גלויית הצטרפות למועדון מיראז'

OCR (הסבר)
דמי הדואר ישולמו בידי הנמען אישור מס' 13290 וון איכןפי 1% (90% נכבוד: 7 מיראז' מולטימדיה באמצעות סניף הדואר החשמונאים השקקג תא דואר 98423 / 5 |א0 2-5 2 תל-אביב יפו 641200 = 34 שם משפחה: שם: נתובת: עיר: מיקוד: טלפון: פקס: ואו ם תאריך לידה:---/---/---- מין: סז סנ שם התוכנה: [רנש ב- שחנות מחשבים בחנות ספרים בםחנות צעצועים אחר: סיבת הקניה: בופרסום בטלויזיה ב)פרסום בעיתון םהמלצת חבר בהמלצה בחנות בומתוה אחר: טוג מחעוב שברשותך: בא ם38 46 בואטוזאפט אחר: זיברון פנימי: באו סא םוא 16 אחד: דיסק קעשיח: 100-2500 250-450 ברטיס קול: ב הפז 8 6.500 ב סאטספאחטט 615 ב תואם 558 8 פא500 אחר: בונן וסה ס6: בוא סא באא שא באא אחר: מודם: 144020 288000 סא הייתי מעוניין במידע על מוצרים נוספים (פרט): +850002 450-9502