גלובס היי-טק. מחשבים, תקשורת, היי-טק. גיליון מס' 56. 1997-03-18

האינטרנט זז. כרגיל, מיקרוסופט ונטסקייפ מסמנות את הכיוון החדש.

OCR (הסבר)
לחברת היידטק הקייצרת תוכנה חכמה לעסטקיטם מלפחריים | 6 מוצר מוגמר ומוביל מסוגו 6 מערך לקוחות יציב 6 פוטנציאל רב בשוק הבינלאומי ל טל' 03-6049849, פקס' 03-5440357 גילייון נעס' 56 6 8+ מרץ 4997 7 4 ו החלטת כרכוע אל"טטק מערכות אמריקאיות עד \א 400/ שנתיים אחריות טל. 0275335261, פלאפון. 0507508265 מחשבים 6 תקעשורת 6 היי-טק מגדל עתידים עתירים בכוכב ההי'- יוקננג להשכרה - איזור פתוח א לתעשילרג ההיי-טק וה"סטארט-אט" > בתי תוכנה, תעשייה נקיה. כניסה מ:ידית 6 6-4 54 |ססקכ מיליון דולר (עמ' 2) 9 האינטרנט זז אייסר הציגה בסביט 97' מחשב נייד הבולל מעבד פנטיום אואוא אאז שווה זהב, הרבה ספיגז יוצאת מ-10 שנות סטרטאפ עם הזמנות ביותר מ507 מיקרוסוטפ ונטסקייפ הצביעו על הכיוון החרש בתערוכת אינטרנט וורלד 97', שהסתיימה בשבוע שעבר (עמ" 4) תמיר אשל בחברת ספיגז הישראֶלית מעולם לא ברקו לעומק את מנהגי האכילה היפניים. מדוע שיע- שו זאת? הם מפתחים חיישנים רגישים למדידת גאזים בנשימה, ומה להם ולתפריט הדגים והיר- קות ביפן? אלא שער כמה שהדבר ייראה מוזר, הקשר בין השניים הדוק ביותר - ספיגז פיתחה , הר לאחר 10 שנות סטרטאפ, פורצת חברת ספיגז אל השוק העולמי עם ‏ טכנולוגיה המאפשרת לספק מערכות זולות וניידות לגילוי חמצן. בדם ודו -תחמוצת הפחמן בנשימה. שתי הענקיות בתחום, ?ג רפא" = כבר הזמינו מוצרים ביותר מ-50 מיליון דולר לרופאים לגלות מיידית את נוכחותו של חיירק האולקוס בקיבה, במקום לבצע בריקות אנרוס: קופיות יקרות ומכאיבות, או בריקות מעברה ממושכות. למעשה, טכנולוגיה זו פותחת שווקים חד- שים לחלוטין בתחומי הבריקות הרפואיות, בהי- קפים של מאות מיליוני הולר. זו הסיבה ששתי חברות הענק למיכשור רפואי, ?1 רמקא, חתמו לאיבחון מצבו של החולה. כך למשל, ציוד' נוגרפיה (למרירת כמות החמצן הדרפחמני ו שימה), וציוד אוקסימטריה (למדידת כמות החד = מצן ברם) הם המתקגים הכמעט יחידים: 0 , תם מחויבת בחרר הניתוח. אולם עד לשנים. חרונות השוק של מערכות אלה היה מצומצם, = משום שהציוד היה גדול, מסורבל ולא נייד והצטמצם לחדר הניתוח עצמו. הרעוח עובדת בעובילך ‏ % ב.ר.ם עושה זאת שוב: מיקרוסופט החליטה לתמוך בטכנו- לוגיית "ההחיפה" של בקווב. מתי תהיה ההנפקה של הישראלי (עמ' 10) 9 (עמ' 12) 0 טביט 7פ': מחשבים 6 תקשורת 9 עריכה: רוני ליפשי עורכת גרפית: רויה בכשי הפקה: סולי מור מנהל פרסוס: אייל אברמוביצי טלפו|: 0376979230 = פקט; 0376917535 כתובת המערכת: רחוב יגאל אלון 127, תיא | טלפון המערכת: 0376979797 פקס:0376952162 אנטנה לכל מחשב (עמ" 14) סדר הולנדי בברדק היצרניות הגדולות לתוכנות ניהול כולל נכנסות לישראל. יערן הראשון: הת עשיה הבטחונית והתעשיה המתוחכמת יבל ישראל מבתחת אח כבל התקעוורת העחידי "צ'קפוינט השנייה"ז (עמ' 7) . טכנולוגיה חדשה אשר עשויה לאיים על כמה בשנה האחרונה עם ספיגז על הסכמי רכש בהי- = האמת היא שרוב החברות 4 ניסו וכמה ענקים טכנולוגיים יפניים, שבנו את הצ" = קף של יותר מ-50 מיליון דולר ל-3 שנים. בבת ‏ תח מערכות קטנות, נייהות וזולו לחתם על תופעות הלוואי של התפריט המקומי. = אחת, הפך סטרטאפ ירושלמי קטן, להיות ספק. = לו. העקרון למרירת כמות גאזים ו אוכלוסיית יפן סובלת מבעיות רבות במער- = ציור בדיקה חיוגי לחדרי ניתוח ומרפאות בכל = לכל גאז יש אורך % טבעי אותו כת העיכול. הדבר ער כדי כך בולט, שביפן פו- עלים כיום 22 אלף רופאים גסטרואנטרולוגים, המאבחנים בעיות עיכול, לעומת קצת יותר מ- 0 מאבחנים בארה"ב, ומספר חומה באי- רופה. התוצאה: שלושת החברות הגדולות בער לם לייצור ציוד איבחון אנדוסקופי הן יפניות: אולימפוס, פנטקס ופוג'י, אולם בזכות הטכנולוגיה שפותחה בספיגז, ייתכן ומעמרן יתערער בקרוב במירח ניכרת. שכן, החברה פיתחה ציוד זול ונייר אשר מאפשר רחבי העולם, שא חברת ספיגז הוקמה על ידי ג'ורג' יריב, 5 סיקאי מהאוניברסיטה העברית, לפני כ"10 שנים, בשנותיה הראשונות עסקה בפיתוח טכ" נולוגיית חישה המסוגלת לכמת בדיוק רב את = ק כמות הגאזים הנפלטים מהריאות כחלק מתה- ליך הגשימה. כמות -הגאזים היא מדד ‏ משמעותי. ביוח פי. עד היום, חכרות דוגמת :11 או זסטוו6א) מא (וסמחטם הגוחטק ניסו לפתח מקורות אור המייצרים תדר ספציפי באמצעות מס ננים, אולם לא הצליחו לפתח מסננים מסז פיק מדוייקים. התוצאה: מקור האור לא היה מספיק ספציפי והבריקות לא היו מדוי- קות. חברת ספיגז התמודרה עם הבעיה בדרך הפוכה. במקום לטנן את האור, היא משתמ- שת בגאז עצמו כדי שישמש כמקור אור ספציפי. ג'ורג' יריב מספר כי האור'מופק בשיטה המזכירה את שיטת ייצור קרני הל" ייזר. הטכנולוגיה קרויה מיקרו-סטרים, ועד היום החברה רשמה עליה מספר פטנ- טים. יריב "את הטכנולוגיה שלנו אפשר לנ- צל בתחומים רבים, בתעשיה, ברפואה, וב- שמירת הסביבה. אנו בחהנו להתרכז בת- חום בו המוצר ייחודי בהשוואה לפתרונות אחרים, ושבו צפיגו שתהיה לו דרישה". בת" חילה מומן הפיתוח על ידי יריב עצמו והז מרען הראשי, כיום, לאחר סדרת השקעות בחברה, הבעלות עליה מתחלקת באופן גס בין רוזבאד (30%), המייסרים (30%), י.ש.א.ל מקבוצת כלל (108), אוורגרין (10%), גמול השקעות (10%) וקבוצת משיקי ספיגז פיתחה טכנולוגיה חדשה אשר > עשויה לאיים על כמה וכמה ענקים טכנולוגיים יפניים, שבנו את הצלחתם על תופעות הלוואי של התפריט המקומי עים המיוצגים על ידי סיגמא, לפני ארבע שנים, כשהושלם פיתוח הטכנולוגיה, נוצר קשר בין ספיגז לבין חב- דת 66חגו|קקה ‏ 5360 6חגא האמריקנית, העוסקת בפיתוח ציוד בטיחות למכרות. החברה הוקמה על ידי תומס אלווה אדיסון ופיתחה, בין השאר, את הכובע עם המנורה, המשמש את כל הכורים בכל המכרות בער- לם. הרווחים מפטנט זה מימנו את הרחבת הפעילות למוצרי בטיחות נוספים. 84א בי- קשה להיעזר בטכנולוגיית ספיגז כרי לפ- תח מוצר המגלה עלייה בריכוז הגאז דור תחמוצת הפחמן במכרות, ומתריע על כך באופן אוטומטי. היא השתתפה במימון הפיתוח לצד קרן בירר בהיקף כולל של מיליון דולר, אולם התכנית לא הסתיימה בהצלחה. בספיגז מסבירים שהכשלון נובע מהעוברה ש"/פוא עצמה היתה האחראית לאינטגרציה של המוצר. אבל מבחינת החברה הישראלית, הניסוי הצליח, שכן הוא מיקר אותה בתחו- מים חדשים והטכנולוגיה הפכה למוצר שניתן ליישמו במערכות אחרות. בשלב זה נוצרו קשרים עם חברת ;ס; סג הגרמנית. זו מתמחה בטיפול בגאזים, וביקשה ליישם את הטכנולוגיה של ספיגז במערכת רפואית. המטרה היתה לפתח מו- צר למדידת ריכוזי ררתחמוצת הפחמן במ- ערכות ההרדמה בחדרי ניתוח. הפעם ספיגז קיבלה על עצמה את הפיתוח והאינטגר- ציה, והפרוייקט הסתיים בהצלחה. ער כה נמכרו כמה אלפי מערכות, המו- תקנות בכמה מאות בתי חולים וחדרי ני- תוח בארה"ב, באירופה, ביפן ובאסיה. הג- לאי שפותח עבור ושח מוזער ושולב כי- חידה עצמאית בערכה הכוללת חיישן, צי- נוריות סינון ודגימה, וצג המאפשר לרופא לקרוא את תוצאות המדידה. הערכה משו- לבת גם בציוד מעבדתי רפואי ובערכות ני- שאות שונות של טוג ררטקא האמריקניות. יר (קפנוגרפיה) מעידים /--/ונויים, גם הקלים ביותר, בחילוף בגוף וב- תיפקוד מערכות ו ל בלתי מוסבר בריכוז דורתחמוצת הפחמן באויר הנפלט מריאותיו של החולה יכול להעיר על מצוקה עוד לפני שהת.%סימפטומים אחרים. מדר זה משמש לג א אחר מצב חולים המחוברים למכונות הררמה. תחום זה, לצר תחום האוקסימטריה, נחשב עד לאחרונה לגומחת שוק קטנה בתחום המיכ- שור הרפואי. הוא נשלט על ידי ?זז זספטחס 5:60 שהתבססו על פיתוחים משנות ה-70. במשך השנים שמר תחום זה על רמת גידול שנתית של כמה עשרות מיליוני דור- לרים בשנה, עקב הגידול הטבעי בתשתית הרפואית בעולם. אולם הטכנולוגיה לא היתה אמינה, ולא היתה ניידת. פתרונות אלה חייבו לרכז את המשאבים רק בחדרי הניתוח, בלא אפשרות שימוש אינטנסיבי במחלקות הטיפוליות, במכונות הנשמה, בטיפולים ביתיים ובאמ- בולנסים. האות לשינוי ניתן כאשר חכרת. מעא הכריזה על מכשיר אוקסימטריה נייר: הוא איפשר פיקוח על מערכות הנשמה ניירות, מערכות טיפול נמרץ, מכשירי הנשמה באמבולנסים ואפילו מתן שרותי הנשמה (חמצן) ביתיים. שינויים בריכוז ה באוד הוצאת הציוד אל מחוץ לחדרי הניתוח, הביאה למהפיכה בשוק. בבת אחת נסק שוק האוקסימטריה מהיקף כולל של כ-100 מיליון דולר, להיקף של יותר מ-600 מיל- יון דולר. כאשר החלוצה, פקא, מחזיקה במ- חציתו. בתעשיית המיכשור הרפואי הלק נלמד היטב: ניירות הביאה לשינוי בהרגלי העבודה של הרופאים, ולגירול מהיר של השוק בסהרי גודל מהממים. כיום ספיגז מיישמת את המודל בתחום המשלים: קפנוגרפיה. הטכנולוגיה שלה הוצאת הציוד אל מחוץ לחדרי הניתוח, הביאה למהפיכה בשוק. בבת אחת נסק שוק האוקסימטריה מהיקף כולל של כ-100 מיליון דולר, להיקף של יותר מ-600 מיליון דולר . .-‏ --- ו מאפשרת להוציא את חיישני דויתחמוצת הפחמן מתוך חדר הניתוח, ולספק אותם לאמבולנסים, חהרי טיפול נמרץ או מיון, ומחלקות הלב והריאה - מקומות בהם יוכ- לו הרופאים לקבל מידע אמיתי ומיידי על מצב החולה. לכך השלכות רבות. לשם המ- חשה, ריכוז הגאז בנשימה מסמן את הצלח- תו של תהליך החייאה - .עור לפני שמתג- לה דופק. מידע חיוני לכל רופא המבצע החייאה - בעיקר מחוץ לחדר הניתוח. הפיתוח המשותף עם קטחס פתח את הדלת אל העולם הגדול. לו פלאט, נשיא זז, שימש בעבר מנהל תחום ציוד הרפואי בחברה, והיה אחראי על הפרויקט הכושל לפיתוח מערכות ניטור דרתחמוצת הפחמן. פלאט מכר, אמנם, מערכות בכז100 מיליון דולר, אולם ידע כי לא היה בהן חירוש מהו" | קרנות, בהן: רוזבאד, אוורגריןו. צרים ל"חי = ול"פסא. אולם כדי 0 / היא זקוקה למימון ביניים. בחורשים האחד = רונים ספיגז גייסה 10 מיליו ,א ל 2 גמול וקכוצת משקיעים פרטית ל / סיגמא, בין השאר, נערכים כעת ריונים על האד פשרות לצאת בהנפקה ציבורית בארה"ב. "הנפקה בארה"ב תאפשר לנו לבסס את המעמר והמוניטין של החכרה בשוק האמ" "הנפקה בארה'יב תאפשר לנו לבסס את = המעמד והמוניטין של החברה בשוק האמריקאי. והעולמי", אמר יריב. "היא גם טובה למשקיעי. הון הסיכון שסייעו לחברה להתפתת"" >" תיי = אט לל הסכם שיתוף פעולה ראשון עם ספיגז, במסגרתו תרכוש זז מערכות מדי- - דה של ספיגז ותשלב אותן בדור החרש של ציוד מרידה ובקרה לחדרי ניתות. היקף " ערכות הראשונות של ספיגז יסר- 0% בין 25 ל-50 מיליון דולר ל-3 עור השנה, וישולבו בסדרת מוצ- פקו ל: > רים חדשה של ;ג לחדרי הניתוח. לאחרונה נחתמה עיסקה גרולה נוספת, הפעם עם המתחרה, פפא מסאךפרנסיסקו. מדובר בעיסקה בהיקף מינימילי של 26 מיליון דולר, לא כולל ציוד מתכלה (הצינר- רות להעכרת הגאז). החל מהשנה השלי- שית, פפא תרכוש ציוד מתכלה של ספיגז בהיקף מינימלי של 8 מיליון דולר בשנה, חברת פּקא זקוקה לטכנולוגיה של ספי- גז כדי לספק מכשיר ניטור גאזים נייד. עד היום היא סיפקה מערכות ניירות למדידת חמצן בלבך. המכשיר החדש יספק את שתי הפונקציות - מדידת חמצן ומרירת. דו- תחמודת הפחמן - באותה יחירה. על ידי כך היא מתכוונת להבטיח את שליטתה בשוק המיכשור הנייר למדידת גאזים, ולחסום את הדרך בפני מתחרה פר- טנציאלי חרש. מבחינת ספיגז, המהלך חיר בי ותואם למודל העיסקי שאימצה, המבר- סס על התפיסה של פפא, הגורסת מכירת לארץ לפני שנה חתם לו פל- . ₪ עיצוב בנוה ₪ שו ₪ ארות ל אינטונט % תהנחה עד 15.4 + חודש ארוח חינם! ריקאי והעולמי", אמר יריב, 0 היא טובה למשקיעי הו הסיכון שסייעו לחברה. / להתפתת 1 > אולם טכנולוגיית. ספיגו. מתאימה לבר. > צוע מרידות נוספות. כיום הלא מפתחת מר: צרים חדשניים המבוססים על 2 שלה, המאפשרים לגלות נוכחות סלקטי. בית של איזוטופ פחמן 13 (310) בגוף. יזר " טופ 316 הוא איזוטופ לא רריואקטיבי (כמו" פחמן 14) ומשמש לאיתור חיירקים. הדבר- נעשה באמצעות שתיית נוזל מיוחד, המד כיל את האיזוטופ. הנוזל מתוכנן לאתר" חיידקים ייעודיים בגוף, כאשר רמת האיזר ‏ = טופ בנשימת ה על כמות אה > תם החיידקים בגוף. כיום, למשל, יש בידי ספיגז מכשיר נייד המאפשר לבצע מדידה בכל מרפאה " ולקבל תשובה מיידית, בלא צורך להמתין " לבריקות מעברה, הקובעת האם לפציינט. הנבדק יש חיירקי אולקוס או לא. המוצר נמצא עדיין בשלבי הנדסת המוצר, אולם" " על פי הערכת החכרה, הוא יבשיל כבר לק . ראת סוף השגה הבאה. מה שמחזיר אותנו. = שוב אל הפוטנציאל העסקי המרשים הטמון- בקשיי העיכול היפניים. אזרח? ארץ השמש : העולה, כאמור, מטופלים על ידי 22 אלף מאבחנים, ומייצרים שוק מקומי של 2 מה = ליארר דולר בשנהו המוצר החדש עשוי לה"- יות בשורה אמיתית עבורם. א/יאָו כ 6יו 685 - 05 | 1 ו בא אינטרנט וורלד רפ' 6 ויוי טכנולוגיות חדשות, מאבקי שוק בין מעצמות היי-טק, והכרזות ישראליות הזוכות לכותרות עולמיות, מאפיינים את תערוכת אינטרנט וורלד 97', הנערכת בימים אלה בלוס-אנג'לס. ההכרזות הבולטות וזעקות הקרב הרועמות ביותר שהושמעו השבוע, משרטטים נתיב חדש בו תנווט התעשיה בין גלי האינטרנט הגועשים דוני ליפשיץ לייב מכריזה ל רגיה אינטראו - ולעת" ביחד עם יבמ, סאן ואורקל, תגדיר מיפרט מוסכם לארכיטקטורת קוברה, אשר יעניק לאסטרטגיה החדשה תאימות מלאה אל מוצרי שלוש היצהניות האחרות השבוע נחשפו שלושת המרכיבים אשר עליהם תת- בסס אסטרטגיית האינטראנט החדשה של נטסקייפ, אשר מפותחת במסגרת מחויבותה לספק פתרונות אי- נטראנט סטנררטיים. המירע נחשף במהלך תערוכת אינטרנט וורלד בלוסיאנג'לס, והוצג בחלקו על ירי מא- רק אנדרסון, ממייסדי נטסקייפ, והאחראי על אסטרטג- יית הפיתוח הטכנולוגי של החברה. נטסקייפ הודיעה כי היא מפתחת את החור החרש של שרת, תוכנת לקוח וכלי ליישומי אינטרנט. צופים כי במהלך השנה ייצאו הגירסאות הראשונות לניסויי שרה (ביטא סייט) ובתחילת שנה הבאה נטסקייפ תת- חיל לשווק אותם בעולם. התכנית כוללת תוכנת לקוח מתוגכרת בשם מרקורי, אשר תחליף את תוכנת קומו- ניקייטור הקיימת שלה, תוכנת שרת חרשה בשם אפו- לו, וסביבת פיתוח יישומים חדשה בשם פאלומאר, שלושת המוצרים החרשים יספקו את התשתית ליי: שומי אגיצצסז6, שהם יישומים אשר מתנהלים בסביבה המתחילה מרשת האינטראנט הארגונית, חוצים את "ענן התקשורת" (אקסטראנט) ומתקשרים אל רשתות אינטראנט אחרות. כל זאת, תוך שקיפות מלאה למש- תמשים ושמירה על רמת האבטחה של הרשת המקו- מית. במהלך תערוכת אינטרנט וורלר נמסר כי תוכנת התנ'ך כולן מנוקד ומפורש, עיג תקליטור מתאים לגירסת חלונות 3.11 וחלונות 05 לפרטים ונאמנות תליג חינס לד בי אס. מחשבים "לס "דק1 = "הקונקורדנציה = הממוחשבת לתנ"ך". בתוספת תוכנת חיפוש משוכללת חיפר טקסט במחיר היכרות של 75 ₪ בלבד כמו כן מנחר תקליטוריס תורנייס נוספיט עמוד 4 ₪ גלובט הייטק יום שלישי, ט' באדר ב תשנייז ; 18 במריץ 1997 ₪ כ ₪ 560) 0606 | 957 :972 7-ו 7-ו .. 1/30/97 - 5 8 107ה66 1655806 בש רוט %/ %/ + ₪5 ₪ נב) 4 6 | 00002036 ג1 04% %ח3)] "0146 | 1 צג הקומוניקייטור של נטסקייפ ישנה את פניו מרקורי תכיל. תכונות משופרות ביחס לתוכנת קומו- ניקייטור, אשר בעצמה נמצאת עריין בשלבי ביטא סייט. קומוניקייטור אמורה לצאת אל השוק בקיץ הק- רוב, ולספק שילוב משופר של המחשב השולחני עם הרשת. תוכנת מרקורי תתבסס על תפיסה חרשה לביצוע חיפוש במקורות מידע. הרעיון מכונה 6זדושקעגו ומאז פשר למשתמשים לגשת אל קבצים ומחיצות בתוך שרתי אינטרנט, אינטראנט או אקסטראנט. התוכנה תצוייר גם ביכולות עבורה כאשר קו התקשורת מנו- תק. היא תאפשר למשתמשים להוריד מהרשת יישומי ג'אווה, ואוו או יישומים בארכיטקטורת א אמסס, ול- עבור עליהם בלא שהמחשב מחובר לרשת. כאשר המ- שתמש מתקשר שוב לרשת, המירע החרש יועלה אל השרתים ויחליף את המידע הישן. תכונה נוספת תהייה השימוש בסוכני רשת בשם קוח (מצפן). סוכן רשת הינה תוכנה אשר המשתמש יכול לשגר לרשת כרי שתבצע משימות באופן עצמאי, ולאחר מכן להחזיר אל המשתמש את תוצאת המשימה, .| כגון קבצי מירע שהוא חיפש. סוכן הרשת קוברה יענוד מול סוכנים מקבילים אשר יהיו בשרתים, ויחפשו עבור המשתמש רואר אלקטרוני, פקסים, רואר קולי או מירע הנ- שלח אליו ב"החיפה". כל זאת, גם כאשר המשתמש אינו מחובר לרשת. בצר השרת, אפולו, המערכת החרשה תכיל מערך אובייקטים אשר יעבור מול תו- כנת הלקוח, מערכת חרשה המאפשרת בי* צוע פעולות מסחריות ברשת ויכולות חר- שות להתקנת כלי הפצת קכצים וניהול הר: פסות ברשת, תוכנת הפיתוח פאלומאר, באמצעותה יפותחו היישומים לארכיטקטורה החרשה, היא תוכנת פיתוח גרפית מיירית, מטרתה לתמוך בפיתוחי אינטרנט נוכחיים ועתיר: יים, כגון שיתוף שירותים, שירותי מידע ועור. משקיפים מציינים שכרי להצליח במב* צע האחרון זקוקה נטסקייפ לתמיכה ולתאי- מות בתקנים מול יצרניות גרולות אחרות. בתחילת החורש נעשה הצער הראשון בכיז וק 06%( | 000ג56 06 6א/0, | אאם | 7 = - 5 4 הז 1 % 7 (ףסטפ ‏ צשזק | אא) ‏ 606 | ]06‏ 6זמ/רזס! | לקש ₪ סק - וג 9 | 7 95 7 ₪ 2/10/07 68|סוץ | 8005] עו [סוחפתז זה0!6!? :טמ סקהסו6צ1 דא ץד .ג עץ:0נ 171091 בג 10 00164-ו6 הר ע 24בטוסטר עוסד בגב חכ ג 10 0164ו5+ הער כז)בוס סוור'ך .1 (בו 204101 סז ע[צקגן ו ץהומנג] :'ם1נט1] תו 5ומות 381 )0 5אספפת ו שו ו 4 ו וסידו 1 ז0) 0 זו קבצוק 10 בגוחס? + ופצ [אמחך וגבוטו[ ₪ - עו ץל6644ם :מוו:צך ₪ + > ₪ < ₪ 3 שש מ 00 1 1 ה 5% ל ל 0036 ג 001 ד חס חש 4-60סגחח 5* 097 3654 3663-61065ח ם] ווא .ָ0- 960 37* 97/ 651 60965 0ספ חן 50 6 690. 304-019 55" 097 654 -3663-60085 9ם! 006106500 05 5 סו וח ב הפס ץס 560 13081 ןפג ַנסָ ,בג ךר 4 0 :בגו 6 וון זה, כאשר נטסקייפ, יבמ, אורקל וסאן הודיעו על תמיכה בתקן תוכנה משותף עבור ארכיטקטורת קוב- רה. הצהרה זו מאפשרת לחברות לספק כלי פיתוח יי שומים אשר יעברו על מחשבים ומערכות הפעלה ותו- כנה מגוונות. : התקן החדש יתבסס על גישה מוכוונת עצמים: התר- כנות ייבנו על ירי הרכבת אבני בניין (עצמים) אשר ניתן יהיה להעבירם ממערכת אחת לאחרת, ולשמור על יכולתן לתפקר בהתאם לתכנון המקורי. במקרה זה, כל תוכנה שתפותח בתקנים החרשים של קוברה, תפז על על מערכות יבמ, נטסקייפ, אורקל וסאן, " רון רהיפלמה, אנליסט בחברת פוהסטר ריסרץ', אמר כי להערכתו גישה זו תהיה אטרקטיבית למתכנ- תים, במיוחר נוכח התחהות מצר מיקרוסופט. חברת נטסקייפ הודיעה כי המיפרט החרש יאפשר לפתח.תו- כנות מסחריות מאוכטחות ברשת. "וענ טלויז'ה' בשיטח וידאון חברת וידאונט הישראלית עוררה עניין כאשר הציגה טכנולוגיית "וידאו שוטף'' המשיגה איכויות במעט טלויזיוניות חברת ויראונט הציגה באינטהנט וורלהט טכנולו- גיה חרשה, אשר להבריה מאפשרת לשרר תמונות (י- דאו ברשת האלקטרונית באיכות קרובה לזו של מכי שיר הטלויזיה. זאת, באמצעות מודם כבלים, טכנולוג: יית .וצטוא או פתרונות רחכי סרט אחרים, במטרה לקבל קטע ויראו איכותי ברמה של 30 תמר נות בשניה, המשתמש זקוק לקו תקשורת מהיר אל האינטרנט, הפועל בקצב של 512 אלף סימנים לשנית. ציוד זה מצוי מחוץ להישג ידם של המשתמשים הבית" יים, אולם מתאים לשימוש עסקי או ארגוני. החברה אומרת כי הטכנולוגיה שלה היא הטכנולוגיה. = ' הראשונה בשוק המסוגלת להתאים עצמה באופן אר" טומטי אל איכות קו התקשורת: היא משררת תמונה. בהירה ואיכותית כאשר קו התקשורת פנוי ומספק ררר חב פס ראוי, וממירה את שיטת ההצגה, לתמונה פחות: איכותית, כאשר קו התקשורת עמוס ואינו מסוגל להע- ביר את כל רוחב התדרים ההכרחי לקבלת התמונה האופטימלית: יתהון זה הוא בעל חשיבות לחכרות תוכן המפיצות : סרטי וידאו באינטרנט או ברשתות אחרות. שכן, הוא מאפשר להן לרחוס את הקבצים פעם אחת כלבד, בלא: קשר לאיכות הקו, ולשגר אותט ללקוחות. ראוי לציין שהמתחרה העיקרית של ויראונט בתחום טכנולוגיית "הוויראו השוטף", חברת "פהוגרסיב נטוורקס" האמ- ריקנית, לא מצוירת בטכנולוגיה המספקת את ההת- אמה האוטומטית לתנאי הרשת. 0 טכנולוגיית "ויראו שוטף" 660 פחוותפשופ) הוא טכנולוגיה חדשה המאפשרת למשתמשים לצטות בקט" עי הוויראו שהֶם מורירים למחשביהם, כבר בשלב הו- ררת הקטע, ולא להמתין עד אשר הקובץ ירד בשלמר תו אל המחשב ורק אז לצפות בו. מהחכהה נמסר התוכנה החרשה תהייה זמינה ללקוחות ברבעון ה ₪ באותה הזרמנות הציגה חכרת פרוגרסיב נטוורקס : את התוכנה שלה להפצת וויראו שוטף ברשת: ₪ " כי: וקוג מגירסא 4.0. על פי" טענת החברה, התוכנה" ‏ " מסוגלת להעביר ערוצי שידור וירארבאיכות המוגדרת. כ"עונובט() ונגספאוסאן באמצעות מודמים פופולריים העוב- דים במהירות של 28.8 אלף אותות בשנייה: אסא 0 הגטס היא הגדרה המתייחסת לתמונת ויראר קטנה על גבי צג המחשב, אשר כוללת טעויות החיסה רבות וקצב השינוי שלה הוא בין 8 תמונות לשניה וער תמונה אחת האוהכת מספר שניות - בהתאם לאיכותת קו התקשורת. במקביל, התוכנה מסוגלת להעביר קטעי ויראו באיכות טובה יותר באמצעות מודמים העוברים בקצב של 56 אלף אותות בשניה או קוני אפפו, ואף תמונות = שהחברה הגדירה כ"איכות טלויזיה", להעברה בתוך רשתות תקשורת מקומיות. חברת פרוגרסיב נטוורקס החלה את הרכה כספקית ערוצי שידור קוליים באינט- רנט וביססה את מעמרה בשוק באמצעות תוכנת : סונטגוג. גם בתוכנת הווידאו ניתן למצוא את עקבות. > ההיסטוריה העסקית, משום שהחבילה מעניקה עריפות. להעברת המירע הקולי על פני המירע הוויזואלי. כלר מר, במירה ויש ירידה באיכות התקשורת, קורם כל נפ" געת איכות העברת התמונה, ורק לאחר מכן איכות הע" ברת הקול.. : "לחוה ורויה לבנה את הלקוחו -- יצרניות מחשבים וספקיות שרותי אינטרנט הפגינו בלוס- אנג'לס מודת רוח מהתחרות בין הטכנולוגיות = = של רוקוול וו.אס. רובוטיקס - בחודש הקורם, כאשר חבהת 300% רכשה את יצר- נית המודמים יו.אס. רובוטיקס, הת לו 1 . רק החודש! על כל קניית מחשב נישא םוה סד חבילת חתנות בשווי כ-2000 ש"ח בוח הנצח כ 0 - וששעץ. = חברת ספעיל גאה להציג בפניך את השילוב המושלם > בעולם המחשבים הנישאים: האיכות הטכנולוגית , :]סו ו פלישוש = של טושיבה עם שירות ואחריות בינלאופית בלעדית של חברת מפעיל. העכנאים של מפעיל הם היחידים שעברו הכטרה ואושרו מבחינה מקצועית ע*י טושיבה יפאן. לפן. כשאתה רופש מחשב נישא של טושיבה בחברת מפעיל - אתה מקבל פוח מנצח. משרד ראשי: תל- אביב - אחוזת בית 4, על. 03-5103081-8, פקס: 03-5103089, , 5 ו ופד | שנים אחריות . ה ל ל . בינלאוחיח : 0 5 היסוד 11 על. 02-6251226 בזש: ה = אינטרנט וורלד רפ' 6 הינור וז המשך מעמוד 4 נראה כי בימים האחרונים המבוכה הולכת וגוברת, במקביל לקצב הגובר והולך של יציָאת מודמים חרשים לשוק. בתערוכת אינטרנט וורלר הנערכת בימים אלה בלוס-אנג'לס היא הגיעה לשיא, כאשר כל יצרן מציג רשימות "תומכים" משל עצמו, ומכריז כי הטכנולוגיה שלו תשתלט על השוק. מדובר בשתי מפלגות המחזיקות בשתי טכנולוגיות שונות, שאינן תואמות אחת לשניה. חברת יו.אס רובר- טיקס פיתחה טכנולוגיה אותה היא מכנה א2, אשר מת- חרה מול קבוצת יצרניות המונהגות על ידי חכרות רוק: וול ולוסנט אשר פיתחו את טכנולוגיית אמ.ז56א. בש- תי הטכנולוגיות, כאשר נוצר קשר בין מודמים מטכנו- לוגיות שונות, מהירות התקשורת יורדת מיידית ל- 6 אלף אותות בשניה. מכיוון ששתי השיטות אינן תואמות אחת לשניה, התקשורת שיווה וסיסקו. במקביל היא קיבלה תמיכה מיצרניות מחשבים אישיים דוגמת קומפאק, היולט פקרד וטושיבה. קבוצה זו נהנית מתמיכת לוסנט, אשר עוצמתה רבה עקב קשריה עם אדא ועם מוטורולה, המייצרת מודמים בטכנולוגיה זו. מאבק זה הגיע גם אל מפתן ביתה של יו.אס. רובו- טיקס עצמה. חברת 1א360, אשר התמזגה איתה בחודש הקודם בעיסקת החלפת מניות בהיקף של יותר מ-6 מי- ליארד דולר, מיוצגת בפורום חברות התומך דווקא בטכנולוגיה המתחרה. עד היום לא מסרו נציגי טרי- קום שום הודעה המבהירה את עמרת החברה, למרות הפצרותיה של יו.אס, רובוטיקס כי טריקום תודיע על מחוייבות לטכנולוגיית 2%. מדובר בשלב ביניים שלא ברור כיצד יסתיים. ספ- קי האינטרנט לוחצים על החברות להגיע להגדרת תקן משותף, אולם אף אחד לא יודע מה יהיה תקן זה, ומה יהיה הפרוטוקול שישלב בין הטכנולוגיות. בינתיים יור- תר ויותר יצרנים ממהרים לספק את המודמים המהי- יופיטר מעריכה שבתוך שנתיים יתפסו המודמים המהירים 50% מהשוק כדי להנות מיתהונותיו של המודם המהיר על כל מש- תמש לוודא כי הצר העומד מולו, ובמקרה זה מדובר בעיקר בספקי השירותים המקוונים, תומכים בטכנולו- גיה אותה הוא רכש. זו הסיבה ששני הצדדים ניצלו את התערוכה כרי לערוך מצעד ראווה של החכרות התומד כות בהם, ולשכנע חברות אחרות כי התקן שלהם ינצח. יו.אס. רובוטיקס טענה כי קומפיוסרב, אמריקה און-ליין, נטקום, זסוא, הרשת העולמית של יבמ וחכרת יו.אס ווסט, החליטו לתמוך במודמים שלה. גם הוקוול לא ישבה בחיבוק ידיים, והודיעה כי הטכנולוגיה שלה נתמכת על ידי יצרנית המודמים הייאס, ויצרגיות ציור רים, במטרה לתפוס אחיזה בשוק שעל פי כל קנה מידה עשוי להיות גדול מאור. חברת יופיטר קומוניקיישנס האמריקנית ביצעה סקר בנושא, ולטענתה ער טוף שנת 1998 מעל ל"50% מהגישות לרשת ייעשו במודמים העוברים בקצב של 6 אלף אותות בשניה. אולם גם אם הנתון מופרז, כו- לם מסכימים שמדובר בשוק גדול מאוד. זו הסיבה שער היום הודיעו יותר מ-12 יצרנים גדולים כי הם מוצי- אים לשוק מודמים מהירים, לא יאוחר מחודש אפריל. אלא שמנגד, יש גורמים המטילים ספק באפשרות להגיע למהירות האופטימלית של 56 אלף אותות בש" ניה, גם אם המתחרים יסכימו על תקן משותף. מייק מילר, דובר שחטוזס/ו ינאידא, אמר לעיתון האלקטרוני וא60 .פצומא שהרשת הטלפונית לא בנויה להעביר מי- דע בקצב של 56 אלף סימנים לשנייה. "המשתמשים יגלו כי למעשה הם גולשים במהירויות נמוכות בהר- בה", אמר. גם ספקים אחרים הביעו ספיקות ביכולת להשיג מהירות זו. הם העריכו כי היא דורשת קו נקי לחלוטין ובאיכות גבוהה, תנאים שניתן להשיגם רק בכי10% מהזמן. למעשה, רבים העריכו כי המהירות הממוצעת תשתנה בין 40 ל-50 אלף אותות בשניה. גם חברת יויאס. רובוטיקס הודתה שכעת לא ניתן להשיג את המהירות המבוקשת. במהלך התערוכה אמרו נציגיה כי מדיניות ה-₪60 על השימוש בקווי הטלפון מגבילה את מהירות המודמים ל-54 אלף אותו בשנייה, ודרשו מהר- וערה לעדכן את המדיניות. כך או כך, מעריכים כי תעבור לפחות שנה שלמה ער שהתעשיה תתייצב מאחורי תקן אחיר וברור. בינת" יים היצרניות מבטיחות כי בעתיר, בלא קשר לטכנולו- גיה שתיבחר, ניתן יהיה להתאים את המודמים שלהם אליה, באמצעות עידכוני תוכנה. אינטל ו'קרוט ו מגד'רות ייר לוחשוב שוח שתי חברות הענק אשר התנגדו עד כה בתוקף לרע- יון מחשב הרשת (ופוטקופס6 אזסאט6א) אמורות להתחיל השבוע בדיונים משותפים להגדרת המיפרט למחשב רשת חדש - הפעם על פי הגירסא שלהן. אנדי גרובס, נשיא ומנכ"ל אינטל עיתון החדשות האלקטרוני חפאס מסר השבוע כי הריונים, שיתחילו בימים הקרובים, יתמקרו במיפרט לפלטפורמת ספו6א, בתגובה ללחץ החזק המופעל מצר קואליציית מחשבי הרשת: אורקל, סאן ויבמ. מחשב הרשת יתבסס על ארכיטקטורה מוכוונת שרת, אשר ישגר אליו תוכנות ועידכוני תוכנה. צופים כי המוצר יהיה ה מחשב אישי רגיל נטול דיסק קשיח, אשר יתו- כנן כמחשב "אטום", המאפשר לבצע תחזוקה רק מר- חוק. חברת אינטל מסרה כי מחשב ה-סעוסא יאפשר שי- מוש במעבדי פנטיום ובמעבדי פנטיוםזפרו. כרמת הכ- אנתנו מחכים לך עם יחס אישי ובלי הרבה ביורוקרטיה בטלפון 03-5604525, פקס. 03-5661267 ניסה הנמוכה ביותר, הוא מיועד בסביבת משימה אחת בלבר, כמו דע למערכת. ברמת הכניסה הגבוה מעבר פנטיןם-פרו או פנטיום זז/: בצעים פעילות מורכבת, רוגמת. מנתחי. כלגים הכונים מודלים פיגנסיים, " בין השאר, אינטל הודיעה כי בכו כל מרכיבי מחשב הרשת שלה, כולל" ער כה, הרעיון החדש קיבל את. ו יות מחשבים בולטות, בהן: קומפאק, רל. טוויי 2000 והיולט פקרד. קומפק 0 / הודיעו כי בכוונתן לייצר מחשבים המבוססים פורמת >אזוסא. במקביל, חברת מיקרוסופט הודיעה על יוזמת "אפס- ניהול " (6וגטוח] הסממופנתוחו40/ 70מ2) שנועדה להפחית > 0 את הוצאות הניהול של המחשבים האישיים" > בארגון. היוזמה קוראת לפתח פתרונות להקטין את" ' עלויות הבעלות והתפעול של המחשבים. כך למשל, מדובר על עירכון אוטומטי של מערכת ההפעלה. נמ | 0 פעם שהמחשב מופעל, או מתן אפשרות למשתמשים | / ו | / לעבור ממחשב למחשב, תוך שמירת סביבת העבודה ‏ : והמירע הרגילים מולם הם עובדים, מיקרוסופט הודי" עה כי יכולות אלה ישולבו במלואן גם בגרסאות ב > אות של חלונות 95 וחלונות דא ווה הרבה כשף - גם ענקית התקשורת דד לא מזלזלת בכטף 1 ₪ טן, במיוחד כאשר מדובר באינטרנט, בה 8 . צטבר לסכומים נכבדים כיותר. בסוף השבוע שעבר הר = / דיעה החברה כי היא החליטה לבדוק את מונרקס לבי = צוע תשלומים זולים באמצעות האינטרנט בסכו המגיעים עד ל-10 דולר: משקיפים. ציינו מי ההכרזה המשותפת עם. ח מונדקס היא ההכרזה החשובה ביותר של דא מתוך מספר הכרזות שביצעה לאחרונה ב באינטרנט. חשיבותה נובעת גם מכך מונדקס בשליטת תאגיר האשרא. קארר. "העלויות. הגבוהות של פעולת המכירה באינטרנט - גורמות לכך שמכירות מוצרים זולים באינטרנט יהין " "" בעלי ערך נמוך מדי לסוחרים", הסביר קיית' קנדריק; = סגן נשיא דא47 לתשלומים חכמים. בעוד מונדקס מע- "" ניקה פתרון לעסקאות גדולות, המערכת שלה מאפ". שרת גם לעסקאות בהיקף של סנטים. בודדים. להיות ריווחיות לסוחרים". בניגוד לרוב שיטות התשלום האלקטרוגיות,. השי- טה שתיבחן על ידי שתי החכרות מאפשרת להעביר את התשלום ישירות מהקונה למוכר, בלא שהוא יעבור ררך מסלקה מתווכת. חברת שידג תמזג את יוזמת מונדקס בשירות המס- חר המאובטח שלה, ממאו ע0מ50, המאפשר לחברותת לבצע עסקאות פיננסיות באינטרנט. החברה מסרה כי היא מצפה להציג את המערכת החדשה בתחילת שנת 8 5 מערכת 568 מבוססת על תוכנת המסחד ת:קס ‏ " " אגא המופעלת באמצעות תשתית חומרה ותוכנת " של טגו, אשר היתה אחראית גם על האינטגרציה שלה. " לאחרונה הודיעה ?א על תכנית שאפתגית לפיתוח ‏ " כרטיטים חכמים אשר ישמשו כמנגנון אבטחה ראשל > בארגונים גדולים טנא א שלונסקי. מצפר. - מרכז סיוע לרעיונות המדאפס אסודסט סח אפסו - .16 וה נל וו כרי הי מ.ס.ו / עמוד 6 ₪ גליובם הייטק יום שלישי, טי באדר ב תשנייז ; 18 במרץ 1997 0 = אינטרנט וורלד רפ' 6 הדש עובדח בוביר מנהלי ב.ר.ם עושים זאת שוב. לאחר שדחפו את צ'קפוינט והתעשרו, הקימו את חברת בקווב, שפיתחה פתרון מעורר שבחים לדחיפת מידע באינטרנט. בשבוע שעבר הודיעה מיקרוסופט כי החליטה . לתמוך בטכנולוגיה של בקווב. מתי תבוא ההנפקה? ו דוע הטוכן מנומם? טכנולוגיית בקווב מבוססת על רכיב תוכנה בשם סקא טוווסע המצוי במחשב המשתמש, ורשום גם כפט- נט של בקווב. תוכנה זו עוקכת אחר פעילות המחשב ברשת התקשורת. כאשר היא מגלה כי לא מתבצעת פעולת העברת קובץ, והקו למעשה פנוי (באופן מלא או חלקי) היא מתקשרת אל שרת בקווב כרי שזה ית* חיל בהעברת המירע הדרוש. פהוטוקול התקשורת המופעל על ירי "הסוכן המנומס" מתקשר על פי סרר שנקבע מראש אל כל ערוצי המירע אליהם המשתמש מחובר. מכל אחר מהם הוא שואב את המירע הרלוונטי למשתמש הספציפי, ועובר הלאה. המשתמש יכול לקבוע בעצמו את כמות וסוג המירע שיישאבו מכל ערוץ נבחר, הדחיפה נעשית בר- קע, ולכן אינה הורשת זמני המתנה אהוכים. משהסתיימה פעולת משלוח המירע, המשתמש מקבל הורעה על מירע חרש הממתין לו, ומסוגל לצפות בו מיידית, מאוחר יותר, או למחוק אותו כליל - על פי בחירתוי בשיטה של בקווב, המידע מגיע למחשב בצורת חבילות מידע הקרויות 406קטותז. הן יכולות להיות בצר- רת הבזקים, שומרי מסך, או מסכי מידע מלאים. הבזקי המירע מופיעים בשלוש צורות עלקריות: שצגתס!חז, המביאים מידע אל המחשב, 6הגגותחגם, המביאים בידור, ר5003067, שהם עדכוני תוכנה המגיעים מספק התוכנה או היישום שהמשתמש מפעיל במחשבו. הבזקי המירע הם מעין טיזרים המיידעים את המשתמש על הגעתו של מירע. הם מגיעים במספר המות מירע. המשתמש יכול להתעלם מהודעה הבסיסית של ההבזק. הוא יכול להיכנס לרמת מידע מפורטת יותר, בצורת סיכום כללי של המידע בהבזק, ואם הנושא עדיין מעניין אותו, להיכנס לרמת פירוט שלישית, ולק- בל את המירע במלואו. כל הפעולות נעשות בהקלקת עכבר. אפי לנדאו המידע בנוחיות, בלא שייאלץ להתאמץ להשיגו. ה 0 תהליך דומה קורה באינטרגט. המשוטטים ברשת ביום ד' האחרון היתה לחברת >66 עדנה, מיק- טובעים בים האיגטרנט, שהוא בוצני מאוד ולעתים גם " רוסופט הכריזה עליה כעל שותפה אסטרטגית חשובה = סוחף. הם קופצים מאתר לאתר, מאבדים את הצפון, = במהלך תערוכת אינטרנט וורלד 97 מה שמסביר ‏ ובמקרים רבים לא מגיעים אל המירע אותו חיפשה מל". מדוע היא לא הפגינה נוכחות בתערוכת המחשבים והז כתחילה. גם מנועי החיפוש ההבים לא תמיד עחזרים," = תקשורת סביט בהאנובר שבגרמניה. גם פוינטקאסט צריך לדעת כיצד להשתמש בהם, ולעתים הם מציפים - וגם מרימבה לא היו שם. כולן כיכבו בתערוכה שנער. ‏ את המשתמש במירע חסר תועלת. 2 כה בארה"ב, בה נחשפה במלוא עוצמתה טכנולוגיית = , "הרחיפה" (פגטק) החדשה, אשר מעוררת התלהבות בקז מחא % רב ספני הרשת הוותיקים, על רקע זה צמחו פתרונות הדחיפה. הטכנולוגיות = מה היא טכנולוגיית הדחיפה (אינטרנטיפוש)ז קל שפותחו על ירי 55/א8, פוינטקאסט, מרימבה, אוי- > להמחיש זאת באמצעות עולם העיתונות הישראלי. עד רמדיה, אינטרמיינד, נט רליוורי ועור (בסה"כ 19 חב: ‏ " לפני מספר שנים, קוראי ידיעות אחרונות או מעריב רות עוסקות היום בתחום האינטרנטדפוש) מתבססות לא חלמו לקבל את העיתון לבתיהם. היה ברור להם = על העובדה שהמשתמשים המתחברים לאינטרנט מפ" ‏ " שכרי לקרוא עיתון עליהם להגיע לנקורת המכירה ול" עילים את קו התקשורת להעברת מירע רק בכ"40% רכוש אותוי מזמן ההתחברות. יתר הזמן מוקדש לקריאת חומר ול" המח עיבוד מידע. האינטרנטיפוש מאפשרת לגצל את פרקי הזמן בהם הקו לא פעיל, לצורך הזרמה אוטומטית של את המהפכה התחיל העיתון "חדשות", כאשר יזם. = מידע אל המשתמש, באמצעות תוכנה המותקנת בלא שירות מנויים ביחד עם על-המשמר; בינתיים גוועו תשלום במחשבים האישיים. שניהם, אולם הם יצרו ל חדשה, והיום מכוונים מרבית מאמצי השיווק של ידיעות אחרונות. ומעריב : לרכישת מנויים. התברר כי הקורא מעדיף לקבל את המשך בעמוד 8 ₪ רוני ליפשיץ 00655 חסווהתזזסזח! חו 60106 1ח6פווו6 ה המודמים הטובים בעולם!! י תסריט שחוזר על עצמו לא אחת: רכשת מודם חדש מחברה מסויימת, התחברת לאינטרנט והתחלת לשוטט באתרים השונים, פתאום התחילו תקלות: התנתקויות בקו, הפסקות פיתאומיות, חוסר תאימות ותקשורת עם מודמים אחרים. המהירות היא לא זו שהובטחה לך... ו 2 4 - 1 + ל 8 ה 8זס 561 0 צשס] )טכ) סחו= למהירות -- ₪05 56000 * אפשרות ל - 6 0 תקליטור מתנה לנל 1 זא +(1651) 4.1 10צ1 + 6םטוגץ- 0 תייגן ווכש מ|81, (|לל: + סנו הזוכה אינטראקטיגי ל-95 3אפ6םושו *)1 שגות הכת<קטוות לאינטרנט תהי'נ(ם דוןך תה>|:וצו%א ---, אל תהסס - כל הגדולים כבר בחרו עבורך!.: שק להשיג בכלנית ז וברשת המשווקים המוושים ו 0 15 7 5 מש ₪ ) 0 6 רשימת משווקים אזוריים: אשדוד: מ.ש. מחשבים 08-8855183 % באר-שבע, פי סי מק 07-6283871 משובית 0 >"* ההצליה: ס.ג.מ. [מחשבים 6 -09 | קרמ חולון) אדיטסון מהשבים 03-5594422 מחשבי נינטה 03-5646573 > חיפה: רשת עתיד מהחשבים 04-8410286 מדיה טק 04-8778210 אם די אס. כ ירושלים: קול ואב 02-6257828 לרגו הראל 02-6556655 חשב מערכות 02.737377 > נתניה: גנט יוניברס 09-8121770 + פ"ת: קומפיוט רסטור. ראשל"צ: מידי מחשבים 03-9692796 5 רחובות:ו משאלות 92ל08.3622 מגה מתשבים 08-4641212 > ת"או רשת הנית בה 0 -03 סטא לבוא ההפצה: קת בה א ר צב רה טיע שי קייא ו 0-2 ב 0-6 4 / המשך מעמוד 7 ברגע שמאותר מירע מתאים, הוא. יורד ‏ למחשב האישי בזמן בו קו התקשורת פנוי. במירה וכמות המי- רע גרולה מאד, היא יוררת בשלבים, תוך ניצול הזמז נים בהם קו התקשורת אינו פעיל. בכל מקרה, ניתנת עריפות ליישום הפעיל. המירע שנשלח מספקיות התו- כן נאגר במחשב ומוריע למשתמש על זמינותו באמצ- עות הורעות קוליות, "שומרי מסך" ואנימציות הפוע" לות ברקע. מובן שמהוכר במירע הנשלח בהתאם להעדפות בעל המחשב, כפי שהגדיר אותן בזמן התקנת התוכנה. למעשה, מוזרם אליו, בלא הפסקה, עיתון האלקטרוני מאוד אישי. אם העיתונות הכתובה מספקת לכל המנו- יים עיתון זהה, טכנולוגיית אינטרנטיפוש מספקת להם רק את המירע בו הם מעוניינים. החברה החלוצה בתחום זה, והידועה ביותר, היא פוי- נטקאסט. היא החלה לספק שירותי תוכן לפני שנה, וכז יום יש לה מיליון מנויים, שהם למעשה מנויי חינם. את רווחיה היא גורפת מפרסומות המשולבות ברפי המירע המוזרמים ללקוחות. פוינטקאסט שיתפה פעולה עם מיקרוסופט ואוזכרה בשבוע שעבר כשותפה בהכרזה על תקן 605 החרש, המאפשר לבעלי תוכנת הגלישה והרחיפה החרשה, מיקרוסופט אקספלורר 4, להפוך לתחנת שידור בזעיר אנפין. פוינטקאסט אמנם השתתפה בהכנת התקן, אולם מי שיתקין את אקספלורר 4 (גרסת ביטא ראשונה עומרת לצאת בקרוב מאוד) ומאוחר יותר את חלונות 97, יקבל באותה חבילה גם את תוכנת פ6אואס8. האם 665 משאירה את פוינטקאסט מאחור? לאו דווקא. משמעות הדבר שמיקרוסופט, לאחר שבר- קה 19 טכנולוגיות רחיפה מתחרות, סבורה שזו של ₪66 היא הטובה ביותר ולכן בחרה בה כשותפה אסטרטגית. פוינטקאסט, בניגוד ל"ט6ואסגם, אינה מו- כרת טכנולוגיה, אלא שירותים. ליתר ריוק - שטחי פרסום במסגרת אותם שירותי תוכן. המורל העסקי של פוינטקאסט, כפי שמסביר זאת אלי ברקת, מנכ"ל סט6אואסגם, הומה לזה של "אמריקה און ליין" או "קומפיוסרב": להיות רשת מירע על גבי האינטרנט. מ6או66₪גם, לעומתה, מוכרת טכנולוגיות. המתחהה העיקרית שלה בתחום זה היא חברת מרימבה, אשר חתמה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי רומה עם המתחרה של מיקרוסופט, נטסקייפ. אלי ברקת: "כשוק זה יתקיימו שחקנים משני סוגים: שחקני מדיה, האוספים מירע ומעבירים אותו לכמה אור לסו העט בוכר לסבבת. ערב 0 אריזות פטנט לדיסקטים ולפס. . בהדפסות פרוצס, באיכות מעולה. בשי נוכן פרסם את החברה שלך על גבי משטחי איכות לעכבר מחשב. אפקט פרסומי מיוחד מתקבל מהנוזל הצבעוני הנמצא בין שתי שכבות המשטח ומהאופן המיוחד בו מודפס לוגו החברה. ו ₪ גון תעעיות ע"א 6 טל 5564320 ,03-5584487 . פקס: 03-5584924 > = אנטרנט וורלד רפ' 6 שיותר צופים, ויצרני טכנולוגיות, שלא מן הנמנע שי- עברו האחד עם השני". - המודל של פוינטקאסט, המיושם על ירי מרבית הח* ברות בתחום, הוא להפוך להיות "ה"אא6 של האינט" רנט": להשיג מירע ולהעכיר אותו ללקוחות תוך מכי- רת שטחי פרסום. הלקוח של ט6\אסגט, לעומת זאת, הוא ספק המידע. הוא רואג להתקנת התוכנה אצל המד שתמש הסופי, ובאמצעותה מעביר אליו את המירע. למעשה, באמצעות השרת שהוא רוכש מזט6ואסגּא, הלד קוח יוצר לעצמו ערוץ אינטרנט פרטי. באותה הזרמנות הכריזה מיקרוסופט גם על הסכ- מים עם חכרות אינטרנטיפוש נוספות: חברת איירמ- ריה, בעלת מערכת להפצת עמודי ממצו, וחברת פירסט פלור, המתמקרת כתחומי הדואר האלקטרוני. אולם את כל עוצמתה היא תעניק לתמיכה ולשיווק הטכנולוגיה של בקווב. בין השאר, מיקרוסופט תשלב בתוך מערכת ההפעלה שלה מרריך של ערוצי תוכן אשר יכיל גם את ערוצי בקווב, והמלצה על הטכנולוגיה שלה. נורע כי שתי החברות רנות כעת על הסכם נוסף, אשר יאפשר למיקרוסופט להקים ערוץ פרטי משלה באמצעות טכ- נולוגיית בקווב, ררכו היא תפיץ תוכנות ללקוחותיה, ותשגר להם עירכונים של תוכנות קיימות. "בשלב זה", מסביר אלי ברקת, "לא מדובר על השז קעה של מיקרוסופט בבקווב, אלא רק בשותפות אסט" רטגית. אחת מהתוצאות שלה תהיה שמיקרוסופט תק- צה לבקווב מקום בביתן שלה בכל התערוכות המקצוע- יות בהן היא תשתתף ברחבי העולם". במקביל להכרזה על השותפות העסקית עם מיקרו- סופט, הודיעה בקווב בשבוע שעבר על הסכמים שנ- חתמו עם שלושה לקוחות גרולים חרשים: חברת מק: אפי,. יצרנית יתוכ האנטי"וירוס הגרולה בעולם, התומכת ב-3 מיליו+>קוחות. חברת ריימונר מולטימ: ריה, המספקת ו | לתוכנות מולטימריה, ותומפת בכ-6 מיליון לקוחות בשנה, וחברת ידחטקאם, המשווקת תוכנות זולות אותן היא מוכרת ב-10 דולר לכ-4 מיל" יון לקוחות בשנה. עבור שלושתן, (6ת בקווב היא אמצעי מלהיב מרכז הפיתוח של בקווב ממוקם ברמת גן ומעסיק 30 מהנרטי תוכנה. מנהלת הפיתוחן ומנהלת בקווב ישראל, היא סואלי טולוב. הס- ניף האמריקני של החברה, ממוקם בסן חוזה, קליפורניה, ארה"ב ומעסיק כז40. עובריםי הוא מנוהל על ידי אלי ברקת, ומרכז את מא מצי השיווק והמכירות של הטכנולוגיה החר- שה בשוק האמריקני והעולמי. בניגור למצופה בררך כלל, טולוב סבורה שלמרחק הגיאוגרפי יש יתהונות עטקיים בל" תי צפויים:"רווקא ההפרש של 10 שעות בי- נינו לבין קליפורניה יוצר תנאי עבורה מאוד נוחים. כאשר מחברת מקאפי, למשל, מתקש: רים בערב (שלהם) ומבקשים פתרון רחוף לב" עִיָה מסוימת, יש לנו יום שלם לעבור עליהו וכשהם מגיעים לעבורה למחרת בבוקה, הפד תרון כבר ממתין להם ברשת לאחר שהסת" יים יום העבורה שלנו"י גלובט: מח הקשיים במודל זח? סואלי טולוב:"הבעיה שלנו היא לא המרחק, גלובט: מח חמ יעדי הטיתוח הבאים?.. כשהם הולכים ל'עוון, אנחנו מלתחילים לעבוד בבל שלושה חודשים מכריזה בקווב על גירסה תדשה של השרת, כדי לשמור על מער של 9 חודשים בינה לבין המתחרים אלא הקושי במציאת מהנדסים. בעקבות ההסכם עם מיקרוסופט, נצטרךף להכפיל את כמות כוח האדם שלנו במחלקת הפיתוח, וכיום קשה למצוא אנשים", סואלי טולובז'אנו חייבכים להתאים את המוצר שלנו למוצרים הכאים: מיקר אנו מהחיבים פונקציות מסוימות במוצר העיקרי שלנו, שרת האינטרנטיפוש, אותו כל הזמן כרי לעמוד בתחרות, ולמעשה בכל 3 חורשים אנו מכריזים 0 זו ובקווב שומרת על פער של 6:9 חודשים לפני המתחרים" , קמ וס . 1 9 טנטס בו % כו רו ררוג צפ 3-5 6% ערוצי תוכן אשר אימצו את טכנולוגיות בקווב להגדלת המכירות ולשיפור התמיכה בלקוח. לשם המ חשה: כאשר לקותות מקאפי ₪ + וכנת אנטי:וירוס (בררך כלל באמצעות הוררה ?רה מאתר החכהה באינטרנט), היא תכיל גם את תוכנת בקווב, אשר בא מצעותה הם יקבלו ערכוני תוכנה באופן אוטומטי. בש* לושת ההכרזות האחרונות לברן, מכרה בקווב תוכנת שרת אשר תדחוף מירע ליותר מ-13 מיליון לקוחות. בסך הכל, במהלך התערוכה ה בקווב באינטרנט > קד 116 הז 114100 56 מז כותו פומרד - 5510801161 [3(008) פמ תג 5קתנת6קעפת 161551 6ב 566 גת6 אזס ער תס 668 כו קנ גוסץ ₪565 (סנתטי , אסל ₪64 עונתנותנרס?> , 005ת6ת16ת 00 060ץ , שַתנורנ158 6 , 653ת51נוס סש -ות 6 .3 6 4 , טתטט0 101 065ונגו250 תס מַמנס1תג 0 בקנה 163נטכתל - שש הצונ מ בות8 53מנק 16 01 3ת6מותפות 1106 הנס כז 156 13 תפ , טצקיומת6 63 תסזין ,עזנתגותנבת 00 הנפד 1 6 ת6ו0[ש06 181631 תו 01 קישת 5ת6שנ61כ = סשדפמנו. 2 08 ז8כו10 (' כ ) ז גת סז זתפמתנס סכ סק 100555 הט שואשס 3 [שתתמג6 501700 דו6קא1 15 - סנמשיז501 סק צו ‏ : 0 שַתת0116 , 80165 04 ענת לג[ 5108 מס זוממז זנער זת סמנוס גוס : צנוס סו 11095 , 4605 , 5סם זסטו סנ ו , 06005 גוס %, .563 1 זנוס 01 הנס 01 בת0[צתפז הר וום 515 כלמללר 6 סו ,360163 סנפגורת , ₪63395 בנטש2611] - 65ם1 3 01 56סצד קת , 0183 3060 סנו[ 811260 6250 , תס מ10תג שת 60 1 1100056 01 58165 56081 88 5טותסס , טופתס קת 0660 01 3 >תס1 .₪661 פפגון 3 פזו משגט 4 שאשפ > ש 2 זפ וורלד 60 ערוצי מידע חרשים הטלמ כיום. ברשת. באמצעות הטכנולוגיה שלחה" " לצר הבירור, טכנולוגיית. ההחיפו מרכיב חיוני במערכות ארגוני זו לוטוס ובקווב על שות נטראנט, כאשר על פי ההסכם, 2 של בקווב תשולב ביישומי לוטוס למער ל במטרה לספק פתהונות ייעודיים לשוק העסקי. הכוונה > היא לספק פתרון משופר להרישה הגוכרת של העס" . קים לייעול מנגנוני הפצת המירע הפנימי בארגונים, ושאיבת מירע מהאינטרנט, שתי מטלות שתביאו. ל פעת המושג אינטראנט עצמו. מאם "0 לפתרונות מסוג זה משמעות רחבה כהרכה מאשר > הפצת מוכרים פנימיים והעברת ‏ רכר המנכ"ל לכל > העוברים. הפצת מידע עיסקי ברחיפה נועדה לייעל את הליכי העברת המירע ממחלקה למחלקה,, לאפשר לאר- גון לעהכן קטלוגים טכניים או הפי מוצר. הנמסרים. ללקוחות או לספקים, ולייעל את הו הקבוצת- יים הנערכים כתוך הארגון. : חברת בקווב הוקמה על ידי אלי ברקֶת, אחיו ניר ברקת ואלי רכבי - שהם גם הבעלים של חכרת ואפ אשר נוסרה בשנת 1988, והתמחתה בפיתוח: טכנולוגיות חדשות, בעיקר לשוק האמריקני. | : של ב,ר.ם, זה המקום להזכיר, רשומה גם חברת. צ'קפוי- נט. ב.ר.ם מחפשת רעיונות, מגבשת מורל עסקי, מפת- חת מוצר ומקימה סביבו חברה. סביב המוצר הר שהגיע אליה מבחוץ, היא הקימה את חברת צ'קפוי שהפכה את בעליה למיליונרים. ב.ר.ם ערייך מחזיקת בכז30% ממניות צ'קפויגט, ששוויין מגיע היום ל מאות מיליוני דולרים. בהנפקה שהחכרה ביצעה בד = 6 מימשה ב.ר.ם 6.2 מיליון רולר, לאחר שהשקיעה. בה, ב-1993, חצי מיליון דולר בלבר. עתה מריצה. "צ'קפוינט חרשה", ומיום לי ווב אכן תצליח לה ממניותיה, שנמכרו לקונצרן כ השנייה הושלמה בחודש מיליון דולר. המשקיעים האמריקני גולדמן וק ניטי וונצ'חס, שווי 1 0 מיליון דולר, ברבעון ה למכירות לאחר השלי : כיום. הרכב הבעלות ו גולרמן זקס (13%), סופט בנוסף, 0 07 62% | = בונים עול ₪77 של הידע לפ 75 בשטכום % 0 7 ג'ון בבריים 5 זחכיים אס דסא -%6] חות. מנהלי שפערכות 5 מידע ומק צועני איו נטרנט. .בו | ל ב הזתנות ישלהו לורשטים מראש. הזדרזו בי מספר וו מוגבלו ‏ המ ןד: יוס חמישי, 27 במרץ 1997 משעה-21:08 ועד אור הבוקר - 0 | המועד: ימיס ראשון עד שלישי, 30.3-1.4.97 = ב 5 ללהרשמה. יט לפנות 0 ו בטלפון: 03-5765688 2 0 ו[ א %( כ% 5 % %( 9% ₪6( ל 5 5% %ֶ 5 5 אל: חברת ג'ון ברייס | מספר פקס: 03-7523906 | ניתן להרשם גם דרך האתר שלנו באינטרנט: א : | | | אנא שילתו לי הזמנה למטיבה ליחיד / לזוג | | אנא שילחו לי את חוברת הסמינרים שס: : : חברת: ב תפקיד: : : שביבת עבוט .05ל.בר 8 יי 7 - 7 מולטימדיה ברח טלולריח טושיבה הדגימה תשתית שידורי מולטימדיה באמצעות רשת התקשורת הסלולרית העירונית 5חק יפן. חכרת טושיבה הודיעה השבוע כי הצליחה להקים רשת תקשורת ניסויית המאפשרת העברת תכני מולטימדיה על בסיס רשת תקשורת סלולרית, תוך התבססות על תקן העברת התמונות החדש, 86שוא-4 אשר ניסוחו עדיין לא הושלם. המערכת מאפשרת לקשר רשתות תקשורת מקומיות אל מסופים ניי- דים באמצעות ניצול תשתית הטלפונים הסלולריים מסוג פופ הפועלת ביפן. בחודש הבא ייערך שינוי ברשת, והיא תהיה מסוגלת להעביר גם קב- צי נתונים בקצב של ער 32 אלף אותות בשניה. הצעד הבא: וידאופון סלולרי של טושיבה = רשת פגוק היא רשת תקשורת סלולרית המשווקת בשנתיים האחרונות ביפן בהצלחה גדולה מאוד. היא מבוססת על משדרים ומקלטים בעלי שווח קטן, הדורשים הפעלת תאי תקשורת הפועלים בהספק נמוך ומתאי- מים לאזורים עירוניים. בזכות ההספק הנמוך, מכשירי הטלפון בשיטה 1 קטנים וזולים מאוד ביחס לכל פתרון סלולרי אחר. חסרונם העיק לא מיועדים לשימוש באזורים כפריים, ומתנתקים במידה ומהירות הל שתמש גבוהה מ-60 קילומטרים בשעה. השקת ערוץ הנתונים במערכת 5פ הוא תוצאת מאמץ מרוכז להגררת תקן וניסויים שנערכו על ידי משרד התקשורת היפני 871 חכרות המש- תתפות בפורום הגישה של האינטרנט ל-פגס ( גזק). המערכת שהודגמה החודש על ידי טושיבה כוללת מסופי קול ונתונים, תחנות שידור פע ושרת מיוחד, המבוסס על מעבר פגטיום, אשר מקשר את הרשת המקומית עם הרשת הסלולרית. אולם החכרה לא מסרה מתי היא מתכננת להתחיל בשיווק הפתרון. ראוי לציין כי השרת יאפשר המרת טקסטים לקול, כדי לאפשר למשת- מש לבדוק את הרואר המגיע אליו, גם כאשר הוא מצויר במכשיר טלפון : רגיל ולא במסוף הנתונים. במקרה זה, יועבר המידע לפורמט שירור קולי, הרל בתדר הרגיל של 64 קילו-הרץ, כאילו מדובר בשיחת טלפון רגי- ה טושיבה מטרה כי הרשת מסוגלת לשדר ולקבל גם קבצי מולטימריה, אולם שרות זה לא ישווק בשנתיים הקרובות, מכיוון שבפרק זמן זה החברה לא צופה שייצאו לשוק שבבים או צגים חסכוניים באנרגיה. מהחברה נמסר כי היא בחרה בתקן 80קוא-4 משום שהוא מאפשר לשדר תמונות וידאו דחוסות, הבר שיאפשר לה לספק בעתיד גם מכשירי וידאופון ניידים הפו- עלים ברשת הסלולרית. ₪ רוגי ליפשיץ עםק' מחששב'ים 6 דר הורנךי התעשיה המקומית למערכות ארגוניות המיישמות שיטת ניהול מסודרת תמיר אשל התעשיה הישראלית עוברת לאחרונה שינוי מהותי בתחום המיחשוב. מדובר במעין שלב התבגרות, בו מחליפות החברות את סל התוכ- נות שבנו לעצמן (חלקן מאולתרות וחלקן אף מבריקות) במערכות אינטגרטיביות וסטנדרט- יות, המיושמות כבר שנים רבות בחברות מקבי- לות בחו"ל, אך לארץ הן מגיעות רק לאחרונה. התהליך החל בחברות היייטק אשר התמזגו עם חברות בינלאומיות גדולות, ובארגונים גדר- לים המתחרים מול ענקים מחו"ל, ונאלצים לה- תאים עצמם לרמת הניהול המקובלת בעולם, התהליך הואץ גם עקב פיתוחי תוכנה חד- שים. במיוחד ההכרזה על מערכות יעילות המד ספקות למקבלי ההחלטות תמונה מרוייקת יותר של מצב החכרה בקווי הייצור, במחסנים, בקווי האספקה, במחלקות כוח האדם, ועוד. כל אלה בוצעו בעבר באמצעות תוכנות יי- עודיות ונפררות. השילוב ביניהן היה אפשרי אך קשה לביצוע. לעתים הן היו טובות מאוד וה: תאימו לצרכי עבר, אך קשה מאוד לעדכן אותן ולהעבירן לדורות חדשים. אולם התופעה המאלפת ביותר היא כניסת החכרות הבינלאומיות הגדולות לשוק הישר- אלי, בהן: חכברת 55 הגרמנית, חברת תגגם ההולנרית וחברת אורקל האמריקאית. הן מספ- קות תוכנות המיועדות בעיקר לחברות גדולות המעסיקות מאות ואלפי עוברים. בסוף השבוע שעבר הודיעה חברת הגגט על פתיחת המשרד הישראלי שלה, והקמת "באאן ישראל מערכות עסקיות" (זם 186 885), כשר- תפות של חכרת באאן השקעות ואפליקום מער- כות. הג נחשבת למובילה עולמית בתחום תוכ- נות הזפפט, שהן תוכנות לוגיסטיות, עיסקיות ותעשייתיות. בכוונתה להחדיר לשוק הישראלי את טכנולוגיית המירע הייחודית שלה, המדו- רגת ע"י גרטנר גרופ כמובילה בעולם. לבאאן משררים באירופה, אמריקה ואסיה, ועד היום שווקו חלק ממוצריה בישראל באמצעות מספר נציגים. אולם בעקבות בריקת שוק שערכה בא- רץ, החליטה כי ישראל מהווה שוק אטרקטיבי המצריק פתיחת משרר של ממש. חברת 885 ישראל תתמקר בשוק החברות הקטנות וחכרות הביניים, כאשר באמצעות שי- תוף פעולה עם קונצרן באאן העולמי היא תספק פתרונות גם לחכרות ולקונצרנים גרולים. בא" רץ היא תתמקד בעיקר בתעשיית ההיייטק, הת" עשיות הבטחוניות, התעשיה התהליכית ותעש- יית מוצרי הצריכה. היא מבטיחה כי ההתקנות בארץ ילוו על ידי אנשי מקצוע מהולנר שיגיעו לישראל לצרכי הדרכה, והטמעת שיטת באאן בחברות שיאמצו אותה. למעשה, ניתן לתמצת את תפיסת העולם של באאן לשני עקרונות בסיסיים: כל תעשיה זקוקה למודל ספציפי של מערכות ניהול ולו- גיסטיקה, וכל המערכות צריכות להיות פתו- חות, ותואמות למערכות ההפעלה חלונות דא 5 0 פול באאן, נשיא באאן השקעות ויוניקס, ולכל פלטפורמות המיחשוב הקיימות. פול באאן, נשיא חברת ההשקעות של באאן העולמית, מגדיר את העקרון בפשטות: "המירע הנכון, במקום הנכון ובזמן הנכון". באאן מעסיקה כ-2,500 עוברים. מניותיה נסחרות ברוב הבורסות הגדולות בעולם, והיקף מכירותיה מסתכם בכ-400 מיליון דולר בשנה. בין לקוחותיה נמנות חברות ענק דוגמת בואינג, פיליפס, מרצדס-בנץ, היטאצ'י, נורטל, כול אל" קטרוניקס, שניידר ועוד. ער היום שיווקה באאן את מוצריה בארץ באמצעות אפליקום ולודן. מעתה תרוכז הפעי- - תוכנות הניהול 8/3 בעולם. היקף המ לות במשררי החברה בכפר-סבא, ותבוצע במסג" רת מיזם כו יש אחזקות רוב לחברה ההולנדיו ומיעוט לאפליקום. להערכתה, היישומים הזמי: נים בשלב זה מתאימים במיוחד לשיווק התעשיות הביטחוניות ותעשיות ההיירטק בי שראל, בהן היא תתמקד. החברה מתכננת להעמיק את פעילותה- שראל גם במגזר האקדמי, וחתמה על הסכו שיתוף פעולה. עס הפקולטה להנרסה וניהול: בטכניון. במסגרת זו יילמדו שיטות הניהול של: באאן, באמצעות קישור הפקולטה לבית ה לניהול של באאן בהולנר. בין השאר, הטכנק יוכל לשלוח כמה עשרות סטודנטים כשנה לק רסים בבית הספר לניהול של באאן בהולנה, = באאן יעילה ביישום מודלים עיסקיים שים, המספקים מתכונת עכודה מותאמת. למגזרים ענפיים שוגים. ניתן לאמץ את: נות ישירות מהמדף, או להתאימן לצרכין. כל ארגון. כעת זמינים מודלים: שיה התהליכית, האלקטרונית, תעשיות החד בות ‏ והייצור, תעשיית המזון, התעשיות ה חוניות וכדומה.. המערכות פועלות ‏ כמ שרת/לקוח בסביבת יוניקס ריחא, בישראל ! כ-10 התקנות של באאץ, בהן: סולתם, אלקו, לים וטלרד, אשר הקימה מרכז מיומנות ויז לתוכנה זו. אלא שבאאן אינה. ספקית הפתרונות. הכ 6 לים הראשונה שהגיעה לישראל בשנה האחד: רונה. בשבועות האחרונים עלו לכותרות שני פרויקטי מיחשוב לוגיסטי גרולים במפעלי המלח ובחברת פז. בשגיהם משלבת חברת ט (באמצעות יבמ רשאו כספקי חומרה), מערכה ניהול תעשייתי מתוצרת חברת 5 הגרמנית. טכם, נציגת ?54 בישראל, ביצעה הסבה ‏ תאמה של התוכנה לשוק הישראלי, ובש האחרונות היא דוחפת אותה בישראל. 5 רושמת לזכותה קרוב ל-9,000 התקנות שלה הסתכם אשתקר בכ-2,4 מיליארד דולר ור- ווחיה הסתכמו ב-365 מיליון דולר, : בישראל היא הצליחה לזכות, בשנה 6 בשש התקנות גרולות. בהן: פז, פז שמנים, אסם, ,| כבלים, רביבריח ומפעלי יםיהמלח. יורם מיכוה ליס, מנהל אגף שיווק ומערכות מידק בט הסביר שישראל הצטרפה לקהיליית משתמ 549 רק לאחר שהסתיימה הסבת התוכנה לעב. יויהשזי| ייאו יי מו רוביד ברצונך להגיע ל-30,000 מהנדסים בדיוור ישיר גר" ה" וק כלי הגיום מספר 1 בישראל למהנדטים ואנשי תוכנה יוצא בקרוב ! לפרטים נוספים נא לפנות לאייל אברמוביץ 79230 69 -03 עמוד 10 ₪ גל'ובש היישק יום שלישי, טי באדר ב תשג'יז ; 18 במרץ 1997 34 > שם ביקוש לכישורים כתחום ג5, ומחירי המו" , "להיערכות מחדש של בתי התוכנה הגדולים, תה של ס54, בין השאר משום שהיא מתמחה "לק היקר ביותר בפרויקט, ומגיע לעתים ל-80% ארי את פורר, נציגי ארנסט"יאנג בישראל. "על פי ההערכה, עלות ההטמעה של 5ג5 בארגון > האמריקנית. לאחרונה הוקמה חכרת אורקל יש- "ראל, המתמקדת' בפתרונות אורקל לניהול עס- קלם (פפסט6ו1פק א 16סזס). מדובר בסדרת מוצרי הול העסק. כמוצרי מדף, כלים אלה שלובים וב- "על רקע מערכתי נרחב. הם כוללים תוכנות ני- "הול מפעלים בינוניים בתחומים ספציפיים, ועד מערכות ניהול משררי ממשלה. התקנות ראשו- עד היום שיווקה באאן את מוצריה בארץ באמצעות אפליקום ולודן. מעתה תרוכז הפעילות במשרדי החברה בכפר"סבא, ותבוצע במפגרת מיזם בו יש אחזקות רוב לחברה ההולנדית ומיעוט לאפליקום. בשלב זה היא תתמקד בתעשיות הביטחוניות וההיי-טק בישראל הפיננסית הכלולה בחבילה, כדי להתאימה לת" קנות מס ההכנטה בישראל. על שוק המפעלים הבינוניים מתחרה כיום גם חברת זג עם תוכנת 6₪אוא. התוכנה מכי- לה כשלושים מודולים, בהם: מודולי בסיס, תכ- נון עומסים, רכוש קבוע, ספירות מלאי, ניהול איכות, שרות לקוחות, תכנון משאבים, מודולי תשלומים והכנסות, תחזיות, רכש, ניהול רצפת ייצור ועוד. בעולם פועלות כ-3,000 מערכות רית, והיא הותאמה לסביבה העיסקית ולהרי- שות החוק הישראלי. מיכאליס: "לאחר התקנת המערכת, כל המחלקות פועלות במסגרת מער- כת מידע משולבת אחת, בעלת בסיס מירע אחר המשרת את כולן". מעניין לציין כי כניסת 5 לישראל הביאה במטרה לספק התמחויות בתחום זה. בעולם נר- מחים מאמירים. מספר חברות הצטרפו לשותפו- יות עיסקיות עם טכם בתחום 842, בהן: קונת- הל, יבמ ו"5. במסגרת שותפות כזו, בית התוכ- נה המביא עיסקה רשאי לשמש כפרויקטור, בעוד ג5 מגבה אותו בהתמחות ובמתן שירו- תים ותמיכה. גם חכרת הייעוץ הבינלאומית ארנסט-יאנג, העמיקה את פעילותה בישראל במקביל לכניס- ביישום כולל של פג5. "יישום התוכנה הוא הח- מהעלות", אמר הרור פוקרד, ממשרד קוסט לב מסתכמת בכ-2 מיליון דולר לארגון בינוני, ומד גיעה עד ל-10 מיליון דולר בחברה גדולה". מתחרה נוספת בתחום היא חברת אורקל משה חורב, מנכייל אורקל ישראל אא מרף המשלבים את כל המרכיבים הדרושים לני- , מסוג זה, ומותקנות בחברות גדולות כמו פילי- פס, קוקהזקולה, ג'ונסון אנד: ג'ונסון, ‏ האידא ועוד. גיל ויזר, מנכ"ל 8ואס, נציגת לישראל, סיפר כי בעבר התוכנה שווקה רק ששמ/בי מחש" בי ;ז, וקשה היה לרחוף אותה לאתרים שלא הצטיירו במחשבים אלה. "עם פתיחת פעילות החברה לפלטפורמות נוספות, המגמה השתנתה. כיום התוכנה מותקנת ביותר מ-50 מפעלים תעשייתייים בארץ, כאשר מחצית מההתקנות בוצעו בשנים %6"-95', ומרביתן לא על פלט- פורמות קגז". נות של סוטקק 6וסגתס בוצעו בחברות דור גמת אלסינט, צורן ומוטורולה ישראל. המוצרים כוללים מודולים כמו ניהול רצפת ייצור, משאבי אנוש, מלאי, רכש, הפצה, מכי- רות, תחזוקה, תמיכת לקוחות, פיננסים ועור. משה חורב, מנכ"ל אורקל ישראל, סיפר שהחב- רה החלה להסב את מרבית היישומים לעברית. היא התחייבה לסיים בקרוב את הסמכת התוכנה התופעה המאלבת ביותר היא כניסת החברות הבינלאומיות הגדולות לשוק הישראלי. חברת 5.2 הגרמנית, חברת הגג8 ההולנדית וחברת אורקל האמריקאית מספקות תוכנות לחברות גדולות, המעסיקות מאות ואלמי עובדים בחות קלטרים, 'וחר רעוחוה ]1 סטו0"א8 /. חחנח עזרה"ראעוונה = לתמונוח גרועוח אלגוריתם שפותח בחברת אימפרו תמד מגלה מדוע התמונה. מעוותת, ומשפר אותה על ידי ביטול גודמי העיוות ג'ון בן-זקן התמונות שצילמתם הן באיכות גרועה, ולא ניתן להכניסן לאלבום המשפחתי או למצגת העסקית? אל ראגה, חברת אימפרו תמר, מהפארק התעשייתי עומר ליד באר-שבע, פיתחה "תחנת עזרהיראשונה לתמו- נות גרועות". לטענתה, באמצעות המערכת הנכונה, המבוססת על האלגוריתם המיוחר שפיתחה, ניתן להז ציל כמעט כל תמונה אבודה. האמצעים הקיימים היום בשוק לשיחזור תמונות לא תמיך מצליחים במשימתם. קיימות, אמנם, טכנו- לוגיות המסוגלות לשפר את האיכות של צילומים גרועים מאוד, אך רוכן זקוקות למערכות גדולות ויקז רות, וברוב המקרים פועלות במכוני מחקר שונים לצורך שימוש פנימי. קיימות גם מערכות המשווקות לקהל הרחב, ונמכרות לגופים מקצועיים כמו משט- רות ומערכות עיתונים. הן מכוססות על מסננים קבו- עים אשר נועדו לשפר את התמונה באמצעות הגברת המיקוד. אולם מערכות אלו אינן מצליחות להתמודד עם עיוותי תמונה הנובעים מרער של המצלמה בזמן הצילום, מצלמה שנבעטה בטעות, חוסר-מיקוד בדר- גה חמורה או רעש נקודתי על גבי התמונה. חברת אימפרו תמד פיתחה טכנולוגיה בשם פמתסדפמת מסגז, אשר נועדה לשחזר תמונות. , באיכות גרועה ביותר. כדי לעשות בה שימוש יש צר : רך במחשב אישי, תוכנה המפעילה את |( / שפותח בחברה, ואמצעי המאפשר לקבל תמונה די 1 * גיטלית (סקנר, מצלמה דיגיטלית, קבלת התמונה באינטרנט, המרת תמונת טלויזיה לתמונה דיגיטלית וכדומה). התוכנה מנתחת את התמונה, וקובעת מה היא הסיבה שגרמה לעיוות (מוקד לקוי, רעד וכדומה). גי- לוי גורם זה מאפשר לה לבטל את השפעתו השלילית על איכות התמונה, ולהביא אותה למצב בו אמורה היתה להתקבל אם צולמה בתנאים אופטימיליים. הת: ברה מסרה כי המערכת מסוגלת לשחזר תמונות בוד" דות (15זוד5) וסרטי קולנוע וטלויזיה על ידי טיפול בכל מסגרת (מואגאת) בנפרד. - פרופטור יצחק דינשטיין, מייסד ומנכ"ל אימפרו תמד, ומרצה במחלקה הנדסת חשמל ומחשבים של אוניברסיטת הנגב, מאמין כי למערכת פוטנציאל מסחרי רב. לצר לקוחות פרטיים העוסקים בצילום בשעות הפנאי, היא מיועדת לשימוש מקצועי בירי חוקרים מתחומי הביולוגיה והרפואה, ובתחומי הבקהה התעשייתית, צבא, משטרה, מערכות עיתונים ועוד. לרבריו, הטכנולוגיה נמצאת. עדיין בשלבי פיתוח, ורק בעוד כחצי שנה היא תגיע לשלב ניסויי השרה (ביטא סייט). בתוך כשנה ניתן יהיה לספק מוצר מסחרי לכל הבר ולרשום בבארץ 58ק - ₪81-הע' פטנט על חלקים ממנה. בימים אלה החברה מחפשת שותף אסטרטגי אשר יתמקד בשיווק המערכות. החברה מתכננת לספק לשוק שתי מער- כות נפררות. תוכנה מקצועית שתימכר בכ-800 הולר, ותוכ- 0 לשוק הצרכני וחובבי הצילום, אשר תימכר בכ-70 דולר יחירה. ער לפני מספר שנים אף אחר לא הבין מרוע יש צורך במערכות ל"ניהול מידע הנדסי" טחטמטקגטא1א ₪ שטוטוט). אינדקס מסורה, תיקיות של מסמכים ומגירות של שרטוטים עשו את העבודה לא רע. אולם כיום, כשכל המירע ההנדסי ממוחשב, הבעיה מסתבכת. בישראל, חברת ביגה ורשתות נחשבת לחלוצה בתחום ה"ואפט, ואד חת מהחברות המתקרמות בעולם בשוק שהיקפו חחזוי עשוי להגיע | לשני מיליארד דולר, החברה הכפילה את צוות עובריה בשנה החו" לפת, וכיום היא מעטיקה 70 איש. בשנה האחרונה נכנסה באאן ההו* לנדית לשותפות בבינה ורשתות, וכיום היא בעלת המניות העיקרית ובעלת השליטה בחברה, לצר קרן פורז, משה העליון וקבוצת משקי- 1 : ₪ ₪ ₪ "כיום :כל המירע ממוחשב, החל בשרטוטן בתיק המוצר וברגם. > התלתמימדי. את כל אלה יש לתייק, לארגן ולהביא למי שצריך לע" בוד איתם, לשמור על אחירותם, ולמנוע שינוי מכנח על ידי מי שאי* נו מורשה לכך", מסביר משה העליון, מנכ"ל החברה. = בינה ורשתות החלה את הרכה עם ראייה מרחיקת לכת של צרכי 0 ה ולכן, כנראה, התפתחה באיטיות ו לנסוק: במוד חות עצמה. חינוך השוק הישראלי להרגלי עבודה מסודרים. אינו משימה קלה - או זולה. לקוחות מערכות המירע ההנדסי חיו בעיקר תעשיות התעופה והבטחון, אולם הן נערכו לאתגר בכוחות עצמן. " השוק האזהחי לא בענה לבשורה, והחברה נאלצה לבסס את פעילותה * על שיתופי פעולה עם יצרניות של מערכות משלימות: העליון: "אחת הבעיות העיקריות בפניהן עומדים היצרנים חוא הצורך לקצר זמן היציאה לשוק, משלב הפיתוח ועד לסיום הייצור. מערכות ואסע מאפשרות להעביר במהירות. את המירע ממחלקות התכנון אל רצפת חייצור, בצורה מסוררת, שיטתית ויעילה, "שיתוף הפעולה עם כאאן פתח בפנינו את הרלתות בחברות גרו: לות דוגמת בואינג, פיליפס, ו"ממא". לדברין, גם במצב הנוכחי, בינה ורשתות ממשיכה להיות עצמאית. כך למשל, לאחרונה היא חתמה על הסכם חרש עם חברת 66,ט, המובילה העולמית בתוכנות מרף לניהול מידע הנדסי, לפיתוח מוצר בשם שווטא יי המער" כות הבסיסיות". העליון:"בינה ורשתות חופשיה לחתום על הסכמי שיתוף פעולה עם חברות אחרות, גס מתחרות של באאן, מל א עימה יש לחברה הסכם ישן שעדיין לא מומש', : להשכרה /למכירהן הייטוקומשרדים החל 3257 זר " חניוך תרקע" עבקו "9459590 07 7 - ג גה 5-ב ו = תקשורת אפי לנדאו ביחוח ישראלי: מעבדוח יב בחיבה יחשונו אח כבל העחיד "סאנרייז'' הינו מכלול של שבבים, פרוטוקול וכבל חדשני אשר יטפל, בו-זמנית, בכל סוגי התקשורת הביתית מעבדות המחקר של יבמ בחיפה מפת- חות עבור יבמ העולמית שבבים חדשים המאפשרים שימוש בכבל מהפכני לתקשרר רת פנים ביתית: טלפון, סטריאו, כבלים ומחשבים על גבי כבל אחד. בביתו של כל אחד מאיתנו מצויים סו- גים רבים של כבלי תקשורת. סוג אחר מק- שר בין ממיר חברת הכבלים לבין מכשיר הטלויזיה, אחר מקשר את מצלמת הוויד צאה היתה גיבושו פרוטוקול 1394, שזכה כבר לכינוי "שואופה". מעריכים כי בתוך שנים אחדות יתחבר כבל כזה לכל המער- כות הביתיות, לצר רשת החשמל הביתית. פרוטוקול 1394 נמצא בגיבוש זה שנים אחדות. לצר פשטות החיבור, הוא דיגיטלי לחלוטין. הכבלים החדשים אינם רגישים לרעש חשמלי, ויעבדו בקצבי תקשורת מהירים ביותר: כבר כיום מדוכר בקצב של דיאו אל מכשיר הווידיאו. כבל נוסף מקשר בין מערכת הסטריאו ובין הרמקולים, ועוד כבל משרת את הטלפון או את הפקס. לבעלי מחשב אישי, החגיגה גרולה עוד יותר: כבל למסך, כבל למדפסת (מקבילי), כבל למודם, והרשימה עוד נמשכת. אחדים מהממשקים, דוגמת הטלפון או רמקולי הסטריאו, הם אנלוגיים. אחרים דיגיטל- יים, כלומר, הציוד מבוסס על שלל תקנים, תקנים דה-פקטו ותקנים המוכתבים על ירי כל יצרן ציוד בנפרד. בעיה זו גלויה גם לעיני חכרות האל- קטרוניקה. במירוץ אחר פישוט השימוש והפחתת העלויות ללקוח, הלכה והתגבשה ההכרה בצורך בתקן אחיד לתקשורת. התו- עד 400 מגה ביט לשניה, פי 30 ממודם התקשורת המהיר ביותר המשרת את מש- תמשי האינטרנט הביתיים. לקצב זה תהיה השלכה מיידית על מחי- רי מכשירי חשמל. השימוש בפרוטוקול החדש יאפשר חיסכון במספר יחידות העי: בוד בבית. כך למשל, יוכלו שני ילדים לה- שתמש במחשב אחד - כאשר כל אחר מהם מחזיק בצג פרטי משלו. ניתן יהיה לקשר כונן תקליטורים המצוי בחדר אחד עם רמ- קולים בחדר אחר - או עם מסך הטלויזיה הריגיטלית של הדור הבא, לצורך ניהול משחקי מחשב. גלישה באינטרנט תהיה אפ- סלקום החלה לברוט תשותיח תקשורת ביהודה ועוומרזן הקימה אתרים בקרית-ארבע ובגוש עציון. פריסת סלקום ביש''ע תיעשה לאורך צירי התנועה הרשיים חכרת סלקום החלה לפעול ביהודה ושומרון, ומקימה תשתית באזורים אשר חל- קם יועברו לשליטה פלסטינית. בשבוע שעבר היא הקימה אתר שידור וקליטה בק- רית ארבע, כ-3 שבועות לאחר הקמת אתר בעין צורים (בגוש עציון). בכך החלה הפ- ריסה של החברה ברחבי יהודה ושומרון, באזורים שיישארו בשליטת ישראל, או שי- עברו בהם ישראלים לאחר 3 שלבי הנסיגה (3 הפעימות). האתר הבא מתוכנן להיות מוקם בבית חורון ואחרי כן, לפי קצב האישורים של המנהל, יוקמו אתרים לאורך כביש חוצה שומרון, ציר ג'נין רמאללה וכביש הבקעה. בסך הכל, מספר מנויי החברה עבר עתה את גבול 550 אלף, ומספר האתרים שהוק- מו עולה על 420. החברה מפעילה עתה 8 מתגים, והחורש תפעיל את המתג ה-9, בחיפה. בחודש אפריל תפעיל את המתג העשירי, אשר ימוקם בראש העין. 0% 67 הלל / יעוד המגרסה = עמדת עבודה משרדית קטנה ולנייררציף צר משרדית גדולה ולנייר רציף רחב וווכמא תקשורת והנדסה (א פולק) בע"מ בית גמא- רמת'גן, בצלאל 19. פקס' 03-6130675, 0ל 0376130066 עמוד 12 ₪ גלזנ:ש היישק יום שלישי, טי באדר ב תשנייז ;18 במרץ 1997 ישדוח .. חברה | 9 2% "| קופיס עכש'ו במבצע הוחות !!!ו וב-5 תשלומים שקליים עווים. ה | 8 | 5791, | 3906 כל המתירים כוללים מע"מ 0 שנות פעילות שוטפת, 0 מגרסות פועלות שרית מן הטלויזיה או ממחשב, כאשר המ" משק היחיד הוא הכבל. יריית הזינוק למירוץ האמיתי נורתה לפני פחות משנה, כאשר הודיעה חכרת סוני כי תשלב את חיבור 1394 בציוד הווי- דיאו שלה. באותו רגע, החל מירוץ בין יצ- רני השבכים לפיתוח פתרונות, קופסאות קישור ומערכות המבוססות על תקן זה. בעקבות סוני הצטרפו למירוץ 6ע1, מיצו- שיטה, יצרני מצלמות דיגיטליות ואחרים. יבמ העולמית חיפשה גורם שיוכל לה- כניסה במהירות לטכנולוגיה החדשה, והב- חירה נפלה על מעברות המחקר של יבמ בחיפה, בהן הוקם צוות בן עשרה אנשים בראשות יהודה פלר. בתוך שלושה חוד- שים בלבד למר הצוות את הפרוטוקול, ופ- לד נשלח לכהן גם כחכר בוועדת הסטנדרט העולמית. המוצר הראשון היוצא מחיפה בתחום הזה פותח בשיתוף עם מפעלי יבמ בפישקיל, ארה"כ, שם ממוקם מרכז יצור שבבים גדול של יבמ: "סאנרייז", שם הקוד שלו, שיוצג בחו- דש הבא, הוא חיבור 1894 למחשב, באמצ- עות כרטיס 1סק הנתקע בלוח האם. בתוך שנה ער שנתיים, חוזים אנשי המעברה בחיפה, יהפוך החיבור לחלק מלוחההאם עצמו, ומעט אחר כך ייכלל באוסף הרכי- בים הבסיסי, הממוקם סביב המעבד המרכ- זי. במקביל לעבודה על פיתוח מערכת שבבים למחשב אישי, מפתחים במעבדות יבמ בחיפה קופסאות ממיר, ובצירן גם שב- בי בקרה משולבים ברכיבים או מוצרי קצה. בעתיר, אפשר יהיה לרכוש מיבמ העולמית שירותי יצור של שבבים בתקן 4, ולקבל את השבבים לצורך שילובם במוצרי צר שלישי. פיתוחים אלה, אומרים בחיפה, הם בב- חינת מתנה נאה לחגיגות חצי היובל של המעבדות, הצפויות בקרוב. בכירי יבמ העולמית יגיעו לארץ, להשתתף כאן בשו- רת אירועים לציון 25 שנות הפעילות בחי- פה - ואחד מרגעי השיא אמור להיות חשיפת הכרטיס החרש. מחיר רגיל | מחיר מבצע 6 - 022 6% : ו - ביותר. א גניזות המבקר. נראה כי דו"ח מבקר המדינה | שנגנז בתחום התקשורת. היועץ המשפטי של משרד המבקר הורה. רכב ומינויים ברשות הדואר. עור נגנז דו"ח על נושא הרשיונות מסיבה מאוד מעשית: מנכ"ל המשרר הקודם, שלמה וקס, איחר לו על טיוטת הדו"ח. שיטה לא רעה למעוניינים בגניזת דו"חות. א בזק בסביט. החברה הישראלית בעלת הנציגות הגדו בהנובר, גרמניה (שעריין מתקיימת) היא בזק, שאינה מציגה ב אליה יותר מ-20 עוברים. חלקם, הבכירים שכהם, עושים עבודה מק לומדים את המוצגים, שומעים הסברים ומקשיבים להרצאות. הש) צ'ופר, בהם שלושת אלופי החכרות מערכת היהלום, עובדים בכ | וער אחר ששליטתו באנגלית ובגרמנית (שתי השפות השולטות בתערוכה) מזערית = | ל אפרל ביש"מים וחבר א ויטמן בסביט. מבין הבכירים הגיע לסביט איזירור ויטמן, מי שהיה במשך %" ימים תמימים מנכ"ל בפועל של בזק, לפגי שבועיים. כן נמצא בהנובר צבי אקרמן, סגנו של סמנכ"ל ההנדסה פאול וייסבך, ְּ - א ישראכרט חיוג. חברת קווי"זהב, הווכה במקום הראשון במכרז לשיחות בינלאר" מיות, חתמה סופית על הסכם עם חברת ישראכרט לפיו יהפכו כרטיסי תשלובת יש- " ראכרט לכרטיסי חיוג של קווי-זהב בלא כל פעולה נוספת. בישראל כמיליון מ קי כרטיסי ישראכרט וכרטיסי מסטרקארד. , אר תערוכת אינטרנט וורלד, התערוכה החשובה ביותר בתחום האינטרנט, מה בשבוע שעבר בלוס אנג'לס, ארה"ב. את האיהועים פתחו כנסים שהתמקדו בה בטים העסקיים שבאינטרנט. בין הנואמים: נשיא דיגיטל רוברט פאלמר, נשיא: גילברט אמיליו, סגן נשיא יבמ ג'ון פטריק, אשר ירצה גם בכנס הפתיחה. תגיע התערוכה בקיץ לישראל, וסגן נשיא אינטל, פרנק גיל, - 7% אל נטסקייפ בסביט. נשיא הרת נטסקייפ, ג'ם קלארק, לעומת זאת, טס לתערוכת. סביט בהנובר, גרמניה, והסביר שם לעיתונאים איך החברה בראשה הוא עומד, אחת . באקסטראנט. 00 משרד מבקר המרינה החליט לגנוז את הדו"ח על פרשת האפנדים בחברת בזק. לגלובס נודע, כי הדו"ח נגנז בעקכות המ- לצת היועץ המשפטי של המבקר, שכנראה סבר כי "הממצאים לא מחזיקים מספיק מים". זאת, לאחר שהחקירה הכלה לפני למעלה משנה, עם החלטת מבקרת המדינה החליטה לערוך ביקורת על הסכם השכר של בכירי בזק, הנקרא "הסכם האפנדים". "אפנדי" הוא כינוי למנהל בכיר בבוק, מסוג סמנכ"ל, מנהל מחוז או לחילופין, דובר, מבקר פנים או יועץ משפטי, שהיה בכיר כבר ב-84/,. עת הוקמה חברת בזק. עוברי משרד התקשורת נחלקו אז לשני מעמדות: בני המזל והקשרים שעברו לב" זק, או הקימו את בזק, והמסכנים שנשאהו במשרר נטול סמכויות. הכל עבר לבזק, ולא פלא שלפחות ער הנחתת הרשיון הח- רש על החברה, היר בבזק כאלה שראו את החברה כמשרד התקשורת של המדינה. היה ברור גם שיהיו בבוק תגמולים חו" מריים משמעותיים, אך הם לא היו די משמעותיים. הככירים הצו עוד, והיתה להם עמדת כוח: בלעדיהם לא ניתן היה להקים את מזק. כך החל סיפור האפנדים. לא ידוע מי הרביק לבכירי בזק את הכינוי אפנדים, אך הקוגוטציה ברורה. מי שעסק אז בהסדרת זכויות העונדים ', שעברו לבזק ובהסכמי העבודה היו סמנכ"ל - ארגון ומשאבי אנוש, יצחק קאול, כספים, חיים רוטנכרג, ליד קו בוש ההסכמים והחוזים רוני: משתי המובילות בתחום האינטרנט, תעבור ב-1997 מעיסוק באינטראנט ל הישראליות. באינטרנט וורלד היה ייצוג גדול לחברות ישראליות. | 3 שבהן הן חברת בקווב, המפתחת ערוצי "החיפת מירע" ! שת; גיאו אינטאקטיב, המציגה את טכנולוגיית "אמבלייז" להעבו נגנז דו"ח מבקר המדינה נושא האבנדים של בזק- הממצאים: קאול לא היה חתום על מסמכים מרשיעים. היועץ המשפטי של משרד מבקר המדינה = החליט לאסור על פרסום תוצאות החקירה. ‏ > רש מסיבות בריאות, הוא יקבל פנסי > פת כז2.2 מיליון שקל במחירים של אז. הר- | סיה לא צורף להסכם העבורה, ולא ברקע למשו רת מולט נטראקטיבית בזמן אמת באינטרנט; זאפה, המפתחת מערכות מולו מרי רנט; פינג' אן, המפתחת מערכות הגנה מפני יישומי אינטדני 2 המפתחת מערכות פיירוול, ווקלטק, וי.די.אהנט ועוד," 7 7 הן כסגנו. נקבע שהבכירים יקבלו שכר ב בולות של 90%-80% משכר מנכ"ל האחרונה שלהם, והצימוק שבעוגה בכיר (להלן אפנדי) מפוטר מהחברה לו עבד עד גיל 65, ₪ ₪ש 0 ה לצורך מימון ההסכם שילמה בזק: שימה גובשה ב-86' ונשלחה לרשות החב רות הממשלתיות במשרד האוצר. אז היו/ 3 אפנרים. לטענת מנכ"ל בזקו. החברות אישרה את ההסכם. לטעי שות, נספח האפנדים העוסק בנושא' על ירה מעולם. - לפי מידע שהגיע ל"גלובס" הממצאים היו על אף מסמו וווווווווווורוווןווווווווווווון ו ווווווווונוווווווווו ( מערכות מתקדמות לו עס אתה צריך את מערכת התקשורת הנבונה ביותר, = אתה יכל לבחור את הטוב ביותר, כי מעכשיר - בטכנולוגית 150 מקצה לקצה, עם טווח עצוס מערכות ביונס-פון של אריקסון הגיעו לישראל . של פתרונות ויישומים שתוכל לגדול ביחד עם ונתמכות על-ידי אפסילון - המבטיחה ומקיימת העסק שלך ותחבר אותך לעתלד בחיוג-ישיר, אמינות, מקצוענות ושירות. בהפעלה פשוטה ונוחה. אתה יכ כול אריקטון. 4 אתה צריך אריקטון. בוא תהיה בקשר עס אפסילון, נציגת אתה רוצה מוצר אמין ומתקדם, מבית טוב עם ו 310550 בישראל גב חזק, ידידותי מאד למשתמש ובאיכות ואנחנו כבר נחבר אותך לעניינים. בלתי-מתפשרת שתקשר אותך עס טכנולוגיית -על. כי אתה צריך , רוצה ויכול - אתה רוצה אריקטון. אריקטון. כמרכז העניינים. 5 אפסילון רת בע מ רח' הברזל 31; תלזא 0 מ שופף. לע עם אנט ה אם בשנים הקודמות השתלטה התקשורת על סביט - השנה השתלטה עליה התקשורת הסלולרית. אין יצרנית טלפונים שלא הציגה מוצרים או תכניות להעברת נתונים או גלישה סלולרית באינטרנט אפי לגדאו תערוכת סביט בהנובר, גרמניה, לא עצרה את נשימתה בגלל החברות הישרא- ליות. קשה להבליט את האיכות הישרא- לית מול המאסיביות הגרמנית והמאסי- ביות הכלל עולמית. לכן, למרות שמלבר גרמניה, ישראל היא המדינה החמישית בגודלה בתערוכה מבחינת מספר החכרות המציגות, היא אינה בולטת באותו היחס. פינלנד, למשל, הביאה לסביט הרבה פחות חברות, אולם היא בולטת יותר בזכות חב" רת נוקיה. כמוה גם שוודיה עם חברת ארי- קסון, בלגיה עם חכרת אלקטל, או הולנר עם חברת פיליפס. שם המשחק כאן הוא גודל. השיא שייך לחברת רויטשה טלקום המקומית, שהקי- מה את הביתן הגדול ביותר בתולדות הת" ערוכות (כך אומרים): ביתן התופס שני יות וטכנולוגיות שהוקמו לצורך קידום תקשורת הנתונים הסלולרית. לצורך זה, אפילו יריבות מושבעות כמו נוקיה ואריק: סון או יבמ ואינטל משתפות פעולה. האולם הסלולרי, שנפתח לראשונה בשנה שעבהה, הכפיל את שטחו, את מספר החברות המצי- גות בו ואף את שטח ביתני החברות הגדו- לות. כל יצרנית תקשורת ראויה לשמה, הקימה בו ביתן מיוחר, אך ורק לצורך הפג- נת יכולתה בתחום התקשורת הסלולרית. בתחום האינטרנט, ניתן היה לשמוע את הסיסמא החרשה: "אקסטראנט". כבר לא אינטרנט, גם לא איגטראנט, עליה התחלנו לשמוע רק בשנה הקודמת. חברת נטסקייפ, ואחריה כל החברות הגדולות בתחום האי- נטרנט, מדברות כולן על האקסטראנט: יציאה החוצה מתוך מערכת האינטראנט הסגורה. תערוכת סביט, למרות שמדי שנה הו- בהן: תריראן תקשורת, אי.סי.איי טלקום, טלדטה, קכוצת רר, אורכית, מטהלינק, אלגדפון, צ'קפוינט, ווקלטק, קבוצת מר ועוד. הררך השלישית בה מיוצגות החברות הישראליות היא תחת כנפי הזהות האמ- ריקנית. וכך, חברות כמו פס או אססש מציגות בביתן האמריקני כחברות -אמרי- קניות לכל דבר. חלק מהחכרות, במיוחד אלה המתמקדות בשוק הגרמני, מאמינות שהנציגה המקומית תייצג אותן באופן הטוב ביותר, אלפז, ג'ולט, לנאופטיס, אן- בייס ואחרות, הציגו במסגרת דוכנו של הנציג המקומי. וישנן, כמובן, החכרות הבנות הישראד ליות של השחקנית הגדולות בשוק, אשר המוצרים שלהן משתלבים במסגרת התצו- גות של החברה-אם, כמו מוטורולה, יבמ, אורנט (סימנס), לננט (מאדג') ועוד. שלישים משטח אחר מאולמות הענק, ומטד פס לגובה של שלוש קומות. באותו אולם (16) מתגמדים ביתני לוסנט האמריקנית ובוש הגרמנית ליד המפלצת של דויטשה טלקום. אולם המפלצת הזו גם מראה כמה וכמה דברים, וסיור בביתנה של דויטשה טלקום מאלף ביותר, בייחוד כאשר מחובר ביישו- מי אס5ז שהונהגו בגרמניה. נראה שמפגן הכוח של דויטשה טלקום קשור גם לעובדה שהחברה החלה בתהליך הפרטה, ועומרת בפני פתיחת התחרות בתחום הטלפוניה בגרמניה בעוד פחות משנה, ב-1 בינואר 8 תחום בו מופגנת התקדמות מרדהימה הוא תקשורת הנתונים באמצעות הטלפר- נים הסלולרייים. אין יצרנית של טלפונים טלולריים (וכאלה יש בלא ספור) שלא הציגה, או עומדת להציג, טלפונים המיועד דים גם להעכרת תקשורת נתונים וחלקם אף לגלישה באינטרנט. נוקיה ואריקסון, כל אחת לחור, מציגות כרטיס 6 עם אנט- נה ועירה הנכנס ת למחשב הנייר והופכת אותו לטלפון סלולרי לכל דבר, זאת ועוד. בסביט הוצגו בריתות עסק: אפילו יריבות מושבעות כמו נוקיה ואריקסון, או אינטל ויבמ, הקימו בריתות לקידום תקשורת הנתונים הסלולרית פכת לגרמנית יותר ויותר, גם נעשית חשובה משנה לשנה, בעיקר במימד האי- רופי, לא בכדי בוחרים נשיאי חברות כמו נטסקייפ, אריקסון, נוקיה ואחרות, להופיע אישית בסביט. החברות הישראליות מציגות בסביט בארבע אופנים שונים. ביתנים במסגרת חסות מכון היצוא, המרכז בביתן-גג אחד גדול מספר חבהות השייכות לאותו תחום. באופן זה, ניתן למצוא ביתן שלו באולם התקשורת, בשני אולמות התוכנה ובאולם מספר 8. חברות אחרות מקימות לעצמן בי- תנים נפרדים שלא במסגרת מכון היצוא, עמוד 14 ₪ לוכש ה"ישק יום שלישי, טי באדר ב תשג'יז ; 18 במרץ 1997 ואחרונה לא חביבה, שהיתה ראשונה, היא מסיבת העיתונאים של מכון היצוא, התחושה שלי בסיומה היתה, שאני מקווה שהיצוא שלנו נראה יותר טוב מכפי שהו- צג במסיבה. בעצם, אני בטוח בזה. הרעיון המקורי היה להזמין את העיתו- נות הזרה לחזות בישראלים המופלאים, כלומר, בחירושי החברות הישראליות. כדי למשוך נוכחות סוכם שסימנס תציג כמקרה מכחן את החדירה שלה לישראל. הנואם המרכזי היה אמור להיות אקהרד קטה, מנכ"ל סימנס ישראל, אך הוא חלה ונותר בארץ, במקומו דיבר סאם ביררמן, מנכ"ל אורנט, החברה בת של סימנס בישראל, שהציגה את מתג האיתרנט שלה ל"פאסט אינטרנט" במסגרת הביתן. של סימנס. מדוע סימנס היא מקרה המבחן ולא אחת החכרות המייצאות? למכון היצוא פתרו-' ניםי האירוע עצמו היה, במלים עדינות, מצ* ער. איתן קופרשטוך, מנהל המהפז המסח- רי של ישראל במינכן, דיבר אף הוא על ההשקעות בישראל - באילו ששת העי- תונאים שנכתו בארוע גם ישקיעו את כסד ‏ ' פם בישראל. 5% להכיר את מערך המידע המקורי. העט המתרגם, אתגר הנדסי חכרת ויזקום הודיעה כי חתמה על מספר הסכמי הפצה עם מו"לים גדולים באי- רופה ובגרמניה, אשר ישווקו את העט המתרגמת שלה ברחבי היבשת. המוצר, : ווק בשם שגחסטהגס נחשב ראשון מסוגו בזכות הביצועים המיוחדים והמיועו 5 מדובר בתרגומון הזעיר של ויזקום הבנוי כעט המשולבת בקורא אופטי ידני. המכ- שיר מסוגל לסרוק את המילים המורפסות, לזהות את המלל ולתרגם אותו מיידית כולל התאמת מילים מקורבות ונרדפות, על-פי היגוי וקרבה פונטית. המי קת מוצגת מיירית על גבי צג המכשיר, כשלצירה התרגום השכיח בי תרגומים אפשריים נוספים, ניכים וצירופי לשון. ה"חפחסטאגג₪ מזהה למעלו 6 אלף מילים וצירופי לשון," ומסוגל לעכור משפה לשפה, תוך כדי קריאה וענוה | מגוון גדול של פונטים מסוגים וגדלים שוגים. י ציג אותו ברשת האינטרנט, במתכונת חיפוש חופשית. שאינה מחייבת אח + מסד הנתונים הרגיל אינו מאפשר חיפוש גמיש ומחייב את המשתמש קשיחה של מילים מוכרות או מבנה מוגדר של שאילתה, אשר רק עליפיה תר מידע במאגר הנתונים. שיטה זו מספקת עוצמה רבה מאוד ורהיטות גבוהה למ"' אגר, אך אינה גמישה לביצוע חיפוש חופשי. מספר חברות מספקות מנועי חיפוש : לטקסט חופשי, אך הרבר מחייב היערכות מיוחדת של מסד הנתוגים. . המערכת שפיתחה .דדפ מעניקה לכל בעל מידע חופש פעולה מלא באיתור' דע במאגר המידע הקיים באינטרנט, או ברשת האינטראנט הפנימית. החיפוש מתב- " צע על גבי מאגר "ראי" המכיל את המאגר המקורי, מאגר מילות מפתח, ומאגר קב- צי ניתוח, המקצרים את מהלך החיפוש. היקף המאגר החדש גדול פי 2.5 מהמאגר : המקורי, אך גמישותו ויעילותו גבוהים ביותר. בוקה וניסיתה מיתחן = > מערכת לאבטחה מחעובים תוכנת אבטחת מירע חרשה שפיתחה חברת ניסיתה במסגרת שיתוף פעולה טרטגי עם יצהנית המודמים בוקה ריסרץ' האמריקנית, הוצגה השבוע ועוררה עגיין. רב במהלך תערוכת סביט 97', שתי החכרות:פיתחו ערכת אבטחה אישות עבור מה שב ספ, המאפשרת למשתמש הבודר להגן על המחשב האישי, על הקבצים האישיים. ועל המידע שברשותו, בעת שהוא משייט באינטהנט, לדברי טוני זלנסקי, נשיא בוקה ריסרץ', נושא אבטחת המירע האישי מטריד לאד חרונה הרכה מאוד משתמשים באינטהנט, אשר מבינים כי הגישה לרשת או : חה. "עם 86 גוג נוכל לייחר את המוצרים שלנו ולהעניק למשתמשים במקרכות התקשורת של בוקה לשייט בביטחון מלא באיגטהנט", אמר זלנסקי. החברה מתו גת לכלול את מערכת ההצפנה 5% גוגּם בכל מורם שהיא תוציא לשוק ו קי המשנה (אמס) וללקוחותיה. כמוזכן, החברה תפיץ את המוצר באמצעות אתר האינטרגט שלה. בנוסף תשווק את ערכת האבטתה המלאה של גיסיתה, הכוללת גם מיגון בשיטת. 0 למחשב האישי, והצפנת מירע והגנת קבצים ודואר אלקטרוני. המערכות. במחיר של 60 עד 80 דולר, בהתאם לתצורת השימוש. במקביל למוצר ההרקן עה החברה גם גירסה מקצועית ארגונית למערכת האבטחה החדשה. . ג'ויפטיק חלת"מימדי חברת פגסוט הישראלית, אשר הציגה לפני שנתיים עכבר. אלחוטי חדירה נוספת לתחום משחקי המחשב, והפכה את הטכנולוגיה ₪ ובשל לשיווק. מדובר בג'ויסטיק חדשני בשם 65יו, המעניק למשחק יכולת דית חופשית לחלוטין במשחקי מחשב תלת-מימדיים ו חומרה ייחודית של פגסוס, המאפשרת למשתמש לשייט באי הג'ויסטיק התלת-מימדי, או לשחק במשחקי פעולה ביחד עם גירסה שיתופית של המשחק התלתזמימרי ריסנט | מש בה גם במשחקי וס ך 0 לשני מ כל הציבור מוזמן לירושלים רנינוט השנז' ה"31 שר איל ברט וחברה בעידן המיד בניינ' האומה, 'רושל'ם 25-27 במרץ 87 3 - מליאה בהשתתפות ראש הממשלה מר בנימי| נתניהו. 3 - בהשתתפות ח"כ מיכאל איתן, יו"ר הקואליציה ויו"ר הכינוס התוכניח המקצועיח תיקעווב ִבְּפִיכת המידע בישראל, תשתיות תקשורת, אינטרנט וַאיָנְטְרֶה-נט, אבטחת מידע ברשת ו 8 ( % ו הציבורי גרי מידע ציבוריים - הזדמנויות וסיכונים, כלכלת אינטרנט - הממשל והסקטור העסקי כ )לציה בענף התקשורת בישראל - מה נחוץ ומה מיותל46! | בלבלה וביננשים יישומי טכנולוגיות המידע בהיבט לאומי כולל, יישומים המשנים את מאפייני התחרות העסקית חרבות ובידור מילניום אחר, מול המבול - התרבות, העיתונות והבידור הציבורי בעידן שפע הערוצים הציבוריים ה 4 יט רשתות בחינוך ערכי-אנושי, בית הספר העתידי - מחשבות ומשמעויות : 1 שיו מה שרוח' הבריאוח | טלמדיצין כתשתית לרפואה מודרנית, התכנית לשינוי פני שירותו הבריאות, טכנולוגיה בשרות הטלמדיצין עועוח הבת'חה של התערובה יח ג' חח:ח2-םם:ו1 די חם:ח2-םם:םו הי חם:18-םם:םו הערוכת ה בשת"ב אילא וקבוצה אנשים ומתשבים יו"ר ועדת הכנס ח"כ מיכאל איתן, יו"ר אילא עמירם שור, יו"ר ועדת התכנית פרופ' דני דולב, יו"ר ועדת ההיגוי ד"ר זאב ברזילי, יו"ר ועדת תערוכה רוממיה הלוי-סגל, מפיק התערוכה פלי פלד ד< 774 עאן צע | גב כ- גגג " ו עזכירות אילא טל 23ם5073-ם בקם. 583ב5%7-בם דואר אלקטהרוני. |!ו.1שח.הסופוטזפה 6ב | ו מזכירות הכי11 טל.ממםםו5-ם בקש.517557% / דלםם4ו3-5ם דואר אלקטדונ'. חסס.6טזספטקוחסט. !והוחוסס ו שמי ו תפקידי חברה 0-ב יפו ב שש ג ל . | או | הבא א עב של . רק הוסף 34'! , 5 תחילה היתה האינטרנט. עכשיו זו האינטרה-נט, וכל אחד רוצה אותה לאתמול. אתה יכול לנסות לאסוף יחד רכיבל = יְ חומרה ותוכנה לפתרון מאולתר, או פשוט להוציא מהאריוות את גוא - השרתיס של א[50 הבנןלים במיוחד עבור 2 האינטרה-נט. שרתי 8ו6צ1 מגיעים עס תוכנת 3.0 6016 לניצול מיטב יתרונות טכנולוגיית האינטרנט, וה צשמן האידיאלי עליו תריץ יישומיס עסקיים קריטיים. שרתים אלה עוליפ בביצועיהס על המתחריט תונותנ ּ | את העוצמה לתפעל אפילו את האתריס ייהכבדיסיי ביותר. תוכנת האבטחה [-![ג)6זו 50150006 וה- ו 8 וא מבטיחיס שתהיה מוגן. ועם תוכנת ז6עז80 86וקס1ח 6קהספו6א! הכלולה בשרת, אין זה פלא ש- גזוסצן היא הבחירה של מקצועני אינטרה-נט בכל מקום. יתכן שוו הסיבה לכך ש- 8882106[ 6 ו- 3882106 צ1.41 העניקר לנר פרסים כה רבים. א לכל אלה אתה : לצפות מהאנשים שהמציאו את הסיסמה: זטווו 6 186 18 | סאוו 6 לפרטים נוספים, התקשר למפיצי 50% בישראל: א.מ.ת מיחשוב ו- פור.נט. א50 - החברה המובילה באינטרנט ואינטרה-נט - זה ברור כשמשו" אעשא8 ישראל, גלגלי הפלדה 11, א. תעשיה הרצליה : א.מ.ת מיחשוב בע"מ, ו'בוטגנסקי פירמת-גך, טל כ שו ו קר פור-נט בע"מ, משכית 8, א. תעשיה הרצליה, טל. 9524717: