אנשים ומחשבים – Unix mag

המגזין למערכות פתוחות ותחנות עבודה

OCR (הסבר)
ת.ד. 116% ת"א 61116 ו ם טל. 03-295145 פקס. 03-295144 ₪ 5 דטקו/ןכ60 8 = וקסשק 5 חו 5ו6/2הוא אואע זפקוז פחז 4 :6 61116 061ז5] וצה |סד 11616 פכק , סומסעשח;דטקואס6 ₪ | | 1% המגזין למערכות פתוחות ותחנות עבודה כל פחרונות ה-אואש מלספק גדול אחדי ₪ הספקה, התקנה ותמיכה מלאה בכל סוגי ה-אזאט - 58/84 אצ ו-א]א0 560. ₪ תמיכה מלאה ב-10118 ו-5/ספאזץ-5א (בעברית!). ₪ קישוריות מלאה למערכות חיצוניות. ₪ צוות תמיכה יעודי גדול ומנוסה. בדבר פרטים נוספים |] ₪ זה ₪ אנא פנו למח' מערכות טל. 03-7516879 4 מנצח על שילוב במי 2 חיש "הקצמ חק עם ספפ>אטד ההחלטה קלה: * 0סשאטד - סטנדרט ה-0ד01 שאומצ עייי ארגון הספקיםס 41אסוז4אתםדאו אואש. + 0סםאשד מאפשר בחירה מתוך יותר מ-20 פלטפורמות חומרה ויותר מ-9 מערכות הפעלה. * 0סםאשד מאיץ תפוקת טרנזקציות עד % על חומרה קיימת, בלי כל פגיעה בזמני התגובה של המערכת. * 0ספאעשד מאחד מסדי נתונים רבים ליישוס אחד, תוך שלמות נתוניס מובטחת עייי תמיכה בתקני א=פס/א. * 0סםאטד מספק שליטה מרכצית על כל המחשביס ברשת אחת. מביאה לישראל את 0פשאטד של 05: מוניטור ה-0 בסביבת שרת /לקוח. 0 מספק לתוכניתני יישומים בסביבת שרת /לקוח תשתית פשוטה, תוך תמיכה בכל רשתות התקשורת ופלטפורמות החומרה בתחום אואש. 0 תומך גם בתחנת עבודה 56 כלקוח, וגם במחשב יבמ מרכזי כשרת, ליישומים תחת אואש. ממשק ההתקשרות ל-0סםאטד מאפשר גישה מכל תוכנית יישומית. 0ש אוד - המוצר המוביל מסוגו בעולם ה-אואט - מוצר מבית טוב: - 108 ₪ ₪0 | ואםדפצ5 אואט, המקור למערכות הפעלה ובעלת הזכויות על השם יאואש". 5 ל (: יש | כ א ב ב 2 לפרטים נוספים על ספפאטז, התקשר לעמירם מרקוס ב-55% טל. 03-775111, פקס. 03-773334 , רח" הירדן 29 רמת -גן פל שמות החברות והמוצרים הם שמות רשומים של בעליהם. הכנם לעולם הומערכות הבתוחות עם 6 זט הפתרון היחידי לפיתוח תוכנה בתפיסות ה- 5187888 אשקס וה- תשדא0910 081807 מבוסס על 3-50 1580/ג כלי 2/455) סדנת הכרות מתקיימת בכל יום שלישי (כמעט) במשרדי 081 בדרך השלום 7, תל-אביב הרשמה אצל;: אילן או אריה הטל: 03-6952381 שת חומ השרוו שו כ הרפכ הח 000 ₪ סאה םד 55 ז5צ5 א=;6 ₪ 3 או.אס.טי. אופן סיסטמס טכנולוג'י בע"מ ₪ 4 0-ה רש םב = --ב--....-.. דרך השלום 7, תל-אביב 67892, טל': 1, פקס': 03-6950087 4 972-3-6050087 .א גת , 972-3-6952381 .חח .15.51 ,67892 עגג/-1ד ,030 סופד 7 תוכן ה/נייניס המעבר ל-א1א ממערכות קנייניות - ז*ו מנדל, ערן לסר . /-.-. מדריך נבוכים למגוון מערכות ה-א%]א0₪ *........ ל סביבת עיבוד מבוזרת - צבי ברונר -..:,................ שימושי א!]א!(! בטכנולוגיית ה-6ק - קובי גובר ג אאא 4+ א עברית בקוד מקור לשפת דור רביעי וסביבת פיתוח יוניפייס .-..-... מערכות מינהליות מבוססות א1א1 - ד"ר אהרון ידין 4 אואט למערכות ומן אמת - המל 96 ++,,ו,.,'רגד'.'ווי'י'יוא. מיחשוב תהליך הרישום והקליטה של עולים בנתב"ג - יהודה כהן . . 5 - הפטיש והאיזמל של מהנדס התוכנה - ג'קי רומנו . .-..... ניהול מערך המסחר עם מחשבי אואע -............ 55.8 ה כמסוף של או - אב של =.א*,%+) 34.ג%4.: ו:9%:.. מעוכת: אנשים ומחשבים, פינסקר 64, ת"א, טל' 03-295145. עורך אחראי: | ישראל פלד. הפקה: דליה פלד, מו"ל בע"מ. העורך: משה שלו. מרכזת המערכת: דלית סוחה. פרסום: פניה כתר, יהודית שמיר. 29 . 36 - תחנות עבודה מבוססות 64 ביט - ת'אוריה או מציאות! מאת: איתן נאור, מהנדס מערכות, 15 מערכות מיחשוב ומדידה לקוחות רבים העומדים בפני רכישת תחנת עבודה מבוססת 1!56א, עומדים נבוכים בפני ההבטחה הגלומה במעבדי 64 ביט. הצגתם של מעבדים בארכיטקטורה זו מעוררת אצל הלקוחות שאלות כמו: האם טכנולוגיה זו דרושה לנוז האם היא מספקת לנו ביצועים שאין לנו כיוסו כמה צריך לעלות לנו השימוש בטכנולוגיה זוז והאם בכלל ניתן לנצל את היכולות התיאורטיות של מעבדים אלה בעתיד הנראה לעיןז בכדי לענות על שאלות אלו, עלינו להבין את המסתתר מאחורי מעבדי ה-156א המשווקיס היוס תחת הכותרת "ארכיטקטורת 2 ביט". ניתן להגדיר שלושה ממדים הנוגעים לפעילויות 32 ביט: טיפול בהּזגּכ, ניהול זיכרון אמיתי (1אח) וניהול זיכרון ווירטואלי, ארכיטקטורת 32 ביט מאפשרת למספרים מסוג ז686זח! לנוע בטווח של מינוס 2 מיליארד לפלוס 2 מיליארד. כמו כן, מאפשרת ארכיטקטורה זו ניהול זאכרון אמיתי ומדומה בגודל 4 גיגבייט (ובדיוק 4,294,967,295 בתים). חשבון של שלמים (5ז686זח!) מטופל היטב בארכיטקטורה זו בעזרת משתנים מסוג 4*ז686זח!. עבור חישובים הדורשים טווח מספרים גדול יותר, מקובל השימוש בחשבון של מספרים צפים (זחוס: אַחוז8ס[=) תוך שימוש במילה כפולה (64 ביט), שירות הנתמך על-ידי כל מעבדי ה-56!₪ 32 ביט, הקיימים בשוק. ארכיטקטורת 32 ביט מאפשרת גישה ל-4 גיגבייט של זיכרון אמיתי. האס זה מספיקז שאלה זו משנית בחשיבותה, השאלה העיקרית היא האם הלקוח יכול להרשות לעצמו לרכוש כמות כזו של זיכרון לתחנת העבודה שלוז אס ניקח בחשבון שמחיר הזיכרון הוא בממוצע 100+ למ"ב, הרי שלציודה של תחנת עבודה בכמות זיכרון של 4 גיגבייט, ידרשו כ"400,000 , מחיר לא ריאלי לכל הדעות. יתר על כן, גם אס הלקוח מריץ אפליקציה עתירת זיכרון שכזו והוא מוכן לעמוד בעלות האסטרונומית, הרי שהחסם הופך להיות הספקים עצמם. אין כיום (וגם לא בעתיד הנראה לעין) תחנת עבודה (גם לא כזו המבוססת על מעבד 64 ביט) המאפשרת חיבור פיזי של זיכרון אמיתי בסדרי גודל כאלה. מכאן ברור הוא כי לא קיימת האפשרות הטכנית אצל הספקים וכי אין ביכולתם הכספית של הלקוחות לנצל את מלוא יכולת הזיכרון האמיתי, המוענקת להם כבר היום על-ידי מעבדי 32 ביט. אם בודקים את נושא הזכרון המדומה (8ח!4001655/ עזסוח6!א [הטזזו/), מוצאים כי ארכיטקטורת 32 ביט מאפשרת ניהול מרחב כתובות אפשרי של 4 גיגבייט. מרבית האפליקציות ה"רצות" בסביבת תחנות עבודה זקוקות לפחות מ-100 מב זיכרון מדומה ומכיוון שארכיטקטורת 32 ביט מציעה זיכרון מדומה אפשרי הגדול פי 40, קשה מאוד למצוא אפליקציה על תחנת עבודה שחסם זה מהווה מגבלה עבורה. יתר על כן, גם מעבדי ה-64 ביט אינם מנצלים את כל הביטים העומדים לרשותם. מרביתם מנצלים בין 43 ל-48 ביטים בלבד, לצרכי אַח/400:655 עזסוח6!א |אטזזוש. לכן, אם זיכרון אינו מהווה מגבלה, האס מהירות המעבד היא הגורם המכריעז האם אפליקציה הרצה בארכיטקטורת 32 ביט תרוץ מהר יותר בארכיטקטורת 64 ביט? התשובה היא, לא !ו ולא זו בלבד אלא שברוב המקרים היא אף תרוץ לאט יותרוו! הסיבה לכך נעוצה בתופעה הנקראת חסוזְגּזחסְחחַאַָ3ז] 6ח686. כאשר המעבד תומך באורך מילה של 64 ביט בזיכרון המממון, והאפליקציה עושה שימוש ב-32 ביט בלבד, הרי ש-32 ביט בכל מילה נותרים ללא שימוש, דבר הגורם לפרגמנטציה של זיכרון המטמון ולירידה בביצועים. כדי שנוכל לנצל את היכולות הטמונות בארכיטקטורת 64 ביט עלינו, אם כן, להסב במלואן את כל האפליקציות הקיימות, לארכיטקטורת 64 ביט. הסבה זו צריכה להתבצע בסביבת מערכת הפעלה התומכת ב-64 ביט ובעזרת כלי תוכנה (מהדרים, ספריות, כלי פיתוח) התומכים בייצור קוד 64 ביט. מערכת הפעלה וכלים שכאלה אינם קיימים בשוק, והערכות אופטימיות מדברות על הרבעון השלישי של 1995, לכל המוקדם. המסקנה היא שלא צפויים יישומים זמינים, המנצלים במלואה ארכיטקטורה זו, בעתיד הנראה לעין. ההיסטוריה מוכיחה שתהליך של הסבה מסיבית של מוצרים לארכיטקטורות חומרה חדשות, כרוך בעלויות הסבה גבוהות ליצרני התוכנה ולכן יהיו מוצריסם אלה יקרים באופן משמעותי מה-8356 ||5%8ח1 הקיים. המצב דה פקטו הוא, שרוב מעבדי ה-₪156 הקיימים בשוק תחת הכותרת "מעבדי 32 ביט" מציעים פונקציונליות מורחבת החופפת בתחומים רבים את היכולות התיאורטיות הטמונות בארכיטקטורת 64 ביט. בעיקר נכון הדבר לגבי יכולת 8ח!ו007655 משופרת (מעבר ל-32 ביט), ניצול של 5ְז9ק 2868 |[ של 64 ביט, ומתן ביצועים משופרים במהירויות שעון נמוכות יותר. יכולות אלו מאפשרות יכולת גידול משמעותית, הן בתחום ניהול הזיכרון והן בתחום הביצועים, היוס ועכשיו, לכל היישומים הזקוקים לכך. לסיכום, השאלות והתשובות שניתנו להן במאמר זה חושפות את הבעייתיות הגדולה באימוץ טכנולוגית 64 ביט, היוס ובעתיד הנראה לעין, חשוב לזכור כי כאשר יצרני החומרה מדברים על ארכיטקטורת 64 ביט אין להסתפק בהגדרת המעבד המרכזי, הגורם החשוב ביותר ללקוחות הוא סביבת העבודה השלמה בה "חי" ופועל המעבד. כל מרכיבי הסביבה (יכולת חיבור זיכרון, מערכת ההפעלה, מהדרים וכלי פיתוח, מאגר יישומים זמיניס וכו') צריכיס לתמוך בארכיטקטורה זו כדי שתחנת העבודה הרלוונטית תעבוד בארכיטקטורה של 64 ביט. ניתן, אם כן, לומר כי התשובה לשאלה הגלומה בנושא המאמר, היא שסביבת 64 ביט היא עדיין ברובה תיאוריה עבור לקוחות תחנות העבודה. א וו קהתתתהקוקת וסנ הוכהככסקמוסכתוהווקמוהנכר תוחפ ד כנס 93א1א במסגות תערוכת אננו-טק, 2-3 במוס 93 המעבר ל-א01 ממערכות קנייניות אנשרי ובעיקר כדאי ברא:יון לקראת כנס 93א1א) מתאר גיל שויד, ממקימי חברת הל'וגרס, את הקשיים העיקריים מהם יש להזהר בעת הסבה לסביבת אואחט מאת: זיו מנדל, ערן לסר בעידן המערכות הפתוחות צריכים ביחידות המחשב להתחשב גם בהשקעות הקיימות במערכות על מערכות הפעלה קנייניות. המעבר למערכת פתוחה מתבצע על ידי פיתוח מערכות חדשות על מחשבי אוא(, שילוב המערכות הקיימות עם המערכות החדשות והסבה של מערכות למחשבי אוא!!. לקראת כנס 3 נפגשנו עם גיל שויד מחברת הליוגרם, ש"עושה זאת" כבר עשר שנים, על מנת לשמוע מניסיונו את הקשיים והיתרונות במעבר להסבת מערכות למחשבי א!א. במסגרת וה57516 אהחוסום כרטיס הפקס הראשון למערכות אואט - אישור משרד התקשורת 77-4312-0-601 כנס 93א1א1!1 ב-2-3 במרס 93 יעביר גיל שויד הרצאה בנושא. גיל שויד עוסק בתחוס ה-א1א1 מזה כ-10 שנים, בהן למד להכיר וללוות את מרבית גרסאות א1א1! ופיתוחן. גיל צבר ניסיון רב ב-15 41 אאש דַא1- א!אנ במספר פרויקטי פיתוח של גרעין (51א אש א) מערכת ההפעלה. בנוסף לכך, עסק גיל בפיתוח מגוון של פרויקטים בתחומי החלונאות, התקשורת, 0455₪, מערכות מקביליות ומבוזרות ומערכות תוכנה רב תחומיות. בשנה האחרונה הצטרף למקימי חברת הליוגרס בע"מ, בה הוא משמש כמנהל מחלקת התוכנה. (המשך בעמוד 8) הר טוף סוף תוכל לשלוח פקס ממסוף ה-אואט שלך (386/486 בערוצי 54 5ו), ישירות ממעבד התמלילים, או הגליון האלקטרוני שלך... ומבלי לקום מהכסא. אהַתופיס מבית סַזהּספיפִיס משתלב מיידית עם כל אפליקציה קיימת. הוא מאפשר משלוח חד או רב-ערוצי (עד 4) תוך עבודה ברקע, ללא הפרעה למשימות השוטפות של המחשב. עם אאּסּחֶיס תוכל לתכנן גם משלוח עתידי של פקסים בכל שעה משעות היום הנוחה לךן אהחופָיסם מבטיח איכות מעולה לפקס המתקבל, כוללגרפיקה וכתב יד ביגדנהקאָ ! ליגד מידע טכני בע"מ רח' אפעל 17, קרית אריה, פתח תקוה 49511 טל. 03-9243555, פקס. 03:9243132 הנשלחים באמצעות סקנר. טנא אלי אתה צריך רשת תקעשורת אמינה עם גיבוי מוחלט של המקצוענים בתקעוורת מחעבים " 1 מקום. בעידן בו הרשת היא עוצמת המיחשוב א וו ויווצסי) ווו1 או אא 1 וצ ווו1+ אינך יכול להרשות לעצמך כשל הרשת, אתה חייב רשת תקשורת בעלת יתירות גבוהה. נטקום מציעה גמישות, יתירות גבוהה, גיבוי, תיחול אוטומטי ובקרה מלאה לרשת תקשורת. לך היא מציעה ניצול מלא של משאבים וזמן עבודה. == 777כ)-1%6// נטקום בע"מ. בית אקרשטיין, רח' מדינת היהודים 103 ת.ד. 12189 הרצליה 46766, = - הַח1ל' 7 71 עו 27 פקס: 543089- גליקמן נטלר מייזלר חברת הליוגרם בע"מ מתמחה במערכות תוכנה בסביבות אואע. במסגרת הפרויקטים הנעשים בתברה, משמשת הליוגרם כגוף פיתוח עבור חברת תוכנה אמריקאית בתחום ה-סשאוזסא1 גוחםדהוא, במסגרתו הסבה מערכת תוכנה גדולה מ-15א צ ל-א1א1!. החברה מונה היום 9 אנשים. עלויות תחזוקה גבוהות ש: מדוע להעביר מערכות קיימות למערכות כתוחות1 ת: להעברת מערכות קיימות למערכות פתוחות שלושה גורמים עיקריים: עלויות תחזוקת מערכות החומרה הקנייניות הולכות וגדלות. קצב התחדשותן והתעדכנותן איטי וההשקעה בעדכוניסם (חמרה ותכנה) הופכת ללא-כדאית עקב אורך החיים הקצר הצפוי לה וחוסר הגידול בשווקיס הפוטנציאליים. במקרים רביס עלות הסבת המערכת ועלות חומרה חדשה יחדיו זולות ממחיר תחזוקת המערכת הקניינית (צאג דש!|חקסאק). דרישה לביצועים גבוהיס יותר הניתניס להשגה ביתר קלות במערכות פתוחות ותחרותיות ו"מודרניזציה" של מערכות (לדוגמא: מעבר לחלונות). כל מערכת תוכנה בכל ארגון נדרשת להתפתח ולהתקשר ליישומיס ולמערכות נוספות. מעבר למערכות פתוחות מאפשר להשיג אחידות בפיתוח מערכות חדשות ומאפשר להגיע לרמת תקשור גבוהה בין מערכות שונות. בנוסף לסיבות שנמנו לעיל, עס המעבר למערכת אואש, המאפשרת אחידות וסטנדרטיזציה בין-תחומית, מושגות מטרות נוספות כדוגמת ניוד טוב יותר של כוח האדם בין המערכות השונות, צמצוס ההשקעה בהכשרת כוח האדם לסביבות וליישומים נפרדים, פתיחת המערכות בארגון לתחרות בין ספקי החומרה וספקי התוכנה והפתרונות ויכולת התאמה גדולה בין הביצועיס הנדרשים למערכות הקיימות בשוק (ג6א5121- ד101א). ש: מהו הניסיון שלך במעבר של אפליקציות ממערכות קנייניות למערכות פתוחות! ת: מזה עשר שנים שאני מצוי בעולם ה-או1א, במהלכן "נתקלתי" בהסבת אפליקציות רבות, כמעט מכל סביבה אפשרית ל-א1א11. בשנתיים האחרונות שימשתי כיוע וכמנהל לצוותיס שהסבו מערכות מורכבות בנות מאות אלפי שורות קוד מ-15א צ ל-א1א!1. מערכות אלו הקיפו מגוון רחב של תחומים: החל מ-5אם צןאכ שסשועמס ו-שואוד .1השא, דרך ממשק אדם-מכונה חלונאי ואלפא נומרי, וכלה בעיבוד נתונים ומערכות מסדי נתונים. ש: מהס הקשיים שנתקלת בהס במעבר ובהסבה למערכות פתוחות1 ת: הקשיים העיקריים בהסבה למערכות פתוחות נובעים ממספר סיבות: שימוש בהרחבות ייחודיות בתוכנות סטנדרטיות (לדוגמא ב-5!אצ קיימים 5א510א16א₪ לא סטנדרטיים לתחביר שפת 6). שימוש בתכונות ספציפיות למערכת (תוכנה או חומרה) כבסיס לתפיסת מערכת. שימושים כאלה הופכים את המערכת המוסבת למערכת "לא טבעית" בסביבתה החדשה. שימוש נבון יותר במערכת אוא1 מאפשר לממש כמעט כל ממשק או תכונה שבהן נתקלתי במערכות קנייניות. פסיכולוגיית הארגון המעביר, והקושי להסתגל לשינוייס מהוויסם את המכשול העיקרי. בנקודה זו חשובה תמיכה מקצועית וניהולית אינטנסיבית. ש: האס השתמשתם בכלים ממוחשבים שעזרו לכם בהסבהן ת: בהסבת התוכנה קיים שימוש בכלים ממוחשבים שונים: כלי 6455 כלליים העוזרים לתחזק, לנתח ולהסב את התוכנה. כלי אמולציה לסביבה הקניינית. כלים אלה מאפשרים לדמות את סביבת העבודה הקניינית על מערכת ה-אואנו, ובכך לזרז את תהליך המעבר. אנו השתמשנו בכלים כאלה להסבה מ-פואע ל-אואש. ש: האס פיתחתם כלים שלכם שעזרו בהסבהן ת: מעבר לכלי ה-65₪ האופייניים לכל ארגון, פיתחנו כלים המסבים באופן אוטומטי בין קבצי מקור מ-5-6/ ל-6 סטנדרטי. כתיבת כלים כאלה היא דבר קל וטבעי בסביבת א1א/ו, בשל הכליס הגמישים המצויים בכל מערכת אואש. כמו כן פיתחנו ספריות תואמות למגוון ממשקים קנייניים ב-5ואצ. מצאנו כי לעתים קל יותר לפתח ממשק תאוס ברמה גבוהה מאשר להשתמש בתוכנות אמולציה. בפרויקט אחר פותחו ספריות אמולציה ל-15א/, במקום השימוש במוצריי תוכנה קיימים, וזאת על מנת להשיג יתרונות ביצועיס משמעותיים והתאמה גדולה יותר לסביבת היעד. ש: האס אתה יכול לתת עצות למפתח' תוכנה המעונייניס בהעברת יישוס מסביבה קניינית לסביבה פתוחהן ת: העצה העיקרית היא לגשת להסבה בפתיחות מקסימלית ולא לנסות "לסחוב" את מגבלות המערכת הישנה אל המערכת הפתוחה. לכן רצוי להקדיש זמן ללימוד וניתוח מחודש, הן של מערכת ה-א1א והן של היישוסם המוסב. עם זאת, רצוי להיעזר באנשים המכירים היטב את מערכת ה-א]א, כדי לא להינעל על רעיונות הנראים ישימים, אולם אינם מתאימים ל-א1א מסיבות אחרות (ביצועים, סטנדרטים וכדי). כמו כן יש להקפיד ולהשתדל להשתמש בתוכנות ובמערכות פתוחות וסטנדרטיות. ₪ כל הדרכשים מוצילות כמלערכוהת הנפתודוות עול ₪ . נקודה. סבקי חוולרה , ו בחי הוכנה הלגזר הממעולחי מבעלי תעעויה ₪ מרכז שיווק ארצי - חטיבת יוניקט מערכות מחעובים הבוניס 9 ר"ג, 52462 ת.ד. 5195, טל. 03-7515511 פקס. 03-7516615 0 תופש 0 שה ו שממש מדריך נבוכים למגוון מערכות ה-אואש האחידות המפורסמת של עולם היוניקס אינה כה אתידה כפ? שהיא אמווה להיות * בשוק קיימים מעל 100 סוגי יוניקס, שחלקם שוניס מאוד זה מזה מאת: זיו מנדל, ערן לסר היתרון העיקרי של אוא מתבטא ביכולת להעביר אפליקציה ממחשב א1א(% אחד למחשב א1א11 שני. כיוס קיימיס מעל 100 סוגי אא( שוניס, שבחלקם קיימת תאימות ובחלקם הס שונים. חברת דיגיטל, לדוגמה, מציעה כיום למכירה 4 סוגי אואט שוניסם זה מזה. על מחשבי 1א515צ05שכ ו-אג צ מציעה דיגיטל | את א!4.201781, על מחשבי אא% את ואש ד צ5/ א /3.2, על מחשבי אינטל את אואש/560 ועל מחשבי האלפא את הגירסה של 05"/1. מצב זה מציג כמובן את השאלה האם א1א[) באמת פתוח: ומהם ההבדלים בין סוגי ה-אוא השונים. ננסה לעשות קצת סדר בבלגן ולתאר חלק ממגוון מערכות ה-א!א הקיימות. הכתבה מתבססת, בין היתר, על מידע שפורסם על ידי חברת סאקגדהס המיוצגת בישראל על ידי חברת | דםוא ק[0₪0 - ישראל. סוגי ה-אואנ)ז קיימות מספר חלוקות של סוגי ה-א1א/ השונים. על פי חלוקה אחת נפריד בין מערכות הפעלה א1אש על 56 ובין מערכת הפעלה א1א1 של יצרן חומרה מסוים, המוכר את מערכת ההפעלה עם החומרה הספציפית שלו. חלוקה אחרת מפרידה את מערכות ההפעלה אואש על פי גרסת ה-אואש הבסיסית עליה הוא מבוססת. בתחום זה מבחינים ב-3 גירסאות בסיס עיקריות: א. ץצ ואש ד5צ5 (גירסה 2.2, גירסה 3 וגירסה 4) שמבוסס על ההגדרות של איגוד משתמשי יוניקס - אואט .1ג אסודג אאשדאו (וט) ויישוס מעשי של .51ש שנשלט בעבר על ידי 161 וכיוס יש לחברת .511צסא שליטה עליו. ב. גירסת א1א!1 של אוניברסיטת ברקלי המכונה גם 850, שחלק ממערכות ה-א1א1 כיום עדיין תומכות בה (כדוגמת אואד וט ס6שס). ג. גירסת א1א!! של ארגון 05% הנקראת 05"/1. גירסה זו נראית מבטיחה, מכיוון שרוב היצרניות הגדולות (יבמ, דיגיטל, 115) תומכות בה. למרות שחברת א54 שולטת כיוס בתחום ה-א1א13 ו-א/5 תומכת בגירסת .151, נראה שבדומה לגירסת הממשק למשתמש חודסוא/ "05 של ארגון 05%, שניצחה את גירסת הממשק למשתמש של 10 אפ (הנקראת 1.00%8אשק0) מבחינת הפופולריות שלה, יתרחש תהליך דומה כאשר מערכת ההפעלה 05:/1 תתבגר ותונייצב. כיום, מכל מקום, עדיין אין כמעט יישומיס של 05:/1. חלוקה אחרת מפרידה בין מערכות א1א11 לזמן אמת ומערכות א1א11 אחרות. באופן מסורתי מערכות ה-אואש לא ענו לצרכי משתמשי מערכות ה-א1א!1. הדרישה לפתרונות אוא גם בתחוס יישומי ה-שוא!ד .8541 הביאה להופעת מספר גירסאות התומכות בפונקציות הדרושות ליישומי שואוד ]ה =ה. בין הגירסאות של ה-א1א1 לתחום יישומי זמן אמת נזכיר את: 5אאצ (תואם א|05ק, ו-ץ/ א5ז5צ5 גירסה -3) ו-4.3/0%% (ר על מעבדי אינטל של 6ת), 1%/ .₪541 (תואם צ/ואםז5צ5 גירסה 3 והרחבות ל-850, דא ו-אואם /). אואש על ה-6ק בתחום ה-56 קיימים מספר פתרונות א!1ַא!1, שהמוביל שבהם הינו הפתרון של חברת אס!ך4 השק 0802 ג דא60 - 0, המיוצגת בישראל על ידי מ.ל.ל. חברת 560 מציעה כיוס 3 פתרונות א!א1!. גירסת א1א5א הישנה והטובה המיועדת למערכות 06 מהדור שלפני המעבדים 386 ו-486. גירסת א1א!5601 הינה גירסה משופרת ומיועדת למערכות חזקות יותר. א|אע-560 גירסה 4.0 כוללת, בין היתר, ממשק משופר למשתמש משופר ותמיכה במגוון רכיבי תקשורת ואמצעי קלט/פלט רחבים יותר. פנינת הכתר של חברת 560 בתחום מערכות ההפעלה היא גירסת 0דא₪5כ אשסס, הכוללת את אוא(560-0, אינטגרציה בין 05 ל-אואו, ממשק למשתמש =071וא/ =05, שירותי תקשורת ותמיכה במסד נתוניס טבלאי וממשק .501. מעניין לציין שחברת 5602 נמצאת בין 5 בתי התוכנה המובילים בתחום ה-אוא!!, כששאר 4 בתי התוכנה הינם יצרני מסדי נתונים ,55 אטאו, 2615 א0ס, 5/8555 א]]|אמסאאו). עוד יש לציין שבשנתייסם האחרונות לא שפר מזלה של חברת 0, שנאלצה לבצע פיטורים והכנסותיה לא גדלו בצורה משמעותית כפי שציפו. מבחינה אסטרטגית יש בעיה לחברת 560, מכיוון שיצרני חומרת ה-א1%א!! הגדולים לוטשים עיניים על שוק ה-אואט בסביבת ה-6ם. (המשך בעמוד 12) פ | ו- ]ה ד!0|02 חרו ב- קוח ואתה?ז כששני הענקים הבינלאומיים חיפשו את הפתרון למרכיב הקריטי ביותר ברשת תקשורת מחשבים, הם חיפשו פתרונות שיבטיחו שהמערכת לא תקרוס. הס מצאו את צ'יפקום - חברה אמריקנית לתקשורת מחשבים צ'יפקום משקיעה במחקר ופיתוח 16% ממחזור מכירותיה הגדל ביציבות בכל רבעון (הרבה יותר מחברות אחרות בענף) ומשקיעה בשוק הבינלאומי 50% ממשאביה, עובדה המבטיחה לחברות באירופה ובישראל שירות ופתרונות ברמה הגבוהה ביותר. בכל ארץ בוחנת צ'יפקום את השוק, ובוחרת את נציגתה בקפידה בישראל נבחרה חברת נטקום. = וחס6סצ == - החזליה החוקה 71עת., נטקום בע"מ. בית אקרשטיין, רח' מדינת היהודים 103 ת.ד. 12189 הרצליה 46766, טל': 0527543019 פקס: 0527543089 גליקמן נטלר מייזלר ה כך, לדוגמה, רכשה חברת א511 לאחרונה יצרנית אוא על ה-06 בשם שצ[ד6א חשדאו. כמו כן, מתכננת חברת אע5 להציע את גירסת ה-אואש שלה, 501.4815, גם על ה-6, דבר שיציב את חברת 560 בתחרות קשה בתחום זה. בתחוס פתרונות ה-אואש על ה-6ק נזכיר גם את חברת 5צא א 0 המיוצגת בישראל על ידי חברת סלע. מחירי התוכנה בחו"ל נעיס בין 395 % ל-1,495 %. מכירות ה-א1א1) בתחום ה-26 מבוססות בעיקר על מכירת פתרונות של פרויקטים ותוכנות מדף היושבים על אואש. גם בארצ ניתן לראות, למשל, בשוק הבנייה פתרון של חברת קוס המבוסס על מחשב 6ק של דיגיטל עם אוא0/ 560 וסביבת הפיתוח א1ואא0=א1. פתרון אחר, המצליח במשרדי פרסום, מבוסס על מערכת הפעלה א1א1! וסביבת הפיתוח רסיטל (חברת פ.ת.ם). פתרון זה פותח על ידי ששי נקש. בעבר, מחשבי ה-6ק היו חלשים ולא יכלו לטפל במערכת הפעלה מורכבת ומסובכת כדוגמת ה-א1א11. מסיבה זאת הצליחה מערכת ההפעלה 005 לנצח את ה-א1א1! בתחום ה-6ק, כאשר לגירסאות ה-א1א(! יתרון רק בתחום של מערכות 6ק הדורשות יישומים מרובה משימות ומרובה משתמשים. כיום, כאשר מחשבי ה-6ק מאפשרים להריצ מערכות מרובות משתמשים ומשימות במקביל מבחינת עוצמת המיחשוב, מתוכננות לצאת גירסאות של מ"ה דא-5/וספאוש (המהווה את ההמשך של חברת מיקרוסופט ל-005כ) ו-05/2 (המהווה את ההמשך של חברת יבמ ל-005כ), התומכות ביישומיס מרובה משתמשים ומשימות. לדברי מומחים, האיחור בהכרזה של דא-5שספאועש יאפשר למערכות ה-א1א1) להשתלט על פלחי שוק רבים יותר בתחוס שרתי ה-6ק. מצד שני, מגוון הפתרונות הקיים בתחוס ה-005כ ומאמצי הפיתוח האדירים של חברות תוכנה בסביבת 05/2, ובעיקר בסביבת ה-5/וססאוע, ישאירו את הבכורה של מערכות הפעלה אלו בתחום מחשבי ה-6ק המשמשים כעמדות קצה. אזאו של החברות חברת א(51 (המיוצגת בישראל על ידי א.מ. מיחשוב) מציעה כיום את מערכת ההפעלה 501.4815 גירסה 2.0, הרצה על מעבדי 50486 ומעבדי אינטל. 501.4815 מהווה פריצת דרך בתחום מערכות ההפעלה, מכיוון שמדובר במערכת הפעלה שבאופן טבעי נועדה לסביבה מבוזרת. 501.8815 כולל בתוכה את מערכת ההפעלה 05א511, ממשק למשתמש גרפי אסס.]אשפס, שירותי תקשורת (אאס/ודשא אמפס באד וק)וא0ס6), סביבת פיתוח מתקדמת ועוד. מ"ה 05א511 של א!51 ידועה כאחד היישומים המוצלחים והמתקדמים ביותר של א1א11 בשוק המסחרי, כשחברת אע5 ממשיכה לפתח אותה מתוך מגמה להוביל את השוק. לרוב מנסה חברת א[50 לקבוע את הסטנדרט על סמך הפיתוח המתקדם שלה. מסיבה זאת נוצר מצב שפעמים רבות נוצרות קואליציות של שאר החברות המנסות להציע פתרון שונה ואלטנרטיבי לפתרון של חברת א/5. חברת :1 היא אחת מהחברות הראשונות שהכירו בחשיבות ה-א!1א!! והיא הכריזה על מערכת ההפעלה 0%-ק1 כבר ב-1983. בעקבות ההשקעה הרבה במשך השנים הצליחה חברת 1 ליישם מערכת הפעלה יציבה ואמינה. הגירסה האחרונה של א11/ 45 (גירסה 9.0) כוללת כלים מתקדמים לניהול מערכות (בעיה כאובה בתחוס ה-א1א1) וכלי 655 וסביבת עבודה דמוית מקינטוש. חברת 115 מיזגה לתוך מערכת ההפעלה שלה את מערכת ההפעלה של חברת אפולו (שנקראה א841ואסס) שנרכשה על ידי 40 ב-1989. חברת ש1] מחויבת לגירסת 05"/1 ובעתיד היא תציע דרך להסבת גירסאות א1/ 45 לגירסת 05"/1. כרגע מעדיפה עדיין חברת 40 לא להציע לשוק גירסת 05"/1, מכיוון שלדעתה מדובר בגירסה שעדיין איננה יציבה מספיק. חברת יבמ הכריזה על !81 כבר ב-1986, ואולם בפועל נכנסה יבמ לשוק ה-א!א רק ב-1990, עס ההכרזה על מחשבי 85/6000 מבוססי מעבד ה-156א. א גירסה 3.2 כולל הרחבות רבות, כולל תמיכה ב-257.א, יישומי מולטימדיה, כלי 6455 ועוד. חברת יבמ שותפה לכל ארגוני הסטנדרטים והיא מחוייבת ליישומס. גם חברת יבמ מחוייבת ליישוס 05%/1. חברת דיגיטל הינה יצרנית ה-א!א! הראשונה שמציעה גירסת 05/1 לשוק כגירסה מסחרית. כפי שציינו בפתיח, מציעה כיוסם חברת דיגיטל מגוון רחב של גירסאות א!א!!. מבחינה אסטרטגית שמה דיגיטל את יהבה על גירסת 05"/1, כאשר על מחשבי ה-גהק .]ה החדשים מתכוונת דיגיטל להציע רק את גירסת 055/1. בעתיד מתכננת דיגיטל להציע הסבה של כל מערכות ההפעלה שהיא מציעה לכיוון גירסאות 05"/1. הצעות אפל חברת ם .]סק (יצרנית מקינטוש) הכריזה על גירסת אואשט על המקינטוש הנקראת 1%/8. תחילה לא הצליחה 5 לחדור לשוק ה-א1א1, אבל עס ההכרזה על גירסה 0, התואמת ל-א0051 ותומכת בכל יישומי המקינטוש הקיימים במערכת ההפעלה המקורית של המקינטוש 7 |אםד5צ5, כולל הממשק למשתמש הידידותי, צופים המומחים הצלחה למקינטוש גם בתחום זה. ₪ 12 סבינבת עיבוד מבוזרת - 65 מאת: צבי ברונר %5 תקשוחרר מבית .1151 במהלך 1993, וזאת לאחר שחרור סביבת 65 על-ידי ארגון =05. סביבת 6₪כ כוללת מספר מרכיבים, שחלקם מסופקים כמוצרי תשתית וחלקס לשימוש משתמש הקצה: 1. 5מגש5אחד פסספ מוצר זה מהווה, בעצם, תוספת לסביבת יוניקס ומוגדר גם בתקן 1003.48 א!051ק (תקן העוסק בתוספות ביוניקס לסביבת זמן אמת). המוצר מאפשר לפרוסס לבצע מספר תהליכים במקביל. מוצר אה מסייע במיוחד לתהליכי תקשורת המבצעיסם מספר תהליכים דומים במקביל באותו 5565 ₪55 אססא. ארגון 05% יכריז בעתיד הקרוב על סביבת עיבוד מבוזרת, ה-65כ. חודשים ספורים לאחר השחרור הסופי של המוצר על-ידי 05%, תכריז חברת דטה ג'נרל על סביבת 65ם. חברת דטה ג'נרל חברה הן בארגון =005 והן בארגון .51, עובדה המקנה לה אפשרות ליישם טכנולוגיות מובילות ומוצלחות המסופקות על-ידי כל אחד משני הארגונים. סביבת 65 של ארגון =05%, בשילוב עס מוצר נוסף של =5ס, הקרןל דאם א אגא ספדפואדפוס דאפואסאחוצאם, מתאימה במיוחד לרשתות יוניקס הטרוגניות, כיוון שהיא מספקת מענה לעבודה יעילה ושקופה יחסית בסביבה מבוזרת. 2. (0סא) פאהעטספ6סחקק מדסואפא 5אע0ס55 ארגון .051, המזוהה עס חברת 'נובל', אימץ את סביבת מוצר זה עומד לרשות מתכנתי הישומים. אולס לסביבת ה-65כ בתוך סביבת 411.45, המיועדת לספק מענה מושלם = הוא נחו+ ככלי המאפשר הפעלת פרוצדורות מרחוק לסביבת יוניקס מבוזרת. בנוסף, יספק ה-65 1.45ד3 ותקשורת אמינה ומובטחת בין מחשבים. מענה לי דאתאשב א א דסםן[פס; דנוטהת 3 585/ק55 צאסד6מאוס ש=סאג חם.]סז; שילוב עס [150/05; ספדטם!אדפוס ברשת מבוזרת קיימת חשיבות רבה לשילוב ספריות 5, כלי 655 לבניית סביבה מבוזרת; ובסיסי (08155ד6 א!וס) מבוזרות, כאשר אין התנגשויות בשמות נתונים מבוזריסם וסביבת פד01 (0סכשא10). סביבת (המשך בעמוד הבא) | מילה אחת, ו5127 איש מתחילים לעבוד ‏ בבת אחת על תחנת עבודה אחת: סח וסוס מערכת ‏ %/0 של 5פ1618089ק נותנת את האות לחלבור סריאלי איכותי של 512 משתמשרסם על מחשב 85/6000 או 3000 אסא אחד - במחיר מאוד אפשר: ! <> (ןב העברת נתונים: 5כסא38.4 * מעפבדים פנימכ"ם על הכרטכס טנא אלי זו > | ב 5 | ב - ש % 5 צ שי 0 = שי 3 = צ ₪ ב צ ם יס + ₪ ₪ 0 כ - כ יס 5 3 טש - 5 ב צּ שי ב סי 1 5 = סְ ס - סְ יס פאהסמזסנזם - מגוון כרטיסי תקשורת לחיבור סריאלכ של 4 עד 2 משתמשלים בכל מערכת הפעלה שתרצה: 5, אזאסא, אזאט,אזה : בכל ערוץ שתרצה: ה0א, ₪1528, ב15 ליגדנשא] ליגד מידע טכני בע"מ רח' אפעל 17 קרית אריה, פתח תקוה 49511 טל': 03-9243555, פקס. 03-9243132 13 הקבצים והספריות, והגישה לכל המערכת שקופה למשתמש הסופי. סביבת 1!655/ 558 צאסד6 חוכ פס מאפשרת גישה כזו על-ידי דשא חש דאו שואג א או ואסס או על- ידי 500.% 77ד061. בכל מקרה, המערכת מוודאת שהגישה לכל מערך הקבצים תהיה שקופה. 4. 5ש6זש קם5 תואוד סשדטמוק דפוס מסנכרן את שעוני כל המחשבים במערכת. תכונה זו חשובה במיוחד לסינכרון המרכיבים האחרים של 65ם. 5. בטיחות מידע מרכיבי בטיחות מידע, הקשורים ל-6₪, כוללים: אסוד6ודאתאפדט - אמינות בזיהוי משתמשים ובקיאותם. מרכיב זה מבוסס על 85805 אא שפותח על-ידי דווא. אסודג2?וחמסאדט - הרשאות הקשורות בגישות למידע מבוזר. המוצר מבוסס על (60%1801 2406555 1) 1.1575 המכתיבים את סוג הגישה (,ד!|אעו ,6 ₪ א) והמשתמשים המורשים לגישה אחת לכל קובץ וספריה במערכת. חשוב לציין, שתקן א!51סק 6 עוסק, בין השאר, באותו נושא. אסודא6טאטשואוא 60 5560085 - מרכיב זה משולב עס תקשורות ה-6ק8 בהעברת מסכים ודו-שיח בין ישומים. מרכיב זה דואג שלא תינתן אפשרות "להאזין" לקוי התקשורת ו"לתפוס" את המידע המועבר. כל המרכיבים המוזכרים ניתנים לשימוש על-ידי המשתמש הסופי, ‏ אך הם כלולים ב-65עם כדי לאפשר עבודה ב-פ|א5ד5צ5 ם/|; סמדטמואד5ום או 5סכ. במילים אחרות, 5" מאפשר גישה יעילה לכל 1א5ד5צ5 ם.11= בכל המערכות ברשת, לכן, ניתן לומר שמרבית מרכיבי 6₪ם קיימיסם במטרה לתמוך ב-וא75ד5צ5 ו" פשדטמואדפוס. 5 אוד שמש מש מ = גש = בש מש מש בש בש בש צנ בס סש מש משך בשב משן מןמצב בש ב מש ב בב = מרכיבי 55ס מם מבוסס על ה-א575צ 5‏ םוןם| שםחסאהג מאוניברסיטת 'קרנגי מלון', ומאפשר מספר פונקציות מעבר במבנה קבצים מבוזר: 1. תמיכה במחשבי 55ם.|א5ום 14 מאפשר למחשבים ללא דיסק לבצע דססם ו-םג 5 משרת אחר. תכונה זו כבר קיימת בסביבת 0%/ םס של דטה ג'נרל. 2. טסאוס6אא.ואם סה 6וואה אצפ כאשר קיימים מספר שרתי קבצים (5אם / א56 אות) ומספר ישומים המבצעיס בקשות קריאה (580א צזאס), ישנס כלים המאפשרים למנהל המערכת לבצע איזון עומס בין השרתיס בזמן העבודה ללא כל הפרעה בשרות. 3 סא 6 הדהפ כאשר מחשב מסויים ניגש לקובץ מרוחק 55 ומעביר אותו לזכרון המחשב המקומי לשיפור הגישה לקוב, השינוייס בקובץ יהיו ידועיס לכל משתמשי הרשת. סביבת 5 מנצלת את ה-568/1655 מואוד פשדטםוחדפוס כדי לבצע חותמת זמן (ס1א57 שואוד) לכל עדכון, ודואגת לכך שרק העדכון האחרון יראה למשתמש. 4. 966555 דאג פאטפשץ כאשר קיימים קבצים קריטיים במערכת, ניתן לאחסנם במספר שרתים ובדרך זו להבטיח גישה גם במקרה של תקלה. 5. 86400 זא דא 6 באמצעות 5" ניתן לבצע גיבויים קונסיסטנטיים תוך כדי הפעילות הרגילה של המערכת. לסיכום, ₪55 מאפשר עבודה מבוזרת בסביבה הטרוגנית בצורה יעילה ושקופה למשתמש. מלבד הפונקציונליות המפורטת לעיל, 65 פותח כך שניתן להוסיף פונקציות בעתיד. למשל כלים כמו מוניטור טרנזאקציות 4 או6אם ור-דאשאאסאוצאם דאמואססה אה א סשדעמוחדפוס (שואפ). טואם מאפשר ניהול מרכזי של מערכת מבוזרת בשיטת ץססאת6פד ספדאטואס ד607ש[8ס. לדוגמא, כאשר מנהל המערכת מצרף משתמש חדש לרשת, כל המערכת תתייחס למשתמש זה בצורה מתאימה כולל המשאבים הדרושים, כמו: ד568!0 0₪%סס.1 ופריבילגיות. פעולה זו מתבצעת על-ידי א658ד קד5וס ז6ש[8ס הפועל בכל מחשב במערכת ו"יודע" איך להתייחס ל"סוג" המשתמש המסויים. ואס מאפשר ניהול מערכת ללא פריבילגיות מיוחדות, כגון: אם5ש אםפ 50 וכו', ומאפשר לכל סוג של ניהול להתבצע ממוקד מרכזי. תשתית 6₪כ ו-םוא מאפשרים לתוכנות נוספות לנצל את תמיכתס ברשתות מבוזרות ולהרכיב "על גבם" תוכנית גיבוי, שליטה, בקרה, בסיסי נתונים וכו'. כיוון שהן *05 והן .51( מאמצים את סביבת מס ו-שואכ, הצלחת מוצרים אלה - ודאית. ₪ * הכותב הוא סמנכ"ל טכנולוגיות בחברת תים מחשבים. -- 67 ינול להיוח !לור של אוווט עם תוכנח האמולציה 18 ב = שימושי א]א0 בטננולוגית הק השילוב בין 6 ויוניקס הוא הכרתי בעידן של מעוכות פתוחות מאת: קוב גובר* אואש ו-6ק הם 2 מרכיבים מובילים כיוס בטכנולוגית המידע. ה-6ק כפלטפורמה הנפוצה ביותר, וה-א!1א כמערכת ההפעלה שעובדת על מגוון הפלטפורמות הגדול ביותר. השילוב ביניהם הוא הכרחי באס רוצים להיענות לכוחות המובילים את עולס המערכות הפתוחות - "שמירה על השקעת הלקוח" ו-"חופש הבחירה". בהמשך, נבחן את השתלבות ה-אוא!! בעולם ה-6ק ואת יישומיו המגוונים, אך תחילה - אזא בעולס ה 6ק - עובדה קיימת הויכוח בנושא קייס מאז צאת ה-6: לעולם. האם טכנולוגית ה-56 מתאימה למערכת הפעלה מתקדמת כדוגמת א1[אנ!? הבה ונבחן את הדברים: 1. מחשבי 486 הקיימים כיום, חזקים בהרבה ממיני מחשבים ששימשו עד כה להרצת מערכות אואנ. 2. למעלה ממיליון! מערכות א1א!(! הותקנו עד כה על מחשבי 6, כשרובן המכריע הוא מתוצרת חברת 560 (6חך חסוז8ז6ק 2שז06 8:זה58). תצורת המערכות נעה ממשתמש יחיד ועד למעל 100 משתמשים. 3 בטכנולוגית ה-6 הוכללו בשניסם האחרונות מרכיבים שהשתייכו בעבר לעולס מחשבי ה 6וחִגּז"חו13א וסופר- מיני. לדוגמה: - בקרי דיסקים בטכנולוגית ס!4א (שימוש במספר דיסקים פיזיים כדיסק לוגי אחד להגדלת האמינות (שָחוזסזזו1א) ושיפור ביצועי המערכת. - מחשבים מרובי מעבדים 386/486 להשגת עוצמות חישוב של מעל 1105 200. - זכרון וא עד 512 מגה. כמובן - צריך מערכת הפעלה שתומכת במרכיבים אלה, ו-5600 הינה חלוצה בתחום זה. 4 בימיס אלה מוכרז מעבד ה-וחטוזחבּק של אינטל (586), שיביא לקפיצת מדרגה נוספת בביצועי טכנולוגית ה-6ס. השתלבות ה-א]א) בעולס ה-6ק חברת 560 היתה הראשונה להכיר ולממש את הפוטנציאל הטמון בשילוב של מרכיבי חומרה סטנדרטים הניתנים לרכישה ממגוון ספקים עם מערכת הפעלה פתוחה שאינה קניינו של ספק חומרה. מעה"פ א1א=א ש-500 פיתחה בתתחילת שנות ה-80 היתה בסיס למערכות רב משתמשים שנתנו יחס עלות/ביצוע ללא תקדים בתעשיה. 0 לא הסתפקה בפיתוח מערכת ההפעלה, והקימה מערך עולמי לשיתוף פעולה טכני ושיווקי עם גורמים מובילים בעולס המיחשוב, על מנת לספק ללקוחות פתרונות לצרכיהם תוך שמירה על חופש הבחירה. התמיכה הטכנית בספקים ולקוחות היתה בעדיפות עליונה. אסטרטגית המערכות הפתוחות של 560 הוכיחה את עצמה במהלך העשור האחרון וגרמה למהפיכה בעולם ה-אואש הקנייני. רובן המכריע של מערכות ה-א1א!1 שהותקנו על מחשבי 86 באו מבית 500. מילת המפתח בקידוס התהליך היתה ונשארה - שיתוף פעולה. נציין חלק מהשותפים ומה הניע אותם: בתי תוכנה רבים בעולס הכירו ביתרון של מערכת הפעלה פתוחה ורב משתמשיםס המאפשרת להם לשווק את מוצריהם על מגוון חומרות עצוס מבחינת התצורה והספק. זאת, בלא הצורך לתמוך במערכות הפעלה שונות בהתאם לספק או לעוצמת המחשב הדרוש. למרבה ההפתעה (ואולי לא), גם ספקי חומרה רבים המשווקיס במקביל מערכות הפעלה קניניות שלהס קידמו את נושא ה-א!אש על 6 וחתמו הסכמי שיתוף פעולה טכנולוגי ו/או שיווקי עם 560. הדבר נבע בעצםס מדרישת השוק למערכת הפעלה שאינה קניינו של ספק החומרה, ואיפשר לספק החומרה לספק פתרונות תוכנה סטנדרטיים על מחשבים מתוצרתו ללא צורך בפיתוח גירסאות מיוחדות עבורו. גסם הממשלות וגופי תקינה באירופה וארה"ב הכירו ב-א!1א() כמערכת פתוחה מובילה ויצרו מערך סטנדרטים המחייבים את יצרני ה-א!א1! במידה וברצונסם להשתתף במכרזים ממשלתיים. 560 הובילה גס בתחום זה והתאימה את מערכותיה לתקנים המחמירים. כך, למשל, היא זכתה ב-2? מכרזי ענק של ממשלת ארה"ב לתחנות עבודה ומערכות רב-משתמשים המכילים 90,000 מעה"פ שיירכשו ב-5 השנים הקרובות. נעמוד כעת על מספר שימושים אופייניים ל-אואש על 6ם: שרת יישומים זהו היישוס ה"קלאסי" למחשב יוניקס, המנצל מחשב 6ק מרכזי חזק להרצת יישומיס במסופי קצה אסינכרוניים. (המשך בעמוד 18) 16 אורווררועועוה מהפכה בעולם תחנות העבודה! עובדה. במחיר החל מ-.0.8.= %5950 לתחנה "חסוז8ז5אזסצז6סטש צ;ז(וס" חברה מרכזית בארה"ב בתחום של תחנות עבודה (6חסוס 506/10 סחה 2 50486 5'אש5 100%) 8 חן ₪306 25 | <רה|40 ג 44.5% <ה]50 + הקט וו | ;36 508010060 ₪ כל הדגמים מגיעים עם מערכת הפעלה 1 85ח50!8 על 60. ₪ 12 חודשי אחריות. ₪ חברת מיניקס מתמחה במתן שירותי תוכנה/ חומרה למערכות אנפ. חברה בת של אלביט מחשבים והחברה להשקעות של בנק הפועלים מיניקס בע"מ קהילת ונציה 10 ת"א ו6124 טלפון 03-491133 פקס 03-6471474 .0ח| ,05/518005זסו! חש 01 אז9ות30זו 8 ו א6₪ באופן מסורתי, התאפיין שוק ה-אואש על 56 בפתרונות תפוריס לפלחי שוק עסקיים כגון: בתי מלון, סוכנויות נסיעות, מפעלים קטנים, הנהלת חשבונות. ה-א1א1 איפשר תפירת פתרונות חכמים וזולים תוך ניצול יכולת ריבוי המשימות שלו לביצוע פעילויות עבור המשתמש (למשל - הרצת עבודים ברקע) שהתאפשרו לפני כן רק במערכות מיני יקרות. כמו כן, תשתית 865-232 ומסופים היתה זולה יותר ואמינה יותר מהאלטרנטיבה בתחום ה-6ק של רשתות מקומיות מבוססות 5סכ. כיום מאפשרת 5060 להתחבר לשרת היוניקס דרך רשתות בטופולוגיות 6%תז06ז וְהאָחות תח6אסך בכל פרוטוקולי הרשת הנפוצים בעולם כמו - קן/ ק16, |((=8ז6א (לרשתות זסשַח3וא ח3.]), 55%/ %ם! (לרשתות נובל). היתרון בקישור תחנות עבודה ברשת הוא מגוון האפשרויות לניצול משאבים וממשקי משתמש גרפיים (5שס6ח:1// א ,5שסשחועו). שרת קישוריות תכונות הריבוי משימות, ריבוי משתמשים, חומרה זולה וזמינה, תאימות לסטנדרטים, ותוכנות תקשורת התומכות בכל פרוטוקול אפשרי, הופכות את היוניקס על 6ק לפלטפורמה מצוינת של מחשב תקשורת המשמש הן כמרכז והן כמגשר בין ארכיטקטורות תקשורת שונות. שרת משאבים ע"י שימוש בתוכנות רשת כמו זְסא8ָ8ח18) ח18] או 5א+קן/ ק6ד המותקנת על שרת אוא1!, ניתן לקבל שרת קבצים ומדפסות חזק ביותר המתאים במיוחד לארכיטקטורות שרת-לקוח הנפוצות בתחוס של בסיסי- נתונים. גם כאן באה לידי ביטוי התמיכה בריבוי מעבדים של א1א!) 560 המאפשרת את הגדלת עוצמתו של השרת. 0070 קיו 295[46 )וא ]/ 0 לול2ו] וי |2 7 מערכת הסבה/הדגמה בבתי תוכנה רביסם המפתחים תוכנות כבדות, המיועדות לריבוי משתמשים, יש צורך במחשב נייד המתאים להדגמות אצל לקוחות פוטנציאליים, והדבר בולט במיוחד אצל היצואנים שביניהם (ולשמחתנו יש הרבה בארצ). התקנת אואע על מחשב %ססס6זסצז/ קסזכ1.3, או הכנת קסטת דמו והתקנתה על מחשב זמין אצל הלקוח, הם פתרונות נוחים ביותר שאומצו כבר על ידי בתי תוכנה בארץ. גם גופים הנכנסים לראשונה לתחום ה-א1א ומסבים תוכנות מסביבות אחרות, משתמשים בפתרון הנוח והזמין של אואט על 6ם. כך, לדוגמה, ניתן למצוא אצל מספר בתי תוכנה מחשבי 6 עם דיסק אחד ובתוכו מחיצות של 05/2 ,05 ו-5060 אואע 560 / שקסדאפמס אשסס. סיכום אם נבחן את אבני הדרך בעבר, ונביט אל העתיד הצפון לנו בשניס הקרובות, נבחין בהשתלטות מסחררת של מחשבים אישיים רבי עוצמה. כל המושגיס של "שַחו2ו5-חשסכ" ו-"ַתו512-+ח6וח" מתממשים במציאות גועשת המכה גלים בענקי הענף. קוי היסוד של 560 - חופש הבחירה, שמירה על השקעת הלקוח, מוצרים איכותיים, והעמדת צרכי הלקוח במקוס הראשון ויישומם ע"י מערך עולמי של שיתופי פעולה טכנולוגיים, הס סוד ההצלחה להחדרת שימושי אואש בטכנולוגית ה 6ק. ₪ * הכותב הוא מנהל חטיבת יוניקס - מלל מערכות מחשבים. מפעילות המועדון: ₪ ממטשי עון ועדכוו ₪ מוסף בשבועון אנשים (מחשבים ₪ תינפי מידע פנימיים בין חברי המועדון ןשי אל דלית סוחה, רכזת הרשמה מועדון נוב-אל אנשיס ומחשבים תייד 11616 פקס: 01-295144 טל: 03-295145 כן, אני מעוניין להצטרף למועדון משתמשי נובל בישראל ,01-/)צ], דמי החבר השנתי 559 : שמי : תפקידי טל. : כתובת מדוייקת למשלוח חן מס לחיוב חברה פקס. עור מצ"ב ציק ע"ס 559 (+מעיימ) לפקודת אנשיס ומחשביס מדוע לך לרכוש ,41 אז]ותמד-א, כאשר במחיר חבילת תוכנה מהמדף, גם ה-26 של יכול להיות מסוף של אזאש. במבצע חטר תקדים לחבילת תוכנה ה-א ל סחופסאוואואעת ש .סז 5אסהאשואנ 6 ההופכת את ה-56 שלך ל- ||חם ז-א: ₪ כק--0אם- 61 - 005 או 5)ססצוו//-5/ במחיר מיוחד - %495 ₪ ניתנת האפשרות לרכישות למארר .]| חבילת תוכנה משולבת: 8 6 [מ | מא [..] מ ₪ 6 [ב' קן|/ק6[+חם/ת=5-< ₪ | = - (00%0א0 | וסע+סחופטאואטעם) יי | ד שר במחיר מיוחד - %895 ב- '95 אגא | תערך הדגמת המוצר //670ק יל ורכישת התוכנה במהלך ימי התערוכה, תזכה אותך בהנחה נוספת של 5%. 41]" /י2/ ניתן לקבל במחיר מבצע את התוכנה ב.\ ב ------- עם רשיון ברשת, מ-5 משתמשים ומעלה. המבצע תקף לחודש מרץ 95! קורד מחטבים בע"מ ת"א - 03-6458080 חסוך והתייעלו וה 088 הושלם פיתוח עברית בקוד-מקור לשפת הדור הרביעי וסביבת הפיתוח :ניפ9יס במרכז הפיתוח של חברת יוניפייס (65ג =ו!אש) בהולנד, הושלס לאחרונה פיתוח גירסת העברית של שפת הדור הרביעי וסביבת פיתוח יוניפייס. גירסת העברית פותחה במשך 6 חודשים ע"י צוות משולב של חברת יוניפייס ישראל (מקבוצת 057) ויוניפייס אינטרנשיונל, והיא פותחת את הדלת לפיתוח גירסאות ימין- שמאל נוספות של המוצר. בין תכונותיו העיקריות של יוניפייס-עברית: > ניתן לעבוד בעברית בתוך אנגלית, להכניס טקסט עברי ולערוך אותו, וגס השליפות מתחשבות בתכונות המיוחדות של העברית. ₪ ניתן להגדיר שפות כשמאלזימין (1.18) או ימין-שמאל עדא 6 כיוון המסך נקבע בזמן ההידור, כך שיישום .1דא ניתן להידור חוזר עבור שוק אד.]. 6 תכונות ה-8711 הן חלק אינטגרלי מיוניפייס, ולא "טלאים" המבוצעים ע"י משווק מקומי, כבמקרים רבים בשוק הישראלי. יוסי כהן, מיוניפייס ישראל, שהיה חבר צוות הפיתוח, אומר כי הגירסה מציבה את יוניפייס בעמדה מובילה מול מוצרים בינלאומיים אחרים בשוק הישראלי. "העובדה שתכונות ימין-שמאל הן חלק אינטגרלי מהמוצר, חשובה במיוחד כשמדובר במוצרי תוכנה בינלאומיים עס שפע מהדורות הכוללות תכונות חדשות. פשוט אין זה אפשרי לבצע טלאים של עברית בכל גירסה של מוצר, כך שחברות העובדות בדרך זאת לא מדביקות בעדכוני העברית את קצב הגירסאות החדשות". "גם הדרך בה תוכננה גירסת העברית של יוניפייס, תהווה 1 ור פיוחר לדעות וווחיס יתרון למפתחי יישומים. מאחר שכיוון המסך נקבע בזמן ההידור, הרי ניתן להדר מחדש יישום שנכתב בעברית לשוק הקורא שמאל-ימין, בסכימה החיצונית של יוניפייס. העובדה שניתן לתכנת בעברית ולהדר בקלות יישום עבור שוק דובר אנגלית או שפה אחרת, עושה את יוניפייס למוצר אטרקטיבי מאוד למפתחים". חברת 051 (לשעבר ענב מג סיסטמס), עליה נמנית יוניפייס ישראל, כבר מנצלת תכונה זו וכותבת מחדש עבור חברה אמריקאית את חבילת התוכנה שלה ביוניפייס. החבילה, תוכנת האחזקה 5ק1א01, פעלה על פלטפורמות 2% ע קניינית. 051 כותבת את המוצר ביוניפייס תוך שינוי שמו ל-105א 4 16א, והוא יהיה זמין לשוק רחב חדש, כולל יוניקס וסביבת שרת-לקוח, אותן דרשה החברה מארה"ב. תכונות :55933יי יוניפייס מאפשר פיתוח יישומים ללא תלות בחומרה; מסדי נתוניסם; ממשקי תצוגה; כלי 6/55; שפות דור שלישי. בין תכונותיו העיקריות של המחולל: 0 תכנון | ופיתוח | מונחה (ד6ם[ןפס ספ דא ); 6 ארכיטקטורת הסכימה המשולשת של 51/150א; אובייקטים תמיכה א[-810111 בשרת-לקוח; 6 עבודה בו-זמנית עם כל סוגי הממשקים הגרפיים (0011); 6 יעילות גבוהה מאוד בפיתוח; 6 תחזוקה מרכזית קלה ביותר. ₪ מנעיעת העען: 8 מנמים דונים 1 שי | סמס עס טל תבות מקצוות 1 מטלף ללא תי ססות מלגועית לוש בגן אס ומחטבוט ות חנו נסעות כאווות לתעווכות לכוטיס בתייל אל יפית ברנדכלד, רכות ם61.0 610/650 אנשים ומחשבים תד 11616 פקס: 037295144 טל 03-2951465 כן, אגי מעוניין להצטרף למועדון המנמ"ריס הישראלי שמי תנקיוי טל. כתובת מדוייקת למשלוח ודן מס לחיוב מצייב ציק עייס חנוה מקס. עיר מיקור 5 + מעיימ לפקודת אנשיס ומחשבים * דמי ההשתתכות יוכרו למשתתף או למעבידו בהתאס להוראות המס החלות על השתלמויות מקצועיות תחנת העבודה הישנה שלך שווה פתאום הרבה כסף ! = 27) 37 %4,000 במבצע ה-צו-םפהחזד של %ע5 5 א.מ.ת מיחשוב, נציגת 15ג816צ116805א אש5 בארץ, תזכה אותך עד ב-94,000 כשתחליף את תחנת העבודה הישנה שלך בתחנת עבודה מתקדמת (1 059100 57 50% הדור החדש של תחנות עבודה לסביבת יוניקס. אם יש לך תחנת עבודה א681:110%:ס, אסודיד5אגש, ‏ 011.0 ה/קוז, יבמ, אסזז\ :6, סיליקון גרפיקס וכו'; ואתה רוצה לחסוך הרבה כסף - התקשר לאגף המכירות של א.מ.ת מיחשוב. 6105 חט5 הס יקוס המבצע בתוקף עד 25.3.93. א.מ.ת. מיחשוב זכתה בתואר המפיץ המצטיין של חברת א50 בשנת 1992. טחוזטקוח 60 680 1 ו ו 46 06 00.0 סה סט ם.,אוסט) סטש 0:4 66 אמ ת מ יחטוב = - כל מערכות מינהליות מבוססות אזאש צרכי המידע בארגון, כמו גם התחרות הגוברת, מביאים לקידום מהיר בהכנסת מערכות 'וניקל מאת: ד"ר אהרון ידין* אנו נמצאים בתקופה המאופיינת ע"י שינויים טכנולוגיים מהירים. שינויים אלה משפיעים על מערכי המחשוב בכללותם ועל מערכות מנהליות בפרט. המגמה של שילוב מערכות פתוחות מבוססות א ₪057 ובסימולטורים. 0% - הסטנדרט של המערכות הפתוחות כאמור לעיל, העדר סטנדרט פגע בתפישת העולס אותה ניסו ל"מכור" עם מערכות ה- א1א1!: תפיסת "המערכות הפתוחות" (1אש 551 אםסס). כל עוד כל יצרן הציע אואט משלו עם "טעמים" ו"צבעים" מיוחדים, תפיסת "המערכות הפתוחות" נשארה בגדר סיסמא בלבד. המעבר ממערכת א]א] - למעוכות זמן אמת אוא/) אחת לחברתה היתה אולי קלה ממעבר ממערכת קניינית אחת לאחרת, אך דרשה עדיין מאמצ משמעותי. לקח מספר שנים, עד שקבוצת משתמשי ‏ אואש (קטסזשָ/זפט/) התארגנה והחלה לפעול תחת כנפי מששן להגדרת סטנדרט, שיביא לאחידות בעולם המערכות הפתוחות. גוף זה התארגן במספר קבוצות עבודה הפועלות בתחומים רבים ומגוונים הקשורים בהגדרת הסטנדרט: 6 והח5%6ץ5 אָתוזבּזסק0 6!סְבּ%זסק - א51%סק 5תסותסזוטתם ז6)טקוח 60 זס+ השלב הראשון 1003.1 051% הושלם והוכרז כסטנדרט עולמי (בארה"ב ובאירופה), ואומץ ע"י רוב יצרני מערכות ההפעלה. כמפתח, המעוניין להנות מיתרונות עולס המערכות הפתוחות, כל שיש לעשות הוא להקפיד ולהשתמש רק באותם ממשקי מערכת הפעלה המוגדרים בסטנדרט (1003.1 א51סק), והחלוס של אי תלות בפלטפורמה הופך למציאות. תתי ועדות של קבוצת ה-א!₪05 עוסקים בהגדרת סטנדרטים לאספקטים נוספים הקשוריס למערכת ההפעלה. ביניהם 1003.4/48 051% המגדירים את מאפייני מערכת ההפעלה הנדרשים לפיתוח מערכות זמן אמת. גם סטנדרט זה, 1003.4/48 א0251, למרות שעדיין לא נחתם סופית, התקבל ע"י רוב יצרני מערכות ההפעלה, המכריזים על ורסיות, התואמות את הסטנדרט בימים אלה (1% ,1515 ,1/ 0057 ,₪15 .501 ועוד). עולם המערכות לזמן אמת הגדרת הסטנדרט, כשלעצמו, לא הביא לפתרון בעיות נוספות, שכאמור פגעו ביכולת לפתח מערכת זמן אמת מעל מערכת ההפעלה א1א!!. התפיסה של מערכות פתוחות הפך למציאות, אך מציאות שממנה לא יכלו מפתחי מערכות זמן האמת להנות. יצרני מערכות הפעלה קנייניות עם יכולת זמן אמת, וגרעיני מערכת הפעלה מיוחדים המשיכו להפיץ את חוסר התאמתה של מערכת הפעלה אוא1 לזמן אמת. הגודל של מערכות אואנ וחוסר הדטרמיניסטיות הודגשו על ידם פעם ועוד פעם. מכיוון שלא ניתן היה להתעלם לחלוטין מהתנועה לכיוון המערכות הפתוחות, פותחה ע"י החברות הללו תפיסת פיתוח הגורסת: פיתוח על מערכות א1א1 (בגלל כל היתרונות אליהם אי אפשר להתכחש), אך הפעלת מערכות ריצה אוד אעא) עם המערכות הקנייניות, כל אחת ע"פ הפלטפורמה ותחום ההתמחות - בוודאי שלא התגשמות "חלום המערכות הפתוחות". (המשך בעמוד 28) | האם יש דרך יעילה | זכדאית יותר לניי אנעוי מקע/240 ו - עם שבועון אנשיס ומחשבים למה לשלם יותר כדי להגיע לקהל הקוראים שלנו? במחיר אטרקטיבי, אתה מקבל חשיפה מלאה אצל כל אנשי המקצוע המבוקשיס בישראל בתחומי המיחשוב, תקשורת, אלקטרוניקה וכוכנולוגיה מתקדמת. עיתוני אנשיס ומחשביס משמשיס להס מזה עשור כבמה המרכזית של הענף וכמקור מידע ראשוני להתעדכנות בתחומי התמחותם. בערוצ ישיר ובלעדי זה תוכל לעניין אותס במשרות האטרקטיביות שלך! לוח הדרושיס של שבועון אנשיס ומחשביס במחיר של 130 ש"ח + מע"מ לאינטש/טור בלבד שלח מודעתך המעודכות לפקס 03-2095144 |הומן פרטום בוליון הקרוב ניוס קל ונעיםו : פינסקר 64 ת"ד 11616 תל-אביב 61116 1] טל 99145 03-5268448 יהודית עשמיר ד 60/0 פקס 03-2951644 פרסום וטיווק פתרונות ראשוניים חברות עס הבנה בשטת וחוש עסקי מפותח הבינו שנוצר פער, הקורא להזדמנות עסקית. שתי גישות איפיינו את הפתרונות הראשוניים הללו: מערכות א1א11 "הותאמו" לישומי זמן אמת על ידי אינוסן לזמני תגובה מעט יותר דטרמיניסטיים. למערכות קנייניות הולבש מעטה הדומה/מנזכיר עבודה ב- אואש. מספר לא מבוטל של מערכות בתפיסות הנ"ל יצא לשוק. אך ברור כי לא אף אחת משתי הגישות נתנה פתרון מלא כמבוקש. מערכת עם כל היתרונות של עולם ה- אואש מחד גיסא עס ביצועיס כנדרש בעולם זמן האמת מאידך גיסא. הפתרון הנכון - פ05אתע.1 מייסדי חברת .6ח!] וח6ז5ץ5 6חוך [₪68 אתץץ.] ראו את התהליך המתואר לעיל כבר בשנת 1985. לאחר ניתוח מעמיק ובעל טווח ראיה רחוק הגיעו למסקנה, כי השוק ידרוש מוצר שהוא מערכת הפעלה אוח(! 6וחוד [63א במלוא מובן המילה. מהניתוח שעשו עלה מיד שכל ניסיון לטיפול קוסמטי במערכת א1א11 או במערכת קניינית, כדי להופכס למערכת אוח(! שוחוד [₪68 נועד לכישלון. הדרך היחידה ליצור את המוצר הרצוי הינה דרך ארוכה עס לא מעטש סיכונים, המחייבת שיכתוב מלא של גרעין מערכת הפעלה, תוך שמירה קפדנית על התאמה לסטנדרט א[פ0ק שהלך והתגבש. בשנת 1989 שוחררה הורסיה הראשונה של מערכת ההפעלה 55אחץ. שנתנה את הפתרון המלא. אוח(! שוחוד [68א = 05סאחץ.1 המערכת, מאז שיחרור הורסיה הראשונה, ממשיכה להתפתח (ורסיה נוכחית 2.1 שוחררה בסתיו 92) ולעמוד בכל הציפיות; התכונות העיקריות של 05אחץ.1 א. זמני תגובה 5אחץ.] מבטיחה זמני תגובה דטרמינסטיים ומהירים על כל פלטפורמה עליה היא פועלת. במבדקים שנעשו ע"י גורמים ניטרליים, התברר כי ביצועי המערכת אינם נופלים ולרוב עולים על ביצועי גרעיני מערכות הפעלה קנייניות, שנכתבו במיוחד למערכות זמן אמת. גודל ה- |שא חש < ה- 51א58א הבסיסי של מערכת הפעלה 05אחץ.1 על מחשב מבוסס מעבד 6156 הינו פחות מ- 200% ! והכוונה ל- ₪851 א מערכת הפעלה עם פונקציונליות מלאה. מצב זה איפשר לראשונה לדבר על מערכות מבוססות 8 א. אואע הצרובות על כרטיס ופועלות באופן עצמאי ללא דיסקים, 803% שא או כל אמצעי חיצוני אחר (₪681 הח6ז5ץ5 16 3 70א). תאימות ל-אוא ולסטנדרט א051סש כל היתרונות של עולם המערכות הפתוחות, כולל מאות ואלפי מוצרי מדף מחברות צד ג', עומדים לרשות מפתחי מערכת זמן אמת מעל מערכת הפעלה 05אחע1. מערכת הפעלה 5)אחץ.1 תומכת בהרצת קוד בינארי של מוצרי מדף שפותחו עבור % והח6ז5צץ5 א1א0, (על אותו סוג מעבד). עבור מוצרים אחרים המובאיםס מ-850 ומ-ש וח6ז55 (פלטפורמה אחרת) תאימות קוד המקור היא ברמה המאפשרת אירוח התוכנה על-ידי קומפילציה מחדש ומאמצ התאמה מלערי. מתוך ניסיון בעולס ובארץ, העברת מערכות מדף מוכנות שפותחו על מערכת הפעלה א1א11 אחרות, מושלס בשעות וימיס בודדיס. עיקר הזמן מוקדש לתהליך ה- חסוז08[ כשה-%זסק עצמו לוקח כאמור זמן מועט ביותר. מערכות כבדות כמו 15מכא עברו מ-אואנ רגיל (500 או 6ש678611זח!) ל-05)אחץ.1 במספר שעות עבודה. ריצה על מגוון פלטפורמות המשמעות העיקרית של השתייכות לעולסם המערכות הפתוחות. אותו קוד, אותם שירותי מערכת ניתנים להפעלה על פלטפורמות שונות מבוססות מעבדים שונים. 6 ,486 ,1860 של .₪1 דא!, 68030 ,68040 ,88000 של מוטורולה, 50486 של א51, 04700 של 1], 5/6000 של ואם!, ₪4000 ,83000 של 5סווא, וזו רק רשימה חלקית! הבדלים בולטים מ-אואש סטנדרטי טיפול בעדיפויות ב- הח6ז5ץ5 מערכת ההפעלה משנה את העדיפויות של התהליכים הרצים בהתאם לכללים מוגדרים. למשל, כדי לשמור על "הגינות" בין תהליכי מתשמשים. ב-פ05אחץ.], מהיותה מערכת הפעלה לזמן אמת, מערכת ההפעלה איננה משנה מיוזמתה עדיפויות של תהליכים. שינוים מעין אלה, נמצאים בשליטתו המלאה של המשתמש לכל אורך חיי התהליך. עובדה זאת מאפשרת עמידה בזמני תגובה דטרמיניסטיים. . שימוש ב-6345זת) מערכות זמן אמת יעודיות פועלות כתהליך (6655סזק) אחד המפוצל למספר משימות (85%5:). לפי סטנדרט 83 א0251)ק, מוגדר המושג 680זח+ להיות משימה בתוך תהליך. (סוף בעמוד 30) ניהול מערך המסחר עם מחשבי אואש מערך הקופות הרושמות של המעוכת, עובד על מערכת הפעלה אא מבוססת :וניקס ההתקדמות הטכנולוגית של ימינו מכתיבה ומדגישה דרישות מערכתיות, תכנוניות ועיצוביות אשר לא היו ידועות לעולסם המחשבים עד לפני שנים מועטות. כך למשל, על פתרונות התוכנה המתקדמיס להיות פתוחים ובעלי אפשרות ניוד בין מיני פלטפורמות מחשב, בסיסי נתונים ומערכות הפעלה שונות. עליהם להיות מעוצבים, מנורמלים וכתובים בשיטת ה-סשפדאם!|אס ד6טש[פס. הכתיבה המועדפת כיוס היא בעזרת מחוללי יישומים ניידים, אשר חבילות התוכנה שפותחו בעזרתם ניתנות לשינויים קלים, ותחזוקתן קלה וזולה. פרט לכך, על הממשק למשתמש (6₪ג ץאםדאו מא1 26 וא אה וא) להיות אחיד, ברור ותומך בכל רמות המערכת, על המערכת להשתמש בחתלונות לא רק לשסם צפייה ושליפה (פצוםאדםא 6 קטאסס/), אלא עמ"נ להרחיב את משטח האינפורמציה מבלי להצטופף על מסך קלט אחד, וכמו כן לאפשר ביצועי שאילתות וחיתוכים מורכבים בזמן העבודה. זןו]סאק הינה חבילת תוכנה מודרנית אשר תוכננה, עוצבה ופותחה ע"פ ההנחיות דלעיל. זוהי מערכת פתוחה הניידת בין סביבות מחשבים, בסיסי הנתוניסם ומערכות ההפעלה השונות ומקנה את האפשרות להשתמש בחבילה ע"פ כל המידות והצרכים של כל אתר ואתר (ולא ע"פ דרישות חומרה/תוכנה/סביבה). שילוב תוכנה אינטגרטיבית כ-ד|"80ק עס מחשבי אואש, המושתתים על עקרון המערכות| הפתוחות (5%ק0 5 ד 5), יוצר מערכת גמישה ונוחה למשתמש הן לטוות הקרוב והן לעתיד הרחוק.המודולים הקיימים במערכת מקיפים באופן מלא את מעגל המסחר הקימעונאי (61₪ץ6 סאו5וסא 1 6אםא) כאשר כל מודול ניתן לשינוי והתאמה מדויקת לצרכים הייחודים של כל סקטור. המודולים במערכת הינס: תכנון (קהותחב[ק) המערכת מאפשרת 2 סוגי תכנון: תכנון ברמת החברה הכולל תכנון תקציב ומכירות (ס[הח 6סוחקהחץ) ותכנון מכירות סניפי (ח8|ק 59165 6ז5:0). התכנון מסתמך על נתוני העבר לצורך התכנון העתידי (ח8!ק), ובמשך השנה השוטפת הוא מעודכן (ח8|ק6ז) מנתונים אקטואליים של המכירות והרכישות. כל הנתונים נשמרים לצורך ביצוע התאמת התכנון למציאות, והשוואת הביצוע בפועל מול תכנון מול ביצוע בתקופה מקבילה בשנה קודמת. המערכת מאפשרת משחקי הדמיה על הנתונים הקיימים לפני סגירתו הסופית של התכנון לצורך גיבוש התוכנית הטובה והמתאימה ביותר. עבודה עם ואא=ד-א, בו נוכל לראות בחלק אחד של המסך נתוני מכירות מן העבר ובחלק אחר של המסך נתוני מכירות עדכניים, תסייע לנו לנתח את המכירות והקניות באופן הקל, הפשוט והנכון ביותר. ניתן לערוך השוואות ולבצע התאמות כדי לספק את התסריט המציאותי ביותר. קניה (פַחוַצְטם) הזמנות יכולות להתבצע מהמרכז עבור סניפים או בסניפים עצמם. המעקב אחר ההזמנה נעשה ע"י סטטוס משתנה לאורך חייה במערכת, למשל, המתנה בתור (610ת), אישור (26!זסח זטה), שחרור לספק (616856ז) וכד'. בין הנתוניס הנשמרים: תאריכים חשובים כגון הזמנה, הובלה (יתכנו כמה תאריכים), ביטולותאריך חיוב. | נשמריס תשלומים שונים כגון הובלה, ביטוח, מיסוי, הנחות ומבצעים של ספק. נשמרים הוראות הובלה, יעדים, ודגלים נוספים המאפייניס את אפשרויות הטיפול בהזמנה כגון, לאן תשלח חשבונית, האם מותר לבצע משלות חלקי וכו'. ניתן לבצע הזמנה למחסן מרכזי או ישירות לחנויות באופן ידני או אוטומטי. עבור הזמנות המבוצעות מהמרכז ניתן לקבוע חלוקה מראש לסניפים לפי קטגוריות וחתכים שונים. קבלה ות'וג (קַת!61א716 חב קַת|ע!8666א) המערכת מספקת אמצעים מקיפיס לקבלת הסחורה במחסן או בחנות, שיאפשרו עיבוד מהיר ויעיל. פעולת הקבלה מחולקת ל-2 שלבים: - שלב קבלה ראשוני תוך ציון מידע בסיסי על מספר החבילות/קרטונים וכד'. - שלב הפירוט בו מוכנסות הכמויות המדויקות של כל פריט כפי שנספרו תוך ביצוע התאמת הקבלה להזמנה מסוימת. את הכנסת הכמויות ניתן לבצע אוטומטית בפעולת ח58%6 מתוך מסופונים, כולל תקון חריגים. קיים טיפול במערכת בכל המצביס הדורשיס העלאת החו6!3 'ז601ז6 או 8חזס)-סזק, בסוף תהליך הקבלה נעשה עדכון המלאי. כיום ניתן לשלב בין מתשבי אוא1 לרשת ‏ 11םצסא, כך שגם יתרונות הרשת פועלים עבורנו. ניתן לשיס בחנות או במרכז מספר מסופים (אחד במחסן, אחד בהנהלה ראשית, אחד בהנהלת חשבונות ועוד) אשר עובדיסם תחת הרשת, כאשר "מאחוריה" יעמוד ה-א1אנ על כל מעלותיו. ההמשך בעיימ 38 29 על-פי הגדרה +את, תהליך מפסיק להיות יישות מתבצעת, ובמקוס זה הוא הופך לכלי קיבול המכיל מספר 5 (אחד או יותר) אשר הס המתבצעים. בכך ממומש למעשה גרעין של מערכת הפעלה יעודית בכל תהליך, בלי לפגוע בהרצת מספר רב של תהליכים בו %מנית. מערכת הפעלה 05אחע.1 מיישמת סטנדרט זה במלואו. יתירה מכך, מערכת ההפעלה עצמה ממומשת על-ידי 68065זח1 בעדיפויות נשלטות. עדיפות 6805ז0: של משתמשים יכולה להיות גבוהה מעדיפות 680זח של מערכת ההפעלה, ובמקרה זה יבוצע חסוזקוח6-6זק של מערכת ההפעלה ! אופקים חדשים מערכת הפעלה 005)אחץ.1 מצעידה את פיתוח מערכות זמן האמת לעידן חדש. התהליך, שכולס התרגלו אליו, המחייב פיתוח על מערכת 1057 ומעבר ל- זמסאאד דרך סימולטורים לא מחויב המציאות. 5אחץע כמערכת הפעלה מלאה יכולה לשמש לסביבת הפיתוח ולסביבת הריצה גם יחד. הנוחיות, האחידות והזהות בביצועיס מביאה בסופו של דבר לחיסכון משמעותי ביותר בזמן הפיתוח, אינטגרציה ובדיקות של המערכות. חיסכון משמעותי זה, מצטרף ליכולת להשתמש ברוב הכלים הקיימים בעולס ה- א!1א11 לסביבת הפיתוח וגם לסביבת הריצה. היכולת להחליט עניינית בין פיתוח לרכישה (13%6א היה בין ב'י גייו במ * | והאירגונים המצטייניטו חבר השופטים: דר יוסף בולס עזרא בן כוכב צֶטם זס) מגיע גסם למערכות זמן אמת. מערכת שדור א' שלה פותחה על פלטפורמה מסויימת יכולה (מכל סיבה שהיא) לעבור לפלטפורמה אחרת תוך ניצול מלא של ההשקעה שכבר נעשתה. מצבים, שבהם ממשיכים "להנשים" מערכות על פלטפורמות "ישנות" מחוסר יכולת להריץ את התוכנה המבוססת מערכת הפעלה קניינות, על מערכות מודרניות יותר, הולכים ונעלמים. סיכום בכל ישום ז:מן אמת, כגון בקרת תהליכים, סימולציה, תקשורת מחשבים, רובוטיקה, איסוף נתונים ועוד, קיימת דרישה לעמידה בלוח זמניס חסום בכל רגע ורגע תוך ביצוע נכון של המשימה. 05אחע.] נבנתה כדי לתת מענה לדרישה זאת, תוך כדי תאימות מלאה לסטנדרטים. מערכת הפעלה 5אחץ הינה סביבת פיתוח, סביבת הרצה למשימות זמן אמת או מערכת משובצת מחשב, לפי צרכי המשתמש. הוועדה הטכנית והמדעית של תערוכת 93 55:65 6חוך [68א שנערכה לאחרונה בפריז העניקה פרס ראשון למערכת 5אחץ על ביצועים ותאימות לסטנדרטים. הכרה זו מעמידה את 05אחץ.1 במעמד מוביל בתחוס מערכות זמן אמת. ₪ * הכותב הוא מנהל מערכות זמ"א אוניקס טכנולוגיות. מצ טיינ המיחשוב בישראל תחהות מנמריים וארגונים 92/93 יו"ד איגוד מנתחי מערכות מנכ"ל ברווידא יועצים דוב הלפרין 0000 20202 .'ועץ למחשוב דבורה מיטרני 3 -.- - . . סמנכ"ל מערכות מידע, תברת טחר ב [ ₪ ₪2 ₪ 4 2 יוסף מרגלית ב .מרכז צוות השופטיס, אנטים ועחטבים יעקב טי, ‏ . > .מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב, עירית תל אביב-יפו אהובה פינמסר, , , ! , , , סמנכ"ל בכיר, משרד החינוך וחתרבות כתריאל צימט .020500000 -'ועץ למחשוב ביוני 1995 יוכתרו 10 מנהלי מערכות מידע (מנמרי"ם) בתואר מצטייני המיחשוב לשנת 1992/95 יטראל טטראוס. . 1] ג''מי טוורצקוף . רוח ירד ועדת המיסיס של לטכת רואי החשבון מנכ"ל, חברת היעוץ ארז את טוורצקוף צת ור ניהו ואיחזור מידע המעוניין להיות בין משתתפי התחרות: כולפן 295145, 03-5288448 פק סי 03-2951544 ליפית ס-והסשהפזטקאס6 | אנשיס ומחשביס פינסקר 64 ת"ד 11616 ת"א 61116 120 מיחשוב תהליך הרישום והקליטה של עולים בנתב"ג מאת: יהודה כהן* כללי 1. רקע אגף נתב"ג של המשרד לקליטת העליה מהווה את נקודת המפגש הראשונה של העולה עם המדינה ומוסדותיה. הטיפול בעולים במסוף הקליטה בנתב"ג פותח, למעשה, את תהליך קליטתו של העולה באר. מכאן החשיבות הרבה המיוחסת ליעילות התהליך, להתאמתו למדיניות הקליטה ולעובדת התבססותו על מידע שלם ועדכני. תהליך הטיפול בעולים במסוף הקליטה בנתב"ג מתאפיין בעבודה אינטנסיבית עם היקף ניכר של עולים בכל שעות היממה. על המטפלים להשלים את הטיפול הנדרש בפרק זמן קצר, וזאת תוך התחשבות בנוחות העולה, מבלי לפגוע באמינות הטיפול. 2. נתוני יסוד א. מסוף העולים בנתב"ג נדרש להיות ערוך כיום לקליטה של עד כ- 5,000 עולים ביממה. ב. הקליטה בנתב"ג מתבצעת במשך 24 שעות ביממה ללא הפסקה. תפקידי אגף הקליטה בנתב"ג אגף הקליטה בנתב"ג ממלא 3 תפקידים עיקריים במהלך הקליטה הראשונית של העולה: 1. תהליך רישוס ממוחשב הכולל: א. קליטת נתוני העולה למחשב. ב. הפקת מסמכים רשמיים הנדרשים לתחילת והמשך קליטתו של העולה בארצ: תעודת עולה, ביטוח רפואל ועוד. 2. טיפול ראשוני בעולה כולל: א. תשלוס כסף לעולה, במזומן ובהמחאה, ע"ח המגיע לו - באמצעות המחשב. ב. הכוון למסגרת הדיור המתאימה לעולה. ג. מתן מידע בנושאים שונים. 3. העברת נתונים לגורמים שונים א. העברת נתונים למחשב המרכזי של המשרד בירושלים. ב. העברת נתונים רלבנטיים למשרד הפנים לקליטה במאגר מרשם אוכלוסין. ג. העברת נתונים רלבנטיים לגורמים שונים: ביטות לאומי ועוד. 1 תמצית המצב הקיים בשנת 1990 1. היקפי עליה מספר נפשות ממוצע לחודש בשנים 72-89 עמד על כ- 2,050 נפשות. בתחילת 1990 גדלו היקפי העליה, ומספר הנפשות הממוצע לחודש בשניס 90-91 היה 15,750. 2. מחשוב בנתב"ג מערך המחשוב בנתב"ג התבסס על מחשב ניקסדורף כולל תשלומט ו-4 עמדות טיפול בעולים, בתוכנה כתובה בשפת .. 3. תמצית בע'יות ומגבלות במצב הקייס (בתחילת 0) א. זמן תגובה בעבודה במערכת איטי. ב. משך הטיפול בעולה ארוך. ג. לא ניתן לטפל בהיקפי העליה שנצפו. ד. נפח דיסקים מוגבל. ה. בעיות בתוכנה כולל חוסר גמישות לשנויים ועדכונים של התוכנה. ו. מחסור בעמדות טיפול, במדפסות תעודות ובתשלומט. הפתרון שיושם 1. בללי חב' אמ"ן (ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ) נתבקשה לתת פתרון מתאים לתוכנה ע"י הסבת המערכת, במשותף עם חב' =6א אשר נתנה את הפתרון המתאים לחומרה. 2. עיקרי יעדי המחשוב שנקבעו א. פישוט, קיצור וייעול התהליכים. ב. יכולת טיפול בו-זמנית בהקפי אוכלוסיה גדולים, בזמן קצר ביותר ובאמינות ואיכות גבוהים. ג. תמיכה בתהליכי הטיפול בעולה וכן במערך תכנון מעקב ובקרה על קליטת העליה תוך ביצוע פעולות אוטומטיות רבות ככל האפשר. 3 עקרונות הפתרון א. מערכת מחשוב פתוחה עס מערכת הפעלה אוא. ב. מערך מיחשוב עצמאי באגף נתב'יג. ג. הסבת המערכת הקיימת 15 45. ד . מערכת עובדת באפס תקלות. (המשך בעמוד הבא) ה. יעול תהליך הטיפול (בהיבט או"ש) - מערך מבוסס על עמדות טיפול בשיטת ה- 1.68 ]טד, ועמדות תשלום לביצוע פעולות כספיות כולל תשלומט לתשלום במזומן ומדפסת לתשלום בהמתאות. 4. תהליך ההסבה תהליך ההסבה יושם בזמן קצר (כחודשיים) תוך שימוש במתודולוגיה מובנית אשר עיקריה מובאים להלן: א. ב. הגדרת והתאמת דרישות ותכנון מפורט. תכנות (כולל תכניות וממשקים חדשים לתשלומט ולמדפסת תעודות). ג. ניסוי, בדיקות קבלה והרצות נסיון. תרשים מערך המיחשוב מובא להלן: עמדות ניהול ובקרה (4א) ה מרפסת מהירה עמדות בלשכת מידע (2א) טיכום עמדות תשלום ד. התקנת המערכת. ה. הטמעה והדרכה (כולל ליווי צמוד במשך 24 שעות ביממה בשבועות הראשונים). 5. מערכת המידע הנוכחית מערכת המידע בנתב"ג מבוססת בחומרה על: 2 מחשבי 0 אשעוסז, עס מערכת הפעלה אואנ, של חב' אסא ותומכת כיום ב-32 עמדות טיפול ורישוס, 2 עמדות תשלוס (כולל 2 תשלומטים), 4 עמדות ניהול ובקרה, 2 עמדות בלשכת מידע וכן משתמשים במשרד בירושלים. התוכנה מבוססת על תוכניות בשפת .100801אא שהוסבו והוכנסו בהם שינויים ותוספות המאפשרים מתן מגוון של שירותים במסגרת הטיפול בעולה. עמדות מטפל (32א) | מדפסת תעורות (2א) תקשורת למחטב המרנזי בירנשלים ההיערכות המהירה של המשרד לקליטת העליה וחברות אמ"ן ו-68א אפשרה קליטה מהירה, מסודרת ואמינה של הקפי העליה הגדולים משנת 1990 ואילך תוך התבססות על מערכת מידע ממוחשבת. ₪ * הכותב הינו מנהל פרויקטים בחב' אמ"ן (ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ) 2 - הנפטיש והאיזמל של מהנדס התוכנה מאת: ג'קי רומנו* נוכח ההתפתחות המהירה בתחוס חומרת המחשבים, נאלצים מפתחי התוכנה להתייצב אל מול אתגרים הולכים וגוברים, ביניהם ניתן למנות: מערכות תוכנה בעלות מורכבות הולכת וגדלה (כגון מערכות זמן אמת, מערכות מקביליות ועוד), סביבות פיתוח מבוזרות ובעלות מספר רב של תכנתים, דרישות שוק חריפות (התקצרות פרקי זמן/מכירה) וחוסר בכוח אדם מיומן המיועד לעזור למפתח התוכנה להתגבר על אתגרים אלה. על מנת להתמודד באתגרים אלה, פותח אוסף כלים, אשר נועד לסייע למפתחי תוכנה בכל שלב במחזור החיים של פיתוח תוכנית. כלים אלה, נקראים בשם הכולל "6455" (פַחוְזססחוַפַח= 6ז8ש+/50 4!060 זסזטקההסס). אף כי ישנס מודלים רבים לתיאור מחזור החיים של תוכנית (או חבילת תוכנה), אף אחד מהם אינו מתאר את המצב לאשורו, הגם שכל אחד מצוי, יחסית, קרוב למצב האידיאלי הרצוי. אחד המודלים הללו מתואר בציור 1, ואנו נעבור על השלבים השונים בו, ונציין את כלי ה-6856 הבאים לעזרת מהנדס התוכנה בכל שלב. במודל המתואר בציור 1 (בעמוד 35) קיימים ארבעה שלבי פיתוח עיקריים: 1. חק651כ] 8 515ל1חה שלב זה מאפיין את הבעיה, ומגדיר את הפיתרון באמצעות תיאור מדוייק של התנהגות המערכת. תיאור זה מהווה את מפרש המערכת. המתכנן נדרש בשלב זה ליצירתיות רבה והבנה עמוקה של המערכת, היות ומעצם אופיו, מעטים כלי ה-6856 העומדים לרשות המתכנן. יחד עס זאת, נזכיר את תרשימי הזרימה המסורתיים: ה-18%6) 51816 (תיאור גרפי של התנהגות המערכת בצורה המזכירה מכונת מצבים אשר פותחה עבור פרוייקט הלביא), וכן ה-517 (65זטז6ו תאַטסזת: 6ז8ש+/50). 2. )ת6ותקס[6ע6ס בשלב זה, בו מוצא התכנון מהכח אל הפועל, עומד לרשות המפתח מגוון כלים, המייעלים את עבודתו בצורה משמעותית. ניתן להצביע על שלוש משפחות כלים עיקריות: א. מחוללי קוד אוטומטייסם: כלים אלה, כדוגמת מחוללי מתרגמים (!ואוא 5), וכיו"ב, מאפשרים למפתח להגדיר את המערכת בשפה גבוהה (גרפית בד"כ), והינסם אחראים ליצירת הקוד עבור המערכת (כאשר, למעשה, מחולל 33 הקוד האוטומטי הראשון בחשיבותו הינו הקומפיילר). משפחה זו כוללת כלים כגון : א/ ואט - מחולל [ואוא לסביבת )טסוא. א866/16 - מחוללי מתרגמים בסביבת אוחש ו-05כש-15א. ב. 5ז20ץְ1הּת2 5)3016 כלי זה, המאפשר ניתוח סטאטל (ברמת 66זט50) של חבילות תוכנה גדולות, הינו למעשה קומפיילר הקורא את קבצי המקור, מפענח ומוציא פלט (גרפי, בכלים המתקדמים), המתאר את מבנה התוכנית. דוגמאות לפלטים שכאלה הן רשימות חלקיות של קבצי מקור, סדר קריאת הפונקציות בתוכנית, רשימת משתנים גלובליים/לוקאליים ותיאור הירארכי של העצמים (60[6615) בתוכנית. במשפחת כלים זו כלולים בין השאר: - ש16/ 518116 (278165) חססו!51). - ₪56 (66). - אות(/]6זא. ג. זסאָקטס6ס מן המפורסמות הוא כי במהלך כתיבת תוכניות, מבוזבז חלק ניכר מהזמן על תיקון טעויות (באגים). הטעויות עשויות לנבוע משגיאות שנעשו בפיתות התוכנית, כמו גם כאלה שנעשו בשלב תכנון המערכת. משפחת הכלים שנועדה לעזור למפתח בתיקון טעויות אלה נקראת 5ז880טכ6כ. ה-זסשַפַטס6ס פועל על התוכנית עצמה (660%8016א) ומאפשר להריץ את התוכנית צעד אחר צעד, לבדוק ערכם של משתנים במהלך הריצה, לעצור את הריצה בשלבים שונים וכן הלאה. לדפ5זַסְ8ַאַטמ06 תפוצה נרחבת, והם קיימים, למעשה, (ברמה זו או אחרת) בכל מחשב עליו ניתן לפתת תוכ!ה. להלן כמה מהידועיס שבהם: חסופון/6006 ,56 ,אס ,מ שץ ,608 (בסביבת אוחש). 68 86ַאַט60כ ססזטד ,ש0046/16 (בסביבת 5))). 3 קָחו[11סז] 8 אֶת!651 בשלב זה של חיי התוכנית, מבוצעות בדיקות איכות למערכת, על מנת לוודא שהתוכנית אכן עומדת במפרט שהוגדר בשלב התיכנון, דבר המאפשר למפתח למצוא בתוכנית נקודות לשיפור ביצועיה (ראוי לציין כי יש הכוללים את שלב האופטימיזציה פַחו[1)סזש בשלב פיתוח התוכנית). בשניס האחרונות, עם החרפת התחרות בתעשיית התוכנה, הולך שלב זה ומתקצר, ובאופן כללי ניתן לומר כי אמינות התוכנה יורדת. בשלב זה של פיתוח התוכנית עומדות לרשות המפתח שתי משפחות כלים: א. כלי עַָת76501 כלים אלה מאפשרים לצוות הפיתוח להגדיר בדיקות סופיות עפ"י מפרט המערכת, וכן ביצוע אוטומטי של הבדיקות שהוגדרו. בנוסף, קיימים כלים המאפשריס למתכנן הבדיקות להעריך את איכותן עפ"י היקף הקוד "המכוסה" ע"י הבדיקות בתוכנית. ב. כלי שָתו!1)סזק כלים אלו מאפשרים לבצע אנליזה על אופן ריצת התוכנית, ומסייעים למפתח למצוא את הנקודות "החמות" (50015 110%), בהן כדאי לשפר את התוכנית (לדוגמא - כתיבת הנקודות החמות באסמבלר.). זאת, על מנת לקבל ביצועים טובים יותר לתוכנית הכוללת. דוגמאות לכלים ממשפחה זו : 6ואום/)סזק - בסביבת אוח;ש. בחה!זסם/ סםזטך - בסביבת 5סס-65א. זסו]סז .631 - לניתוח ביצועי תוכנית גרפית בסביבת 1 (סיליקון גרפיקס). 4. שלב התחזוקה שלב זה, מהווה כ-80% מכלל מחזור החיים של התוכנית, והוא גם (בניגוד לאינטואיציה)היקר ביותר. בשלב התחזוקה מתוקנים באגיסם אשר לא נתגלו בשלב הבדיקות ומבוצעים שיפורים בתוכנית. הכלים העיקריים העומדים, בשלב זה, לרשות צוות התחזוקה נקראים 5ז6א86%ז7 פָטם, המהווים, למעשה, מערכת גַּזהכ 6 ההמאפשרת רישום תקלות במערכת ומעקב אחר השלבים השונים בתיקונה. דוגמא לכלי כזה הוא ה-ז6א86ז7 של סיליקון גרפיקס. לאורך כל ארבעת השלבים במחזור חיי התוכנית מתבצעות פעילויות רקע, אשר אף הן דורשות כלי 6856 מתאימים: א. תיעוד כלי התיעוד הם רבים ומגוונים, ותקצר היריעה לתארם. נציין רק כי ישנם כלים טקסטואליים כגון + ,א6, וכן כלים גרפיים, המאפשרים למשתמש לקבל תצוגת ז8ח/ 15 566 וסץ זהח/ 6 סצשוופצ/ט (ז6 זטסצ) בצורה אינטראקטיבית, כגון ז618%0ו 3ז- ,0856א0ח5 ועוד. ניהול הפרוייקט ניהול פרוייקטים גדולים הינו משימה מורכבת, וישנס כלי 6856 המאפשרים ניהול יעיל יותר של משאבי הפרוייקט, כגון: זמן, כ"א ותקציבים. בקרת תצורת המוצר על הבעייתיות הקיימת בבקרת תצורת המוצר בסביבות פיתוח גדולות ומבוזרות, לא ניתן להתגבר אלא באמצעות כלים אוטומטיים. בקרת תצורה כוללת יצירת גרסאות חדשות עקב שיפור המוצר או תיקון באגים, גיבוי וורסיות קיימות וכד'. מערכת בקרת תצורה טובה אמורה לתמוך במגוון רחב של פעולות המתבצעות בעת הפיתוח, ובין השאר - קומפילציה יעילה. היא נדרשת לאפשר לתכנת בצוות להשתלב היטב בגירסא הנוכחית, ועם זאת להנית לו לבודד את עצמו בעת בדיקת שינויים העשויים לפגוע ביציבות המערכת. על כלי בקרת התצורה נמנים: 5 - (בסביבת אוח!) 5 - (בסביבת סו|סכ-שת). 6 - (בסביבת א1א50-1). הדרישה לכלים גרפיים לביצוע משימות, עוברת כחוט השני לאורך כל השלבים שנסקרו. בהיות הויזואליזציה את הפונקציות החזקות ביותר במוח האנושי, יוצר לו התכנת תמונה של התוכנית בה הוא מטפל. תמונה זו יכולה לבוא לידי ביטוי בצורת גרף, עצמים או דיאגרמות. כלי ה-6856 מבוססי הטקסט המסורתיים, מאלצים את התכנת לעבוד בצורה בלתי אינטואיטיבית, ואינם מאפשרים לו לקבל תמונה נכונה. לפיכך, עליו להקפיד בבחירת הכלים אשר יאפשרו למשתמש קבלת המחשה גרפית של התוכנית. לסיכום - מגוון כלי התוכנה שהובאו לעיל נועדו לסייע למהנדס התוכנה שלבים השונים של פיתוח התוכניות, ומהווים אמצעי לפישוט עבודתו, תוך יעילות גבוהה יותר, צמצום עלויות וקיצור זמני הפיתוח. זאת, תוך הכרה, שלא קיים, לפחות בעתיד הנראה לעין, תחליף ליצירתיותו של המוח האנושי ותפקידו המכריע בכל שלבי הפיתוח. ₪ * הכותב הוא יועץ יישומים ופיתוח סיליקון גרפיקס מערכות מחשב בע"מ. ציור מספר 1 5 ה*06 כמסוף של אואש מאת: צב? שנ?* חברת בינת תקשורת בעולס מערכות המחשב המבוזרות, קיימת התלבטות, בעיקר של משתמשי ה-6ם, לגבי רכישת תחנות עבודה <. למעשה, בכל משרד (וכמעט על כל שולחן) יש כבר מחשב 6 המשמש להפעלת אפליקציות 5, או 5שססאו/צ-5וא (עיבוד תמלילים, גליון אלקטרוני, בסיס נתוניס ועוד) והפתרון שמתבקש הוא לאפשר ל-26 הקיים ממילא, לשמש גם כ-.1או]ואאשד-< או, במילים אחרות, לחבר אותו לסביבת ה-א!א באמצעות תוכנת א /אס-א%. כל מחשב אישי המחובר ברשת דשא ₪158 יכול באמצעות תוכנת אש / א55-א לנהל בו זמנית מספר אפליקציות מול מחשבי א1א12, התומכות באופציית 5/ססא]/-א. בכך הופך המחשב האישי למעין תחנת 6א1א5ג ד-וד ]טוא ומאפשר הפעלת אפליקציות גרפיות ללא מגבלות. ניהול החלונות מתבצע ע"י התוכנה ב-6ק, דבר המאפשר השגת ביצועים גבוהיס במיוחד, ללא העמסת קו התקשורת ל-א!אנ. ההתפתחות בתחום מסופי ה-א, דומה להתפתחות בתחום המסופים האחרים. עם הופעת ה-6ק למדו המשתמשים שהם יכולים בקלות להפוך כל 56 למסוף א-סינכרוני או אחר ולהמשיך לנצל את התכונות האחרות של ה-6ם. לכן באופן טבעי, דוחק ה-26 את "רגליהם" של המסופים הרגיליסם מהשוק. המומחים צופים עתיד דומה למסופי ה-א (ראה גרף מסי 1) ולראיה, מחקרי שוק שנעשו ע"י ה"55שאן[ן5105-%< וסקס" בארה"ב, מראים שבשנת 1992 הגיע מחזור המכירות של 558/58 א-6ק ל-%32%1 גידול של 110% לעומת 1991. סה"כ *חידות 558%58-א-6ק ששווקו ב-1992 הגיעו לכ-185,000 יחידות. אם כן, שוק ה-558%58 א-6ק הפך לפלח שוק מתרחב בתוך תעשיות ה-800 מיליון| דולר של מערכות ה-שספאוש-%א בשנת 1992. נשיא "55שא[₪15-%< ק00סאס", | סטפן | אודיטור | צופה | שהשוק | של 5 -א-6ק ימשיך לצמוח במהלך 1993 ויהפוך לחלק אינטגרלי באסטרטגיות של מערכות מחשב מבוזרות בארגונים רבים והוא צפוי לעבור את שני ביליון דולר בשנת 3. - %585א55 א-6 הינם כאמור, מוצרי תוכנה המספקים ל-56 וגם ולמקינטוש תכונות אמולציה של ,41 א!!אאשד-< ומאפשרים לארגונים לשלב את מחשבי ה-6ק הקיימים, עס אפליקציות % ועם רשתות. לפי הנתונים שפורסמו על ידי קבוצת "55שא[8015[1-< 46 0007" עולה כי: "בשנת 1992 הוכיח עצמו, ה-א-6ק אםעא5 כטכנולוגיה בשלה, אמינה והמקדימים החלו ברכישת כמויות ₪85/א5₪8-%-6כ, עם "רשיונות שימוש לאתר" (פשודודאג עס 65אש6ו1 מדו5). גם להצלחת "מגיפת" ה-5/צטססאו/צ (ד-050א6!וא) היתה השפעה מכרעת על השוק מאחר ומכירות 5/וססאן מבוססי 558%58 א-6ק, עלו ל-129,858 יחידות בשנת 2. נטיית הארגון לשילוב בין ה-6'5ק ומערכות ה-1%א שיחקה גם כן תפקיד מרכזי בגידולו של שוק ה-558%₪8 א-6ק המשתלב יפה גס בתעשיית ה-5/וסססא!ו/צ-א כמוצר גישה לאפליקציות מבוססות א% ולרשתות. קיימות מס' חברות, אשר מפתחות מוצרי ₪8 צ 5₪8-א ולפי פרסום של "0800 555אן15--א" ה"עוגה" מתחלקת בין חברות כמו: שא /שאסופ!וץ, אסופוצוס-א-6ק ססא 6 ,סחופבסאוואואטשו, ו-שאזק שדוחש (למקינטוש) (ראה גרף מס' 2). אין ספק שבעידן המערכות המבוזרות, ימצא משתמש ה-6 יתרונות גדולים בהשבחת "כלי העבודה" שלו, אליהס התרגל בסביבת ה-05כ ו/או 5ששססאו/-15א וירצה גם להפעיל אפליקציות < ב-אואנו. אס כן, בהתקנת תוכנת ה-58/58-א, אתה הופך את ה-26 שלך לתחנת א לכל דבר ולסיכום, אציין בקצרה את התכונות והיתרונות של התוכנה: 6 כלי פתוח < ל-5/וססאו/צ-15א, בתאימות מלאה עם 5 א ידידותיות בהתקנה ובתפעול (אשצואס טאחוא). תמיכה במגוון פונטים כולל בעברית. שיטות ם() 578481 שונות. תמיכה במסכי ג8514, ג0א, ]סוד לרזולוציה גבוהה. אפססטפפק דאשן01 65ג חד א. תמיכה בחבילות ק]/ ק76 שונות ו-דםא6מס. תמיכה ב-0₪8א א וא שספאו/צט .1.0641 ליתרון בזמני ביצוע. 6 תכונות ה-61א.751 ותמיכה ב-ם!)א6כא לעבודה בסביבת רשתות. דוקומנטציה מעולה. 6 אופציית הרחבה, המאפשרת למשתמש אואש לגשת לקבצי 005כ. א * הכותב הוא מנהל פיתוח עסקי בחברת בינת תקשורת מחשבים. גרף מספר 1 התפתחות מוצרי ח=/ח= -א-0 5ח זס 065ח8פ5טסחך | 5 א 6 שש 5 |האוואח ד א | גרף מספר 2 ז סח צץֶ0 8)הסוחכוח6 ז8ע567 < 06 6סושס!זסצ 6 23% > % 6חו 6)וה ל 22 202 0.000 % 16-5) ץ 1,055 4 | 7% הסופוצום א-0ק 60 ו 6 035 )0000 6 22000 ;א ₪₪/]-]-]חנ-----;:/;-;-/-/--- וו יוו ו 17 הב בוו וו וו - 0 כ המשך מעיימ 29 הדפסת התוויות יכולה להיעשות בשלבים שונים: יצירת ההזמנה, תיוג ע"י הספק, בזמן קבלת הסחורה או לפי דרישה ספציפית. הנתונים הדרושיס לתוויות מוכנסיס דרך מערכת דו=סאק. הפצה (חסו%טסוז+15ס) המערכת מאפשרת הפצת סחורה ממחסן לסניף לפי יוזמת המחסן או בקשת הסניפים. בהתאסםס לאפשרויות המחסן ולדרישת הסניף נערכות תעודות ההוצאה (5ו1 שַחואסוק). המערכת מאפשרת הפעלה ידנית של תהליך יצירת הרשימות, או אוטומטית על בסיס החלפה 1-1 לפי קצב המכירות או כל בסיס אחר שיתבקש. לאחר אישור הרשימות ייווצרו תעודות משלוח. מרגע שאושרו התעודות, הסחורה נמצאת בסטטוס "מעבר" (זו5ח8זז--חו) ותישאר כך עד שתתקבל בחנות ותעבור למלאי החנות. המערכת מאפשרת גם סימון מיקוס הסחורה במחסן/חנות/ במכלים (ס1ַח5) והעברתה ממיכל למיכל לפי צורך. מכירות (53165) חלק זה במערכת כולל שלושה סוגי טיפול במכירות: קופות רושמות (05ק) - למערכת 17תסאק ניתן לחבר מערך קופות רושמות מבוססות 06 אשר מחוברות ביניהן ע"י מערכת הפעלה אאס. זוהי מערכת הפעלה המושתתת על בסיס רעיון ה-א1א וכוללת מערך גיבויים ואבטחות מידע תוך ביזור תפקידים בין המחשבים (ניתן לעבוד פיזית על קופה א' כאשר פעולת החישוב תיעשה על מחשב ב). נפילת אחד מהמחשבים לא תשתק את הקופות המקושרות אליה, משוס שהאחרונות יעברו לעבוד על אחד מהמחשבים האחרים ברשת. דאפוא> סא אהא 658 - מערכת ה-ז0=1אק מאפשרת הזרמת מזומנים הן ישירות מהמחשב שא11-אס והן בתהליך ₪ ד. המערכת מסוגלת לקבל ולעבד כל סוג של תשלום (בין אם מזומן, אשראי, תווי שי וכדומה). בסוף כל יוס ידווחו כל הזרמות הכספים שנעשו בכל חנות וחנות. 5 מ6]אס - שינויי מחיר יכולים להתבצע עבור חנות אחת, קבוצת חנויות נבחרות או לכל חנויות הרשת.שינוי יכול להתבצע עבור :כל פריט בנפרד, קבוצת פריטים 8 בקטגוריה מסוימת וע"פ כל חתך אפשרי. סיבת שינוי המחיר יחד עס התאריך (או עס טווח התאריכים אס זהו מבצע המוגבל לפרק זמן מסוים) ישמרו במערכת. ניהול מלא' (1ח6ו67ק התבו עזס)ת6טת![) ב-ד0"1 אק מובנית היכולת לנהל את המלאי כמותית וכספית, מרמה מחלקתית דרך שליטה ברמת קבוצת פריטים ועד הפריט הספציפי עפ"י ספק. המערכת *כולה לנהל פריטים שהם חבילות של פריטים אחרים (א86ק), כמו למשל, חבילות מבצע או חבילות המגיעות מהספק (מבצע ספק), לארוז או לפתוח אותם למרכיביהס השונים. המערכת שומרת אינפורמציה מלאה, כולל מחיר קניה ומכירה, לצורך הערכת מלאי בכל שיטה קמעונאית קיימת (כגון, 6051 81651], ְזסזחסטחו [81ז6ז, ס)1), 160 וכו'). ניהול המלאי כולל העברות סחורה בין חנויות ומחסנים, התאמות מלאי וספירת מלאי: העברות (5ז5)0ת8ז1) - הערך הכספי הכולל מחושב והמלאיס המתאימים יתעדכנו בהתאם תוך לקיחה בחשבון הבדלי מחירים בין הגורסם השולח למקבל. התאמות (5)ת6וח+0[805/) - מאפשר התאמות במלאי בד"כ עקב שגיאות בהעברות, העברות בין מחלקות, התחזרות לספק, בלאי, התאמות לספירת מלאי וכד'. ספירת מלא? (8%6+א5+06) - המערכת מספקת את כל האמצעים לביצועי ספירות מלאי תקופתיות עבור מלאי כולל או חלקים ממנו. המשך הפעילות השוטפת מתאפשר בזמן ספירת מלאי בזכות אופצית צילוס המצב הקיים | לפני התחלת הספירה. את נתוני הספירה ניתן להזין ידנית או אוטומטית בפעולת ח98%6 מתוך מסופונים. תוכניות שירות (קַח1ק110056%66) מודול זה כולל תחזוקת קבצי בסיס, כגון, קובץ פריטים, ספקים, חנויות, תקופות פעילות, אריזות, קטגוריות ועוד. מבחינת תקופות למשל, ניתן להגדיר ימים, שבועות, חודשים, שנים, עונות, ותקופות מיוחדות שמגדירה החברה לפי הלוח העסקי. טרנזקציות של 6ז5%0 86% יצברו עפ"י התקופות המוגדרות. המודול כולל גם פעילות סוף תקופה, כוונון פרמטרים במערכת, פעולות ארכיב, פעולות התאוששות מכשלים, קטלוג מחודש של פריט ועוד. ₪ היוי עםו גב אבטחת מחשביס ומערכות מידע רחוב היצירה 18 רמת-גן 52521 טל: 03-5754515 פקס: 03-7514045 1 - 0 3 > 880080808 -0.0% 4 ₪8" ו 0086 4 הו יתשש ' -- . 190 + . , 8 ₪ ""י 0 > >אקפחיא - . צ 1 . (9 שוב דיגיטל הוכיחה שהיא החברה המובילה בטכנולוגיה הפתוחה, | שאר החברות רק התח בו. כשהצליחה לפתח ולהביא אליך את ה-08/1, לפני כל חברה אחרת. היוס כבר אין ויכוח שה-057/1 היא מערכת בדיגיט 0-1 אונש כבר יצא דרך ה-אוא של העתיד. עובדה שכל וגיטל. החברות הגדולות כבר התחייבו עליו כסטנדרט. כל החברות התחייבו, אבל רק בדיגיטל הוא כבר עובדה בשטת. זה הזמן לנצל את היתרונות הגדולים של ה-05/1. רק בד 8 דוגיטל. הולכים על פתוח. 0 0 ד 0 ב ָ ה -ְחח -