ספר הפקודות של DOS 6

כל הפקודות של DOS 6. כתוב בפשטות ומלווה בדוגמאות. ספר חובה לצד המחשב. מעודכן לגירסת DOS 6.2.

OCR (הסבר)
הפו קוש 0% ם כתוב בפשטות ומלווה בדוגמאות (!) ספר חובה לצד המחשב ו ייש 5 ד אמ 0 ותואמיהם. ו שו ,6 ,וו 0 ו תיאור עברי ל-20 תוכנות-חופשיות חזקות מאוד ל 8 דע מודים - 33 ש"ת האנטי-[רוס הנפוצה בעולם !/50! 0 עמודים - 33 ש"ח 0 תוכנןת-חובה לתחזוקה, לניהול ולאבטחת ספרון|!-3 דיסקטים - 49 ש"ה שויחוחוט שווסוצ שימושים מתקדמים / למעוניינים להקיף 07 בכל התנ"ך של ספרו המחשב האישי, למי שרוצה באמת להבין כל מה שהוא עושה במחשב 9 ש"ח 4 עמודים - | 0 עמודים ספר הפקודות של 05 5 תחביר מלא, טיפים, אזהרות והודעות שגיאה 8 עמודים - 33 ש"ח המדריך השלם לניה! תיעוד עברי של כל הפקודות (לפי סדר אלפביתי) של התוכנה לאבחון בעיות בדיסק הקשיח, | שתציל אותך אם הדיסק הקשיח שלן יקרוס, מבלי שתצטרך לקקוא לטכנאי 2 עמודים - 45 ש"ת תופוק סמחננק להוזמקדות בטוב ביותר! מדרוך מס' 1 לתוכנות חופשיות פייה בקבצים ובספריות, ולדחיסת קבצים. כל התוכנות בדיסקט "35 - 20 ש"ח מדריך מס' 2 לתוכנות חופשיות ₪9 כל מה שרצית לדעת על הגנת המחשב 6 בתוכנת התוכנה בדיסקט "51/4 - 18 ש"ח נבחגת 70 תוכנות חופשיות ספרים למתקדומים 2 עמודים - 45 ש"ח מדריך גורטון למחעוב האיש' 6%9 מדריך קניות למחשב האישי / גו'| דבוראק מדריך החומרה מס' ו בעולם עם כל ההמלצות של גו'ן דבוראק ו-6או2וא 00 ל-1993 קודות של 3.1 5שוסחו/ הספר המקיף ביותר: תיאור מלא וטיפים לשימוש, כולל|הגרסה העברית. ספר חובה לצד המחשב! - 49 ש"ח המדריך לתקשורת ות באמצעות מודם |תיעוד עברי של" כל הפקדות (לפי סדר אלפבית'):] כיצד להתקשר ל-885, להוריד תוכנות חופשיות ולשלוח דואר אלקטרוני במחיר שיחת טלפון אחת 0 עמודים - 39 ש"ח הדיסק הקשיח הספר המקיף ביותר שנכתב עד כה בעברית על ניהול הדיסק הקשיח 5 עמודים - 69 ש"ח ספר הפקודות של 7 065וו101 הסזוסא הקבצים בדיסק ובדיסקט ספר הפקודות של 6 005 תיעוד עברי כל הפקודות (לפ' סדר אלפביתי): תחביר מלא, טיפים, אזהרות והודעות שגיאה 8 עמודים - 39 ש"ח אורי אדלמן חידושי 6 05 9 ש"ח ₪9 אסזהסו: וחוודט ספרים למתחילים המדריך למחשב האישי 6 ופ ותואמיו המדריך הבסיסי הנפוץ ביותר להפגת הפחד הראשוני מהמחשב האישי 8 עמודים - 33 ש"ח מדריך הישרדות ל-6 ₪ תוכנה וחומרה כל מה שהמחשב יוכל לעשות בשבילך במשרד ובבית 4 עמודים - 69 ש"ח התחל ורוץ עם 6 05 להיכרות מהירה עם 6 05 וחידושיה 6 עמודים - 39 ש"ח התחל ורוץ עם 5 005 -168 עמודים - 29 ש"ח המדריך הקל | לניהול המחשב באמצעות ₪ והסזחסא: זו 00 הסוחסא הספר שיחלץ אותך מעונשו של ₪08 חםסאהווווסס 6 עמודים - 49 ש"ח ספרי תוכנות ו התחל ורוץ עם ו התחל ורוע לוט | ללימודבסיסי של טסו ללימוד בסיסי של קיוטקסט ב-20 שיעורים מוד בסיסי של 1006760 קצרים ופשוטים ב-20 שיעורים קצרים ופשוטים 6 עמודים - 33 ש"ת 0 עמודים - 39 ש"ת ספר הפקודות של )51 /‏ () תיעוד עברי של הפקודות (המסודרות אלפביתית) של שפת התכנות הנמצאת בדיסקטים של 005. 8 עמודים - 39 ש"ת וב חן וד ל 0 המדריך השלם ל- לוטוס 1-2-3 ( תיעוד עברי של כל הפקודות (המסודרות אלפביתית) קורס מעמיק למשתמש של גרסאות 2.3-2.01 ולמתכנת ב- | 08496 2 עמודים - 39 ש"ח 4 עמודים - 89 ש"ח המדריך הקצר לקניית מחשב אישי וציוד היקפי כיצד לקנות בתבונה, ולחסוך בכסף 2 עמודים - 33 ש"ח המדריך לצילום והפקה בווידאו לכל חובב וידאו, ולמי שמתעתד להיות מקצוען 0 עמודים - 54 ש"ח ה קנ בק הזמנות בטל: 03-6773898 (13.00-9.00) בדואר: ת"ד 863 ר"ג, 52108 ובמודעפון 24 שעות ביממה בטלפון: 38 38 03-38 עריכה מקצועית: הוצאת פוקוס-מחשבים הצות(ם) פוקזסמו = אי 5 וואם! 8 05/2 ופ! דה/6= ואפו, דא/6; ואחו ,6 אפו 05 055ח51ש2 |8חסוז8 תז6זח! 01 5 1806 סז | חסוזזסקזס6 חסוז8זסקזס6 ו 18 5 15-05 מהדורה ראשונה - 1993 הדפסה: 5 4 3 2 הוצאת פוקוס-מחשבים ת"ד 863 רמת-גן 52108 < כל הזכויות שמורות להוצאת פוקוס-מחשבים 3 (ס) להעתיק, או לשכפל ספר זה, או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי, או מכני לכל מטרה שהיא. אין לעשות בספר זה כל שימוש מסחרי, לרבות צילום והקלטה ללא אישור בכתב מהוצאת פוקוס-מחשבים. עיצוב השער: רבקה בריסק סדר ועריכה: הוצאת פוקוס-מחשבים במעבד התמלילים 5.1 |!ווחטזסעצ | לוחות והדפסה: דפוס טופ פרינט בע"מ -. תוכן העניינים חידושי 6 05 ]|| מדוע לעבור ל-6 005? 0 0 ב 0 2 תיאור הפקודות בספר 0 סוג הפקודה . . . . . ו תיאור מלא של הפקודה 6 הסימונים בספר ל 0 סוגי הפקודות מ כ ל פקודות פנימיות .ו פקודות חיצוניות 75 סי ל 0 6-ל פקודות קונפיגורציה 5-0 2 פקודות קובץ אצווה ב פקודות שוכנות זיכרו| > + + > *י..... ...ה 0 המוכה 0.2003 5 שיפ שי 2-6 1 5. ו ||( 0 מנהל התקן להרחבת תכונות המסך והמקלדת סאשקלה 0 5 6 ל שש שי סש 4 .5 סקט שי חיפוש קבצים מכל סוג שהוא בספריות בדיקת עצירת פעולה באמצעות מקשי 68%זם-!ז2) |-6-|ז61. 1-65 0 0 לש 0 וע קביעת מספר מאגרי הזיכרון הצגה ושינוי דף-קוד | (םס) חופ6 דופיש 5-95 6-5 שינוי הספריה התורנית 22 . 5 ו מחיקת מסך 0 - ו ..+תתתתתתתתתתהתת=ס1===סשששש" הצגה ושינוי של תאריך המערכת 1 11... הרצת תוכנית לדחיסת הדיסק ושליטה על הדיסק הדחוס 5 .,.,..ייייייייוייייייי.. - 6הח-סס 0 0 2 וטשפ שה 0 ב 5 וס 0 60 ל טעינת מנהל התקן לזיכרון הבסיסי הטהםס/סםיייייייייייייייייייייו.. ב טעינת מנהל התקן לזיכרון הגבוה הצגת רשימת קבצים וספריות קוזס6אפוס 0 רל א השוואה בין דיסקטים | ץאוס || שכפול דיסקטים = 5ץ5. ג וקפוס 0 מנהל התקן לתמיכה בדפי-קוד של המסך טעינת חלק מ-005כ לזיכרון העליון . צ:)5סס בשה בש 80 0 שר תוכנית מקרו למקשים ועורך שורת הפקודה וס.........0 ו 0 טעינת ממשק התפריטים הגרפי של 05 . 5צ5 חםעוחם . - ו שש יצירת כונן לוגי נוסף . | הוח הק/וחמס 50 לב 0 5 שינוי פרמטרים של כוגן קיים טעינת העורך של 05 " 5 .0 פאר שב ל מנהל התקן לשמירה ושחזור מסך /56 שליטה על מנהל ההתקן ₪ ם. 386 = לתמיכה ב-15= =]א<ם. 386 )= 7 מנהל התקן לזיכרון 1/5= במחשבי 386 יציאה מ-ו/60. 0א/601///2 לסביבת העבודה הקודמת סאהגפאם. ‏ 5 בר הש קור פתיחת קובצי 2005 דחוסים : 0 ו קריאה לעזרה מקוונת קצרה על פקודות 005 = 0 שי א טש שש 0 7 זירוז הגישה לקבצים וספריות 5% 0-8 שא מ יה א ל מ שו לאל יו ל השוואה בין קבצים 65 שר ל קביעת מספר הבלוקים הפתוחים לשליטה על קבּצים ו 0 006 0 0 ניהול המחיצות בדיסק ל 1 קביעת המספר המקסימלי של קבצים פתוחים בו-זמנית סאו- 8 6 ל 0 חיפוש מחרוזת טקסט בקובץ חס; א 0508 5 הרצת פקודת 0005 על מספר קבצים | ו ו 7 הכשרת דיסק לעבודה ב-05 | 60 00 00 2 מעבר לשורת הפקודה המסומנת בתווית ב ---- 8 אופציה להדפסת מסך גרפי | קוש 0 שש 0 קול 0 שר שר עזרה לשימוש בכל פקודות ₪065 5צ. שאו 0 וש סל 0 שלש 10 מנהל התקן לתמיכה בזיכרון המורחב 15/|< זן. ו ביצוע מותנה של פקודה בקובץ אצווה = וסאו 0 ל הכללת בלוק אחד של פקודות בתוך בלוק אחר 8 ו | טעינת תוכניות שוכנות זיכרון בקובץ 6צ5. 60-16 אא וחם דאו - ו 0 0 7 השלמת הקישור בין שני מחשבים : 5אם. אוה דצו ל יצירת קישור בין שני מחשבים ושיתוף כוננים ומדפסות ביניהם שפח דאו 7 יצירת הקישור בין שני מחשבים במחשב השרת :4ב + | טעינת קוד המקלדת לזיכרון 3 ]4:14 בו 7 ו תמיכה עברית במקלדת ב 0:1 םש 9 6 ל ל 0 ל קביעת שם כרך לדיסק. ם ומס ד5 ו ינלשר 2-5 45 ללשה 1-50 550 שר 6 שר 2-0 הגדרת מספר מקסימלי של כוננים אוס ג 0 85-80 0 0 לס - ש000-0 5 שי הרצת תוכניות מסוימות תחת 6 05 או 5 05 (13) הסורוסהס ו שלפ שף עשר המל ל שלשל של שר ופה 6 5 ל ₪ טעינת תוכניות 5 לזיכרון הגבוה השוא | || הצגת מצב הזיכרון של המעהכת ה-א ב הוושו פיש ל 6 5 ב 5-ל ו ב | טעינת מנהלי התקנים ותוכניות באופן אופטימלי לזיכרון הס וס6טאשה 20 0 של ד הש סיס 0 ל קביעת צבעי הטקסט והרקע של תפריט האתחול דוטה-םסטא₪ ..... הס של ב שי קימ 1 | קביעת התפריט האתחול הז דוטטאשוא 0 0 7 רפ 0 6 6 הגדרת פריטי תפריט האתחול של המערכת (ספא) הוסאוו פס ל ל יצירת תת-ספריה חדשה ְ =כססו 5 כ קש ל 00 ל שליטה על התקני המערכת =הסא........ 0[ || הצגת נתונים למסך דף אחרי דף 0 סיפכ ב כ ו ל 5 פקודה להעברת קבצים ולשינוי שמות ספריות צ. ‏ ו > סריקה לווירוסים בזיכרון, ובקבצים וסילוקם במקרה שנתגלו 5 1:7 | 7 תוכנית גיבוי ושחזור קבצים 560% :1 ו מנהל התקן המאפשר גישה לכונני ו]סח-60 ספ 2 הצגת מידע טכני על המערכת | סוט 5 א 6 8 ש י 6‏ לשש 0שם רתס סש 2, :121 טעינת מידע ספציפי למדינה | וטא . א שוש בושי שיש לי 2 13 קביעת מצבו של מקש ה-6%ס |וחטצ עם אתחול המחשב חדהק ל שר שלש כ כו 2-ו 3 1 הגדרת הספריות שיש לחפש בהן קובצי הפעלה | = 0 3-6 0 יש ב 2 1 השהיית הריצה של קובץ אצווה 0 חם/שסק 5 ל 500 שכר שליטה על מנהל ההתקן לניהול צריכת הזרם במחשבים ניידים =אם. הם/וסק א רכ ל שוש שב 130 הפחתה בצריכת הזרם במחשבים ניידים כאשר אינם פעילים דאוחק 00 שר 7-6 13 הדפסת קובצי טקסט ברקע דמוהסחק ב שר 8 20-ה שרי כ 1 סב שינוי צורתו של הסימן המנחה | 05|0 8 ו 1 טעינת תוכנית ₪516 | 5צ.ם /ומסו םה ₪ רכש ישן 4 יצירת דיסק-זיכרון | , בונ 0 יר 1 הצגת הודעה על המסך (אפה) םוההחפחה ל -. 144 שינוי שם קובץ וקשה רש שו 0-0 -0 :8-02 ₪. שישב 2-4 5 10-56 עדכון והוספת קבצים מכונן/ספריה אחד לאחר 5 ד5 07 55 0 שחזור קבצים שגובו ב-8//0(5 של גירסאות 005 ישנות (סח) מהופשאח 6-50 5-00 מחיקת ספריה | 131 שש 8 לי 8:8י 06 52 ₪ ילטנ כלפךיסיסה סל ₪ שה שר שי שי שי 0 | שליטה על משתני סביבת העבודה 0-8 ל :5 כ שבי - ו קביעת גירסת ה-0025 המדווחת לתוכנית =אם. אדפ ב ב 27 0 מ ב כ טעינת טבלת גרסאות 0005 לזיכרון 5 חפ 3-ם. של בם ₪ 0ב שר שיתוף ונעילה של קבצים ברשתות ובריבוי משימות ב 500 ₪ תשש שי שש 0 6-0 הגדרת שמו ומקומו של מעבד הפקודות הראשי :5 שר שי 968-5564058 הפי 070 סש לאל שוב כ ל אפשרות ליותר מ-10 פרמטרים בקובץ אצווה צהס זח הו 2- 000 בס שב 6 שלשל 0 שש | יצירת מטמון דיסק המזרז קריאה וכתיבה לדיסק =אם. צחס דה ופ 8 לש של לפת שש 10 כ מנהל התקן המזרז קריאה וכתיבה על-ידי מטמון דיסק ז 3 ל 00 0-0 6 של שה א מיון טקסט | 5 ו 50070 00-2000005 ב קביעת מספר מחסניות המידע וגודלן | טאפ כ 1 הגדרת פריטי תפריט אתחול המציגים תת-תפריטים נוספים דפ ... ו יצירת כונן מדומה 5 דפ 6 65 רומ 0006 לפ ל קש אופציות מיוחדות לקונפיגורציית המערכת 5צפ 5 ל 0 0 בוש םש ב העתקת קובצי מערכת ההפעלה לדיסק =וזוד מש 3 ₪ רפסל 8 אכרי לת טר רש לכיש ו שש שר 2.5 קביעה והצגה של השעה במערכת =קצך 7 הצגת קובץ טקסט על המסך = זם וםסאנו ו שחזור קבצים שנמחקו בפקודת ₪1 דהשהס-אט 8 8 קיש 8 בד לס טקנ בל יש 5 שה 0-6 - שחזור מידע מדיסק שנמחק בפקודת חס אש בי שר שש הצגה של גירסת ה-0005 שבשימוש | ץצ-וחם 8 שש 78 0 0 ה בדיקה לאימות הכתיבה לדיסק 1 0 הצגת תווית הדיסק והמספר הסידורי שלו ב | שש 0 אנטי-וירוס שוכן זיכרון השומר כל הזמן מפני וירוסים בזיכרון ץצ605א ו העתקת קבצים בצורה משוכללת יותר מ-ץ60. נספחים נספח א': התקנת 6 ₪05 | נספח ב': מבוא לפקודות ₪05 | נספח ג': התמיכה בעברית +זססקט5 עש6ז160! 5-05 . נספח ד': הודעות השגיאה של 205. ........ ו נספח ה': פקודות 0005 וחלוקתן לסוגים 7 מבוא חידושי 6 005 6 05 מציגה חידושים מרשימים בתחום תוכניות השירות לניהול המערכת, ומאפשרת לכל משתמש להתקדם ו"לעלות כיתה" לסביבת עבודה עשירה יותר באופציות ובביצועים. גם כמשתמש פעוסטחו/ אתה מרבה לנצל את שרותיה של 05ם, ולכן כל אותן אופציות חדשות ישימות גם לגביך. מדוע לעבור ל-6 05?. משתמשי גירסות 005 הנמוכות מ-5 005 מפגרים למעשה בשני דורות שלמים אחר קצב התפתחותה של 05כ. לכן אם תעבור היום ל-6 05, תחוש בוודאי מהפכה גדולה ותיהנה משיפור דרמטי. גם משתמשי 5 005 ייהנו מחידושי 6 0005, כפי שמעידים על כך החידושים הבאים: כיצד לחסוך קניית דיסק, על-ידי הכפלת נפח הדיסק הקיים? תוכנית אידאלית לכל הנאבק על כל שטח פנוי בדיסק. מדהים כיצד 401/88 הופכים בין רגע ל-801//8 באמצעות התוכנית החדשה 50/65 81. שני מחשבים שהם אחד, באמצעות כבל ותוכנה בלבד פיתרון פשוט יותר מרשת המאפשר שיתוף מלא של דיסקים ומדפסות בין שני מחשבים, ועבודה מהמחשב שלך על הדיסק והמדפסת של שכנך באמצעות הפקודות החדשות ₪ /ופחם דא ו- אא וה= דאו. כיצד לחסוך עשרות קילו-בתים של זיכרון טעינת תוכנות שוכנות זיכרון ומנהלי התקנים יכולה להיעשות לזיכרון הגבוה שמעל 6406, אך האם ידעת עד היום כיצד לבצע זאת? עתה אינך צריך לדעת. 6 05 עושה זאת באמצעות הפקודה החדשה = 6 םוש . "דפרגמנטציה" (איחוי) אינה קללה - היא מביאה הרבה ברכה הדיסק שלך מלא קבצים מפוצלים הגורמים לראשי הדיסק לעבוד קשה, לאט יותר ולהתבלות בטרם עת. איחוי קבצים עשוי לשפר את המצב, במיוחד במקרה אסון. הפקודה החדשה ‏ 05-446 תאחה / את הקבצים המפוצלים. גיבוי מידע לדיסקטים אינו חייב להיות סיוט מי אוהב לגבות מידע לדיסקטים? עם תוכנה פשוטה וידידותית, כמו ק()|1586 החדשה, שניתן להריצה אוטומטית בסוף יום העבודה על קובצי המידע בלבד, הסיפור איננו מסובך. 12 * ספר הפקודות של 6 ₪05 "פח זבל" שמור ביותר נמצא עתה במחשב שלך עד כה, כשמחקת קבצים מן הדיסק הם אבדו לחלוטין. ב-6 5 ההם יישמרו עתה ב"פח זבל" מוגן באמצעות פקודת =דם |םסא/ החדשה. אי לכך, אם תתחרט יום אחד, תוכל למצוא את הקבצים שמחקת "בריאים ושלמים". תוכנת האנטי-וירוס כבר בפנים בתוך 6 005 משולבת תוכנת אנטי-וירוס להגנה מפני וירוסים ידועים. תמצא שם את 5-5 לטעינה לזיכרון, ואת ./15א לסריקה וניקוי הקבצים בדיסק. קונפיגורציות שונות למחשב אחד ‏ = | אם| אתה משתמש לעתים ב-5/צ00חו/ ולפעמים בלעדיה, אינך צריך עוד להטריד עצמך בהחלפת קובצי האתחול כל פעם מחדש. ב-6 05כ. הקונפיגורציות השונות מנוהלות מפקודות תפריט חדשות ב-6016.55. דילוג על קובצי האתחול . כאשר תאתחל את המחשב ועל המסך תוצג ההודעה 158-0005 ַחו5+8/1, הקש 5" והמחשב 'דלג על שני קובצי האתחול' 5צ6.5שא0ס6 ו- 056.81 ד0. אם במקום זאת תקיש 8: יוצגו כל פקודות הקובץ 55 !א 60 לאישורך, ותוכל לאשר או לדלג על כל פקודה. דיאגנוזה למחשב ללא ידע מקצועי | בכל בעיית מחשב שתתעורר לך, היעזר בתוכנית הדיאגנוסטיקה 82 לדיווח מפורט על המערכת באמצעותה תוכל אולי לחסוך ביקור ש טכנאי. בשורה למחשבים ניידים: חיסכון בצריכת הזרם כאשר אתה עובד על סוללות, אינך יכול להרשות בזבוז זרם כאילו עבדת מן הרשת. תוכנית ניהול חכמה כמו סק תחסוך לך עתה | זמן סוללה יקר. העברת קבצים, מחיקת עץ ספריות, תמיכה ב-ז60-8018 ועוד השיפורים ב-6 05 אינם נגמרים כאן. תמצא ב-6 205 שינויים בפקודות רבות כמו גם פקודות חדשות להעברת קבצים (₪ו₪) מחיקת עץ הספריות | (פםאד ושס), תמיכה ב-₪00-60, (א5כס56וא), אפשרות בחירה בין אופציות בריצת קובץ אצווה (60016₪) ועוד. | | אל תישאר מאחור; נצל את מלוא היכולת של 6 ₪05 התקנֶת 6 05כ אינה כל הסיפור. קריאת תיעוד עב כרס אינו מתאים למי שמכור כבר את 05כ. לכן, הפיתרון המתבקש הוא התמקדות במבנה הפקודות ובמיוחד בחדשות. החזק את הספר סמוך למחשב, ותמצא בו בן לווייה קבוע בעבודתך. | ספר הפקודות של 6 ₪05 = 13 הקדמה ספר הפקודות של 6 05 מיועד לכל המשתמשים במחשבים האישיים מסוג דב/דא/6 וו ומעלה, למשתמשי מחשבי 25/2 |8! הפועלים תחת מערכת ההפעלה 6 05 ולכל השוקלים מעבר לגירסת 6 05ם. הספר נכתב במקורו עבור גירסת 4 05 והוא עודכן והורחב פעמיים לגרסאות 5 ו-6. ספר זה הוא רב-מכר שזכה להצלחה רבה בקרב משתמשי המחשב האישי והפך לספר עזר בקורסים להכרת ה-20025 במיטב בתי הספר ומרכזי ההדרכה ללימודי המחשב ברחבי הארץ. הספר כולל את כל הפקודות של גירסת 6 05כ, כשהן מסודרות אלפביתית, לנוחות ההתמצאות. הספר כתוב וערוך בצורה קלה ומובנת לכל המכיר את דרך העבודה במחשב האישי, ונזקק לעתים להיזכר במהותה של פקודת 0005 או במבנה שלה. ספר הפקודות של 6 005 מתאר את הצד השימושי של כל פקודה, ומציג את יתרונותיה ומגבלותיה. בנוסף לדוגמאות המבהירות את מבנה הפקודה ושימושיה, מעניק הספר גם טיפים לשימוש יעיל בפקודות, ובמידת הצורך, אף אזהרות מפני סכנות אפשריות. | בסוף הספר מצויים נספחים המפרטים את התקנת 6 05כ, מבנה פקודות 5, התמיכה בעברית, הודעות השגיאה של 0005 וחלוקת פקודות 05 לסוגיהן. גירסת 6 05 כוללת בתוכה מספר תוכניות חדשות וגדולות בהיקפן (ראה מבוא), שלימודן הבסיסי דורש ספר נפרד. כל התוכניות האלו הובאו במדריך זה במלואן ובמתכונת הדרושה להפעלתן, אולם ללימוד יסודי יותר, ניתן להיעזר באחד מן הספרים הבאים של הוצאת פוקוס-מחשבים: = "מדריך נורטון למחשב האישי" מאת פיטר נורטון. הספר המהווה את התנ"ך של 6 05כ, ומקיף בצורה יסודית ומעמיקה את כל תוכניות 5. | = "שימושים מתקדמים של 6 05" מאת אורי אדלמן. הספר שמפרט בלשון קלה ובלוויית מסכים ודוגמאות את התוכניות החדשות של 6 05כ. . *" "המדריך למחשב האישי 6 ואם! ותואמיו" מאת רמסי ולסל, המיועד למתחיל את דרכו במחשב האישי. : *= ללימוד ‏ 0055511 בצורה יסודית מומלץ | הספר "התחל ורוץ | עם 5 05" מאת אלן סימפסון בהוצאת פוקוס-מחשבים. 4 = ספר הפקודות של 6 ₪05 תיאור הפקודות בספר תיאור הפקודות בספר נעשה באופן הבא: שם הפקודה תאור תמציתי של הפקודה | | | סוג הפקודה | מתייחס לאחד מחמשת הסוגים הבאים (המפורטים בהמשך): * פקודה פנימית * פקודה חיצונית * פקודת קונפיגורציה * פקודת קובץ אצווה * פקודה שוכנת זיכרון (5₪ד) *" תמיכה ברשת תיאֶור מלא של הפקודה | מתאר את הפקודה בהרחבה, כולל מטרות הפקודה ושימושיה. מבנה הפקודה | מתאר את המבנה התחבירי (סינטקס) של הפקודה עם כל הפרמטרים > | (ערכים משתנים) והמתגים (פפַחסזועצ5) שלה. = דוגמאות מביא מספר דוגמאות להמחשת. השימוש וצורת הכתיבה של הפקודה. שים-לב! | | כולל הערות חשובות, אזהרות ובעיות מיוחדות לתשומת לבך. = טיפים | עצות וטיפים שימושיים לניצול יעיל וחכם של הפקודה. הסימונים בספר * |שם הפקודה והמתגים שלה כתובים באות אנגלית 7 יש להקישם = |כמות שהם (בהקשה אין כל חשיבות לגודל האות). | * שמות המשתנים כתובים באות קטנה ונטויה. עליך למלא במקומם את הערכים הרצויים לך. = הערכים האופציונליים נמצאים בתוך סוגריים מרובעים. אם לא תמלא אותם, תתחשב הפקודה בברירת המחדל שלה (השגח שלא לכתוב בפקודה את הסוגריים עצמם). * |הסימן... מציין שאפשר לחזור על הערך פעמים נוספות.. * אם לא מצוין אחרת, הפרד ברווח בין הפקודה והאופציות שלה. במקרים 1 1 ספר הפקודות של 6 ₪05 = 15 מסוימים נדרש לכתוב ; או = מייך לאחר הפקודה. *" הסימן | מציין שתי אפשרויות (תלוי בהקשר): 1. בחירה בין שתי אפשרויות המוצגות משני צדי הסימן. -2. תו הובלה (חַחוסום). | * אם הפקודה ארוכה מרוחב השורה בספר, מופיע המשך הפקודה בשורה הבאה. במקרה כזה עליך להקיש את הפקודה ברציפות בשורה אחת. = = = כדי לפשט את כתיבת הפקודות בספר, נמנענו מלציין לפני כל פקודה את שם הכונן והספריה. אם ספריית 005 נמצאת במסלול החיפוש שלך (ח81ש) המוגדר בתחילת הקובץ 056.81 ד0(, לא תצטרך ממילא לציין את שם הכונן והספריה, אלא בתוך הקובץ 5צ60%7!6.5. אם הפקודה אינה במסלול החיפוש, הקש את שם המסלול המלא של הקובץ (ראה נספח ג' להסבר על שם המסלול של קובץ). * הדוגמאות בספר כתובות באות אנגלית קטנה. סוגי הפקודות פקודות 025. נחלקות לפנימיות (!8חז6זחז) וחיצוניות (ו8חז9זא6), לפקודות קונפיגורציה ולפקודות אצווה. בנספח ה' רשומות כל הפקודות בחלוקה לסוגים אלה. כמו כן חשוב לדעת אם הפקודה תושבת זיכרון, ואם היא תומכת ברשת. נתונים אלה מצוינים בראש כל פקודה. פקודות פנימיות אלו הן הפקודות הפשוטות והנפוצות ביותר. הן מצויות בתוך מעבד הפקודות ואס6. סאג וו ס6, ולכן הן יושבות תמיד בזיכרון המחשב לאחר טעינת ה-005, ומבוצעות כהרף עין לאחר הקשת הפקודה. דוגמה לפקודות פנימיות הן הפקודות הבאות: םק ץץך, םושה אפה, ש, הופ ועוד. פקודות חיצוניות פקודת ₪05 נקראת חצונית, כאשר היא איננה חלק מתוך ה-60₪0. סאג וו ס6, ויש לטעון אותה לזיכרון בפקודה מיוחדת. דוגמה לפקודות חיצוניות הן הפקודות: ד0₪!//4=, 25% אה6, צקס6אפום ועוד. פקודות קונפיגורציה פקודות אלו קובעות את מצב הקונפיגורציה של המערכת. פקודות אלו נמצאות בקובץ הנקרא 5 0 המצוי בספריית השורש. קובץ זה נטען לזיכרון עם אתחול המחשב, ולכן הפקודות הכתובות בו מתבצעות תחילה. דוגמה לפקודות קונפיגורציה הן הפקודות הבאות: +א8ד600%, 5ם)/!], 5חם-תטם, 65ו/עםס ועוד. 6 * ספר הפקודות של 6 ₪05 פקודות קובץ אצווה פקודות אלו מיועדות לשימוש בקובצי אצווה (11!68 ח0810). קבצים אלה הם בעלי הסיומת 81 ומכילים אוסף פקודות 205 המבוצעות לפי הסדר במהלך ריצת הקובץ. דוגמה לפקודות אצווה הן: ש]שח, 055=, 6480 ועוד. פקודות שוכנות זיכרון אלו הן פקודות שלאחר שנטענו בפעם הראשונה, הן נשארות קבועות בזיכרון. פקודות אלו נקראות פקודות 75 (1ה08ו365 שְ518 0ח8 6זהחווחז6 ד). לכן, כאשר פקודה מסוג זה מסיימת את פעולתה, היא אינה משחררת את הזיכרון שתפסה, ונשארת קבועה בו לשימוש חוזר (עד לכיבוי המחשב או אתחולו), לדוגמה הפקודות דא|חם, 65הוק חס ועוד. תמיכה ברשת ‏ - | לא כל פקודות 005 יכולות לעבוד ברשת מחשבים. אם המחשב שלך מקושר: לרשת מחשבים, תצטרך להימנע מלהפעיל אותן פקודות שאינן מתאימות לעבודה ברשת. ספר הפקודות של 6 ₪05 - | 17 5. |פוה מנהל התקן להרחבת תכונות המסך והמקלדת סוג: פקודת קונפיגורציה טעינת מנהל ההתקן 851.55 מאפשרת לך לשנות פונקציות גרפיות במסך ופונקציות של המקלדת. מנהל ההתקן מאפשר בעיקר שלוש פונקציות עיקריות: 1. שינוי תפקוד המקשים. 2. יצירת פקודות מקרו. 3. שינויי צבע במסך. מבנה הפקודה א 6 בודקת את הדיסק ומדווחת על מצבו.. היא מציינת את גודל הדיסק, את המקום התפוס על-ידי הקבצים, את גודל המקום הפנוי, את מספר הבתים בכל יחידת הקצאה (זסזפטוס), את מספר יחידות ההקצאה הכללי והתפוס בדיסק ואת גודל הזיכרון הכללי והפנוי. מגירסת 4 005 מדווחת התוכנית גם על המספר הסידורי של הדיסק. פקודה זו עם אופציית התיקון שלה שימושית במקרים רבים בהם קיימת יציאה בלתי חוקית מתוכנית, כמו במקרה של הפסקת חשמל והיא נדרשת לעתים עלידי תוכניות גיבוי, או איחוי ( סז ), כתנאי מוקדם לפעולתן על הדיסק. | טנ אפפאווס 1 שם הקובץ כולל סיומת עליו תתבצע הפקודה. ניתן להשתמש בתווי הכללה. ניתן לציין כונן ומסלול. ]/ תקן את טבלת הקצאת הקבצים (ד=). י / הצג למסך את רשימת כל הקבצים ושמות המסלול שלהם. דוגמאות * הפקודה הבאה בודקת את הכונן התורן: | יי * | הפקודה הבאה בודקת את כונן 6 וגם מתקנת אותוז | 2 | 0:6 06656 * | הפקודה הבאה בודקת את כונן 6 וכותבת את מצבו לקובץ זטז. ס!: זז ס|< :0 0065%ה6 = שים-לב! שהסימן < מפנה את הפלט לקובץ, במקום למסך. * והפקודה הבאה מציגה למסך את שמות המסלול של כל הקבצים בדיסק: צ/ *.*:0 06056 ספר הפקודות של 6 ₪05 = 29 = הפקודה קיימת מגירסת 2 005 ומעלה. * פקודת 605% לא תעבוד על דיסקים שנוצרו בפקודה 500857, או על דיסקים המותקנים ברשת. * אחד הסימפטומים של דיסק בלתי תקין מתבטא ביחידות הקצאה אבודות. תוכל לבצע מעקב אחר התפתחותן בדיסק, אם תריץ את השורה הבאה בקובץ ה-ד50.84אם0סד80 באופן שתוצאות הבדיקה היומית תתווספנה לקובץ בשם קשח. 5% 61 בדיסק. קםא. א5 6 < < 625% 6 אפשרות בחירה בין אופציות בקובץ אצווה סוג: פקודת קובץ אצווה פקודת 0710165 בקובץ אצווה (ח08%0) מאפשרת למשתמש בחירה בין מספר אופציות בשעה שמורץ קובץ האצווה. הפקודה גורמת לעצירת הריצה והצגת סימן מנחה לבחירה בין האופציות השונות. מבנה הפקודה 6 [מזז ,11:16 ד/511/][/] [פע6א[:]:/] וס 5 [:]:)/ ציון רשימת המקשים האפשריים. ברירת המחדל אם אינך מציין מציין מתג זה היא אצ (לא/כן). א/ הפקודה אינה מציגה את הסימן המנחה. 5 גורם לפקודה להתחשב באות גדולה או קטנה. מזון,6[:] ד/ גורם לפקודה להשתהות חח שניות לפני שתבחר בברירת המחדל. 0 מקש ברירת המחדל. 0 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 וזמ זמן ההשהיה בין 0 - 99 שניות. | 61 הטקסט שיוצג לפני הסימן המנחה. מח!י סוג; לפע עליו: דוגמאות השורות הבאות בקובץ ד6.8ם אש ד( ה עוצרות. את ריצת הקובץ, שואלות את המשתמש אם הוא רוצה לבצע גיבוי וממתינות 3 שניות לתשובה. אם היקשת א במהלך 3 השניות, לא יתבצע גיבוי. אם לא תקיש על א, או אם תקיש על צ, תורץ תוכנית הגיבוי. : 3 רו 6 כ חוכו 00 2 |סע6!זסזזוס ]ו | כ ארח ו שים-לב הפקודה קיימת מגירסת 6 05ם.: תוכל לנצל פקודה זו בקובץ 56.8 אםס ד לתזכורת לביצוע משימות שונות שאתה נוטה בדרך כלל לשכוח, כגון: גיבוי, בדיקת וירוסים, בדיקת הדיסק, דפרגמנטציה ועוד. | 5 קת מסך פקודה פנימית, תומכת ברשת מים מלא המסך בטקסט או בצבע כלשהו, ואינך צריך עוד את מה שמוצג כדי לנקות את המסך, ניתן להשתמש בפקודת 01.5. לאחר מחיקת המסך ממקמת 205 את הסמן בפינה השמאלית העליונה של המסך. ספר הפקודות של 6 ₪005 = 31 מבנה הפקודה * השתמש בפקודת 015 כשורה ראשונה בקובץ אצווה, כדי למחוק את המסך ולהתחיל את הצגת רצף הפקודות וההודעות מהפינה השמאלית העליונה. קיימות תוכניות שאינן משאירות מסך נקי עם היציאה מהן. תוכל לנקות אחריהן אוטומטית את המסך, אם תריץ אותן מקובץ אצווה שבסיומו תיכתב הפקודה 616. סאגו 60 %/-/ טעינת מעבד פקודות נוסף סוג: פקודה חיצונית, שוכנת זיכרון, תומכת ברשת פקודת סאגושוא 60 טוענת מעבד פקודות נוסף. יש לזכור שמעבד הפקודות ו\ס6. סא גוו 60 נטען תמיד עם הפעלת המחשב, אולם יש מקרים בהם נדרשת טעינת מעבד פקודות נוסף, למשל כדי לבצע פקודות 005 מתוך יישום. כמו-כן, ניתן להשתמש בפקודת סאזג !60 לטעינת מעבד נוסף בעל פקודות אחרות המותאמות אישית לצרכיך. מבנה הפקודה [56/][ססכג:/][קתדזז5)/] [₪/] [06קש46][ו7ושק[:2]] כו ווהס6 ב 2 שא ספר הפקודות של 6 ₪05 וסק[:0] מקומו של ה-6010. סא !60 החדש, אם אינו נמצא בספריית בשורש. 6 מציין התקן קלט/פלט שונה (ראה הפקודה צדדס). ₪] קבע שהמעבד החדש יהיה המעבד הראשי. זוז51 6/ בצע את הפקודה המצוינת בפרמטר 8109. - טנגטנג:ם/ קבע את גודל סביבת העבודה של 005כ. הערכים האפשריים הם בין 160 בתים ל-32, כאשר ברירת המחדל היא 256 בתים. 6 הורה ל-005 להשאיר בזיכרון כל טקסט הקשור להודעות שגיאה. באופן רגיל, 005 שומרת טקסט זה על הדיסק וקוראת אותו, כאשר מתעורר הצורך לכך. | 4 את שומז?]; א/ הרץ את התוכנית או קובץ האצווה המצוין בפקודה, ולאחריו הצג הסימן המנחה. | דוגמאות הפקודה הבאה מבצעת שלוש פעולות בזו אחר זו: היא טוענת מעבד פקודות שני, בודקת את כונן ג וטוענת מחדש את המעבד הראשון. :8 א חר 60 שים-לב! הפקודה קיימת מגירסת 2 05כ ומעלה. באמצעות הפקודה | 57351 (ראה ערך) ניתן לטעון | את ואס6.סאהגשוס60 כמעבד ראשי עם פרמטרים : השונים מברירת המחדל. , 1 ' העתקת קבצים סוג: פקודה פנימית, תומכת ברשת הפקודה 607% מעתיקה קובץ אחד או יותר לדיסק או להתקן (מסך, מדפסת וכו') | לפקודה +60 שלושה מבנים השונים זה מזה. ספר הפקודות של 6 005 | - = 33 המבנה הראשון של פקודת +60 נועד להעתקה פשוטה של קבצים מכונן אחד לשני או באותו כונן והוא השימושי ביותר. המבנה השני של פקודת 60% משמש להעתקת קבצים להתקן אחחר, ולכן הוא מאפשר הדפסתם במדפסת ללא שימוש בפקודה החיצונית דאוהק. במבנה זה תוכל גם להעתיק קובץ למסך כדי לראותו, או אפילו לפתוח קובץ חדש (ראה דוגמאות). המבנה השלישי של פקודת +00 מאפשר לשרשר מספר קבצים לקובץ אחד. פקודה זאת שימושית לאיחוד מספר קובצי טקסט קטנים לקובץ אחד. מבנה הפקודה להעתקת קבצים: ן//ז[[8[]065/]/8[]/8/][ /]06יזוז50[₪/] [ת /] ץק 60 להעתקת קבצים להתקן: = [עז[ן8/ז[מ/₪1]065/1/][ ]יל 150/][ת /] ץק 0 לשרשור קבצים: | [ע/ז[[₪/][מ/65/1ש]... + [62]/[]/8וז50 + 7061וז50[₪/][ת /] צק 60 506 ציון הכונן, שם המסלול והסיומת של הקובץ אותו בהצונך להעתיק. 1 ציון הכונן, שם המסלול והסיומת של הקובץ אליו יועתק קובץ (או קובצי) המקור. זו |-₪051 בפקודה השנייה יכולים לציין התקן או קובץ. ₪006 מאפשרת קריאה של קובצי טקסט (5661) בלבד מהתקן. 1 |-50107062 הם קבצים שרוצים לשרשר אותם (הקובץ 5800/0682 יועתק בסוף הקובץ 50₪7087 וכך הלאה). ב/ אחרי הפרמטרים 500062+ 5007081, או 50706 מורה ל-05 להעתיק את הקבצים רק עד סימן ה-1-2ז6 (סימן של סוף קובץ) הראשון, ללא הסימן עצמו. 006 מתייחסת לקובץ כקובץ |456/, שהיא ברירת המחדל לשרשור קבצים (מבנה פקודה מספר 3). ה/ אחרי הפרמטר 085% מורה ל-0005 לכתוב את התו 2 וס בסוף הקובץ. 8 אחרי הפרמטרים 5007082+ 5007061, או 06זש50 מוודא שמספר הבתים המועתק יהיה זהה למספר הבתים בקובץ המקור. זוהי ברירת המחדל, 4 * ספר הפקודות של 6 ₪05 כאשר מבצעים העתקת קבצים (מבנה פקודה מספר .)1‏ | :1 אחרי הפרמטר 0651 מוודָא שלא ייכתב התו 1-2ז61 בסוף הקובץ. צו בדוק אם כל הקבצים הועתקו בהצלחה. משתמשים בפרמטר זה רק בהעתקת קבצים לדיסק (בדומה לפקודה א ץשוחם /). דוגמאות | | מבנה פקודה ראשון להעתקה: מבנה פקודה שני להעתקה להתקן: הפקודה הבאה מעתיקה את כל הקבצים מהספריה התורנית אל כונן /: :3 *.* ץ00ס הפקודה הבאה מעתיקה את כל הקבצים מכונן ג/ אל הספריה התורנית: *.*:8 000 הפקודה הבאה מעתיקה את הקובץ 606. 1161 מספריה 1זוסץוח לספריה אחרת 2זוהץוח ומשנה את שמו ל-000. 11162 ץח: 0 ה2ו0ץוח 406 1!61ץר 1 ועו עס | הפקודה הבאה מדפיסה את הקובץ 6.000!ו1ץוח: בחזק 16.000ו1וח צְקסס חזס הוא ברירת המחדל של היציאה למדפסת. | . הפקודה הבאה מדפיסה את כל הקבצים בעלי הסיומת 0 בספריה התורנית: :חזם 606. * ץְקסס הפקודה הבאה מעתיקה את הקובץ 1!6.600/וח למסך: :חס 6.006וו1 צְקסס הפקודה הבאה פותחת קובץ חדש בשם 1!6.406/ח ומאפשרת לכתוב לתוכו במסך: | 0 :חס ץססס בגמר הכתיבה, יש לסגור את הקובץ באמצעות הקֶשה על ₪6 או 2- | ד6. שיטה זו מקובלת בכתיבת קובצי אצווה קטנים. מבנה פקודה שלישי לשרשור קבצים: הפקודה הבאה משרשרת את הקבצים 406 61!ו1ץח ו-00. 62!עץח אל הקובץ 600. 63וו1ץוח: ה 1!62.006ץוח + 006 61וו1/ח 60 הפקודה הבאה משרשרת את כל הקבצים בעלי הסיומת 606 בספריה ספר הפקודות ₪? 6 005 - = 35 לס - .ב "שי שב שו ה יי:.. "בבל יש התורנית אל הקובץ 6.0006!ו1עוח: | 1 100. * ץ000 שים-לב! = הפקודה קיימת בגרסאות 2 005 ומעלה. == כדי להעתיק קבצים אחדים בין כוננים וספריות, השתמש בפקודה צ607א המהירה יותר, מאחר והיא קוראת מספר קבצים יחד בהתאם לכמות הזיכרון הפנוי וכותבת את כולם יחד. כדי לעדכן קבצים ישנים בחדשים יותר, השתמש בפקודה 6₪ |קםה. ססטמזחצ‎ | קביעת נתוני המדינה סוג: פקודת קונפיגורציה פקודת ץח דאע 60 מאפשרת ל-005 מבנה תצוגה ספציפי למדינה מסוימת - התצוגות המושפעות על ידה הן התאריך, השעה, המטבע ועוד. תמיכת הפקודה בעברית היא למבנה התאריך בלבד והיא הופכת אותו לצורה ץץ-חזוח-00. פקודה זו משפיעה על המבנה של הפקודות הבאות: םדגכ, שושוד, א . מבנה הפקודה [165000?/], [עעע], ג = צה דע 60 צאא מספר בעל 3 ספרות המציין את קוד החיוג של המדינה במערכת הטלפון הבינלאומית. עעץ מציין את מספר טבלת תרגום קודי ההדפסה הרצויה. פרמטר זה נחוץ למקרים בהם טבלת התרגום הרצויה שונה מברירת המחדל (ארה"ב). 66 ציון המסלול ושם הקובץ המכיל את המידע על המדינות. ברירת 3 * ספר הפקוזות של 6 05סם המחדל היא 5צ5. צם דא ש60. דוגמאות הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה קובעת את מבנה 1 התאריך והשעה עבור מדינת ישראל. 5. זט סס:0 2 = ץז1חט 00 שים-לב! הפקודה קיימת בגרסאות 3 05 ומעלה. שינוי התקני קלט/פלט סטנדרטיים ס וג: פקודה פנימית, תומכת ברשת | בהקשת מידע למחשב מניחה 05כ, שהמקלדת היא התְקן הקלט שלך. והמסך הוא התקן הפלט שלך. אולם ניתן לשנות זאת באמצעות הפקודה צדד6 המאפשרת שינוי התקן הקלט/פלט הסטנדרטי להתקן אחר, כמו ליציאה טורית (אך לא מקבילית). משתמשים בפקודה זו לתקשורת בין מחשבים, כאשר מחשב אחד הופך למסוף של המחשב האחר באמצעות שינוי התקן הקלט/פלט הסטנדרטי שלו ליציאה הטורית המחוברת ישירות בכבל, או דרך מודם וקו טלפון למחשב אחר. באופן כזה ניתן להקיש על מקלדת המחשב: האחז פקודות למסך של המחשב השני. מבנה הפקודה | ג 6 הוא שם חוקי של התקן כלשהו. 0 להלן השמות החוקיים של ההתקנים: אחם (מדפסת),: א60 (מסך), דדק], 2 דק], 3 דקן, 601 60₪2, 60₪13, 604 (יציאות טוריות) % ט (היציאה הטורית המהווה את ברירת המחדל). | ספר הפקודות של 6 ₪05 = 37 דוגמאות הפקודה הבאה משנה את התקן הקלט/פלט הסטנדרטי ליציאה הטורית הראשונה (אם היציאה הטורית מחוברת למחשב אחר, תוכל להשתמש בו כבמסוף): 001 611 =" הפקודה הבאה מחזירה את התקן הקלט/פלט הסטנדרטי למסך ולמקלדת: חסס 611 * הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה. * פקודת דד6 משפיעה רק על. תוכניות המשתמשות בשירותי 05ם. יישומים רבים אינם משתמשים בהם. = מדהס | | הצגה ושינוי של תאריך המערכת סוג: פקודה פנימית, תומכת ברשת פקודה זו קובעת או מציגה את. תאריך המערכת. השתמש בה כדי להציג או לתקן את התאריך, או כדי למצוא באיזה יום בשבוע חל תאריך מסוים. הפקודה מודיעה על שגיאה, אם מנסים להקיש תאריך שאינו קיים. פקודת 075 משנה גם את תאריך השעון (אם הוא מותקן במחשב שלך) עד כיבוי המחשב, או אתחולו" מחדש. מבנה התאריך תלוי במדינה בה בחרת בפקודה צחדאעס6. %/-/ מבַנה הפקודה [0-ווזתד-עץ | עע-זזוז-101 | עע-001-תזוז] = דה כ 00 3 ₪ ספר הפקוחות של 6 005 זו ציון החודש בין 01 ל-12. 41 צי עץ צי ון היום בין 01 ל-31. ון השנה בין 80 ל-99, או בין 1980 ל-2099. . הקשת הפקודה בלבד מציגה את התאריך הנוכחי ואת היום בשבוע. דוגמאות הפקודה הבאה מעדכנת את התאריך ל-31.01.92 ומציגה אותו בפורמט העברי (בתנאי שבחרת בדף-הקוד העברי בפקודה צמזאטסס): 084% 2 בברירת המחדל של המערכת יוצג התאריך באופן הבא: 08%:6% 2 ים-לב! הפקודה קיימת בגרסאות 2 0005 ומעלה. | * אם אין לך שעון במחשב ואינך מעדכן את התאריך, :תוצג עם אתחול המחשב ברירת המחדל שלו, שהיא התאריך 01-01-80. ומק - הרצת תוכנית לדחיסת הדיסק ושליטה על הדיסק הדחוס סוג: פקודה חיצונית | הפקודה 50.05 081 מריצה תוכנית לדחיסת הנתונים בדיסק, ושולטת על הדיסק הדחוס. התוכנית יכולה להגדיל את נפח הדיסק במְמוצע פי שניים. שיעור שלישו הדחיסה תלוי בסוג המידע על הדיסק: קובצי הרצה נדחסים לכדי שני ם בערך וקובצי נתונים נדחסים לכדי רבע ושליש. לכן, שיעור הדחיסה הממוצע משתנה בהתאם להרכב המידע בדיסק שלך. הדחיסה יוצרת קובץ כרך דחוס (11!8 6וחט!סע 85560זחוסס), שפירושו קובץ דחוס 0. גדול הדוחס לתוכו את כל הקבצים. שם הקובץ הדחוס הראשון הוא 6 | ומייחסים לו את אות הכונן המקורי. הכונן הבלתי דחוס המקוני כולל בתוכו את הקובץ הדחוס וכן קבצים אחרים שאין לדחוס אותם, ספר הפקודות של 6 ₪05 = 39 כמו קובצי חילוף (11!85 ס8/ש5) של פעטססחו// וכן שטח פנוי נוסף. הוא נקרא כונן מארח והוא מקבל אות כונן חדשה. הרצת התוכנית לראשונה ללא פרמטרים מתקינה את התוכנית. הרצה נוספת מציגה מסך תפריטים המנחה אותך לביצוע כל האופציות המתוארות בהמשך. שים-לב שכל האופציות המתוארות בפקודות שבהמשך ניתנות להיעשות ממסך התפריטים. מבנה הפקודה לבדיקת הקובץ הדחוס: [:סעלוא] [=/] 05% א6/ 565 ומס א0/ (או ארוס/) מתג הבדיקה. | :ץז אות הכונן הדחוס לבדיקה. ברירת המחדל היא הכונן התוזרן. =/ הוראת תיקון במקרה שנתגלתה שגיאה. הערה: פקודה זו מקבילה ל-25% 616 בקבצים רגילים. לדחיסת כל הקבצים בדיסק קשיח או בדיסקט (עליך לדאוג לפחות ל-8ו/1.21 פנויים בדיסק קשיח, או 650% פנויים בדיסקט. אין לדחוס דיסקטים 3606). [:62ע7ז0 = ם ו כ//ש/] :[6ע ₪55חקו60/ 565 וטס [526 = = / 5=ה/] 5 00/ (או 60₪/) מתג הדחיסה. :1 = םשוהסשצםא/ (או /שפא/) אות הכונן המארח (הבלתי דחוס). ברירת המחדל היא האות הפנויה הבאה. == 5ה/ (או 8₪55/) כמות המגה-בתים שיש להשאיר בלתי דחוסים. עליך להשאיר שטח בלתי דחוס, מאחר שקבצים מסוימים אינם פועלים היטב מסביבה דחוסה (למשל קובצי החילוף (1!65 ק8ש5) של שססחו/. השטח הבלתי דחוס יימצא בכונן החדש הבלתי דחוס. כאשר כבר קיים בכונן קובץ חילוף קבוע של 5עוסטחו//, הוא יועבר אוטומטית לכונן הבלתי דחוס. | ליצירת כונן דחוס חדש תוך ניצול שטח של כונן בלתי דחוס. [:62ע077 = ם !השש א/] :61 = דה5ח0/ 65 ק5 וטס [0 = ם/₪₪5/ | 6 = 5125/] ד = (או 68/) פקודת יצירת הכונן הדחוס. : 61ע77 אות הכונן הבלתי דחוס. 0 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 1 = םשומ ס//םפא/ (או א/) אות הכונן הדחוס שייווצר. ברירת המחדל היא האות הבאה הפנויה. 1 06 = 512₪/ (או 51/) הקצאת גודל לכונן הדחוס במגה-בתים, =םשתפפםה/ (או 5םה/) הקצאת גודל בכונן הבלתי דחוס במגה-בתים. אל תשתמש בשני פרמטרי הגודל בעת ובעונה אחת. * | לאיחוי (דפרגמנטציה) של הכונן הדחוס. ב דא ה הפו 55 ומס דאםוזסהה-סק/ (או זשם/) פקודת האיחוי. עליך לבצע איחוי בטרם תקטין את גודלו של הכונן הדחוס. :7176 אות הכונן הדחוס. ברירת המחדל היא הכונן התורן. = | למחיקת הכונן הדחוס. מחיקה כזו מוחקת את כל המידע שבתוכו. [:וק] = דם |םכ/ 05ק5 וטס םדם ]סכ (או =₪ם/) פקודת המחיקה. :076 אות הכונן למחיקה. לא תוכל למחוק את כונן 6. הערה: ניתן לשחזר כונן שנמחק באמצעות פקודת פד ופסא ולאחריה דאעטסוא/ 5065 וחס. * |להרצת פורמט לכונן הדחוס. הפקודה מוחקת את כל המידע בכונן ללא יכולת שחזור. [:6ע1ז] דהווהס:ו 55 ומס דה /שוחס=/ (או =/) פקודת הפורמט. | :6 אות הכונן. לא תוכל לפרמט את כונן 6. | =" | להצגת מידע על השטח התפוס והפנוי בכוננים הדחוסים, שמותיהם ויחס הדחיסה של הקבצים. [:] סזאו/ 505 ומס 0]או/ מתג הפקודה להצגת המידע. ניתן להשמיטו אם תקיש את הפקודה לבדה עם אות הכונן. :ץז אות הכונן. * להצגת רשימת הכוננים במערכת ללא כונני רשת. ו 65 ומס דוו (או 5/) פקודת ההצגה. * להקמת הקשר בין קובץ הכרך הדחוס ובין אות הכונן : הדחוס. פעולה - זו נעשית כרגיל אוטומטית אלא אם ביקשת בכוונה לבטל את ההקמה, או שמחקת את הכונן הדחוס ושיחזרת אותו מחדש. | [:077062 = ם /ומכעש8₪/] : 1 [וזקת = ז דוט סה 5 ומס : 761 אות הכונן המכיל את קובץ הכרך הדחוס. | ספר הפקודות של 6 005 = 71 בר ממוז= דוהטסוא/ (או סו₪/) הקמת קובץ כרך דחוס מספר חחח. ברירת המחדל תיצור קובץ בשם 05.000 50 ו .2 = ם שוחפ/שפא/ (או עשםא/) אות הכונן החדש. ברירת המחדל היא האות הפנויה הבאה. = לשנו' יחס הדחיסה המשוער. נתוני השטח הפנוי המוצגים על-ידי התוכנית מבוססים על אומדן שנקבע על פי יחס דחיסה ממוצע הקיים במידע הדחוס באותו זמן בדיסק. תוכל לשנות אומדן זה, אם אינו תואם את המציאות. [811/ | :אקחש] [ז=]סודהה/ 505 ופ ץ.ז= ₪110/ (או 84/) פקודת יחס הדחיסה. היחס יכול לקבל ערכים הנעים בין 1 ל-16. 1 שינוי יחס הדחיסה לכל הכוננים הדחוסים. == לשינוי גודל הכונן הדחוס. השתמש בפקודה זו להגדלת הכונן הדחוס כאשר נדרש לך מקום נוסף בו, או הקטן אותו כאשר נדרש לך מקום נוסף בכונן המארח (הבלתי דחוס). :ד [262 = ם /5שה/ | [[26 = ]5!25/ 5065 ומס :6 הכונן שתרצה לשנות את גודלו. 1 := 512₪/ (או 81/) הקצאת גודל לכונן הדחוס במגה-בתים. 2; = ₪/ה5שה/ (או 8₪₪5/) הקצאת גודל בכונן הבלתי דחוס במגה-בתים. אל תשתמש בשני פרמטרי הגודל בעת ובעונה אחת. * לניתוק הקשר בין קובץ הכרך הדחוס ובין אות הכונן הדחוס. [:ששד] | דנוהטסואאט/ 505 ומס דאטסשאט/ (או ₪/) הפקודה לניתוק הקשר. :6 הכונן לפעולה. לא ניתן לפעול על כונן 6. * הפקודה קיימת מגירסת 6 05ם. = בפעם הראשונה שתשתמש בפקודה, הרץ אותה ללא פרמטרים כדי שהיא תתקין את קבציה בספריית השורש, ותכתוב את פקודת הטעינה בקובץ 5 6. כאשר תריץ את הפקודה שנית, יוצג מסך התפריטים ממנו תוכל לבצע את כל הפעולות המתוארות כאן מתפריטים. | = אינך יכול לדחוס כונן מלא. על מנת להתחיל בדחיסת כונן מלא, העבר חלק ממנו" לדיסקטים או לכונן אחר. לדיסק קשיח דרושים לפחות 283 ולדיסקטים - 6506. | ּ 2 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 = ---- אין שום דרך לבטל אוטומטית את הכונן הדחוס, ולחזור למצב המקורי הבלתי דחוס, אלא בגיבוי מסודר של כל הכונן הדחוס, מחיקתו, הסרת הכונן הדחוס ושחזור המידע לכונן בלתי דחוס. אם אתה חושש מבעיות כתוצאה מהדחיסה, תוכל להתחיל בצעדים קטנים: הקצה שטח קטן לכונן הדחוס, והעתק אליו מספר מוגבל של תוכניות. אם תיווכח במשך הזמן שאין בעיות, תוכל להגדיל בהדרגה את הכונן הדחוס עד שיכיל את כל המידע בדיסק. | "5 קביעת מקומו של הקובץ .56 ומס סוג; פקודת קונפיגורציה הקובץ א!5065.8 וה הוא חלק מקובצי מערכת ההפעלה. הוא נדרש, כאש ר עושים שימוש באופציית דחיסת הקבצים. הקובץ א[5046=.8 ופס נטען| לזיכרון כמו קובצי המערכת עוד לפני קובצי ה-5צ5. 6!=א 60. קובץ זה נטען| לזיכרון הבסיסי, מאחר שהזיכרון הגבוה טרם הוגדר. ראה ערך 5 ומס. | מבנה הפקודה םצסוא/ 505.55 ומס = שסועשס או: 0/5/ 5צ5005.5 ופפ = הסוחםסו/סס =צסוא/ הח את אום. 5705 וס לתחתית הזיכרון הבסיסי או לזיכרון העליו|ן (ראה שים-לב להלן). | [ [ שים-לב! הפקודה קיימת מגירסת 6 05ם. כאשר תריץ את 500.56 1חכ בקובץ 5צ5. 606 עם הפקודה ספר הפקודות של 6 ₪05 = 43 ה 6ו/עשם, יעבור א|5546=.8 081 לזיכרון הגבוה וישחרר מקום בזיכרון הבסיסי. | | תחילה נטען א|5705.8 81 בראשו של הזיכרון הבסיסי. כאשר משתמשים בפקודה הראשונה לעיל, הוא עובר לתחתית הזיכרון הבסיסי. הדבר חשוב כדי למנוע לעתים התנגשויות עם תוכניות המשתמשות בראשו של הזיכרון הבסיסי. כאשר טוענים את 5צ08150465.5 באמצעות הפקודה השנייה, עולה א|57/40₪.8 281 לזיכרון הגבוה. > 6 הרצה, בדיקה ועדכון של קובצי הפעלה סוג: פקודה חיצונית הפקודה 0₪8(6 מיועדת לתוכניתנים. זוהי פקודה מקבילה ל-ד501 (עבור קובצי טקסט) הבודקת נתונים בזיכרון המחשב או בדיסק עבור קובצי הפעלה הכתובים בשפת מכונה. פקודה זו מאפשרת להריץ ולבחון תוכניות תחת פיקוח. ניתן לשנות כל חלק של התוכנית ומייד להריץ אותה, מבלי להדרה (6!וכחחס6) שנית. תוכניתנים משתמשים ב-8)(6 לעתים קרובות, כדי לבצע שינויים מהירים בתוכניות. את הרשימה המלאה של פקודות !)58 תוכל לראות אם תקיש ? מתוך התוכנית. מבנה הפקודה [2 חיק [1 סק [165060?)] ומס 6 שם הקובץ כולל הסיומת עליה פועלת הפקודה. ניתן לציין גם כונן ומסלול. 1מוזחיזסקן, 2וזזסק פרמטרים אפשריים להם זקוקה התוכנית בזמן ריצה. = הפקודה קיימת בגרסאות 1 205 ומעלה. 4 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 איזוי קבצים מפוצלים בדיסק כדי לשפר את ביצועיו. סוג: פקודה חיצונית | פקודת 86-כ מבצעת איחוי (דפרגמנטציה) של הקבצים המפוצלים בדיסק. קבצים מתפצלים לחלקים, כתוצאה מפעולות מחיקה וכתיבה מחדש של מידע, הגורמים לכך שמידע חדש ממלא תחילה את המקומות שנמחקו בדיסק. זמני קריאה וכתיבה של קבצים מפוצלים ארוכים יותר, וגורמים שחיקה מיותרת של ראשי הקריאה/כתיבה של הדיסק. ביצוע איחוי לעתים קרובות, משפר את פעולת הדיסק ומאריך את חייו. יתר על כן, במקרה של תקלת דיסק, ניתן לשקמו ביתר קלות אם אינו מפוצל. מבנה הפקודה 601 | אפ | וקוק אסן:ז[5/ז0:[]/1] ה מס 0% :1 ציון הכונן לאיחוי. = איחוי הקבצים באופן שלא יישארו רווחים ביניהם. 4 איחוי הקבצים באופן שהרווחים בין הקבצים לא יצטמצמו (פעולה מהירה יותר|מ-=/). 5 שליטה על סדר מיון הקבצים בספריות. ברירת המחדל היא הסדר הקיים. סדר, המיון יכול לקבל את אחד, או כמה מהערכים הבאים (במקרה של כמה ערכים, הקש אותם ללא רווח): | א מיין לפי שמות הקבצים. -א מיין הפוך לפי שמות הקבצים. = מיין לפי הסיומות. -= מיין הפוך לפי הסיומות. -ם מיין לפי התאריך: הישן ראשון. -ם מייךהפוך לפי התאריך: החדש ראשון. 5 מיין לפי הגודל: הקטן ראשון 1 מיין הפוך לפי הגודל: הגדול ראשון. 8 אתחל את המחשב לאחר גמר האיחוי. ספר הפקודות של 6 ₪05 | = 45 !קוא טען את הפקודה לזיכרון הבסיסי, ברירת המחדל היא טעינה לזיכרון הגבוה, אם קיים. ּ 165 מיועד למשתמשים במסכי 60 . צעצם/ מיועד למסך שחור-לבן. 0 מדכא מצב של עכבר גרפי ומערך תווים גרפי. / הזז קבצים חבויים. ברירת המחדל אינה מזיזה קבצים חבויים. דוגמאות *" הפקודה הבאה טוענת את תוכנית האיחוי, ומציגה תיבת דו-שיח לבחירת המשתמש. 4 *" הפקודה הבאה טוענת את תוכנית האיחוי, מציגה תיבת דו-שיח לבחירת המשתמש ומבצעת אתחול בגמר פעולת האיחוי. כ 61:80 == הפקודה הבאה טוענת את תוכנית האיחוי, ומבצעת בדיקה מוקדמת של כונן 6, לפני שהיא ממליצה על צורת האיחוי הרצויה. :0 9780 * הפקודה הבאה טוענת את תוכנית האיחוי, ומבצעת איחוי מלא של הקבצים בכונן 6 תוך סגירת המרווחים ביניהם ולבסוף גם מאתחלת את המחשב. ּ :0 86ז6 * הפקודה הבאה טוענת את תוכנית האיחוי, ומבצעת איחוי מלא של הקבצים בכונן 6 ללא סגירת המרווחים ביניהם. הקבצים ממוינים בספריות לפי התאריכים, כאשר החדשים ראשונים. -50 :0 61:80 * הפקודה קיימת מגירסת 6 0005 והיא מהווה גירסה מצומצמת של תוכנת 5%ו5068 מחבילת התוכנה 0111165 חסצזסא. (שִ 4 * ספר הפקודות של 6 ₪05 מת הפקודה נחשבת בטוחה ונטולת סיכונים, מאחר שאינה מזיזה ממקומם קבצים חבויים או קובצי מערכת. למרות זאת, מומלץ להריצה בפעם הראשונה במערכת שעברה גיבוי עדכני. | הפקודה אינה פועלת על כוננים ברשת. הרץ את פקודת האיחוי במצב מהיר (ללא צמצום רווחים) אחת לכמה ימים בממוצע. הרץ אותה עם צמצום רווחים מדי כמה שבועות. יקת קבצים מהדיסק או מהדיסקט סוג: פקודה פנימית, תומכת ברשת פקודת .051 מוחקת (מבחינה לוגית) קבצים מהדיסק. לאחר המחיקה הקבצים עדי ין נמצאים פיזית על הדיסק, אך אי אפשר לראות או להריץ אותם באמצעות 5. ניתן לשחזר קבצים מחוקים על-ידי הפקודה פד ואנ (בתנאי. שלא כתבת עליהם מידע חדש). פקודה זו זהה לפקודת הת מבנה הפקודה | | [₪/] 16560 ושס 0 ציון שם הקובץ כולל הסיומת אותו ברצונך למחוק. ניתן להוסיף כונן ומסלול. ניתן להשתמש בתווי הכללה בשם הקובץ. ביכולתך לציין רק שם של כונן ומסלול, ולהשמיט את שם הקובץ. במקרה כזה, כל הקבצים בספריה יימחקו. כ עבו גֶרום ל-0005 לבקש ממך אישור/ביטול ביצוע באמצעות הקשה על צ או א ךְ כל קובץ שבחרת למחוק. כאשר תבצע מחיקה כללית של קבצים מספריה, תתבקש לאשר אותה עלצידי הקשת צ או א. ספר הפקודות של 6 ₪05 = 47 דוגמאות *" הפקודה הבאה מוחקת את כל הקבצים בעלי הסיומת 836. מהספריה התורנית. אףם.* !006 *" הפקודה הבאה מוחקת את כל הקבצים מהספריה התורנית. | *.* 061 או: . !00 כל אחת מהפקודות הבאות מוחקת את כל הקבצים מהספריה זוסץות. *. *זוץוח [₪6 זוץרח 61 *" הפקודה קיימת בגרסאות 2 0005 ומעלה. אינך יכול להשתמש בפקודת ‏ ₪ למחיקת ספריות או קובצי "קריאה-בלבד" (עץ!חס-680ז) אלא אם תבטל קודם את מאפין הקריאה-בלבד באמצעות הפקודה 8!₪ ד ד. כדי להתגבר על מגבלות אלו קיימות תוכנות חופשיות המאפשרות לך מחיקה כזו במהירות ובנוחות. אם התחרטת ואינך מעוניין במחיקת הקבצים, תוכל לשחזרם מיידית באמצעות הפקודה =ד₪ וםסאז(), בתנאי שלא כתבת מידע חדש לדיסק. 5 ו| םס . | מחיקת גירסת 005 ישנה מן הדיסק סוג: פקודה חיצונית כאשר אתה מתקין את גירסת 6 005כ, נשמרת הגירסה הקודמת בדיסק בספריה הנקראת ח.05כ-כ 01. אם התקנת את 6 005 מספר פעמים, אתה עלול ליצור מספר ספריות בעלות שם דומה, כאשר הסיומת מקבלת 8 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 ערכִים של 1, 2 וכו'. השתמש בפקודת המחיקה, רק לאחר שווידאת ש-6 005 פועל היטב במערכת שלך. הפקודה מוחקת |בבת אחת את כל גרסאות 05כ הישנות. 5 וס * | הפקודה קיימת מגירסת 5 05. =פאדומם | מחיקת ספריה על כל קבציה ותת-ספריותיה סוג: פקודה חיצונית | פקודת מחיקה יעילה אך מסוכנת, המוחקת בבת אחת ספריות אחדות על כל קובציהן ותת-הספריות שבתוכן. השתמש בה בזהירות, לאחר שווידאת מה ברצונך למחוק. מבנה הפקודה וק [ץ/] םח ד ומס :1 מסלול הספריה העליונה ביותר שתרצה למחוק. הְפקודה תמחק גם את כל הקבצים ותת-הספריות של אותה ספריה שציינת בפקודה. ץ/ בצע את מחיקת הספריות ללא בקשת אישור. וגמאות | הפקודה הבאה מוחקת את הספריה זוע על כל קבציה ותת-ספריותיה. תתבקש לאשר מראש את המחיקה של ספריית ההורה. , זו6ץרח זו010!0 ספר הפקודות של 6 ₪05 = 49 שים-לב! * הפקודה קיימת מגירסת 6 05. * הפקודה מוחקת את כל הקבצים בספריות בין אם הם חבויים, קובצי מערכת, או לקריאה-בלבד. היה זהיר מאוד בשימוש בפקודה מסוכנת זו. בדוק היטב את הספריות המיועדות למְחיקה. למחיקת ספריות בודדות, העדף את הפקודות *.* םס ו-סח המאפשרות לך לדעת בוודאות מה אתה מוחק. דוגמה לשימוש יעיל בתוכנית זו, היא מחיקת מערך שלם של תת-ספריות שנוצר על-ידי תוכנה שאתה מבקש למחוק מן הדיסק. - ו טעינת מנהל התקן לזיכרון הבסיסי סוג: פקודת קונפיגורציה פקודת 65!/שכ טוענת לזיכרון הבסיסי מנהל התקן (זפצוז 06וע06). ההתקנים הם למשל עכבר, דיסק-זיכרון (015% וחאז) ועוד. ניתן להשתמש מספר פעמים בפקודת 165/םכ בקובץ 5צ6.5!א60, כל פעם עבור התקן אחר. מספר הפעמים מוגבל רק בכמות הזיכרון המנוצל על-ידי המערכת. מבנה הפקודה. | [71663שו5]] 7165060 = !עצפ 6 ציון שם הקובץ כולל סיומת המגדיר את ההתקן. ניתן לציין גם כונן ומסלול. 8 הם המתגים הקשורים לקובץ הגדרת ההתקן המסוים. להלן רשימת מנהלי ההתקנים הסטנדרטיים של 2005 (ראה הסבר לערכים). כ סוג: 5 * | ספר הפקודות של 6 ₪05 5 וא 5 ואו 5. צה דא 60 שאם. אא וה דאו 6 פס =אם. העוסש 5 ג וספום 5 חש דאוהק 5 הפ עוהס 5 סוה - | 5/5 5 5אם. 386 א צס דה ואפ - - דוגמאות הפקודה הבאה טוענת את מנהל ההתקן להרחבת התמיכה במסך ובמקלדת 5צ4451.5: 5 = 06106 | שים-לב! הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה, אולם כל |התקן בנפרד קיים מגירסה אחרת של 05ם. ,2 כדי לטעון מנהלי התקנים לזיכרון הגבוה, ראה 6והם6ו/שס. : חס!הפסוצסס - נת מנהל התקן לזיכרון הגבוה פקודת קונפיגורציה פקודת ת6וחש6ו/צסשס טוענת מנהלי התקנים (פזפטוז0 06וצ66) לזיכרון הגבוה (68זה ץזסרח6רח זססק), וכתוצאה מכך מפנה זיכרון בסיסי גדול יותר ליישומים. לפני פקודה זו יש לטעון את מנהל ההתקן לזיכרון המורחב ₪15 =( מבנה הפקודה =. 386 1ואם). 0107 זםזק-107] 16 / וב ספר הפקודות של 6 ₪05 = 51 0 ו 1600 שם מנהל ההתקן. פוזזחיז0ק-06 הפרמטרים שיש לטעון עם מנהל ההתקן. כדי לציין אזורי זיכרון לטעינת התוכניות השתמש במבנה הפקודה הבא: [.. . 51262 ,]6070712 | [1 15726 דווז, ] סז בי [4ז010זחיזסק] 121606 [5/] ב[02ק57ץ, ]6070702ז; ][1 5126 זו ] 1ת0למ6ז: 1/ | מציין | אזורי | זיכרון הגבוה לטעינת מנהלי ההתקנים. ברירת המחדל היא לטעון לאזור הגדול ביותר שפנוי. השתמש במתג זה כדי לטעון לאזור ספציפי. כדי להציג את אזורי הזיכרון הגבוה, הקש =/ |/ם!. הפרמטר 0/05/28 יצוין במקרים שהתוכנית הנטענת דורשת להרצתה זיכרון גדול יותר מאשר לטעינתה. במקרה זה ציין את הזיכרון הדרוש לה לריצה. 8 מכווץ את בלוקי הזיכרון הגבוה למינימום בשעה שמנהל ההתקן נטען. שימוש במתג זה מנצל את הזיכרון בצורה היעילה ביותר. השתמש במתג זה רק עם ]/. ן דוגמאות * סדרת הפקודות הבאות טוענת את מנהל ההתקן 5צ5.ם/עוהסצש לזיכרון הגבוה של מחשב 386. - 5. וסור = 060106 טוח = 005 000100 = 6 5ץ6.5ץוז ץוח = 01616010 == הפקודה קיימת מגירסת 5 05ם. 2 ₪* : ספר הפקודות של 6 ₪05 הצגת רשימת קבצים וספריות סוג: פקודה פנימית, תומכת ברשת הפקודה 1₪ם משמשת להצגת רשימת הקבצים והספריות הנמצאים בכונן. הפקודה שימושית ביותר, ובלעדיה כמעט בלתי אפשרי לנהל את מערכת הקבצים והספריות. מבנה הפקודה 1:50 כ[ ב / זז[ 1/1 וכז 91/81 1 צין שם קובץ כולל סיומת עליו תפעל הפקודה. ניתן לציין כונן ומסלול וניתן להשתמש בתווי הכללה. ₪] גוָרם למחשב לעצור את הצגת הרשימה אחרי כל מסך, ולהמשיך להציג על-יהי הקשה על מקש כלשהו. | | ו גורם להצגה של רשימת הקבצים במבנה רחב של חמישה קבצים בשורה הכוללים רק את שמותיהם (במקרה זה לא יצוינו גודל הקובץ, התאריך והשעה בה עודכן הקובץ לאחרונה). | [7010163ז/101:]] מ מציג קבצים בעלי המאפיינים שתבחר. ללא שימוש במתג , לא יוצגו קבצים חבויים וקובצי מערכת. אם תציין את המתג בלבד ללא ציון מאפיינים, יוצגו גם הקבצים החבויים וקובצי המערכת. הנקודתיים הם אופציונליים, ואילו המאפיינים מקבלים את הערכים הבאים: /- קבצים חבויים / בלתי חבויים. 5 קובצי מערכת / שאינם קובצי מערכת. כו/ס- ספריות / קבצים בלבד. /- קבצים מוכנים לגיבוי / קבצים שלא השתנו מאז הגיבוי האחרון. הּ/ח- קובצי קריאה בלבד / ללא קובצי קריאה בלבד.. 010 :]/ קובע את סדר ההצגה על המסך. ללא המתג 00 יוצגו הקבצים בהתאם לסדרם בספריה. יחד עם המתג 00 תופיע התצוגה לפי סדר האלפגית של השמות, כאשר הספריות מוצגות לפני הקבצים. הנקודתיים הם אופציונליים. כאשר משתמשים במיון מורכב, אין להכניס רווח בין הערכים. א/ - מיון לפי שם / מיון הפוך לפי השם. 0 ספר הפקודות של 6 ₪05 | - 3> =/-ָ מיון לפי הסיומת / מיון הפוך לפי הסיומת. פ/ס- מיון לפי התאריך והשעה (הישן תחילה) / מיון הפוך לפי התאריך והשעה. | 5 מיון לפי הגודל (הקטן תחילה) / מיון הפוך לפי הגודל. 6-ָ הקדם ספריות לקבצים / הקדם קבצים לספריות. 6)- מציג את הקבצים על-פי יחס הדחיסה. 5 מעביר את הפקודה לכל תת-הספריות של אותה ספריה. 8 מציג את שמות הקבצים והספריות בלבד, ללא שום מאפיינים נוספים וללא סיכומים. 1/ מציג את הקבצים והספריות באותיות קטנות. 6 מציג את יחס הדחיסה של הקבצים. דוגמאות הפקודה הבאה מציגה את רשימת הקבצים בכונן / בצורה רחבה: :8 זו הפקודה הבאה מציגה את רשימת הקבצים בספריה זו0ץחח מסך אחר מסך: | כ זוסץוח זו הפקודה הבאה מציגה את רשימת הקבצים בספריה התורנית בצורה ממוינת לפי האלפבית: 0 זו הפקודה הבאה מציגה את רשימת הקבצים החבויים וקובצי המערכת בכל הכונן. | 5 8:5/ זו הפקודה הבאה המופעלת מספריית השורש שולחת את רשימת כל הקבצים בכונן כשהם ממוינים לפי שם לקובץ בשם 6.606!ו1/ץוח: הז < 0/5/ זו. הפקודה קיימת בגרסאות 2 005 ומעלה. 4 * ספר הפקודות של 6 ₪05 השו סוג: אם אתה מעדיף שפקודת חוכ תציג את הקבצים בצורה שונה מברירת המחדל, תוכל לשנות את משתנה הסביבה בקובץ 6.81 אש 0 דה באמצעות הפקודה הבאה: | זסיזס0ק/ = רחס זו 50% הוזחיוסק הוא פרמטר של הפקודה. [ 1 - םופא60ןץןק‎ ואה בין דיסקטים פקודה חיצונית בניגוך לפקודת 6= המשווה בין שתי קבוצות של קבצים, משווה פקודת או בין שני דיסקטים (אך לא בין דיסקים קשיחים). משתמשים בפקודה זו בדרך כלל, כדי לוודא שפקודת צ 15660 העתיקה את הדיסקט בהצקחה. הפקודה מודיעה איזה מסלולים אינם זהים בשני הדיסקטים. גרסאות 4 005 ומעלה מתעלמות מההבדל במספר הסידורי של דיסקטים (ראה ערך .)5 מבנה הפקודה 1 תשוו | [21:]02:[[]/1[]/8] קהזס8%6וס 021 הם שני הכוננים ביניהם יש להשוות. אם הם אינם מצוינים בפקודה, ה05סס בין שני דיסקטים בכוגן התורן. 1/ גורם למחשב להשוות בין שני הדיסקטים, כאילו הם דיסקטים חד-צדדיים (אין חשיבות לעובדה אם הם באמת כאלה). י 8 ג ורם למחשב לקרוא ולהשוות רק את שמונת הסקטורים הראשונים בכל מסלול, גם אם קיימים 9 או 15 סקטורים בכל מסלול: ספר הפקודות של 6 ₪05 = 55 ' תואמגוד‎ * הפקודה הבאה תשווה בין שני דיסקטים, שהאחד מהם נמצא בכונן / והשני בכונן 8: | :2 :8 2וה115%60 * הפקודה הבאה תשווה בין שני דיסקטים, גם אם ברשותך כונן דיסקטים אחד. לאחר קריאת הדיסקט הראשון, היא תבקש ממך להכניס את הדיסקט השני לכונן: :8 15060 שים-לב! * הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה. = הפקודה לא תפעל על דיסק קשיח, או על כוננים לוגיים שהותקנו בפקודה זז סופא6ס0קצץ‎ שכפול דיסקטים סוג: פקודה חיצונית פקודת ץאוס מאפשרת לך לשכפל במהירות דיסקט מלא קבצים, שבאמצעות הפקודות 60%, או 0007 היה נדרש לכך זמן רב יותר. יתרונה הנוסף של פקודת 5%607%! הוא בכך, שהיא משכפלת את כל הקבצים כמו שהם כתובים על הדיסקט ולכן, אם דיסקט המקור כלל את קובצי מערכת ההפעלה, גם העותק החדש יכלול אותם (להבדיל מפקודות +0);) א אשר אינן מעתיקות אותם). חסרונה של פקודה זו בכך, שדיסקט היעד הוא עותק מדויק של דיסקט המקור, ולכן במקרה שהקבצים במקור היו מפוצלים, הם יישארו כך גם בדיסקט היעד (לעומת זאת, שימוש בפקודות 60 -ץ600א ימנע זאת וידאג לאחותם). במהלך השכפול, מבצעת פקודה זו באופן אוטומטי גם פורמט, אם טרם בוצע פורמט כזה לדיסקט. 56 * ספר הפקודות של 6 ₪05 מבנה הפקודה 60 ציון הכונן ממנו ברצונך לשכפל. [[0051:[]/1 :66ז20] ץק ס5%וס 1 ציון כונן היעד אליו ברצונך לשכפל. 1 ג רום למחשב לשכפל רק את הצד הראשון של דיסקט המקור לצד הראשון של דיסקט המטרה, כאילו היו שניהם דיסקטים חד-צדדים, אפילו הם בעלי שני צדזים. | צ/ בצע בדיקת קריאה, כדי לוודא שהשכפול בוצע כשורה. פעולה זו מאיטה את התהליך. דוגמאות הפקודה הבאה תשכפל דיסקט מכונן 4 לכונן ₪: :כ :8 6150000 הפקודה הבאה תשכפל דיסקט מכונן 4 לאותו כונן (פקודה שימושית לבעלי כונן דיסקטים אחד): 1 :8 6150000 המחשב ישכפל תחילה את תוכנו של דיסקט המקור לזיכרון ויבקש ממך להחליף דיסקטים בכונן, כדי להעביר את תוכן הזיכרון לדיסקט היעד. בדיסקטים בעלי נפח גדול, או כאשר גודל הזיכרון הפנוי קטן מנפח הדיסקט, תיאלץ להחליף מספר פעמים את הדיסקטים בכונן. שים-לב! הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה. גרסאות 4 005 ומעלה מעניקות מספר סידורי חדש לדיסקט היעד ומציגות אותו על המסך. אינך יכול להשתמש בפקודה זו לשכפול דיסק קשיח. פקודת 5%607%וכ אינה יכולה לקרוא באמינות דיסקטים של 360% שפורמטו בכונן 8וש1.21. הפקודה אינה פועלת על כוננים המותקנים ברשת. ספר הפקודות של 6 ₪05 = 57 הפקודה 0 0!5%0 סובלת משתי מגבלות עיקריות: 1. היא יעילה לשכפול של דיסקט אחד בלבד. 2. היא אינה נוחה לעבודה בכונן אחד ובמיוחד לא לשכפול של דיסקט בעל נפח גדול מהזיכרון הפנוי במחשב. = אם ברצונך לשכפל מספר דיסקטים, או לשכפל דיסקט בעל נפח גדול מ-360% העדף את תוכנות שכפול חופשיות העושות את הפעולה בצורה יעילה יותר (כמו !ץק 60). תוכנות אלו קוראות את המידע פעם אחת, שומרות אותו בזיכרון או בדיסק ומשכפלות אותו לדיסקט היעד. 5צ5. ץג ופוס 0 מנהל התקן לתמיכה בדפי-קוד של המסך סוג: פקודת קונפיגורציה מנהל התקן הדרוש למחשבי /₪ם ו-כ6 | עבור דפי-קוד שונים. מבנה הפקודה ([[(מ,][קטוק], [שקמ) = [:]0 5 5. ה וקפוס = מסועמס או: ([[(מק,מ), ][קסץוק], ]6קש) = [:] 60 5 צ5. צה וקפוס = פסוצםס שק סוג המסך שבשימוש. האפשרויות הן: 160 ו-.564. אם לא תציין זאת, תבדוק הפקודה את המערכת שלך, ותמצא בעצמה את סוג המסך. הסוג ₪6 מתאים גם למסכי 0 //. קסעו מספר דף-הקוד: 7 טוען את דף-הקוד האמריקאי. 0 טוען את דף-הקוד הרב-לשוני. 2 טוען את דף-הקוד הסלאבי. 0 טוען את דף-הקוד הפורטוגזי. 3 טוען את דף-הקוד הקנדי-צרפתי. 5 טוען את דף-הקוד הנורווגי והדני. 8 = ספר הפקודות של 6 ₪05 מ מספר דפי-הקוד הנוספים (6 - 0). מז מספר פונטים הנתמכים בכל דף-קוד. דוגמאות הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה טוענת את מנהל ההתקן של מסך 0 עם דף-קוד אמריקאי ואפשרות לשניים או יותר דפי קוד נוספים ללא פונטים: | )16/106 = 0: 05 60: = )618,437,2( שים-לב! מסכי סאסוא ו-./63) אינם תומכים בדפי-קוד, ולכן אין צורך להכניסם לפקודה. | טעינת חלק מ-505 לזיכרון העליון סוג: פקודת קונפיגורציה פקודת 05 יוצרת קשר רציף בין הזיכרון הבסיסי והזיכהון הגבוה, בוא (68ז/ ץזסוח6ו חפו) וטוענת חלק ממערכת ההפעלה לזיכרון הגבוה, /ו( (68זה ץזסוח6ו/ זססס). כתוצאה מכך מתאפשר זיכרון בסיסי גדול יותר ליישומים. | מבנה הפקודה [פהתטסא, | ההזט,]/טס. | המשו = 05 או: מהוזטסא | פאטן, וס | ,₪16 = 05 מוזטסט | פחוט מציין קיום קשר בין הזיכרון הבסיסי והגבוה. ברירת המחדל היא הונ סא, שפירושה היעדר קשר ביניהם. צצס: | חסו מציין ש-005 ינסה לטעון את עצמו לזיכרון העליון. ברירת המחדל היא /10, שפירושה טעינה לזיכרון הבסיסי. ספר הפקודות של 6 ₪05 = 59 ה שר השוב הל רשבתם בע כ כ ו דוגמאות 1 * הפקודות הבאות טוענות חלק מ-005כ לזיכרון העליון: | | | 5. והות = 0108 טוח = 005 שים-לב! הפקודה קיימת מגירסת 5 05. כדי לטעון חלק ממערכת ההפעלה לזיכרון הגבוה, עליך לטעון קודם את מנהל ההתקן 5 /צ5. ום וווח. | כדי לשמור על הרציפות בין הזיכרון הבסיסי לגבוה, עליך לטעון קודם את מנהל ההתקן לזיכרון זה (=אם. 386!אואם). | ץ+םשאפסס תוכנית מקרו למקשים ועורך שורת הפקודה סוג: פקודה חיצונית, תומכת ברשת הפקודה ץםאפסס טוענת תוכנית שוכנת זיכרון התופסת 36 בזיכרון, ומאפשרת ביצוע הפעולות הבאות על שורת הפקודה של 05כ: 1. קריאה לפקודות קודמות. 2. עריכת שורת הפקודה בדומה לעורך רגיל. 3. יצירת מקרו, שהוא רצף פקודות השמורות תחת שם מסוים בזיכרון, הניתנות להפעלה יחד באמצעות הקשת שם המקרו בלבד. מבנה הפקודה [008./][ = 5125ט1]/8ו וה ד5אוסה/] צםא5סס [[61/] = סז וזסיזסק] [= )וג ד = // | דה פאו/ז[ְצה ס דוו 1 | ד5וח/ טען מחדש את צ05%5כ. אם הוא כבר טעון, יימחקו מהזיכרון הנתונים שכבר נמצאים בו. 0 א | ספר הפקודות של 6 ₪05 0 = 5125-(₪/ גודל מאגר הזיכרון המוקצה לפקודה. הגודל המינימלי הוא 6 בתים. ברירת המחדל היא 512 בתים. | 605הו/ הצג את רשימת פקודות המקרו הקיימות :כרגע בזיכרון. ניתן לקצר את המתג ל-₪1/ ולהפנות את הפלט לקובץ באמצעות סימן ההכוונה <. צ 0 הצג את רשימת הפקודות הקיימות כרגע בזיכרון. ניתן לקצר את המתג ל-₪4/ ולהפנות את הפלט לקובץ באמצעות סימן ההכוונה <. שאו 0/5 | דהםפאו/ קבע את מצב העריכה כמצב החלפה או הכנסה. 1601] = 010 וז יוצר מקרו תחת השם המצוין. פקודות המקרו רשומות ב-1א18. דפדוף בפקודות קודמות | לאחר טעינת הפקודה לזיכרון, מתבצע הדפדוף בפקודות באמצעות מקשי החצים מעלה ומטה. מקש 0" עובר לפקודה החדשה ביותר. מקש 807 עובר לפקודה הישנה ביותר. עריכֶת שורת פקודה לן פירוט מקשי העריכה של שורת הפקודה: מקשי החצים ימינה ושמאלה נעים לאורך השורה בקפיצות של תו אחד. מקש !זז בלוויית מקשי החצים ימינה ושמאלה נעים לאורך השורה בקפיצות של מלה אחת. מקש 6חחס1] - עובר לתחילת השורה. מקש 0חם - עובר לסוף השורה. מקש 550 - מבטל את שורת הפקודה. 1 ; מעתיק תו אחר תו מהפקודה הקודמת. 2 ; מחפש ברשימת הפקודות את הפקודה הראשונה ה בתו שהקשת אחרו ה-2=. י 3 ] מעתיק את הפקודה הקודמת או את חלקה. 4 - מוחק את כל התווים מהתו הראשון ועד לתו המבוקש. הסמן צריך להימצא משמאל לתו המבוקש. 5 - מעתיק את הפקודה הנוכחית לזיכרון הפקודה, ומוחק את שורת הפקודה. 6 - מכניס סימן סוף קובץ (611-2) בסוף שורת הפקודה. 7 -|מציג את רשימת הפקודות ממוספרות לפי הסדר. 7-| - מוחק את:כל רשימת הפקודות הנמצאת בזיכרון. 8 | מחפש פקודה מסוימת על-פי מפתח שאתה מספק. הקש את התחלת הפקודה ולאחריה 8=. = ד ספר הפקודות של 6 ₪05 = 61 9 - בוחר פקודה על-פי מספרה, כפי שמוצג ב-7=. 0 - מוחק את כל הגדרות המקרו מהזיכרון. יצירת מקרו %3/4 - הפניית הפלט (בדומה ל- < בקובץ אצווה). 9 - הוספת הפלט (בדומה ל- < < בקובץ אצווה). 91/9 - הפניית הקלט (בדומה ל- > בקובץ אצווה). 98/%0 - הפניית הפלט של המקרו לפקודה (בדומה ל- | בשורת הפקודה). % - הפרדה בין הפקודות בשורת הפקודה. % - סימן דולר. 1 - עד 599 פרמטרים מתחלפים -- ל-%1 בקובץ אצווה). *% - מייצג את כל המידע בשורת הפקודה שברצונך לציין, כאשר אתה מקיש את שם המקרו. זהו: פרמטר מתחלף הדומה לפרמטר אצווה %1 עד %9 בהבדל חשוב אחד: כאן כל מה שתקיש בשורת הפקודה לאחר שם המקרו, מתחלף ב-*% במקרו. הרצת המקרו נעשית באמצעות הקשת שם המקרו משורת הפקודה. מחיקת המקרו נעשית באמצעות הפקודה הבאה: = 0ז0ז0ז0ז צ- ₪056 דוגמאות * הפקודה הבאה יוצרת מקרו בשם 00 המציג את רשימת הקבצים מסך אחרי מסך. כן/זו = 00 ץ0566 כדי להריץ את המקרו, הקש 68 בלבד. == הפקודה הבאה יוצרת מקרו בשם א וס העובר לספריה הוסצו₪ ומוחק בה את כל הקבצים בעלי הסיומת ₪6. . *0151001 ץרה 0 = 00108 0566 שים-לב! 0 = הפקודה קיימת מגירסת 5 05פ. 72 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 סס | טעינת ממשק התפריטים הגרפי של ₪05 סוג: פקודה חיצונית, תומכת ברשת הפקודה ‏ 00597511 מאפשרת למשתמשי ₪05 לטעון ממשק תפריטים גרפי ישירות מ-0005. פקודה זו טוענת תוכנית מסגרת לניהול הקבצים בדיסק. מתוך ממשק התפריטים ניתן להריץ תוכניות 05 רגילות, מבלי לזכור את המבנה המדויק של הפקודה. כמו כן, ניתן גם להריץ ממנה פקודות ויישומים בהקשה על מקש או הלחיצת כפתור העכבר. ב- -1 0558 קיימת אופציה של "הסבת משימות" (חַחוסְק5/8 185%) באמצעותה ניתן לטעון לזיכרון מספר יישומים בו-זמנית, אפילו נפחם הכולל גדול מהזיכרון הפנוי של המחשב, ולעבור ביניהם בהקשת "המקש החם". כאשר עוזבים יישום אחד הוא "מוקפא" במקומו, וחוזרים אליו לאותה נקודה שיצאו .ממנה. ללימוד כל האופציות העשירות של 00557511, ראה את הספר "התחל ורוץ עם 5 | 005" מאת אלן סימפסון בהוצאת פוקוס-מחשבים. מבנה הפקודה כדי להריץ את 1 )05575 במצב טקסט הקש: 5-ו :זדון 055 כדי להריץ את 1 200557451 במצב גרפי הקש: [8/][[[א ]/]:7651‏ 1 055351 פשץ איכות כושר ההפרדה של המסך: 1 - נמוכה. ₪ - בינונית. ח - גבהה. | מ מציין את כושר ההפרדה, כאשר יש יותר מאפשרות אחת. ברירת המחדל תלו!ה בחומרה. 8 הרץ את .] 205551 במצב שחור-לבן. ספר הפקודות של 6 ₪05 == 63 שים-לב! * הפקודה קיימת בגרסאות 4 005 ומעלה. *" אל תבצע את פקודת .205577511 מתוך מעבד פקודות שני שהופעל מתוך ה- | ו=00557 עצמו. פעולה כזו תגרום לצריכת זיכרון מיותר. במהלך ריצה של יישום תופס 0055511 46 בלבד, אולם לאופציית הסבת המשימות נדרשים 30 נוספים. 5 מםעומס יצירת כונן לוגי נוסף סוג: פקודת קונפיגורציה אם קיים במערכת שלך כונן פיזי נוסף, תוכל להגדיר אותו לוגית באמצעות מנהל ההתקן 5צ5.חםעוחס. מבנה הפקודה [1:60005]/][ז0/0]: ]/[]/=‏ שק וקוווז: כ/ 5 צ5. הםעומס = פסוצפס [3א00ז!: ד/] [[ז56610: 5/] זוזוזוז: / מספר הכונן (בין 0 ל-127). לדוגמה, כונן 4 הוא 0, כונן 8 הוא 1 וכו'. ' 6 מציין שהכונן מסוגל לזהות שהדלת שלו פתוחה. ז₪6/0]:=]/ קובע את סוג הכונן. 0 - 320/360%, או 160/180%. 1 1.28. 2 - 720%. 5 - דיסק קשיח. 6 - טייפ. 7 1.448. 8 - דיסק אופטי לקריאה/כתיבה. 9 2.888. 59 המספר המקסימלי של ראשי כונן. הערכים האפשריים נעים בין 1 3 6 * ספר הפקודות של 6 ₪05 ל-99. ברירת המחדל תלויה בערכו של 80107/:=/. = // השתמש בו רק כאשר המחשב אינו תומך בכונן מסוג 3.5 אינץ'". / בלוק של התקן בלתי נתיק. 9-/ צ'ז5:80010/ מספר הסקטורים למסלול. הערכים האפשריים נעים בין 1 ל-99. ברירֶת המחדל תלויה בערכו של ז18610:=/. - 1 וכו]. 65 מ צאסיז: ד מספר המסילות בכל צד. ברירת המחדל תלויה בערכו של 0 הפקודה הבאה בקובץ 5צ5. )א 60 תתמוך בכונן חיצוני של 720%. 2 575. זסעוז1) = 000106 שים-לב! הפקודה קיימת בגרסאות 5 05 ומעלה. - םחועקהמוש‎ ' פרמטרים של כונן קיים :| פקודת קונפיגורציה דה מיועדת לשנות פרמטרים של כונן פיזי קיים, גם כאשר הוגדר אחרת. ם. הפקודה אינה יוצרת כונן לוגי חדש. | מבנה הפקודה [א/ [ו/][6005א:רו/] [ז0ו6/: /][/ קת קוזון: ם/ = הזג ה ק עוס [10084!: ד/][:ז56010: 5/]] זסקמזוומ:ם/ מספר הכונן (בין 0 ל-255). לדוגמה, כונן 4 הוא 0, כונן 8 הוא ו ציין שהכונן מסוגל לזהות שהדלת שלו פתוחה. ז0010]:-]/ קובע את סוג הכונן. ספר הפקודות של 6 ₪05 =" 65 0 360%/א320, או 160%/1808%. 1 2 1. 2 - 720%. 5 - דיסק קשיח. 6 - טייפ. 7- םו1.44. 8 - דיסק אופטי לקריאה/כתיבה. 9 - 2.888. . 5 המספר המקסימלי של ראשי כונן. הערכים האפשריים נעים בין 1 ל-99. ברירת המחדל תלויה בערכו של ז79010:-/. || השתמש בו רק כאשר המחשב אינו תומך בכונן מסוג 3.5 אינץ'. א/ בלוק של התקן בלתי נתיק. %ז5:56010/ מספר הסקטורים למסלול. הערכים האפשריים נעים בין 1 ל-99. ברירת המחדל תלויה בערכו של ז8010/:=/. :ד מספר המסילות בכל צד. ברירת המחדל תלויה בערכו של := דוגמאות = הפקודה הבאה תתאים טייפ לכתוב 10 מסילות של 99 סקטורים כל אחת. | 0 5:99/ 1:ה/ 1:6/ 0:3/ = וחזהקטוז ו הפקודה קיימת בגרסאות 3.3 205 ומעלה. 6 ₪ ספר הפקודות של 6 05 שלי סוג: הפק | 0 | טה על הצגת הודעות על המסך | פקודה לקובצי אצווה ודה 5040 שולטת על הצגת הודעות למסך בזמן הרצת קובץ אצווה (ח0810). בדרך כלל אינך מעוניין בהצגת הפקודות המבוצעות על המסך, לכן במצבים כאלה משתמשים בפקודת "00 ₪640 המונעת את הצגת הפקודות במהלך ביצוע הפקודות שבקובץ. | אס מבנה הפקודה | [שוג] [זזס | אס] סוס גורם להצגת הפקודות. זוהי ברירת המחדל. = גורם לכך שהפקודות לא תוצגנה. קז הודעה אותה תציג 05 ללא חשיבות אם 00 נמצא במצב 0% או --0. העהה: כאשר מצב הפקודה הוא ==0, מוצגת הפקודה עצמה על המסך, אולם הסימן 9 לפני המלה ₪640 מונע גם את כתיבת פקודת ה: 4 עצמה על המס רַ הדוגמה הבאה של קובץ אצווה מציגה הודעה בת 3 שורות על המסך: 0 | והז סז הַחוהס! 600 וט 6 6000 סימן ה-9 לפני פקודה כלשהי בקובץ אצווה מונע את הצגתה למסך. אם תוסיף את סימן ה-9 לפני הפקודה +01 0ח860 בדוגמה לעיל, תמנע את הצגתה למסך ותקבל את שורות 2 ו-3 בלבד: 1 60600 הפקודה הבאה תשלח שורת הודעה למדפסת. לדוגמון, הפקודה הבאה תדפיס את ההודעה וחסו8ח5. ספר הפקודות של 6 005 = 67 שו 0 7 7 ה הכרד 1 < וחס!58 6000 = הפקודה קיימת בגרסאות 2 005 ומעלה. דופם טעינת העורך של ₪05 | סוג: פקודה חיצונית, תומכת ברשת העורך של 005 הוא עורך מסך. קיימות בו כל פונקציות העריכה הבסיסיות, כולל העתקה והעברה של שורות ובלוקים, פעולות: חיפוש והחלפה,. הדפסת טקסט ועוד. הפעלתו פשוטה מאוד והיא נעשית דרך תפריטים. העורך אינו מוגבל בגודל הקובץ, אלא במגבלות הזיכרון הפנימִי של המחשב. מבנה הפקודה [והסאק[ה/ז[6/][₪/]06ק165?/ דוס= 0 שם קובץ הטקסט אותו מעוניינים לערוך. אם קובץ בשם זה אינו קיים, ייפתח קובץ חדש באותו שם. ּ 8 הפעל את העורך במצב שחור-לבן (אם הטקסט אינו מוצג כיאות).. במסכי 66/4 גרום לעדכון מהיר של המסך. ₪/ הצג את מספר השורות המקסימלי האפשרי במסך הקיים. ווזס/ אפשר תצוגה במסכי 8 צבעים. בדרך כלל 005 משתמשת ב-16 צבעים. דוגמאות. : ן = הפקודה הבאה טוענת את הקובץ 1116.006/יחזוס ער : 100 זרת ו 8 א ספר הפקודות של 6 ₪05 שים-לב! הפקודה קיימת מגירסת 5 05כ. הפקודה מחייבת נוכחות הקובץ 5א08516.5 בספריה התורנית או במסלול החיפוש. קיימת תמיכה מלאה בעכבר בכל הפונקציות של העורך. - 5 מנהל התקן לשמירה ושחזור מסך ₪6 סוג; פקודת קונפיגורציה מנהל התקן הדרוש למסכי ‏ 56 כאשר משתמשים בהסבת משימות ב-05515]1ת. יש לטעון אותו בקובץ הקונפיגורציה. 5 = ם6ו/ס הפקודה קיימת בגרסאות 5 005 ומעלה שליטְה על מנהל ההתקן =אם. 11386 לתמיכה ; בזיכרון 5 סוג: פקודה חיצונית 6 היא התוכנית השולטת על מנהל ההתקן ₪ <ם. 386 ואואם. תוכנית זו מדליקה או מכבה אותו וכן את פעולת המעבד המתמטי א זפ ספר הפקודות של 6 ₪05 = 69 מבנה הפקודה יס = | אס = ע[סדטה | הס | אס] 386חו= [ סדה | 0 | אס] הדלק/כבה/הפעל אוטומטית (לפי דרישת היישום) את מנהל ההתקן: []0= //|א0=/] הדדלק/כבה את המעבד המתמטי 0/8186 יי שים-לב! הפקודה קיימת מגירסת 5 05פ. מנהל ההתקן =%=. 5/1/1386 חייב להיות טעון בטרם ניתן להפעיל את הפקודה. ראה הפקודה ם ם. 386 ₪ום. הקשת הפקודה לבדה תציג את מצב זיכרון 5/ם. = אם. 386 1ום ‏ מנהל התקן לזיכרון 5!/5 במחשבי 386 סוג: פקודת קונפיגורציה =אם. 386 ₪1 הוא מנהל התקן המאפשר למחשבי 6 ומעלה בעלי זיכרון מורחב 05 לעבוד באמולציה של זיכרון מורחב 51/5 לפי תקן 4, ולאפשר טעינת תוכניות ומנהלי התקנים לזיכרון הגבוה. 0 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 מְבנה הפקודה [ סו[ 0 דות | הס | אס] שאם. 386 אום = פסועפס 0 = םוח | או][- 0 = עו | אס = עח[26: = אוחו] דדח דודל = || חמק הנדו דנזל = כ ] 07688 = מז ] [הדנדהודנזז 1 ] | [007705/ = 085[]]1ז/07 = ב ][5 א קוק = 007055[]1 = ₪] [וק6צטסאז[5 וש סו][וזמוז-תזומתזמ? = הוח [ת: = פ] [ ז- למל = זו [- 5 פע[ ב > 5וור] [דס סד וז ספ אע סח סקז דודנל = 0סם] [סדטג |=0 |אס] הדלק/כבה/הפעל אוטומטית את מנהל ההתקן. הפעלה אוטומטית מתקיימת, רק כאשר יישום מסוים דורש זאת. - | ?זסומ6אז גודל הזיכרון שייתפס על-ידי הפקודה ב-6. בהירת המחדל היא %, והערכים האפשריים נעים בין 16 ל-32768. = או הכמות המינימלית של זיכרון 5 ב-6. 0 . [מז0=/ש|אס=] הדדלק/כבה את המעבד המתמט 8886/ ז 0 : מציין את כתובת מסגרת הדף. הערכים האפשריים נעים בין 1. 5 = ₪ מציין ישירות את בסיס סגמנט מסגרת הדף. הערכים האפשריים נעים בין 8000 ל-ח9000 ובין ח6000 ל-0000= בקפיצות של ה400. 0 / | תזוזזווזומק מציין את כתובת מסגרת הדף. הערכים האפשריים ל-תתתחרת נעים בין :8000 ל-ח9000 ובין 6000 ל-₪000₪ בקפיצות של ₪ח400. 5 = מ מציין את כתובת סגמנט הדף, כאשר ח הוא מספר הדף המצוין ו-807885 הוא כתובת הסגמנט הדרוש. הערכים האפשריים ל-מ נעים 0 עד 5. הערכים האפשריים ל-807855 נעים בין 8000₪ ל-ח9600 ובין 60000 ל-00₪= בקפיצות של ₪ח400. | זוז זדוולוונוזז = א מונע שימוש בכתובות מסוימות לטובת דף 5ם. הערכים האפשריים נעים בין ו000( ו-ח-:--. המתג א מועדף על פני |. זוזל = 1 מציין שימוש בכתובות מסוימות לטובת דף 515. הערכים האפשריים נעים בין 4000 ו-ח---=. המתג 9 מועדף על פני |. 5 = מציין את הכתובת הנמוכה ביותר ל-15/ש. הערכים האפשריים נעים בין 1000 ל-ח4000. ברירת המחדל היא ח4000. ספר הפקודות של 6 ₪05 | = 71 5 א וע = 1 מבטיח שכמות ה-8א המצוינת בזיכרון המורחב 1/5 תישמר גם לאחר טעינת ₪ אם. 386 1ואם. פססז/]₪ = | מציין כמה מערכות רגיסטר יוקצו לפקודה (לצורך ‏ הסבת יישומים). הערכים האפשריים נעים בין 0 ל-254. ברירת המחדל היא 0. 5 =1] מציין בכמה שגרות טיפול להשתמש. הערכים האפשריים נעים בין 2 ל-255. ברירת המחדל היא 64. זמוז = 0 מציין כמה 8א לשמור עבור מאגר הזיכרון של ה-הוופ. הערכים האפשריים נעים 16 עד 256. ברירת המחדל היא 16. דד לזלזל = ה ₪3 טווח כתובות לזיכרון הגבוה. 65 אפשר גישה לזיכרון הגבוה בלבד. |₪מ06ס₪ בטל תמיכה ביישומי |₪)/. 0564₪% 386 = יבצע בדיקה נוספת לזיכרון הגבוה. ₪05 / התוכנית תציג מצב סטטוס והודעות שגיאה בטעינה. דדנ ד- הזז = !// שמור כתובות פנויות ל-5/טסטחו//. ורסא מנע מ-11386ם להיטען לזיכרון הגבוה. לדודדוז-מזדוזנומלוזל = /]3)0] כתובות לזיכרון הצללים (רח8ז 800ח58). בהסםאם סוסא מונע מ-386 = לטעון את ה-8105 המורחב לזיכרון הגבוה. ּ דסספד!ג מציין ש-1/!4386= ישתמש ב-זפ!0חפח חליפי לאתחול המחשב (במקום |6כ-1ז6%-ז|). | * הפקודה קיימת בגרסאות 4 205 ומעלה. * " טען כל תוכנית העובדת עם זיכרון מורחב 15/ם רק אחרי שטענת את םאם. 1386 ום. *= ראה הפקודה 4386///₪. דוגמאות. | == הפקודות הבאות בקובץ הקונפיגורציה טוענות את מנהל ההתקן לפי ברירות המחדל. 5. וחור = 016106 6 = 0160/1006 "ג 5 סוג: 7 * ספר הפקוזות של 6 ₪05 שים-לב, שעליך לטעון את 5ץ5. וחסחחוח לפני 386 חוחס. הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה טוענת את מנהּל ההתקן שיעשה אמולציה ל-26 51 של זיכרון מורחב 1/5 לעבודה בזיכרון מורחב 15ם: 2 68א386.0ח0:))056 = 00106 חיקת קבצים מהדיסק פקודה פנימית, תומכת ברשת. ראה הפקודה |ספ. דוא= יציאה מ-6010. סה וו 60 וחזרה לסביבת העבודה הקודמת סוג: פקודה פנימית, תומכת ברשת כאשר מריצים מעבד פקודות נוסף (למשל, כאשר יוצאים זמנית מיישום כלשהו ל-005) ומעוניינים לצאת ממנו ולחזור לסביבת העבודה הקודמת, מריצים את - פקודה ד|<ם. "= אם יצאת זמנית מיישום כלשהו ל-05כ, תחזיר אותך הפקודה הבאה ליישום ממנו יצאת: אס ספר הפקודות של 6 ₪05 = 73 סאה א: פתיחת קובצי 005 דחוסים סוג: פקודה חיצונית, תומכת ברשת קובצי 205 מאוחסנים בצורה דחוסה בדיסקטים המקוריים. הם מאופיינים בסימן הקו התחתון ( ) בסוף הסיומת של שמם. בזמן ההתקנה על-ידי התוכנית 55107 הם נפרסים אוטומטית ונכתבים בדיסק. אולם, כאשר אתה מעוניין לפתוח קובץ בודד, תוכל להשתמש בפקודה זו. מבנה הפקודה 1 [...] 216060 סא הק א= ]... 0 שמות המסלול של הקבצים לפתיחה. אין להשתמש בתווי הכללה. 1 יכול לכלול את שם הכונן, הספריה, שם קובץ היעד, או את חלקם. דוגמאות * אם ברצונך לפתוח לדיסק את קובץ הפקודה 07% 5%6וס, עליך לדעת תחילה באיזה דיסקט נמצא הקובץ ‏ ם.+5%600וכ. מידע זה נמצא בקובץ ד5 1. | (שאינו דחוס) הנמצא בדיסקט הראשון. הכנס לכונן את הדיסקט בו נמצא הקובץ המבוקש, והקש את הפקודה הבאה: 68 6:0 | <6.+ץק60א5ו8: א שים-לב! | *" הפקודה קיימת מגירסת 5 05. ַ == הקובץ הדחוס נושא את שם הקובץ עם בסוף הסיומת. 2 7.* ספר הפקוזות של 6 ₪05 * | כדי לחסוך את הטרחה בחיפוש הקבצים בדיסקטים, הדפס מראש את הקובץ 57 !. !אק הכולל גם את חלוקת הקבצים בין הדיסקטים. ה ןפ דפ - | קריאה לעזרה מקוונת קצרה על פקודות ₪05 סוג: פקודה חיצונית פקודת ]5 51= נועדה להציג למסך עזרה קצרה ומהירה יותר מפקודת כ ופת: תמצא בה את מבנה הפקודה והסבר קצר על המתגים. הסברים = מקיפים יותר קיימים בפקודה < |45. הפקודה ק ןד = מתייחסת לפקודות של שורת הפקודה בלבד, ולא למנהלי התקנים.ופקודות קונפיגורציה ה. 2 5 מבנה הפקודה קדס ] קן ור ד = או: | ?] [זוז60] 601 היא הפקודה שעליה מבקשים עזרה. דוגמאות 7 כל אחת משתי הפקודות הבאות תצגנה למסך עזרה מהירה על הפקודה ץצ 60 אפוס. ו ץאוס ץק וה ד ם: ?7 ץצ0ס%6פופ ים-לב! * הפקודה קיימת מגירסת 6 05כ. ספר הפקודות של 6 ₪05 = 75 אס זג - 0/0 זירוז הגישה לקבצים וספריות סוג: פקודה חיצונית, שוכנת זיכרון זירוד הגישה לקבצים וספריות בדיסק נעשה על-ידי כך שהפקודה 00% ד5//-] שומרת, באמצעות מאגר זיכרון מיוחד המוקצה לכך מראש; את מקומם של הספריות והקבצים שנפתחו לאחרונה, וכתוצאה מכך היא יודעת לאתרם מייד בפעם הבאה. בנוסף לכך, שומרת 0% 457 מידע על כתובות ההתחלה והסיום של חלקי: הקבצים המפוצלים: תכונה זו יעילה במיוחד, כשמשתמשים בקבצים גדולים המפוצלים בדרך כלל בדיסק במספר חלקים. שמירת המידע על כתובותיהם של הפיצולים מונע מראש-הדיסק את הצורך לקרוא מידע זה כל פעם מחדש מה-41= עם כל גישה לקובץ. ניתן להפעיל את הפקודה באופן בלתי תלוי על גבי כוננים שונים. פקודה זו גוזלת זיכהון רב יותר, ככל שתגדיל את מספר הקבצים, אולם אם. ברשותך. זיכרון מורחב, תוכל לנצלו לטעינת הפקודה. אפשר לטעון את הפקודה כפקודת 05כ. רגילה, . או דרך קובץ הקונפיגורציה באמצעות הפקודה 1 | דפאן. מבנה הפקודה : קיימות שתי אפשרויות לכתיבת הפקודה: : [א<ן. -.][4/00 = 2 = ] :1 אםקס ד5- או, כתיבת השורה הבאה בקובץ הקונפיגורציה: [[א/][...][726 = :5720[]02 = ]:41 5אם. אק סד5 ה = 411ד₪5ו 2 וכך הלאה, הם הכוננים עליהם תפעל הפקודה. 6 מספר הקבצים או הספריות אותם תשמור הפקודה בזיכרון (ברירת המחדל היא 48). א/ הורה לפקודת 4670758 להשתמש בזיכרון המורחב (8000 0 ץזסוח6וח) בתקן ₪154 (בתנאי שהוא קיים במחשב). 6 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 דוגמאות * | הפקודה הבאה מקצה זיכרון למעקב אחר כתובותיהם של עד 100 קבצים בכונן ;6: 100 =:0 ח185%000 אם תשתמש בקבצים רבים יותר מאלה שהקצית מראש, תשמרנה בזיכרון הכתובות של הקבצים האחרונים בלבד. * | הפקודה הבאה מקצה זיכרון למעקב אחר מיקומם של עד 200 קבצים בכונן 6 ו-100 קבצים בכונן ם, ושומרת אותו בזיכרון המורחב: א/ 100 =:0 200 = :0 ח1851000 [ 9 *" | הפקודה קיימת בגרסאות 3.3 05 ומעלה. * פקודת א5ק0ד5= לא תעבוד על כוננים לוגיים .שהותקנו בפקודה :1 | * |הפקודה עובדת על עד 24 מחיצות בו-זמנית. * |הפקודה לא תעבוד עם כוננים המחוברים ברשת. = = " | סך-כל הקבצים והספריות המצוינות בפרמטר 58 ינוע בין 10 ל-999. *" |שמירת כל קובץ בזיכרון דורשת כ-48 בתים, לכן שמירת 100 קבצים דורשת כ-4.86. * הקפד לבטל את הפקודה (על-ידי אתחול מחדש) בטרם תפעיל תוכנית איחוי (דפרגמנטציה) כמו 6/ח-סס. = |אין להריץ את הפקודה מתוך | 055₪1ס. השוואה בין קבצים סוג: פקודה חיצונית, תומכת ברשת ] הפקודה 6= משווה בין שני קבצים (שווים או שונים בגודלם) או יותר, ומציגה את ההבדלים ביניהם. הקבצים יכולים להיות קובצי טקסט (!501/), או קבצים בינאריים. ספר הפקודות של 6 005 . 77 מבנה הפקודה מבנה הפקודה הראשון מיועד לקובצי טקסט: [71650602]] [116050601]] [וזממז/] [ ו זרד/ז[אז/ז[ט ו/זרו/ז[/זןת /] 6-] מבנה הפקודה השני מיועד לקבצים בינאריים: [1650002]] [169601ל/] ₪1 6 ה מציין קובץ טקסט. במקום הצגה של כל השורות השונות, תציג הפקודה רק את השורה הפותחת והמסיימת את השינוי. 8 מציין קובץ בינארי. זוהי ברירת המחדל, כאשר משווים קבצים מסוג אום, 8, 08, 5צ5, סש ו-=אם. הצגת ההבדלים נעשית בצורה הבאה: 2 ץץ :אאאאאאאא אאאאאאאא היא הכתובת היחסית מתחילת הקובץ עבור זוג בתים. צעִץ ו-227 ה| אי ההתאמות בין הקובץ הראשון והשני. | 6 התעלם מהבדלים בין אות קטנה וגדולה, והתייחס לטקסט כאילו הכל כתוב באותיות גדולות. | / התייחס לקבצים כקובצי טקסט (ברירת המחדל). ₪ מספר השורות שמעבר לו תופסק ההשוואה. ברירת המחדל היא 100. א/ הצגת מספר השורה בהשוואת קובצי טקסט. | ד/ אינו הופך טאבים לרווחים. ברירת המחדל היא לטפל בטאבים כברווחים עם עצירה בכל תו שמיני. צ כיווץ רווחים וטאבים, כך שההשוואה תתעלם מהם. זוז קביעת מספר השורות העוקבות שצריכות להתאים. ברירת המחדל היא שתי שורות. ּ [001ק716%]] שם הקובץ הראשון להשוואה, כולל סיומת. [002ק1163][] שם הקובץ השני להשוואה, כולל סיומת. דוגמאות *" הפקודה הבאה משווה בין שני קובצי הטקסט הח ו -1!62ח: 2 ה 61!וץוח 6+ ו[ [ 7 * ספר הפקודות של 6 05 הפקודה קיימת בגרסאות 3.3 05 ומעלה. קביעת מספר הבלוקים הפתוחים לשליטה על קבצים סוג: פקודת קונפיגורציה 6 הם מספר הבלוקים לשליטה על הקבצים אותם שומרת 5 פתוחים בו-זמנית. אם תוכנית כלשהי תבקש לפתוח קבצים נוספים, ייסגרו הקבצים שנפתחו ראשונים. מבנה הפקודה א= 685 א מספר הבלוקים הפתוחים. הערכים האפשריים נעים מ- | עד 255 וברירת המחדל היא 4. דוגמאות 0 | כדי לקבוע את מספר הבלוקים הפתוחים ל-10, רשום בקובץ הקונפיגורציה את השורה הבאה:. | 0 = 1605 שים-לב! הפקודה קיימת בגרסאות 3 05 ומעלה. אינך צריך להשתמש בפקודה זו, אלא אם היישום דורש זאת ממך. יישומים מודרניים אינם נזקקים לפקודה זו. ספר הפקודות של 6 05 = 79 ניהול המחיצות בדיסק סוג: פקודה חיצונית דיסקים גדולים מקובל לחלק למספר מחיצות (פחסווזזהק), שכל אחת מהן יכולה להיות כונן לוגי אחר, או אפילו לעבוד תחת מערכת הפעלה השונה מ-05כ (למשל א!א(!). הפקודה 15%= קובעת את מספר המחיצות בדיסק. ואת גודלן, וכן קובעת גם את המחיצה הראשית ואת מחיצות המישנה. יש להפעיל את הפקודה פעם אחת בלבד עם התקנת הדיסק לשימוש לפני העברת המידע אליו, מאחר שכל הפעלה נוספת שלה פוגעת במידע שעל הדיסק. קיימים שני סוגי מחיצות: מחיצה אחת ראשית, שהיא מחיצת 05 המשמשת לאתחול הדיסק (בדרך כלל כונן 6) ומחיצות משניות (רק מגירסת 3 005 ומעלה) היכולות להיות מחיצות של 05 כונני 5, כ 0 או אחרות. גודלה של המחיצה הראשית מוגבל ל-208. חלוקת הדיסק למחיצות 205 אחדות שימושית במקרים מסוימים, לדוגמה כאשר מספר אנשים משתמשים באותו דיסק. במקרה כזה ניתן להקצות מחיצה נפרדת לכל אחד, כמו גם להשתמש במחיצה משנית כדי לגבות אליה נתונים, כתחליף או בנוסף לגיבוי לדיסקטים. מבנה הפקודה [פטדהד5/] פופ 5 הצגת מידע על המחיצות הקיימות בדיסק הקשיח, מבלי ו את הפקודה עצמה. משלב זה ואילך, מנחה אותך הפקודה בהתאם לתפריטים המופיעים על המסך. שים-לב! *= הפקודה קיימת בגרסאות 2 205 ומעלה. * ניתן להשתמש בפקודת 15% רק על דיסק קשיח. = יש לבצע על הדיסק פורמט (לוגי) באמצעות הפקודה ד23ו/חס=ת: אחרי = החלוקה למחיצות. 0 * ספר הפקודות של 6 005 * | היזהר! חלוקת הדיסק למחיצות מוחקת בו את כל המידע. * | הפקודה לא תפעל על כוננים לוגיים שהותקנו בפקודה ד5285. * | שינוי גודל מחיצה מחייב אותך למחוק אותה תחילה, .מה שגורם לאובדן המידע. אם בכל זאת תהיה מעוניין בכך, עליך לגבות קודם את כל המידע. | 5 | ביעת המספר המקסימלי של קבצים פתוחים בו-זמנית וג: פקודת קונפיגורציה ."- | באפשרותך להגדיר את המספר המקסימלי של הקבצים הפתוחים בעת ובעונה אחת. פקודת 5ם.!!= קובעת את גודל הזיכרון הדרוש לטיפול בקבצים. יישומים רבים, כמו בסיסי נתונים דורשים מספר רב של קבצים פְתוחים, וממליצים לקבוע אותם בין 20 ל-40 קבצים. יש תוכניות הקובעות לעצמן את מספר הקבצים הפתוחים שלא באמצעות ה-005כ. ממבנה הפקודה א= ₪5 = א מספר בין 8 ל-255 (ברירת המחדל היא 8). הוגמאות | כתוב את הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה, כדי לאפשר פתיחתם של עד 40 קבצים בו-זמנית: 1105 = 0 הפקודה קיימת בגרסאות 2 05כ ומעלה. אל תקבע בפקודה מספר קבצים גדול יותר מאשר נדרש על-ידי היישום, מאחר שכל קובץ דורש זיכרון של 48 בתים. דרישה זו מגדילה את צריכת הזיכרון של 05י, ומקטינה את כמות הזיכרון הפנוי עבוה היישום שלך. ספר הפקודות של 6 ₪05 = 81 חיפוש מחרוזת טקסט בקובץ סוג: פקודה חיצונית, תומכת ברשת פקודת סא!-] מאפשרת לך לחפש כל מחרוזת תווי טקסט שהיא בקובץ או בקבצים אחדים, ולשלוח את השורה שנמצאה אל המסך. הפקודה מתאימה לחיפוש תווים בעברית בתנאי שתטעין לזיכרון את תוכנית התמיכה במקלדת העברית (ראה 45םצםא). אם לא תציין שמות קבצים, תהפוך הפקודה לפקודת מסנן (פילטר), כלומר היא תאפשר סינון של פקודת 005 דרך תנאי מסוים (ראה דוגמה). מבנה הפקודה [...][60קפט1?/] "תחפ "[ו/][א/ק[6/זוע/] סטו- / גרום לפקודת סא!: להציג כל שורה שאינה מכילה את המחרוזת. 6 ספור את מספר השורות המכילות את המחרוזת, והצג את הסך-הכול. א/ הצג את המספר היחסי של השורה המכילה את המחרוזת. ו/ גרום לפקודה לא להתחשב באות גדולה או קטנה. קזזו מחרוזת התווים לחיפוש. בשל ההבדלים בין אותיות גדולות וקטנות באנגלית, יש לציין את המחרוזת בדיוק כפי שהיא מופיעה בקובץ. 0 ציון הכונן, המסלול, שם הקובץ והסיומת של הקובץ בו יש לבצע את החיפוש. ניתן לציין מספר קבצים המופרדים באמצעות רווח ביניהם. דוגמאות ן הפקודה הבאה מציגה על המסך את כל השורות בעלות המחרוזת "וחס![58" בקובץ 6.006!ו1/ץוח. 6 "והס!ה5" חוז *= דוגמה לפקודת מסנן: הפקודה הבאה תסנן את הפלט של פקודת ו ותציג רק את שמות הקבצים בעלי המחרוזת "-=". "1" סחו1 | 5/ זו . 00 כ] ספר הפקות של 6 005 שים-לב! הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה. | אין להשתמש בתווי הכללה. פקודת סא!; תסיים את החיפוש, כאשר תגיע לסימן 2 בקובץ (6|ו600-01-1). הרצת פקודת 005 על מספר קבצים סוג: פקודה לקובצי אצווה ולשורת הפקודה | פקודה למשתמשים מנוסים. הפקודה 0₪= בקובץ אצווה (ח0ז58) או בשורת הפקודה, משמשת להרצה חוזרת של פקודה על מספר קבצים (ראה דוגמה). לשימוש בשורת הפקודה: "ץש מבנה הפקודה | לשימוש בקובץ אצווה: ומס ככ (607561) ! זהץ%69%6 הס תוס סש (061זז00) או 0% ₪ ציון שם של משתנה. 001 סדרה של ערכים בהם תשתמש הפקודה. 00 הפקודה שתתבצע בלולאה תשתמש באחד הפרמטרים מהרשימה המצ וינת ב-60₪7561, על-פי ערכו של המשתנה /8/. זאש הוא משתנה פנימי של פקודה המסומן בצורה א% %, כאשר א יכולה להיות כל אות מ-8 עד 2. לדוגמה, אם נרצה למחוק בפקודה אחת את כל הקבצים בעלי שמות ההרחבה 86 ו-5%9 נכתוב בְּקובץ האצווה את השורה הבאה: ספר הפקודות של 6 ₪05 .= 83 0 8 !00 00 (5%%.* 80 *) חן %%8 זס1 במקרה זה המשתנה 8 קיבל את הערכים %%%.* ו-08%.* ופקודת המחיקה תחזור ותפעל כמספר הפעמים הנדרש למחיקת כל הקבצים. הפקודה 0 חוסכת ממך להקיש כל פעם בנפרד את הפקודה .51 = עבור כל אחד מהקבצים האלה. 3 ; == הפקודה הבאה בקובץ אצווה תפעיל את הפקודה םק יד (הצג למסך) בכל הקבצים בעלי הסיומת 84 בספריה התורנית:. . 6%5 ססץ1 60 (81ט. *) חן פ%% זס1 פקודה זו שימושית, כדי להציג על המסך את הטקסט של כל קובצי האצווה בספריה התורנית. | - שים-לב! = | הפקודה קיימת בגרסאות 2 205 ומעלה. : = . שם המשתנה המצוין בפקודה אינו יכול להיות שם שמור של 005. דה חס הכשרת דיסק לעבודה ב-005 סוג: פקודה חיצונית פקודת ד/0₪1= מכשירה את הדיסק לוה ב-005כ. יש להבדיל בין שני סוגי פורמט: פורמט פיזי ופורמט לוגי. כאשר מדובר בדיסקטים, מבצעת הפקודה את שני סוגי הפורמט גם יחד. בתחילה היא מחלקת את הדיסקט למָבנה הלוגי המוכר על-ידי ה-0005 של-מסילות. (1180%5) וסקטורים, ואחר כך היא בודקת באופן פיזי כל-סקטור וסקטור בדיסקט, כדי לוודא את תקינותו. אם סקטור מסוים בלתי תקין, היא רושמת את כתובתו, כדי שלא יאוחסן בו מידע. כמובן שבמקרה כזה קטן הנפח הפנוי של הדיסקט, אך אין בכך כל נזק. . בדיסק קשיח מבצעת פעולת הפורמט של 005 רק פורמט לוגי, ולצורך ביצוע פורמט פיזי מוקדם משתמשים בתוכנית 58)/6כ, או בתוכניות מיוחדות המסופקות בדרך כלל עלידי יצרן הדיסק. פקודת ד/0₪1= מגירסת 5 205 מבצעת פורמט בטוח ומאפשרת שחזור הקבצים המחוקים באמצעות התוכנית ד2וחהס-א0 הקיימת ב-05ם. 4 א ספר הפקודות של 6 05סם ב ב באמצעות המתג ( ניתן לבצע פורמט שאינו מאפשר שחזור, כפי שהיה מקובל עד לגירסה 5. כמו כן, מבצעת פקודת דוס בגירסה 5 ומעלה גם פורמט מהיר הנמשך שניות ספורות בלבד, אך הוא אינו מסמן את הסקטורים הפגומים בדיסק. המשתמשים בדיסק קשיתח נוהגים לפעמים לשנות את שם הפקודה, כדי למנוע ממשתמש זר לפרמט בטעות את הדיסק. הם נוהגים לפרמט דיסקטים בכוננים ג, או 5 רק באמצעות קובץ אצווה, שמונע טעות בהקשת הפקודה. מבנה הפקודה קיימים מספר מבנים אפשריים של הפקודה: [8/ז[526[]/5: זז[ ת6קחז ₪ 1 דה הס [8/ז[5/][עע: ד/][גג:א/ז[ט/][/ה96ז: :4 דה ומס [זן5/ז[4/ז[1/ז[ט/ז[ס/][06ז: :4 דה והחס [₪/[5/ז[8/ז[1[]/4/][ט/][0/ז:4 דה והמס-ו :4 הכונן עליו יש לבצע את הפורמט. | [ז: מתג המופיע מגירסת 4 005 הרושם אוטומטית את תווית הדיסק ((806!), ונותן לו מספר סידורי ייחודי. שם הדיסק ומספרו הסידורי נרשמים ב-ז580]0 00% בזמן ביצוע הפורמט. המספר הסידורי מוצג על המסך בסיום הפעולֶה. לאחר מכן ניתן לראות מספר זה בפלט של פקודות 58 שונות, כמו פקודת 205% א601. מאחר שגירסת 5 05 דורשת שם ומספר סידורי לכל דיסק, תתבקש להקיש שם לדיסק, גם אם שכחת לציין את הפרמטר בפקודה. 0 בצע פורמט מהיר של דיסקט משומש. ל זו אינה מסמנת בדיסקט סקטורים פגומים. טו בצע פורמט ללא יכולת לשחזר אחר-כך בפקודת דוה סא. השתמש במתג|זה, אם קיבלת הודעות שגיאת קריאה-כתיבה בשימוש בדיסקט. := מפרמט את' הדיסקט לנפח המצוין ב-5/26 היכול לקבל את אחד מן הערכים הבאים: 0, 180, 320, 360, 720, 1200, 1440, 2880. 5 העתק לדיסקט המפורמט את מערכת ההפעלה. | 8 השאר בדיסקט המפורמט מקום לקובצי המערכת. מיועד ות קודמות של 05ם. אע:א/ מבצע פורמט לדיסקט עם אא סקטורים בכל מסילה (11806). פרמטר זה שימושי, אם אתה משתמש בסוגים של מחשבים, ומפרמט דיסקטים בכונן של מחשב אחד עבור שימוש במחשב אחר. ספר הפקודות של 6 ₪05 = 85 עץ: ד/ מבצע פורמט לדיסקט עם עץ מסילות. פרמטר זה שימושי רק אם אתה משתמש בסוגים שונים של מחשבים, ומפרמט דיסקטים בכונן של מחשב אחד עבור שימוש במחשב אחר. 1 גרום לביצוע הפורמט רק על צד אחד של הדיסקט (מהדורה א.1 של 05 יכולה לטפל רק בדיסקטים של צד אחד). 4 גרום לכונן 1.218 לפרמט דיסקט בתכולה של 360. 8 פרמט דיסקט ל-8 סקטורים בלבד במקום ל-9 כמקובל בדיסקט 360%. מהדורה %.1 של 05 יכולה לטפל רק בדיסקטים בעלי 8 סקטורים. וום! בחרה בעבר בהגבלה שמרנית, כדי לצמצם את הטעויות הנגרמות בעקבות אחסון מידע רב מדי בכל מסילה. דוגמאות *" הפקודה הבאה תפרמט דיסקט בכונן 4: | :8 10/81 אם ברשותך דיסק קשיח, מוטב שתפעיל פקודה זו מתוך קובץ אצווה בשם ד/ם., באופן כזה שהקשת האות = בַלבד תבצע פורמט בכונן , ללא חשש של פירמוט הדיסק הקשיח, אם הקשת בטעות על כונן 6. * הפקודה הבאה תפרמט במהירות דיסקט משומש הנמצא בכונן 4/: ף/ :8 81וחזס1 * הפקודה הבאה תפרמט דיסקט הנמצא בכונן ג/, ותעביר אליו את קובצי המערכת: 8 :3 1הוחזס1 אם תעתיק לדיסקט גם את הקובץ הח60. 6חה וחוחסס, תוכל לאתחל את המחשב באמצעותו. | *" הפקודה הבאה תפרמט דיסקט 360% הנמצא בכונן 4 בן 1.218: 4 :8 +החזזס+ או: 1:360/ :8 )הוחזס1 * הפקודה הבאה תפרמט דיסקט הנמצא בכונן ‏ , ותיתן לו את השם ץזווו ו ץזוווזט:ע/ :8 זהוחזס+ 6 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה. הפקודה לא תפעל על כוננים לוגיים שהותקנו בפקודת וו ובכונני רשת. | דיסקט של 360% שנוצר בפקודת 01/.7= בכונן של 1.28, לא ניתן תמיד לקריאה אמינה בכונן של 360%. | אם עליך לבצע פורמט לדיסקט של 360% עבור כונן 1.28 אחר, בצע אותו בכונן האחר, כדי שתוכל לכתוב עליו באמינות. *- | | דיסקט שעומדים להעתיק עליו בפקודה 60אפום אינו חייב להיות מפורמט, מאחר שהעתקה ממילא מפרמטת אותו. לכן, תוכל לחסוך זמן יקר, אם לא תפרמט מראש כל דיסקט חדש, אלא דיסקטים. שאתה מעתיק עליהם מידע בפקודת +צ607. = | אם יש לך צורך לפרמט כמות גדולה של דיסקטים, תוכל להשתמש בתוכנות פירמוט מיוחדות המפרמטות בצורה יעילה יותר. קיימות תוכנות פירמוט (כגון ד2-01) המפרמטות בשני הכוננים בזה + אחר זה (לא בו-זמנית), וכן תוכניות המפרמטות ברקע, בעוד אתה עובד עם יישום כְלשהו (כגון דוא=0%ס). מעבר לשורת הפקודה המסומנת בתווית סוג: פקודה לקובצי אצווה | פקודה למשתמשים מנוסים. במהלך ביצוע קובץ אצווה (ח0ז8ם) מתעורר לעתים :הצורך לבצע פקודות שלא לפי סדר הכתיבה, או לחזור בשלב מסוים ולבצע פקודות קודמות בשנית. פעולה כזאת נקראת בשם. לולאה (סססו). הפקוזה 6010 מאפשרת לך להעביר את הפקודה לשורה' מסוימת בקובץ. לצורך זיהוי השורה משתמשים בתווית (8061!), שאיננה מהווה פקודה (מאחר שהיא ‏ מתחילה בתו נקודתיים משמאל), כפי שתראה בדוגמאות שבהמשך. ספר הפקודות של 6 ₪05 | = 87 מבנה הפקודה ]ו 0ד0 1 תווית זיהוי השורה אליה יש להעביר את ביצוע הפקודה. דוגמאות . הפקודה הבאה תציג את רשימת הקבצים בכונן |4, תעצור עד הקשת מקש כלשהו, ותחזור לבצע את הפקודה מחדש וחוזר חלילה. הפקודה תסתיים רק עם הקשה על 68%ז₪-1. | 1 זו | 6 00 . !בל-םיש‎ * הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה. 465 הס | אופציה להדפסת מסך גרפי סוג: פקודה חיצונית, שוכנת זיכרון, תומכת ברשת מקש ה-ח66ז50 זחוזק] מאפשר כרגיל הדפסת מסך עם תווים בלבד. אולם, אם פקודת 0₪477!65 טעונה, תוכל להדפיס במדפסת את תצוגת המסך הגרפי שלך (64, 564, 064, או הרקולס) באמצעות הקשה על אותו מקש. עליך לטעון את התוכנית פעם אחת לזיכרון, והיא תישאר בו עד לאתחול הבא של המחשב. תוכל להדפיס אחריה גם מסכי טקסט רגילים. 8 א ספר הפקוזות של 6 ₪05 מבנה הפקודה סד5:אספ דאוחק/][ /ז[8/][₪/] 656 [שקעקז 5ווו ₪ [סס ו:אסמדאוחק | 6 מציין את סוג המדפסת. להלן שמות המדפסות של ואםו: 5 (עבור מדפסת זפצחוזקסזס), =סו//65והק חס (עבור זסזחוזקסזק רחבה), |הואתפחז, 6010₪1, 601084, 8 להלן שמות המדפסות של ס4: דש א5שם, , דפ דשוטם, דוטהתשסטו דנ דאואס, וודשחם5 | דג אאוחד, :> ד | =סן/שחם דוה עס 66ח, = דוהשוסם 6 טח, 5 דט דסועס. 0 פרמטר אופציונלי המציין כונן, מסלול ושם קובץ המכיל מידע מיוחד עבווך המדפסת. ברירת המחדל היא הקובץ סח 405 3 6. ₪/ הדפס בצבעים הפוכים (060וט 56ז8ע6ז). לבן במסך. מודפס לבן ושחור במסך מודפס שחור. | 8 הדפס את הרקע בצבע, כאשר בפרמטר 86םע1 מצוין 84, או 8 0 הדפס את אשר מוצג במסך 60 (עְ3!ספוכ |518?ץז0 סוטף11) בייחס ממקים נכון של גובה לרוחב (השונה מייחס הממדים של מסך ./66 שהיא בריהת המחדל). | 60:אסם דאוחץ | פד0%:5 דאוחפ/ קבע את גודל תמונת ההדפסה. האפשרויות הן כםד5 או כ6). ניתן לכתוב ₪8 במקום אסםדאומט. דוגמאות כדי להדפיס תווים גרפיים במדפסת בעלת אמולציה של מדפסת ושםו זסזחוזקסזק (ברירת המחדל), עליך לתת תחילה את הפקודה הבאה, ולאחריה להקיש ח86זס5 זחוזס: | * הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה. והז ספר הפקודות של 6 ₪05 - 9.( = הדפסה גרפית אורכת זמן רב יותר מהדפסת טקסט. * הפקודה תפעל כשורה, רק אם ברשותך מדפסת תואמת לאלו הקיימות בפקודה. ק ]שה עזרה לשימוש בכל פקודות 05 סוג: פקודה חיצונית, תומכת ברשת פקודת ק |םרן מציגה למסך עזרה מלאה על כל פקודות 005כ, כולל פקודות הקונפיגורציה וקובצי האצווה. על-ידי הקשת 151.5 מוצגים מסכים עם רשימת כל הפקודות ומהם תבחר את הפקודה המבוקשת. בתוך כל פקודה תוכל לעבור באמצעות מקש ה-8ד בין מסך מבנה הפקודה, מסך ההערות ומסך הדוגמאות. מבנה הפקודה [ ד קול60][!ז סא/][דז/][0/][/] < וש 8 מאפשר שימוש במסך מונוכרום עם כרטיס צבע. 6 מאפשר עדכון מהיר של מסך /00. / מציג למסך מספר מקסימלי של שורות שהחומרה מאפשרת. וזסא/ מאפשר שימוש בצג ללא תווים מודגשים בהארה. 07 הפקודה עליה מבקשים עזרה. אם לא תציין שם של פקודה, תוצג רשימת הפקודות המלאה בלבד. דוגמאות = הפקודה הבאה מציגה מסך עזרה של הפקודה צ0). ץק60 כ!סח 0 א ספר הפקודות של 6 ₪05 שים-לב! 0/0 0 הפקודה קיימת מגירסת 5 05. עזרה קצרה יותר על פקודות שורת הפקודה בלבד תקבל בפקודה רז -. 5 םאו - - = מנול התקן לתמיכה בזיכרון המורחב 5וא : סוג: פקודת קונפיגורציה מנהל התקן לתמיכה בזיכרון המורחב 1/5 (ץזסוח6וח 660ח16א6) המאפשר לנהל את הזיכרון על-פי תקן 15 במחשבים מסוג 286 ומעלה. מנהל זה גם מאפְשר לכלול במאגר הזיכרון שלו את 64% הראשונים לאחר ה-1₪18 הידועים כ-4/. אם ברשותך כרטיס זיכרון 15ם, תוכל לייחד חלק ממנו ל-16/]א. נזבנה הפקודה [ז = או הא[ 15=] 5 5. השווצז = פסועס [אשכגטג: !11ב ו/]1גטטצטג = 5 דא[ = ₪5 ואה הוואהטאז מזס| אס:ה העסה ןס | אס: וס זא 2060 | [5₪ספתםעזן:ס | אס:א06 |סטפס/] א = אוה אחה/ הגודל המינימלי (ב-א) של תוכנית שוכנת זיכרון (58ד) שתיכנס לזיכרון העליון. תוכניות קטנות מערך זה לא תיכנסנה אליו. מינימום הגודל הוא 0 והמקסימום הוא 63. ברירת המחדל היא 0. למחשבי /15ם בלבד עם 1618 זיכרון. מציין שהפקודה תקצה לה את כל הזיכרון 15/!<. א= 5ם !סאה הוטא/ המספר המקסימלי של בלוקי זיכרון מורחב 5 (ב-א) בשימוש בזמן נתון. המינימום הוא 1 והמקסימום הוא 128. ברירת המחדל היא 32. כל מספר נוסף גוזל 6 בתים בזיכרון. ספר הפקודות של 6 ₪05 = 91 ל ית ששב בר רבב ל עטטט = 15 ד!/ תופס כמות זיכרון (ב-68) עבור פסיקה-15. אטגנג: !11 1/ קוד של סוג המחשב. רשימת קודים מעודכנת ‏ מצויה בקובץ דא ד.םו/כ = המצורף לדיסקטים של התוכנה. ברירת המחדל היא 1, והיא מתייחסת למחשב ד6/3ק ושפו. | אס :₪01 דא 22000/ במצב ==0 הפקודה שולטת על השורה 420 (השורה השולטת על הזיכרון הגבוה) בתנאי שהיתה במצב =0, כאשר הפקודה נטענה לזיכרון. ברירת המחדל היא א0. =ץ-ז0ס|אס :הווהה /סס הפ פרמטר הנתמך רק במספר מחשבים ומאפשר לבטל טעינת ה-/00%/841 54 (זיכרון קריאה בלבד) לזיכרון הגבוה ולהקצות את כולו למאגר הזיכרון. ברירת המחדל היא ==02. 0 |אס 06 60061/ מאפשר תיקון בעיה הקיימת, כאשר הפקודה משפיעה על מהירות השעון במחשב. אם התרחשה בעיה כזו, הפעל את הפקודה במצב 04. ּ // הפקודה תציג מצב סטטוס והודעות שגיאה בטעינתה. ו = הפקודה קיימת בגרסאות 4 05כ ומעלה. דוגמאות = הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה טוענת את מנהל ההתקן לפי ברירות המחדל: ו | 5 וחוחור] = 060106 = ביצוע מותנה של פקודה בקובץ אצווה סוג: פקודה לקובצי אצווה: - הפקודה =! היא פקודת תנאי ובעלת תפקיד חשוב בכל סוג של תכנות. פקודת תנאי קובעת בפשטות "בצע דבר אחד אם התנאי מתקיים, ואם התנאי אינו מתקיים, בצע דבר אחר". תכונה זו מאפשרת להשתמש בה בקובץ אצווה, כדי 72 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 לבצע דבר אחד אם מתקיים התנאי, ודבר אחר אם התנאי אינו מתקיים. ברוב שפות התכנות המתקדמות פקודת תנאי נקראת =!. מבנה הפקודה 00 - [דסא] זו דסא בדוק אם הפקודה אינה מתקיימת. הפקודה תתבצע, אם התנאי אינו מתקיים. 60070 התנאי לביצוע הפקודה. ניתן להגדיר את התנאי באחת מהצורות הבאות: 8 |ם/ם והסמחם משמשת כדי לקבוע אם התוכנית או הפקודה שהתבצעה קודם החזירה קוד סיום שווה ל-6008 או גדול ממנו. 2 == 517081 מציינת ש-7שמ517 חייב להיות שווה ל-517092, כדי שהתנאי יתקיים. 60 |15%א התנאי יתקיים רק אם הקובץ המצוין בפרמטר 60 קיים בספריה. | ווזו0ס שם הפקודה לביצוע, אם התנאי מתקיים. דוגמאות * | הפקודה הבאה בקובץ אצווה תציג על המסך את ההודעה: "סווז שחו 1'ח8ס" אם הקובץ 16.0006/ח אינו קיים. 6 0חו1 +'ח68 6000 6.400וו1ץוח 0151 +סח זו * | הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה. ספר הפקודות של 6 ₪05 . 93 =סט ואו הכללת בלוק אחד של פקודות בתוך בלוק אחר סוג: פקודת קונפיגורציה : פקודת קונפיגורציה הנכתבת בקובץ 6צ0028:!6.5 כדי לציין הכללת רצף אחד של פקודות בתוך רצף אחר של פקודות. זו אחת משש פקודות של ריבוי קונפיגורציות המאפשרת לאתחל את המחשב בקונפיגורציות שונות. בתחילתו של הקובץ 5צ6.5!-600. אתה מגדיר תפריט שכל פריט ממנו מתייחס ל"בלוק" של פקודות: כאשר תרצה להכליל בלוק פקודות מסוים כחלק מרצף פקודות של בלוק אחר, השתמש בפקודה 61(05א!. פרטים נוספים ראה בערך != דוגאשוא. מבנה הפקודה 0 = וט ואו 06 100% שמו של הבלוק. דוגמאות * אם ‏ קראת לפקודות הבסיסיות בקובץ 5+צ5.-00% בשם 0 חסס-0856, תוכל להכליל את כולן בפקודה אחת בכל בלוק אחר באמצעות הפקודה הבאה: * הפקודה קיימת מגירסת 6 05ם. 856-0010 = 6נו!סחו 4 ₪ טפר הפקודות של 6 ₪05 | פאז | 1 טעינת תוכניות שוכנות זיכרון בקובץ 5צ6.5א 00 . סוג: פקודת קונפיגורציה ּ פקודת | 11 5! מאפשרת לטעון לזיכרון מספר תוכניות שירות של 005 בקובץ ה-5צ00%=16.5. הפקודות הן: =אם. אםטס ד5=, ואס6.םצם6, 55 6אט-5.וא ו-5ם.545. את הקבצים האלה אפשר לטעון גם דרך קובץ האצווה ‏ 6.81 א05 ד(ג, או משורת הפקודה. :| = 1 וה דפאו 1 1 אחד מבין ארבעת הקבצים הבאים אותם ביכולתך לטעון דרך ה-5צ5. 6]=א 60: א8.60צםא, 5א5.אפקס ד5/=, 5אם. 6אש-5 וא ו-5א=. 5 5. | דוגמאות | * הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה טוענת את הפקודה אםקס ד5- המקצה זיכרון למעקב אחר מיקומם של עד 100 קבצים בכונן 6: = 100 =:0 6א149510200.6 = |[518ח1 * הפקודה קיימת בגרסאות 4 05 ומעלה. קיימים שני יתרונות לטעינת מנהלי התקנים בקובץ הקונפיגורציה: ראשית, אינך צריך לטעון אותם בנפרד אם אתה משתְּמש בכמה קובצי .אס דוה. שנית, אתה צורך כך קצת פחות זיכרון, מאחר שהתוכנית נטענת ללא משתני הסביבה שלה. פר הפקודות של 6 ₪05 = 95 א וחם דאו % השלמת הקישור בין שני מחשבים סוג: פקודה חיצונית פקודת אא וחפדא! משלימה את הקישור בין שני מחשבים מקושרים באמצעות היציאות המקביליות או הטוריות שלהם. בטרם תשתמש בפקודה זו, עליך לטעון לזיכרון במחשב הלקוח (ח0!!6) את מנהל ההתקן 5אם. אא.והש דצו באמצעות פקודת 25/1605 בקובץ 6.5%5!-60% ולהריץ משורת הפקודה את ₪/5םז! במחשב השרת (זפעז58). ראה פרטים נוספים על קישור בין שני מחשבים בערך ₪ /פחם דאו. מבנה הפקודה | [[9016] = 61] אוה המדאו 661 מציין הכונן של מחשב הלקוח אשר מוסב אל השרת. הכונן חייב להיות מוסב כבר בשלב טעינת מנהל ההתקן ם אם. אא וחם דאו. ז0עז56 מציין הכונן המוסב של השרת. הכונן חייב להיות מוצג בטור כונני השרת על המסך. 8% 2 ₪ / [ הקשת הפקודה בלבד יוצרת את. הקישור בין שני המחשבים, ומציגה הודעה למסך על מצב הכוננים והמדפסות המוסבים. דוגמאות | * הפקודה הבאה יוצרת את הקישור בין השרת ללקוח: : אתזזסזחז *= הפקודה הבאה מסבה את כונן ₪ של הלקוח לכונן 6 של השרת: . | | | 6 = ₪ אח!זסזחו == הפקודה הבאה מבטלת את ההסבה של כונן 1 של הלקוח: 0 4 | | | = 1 אח!ז6+חז 6 * - ספר הפקודות של 6 ₪08 * | הפקודה קיימת מגירסת 6 05כ. * | כאשר אתה מנסה ליצור קישור אל מחשב שאינו מחובר, או שאינו מריץ את פקודת השפ דאו, יוצג הקישור על המסך בצורת שלושה כוננים נוספים, אולם כאשר תרצה להציג את תוכן הכוננים הם יוצגו ריקים. כדי שיוצג תוכנם, חייב השרת להיות מקושר ולהריץ את פקודת ₪ /פת דאצוו. : | =אם. אא ומפדאו. יצירת קישור בין שני מחשבים ושיתוף כוגנים ומדפסות ביניהם סוג: פקודת קונפיגורציה | מנהל ההתקן 5אם. אא והש דא| מאפשר שיתוף כוננים ומדפסות בין שני מחשבים מקושרים באמצעות היציאות המקביליות או הטוריות שלהם. לדוגמה, נית| לקשר מחשב מחברת למחשב שולחני ולשתף את. הקבצים בעבודה. תשתמש בפקודה זו במחשב הלקוח (ח6ו!ס) באמצעות: פקודת 65ו/צשכ בקובץ 5צ6.5!-600% בטרם תריץ את הפקודה >א והש דאא! משורת הפקודה של מחשב הלקוח ואת הפקודה 5/8 דא! בשורת הפקודה של השרת (זפצז56). ראה פרטים על קישור שני מחשבים בערך הצפתפם דאו. מבנה הפקודה [חם דאוחהקסא/] [א:5מעוחס/] שאם. א והפ דא = פסועפס. [[0007055 | מ][:] דש |/] [[65יז000 | מ][:]ת00/] [ע/] וז טמ8/] [עטס/] [אמ50סא/זןנס דטת/ז מ:5ם /וחס/ מספר הכוננים המוסבים. אם תציין אפס, תוסבנה רק המדפסות. םדאו סא/ אל תסב מדפסות. ברירת המחדל היא הסבת כל היציאות. | מ][:] ה ס6/ ציון היציאה הטורית לקישור. הפרמטר מ מציין את מספר היציאה וה-8007655 את כתובתה. כאשר לא מציינים פרמטרים אלה, נסהקות כל היציאות הטוריות, ונעשה שימוש ביציאה הראשונה הקשורה לשרת. אם תציין רק 001)/ ולא תציין דם 1/, מחשב הלקוח יחפש רק יציאות טוריות. ברירֶת המחדל מחפשת יציאות טוריות ומקביליות. - ספר הפקודות של 6 ₪05 = 97 [655ז000 | מ][:] דט 1/ ציון היציאה המקבילית לקישור. הפרמטר ח מציין את מספר היציאה וה-8007855 את כתובתה. כאשר לא מציינים פרמטרים אלה, נסרקות כל היציאות המקביליות, ונעשה שימוש ביציאה הראשונה הקשורה לשרת. אם תציין רק ד; 1/ ולא תציין ו60/, מחשב הלקוח יחפש רק יציאות מקביליות. ברירת המחדל מחפשת יציאות טוריות ומקביליות. סדנוה/ מתקין את מנהל ההתקן בזיכרון, רק כאשר - יכול ליצור קישור עם השרת בשלב האתחול. ברירת המחדל היא התקנה בכל מקרה, גם כאשר לא נוצר קישור. 0564%א/ התקנת מנהל ההתקן בזיכרון, ומניעת היווצרות הקישור בשלב האתחול. ברירת המחדל היא ניסיון ליצור קשר מייד לאחר ההתקנה. שסו/ טוען את מנהל ההתקן לזיכרון הבסיסי. ברירת המחדל היא להתקינו בזיכרון הגבוה אם קיים. 0:6 (ה8/ קובע את מהירות התקשורת לאחד מהערכים הבאים: 9600, 0, 38400, 57600, 115200 באוד. ברירת המחדל היא 115200 באוד. / מונע התנגשות עם שעון המחשב. השתמש במתג זה, כאשר קיימת תקשורת טורית בין מחשבים, ואחד מהם מפסיק לפעול כאשר ו פנייה לכונן או ליציאת מדפסת. דוגמאות * הפקודה הבאה טוענת את מנהל ההתקן לזיכרון, ומציינת את היציאה הטורית 601/12 לקישור, ללא הסבת יציאות המדפסות: זס+חוזקסח/ 12ח60/ 6א6.אח!זס+תו = 06106 שים-לב! י == הפקודה קיימת מגירסת 6 05. *" סריקת כל היציאות הטוריות עלולה לדכא את היציאה הטורית של העכבר. במקרה כזה ציין במפורש את מספר היציאה הטורית או המקבילית שהקצית לקישור. * מיקום הפקודה בקובץ 5צ608!6.5 עלול להשפיע על הסבות כוננים בהמשך ריצת הקובץ. לכן, טען את מנהל התקן הקישור כפקודה אחרונה. 8 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 * | טען רק אותם חלקים הנחוצים לך בפקודה,. כדי שלא ייטענו החלקים . האחרים וכך תוכל לחסוך בזיכרון. * | הפקודות הבאות אינן פעילות בכוננים המוסבים: סט ב 5צפ, | דה שחס=, | >פופ;, ץ60אפוס, קוס6אפוס, דה ואחס:אט, =דם וססאש. | * כאשר אתה מפנה הדפסה מ-פעוסשחו/ ליציאות 1 |-2 דק.], = השתמש ב-!6ח8 |סזזחסס של פצוססחוצ בשמות 05ם.1דק | ו-2.005דק ן. | העטפחתזאו 2 יצירת הקישור בין שני מחשבים במחשב השרת סוג: פקודה חיצונית פקודת הש5הם דא! מטעינה את תוכנת הקישור במחשב השרת, כדי להשלים את הקישור בין שני מחשבים המקושרים באמצעות היציאות המקביליות או הטוריות שלהם. בטרם תשתמש בפקודה זו, עליך לטעון לזיברון במחשב הלקוח (1ח6ו|ס) את מנהל ההתקן =א=. אא וחם דאוו באמצעות פקודת =ם6וצ5כ בקובץ 5צ5. 6|"א60. קישור שני מחשבים | קישור בין שני מחשבים נועד לשתף כוננים ומדפסות ביניהם. הדבר נעשה על;ידי חיבור היציאות הטוריות או המקביליות של שני המחשבים באמצעות כבלים מתאימים. את הכבלים הדרושים ניתן להשיג בחנויות לצורכי מחשב, ואם תרצה להכינם בעצמך, תוכל למצוא את הסכימה שלהם ב העזרה של הפקודה >א !|חם דאו. קיימות שלוש פקודות לקישור בין שני המחשבים ועליך להשתמש בהן באופן הבא: קרא למחשב אחד בשם שרת (8צז50) וטען עליו את תוכנת הפה דאו. קרא למחשב השני בשם לקוח (זחפווס), וטען בו את מנהל ההנקן =אם. אא וחם דאז! בקובץ 5צ5. 6|א 60. אם ביצעת את הפקודות האלו בסדר המצוין כאן, שני המחשבים מקושרים עתה, אולם אם הטענת את מנהל ההתקן במחשב הלקוח לראשונה, ואחר-כך הטענת. את 3 פב דאו בשנֶת, תצטרך להקיש >א ]חש דא! במחשב הלקוח, כדי להשלים את הקישור. תע ספר הפקודות של 6 ₪05 . 9. כאשר מנהל ההתקן טעון במחשב הלקוח, הוא מסב את הכוננים הפנויים שלו שיהיו כונני השרת. לדוגמה, אם במחשב הלקוח תפוסים הכוננים ג/, 8 !-6 ואילו במחשב השרת קיימים שלושה כוננים נוספים, מחשב הלקוח יתייחס אל כונני השרת האלה באותיות כ, = ו-=. באופן דומה, אם במחשב הלקוח קיימות היציאות המקביליות 1דש !1 ו-2דק1, מחשב הלקוח ייחס ליציאה הראשונה של השרת, את השם 3דק.]. | מבנה הפקודה [[653י₪07 | מ]: ד |/] [[... ]:6שצז = א !הם דצו ממהשב אחד לאחה: בתנאי שהמחשבים מקושרים בכבל טורי 7 חוטים (|56₪8 וחסססוח ||טח 6זו/ש-7 6, ופקודת =ס סו קיימת במחשב שאליו מתקינים את הקבצים. ו | 1 0 = ספר הפקודות של 6 ₪05 דוגמאות טעינֶת קוד המקלדת לזיכרון סוג: שים-לב! | הפקודה הבאה טוענת את מנהל ההתקן לזיכרון, ומציינת את היציאה הטורית 60012 לקישור, ללא הסבת יציאות המדפסות: זסזחוזקסה/ 2וה00/ 6א6.אחוזסזחו = 6106 | | | הפקודה קיימת מגירסת 6 05ס. | סריקת כל היציאות הטוריות עלולה לדכא את היציאה הטורית של העכבר. במקרה כזה ציין במפורש את מספר היציאה הטוהית או המקבילית שהקצית לקישור. | הפקודה מסבה כוננים לפי הסדר שאתה מציין בפקודה. הפקודה אינה מסבה כונני רשת, כנני סח-60. וכל התקן אחר המשתמש בממשק הסבה. | כאשר אתה משתמש בפקודה בסביבה מרובת משימות, מקשי הסבת המשימות לא יהיו פעילים עד יציאתך ממצב הקישור. | | | | הפקודות הבאות אינן פעילות בכוננים המוסבים: חתסס, איגו 5צפ, | זה אהס-, | >5ום, | צק6>60פום, << =ו60>פוס זה ואהס-אט, סדם וססאט. | פקודה חיצונית, שוכנת זיכרון, תומכת ברשת | פקודת 8צ5 טוענת טבלת תרגום חדשה למקלדת המותאמת למדינה מסוימת, במקום טבלת התרגום הקיימת (ברירת המחדל היא המקלדת האמריקאית). באפשרותך לבחור טבלת תרגום אחת מבין טבלאות תרגום של מדינוףת שונות. שים-לב! שמבנה הפקודה משתנה בגרסאות השונות של 5סס. אפשך לטעון אותה בקובץ הקונפיגורציה באמצעות הפקודה | | דפאו. פקודה זו אינה מתייחסת לקוד המקלדת העברית (ראה פמ צם)א). ספר הפקודות של 6 ₪05 = 101 מבנה הפקודה [הק: סו[ ז[[60ק16?/], [עעעז, ]ג] ץצ ו או: הרץ את הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה: [הא:סו/][ם/][[1660?/], [עעע],]:א] ₪ 6 = 1 וה דפאו טג קוד בן שתי אותיות של המדינה. עעֶץ מספר דף הקוד המגדיר את מערכת התווים. 0 שם קובץ המגדיר את המקלדת. ניתן לציין כונן ומסלול. ברירת המחדל היא הקובץ 5 צ5. ₪0 ₪0 ץ= 6. [₪/] ציין אם מותקנת מקלדת מורחבת (עבור מחשבי 8086 בלבד). ען:סו/ מציין את המקלדת שבשימוש. דוגמאות == הפקודה הבאה טוענת את קוד המקלדת הצרפתית: זע שים-לב! == הפקודה קיימת בגרסאות 3.3 005 ומעלה. *= הפקודה בגרסאות 3.2 005 ומטה (אא8צםא, כאשר אא הוא קוד המדינה) אינה תואמת את הפקודה החדשה (8צם א). ץ= > תמיכה עברית במקלדת | סוג: פקודה חיצונית, שוכגת זיכרון פקודת 845 ₪ א קיימת בגרסאות 6-05 8! בלבד. הפקודה מעניקה תמיכה עברית במקלדת עבור 05, או עבור תוכניות הנעזרות בשירותי 0005. הפקודה מאפשרת את הפעולות הבאות: הקשת תווים עבריים (וגם אנגליים), החלפה בין מצבי הקשה מימין לשמאל ומשמאל לימין, היפוך כיוון המסך או | | - 2 ₪ ספר הפקוזות של 6 005 מצב היפוך בו עובר הסמן לצד ימין והטקסט מוכנס מימין לשמאל, מצב דחיפה בו הסמן נשאר קבוע והטקסט מוכנס בדחיפה ימינה. לצורך התמיכה העברית במחשבי 5/2ק |םו, ‏ יש לטעון בקובץ הקונפיגורציה את הפקודות צ דאטסס ו-צג וחפוס המתאימות, ובקובץ ד8 00 ד לטעון את הפקודה =ססא המתאימה המופיעה בסעיפי הפקודות האלו. (הנזונים באדיבות יבמ ישראל בע"מ). מבנה הפקודה | | םוצ א כאשר התוכנית טעונה בזיכרון, ניתן לבצע את הפעולות הבאות: 1 זחפום + +41 הופך מסך וכותב עברית מימין לשמאל. 1 1 | + + מחזיר את המצב לקדמותו. | ו זחףוה + |6% מעביר את הסמן לטור הימני, וכותב עברית מימין לשמאל. | | 161 + |ז61 מחזיר את המצב לקדמותו, ומשאיר את הטקסט במקומו. סףּ + :4 מעביר את הסמן לטור הימני, וכותב עברית מִימִין לשמאל. הקשה נוספת מחזירה את המצב לקדמותו, ומצמידה את הטקסט לצד שמאל. 90 + !6% עובר לכתיבה עברית בדחיפה. הקשה נוספת מחזירה את המצב לקדמותו, ומשאירה את הטקסט במקומו. | | + 41% עובר למצב עברית במקלדת. הקשה נוספת מחזירה את המצב לקדמותו, ומשאירה את הטקסט במקומו. | 0% !5001 + 1% הצגת חלון סטטוס של מצב הפקודה. | זוגמאות | | * | הפקודה הבאה טוענת את התמיכה במקלדת העברית: | 6 ץ) ספר הפקודות של 6 ₪05 = 103 4-ו הפקודה קיימת בצורה הנוכחית מגרסאות 3.3 6-005 ומעלה. ‏ = הפקודה תופסת 13% זיכרון ‏ //ח, ולכן לא כדאי לטעון אותה שלא לצורך. : בכל מצבי הפקודה, האותיות העבריות מחליפות את האותיות הקטנות באנגלית. 0% = ניתן לטעון את התוכנית לזיכרון הגבוה באמצעות 04!611 4 0/. ניתן להשתמש בפקודה בכל גרסאות 3.3 005 ואילך. מפרו | | קביעת שם כרך לדיסק סוג: פקודה חיצונית פקודת | מאפשרת לך לתת.שם כרך (פוחט!סט) לדיסק, לשנותו, או למחוק שם קיים. שם הדיסק יופיע בכל פעם שתריץ פקודת חוכ או 01 לדיסק. מבנה הפקודה | [פזו9][:] 11 . :1 הכונן בו נמצא הדיסק אותו ברצונך לשנות, או להציג את שמו. שמא שם הכרך החדש של הדיסק הנמצא בכונן :0. הפקודה ללא פרמטרים תציג את שם הכרך של הדיסק התורן. דוגמאות = הפקודה הבאה קובעת את שם הכרך 018% לדיסקט בכונן 4/: . ץוח :8 !1800 . 4 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪08 [ [ [ הפקודה קיימת בגירסת 3 05 ומעלה. | * | הפקודה לא תפעל על כוננים לוגיים שהותקנו בפקודה ד5(85. * | אין להשתמש בתווים הבאים בשם הדיסק: * ? | - , ; : + = <> 0 | שם הדיסק יכיל עד 11 תווים. | פצומסדפ| | | הגדרת מספר מקסימלי של כוננים | סוג: פקודת קונפיגורציה פקודת =/וחכ 1/4517 מגדירה את המספר המקסימלי של כוננים במערכת. הכוננים מסומנים באותיות 2 - 8 (עד 26 כוננים). הפקודה שימושית גם במקָרים בהם מותקנים במערכת יותר מ-5 כוננים (ברירת המחדל), בין אם המדובר בכוננים פיזיים רגילים, או בכוננים שנוצרו בפקודה 50857 מבנה הפקודה | 4 מגדיר את הכונן האחרון במערכת שלך. ברירת המחדל היא = (5 כוננים). דוגמאות . הפקודה הבאה מגדירה כונן אחרון , כלומר 7 כוננים יהיו במערכת: ( = 6צ1ז35+0[ 4= מעוחפ דה | : | ספר הפקודות של 6 008 - * 105 שים-לב! הפקודה קיימת בגרסאות 3 2025 ומעלה. אם תציין בפקודה אות קטנה יותר ממספר הכוננים המותקנים פיזית במערכת, הפקודה לא תתקבל. לדוגמה, אם תגדיר את כ ככונן האחרון ובמערכת מותקנים יותר מ-4 כוננים, הפקודה לא תתקבל. 5 מקצה מבנה נתונים עבור כל כונן, לכן אל תגדיר יותר כוננים מהדרוש. אוזסה סו | הרצת תוכניות מסוימות תחת 6 205 או 5 05 סוג: פקודה חיצונית קיימות תוכניות שאינן רצות כאשר מעבד הפקודות של 5/6 05 טעון בזיכרון העליון. במקרה כזה תקבל הודעה למסך: זקטזזסס 16 60א86ק. תוכל להתגבר על בעיה זו, אם תריץ את התוכנית שלך באמצעות פקודה זאת, ועל-ידי כך היא תיטען כולה לזיכרון הבסיסי שמעל 646. מבנה הפקודה [7 וז ז6]?] שם התוכנית. דוגמאות * הפקודה הבאה טוענת את התוכנית 06חק וו לזיכרון הבסיסי. ססזכץוח אוזהבּס! שים-לב! * הפקודה קיימת מגירסת 5 005ם. 6 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 (ח)) 0 טעינת תוכניות 158 לזיכרון הגבוה | סוג: פקודה פנימית | | | פקודת 014!611 .10 מיועדת למחשבי 386 ומעלה. היא טוענת תוכניות שוכנות זיכרון (58ד) לזיכרון הגבוה (88ז8 עץיזסרחפוח זט במקום לזיכרון הבסיסי, וכתוצאה מכך מפנה זיכרון בסיסי גדול יותר ליישומים. לפני פקודה זו יש |לטעון את מנהל ההתקן לזיכרון המורחב (5אם. 386 1ום). הפקודה קיימת מגירסת 5 05 , ומומלץ לטעון אותה בקובץ ד6.8םאםסדנה. מאר שלא כל תוכנית 5ד יכולה להיטען לזיכרון הגבוה, תוודא זאת עלצידי בדיקת מצב הזיכרון באמצעות התוכנית !=₪1. מבנה הפקודה "7 , / . 7 = וג 0 7 = 1 | 11 שם התוכנית לטעינה + בזיכרון הגבוה. | 5'זס61זחיז0ק פרמטרים הדרושים לתוכנית הנטענת. | כדי לציין אזורי זיכרון לטעינת התוכניות השתמש במבנה הפקודה הבא: [... [11181262וז7 ]2 67070י; ] [ 1 510 זוקל, ] 1 60707יז: 1/] ]וגו ה ס ו ['0161/וזהיזק] ו [5/] .ו ,]6102יז; | [1 5726 111וד, ] 1 0ד0010יז:. 1/ מצִיין אזורי זיכרון הגבוה 0 התוכניות. ברירת המחדל היא לטעון לאזור הגדול ביותר שפנוי. השתמש במתג זה כדי לטעון לאזור ספציפי. כדי להציג את אזורי הזיכרון הגבוה, הקש =/ |א=ו. הפרמטר 528ח/ יצוין במקרים שהתוכנית הנטענת דורשת להרצתה זיכרון גדול יותר מאשר לטעינתה. במקרה | זה + ציין את הזיכרון הדרוש לה לריצה. | 5 מכווץ את בלוקי הזיכרון הגבוה למינימום בשעה שמנהל ההתקן נטען. שימוֶש במתג זה מנצל את הזיכרון בצורה היעילה ביותר. השתמש במתג זה רק > עם !1/. | ספר הפקודות של 6 ₪05 = 107 דוגמאות | = הפקודה הבאה טוענת את התוכנית צ= 005% לזיכרון הגבוה. ץ0056 = שוח 8ס! הפקודה תתבצע רק בתנאי שנטען מנהל ההתקן לזיכרון המורחב בקובץ ה-5צ5. 6|-60% בסדרת הפקודות הבאה: 5 והות = 060106 סוחט, הוח = 05 86 "חח = 06106 הצגת מצב הזיכרון של המערכת סוג: פקודה חיצונית, תומכת ברשת פקודת =ו מציגה את מצב הזיכרון במערכת, כולל הפרטים אודות כמות הזיכרון הכללי וכמות הזיכרון הפנוי כולל זיכרון מורחב 5/!א, זיכרון מורחב 5 וזיכרון גבוה (גו/ו). כמו כן, היא מציגה את שמותיהן של כל התוכניות הטעונות באותו רגע בזיכרון ואת המקום שהן תופסות בזיכרון. | מבנה הפקודה קז[ שטק = וש סא | פשחק/ | טספ | צ₪ו1.55ס/] הפוח צזו55/ 61/ (או 6/) הצג את רשימת כל התוכניות הטעונות בזיכרון הבסיסי והגבוה. - | 86 ספק מידע נוסף על מנהלי ההתקנים הטעונים בזיכרון. שחת הצג רשימת אזורים פנויים בזיכרון הבסיסי והגבוה כולל כתובותיהם. ומסיזמָסזק ם וטס סחו/ הצג את תפוסת הזיכרון של תוכנית ששמה נכתב לאחר המתג. = | ₪ (או פ/) הצג את המידע למסך עד שהתמלא, וחכה להקשת מקש להמשך דפדוף המסך. ניתן להשתמש במתג זה עם כל אחד מהמתגים האחרים. ללא מתג תציג הפקודה מידע על הזיכרון הפנוי ושבשימוש.. 8 ₪ | | ספר הפקודות של 6 ₪05 | דוגמאות * הפקודה הבאה מציגה את כמות הזיכרון הכללי והפנוי, את כמות הזיכרון המורחב (15= ו-15א), את הזיכרון הגבוה ואת רשימת התוכנות הטעונות באותו רגע עם כתובותיהן בזיכרון: | | כ 6/ והסוח * | הפקודה הבאה מציגה את תפוסת הזיכרון של התוכנית וחסס. ףסזסץוח: 60 טס ץוח רחו/ הסרה * | הפקודה קיימת בגרסאות 4 05 ומעלה. | * | מידע על הזיכרון המורחב ₪15 מוצג רק כאשר מוגדר ההתקן המתאים (154ם). | * | מידע על הזיכרון המורחב 1/5 מוצג רק במערכתת בעלת זיכרון מעל פואו. *" | מידע על הבלוקים של הזיכרון הגבוה (18א)) יוצג בתנאי שמנהל ההתקן 6 טעון (במחשבי 386 ומעלה). | 2 * | אין להפעיל בו-זמנית את שלושת המתגים ווההססחס/ ץזו55.וס/ רסטםסס). | | | [ | ו [ ן ּ: תוכנית לטעינת מנהלי התקנים ותוכניות באופן אופטימלי לזיכרון סוג; פקודה חיצונית ד ))] | עם ‏ (אתחול המחשב נטענים לזיכרון מנהלי התקנים ותוכניות שוכנות זיכרון. במחשבי 386 ומעלה, מתאפשרת טעינתם לזיכרון הגבוה, וכך נחסך זיכרון בסיטי יקר הנדרש ליישומים. כדי שניתן יהיה לטעון מקסימום של תוכניות לזיכרון הגבוה, היו נדרשים עד כה הבנה וניסיון רב. עתה, עם פקודת חם אה ואוששוא אינך נזקק עוד לשום דבר. אתה מריץ את הפקודה, והיא מטעינה לך אוטומטית את כל התוכניות בצורה אופטימלית בזוכרן הגבוה. ספר הפקוזות של 6 05 = 109 מבנה הפקודה [ססאט/][ד/][6ץלזק: קת /5/][רו ד ט/][/] = אה ההוהסוו [51262, 51261: א ] 8 הצג מסכים בשחור-לבן (עבור צגי מונוכרום). חס דה8/ הרץ את הפקודה בצורת אצווה. באופן זה תרוצנה כל הפקודות באופן אוטומטי על פי ברירות המחדל של הפקודה, וללא אפשרות של מעורבות המשתמש. במקרה של שגיאה יחזרו קובצי ה-5צ6.5!-60%, ד 6 א סדוג ו-ואו. ואם ז5צ5 המקוריים למקומם. בגמר הריצה ייכתב דוח לקובץ 5 ד5.חם > ווםו, ותוכל לקרוא אותו בכל תוכנית צפייה או בפקודה םק צד. :ה /צ/5/ מציין הכונן המשמש לאתחול המערכת. ציון זה חשוב רק במקרה שהכונן התורן שונה מכונן האתחול. הדבר נדרש בתוכנות שונות לדחיסת הדיסק, אך אינו נחוץ כאשר משתמשים ב-2.0 ז0א80ז, 6 |ו-510786ז6ק5. ד מבטל את זיהוי רשת פַחוח ח6>סד ו8! כאשר זו קיימת במחשב, ויוצרת בעיה בהרצת התוכנית. סספאט/ ביטול השינוי האחרון שנעשה על-ידי התוכנית, והחזרת הקונפיגורציה המקורית. השתמש באופציה זו, כאשר קיימות בעיות בקונפיגורציה החדשה, או כאשר אינך מרוצה ממנה. | 2 הקצאת זיכרון גבוה למאגרי הזיכרון של ה ברירת המחדל אינה מקצה כל זיכרון, אולם לעבודה ב-5ששסחו// יש להקצות שני מאגרי זיכרון של 12 בתים כל אחד באמצעות הפקודה: 2,12 1 דוגמאות * להרצה אוטומטית של הפקודה, הקש: ו זה רורדו סררז * אם תרצה לראות ולקבל הסבר על שלבי הביצוע, הקש: ה28%0/ זה והרה6וה * אם אתה משתמש גם ב-פעשסשחו//, הקש: 2, זה רהוררסררו כ | 1 * ספר הפקודות של 6 05 1 ו אם תרצה לבטל את השינויים האחרונים שעשתה הפקודה, הקש: סווחנו זה ורזסרר י | = שים-לב! | | הפקודה קיימת מגירסת 6 06ם. הפקודה מיועדת רק למחשבי 386 ומעלה שהפקודות =אם. 386!ו= ו-8( = 05 הוטענו בקובץ ה-5צ5. 6|-א .60‏ | | אל תריץ את הפקודה מתוך פעצסבחו//. | אם אתה משתמש ב-פעצססחו/ בלבד, אינך נזקק לפקודה זו, מאחר ש-5/צססחו/\ מנהלת בעצמה את הזיכרון. | הריצה האוטומטית של התוכנית נקראת :(551 ₪55 קאם. נסה אותה ו 1 תחילה, ורק אם נוצרו בעיות עבור לאופציה ה"ידנית". . התוכנית מאפשרת התקנה "ידנית" של התוכניות. לצורך זה בחר במסך באופציה חנ 551 |א0ד605. | : | התוכנית מאתחלת את המחשב פעמיים, ומציגה בסיום דוח מסכם על הזיכרון הפנוי לפני ואחרי פעולתה. הס וססטאפוו | - קביעת צבעי הטקסט והרקע של תפריט האתחול = פקו של סוג: פקודת קונפיגורציה | מבנה הפקודה דה לשליטה על תפריט האתחול. הפקודה קובעת את צבעי הטקסט והרקע התפריט. פרטים נוספים על תפריט האתחול, ראה ערך וא דוטאשוא. | = הס וס6טאפו א מציין את צבע הטקסט. הבחירה בין 0 ל- .15‏ " | ע מציין את צבע הרקע. הבחירה בין 0 ל-15. ברירת המחדל היא צבע שחור. ערכי הצבעים הם: > | | ספר הפקודות של 6 ₪05 = 111 0 - שחור 8- אפור . 1- כחול 9 - כחול בהיר 2 - ירוק 0 - ירוק בהיר 3 - ציאן = 1 - ציאן בהיר 4 - אדום 2 - אדום בהיר 5 - מגנטה 3 - מגנטה בהיר 6 - חום 4 - צהוב 7- לבן 5 - לבן בהיר דוגמאות * הפקודה הבאה מציגה טקסט צהוב על רקע שחור. . 14 זס!|ססווחסוח = הפקודה הבאה מציגה טקסט לבן על רקע כחול. שים-לב | == הפקודה קיימת מגירסת 6 05. * בצגים מסוימים הצבעים מספר 8 עד 15 עלולים לגרום ריצוד. ]ה דוטה=םסטאשו קביעת התפריט וזמן ההשהיה כברירת המחדל של תפריט האתחול סוג: פקודת קונפיגורציה 1 זס!0ס6 חרז פקודה לשליטה על אתחול המערכת. הפקודה קובעת את ברירת המחדל של תפריט האתחול, ואת זמן ההשהיה המאפשר לך להתחרט ולבחור בפריט אחר מהתפריט. פרטים נוספים על תפריט האתחול, ראה ערך ואם דוטאשוש. מבנה הפקודה [117601, וזזב 100% = ך |(וה-םסטאשוא ס] 1 = ספר הפקודות ש? 6 05 106 שמו של הפריט בתפריט האתחול שיעלה בברירת המחדל. אותו פריט חייב להיות מוגדר במקום אחר בקובץ 6.5 א 6. [וז60וז משך הזמן בשניות ש-0005 תשהה את תפריט האתחול, כדי לאפשר לך בחירת פריט אחר. אם תציין 0, לא יוצג התפריט והאתחול לא ישתהה. אם לא תציין כל ערך לפקודה, היא תעצור ותחכה להקשת ז8+ח=. דוגמאות הפקודה הבאה בוחרת בפריט פעוסשחו/ כברירת המחדל, ומשהה את התפריט 3 שניות על המסך. | 3 ועט 61 הסרה | שים-לב! | הפקודה קיימת מגירסת 6 05ם₪. | * | הפריט שנבחר כברירת המחדל יואר על המסך, ומספרו יוכנס אוטומטית לסימן המנחה. אפדוטאפו - -- - - = הגדרת פריטי תפריט האתחול של המערכת סוג:; פקודת קונפיגורציה פקודה לשליטה על אתחול המערכת. הפקודה מגדירה את פריטי תפריט האתחול, ואת הטקסט המלווה כל פריט בתפריט. | ריבוי| קונפיגורציות הצורך בסביבות עבודה שונות מחייב אתחול שונה של המחשב. ב-6 005 התווספה קבוצת פקודות לבחירת קונפיגורציה מתוך תפריט בזמן אתחול המערכת. להלן הפקודות הנכתבות בקובץ 5צ5. 6ן-א60: ואם דוטאשוא, דוטא-םסטאפוא, | הסוססטאפא, | א6סואעא, פסטשושאו | = טפ (ראה כל פקודה בנפרד). | כדי להגדיר ריבוי קונפיגורציות, יש לבצע את השלבים הבאים בקובץ 5צס. א 60; | 1 הגדר תפריט אתחולים, שתפרט בו את סוגי הקונפיגורציות הדרושים לך. ספר הפקודות של 6 ₪05 = 113 2. לכל קונפיגורציה כתוב את קבוצת הפקודות המתאימה (בלוק). כל בלוק ייכתב תחת כותרת הנושאת את שמו בין סוגריים מרובעים. 3. תוכל לבחור קובצי /6.8ם אם 0 ד( שונים לכל קונפיגורציה. למעשה, נרשמות כל הקונפיגורציות הרצויות בקובץ 6ץ5. 6!-א00, כל אחת בבלוק נפרד, ותחת שם בלוק ייחודי (ראה דוגמאות בפקודות עצמן). מבנה הפקודה [101, ]21008000 = תה דוטצ= ואה 1006 שמו של בלוק הפקודות הקשור אל אותו פריט בתפריט האתחול. הבלוק חייב להיות מוגדר במקום אחר בקובץ 5צ5. 6!-0). 1צ6) הטקסט השייך לאותו פריט בתפריט. ברירת המחדל היא שם הבלוק. דוגמאות ו בקובץ 5 !א 60 מוצג תפריט אתחול עם שלושה פריטים אפשריים מתחת לכותרת [וח6וח]. | [טח6וח] 5שססחועט חונוז , פ/שסחועט רח6+ונוחסרז 56 חוז ,005 וח6זוטוהסרה אזסעע+6ח חטז , אזס/ש61ח רהו6+וטוחסרה עם אתחול המערכת יוצגו שלושה פריטים אלה לבחירתך. הפקודה קיימת מגירסת 6 005ם. התפריט יכול להכיל עד תשעה פריטים. תוכל להוסיף פריטים נוספים באמצעות הפקודה (=ו/8 5 (ראה ערך). אורכם של שם הבלוק ושל הטקסט מוגבל ל-70 תווים לכל אחד. ו | | 4 = ספר הפקוזות של 6 ₪05 יצירת תת-ספריה חדשה סוג: פקודה פנימית, תומכת ברשת | פקודת חוכ או (בקיצור סוא) בונה ספריה חדשה תחת הספריה התורנית, או במסלול אחר המצוין בפקודה. הפקודה שימושית מאוד בעבודה בעץ הספריות בדיסק קשיח. | מבנה הפקודה | 4:0 ואתה או: [תושק:₪] סח | 1:7 ציון הכונן והמסלול של הספריה החדשה שברצונך להקים. | דוגמאות == | הפקודה הבאה יוצרת ספריה חדשה בשם עו תחת הספריה. התורנית: | | זוץרח רז הפקודה + הבאה יוצרת ספריה חדשה בשם זו6ץוח תחת ספריית השורש: זו ץר ו = | הפקודה קיימת בגרסאות 2 05כ ומעלה. ספר הפקודות של 6 ₪05 | - 5 פס ו שליטה על התקני המערכת סוג: פקודה חיצונית, שוכנת זיכרון, תומכת ברשת פקודת =כ סו שולטת בארבעה התקנים של המערכת: ביציאה. המקבילית למדפסת, ביציאה הטורית לתקשורת, במסך ובמקלדת. צורת הפקודה שונה בכל אחד מההתקנים. מבנה הפקודה | לשליטה ביציאה המקבילית למדפסת הקש את הפקודה הבאה: [מ,זוז,][1]6:] דט ו =ססתו או: המ= צח דשח]ן = 5שאו1][ = 601.5 = [:]/דק | פספסא מ מגדיר את מספר המדפסת (1, 2, או 3) ביציאה המקבילית. > קובע את מספר התווים בשורה (40 או 0 עבור תצוגה על ו 0 או 2 עבור המדפסת). 1 קובע את מספר השורות באינטש (6 או 8) עבור המדפסת. ץ קובע כיצד יגיב המחשב לדרישה חוזרת למשלוח מידע לאותה יציאה במקרה של שגיאה. שימוש בפרמטר זה גורם לחלק של התוכנית להישאר קבוע בזיכרון. הערכים האפשריים הם: 5 = - הצג הודעת שגיאה. 8 - הודע תפוס. - נסה שנית עד שהמדפסת תקבל את הפלט. ₪ - הודע "מוכן". א - (ברירת המחדל) אל תנסה שנית. דוגמאות. / * הפקודה הבאה קובעת שבמדפסת. המחוברת ליציאה 1 דק ) יודפסו 132 תווים בשורה ו-8 שורות באינטש: : 8 בחו! 2 = 6015 : 1+ם! 6 (ברירת המחדל היא: 6 = 65חו!, 80 = 6015, 1+סו). 6 * ספר הפקודות של 6 ₪05 מבנה הפקודה לשליטה ביציאה הטורית לתקשורת: | 1 ]5 41 זק, זקז[: ]אלו > שכוסוא או: [0= ה דה2פ][ק= צדוח הקןת = = 0:18 =ססא [ז= ץצ ד5ח][ = ו מז מספר היציאה הטורית (1, 2, 3, או 4). ל שתי הספרות הראשונות של קצב יציאת הנתונים - 80ם) ביציאה הטורית: 1 - עבור 110 באוד. 5 - עבור 150 באוד. | 0 - עבור 300 באוד. | 0 - עבור 600 באוד. | 2 - עבור 1200 באוד. 4 - עבור 2400 באוד. 8 - עבור 4800 באוד. 6 - עבור 9600 באוד. 9 - עבור 19,200 באוד. ק מספר ספרת הביקורת (זופ ץזוז8ם) ביציאה הטורית לורך בדיקת שגיאות. יכול לקבל את הערכים הבאים: אם=ם = ₪ (ברירת המחדל). ססס = 0. | "אסא = א. | אחהוא = וא. | = = 5. | 4 מגדיר את מספר הבתים המייצגים יחידת מידע ביציאה הטורית. הערכים האפשריים הם 5 עד 8. ברירת המחדל היא 7 בתים. 5 מגזיר את מספר הבתים המייצגים את סוף יחידת המידע (ביציאה הטורית). הערכי/ם האפשריים הם 1, 1.5 ו-2. ברירת המחדל היא בת אחד, למעט כאשר קצב הבאוד הוא 110. במקרה כזה, ברירת המחדל היא שני בתים. * קובע כיצד יגיב המחשב לדרישה חוזרת למשלוח מידע לאותה יציאה במקרה של שגיאה. שימוש בפרמטר זה גורם לחלק של התוכנית להישאר קבוע בזיכרון. הערכים האפשריים הם: | ספר הפקודות של 6 ₪05 == 117 = - הצג הודעת שגיאה. 8 - הודע תפוס. = - נסה שנית עד שהמדפסת תקבל את הפלט. ₪ - הודע "מוכן". א - (ברירת המחדל) אל תנסה שנית. דוגמאות * הפקודה הבאה קובעת, שקצב שידור התווים ביציאה הטורית השנייה יהיה 0 באוד, בלי ספרת ביקורת. כל תו מורכב מ-8 בתים ובית אחד לסיום. הפרמטר האחרון קובע ש-005 תנסה לגשת שנית, אם יציאת התקשורת תפוסה: 8= 88 ]= ץז61ז 1 = 5107 חח = ץזוזהק 1200 = 030 :6012 6סוח מבנה הפקודה. לשליטה בפרמטרים של המסך: [[ד, ז7ו57, ] ךז16ק000-ע10ק7] וס סו או: [א,][ז0/ק000-ע70ק₪05] = סו או: [מ= שא! ][6= 5 וס6][:] אס6 מפסא -ז16ק10-000ק47 סוג המסך שבשימוש. ניתן להגדירו באמצעות אחד מהערכים הבאים: 8//40, 80//₪, 6040, 6080, או סאסש. 5 כיוון תנועת הסמן על המסך. 1 עבור שמאל, או 8 עבור ימין (עבור מסכי בלבד). ד הצג על המסך צורה לצורך בדיקת הכיוון של הסמן. [:]60 הפרמטר קובע שפקודת =ססו תשלוט על המסך בלבד. 0 קובע את מספר התווים בשורה. הערכים האפשריים הם 40 ו-80. מ קובע את מספר השורות שתוצגנה על המסך. הערכים האפשריים הם 25, 3 ו-50. דוגמאות == הפקודה הבאה מציגה על המסך שורות בנות 400 תווים בלבד: | 8 * ספר הפקודות של 6 005 . 0 סז * | הפקודה הבאה מציגה על המסך שורות בנות 80 תווים לבדיקת המסך משמאל לימין: 0 | ס6סוו מבנה הפקודה | להפניית הפלט ממדפסת מקבילית למדפסת טורית: | [: ]60 = =[ :-]מדק | =ססו₪ מדץ | מציין את מספר היציאה המקבילית. הערכים האפשריים הם 1 -3. מזוש!00) מציין את מספר היציאה הטורית. הערכים האפשריים הם 1 - 4. זוגמאות | הפקודה הבאה מכוונת את ההדפסה מיציאה 1 דק | אל היציאה הטורית 61 | 001 = 11| 006 ו | ו [ מְבנה הפקודה לשליטה בקצב ההקשה במקלדת: | [= צה םס ז = שדח ן :]60 מססא * קוגע את קצב ההקשה של המקלדת (טווח הערכים האפשריים הוא 32 - 1 המייצגים קצב של 2 - 30 הקשות בשנייה). ברירת המחדל היא 20 במחשבי: ד ו-21 במחשבי 5/2ק. כאשר אתה קובע את הקצב, עליך לקבוע גם את הזמן. | ן 4 קובע את זמן ההשהיה עד שמתחילה חזרה אוטומטית על התו האחרון שהוקש (הערכים המותרים הם: 1, 2, 3, או 4, שמשמעותם היא השהייה של 4 1/2, 3/4, או 1 שנייה). ברירת המחדל היא 2. כאשר אתה קובע את הזמן, עליך לקבוע גם את הקצב. | ספר הפקודות של 6 ₪05 | = 9 1 1 דוגמאות * הפקודה הבאה קובעת את מהירות ההקשה המרבית: 1 = ץ00!8 32 = 816 חס6 06סוח מבנה הפקודה לתמיכה בשפות שונות עבור מדפסת מקבילית ומסך: להכנה: = (1(]]2/6%060...]עעץ)) = 5 קשה 5 קט 60 7 =ססא לבחירה: // עעץ = = 5150 5 60 0660 םס סא לעדכון: 5-ה ₪ הק 60 066 שכסא להצגת המצב הקיים: [05 ד ד5/] ב קשח 65 קם 60 66ש06 מססוא 6606 שם כונן חוקי (א60, 1 דק ! וכדומה). שמ הק:הץק 465קם 60 מספר דף-הקוד שיש להכין בטרם בוחרים בו בפקודת דד |5₪. הערכים האפשריים הם: 437, 850, 852, 860, 863, או 865. 1 שם קובץ המכיל את המידע של דפי הקוד (קובץ בסיומת |67). הערכים האפשריים הם: | |קס. 4201 עבור מדפסת זפזחוזמסזק וופו. |ק4208.0 עור המדפסות מסוג הזז סז וטו -ואםו 4 זסזחוזקסז". |ק5202.0 עבור מדפסת |!!] זפזוזשז6וטב) וזפו. 564.6 עבור מסך /56. 7 60.6 | עבור כ6] 6!טודופטחס6 ואפו. ד 5 0 בחירת דף-הקוד, לאחר שהכנת אותו תחילה בפקודת םח ה קםחט. גג 6 קובע מחדש את דף-הקוד, אם הוא נפגע בטעות בגלל תקלה. ו [ ו 0 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 5 הצג את דף-הקוד הפעיל ודפי-קוד אפשריים נמספים עבור המתקן המוגדר בפרמטר 08//08. דוגמאות * | הפקודה הבאה טוענת לזיכרון את דפי-הקוד מספר 850 ו-437 עבור . שימוש צפוי בהמשך, ומתאימה אותם לתצוגת ‏ /ם: | ((ק6:5608.0 [850,437)) = 6ז8קסזם - ו חס 6סוח | הפקודה הבאה בקובץ 6.831 06 ד( טוענת לוכרן את דף-הקוד העברי במחשבי 5/2 |שםן: (1ק60008.0ח[862)) = זז קס חס 6סוח כאשר וק608.0ססח הוא קובץ התווים העבריים. | = | הפקודה הבאה בוחרת את דף-קוד מספר 850 עבור התצוגה על המסך: 0 = 50|00% ממ חס 06וח הפקודה הבאה מציגה את רשימת דפי-הקוד הפעילים עבור ההתקגים במערכת: | מבנה הפקודה | 5 66סוח [ 1 להצגת הסטטוס של כל ההתקנים במערכת: | [5 דה ד06[]/5ל6] כ סתח 6 ההתקן שרוצים לדעת את הסטטוס שלו. | 8% הצג את הסטטוס עבור מדפסת מקבילית שעברה הכוונה. * | הפקודה הבאה מציגה את סטטוס המסך. *" | הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה. חס 06סרז ספר הפקודות של 6 ₪05 = 121 הצגת נתונים למסך דף אחרי דף סוג: פקודה חיצונית, תומכת ברשת פקודת 10345 מציגה מידע על המסך, ובסיום כל מסך היא משהה את התצוגה ומדפיסה " - =0₪! - " בתחתית המסך עד להקשה על מקש כלשהו. הפקודה משמשת בדרך כלל לאחר סימן המסנן (פילטר) | כדי להציג את הנתונים מסך אחרי מסך. בהצגת תוכן כונן למשל, פקודת 0385 פועלת באופן דומה לפקודת ק/חום המשהה את תצוגת רשימת הקבצים לאחר כל מסך, ומבקשת ממך להקיש על מקש כלשהו להמשך. מבנה הפקודה 6תזת0] > מחסוה או: 05 | 008 160706 שם הקובץ של הנתונים להצגה. וסט שם הפקודה שמציגה את הנתונים. דוגמאות * כל אחת משתי הפקודות הבאות מאפשרת לך להציג קובץ ארוך על המסך, דף אחר דף: | וזה > 6זסרח 6זסוח | 1!6.006/וח 6קץז *= הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה. 2 * ּ ' ספר הפקודות של 6 005 פק פטס - - פקודה להעברת קבצים ולשינוי שמות ספריות | סוג: פקודה חיצונית | 1 [ ו ודה המאפשרת להעביר קבצים בתוך אותו כונן בצורה יעילה יותר מהעתקה ומזזיקה בעקבותיה. כתוצאה + מכך נעשית ההעברה מהירה יותר, מאחר שבפועל לא גם להעברת קבצים: מתרחשת כל העתקה, ורק שם המסלול של הקובץ משתְנה. הפקודה יכולה לשנות שמות של ספריות. | מבנה הפקודה / סו [..., ] ו ם=צסוא 601 שמות הקבצים להעברה. לשינוי שם ספריה: 1 זוז שם המסלול של הספריה לשינוי שם. 2 שם הספריה החדש. דוגמאות | 057011 היעד להעברת הקבצים. = -% 12 [ 1 הפקודה הבאה מעבירה את כל הקבצים בספריה התורנית לכונן 8: :8 *.* סטסוח הפקודה הבאה מחליפה את שם הספריה 1זו6ץחז בשם חדש 2זועוח. 2 ץוח 1 הצוח 6עטסוח הפקודה קיימת מגירסת 6 05כ. בהעברה לספריה חדשה באותו כונן, מתבצע למעשה שינוי שם מסלול של הקבצים, ולא העתקה ומחיקה. אי לכך הפעולה מהירה מאוד. לעומת | 1 1 ו[ | ספר הפקודות של 6 ₪05 = 123 0 זאת, בהעברה לכונן חדש, מתבצעת העתקה ולאחריה מחיקה, ולכן היא איטית יותר. . | 0/0 = כאשר העברה לכונן אחר נכשלה, תקבל הודעה על כך והמקור לא יימחק. = קובצי מערכת וקבצים חבויים אינם עוברים בפקודה =צסוא. = בהעברת קבצים עוברים גם מאפייני הארכיב והקריאה-בלבד. בהעברת קבצים לספריה אחרת, היא חייבת להתקיים בטרם ההעברה. = אינך יכול לשנות את שם הספריה התורנית:. אינך חייב לציין שם מסלול, כאשר אתה משנה שם של ספריית בת של הספריה התורנית. = במקרים בהם היית רגיל עד כה להעתיק תחילה ולמחוק, עבור לשימוש בפקודה חדשה זו, מאחר שהיא מהירה ויעילה יותר. /ה₪5 | סריקה לווירוסים בזיכרון, ובקבצים וסילוקם במקרה שנתגלו > ' סוג: פקודה חיצונית,. פקודה זו מבצעת סריקה של הזיכרון והקבצים בדיסק, לגילוי וניקוי וירוסים. היא מחייבת פעולה יזומה על ידך, ולכן נוח להריצה בקובץ 56.8 4070 עם אתחול המחשב, כדי שלא תשכח להפעילה. התחשב בכך שפעולתה נמשכת כמה דקות, התלויות בכמות הקבצים ובמהירות המחשב, ולכן אם אינך רוצה להפעילה עם כל אתחול של המחשב, שקול נוהלי בדיקה במרווחי זמן קבועים. שים-לב שתוכנית זו מהווה מרכיב אחד בלבד של תוכנת האנטי-וירוס של 6 05, כאשר חלקה השני היא התוכנית השוכנת בזיכרון, 5/=5/, שיש להריצה בנפרד (ראה ערך). שתי התוכניות הן חלק מחבילת האנטי-וירוס הישראלית "כרמל". מבנה הפקודה | | | [=/] [פ/][א/ז11/ | ם/ז[ח/ז[0/ | 5/] ו [7צסק][- 6 ] ה 6ת [150ז6070שנץ/ ][0סם סו/צ/] 4 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 | :ץז שם הכונן לסריקה. סק המסלול לסריקה. 01 וז16?] שמות הקבצים לסריקה. 5 סריקה בלבד ללא ניקוי וירוסים. 6 סריקה וניקוי וירוסים במידה שנמצאו. ₪ יצירת קובץ דיווח בשם דהּק. .₪15 בספריית השורש. 4] סריקת כל הכוננים מלבד 4 ו-8. | 4/| סריקת כל הכוננים המקומיים מלבד כונני רשת; ₪/ כיבוי המידע על המסך בזמן הסריקה. | הרצה משורת הפקודה ללא הממשק הגרפי. = כיבוי תצוגת הקבצים הנסרקים. לשימוש רק עם המתגים ב + א/. 0:ופו/ הצגת רשימת מתגים המשפיעים על תצוגת התוכנית. ז000ץ] כולל את האופציות הבאות: 5 הצג 25 שורות. זוהי ברירת המחדל. 8 הצג 28 שורות. למסכי 64 // בלבד. 3 הצג 43 שורות. למסכי /0 ו-6/ בלבד. 0 הצג 50 שורות. למסכי 64 / בלבד. 0 הצג 60 שורות. לכרטיסי מסך מסוג 7 680ו/ בלבד. או/ הרץ את התוכנית בצבע גם כאשר לא קיים כרטיס. א צשם/ הרץ את התוכנית בשחור-לבן. 0 סא/ הרץ את התוכנית באופן מונוכרומטי.. 162 הרץ את התוכנית באופן ס6 ). | *=/ הרץ את התוכנית במצב המהיר ביותר במסכי 0 התמונה עלולה להתקלקל. 8%/ השתמש ברוטינות ה-8!05 להצגת הווידאו. | ]א/ דכא אפשרות של הצגת גופנים אחרים. | דם/ אפשר שימוש בעכבר גרפי ב-5ששס4חו//. | א הרץ את התוכנית עם עכבר תווי ולא גרפי. עשה זאת אם מופיע שלג על המסך. , / החלף את כפתורי העכבר (לאנשים שמאליים). או/ דכא שימוש בעכבר. 2 אתחל את העכבר אם נתקע, או אם המצביע נעלם על המסך. ן ן ו ספר הפקודות של 6 ₪05 = 125 דוגמאות * לעבודה ממסך תפריטים המאפשר בחירה בכל האופציות מתפריטים. ה₪5 = לסריקת וירוסים בכל הכוננים הקשיחים במחשב, הקש: ה/ ה5 = לסריקת וירוסים בדיסקט בכונן ‏ , וכתיבת דוח בשם דקח. 5 בספריית השורש של כונן 6, הקש: הפקודה קיימת מגירסת 6 005כ. כמו כל תוכנית נגד וירוסים, גם תוכנית זו דורשת עדכונים תכופים. דאג להתעדכן אחת ל-3 חודשים לפחות. לקבלת עדכונים בתשלום ניתן לפנות לחברת כרמל ת"ד 25055 חיפה 31250. התוכנית קיימת גם בגירסת פ/שסחו// (בשם ג //ו₪) וניתנת להתקנה מהדיסקטים לפי בחירתך. שימוש בכמה תוכנות אנטי-וירוס בו-זמנית עלול לגרום לבעיות ולאזעקות = שווא. אמץ לך תוכנת אנטי-וירוס אחת, והשתמש בה בלבד. | *' למד היטב כיצד להשתמש בתוכנית האנטי-וירוס, כדי שלא תחיה באשליה שאתה מוגן עד להתרחשות אסון הראשון שיוכיח לך שהשתמשת בתוכנית בצורה בלתי נכונה. *" כדי שתדע להשתמש היטב בתוכנת אנטי-וירוס, ראה את הספר "מדריך תוכנות אנטי-וירוס חופשיות" בהוצאת פוקוס-מחשבים. | = לאחר שתהיה מנוסה בתוכנית האנטי-וירוס, עבור להשתמש בה משורת הפקודה באמצעות קובצי אצווה, ותיהנה ממהירות גדולה מאשר בתפריטים. ז/ :8 שפוח 6 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 קפוא - תוכנית גיבוי ושחזור קבצים מדיסק אחד לאחר סוג: פקודה חיצונית תוכּנית הגיבוי החדשה 5 של 6 05 היא תוכנית תפריטים ידידותית המאפשרת שלוש אופציות גיבוי: גיבוי מלא, גיבוי מצטבר (אינקרמנטלי - גיבוי המגבה רק את מה שטרם גובה) וגיבוי משלים (דיפרנציאלי - גיבוי המגבה את כל מה שלא גובה בגיבוי המלא). באמצעות מסך התפריטים תוכל להכין קובֶץ כינון (קש56) שישמור את צורות הגיבוי הדרושות לן, ויחזור לבצע אותן אוטומטית בכל עת שיידרש. התוכנית יוצרת בכל גיבו! קובץ קטלוג בעל שם ייחודי השומר מידע על הקבצים שגובו, ומאפשר לבחור בקלות כל קובץ שרוצים לשחזר. קובצי הקטלוג נשמרים בדיסק ובדיסקטי הגיבויי גם יחד. התוכנית משחזרת קבצים באמינות רבה חזרה לדיסק, ומשתמשת במנגנון יעיל (081800 זזה ח) לזיהוי אוטומטי של הגירסאות האחרונות של הקבצים שגובו בכל מחזור גיבויים. תוכנית גיבוי זו, היא חלק מחבילת התוכנה חסצ+זסא סה . : מבנה הפקודה | | . [ הסח | סו | עשפ [ק-ק26] 6 5 6-ו שם קובץ בעל סיומת 551 השומר את הפרמטרים שבחרת לגיבוי. כאשר תשמור פעם אחת את הפרמטרים שבחרת בעזרת התפריטים, תוכל לחזור ולהשתמש בהם. אם לא תשמור אותם, תשתמש התוכנית בפרמטרים של ברירת המחדל שלה. | 8 לתצוגת שחור-לבן. * | 65 לתצוגת מסכי 6 1. /כוו/ לתצוגת מסכי מונוכרום. | " / | דוגמאות 9% | * | להרצת תוכנית הגיבוי במתכונת יומית שקבעת בקובץ 561. ץ!681, הקש: עו קרח ן ספד הפקודות של 6 ₪05 = 127 הפקודה קיימת מגירסת 6 005ם. יש להריץ את התוכנית מדיסק קשיח ולא מדיסקט. שמו של קובץ הקטלוג שנוצר בכל גיבוי מעניק מידע על תוכנו. לדוגמה נתייחס לשם הקובץ 1(-]. 6230423 משמאל לימין: 6 הכונן הראשון שגובה. פ הכונן האחרון שגובה באותה סדרה. 3 הספרה האחרונה של חשנה (1993). 4 חודש הגיבוי. 3 יום הגיבוי. 4 אות סידורית לציון מספר הגיבוי באותו יום. 1 - גיבוי מלא; 6א! - אינקרמנטלי; 1 - דיפרנציאלי. לתוכנית דרוש זיכרון של 5126. אם אתה מקבל הודעה על מחסור בזיכרון, הורד תוכניות שוכנות זיכרון והרץ את התוכנית שנית. תוכנית גיבוי זו אינה תואמת לתוכניות ₪46)(0 5570854 של הגרסאות הקודמות. אם ברצונך לשחזר גיבויים שביצעת בגרסאות קודמות, השתמש בתוכנית 05 ₪557 (ראה ערך). התוכנית קיימת גם בגירסת 5עוסחחו/ (בשם ס פעו) והיא ניתנת להתקנה מהדיסקטים לפי בחירתך. התוכנית אינה תומכת בטייפים לגיבוי. הכן לך קובצי פרמטרים לגיבוי יומי, שבועי וחודשי בעלי השמות ד צווהם, ד55. ץצ ואםש/ט, | ד5₪.ץצ וח דאסוא, והפעל אותם במועדים קבועים. כך תהיה מוגן מכל בעיה העלולה לקרות לנתונים שלך. כדי לחסוך בדיסקטים ובזמן גיבוי, הימנע מלגבות תוכנות הקיימות ממילא בדיסקטים. גבה רק נתונים וקובצי אצווה וכינון -(5000) שהם ספציפיים למערכת שלך. כך תוכל לגבות במהירות, ובמספר מינימלי של דיסקטים. אם כמויות הגיבוי שלך גדולות, שקול התקנת דיסק קשיח נוסף במערכת (המחירים יורדים בהתמדה), או שימוש בדיסקט פלופטיקל (סטנדרט חדש המכיל 21/8 בדיסקט). 00 2 ₪* ספר הפקודות של 6 05ם אםס וו - מנהֶל התקן המאפשר גישה לכונני 5-801₪פ6 סוג: פקודת קונפיגורציה | | מנהל התקן זה חיוני לעבודה עם כונני ו]סח-60. אין הוא מחליף את מנהל ההונקן הספציפי של ה-001ח-60 שלך, אלא בא בנוסף לו. את מנהל ההתקן של ה-ו/וסח-60 עליך לטעון תחילה בקובץ 5 5% 6 56% יכול להיטען בקובץ פ5צפ. !א 60 או בקובץ ד83 כו או משורת הפקודה. מבנה הפקודה וצו [5/ז [או] ₪ [ ...2שחט:/] זשזא:ם/ 565% [ז6 קדו 2ז: ו ] [ז06ו16: 1/] 1ז070: ם/ ציון שמו של התקן ה-ושזסח-6 הראשון, וכך הלאה (לכל מנהל התקן קיים שם ייחודי). . ם/ מאפשר ניצול זיכרון 5/5 למאגר הזיכרון הזמני עבור ההתקן. מציין ש-005כ תכיר כרכי סח-60 מקודדים ב-ו[חה6. | 5 מאפשר שיתוף כונני ]60-30 ברשתות ד5א-5!/ ו -שרתי 5וססחוצ 5נוסזםאזסש זסז. ‏ = | צ/ גורם להצגת נתוני הזיכרון בהתחלה. -ז1.:16/16/ ציון אות הכונן ל-וסה-60 הראשון. יתר הכוננים יבואו לפי הסדר בעקבותיו. | זל מזוזז: חז/ ציון מספר הסקטורים של מאגר הזיכרון. | . תואמגוד‎ . בדוגמה הבאה נראה את השורות הנדרשות בקובצי האתחול: בקובץ 5צ5. 6!-א 60: | 1:0 5ץ5 סז = 10/100) במקום 5/5.צזוחסזטס הקש את שמו של מנהל ההתקן שקיבלת עם ה-ו/סח-6. י 0" שם מנהל ההתקן הראשון, השני - ה וכך הלאה. ו | ו ספר הפקודות של 6 ₪005 = 129 בקובץ 56.24 א 0 ד: . | 2ח/ 6:]/ 0:7500000/ א5006וח 68 מציין שה-ו/ 60-80 הוא כונן 6. ו שים-לב! הפקודה קיימת מגירסת 6 05כ. אין להטעין את מנהל ההתקן מתוך 6עטסטחו//. כאשר אתה מוסיף כונני אסח-60, עליך להגדיל את מספר הכוננים הכתובים בפקודה = /|חכ 357 | בקובץ 5צ5. 6!-א60. = מנהל ההתקן 5%5.%א05 156 תופס לבדו 39%, לכן אל תטען אותו שלא לצורך. כאשר תטען אותו, עשה זאת במידת האפשר לזיכרון הגבוה | בפקודת 04!6 .ג 0 1. הצגת מידע טכני על המערכת סוג: פקודה חיצונית פקודת 50!/! מציגה למסך מידע טכני מפורט על המערכת שלך. המידע כולל פרטים על מודל המחשב והמעבד, כמות וסוג הזיכרון, סוג הצג, מצב הרשת, גירסֶת ה-05, העכבר, מתאמים נוספים, כונני דיסקים, יציאות מקביליות, יציאות טוריות, מצבי ₪0!, תוכנות שוכנות זיכרון ומנהלי התקנים. מבנה הפקודה | מכ [ שד 1 [ 1[ 0/7 [:ששלעש]-ז/]-[ו/] כ 5 | " 2 [[ ]וק [: ]5 /] 0 * > ספר הפקודות של 6 ₪08 בג | השתמש במתג זה כאשר קיימת בעיה והתוכנית אינה מזהה את החומרה. 216 וחק [:6ץז0]-ז/ כתיבת דוח לשם קובץ שתציין, לאחר שתמלא את פרטיך והערות. | 10 סקז [:6ז]/ כתיבת דוח לשם קובץ שתציין, ללא כל פרטים | והערות נוספות. | זוז ] [ו017ק] [: 6ש5]077/ כתיבת הדוח למסך, במידה שלא תציין שם קובֶּץ. | 8 הרץ את הפקודה באופן שחור-לבן. | . תואמגוד‎ הרץ את הפקודה !ו ותקבל מסך תפריטים שממנו תוכל לבחור בסוג המידע שתרצה. | כדי לקבל דוח מידע בקובץ בשם טוח ססיוה,. הקש את הפקודה הבאה: | | טפוס ץר כן/ 50רחו אם תרצה דוח כנ"ל בלוויית פרטים אישיים והערות, הקש: ערה 1 רז שים-לב! | הפקודה קיימת מגירסת 6 005פ. כחלק מנוהלי תחזוקת המחשב שלך, כדאי שתשמור מידע על המערכת בקובץ תחזוקה שיכיל דוחות תקופתיים של ס8ו!. לשם כך הרץ לעתים מזומנות את הפקודה הבאה, -‏ 5 | ח. הו9+חווח < < כ/ 50רח כאשר קיימת בעיית תוכנה או חומרה במחשב שלך ועליך לדווח לנותני השירות על מצב המחשב שלך, הרץ את הפקודה הבאה שתדפיס ישירות את הדוח למדפסת. כך תוכל להקריא בטלפון או לשלוח דוח מסודר לטכנאי השירות. | | חזם < כ/ ₪50 1 | ן ספר הפקודות של 6 ₪05 = 131 ס6אע-5 וא -- טעינת מידע ספציפי למדינה סוג: פקודה חיצונית, שוכנת זיכרון, תומכת ברשת הפקודה 15-86 (פחס א( +זססקט00806-5ח18 |פחסוזהאז) טוענת מידע ספציפי למדינה באמצעות. טעינת דף-הקוד המתאים. ברירת המחדל היא דף-הקוד האמריקאי שמספרו 437. אפשר לטעון אותה בקובץ הקונפיגורציה באמצעות הפקודה ‏ 411 ד5!. פקודה זו אינה מתייחסת לדף-הקוד העברי. | מבנה הפקודה קיימות שתי אפשרויות לטעינת הפקודה: [60ק165?]] 6אש-5 וא . או: כתוב את הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה: [60ק16/]] םאם. 6אט-6 1א = 11 דפאו 60 מיקום ושם הקובץ המכיל את דף-הקוד של המדינה המבוקשת (ברירת המחדל היא 5צ5. צחדאטס6). : | דוגמאות == הפקודה הבאה מריצה את הפקודה 15-86 על הקובץ 6.5 //שםא המכיל את נתוני המדינה: == הפקודה קיימת בגרסאות 3.3 5 ומעלה. 0:5 סתטזוח 2 3 ₪ ספר הפקוזות של 6 ₪05 סוג: פקודת קונפיגורציה ' | וטא קביעת מצבו של מקש ה-א6ס.!וחט עם אתחול המחשב מקש ה-060%]וחטא שולט על תפקוד מקשי המספרים בצד הימני של המקֶלדת. ברירת המחדל של המחשב היא א0). תוכל לשלוט עליו באמצעות הפ ופקודה 066 !וא בקובץ ה-5צ5. 6|-60% של המחשב. פקודה זו היא אחת ‏ משש פקודות לשליטה על הקונפיגורציה של המחשב. + ראה ערך ואםדוטאשוא. מבנה הפקודה [זס | אסן = 06% ואמטט ₪ףזס | אס] בחירה בין הפעלה וביטול. במצב 0 המקש כבוי. אם אינך מרוצה ממצב המקש באתחול המחשב, הוסף את. השורות הבאות לקובץ ה-5צ5. ס|חא 60. | [גוחסוח] 1 = %סס!ורהטח אינך יכול להשתמש בפקודה זו כמו בפקודת קונפיגורציה רגילה, אלא בתוך בלוק של פקודות (ראה דוגמה). : | ספר הפקודות של 6 ₪05 = 133 . קהדח‎ הגדרת הספריות שיש לחפש בהן קובצי הפעלה סוג: פקודה פנימית, תומכת ברשת פקודת 7/4 מחפשת קובצי הפעלה (בעלי הסיומת אם, 601 או ד8) ברשימה נתונה של ספריות (להבדילל מפקודת סא5קק ג המחפשת את שאר סוגי הקבצים). ללא הפעלת הפקודה, ייעשה החיפוש של קובצי הפעלה בספריה התורנית בלבד. סדר החיפוש מתחיל בספריה התורנית, ועוקב אחר סדר הספריות הרשומות בפקודה. הפקודה היא פנימית, ולכן אינה גוזלת זיכרון נוסף כמו הפקודה ס5%קק3. הפקודה שימושית מאוד בעץ הספריות של הדיסק הקשיח, מאחר שהיא מאפשרת הפעלת תוכניות שונות, במיוחד קובצי אצווה מתוך הספריה התורנית, אפילו הן מצויות בספריות אחרות. מבנה הפקודה סו 2 ;]1 1 :1] וז דהס 1:1 ציון הכונן והספריה הראשונה לחיפוש לאחר הספריה התורנית. 2 ציון הכונן והספריה השנייה לחיפוש וכך הלאה. | פקודת 4 דג ללא פרמטר תציג את המסלול ו ; ביטול מסלול החיפוש הנוכחי. דוגמאות *= הפקודה הבאה קובעת מסלול חיפוש לפי הסדר הבא של הספריות = (משמאל לימין): סץצ:0, |וזט:ס, 0:05. 2 | סעו:111;0ט:0:5;0 הזה *‏ הפקודה הבאה מציגה על המסך את מסלול החיפוש הנוכחי: וזה * הפקודה הבאה מבטלת את מסלול החיפוש הנוכחי: ;8% ב 3 * ספר הפקוזות של 6 ₪05 שים-לב! הפקודה קיימת בגרסאות 2 0005 ומעלה. אורך שורת הפקודה מוגבל ל-127 תווים. | פקודה זו אינה מחפשת קובצי נתונים, קובצי עְפ!זעס, או קבצים אחרים שאינם ניתנים להפעלה, לכן היא אינה מפעילה תוכניות הנזקקות להם. במקרה כזה יש להשתמש בפקודה סאםקק/. אל תשתמש ברשימת ספריות ארוכה, כדי שהחיפוש לא יימשך זמן רב. ערוך את סדר הספריות בסדר יורד של תדירות השימוש, כאשר הספריה השימושית ביותר תהיה הראשונה, והשימושית פחות תוצב האחרונה. השהיית הריצה של קובץ אצווה ס וג: פקודה של קובצי אצווה / פקודת 40055 משהה את ביצוע הפקודות בקובץ אצווה (ח0ז08) עד 1 הקשת מקש כלשהו להמשך. הפקודה מאפשרת גם הצגת הודעה כלשהי בזמן ההשהיה. הפקודה שימושית מאוד בקובצי אצווה, מאחר שהיא מאפשרת להפסיק את ביצוע רצף הפקודות ולבקש מהמשתמש לבצע דבר מה, כגון "הכנס דיסקט נתונים לכונן ‏ והקש כל מקש להמשך". מבנה הפקודה | 5 וק ביצוע הפקודות ייעצר ולמסך תוצג ההודעה הבאה: חח 60 סז ץ6א צח8 655זם 1 וגמאות | הפקודה הבאה תודיע לך להכניס דיסקט לכונן 4/: 8 6טזזן) 10חו 01500116 עשסח הב 1זס5חו 600 6 ספר הפקודות של 6 ₪05 = 135 לאחר הצגת ההודעה התוכנית תעצור עד הקשה על כל מקש שהוא. שים-לב! * הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה. שליטה על מנהל ההתקן לניהול צריכת הזרם במחשבים ניידים סוג: פקודה חיצונית לאחר שטוענים את מנהל ההתקן לחיסכון בצריכת הזרם בקובץ 5 ניתן לשלוט עליו באמצעות הפקודה זו (ראה ערך םאם. חט//סק). | מבנה הפקודה [זזס | דפ | אוו | שה | אמחה:]סה] הפצוסק [או₪ | ₪6 | אה :]סג בחירה בין רמות החיסכון בצריכת הזרם. במקרים מסוימים שתבקש חיסכון מקסימלי, תבחין בירידת הביצועים. ברירת המחדל | היא 6םח. פד בטל אופציה זו, והשתמש בניהול צריכת הזרם על-ידי חומרת המחשב (אם קיים). 0 כבה אופציה זו. דוגמאות * הפקודה הבאה מביאה לצריכת זרם מינימלית, ולחיסכון מקסימלי בחיי הסוללות. אהא:צסה הםעעשסק * הפקודה הבאה מכבה את אופציית חיסכון הזרם. "0 המסק 3 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪058 ט ש הפקודה קיימת מגירסת 6 005. מאם. הפאסק - חתה בצריכת הזרם במחשבים ניידים כאשר אינם פעילים סוג: פקודת קונפיגורציה הה כת גור פחתה בצריכת הזרם חשובה במחשבים ניידים הפועלים על סוללות. וצאה מכך מתאפשר זמן עבודה ארוך יותר בין טעינה אחת לשנייה. התוכנית מת לחיסכון במיוחד במחשבים שלא קיים בהם התקן חיסכון זרם בחומרה, אולם ניתן לפעמים להוסיף חיסכון, כאשר משתמשים בשניהם יחד. את מנהל הה תקן לחיסכון מטעינים בפקודת 1605 בקובץ 5/צ6.5ו:א 60 וניתן לשלוט עליו אחר-כך באמצעות הפקודה חם/ס. [א מבנה הפקודה - | | מס | דפ | ווח | שח | א :ןס ה] מאם. הם/טסק = פסועפפ [נעשס/] וח | 6םז | אהא:][צסה בחירה בין רמות החיסכון בצריכת הזרם. במקרים מסוימים שתבקש חיסכון מקסימלי, תבחין בירידת הביצועים. ברירת המחדל היא 0=ח. | ּ [ דפ בטל אופציה זו והשתמש בניהול צריכת הזרם על-ידי חומרת המחשב (אם קיים). 0 כבה אופציה זו. ש לזי 0 טוען את מנהל ההתקן לזיכרון הבסיסי. ברירת המחדל היא טעינה ₪ הגבוה (אם קיים). ספר הפקודות של 6 ₪05 = 137 דוגמאות =- | * הפקודה הבאה טוענת את מנהל ההתקן לזיכרון הגבוה במצב 6=ח:/וכ ג (ברירת המחדל). =אם. ח://0ק = ם6ועפס == הפקודה קיימת מגירסת 05.6כ. . | * מנהל ההתקן תואם לתקן !]47 (זפשסק 0/8706 8060001ח8ו/]) | | קחואד‎ הדפסת קובצי טקסט ברקע . סוג: פקודה חיצונית, שוכנת זיכרון, תומכת ברשת הפקודה דא!₪8 שולחת קובצי טקסט (|[450) למדפסת תוך כדי עבודה ברקע, בעוד אתה עובד במקביל ביישום אחר. להבדיל מהדפסה באמצעות הפקודה ץ60, אשר אינה מאפשרת עבודה אחרת במקביל. הפקודה יכולה גם ליצור תור הדפסה של כמה קבצים בזה אחר זה, לשנותו תוך כדי עבודה, להוסיף קבצים ולהשמיטם. | מבנה הפקודה [116%83: 26%52[]/5: תח ][1צ6%עז: 0 ] [5726:₪/] [260ש06: ם/] דאוחק [₪/][0/][... ]00ק165]] [ד/] [ַקצשָ:/] ' 0:6 מגדיר את ההתקן אליו מופנית ההדפסה. ברירת המחדל היא חזם. התקנים אחרים הם למשל: 1וחסס, 1זס! וכו'. ן 6 מגדיר את גודל הזיכרון (5ז1+0נופ) בבתים. ברירת המחדל והגודל המינימלי הם 512 בתים. לזירוז הפעולה ניתן להגדיל את מאגרי הזיכרון עד 4 בתים. 8 = ספר הפקודות של 6 ₪05 1 מגדיר כמה פעימות שעון (בקצב של 18 פעימות בשנייה) תחכה הפקודה, כאשר המדפסת תפוסה בהדפסה אחרת. ה האפשריים נעים מ-1] עד 255. ברירת המחדל היא 1. | 2 :ו מגדיר מספר מקסימלי של פעימות שעון שבו יודפס תו בודד. אם זמן ההדפסה ארוך מדי, תוצג הודעת שגיאה. הגדלים האפשריים נעים מ-1 עד 5. ברירת המחדל היא 2. | 3 מגדיר את מספר פעימות השעון שנתפסים בהדפסת רקע. הגדלים האפשריים נעים מ-1 עד 255. ברירת המחדל היא 8. | 06 מגדיר את המספר המקסימלי של קובצי הדפסה בתור. הגדלים האפשריים נעים מ-4 עד 32. ברירת המחדל היא 10. | ד הְפסק את ההדפסה, ובטל את תור הקבצים להדפסה. רשימת הקבצים להדפסה מבוטלת וההדפסה הנוכחית מופסקת. 6 מחק את הקבצים מרשימת תור ההדפסה ממקום הפקודה ואילך. המתג לפני| שמות הקבצים מתייחס לכל הקבצים הכתובים אחריו.. המתג לאחר שם קובץ מתייחס לקובץ שלפניו ולכל הקבצים שאחריו. המתג יהיה בתוקף כל עוד לא צוין המתג ₪/ בשורת הפקודה. 4 הוסף קבצים לתור ההדפסה. המתג לפני שמות הקבצים מתייחס לכל הקבצים הכתובים אחריו. המתג לאחר שם קובץ מתייחס לקובץ שלפניו ולכל הקבצים שאחריו. המתג יהיה בתוקף כל עוד לא צוין המתג 6/ בשורת הפקודה. | [...661ק105]. רשימת הקבצים בתור ההדפסה. ניתן לציין מסלול עבור כל קובץ. | דוגמאות | * הפקודה הבאה מדפיסה את קובץ 11!6.000ץ ליציאה המקבילה 2זס!: 1 6.600ו1וחו +חוזס * הפקודה הבאה מבטלת את כל הקבצים בעלי הסיומת 606 מתור ההדפסה: 0 6. * +חוזם * הפקודה הבאה מוסיפה לתור ההדפסה את הקובץ 0 . 116 ולאחריו יודפסו יתר הקבצים בתור שנקבע: (" 2 +חוז ספר הפקודות של 6 ₪05 = 139 = הפקודה הבאה משלבת יחד ביטול של הקובץ 8!61.006/ מתור ההדפסה, והוספה של הקובץ %182.006ץח לתור: כ 1!62.606ץח 6/ 006. 61וו1עוח +חוזס * הפקודה הבאה קובעת את גודל תור ההדפסה ל-32 קבצים: 2) ו+חוזכן = הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה. ו = פקודת דא!₪ץ יוצרת תור של שמות קבצים ולא של נתונים. אם שינית את הנתונים בקובץ אחרי פקודת דא|חק אך לפני ההדפסה עצמה, יודפס התוכן החדש של הקובץ ולא תוכנו בעת ההקשה של הפקודה דאוהם. = כאשר תור הקבצים מודפס, אינך יכול להשתמש במדפסת בפקודת הדפסה שונה מפקודת דאזוחם. = אין להוציא את דיסקט הקבצים מהכונן, עד סיום הדפסת כל הקבצים שבתור. דקוהסחק שינוי צורתו של הסימן המנחה סוג: פקודה פנימית, תומכת ברשת פקודת דקו/₪0ק משנה את צורתו של הסימן המנחה על המסך לכל סימן שתרצה. ניתן להציג את השעה, התאריך, או הודעה פשוטה. הסימן המנחה יכול לעזור לך לדעת באיזו ספריה אתה נמצא ברגע מסוים. מידע זה שימושי מאוד בעץ הספריות של הדיסק הקשיח. מבנה הפקודה [.. ][קא557] דקההסחק קַ%577 ציון תו מיוחד מבין התווים הבאים: 68 מקש 5560. םש הספריה הנוכחית. ניתן דוגמאות | 0 ₪ ספר הפקודְות של 6 ₪05 הסימן <. שם הכונן. | תאריך המערכת. שעת המערכת. מספר הגירסה של 05. - .> הסימן‎ הסימן |. הסימן = . מקש ה-508086א286. ₪ 4 בבש בכם | -- הרצף 84880ח/|-ז6+חם. 8 הסימן %. להכניס גם הודעה כלשהי במקום אחד הסימנים הנ"ל או בנוסף לו. ו הפקודה הבאה מציגה את שם הספריה התורנית ואת התו < בסימן המנחה: | = 80%0 זקוחסזט הפקודה הבאה מציגה את השעה העדכנית ואת התו < בסימן המנחה: | 04 +קוהסזם הפקודה הבאה מציגה את ההודעה "686זם 8 866וח" ולאחריה < בסימן המנחה: | %-//- 4 68%זכ 8 866 5 +קוהסזם הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה. | אם טענת את פקודת 51.55 (ראה ערך), תוכל להשתמש בפקודת דקואסחץ לשינוי תכונות המסך ולשינוי תפקוד המקשים. לדוגמה: הפקודה הבאה תשנה את צבע הטקסט במסך ללבן מודגש ואת צבע הרקע לירוק. | 0-9 ₪9 וה59]1;37;42 +קוהסזם ספר הפקודות של 6 ₪05 = 111 0 0888|0 2 טעינת תוכנית ₪5!6 סוג: פקודה חיצונית, תומכת ברשת טעינת תוכנית: המספקת סביבת תכנות מלאה בשפת ‏ 85/6 המבוססת על תפריטים ומסכי עזרה מקוונים. למיצוי מלא של שפה זו, ראה את ספר הפקודות של 028..5!6 בהוצאת פוקוס-מחשבים. ן מבנה הפקודה [2165006/] [אטה/][ורו סז[ וז[/זן/][הסדופפ!//][פ/] 8516 0 שם הקובץ שהפקודה תטען. 8 הצג בשחור-לבן במסכי צבע. חס דוס₪/ טען את העורך של 05.: 6 אפשר עדכון מהיר של מסך /68.. ₪/ אפשר מספר שורות מקסימלי בהתאם לסוג המסך. זפ הפוך את הפונקציות הפנימיות סם6%, 0/5, %כאא | -5%אוא ל--וםו/! /6, -םו6/5, %-פוס אוש ו-5-פו5>ושא. וחסא/ אפשר שימוש במסך שאינו תומך בתווים זוהרים. אינו מיועד לשימוש במחשבי ירך של "קומפאק". צאעח/ הרץ את התוכנית לפני הצגתה. * הפקודה קיימת מגירסת 5 05 ומחליפה את 45!6ם-/ שהיתה קיימת בגרסאות הקודמות. | - םהאוסמועפ‎ 5 יצירת דיסק-זיכרון סוג: פקודת קונפיגורציה 2 = ספר הפקודות של 6 ₪05 דיסק-זיכרון הוא התקן המאפשר לך לאחסן מידע בזיכרון ולהשתמש בו באופן דומה לכונן, אולם בזמן גישה מהיר יותר. דיסק-זיכרון משלב בתוכו את היתרונות של במ דיסק חיצוני וזיכרון פנימי, ולכן ניתן לאחסן בו קבצים אליהם אפשר לגשת הירות גישה גבוהה כמו לזיכרון הפנימי. מומלץ לאחסן. בו קבצים שהיישום נזקק להם לעתים קרובות בזמן הריצה. החיסרון הוא , שכיבוי המחשב מוחק את - - מפ ידע, ולכן מקובל לאחסן בו רק תוכניות או נתונים קבועים. דיסק-זיכרון חית את כמות הזיכרון הפנוי ליישום, אם לא תטען אותו לזיכרון המורחב %5; או הזיכרון המורחב 515. . 1 מבנה הפקודה [ה/ז[=/][555[]000][קקק] 5 צ5 .ששוח וזח = מסוצסס גודלו של דיסק-הזיכרון ב-א. הגדלים מתחילים מ-א4 ומגיעים עד %א7. ברירת המחדל היא 64%6. 5% גודל הסקטור בבתים. מספר קטן מנצל את הזיכרון טוב יותר, ואילו מספר המ גדול משפר את הביצועים. הגדלים נעים ןיי 8, 256 ו-512. ברירת חדל היא 512. 4 מספר הקבצים בספריית השורש שיכול דיסק-הזיכרון להכיל. המספרים נעי -1 ה! ם בין 2 ל-1024. ברירת המחדל היא 64. התקן את דיסק-הזיכרון לזיכרון המורחב 15/!א שמעל 18 התקן את דיסק-הזיכרון לזיכרון המורחב 15=. | דוגמאות הפקודה הבאה מתקינה דיסק-זיכרון בגודל 128 בזיכרון המורחב 15/]). =/ 128 5ץ6.5עוזוח8ז = 16/1006 הפקודה קיימת בגרסאות 3 005 ומעלה. ספר הפקודות של 6 ₪05 = 143 הצגת הודעה על המסך סוג: פקודה לקובצי אצווה שיבוץ הערות בקובץ אצווה (ח0816) מסייע לך בכמה אופנים עיקריים: הוא מציג הודעה על המסך בזמן הריצה של קובץ האצווה, ועוזר לך לזכור את מטרת הקובץ והפקודות שלו באמצעות כתיבת שורות הערה בתחילת: הקובץ ו/או בין הפקודות שלו. בקובצי אצווה פקודת ההערה היא !₪5 (קיצור של %זהוח6ז). כל שורה שמתחילה במלה ‏ ₪51 הופכת לשורת הערה ואינה מתבצעת. אם מתג ה-6740=₪ הוא במצב אס0, ניתן לקרוא אותה מן המסך בזמן ריצת קובץ האצווה. כאשר ה-56740 הוא במצב ="0, היא לא תוצג למסך, אך ניתן לקרוא אותה בעזרת הפקודה םקץיד. החל מגירסת 4 005 ניתן להשתמש בפקודת | גם בקובץ 5צ5. :א 60. מבנה הפקודה בג או: | ק978; קז הערות שאינן לביצוע. דוגמאות * הפקודה הבאה מכניסה שורת הערה העוזרת לך לזכור את תפקידו של <- קובץ האצווה. | | 8 6עזז 10 זוהץוח וחסז] 65וו1 0818 60 וחסז 5 :8 *. * זוסץוח צץְק0ס6א הר * הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה. * בכל פקודת ₪511 ניתן לציין עד 123 תווים של הערה. הקף סימנים מיוחדים עבור ה-005 (כגון: | בגרשיים כפולים ("|"). 4 = ספר הפקוזות של 6 ₪05 (אשח) =ואההאסם ‏ שינוי שם קובץ : פקודה פנימית, תומכת ברשת -] ס פקודת 5%]/5ח (או בקיצור א=ח) משנה שם קובץ או קבוצה של קבצים. מאזר ש-205 אינה מחזיקה שני קבצים בעלי שם זהה בספריה אחת, מתעורר לעתים קרובות הצורך לשנות שמות של קבצים, כדי שניתן יהיה לאחסן אותם באותה הספריה. מבנה הפקודה 7 או: 6/0616 010/06 אש 6 שם הקובץ כולל הסיומת, אשר את שמו ברצונך 7 ניתן לציין כונן ומסלול ולהשתמש בתווי הכללה. 6 השם החדש עבור הקובץ כולל הסיומת. ניתן למ בתווי הכללה. אין להוסיף כונן ומסלול. הוגמאות הפקודה הבאה מחליפה את שם הקובץ 600. 61וו ץוח ב-1!62.000ץח. דור 0 1 הז הפקודה הבאה מחליפה את שמם של הקבצים בעלי הסיומת 8% לסיומת 6. 0 * 08%.* הסז שים-לב! * הפקודה קיימת בגרסאות 2 005 ומעלה. | | * אינך יכול להשתמש בפקודת ם!/\ /אשח, כדי לשנות שם של ספריה. כדי לשנות שם של ספריה השתמש בפקודה ם סו₪. | ספר הפקודות של 6 05 = 145 05 |קפם | עדכון והוספת קבצים מכונן/ספריה אחד לאחר סוג: פקודה חיצונית, תומכת ברשת פקודת 465 ₪1םה מאפשרת לך לעדכן בקלות גירסה ישנה של קבצים בגירסה אחרת (בדרך כלל גירסה עדכנית יותר). הקבצים חייבים להיות בעלי שם זהה ולהימצא בכונן או בספריה אחרים. פקודה זו מרחיבה את פקודת +60 באופציות נוספות. | מבנה הפקודה [צע/][ט//][5/][ח/][ש/][מ/]0651 66ווס< 6 וקש 6 רשימת הקבצים בהם תשתמש, כדי לעדכן את הגירסה האחרת של הקבצים. הכרחי לציין את שמות הקבצים, אולם שמות ההרחבה, המסלולים והכוננים הם אופציונליים. | 1 הכונן בו נמצאים הקבצים אותם יש לעדכן. ניתן לציין גם מסלול. 8 הוסף ל-₪651 את כל הקבצים המופיעים ברשימת 50/06 ואינם מופיעים ב-0651.. ₪/ בקש אישור לפני ביצוע העדכון. ₪/ החלף גם קובצי קריאה-בלבד (ץ!חס-680ז) ב-0851 בנוסף לקבצים רגילים. 5 החלף קבצים בשם זהה לקובצי המקור, ללא חשיבות למיקומם בדיסק. / החלף רק קבצים שתאריך העדכון והשעה בהם עודכנו לאחרונה, מוקדם יותר מהתאריך והשעה של קובצי המקור המתאימים להם. צצ/ המתן עד להכנסת דיסקט לכונן. דוגמאות | * הפקודה הבאה מחליפה את כל הקבצים בכונן 6 בגירסה חדשה, וגם מוסיפה את הקבצים החדשים שנוספו. 8 5] :0 *. *:8 001806 6 = ספר הפקודות של 6 ₪05 * | הפקודה קיימת בגרסאות 3.2 05כ ומעלה. = | אין להשתמש בפרמטר // בשילוב עם הפרמטר 8/ או ₪/. | םמסדפםם - - שחזור קבצים שגובו ב-8/0(9 של גירסאות 005 ישנות סוג: פקודה חיצונית, תומכת ברשת פקודת =₪557108 משמשת לגיבוי קבצים שגובו בפקודת =()86 שהיתה קיימת בגרסאות 0005 הקודמות (גרסאות 2.0 עד 5.0). היא משחזרת קבצים לדיסק ולספריה ממנה הם גובו. שים-לב, שבעת השחזור אתה "דורס" את הקבצים הקיימים. בספריית היעד, אלא אם תשתמש במתג המתאים (או - לחילופין בפקודה 05 571ה). כדי לשחזר מגיבויים שנעשו בתוכנית הגיבוי החדשה ק!158/.66, השתמש באותה תוכנית ₪580 | מבנה הפקודה | | [עק-00-מזזז: מ | ][עע-00-מזז:₪/][/][105060]/5] 6סיזוזס5 ג 0 ד5 [ם/][₪/][/][5- :5 ] [ 5-ל :1 ] 00 הכונן בו נמצאים הקבצים אותם יש לשחזר. 0 רשימת הקבצים כולל שמות הרחבה הנמצאים על 6 , אשר אותם יש לשחזר. ניתן לציין כונן ומסלול ולהשתמש בתווי הכללה. 5 שחזר קבצים גם מספריות המישנה המצוינות בפרמטר 85060//. / בקש אישור לפני שחזור קובץ שעודכן אחרי הגיבוי האחרון. עע-וזזוז-8:00/ שחזר רק את הקבצים שעודכנו לאחרונה בתאריך המצוין או לפניו. (ע/-0וח-00 מציין תאריך במבנה: שנה-חודש-יוּם, כפי שמקובל בעברית, בתנאי שטענת את פקודת צחדא 60 של עברית בקובץ הקונפיגורציה). | עץ-וזנוזז-00: // שחזר רק את הקבצים שעודכנו לאחרונה בתאריך המצוין או לאהריו. | ז/ השווה בין הקבצים בדיסקט הגיבוי לבין הקבצים בדיסק היעד, ושחזר רק ספר הפקודות של 6 ₪05 = 147 את הקבצים שהשתנו או נמחקו מאז הגיבוי האחרון. א/ שחזר רק קבצים שאינם קיימים יותר בדיסק היעד. פ/ הצג על המסך את רשימת הקבצים המיועדים לשחזור. 5פ-זוזז-1.:8/ שחזר רק את הקבצים שעודכנו לאחרונה בשעה המצוינת או לאחריה (7-55חוח-2/2/ מציין את השעה במבנה: שנייה-דקה-שעה). 5פ-וזזווז-/:/ שחזר רק את הקבצים שעודכנו לפני השעה המצוינת או לאחריה. דוגמאות == הפקודה הבאה תשחזר את כל הקבצים מדיסקטי הגיבוי בכונן ג/ לכונן ?6 (זו הפקודה השימושית ביותר לשחזור הדיסק הקשיח כולו): 8 *.*:0 :8 05106 (הפקודה משחזרת את הקבצים מספריית השורש וכל תת-ספריותיה). (סח) הופוטשחה - - מחיקת ספריה סוג: פקודה פנימית, תומכת ברשת פקודה זו מבצעת מחיקה של ספריה. שים-לב, שכאשר אתה מעוניין למחוק ספריה, עליך למחוק תחילה את כל הקבצים ואת כל ספריות המישנה הנמצאים בספריה זו, ורק אחר-כך להשתמש בפקודת הוסואה. הפקודה שימושית מאוד בעץ הספריות של הדיסק הקשיח. מבנה הפקודה 6תז0ודז0:0017[07] הוסוהה או: 6ומשו7זו0/0[0ק:8] שח /1ק: ציון הכונן והמסלול של הספריה אותה רוצים לבטל. ודו הספריה אותה ברצונך לבטל. 00 4 * ספר הפקודות של 6 05 דוגמאות | הפקודה הבאה מוחקת את הספריה זווסץוח: זוץרח יז הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה. אינך יכול למחוק ספריה, עד שכל הקבצים וכל ספריות המישנה שבה נמחקו. | אינך יכול למחוק את הספריה התורנית (הספריה בה אתה נמצא). שליטה על משתני סביבת העבודה סוג: פקודה פנימית, תומכת ברשת במשתני סביבת העבודה של 05 נשמרות הגדרות שהתוכניות משתמשות ב - פקודת 551 מציגה או משנה את ההגדרות במשתנים אלה. בפקודה זפ מוגדרים מעבד הפקודות 0ז60.סאה/ שו 60, הסימן המנחה (זס וְחסזס) ועוד. השימוש בפקודה מאפשר גם לך וגם ל-005 להשתמש . בהגדרות החדשות של משתני הסביבה. באמצעות פקודת 551 אתה יכול להציג על המסך את הגדרת משתני הסביבה הנוכחיים של 005, לבטל הגדרה מסוימת, להוסיף הגדרה חדשה, או לשנות הגדרה קיימת. נהוג להשתמש בפקודה זו בקובץ ‏ 6.8/1ם אם ס דה. מבנה הפקודה [[מזזסק] = 6וזזז] ד5 וז המחרוזת המוגדרת על-ידי המשתמש, או אחת ההגדרות: דטושוסהּס, ה דק, פשוס ד5/ 1, או 605556. | זזסיזסק הערך החדש. ספר הפקודות של 6 ₪05 = 149 הקשת הפקודה ללא פרמטר תציג על המסך את ההגדרה הנוכחית של משתני הסביבה. הקשת הפקודה עם = 8₪76ח וללא פרמטר תמחק את ההגדרה הנוכחית של אותו שם ממשתנה הסביבה. דוגמאות * הפקודה הבאה משנה את ה-114: במשתנה הסביבה: [ו)ט:0:;0 = הזכ 501 הפקודה קיימת בגרסאות 2 205 ומעלה. רק 256 בתים מוקצים כברירת מחדל עבור סביבת העבודה של 05פ. . באפשרותך לשנות זאת באמצעות פקודת סא 60/18 והפרמטר =/ (ראה פקודת סאג /ו60). ג 3 קביעת גירסת ה-205 המדווחת לתוכנית סוג: פקודה חיצונית, שוכנת זיכרון, תומכת ברשת הפקודה 551/58 קובעת את גירסת ה-2025 המדווחת לתוכנית. הפקודה םד דרושה לתוכניות שאינן רצות עם גירסת 6 005 ובאמצעותה ניתן לדווח לתוכנית, כאילו קיימת במחשב גירסת 2005 הקודמת לגירסת 6. תוכל להוסיף בעצמך את שמות התוכניות לטבלה. מבנה הפקודה כדי להוסיף רשומה לטבלה או לשנות רשומה קיימת, הקש: [וזוז. וז 6תז0ת16?/] ה /ד55 כדי לבטל את ערך הגירסה מקובץ, הקש: | [הדפו(וס/] שדם ושם/]6אזמ?/] הפשד5 0 =* ספר הפקוזות של 6 ₪05 כדי להציג את טבלת הגרסאות, הקש: [017ק:0] חם ד5 :1 שם הכונן והמסלול של הקובץ ₪ אם. ח=/ד55. 7006 שם תוכנית הביצוע הדורשת את שינוי מספר הגירסה. תת .א מספר הגירסה (לדוגמה 3.3, או 4.01). | | =דם |םפ/ (או פ/) בטל את הערך של הגירסה. ובו אל תציג את ההודעה הקשורה לביטול הנ"ל. הפקודה קיימת מגירסת 5 05כ. הפקודה אינה משנה את עותק הטבלה שבזיכרון. אם' ברצונך לטעון את הטבלה החדשה, עליך לבצע אתחול מחדש. ראה גם הפקודה םאם.חם/7ד55. דוגמאות כדי לראות את טבלת הגרסאות בכונן 6, הקש: :זע נניח שהתוכנית 5 אם. חקו יכולה לעבוד ב-3.3 5. על מנת להריץ אותה, תצטרך ליצור רשומה מתאימה בטבלה, כדי שאותה התוכנית תחשוב שגירסת 6 205 היא למעשה גירסת 3.3 05כ. לשם כך הקש: 1.00 זז ץוח זב כדי לבטל את הרשומה מהטבלה הקש: 86 066.ףסזקץוח זסט501 טעינת טבלת גרסאות 05 לזיכרון סוג; פקודת קונפיגורציה הפקודה טוענת בקובץ הקונפיגורציה רשימה של תוכנות ואת טבלת הגרסאות ספר הפקודות של 6 ₪05 = 151 של 0005 שאיתן הן עובדות. כדי להציג או לשנות את הטבלה, מריצים אחר-כך את הפקודה ₪8/'ד55 משורת הפקודה או מקובץ אצווה. = מבנה הפקודה : בקובץ הקונפיגורציה כתוב את השורה הבאה: =אם. םד = ש6וםפ *" הפקודה קיימת מגירסת 5 005ם. * ראה גם הפקודה חם/557. שיתוף ונעילה של קבצים ברשתות ובריבוי משימות -. סוג: פקודה חיצונית, שוכנת זיכרון, תומכת ברשת פקודת 5185 מאפשרת שימוש של מספר משתמשים בקובץ, וכן נעילת דיסק או קובץ. הפקודה משמשת בעיקר ברשתות ובריבוי משימות (0ח85%1+?!טרח) ומונעת ממספר תוכניות לכתוב לקובץ אחד בו-זמנית. לאחר שנטענה, היא בודקת ומאשרת כל בקשת כתיבה וקריאה מקובץ. אפשר לטעון אותה בקובץ הקונפיגורציה באמצעות הפקודה 11 דפצוו. מבנה הפקודה | [4א6[]/1.:700סאקצ:-ז/] 5 טען את הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה: [50806[]/1.:100%3:=/] םאם. םה הפ = 1 דחו 6 הקצה גודל זיכרון למעקב אחר השימוש המשותף בקובץ (ברירת המחדל היא 2048 בתים). 0 |/ הגדר את מספר הקבצים שניתן לנעול ב בו-זמנית (ברירת המחדל היא 2). 0 כ 2 * ספר הפקודות של 6 ₪05 דוגמאות * | הפקודה הבאה טוענת את הפקודה עם זיכרון של 4096 בתים, ומאפשרת עד 30 קבצים פתוחים בו-זמנית: שים-לב! *" | הפקודה קיימת בגרסאות 3 05כ ומעלה. * | ניתן לטעון את פקודת 54/45 רק פעם אחת. ניסיון לטעון את הפקודה פעם נוספת, יגרום להודעת שגיאה. * | עליך לאתחל מחדש את המחשב שלך, כדי לבטל מהזיכרון את פקודת 5 ס. | =" | אינך צריך לטעון את הפקודה במחיצה גדולה מ-328, כפי שנדרש היה בגירסת 4 05. | 0 הגהרת שמו ומקומו של מעבד הפקודות הראשי סוג: פקודת קונפיגורציה 586 /1:4096 0 : ו הפקודה ‏ ) ]שרופ מגדירה את שמו ומקומו של קובץ מעבד, הפקודות הראשי. אם ברשותך מעבד פקודות שונה, כמו 4005, פקודת 1 65 היא עבורך. כאשר 05 נטענת, פקודת .54511 יכולה להגדיר ולטעון מעבד פקודות אחר במקום ה-60%1. סאג /ו60. ניתן גם להשתמש בפקודת ‏ 54₪11, כדי להגדיל את סביבת העבודה של 005כ. כדי לעשות זאת, עליך לציין את שם מעבד הפקודות, ולהוסיף את המתג הקובע את גודל סביבת העבודה (ראה דוגמה בהמשך). | | ספר הפקודות של 6 ₪05 = 153 מבנה הפקודה [8וזחוז0ק] 105060 = | ום5 0 הכונן, המסלול ושם הקובץ של מעבד הפקודות החדש. פוזזסק הפרמטרים עבור מעבד הפקודות המסוים. לדוגמה, אם אתה משתמש ב-:/601. סצוזה //ו/60, תוכל להגדיר שני פרמטרים: אאאאא:ם/ מגדיר את גודל סביבת העבודה של 025 בבתים. = טען את מעבד הפקודות לזיכרון | לפני ביצוע | הקובץ ד אד דוגמאות הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה טוענת את ה-!60. סא 60 לפני הקובץ ד56.84אם 0ד(), ומגדילה את הזיכרון של משתני הסביבה ל-256 בתים: 6 כ ההסס. ח8 חר 60 = [51101 הפקודה הבאה טוענת מעבד פקודות חדש בשם וח4005.60: רחוסס. 40/05 = [!6ח5 * הפקודה קיימת בגרסאות 2 05כ ומעלה. = ראה בפקודה סא;/ !60 לגבי משמעות המתגים שלה. דחום = | אפשרות ליותר מ-10 פרמטרים בקובץ אצווה . סוג: פקודה לקובצי אצווה פקודה למשתמשים מנוסים בקובצי אצווה. הפקודה נזקקת לעתים קרובות למידע חוזר מהמשתמש, כמו ציון כונן, שם קובץ, תשובת "כן או לא" וכדומה. את הערכים הזמניים האלה ניתן לאחסן במשתני זיכרון המסומנים בצורת %0 ב 5 = ספר הפקודות של 6 ₪05 עד |%9. בדרך כלל מוגבלים קובצי אצווה לטיפול בעשרה משתנים כאלה. פקודת 1-!57 פותחה עבור יישומים הזקוקים ליותר מעשרה משתנים. בכל פענו שהפקודה מופעלת, היא מסיטה את כל המשתנים במספר אחד כלפי מטה. לדוגמה, ביצוע פקודת 5711 יגרום לכך שהמשתנה החדש 60 יהיה שווה למשתנה הישן %1, המשתנה החדש %1 יהיה שווה למשתנה הישן %2 וכך הלאה. במקרה כזה המשתנה %69 יכול עתה להכיל פרמטר נוסף. שימוש נוסף לפקודה זו הוא למקרים בהם יש להעביר כמות בלתי ידועה של משתנים לתוכנית בעת הרצתה. נוח להשתמש בפקודה בקובץ אצווה, אך ניתן להפעיל את הפקודה גם ישירות מ-05פ. : | דוח = |התוכנית הבאה מבצעת העתקה של מספר בלתי מוגבל של קבצים מהספריה התורנית בדיסק לכונן /: | 600 1 חס 00 .= =.%1 1 | : 61 צץסס | ו 0חס: הסבר לשורות הפקודה: שורה 1: | ביטול הצגת הפקודות למסך. שורה 2: | פקודת הלולאה המעבירה את הפקודה לשורה של 0ח6 ּ כאשר נגמרו הקבצים להעתקה. | שורה 3: | פקודת העתקה לכונן . | שורה 4: | הפקודה המסיטה את המשתנים במספר אחִד כלפי מעלה. שורה 5: | תווית של שורת הסיום בשם ₪ח6. הרצת הפקודה: נקרא לקובץ האצווה הנ"ל בשם כ 6. כדי שיעתיק = | את כל הקבצים עם שמות ההרחבה דאד. ו-06. מהספריה התורנית | אל כונן 4, הקש את הפקודה הבאה: ספר הפקודות של 6 ₪05 = 155 0. * 1א+. * 0ץ6000 בדרך זו ניתן לבצע העתקה מורכבת של קבצים. * הפקודה קיימת בגרסאות 2 005 ומעלה. ימס זההוס - - | יצירת מטמון דיסק המזרז קריאה : וכתיבה לדיסק סוג: פקודה חיצונית מטמון דיסק הוא מאגר זיכרון 1/!5א המוקצה לשמירת מידע הנקרא ונכתב לדיסק. כתוצאה מכך מתמעטות הפניות לדיסק, והמידע נקרא ונכתב במידה רבה מן הזיכרון ואליו. שימוש במטמון דיסק מזרז מאוד את פעולת המחשב, ומפחית בצורה משמעותית את בלאי הדיסק. התוכנית /חכ ד₪ 5/4 יוצרת מטמון דיסק ושולטת עליו. מבנה הפקודה [070976 )וז ] [ 6150 16מ:/] [--- [[- | + [6ש]] עד 5 [5/] [צ/ז[ס/] [/] [ח/] [0/] [< ותש > :8/] [[0065126 )מ ] + + [0] ציון הכוננים שעבורם תרצה ליצור מטמון דיסק, או להבדיל בין מטמון לקריאה ולכתיבה. האפשרויות הן | כדלקמן: = ציון אות הכונן ללא כל תוספת, מפעיל עליה + מטמון קריאה בלבד ללא כתיבה. = ציון אות הכונן עם הסימן + מפעיל עליה מטמון קריאה וכתיבה. = ציון אות הכונן עם הסימן - מבטל מטמון קריאה וכתיבה על אותו כונן. כאשר אינך מציין אות כונן, על כונני דיסקטים וכוננים שנוצרו בפקודה אא וחם דא! מופעל מטמון קריאה בלבד, אולם על כוננים קשיחים מופעל מטמון קריאה וכתיבה. כונני 60-3010, כונני רשת וכרטיסי זיכרון ח1!85 אינם מוטמנים כלל 6 * ספר הפקודות של 6 005 גודל הזיכרון העובר במנה אחת בין. הדיסק והמטמון. האופציות הן: 1024, 2048, 4096, 8192 בתים. ברירת המחדל היא 2 בתים. ככל שהמנה גדולה יותר, מנוצל יותר ו בסיסי על-ידי . התוכנית צחס דח 5. 6 גודלו ההתחלתי של מטמון הדיסק ב-6. כל שהמטמון גדול . יותר, כן יהיה הזרוז של הדיסק גדול יותר. אם אינך מציין ערך, ברירת המחדל : תציב את הערכים הבאים: כאשר יש לך במחשב עד 118 - כל ה-5וא יוקצה למטטמון; עם 218 - יוקצו םוא1; עם 18א4 - יוקצו פוא1 ועם 8וא6 ויותר - יוקצו 8ו2. ול גודלו ההתחלתי של מטמון הדיסק ב-א, כאשר תופעל התוכָנית 5אוססחוצ הדורשת חלק מן הזיכרון בשבילה. אם אינך מציין ערך, ברירת המחדל תציב את הערכים הבאים: כאשר יש לך במחשב עד 18א1 - לא יוקצה מאומה למטמון; עם 218 - יקצו 256%8; עם 8 - יוקצו 8, עהם 68 - יוקצו 118 ועם למעלה מ-6₪18 יוקצו 8. כאשר אתה יוצא מ-פ/צסטחו//, חוזר המטמון לגודלו המקורי. | ]8:8 גודלו של מאגר הזיכרון הנקרא מראש. מהדיסק. ברירת המחדל היא 166. ככל שהערך גדול יותר, נצרך יותר זיכרון בסיסי. 6 כְתוב את כל המידע מהמטמון לדיסק. השתמש בפקודה זו לפני שאתה עומה לכבות את המחשב, כשיש לך חשש שהמידע לא נכתב עדיין לדיסק. אם תאתחל באמצעות המקשים |06-!ז04-+], תבוצע קודם לכן כתיבה של המטמון לדיסק. ₪ מחק את המידע מן המטמון, והתחל למלא אותו מחדש. | ₪ הומנע מטעינת חכ ד// 51 לזיכרון הגבוה, גם אם יש ב מקום פנוי. 0 אתחל את שא זח אפ ללא הצגת הודעות סטטוס כלשהן, אלא כאשר קיימות הודעות שגיאה (זוהי ברירת המחדל). צ/ אתחל את הס דח 5 עם הצגת הודעות סטטוס (ברירת המחדל אינה מציגה, אלא הודעות שגיאה). | 5 הצג הודעות נוספות ביחס ל- הס דגוגו5. ד!וגמאות *" כְּדִי ליצור מטמון דיסק בברירות המחדל שלו, הכנס לקובץ .א ד את השורה הבאה: עזו+זה רפ ספר הפקודות של 6 ₪05 = 157 כדי ליצור מטמון דיסק בגודל 2048% ולבטל את המטטמון של כונני הדיסקטים 4 ו-8, הקש: 8 -0 -8 /107זהרח5 כדי לאחסן את המידע מהמטמון לדיסק לפני כיבוי המחשב, הקש: 6 עזו0+זהורו5 כדי להציג מידע על פעילות מטמון הדיסק המחשב ועל שיעור הפגיעות המוצלחות במידע שבמטמון, הקש: | | 5 עזו10זהר5 הפקודה קיימת מגירסת 6 05ם. אין לטעון פקודה זו מתוך התוכנית פ/שסטחו//. יש להבדיל בין מטמון דיסק לקריאה ולכתיבה. מטמון דיסק לקריאה מזרז רק פעולות של קריאה מן הדיסק. מטמון דיסק לכתיבה מזרז רק פעולות כתיבה לדיסק, אולם יש בו סכנה שבשעת הפסקת זרם פתאומית, ייתכן מצב שהמידע יאבד כשהמחשב נכבה בטרם נכתב המידע מן המטמון לדיסק. לכן, יש מי שמעדיפים להימנע משימוש במטמון לכתיבה. לפני הטענת חכ דח 52 עליך לוודא שמנהל זיכרון 2015 טעון (על-ידי הפקודה 6 צ5. ו/שו₪!1). כאשר קיים מספיק זיכרון גבוה ‏ חכ ד/ 5/1 טוען עצמו אוטומטית לשם ואין צורך להשתמש בפקודה 4וסוהוס ג 0 . צחפ דח ג ופ אינו מטמין כוננים דחוסים, אך לעומת זאת, הוא מטמין את הכונן הפיזי שבו נמצא הכרך הדחוס. כתוצאה מכך חל שיפור במהירות הן של הכונן הפיזי והן של הכונן הדחוס. התוכנית חכ זח 51 נחשבת לאחת מתוכנות מטמון הדיסק הטובות והבטוחות ביותר, והשימוש בה במחשבי 286 ומעלה עם 188 ויותר מעניק שיפור מהירות משמעותי מאוד. 5 * ספר הפקודות של 6 ₪05 מנ =אם. עהסדה הו הל התקן המזרז קריאה וכתיבה על-ידי מטמון דיסק סוג: פקודת קונפיגורציה 5 ס כ =: מנהל התקן זה נועד לפתור בעיות תאימות של בקרי דיסקים מסוימים (בעיקר וג 565 או |פ5ם וכן התקני ערוץ זעיר - ₪6) שאינם יכולים לפעול חת 386וו= או תחת פצוסטחוצ. מבנה הפקודה הם--טם-ם ופטסס/ אש הסדה 5 = 05| םז-עם- 001 מורה ל-עשחכ זה ופ לבצע . "אגירה: כפולה" (0חוז110טס 6!שס0). שים-לב! | בנוסף לטעינת מנהל ההתקן, תוכל לזרז את המחשב, אם תטען גם את התוכנית צחכ דח /5. | זפ | מיון טקסט סוג; פקודה חיצונית, תומכת ברשת פקודת 50 היא פקודת פילטר הממיינת את הקלט המגיע אליה, ומעבירה את הפלט הממוין להדפסה למסך, לקובץ, או להתקן אחר. הפקודה נכתבת בדרך כלל אחרי סימן המסנן (פילטר) | או לפני פקודות ההפניה < |- >. נית מבנה הפקודה | לכתוב את הפקודה בשתי צורות: [ז60]][ < ] [מזשזי]][ > ]60- /][ה/] ד503₪ ספר הפקודות של 6 005 - *" 159 או: [00₪4/][<] 0+ /][₪/] ד 503 [| ו וזמזס6] ₪/ מיין על-פי סדר אלפביתי הפוך. 1 התחל את המיון החל מהעמודה המצוינת בפרמטר (ברירת המחדל היא 1). מזש?]: שם המסלול של הקובץ אותו רוצים למיין. ]וז160?] שם קובץ הפלט לאחר המיון. == 60/1 הפקודה שאת התוצאה הממוינת שלה מעוניינים להציג. דוגמאות *" הפקודה הבאה מציגה על המסך את רשימת הקבצים בספריה התורנית, כשהיא ממוינת לפי סדר האלפבית: 0 | זו *" הפקודה הבאה קולטת את הטקסט של קובץ 0 וח, ממיינת אותו לפי סדר אלפביתי מהטור השמאלי, ופולטת אותו לקובץ וח זה < 606 1!61ץוח > +50 * הפקודה הבאה קולטת את הטקסט של קובץ 8606. 61!ו1ץוח, ממיינת אותו לפי סדר אלפביתי מהטור השמיני, ופולטת אותו לקובץ 6 ה (הפקודה שימושית למיון בטורים של טבלות): 08 < 100. 1 6!ו1ץוח > 8 + / +50 = הפקודה קיימת בגרסאות 2 205 ומעלה. ניתן למיין קבצים עד לגודל של 64%. | 5 | קביעת מספר מחסניות המידע וגודלן | סוג: פקודת קונפיגורציה' פקודת 65 ד מיועדת למשתמשים מתקדמים. היא מאפשרת לך לשנות 0 ₪ ספר הפקוחות של 6 05 את המספר וגודל מחסניות (5180%5) המידע המוגדרות עבורך. ₪005 משתמשת במחסניות לטיפול בפסיקות (5זקשזזסזח/!). מבנה הפקודה [ | | מז = 51065 מ מספר המחסניות. האפשרויות הן 0, או מספר בין 8 ל-64. ברירת המחדל היא 8 גו 9 רל כל מחסנית בבתים. האפשרויות הן 0, או מספר בין 32 ל-512. ברירת | המחדל היא 128. דוגמאות | הפקודה הבאה מגדירה 8 מחסניות של 512% כל אחת: | 2 = 5180089 [ [ שים-לב! הפקודה קיימת בגרסאות 4 0005 ומעלה. | בדרך כלל מספיקה ברירת המחדל, אך אם מופיעה הודעה בנוסת: ששס!זזסטס 51806 |החזסזחו, או 81160 ח6ז5ץ ,5‏ יש לנסות להגדיל את מספר המחסניות ואת גודלן. הגדרת פריטי תפריט אתחול שבחירתם מציגה תת-תפריטים נוספים סוג; פקודת קונפיגורציה | פקו דה לשליטה על אתחול המערכת. הפקודה מגדירה את פריטי תפריט האתחול שבחירתם מציגה תת-תפריטים נוספים. באופן זה ניתן להגדיל את מספר פריטי התפריט האפשריים בפקודה ואם דוטא₪וא ליותר מ-9 פריטים. פרטים נוספים על תפריט האתחול ראה בערך |א₪ דו(אשוא. ספר הפקודות של 6 ₪05 = 161 מבנה הפקודה [61), ]06 100% = נוא ו 5 21006 שמו של בלוק הפקודות הקשור אל אותו פריט בתפריט האתחול. הבלוק חייב להיות מוגדר במקום אחר בקובץ 5'צ5. 604!6. 61 הטקסט השייך לאותו פריט בתפריט. ברירת המחדל היא שם הבלוק. דוגמאות * כתוב בקובץ ה-5צ5. 6!-000% את השורות הבאות: [טוחסוחו] 0 5וסחועצ 10 0 ,5/טסטחזעצ טחפותט5 5 105 חנז , 0105 וה6+ונוחסוח [5/שוסחועש] 5 , עה !0 רחה6ז1וררו סוכה 161 ,זסעט וח6+וטח6והז כאשר תבחר בתפריט בפריט פעשסשחו// ייפתח תפריט נוסף המציג את שתי האופציות עש8ז6|0זסס |-6זסאו. שים-לב * הפקודה קיימת מגירסת 6 05. = אורכם של שם הבלוק ושל הטקסט מוגבל ל-70 תווים לכל אחד. 1 יצירת כונן מדומה סוג: פקודה חיצונית השתמש בפקודה ז5085, כאשר ברצונך. לדמות ספריה לכונן. פקודת יוצרת כונן מדומה המתפקד כספריה. על-ידי-כך מאפשרת לך פקודה זו לגשת לקבצים באמצעות הקדמת שם הכונן בלבד, ולא דרך שם המסלול 2 16 * ספר הפקודות של 6 ₪05 המלא של הספריה. אין לעשות בפקודה זו שימוש כללי, מאחר שפקודות אחדות (ראה בהמשך) אינן עובדות אתה. אסור ששם הכונן שתשתמש בו יהיה כונן הקיים כרגע בדיסק שלך. מבנה הפקודה | לפקודה 52851 שלוש צורות עיקריות: הצורה הראשונה מציגה את מצב הפקודה במערכת, כלומר את כל הכוננים המדומים המצויים כרגע במערכת. ד הצורה השנייה מבצעת דימוי של ספריה לכונן. %-/ 55 הצורה השלישית מבטלת את הדימוי של ספריה לכונן. = 065//2 51085 1 שם הכונן המדומה עבור הספריה המצוינת בפרמטר 500768. 60 שם הספריה אליה תפנה 05כ, כאשר יצוין שם הכונן המדומה המופיע בפרמטר 0651. דוגמאות הפקודה הבאה גורמת ל-025 להגדיר כונן מדומה 6 שתוכנו הוא תוכן הספריה זוסץוח הנמצאת בכונן 6: זו0ץוח:0 :6 50251 > הפקודה הבאה מבטלת את ההגדרה של כונן 6: .| 6/ :0 505% הפקודה קיימת בגרסאות 3.1 05כ ומעלה. | כאשר יהיו במערכת יותר מ-5 כוננים, תצטרך להגדיר כוננים חדשים באמצעות הפקודה םצ|חהכ 2/5657 1. אין להשתמש בפקודות הבאות על כונן שנוצר בפקודה [5/85: אפוס;, צס0ס6אפום, סוא60>פוס, אסאס, קפוא ספר הפקודות של 6 ₪05 = 163 שדם ושסאט, 5צ5, ₪₪/60םח, וםםג |, םהס זסשה, דהשהס-. *" אין להריץ את הפקודה לאחר טעינת /טסחו//. 5 דפ אופציות מיוחדות לקונפיגורציית המערכת סוג: פקודת קונפיגורציה פקודת קונפיגורציה שנועדה למתן קונפיגורציות מיוחדות במקרים ספציפיים. מבנה הפקודה [=/] [א/] [א/] [//] = 55 דו/5 שש/ מתג המציין ל-3.0 פעשססחו// שהקובץ 6 הועבר לספריה שונה מספריית השורש. / השתמש במקשי המקלדת המורחבת כבמקלדת רגילה. א/ מנע את האופציה להשתמש במקשים 5= ו-8" בשלב אתחול המחשב. =/ דלג על השהיה בת 2 שניות לאחר הצגת ההודעה 15-05 פַחוזזה8זס בעת אתחול המחשב. דוגמאות * הפקודה הבאה מבטלת את ההשהייה ואת השימוש במקשים 8" ו-5= באתחול המחשב. ח/ 1/ = 5/1065 * הפקודה קיימת מגירסת 5 05כ. אם השתמשת בפקודה זו, וברצונך לטעון גם את הקובץ 5צ451.5, עליך לעשות זאת עם המתג א/. 4 = ספר הפקודות של 6 ₪05 5 העונזקת קובצי מערכת ההפעלה לדיסק סוג: פקודה חיצונית פקוז1ת 5צפ מעתיקה את הקבצים החבויים של מערכת ההפעלה (ו60. פסופואם!ו ו-]60. 5ססואט! ב-05כ-6ק ו-6צ6. 10, 0.5 ב-05כ-₪15) מדיסקט ה-05 לדיסק אחר. החל מגירסת 5 ₪005 פקודה ‏ זו מעתיקה גם את קובץ מעבד הפקודות אסס. פאגווא 60 לדיסק המטרה ומגירסת 6 05 גם את הקובץ א|פ.=6 קפ ו8כ. בגירסת 6 005 תופסים קובצי מערכת ההפעלה 185% בדיסק. אין צורך לפרמט את הדיסק מחדש, כאשר עוברים מגירסה 5 ₪05 ל-6 05ס. מבנה הפקודה 55 1: 1 הכונן אליו יועתקו קובצי מערכת ההפעלה. דוגמאות * הפקודה הבאה מעתיקה את הקבצים החבויים של המערכת ואת מעבד הפקודות מהכונן התורן לכונן .6: שים-לב! *"= הפקודה קיימת בגרסאות 2 005 ומעלה. * הפקודה לא תפעל על כוננים לוגיים שהותקנו בפקודה ד585. ] 55 0: ספר הפקודות של 6 ₪05 = 165 | | ואוד | קביעה והצגה של השעה במערכת סוג: פקודה פנימית, תומכת ברשת השתמש בפקודת =ואוד, כדי לשנות ולכוון מחדש את השעה של המערכת. עדכון השעה שימושי בעיקר למקרים בהם מעוניינים ששעת יצירת הקבצים או עדכונם תירשם יחד עם שמותיהם, או לצורך השתלת תאריך בקובצי הנתונים. הדבר חשוב גם כדי לדעת מי מהקבצים הוא הקובץ המעודכן יותר. במחשבים בהם אין שעון פנימי, מומלץ לעדכן את השעה והתאריך בַאופן ידני בכל פעם שטוענים את המערכת. מבנה הפקודה [ק | מז[[[כג. ]55:]מקז:7] החוד השעה במבנה של 24 שעות. זוזל מספר הדקות. 5 מספר השניות. אא מספר מאיות השנייה. [₪| 8] קבע את השעה בפורמט אמריקאי של . א.א ו-.וא.ם. שים-לב! *= הפקודה קיימת בגרסאות 2 205 ומעלה. * אם אין לך שעון במערכת ואינך מעדכן את השעה, יתחיל מניין השעה משעה 00:00. םמד הצגה גרפית של מבנה הספריות בכונן סוג: פקודה חיצונית, תומכת ברשת פקודת םד מציגה בצורה גרפית את מבנה הספריות, ספריות המישנה 6 * | ספר הפקודות של 6 ₪05 והקבצים בדיסק. הפקודה שימושית במיוחד לחיפוש תת-ספריה מסוימת בתוך עץ הספריות בדיסק. בגרסאות 3.3 05 ובקודמותיה הציגה הפקודה רק את מבנה הספריות בצורת עץ. החל מגירסת 4 05 ניתן לנווט בו, ולבחור ממנו את הספריה הרצויה. | :7 ה ;! ה ה] באופ מובנה הפקודה | [ם/זן=/][:4] םמד כונן ממנו יוצג עץ הספריות. צג את שמות המסלולים של הקבצים בספריות. | הצג את עץ הספריות בתווי טקסט במקום בתווים יגרפיים. השתמש ציה זו, כאשר אין לך דף-קוד עם תווים גרפיים, או במקרה בו אתה מדפיס את העץ למדפסת שאינה גרפית. דוגמאות | [ הפקודה הבאה מציגה על המסך את תת-הספריות מהספריה התורנית ומטה: | | זז הפקודה הבאה מציגה על המסך את כל הספריות בכונן,, אפילו אינך נמצא בספריית השורש: 100 הפקודה הבאה מעתיקה לקובץ 606.זוץוח את עץ הספריות ורשימת הקבצים בכונן 6: , רהה <1/ :0 66ז1 הפקודה קיימת בגרסאות 2 005 ומעלה. ספר הפקודות של 6 ₪05 | = 67 1 ם=קצך הצגת קובץ טקסט על המסך סוג: פקודה פנימית, תומכת ברשת פקודת =ק ד מציגה את התוכן של קובץ טקסט (4561) על המסך. הפקודה שימושית לצורך עיון בקובצי אצווה ובכל קובץ טקסט הכתוב בפורמט |501//. חיסרון הפקודה היא שהמסכים נגללים ללא שליטה וכדי לעצור אותם צריכים להשתמש במקש ה-2805886 או להשתמש בפקודה 085 (ראה ערך). מבנה הפקודה 06 ת16] מק צד 06 וז16?] שם הקובץ כולל סיומת אותו ברצונך להציג. ניתן לציין כונן ומסלול. דוגמאות * הפקודה הבאה מציגה על המסך את תכנו של קובץ הטקסט ה ועוצרת אחרי כל מסך עד להקשה על כל מקש: 6זסוח | 1!6.006ץוח 6קץז * הפקודה הבאה מדפיסה את תוכנו של קובץ הטקסט 6.0006וו1ץוח: חזכ < 6.006!ו1ץוח ס6קץ+ הפקודה קיימת בגרסאות 2 005 ומעלה. אין להשתמש בפקודה זו עם סימני ההכללה (*, ?). הפעלת פקודת שק יד על קובץ שאינו קובץ טקסט יכולה להציג על המסך סימנים בלתי קריאים. יתר על כן, עלולה פעולה זו גם לנעול את המחשב. במקרה כזה, יש לאתחל (500%) מחדש את המחשב. קיימות תוכנות חופשיות רבות המציגות טקסט למסך בצורה משוכללת יותר (ראה מדריך תוכנות חופשיות מס" 1 בהוצאת פוקוס-מחשבים המתאר את תוכנת 151 ]). 8 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 :דח ומסאט ‏ - שחזור קבצים שנמחקו בפקודת 51 | טוג: פקודה חיצונית, תומכת ברשת פקודת =דם !םסא יכולה לשחזר קבצים שנמחקו מהדיסק או מהדיסקט. השחזור מתאפשר מאחר שהמחיקה מהדיסק היא מחיקה לוגית ולא פיזית, המתבטאת בשינוי התו הראשון של שם הקובץ שנמחק. התוכנית מאפשרת שלוש רמות של יכולת שחזור: ץח 06!0%6 - הגבוהה ביותר, ז%06ס8זד ₪6!616 - הבינונית ו-00870ח8ז5 - המינימלית. ככל שרמת השחזור גבוהה יותר, נדרשים יותר משאבי מחשב המתבטאים בזיכרון, שטח פנוי בדיסק והאטת ביצוע המחיקה. מבנה הפקודה | המבנה הראשון נדרש להגנת הקבצים: [דס/ | 5ספ/ | 5ש/] - שד ומסאט המבנה השני נועד לשחזור הקבצים המחוקים: | הס | דה דפ | שקשןם סחטק/ | .ומ | דפו/] פיד5 ומסאט [[168קומ6-]6עש ד/ | [שלז]5/ | [ם ס. ואט 6ווז0וז16?], שמות הקבצים לשחזור. ברירת המחדל היא כל הקבצים בספריה התורנית. 7] הצג בלבד את רשימת הקבצים הניתנים לשחזור. + שחזר את כל הקבצים האפשריים, ללא בקשת אישור לכל קובץ בנפרד. = הפקודה תשתמש ברמת ההגנה הגבוהה ביותר הקיימת. | 5 שחזר ברמה הסטנדרטית את הקבצים שנמחקו עם בקשת אישור לכל קובץ. אל תתייחס לנתוני זפאס8זד 26/6106 אם קיימים. = דם/ שחזר רק את הקבצים מרשימת מעקב הקבצים המחוקים של 61616 זסאסהזד. בקש אישור לכל קובץ. 5 שחזר רק את הקבצים בספריית הקבצים, המחוקים של ץז 006|6%6. בקש אישור לכל קובץ. | פהה טען את התוכנית םזם וםסאנש לזיכרון עם הנתונים שהוגדרו בקובץ ואו.שדם וםסאש. אם אין קובץ הגדרות, תיטען הפקודה עם ברירות המחדל שלה, ספר הפקודות של 6 ₪005 | = 169 סגס ואט/ הורד את התוכנית םדם וםסאז( מהזיכרון. במקרה זה יוכל להתבצע שחזור רק ברמה הסטנדרטית. [עוז0=]0(ו/ מחק את תוכנה של ספריית ץח ד55% שבכונן המצוין. ברירת המחדל היא הכונן התורן. 5 הצג את רמת ההגנה של המחיקה בכל כונן. [0ש7ז5]0/ אפשר את רמת ההגנה של ץזזח56 61816 עבור הכונן שמצוין, וטען לזיכרון את החלק שוכן הזיכרון של דש ושסאש. [7765ו07-]6ץ7וד/ אפשר את רמת ההגנה של ז66ס8זד 061816 עבור הכונן שמצוין, וטען לזיכרון את החלק שוכן הזיכרון של םד ומסאש. דוגמאות * הפקודה הבאה משחזרת את כל הקבצים האפשריים בספריה התורנית, כל אחד בתורו וברמה הגבוהה ביותר של ההגנה הקיימת. | 6הט * הפקודה הבאה תשחזר את כל הקבצים בעלי הסיומת 81 מספריית השורש של כונן 6 ללא בקשת אישור. | |ו8/ 81. *:6 161616)חט * הפקודה הבאה טוענת את התוכנית לזיכרון ברמת ץז1ח56 8!616כ. 0 10!616חגו *" הפקודה הבאה טוענת את התוכנית לזיכרון ברמת זס6אס8זך 6ז6!6כ למעקב אחר 400 קבצים. 0) 16!646)חווו * הפקודה קיימת מגירסת 5 05 (בשילוב עם הסחהחווא), אך מגירסת 6 05כ היא פקודה עצמאית ( סח בוטלה). =" רמת ההגנה הגבוהה מבטיחה אותך היטב מפני מחיקה שגויה, אולם הרמה השנייה וכמובן השלישית אינן מבטיחות שחזור מושלם. כדי להגדיל את סיכויי השחזור, אל תשהה אותו, עצור מייד כשגילית טעות ובצע את השחזור. *" +ז1ח56 261616 יוצרת ספריה חבויה בשם /3 557 שבה נשמרים כל הקבצים המחוקים תחת שם המסלול המקורי שלהם, שנשמר ב-ד4=. 0 * ספר הפקודות של 6 ₪05 לכן, כאשר תרצה לשחזרם, הם ישוחזרו לספריה המקורית שלהם. הפקודה מקצה שטח דיסק של עד 20% מגודלו של הדיסק כברירת מחדל, וכאשר זה התמלא בקבצים מחוקים, יימחקו לתמיד הקבצים הראשונים שהיו בו. הפקודה תושבת זיכרון ודורשת 13.56. זז ד 01616 יוצרת ספריה חבויה בשם 1=כ.ח= 66 ד6ק שבה נרשם רק המיקום של הקבצים המחוקים, אך לא הקבצים עצמם. כך מתפנה המקום ב- ד = לטובת קבצים חדשים. לכן, תוכל לשחזר קבצים רק אם חדשים לא תפסו את מקומם של הישנים. הפקודה אינה מקצה שטח דיסק, אך דורשת זיכרון של 13.5%. | ברירת המחדל למספר הקבצים הנרשמים בקובץ .3 66ד6ק תלויה בגודל הדיסק כדלקמן: | גודל דיסק מס' קבצים גודל הקובץ 56 25 1: 206 50 6 1.28 פ5ל. 14% 445 1 5 146 208 101 1% 28 202 0% מעל 328 | 303 56פ רמת השחזור הסטנדרטית היא זו הקיימת כרגיל ב-005, ואינה תופסת כל מקום בדיסק ובזיכרון. ברמת שחזור זו ניתן לשחזר רק אם לא נכתב מאומה על המקום המחוק. הפקודה נטענת לזיכרון עם נתונים הנמצאים בקובץ ואו.= דם וםסאנו הנמצא בספריית השורש של כל כונן, ותוכל לשנותו בְכל עורך. ברירות המחדל של הקובץ הן: בחר ברמה הגבוהה של ההגנה (ז1ח56 61616) תחילה; שמור את כל סוגי הקבצים מלבד אלה המצוינים (כגון קו/וד. * וכו'); אל תשמור קבצים שעברו גיבוי; מחק קבצים לאחר 7 ימים; הגבל את הנפח השמור לקבצים הנמחקים עד 20% מנפה הדֶיסק. | שחזור קבצים שנמחקו אינו מובטח אף פעם, אולם תוכל להגדיל את סיכויי השחזור, אם תשחזר אותם מייד לאחר המחיקה, ובטרם נכתב מידע = נוסף לדיסק. ספר הפקודות של 6 005 * ן17 = פעולת השחזור בטוחה יותר, אם פקודת שדם ואש היתה מצויה בזיכרון ברגע המחיקה. זהשחס;אט שחזור מידע מדיסק שנמחק בפקודת ד2חהס- סוג: פקודה חיצונית פקודת ד//וחה0ס- א( יכולה לשקם דיסק או דיסקט שנמחקו באמצעות הפקודה ד /₪ס=. הפקודה מסוגלת לשחזר גם את טבלת המחיצות של הדיסק, אם נהרסה. מבנה הפקודה [₪/ז[ד5=ד/]2:]/11 דה הזה סשוט :1 מציין את הכונן אותו מעוניינים לשחזר. הצג את רשימת הקבצים והספריות שנמצאו על-ידי דג /והס:א. אם אינך מציין מתג זה יוצגו רק הקבצים והספריות המפוצלים (שאותם קשה לשקם). כדי לעצור את גלגול המסך בשעה שהרשימה הארוכה מוצגת, השתמש במקשים 5-!61. להמשך הקש על כל מקש. םד בדוק כיצד תוכל הפקודה לשקם את הדיסק, אך לא נעשה שיקום בפועל. ₪/ שלח את הפלט למדפסת ביציאה 1 ד; ו. דוגמאות == כדי לבדוק אם הפקודה יכולה לשקם דיסקט בכונן , הקש: ן | 1)] :ב +הוחזס+חט *= הפקודה הבאה מציגה ומשקמת את הקבצים והספריות בכונן : [/ :8 +הוחזזס1חוו 2 * ספר הפקודות של 6 05 שים-לב! | הפקודה קיימת מגירסת 5 005 והשתנתה ב-6 05כ. *" אם הפורמט נעשה באמצעות המתג (/ אין אפשרות שיקום. דה2ושחס=א ו אינה יכולה לשחזר קבצים מפוצלים.. במקרה הטוב, היא תוכל לשחזר את החלק הראשון של הקובץ. כדי שהפקודה תפעל צריך גודל הסקטור בדיסק להיות: 512, 1024 או 8 בתים. חם הצגה של גירסת ה-₪005 שבשימוש סוג: פקודה פנימית, תומכת ברשת פקודת ₪34 מציגה את מספר הגירסה של ה-₪05 במחשב. השתמש בפקודה זו, אם אתה עובד במחשב זר וברצונך לזהות את גירסת 005 הטעונה בו. מבנה הפקודה *" | הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה. צפוהפ - - בדיקה לאימות הכתיבה לדיסק סוג: פקודה פנימית, תומכת ברשת כאשר מופעלת פקודת צ-וחם/, היא גורמת לבדיקת התקינות של כל פעולת ספר הפקודות של 6 ₪005 = 173 כתיבה הנעשית לדיסק (למשל, שהכתיבה אינה נעשית על סקטור פגום). פעולה זו שימושית מאוד, אך היא מאיטה את קצב הכתיבה. השתמש בפקודה אס צזוהם/ רק כאשר חשוב מאוד לוודא את תקינות המידע הנכתב, לדוגמה בזמן פעולת גיבוי. מבנה הפקודה [=זס | אסן צזוהפע אס הפעל את הפקודה. 0 הפסק את הפקודה. זוהי ברירת המחדל. הקשת הפקודה ללא פרמטר תציג את המצב הנוכחי שלה. שים-לב! * הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה. 1 הצגת תווית הדיסק והמספר הסידורי שלו סוג: פקודה פנימית, תומכת ברשת הפקודה ‏ 01/ מציגה את תווית הדיסק (שנקבעה בפקודה 2851 ]) ומספרו הסידורי של הדיסק (אם הוא קיים). | מבנה הפקודה 01. ]₪:[ 8 הכונן בו נמצא הדיסק. אם זהו הכונן התורן, אין צורך לציינו בפקודה. 4 א ספר הפקודות של 6 ₪05 שים-לב! | | * | הפקודה קיימת בגרסאות 2 05 ומעלה. * = מספר סידורי ניתן לדיסק רק מגירסה 4 06 ומעלה. ב אנטי-וירוס שוכן זיכרון השומר כל הזמן מפני וירוסים הו סוג: פקודה חיצונית, שוכנת זיכרון 2 תוכָנית אנטי-וירוס השוכנת בקביעות בזיכרון ומוסיפה קו הגנה נוסף במלחמתך בוו/רוסים. אולם עליך להתחשב בכך שתוכנית זו גם בעלת. מגבלות רבות: היא אינָה מזהה וירוסים רבים, לעיתים היא מתריעה לשווא ומאיטה את פעולת המחשב. השתמש בה רק אם אתה מוכן לשלם מס כבד זה. שים-לב שתוכנית זו מהווה מרכיב אחד בלבד של תוכנת האנטי-וירוס של 6 005, כאשר חלקה השני היא התוכנית הסורקת את הקבצים בדיסק, בפוא, שיש להריצה בנפרד (ראה ערך). שתי התוכניות הן חלק מחבילת האנטי-וירוס הישראלית "כרמל". מבנה הפקודה [ט/ז[ס/][א/][6/ | אה/זךאא/זןסאוקן... - | + ]מסקס/] 5-5 המתג מסווקס מדליק את האופציה על-ידי הסימן + ומכבה אותה עלידי הסימן - לאחר המספר המתאים. | 1 אזהרה מפני פורמט של הדיסק הקשיח. ברירת המחדל היא +. 2 אזהרה מפני תוכנית הנטענת לזיכרון. ברירת המחדל היא -. 3 אזהרה מפני כתיבה לדיסק. ברירת המחדל היא .-‏ = 4 בדיקת קובצי הפעלה הנפתחים על-ידי 05כ. ברירת המחדל היא + . 5 בדיקת כל הדיסקים לווירוסים בסקטור האתחול. ברירת המחדל +. 6 אזהרה מפני כתיבה לסקטור האתחול או לטבלת המחיצות של הדיסק הקשיח. ברירת המחדל היא + | 7 אזהרה מפני כתיבה לסקטור -- של דיסקט. ברירת המחדל -. 8 אזהרה מפני ניסיון לשנות קובצי הפעלה. ברירת המחדל היא -. ספר הפקודות של 6 ₪05 = 175 =א/ מונע טעינת התוכנית לזיכרון 5/=. אא/ מונע טעינת התוכנית לזיכרון 4/15. 8 קובע את המקש החם להצגת תפריט האופציות ל-+|4 עם ה-א המצוין בפקודה. : 60 קובע את המקש החם להצגת תפריט האופציות ל-1ז6% עם ה-א המציין בפקודה. א/ מאפשר לתוכנית לבדוק כונני רשת. כ מכבה בדיקת סיכום (פָחוחוחט5אס6תס). 0 מסיר את התוכנית מהזיכרון. דוגמאות *= הפקודה הבאה טוענת את 5:5 / לזיכרון עם האופציות הבאות: כיבוי האזהרה מפני פורמט של הדיסק הקשיח, אזהרה מפני כתיבה לסקטור האתחול של דיסקטים ובחירת מקש חם ע-+|. צהּ/ + 7/ -1/ 5810ע שים-לב! *" הפקודה קיימת מגירסת 6 05. = כמו כל תוכנית נגד וירוסים, גם תוכנית זו דורשת עדכונים תכופים. דאג להתעדכן אחת ל-3 חודשים לפחות. לקבלת עדכונים בתשלום ניתן לפנות לחברת כרמל ת"ד 25055 חיפה 31250. התוכנית תופסת כ-22 בזיכרון, אך תוכל להטעין אותה לזיכרון הגבוה בפקודה 4]. תוכל להדליק ולכבות כל אחת מהאופציות של התוכנית, על-ידי כך שתקרא לתפריט באמצעות המקש החם. אם תמצא שאופציות מסוימות גורמות להרבה אזעקות שווא, תוכל לכבותן בעזרת המתג המתאים ולהתחשב בכך, שכל כיבוי של אופציה שקול להפחתה מסוימת בהגנה מפני וירוסים. == התוכנית קיימת גם בגירסת פעשסטשחו/ (בשם חהפד/ע2 /שוש) וניתנת להתקנה מהדיסקטים לפי בחירתך. * אל תטעין את פששסטחו/, כאשר 5-5 / טעון בזיכרון. כדי להשתמש בתוכנית תחת פששסשחו/, הוסף לקובץ ואו.או/ את הפקודה: 6 = ספר הפקוזות של 6 ₪05 =אם. הדעצה ששו = 1040. כך תוכל להציג הודעות ב-5/ס0חו//. * | שימוש בכמה תוכנות אנטי-וירוס בו-זמנית עלול לגרום לבעיות ולאזעקות שווא. אמץ לך תוכנת אנטי-וירוס אחת והשתמש בה בלבד. * | למד היטב כיצד להשתמש בתוכנית האנטי-וירוס, כדי שלא תחיה באשלייה שאתה מוגן עד להתרחשות אסון הראשון שיוכיח לך שהשתמשת בתוכנית בצורה בלתי נכונה. * | כדי שתדע להשתמש היטב בתוכנת אנטי-וירוס, ראה את הספר "מדריך תוכנות אנטי-וירוס חופשיות" בהוצאת פוקוס-מחשבים. - אסספמצ‎ | העתקת קבצים בצורה משוכללת יותר מ-607 סוג: פקודה חיצונית, תומכת ברשת פקודֶת צ607א היא גירסה מעודכנת ומשוכללת של פקודת צ600. כמו פקודת +609, היא מבצעת העתקה של קבצים, אך בצורה יעילה יותר. במקום לקרוא ולכתוב את הקבצים בזה אחר זה, קוראת פקודת צ0ס6סא את הקבצים למאגר הזיכרון הפנוי של המחשב, ואחר-כך כותבת אותם בבת-אחת. כמו | כן, ‏ מאפשרת הפקודה גם העתקת ספריות ותת-ספריות. אם הן אינן קיימות, היא יוצרת אותן בעצמה. עדיף להשתמש בפקודת :060 (לעומת ץ6%) להעתקה של מספר קבצים. קיימים מספר מתגים אותם גם ניתן לשלב בפקודה, ביניהם מתג המאפשר אופציות גיבוי. מבנה הפקודה | זז[ ]1-ל כ [2 קפ [1 16 ] יש סא אנ[ 1 שמות הקבצים כולל כוגן ומסלול אותם ברצונך להעתיק. ניתן להשתמש בתווי הכללה. 2 שמות הקבצים, כולל כונן ומסלול אליהם יש להעתיק. ניתן להשתמש בתווי הכללה. 4 העתק רק קובצי ארכיב (קבצים שטרם גובו). | עע-זזוזז-00: / העתק רק קבצים שנוצרו או עודכנו בתאריך המצוין או מאוחר ספר הפקודות של 6 05 = 177 יותר. מבנה התאריך תלוי בקוד המדינה הפעיל (במקרה זה הקוד העברי). =/ בנה ספריות מישנה מתאימות בכונן ובמסלול המצוין בפרמטר 650662/ לפני העתקת הקבצים (אפילו אין קבצים להעתקה). וז/ העתק קובצי ארכיב, ובטל את סימן הארכיב בקובצי המקור (מתג זה משמש לגיבוי). ק/ בקש אישור לפני ביצוע ההעתקה של כל קובץ. 5 העתק גם את כל הקבצים מספריות המישנה המצויות בספריה המצוינת בפרמטר 1 65060//. הפקודה תבנה את הספריות המתאימות ב-1189506062/. צ/ הפעל את פקודת צתוחם // בזמן ביצוע פקודת 05%;)א. שש/ בקש להכניס את הדיסקט המתאים לפני ביצוע הפקודה. דוגמאות "= הפקודה הבאה מעתיקה את כל הקבצים מכונן 8 לספריה זוטעוח בכונן 6 זוו)ץוח:6 :8 צְקס6א פקודה זו עדיפה על-פני פקודת צ600. * הפקודה הבאה מעתיקה את הקבצים של ספריית זוסץוח ואת תת-ספריותיה אל כונן 8 ויוצרת מבנה ספריות זהה בהעתק: 8 :8 זו0ץוח ץְקס6א * הפקודה הבאה מגבה את הקבצים שהשתנו או התווספו מאז הגיבוי האחרון מספריית זוץוח ואת תת-ספריותיה אל כונן 8 ומבטלת את סימן הארכיב. הפקודה יוצרת מבנה ספריות זהה בהעתק: | ּ וח 5/ :8 זו6ץוח ץקססא שים-לב! * הפקודה קיימת בגרסאות 3.2 05 ומעלה. * הפקודה 007% לא תעתיק את הקבצים החבויים של מערכת ההפעלה. *" הפקודה לא תכתוב על קובצי קריאה בלבד (ץוחס-880ז) הקיימים כבר בספריית המטרה. 8 * ספר הפקודות של 6 005 נספח א' ‏ - התקנת 6 05 תוכנת העדכון ל-6 05 משווקת ב-3 דיסקטים של 0-0 1. בטרֶם תתקין את התוכנה לדיסק, הכן את הדברים הבאים: 1 | דיסקט מפורמט (או שני דיסקטים 360%) וכתוב על התווית שלו 1 | דסאואש. 2. | הסר מהמחשב את כל התוכניות שוכנות הזיכרון. הערה: אין לבצע את ההתקנה מתוך פ/שסשחו//. התקנת 6 005 היא פעולה פשוטה מאוד, ואינה דורשת פירמוט הדיסק, או כל פעולה העלולה להיות הרסנית למידע. התקנת 6 205 לדיסק נעשית בפקודת ד55 מדיסקט | מספר 1 בכונן ג או 8. משלב זה ואילך, פעל לפי ההוראות המוצגות על המסך, או פנה לקבלת עזרה מקוונת על-ידי הקשת 1=. במהְלך ההתקנה תתבקש להכניס את דיסקט ה-.411ד5אוא שהכנת מראש, כדי שיועתקו עליו חלק מנתוני המחשב, למקרה שתרצה להתחרט ולחזור לגירסת 0005 הישנה. חלק אחר מן ה-006כ הישן שלך יישמר בספריה בש א.05כ-0 01 אותה תוכל למחוק באמצעות הפקודה 05 וס :ושס, לאזר שתוודא שההתקנה הצליחה. אם ‏ החלטת לחזור לגירסת 5 הישנה, הכנס את דיסקט 1 | דפאואש לכונן 4, ואתחל את המחשב. משלב זה פעל לפי ההוראות המוצגות על המסך. | בסיום ההתקנה, הכן לך דיסקט הצלה (דיסקט אתחול), למקרה שלא תוכל לאתחל מן הדיסק: הכנס דיסקט מפורמט לכונן , עבור לכונן :6 והקש: | :3 515 שמור את דיסקט ההצלה במקום בטוח לעת צרה. ספר הפקודות של 6 ₪05 = 179 נספח ב' מבוא לפקודות 0065 מערכת ההפעלה 005 מערכת ההפעלה 05 קיצור של הה6ז5ץ5 8ַח80ז06 >8וס) היא תוכנת-על המנהלת את הפעילות הכללית של המחשב, להבדיל מתוכנה יישומית (כמו מעבד תמלילים, או גיליון חישוב אלקטרוני) המיועדת לבצע משימה ספציפית. | כיום מערכת ההפעלה ₪05 היא הנפוצה ביותר, ופועלת במיליוני מחשבים ברחבי העולם. מגבלתה העיקרית היא היותה מערכת למשתמש יחיד, אשר נועדה לביצוע משימה אחת בו-זמנית. גרסאות 05 מערכת ההפעלה 205 הלכה והתפתחה וגרסאותיה הותאמו למערכות החומרה והתוכנה המשתכללות בהתמדה. גרסאות 2025 מצוינות במספרים עולים, כאשר מספר גדול יותר מציין גירסה עדכנית יותר. השינויים שחלו בין גירסה אחת לשנייה התבטאו בתוספת של פקודות חדשות, וכן בתוספת של פרמטרים ומתגים חדשים לפקודות קיימות. בדרך כלל נשמרה התאימות כלפי מטה לגרסאות הקודמות. אי לכך, ניתן להשתמש במרבית המקרים במבנה הפקודות הישן, גם כאשר עוברים לגירסה חדשה יותר. לנוחותך, בכל פקודת 5 מצוינת (בסעיף "שים-לב!") הגירסה בה היא נכנסה לראשונה לשימוש. 5 ו-005)כ-15 מערכת ההפעלה 005 פותחה על-ידי חברת 41ספסזסו!/ עבור חברת !ו שהיתה הראשונה שיצאה לשוק עם המחשב האישי. כאשר נכנסו לשוק גם המחשבים התואמים, הוציאה חברת 1ספ5סזסוו/! גרסאות מיוחדות עבור יצרני מחשבים אלה שנקראו בשם 05כ-15, להבדיל מן השם 6-05 השמור לגרסאות המיועדות לשיווק עם מחשבי 181. יש לציין כי קיימים הבדלים קלים בין חלק מהגרסאות המקבילות של 56-0005 ו-5-005ו. תמיכה בעברית | קיימות שלוש אפשרויות עיקריות של תמיכה בעברית: הראשונה מאפשרת הצגת התאריך במבנה המקובל בישראל (עְץ-ח וח-806) במקום במבנה האמריקאי (עֶץ-00-חחחז). הצגה זו מתאפשרת על-ידי טעינת הקובץ 0 = ספר הפקודות של 6 ₪05 5 ץצ דא ס6 (ראה ערך) הקיים בכל גרסאות 3 05.ומעלה. האפשרות השנייה היא תמיכה במקלדת להצגת תווים עברייָם על המסך מתוך 5 או מתוכנות מסוימות הנעזרות בשירותי 05. הצגה זו מתאפשרת על-ידי טעינת הקובץ 0010.םחצם א (גירסה ישנה שלו נקראת ו%ץ60./צםהטפה) הקיים בגרסאות 005כ-6 בלבד, ומאפשר גם אופציות נוספות בעברית (ראה פקודה). קיימת גם תוכנה חופשית בשם 8 המבצעת זאת, האפשרות השלישית מעניקה תמיכה רחבה עוד יותר בעברית באמצעות תמיכה עברית מיוחדת ל-205, אשר נכתבה על-ידי חברת +1ספסזסו!₪ ונקראת 5 ש6ז60] (ראה נספח ג'). מושגים בסיסיים שמות מסלול | הכונן שנמצאים בו ברגע מסוים נקרא הכונן התורן. באופן דומה, גם הספריה בה נמצאִים נקראת הספריה התורנית. כאשר מקישים שם קובץ הנמצא בכונן התוהן ובספריה התורנית, אין צורך להקדים לשם הקובץ את שם הכונן והספריה, מאחר שזוהי ברירת המחדל של 05. אולם, כאשר מקישים שם קובץ) שאינו נמצא בכונן או בספריה התורנית, יש להקדים את שם הכונן והספריה לשם הקובץ. נבהיר זאת בדוגמאות הבאות: | *" הפקודה הבאה תמחק את הקבצים בעלי הסיומת 86 מהספריה התורנית בכונן התורן בלבד: | = %..* וס * הפקודה הבאה תמחק את הקבצים בעלי הסיומת 846 מהספריה ח!סצוצ בכונן התורן בלבד: | אחם. * הופצא וספ *" הפקודה הבאה תמחק את הקבצים בעלי הסיומת :₪4 מהספריה =|וסצוש בכונן ‏ בלבד: )ה * הופצוא:ה ומס שתי הדוגמאות האחרונות מראות שלשם הקובץ התווספה קידומת המציינת את המסלול דרכו אפשר להגיע אליו. לכן נקרא הקובץ בצורתו זו "שם המסלול של הקובץ". לצורך פישוט הדוגמאות בספר, מתייחסות הפקודות ברוב המקרים לקבצים הנמצאים בספריה התורנית. במקום לציין בכל הפקודות שם מסלול מלא, כמו ספר הפקודות ש? 6 ₪05 = 11 86 ת1/9 ת81כ:עוז0, הסתפקנו בכתיבת הביטוי 808₪06// בלבד, כאשר הכוונה היא לשם המסלול המלא של הקובץ, אם הוא אינו נמצא בספריה התורנית. הפעלה אינטראקטיבית והפעלה באצווה (ח08%6) הדרך הטבעית לתת פקודות למחשב, היא הקשת הפקודה באמצעות המקלדת. לאחר ההקשה, יבצע המחשב את הפקודה, ובסיומה יפנה אליך למתן פקודה נוספת. הפקודה שהקשת תוצג לפניך בשורת הפקודה על המסך וכשתאשר את ביצועה, יבצע המחשב את הפקודה. הפעלה כזו נקראת הפעלה אינטראקטיבית והיא לפעמים מייגעת, מאחר שהיא מעסיקה אותך כל העת. להמחשת הדברים נתייחס למשתמש המעוניין למחוק מהספריה התורנית בסיום העבודה את כל הקבצים בעלי הסיומת 6/, ומייד אחר-כך להעתיק את כל הקבצים בעלי הסיומת 0006 מכונן 6 לכונן 4. במקרה כזה יצטרך המשתמש להקיש תחילה את הפקודה: | )אהם.* וטס לחכות עד סיום ביצועה, ורק אז להקיש את הפקודה השנייה: 5 :ה 06 *:6 צ6075א למעשה, קיימת גם דרך אחרת לביצוע משימה זו: כותבים את הפקודות בעזרת עורך (זסז/60 - כותב טקסטים בפורמט !/50) ומאחסנים אותן בקובץ בעל סיומת 841 הנקרא בשם קובץ אצווה (8!ו1 ח08+0). 005 מכירה סיומת זו כקובץ הפעלה, לכן כאשר תקיש את שם הקובץ בשורת הפקודה, תתבצענה כל הפקודות הכתובות בו בזו אחר זו. מספר פקודות ייחודיות לקובצי אצווה כתובות בין כל יתר סוגי הפקודות בגוף הספר לפי סדרן האלפביתי, ומצוינות כפקודות לקובצי אצווה. כמו כן הן מרוכזות ברשימה מיוחדת של קובצי אצווה בנספח ה'. אותן פקודות לעיל יכולות להיכתב לקובץ אצווה בשם ד84.וטעצופ כל פקודה בשורה נפרדת: אהם. * ומס 5 :4 6:*.006 פס6א בדרך זו תבוצענה כל הפקודות באופן אוטומטי, מבלי לערב את המשתמש. קובץ האצווה הידוע והשימושי ביותר הוא 6.841 אם 0 ד(. הקובץ ד6.84םאם0 דנה לקובץ ד56.8/4א05 ד( אתה כותב פקודות שברצונך להפעיל אוטומטית בתחילת העבודה במחשב, מאחר שהוא קובץ האצווה הראשון הנטען לזיכרון 2 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 עם |אתחול המחשב. לדוגמה, תוכל לקבוע את מסלול החיפוש של קובצי ההפעלה בעזרת הפקודה 14ד//=, או את צורת הסימן המנחה בעזרת הפקודה דקוטוסח; ועוד, כפי שתראה בסעיפים הבאים. קובץ הקונפיגורציה 16.5+5-60₪% | הקובֶץ 5 0 נטען לזיכרון המחשב עם אתחול המחשב. לקובץ זה אתה כותב פקודות הקובעות למחשב את קונפיגורציית העבודה שלו. הכוונה להגדרת הציוד הנלווה למחשב כמו עכבר, תמיכה בזיכרון מורחב 0/5 (ץזסוח6וח 060ה19א6) או ₪15 (ץזסוחסות 060ה8סאס), דיסק-זיכרון (0158 וחאז), מספר מאגרי הזיכרון (5ז19טם) ועוד. הקבצים המגדירים את הציודך הזה נקראים בשם מנהלי התקנים (5ז6ע1ז6 8 והם בדרך כלל בעלי הסיומת 5'צ5. להלן דוגמה לקובץ .ו (שים-לב לצורת הכתובה השונה מאשר בקובץ אצווה רגיל כמו ד 4ם. 6םאם 0 דה): 5 = פסו/מס אס-אגפהם 0 = 5חם--עם 0 = 5 = פקודות השייכות לקובץ 6צ5. !60% מצוינות כפקודות קונפיגורציה. פקודות הפניה | תו הפניה (ז0818018 חסוז80ז801ז) מפנה למקום ממנו מקבלת הפקודה את המידע, או אל המקום אליו היא שולחת את המידע. ברירת המחדל של 005 היא קבלת הקלט מהמקלדת והפניית הפלט למסך. כדי לשנות זאת, עליך להשתמש בתווי הפניה. תו ההפניה ‏ < מפנה את הפלט, לדוגמה: + < זו הפקודה מפנה את רשימת הקבצים בספריה התורנית לקובץ בשם 1 זו במקום שיגיע למסך בברירת המחדל של הפקודה. אם הקובץ אינו קיים, הפקודה יוצרת אותו. ניתן להפנות את הפלט גם למדפסת באמצעות הפקודה: :חזם < זו תו ההפניה > מקבל קלט לפקודה מקובץ, לדוגמה: 1 > +50 במקהה זה הקלט של פקודת המיון 5087 הוא הקובץ ו אשר מוצג עם שורות ממוינות על המסך. ספר הפקודות של 6 ₪05 = 183 תו ההפניה | < < מפנה את הפלט ומוסיף אותו לקובץ, מבלי למחוק את המידע הקודם, לדוגמה: 1 < < זוה הפקודה מפנה ומוסיפה את רשימת הקבצים בספריה התורנית לקובץ בשם וז. פקודות מסנן (פילטר) | פקודות מסנן מסננות את המידע העובר דרכן. כדי לסנן את המידע, השתמש בתו ההובלה (8קו) |, לדוגמה: 6זסוח | :0 66ז1 פקודת == ד מציגה באופן גרפי את עץ הספריות בכונן. הפלט למסך עובר סינון של הפקודה 103₪/! הגורמת לתצוגה להיעצר לאחר כל מסך עד להקשה על מקש כלשהו. ערבוב גרסאות ₪05 אל תערבב גרסאות שונות של 005. כאשר אתה מעדכן גירסה, דאג להחליף את כל קובצי הגירסה הישנה בחדשה. אם תשתמש בקובץ השייך לגירסה מסוימת כאשר המחשב שלך פועל בגירסה אחרת, אתה עלול לקבל תוצאות בלתי צפויות. כמו-כן, דאג לכך שהדיסק שלך יהיה מפורמט באותה גירסת = 5 של הקבצים המועתקים אליו. עדכון לגירסת 6 205 עדכון מגירסה ישנה של 005 לגירסת 5 05 ומעלה, אינו מחייב פירמוט הדיסק. ההתקנה נעשית אוטומטית מהדיסקטים המקוריים לדיסק הקשיח, או לדיסקטי העבודה באמצעות הפקודה ק(ד55 (ראה נספח א'). תוכנות מסגרת במחשבים בעלי דיסק קשיח מומלץ מאוד לנהל את הדיסק באמצעות תוכנית המסגרת של 005 הנקראת ] 2055451 הכוללת מערכת תפריטים נוחה וידידותית, או באחת מתוכנות המסגרת החצוניות האחרות, כגון 5 א6אסוטב), 00|5 ד 6ק, זוחה 0 חהסזזסצ;, 00!0) 66זזא ועוד. תוכנות שירות חיצוניות לרוב פקודות 005 קיימים תחליפים בתוכנות שירות חופשיות מסוג 6 58 (תוכנות החופשיות להפצה, אך המחייבות תשלום עבור שימוש קבוע בהן) או מסוג נחלת הכלל (חו00708 סו!פטכ) עבורן לא נדרש כל תשלום. במקרים מסוימים עשויות תוכנות אלו לבצע משימות בצורה נוחה או 4 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 יעילה מפקודת 0025 מקבילה. לדוגמה, קיימות תוכנות חופשיות לפירמוט, לשכפול דיסקטים ולהעתקת קבצים, המבצעות את משימתן בצורה יעילה ובלוויית אופציות רבות יותר. תוכנות חופשיות נבחרות מתוארות ב"מדריכי פוקוס-מחשבים לתוכנות החופשיות", וניתן להשיגן יחד עם הספרים (ראה פרטִים בסוף הספר). תוכנות מסוג זה ניתן גם להוריד באמצעות מודם מתחנות 5 (085ו/567 6זה8סם חחספווטם). ספר הפקודות של 6 ₪05 == 185 נספח ג': התמיכה בעברית +וססקוו5 606 15-05 1וסססט5 ש6זס6ר] 5-05 היא התמיכה בעברית למערכת ההפעלה 5 בכל הגרסאות מ-3.3 ומעלה. התמיכה בעברית דרושה להפעלת מספר תוכנות ידועות, כגון: 6ז8חחוזוטו, ‏ | 0355, 08ח006, 8טז0ן 3, פ68אזס/\ 15 אזסעצטסוחהז- ועוד. | יתרונותיה של התמיכה בעברית למשתמש הם: = מערכת תפריטים עברית נוחה לניהול הדיסק הקשיח. מערכת זו חוסכת ממך את הצורך לזכור את מבנה הפקודה, ועליך לבחור בה מתוך תפריט הכתוב עברית. = מערכת של חלונות עזרה בעברית שנועדה לסייע לך בכל בעיה הקשורה בהפעלת המערכת באמצעות התפריטים. | * מערכת התפריטים מופעלת באמצעות המקלדת, כמו גם באמצעות עכבר וו או תואם לו. = יישומים מסוימים שנכתבו באנגלית יכולים לרוץ באופן חופשי בעברית. * המערכת מאפשרת מעבר קל (באמצעות הקשה על זוג מקשים בלבד) ממצב עבודה עברי למצב אנגלי ולהיפך. * התמיכה הפעילה בעברית פועלת כתוכנית שוכנת זיכרון התופסת בין 28% ל-35% (תלוי בסוג המסך). ניתן תמיד להדליק או לכבות את התמיכה, מבלי לאתחל את המחשב מחדש. * ניתן להריץ את התמיכה בעברית בכל מחשב אישי המריץ גירסת 05 מעל 3.3 המצויד בדיסק קשיח. את התמיכה בעברית מתקינים במחשב לאחר התקנת 05. התמיכה בעברית מוגנת מפני העתקה באמצעות מחבר הרשאה ("פלג") המתחבר ליציאת המדפסת המקבילית הראשונה בגב המחשב (1 דק 1). כבל המדפסת מתחבר אל מחבר ההרשאה, ואינו מפריע לפעולה התקינה של המחשב. ערכת התמיכה בעברית כוללת: * 2 דיסקטים 360, או דיסקט אחד 720%. * מדריך למשתמש הכתוב עברית ואנגלית. * מחבר הרשאה (פלאג) להגנה מפני העתקה. 6 א ספר הפקודות של 6 ₪05 נספח ד' | הודעות השגיאה של 005 מערכת ההפעלה 005 מציגה הודעת שגיאה על המסך, כאשר אינה יכולה לבצע את הפקודה שביקשת. הנוסח המדויק של ההודעה משתנה במקצת מגירסה לגירסה, אולם משמעות ההודעה היא חד-משמעית.. הודעות השגיאה מסודרות כאן בסדר אלפביתי אנגלי. בהסבר המלווה כל הודעה תמצא את הסיבות לבעיה, וכיצד ניתן לפתור אותה. | קיימות בעיות קשות שדורשות הבנה עמוקה לפתרונן. תוכנת השירות חסז+זסאז 858 נועדה לפתור אותן באופן אוטומטי, אולם כדי שתדע כיצד לעשות זאת, היעזר בספר הפקודות של 08|₪6885 הסחסא של הוצאת פוקוס-מחשבים הכולל מדריך מהיר לפתרון בעיות בדיסק. העהות כלליות: | 1. המלה דיסק מתייחסת הן לדיסק קשיח והן לדיסקט. המלה דיסקט מתייחסת רק למקרה ספציפי בו אופיינית התקלה לדיסקטים. 2. רוב הודעות השגיאה מסוג הקריאה או הכתיבה, נפתרות בקלות בעזרת הפתרונות המוצעים כאן. אם אתה משתמש בכונני דיסקטים והבעיה לא נפתרה, נסה לנקות את הכונן באמצעות דיסקט ניקוי מיוחד (ניתן להשגה בחנויות לצורכי מחשב). | 3 בבעיות המחייבות פתרונות מסוכנים, כמו הפעלת הפקודה /א6105, או שימוש בתוכנת השירות 118185( חסזזסא, יש לגבות תחילה את המידע במלואו לפני שמבצעים את הטיפול. 1 ,סעסת6ש1 , צְמססע ,ס>מססמסת הודעה זו מלווה בדרך כלל הודעות אחרות ומציינת ש-005 אינה מכירה את הפקודה, או שהפקודה אינה מתבצעת מאחר שההתקן אינו קיים. : דה סטה, או ה, מחזירים אותך ל-005. צחזפה, או ₪, מנסים שנית, אולם רצוי להשתמש בהם רק כאשר אתה יכול לתק| דבר מה, אחרת תקבל אותה הודעת שגיאה מחדש. ‏ | שה סאסו, או ו, מתעלמים מן השגיאה, דבר שעלול להיות מסוכן. ג], או 1, מבטלים את הפקודה שגרמה לשגיאה. אם הפקודה אינה חיונית, אין כל סכנה בביטולה. | [ / ספר הפקודות של 6 ₪05 = 187 . 48 טפפפסססתי מערכת ההפעלה אינה יכולה לפתוח קובץ. עלול לקרות, כאשר מאבטחים גישה לקובץ מסיבות של אבטחת מידע. : סחהםת 116+ צס בתהתחסס בב מערכת ההפעלה אינה מוצאת את התוכנית שביקשת. בדוק אם הקשת נכונח, או אם הקובץ נמצא בספריה, או במסלול החיפוש. ע60תת50ת1 במהתהס6 0ת₪1881 עס בב מערכת ההפעלה אינה מאתרת את הקובץ 60₪1. סאג וו 60. בדוק אם הקובץ נמצא בדיסק האתחול, או אתחל מדיסק אחר שהקובץ נמצא בו, או העתק את הקובץ מהדיסקט המקורי של 205 אל דיסק האתחול. סההת116+ ש0ת1881ת עס 256 שגיאה בשם מנהל ההתקן בקובץ 5צ6.5!-0%. בדוק אם הקשת נכונה, או אם קובץ מנהל ההתקן נמצא במקומו. [ת1פפות 5116 ת2860 מערכת ההפעלה אינה מאתרת את קובץ האצווה. עסעעס 800% מערכת ההפעלה לא מצאה את אחד ההתקנים שאמורים היו להיבדק בשלב האתחול. עליך לבדוק את ה-7[ט56% של המחשב, ואם הכל תקין, קרוב לוודאי שזו בעיית דיסק העשויה להיפתר בעזרת תוכנת השירות 186668ו11/ חסז+זסאא. 43 חתחֶ860?₪ , כאתא00% 10806 >סמתתב6 מערכת| ההפעלה אינה מצליחה לטעון | מחדש את הקובץ וס6. סאג וו 60. אתחל את המחשב מחדש. 68 מ 811008510 1[16+ 26806 ססתםמה68 ה- = השומר את כתובות הקבצים בדיסק נהרס. בטרם תנסה לשחזרו, בצע גיבוי לכל הדיסק. קרוב לוודאי שתצליח לפתור את הבעיה בעזרת תוכנת השירות %11165 חסצזס. 4ם161א5 , כעאתאאסס %ע8%68 6סתתב6 מערכת ההפעלה אינה מצליחה לטעון עותק נוסף של /ו60. סאג שו ס6. עליך להגדיר מספר קבצים גדול יותר בקובץ 5צ6.5!-008, או להגדיר נכונה את מסלול החיפוש של הקובץ ו60.סאג וו 00, או להגדיל את הזיכרון הפנוי על-ידי הורדת תוכניות מיותרות מן הזיכרון. 8( ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 | 4 מסשתס1 סם 18 6ט10ת6 סת6קתטס הכונן התורן שלך פועל ברשת, או שאין בתוכו דיסקט. בדוק אם קיים דיסקט בכונן שלך, וודא שדלתו סגורה. :א 2106 (0םת161עט עס) 8:4 מסמעס 18% מערכת ההפעלה אינה מצליחה לקרוא נתונים מהדיסק, כתוצאה מפגם בדוסק. הקש מספר פעמים על מקש ה-₪ כדי לנסות שוב. אם נכשלת, הקש ליציאה. העתק את הנתונים לדיסק תקין אחר, וקרא ממנו את הנתונים. 1116 -- ת1 עסעעם קובּץ הפעלה מסוג 55 בלתי תקין. נסה לטעון אותו שנית, או להחליפו בעותק חדש מהדיסקט המקורי. הבצה שַמת61הע6קס טת10881 מסץעץם קובצי מערכת ההפעלה נהרסו, או שאינם קיימים. העתק קבְצים חדשים לדיסק האתחול באמצעות הפקודה 5'י5. אם הבעיה לא נפתרה בדרך זו, קרוב לוודאי שתצליח לפתור אותה בעזרת תוכנת השירות 18185ו2111) חסצזסא. צעס00%ת:41 0ת0841ע2 עס:עם ה-[//=, או מבנה הספריות נהרס. קרוב לוודאי שתצליח! לפתור את הבעיה בעזרת תוכנת השירות ₪65!ו!ו0 הסצ+זסוז. 86 ס0ם 66םת1%1עט עסקקם מערכת ההפעלה לא הצליחה להעביר את הנתונים להתקן, מאחר ששלחת נתונים רבים מדי. | 6צט811+ סמאמ מענְכת ההפעלה מצאה שגיאה בעת קריאת הפקודה, או מספר הקבצים הפתוחים גדול מדי. הגדל את מספר הקבצים המוגדרים בפקודה 55 !₪1 בקובץ 6-5 43 53016 מ811008610 6 הדיסק פגום. הרץ ]5/1 67 כדי לבדוק אותו. | 1% ססמס 166קסס 6 6סתתה08 116ק בפקודת העתקה ציינת אותו שם לקובץ המקור ולקובץ היעד. עסעעס 00810 6 מעהכת ההפעלה לא הצליחה להוסיף קובץ לספריה. אם זו ספריית השורש, יתכ, שהיא מלאה. אפשרות אחרת היא ששם הקובץ זהה לשם הכרך, שם של ספהיה, או שם של קובץ חבוי הקיימים בדיסק. ספר הפקודות של 6 05 = 189 4תטס+ 6>סםת 116ק מערכת ההפעלה לא הצליחה למצוא את הקובץ שקראת לו, או שניסית לשנות שם קובץ לשם שקיים כבר באותה ספריה. בדוק אם הקשת נכונה את שם הקובץ. :א שט1ת4 (שַת1%1מט עס) [0ת6861ת2 6תט[81+ [0:8ת00 זוהי שגיאה בלתי שגרתית הדורשת טיפול בידי אדם מקצועי. נסה תחילה לבדוק אם דלת הכונן סגורה. מס1פעסט 208 6ס6עעססתד ניסית להפעיל קובץ 05 השייך לגירסה שונה מזו שנטענה באתחול המחשב. התאם את כל קובצי ה-0005 לאותה גירסה. :א 106ת4 ת1 אסס.פאתאאסס תסגט 618% 6מסהפתך מערכת ההפעלה אינה מצליחה למצוא את הקובץ 60%. סאה וו 60. הכנס לכונן התורן דיסקט עם הקובץ 60₪1. סאג וו 60. 6 מס6ה8כ תש1ש 418%66%66 ס6עסהתד הת תסתטח צָ56 צתה 688קס בתהב מערכת ההפעלה אינה מצליחה למצוא בכונן התורן את הדיסקט עם קובץ האצווה שהחלה להפעיל. הכנס אותו לכונן. 6 018 6ת2+1016גוהתך הדיסק מלא ואין בו מקום לביצוע הפעולה המבוקשת. מחק קבצים מיותרים מהדיסק ונסה שנית. צמסמחפת %5ת1016++ג8ת1 במחשב שלך אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה המבוקשת. 6 שת1עט6 מעסעעס 5116 6018%66ה662>ת1 קובץ זמני שנוצר בתהליך של הובלה (פָחוסוס) נהרס. יתכן שמספר הקבצים הפתוחים גדול מדי, יתכן שהדיסק מלא, או שקיימת בעיית חומרה. הרץ א אס על הכונן, כדי לאתר את הבעיה. עסעעס [8תלססתך קיימת בעיית זיכרון, או בעיה טכנית אחרת במחשב. נסה תחילה אתחול מחדש של המערכת, ואם הבעיה לא נפתרה, העתק מחדש את התוכנית שגורמת להופעת ההודעה מהדיסקטים המקוריים. אם גם זה לא עזר, אתחל את המחשב, והקש 8" לאחר שעלה ה-קט56%. הוסף את מנהלי ההתקנים והתוכניות שוכנות הזיכרון בזו אחר זו, עד שתגלה את מקור הבעיה. 0 = ספר הפקודות של 6 ₪05 אסס . כאותאונסס 1108הטתד 8 16טב+80 םת1 318% אסס.פאתאאסס 6עספמד 7 תסתט צ50 צַתה 852186 בתב מערכת| ההפעלה אינה מצליחה לטעון | מחדש את הקובץ ו60₪. סאה וו 60, מאחר שאינה מוצאת אותו, או שגירסתו שונה מזו שבה אותחל המחשב. הכנס דיסקט עם הקובץ ואסס. סאה ושוס6 לכונן התורן. צעס00%ת81 116הטתד הספריה שציינת בפקודה אינה קיימת. בדוק אם הקשת נכונה את שמה. :א בט1ע 0ת0/02161ת601ק 6שַתהתס 818% 118הטתד החלפת את הדיסקט בכונן התורן, בזמן שהיו קבצים פתוחים במערכת. החזר אליו את הדיסקט המקורי. תסהם ג808%0 ת1 געט 4 טמד הכונן שהקשת בלתי קיים. בדוק אם הקשת נכונה. | ת001+108610ק8 42106 11₪הטםד1 שם הכונן אינו נכון, או בלתי קיים. הקש שם חוקי של כונן. המה 0% סגו 3 מ תד במבנה הפקודה חסר מתג, או משתנה, או שהקשת מספר שגוי של אופציות. ( תס.%1הת1מהסס עס6סתהעהק מס) הגס 43 טתד הקשת שם מתג בלתי קיים, א! שגית בהקשה. - 3 טתד מסלול החיפוש אינו נכון. ודא שאין בו יותר מ- -63 תווים ושלא שגית בהקשה. צ6>קתס סמ צעססססע61 עס ,עס00%ת:41 ,הסמ טתך אינך יכול למחוק את הספריה בשל אחת הסיבות המפורטות בהודעת השגיאה. 68 תס161>מהק 116הטת1 טבלְת המחיצות של הדיסק נהרסה. אם אין לך גיבוי לטבלֶה שהכנת מראש, למשל. בעזרת תוכנת השירות 8118865 חסזזסא, יהיה עליך לגבות את הדיסק, להריץ עליו 15%כ: ולשחזר את המידע מחדש. תע 4 טתד מבנה הפקודה שהקשת, בלתי חוקי. ספר הפקודות של 6 ₪05 = 191 .עסעעס ת0ס311008%61 צמסחפא 4 תפצה ,8458-2058 1080 >סמתת63 הקובץ |/601. %0 60/2 נהרס, כנראה על-ידי התוכנית שהפעלת. העתק קובץ 60₪1. סאג וו 60 חדש מהדיסקט המקורי של 005כ, ודאג להחליף את התוכנית שהרסה אותו. %תספסנק 418% 0₪0א51 סא מערכת ההפעלה לא מצאה דיסק קשיח במחשב. בדוק את ה-59%00 של המחשב. אם הבעיה לא נפתרה, קרוב לוודאי שתצליח לפתור אותה בעזרת תוכנת השירות 665ו!ו1( חסזזסא. ₪3 5116 66₪ע2+ סא 61614 ,א0סס. פאתאאסס 86826 6סתת08 אין מקום לפתיחת קובץ נוסף. בצע אתחול מחדש. אם השגיאה חוזרת, הגדל את מספר הקבצים בקובץ 6צ5. 6" 60. % מג0ס8610םת868%1 םתס 878508 עס+ מססץ סא אין די מקום בדיסק היעד לקובצי המערכת. מחק מספר קבצים ונסה מחדש. יתכן שתצטרך לפרמט את הדיסק. צע0ס060%ת612 ת1 מססם סא מילאת בספריית השורש יותר קבצים מכדי הקיבולת שלה. העבר חלק מהם לספריה אחרת. 86 מ16₪6ו86+8 תס 8783668 סא עליך להשתמש בדיסק שקובצי המערכת נמצאים עליו. :א 6106 (06ם161עטח עס) 6םת01ב6ע מסעעס 418% 5סכ-תסא מערכת ההפעלה אינה מכירה את הפורמט של הדיסק. בדוק את הדיסק באמצעות 056 6, או פרמט אותו מחדש. עסעעס 418% עס 418% 878508-תסא צ6הסע מסתש צַ56 עםתה 3651%6 בתה 6ס18קסת הדיסקט פגום, החלף אותו בדיסקט תקין. :א 6ט1ע62 (06םת161עח עס) 6ת6801ע עסמעעם צַ680ע שסא ההתקן שמצוין בפקודה אינו מוכן. אם מדובר בכונן דיסקטים, בדוק אם הדלת סגורה. אם מדובר במדפסת, בדוק אם היא דלוקה. 12 * ספר הפקודות של 6 ₪05 6 ממתסתתסנ1טמס 0% 6גס בסביבת העבודה חסר מקום לקליטת נתונים נוספים. כדי להגדיל את סביבת העבודה, השתמש בפקודה ז55. | 3 ב1:%4:1: היקשת פקודה שויה ומערכת ההפעלה אינה מאתרת את ה-/601. סא ואו 60 כדי לתת לך הודעת שגיאה יותר ספציפית. מטס+ ססם 6ב2 שם] המסלול של הקובץ שגוי. בדוק אם הקשת נכונה, ואם אכן קיים הקובץ במסלול שציינת. מסעעס מססת1עע מעוכת ההפעלה אינה מצליחה לשלוח נתונים למדפסת. ודא שהמדפסת מחוברת ודלוקה, ושלא ניתבת את הפלט להתקן אחר. צעסמחפת ת1 16+ סס 16 סס6> תהעטסזק כדי להריץ את התוכנית, דרוש לך זיכרון גדול יותר. יתכן שתוכניות שוכנות זיכרון (חפד) תופסות את הזיכרון, או שהתוכנית דורשת זיכרון גדול יותר מהקיים במחשב שלך. אתחל את המחשב מחדש ללא תוכניות אלו והרץ את התוכנית מחדש. י :א 6ט10ת6 שַת0861ע מסעעס 816+ בסשת מעהכת ההפעלה אינה יכולה לקרוא נתונים מהכונן. בדוק אִם הדיסקט הוכנס היטב למקומו ודלת הכונן סגורה. 4:16 0םת161ע0/9ת0801ת עסעעם 6תטס+ ססם מ560602 קיים פגם בדיסק ולכן מערכת ההפעלה אינה יכולה למצוא את המידע המבוקש. העתק את הקבצים שבדיסק זה לדיסק אחר, ופרמט מחדש את הדיסק הפגום. נא 106ם (6םת161עט עס) 0םת0861: מסעטם 800% מערכת ההפעלה אינה מצליחה לאתר את המידע על הדיסקט. ודא שהדיסקט מותקן היטב בכונן ונסה שנית. תסנסה1ס1ט סָת1שבּת5 בעיה נפוצה ברשתות מחשבים, כשמנסים לפתוח או לכתוב לקובץ פתוח. דאג לסגוך את הקובץ, לפני שתפתח אותו מחדש. : 6 עשסססס:41 תסקַהסם ב | פקוהת ||6ח5 בקובץ 5צ5. 6!-60% בלתי תקינה ספר הפקודות של 6 ₪05 = 193 עסמעעס אה63תצ5 מבנה הפקודה שהקשת בלתי נכון. 8 מסקס צתהת ססץ קבצים רבים מדי פתוחים במערכת בעת ובעונה אחת. סגור כמה קבצים, או הגדל את מספר הקבצים הפתוחים בפקודה 55 != בקובץ 5צ5. 6!-א60. 0012006108 צמתהת ססי קיימות יותר מדי הפניות לפלט, או לאמצעי פלט שאינו קיים. בדוק את פקודת ההפניה, וודא שקיימת הפניה אחת בלבד לפלט. ס6טמ61תסס ססתתהס ,820600 688ססעקש 18081 ססץ מערכת ההפעלה לא הצליחה לחזור לנקודת המוצא בסיום ביצועה של תת-תוכנית. אתחל את המחשב, וערוך מחדש את הפקודה המפעילה את תת-התוכנית. צעססססץ61 6866ע0 0סס 16מהתטס מערכת ההפעלה לא הצליחה ליצור את הספריה שביקשת, מאחר ששם הקובץ כבר קיים, או שקיים שם קובץ דומה, או היות והדיסק מלא. 8 1 6תהתהתסס 1208תשסס6עתטס בקובץ 5צ6.5!-008 מצויה פקודה שגויה. האתחול נמשך, אולם הפקודה השגויה אינה מתבצעת. :א 106ע תס עסמעס (6ס1עט עס) ₪86ע 6[כהמסטססבממטס מערכת ההפעלה אינה מצליחה לקרוא או לכתוב מידע לכונן. בדוק שהדיסקט מוכנס היטב ונסה שגית. | :נא 100ע6 שם161עח עסעמס 16טב+ 166תא מערכת ההפעלה אינה מצליחה לקרוא או לכתוב מידע לכונן. בדוק שהדיסקט מוכנס היטב ונסה שנית. :א 02106 שַםת161עט עסעעס 6606סעק 166מח הכתיבה לדיסקט אינה מתאפשרת, מאחר שעל הדיסקט מודבקת מדבקה נגד כתיבה. הסר את המדבקה ונסה שנית. ך * 4 >)]=חם (כ6) הופת6 67 5 ץצ צדד6 =ד/ס ב הוס 60 65 הח דואם (ח2) הסוחסג סו (םפא) הוסאש חדהס דפוחמסחק (אפה) םוהאשח (כח) חופוטאח וב שואוד ם=קצך חס צ-|הםש 0 פקודות חיצוניות סאפקסקה 8וח דדה 65 ספר הפקודות ששל 6 ₪05 ספח ה': פקודות 5 חלוקתן לסוגים פקודות פנימיות סאג ושווס6 5 ומס 6 חס 5% וס םםח ד וס ןוסוס וס אפס וי דוס" 6 סאגקאם ק ו ד - אפקס ד5 = 6 <> סאוה דהואהסת 5 | סופת אא והש דאו ה/ופחם דוו בא שחם > מה ! אוס ג 0 ו פוא הםאה ואפ =ססוא מחס =עטסוא ספר הפקודות של 6 005 ו ו ו ספו הם/שסק דאוהק 6 ₪ 60 ₪ וקפם דה ם/ 5 בו )ב טחוס דח הו 03 וב 5 =פחד = דם וםסא דה2ואחס-אט כ צקססא פקודות קונפיגורציה 5 ופה פחם-- ו 5צ. צחדאטשס6 65.55 קס וס 65|צסס הוועש 5צס. צה |קפוס 055 5 תם/וחס ואההקעוחס ₪04.55 5אם. 386 = 195 "* 5 5 5צס. טשוה סט ואו םאם. אא וח זאו | ד5א] םצוחהפ דסא | ]ס6טאשש₪ דוט-5סטאפ ואםדוטאסוש 6אש-5 וא וטא 5צס.חם דאוחק 0/6 5צם .ם ש/ו|הפווגח ואשחה = 2 גב 3 בגב ₪ אם. צחס דחה ופ 5 ד טאפוטפטפ 5 דו/ס פקודות אצווה 1 | 5 60 הס המדריך לצילוס ‏ ]] שק 8 נוזאו והפקה בווידאו מאת ג'ראלד מילרסון | 0 ע' " 54 ש"ח | המדריך להפקת תוכניות מקצועיות במצלמת וידאו ביתית המדריך להפקת תוכניות מקצועיות כמצלמת וידאו כיתית מדריך מעשי להפקת תוכניות וידאו מקצועיות, גם כאשר אינך מצויד באולפן מודרני, כאמצעים משוכללים וכתקציכי ענק. המדריך מיועד לכל המתחילים דרכם בצילום והפקת תוכניות וידאו, לתלמידים הלומדים כקורסי וידאו ולבעלי מצלמות וידאו כיתיות המעוניינים להפיק תוכניות ככוחות עצמם, הן לצרכים אישיים והן לצורכי מחקר, הוראה תיעוד וכדומה. המדריך עוכר שלב אחר שלב על כל תהליכי הצילום וההפקה כשפה פשוטה וכהירה ומלווה בשפע של איורים. המדריך עוסק כנושאים הכאים: = הכרות עם המצלמה והשימוש כה ₪= תאורה ₪ קול = רקעים ₪ עריכה ₪ צילום אנשים = ארגון ההפקה וטכניקות הפקה. ג'ראלד מילרסון מחכר הספר, ג'ראלד מילרסון הוא מרצה מכוקש ואחד מסופרי הווידאו הפוריים ביותר, ספרי הווידאו הרכים שכתב יצאו לאור כהוצאת הספרים היוקרתית 22655 81ססע, אנגליה. להזמנות בדואר: ת"ד 863 ר"ג, 52108 מווד:כלטוו להזמנות טלפוניות (24 שעות ביממה) בכרטיסי אשראי )03( 838 המדריך השלם - | המדריך השלם לניהול = | 1 לניהול הדיסק הקשיח -ן 2 ז9א/זא/0 18 0 ותואמיהם במחשבים האישיים מסוג ו/ז5! ותואמיהם מהדורה חדשה מעודכנת 5 ע''" 69 ש"ח המדריך השלם לניהול הדיסק הקשיח הוא מדריך מעשי לשימוש יעיל במחשב אישי בעל דיסק קשיח. הספר ילמד אותך כיצד לנצל את משאבי הזיכרון ביעילות ויוביל אותך צעד אחר צעד לבניית סביבת עבודה אוטומטית ויעילה שתאפשר לך לנהל את ענייניך האישיים, או את המשרד והעסק בהקשות מקש אחדות. המדריך השלם לניהול הדיסק הקשיח ילמד אותך את כל פקודות 05 הדרושות לניהול הדיסק הקשיח וידריך אותך בכתיבת קובצי אצווה, בשימוש יעיל בתפריטים, בגיבוי אוטומטי של מידע ושחזורו ובשימוש בתוכנות השרות למיניהן. המדריך השלם לניהול הדיסק הקשיח ידריך אותך צעד אחר צעד בהתקנת הדיסק הקשיח, בפירמוטו, בארגון הספריות והקבצים בו ובתחזוקתו. הספר ינחה אותך גם בהתאמת תצורת המחשב בדיוק לצרכיך, על-מנת לייעל את עבודתך. המדריך השלם לניהול הדיסק הקשיח ילמד אותך דרכי עבודה בטוחות שלא יגרמו לאובדן נתונים, או לשיבושם. תלמד דרכים לשקם מידע שנמחק או נהרס, להתגבר על תקלות של חומרה ותוכנה ודרכים להצפנת מידע שרק אתה תוכל לקוראו. המדריך השלם לניהול הדיסק הקשיח יסיר בפניך את מחסום הזיכרון המורחב שמעל 640% כדי שתוכל לנצלו כ-080ח28א060/5ַח6+א= ץזסוח6!/! לעבודה עם דיסק-זיכרון 8%ו0!/]₪ ו-זס!ססס5, או לנצלו לעבודה עם תוכנות היודעות לנצל את הזיכרון המורחב. להזמנות בדואר: ת"ד 863 ר"ג, 52108 מווד'ב7ביוו להזמנות טלפוניות (24 שעות ביממה) בכרטיסי אשראי )03( 8 מדריך לתקשורת באמצעות מודם במחשב האיש בחיות מודם ותוכנת תקשוות תקשוות עם 885 ועוד ושימות 885 ותוכנות תקשוות ₪ פוקז סנ 0 עמודים, 39 ש"ח הספר שיפתח בפניך אשנכ לעולם החדש והמרתק של תקשורת מחשבים (כולל קניה והתקנת המודם), כבאמצעותו תלמד להתקשר למערכות 585 כדי לשלוח דואר אלקטרוני לכל העולם, ולהוריד אינסוף תוכנות חופשיות במחיר שיחת טלפון אחת, ספר חוכה לכל מי שמעוניין להתחיל כתקשורת באמצעות מודם. להזמנות בדואר: ת"ד 863 ר"ג, 52108 נווד:כ2בוו להזמנות טלפוניות (24 שעות ביממה) בכרטיסי אשראי )03( 38 מרשל מוסלי המניס 6 ו 01| בח הסבר מקיף על כל יישומי 3.1 / 3.0 פאוספאזוו / כל פקודות פאאזאו בדרך הקלה והמהירה להתמצאות |/] ספר חובה לכל משתמש פאוספאזוו / ובים האישיים :| זה /זא 6 ואפו ותואמיהם 0 עמסמודים, 49 ש"ח מדריך מפורט לסביבת העכודה הנפוצה ביותר. מקיף את כל התוכניות והיישומים של תוכנות 3.0/ 3.1 5אס6תגז, כולל מנהלי הקכצים והתוכניות, תוכנית ההדפסה, המכקרו, הציור, העריכה, התמלילן, מנהל הכרטיסיות, המחשכון, התזכורון, השעון, לוח השנה, המשחקים ועוד. כל התוכניות מסודרות בסדר אלפביתי (לנוחות ההתמצאות והדפדוך), ומלוות כתיאור מפורט, וכטיפים שימושיים ומועילים. ספר חוכה לכל המשתמש כ-3.1 פטסבתנח! להזמנות בדואר: ת"ד 863 ר"ג, 52108 נצדודבכ2ביוו להזמנות טלפוניות (24 שעות ביממה) בכרטיסי אשראי )03( 8 המדריך למחשב האישי המדריך הטוב המדריך. והנפוץ ביותר | למחשב האישי, למתחיל | מיועד להפיג 2 את הפחד הראשוני 00" מפני המחשב 4 ללימוד עצמי ובקורסי מחשב 8 עמוד * 33 ש"ח דיסקט הדגמה של מעבד התמלילים ו!וווח₪זס/ * 15 ש"ח המדריך למחשב האישי הוא הדרך המהירה לרכישת מיומנות עבודה וביטחון עצמי בשימוש ב-₪6. הספר מפרט צעד אחר צעד את כל הנושאים החשובים למשתמש הטרי, החל מהפעלה ראשונית של המחשב והכרת ה-05כ, תרגול עיבוד תמלילים באמצעות דיסקט הדגמה של |וווחסזס/ ועד למתן "עזרה ראשונה" למחשב ש"נתקע". הספר כתוב בשפה שאיננה טכנית והמובנת לכל, אף לחסרי ניסיון קודם במחשב. להזמנות בדואר: ת"ד 863 ר"ג, 52108 נווד ב2ריוו להזמנות טלפוניות (24 שעות ביממה) בכרטיסי אשראי )03( 838 התחל ורוץ עס 5 05 מאת אלן סימפסון אלן סימפסון למשתמש החדש ב-6ז לניצול יעיל של הזיכרון הנוסף ; 2 2 ללימוד תוכנית המסגרת 8 ע'*29 ש"ח ו להכרת כל טודות השימוש כתוכנית המסגרת הידידותית 1 לניהול הפעילות כמחשב. לניצול כל משאכי הזיכרון של המחשכ להפקת מהירות עכודה מקסימלית כעזרת הפקודות החדשות של 5 05פ. להכרת דרכי ה-05 לשחזור קוכץ שנמחק, או דיסק שפורמט כשגגה. להכרת כל סוגי הזיכרון, | כמו שְעסתפת 6082060 |- ץ:נסותסות 68662860 וניצולם לזירוז יישומיך. לעריכת קכצים כעורך (עס861%6) החדש והיעיל של 05כ. לשימוש כפקודת המקרו וכעורך שורת הפקודה צפאפססכ לביצוע אוטומטי של סדרת פקודות ולחיסכון כהקשות מיותרות. הוראות התקנה מלאות ל-5 05 וחלוקת הדיסק למחיצות. להזמנות בדואר: ת"ד 863 ר"ג, 52108 מוודבל?ביוו להזמנות טלפוניות (24 שעות ביממה) בכרטיסי אשראי )03( 8 0 תוכגות חומשיות נבחרות זז לניהול קל יותר של המחשב וז להשגת הרבה מעבר ליכולת של 05 זו לתוספת הנאה מן המחשב ספר ר3 דיסקטים * 49 ש"ח | -. להזמנות בדואר: ת"ד 863 ר"ג, 52108 נוודבלבוו להזמנות טלפוניות (24.שעות ביממה) בכרטיסי אשראי )03( 8 מדריכי תוכנות חופויות "מדריכי פוקוס-מחשבים לתוכנות חופשיות" מגישים למשתמש ה-₪0 תיאור בעברית של תוכנות חופשיות נבחרות, שעברו מיון קפדני מתוך רבבות תוכנות חופשיות. מדריכים אלה מפרטים בעברית פשוטה את רזי השימוש בהן ומאפשרים למשתמש לעבוד כמקצוען. מדרן(ם) פוקזפטחשנטס כלי עבוד 0 רים למשתמשי | 0 0 במדריך מט' 1: מבוא לעולם הקסום .של תוכנות חופשיות ותיאור מפורט של תוכנות לצפייה בספריות, צפייה בטקסטים ודחיסה ופריסה של קבצים. הספר: 168 ע'*33 ש"ח התוכנות: ב-2 דיסקטים 1.218 * 20 ש"ח פוקו טביט , "- 7 - - 7 במדריך מס' 2: הגנה מפני וירוסים: תיאור מפורט בעברית של תוכנת האנטי-וירוס הטובה והנפוצה בעולם ₪/56שחו/. הספר: 120 ע'* 33 ש"ח התוכנות: בדיסקט 1.218 =* 18 ש"ח תוכנות נבחרות אלו יאפשרו לך: = להשתמש בכלי עבודה משופרים כמקצוען. = לחסוך בזמן יקר (התמקדות בתוכנות הטובות ביותר). = לחסוך בכסף (שימוש בתוכנות חופשיות). = להשתמש מיידית בכל תוכנה (ע"י שלב ה"התחלה המהירה"). = לרכוש טיפים לניצול יעיל של תוכנות הנמצאות ברשותך. להזמנות בדואר: ת"ד 863 ר"ג, 08 נצוד:ב2בוו להזמנות טלפוניות (24 שעות ביממה) בכרטיסי אשראי )03( 8 ספר הפקודות של זחוחרח 60 הס+זסאא 0 4 | 6 ע' " 25 ש"ח | במחעבים איעויים ו ו וי אילו ₪05 היה ידידותי - לא היה כלל צורך בתוכנות מסגרת * ז08ח8 חח וח 60 חסזזסצז היא תוכנת מסגרת המיועדת לניהול כל הפעילות בדיסק הקשיח (וגם בדיסקט) ביתר קלות, יעילות וידידותיות, מבלי להקיש כמעט פקודות של 005כ. * עם ספר הפקודות של זפסחהוחוח0;) הסצזסצ תשלוט בתוכנה בקלות ובמהירות עד הפיכתה לחלק בלתי נפרד מהפעילות השוטפת שלך במחשב. " הספר כולל את כל הפקודות והאופציות של גרסה 0 ומיועד לכל המשתמשים במחשבים האישיים הפועלים עם מערכת ההפעלה .05‏ בנוסף להסבר על כל הפקודות והאופציות של חסזזסצז ווח 60 תמצא בספר גם עצות שימושיות של משתמשים המנוסים בתוכנה זו. * לצורך עבודה מושלמת במחשב, לא תוכל להימנע מהקשת פקודות 005 לחלוטין. אם אינך בטוח עדיין בשימוש בפקודות 05, עיין בספר הפקודות של 0005 בהוצאת פוקוס. * אם אתה בתחילת דרכך במחשב האישי ופקודות 005 מרתיעות אותך, עיין בספר המדריך למחשב האישי !81| 6 ותואמיו בהוצאת פוקוס-מחשבים, שיעזור לך לרכוש מיומנות וביטחון אישי בשימוש ב-<6ק. להזמנות בדואר: ת"ד 863 ר"ג, 52108 נוודבכלטיוו להזמנות טלפוניות (24 שעות ביממה) בכרטיסי אשראי )03( 8 התחל ורוץ עם קיוטקסט מאת ד"ר עמיצור קראוזה ספר זה נועד ללימוד תוכנת עיבוד התמלילים קיוטקסט, אשר נחשבת לאחת מתוכנות עיבוד התמלילים הפופולריות בישראל. הספר מיועד לכל המשתמש במחשב האישי בבית ובמשרד, אפילו אם הוא חסר רקע מוקדם במחשבים ובמערכת ההפעלה 05. ב-20 צעדים קצרים תלמד לשלוט היטב במעבד התמלילים קיוטקסט, כולל ניצול האופציות המתקדמות שלו. 6 ע'*33 ש"ח התחל ורוץ עם + ז לק זס מאת ריטה בלסרן ) עברית | אנגלית הספר ‏ "התחל וורוץ עם מעבד התמללים סש" נועד למשתמשים במחשבים אישיים המעוניינים ללמוד במהירות האפשרית את השימוש בפקודות החשובות של מעבד התמלילים הידוע +166ז6?זס/ בגרסתו העברית והאנגלית. "התחל ורוץ עם מעבד התמלילים 166%ז6קזס/צ" נועד לחסוך לך זמן. תוכל ללמוד ב-20 צעדים (שיעורים) קלים את ההתקנה והשימוש הבסיסי ב-1661ז6ק1זס//. להזמנות בדואר: ת"ד 863 ר"ג, 52108 מווד:בלטוו להזמנות טלפוניות (24 שעות ביממה) בכרטיסי אשראי )03( 8 ₪ פוקוס ספר הפקודות של 056516 יש פוקוסו | 8 ע'*39 ש"ח | ספר הפקודות של 0284516 נועד לענות במהירות על כל שאלותיך הנוגעות לשפת התכנות המודרנית המצויה היום בכל חבילת תוכנה של 05סס. הספר נועד להשלים את ההסבר לשפת 0285!6, שאינו מצוי היום בכל ספרי 005 הקיימים בעברית, ואף לא במדריך הרשמי למשתמש של חברת מיקרוסופט. הספר כולל את כל הפקודות והפונקציות הנמצאות ב-08516, כשהן מסודרות בסדר אלפביתי לנוחות ההתמצאות והדפדוף בו. בכל ערך המופיע בספר, תמצא תיאור מפורט של המבנה ואופן השימוש, דוגמאות שימושיות ורשימת ערכים הקשורים לערך הנדון. הספר כתוב בשפה פשוטה וקלה המתאימה גם למשתמש הבלתי מנוסה המכיר את יסודות התכנות, ומבקש ללמוד את שפת ה-028.5!6) בצורה תמציתית ויעילה. להזמנות בדואר: ת"ד 863 ר"ג, 52108 נווד ב2ריוו להזמנות טלפוניות (24 שעות ביממה) בכרטיסי אשראי )03( 8 ערוך את קניותיך בחוכמה! בעזרת מדריכי הקניות החדשים של הוצאת פוקוס-מחשבים! מדריך קניות למחשב האישי לשנת 1993 בעריכת ג'ון דבורק מדריך החומרה המושלם של סַחוּלגָּהּו/! 6 לבחירת מחשב אישי וציוד היקפי 4 עמודים = 69 ש"ח מדריך הקניות מהווה מדריך חומרה מס' 1 בעברית למחשב האישי. הוא עוסק במחשבים שולחניים וניידים * צגים * כרטיסי צג * מדפסות =* דיסקים קשיחים וטייפים לגיבוי = אמצעי קלט ועוד. המדריך הקצר לקניית מחשב אישי וציוזד היקפי 8 עמודים * 33 ש"ח למי שאצה הדרך בקניית מחשב אישי, בהשבחת מחשב קיים או בהוספת מדפסת, צג, מודם וכו', יסביר המדריך הקצר ב-20 צעדים פשוטים, את שצריך לדעת בטרם עושים החלטה. מי שנפל פעם אחת בפח בקניית ציוד מחשבים, לא יוותר על רכישת ידע מוקדם, בטרם יחזור על שגיאתו שנית. אל תוותר על זכותך להבין מה אתה קונה! קנייתך תהיה מוצלחת יותר, אם תבין את שפתו של המוכר. להזמנות בדואר: ת"ד 863 ר"ג, 52108 מוודבקלביוו להזמנות טלפוניות (24 שעות ביממה) בכרטיסי אשראי )03( 8 שימושים מתקדמים ו 9 של 6 005 | מאת אורי אדלמן הספר מיועד למשתמש הבינוני והמתקדם ומתאר בהרחבה ובלוויית איורי מסכים את חידושי 6 2005. הספר מתמקד בתוכניות המיוחדות ל-6 005כ, כגון הכפלת נפח הדיסק, תוכניות האנטי-וירוס והגיבוי, ניהול הקונפיגורציות ועוד. זהו ספר חובה למי שרוצה לנצל את מלוא יכולתה של 6 05ס. מדריך נורטון למחשב האישי מאת פיטר נורטון זהו התנ"ך של ספרי המחשב האישי המעביר לך בצורה קולחת ופשוטה את כל המידע אודות 205 וניהול הדיסק הקשיח. ספר עב כרס זה נכתב בידי גדול מומחי ה-6ם, פיטר נורטון. הוא נחשב בקרב המומחים כאחד הספרים הטובים ביותר בנושא ונמכר בלמעלה ממיליון עותקים במהדורותיו האנגליות. הספר מהווה קורס יסודי ב-₪05 ובמחשבים אישיים לכל מי שרוצה להבין מה מסתתר מאחורי הקשת הפקודות במחשב. להזמנות בדואר: ת"ד 863 ר"ג, 52108 נוודבלטוו להזמנות טלפוניות (24 שעות ביממה) בכרטיסי אשראי )03( 8 7 שא ₪7 -₪60/₪8:0000000 םחו הווש 90 - 000 שש6פא 907 = 7 קוטס ]וו ווום/]ו וחטש = 7 : 0 ג וו םא ו | םוחהו 0% ]ו 2 וא |216 אס | )0 6+ סור ןסואט - - כבוד | הוצתם) פזלןז מחשניס | ת"ד 863 ר"ג, 52108 , עדבון לגירסת - 6 = ספד הפקודות של 6 ₪05 נספח ו': השינויים בגירסה 6.2 5 השינויים שחלו בגירסה 6.2 05, ביחס לגירסה 6.0 מסוכמים בנספח זה. הפקודות שעברו שינויים והתוספות מסודרות לפי סדר האלפבית.. השינויים הבולטים היו בתוכניות 650866!סטסכ, שְקסס>פום, צשְקס6 ,ץ0סא, ו-6שס!1/ וכמו-כן התווספה תוכנית חדשה 5680215% לבדיקת הכוננים ותיקונם. | | > התקנת הגירסה החדשה מדיסקטי התוכנה המקוריים אינה שונה מהמתואר בנספח א'. | עדכון מגירסת 6.0 005 המותקנת כבר במחשב יש לבצע לפי התיאור בסעיף הבא. | עדכון מגירסת 6.0 005 לגירסת 6.2 5 שים-לב!. רק במחשב שגירסת 6.0 005 מותקנת בו, ניתן לבצע עדכון מגירסה 6.0, באמצעות הערכה כ(-5100 6.2 005ס-5ו/. עבור:כל גירסת 5 קודמת, גרסאות ביתא של 6.0 05, או גרסאות 0511 מיוחדות של יצרני מחשבים שונים, עליך להשתמש במוצר המלא 6.2 15-05 6 זפ | כדי לעדכן מגירסת 6.0 205 לגירסת 6.2 05כ, בצע את הפעולות הבאות: 1. צא מ-5/שססחו//, אם אתה נמצא בה. 2. כדי לוודא שאכן גירסה 6.0 מותקנת במחשב שלך, הקש את הפקודה חם/צ. 3. העתק את קובצי העדכון (קובץ האצווה ד84. קט דשס, -/. הארכיב 15062.5 ו-=אם.2/1500562, וקובץ המידע צוסא.םואסהםה) אל ספריה בשם ;!)קם ד6:5, ה ק[דםפ בשורת הפקודה. שים-לב! אין להעתיק קבצים אלו אל ספריית ה-05 הגלה, אחרת תהליך העדכון לא יתבצע כהלכה. וו תו ורוו קוהילו ויר ,| "וק וי נספח 1': השינויים בגירסה 6.2 ₪05 = 197 לחילופין, הקשת הפקודה =(ד55 ישירות מדיסקט העדכון, אוטומטית יוצרת את הספריה =!קם ד6:5 בדיסק, ומעתיקה אליה את קובצי העדכון. | 4. בהמשך, הפקודה פורסת את שני קובצי הארכיב הנ"ל, ולאחר מכן היא מריצה את הפקודה 5צ5ם א/1, אשר יוצרת את קובצי המערכת ואת קובצי עדכון התוכניות של גירסה 6.2. לבסוף היא מריצה את תוכנית ההתקנה סט56%. במידה שההתקנה לא הצליחה, תוכל לחזור על שלבים אלה בצורה ידנית, תוך ביצוע השינויים המתחייבים ממבנה הספריות במחשב שלך. פרטים נוספים ראה בקובץ /סא.=ו/ = המצורף לתוכנת העדכון. יג המשך להשתמש בפקודה זו לבדיקת הדיסק. לצורך תיקון שגיאות, השתמש בפקודה החדשה 56421!5%, במקום בפקודה =/ 605% 6. סאהוווס6 בגירסת 6.2 05 נוסף לפקודה המתג צ/, המבקש אישור לפני ביצוע של כל פקודה או קובץ אצווה המוגדרים בפקודה סצז2//ו/601 על-ידי המתגים 6/ או א/. מתג זה שימושי במיוחד לאיתור שגיאות בקובצי אצווה. ץק בגירסת 6.2 0005 הפקודה אמורה להזהיר אותך מפני דריסת קובץ בעל אותו שם, לפני ביצוע ההעתקה. עד כה, בכל גרסאות 005 הקודמות, היתה הפקודה צ" 60 מבצעת דריסה, ללא כל אזהרה. עקב זאת, נוספו לפקודה שני המתגים הבאים: | ץ/ - לביטול האזהרה מפני דריסה. צ-/ - לבקשת אישור לפני דריסה, בכל מקרה. זוהי ברירת המחדל. לדוגמה: כדי להעתיק את כל הקבצים מהספריה התורנית לכונן , עם בקשת אישור לפני דריסת קבצים קיימים, הקש את הפקודה הבאה: :1 *. * ץ-/ ץְכקְסס כאשר המתג +-/ מופעל, בכל פעם שקיימת סכנה של דריסת קובץ קיים בכונן או בספריית היעד, מוצגת על המסך אזהרה, המבקשת את אישורך לפני הדריסה. תוכל להשיב אחת מבין 3 תשובות: 8 ₪ ספר הפקודות של 6 05ם 5 אישור לדרוס את הקובץ הקיים. סא ביטול ההעתקה של קובץ מסוים, העלול לדרוס קובץ קיים בספריית היעד. 4 אישור לדרוס את הקובץ הקיים, וכן את כל הקבצים הבאים אחריו, ללא אזהרה נוספת. ניתן לשנות את ברירת המחדל (ץ-/) באמצעות משתנה הסביבה סוא6צץ 60, הקובע אם הפקודות +צ607, צ607א ו-ם/צסוש יזהירו או לא יזהירו אותך לפני דריסה. שים לב! כאשר מתבצעת הפקודה מתוך קובץ אצווה (בניגוד להקשה משורת הפקודה) או מתוך תוכנית מסגרת (!8ח5) כדוגמת ||8ח055 או זו וס הסצ+זסא, מתבצעת דריסה (כפי שהיה בגרסאות 05 הקודמות). כדי למנוע דריסה, הוסף את המתג המתאים לפקודה בקובץ האצווה, או הגדר את משתנה הסביבה כו6צ60, לפני הרצת קובץ האצווה או תוכנית המסגרת. | אי-לכך, מומלץ להגדיר את משתנה הסביבה 0ו6צ60 בקובץ האתחול ד.א 0 ד. תוכל להשתמש בפקודה: ץ-/ = 0ו0ץק0ס 5061 ץ/ = 0וח6ץקסס 56% יש להדגיש, שהוספת המתגים +/ או צ-/ לפקודה עצמה דורסת כל ברירת מחדל ומבטלת את הקביעה שהוגדרה במשתנה הסביבה סו6צק 60. כל הפרטים האמורים לעיל נכונים באותו אופן גם לגבי הפקודות +60 ו-5צסוא. 506 ומס תוכנית דחיסת הנתונים 650806!פטסכ בגירסה 6.2 005 הפכה אמינה ובטוחה יותר, הודות לתוכנית בדיקה חדשה שנוספה לה, 0ז8ט60וטטסס, אשר תפקידה לאמת את שלמות הנתונים בטרם הם נכתבים לדיסק. כאשר 0 מגלה שהזיכרון ש-806ק65!טטסכ משתמשת בו נהרס, היא נועלת מייד את המחשב כדי למנוע נזקים נוספים. . כברירת מחדל, 0ז8ט60!|פטסכ פעילה כל הזמן בזיכרון, אולם ניתן לבטל אותה, כדי לחסוך בזיכרון. הביטול יכול להיעשות . באמצעות הפקודה נספח ו': השינויים בגירסה 6.2 ₪05 = 199 0ז פטס 50465 1מכ, או עלזידי כיבוי האופציה 0זהט60!|פטסס בתיבת הדו-שיח פחסוזק0 אשר בתפריט 5!ססד. אופציה חשובה, שרבים ציפו לה, התווספה עתה לתוכנית. אופציה זו מאפשרת לבטל את הכונן הדחוס באופן אוטומטי, בלי לאבד את הנתונים. ראה בהמשך את הפקודה 55םחקוס6אטש/ 5005 ומס. כמו כן, 890806!פנוסכ יכולה מעתה לדחוס גם דיסק-זיכרון (שטוזם |₪₪א). באופן כזה תוכל להקצות לדיסק זיכרון את מחצית גודל הזיכרון שהקצית לו עד כה וליהנות מאותם ביצועים. ראה להלן את הפקודה 50/65 ומס ₪ ד ד 505 81 ודחיסת דיסק-זיכרון כדי | לדחוס | דיסק-זיכרון | עליך לוודא קודם לכן שהפקודה פצס.ם/והסוח = שסוששס נמצאת בקובץ 6צ6.5|-60%. לפני הפקודה 500.55 1מכ = ם6!/ש. להלן דוגמה ליצירת דיסק-זיכרון בכונן =: | 0 = 65017/6ז/ :6 06816/ 0150806 המתג 0= 558/5םח/ בדוגמה לעיל, מורה לתוכנית שלא להקצות גודל מינימלי כלשהו בכונן הבלתי דחוס. 0 505 וטס פקודה זו אינה קיימת עוד ב-=50/6 81, ובמקומה תבדוק את הכונן הדחוס באמצעות הפקודה החדשה א0!5א56. 5 0/ 5065 וטס לפקודה נוסף המתג =/, המונע הצגת מסך הסיום של תוכנית הדחיסה. כאשר תוסיף את המתג לפקודה, הדחיסה תתבצע באופן אוטומטי מלא, ועם סיומה תוחזר אל הסמן המנחה. : דאםוס הח -=כ/ 52465 וטס הפקודה מבצעת איחוי של הכוננים הדחוסים בלבד. פעולה זו לא נועדה לשיפור ביצועים, כמו בכוננים רגילים, אלא לאיחוד כל השטחים הפנויים באיזור אחד, לצורך הקטנת גודלו של הכונן הדחוס. לפקודה זו נוסף המתג =/, שתפקידו לאחות את הכונן הדחוס במידה הרבה ביותר. 0 ₪ ספר הפקודות של 6 ₪05 לאיחוי מקסימלי של הכונן הדחוס בצע את 3 השלבים הבאים: 1. בצע איחוי רגיל באמצעות הפקודה 6חתםס. 2. בצע איחוי נוסף והפעם על-ידי הפקודה הבאה: / +הסוחון)8ז161/ 010150866 3. בצע איחוי נוסף כמו מקודם, אך הפעם ללא המתג 1/: רו ז161)/ 101508066 5-ו א 0/ 5065 וטס הפקודה מבטלת את הדחיסה בכוננים שנדחסו באמצעות 650806!פטסס. לאחר ביטול הדחיסה של כל הכוננים הדחוסים, מבטלת הפקודה את טעינת הקובץ א50)=.81 81 לזיכרון, וכך מרוויחים את ה-50% שנצרכו על-ידו. מבנה הפקודה הוא: ו [:6ש7ז4] 55שתקההס6אט/ 55 ומס . אזהרה! הקפד לבצע גיבוי מלא בטרם תבטל כונן דחוס. 5 וטס לפקודה זו נוסף המתג ₪1 סא/; המונע טעינת חלק מ-א!5065.8 ופס אל איזור הזיכרון /!!]. כברירת מחדל, כאשר 005 נטען ל-4₪14] ואם נותר בו מקום, ייטען לשם גם חלק מהקוד של א!ם.65 50 וטס. קובץ הקונפיגורציה |א!.526 ומס החל מגירסת 6.2 005 קיים קובץ |[50 בעל אפיוני מערכת (5), קריאה בלבד (ז) וחבוי (ח), המאוחסן בספריית השורש של כונן האתחול, והמכיל את המשתנים ש-₪000!650808 משתמשת בהם עם אתחול המחשב. אזהרה! לא מומלץ לשנות ידנית את הקובץ, אלא אם אתה מבין היטב מה תהיינה תוצאות השינוי. בכל מקרה, הכן לו גיבוי בטרם תשנה אותו. שים-לב! בכל מקרה של שינוי הקובץ, ייכנסו השינויים לתוקף רק לאחר אתחול מחדש. כדי לשנות את המשתנים בקובץ הקונפיגורציה הנ"ל, השתמש בפקודות הבאות: נספח ו': השינויים בגירסה 6.2 05 = 201 דאעטסואסדשה/ 5065 וטס מבנה הפקודה הוא: ו4...2| 1 |0] = דאטסווסדטה/ 5505 ומס = 0 מנע התקנת כוננים בלתי קבועים, לחסכון בצריכת הזיכרון. 1 התקן את כל הכוננים הבלתי קבועים. זוהי ברירת המחדל. 2... התקן רק את הכוננים הבלתי קבועים המצוינים באותיות. לדוגמה, הפקודה הבאה מתקינה רק את הכוננים , 8 !-6: 1 = +הנוסרה8+0/ 0152869 סחהטסם ופטסם/ 50465 ומס לשינוי הגדרת הפקודה 6)(280ם |0(8סכ בקובץ וא!.65ק5 81כ. כאשר היא פעילה, 0ז8ט6002!טנוסע בודקת בקביעות את שלמות הנתונים בזיכרון ש-00!650806 משתמשת בו, כדי לגלות בו כל נזק אפשרי שנגרם עלצידי. תוכנית אחרת, לפני הכתיבה לדיסק. אם מתגלה נזק, יינעל המחשב מייד כדי למנוע נזקים נוספים. הפקודה היא: [1 | 0 = 60480 ו8טסכ/ 65ק5ופס 0 מונע את בדיקת הזיכרון של 650806!םנוסכ, להאצת ביצועי המחשב. 1 מפעיל את בדיקת הזיכרון. זוהי ברירת המחדל של התוכנית. ביטול בדיקת הזיכרון של ₪זט6|פטספ עשוי לזרז מעט את המערכת, אולם עלול להסתיים באובדן נתונים, אם תוכנית כלשהי פוגעת במבנה הזיכרון ש-850806!סטס0כ משתמשת בו. 0 5065 ומס לשינוי אות הכונן המארח בקובץ 1א|.ם590 ומכ. הכונן המארח הוא הכונן הבלתי דחוס המכיל את הקבצים המתארים את הכונן הדחוס. הפקודה היא: := ד105]] :061 25 50.וטכ 1ץזה מציין את אות הכונן של הכונן הדחוס, או את אות הכונן של הכונן המארח שלו (אין חשיבות לסוג הכונן - הדחוס או המארח -שיצוין בפקודה). 2 מציין את האות החדשה עבור הכונן המארח. לדוגמה, אם הכונן הדחוס הוא 6 והכונן המארח הוא 4], תוכל לשנות את אות הכונן המארח מ-4] ל-6 באמצעות אחת משתי הפקודות הבאות: 2 ₪ | ספר הפקודות של 6 ₪05 010152806 0: 105% = : 01508066 ₪: /05+ = : שים-לב! אינך יכול להשתמש במתג זה כדי לשנות את אות הכונן המארח של כונן דחוס, אם השתמשת בשטח פנוי כדי ליצור את אותו כונן דחוס. ם מז ו/ 506 וטס לשינוי הגדרת הכונן האחרון בקובץ וא|.ם6 50 81כ. מבנה הפקודה הוא: 6 = = /והכ ד5ג ו/ 5065 ומס 6ץ1ז היא אות הכונן האחרונה שתהיה זמינה עבור 65806!פשסס. שים-לב! אם תוכנית אחרת (לדוגמה, רשת תקשורת מקומית) משתמשת באחת האותיות המיועדות לתוכנית הדחיסה, תנצל תוכנית הדחיסה אות פנויה גבוהה יותר מזו המצוינת בפקודה. 5 דא הח-ם ||-=אהוא/ 5065 וטס לשינוי ההגדרה של הפקודה 5דאם!/6הח-תם |!ו=אהוא בקובץ ואו.ם406ק5 ו8כ. הגדרה זו קובעת את מידת הפיצול המותרת לכל הכוננים הדחוסים. הפקודה היא: = 6 דש ההז וו-]אהוא/ 5265 ומס כאשר א הוא מספר הפיצולים המותר. כל פיצול גוזל 6 בתים בזיכרון. 5 ות ןב /סו=ח אתא 5965 וטס לשינוי ההגדרה של הפקודה 5ם/וחקם וח צסואפח אהא בקובץ וא|.=6 5 81כ. הגדרה זו קובעת לכמה כוננים דחוסים נוספים יוקצה זיכרון עם אתחול המחשב. נתון זה קובע עד כמה כוננים דחוסים תוכל ליצור או לדחוס, ללא אתחול המחשב מחדש. הפקודה היא: = 65 עוחסם ומ צסוושה אה א/ 505 ומס כאשר א הוא מספר הכוננים הדחוסים הנוספים. כל כונן נוסף צורך 96 בתים שמורים בזיכרון. חש /ח= וס 05 ק5 וטס לשינוי ההגדרה של הפקודה 30155858 בקובץ [א!.ם500 ו8ס. הגדרה זו מאפשרת או מבטלת אפשרות של בדיקת שרת 05ום-₪0₪1 בתקן [ספח ו': השינזיים בנירסה 6.2 005 . 203 וו של מיקרוסופט. פקודה זו תקפה רק לגבי מחשבים בהם קיים התקן החומרה התומך בתקן זה. הפעלת הפקודה בכל מקרה אחר, עלולה לגרום שיבוש נתונים. בכרירת המחדל האפשרות הזו מבוטלת. מבנה הפקודה הוא: [1 | 0] = ₪/ח055ס₪/ 5005 ומס 0 מבטל אפשרות הבדיקה. זוהי ברירת המחדל. 1 מאפשר הבדיקה. 5 דוע/5/ 50065 ומס לשינוי ההגדרה של הפקודה 6455 דו//5 בקובץ |א|.=596.והס. הגדרה זו שולטת על אופן הפעולה של צירופי המקשים. 5= + |ז6 ו-8= + |זז6. באופן רגיל תוכל להקיש על אחד הצירופים האלה כדי לדלג על טעינת 86 בעת אתחול המחשב. אם לא קיימת הגדרת 655 דוצ5/ בקובץ !א|.ם56 81כ, תוכל להשתמש בצירופי המקשים 5+ |61 ו-8= + |ז61 כדי להימנע מטעינת 650806!טטסכ. מבנה הפקודה הוא: [א | א | ]] = 655 דוצ5/ 57065 ופס א מונע אפשרות לבטל את טעינת 850808!פנוס0 באמצעות צירופי המקשים 5+ ו-8; + |ז61. הקשה זו תאפשר עדיין דילוג על יתר הפקודות בקבצים צ5. 6|- 60 ו-דגם. 6ם אש דה. ] מקטין את ההשהיה העומדת לרשותך לצורך ההקשה על צירופי המקשים 5+ !זז ו-8= + |ז01, כאשר מאתחלים את המחשב. השתמש במתג זה לזירוז הטעינה של קובצי האתחול. | א שילוב פעולת שני המתגים לעיל. שים-לב! אל תחליף בין הפקודה 6455 דו/5 השולטת על המקשים 5= ו-8] בעת אתחול המחשב לבין 67455 דו/5/ 65 קס |פס שהוצגה כאן. ץאוס בגירסת 6.2 005 שופרה הפקודה בשני תחומים חשובים: 1. היא מעתיקה מעתה דיסקטים מכל גודל ללא צורך להחליפם. לצורך זה משתמשת התוכנית בדיסק לאחסון זמני של המידע המועתק. 2. ניתן לשכפל מספר דיסקטים מאותו מקור מבלי לקרוא אותו שנית. בגמר ההעתקה תישאל אם ברצונך לשכפל דיסקטים נוספים מאותו מקור. אם תענה בחיוב, תתבקש להכניס דיסקט ריק נוסף. אם תענה בשלילה, תישאל אם ברצונך להעתיק דיסקט אחר. 4 ₪ ספר הפקות של 6 ₪05 ₪ סחשגד‎ לפקודה .01 בגירסה 6.2 505 נוסף המתג 6/, המבצע איפוס מחדש של קלסטרים פגומים (5ז0!0516 080). ברירת המחדל היא לא לשנות את הסימון הקיים. השתמש במתג 6/ אם אתה רוצה שהפקודה ד080/4- תבדוק ותסמן מחדש את כל הקלסטרים הפגומים בכונן (כפי שהיתה ברירת המחדל בכל הגרסאות הקודמות של 05כ). 5 ושואור בגירסה 6.2 205 בודק מנהל ההתקן את הזיכרון המורחב 1/5 בכל פעם שמאתחלים את המחשב. הבדיקה נעשית על-ידי כתיבת נתונים לכל כתובת בזיכרון וקריאתם. בדיקה זו נועדה למנוע אובדן נתונים כתוצאה מזכרונות בלתי אמינים. למבנה הפקודה נוסף מתג המאפשר לבטל בדיקה זו: "0 | אס:ופו ד5ם ד/ ברירת המחדל היא א0. אם ברצונך לבטל את הבדיקה (כדי לחסוך מעט זמן), טען את מנהל ההתקן באמצעות הפקודה: 1 רה+05+/ 5ץ5. והוסוחוו! = 016106 0 כל האמור לגבי הפקודה 6007 בנספח זה, תקף גם לגבי הפקודה ₪/סוא. 56% התוכנית 6עוז810וח5 בגירסה 6.2 05 תומכת גם בכונן ואסח-6 ומזרזת את פעולתו. לצורך זה יש לטעון בקובץ 56.81 אם 0 ד() את מנהל ההתקן 05% 156 לפני הפקודה ‏ חכ ד //5/1, ולא אחריה. צחכ דחה ופ בגירסת 6.2 05 חל שינוי בתוכנית ומעתה ברירת המחדל שלה היא לקריאת נתונים בלבד ולא לקריאה וכתיבה, כפי שהיה בגירסת 6.0 005כ. מעתה, 5 אינה מציגה כלל את הסמן המנחה בטרם נכתב תוכן המטמון כולו לדיסק. הדבר מונע אפשרות של כיבוי המחשב בטרם עשית שמירה למטטמון. כתוצאה מכך התווספו מספר מתגים לאופציות של הפקודה, המובאת כאן בשלמותה: נספח ו': השונויים בגירסה 6.2 05 -* 205 [5 | | עו ןז | 6 נט/ז [--. 1 | + ]אצק]] [6]1. אאאאם ]| בספריית השורש. צוא0 56 6/ בדוק בלבד, ללא תיקון. ואסזפטס/ בצע בדיקה כפי שנקבע בקובץ קונפיגורציה בשם ואו. פוא 56. קובץ זה תוכל לערוך ולהתאימו לצרכיך. השימוש בו נוח יותר מאשר הרצת קובץ אצווה. סאסא/ עבור צגי מונוכרום. לחילופין, תוכל להוסיף את השורה ‏ סאסו = צג וקפוס לקובץ הקונפיגורציה |או. א5|סא56. ₪055 אל תשמור בדיסק את הקלסטרים האבודים. השתמש באופציה זו יחד עם