פתח לך חלון להבנת טכנולוגיית המידע.

אגף ההדרכה של "דיגיטל ישראל" מאפשר לך לבנות לעצמך תכנית הכשרה לתפעול יעיל, פורה וטוב יותר של מערכות המחשוב שברשותך.

OCR (הסבר)
פתח לך חלון להבנת טכנולוגיית המירע ור ה ו מ ז . 8 ו ייק - | 44 5 ג וני ל = 2 / ו - - 1 | הנדסת תובגה מערכוה || ניהול מידע |] אגף ההדרכה של דיגיטל. פתח לך חלון להבנת טכנולוגיית המידע. אגף ההדרכה של יידיגיטל ישראליי מאפשר לך לבנות לעצמך תכנית הכשרה לתפעול יעיל, פורה וטוב יותר של מערכות המחשוב שברשותך. כמות ומגוון הקורסיס המוצעים, מקנים לך את היכולת לבחור בתחום התמחות שתרצה, בזמן שנוח לך ובכל דרגת קושי. הקורסיס המוצעיסם הם באיכות וברמה מן הגבוהיס ביותר שבנמצא ומבוססיס על מספר תכניות עיקריות: * אומצ/אג/ * אופדוט/אואט + בית הספר לרשתות ולתקשורת * מערכות ניהול מידע * תחנות עבודה * המשרד הממוחשב * הנדסת תכנה יידיגיטל ישראליי מאפשרת לך ללמוד מן הנסיון שנרכש במאות אלפי קורסיס שערכה חברת האס בכל רחבי העולם. וזה היתרון הגדול בלהיות שייך לאחת החברות הגדולות בעולס ולהביא לישראל את הקורסים החדשניים ביותר. קורסים סטנדרטיים אס ברצונך לדעת טוב יותר לתפעל את מערכות ה-פושע/אגש, או את מערכות ה-אואדוט/אואט, אס ברצונך להבין יותר ברשתות ותקשורת, במערכות ניהול מידע, בתחנות עבודה, במשרד הממוחשב או בהנדסת תכנה, הקורסים הנלמדים אצלנו באופן סטנדרטי הס הפתרון בשבילך. הס מתבצעיס במרכז ההדרכה שלנו לפי תכנית קבועה מראש. בכל אחד מהס תוכל לרכוש את הידע הנחוץ, תקבל ערכה מיוחדת אשר תשמש אותך במשך הקורס ולאחריו, לרשותך יעמדו משאבי מחשוב המאפשרים לך לתרגל את החומר הנלמד. הכל באוירה חמה ונוחה, במתקניס מודרנלים המאפשרים לימוד ברמה גבוהה. 777 0000000085 ו .רו קווסים התפורים לצרכיך וקורסים ללימוד עצמי תוכל להזמין ולהרכיב לך קורסיס התפורים בדיוק לצרכיך, תוכל לקבל יעוץ בבניית תכניות הדרכה לעובדיך עייפ צרכים מוגדרים מראש ותפקידים בכל הרמות. לכל עובד אפשר להתאים קורס בהתאם לתפקידו ולרמה אליה הוא מעוניין להתקדם. את הידע שנרכש בקורסים אלה, ניתן להרתיב עייי רכישת קורסים ללימוד עצמי, וניתן להשתתף בסמינרים בנושאי טכנולוגלית המידע: ניהול מעבדי נתוני; סימולציה; תקשורת; בינה מלאכותית ; ניהול ו*ליצור בעזרת מחשב. מסלולי הכשרה לרמות שונות של טכנולוגיות מידע באירגון כמות ומגוון הקורסים מאפשרים לבנות מסלולי הכשרה שבהם יתמחו אנשיס ברמות שונות, על פי עיסוקיהם באירגון בשטח מערכות וטכנולוגיית המידע. תכניות הכשרה אלה נבנו בצורה מודולרית ומאפשרות גמישות מירבית. בסיומם, יקבלו התלמידיס תעודות גמר למסלול המתאים. לכל קורס נקודות צבירה מוגדרות כשס שלכל מסלול נקודות צבירה משלו. מסלולי הכשרה אלה מיועדים כאמור, להביא להתמחות מקצועית גדולה לותר במערכות דיגיטל ולשיפור פרטים נוספיס ניתן לקבל במרכז התפוקה מהס. ההדרכה - מרכז להתמחות והעשרה בטכנולוגיית המידע, ת.ד. 2033 הרצליה 46120, טלי 052-593373. גיטל ישראל - אגף ההדרכה, פותחים לך חלון לטכנולוגיית המידע. = ו ות"