Quest for Glory – אש הדרקון – קופסת המשחק

בעולם ללא מלך, הנשלט ע"י האפלה, גיבור צועד לו קדימה כדי לפגוש את גורלו.

OCR (הסבר)
| אגדות אע | מתות לעולם ". . . אתה תמצא את עצמ משחק משחק זה שוב ושוב, רק בשל הכיף שכרו בכך." ה )ל "חברת 51618 השתמשה בכל האמצעים בשביל . משחק יפה זה"- הט") <קק]])) העולים על פני השטח כאשר השמש שוקק 2 צין לשימוש את החרב, הגרזן והאגרופים החשופים כדי להגן על הממלכה ועל חייך. רק 5 יו ל = "לי . 9 / / 2 הוהר מהלילה, מסכנות לא ידועות ויצורים 3110 | | אגדות אינן מתות לעולם ". . . אתה תמצא את עצמך משחק משחק זה שוב ושוב, רק בשל הכיף שכרוך בכך." לת (נ ר| צועד לו קדימה כדי לפגוש גורלו. טרגדיה נפלה על אדמת סילמריה, ואתה נקראת להגן על הכתר. "חברת 516174 השתמשה בכל האמצעים בשביל = משחק יפה זה" : לפי המסורת הקלאסית של ץזס1כ) ו10 0034() עליך להלחם כלוחם, גנב או קוסס בתוככי עולס ו סבוך בו אקשיין והרפתקאות כרוכים יחד באלמנטים קלאסיים של משחק תפקידים. חובבי , הסדרה ימצאו מספר דמויות 297 תה )) הרד = מוכרות (שלא כולן ידידותיות), | ושחקניס חדשים יבינו מהר מאוד מדוע סדרת ע2]01) זט וטנו היא אחת הסדרות הפופולריות ביותר בכל הזמנים. 2 < יש א 242 גג *% , קוו -₪ הר 4 ילצ 7 . ל - + ל 2 % % יש 0 . 7% 026-508 ב . אתה תמצא את עצמך משחק מ הש הכיף שכרוך בכך." שחק וה שוב ושוב, רק התאחד כדי לנצח אויב משותף או שחק נגד 3 שחקנים אחרים באינטרנט או ברשת מקומית. הו 0 "חברת 5168 השתמשה בכל האמצעים בשביל משחק יפה זה" / ]יק וזו דר'ש ות > נוגן תקליטורים 4א ואסח-סס [מומרץ 6 ואסח-סס]] > כונן תקליטורים 4א ואסה-ס6 [מומלץ 6א ואסח-פסן 5% הישר מדפי המיתולוגיה היוונית, 6101 10 2654) : אש הדרקון משלב בתוכו את האלמנטים הטוביס ביותר של משחקי תפקידים ביחד עס אקשיין בזמן אמיתי. כשהיא ממוקמת בתוך האזור התלת מימדי המדהיס של סילמריה, אש הדרקון לוקחת אותך למסע הכרוך בסכנה, מסתוריות וכישוף. המועצה של סילמריה הכינה עבורך את שבעת הטקסים שעליך לעבור בדרך למלוכה. אס תצליח, תציל את : הממלכה ותזכה לשלוט כמלך. האם אתה מוכן לסיפור מורכב זה אשר יצריך ממך כוח חשיבה רב, בעל עלילה מורכבת יצורים מיתולוגיים, יריבים על אנושיים ודרקוניס יורקי אשז ינוטְאָורּים ספ %% 0 אנחנו לא חשבנו כך.. בחר את גורלך . . . :| הגנב אם תשתמש במעשי גנבה תוכל להשיג אינפורמציה בדרכיס עקלקלות, לערום על נבלים ולצאת כשידך על העליונה במירוץ אל הכתר. הלוחם כוח עליון, חשיבה אסטרטגית = ונטייה טבעית לשפיכות דמים הינס נשק אדיר נגד אילו העומדיס בדרכיך. הקוסם בעורת כוחות כישוף לצידך, יש בידך את הכוח לכופף את רצונס של האחרים, . לנצח את הנבלים ולהשיג שליטה על הממלכה. 4 הפלדין יבא את הכוחות שלך מהפרקים שש יהקודמיס של מסעות 20) כדי להפוך לגיבור הגיבורים, הפלדין האגדי. >< מאחורי כל דלת יש הודמנות לפגוש חבר מועיל או יריב מכובד. עוצב ע''י לורי קול . -[[- ו 0 הסופרת לורי קול מפורסמת בכך שכתבה וביימה את = ווא=פסצ. ו ארבעת הפרקים הקודמים של 1:0( יחד עם בעלה קורי. מ רכה ל'יני'מללי'ות גלובוס גרופ - יונייטד קינג וידאו 0-6 51678 10 566מ66:[ "0 ,06 027%5ת 1206 ת.ד. 8236 א.ת.ח. נתניה, 42504 .4 %)םקוז |[ .98007 / ,6שצ86[!6 ,.סם1 > 2508 בנויים על הדיסק הקשיח * 25018 מנזיים על הדיק הקשיח טל': 09-8853535 פקס: 09-8853311 -78066) ז0 %ז8ות7866) 601516766ז 8 ז61]16 15 5אוס6ם:/ץ 6 מקינטוע > מחשב בנטיום 133 ומעלה [מומלץ בנט'ום 1200 = מערכת הבעלה 7.5 05 ספוא > מערכת הבעלה 95/98 פשסטחוצ > 0 זסוסק קגזוא 120 [מומלץ <הוא 180] - > זנרון ואה 8וא32 * זכרון ואה 8וא32 6 *'-0/0חה ₪ .6ה1 0-6 8זח6ו5 1998 6 > וו160 8/0 > ברטים וידא! וו160 מחלקת המיכה- גלובו יונייטך מל 718-8552617 1 1 מסו1 6 ות מחלקת המיבה-גלובום 'ונייטד מל': ₪5-5552417 ] 518165 1166ם 16 ם! מסו!81זסק ?0 !1010501 228 > הומך בכרטיפ' קול ח|אמ' פשסטחוצצ למשחק רב משחחנים: : 0 -7165)ת1ו60 ז01[6 ז0/תם 'עים א-ה ב וח םם.פו - םם.מו > כרט'ם >וספזום > מודם 28.8 ח'בור לאינטרנט או רוח מקומית כ