Fifa 99 – חוברת הפעלה

תוכן עניינים – דרישות מערכת, הכנת דיסק, התחלת משחק, משחק רשת, בעיות עם התוכנה, כרטיסי וידיאו ספציפיים, אמצעי שליטה, התאמת ג'ויסטיק, בעיות מודם, כיצד להתחיל את המשחק, אמצעי שליטה בסיסיים, שליטה בקשר, שליטה בשוער, טכניקות מיוחדות, אמצעי שליטה מתקדמים, טכניקות המשחק IGT, ניהול משחק IGT, בעיטות קרן, בעיטות גול, בעיטות עונשין, קבע מחדש את כל הנבחרות, מפתח קיצורים לתכונות שחקן, עריכת שחקן ועריכת נבחרת, שמירת וטעינת משחקים, שידור חוזר מיידי,

פריטים קשורים
Fifa 99 – קופסת המשחק
Fifa 99 – קופסת הדיסקים
הד ארצי – קטלוג המשחקים והלומדות

OCR (הסבר)
תו 7 אנו, ‏ מחלקת התמיכה הטכנית של חברת הד ארצי מולטימדיה בדקנו מוצר זה בקפדנות ומצאנו אותו ללא תקלות טכניות, כמובן כל עוד המחשב שברשותך עומד בדרישות המשחק כפי שהן מופיעות על-גבי האריזה. במידה ואכן תיתקל בבעיה כל שהיא נשמח לקבל את פנייתך בכדי לייעל את השירות קרא בבקשה את חוברת ההדרכה המצורפות למשחק. במידה ונתקלת בבעיה הקשורה בהתקנת 6 800%%ז1ו₪ קרא את הסעיף המתאים בחוברת. נסה לאסוף מידע רב ככל האפשר על סוג המחשב שברשותך (כרטיס מסך, סוג המעבד, זכרון וכדי). במידה והתקבלה הודעת שגיאה בהפעלת המשחק אנא העתק אותה על דף נייר לפני שתתקשר. (קו השירות עומד לרשותך בכל יום בין השעות 20:00-16:00 וביום ו" בין השעות 14:00-10:00). כמו כן הינך מוזמן להתקשר בכל שעות היממה ולהשאיר הודעה או לשלוח פקס עם פירוט קצר של הבעיה. אתר :|" הישראלי הכנס לאתר הרשמי של 99 != בישראל, שם תוכל לשחק בליגות שונות כנגד שחקנים אחרים. כמו כן, תוכל להתעדכן, לשאול שאלות ולהעלות בעיות בהם נתקלת. כתובת האתר: | |.1]8.60.אושו דואר אלקטרוני: = |.06267061.00 6 פוזוזוח |ו.זסח.חסופוטז6ח 66 פזוזוח 5% 14 טלפו|: 03-5383432 פקס: 08-6342372 , דואר אלקטרוני: |ו.80-8021.00 96/1006 כנס אל אתר האינטרנט שלנו ותתעדכן במוצרינו החדשים: |ו.60-8121.00ח.עששא//: סז בברכה, צוות תמיכה טכנית, הד ארצי מולטימדיה ו ו ןו עצורו תוכן עניינים קרא דף הוראות זה לפני התחלת המשחק || דרישות מערכת ב 1 וו הכנת דיסק == -- כ וו ו משחק זה שהינך עומד להתקין דורש התחלת משחק 4 ב ב-א ו תוכנת א-₪01ח|כ גרסה 6. משחק רשת ל התקנת תוכנה זו תתבצע באופן אוטומטי מיד בעיות עם התוכנה ההדרדדררררררר--------13 לאחר הכנסת הדיסק לכונן התקליטורים. ה ה הררה הור כ | אנא, לפני הכנסת הדיסק והתקנת התוכנה ו 8-ה לקד סכר ...|| קרא בעיון את ההוראות המצורפות ה קהסהההת ה רק בעיות מודם ו ב ו להתקנת 6 א-₪01חו2 וחסוך זמן יקר. כיצד להתחיל את המשחק חר ל אמצעי שליטה בסיסיים שש-ש2-ש-2 .הר ו שליטה בקשר השפ שש=--ב ו התקנת א-0|₪561 גרסה 6 שליטה בשוער ו ב-"חלונות 95" | | טכניקות מיוחדות החדחררדררדרדהרר--------29 : ו 2 " | אמצעי שליטה מתקדמים לכש 50 41 יש להכנס ל-"התחל" - "הגדרות" - "לוח הבלר" | טכניקותהמשחק ד6ו וו = 2 ללחוץ פעמיים על הסמל שנקרא "הגדרות אזוריות". ניהול משחק 87 ב יש ו 3 יש לשנות את השפה המצויינת בשורת הבחירה בעיטות קרן 5 3 ו (בד"כ עברית), לשפה אנגלית (ארצות הברית). בעיטות גול חההדדרדררהרררררררר--------36 ו ו - == - = - - - 4. לאחר שבחרנו באנגלית יש להקיש על 5 | 7 ו 8 . (במידה ותופיע השאלה "האם ברצונך להפע | מפת 7 9 > מחדש את המחשב כעת" -יש להקיש - כן). | עריכת שחקן ועריכת נבחרת ב 6-ו כ 5 לאחר הפעלה מחודשת של המחשב ניתן להתקין | | שמירת וטעינת משחקים ו ל ו את המשחק באופן רגיל. | שידור חוזר מיידי ל ו 7 9 פחה>-]:ה דרישות המערכת קונפיגורציה מינימלית חלונות 95' / 98' הח פוש16 208 מקום פנוי על הכונן הקשיח, ומקום נוסף למשחקים שמורים (מקום נוסף נדרש למשחקים שמורים, קבצים חלופיים והתקנת 6 801%זוכ). כונן תקליטורים בעל מהירות מרובעת (6600 /816ז ז56ח8ז1 500006) כונן חלונות | 95' / 98' 32 ביט. 6 66%%ז₪1 (כלול בתקליטור המשחק).. צבע גבוה (65,535 צבע) המתאים לכרטיס וידיאו סק פטו עם כונן תואם שופזסספזוס. כרטיס קול תואם 6 או6זום עם תמיכת 6חטספוס6זום. מקלדת עכבר הערה: מעבדים שאינם מעבדי אינטל עשויים לא לרוץ במקביל למעבדי אינטל. לדוגמא, מעבד שאינו אינטל 133 <2חוש יכול לרוץ רק במקביל למעבד אינטל 90 <2חוא, ולכן לא ירוץ כראוי עם .=!; 9 קונפיגורציה מומלצת מעבד פנטיום 200 ₪2 או מהיר יותר. כונן תקליטורים בעל מהירות מרובעת העושה שימוש בכונן תקליטורים של חלונות 95"/ 98 שוגב םו32 7 וו 8 פנויים על הכונן הקשיח, ומקום נוסף למשחקים שמורים (מקום נוסף נדרש למשחקים שמורים, קבצים חלופיים, והתקנת 6 %ז0פזוכ ). כרטיס מאיץ 30 גרפי: ססססס/ , חפט 00002//00000ס//00 3/0 6 אן 6שא 30 0%2ק ת/זסשוסס. כרטיס וידיאו נתמך (דאד אאום 8 128 פעוח וטא ,סז ספה 3 וזה 2 ,63200 /60/! אסזזהו/! ,1740 |סזח!). דרישות משחק רב משתתפים רשת (2-20 שחקנים דרך (עד) 8 מחשבים: 1-4 שחקנים לכל מחשב) תקליטור אחד לכל מחשב רשת א<ם|ן מעבד פנטיום 133 <חוא, או מהיר יותר. מודם (2-8 שחקנים דרך 2 מחשבים) תקליטור אחד לכל מחשב כבל | |()א מודם חיבור סירלי בעל מהירות גבוהה (0116550). התקנים חיצוניים נתמכים עכבר, מקלדת, ‏ 0806080 הנתמך על ידי חלונות (מומלץ: בעל 8 כפתורים או יותר), ג'ויסטיק הנתמך בידי חלונות. וו ו הכנת דיסק לפני התקנת כל תוכנה, חשוב מאוד לבדוק האם הכונן הקשיח שלך עובד כראוי. אנו ממליצים על הרצת 0185%ח508 ו- >8ום .5 568 יסרוק את הכונן שלך בכדי לגלות יחידות אבודות וקבצים או ספריות שהצטלבו. זסזחסוחםזז6כ >8וכש מוודא כי הנתונים שלך מסווגים כראוי. כשלון בווידוא נתונים אלו עלול לגרום לנתונים מושחתים. הרץ את 018%ח508 . בכדי להתחיל את 018%ח608, לחץ לחיצה שמאלית על כפתור 511 הנמצא על קו המשימות. תפריט זחמדש יופיע. 1 מתפריט 31 57, בחר א/ם. כעת, בתיבת הדיאלוג של אז(וח, הקלד 015%ח508 ואחר הקש אס. 2 כאשר התוכנה מתחילה, וודא כי ישנו סימון בתיבת פזסזז= או= ץ||68ו81וחסזט/ ובחר את הכונן הקשיח בו אתה מבקש להתקין את המשחק (כגון :6) כאשר הכל ערוך כראוי, לחץ על זח ד5. התוכנה תסרוק את הכונן ותתקן כל שגיאה שתגלה. 3 הרץ את .06190 18%כ. בכדי להתחילו, לחץ לחיצה שמאלית על כפתור 5101 הנמצא על קו המשימות. תפריט זחהזס ייפתח. 4. מתפריט דח57, בחר אנוח. כעת, בתיבת הדיאלוג של א(ח, הקלד 09180 ולחץ 6כ0). כפי שעשית עם 018%ח08, בחר את הכונן בו אתה מעוניין כי המשחק יותקן, ולחץ 6ס. הערות להתקנת 660%%ז₪1 קרא סעיף זה בשלמותו לפני הפעלת 99 =!=, או התקנת כונני 60%%זום. א הנו ממשק תכנות אפליקציות אשר מעניק 7 ו לאפליקציות המבוססות על חלונות 95"/ 98' ביצועים מעולים, תוך גישה בזמן אמת לחומרה, בעודו מפחית את הסיבוך הכרוך בהתקנת וביצוע קונפיגורציה בחומרה שלך. נתונים אלו הם שהופכים את |םה 800%ז1ו₪ם למתאים מאוד למשחקי חלונות 95' / 98 9 =! = עושה שימוש ב |חג 6 801%זום (הגרסה החדישה ביותר של %%ספזוכ, נכון למועד יציאת המשחק לשוק) וכולל את קבצי 6 760%%ו₪ אותם ביכולתך להתקין. שני מרכיבי 801%זו₪ - ש8ז010זוכ ו- סחטספזססזום - עשויים לדרוש עדכון של כרטיס הוידיאו והקול שלך, בהתאמה, למען הפעלה נכונה שלהם. שימוש בכונני כרטיס וידיאו וקול אשר אינם נתמכים על ידי %ז80זום עשוי לגרום לבעיות אודיו ותצוגה באפליקציות %אז0זוס. במהלך התקנת א860%זוכ, יעודכנו כונני כרטיסי הוידיאו והקול שלך אם יהיה בכך צורך. קבצי 601%זו₪ הכלולים ב 4-|= 9 כוללים כוננים המתאימים לרב כרטיסי הוידיאו והקול המיוצרים על ידי מגוון יצרנים רחב. לחומרה חדשה, ולמוצרים ידועים פחות, ייתכן כי יהא עלייך ליצור קשר עם היצרן בכדי להשיג כוננים אשר נתמכים על ידי %ז60זוס. לאחר התקנת 6 60%%ז1ם, בדוק האם לכונני כרטיסי הקול והוידיאו תמיכת *6₪%זוס: כאשר תקליטור 99 ב=1= נמצא בכונן שלך, לחץ על כפתור דח דפ הנמצא על קו המשימות של חלונות 95' / 98', ואחר הקש צזשם. מתיבת הדיאלוג של .אעח , הקלד 0ט561א0א601ז6�1א601זו0:טואחר לחץ על 06 (החלף את אות כונן התקליטורים אם היא אחרת מ- :כ). זו! הו הבט בכונני התצוגה והאודיו. הטור השני מציג את מספר גרסת הכונן. הטור הבא מציין האם כוננך מאושר על ידי מיקרוסופט כתומך 06%פזום. אם כונני התצוגה או האודיו מציינים "חססקט5 6ז8שוסז8ר סא *" "אין תמיכת חומרה" בטור זה, אתה חייב ליצור קשר עם יצרנך בכדי להשיג כוננים אשר תומכים באזו . אם כונן התצוגה או האודיו שלך מודיע " 6061860" "מאושר" בטור זה, כרטיסי הקול או הוידיאו שלך נתמכים על ידי 86%%זום, ואמורים לעבוד כראוי עם אפליקציות 00%שזוס. אם כונן התצוגה או האודיו שלך ריק בטור זה, כונני כרטיס הוידיאו או הקול שלך הנם תומכי 80%%זו1ם, אולם ממתינים לאישור של מיקרוסופט. הערה : במהלך התקנת א60%%זוכם, כאשר אתה עושה שימוש בכונני וידיאו או קול של יצרנך אשר תומכים באסס8זוכם. - אולם עדיין לא אושרו על ידי מיקרסופט - תשאל האם ברצונך להחליף את הכונן בכונן מאושר. אנו ממליצים כי לא תחליף את כונן כרטיס הוידיאו שלך במצב כזה. ישנם יצרנים אשר מסתמכים אל ורק על הכונן הספציפי שלהם, ובלעדיו לא יתפקדו תוכנות התצוגה שלהם כשורה. החלפת כונן היצרן בכונן מיקרוסופט עשוי לשתק תפקוד תוכנות אלו. התקנת המשחק התחל את מערכת ההפעלה של חלונות 95' / 98 הכנס את תקליטור 99 ה=!= לכונן התקליטורים שלך. תפריט חטזסזטג יופיע. 7 הו הערה: אם תפריט ההתקנה אינו מופיע אוטומטית, לחץ לחיצה כפולה על סמל זסזטוסוח 60 עו. כעת לחץ לחיצה כפולה על הסמל המקביל לכונן התקליטורים שלך. תפריט חטזסוטג יופיע. בחר שפה. בחר ||%9פח! - התקנה. עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך, צעד אחר צעד. אם 8006זוש אינו מותקן במחשב שלך, או שמותקנת אצלך גרסא הקודמת ל6.0, מומלץ כי תלחץ על 85 כאשר תונחה לכך. אם במחשבך מותקן 6 אזספזום או חדיש יותר, מומלץ כי תקיש על סאא. הערה: פרטים נוספים בעניין התקנת 6 00%פזוכ, תוכל לקרוא בסעיף העוסק בהתקנת א6%סשזוס. אם ברצונך לקרוא מידע חשוב, שהפך זמין רק לאחר הוצאות המדריך לאור, לחץ על =ו כג=ם. בכדי לצפות במדריך תמיכה במוצרי - הססטטס זסטססזק ג=, = לחץ על זהסקק 5 0=ד. מדריך זה עוצב בכדי לסייע לך לפתור בעיות וקשיים בהם נתקלת במהלך הרצת המשחק. בכדי ליצור קשר עם מחלקת התמיכה הטכנית של ₪4 ממדריך התמיכה במוצרים, לחץ על זה סקק 5 הסשד סז סס6. בכדי לפרוש מן ההתקנה, לחץ על דונוג). אי-התקנה / התקנה מחדש של המשחק אם נתקלת בבעיות, או גילית כי המשחק לא הותקן כראוי בפעם הראשונה, אנו ממליצים על התקנה מחודשת של המשחק. אם הבעיות נמשכות, בצע אי-התקנה, ואחר התקנה מחדש. התחל את מערכת ההפעלה של חלונות 95"/ 98'. הכנס את תקליטור 99 ח!= לכונן התקליטורים. תפריט ההתקנה יופיע. זו הו בכדי לבצע אי-התקנה של 99 מ:1=: 2 2 3 הכנס את תקליטור 99 מח!= לכונן התקליטורים שלך. תפריט חטזסזט יופיע. הערה: אם תפריט ההתקנה אינו מופיע אוטומטית, לחץ על סמל זסזטסח 60 עו. אחר לחץ לחיצה כפולה על הסמל המקביל לכונן התקליטורים שלף. תפריט חטזסזגוה יופיע. בחר | |ג4דפצווא אי התקנה. עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך. התחלת המשחק התחל את מערכת הפעלת חלונות 95' / 98 * אם תקליטור 99 ג=1= נמצא כבר בכונן התקליטורים שלך, לחץ לחיצה כפולה על סמל +טסחסח5 99 == . מסך המבוא יופיע, והמשחק יתחיל. אם לא הוספת קיצור דרך ל99 3-!=, פתח את התיקייה בה התקנת את המשחק, והתחל את התוכנה על ידי לחיצה כפולה על סמל 99 מח!=. אם תקליטור 8 == לא נמצא בכונן התקליטורים שלך, הכנס את התקליטור לכונן. תפריט חטזסזטה יופיע. הערה: אם תוכנת מטזסוטה. אינה מתחילה אוטומטית, לחץ לחיצה כפולה על סמל זפזטקוחס6 עו ואחר לחץ לחיצה כפולה על הסמל המקביל לכונן התקליטורים שלך. תפריט חטזסזטה יופיע. לחץ על ץג | בכדי להתחיל את 99 ב=!=. 17 ו משחק רב משתתפים משחק מודם ביכולתך לקשר מודם באופן ישיר ולא-ישיר. אם בחרת להתקשר ישירות, עלייך להשתמש בכבל סירלי עם מתאם 1 !וא מודם. אם אתה מתקשר באופן לא ישיר, 99 != דורש כי שני המחשבים יעשו שימוש במודם של 28,800 005 לפחות, עם חיבור סירלי בעל מהירות גבוהה (16,550 | ד 2/). כאשר אתה בוחר בתחרות ₪ ץג |סודו)ו רבת משתתפים, מסך ח60%0חהח0ס0 - קישור - יופיע. דרכו יוכל המשתמש לבחור החסססו/, |8ח56. או אזסעזסצ. בכדי לקבוע ח0:ז8)/! חזפססוש - חיבור מודם וודא כי המודמים עברו קונפיגורציה נכונה. בחר ת=/ה וקודועו ממסך 561801 חסופו/. מסך חסו0החס6 - קישור - = יופיע. בחר = סו מסך הח68סו/! ה00ס8ההסס - יופיע. קישור מודם - בכדי לארח משחק מודם עלייך להכניס ראשית את שמו. ומספרו של המחשב אליו אתה מעוניין להתקשר. אם אתה משחק כמחשב האורח בחר | 641 הס דומע המתן לשיחה. בכדי להכניס מידע זה, סמן ולחץ על סלוט ריק בטור =/|האא- שם, והכנס שם שיסמל את המחשב. כעת הקש על = דאם. אחר הכנס את מספר המודם אליו אתה מבקש לחייג בטור טא מספר, ולחץ על חם דאם. וו ו בכדי לשמור מידע זה הקש על 5/5 שמירה. בכדי למחוק מספר קיים מהספרייה, סמן אותו ולחץ על =ז= |שס- מחיקה. בכדי להתחיל שיחה, סמן את שם המחשב המתאים ולחץ על ]גוס חייג. | כאשר הקישור מבוצע מוצג מסר. לחץ עליו בכדי להמשיך למסך בחירת התחרות. בכדי לבטל את הקישור, לחץ על 55075 . משחק רשת אזס/שזסא הערה: 99 1=2= תומך בפרוטוקול <ש| בלבד. בכדי לקבוע תחרות רשת: בחר םם א וסוד ועו ממסך )58180 חסז8ו/. מסך הקישור יופיע. בחר אמ 0/שדש. מסך אזסעשזסא] הח0 60% הח0). המארח בוחר שד דואו. בכדי להכניס שם מותאם אישית, לחץ על =או6הו =וגא, ואחר הקלד שם ולחץ על מםדא=. בכדי לשחרר מחשב מתחרות הרשת, סמן אותו ולחץ על 01=נם. אם אתה הוא האורח, סמן משחק ולחץ על אזוכסצ. כאשר המחשבים האחרים מופיעים ברשימת המחשבים, לחץ על סםה םס בכדי להתחיל את המשחק. כאשר הקישורים מתבצעים, מסך 66!901 1/8000 מופיע. קבע את מערכי משחקך, בדיוק כפי שיש לעשות במשחק != 9 סטנדרטי. המחשב הפותח הוא בעל שליטה בלעדית על מסכי ח0ו56!60% הח98ד בחירת נבחרת. בכדי לשוחח עם מחשבים אחרים, הקלד את דבריך ולחץ על = דא=. 7 ו בעיות עם התוכנה? אם נתקלת בבעיות התקנה או שימוש בתוכנה , נשמח לעזור. ראשית, וודא כי קראת את סעיפי דרישות המערכת והתקנת המשחק המופיעים לעיל. הערה: כדי מאוד לסגור את כל האפליקציות האחרות לפני הרצת 9 ח|]=, כולל כל כרטיסי הוידיאו או הקול אשר רצים. כדאי גם לכבות כל מצב 516890 או שמירה, אם בכוונתך להותיר את המשחק פועל זמן ארוך. אם עקבת אחר ההוראות, ובכל זאת נתקלת בבעיות התקנה או הפעלה, להלן מספר טיפים אשר יוכלו לעזור בפתרון הבעיה: בעיות תקליטור קבלת מסר "סצוטסת דסא = !=" בעת התקנת או הרצת המשחק וודא כי המשחק הותקן כראוי. ראה פרטים בסעיף העוסק בהתקנת המשחק. וודא כי התקליטור נמצא בכונן התקליטורים. התקליטור חייב להיות בכונן בכדי להתקין או להריץ את המשחק. וודא כי התקליטור אינו שרוט או פגום. בעיות ביצועי תקליטור וודא כי אתה עושה שימוש בכונן חלונות 95' / 98' 011 - 32 מקורי, לשליטה בכונן התקליטורים שלך. ביכולתך לבצע קונפיגורציה בכוננים אלו, דרך מנהל ההתקנים, ב: 68 ח8067ע5< |6ח8? |סזחהס6. אל תשתמש בכונן 0025 160 (הנטען דרך 5צ5. 001%|6) בכדי לשלוט בביצועי כונן התקליטורים שלך. איכות הביצועים עלולה להיפגם. 7 הנ וידיאו/ אודיו קטועים או מגמגמים בעיות אלו ניתן לפתור על ידי התאמת 68008 880 ושסם-65 - 0 בכדי להתאים 0807086 87680- 7680 בעודך נמצא על דסק-טופ חלונות 95' / 98', לחץ לחיצה ימנית על סמל זסזטקוח60 עו, ואחר בחר 65וח6מסזש מן התפריט שיופיע. לחץ על תווית 6סח8זסח6ק, ואחר לחץ על ח9%8ע5 פוו=. לחץ על תווית |ו0סח כס6, ואחר לחץ על תיבת 800855 26וחס) :סז הז8₪6ק ובחר 0753!הח הס כ550ק0-5ג 0 - מהירות מרובעת או יותר. הנע את סמן התאמת הגודל ל " ]| |הס " קטן, ולחץ על ץוססא. הערה: הנעת הסמן ל0="7)ח] " גדול - לא תשפר את ביצועי הוידיאו של המשחק, ועלולה לגרום לעיכוב בביצועים, מפני שתחזיק לשווא ב ]34 אשר היה אמור להיות פנוי למשחק. בעיות וידיאו 9 == דורש כרטיס וידיאו 5/6 501 המסוגל לרזולוציית 800 א 600 עם צבע 65. 535 (1 8ו₪ או יותר של זיכרון וידיאו). הופעת קו שחור יחיד בין שורות סרטוני הוידיאו היא תופעה נורמלית. הערה: אם כונן התצוגה של חלונות 95' / 98' אינו תומך שבז0ז66זום, ייתכן ותיתקל בקשיים בהתקנת או הרצת 99 מ=|=. מידע כללי על כרטיס וידיאו. במהלך התקנת 0%ספזו, תנסה תוכנת מערכי 60%%ז1וכ | להתקין כונן תצוגה אשר תומך ב שופזכזספזוס כ לכרטיס הוידיאו שלך. אם כרטיס הוידיאו שלך אינו תומך ץשצ8זכ601ז1ם, תחליף תוכנת מערכי שפזכזס6זום את כונן כרטיס הוידיאו הנוכחי שלך. במקרים מסוימים, הדבר עלול לגרום לשיתוק מספר פעילויות בכרטיס הוידיאו שלך. 7 ו אם ברצונך לשמור פעילויות אלו מתפקדות, ייתכן שתצטרך להשיג את הכונן המעודכן ביותר, עם תמיכת ש86זכ01זוכ, הישר מיצרן כרטיס הוידיאו שלך. אם כונן כרטיס הוידיאו שלך הוא בעל תמיכת שש8זכז80זוכ, אולם עדיין לא אושר על ידי מיקרוסופט, תשאל האם ברצונך להחליף את הכונן הנוכחי שלך. ברב המקרים, אינך רוצה להחליף את הכונן הקיים מפני שהדבר עלול לשתק פעילויות שהנן ספציפיות לכרטיס הוידיאו של יצרן זה. | אם נתקלת בבעיות הקשורות לוידיאו תוך שימוש בכונני ש8זסספזום מאושרים של היצרן, ייתכן כי תוכל לפתרן על ידי התקנה מחודשת והחלפת מיקום כונן הוידיאו הנוכחי שלך בכונן וידיאו א60%זוס. למידע נוסף, פנה לסעיף העוסק בהערות להתקנת 801%זוכ. טיפים לכרטיס מאיץ 30 אם נתקלת בבעיות זיהוי כרטיס 32 הנתמך שלך, בדוק את מסמכי ההתקנה שסיפק היצרן. 208108 637800105 ססססס/ 9 ו דורש שימוש בכונני 6וח%-חטז 6סו|3) למערכי הצ'יפ של 658 זג) 00000/. אם אין ברשותך כונני 6וח₪-חגוז 06ו|3 למערכי הצ'יפ של 05וח80ז3ה) 0000ס/ מותקנים, או שברשותך כוננים ותיקים יותר מגרסא 2.43, תכונת ההתקנה של 99 1=4= תתחיל בהתקנת 68ו!0, אשר תתקין את כונן 2.43 66ו|63 במערכת שלך. לחילופין, תוכל ליצור קשר עם יצרנך, בכדי להשיג כוננים מעודכנים יותר. אם אתה עושה שימוש בגרסא של כונני 06ו/6 6חו-חטז המאוחרת מ2.43, כונני 31/06 לא מותקנים כלל. 0 חפט ססססס 9 = דורש שימוש בכונני 06ו|3) 2.43 או חדישים יותר, לצ'יפסט חפט ססטססס/. אם אין מותקנים אצלך כונני 6וחף-חטז 3106 לצ'יפסט חפט ססססס/, וו 0% או שהתקנת בעבר כונן ותיק יותר מגרסא 2.43, תוכנת ההתקנה של 99 1=4= תתחיל בהתקנת 08ו|8, אשר מתקינה את כונן 86 2.43 במערכת שלך. לחילופין, תוכל ליצור קשר עם יצרנך בכדי להשיג את הכוננים החדישים ביותר. כרטיסי וידיאו ספציפיים סז זססו/ סהסחובּוס ייתכן כי תתקל בבעיות בעת שימוש בכרטיס סזק זפו/ סחסוחאוס בשילוב עם משחקי 5ח סוחסזז60ום מסוימים. אם אכן נתקלת בקשיים, תוכל לשתק את חילופי מצב %פזטם ₪61 בהערכות 5 05. אם 86005 אינו מאפשר צורה זו, סחסוחאום מספק אפשרות אשר בה תוכל להשתמש בכדי לשתק את חילופי מצב זזטוס |0: . אם יש לך גישה לאינטרנט, תוכל לפרוק אפשרות הזו מאתר חסוחפוסם קך=: 6א5%.6ז80/0וחז/סגוס/ההסס. הההוסהסוחפוק. ס/:סה 0 | 1.305%/32 (ח6פד נתקלנו במספר בעיות ביצועים, תוך שימוש בכונני 1808 9ח58ד * ₪0 14000///32=", המסופקים על ידי מיקרוסופט, בשילוב עם 9 ח-|=. מומלץ כי תעשה שימוש בכונני "₪0 4000//32 ₪1 805 1 0ח50ד', להשגת ביצועים מוצלחים יותר. סססו 30119680 +ח6וזוד 6 עם כרטיס זחססוזד זה, נתקלנו בבעיות כוננים אשר הותקנו על ידי 6 %ז80זום. השתמש בכונן זחפסוזד 0 הסטנדרטי, לקבלת תוצאות טובות יותר. הוןו פזסצוזס 61 30 חהווח6ז50 בסו נתקלנו במספר בעיות כאשר 99 == הורץ עם כונן 3 " | 30 הווחפזסס 8זזזסוס". ניתן לטפל בבעיות אלו כאשר 6 801%זו₪ מותקן. 6 אזספזום ינחה אותך להחליף את הכוננים הקיימים ב כונני "100 6%6/ חסוווסחסת'". 6 600%זוש ימליץ כי תבחר ₪5 ותחליף את כונניך הקיימים. כך יפתרו הבעיות. אם בחרת לא להחליף את הכוננים, תמשיך להיתקל בבעיות בעת הרצת 99 =1=. זכור כי הדבר קורה רק עם הכונן הרשום לעיל. אם תעשה שימוש בכונן העדכני יותר --4.03.00.9001.ש 6 3-0 חוחח8ז60 8זזז6ו5 " - המשחק יעבוד כראוי. 0 !וק 128/30 עזוססופ 8ד5 נתקלנו בבעיות תוך שימוש בכונני 51 המסופקים על ידי מיקרוסופט לכרטיס וידיאו זה, כאשר נעשה בהם שימוש עם 99 ח!ת. אנו ממליצים כי תשמש בכונני 128 שוח הוסוטא המסופקים על ידי אוסוטא. תוכל להשיגם דרך החסס.8וסוטחטשוש. 8 ע3ז0ח1ו51 65|טסזוסר]ן נתקלנו בבעיות תוך שימוש ב1.25.ע 280806 זסטוזכ פפוטסזפות בשילוב עם 99 ב=!=. מומלץ להשתמש בזפעוזכ 6700165 5 0806806. בעיות זיכרון 9 ]= דורש 16 גח םוש וזיכרון וירטואלי פעיל. עצתנו היא כי תאפשר לחלונות 95/98 למדוד את כמות הזיכרון הוירטואלי (מערכי בררת המחדל, וכי יהיו ברשותך לפחות 3018 מקום פנוי על גבי הכונן הקשיח, לאחר ההתקנה. ק ןו ו בעיות קול 9 ;= דורש כרטיס קול עם תמיכת 06חט60150זום. אם כרטיס הקול שלך אינו נתמך 0חט0:50פזום, ייתכן ותתקל בקול מגמגם או קטוע, או קול הכבה ופועל חליפות. אם כונן כרטיס הקול שלך אינו נתמך סחוספז60זום, אנו ממליצים כי תשיג כוננים מעודכנים מיצרן כרטיס הקול שלך. ביצעת התקנת כרטיס קול, אך אין קול. וודא כי הרמקולים או האוזניות שלך מחוברים כראוי, | וכי כפתור הווליום פועל. מידע כרטיס קול כללי במהלך התקנת א80ז₪1, תנסה תוכנת ההערכות של א60%זוס להתקין כונן קול אשר תומך ב 0ח80%500זוש לכרטיס הקול שלך. אם כרטיס הקול שלך אינו תומך 6חט50ז0זום, תנסה תוכנת ההערכות של א80%ז₪1 להחליף את כונן כרטיס הקול הקיים. ברר אצל יצרן כרטיס הקול שלך אם תוכל לקבל כוננים מעודכנים, במידה וכונני 6חט50ז60זוכם אינם זמינים לכרטיס הקול ב 6.0 א סווס. מידע נוסף קרא בפרק העוסק בהערות להתקנת 80%%זום. אמצעי שליטה משתמשי =!זב) 0378/15 וודא כי חסקוזווו פוצ8ז3 מקושר לחיבור הג'ויסטיק כראוי. וודא כי סוויץ' חסקטוטו פוצפז נמצא בעמדה שמאלית לתמיכת =ווג. וודא כי כונני =!זג) פוצפזב3) מותקנים. אם לא, פנה למסמכי =!זג) להוראות התקנה. ו 1 וודא כי אמצעי שליטת =;!זג) פועצפזב) מותקנים ומותאמים דרך חלונות 95/98. בכדי להתאים =חב) פוע8זב) בחלונות 95/98, הכנס ללוח השליטה (8ח8; |0ז1ח0 - ושגר את 5ז%0|!6ח60 6וח₪8) אמצעי השליטה במשחק. לאחר שבוצעו כל הצעדים, אור ירוק אמור להידלק מצדו השמאלי של חיבור חסקטוטו/ פוע8זב). הערה: בחלונות 95', ק!זב) פועפזב) דורש כי טווח ההשמה/הניתוק של 3800008 ייקבע כ- 0201-0201. אחרת, = עלול להפסיק לתפקד לאחר שימוש נוכחי, ויהיה עלייך לבצע התקנה מחודשת של 86008 ושל כונני =!ז. התאמת ג'ויסטיק לחלונות 95 / 98 עלייך להתאים את הג'ויסטיק דרך לוח השליטה, כך שהג'ויסטיק יזוהה במהלך המשחק. בכדי להתקין או להתאים את הג'ויסטיק שלך לחלונות 95/98 , הכנס ללח השליטה ושגר את 6808 5 זז חס אמצעי השליטה במשחק. תיווכח כי התקני משחק מסומים עושים שימוש בתוכנה או מערך הייחודיים להם. בעיות מודם 9 דורש 4885 תואם ב- 100%, 28800 פסט או מהיר יותר, למען ביצוע שחק מודם. אסכ |6618 מהיר (16550 41 2) נדרש למודמים חיצוניים. מידע מודם כללי 9 == עושה שימוש במערכי חלונות 95/98, להתקנת -- -/-///1תע ‏ ]"צ..צ 3[ ל זו ₪ המודם שלך. עלייך להתקין את המודם בחלונות 95 /98 בכדי שיעבוד היטב. בכדי להתקין את המודם שלך בחלונות 95/98: לחץ על כפתור 518 הנמצא על ז08א9פמד מתפריט 518, סמן 561005 - מערכים, ואחר בחר |00ח60 ₪88 - לוח השליטה - מן התפריט שיופיע. מלוח השליטה, לחץ על 5חח6ססו, ועל כפתור 00 - הוסף. אם לא התקנת מודם לפני כן, אפשר לחלונות 95/98 לזהות את המודם שלך על ידי לחיצה על כפתור <)א6א. אם המודם שלך הגיע עם דיסק כונן חלונות 95 / 98 או קובץ =או. עקוב אחר הוראות היצרן להתקנת המודם שלך. המודם אינו מתחיל לפעול וודא המודם מותקן כראוי בחלונות 95/98, ופועל. וודא כי המודם עובד כראוי עם חלונות 95/98. אם המודם מותקן כראוי ועובד עם אפליקציות מודם אחרות דרך חלונות 95/98,אולם אתה נתקלת בבעיות התחלתו או הפעלתו תוך שימוש ב4=!= 9. נסה לשנות את סוג המודם שלך, דרך חלונות 95/98, ל "000 ]הסחוי "מודם סטנדרטי". מחשבים מסוימים כוללים מענה טלפוני או אפליקצית פקס, המותקנים מראש. לעיתים אפליקציות אלו "נועלות" את המודם. ולא מאפשרות נגישות לאפליקציות אחרות. עליך לצאת מכל אפליקציה שקדמה לנוכחית, לפני התחלת משחק מודם. הערה: 'תכן ולא תוכל להפעיל מודם דרך 8 ברשותך כרטיס וידיאו המבוסס על צ'יפסט 0 אנו אתה נתקל בקושי בעת חיבור המודם דרך 4 וורלי למד'צים כ' תשנה את המודם, או את החיבור הסירלי/ לחיבור \סס חלופי. 7 הז 9 == דורש כרטיס ממשק רשת פרוטוקול אק! למשחק רשת. אם נתקלת בקשיים עם משחק רשת, תוכל להיוועץ במדריך הרשת שלך ,למידע בנושא טעינת כוננים. בעיות קישור וודא כי המחשבים שאתה מנסה לקשר קשורים לאותה רשת, ועושים שימוש באותו פרוטוקול. ביצועי רשת ישנם מגוון תיאומים שתוכל לבצע בכדי לוודא כי משחק הרשת שלך יפעיל את הביצועים הטובים ביותר. תיאומים אלו מתייחסים למחשב המארח וכן למחשב הקליינט, אולם מומלץ לנסותם ראשית על המארח לבדו, משום שייתכן כי בזאת ייפתרו כל הבעיות. וודא כי המחשב המארח (המחשב היוצר את משחק הרשת) הוא המהיר מבין המחשבים, מפני שהוא השולט במהירות המשחק. רשתות עמוסות יאטו את המשחק, ולכן כדאי להימנע מלשחק בשעות עמוסות. המחשבים האיטיים יותר מגבילים ביצועים. תאם את גודל המסך של מחשב איטי, וכך תוכל לשפר ביצועים בעת משחק רשת. מידע רשת כללי % אל תריץ ברקע את אפליקציות חלונות 95/98 המתקשרות 2 הרשת (כגון תוכנות דואר, או מוניטורים של המערכת או הרשת.. זוז ו שאלות ותשובות ש: האם פדי המשחק או ג'ויסטיק עובדים עם מסכי התפריט ? ת: לא, עליך להשתמש בעכבר כאשר אתה נמצא במסכי התפריט. 5 סוחסזז60!= 1998 ה0ס0ז 006 חב 6זהעווזסס. כל הזכויות שמורות. לוגו 5ח סוחסז6ו=, 5ז03ק5 הם. לוגו = 0פ והמשפט " 86 6ח1 חו 15 ,806 סחז חו פו ו" הם סמלים מסחריים או סמלים מסחריים רשומים של 5 סוחסז601!= בארה"ב ו/או בארצות אחרות. כל הזכויות שמורות. מוצר ב=]= רשמי מורשה. מיוצר תחת רשיון על ידי 6דחג 6ואסם דש |ם . .וד חן 1977 חח סחאזס 5 קר 00 חב פוסטוססזכ 60זספהסספ ווה .סוס 85060008 זוז וס עה6ססזק 16 6ז8 005סו סח ו הז כיצד להתחיל את המשחק ו 016% - התחלה מהירה לחץ מספר לחיצות, וכבר אתה מוכן לשחק בתחרות ידידותית. 1 ממסך בחירת תחרות 56!60% ח0ז8, לחץ שמאלית על 6%8 210% - התחלה מהירה. מסך בחירת אמצעי השליטה 56180% ז9!|ס%ח0 יופיע. 2 השתמש במקשי החצים (למשתמשים במקלדת) או ב 0-08 (למשתמשים ב- 03808080 8וע8זר)) לחץ לכיוון שמאל/ימין בכדי לבחור נבחרת אשר בה תרצה לשחק. 3 לחץ על סמהעשחס- - התקדמות. סיכום פקודות פקודות אלו מתארות כל סיטואציה אפשרית במשחק. - 0 כפתור כחול ב פד הכוונה לשו | 5 ו ז תור ירוק --..₪ 5 6-6 0 - כפתור אדום של הו מ התחל בחר זוו ו אמצעי שליטה בסיסיים במשחק משחק זה עושה שימוש באמצעי השליטה סז 3806080 כברירת מחדל. השתמש בטבלה להלן בכדי לשיטת השליטה בה בחרת להשתמש. אסאדה התקפה תנועה 5 העברה ו בעיטה זחוזקס ספרינט סס | הגבהה 64540 קוה הפסאוצופסופ מקלדת אמצעי סחק סגס-ס כפתור צהוב כפתור ירוק כפתור כחול כפתור אדום סגס-פ | סגס-ס 8 8 6 0 ץ ץ / 5 שליטה 4 כפתורים מעלה/מטה /ימינה /שמאלה ס כפתור צהוב ס כפתור ירוק צ כפתור כחול ₪ כפתור אדום להמיר את המקשים המצוינים אמצעי שליטה דו כפתורי כפתור זוז 7 ד | כגקםון6 קוח הססאועופפופ מקלדת אמצעי | אמצעי התקפה סמק תנועה סגס-ס סאגק-ס| סאק-ס 86 5 % % 6 חמוק מהכשלה חפָטסזחד 1 2 2 58 מסירת הבקעה ופ 2 | ₪ | ם/ | 6 מצב מיומנויות 1/2 86" ו 50 חז גוחהו תפריט שליטה שליטה 4 דו כפתורים כפתורי מעלה/מטה /ימינה /שמאלה 0 הוח שמאלי/ (פח!) 0 50 ₪855 0 וזו ו כאשר הכדור נמצא בידי השחקן שלך 1% 50600 מהירות לחץ על הכפתור הכחול. כל לחיצה מעניקה לשחקן % ספיד קצר. הערה: שימוש בספיד מעייף שחקנים. 0 חסוס6זופם פד הכוונה 0% בעט לחץ על הכפתור הירוק. השתמש ב-40ק- בכדי לכוון את הבעיטה. 6 הגבהה לחץ על הכפתור האדום. כך תשלח מסירה אזורית לשחקן הנמצא : 70 במורד השדה. ככל 0 שא (מס שתחזיק את - כ הכפתור האדום לחוץ זמן רב יותר, כך יעלה הכדור גבוה יותר. 56 מסירה לחץ על כפתור צהוב. השחקן יעביר לחבר לנבחרת, אשר סימון שליטת מטרה מופיע סביבו. השתמש ב-סגס-ם בכדי לקבוע מקבלי מסירות אחרים. חסוזססזוסם השתמש בכפתורי - הכיוון בכדי לקבוע 0/5 מי יהיו קולטי 0 המסירות האחרים כאשר הכדור נמצא ביד היריב %זטס 50860 מהירות ספיד לחץ על הכפתור הכחול. כל לחיצה מעניקה לשחקן ספיד מהיר. הערה: שימוש במהירות - ספיד מעייף שחקנים. ב 0/5 אל 6 הכשלה לחץ על הכפתור הירוק. השחקן שלך רודף בזריזות אחר השחקן האוחז בכדור ז6ץְ3| הסזושס ומנסה להכשילו. החלף שחקן לחץ על הכפתור הצהוב. העבר שליטה אל השחקן הקרוב ביותר אל הכדור. המתן לסימון שליטה, אשר יופיעי תחת השחקן הקרוב ביותר. התאמן בהחלפת שחקנים בכדי ללמוד את אומנות השליטה בנבחרת שלך. 7 ו 0 חסוס6זום פד הכוונה [3066ד 91106 הכשלת החלקה לחץ על הכפתור האדום. השחקן שלך מחליק לקרקע בניסיון להרחיק את הכדור מן היריב. | | | | | זוז 5 שליטה בקשר הערה: כאשר המונח 180 - הקש מופיע, הקש על הכפתור המצוין באופן קצר וחד (זאת בניגוד לפעולה שעליך לבצע כאשר מצוין המונח אסון0. - מסירה - 0ח!355ק מסירת הבקעה ביצוע פאול - שחו!טס- פאול בינלאומי התחמקות מהכשלה קפיצה להכשלת החלקה עוחוחות5 צדי לשמאל ץהזוחוח6 צדי לימין סבוב 360 מעלות שמאלה סבוב 360 מעלות ימינה שליטה בשוער טעינת שוער הרמת הכדור הפלת הכדור זריקה בעיטה המתורגם במדריך זה כלחיצה). כפתור ₪41 כפתור 1 | כפתור 1 | הקשה זריזה על כפתור 2 | הקשה זריזה על כפתור ₪32 הקשה כפולה על כפתור 2 ] הקשה כפולה על כפתור 2 החזק כפתור 2 כפתור 1 | לחץ על כפתור כחול לחץ על כפתור אדום/כפתור צהוב לחץ על כפתור ירוק טכניקות מיוחדות טאצ'-דאון בעוד הכדור חופשי או מועבר מסירה פעם ראשונה הגבהה פעם ראשונה בעיטת הבקעה ראשונה בעיטה בע יסה הזו] לחץ על כפתור צהוב לחץ על כפתור אדום לחץ על כפתור ₪31 לחץ על כפתור ירוק בכדי לסמן כמטרות אזורים שונים של הרשת, לחץ על סמס-0, בהתאם לכיוון אליו אתה מעוניין לבעוט. טכניקות בעיטות מיוחדות בעיטת רגל-צדדית בעיטת צ'יפ לחץ על כפתור צהוב לחץ על כפתור אדום לחץ על כפתורים אלו בתיבת היריב 18%6, כאשר אין שום מטרות בעיטה או הגבהה, והשחקן יבצע אחת מהבעיטות הללו. נגיחות נגיחה לגול נגיח נגיח ה בכדור אל ראש חבר לנבחרת ה בכדור אל רגל חבר לנבחרת הקש על כפתור ירוק הקש על כפתור אדום הקש על כפתור צהוב -%₪ וו מ מכות יעף מכת יעף או בעיטת אופניים מכת יעף אל ראש חבר נבחרת מכת יעף אל רגל חבר לנבחרת הקשה כפולה על כפתור הירוק הקשה כפולה על כפתור האדום הקשה כפולה על כפתור הצהוב אמצעי שליטה מתקדמים תנועות מיומנות - 65טסוו !511 בכדי להפעיל תנועות מיומנות, החזק את כפתורי 12 או ₪2 (כמצוין להלן) ולחץ על אחד מן הכפתורים הבאים. פעילות פקודה פעילות (החזק כפתור 2)) (החזק כפתור 82] זיוף סגס-כ זיוף בעיטת קשת כפתור אדום בעיטה עם העקב בכדור בכדי להעבירו קדימה שמאל צדי כפתור צהוב ימין צדי 0 מעלות לשמאל כפתור ירוק 0 מעלות לימין ספרינט כפתור כחול ספרינט צעד 0סחזגוא כפתור 31 צעד כפול צלילה כפתור 1 | צלילה ₪ הז טקטיקות המשחק ז3ג)! מהלכים אלו אינם זמינים לשחקנים העושים שימוש באמצעי שליטה בעלי שני כפתורים או ארבעה. טקטיקות המשחק ריצה סחק סק (החזק מקשי 12 ו₪2 ולחץ) כפתור | כפתור כפתור אדום ירוק צהוב ק|ח) (החזק מקשי 12 |ו₪2 ולחץ) - 6 7 /ץ % השסאוצסס|5 (החזק מקשי 12 ו₪2 ולחץ) - 3 6 מלכודת 018/66 ריצת הבקעת כדור 7 7 5 - 2 ובעיטות חומה שליטה בשני שחקנים ניהול משחק - ₪ג)! הערה: מהלכים אלו אינם זמינים לשחקנים העושים שימוש באמצעי הערה: ניהול משחק אינו | זמין לשחקנים העושים שימוש באמצעי - | שליטה של שני כפתורים או ארבעה. שליטה בעלי שני כפתורים או ארבעה. | מצב ||0808/ | מסירה לאחור 6 - ניהול המשחק הפעל/כבה ווטו | | סחק 0ג₪= 6 סחק סגק=ו 0 (החזק 12 ו-₪2 ולחץ על הכפתור) 1 1 ק|ח (החזק את 1 |ו-₪ לחוצים) ₪ | ן השסאוצשססופ5 1 (החזק .1 ו-₪. ולחץ על הכפתור) סהגספץ= 0 מ=סאועשפסופ | שנה א (החזק 12 ו-₪2. ולחץ. על הכפתור) . את מבנה הנבחרת, אסטרטגיה ועמדות במהלך משחק לאחד משלושה מערכים שיצרת ( ₪1 + 1 ] 01| 3 ). לאחר | סמהסם ץצ הקש פעמיים על 8 הא הקש = 2 8 שלחצת על כפתור בכדי להפעיל מבנה ואסטרטגיה, יישאר מערך | זה פעיל עד אשר אחר יופעל, או עד שיותחל משחק חדש. בכדי לשמור על שליטה בתנועת השחקן הנוכחי שלך ושליטה בבעיטה של שחקן אחר, לחץ על כפתור 31 בעודך מחזיק את בכדי לשנות מבנה/אסטרטגי דות של !6! שהותאמו, כפתורי 2 ו 12 והשתמש בפם-כ בכדי לבחור את השחקן במהלך תחרות: . 7 | אליו אתה מבקש לבעוט. 3 בחר 80060%חהו החד ניהול נבחרת, מתפריט 8080 ואחר בחר בכדי לשמור על שליטה בבעיטה של השחקן הנוכחי ובתנועתו של מ את | )| ן תפריט 1ח6רח0החה// הז68ד ניהול נבחרת. ן שחקן אחר, לחץ על כפתור 11 בעודך מחזיק בכפתורי ‏ 2] | 2 ביכול ֶ גיה ן 2 . השתמש בס8ס-כ בכדי לבחור את השחקן בו אתה מעוניין או תך לבחור. חסטפחזזס= - מבנה ה 0 | : 1 ומס 0 פחוחסוזופסק - מיקום עמדות, לכל אחד | . ממערכי 6 (1, 2 או 8). | 7 את המערכים כרצונך. מור את מערכיך, אם ניתן. הערה: = הבחר שלך מתחילה את המשחק 1 פעיל. 7 ו במצבי "כדור מת".. החלף בין סוגי 006ו/! ש6ו/ - מצב תצפית (|אחזזסצ;-רגיל, זסשו600 - מקבל, 06%זפד מטרה) בעזרת כפתור 1ח. בעיטה חופשית מצב נורמלי |החחסוו הזז חץ מטרה סגס-כס בצע בעיטה לחץ על כפתור צהוב, אדום או ירוק. הוסף סיבוב-כדור לשמאל הוסף סבוב-כדור לימין לחץ על כפתור 12 ( החזק) לחץ על כפתור ₪2 ( החזק) מצב ₪606|/67 - מקבל החלף שחקן מצב 06%ז9ד- מטרה לחץ על כפתור צהוב השתמש ב סם-כ בכדי לקבוע אזור כמטרה. הבקעה מצב ז8/ו36069 - מקבל הבקעה ארוכה לחץ על כפתור אדום. הבקעה קצרה לחץ על כפתור ירוק. זוז ו לחץ על כפתור אדום לחץ על כפתור צהוב לחץ על כפתור ירוק. מצב 961ז3ד- מטרה בעיטה ארוכה למטרה בעיטה. בינונית למטרה בעיטה קצרה למטרה בעיטת קרן מצב נורמלי |הּוחוסא הנע חץ מטרה אתחל קבוצה זו שמור שינויים אתחל כל הקבוצות בצע בעיטה לחץ על כפתור אדום, ירוק או צהוב. כפתור 12 (החזק) כפתור ₪2 (החזק) 'ייסף סבוב כדור שמאלה הוסף סבוב כדור ימינה | | | | | ו הזוו לש מצב ₪6061/87 - מקבל הצלבה גבוהה לשחקן נבחר הצלבה נמוכה לשחקן נבחר מצב 1397061 - מטרה השתמש בחצי הכיוון בכדי לקבוע אזור כמטרה. בעיטת גול מצב נורמלי |הּחזזסאאו הנע חץ מטרה בצע בעיטה הוסף סבוב כדור שמאלה הוסף סבוב כדור ימינה מצב זס6עו₪606 - מקבל החלף שחקן כפתור אדום כפתור ירוק סגס-ס לחץ על כפתור אדום, ירוק או צהוב. כפתור 12 (החזק) כפתור ₪2 (החזק) לחץ על כפתור צהוב מצב 31061ד- מטרה השתמש ב סאגס-כ בכדי לקבוע אזור כמטרה. 7 בעיטת עונשין מבצע בעיטה בעיטת מטרה החלף צד בעיטה החלף שחקן (לא זמין בבעיטת עונשין) בעיטה שוער ניעה לאורך הקו/ בחר כיוון| שמירה נסה לשמור ניווט בתוך תפריט 4 2 3 =( סגס-ס לחץ על כפתור אדום. לחץ על כפתור צהוב לחץ על כפתור ירוק. סגם-ס לחץ על כפתור אדום, ירוק או צהוב. השתמש בעכבר בכדי להדגיש פריטים. לחץ שמאלית בכדי לבחור פריט. לחץ על כפתורי החצים שמאלי/ימניאו עליון/תחתון, בכדי לנוע בין פריטים מודגשים. קו סמלי התפריט 7 0% קבע מחדש את כל הנבחרות קבע מחדש נבחרת זו שמור שינויים (מודגשים). בחירת תחרות 56!66% חִסז3ּ! בחר מצב משחק, קבע אפשרויות, ערוך נבחרות או טען משחק שמור. אופציות שחקן ניהול קבוצה האר התחלה מהירה וחור 2 : משחק ידידותי עריכת שחקן : 2 ליגת החלומות האירופאית עריכת קבוצה. / 2 + משחק רב משתמשים קרדיטים טען משחק / יציאה לחלונות / + א60ו) התחלה מהירה בחר 518 אסוגוכ) | התחלה מהירה, בכדי לגשת הישר לתחרות (ראה פירוט בסעיף העוסק בח8ז5 א>סוטם) ). תחרות |608 ח60!66 - שער הזהב שחק בכדי לקבוע מספר גולים (1-10). פחוחופּזד אימון התאמן ושפר מיומנויות לאורך מגוון הכשרות ואימונים. זוז 1 6 | הח68ז הה6כסיוטם ליגת חלום אירופאי בחר אחד מ20 מועדוני העילית של אירופה, ושחק עמו נגד שאר מועדוני העילית במשך עונה שלמה. הערה: בכדי ליצור חלוקה אקראית לקבוצות , בחר =5!ו/וססצח. לאחר שהגעת לסוף עונת 1.9806 ח68זכ ח68ססזטם ליגת חלום אירופאי, | שתי הנבחרות הטובות ביותר מתקדמות לסדרת חצאי גמר, והמנצחים נפגשים בגמר 68006 .]1 הח68ז ההססזטם מצב ח56850 עונה במצב זו תוכל לשלוט בנבחרת ולהוביל אותה לאורך עונה שלמה, בכל אחת מ- 15 ליגות 99 1=4= ותחרויות גביע. לחילופין. תוכל ליצור לך גביע או ליגה משלך, כבחירתך. בחר מבין ארבעה סוגי עונה: 198006 08006,00 1 50 ,0 ה0ז609 5 ליגה: בחר מבין ליגות בלגיה, ברזיל, אנגליה, צרפת. 7 איטליה, הולנד, פורטוגל, סקוטלנד, ספרד, שוודיה, ארה"ב. 0 גביע: בחר מבין שלושה גביעים אירופאיים. ו וזסדפט6 =ד4=ח6 - נבחרת כרצונך - צור מבנה ליגה כרצונך ובחר נבחרות ע'פ' התאמת ויצירת נבחרת להלן). -- ד הס - יירויות גביע כרצונך ובחר נבחרות. (ראה | | ו 5 ד 7 הו 7 1 זס0708%) 0806 ] והס5%ט0 יוצר ליגה כרצונך כך תוכל ליצור ליגה משלך, של מועדון או, לחילופין, | של נבחרת בינלאומית. תוכל לבחור 2-24 נבחרות בכדי לשחק במספר מוגדר של נבחרות. הערה: אם יש לך פחות מארבע נבחרות בליגה שהתאמת כרצונך, לא תוכל לבחור מבנה סיבוב יחיד (חופס סחגוסת). זס668% 67 וחס5%ש יוצר גביע כרצונך בחר נבחרות מועדון מכל הליגות הנתמכות על ידי 99 -1ת, או בחר בקבוצות בינלאומיות אירופאיות אחרות. בחר האם תרצה לשחק בליגת חוססח סחטסח, המלווה בשלב נוק אאוט (-00%ח6 זטס), או פשוט גש הישר לתחרות קט זטס-06%ח4. הערה: כפתור | ח56!86000 )6 ניתן לשימוש למען בחירה מידית של נבחרות נותרות. ז 0 ח3/! הז68ד ניהול נבחרת תוכל לשלוט בכל היבט של ביצועי הנבחרת שלך, בעזרת 1ה8606ח8ו הז68ד ניהול נבחרת. * הכנס ל זָהסוִַסהְחה//! הח68ד ניהול נבחרת, ממסך ה0ז8/! 0% מסך- 518005 או דרך תפריט 6פוַַפק. השתמש ב/31! (ניהול המשחק) בכדי להחליף מבנים, עמדות ואסטרטגיה במהירות. הערה: כל שנוי נבחרת שתעשה ממצב ליגה או גביע, הנם ספציפיים לתחרות זו, ונשמרים אוטומטית כאשר הליגה או הגביע נשמרים. מערך התחלתי 6-0חו1 8חו51971 בכדי לשנות מערך שחקנים התחלתי או להחליף שחקנים: בחר את השחקן הראשון, ואחר בחר שחקן שני. שני השחקנים יוחלפו אוטומטית. הערה: בצע לחיצה שמאלית על סמל המגרש/טבלה 8!0/:₪06ו1, במרכז חלקו העליון של המסך, בכדי להפעיל את מתאר נבחרת השדה או המגרש וטבלת התכונות. חוד חילופים אפשרות 5ז18פח8ד מאפשרת למשתמשים לסחור בשחקנים עם נבחרות מועדונים אחרות. כל נבחרת מקצה מאגר, המבוסס על מקורותיה האמיתיים, המוניטין וההיסטוריה שלה. 3 בחר את שם המועדון עמו אתה מעוניין לסחור. 2 בחר את השחקן אשר בו אתה מעונין לסחור, ואם אכן לנבחרת הרוכשת יש מספיק מקורות ופחות מ25 שחקנים, החילוף יתבצע. לחץ לסובב שחק (ק) מצלמ הרץ קדימה | *סך אחרי מסך ,| הרץ אחורה (₪4ה) (החזק להרצה מסך ארי מסך איטית) (החזק להרצה הוצה קרמה 2 איטית) מהירה הרצה אחורה חזור לתפריכ | 0 עצירה |-7 ץיפה דה או וזו] ו ][ ו הערה: רק קבוצות מועדון יכולות לבצע חילופים, וכל נבחרת חייבת עריכת שחקן ועריכת נבחרת לשמור על 16 25 שחקנים על גבי לוח ההצבה שלה. התאמת הופעת שחקן הערה: כאשר אתה מתחיל מחדש חילופים שמורים, כל החילופים בנה שחקן בכדי להתאים עמדתו, על יד שנוי 10 מיומנויות יאבדו ולא ישמרו (בבסיס נתונים ספציפי. זה. שחקן (כגון מהירות, דיוק בעיטה, כושר). שנה עמדת שחקן מבצעי בעיטות 156015 >0ו לחץ על שם השחקן לצד סוג הבעיטה אותה אתה מבקש הערה: אם תרצה להתאים כרצונך שחקנים או קבוצות, עלייך לשנות. , לעשות זאת לפני שאתה נכנס למצב ליגה או עונה. מטבלת התכונות - 19016 סוטסוזז1/ - לחץ על שם השחקן אשר אתה מעוניין כי יבצע את הבעיטה. אפשרויות - פחסווסכ) רות לך לשנות מערכי משחק : וז 10| - אפשרויות תחרות. 868 - אפשרויות משחק סו |8טפו//סווסטה = - אפשרויות אודיו /חזותיות. * מפתח קיצורים לתכונות שחקן -% . 0 - תאוצה ב וטעינת משחקים 2 שמור את התקדמותך ב99 4=!= ומערכיו עם סיום כל 0 4 וו88 שליטה בכדור 0% של ליגה או גביע. אם אתה יוצא ממצב משחק כלשהו ו ה 8 / ששמרת, תאבד את כל ההתקדמות שצלחת במהלך משחק 58 - 4000780 ז46800!- דיוק בנגיחה משחקים שנש זווסק 501 - זסצוסם 501 כוח ב | תוכל לשמור מ ו ו ₪ 7 1 דיוק בעיטה. -- 1 משחקים . - 50890 מהירות ו ' לשמור לי 686 - 1806685 - הכשלות ממסך 8 0 8 - 801698008 - | תוקפנות סמל 575 "57/67 לאחר תחרות 99 ה=!=, לחץ על ה ופי על קו תפריט הסמלים. תפריט 7 1 השתמש בעכבר בכדי לסמן כל סלוט בו אתה מעוניין לשמור, ואחר לחץ שמאלית בכדי לבחור. לחץ על סמל ₪/5 שוב. הערה: משחק שמור הוא בעל בסיס נתונים משלו. כל שנוי שנעשה בנבחרות במהלך משחק שמור נותר ספציפי למשחק שמור זה, ואינו משנה את המערכים המקוריים. בכדי לטעון ליגה או גביע של 99 ה;]=: ממסך 56/6601 ח0ז8ו/, לחץ על סמל 1000 - טעינה, על קו תפריט הסמלים. השתמש בעכבר בכדי לסמן את הסלוט אשר ממנו אתה מעוניין לטעון, ואחר לחץ לחיצה שמאלית בכדי לבחור. לחץ בכדי לטעון סמל שוב. ץג וקש דאה דפא! - שידור חוזר מיידי בכדי לשחזר פיסת פעילות, בחר ץג |חשח דאג דצ ושמור את השידור החוזר למועד מאוחר יותר. בכדי לצפות, הכנס ל5 6347 )ו ממסך 561860 ח810!. לשידור חוזר מרהיב, הכנס למצב 86ז= 08 - מצלמה חופשית, למען קבלת תצפית המשחק הטובה ביותר. לחץ בכדי לנוע בין תצפיות מצלמה =5!)\ח:- הקפאת המשחק םוחת צפ =והח- סצווצשם הרצה אחורה פריים-אחר פריים (החזק להילוך איטי). סאו/שפח זפת - הרצה מהירה אחורה. ץצ וס - הפעלה. סח הס זפ - הרצה מהירה קדימָה. םוחת צם םוחת סמהשמס פריים-אחר פריים (החזק להילוך איטי). - הרצה קדימה 7 ו מסדה6וסאו ₪!הח= אינדיקטור פריים. טאסו פ55טגק סד אמט דשח - הזור לתפריט הקפאת המשחק. למיקום מצלמה חופשית נדרשת שליטת עכבר. בכדי לבצע א! א2000 , הנע את הסמן לראש המסך, ואחר לחץ ימנית. בכדי לנצע ד !2020 , הנע את הסמן לתחתית המסך, ואחר לחץ ימנית. בכדי להרים את המצלמה, הנע את הסמן לראש המסך, ואחר לחץ לחיצה שמאלית. בכדי להוריד את המצלמה, הנע את הסמן לתחתית המסך, ואחר לחץ לחיצה שמאלית. בכדי ימנ ו את המצלמה מימןי לשמאל, הנע את הסמן לקצה בשיד מאזי של המסך, ואחר לחץ לחיצה שמאלית. בכדי לצפות : יר חוזר שמור: מסך 01 רשימת 7 חווא, בחר את סמל 5דו 161 צם!/. חירים חוזרים שמורים תופיע. מ שחק מוד למשחקי : ם /רשת שת נ'סף, פנה ל ימודם ניתן לגשת מתפריט 56!601 ח810!/]. למידע לרטיס ההפניות המצורף. זו ו מידע שירות ואזהרות ל-5/ סוח0זו₪180 שמורות הזכויות לביצוע שינויים ושיפורים במוצר המתואר במדריך זה בכל עת וללא הודעה מראש. למדריך זה, ולתוכנה המתוארת במדריך זה, זכויות יוצרים. אין להעתיק, לשכפל, לתרגם או להפיץ בכל אמצעי מדיה אלקטרוני את הכתוב במדריך זה, או כל חלק ממנו ללא רשות מוקדמת בכתב מ: 3 26165,51,חטטסוס,835 אס )₪ ססווחו | פחג סוהסזז6סו= סחהוָחם,(א8 9 סוחסזז60!= אינה אחראית, לאיכותו, מסחריותו או התאמתו של מדריך זה למטרה ספציפית כלשהי. מדריך זה מסופק כשלעצמו. 5 סוחסזזס6ו מעניקה אחריות מוגבלת לתוכנה ולמדיה שהיא מכילה. בשום מקרה לא תהיה 8חג סוחסזז60|₪ אחראית לכל נזק מיוחד שנגרם, באופן ישיר או עקיף. אחריות מוגבלת 6 סוחס60%|= ערבה לרוכש המקורי של התוכנה כי המדיה המוקלטת הכלולה בה תהיה נקייה מפגמים ב - 90 הימים שלאחר הרכישה. במהלך תקופה זו תוחלף מדיה פגומה עם החזרת המוצר האורגינלי ל5ח( סוחסז1601ם , על פי הכתובת המצוינת בחלקו האחורי של המסמך, כאשר למוצר יצורפו הוכחת תאריך רכישה הצהרה המתארת את הפגמים, וכתובתך. אחריות זו היא נוספת, ואינה משפיעה על זכויותיך החוקיו בשום דרך. , ת כרוכש אחריות זו אינה מתייחסת לתוכנה עצמה, או למדיה אשר נעשה בה שימוש לא נכון שהזיק לה וז הז 5 סוחסזז60!= יחליפו מדיה פגומה למשתמש, בהתאם למצב המלאי הנוכחי, אם מדיה פגומה תושב לחברה בתוספת המחאה של האיגוד האירופאי או המחאת - דואר על סך 10 לירות שטרלינג לכל 00, אשר נרשמו לפקודת 5חג סוחסזזססום. זכור לכלול פירוט מלא של הפגם שנתגלה, את שסמך, כתובתך וכן טלפון בו ניתן להשיגך. ,סוס 835 אסם כ0). ,עְה8זז9/\ ז0ר0ז605 5ג סוחסזז66ו= ,8 613 אם נתקלת בבעיה כלשהי הנוגעת למוצר זה, מחלקת שרות הלקוחות של ₪5 סוחסזז60|= תוכל לעזור: התקשר לטל. 546465 (01753) בימים שני-חמישי, בשעות העבודה. החזרה לאחר תום תקופת האחריות .5 סוהסז601|= 1998 ה60הסותגוססס 86 6ז8/ו601. כל הזכויות שמורות. ₪5 סוחסז66%|= ולוגו 8 סוחהסזז60|=, ד 500 = , ולוגו 5דחסקס = , והמשפט "חח סח חו 5'ז! ,86 6ח1 חו 6 +! "הם סמלים מסחריים או סמלים מסחריים רשומים של 38 סוחסז₪1001 בארה"ב ו/או בארצות אחרות. כל הזכויות שמורות. מוצר != רשמי מורשה. מיוצר ברשיון על ידי 6דםג 6ואסםד6ם |ם וד == 1977 כל מוצר נלווה ושמות חברות, מותגים וסמלים, הנם רכוש בעליהם החוקיים. 6 ,ספס! 50075 ₪ 6 ,500075 5 .זג סותסזו160 1998 6 5010/16 6 תג 8 606 1 18768ת17806 1601510166 זס 1780018165 6זה 715 4/ 0וחסת1601 סו 1 [2111018) .6567060 18118 411 .168תטסס 01167 זס/0חב 510165 66זומד 1 .4768/ 10ח216000 עס 1106056 ו66תט 66תטוסב]טחג)א .זאד הז 1977 6 .וסטהסזק ]20 .8ז6ת יס 65060116 זו 01 ע6קסזק 186 816 865ת11806 80 4061868 תס .1.8007910168 12010 01 19785ת17806 6זה [ססותץי8 כ]-16טט0ס0 6חז 8