אי הקופים 2 – נקמתו של לה-צ'אק. גלגל מרשמים למכשפי וודו

OCR (הסבר)
1 ןנס סק > 5 ד 0 כְגל מרשסי. 5 כשפי ור )וזו שו 1998 םס ג ₪ ו מכשפי ו א וטו ₪ 7 ב ) ₪ 4% 4 ג 5 ה בגל מרשםס > = מ כשפי וףו 2 % 0 47 7% לעו 2- 0% -/ [ 0 26 4 - > . = 6"