איך להשיג יתרון תחרותי בשוק ההון

שנהב 2000 – מערכת לניהול פעילות כוללת בשוק ההון על שרת Alpha של דיגיטל. שנת הפרסום משוערת.

OCR (הסבר)
0 יב ל 2 נוי 2 0 . לג תרוו תחרותי , לחש ו ד בשוק ההון פתרון חכם עם יתרון תחרותי שנהב 2000 היא מערכת כוללת המיועדת לחברי בורסה וברוקרים מובילים. זוהי המערכת הראשונה הכוללת טיפול בקרנות, מסחר וסליקת ני''ע ישראליים וני''ע זרים במסגרת אינטגרטיבית אחת ומעניקה פתרון בכל רמות האירגון: מרמת המבצע, דרך יועץ ההשקעות, הסניף, הלקוח ועד ההנהלה. בלחיצת מקש ובזמן אמיתי שנהב 2000 מאפשרת לך להתעדכן בנעשה בבורסות בארץ ובעולס ולהגיב בהתאם. מנגנוני הפיקוח והבקרה של המערכת יאפשרו לך,להקטין את הסיכונים, לשפר את היעילות ובכך להגדיל את רווחיך ורווחי לקוחותיך, תוך מתן שירות טוב יותר. העושר הפונקציונאלי, הגמישות ומגוון סוגי הפעילויות אליהן מתאימה המערכת, מאפשרים לך להדגיש את היתרון התחרותי שלך. ואם הזכרנו 2000, שלא כמו המערכות הקיימות, שנהב 2000 ערוכה ומוכנה למעבר לשנות ה-2000. עוברים למסחר רציף שנהב 2000 היא המערכת הראשונה המספקת פתרון ממוחשב מלא לשיטת המסחר הרציף, מרמת חדר העסקאות ועד לפקיד ניייע בסניף. המערכת שולחת הוראות לבורסה באופן רציף ובזמן אמיתי. השילוב-עם בסיס הנתונים של האירגון, מאפשר ביצוע כל הבדיקות הנחוצות על פי נתוני הלקוח וסביבת המסחר בזמן מתן ההוראות. שנהב 2000 משדרת הוראות לבורסה באופן אוטומטט ' ובכך מיעלת את העבודה גם בכריים. המסכים המתעדכנים אוטומטית, משחררים את המבצעים מפעולות העדכון, ומעניקים עוד יתרון קבוע במסחר במשתנים. 4 הולכים על בטוח . בעזרת מנגנוני הפיקוח, הבקרה והשליטה האוטומטיים של המערכת, תוכל להקטין סיכונים ולהגדיל שליטה באופן משמעותי. המערכת מתריעה על פקיעת אופציות, מונעת חשיפה חריגה ופגיעה בתזרים המזומנים, ותומכת בקבלת החלטות לגבי מימוש אופציות, המרות, ניצול זכויות ועסקאות '"שורט". המערכת מבצעת מכלול בדיקות . בזמן אמת ומתריעה מפני חריגות מאשראי או אשראי לא מספק לצורך ביצוע העסקה. הפיקוח על מדיניות השקעות של לקוח או קרן, מתבצע אף הוא באופן אוטומטי ומיידי. המערכת בודקת את מבנה התיק או התשקיף ומתריעה במקרה של חריגה. מערכות אבטחת המידע והגיבויים מעניקות ביטחון מלא גם בכל הקשור לסודיות ואמינות הנתוניס במערכת. 2 להגדיל את העסקים בלי להגדיל את העסק שנהב 2000 היא המערכת הראשונה המסוגלת לטפל ולהציג תמונה מלאה ומשולבת של קרנות, מסחר וסליקה בני''ע ישראלים וני''ע זרים. המערכת מציגה לראשונה בד בבד גס טיפול בהנפקות כבנק מרכז או כבנק מזמין, תוך תמיכה בתהליך ההנפקה כולו. ב שנהב 2000 מאפשרת לנהל אוטומטית מספר רב של קרנות נאמנות במקביל, תוך תיקון שגיאות רטרואקטיבי אוטומטי, מה שהופך אותה למערכת הראשונה העונה על דרישות החוק. הניהול האוטומטי תוך בקרה ודיווח מלא אחר התאמת הפעילות למדיניות הקרן, מבטיח כי הקרן לא תחרוג ממחויבותיה. שנהב 2000 מאפשרת ניהול מודלים מורכבים של גביית עמלות, תוך בדיקת מרכזי פעילות ומתן אומדן לגבי הנחות ועמלות, ובכך מאפשרת מתן שירות טוב יותר. יעילות עד הפרט האחרון שנהב 2000 היא מערכת 01008 80% מלאה הכוללת מעקב, שליטה ובקרה אוטומטיים עד הפרט האחרון. מערכת הנהחייש והסליקה מאפשרת חזרה מיידית לפעולות שבוצעו בעבר ותיקון רטרואקטיבי הטיפול האוטומטי באקסים מציע לראשונה הצגה ותיקון מיידי של כל הנתונים. המערכת מאפשרת משיכת נתונים ממאגרי מידע חיצוניים על הנעשה : בבורסָות בישראל ובעולם, ומאפשרת לך להתעדכן ולתת שירות טוב ואמין יותר. בעורת שנהב 2000 תוכל לבצע העברות פנימיות של ניייע ברמת תיק או חלקי תיק, העברות לחברי בורטה חיצוניים וטיפול אוטמטי יחודי בפרוקטי. יתרונות נוספים, כמו: הגמישות בהפקת דוחות על פי כל חתך נתון, העדכון היומי האוטומטי עס אפשרות לייצוג קשרים מורכבים בין לקוחות, יהפכו בקלות ליתרונות שלך ושל לקוחותיך. טכנולוגיה עם ערך מוסף שנהב 2000 פותחה בטכנולוגיה מתקדמת: ארכיטקטורת לקוח/שרת מלאה, ממשק חלונאי מלא על בסיס 95 פעוססחו/, ומסד נתונים רלציוני מתקדם מסוג-0180!6. המערכת מאפשרת תקשורת בומן אמת לבורסות באר> ובעולם. שרת ה- 4חכן1/ של דיגיטל מספק תשתית אמינה, מהירה וחזקה והוא השרת הראשון המאפשר חופש בחירה בין מערכות ההפעלה הפתוחות המתקדמות של היום. שרת ה-8חס|/ ממתן לשדרוג והרחבה בהתאם לצרכי האירגון, תוך שמירה על ההשקעה הראשונית. מגוון הפעולות שתוכל לבצע באמצעות הטכנולוגיה המתקדמת של דיגיטל וא-סופט שוקי הוןשיאפשר לך להרחיב את תחומי הפעילות הנדרשים לקבלת יתרון תחרותי בשוק ההון, עכשיו ובעתיד. א-סופט ודיגיטל: מחוייבות למצויינות א-סופט שוקי הון מצטיינת במומחיות בשוק ההון, במובילות טכנולוגית ובנסיון מוצלח של יישוס מערכות מיחשוב אצל גופים מובילים בשוק ההון באר> ובעולס. דיגיטל היא חברה בין לאומית שנמצאת בחזית טכנולוגית המיחשוב כבר שלושים שנה בעולם ועשריס שנה בישראל. יותר מ-170,000-מערכות 8ח0!/ נמצאות בשימוש פמעט בכל פלח שוק אפשרי, מהן למעלה מ-2800 אצל לקוחות דיגיטל בישלאל. הידע והנסיון המצטבר של דיגיטל וא-סופט שוקי הון מבטיחים שירות יעיל ואמין עם גב חזק, כדי שתוכל להיות תמיד לפני כולם. של דיגיטר רשימת מודולים בשנהב 2000 ₪ ניהול אינדקס ניי'ע טיפול בכל המידע הרלוונטי לניייע לסוגיהם. מודול לקוחות כלל המידע וההסכמים של כל לקוח. מודול שיווק מידע ואיחזור פעילויות מול לקוחות פוטנציאליים. מודול מסחר טיפול בשלבי וסוגי המסחר השונים מול הבורסה. כולל מסחר רציף ומעויף. מודול 5% ניהול אוטומטי של מועדי אקס. טיפול בני''ע זרים כל הפעילויות הנדרשות לצורך ניהול ניייע זרים. מודול 011166 280% ביצוע פעילויית הסליקה והנהייח הנדרשות. מודול קרנות נאמנות טיפול בקרנות נאמנות. מודול הנפקות בנק מרכו, הזמנות בהנפקות. מודול מידע בורסאי הצגת כל המידע המגיע מהבורסה. מודול ''קו 300 -הצגה ב-8086 של מידע המגיע מזירות המסחר בבורסה באמצעות ייקו 300. ספ .סדן 6ד2ז אההגוו וגדוקה6 95 "5 2 ו 7 - ו -- .סדוןפדאץאהגו וזוסהס -. דיגיטל אקויפמנט (דק) בע''מ .א-סופט שוקי הון (1995) בע'/מ בית דיגיטל, ת.ד. 2033 הרצליה 46120 טל.09-9593333 | > | נחמני 7 תל-אביב 61293 טל. 03-5257550- ₪