Worms 2 – קופסת המשחק – חיצונית

שגע את האוייבים במשחק של נקמה ואכזריות. השפל, נקום והשמת את הזרים לכם – והכל בכיף.

פריטים קשורים
Worms 2 – קופסת המשחק – חיצונית

OCR (הסבר)
- 6 הצטייד מחדש לקו | | 34 היגטרטסא‎ |] 5 : 0% 2 מה פלוס מקבצת מס יר. הכנס לעולם המוזר והמדהים לל המטחק 088%2). | שגע את האוייבים במטחץ של נקמה ואכזיות. הלפל, נקום והטמד את הזריף לכם = |בחצל פביף. השתמט במגוון החב של כלי נשק ושגר את אויבי ה-0015/ לחלל ה-00]05/ קְמים לתחיה באנימציה מרהיבה ואפקטים מדהימים! || ש 8 | ?₪ הכנס לעולס מטורף ומוזר ביותר. ]| ₪ / ניפן לשחק בכמה שיטות: 1. שזק אותה לבה בשיטה ה-1/08180 ?. כסח 17 משתתפים נוספים. 3. התחרה מול 5 משתתפים אחרים על רשת מקומית או באינטרנט, 2 התאם את המשחק לפי ראות עינייך עם מבחר של מקשים ואפשרויות. שמור לך את המשחק המעוצב החדש והחלף עם חבריך. הוסף דיבוב חדט ל- | 00₪)), עצב כלי נשק חדשים ואפילו שנה מסכים ע"י 06 חפם 52!!הסו. |] ולו וח0ס.17 סו :קת עס 0טתו1סטן ‏ 0טותספסה פותתטו [1ג .1.10 ו 7 0 לפווחט 9 ד .1.10 1107000[ עס 1610ב[ תה 6ונוסת151כ] .1.10 פאר 50 7 | זט" 50 7 0 ו 11006 01 1300 16110706 2 18 פס סזטט1ר 6 0 זקסטטת00) ווח ו 18 מוצר זה אסור להשכרה ! 4 סל; 09-885-3535, מדוה פלום שיווק והתלה רס" = =