אי הקופים 2 – נקמתו של לה-צ'אק. קופסת המשחק

OCR (הסבר)
2 צבעים 762 20005707 ב ר] 0 לברט וו ד.... ...ב ו וו ונ ווקהטוההוחחההההקההההוטה וה בשש גימ מעב םתר ]0 )שמ ₪ ה יי 20 0א/0/יי 24 0ו33 כיי / ](560 0% 7 לקו כעום] סוי 6? 6יעי וו | 2005 2/0 כככ יכו/ 70102 202/ 22 /ו? כאָודְכ 6/וכ2. 64' 200% / וק ןו ו0כ9//500י- 4/3 0/2315 וק - 26 ככ [)2 /י. כשאגת 256 221600 0 וו 3 ו סי /כח ‏ יכ 6 וכפא ///413 93002 //כָ|י 4'3-5/0 30% אועו וי מתון זכרונותיו של גאיבראש ת'ריפווד "שנותי באי הקופים" 8 תמונות דגומות ב-256 צבעים. באיכות מעולה. = .| 8 לראשונה במשחקי המחשב פס קול מוסיקלי אקטיבי. | 8 אפשרות לרמת משחק קלה במיוחד המיועדת למתחילים (ולמבקרי העיתונות). 8 תצחק כל כך חזק עד שהבטן שלך תתפוצץ. 8 המלצה: המנע מכניסה למקומות אסורים. סגו 8% 100% [[גאת -%6 %[78 -: עמק מטווח היריקות בתרות! המתחרים מצט - / ל , : / ( את : 8 - < 6 : 16 35 סט || ו י . 2 2-7 8 49-505%. 2 9 . 4 ל .- ה ו 3% משחק? מחשבת ]