מחשבי ה-פס? המקורי של החברה ציין את הולדת הרעיון שלכל איש מקצוע מגיע מחשב משלו. מאז, עם הצגתה של סביבת מיחשוב 5א//א/, ותקשורת זטאסמק, לא חדלה דיגיטל לקדם את התפיסה של שקיפות משאבים לכל המשתמשים בכל רחבי הרשת. בשנים האחרונות, עם פיתוח ארכיטקטורת התמיכה ביישומי רשת (087ק50 אסדד6 זקק ג אאסלתאא) 5גא הרחיבה דיגיטל גישה זו כדי שתחול גם על סביבה רבת יצרנים. עם מחזור עסקים של :ו מיליארד דולר ש-56% מתוכם מקורם בעסקים שמחוץ לארה"ב, דיגיטל הינה אחת החברות הגדולות ביותר בעולם המספקת מערכות מחשבים בתקשורת, תוכנות ושירותים, ומובילה בשילוב מערכות מרובות יצרנים, (אססאטץ זהזטזא). דיגיטל מפעילה גם מרכזי מחקר ומפעלי ייצור גדולים. הודות לשיתוף פעולה הדוק עם שותפינו העסקיים מסוגלת דיגיטל להציע יישומים במגוון רחב של תחומים: בתחומי עיבוד תנועות, ניהול נתונים, טלקומוניקציה, ‏ ניהול פיננסי, איסוף ובקרת נתונים בזמן-אמת, עיבוד וקטורי, חינוך, הוצאה לאור, ייצור, פיתוח תוכנה סיעוד ובריאות. זה שנים שדיגיטל מספקת למגזרים אלה פתרונות לסביבת מערכות התפוקה שלהן. כתוצאה מהשקעותיה הבלתי- פוסקות של דיגיטל בטכנולוגייה של סביבת מיחשוב 5!א//א// ואמצעי תמיכה, נהנות ביום חברות במגזרים הנ"ל מסביבת מיחשוב בדוקה ומוכחת, עשירה ורב-תיפקודית, ברמה של מערכת מרכזית (01.455 ₪]א אחאן1/2א). במונחי גמישות, טמון הערך המוסף של דיגיטל בתשובות שהיא מספקת לשש בעיות ן יסוד: ניהול הצמיחה העסקית הסתגלות לשינויים ארגוניים הבטחת פעילות רצופה למערכות וליישומים אספקת תוכניות יישום עדכניות עם הופעת הצורך בכך הגנה על השקעות קודמות שמירת אופציות פתוחות לעתיד ניהול הצמיחה העסקית אחד הגורמים המכריעים המשפיעים על ביצועי החברה, הוא היכולת לנהל בהלבה את צמיחתה. בהיבט הטכנולוגי, ביצועי המערכת הם דרישה ברורה מאליה. אולם כאשר מרחיבים את המערכת, האם היישומים מתרחבים בהתאם, או שמא נוצרים צווארי בקבוק חדשים בככל שגדל עומס העבודה? הודות ליכולתה לבצע מאות תנועות בשניה, לאגור מיליארדי בתים של נתונים ולתמוך באלפי משתמשים, מסוגלת המערכת המרכזית 9000 א של דיגיטל לטפל גם ביישומים התובעניים ביותר, תוך בדי תמיכה בפעילויות קלט/פלט קריטיות ובעלות רגישות גבוהה לזמן ביצוע. בנוסף לכך, היא נבדלת ממערבות מרכזיות אחרות בכך שעלותה נמוכה יותר, היא תופסת שטח רצפה מצומצם יותר, וחוסבת את הצורך בטבנולוגיות קירור מים יקרות. אולם הסיבה לכך שסביבת המיחשוב פא/אגצ בה פופולרית באלפי ארגונים, נעוצה בעובדה שהיא מריצה בדיוק את אותה תובנה לאורך כל הקו. כך יכולים לקוחות דיגיטל לשלב בין מערבות אגצ שונות, על-פי הצרכים המשתנים ביישומים השונים, החל מסחר במניות והעברת בספים, ובלה בניהול הזמנות והדמיה פיננסית. ברמת. הביניים מציעה דיגיטל מערכות 0 אא רבות העוצמה. בדומה למערכת 9000 , מאפשרות מערכות מסדרה זו לארגון להתרחב במסגרת מערך המיחשוב הקיים, על-ידי תוספת מעבדים, זברונות וערוצי קלט/פלט נוספים לפי הצורך. באשר המערכת פועלת במלוא עוצמתה, ניתן לחבר אותה למערכות נוספות, ליצירת אשבול מערכות. (051:8 1)אג/), המאפשר למעשה עוצמת מיחשוב בלתי-מוגבלת. סדרה של מערכות א/ פותחה גם לסביבת המשרד הסטנדרטי ללא צורך במערכות אספקת בוח או מזוג אויר מיוחדות. קבוצה זו בוללת את סדרת מערכות 4000 א בה ניתן להשתמש בין היתר, במחשב קדמי (טא₪ זא0%א) במערכת עיבוד תנועות של הארגון. באותה דרך ניתן להפעיל מחשב 0 א 11680 במערכת רבת משתמשים המשרתת קבוצת עובדים במשרד קטן. קו מחשבי 8!א//אג כולל גם תחנות עבודה אסחאז5אג/ למשתמש יחיד, הנמצאות בשימוש נרחב בקרב מפתחי תוכנה. באמצעות מוצרים אלה מציעה דיגיטל לא רק רמת ביצועים גבוהה, אלא גם יבולת גידול הטובה ביותר בענף. בדרך זו יכולות החברות לשלב בקלות או להרחיב מערבות בגדלים שונים, ולעמוד בעומסי העבודה המשתנים, מבלי לשכתב יישומים. כך מושג ניצול מירבי של ההשקעה במיחשוב. דריי הסתגלות לשינויים ארגוניים עקב תנאי השוק המשתנים, והסתגלות לשינויים ארגוניים, פונות מרבית החברות לסגנון מיחשוב מבוסס שרת/לקוח כך למשל יכולה חברה להתחיל פעילות עם משאבי מיחשוב מרכזיים, אך בעקבות שינויים ארגוניים הן עשויות להחליט להעביר פונקציות מסויימות קרוב יותר למקום בו נדרשה פעילותן. העברה זו מתאפשרת באמצעות ארכיטקטורת לקוח/שרת (אמ/א50 דא 01). המספקת למשתמשים נוחות הפעלה של "אחד-על-אחד" האופיינית למחשבים אישיים ותחנות עבודה, יחד עם העוצמה של רשת ארגונית הבוללת את כל משאבי המיחשוב של החברה. אחד היתרונות שדיגיטל מציעה בתחום זה היא הגמישות, המאפשרת הצבת מידע ומשאבים, בדיוק במקום בו הם דרושים ביותר, יחד עם שמירת השליטה המרכזית ברשת כולה. הודות לגמישות זו הצליחה למשל חברת הבת של גוד (אסה ץע צגשוגז0 אאו1) לפרוס מחדש את מערכת המחשבים שלה במשך סוף שבוע אחד, מבלי להחמיץ אפילו טיסה אחת. הארביטקטורה המודולרית של דיגיטל, לעיבוד תנועות ז06, תוכננה במיוחד לצרכים אלה. בהיותה מבוססת על ארכיקטורת לקוח/שרת, מאפשרת למשתמשיה גישה, ניטור תנועות וניהול מסד נתונים באורח מבוזר, בדרך שתתאים למבנה העסקי המשתנה של החברה. יתרונה של :0861 טמון בהגדרה של מימשקים ברורים בין המרכיבים: עיבוד הטפסים, תוכנית היישום וניהול מסד הנתונים במערכת. פירוש הדבר ששינויים המוכנסים באחד מהמרכיבים לא ישפיעו על האחרים. בין אם בחרתם בסגנון מיחשוב מרכזי או מבוזר, או בשילוב של השניים, מבטיחה <ח0מפ רמה זהה של שלמות הנתונים והתנועות, ומקלה על פיתוח ותחזוקתייישומים מבוססי תנועות. בסביבה מסוג זה, ישנה חשיבות רבה לניהול המערכת ולשליטה בה. זו הסיבה שמערכת ההפעלה פא/ מספקת מבחר עשיר של כלים מוכללים לניהול מערכת, לניטור ביצועים, מינהל מרכז נתונים, ניהול איחסון ואבטחה. לאלה ניתן להוסיף מגוון גדול של מוצרים נלווים מתוצרת. דיגיטל, בצד כלים מחברות אחרות בגון | החברות 5505 דה ואס או ₪15. כדי לפתור את בעיית ניהול המערכת והרשת באופן כולל, פיתחה דיגיטל ארביטקטורה מקיפה הידועה בשם 8% (מאד דהוא ג דאוא 0 א גוא 155אק אא המבוססת על מימשקים ותקנים פתוחים, ומאפשרת שילוב כל רכיבי המערכת ברשת אחת, תוך הענקת מראה אחיד ועקבי לכל המערכות, מסדי הנתונים ותוכניות היישום שבה. בצורה זו יכולות החברות לגשת בבטחון לביצוע המשימה המורכבת של ניהול סביבת המיחשוב בשנות התשעים. ת6/ת56 כ :| קיך זסזותס1א קונ 6[ קומס זטקבתג)א חסוז6ו1ק כ 1 1 וז / הבטחת פעילות רצופה למערכות וליישומים מערבות תפוקה (18א515צ5 610% 0א2) מיועדות בדרך-כלל לתמיבה ביישומים שהפעלתם חיונית לפעילות החברה. מערכת עיבוד הזמנות, למשל, חייבת להיות זמינה בכל שעות העבודה, בדי להבטיח זרימה רצופה של הכנסות. דוגמא אחרת - במערכת סחר הפועלת בסביבה בינלאומית יש לשאלת הזמינות חשיבות חיונית. כדי לענות על דרישות אלו, מציעה דיגיטל ערך מוסף שאינו מצטמצם בשירותי תחזוקה בלבד, אלא מאפשר ללקוחות לקבל רמת זמינות בוללת של מערכת המיחשוב, כמתחייב מהיישומים. הודות ליבולת הבפלת הדיסקים (0א18081א א15ס), הגישה הכפולה ואיזון העומסים שלהן, מסוגלות תצורות אשבול המערכות (1087:8)א/) של דיגיטל לטפל במגוון גדול של דרישות לזמינות המערכת. עבור יישומים קריטיים במיוחד, מציעה דיגיטל גם מערבת אל-בשל מלאה, הנקראת ₪ אגש (דאגאת וסד דוטגם). בצד בשירות מתמדת להפעלה באמצעות יתרות חומרה מלאה (צ6אגסאטסשא), מאפשרת מערבת זו להריץ תובנות יישום זהות לחלוטין למערבות. א! אחרות. לפיבך אין צורך לכתוב יישומים או להבשיר את צוות העובדים במיוחד לסביבת תוכנה נפרדת. להפך, ניתן לשלב בקלות את מערכת האל-בשל הייעודית בתוך רשת קיימת של מערכות אגא רגילות. אולם החומרה היא רק חלק מן הסיפור. באשר חברה משתמשת במערכת מידע לניהול עסקיה, עליה להיות בטוחה שהנתונים מדוייקים ומהימנים. לשם כך משתמשת. דיגיטל בטבניקות מגוונות לאיתור שגיאות בבל מוצרי האיחסון שלה, בעוד שמסד הנתונים הטבלאי 8 מספק מערך מלא של מנגנוני שיקום, למשל: ניהול יומן (0א1111אאטס), גלילה אחורה וקדימה (ספג 0 /846%-.₪011) ועוד, לסיוע בפתרון מהיר של בעיות. מערכת 808 ומערכת ההפעלה פאצ מכילות גם מערך עשיר של אופציות אבטחה, המגבילות את הכניסה למערכת ומונעות עיון בלתי-מורשה בנתוניה. מגוון התקני בדיקה ומנגנוני הצפנה משמשים להגנת כל המידע המשודר ברחבי הרשת ולהתמודדות עם אירועים שמעבר לשליטתנו, כמו אסונות טבע, שטפונות, סערות ורעידות אדמה. במקרים אלו תוכל דיגיטל לסייע בשירותי חירום חלופיים ובשיקום מהיר. לדוגמא, כבאשר אחד המתקנים של דיגיטל באירופה נפגע בדליקה בשנת 0 הצליחו מערכות הגיבוי להשתלט על התיפעול כבר למחרת בבוקר, במונען שיבושים רציניים. סז (פוח6ו[:)) 0 זוא 3 זו בב זטזפט| א דרישה לאספקת תוכניות יישום עדכניות זמינותה של התוכנה היישומית היא במובן גורם מבריע בקביעת היעילות העסקית של מערכת התפוקה. זו הסיבה שמנהלי מערכות מידע (18וא) רבים כל-בך משקיעים חלק גדול מתקציבם בפיתוח ותחזוקת יישומים. מכאן גם החשיבות הגוברת המתייחסת כיום ליעילות ופריון העבודה של התוכניתנים. במטרה לסייע בקיצור מחזור הפיתוח וצמצום עלויות התחזוקה של היישומים, מציעה דיגיטל סביבת פיתוח יישומים מלאה, בשם א6011880 המאפשרת ללקוחות לתכנן, לקודד, לבדוק ולתחזק ביעילות רבה יישומים באיכות מעולה. באמצעות כלי א60115810, יכולים מפתחי התוכנות להשתמש במימשק "05101 על תחנת עבודה מסוג אסחגדפא +, התומכת בתוכנת ₪א זהה לזו הרצה על מערכת המטרה. יתרון זה לא רק מאיץ את קצב הפיתוח, אלא גם מספק את הגמישות הדרושה לפיתוח בעלות הנמובה ביותר וללא תלות בגודל המערכת ‏ העתידית. בנוסף לכך, מבוססת א0011880 על תקנים ענפיים, ולכן מאפשרת שילוב של בלי 6458 הנדסת תוכנה באמצעות מחשב, או בקיצור הב"ם מתוצרת דיגיטל ויצרנים אחרים בסביבת פיתוח אחת משותפת לסביבת מיחשוב מרובת יצרנים. במידה ואתם שוקלים השקעה במערכת חדשה, כלי תוכנה כגון אס /סאטס מתוצרת אספתמסא הטודדתא, ניתן לעזור לכם לארגן תוכנית לשילוב יעיל עם המערכות הקיימות. כמובן שתוכלו גם לרכוש יישומים מוכנים מחברות דוגמת 68א:517צ5 ₪055 או 00001.5 מאאסססוא (שהרי פא תומכת ביותר מ-6,000 תוכניות יישום). מאידך, דיגיטל מקיימת שותפות עסקית עם בתי תוכנה גדולים, הערוכים לסייע לכם בפיתוח יישומים מיוחדים לצרכיכם, תוך שימוש בסביבת א0011840. מושג מסויים על עוצמתה האפשרית של סביבה זו אפשר לקבל מן העובדה שמרכז הפיתוח של דיגיטל עצמה, הצליח בשנתיים האחרונות להגדיל את תפוקתו פי ארבעה הודות לשימוש בכלים אלה. הגנה על השקעות קודמות באשר שוקלים השקעה בפתרון מיחשוב חדש, אחת הדרישות המרנזיות היא ההכרח להגן על השקעות קודמות. הדבר נכון במיוחד לגבי סביבות של מערכות תפוקה, שבהן האפשרות לשלב משאבים קיימים היא מפתח לשמירת רצף הפעילות העסקית. הודות לנסיון רב-השנים שצברה דיגיטל בתקשורת מחשבים, היא מסוגלת ביום להציע חיבורי תקשורת במעט לכל סוגי המחשבים. בין אם אתם משתמשים כבר ב-051/ד₪א66ם ,7/ק6ד.אא18%/5 או מוצרי קישור אחרים תואמי 051, לרשותכם מערבי דימוי מסופים, העברת קבצים ותקשורת בין תוכניות, בצד מערך נרחב של מוצרי תקשורת רשתות. ברמת. היישום, ניתן להגיע לרמת שילוב גבוהה ביותר באמצעות כלי ההפעלה ההדדית (צח.זו8אשקסת:דאו) של דיגיטל. כלים אלה מאפשרים גישה למסדי נתונים זרים דרך מחשב אג/ ומערכת הפעלה 8אצ, ולהחליף נתונים ביניהם לבין מסדי 808 בצורה עקבית ואחידה. כך למשל, יבול יישום ₪58 לגשת ישירות למסדי הנתונים ,451 5] או 082, ולשוחח ישירות עם מרבית מסדי הנתונים הנפוצים תחת אזאש. מאחר שכל פרוייקט שילוב מערכות שונה מרעהו, קיימת חשיבות מברעת למבחר שירותי השילוב המוצעים. זהו כמובן אחד התחומים בהם יכול מערך השירות המבוסס של דיגיטל להביא תועלת רבה. דיגיטל ערוכה להפעיל בבל פרוייקט צוות תמיכה מנוסה שיסייע בתיכנון, פיתוח, מימוש, תחזוקה ובדיקה של מערכת המידע לאורך זמן. במידה ויש צורך בכך, דיגיטל ערובה גם ליטול אחריות בוללת לפרוייקט. שמירת אופציות פתוחות לעתיד על מנת לשמור על יתרונן התחרותי, מעדיפות החברות להשקיע בטבכנולוגיה הטובה ביותר הקיימת בשוק. מבחירה זו משתמעת אסטרטגיית טכנולוגיית מידע גמישה, המאפשרת להן, לא רק להעביר את יישומיהן הקיימים למצע מיחשוב משופר, אלא גם לשלב טכנולוגיה חדשה במערכת המידע הקיימת באורח עקבי ומסודר. ביצד איפוא יבולה דיגיטל לסייע בהקמת בסיס איתן לעתיד? מה שמבדיל באמת את דיגיטל מספקים אחרים בתעשיית המחשבים היא העובדה, שמוצריה תואמים את ארכיטקטורת %אא (507081 אסדד 6 וקא אאסצתטא) המבוססת על תקנים מחייבים, ולפיבך אינם מוגבלים לשילוב בסביבת דיגיטל בלבד. מקורם של תקנים אלה בגופי תקינה עצמאיים כגון א078/א,05%.150 ועוד, והם מגדירים את כללי השילוב הנוגעים לרשתות, מימשקי משתמש, מסדי נתונים ושפות פיתוח. בתחום מערכות ההפעלה בלבד הפגינה דיגיטל את מחוייבותה לתקנים עם פיתוחה של תוכנית מיוחדת ההופכת את פוא למערכת פתוחה באמצעות תוספת תאימות למיפרטי א051 ומפרטי אץס/א. אלא שדיגיטל אינה מסתפקת בעמידה בתקנים קיימים. במקביל היא תורמת באורח פעיל לתהליך גיבושם של מימשקים תיקניים חדשים בתחומים בהם טרם הוגדרו מימשקים ברורים. למעשה, מרבית המלצות התקן, שמקורן בגופים תעשייתיים, מכילות כיום חלקים מהצעות דיגיטל. במובן זה צועדת דיגיטל לקראת מערכות פתוחות באמת. באמצעות 5א מסוגלת דיגיטל לסייע לנהל ביעילות את סביבת הטכנולוגיה המעורבת, מרובת יצרנים, האופיינית לשנות התשעים. 5גא אינה מספקת רק את המסגרת לשילוב היישומים במערבת מידע אחידה, אלא גם מאפשרת שימוש בטכנולוגיות חומרה ותוכנה עתידיות תואמות תקנים חדשים. בך שומרת ארביטקטורת 8א של דיגיטל את כל אופציות העתיד שלכם פתוחות. |ואמ1ז 6מם 5 תסקקט5 תסנוגסו!קק4/ אזסעט6צ1 1 מדוע דיגיטל? בסביבה העסקית והטכנולוגית המשתנה, יכולות מערכות התפוקה אסח6טססא?) (65אז5ץ5 של דיגיטל לסייע בהתמודדות עם שלושה אתגרים עיקריים: ראשית, הן מאפשרות לאמץ אסטרטגייה של טבנולוגיות מידע המותאמת לקצב הצמיחה של החברה ולשינויים מבניים בה. שנית, הן עוזרות בייטוב השקעות של משאבי מיחשוב ומשפרות את פריון העבודה במחלקת מערבות המידע. שלישית, הן שומרות על השקעות קודמות, תוך שמירה על אופציות פתוחות לעתיד. יתרונה של סביבת מערכות התפוקה של דיגיטל בכך שאין היא מציעה רק תשובות הולמות לצרכים המרכזיים של מנהלי מערכות מידע ביום, אלא גם ערך מוסף רב-חשיבות לכל אחד מצרבים אלה. גמישות, פתיחות זיעילות בלבלית * קו מערכות אג//פאצ של דיגיטל מציעות לא רק רמת ביצועים גבוהה העומדת בדרישות היישומים התובעניים ביותר, אלא גם יכולת גידול הדרגתית מלאה מרמת השולחן בלפי מעלה ללא צורך בשבתוב תובנות. * ארביטקטורת עיבוד התנועות של דיגיטל לך6מס, מבטיחה לא רק את השלמות והמהימנות הדרושות ליישומיכם, אלא גם מאפשרת ביזור בכל רחבי הארגון, תוך שמירה על שליטה מירבית. + מערכות ושירותי דיגיטל לא רק מספקים אמינות חומרה ותוכנה עד לרמת אל-בשל מלאה אלא מציעים גם אפשרות לבחור את רמת הזמינות הדרושה ליישומיבם. סביבת ההב"ם של דיגיטל א60118810 לא רק מאפשרת לפתח ולתחזק בקלות את היישומים בארגון, אלא גם לשלב כלים מתוצרת דיגיטל וחברות אחרות למצע פיתוח יחיד עבור מערכות מטרה מרובות משתמשים. דיגיטל מספקת ללקוחות לא רק את רמת התמיכה הדרושה להצלחת הפרויקטים שלכם אלא גם מגוון עצום של מוצרים ושירותים לשילוב משאבי מיחשוב שונים החל במחשבים אישיים וכלה במערכות מרכזיות שברשותכם. ארביטקטורת 5גא של דיגיטל מאפשרת ללקוחות לא רק לתכנן ולהקים מערכת מידע אחידה ומשולבת, אלא גם לשלב בה טכנולוגיות עתידיות המתבססות על תקנים ענפיים חדשים. לסיכום, מערכות התפוקה של דיגיטל פותחו על מנת לסייע לכם להתמודד עם הטבנולוגיה החדשה, לשלוט בה בבטחון ולהסתגל אליה תוך ניצול הזדמנויות חדשות. משום כך מהוות מערכות התפוקה את הפתרון הגמיש, הכלכלי והפתוח ביותר אשר יסייע לכם לעמוד באתגרים העסקיים והטבנולוגיים של שנות התשעים. סויסק 60 זתסותקוט13 81091 (1006ט13) [60471004:ת1 5ת116אטן116800 ת68קסזטש (6קסזטם]) ]4ח10זגהז16ה1 הסנזגתסכס:) זתשוחקוגום [גזגקוקן [תג]ז זו ,גשח26) ,1 0ת6101-1.3 1213 ,5שתנקזס1 065 שטתסטג ,12 ,176 0 0 41 709 (22) 41+ אג)1616 ,593 422 אש ,1 41 709 (22) 41+ 6חסתק766 6אעטסאואמאטן 4% זחשוחקוטף= [בזגקוכן 11041 1274 ,5שז6ץנח 063 סט ,23 4 166₪ ,21 64 49 352+ שחסק166 8 49 352+ אג)166 פשאא,ותמוודטא תודד 3 זח6תזקוט5 [בצוקוכן הזו( 628 3506 ,43 הגג!בקסזטם ,9064 אס כ ,0 166₪ ,11 91 83 (30) 31+ שמסתק6 3 06 89 (30) 31+ אג)66ך צאשאסא 5 חסוזגזסק0:) זחשותקוטן = !גזנקוכ 9 250) 0958 ,22 ת6ו6ש6נת6ותוח. 2 אקס16 ,90 02 16 (2) 47+ 6חסהק616 5 23 30 (2) 47+ אג)16 ד ג1.0 |גקטוזס?] ותטמחקוט= [צזוקו ,זז 645 01165 1 10ה06ה:ת66זק :1 (ז63חב 9) 1 10116 ,660ת6] 6הגטכ ‏ את .טג 1.03 1000 ,9 ₪א166 ,51 80 65 (1) 351+ 6תסתק1616 9 655 (1) 351+ אג/166 אזא?9 5 חסוזגזסקזס;) זה6וחקונוף [גזוקוכן ]א 28034 ,72 זבה3ז5ג) [66 660 ,2 ₪ 1666 ,41/00 583 (1) 34+ שחסתקטו6" 4 88 734 (1) 34+ %ב)66 אפספשפ 8 וחשנחקווט1 [גוגקוכן ₪ז6טעס הט5 17289 ,6 ח16. ,0 אש16 ,80/00 733 (8) 46+ 6חסתק616 6 85 28 (8) 46+ אג/166 סאא. דוש 5///6 חסנוגזסיזס:) זח6וחקונוף: |גזוקוכן 1 12056008 8600 ,1 3556ז651תג!ז56) ,אזגק 6 ,0 825 166% ,11 21 801 (6)1 41+ שד 3 23 801 (1) 41+ אג)66 צמאאטד 5 שץעואזט 1 זהשחקוטו= [גזוקוכן .%ג50% ח6 531 |!, זא 13161 %36/, ,ץ6%0ש:6610!א ,78-80 0 ,ןטחג 191 2 6₪ש1 ,3407 174 (1) 90+ שחסמק6ו6 9 174 (1) 90+ אג)616 ואספ6אוא סמדואט 4 .20) ות6חקוטוף = [גזוקוכן ץב'/ [בח6קה1 ,אזג< [צוגקוכ 7 02 6% ,קתוג6 הערה: דיגיטל מאמינה בי המידע הכלול בפרסום זה נכון ליום פרסומו; מידע זה כפוף לשינויים ללא הודעה מראש, דיגיטל אינה אחראית לטעויות בלתי-מכוונות. (רשימת סימנים מוגנים) ,0 ₪10 ,א /-₪ ,וכ ,חכ ,1020 ,161 שת 6606 ,9000 א ,6000 ג ,4000 גאט ,אגש ,₪05 קסץ .5 חסווגוצא א >שחוו[136א 55שתו5ט3 [החסוזבתז16ה1 )0 5אזגות06גזז 6זג 3270 0תג ואמ טוג זסקזט) 6ח] ,סונוק וחס:) 6|קק, ]0 %זגוה6גזו ג 15 ח105חו6גואת תסוזג זסקזט<) 110105001 )0 אזבות306ז1 4 15-0000505 חסוזגחטט:] 6זצ'ו/50 חשקכ) שת )0 אזגתו406ז1 ב 05 ]ווסוא/5 0 6 ,107165ז0מג.- 1 ת6ונץ5 11141 )0 אזבוה>טגזו ג 35 ]א 05 סאמזו צאדאטסס וא דפטת 21 ) הסנזגזסק20) ות6והקונום:1 וגזוקוכ 565 ,2 קתח6זסצ] ז0016ת65/ ,3 ]פס 0 2334 4 133 766% ,01-0 69 (222) 43+ שחסמק16 9 01 69 (222) 43+ אג16666 ואעז0 1 4/4 ות6חקוגוף:1 [צזגקוכ] ]46:06 | 66 שג 1 - 1 זגגזופקות 1.61 (6169א1ח8 ) שזשש 1140 ,7 1% ,11 71 244 (2) 32+ 6חטמק6 0 75 242 (2) 32+ אג)66ך (600) 65007 דאמואקס ומטמפ צאדאטסס 179066 וחשמחקנטו=1 !גזוקוכ] 6>תגז'1 6 84 ,014116 זט ,136 .3 66תגז] , צָזום 91004 5 600 76% ,11 51 87 69 (1) 33+ שחסתק166 0 57 76 60 (1) 33+ אגושך אאאואאפם 5, חסנזגזסקס-) זת>הונון:1 [גזוקוכן 11014301 2970 ,99 [430419%6. ,0 א :166 ,66 96 76 45 45+ 6תסק166 1 17 45 45+ אג)66ך סאאא ץ() והחקוטף:1 [גווקוכ] טקנתטאץזוווא ,7 6וח6גוהץזווא ,16 אס 10 02201 ,24 122 166% ,41 434 (0) 358+ 6מסתק6 0 40 434 (0) 358+ אג)66ך מטאאץ 6 גז] זח6מזקוגון: [גוגקוכ. קז 91004 אט6מ6ז-) ח0ו%ג2) שג ,2 ,136 ₪ ,0 691 >16 ,11 51 87 69 (1) 33+ 6חסק1616 4 54 76 60 (33/)1+ >ג1661 צא וא 1 חח ) וחשוחקוגו: וגאו 1 6גזזבטט תש ,1 אזגק. :210 ,47 81/02 פס 1 ת6[:6תט1 8000 ,0 57 521 766% ,91-0 95 (89) 49+ שמטמק66ך 166% +49 )89( 95 91 10 0 רו .5 116125 )ח6וחקוגו:1 |גוגקוכ] גאוזו ,חטופפטטזגות/ 15125 ,32 5גוצצו/וא .1 226 א166" ,69 35 683 (1) 30+ 6חסםק160" 2 07 682 (1) 30+ אג)16 צאאסאטו 4 לֶגגאַתגו11 ות6וחקוגו1 [צזגקוכ 6 64 תג 1119 80429 1 .9 224 166% ,81 185/08 (1) 36+ 6חסק₪6ש1 4 181 (1) 6+ 1668 סא.ופאן 4 (1תג!16) והאחקוגו1 [גזגקוכ 41 זג!נו:) חס ,110% %זגק 7 תנוטטכ 3 16₪ ,33 54 38 (1) 353+ 6פסמק₪ך 9 42 38 (1) 353+ 166% .א 4 (1256) זם)מקוט |צוגאָו מס6מט[ 463011 , אטס]1 |גזוקָוכ] ,2033 צסט 0 בץו21ז-11 46120 ,3 342 צ166 ,22 32 59 (52) 972+ 6מסמק166. 5 42 54 (52) 972+ אג)1616 צןא ד ק5 וח>חקוטף:1 [גזגק סחג!1!% 20128 ,338 געחס!( גג 5 333 166% ,61 02 6 (2) 39+ 6מסמק16% 1 07 27/00 (2) 39+ 63 דאפואאתת 60 פאג צ+האטואואסס אגפקסאטת? הס פאסדד ופא 54 זה+מוקנטך !פוגקוכ 1/0 06 שג 1 - 1 :בג1ופק-9:מ-1 (6065א2ח3) שש 1140 מטנק .7 16 ,11 71 244 (2) 32+ 6מסתק1 0 75 242 (2) 32+ אג106 אד משאמדמקואסס .זא דו6וס פמנת דפטסאז מסושא55 הסץ 4 .20) את6מחקוטף |צווכן 1 6זסהתק א 64-66 ,קתי4כגו 201)/ 108668 0113 90[ הסנקַתג 6זגת!1 .1 918 16% ,91 77 935 (71) 44* 6מסמק-1 7 456 (71) 4++ 666 מאדא פסאמדמקועסס .וא דוסופ סאג 5אאסשמא אסץ 5א0דד6ואטואואסס ומד (6קסזט:1) זה+מוקנטך !ונקו 05 סז ,129 2 ₪ ב ,7 461 166% ,11 51 95 92 /33+ 6חסתק 4 34 65 93 33+ +ג160 אדא טאמ דמקואס0 וא שופ זא דפטסאנ 6אזאטדה)טא/וא אס 1 מ) ות>מוקנט4= [פוגקוכ 58 ח 1200 הז 2 ת606ת10 8000 צתג 6 ) ,0 09 42 (89) 49+ 6מסמק6 ד 7 96 42 (89) 49+ 661% מא דא טאמ דמקואס6 גג דוסום 1בתמפעת סאג אסדדו6טפת אסץ ,65חוקז10( 06 6מ6טג ,12 ,176 .0 1/0606 300 1-ו 1213 ורפ ,93 422 166% ,11 41 709 (22) 41+ 6תסתק66ך 0 41 709 (22) 41+ 16 א דא מא דמקואסס .זא דו6ום מא 1דד11ן סאג דאטואא 60 אסץ 5 ות6תקוטנ |פזופוכ] 06 שת 1 - 1 (3663ג3) אוו 1140 חזגוגק 11 ,7 1% ,11 71 244 (2) 32+ 6מסתק6%ך 0 75 242 (2 32+ אג66]"