נטוויז'ן – הוראות לכרטיס ISDN

OCR (הסבר)
חברת האינטרנט המוביכה בישראל 4 זא ת קנכת ₪ אא 5 צצ 6 כ צז שש מ ח שר בים בה 58 פארה ק כ 34 68 % ₪ ה- א כ 15 '' 2+ג-+ תא - זע ₪ זז' לקוחות יקרים, דקפקפן-לה ‏ 267 43 ללךי' וו'קן טקל דקלבנצצר ‏ 7 1 בכ5ת בלב צדרז דלכויטטלכ) %27גא ק- זא .4 /. לפני התקנת 8 פיסטחו/ו, יש להוריד את גרסת העדכון האחרונה לכרטיס זה, ולהתקינה לפני התקנת 15א אאט6חו/ מהתקליטור. אנא שימו לב, כי יתכן שהכרטיס שברשותכם לא יפעל כראוי אם תחליטו להתקין את צאסטחו/ו פוא מבלי לדאוג להתקין קודם לכן את גרסת העדכון. על-מנת לעשות זאת, אנא הקדישו תשומת לב מירבית להוראות אלו: 1. פיתחו את דפדפן האינטרנט שברשותכם והיכנסו לאתר בכתובת הבאה: הם.א106/ת 9118 ח8/6 5.9 61/16 86/2680 16/1/0810 רעיה . שש ע//: כ זרז 2. בכתובת זו ניתן למצוא שני פרטים. הרא שון הינו קובץ ההתקנה עצמו (ש6א98003.6ששטו), והשני הוא קובץ טקסט (ואו.6חו) המסביר את אופן ההתקנה. הדמ המל ץ: לק רוא"את: קובץ-הטקסט-לפני-ההתקנה עצמה. וו 3. אנא הורידו את שני הקבצים הללו למחשבכם. שימרו אותם בתיקייה כלשהי. 4. לאחר הורדת קובץ ההתקנה, אנא התקינו את 186065115 מהדיסק שקיבלתם. 5. לאחר התקנה זו, אנא גשו אל תוך הספרייה אליה הורדתם את קובץ העדכון והקישו הקשה כפולה על הקובץ. 6. במסך השחור המופיע, אנא הקישו על האות 'צ'. לאחר מכן הקישו על הלחצן ששוח כדי לאשר את ההתקנה. בשאלה הבאה, אנא חיזרו על אותה הפעולה. 7 התקנה זו יוצרת תת-סיפרייה בספרייה הנוכחית. תת-הטפרייה תקרא "אצוכ". 8 בתוך ספרייה זו נמצא קובץ ההתקנה (66.קט6פ). אנא הפעילו קובץ זה (ע"י הקשה כפולה עליו) על-מנת להשלים את ההתקנה. לעזרה נוספת, אנא הפעילו את הקובץ 16366.0 המצוי באותה ספרייה. בשאלות, הערות או הצעות, אנא פנה למרכז התמיכה הטכנית של נטוויז'ן 24 שעות ביממה בטלפון: 04-8560470. בבוב =71כק ‏ 22כק/,יכ: 72622 7כ2, /.7577176/ נטוויז'ן בע"מ, מרכז אומגה, מת"מ חיפה 31905 31905 11812 תוב1ב1א ,ז16ה26) הקטוה0) ,.1,10 תסואו'ושא טל': 04-5560600 :|%6ך פקס: 04-8560543 / 04-8550629 :אוו )שת צראוצו//:ק16 1 [61.1ת.ת0ופוצו6ת )סכ קט :5-91