Express Italian – מדריך למשתמשים

קורס מזורז ללימוד איטלקית לבעלי ידע בסיסי

פריטים קשורים
Express Italian – קופסה

OCR (הסבר)
איט לק ורס מזורז ללימוד ית לבעלי ידע בסיסי 1100 פפשוקאם 0 ] | 7 מדריך למשתמשים חסו|סו] 6 - מדריך למשתמשים / 10 ו 0 10 שוג () 3 | ברוך הבא ל-:1181707 655'ו% () 5 כיצד להתחיל 6 החומרה הדרושה 6 הוראות התקנה 6 5 פעו0 לש 6 מסך הרישום 8 | כיצד להירשם ל-ח118[:8 648זקאם () 8 כיצד לקבל עזרה 9 | כיצד לצאת מ-ח1!8[8 וקא () 9 רשימת היוצרים 10 התפריט הראשי וד השלט-הרחוק 12 כיצד לבחור יחידה 13 כיצד לבחור סרטון וידאו 13 היחידות 14 מסך המבוא ליחידה / הטקסט 15 התרגילים 16 התשבץ 18 סרטוני הווידאו 20 | המבחן וג ו כלים 3 דוח ההתקדמות 23 הלקסיקון 24 דפי התרבות 6 / ספר הדקדוק 27 עצות למשתמש 29 מדוע כדאי לי לקרוא את המדריך למשתמש? 29 מה" ם8ו[19 658זקאם 00? 29 0 כיצד עליי לבחור יחידה? חסווסו| 7855 י סא 6 - מדריך למשתמשים חסו!סו 1 - מדריך למשתמשים 0 655 1100 4 | כיצד עליי ללמוד את היחידה? 20 כיצד עליי לקרוא את הטקסטים? 11 כיצד עליי לפתור את התרגילים? 3 כיצד עליי לפתור את התשבץ? 4 כיצד משתמשים בלקסיקון? 35 כיצד משתמשים בספר הדקדוק? 16 כיצד משתמשים בדפי התרבות? 17 כיצד משתמשים בווידאו? 8 כיצד נבחנים? 59 כיצד משתמשים בדוח ההתקדמות? 20 חסווסו! 965זסא= 6 - מדריך למשתמשים הפוק () 5 | ברוך הבא ל- 1/00 58סיזקא 100 11010 פ6זק₪ () תוכננה במיוחד עבור לומדים כמוך, שיש להם ניסיון קודם בלימוד איטלקית. הלומדה מתמקדת במיומנויות שיחה בסיסיות הנדרשות במצבים שבהם מדברים איטלקית. היא מציעה מגוון רחב של טקסטים ופעילויות בצורה גמישה וקלה לשימוש. תוכל לקבוע את קצב הלימוד בעצמך, לבחור את סדר העבודה ולבדוק את התקדמותך בכל שלב. עשרים היחידות הכלולות בלומדה עוסקות בנושאים מעניינים, ותרגילים מסייעים לך להתמקד בנקודות חשובות ולבדוק את הבנתך. סרטוני הווידאו הם דרך משעשעת לשמוע כיצד דוברי איטלקית ילידים משתמשים באיטלקית, ובנוסף, תוכל לשנן את אוצר המילים החדש שלמדת וגם ליהנות מפתרון התשבץ שבסוף כל יחידה. בכל נקודה שבה אתה נמצא, יש באפשרותך לבדוק את המילים הקשות בלקסיקון (ווסשוא6/). אתה יכול גם לעיין בספר הדקדוק (8006 זאוווש0)) ובדפי התרבות (6וס שוווווווי)) כדי להיעזר בהם בקריאת הטקסטים ובהכנת התרגילים. כשתהיה מוכן, תוכל להיבחן על מה שלמדת ולבדוק את התקדמותך. 10010 פפשזקצ () מתוכננת באופן כזה שניתנת לך האפשרות לעבור על היחידות בסדר נתון או לבחור מסלול לימוד המבוסס על צרכיך. בכל היחידות מוצגים מצבים הלקוחים מן החיים ובאמצעותם אתה נחשף לאוצר מילים שימושי ורחב. הלומדה תסייע לך לפתח שטף דיבור וביטחון עצמי בשימוש באיטלקית במצבים שונים ורבים. אנו מאחלים לך הנאה שלמה מהלומדה וזסז|ם!1 פפסזק 0. לנוחיותכם, קבוצת () מעמידה לרשותכם מוקד תמיכה טכנית שמספרו: 03-6342486. חסו|סו] 6 - מדריך למשתמשים 0 110108 וקא () כיצד להתתיל דרישות החומרה 8 מחשב 26 פנטיום (מומלץ 82וח66) 8 זיכרון פנימי 0א8 (מומלץ סוא16) 8 מסך 5/0 (תצוגת 256 צבעים), רזולוציה 480 א 640 8 עכבר מערכת הפעלה 95 8פאוסשתו/ גרסה עברית 8 כונן תקליטורים 1א(60-80 בעל מהירות כפולה (מומלץ כונן תקליטורים בעל מהירות מרובעת) ₪ כרטיס קול 8 אוזניות או רמקולים 8 מיקרופון (מומלץ) ל1א17 מקום פנוי בכונן הקשיח הוראות התקנה 5 פטוס0 וז להתקנת וםז1/01 פפ6זק12% () בכונן הקשית: ו. הכנס את התקליטור וז₪/1/0 655זקצ₪ 00 לכונן התקליטורים (/א60-80) במחשב שלך. 2. פתח את תפריט +ז5)9 (התחלה) שבשולחן העבודה ובחר ב-תט%] (הפעלה). היכנס אל 0% 2:51 ולחץ על אס 3. עקוב אחר הוראות ההתקנה המופיעות על גבי המסך. 1. 1 חסוום)! 955זסאת %. - מדריך למשתמשים הזפשוא 0 7 | להפעלת ז1/010 צפסזקא (): 1. הכנס את התקליטור וז₪!1/0 צפ6זקגם 0 לכונן התקליטורים מאסא-0). 2. פתח את תפריט 51914 (התחלה) שבשולחן העבודה ובחר ב-8ותג פס (תוכניות). פתח את קבוצת :]1/0 פפ6זקגמ 0 ולחץ על סמל היישום (מסס[) של וווןמו1 פפסזקג 0. חסו!ס!! 6 - מדריך למשתמשים | 8 10 655זקא 0 מסך הרישום המסך הראשון שתראה עם התחלת ההפעלה הוא מסך הרישום. במסך זה עליך לרשום את שמך כדי שתוכל בהמשך לעקוב אחר התקדמותך בתוכנה. 8]ם/1. 655זקא () מסוגלת לקיים מעקב אחר מספר תלמידים בו-זמנית, כל אחד בשם משתמש שונה. ססה הוספת שם לרשימת המשתמשים ₪7 5% סאגווגז]. המ הסרת שם מרשימת המשתמשים .0% מעבר אל התפריט הראשי לאחר שבחרת או הקלדת שם דועס 'ציואה מ-ח8ו/8!! 585זסאס () 5 זפו! החמפט רשימת היוצרים רשימת והמעורבים בהפקה של משתמשים חפו|הו! 685זקאם () קושו פתיחת חלון עזרה כיצד להירשם ל- |ז1101/0 1088 () כדי להירשם ללומדה בפעם הראשונה 8 הקלד את שמך בתיבה הריקה. 2. לחץ על 460 מ. השם החדש מופיע כעת ברשימת המשתמשים. 3. לחץ על 0% ₪88 כדי להמשיך ולעבור אל התפריט הראשי. הבוו 55טוסא] 6 - מדריך למשתמשים 0ז101] סיו () 9 | 4. לחץ על 261666 = כדי לבטל. כניסה אל הלומדה אחרי הרישום הראשוני ו. מצא את שמך ברשימת המשתמשים ולחץ עליו עם העכבר. השם שבחרת יופיע בתיבה. 2. לחץ על 0% 081 כדי לעבור אל התפריט הראשי. מחיקת שם מהלומדה 1. לחץ על השם שברצונך למחוק. השם שבחרת יופיע בתיבה. 2. לחץ על 26866 2-1 כדי להסיר את השם מרשימת המשתמשים. כיצד לקבל עזרה לקבלת עזרה ומידע על הלומדה 1. לחץ על 1160 ₪] בשלט-הרחוק (01ז1ח00 186016) (ראה השלט-הרחוק בהמשך) כדי לפתוח את חלון העזרה. 2. השתמש בגלילה כדי לחפש את נושא העזרה המבוקש. 3 לחץ על 6106 61 כדי לצאת מחלון העזרה. כיצד לצאת מ- 1/0110 טיזקא () יציאה מן הלומדה 1. פתח את השלט-רחוק (ראה השלט-הרחוק בהמשך). 2. לחץ על וס ₪ ייפתח חלון ובו תישאל אם אתה בטוח כי ברצונך לצאת. 3. אם ברצונך לצאת מן הלומדה, לחץ על 6+ בשצ. חסו|ס!! - 0 - מדריך למשתמשים | 0 זחו101 טקא () אם אינך מעוניין לצאת מ-8 1018 6זקג 0, לחץ על 00806 כדי לסגור את התיבה. רשימת היוצרים כדי לראות מי היה מעורב בהפקת (ז1/01!0 סוק (0) ו. לחץ על 676616 [16. יופיע חלון ובו רשימת צוות ההפקה. השתמש בגלילה מימין כדי לדפדף קדימה ברשימה. 2 לחץ על 6106 81 כדי לצאת מרשימת היוצרים. חסווס!| 955זסא= 6 - מדריך למשתמשים 11010 פוא () ה התפריט הראשי התפריט הראשי הוא המסך שמכניס אותך אל הקורס. כאן אתה יכול לבחור את היחידה שאתה רוצה לפתות, או להשתמש בכלים המיוחדים. 1 הט [/ השלט-רחוק (ראה השלט-הרחוק בהמשך) מופיע בצד ימין של החלון. | השלט-הרחוק ישמש אותך כדי לבחור ולפתוח את כל היחידות, סרטוני הווידאו והכלים ב-₪₪₪/1/0 658זק%₪ 0. במרכז המסך מופיעה כותרת היחידה או הווידאו. יופיע גם תצלום שממחיש את נושא היחידה או הווידאו. השתמש בשלט- הרחוק כדי לפתוח את היחידה או הווידאו הנבחרים. חסו!סו! ו - מדריך למשתמשים 0 110108 פוא 0 השלט-הרחוק השלט-רחוק הוא הכלי שבו תשתמש כדי לנווט ברחבי הלומדה ולהשתמש בכל הכלים שהיא מעמידה לרשותך. השלט-הרחוק מאפשר לך להיכנס ולעבור בין היחידות, סרטוני הווידאו, הכלים, המבחן ודוח ההתקדמות. הוא ממוקם בצד ימין של המסך. בשעה שאתה עובד על היחידה, השלט סגור ומופיע בפינה הימנית בתחתית המסך. תוכל לפתוח את השלט-הרחוק אם ברצונך לבחור יחידה או סרט וידאו אחרים, להשתמש באחד הכלים (ראה כלים בהמשך) או לשוב אל התפריט הראשי. קופו לפתיחת חלון עזרה זועס יציאה מ-חפו/8!| 655זסא () המזאת פתיחת היחידה או הווידאו הנבחרים ספסוצ רשימת סרטוני הווידאו 5א מאעזוטס לפתיחת דפי התרבות מינניניבו| לפתיחת דוח ההתקדמות דא 600 מזסואשא לפתיחה או לסגירה של השלט-הרחוק זפטשד לפתיחת המבחן חסווס!| 7055 6 - מדריך למשתמשים טאפוא מעבר אל התפריט הראשי 5שסחחה דפדוף ברשימת מספרי היחידות או סרטוני הווידאו זואע רשימת מספרי היחידות אססואשו לפתיחת הלקסיקון הגווההחס יי לפתיחת ספר הדקדוק 1101 פפטיוק () 3 כיצד לבחור יתחידה 1. אם השלט-הרחוק סגור, לחץ על [00₪110) 6016 = כדי לפתוח אותו. 2. לחץ על חנז 8858. מספרי היחידות יופיעו בשלט-הרחוק. 3. השתמש במקשי הדפדוף קדימה ואחורה כדי לבחור את מספר היחידה. 4. לחץ על 6וח₪ |₪] כדי לפתוח את היחידה שבחרת. כיצד לבחור סרטון וידאו ן. אם השלט-הרחוק סגור, לחץ על 0001801 6016 כדי לפתוח אותו. 2. לחץ על 0:060 ₪₪]. מספרי הסרטונים יופיעו בשלט-הרחוק. 3. השתמש במקשי הדפדוף קדימה ואחורה כדי לבתור את מספר היחידה. 4. לחץ על ₪6 ₪ כדי לפתוח את סרט הווידאו שבחרת. חסז|סו] 6 - מדריך למשתמשים / 1 סדק 0 היחידות היחידות ב-וזש!1/01 שק 0 מיועדות לעזור לך לשפר את האיטלקית שלך במצבים רבים ושונים. כל יחידה בנויה סביב נושא אחד ומכילה ארבעה מרכיבים: מסך המבוא ליחידה, מסך הטקסט, מסך התרגילים ומסך התשבץ. מסך המבוא ליחידה במסך המבוא ליחידה מובאת בפניך הקדמה קצרה לנושא היחידה. מתוך מסך זה תוכל להיכנס אל מסך הטקסט, אל מסך התרגילים או אל מסך התשבץ. תוכל להיכנס אל המסכים בכל סדר שתבחר. ץה.וק 5 טאגווגז ]. לשמיעת הטקסט 4 -ן | ספוט סו80!וו | * זאשד ב 3ב 269010771808/ כומסגום) לפ ת יחת מס ך חי וז ו 60 0 התוסח הזיר ו ותסוח 0/8 6 1'ח0065 סת/שי 8 1 חואו --5937 סוס 31פ!6 ה- 05160 הניפ פח1 6 הטקסט ו וחד !846זם !163 זו 986 10 | חב !60 666553 הפ 8156 פנח 1 - 60 0 19 טזב ץרה ז8ואחול 18 וב חא קן 0 (99 ב הס631 3+ 0)ספאזפחטן 90 מש חו ]הפוח בק ה א ₪ | לפתיחת מסך התרגילים 0055 קט לפתיחת מסך התשבץ 0 פדסויוה לפתיחת השלט-הרחוק חסווס!! 665זסא= 6 - מדריך למשתמשים 11010 פפסוק ₪ 5 | הטקסט במסך הטקסט אתה קורא ומאזין למגוון של טקסטים. אסוזסטפסזוזאו לפתיחת מסך המבוא ליחידה שזסואשה זא לפתיחת השלט-הרחוק צהום לשמיעת הטקסט =אהטעס 5 להארת נושאי להארת מילים חדשות תרבות בטקסט. בטקסט. לחץ על מילה לחץ על הנושא כדי לראות את ההסבר כדי לראות את ההסבר סח זו 19 "5 סחזסיבָחסט זט תמו זיק ?ודה סו 50 ,1 3 זסחטי5 = | זפ | אתו זסחובה , 86918 זפ אתל זסממ 5 וט = !10ח9+ח26 06061וכ ,תת | ומוזוכ!/ זסח5 = | | הווה 0 להארת נקודות וו ו 5500 אתל וסחפ | דקדוק בטקסט. 8 3660 (/ , חצ , 8ח6 = תמוח ו לחץ על הנקודה 8 וטף 616ופ. וטף ו6 ,0חָוק 6959 18 | כדי לראות את ההסבר 5 00550 לפתיחת מסך = ו2קטק התרגילים לפתיחת מסך התשבץ חסו!ס!] 0 - מדריך למשתמשים | % 11010 פוא () התרגילים התרגילים מעניקים לך אפשרות לתרגל את אוצר המילים החדש ואת נושאי הדקדוק שמופיעים ביחידה. תוכל לבחור בין שתי רמות קושי. רמה 1 קלה מרמה 2. 1 ושעש 2 ו|מעם] לפתיחת אסוזסטפסאזאו לפתיחת תרגילים תרגילים זאד לפתיחת מסך המבוא ליחידה ברמה 2 ברמה 1 לפתיחת מסך הטקסט א 00550 = |ללטק לפתיחת מסך התשבץ הפשפאה וס להצגת ההשו לבדיקת ה התשובה למחי . = תשובותיך יי מחיקת כ לפתיחת הנכונה תשובותיך השלט-הרחוק חסוום!| 955זס= 6 - מדריך למשתמשים 11010 פפשזקא () ה | כיצד לפתור תרגילים 1. לחץ על 66% ₪8 כדי לבדוק את תשובותיך. 2. לחץ על ז5ת4 3 כדי לראות את התשובות הנכונות. 3. לחץ על זג016 ₪ כדי למחוק את תשובותיך. 4. דפדף בדפי התרגילים תוך כדי שימוש במקשי החצים. כיצד להקליט את עצמך בתרגילים באחדים מן התרגילים תתבקש להקליט את עצמך. תוכל לעשות זאת בשתי דרכים: 1. לחץ על ₪83 או על ₪81 כדי לבחור את התפקיד שאתה רוצה בתרגיל הקלטת הדיאלוג. לחץ שוב לסיום. 2. לחץ על גו 1? כדי לשמוע דוגמה של המשפטים. 3 לחץ על 660% 88 כדי לשמוע את התרגיל עם ההקלטה שלך. 4. לחץ על 61691 2 כדי למחוק את מה שהקלטת. או 5. לחץ על עג1ק יש כדי לשמוע את המשפט שבחרת. 6. לחץ על 866076 ₪8 כשאתה רוצה להקליט את עצמך. לחץ שוב על אותו מקש כדי להפסיק את ההקלטה. . לחץ על עגזק שא שוב כדי לשמוע את ההקלטה שלך ואת הדוגמה. . לחץ על 666% 8 כדי לשמוע את התרגיל עם ההקלטה שלך. . לחץ על 6163 132 כדי למחוק את מה שהקלטת. 1 ₪( סי חסו!סו] - 0 - מדריך למשתמשים ]] 1 פ5סוקא 0 התשבץ מסך התשבץ מאפשר לך לבצע תרגול נוסף של אוצר המילים החדש שלמדת. אסוזסטפסאזאו לפתיחת מסך המבוא לה 50 להצגת הפתרון המלא דאפד לתשבץ כולו פתיחת מסך הטקסט הס הפשפאה א למחיקת כל להצגת התשובה לפתיחת מסך תשובותיך הנכונה התרגילים מזסוחפה יי לפתיחת השלט-הרחוק חסווס!| 655זס 6 - מדריך למשתמשים 1100 פוא (0) טּ | כיצד לפתור את התשבץ 1- לחץ על ריבוע כדי לבחור במילה. הריבועים שמייצגים את המילה שבחרת משנים את צבעם, וההגדרה מופיעה בראש המסך. 2. אם הריבוע הוא חלק ממילה במאוזן וגם חלק ממילה במאונך, לחץ פעם אחת כדי לראות את ההגדרה למילה במאוזן, ופעם נוספת כדי לראות את ההגדרה למילה במאונך. 3. הקלד את תשובתך בריבועים המוארים, אות אחת בכל ריבוע. אותיות שגויות יופיעו באדום. 4. יש באפשרותך לשוב אל טקסט היחידה אם אתה זקוק למידע נוסף, זאת מבלי למחוק את המילים שכבר מילאת בתשבץ. חסו|סו! ו - מדריך למשתמשים / 11010 פסיוקא () נ ‏ ה סרטוני הווידאו הלומדה 180]88 665זק+ 0 כוללת חמישה סרטוני וידאו באורך מלא. באמצעותם ניתנת לך האפשרות לתרגל את מיומנויות ההאזנה והקריאה שלך פעם נוספת. ניתן לצפות בסרטונים עם כותרות באיטלקית או בעברית בתחתית המסך. הסרט יוקרן בצדו השמאלי של המסך, והתרגילים יופיעו מימין. אם תבחר לצפות בסרט עם הכותרות, הן יופיעו מתחת לסרט. ו 6 6 3601 866 ]| שה | 7 ח8שכ56 669 ו/068 | 8 לצפייה בווידאו. לחץ שוב כדי לעצור את ההקרנה 50 3 6 6068 סזזסו 1 תו 5 6 והטטת6ם וכו | | 4 6 2606ח6ק חכ 3 | פחההשא6הם להריץ את הסרט לאחור במהירות ]זא 00 פזסואפה| עששקמפו אגו וזו פההשחס לפתיחת השלט-הרחוק להצגת כותרות | להצגת כותרות | להריץ את הסרט בעברית באיטלקית קדימה במהירות כיצד לבצע תרגיל וידאו 1. לחץ על 660% ₪18 כדי לבדוק את תשובותיך. 2. לחץ על זסוופת ₪0 כדי לראות את התשובות הנכונות. 3 לחץ על זג616 ₪4 כדי למחוק את תשובותיך. 4. דפדף בדפי התרגיל באמצעות מקשי החצים. חסווס!! 955זסא] 6 - מדריך למשתמשים - ו101 וק () [? המבחן המבחן בלומדה 1/01/08 שזקא/ () מכיל 40 שאלות. מטרתו לבדוק ולוודא שהבנת את נקודות הדקדוק ואת אוצר המילים שנלמד בלומדה. אינך יכול לפתוח את השלט-הרחוק בזמן שאתה כותב את המבחן. 005 לסגירת מסך המבחן + . סאגוואד]. טח 60 201816 .806010" 56023 הסח ותט316 980618 00 357 !3 0 >ווחוהחחז5! וה פוחסח חט � 1803 5 56 זו 8 ו 8 ב 8 זהסקפה זחמהזפשחת פאם זו]6וח לפתיחת דוח להתחלת לסיום המבחן %וסאחא התוצאות המבחן מחדש מעבר אל השאלה הבאה כיצד להיבחן 1. לאחר שענית על שאלה, לחץ על סז 4 וקו (החץ ימינה) כדי לעבור אל השאלה הבאה. אם תרצה תוכל לדלג על שאלה מבלי לענות עליה, בעזרת ץוסזז ושוא חסו!ס!| 055זסא5 ₪ - מדריך למשתמשים 655 1101 3 שש 2. לחץ על ₪6 :₪ כשתסיים את המבחן. אם לא ענית על כל השאלות ולחצת על 6ח₪ י₪, תישאל אם אתה בטוח שברצונך לעצור את המבחן כעת. לחץ על 6 :008 אם ברצונך לעצור, או לחץ על [66ח68 ₪881 כדי לשוב אל המבחן. בסיום תופיע רשימת מספרי השאלות עם סימן לצד כל מספר: | שש 77 מציין תשובה נכונה ₪ 7 מציין תשובה נכונה למחצה 3% = מסמן תשובה שגויה 3. לחץ על מספר השאלה כדי לראות מהי התשובה הנכונה. 4. השאלות שדילגת עליהן ייחשבו כשגויות. 5. לחץ על +ז0ק6 :5!] כדי לראות את הציון הסופי במבחן ואת רשימת נקודות הדקדוק שעליך לחזור עליהן. 0 5008 זטס :ו 0 ה33) 656ח] 80681 ש!טסח5 טסצ 318 פודךד החזס = ה0ו99/000851ו80081!ח! פחד 6 0 פחך 8 פזט)ט= פד דָ|- חו 606 0/0105 - 085508 פחך וחזס= פַָחו- פודד 008] 5 6 פד 5 וז "5" הו 58 חסוו85ט3) 5 68 5טסחסז |8008זק 5ח סז 60808 005 5 וק זאוחק ליציאה מהדוח זהסספה להדפסת הדוח לפתיחת דוח התוצאות הקודם חסו/ס!] 1955 > - מדריך למשתמשים מ11010 פוא () 3 כלים דוח ההתקדמות דוח ההתקדמות נועד ליידע אותך באשר להתקדמותך והישגיך בלימוד הלומדה. 7-ו | טס שו אשד מפת כל היחידות מוצגת על גבי המסך. המפה מכילה 20 תמונות, כל אחת מייצגת יחידת לימוד. תרגילי הווידאו אינם נכללים. כיצד לראות את דוח ההתקדמות שלך 1. לחץ על תמונת היחידה כדי לקבל את הדוח של אותה היחידה. היחידה שבה היית קודם תיבחר באופן אוטומטי. 2. במרכז המסך יוצגו שתי רמות התרגילים. הלומדה תציג בפניך את אחוז השאלות שענית עליהן לאותה היחידה ואת הציון שקיבלת עבור שתי הרמות. 3. בתחתית המסך יוצגו הציוניס שלך. 4. לחץ על 6106 ₪85 כדי לשוב אל המסך שבו היית קודם. חסו!סון ו - מדריך למשתמשים 0-08 ----0000000.. 4 11010 658זכ] 62 55 הלקסיקון כיצד להשתמש בלקסיקון הלקסיקון הוא רשימה של כל המילים החשובות ב-א₪/14 6זקצ () יחד עם 1. אם השלט-הרחוק סגור, לחץ על [0ותס0 61016 = כדי ההסברים, לפי ההקשר שמוצג ביחידה. לפתוח אותו. 2. לחץ על המקש ח60א16 ₪]. 0005 2 5סחחת ליציאה מן פתיחת מעבר בין 3. הלקסיקון ייפתח באופן אוטומטי ברשימה השייכת ליחידה הלקסיקון הרשימה הרשימות של כל שעליה אתה עובד. אם תיכנס אל הלקסיקון מתוך התפריט המלאה היחידות הראשי, הוא ייפתח באופן אוטומטי ברשימת הלקסיקון המלאה. 4. השתמש בחצים ימינה/ שמאלה כדי לעבור אל יחידה ספציפית שאתה מחפש. דפדף עד המילה שאתה רוצה לראות ולחץ עליה. ---- ₪ת₪ והמ 8 ההסבר למילה יופיע בצד ימין של המסך. | 176 7 5. ניתן גם ללחוץ על מקש 4-2 ₪ כדי לראות את רשימת 3קבוף 3 (טאבת !1() 1860671 | | . חן הלקסיקון המלאה, ולהקליד מילה מסוימת בתיבה הריקה. אם 1 0 ו המילה שהקלדת נמצאת בלקסיקון, ההסבר יופיע מימין. 6ווסט 00680 | אסחאאה ולאש שספאוש חלון ההסברים ו ו 1 | ו 4 0 6. לחץ על עגוע נש כדי לשמוע כיצד יש להגות את המילה 0 0600 שבחרת. 0-6 | | 7. לחץ על 61056 ₪62 כדי לשוב אל המסך שממנו באת. 8 8000651 ס10 88560808 0000 זאוחק צגום זפו! אססואם ו להדפסת הרשימה לשמיעת המילה רשימת המילים המוצגת כעת בלקסיקון חסו!ס!| 855זמא=] 2 - מדריך למשתמשי 6 0 4 ֶ 5 חסו!ם!! ו - מדריך למשתמשים % 11010 צפ6וק א () דפי התרבות דפי התרבות מכילים מידע רקע על מדינות דוברות איטלקית ועל מסורות שונות שמתקיימות בהן. 0 2 5וסחחרב יציאה מדפי תרבות פתיחת הרשימה המלאה 8 . 1 כל היחידות מאטצטס זו 5פזסא רשימת דפי תרבות זפ" זט 9 סחפחום אסוזגאג ופאם צה.ום שוספאוצש שמיעת הטקסט. חלון ההסברים לעצירה לחץ שוב כיצד לחפש דף תרבות 1. אם השלט-הרחוק סגור, לחץ על 6001101 6016 [צן] כדי לפתוח אותו. 2. לחץ על מקש 6זטווטש ]. 3. השתמש בחצים ימינה/ שמאלה כדי לעבור אל יחידה מסוימת שאתה מחפש. דפדף אל נושא התרבות שבו אתה מעוניין ולחץ עליו. ההסבר לנושא המבוקש יופיע בצד ימין של המסך. 4. לחץ על מקש 4-2 ₪₪ כדי לראות את רשימת דפי התרבות המלאה. 5. לחץ על עְגוק ₪₪₪ כדי לשמוע את הטקסט של נושא התרבות. 6. לחץ על 6106 שש₪ כדי לשוב אל המסך שממנו באת. חסו/ם!| 955זא 6 - מדריך למשתמשים 1010 פפ6יוקא () 7 ספר הדקדוק ספר הדקדוק נותן הסברים קצרים ודוגמאות לנקודות הדקדוק שמופיעות לאורך התוכנה (ו₪/1/0 פפזקר 0. 2 5שסחחה 005 אסוזא ואס | פתיחת הרשימה מעבר בין יציאה מספר הדקדוק שוספאוצו המלאה הרשימות של חלון ההסברים כל היחידות "8" זו |, | 2 זו 7 ₪ 2 5וחזס) 189150 חסו]פסקטזק חד | | 6 0600195 8ח] הוה חסו!36זוחס6 | | 8 וטס סף [)₪81!8|518028 5500 | .6וחשץ, , .656978, , .800876, | 9 רו וב ו ז | ו 1 | | ו ג .₪ | "| 6 | |. 0 |וטום | . 6 | 8 | 0 6 (ח0ו2ו05ק6זס 5 וסזסצצה | וג || | 88| ופ+גט|ן | ממי וי | ומ 6 000818 | כ | חס" 306 107 = . הז0" 5חה6ח3 .₪8 | | . * ווחט | | 8 .8 60 160007816 החוכ ופ מוטטתווחוכם 6 ההוהוההחס דוו זאוסק רשימת נקודות דקדוק כיצד לחפש נקודת דקדוק 1. אם השלט-הרחוק סגור, לחץ על 001101 86066 ₪1 כדי לפתוח אותו. 2 לחץ על מקש הדקדוק ]. 3. השתמש בחצים ימינה/שמאלה כדי לעבור אל יחידה מסוימת שאתה מחפש. דפדף עד נוא הדקדוק שבו אתה מעוניין ולחץ עליו. ההסבר יופיע בצד ימין של המסך. חסו!ס!! ו - מהריך למשתמשים | 8 11010 סוק () 4. לחץ על מקש 7 ₪ כדי לראות את הרשימה המלאה של ספר הדקדוק. 5. לחץ על ץג1ק 882 כדי לשמוע את הטקסט. 6. לחץ על שם נקודת הדקדוק כדי לראות משפט המדגים נקודה זו. 7. לחץ 61086 ₪61 כדי לשוב אל המסך שממנו באת. חסווםו| 55סזסא 3 - מדריך למשתמשים כ 0ז1101 צ65זק () 29 עצות למשתמש מדוע כדאי לי לקרוא את המדריך למשתמש? אתה יודע טוב יותר מכל אחד אחר מהו סגנון הלימוד שלך ומהן העדפותיך. המדריך למשתמש הוא אוסף של הצעות שינחו אותך בבחירותיך בזמן שאתה לומד עם התוכנה. היעד העיקרי של מדריך זה הוא לחלוק עמך רעיונות ורמזים. הוא מציע לך טכניקות ואסטרטגיות שיסייעו לך להצליח בלימוד איטלקית. הוא נותן לך דרכים חלופיות לגשת אל הטקסטים, אל התרגילים, אל התשבצים ואל הכלים. כמו כן, הוא מספק פעילויות נוספות כהרחבה ללומדה עצמה. אנו מקווים שהמדריך יסייע לך לנצל עד תום את האפשרויות המיוחדות של 1/0 עצשזקצק 0, ולהפיק את מלוא ההנאה והתועלת מחוויית הלמידה. מהי 1/0110 655יוקסכ ()? מטרת ]1/0 פפסיוקצ 0 היא לעזור לך להשתפר בלימוד השפה האיטלקית. יש בלומדה טקסטים ופעילויות שילמדו אותך כיצד לעשות שימוש נכון בשפה האיטלקית בכל מיני מצבים. ו₪]1/6 69זקצ₪ 0 תשפר את ביטחונך העצמי ותעזור לך להשתמש באיטלקית בצורה אפקטיבית יותר. הלומדה מכילה 20 יחידות, ובכל אחת טקסט, תרגילים ותשבץ מילים. במרכז כל טקסט עומד אוצר המילים הרלוונטי למצב שמוצג בו. אם ברצונך לתרגל דיבור והאזנה לאיטלקית, תוכל לשמוע את הטקסטים או לצפות באחד מסרטוני הווידאו. בעזרת וווש/1 שקמ 0) תוכל להבין כיצד משתלבים הדקדוק ואוצר המילים באיטלקית במצבים אמיתיים הלקוחים מחיי היומיום. לאחר כל טקסט תוכל לפתור את התרגילים, המתמקדים בהבנת הטקסט, באוצר המילים החדש ובדקדוק. התרגילים הם מכמה סוגים: הכתבה, אוצר מילים, דקדוק, הבנה (קריאה והאזנה) ותרגילי הקלטה. בנוסף, לאחר כל טקסט תוכל לתרגל את מה שלמדת בהנאה בעזרת התשבץ. כך תוכל לחזור על אוצר המילים של היחידה. אם אתה זקוק לעזרה נוספת, תוכל לעיין בלקסיקון, בדפי התרבות ובספר הדקדוק. חסו!ס!! ו . מָדְרִיך למשתמשים 110100 655וק () . 006 700 | כיצד עליי לבחור יחידה? 1/0108 655זק+ 0) היא תוכנה גמישה ומודולרית. פירוש הדבר שאין צורך ללמוד יחידה אחת כדי להבין יחידה אחרת. הבחירה נתונה בידך בכל הנוגע לסדר לימוד היחידות. עצות: 1 3 כאשר אתה נכנס ל-- 1601 פפשזקצמ 0) לראשונה, עיין בכל היחידות. התחל בנושא שמעניין אותך ביותר. . אם אתה מתקשה להחליט באיזו יחידה להתחיל, התחל ביחידה הראשונה והמשך לפי הסדר. פתח את הכלים ועיין ברשימות. ייתכן שתרצה להתחיל בנקודת דקדוק כלשהי, בדף תרבות או באוצר המילים של יחידה מסוימת. לדוגמה, אם אתה חש שאתה זקוק לחיזוק בנושא דקדוקי כלשהו, החל את הלימוד ביחידה שמתמקדת בנושא זה. . קרא את המבואות המתורגמים כדי לדעת במה עוסק כל אחד מן הטקסטים. כיצד עליי ללמוד את היחידה? הסדר הטבעי ללימוד היחידה הוא: 1. קרא את המבוא. 2. קרא את הטקסט. 3. פתור את התרגילים. 4. פתור את התשבץ. עצות: ו. אם רק התחלת את העבודה בלומדה, עבוד לפי הסדר הטבעי כמתואר לעיל. 2. לאחר שלמדת מספר יחידות ואתה כבר מתתחיל להכיר את הלומדה, ייתכן שתבחר ללמוד את היחידה הבאה בסדר שונה. חסו/ם!| 955זסא 6 - מדריך למשתמשים 11010 655יועא () 1 3. אתה קובע את קצב הלימוד; אינך מוגבל במספר הפעמים שאתה יכול לקרוא את הטקסט או לפתור את התרגילים. המשך אל המרכיב הבא רק כשאתה מרגיש מוכן. זכור כי תמיד תוכל לצאת מן הפעילות שעליה אתה עובד ולשוב אליה מאוחר יותר. 4. בזמן שאתה עובר על היחידות, ייתכן שתרצה לרשום לעצמך הערות או הסברים. זה יסייע לך לזכור את אוצר המילים החדש ואת נושאי הדקדוק שלמדת. כיצד עליי לקרוא את הטקסטים? לכל טקסט מוגש מבוא קצר בעברית, ובו מוסבר מה אתה עומד לקרוא. עצות: 1. קרא את כותרת הטקסט. נסה לנחש במה עוסק הטקסט. אילו מילים אתה מצפה למצוא בטקסט הזה? . קרא את המבוא לטקסט. כאן תוכל לקבל מידע כללי שיעזור לך להבין את הטקסט. . עבור על הטקסט בקריאה מהירה כדי לקבל מושג כללי. אולי תרצה לכתוב לעצמך כמה הערות בצד כדי שתוכל להיזכר מאוחר יותר במחשבות שעלו בראשך. . בזמן שאתה קורא את הטקסט בצורה יסודית יותר, ייתכן שתיתקל במילים חדשות או בצורות דקדוקיות שאינך מכיר. נסה לקרוא את הטקסט לראשונה ללא הסתייעות בכלי כלשהו, ונסה לנחש את משמעותן מתוך ההקשר. לאחר שקראת את הטקסט כולו תוכל לבדוק אם ניחשת ונה בעזרת הכלים. יש אפשרות שתרצה לחזור על הטקסט מספר פעמים עד שתרגיש כי הבנת אותו במידה מספקת. . לאחר שסיימת את הקריאה, הקדש כמה דקות לוודא שאמנם הבנת את הרעיון העיקרי שבטקסט. תמצת את הטקסט 1 0 חשוב על הרעיונות שמובעים בו ועל מידע אתחר שְסִייע לך להגיע למסקנותיך לגבי הטקסט. חסו!שו! ו . מָדְרִיך למשתמשים 106 055יוקא () 3 32 ]10 655 () 7 חזור על אוצר המילים. זהו זמן טוב לעיין בלקסיקון ובדפי כיצד עליי לפתור את התרגילים? תבות 10010 צפסתמצ () מכילה סוגים רבים של תרגילים, כמו מבחן התאמה, מבחן 8 עיין בספר הדקדוק כדי להבין לעומק את נושאי הדקדוק. אמריקאי והשלמת החסר. ההוראות כתובות עברית, אבל עדיין חשוב לקרוא אותן 9 האזן להקלטה של הטקסט, זה יעזור לך להבינו. יתרון נוסף בעיון כדי שתדע מה עליך לעשות. הוא שתוכל לשפר את המבטא ואת ההנגנה שלך בזמן שאתה עצות: מאזין להקלטה וקורא וחד עם הדובר הילידי ומנסה לחקות את המבטהשלב. ן. בכל יחידה תמצא תרגילים בשתי רמות: רמה קלה (רמה 1), 0. ייתכן שתרצה להאזין לקריאת הטקסט מספר פעמים. כאשר ורמה קשה יותר (רמה 2). עבור על השאלות בשתי הרמות והתחל ברמה שבה אתה חש בנוח יותר. אתה מאזין לראשונה, נסה לא להתבונן במסך והתרכז בהקשבה לטקסט. הקשב וראה כיצד שואלים שאלות וכיצד מציגים מידע 2. לאחר שהשלמת מספר טקסטים, פתח את הרשומות. זכור חדש. שאתה מקבל ציון על כל השאלות שעליהן ענית. אס תפתור את 11. תרגל את ההגייה האיטלקית של מילים או משפטים מסוימים. התרגילים לפני קריאת הטקסט, הציון שלך יסמן את הרמה שלך חזור על המילים לעצמך עד שאתה חש בנוח לבטא אותן. תוכל בתחילת הלימוד. אם כבר קראת את הטקסט, הציון שלך יראה גם להשתמש בלקסיקון כדי לתרגל הגייה של מילים שונות עד כמה היטבת להבין את הדקדוק ולהפנים את אוצר המילים. בנפרד. 3. אם אתה מתקשה בתרגילים, ייתכן שתרצה: 2. אם לאחר קריאת הטקסט ועיון בכלים עדיין נותרו דברים ן. לנסות לפתור את התרגילים ברמה הנמוכה יותר. שאינם ברורים לך, קרא שוב את המבוא לטקסט. נסה לשים לב 2. לעיין בכלים. לשימושים ספציפיים של מילים ולסגנון של הטקסט. פתור שוב 3 לקרוא שוב את הטקסט. את התרגילים לשם תרגול נוסף. חסו/ם!| 055זמא 6 - מדריך למשתמשים חסו|ס!! ו - מדריך למשתמשים כיצד עליי לפתור את התשבץ? התשבץ הוא דרך מהנה לתרגל מילים חדשות. אם אתה נוהג לפתור תשבצים בעיתון באופן קבוע, קרוב לוודאי שכבר פיתחת לעצמך שיטות משלך. אם עבר זמן רב מאז שפתרת תשבץ, כדאי לך להסתייע בעצות הבאות: עצות: - . לעתים קרובות הצעד הקשה ביותר הוא לפתור את המילה הראשונה. קרא כמה מן ההגדרות ובחר מביניהן הגדרה אחת שאתה יודע את התשובה עליה. 2. ייתכן שתבחר להתחיל במילה ארוכה יותר כדי שתוכל למלא יותר אותיות בתשבץ, או שתחליט להתחיל במילה קצרה. 3. לאחר שהקלדת את המילה הראשונה, פתח את ההגדרה שיוצאת מתוך אחת האותיות במילה הזו. השתמש באותיות שכבר מילאת בתור רמזים נוספים שיעזרו לך לנחש את המילים החדשות. 4. ייתכן כי במקרים אחדים לא תדע את התשובה. בחר מילה אחרת והמשך למלא בתשבץ את המילים שאתה יודע. 5. אם אינך מזהה את התשובה לאחר שקראת את ההגדרה, אתה יכול לבקש רמז - אות מהמילה. אם אות הרמז איננה עוזרת לך, בקש את התשובה, רשום אותה והמשך בפתרון התשבץ. 6. אם אינך מבין מספר הגדרות בתשבץ, בקש את כל התשובות ואז שוב אל ההגדרות כדי לראות אם הן מובנות לך. אם עדיין אינך מבין הגדרה כלשהי, חפש את המילים בלקסיקון. חסו|ס!| 1655 6 - מדריך למשתמשים 1100 צצסוקא 0 5 כיצד משתמשים בלקסיקון? הלקסיקון הוא רשימה של מילים חדשות המופיעות ביחידות הלימוד. לקסיקון איננו מילון. במילון מופיעות כל המשמעויות של המילה; בלקסיקון שלנו מופיעה אך ורק משמעות המילה כפי שהיא משמשת בטקסט. באופן זה אתה יכול להיות בטוח שאתה מקבל את המשמעות שמתאימה להקשר. הלקסיקון כתוב בעברית כדי לוודא שתבין את המשמעויות הנכונות של המילים שאותן אתה מחפש. הוא מלמד אותך גם כיצד להגות את המילים, שכן יש באפשרותך לשמוע הקלטה של כל מילה בנפרד. עצות: 1. נסה לקרוא את הטקסט תחילה ללא הסתייעות בלקסיקון. 2. אם אינך בטוח בדבר משמעותה של מילה, נסה לנחש מה פירושה מתוך ההקשר. לאחר מכן תוכל לבדוק בלקסיקון אם ניחשת נכונה. 3. מומלץ להאזין להגיית המילים. *יתכן שתרצה לחזור על המילים כדי לתרגל את השימוש בהן בהקשר. התרגיל הזה יסייע לך לזכור אותן. 4. ייתכן שהסיבה לבחירת יחידה מסוימת היא אוצר המילים שאתה מעוניין ללמוד. במקרה זה פתח את הלקסיקון, ובחר יחידה שמכילה מילים שאתה מעוניין ללמוד. 5. ייתכן שתרצה להוציא הדפסה של הלקסיקון לכל יחידה או אפילו את הלקסיקון המלא. סמן את המילים הקשות כדי לחזור עליהן בהמשך. חסו!סו! ו - מָדְרִיִך למשתמשים כיצד משתמשים בספר הדקדוק? הדקדוק הוא מבנה השפה. אם המשפטים שלך נכונים דקדוקית, הם יהיו הגיוניים ומובנים לכל דוברי אותה שפה. ספר הדקדוק של וו₪/1/0 6₪זקצ₪ 0 מציע הסברים פשוטים ומספר דוגמאות לכל נושא דקדוקי. ההסברים בספר הדקדוק מוצגים בעברית כדי שתוכל להבינם במלואם. עצות: 1. ייתכן שתרצה תחילה לפתוח את ספר הדקדוק ולעיין בכמה נושאים שונים. כך תקבל מושג על נושאי הדקדוק המופיעים בטקסטים. אולי תרצה אז לבחור נושא דקדוקי שאתה מתקשה בו ולעבור אל היחידה כדי לתרגל אותו. 2. אל תהיה מודאג אם אינך מכיר את כל שמות נושאי הדקדוק בספר הדקדוק. התרגילים והמבחנים שלנו בודקים אם אתה יודע כיצד להשתמש בדקדוק בצורה נכונה במצבים אותנטיים. לכן חשוב שתקרא גם את הדוגמאות. חסו/ס!] 955זכא 6 - מדריך למשתמשים 11010 655יוקא () 7 כיצד משתמשים בדפי התרבות? 10010 55סזקא8 () מכילה מידע על פריטים בלתי מוכרים השייכים לתרבות. אתה יכול להשתמש במידע הזה לשם ידע כללי או להסתייע בו כדי להיטיב להבין את הטקסט. ידוע כי ידיעת הרקע תמיד עוזרת בלימוד שפה זרה. דפי התרבות יעוררו את המודעות שלך להבדלים תרבותיים חשובים שעשויים להשפיע על קשריך החברתיים עם דוברי איטלקית. דפי התרבות כתובים עברית. עצות: 1. יש באפשרותך לעיין בדפי התרבות ולקרוא על נושאים שונים בכל נקודה בלימוד. עיון כללי בחומר ייתן לך מושג מהס הנושאים התרבותיים שכלולים בכל טקסט. 2. ייתכן שהסיבה לבחירת יחידה מסוימת היא נקודה תרבותית שאתה מעוניין לדעת עליה יותר. עיין בדפי התרבות. בחר יחידה שמכילה מידע המעניין אותך. השתמש בדפי התרבות כהקדמה לקריאת הטקסט ביחידה. 3. הקשב לטקסט המוקלט של דף התרבות, ותרגל את ההגייה שלך. ּ שים חסו!סו! ו - מַדְרִיך למשתמ 110108 פפ6וקא () 1101 פפשוכק 2) . 38 כיצד נבתנים? כיצד משתמשים בווידאו? לה סרטוני וידאו המכילים מידע רב. אתה יכול לצפות בסרטונ רו המבחן המקיף כולל 40 שאלות שבודקות את הבנתך בנושאים הדקדוקיים שהוצגו // 1 / ---- ט באיטלקית או בעברית. סרטוני הווידאו מכילים מידע כללי על בכל עשרים היחידות. המבחן ייתן לך משוב על הישגיך כאשר תראה כמה למדת מן לקרוא את התסרי ] : ושאים הקשורים למדינות דוברות איטלקית. תוכל גם להשיב על שאלות הבנה העבודה עם הלומדה. - ו אם ברצונך לקבל ציון 100%, עליך לפתור את המבחן בשלמותו. ציון המבחן שלך שנועדו לבחון את הבנתך בנוש 1 המופיע בדוח ההתקדמות מבוסס על כל 40 השאלות. אם ענית על 20 שאלות נכונה, הציון שלך יהיה 50%. דוח ההתקדמות אינו מראה על כמה שאלות ענית 1. ניתן לצפות בסרטוני הווידאו בכל זמן במהלך הפעלת הלומדה, במבחן. ובכל סדר שתבחר. כאשר אתה נכנס בראשונה אל תפריט עצות: עצות: רטים, עיין בנושאים והתחל בנושא שמעניין אותך ביותר. -- ל ריט או ו. אף על פי שאתה יכול להיבחן בכל נקודה בלומדה, כדאי שתעבור יקריאת התס 2. נסה להקשיב ולהבין את הסרטון לפני ק תחילה על חמש יחידות לפחות, לרבות התרגילים והתשבצים, התרגום. לפני שתפתור את המבחן לראשונה. 3. אם החמצת חלק בסרטון הווידאו, חזור והרץ אותו שוב. אתה 2. אם אתה כותב את המבחן לפני לימוד היחידות, עבור על יכול לצפות בכל סרטון פעמים רבות ככל שתחפוץ. שגיאותיך ולמד מהן הנקודות שאתה נדרש להקדיש להן תשומת לב מיוחדת. בשלב זה תוכל לבחור להתמקד ביחידות הרלוונטיות. 4. תוכל להשתמש בתסריט באיטלקית כדי לתרגל את הקריאה והדיבור שלך באיטלקית. נסה לקרוא את הטקסט בקול רם. הקשב לעצמך ואז האזן להגייה הנכונה של הטקסט. 3. עיין בתוצאות שקיבלת לאחר סיום המבחן. עבור על שגיאותיך. כדאי לך לעבור על שאלות אלה ולחזור ולעיין ביחידות הלימוד לפי הצורך. 5. ייתכן שתרצה לצפות תחילה בסרטון ולאחר מכן לענות על שאלות ההבנה, או שתעדיף לענות על השאלות לפני הצפייה. אתה יכול לראות את השאלות בזמן הצפייה, אבל אינך יכול 4. תוכל להיבחן יותר מפעם אחת. הדפס את תוצאות המבחן לאחר לבדוק/את תשנבותלך או לשנות את רמת השאלות בשעה סיום המבחן. כאשר תיבחן שוב, השווה את התוצאה החדשה שו לתוצאה/ות הקודמת/ות. הציון החדש צריך להיות גבוה מן הציונים הקודמים. : חסו!סו] 6 - מדריך למשתמשים חסו|ם/| 1955 6 - מדריך למשתמשים ן 0 11010 פוא () כיצד משתמשים בדוח ההתקדמות? לאחר שסיימת את התרגילים ואת המבתן, ודאי תרצה לדעת מה מידת הצלתתך. דוח ההתקדמות מראה לך את התקדמותך בכל יחידה, כמו גם בלומדה כולה. עצות: 1. עיין בדוח ההתקדמות לאחר שהשלמת מספר יחידות. התוצאות שלך יהיו בעלות משמעות רבה יותר לאחר שתרגלת סוגי טקסטים שונים. 2. לאחר שהשלמת מספר יחידות ועיינת בדוח ההתקדמות, ייתכן שתרצה להעלות את רמת התרגילים. 3 אם אינך מרוצה מהתוצאות שלך, שוב אל היחידות שהתקשית בהן וחזור עליהן בשלמותן או על חלקים מהן. ייתכן שתרצה להשתמש בכלים או לפתור תרגילים ברמה גבוהה יותר. חסוום!| 855זכןא 6 - מדריך למשתמשים 5 ₪ ₪ 5 - פּ ה ו כ פום 65 כוסז2) () 6ג1 עכ 66ג1151זנויך [ םד /פוד וטו | ב קז 1 ₪ 1999 ,1,6 קנוסז2) 2) טוויד כ