ההזדמנות שלך מתחילה בדיוק כשהשנה נגמרת

ממעט התקציב של סוף השנה אתה יכול לקבל הרבה. התקשר עכשיו אל קומסק – המפיץ המורשה של דיגיטל ותהנה מפתרונות איחסון מודולריים במחירים מיוחדים. דיסקים, כוננים, ספריות ומערכות Raid בטכנולוגיית Ultra SCSI

OCR (הסבר)
הכל אפשרי מבצע סוף השנה: ההזדמגות. שלב מתח יל ן 1 בדיוק כלכשהשנה נגמו ית ממעט התקציב של סוף השנה אתה יכול לקבל הרבה. התקשר עכשיו אל קואסק - המפיץ המורשה של דיגיטל ותהנה מפתרונות איחסון מודולריים במחירים מיוחדים: דיסקים, כוננים, ספריות ומערכות 0 בטכנולוגיית !565 טזזוט * התאמה מלאה לכל סביבות המיחשוב- סא דא ,501 ,זא ,, זג יח סזק , אזז5 קם * ""יהחלפה חמה" - שמוסק8צו5 ₪101 * שירות מעולה ואחריות של דיגיטל באתר הלקוח. איחסון של דיגיטל . דיסקים 5051 6שו/ גזו!( בקיבולת - 4.305 ו- 908 דיסק במארז מסוכך למניעת הפרעות סביבתיות מהירות סיבוב - מוסז 7200 קצב העברה - עד 40/8 זמן חיפוש ממוצע - 818 דיסקים 46:/ טזו! 1.08 ₪ 2 203 ₪( שירות דיגיטל באתר הלקות כונני גיבוי ממשפחת זפ כונני גיבוי חיצוניים בטכנולוגיית 011 המובילה בעולם ב. קיבולת - עד 7008 בדחיסה קצב העברה - עד 1808 בשעה . מערכת חיפוש מהירה המתאימה במיוחד לפעולות 661016 ו-ותפון . שירות דיגיטל באתר הלקוח ספריות גיבוי ממשפחת זפ . ספריות גיבוי חדשות בקיבולת של עד 70008 בטכנולוגיית ₪17 ב. אפשרויות לחיבור כונן נוסף בתוך הספריה להכפלת הביצועים והשרידות קצב העברה - עד 1008 בשניה . שירות דיגיטל באתר הלקוח מערכות ₪04 בטכנולוגיית 5651 66:/ סזווט . מתאים לכל סביבות העבודה: סוסא ,דא ,501 ,181 , 1גידו0זס,.א50 שג . שרידות מלאה לבקרים, ספקים, מאווררים ודיסקים בקרים כפולים לשיפור הביצועים (8066ז 6שו6/461צו1ס/) . קיבולת של עשרות 08 עד מספר 78 . עובדות בטכנולוגיית 5051 66ג/ 8ש!/1 בשני הכווניס: מבקר ה-6ו₪3 למחשב והן לכוון הדיסקים עד 1/0 24000 לשנייה במערכות ה-6פתט6וה= קצב העברה של עד 18א56 לשניה במערכות ה-ספוחטוח . שירות דיגיטל באתר הלקוח 0 | רח' יגיע כפיים 21 ג', קרית אריה, פתח תקוה 49130 טל. 03-9234848 פקס. 03-9230020 ליויאל הוס 8פפ