מחשבים וכיף – גיליון מספר 1

עיתון מחשבים לנוער – נסרק על ידי Atanvarno

OCR (הסבר)
+ ₪ בי 4% סי ית ו וש לצ גליו מס ו ₪ השווקהתשנ"א, ו 0 את ל באנלת: 5.20 עה ₪ תקשורת מחשבים הגשר והקשראלעולם המחר ₪ וירוסים עליך ₪ סדנת מחשבים וכיף יו . רעיונות ואתגרים בתכננת.: שי ל ימ ג % / .י- 0 ;' ברל שי % ₪ 4% "% % חברת אחיעם שרותי יעוץ בע"מ * יעוץ, תכנץ וביצוע של סמינרים וסדנאות מקצועיות בארץ ובעולם. * ייזום, קידום, תכנון יעוץ וביצוע של פרוייקטים בתחומי חינוך והדרכה כלליים ומשולבי מחשב בארט ובעולם. * לרשות החברה עומדים מומחים בתחומים רבים דוברי שפות שונות. * התמחות מיוחדת עם ארצות דוברות ספרדית. ת.ד. 675 רחובות. טל' 08-470270; פקס: 2051 38 / 08-491902 ₪] ₪ מחשבים וכיף עיתון מחשביס לנוער שנה 1, גיליון מספר 1. חשוון-כסלו תשנייא, נובמבר 1990. עורך: | בנימין פיינשטיין מרכזת המערכת: | שרית יעקב מעצבת גרפית: | שירלי קריס עורכת לשונית: | רבקה שביט משתתפים: | דוד גורדון הילדה דלין שרית יעקב לווי לניר יורם מריעו גיון קמרון (קנדה) שמוליק ששון נתבים צעירים: | גיא הראל | ישי דן-כהן והודית פיינשטיין צלם המערנת: | מרסלו שוטלנדר ביצוע גרפי: | סטודיו גלים חדפטת וכריכת: | דפוס המאירי הפקה והוצאת לאוו: חברת אחיעם בעיימ כתובת המעוכת: ת.ד. 675 רחובות טל. 08-470270 פקס. 08-4919072 * תחעבים וכיך יוצא לאור אחת לחודשיים * המערכת אינה אחואית לתוכן המודעות * כל הזכויות שמורות למחשבים וכיף, חבות אחיעס בעיימ דבר העערכת |32 | המחשב הפך בעשר השנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מהנוף האנושיי עבור הילדים הצעירים שביניכם, שנולדתם או גדלתם בעידן המיקרר מחשבים, המחשב מהווה עוד אחד ממכשירי הבית שמשתמשים בהם בחיי היום-יום. לעומת יתר המכשירים בבית, כדוגמת הטלוויזיה, מערכת הסטריאו או הווידיאו, הפעלת המחשב דורשת מאתנו פעילות יזומה, חשיבה, התמדה, ולעיתיס גס סבלנות. הפעילות עס המחשב היא דו-סטרית ולמשתמשיס המתוחכמים שבינינו המחשב הוא כלי עזר בתחומים רבים, נגון עשיית שיעורים, ארגון ותצוגת נתונים, הדפסות וחישובים. אולם, במקביל לתופעה ואת אנו נתקלים יותר ויותר במחשב העומד בפינה בבית כמעט ללא שימוש או שהשימוש בו מתרכז רק במשחקים. מחשנים וכיף הוא עיתון מחשבים לילדים ונוער ראשון מסוגו בארץ, והוא מיועד לכל המשפחה - למתחיליס ולמתקדמים גם יחד. אנו מאמינים ומקוויס שהקריאה והעיון בו יהיו לתועלת רבה והמחשב יהיה כלי שימושי, ידידותי ובעל ערך לכל המשפחה בבית. מערכת מועבים וכיץ מזמינה אתכם לקרוא ולעיין בגיליון הראשון של העיתון ומקווה שתיהנו. נשמח לראותכס בקרוב בין מנויי העותון. 2-7 , , 2 / ₪ ₪4 + י-- 5.4 ך) תקשורת מחשב'ם - הגשר והקשר אל עולם המחר כמעט כולם ישתמשו בתקשורת מחשבים בעוד מספר שנים. דמיון שהופך למציאות. | ₪ ] ללמוד מהבית - אא!] פרויקט מיוחד בתקשורת בין-מחשבית, מאפשר. לתלמידים להתגבר על מגבלות שנכפו עליהם עקב מצבם הרפואי. המודם - הקשר בין שפת המחשב לבין שפת הקוים קווי טלפון שנועדו בעצם לדיבור. שמוליק ש ש ון | המודם מאפשר תקשורת בין-מחשבית באמצעות דוס (059פ) - המסך עולה = דרד גורדון. ] להצגה ששמה *המחשב" יש במאי בלתי נלאח- . מערכת ההפעלה. ובמקרה שלנו הוא 005 מ - 5 ...ה 48 ] סדנת מחשבים וכיף מס' 4 - לא סתם עוד קיטנה | י הודית /כתבת צעירה | בחג סוכות האחרון, התקיימה בקיבוץ שפיים סדנת מחשבים וכיף מס' 4. חוויה מיוחדת. 565 בשער: קייטנת מחשבים וכיף ראה כתבה עמ' %! צלם . מרסלו שוטלנדר ,ו ווהיל תי ראיון הגיליון 9 | כל העולם מונח לפניו פרידלנדר תלמיד כיתה י"ב. ארה"ב, קנדה, תורכיה באמצעות המחשב. העוכן מלמול [6] נתקל ב-4096- | 6 - וירוס קטלני. שרית יעקב. זה רעיוו רעיונות ואתגרים בתכנות בשפות - שונות וברמות שונות | ?ו ] רק רציתי לחייג % פסקל |8] לא עוד <3 %* דוש | 9 ] צורה בתוך צורה * לוגו ישי דן-כהו| | 26 ] הודעה נופלת * ביטיק גיא הראל וירוטים עליך מדי פעם בפעם מגיח וירוס חדש מהו וירוס מחשבל נערי רחובות נלחמים בוירוסים סיפורם של שני נערים ישראלים שפיתחו תוכנת אנטי וירום. שרי ית יעקב | מראיינת את צחי ויפן ה| רק חלק מהארצות שאליהן הוא מתקשר שנשתל במחשבים ע"י יד עלומה. על וירוסים ועל מי שנלחם בהם-במדור זה. | 25| וירוס הוא לא רק גורם מחלה | ועיתון מחשבים וכיף / 2 4 סקירת תוכנה סקירה על תוכנות נבחרות משחקים לומדות וסביבות פיתוח [ 28] 28 | בית חרושת צהסדסג; - "הנגריה" | ליוי לניו ה=דא= להורים ל ה קו ו תפוס-אז מה? ילדיכם יוכלו ליצור קשר - עם אנשים הנמצאים במקומות מרוחקים בארץ ובעולם. חדשות מעולם | המחעובים מועדון הששותלעוים של שובי ]| מחעובים וכיף עוד ב 2 ל וו כתבו אלינו לגיליון הבא קייטנת מחשבים וכיף ההרשמה נפתחת הרשמו כמנויים על מועדון המשתמשים ה 2 ד יש ךדי == -=ריןן כמעט כולם ישתמשו באמצעי זה כבר היום ניתן לבצע קניות, ה והעברת ידיעות דרך המחשב האישי בעתיד הקרוב ניתן יהיה לבצע פעולות רבות נוספות. בעוד מספר שנים. 4 לו . 1% ףללוא וק המורד %ל 0 8 . 2 : . . יז / / , = ג , ב 1 7" ב םי 8 - 5 . א 5 רו 58 7 1 | 5553 וו - |[ יש₪)-ח] "שא )יי שצ.י ער ה - | א 5-] *-| - "] הגשר והק אוו --- --- | זמנת מקומות, פעולות בנקאיות ב ג בדו ₪ הז אנשים רבים מאמינים שתקשורת באמצעו . מחשבים תהיה דומה לתקשורת באמצעות הטלפו ת הח ה ₪ 4 ₪ ₪ ' אמ ' ) הנ ם ₪ 00 71 וואב ורק מעליו את השמיכה, קם בזריזות אך בכך לא מסתיים עולס הפלא. חברות מקצועיות ומסחריות מהמיטה, ובדרכו אל המקלחת הדליק את רבות ברחבי העולם, נותנות שירותי תקשורת בתחומיסם המחשב האישי שבחדרו. לאחר ארוחת הבוקר הביט יואב פעם שונים. יש חכרות הנותנות שירותים באמצעות מחשב אחד נוספת בשעון. השעה הייתה 07:20. יייופי, יש לי מספיק. זמן." הוא בלבד. אל המחשב הזה אפשר להתקשר ולקבל את השירות הוריד מן המקרר את רשימת הקניות שאמו הכינה לו ו... התיישב הרצוי. אך יש חכרות הפורסות את שירותיהן על פני אזורים מול המחשב. הוא רצה להספיק לבצע כמה דברים לפני שילך נרחבים (אפילו על פני כל כדור האר+). 4 לבית הספר. ראשית הוא בדק אם נשלחו אליו הודעות. ואכן, ירון שלח אליו הודעה ובה הוא מבקש להזכיר לו להביא לבית הספר מילון / / 0 5 אנגלי-עברי. יואב מיהר להכניס את המילון לתיק וחזר אל 0 ו ה המחשב. הוא הקליד את מספר הטלפון של הסופרמרקט - השכונתי. הקו היה פנוי. תוך שניות, התחבר המחשב שבביתו אל המחשב של הסופרמרקט. יואב הזמין את המוצריס שהופיעו ברשימת הקניות, בדק את ההזמנה וניתק את הקו. עדיין נותרו לו כמה דקות לפני שיהיה חייב לצאת מן הבית בדרכו אל בית הספר. הדרך הטובה ביותר לנצל רגעים אלה הייתה לשלוח מכתב - | ו קצר אל אביו הנמצא בלונדון. הוא עשה ואת באמצעות רשת ו תוכנת תקשורת, קו טלפון 1. קצת כסף. התקשורת שאליה מחובר המחשב. כעבור כחמש דקות היה היימכתב האלקטרננייי בדרכו, דרך קווי הטלפון, אל לונדון. וואב כיבה את המחשב. המחשב האישי הוא תחנת העבודה שלך. במעט כל מחשב אישי מתאים לתקשורת. מחבוים את המחשב למודם (וח1006/) ובעזרת תוכנת תקשורת מתאימה אפשר להתקשר / אל מחשב אחר. אינני מכירה את יואב, והתיאור שקראנו זה עתה הוא פרי דמיוני, אבל אי-אפשר לומר שתיאור כזה אינו יכול להיות מציאותי. כבר היוס משתמשים אנשים רבים, מדי יום ביומו, בתקשורת בין- מחשבית. אנשים רבים מאמינים, שהתקשורת באמצעות מחשביס תהיה דומה לתקשורת באמצעות הטלפון; כמעט כולסם ישתמשו באמצעי זה בעוד כמה שניס. בעמודים הבאים נערוך היכרות ראשונית עס העולס הרחב של תקשורת בין-מחשבית. בהמשך, בגיליונות הבאים של מחשבים וכיף, נעמיק את ההיכרות. תוכנת התקשוות היא המוח של מערכת התקשורת. היא מנהלת את - העניינים ואומרת למחודם ולמחשב | - ןו מה לעשות, כולל חיוג, שליחת | / טקסט וקבלת טקסט.י ש תוכנות ל ||] תקשורת ובות בעלות תכונות שונות. 7 רה ה המרי עולם הפלא : אל המחשב אפשר לחבר מתקן, הנקרא מודס (ות1046א), אשר מקשר את המחשב לקו טלפון. המודס מתרגם אותות של מחשב לאותות של טלפון, ולהפך. וכך אפשר להעביר מידע, דרך הטלפון, ממחשב אחד למחשב אחר, אפילו אם המחשביס נמצאיס במרחק גדול זה מזה. המוזם הוא מתקן המקשר את המחשב לקו טלפון. הוא מתרגם אותות של המחשב לאותות של ₪ טלפון, ולהפך. כך אפשר להעביר מידע מן המחשב דרך הטלפון. יש סוגיס ורבים של מודמים: בעלי מהירות שונה של העברת מידע, חיצוניים או פנימיים ועוד. תוכל לחייג ישירות אל מחשבים של חברים, לשלוח אליהם 0% קו הטלפון נושא אותות מתורגמים ממחשב אחד למחשב אחר, הנמצא מעבר לרחוב, בעיר אחרת או במדינה אחרת. חיבור המודס לקו טלפון אינו מונע שימוש רגיל בטלפון. הטלפון עובד כרגיל, כל עוד המודס מנותק. זמניות, לשחק אתם שח-מט, להעביר אליהם תכניות, והכל באמצעות המחשב שבחדרך. אם יש ברשותך ציוד הכרחי לתקשורת (ראה פירוט ביימערכת תקשורתי), אתה מוזמן לייפתוח את הדלתיי ולהיכנס אל עולס התקשורת הבין-מחשבית. תוכל לחייג ישירות אל מחשבים של חכרים שיש ברשותם ציוד דומה, גם אס הם נמצאים בחוייל. תוכל לשלוח אליהס מכתבים, לנהל אתם שיחות בו-זמניות, לעתים מכנים אותו גם בשם לשחק אתם שח-מט, להעביר אליהם תכניות והכול באמצעות המערכת. המחשב שבחדרך. המחשב המאות, השרת, הוא מחשב המאחסן מידע ומסייע לתקשוות בין מחשבים שונים. חברות אלו מאפשרות גישה אל המחשב "המארח את השירות" - השרת - באמצעות רשתות תקשורת. רשתות אלו בנויות ממחשביס המפוזרים באזורים שונים באוצ שבה פועלת הרשת או ברחבי העולם. תושבי האזור יכוליס להתחבר אל המחשב האזורי, על ידי ח?וג של מספר מקומי. מחשביכסו אזוריים אחדיס מחובריס למחשב מרכזי, והמחשביס המרכזיים מחוברים ביניהם וכולס מחוברים אל מחשב ראשי. חלק מרשתות התקשורת הקיימות, משתרעות על פני כל כדור הארץ. וכך אפשר להעביר מידע מסביב לעולם במחיר שהוא נמוך בהרבה ממחיר של שיחת טלפון ארוכת טווח. מה אפשר לעשות באמצעות תקשורת בין- מחשבית? יש כיוס ארבעה סוגים עיקריים של שירותי תקשורת: 1. שירותי זואר אלקטרוני שירות זה מאפשר לשלוח הודעות פרטיות (41וח-6) לאדס אחד או לכמה אנשים המחוברים גם הס למערכת. ההודעה נשלחת למחשב מרוחק ושם היא מאוחסנת עד שהאדס שאליו נשלחה ההודעה, מתחבר למחשב וקורא אותה. אנשים פרטיים וחברות קטנות הקימו ברחבי העולם שירות של לוח-מודעות. נית| להתקשר, לעיין בהודעות כלליות, . להשאיר הודעות ולהשתתף בוויכוחים בנושאים שונים. מלבד הודעות פרטיות, אפשר לשלוח גם הודעות יציבוריות'י, הנקראות בולטינים (תוו1!6ו13). הודעות אלו נשלחות אל כל מי שמנוי על השירות. אס השירות אינו מקומי בלבד, מתבצע התהליך של הפצת ההודעות באופן הבא: מתקשרים למחשב המקומי ומשאיריס את ההודעה שמעונייניס לשלוח. במשך היוס נאספות ההודעות מהמחשבים המקומיים והן נשלחות במרוכז (בזרך כלל בלילה) אל המחשב המרכזי. מהמחשב המרכזי נשלחות ההודעות אל מחשבים מרכזיים אחרים ודרכם הן מופצות ליעדן. 2. שירותי מידע ברחבי העולס מוכרים שירותי מידע שונים, שאפשר להתקשר אליהם באמצעות המחשב, כגון: דיווחים על מזג האוולר, תוצאות משחקי ספורט, חדשות, מספרי טלפון שונים ושערי מניות בבורסה. בכל רגע, בשעות היוס והלילה, אפשר להתקשר אל השירות הרצוי ולקבל על המסך של המחשב האישל שבביתך את המידע הדרוש. - : - בג "יו 5 6 3. מאגרי מידע ממוחשבים מאגר מידע ממוחשב יכול להכיל בל מידע על נושא מסויס. המידע ערוך ומסודר בשיטה המאפשרת לחפש בו את המידע הדרוש, לפי נושאים או לפי קריטריונים קבועים אחרים. בעולס יש מאגרי מידע ממוחשבים רבים, המכילים כמות עצומה 2% מידע בנושאים מגוונים, כגון: נתוניס מחקרייס בתחומי המדל השונים, מידע אנציקלופדי, נתונים על חברות מסחריות, מיז* על ספרות המתפרסמת ובעיקר מאמרים מדעיים. גם בארצ הולכיס ומתפתחים מאגרי מידע בתחומים שונים. חלק ממערכות התקשורת מאפשרות גישה אל מאגרי מידע ממוחשבים. אפשר להתחבר אל מאגר המידע המבוקש ולחפש בו את החומר הדרוש לנו. תלמידים, עיתונאים, חוקרים ואנשיס אחרים משתמשים בשירות זה לצורך הכנת עבודות, כתיבת מאמרים או השגת חומר רקע למחקרים. הפעילות במאגר מידע אינה חייבת להיות רק פעילות של חיפוש ושליפת מידע. במקרים מסוימים אפשר להעביר הוראות פעולה באמצעות המחשב, לבסיס המידע. לדוגמה, כבר היוס אפשר להתקשר לבסיס מידע בנקאי ולמסור הוראות מסוימות לביצוע. 4. שירות לוח מודעות אלקטרוני (שליים) אנשים פרטיים, חברות קטנות וכל מיני מועדוניסם הקימו ברחבי העולס (גס בארץ) שירות הנקרא יישירות לוח מודעות אלקטרונייי (ובלועזית: 5 967106-2 30810 תוז6!וו ) שירותים קטנים אלה מעמידים, בדרך כלל, מחשב בודד שאליו אפשר להתקשר. המשתמשים יכוליס להתקשר למחשב, לעיין בהודעות כלליות שנשלחו אליו, להשאיר הודעות למתקשריס אחרים, ולהשתתף בוויכוחים בנושאים שונים. ויכוחים אלה מתנהלים על ידי הודעות שמשאיריס המשתתפיס זה לוה. בדוך כלל מציע ה-₪2₪25 (של"ס) גסם מאגר של תוכנות "ציבוריות", המוצעות למשתתפים על ידי מחבר התוכנה. המשתתפים מוומניס לקחת תוכנות (להעביר מהמחשב המרכזו אל המחשב שבביתם), ובאותה הזדמנות לבדוק אותן, להעיר העוות ולנסות לאתר תקלות (בגים) הקיימות בתוכנה. משתמשים רבים מנצלים שירות זה לבדיקת תוכנות שהם חיברו, לפני הפצתן לשוק. כך נהנים מהשירות גם מחברי התוכנה וגם המשתמשיסם האחרים. קבוצות 335 (שליים) רבות מציעות את השירותים האלה במסגרת מצומצמת של התחנה שאליה מתקשרים. ההודעות והתוכנות אינן מופצות לתחנות אחרות. אך יש גס תחנות המחוברות ביניהן ברשתות תקשורת ובכך מאפשרות הפצה רחבה יותר של ההודעות. שטף של הודעות ברחבי העולס משתמשים בתקשורת בין- מחשבית לדברים שוניס ומגווניס: - אנשי עסקיס משתמשים במחשב להעברת מידע רב במהירות וביעילות. עד עידן המחשבים, הדרך להעברת מידע חשוב הייתה באמצעות דואר אקספרס. לאחר שנשלח המידע היה צריך להמתין - לפעמים ימים או שבועות - לקבלת תשובה. היוס, מעבירים אנשי עסקים את המידע באמצעות המחשב. זמן ההמתנה לתשובה התקצר מאוד, ויכול להיות אפילו דקות ספורות. - בישראל, באזורים מסוימים, הקו-אופ מציע שירות הנקרא הסל הממותשב, שירות וה מאפשר לבצע הזמנת מוצרים באמצעות המחשב. - בארצות שונות אפשר להזמין מקומות במלונות או בטיסות באמצעות המחשב הביתי, ישירות או דרך רשתות תקשורת שמרכזות את המידע בנושא. - חברות שונות מטפקות ייתמיכהיי ללקוחות באמצעות המחשב. אפשר לשלוח אל המחשב של החברה שאלה, ולהתקשר אליו לאחר זמן מה לקבלת תשובה. - ארגון אמנסטו - ארגון בינלאומי לשמירה על זכויות האדס - עושה שימוש חשוב ביותר בדואר אלקטרוני. למרכוי אמנסטי מגיעות ידיעות על מעשים של הפרת זכויות האדם. הידיעות נשלחות באמצעות הדואר האלקטרוני ליותר מתשעים ארצות, שבהם נמצאים פעילי אמנסטי. הפעילים מעבירים את המידע 4 הג גד ו ₪ הז שקיבלו לכמה לוחות מודעות אלקטרוניים, וכך מגיע המידע לאנשיס אחריס, שהמידע עשוי לעניין אותם. דרך ה-885 (שליים) יכולים להעביר את המידע לאנשים פרטיים רבים, ואנשים אלה פונים באופן פרטי אל גורמיס ממשלתיים מתאימים כדי להשפיע שלא ייעשו מעשים כאלה. וכך, תוך שעות ספורות, יכול להיווצר בוחבי העולם, באמצעות הדואר האלקטרוני, שטף של הודעות שעשוי להביא להצלת חיי אדס ולשמור על זכויותיו. תוך שעות ספורות יכול להיווצר ברחבי העולם, באמצעות הדואר האלקטרוני שטף של הודעות, שכל מטרתו לשמור על זכיות האדם השימוש ברוב מערכות התקשורת, הקיימות כיום, אינו תמיד פשוט כל כך, והוא דורש תרגול רב. מי שרק מתחיל להתקשר דרך המחשב שבביתו, עלול להיתקל בבעיות רבות. למרות זאת, לאחר תרגול ועסם מידה מסוימת של סבלנות, אפשר לרכוש שליטה בנושא התקשורת. יעידו על כך אלפי האנשים הבודקים מדי יוס ביומו את הדואר האלקטרוני שנשלח אליהם. בדיקה זו היא חלק מחיי היום-יוס שלהם, בדיוק כמו הבדיקה של תיבת הדואר. מעריכים שמספר ההודעות המועברות באמצעות מחשבים בארצות הברית בלבד מגיע ל-15 מיליארד הודעות בשנה! דמיון או מציאות? התקשורת הבין-מחשבית תופסת במהירות חלק חשוב בטכנולוגיה של החיים המודרניים. בשנים הקרובות יפותחו מערכות תקשורת ידידותיות יותר וקלות לשימוש, והן תאפשרנה מגוון רחב יותר של שימושים. השימוש במערכות אלה יהיה פשוט כמו השימוש בטלפון. יותר אנשיס יבצעו את עבודתסם בביתם, ואת התוצר של העבודה יעבירו מן המחשב האישי שבביתם אל המחשב המרכוי של החברה המעסיקה אותם. כמעט בכל בית יהיה מחשב אישי הקשור לשירותי מידע ציבורייס ומסחריים שונים. פעולות רבות יבוצעו דרך המחשב האישי שבבית, למשל: קניות, הזמנת מקומות בבתי מלון או בטיסות, קבלת חדשות, פעולות בנקאיות, והעברת ידיעות למיניהן. מכאן והלאה, כל אחד מכם מוזמן להמשיך להפליג, על פי דמיונו, בעולם של תקשורת בין- מחשבית. סביר להניח, שהרבה דברים שתדמיינו אכן יהיו קיימים בעוד כמה שניס (אם אינס קיימים כבר היום). : ( פ> וו הבית 4 אז שנת 1988, מתבצע במדינת 793 אונטריו שבקנדה פרוייקט מיוחד בשס 1,7%%. הפרוייקט מנצל את האפשרויות הרבות הטמונות בתקשורת בין- מחשבית, ומאפשר לתלמידים רבים, שאינם יכולים להגיע לבית הספר מסיבות רפואיות, להיות בקשר עם בית ספרם. למרות מגבלותיהם, התלמידיס יכולים להמשיך ללמוד ולשמור על קשר עם חבריהם. לתלמידים יש שתי אפשרויות לתקשורת: אפשרות אחת מתבססת על קשר ישיר בין בית הספר ובין התלמיד, הנמצא בבית, בבית החוליס או בכל מקוס אחר. התלמיד מפעיל במחשב שלו "מוד שיחהיי, וכמו בשיחת טלפון רגילה, הוא וכול לנהל שיחה (על גבי מסך המחשב) עם המווים או עם התלמודים בבית הספר. כך הוא יכול לקבל מידע על השיעור שמתנהל באותו רגע בכיתה, ולשאול שאלות על דברים שאינס ברוריסם לו. התלמיד יכול להישאר ביימוד שיחהיי כל ומן שהוא מרגיש צורך ליישוחחיי עס הכיתה או לעקוב אחר הנעשה שם. אפשר להשתמש במחשב גם כיינושא מכתביסיי, להעברת מידע או למשלוח שאלות. לשם כך על התלמיד להשתמש ביימוד תשובה"י. כדי לקבל מבית הספר קבצים המכילים משימות או מידע על הנושטא הנלמד, הוא צריך להשאיר את המחשב ביימוד תשובחיי, והקבצים מבית הספר יעברו אל המחשב של אוטומטית. דרך נוספת מאפשרת לתלמיד להתקשר אל מחשב מרכזי (במקום אל בית הספר). המחשב המרכוי פועל 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, והוא מספק שירותי תקשורת רבים, כגון: זואר אלקטרוני, מאגרי מידע ולוח מודעות אלקטרוני. 5 פרוייקט %א1,1 מספק לילדים ה קשו ישיו עם בית ספום ל העולס החיצון. הפרוייקט, ל בתקשורת בין-מחשבית, ‏ מ בת לתלמידים להתגבר על מגבלות ו שנכפו עליהם עקב מצבם הרפואל ו . *הכני ציין בי 1 1 ₪ . .5-- 4 ' 1, ַ פל ד ל לי תי [ ל 2 וד | 9 וס אחד נפגש צחי פרידלנדר עס חבר ושוחח אתו על תקשורת בין- מחשבית. החבר סיפר לצחי כיצד הוא מתקשר דרך המחשב אל אנשים בוחבי העולם. למחרת, נתקל צחי במודעה המציעה למכור מודם. צחי התלהב. המודעה הגיעה לידיעתו בדיוק בומן. הוא התקשר מיד וקנה את המודם. מספרי טלפון של כמה קבוצות 5 (שליים) כבר היו מונחים על שולתנו, במוד למחשב. שנה אחת עברה מאז אותו לום, וייהעולס כבר מונח לרגליויי של צחי. צחי מתקשר עס ארה"ב, עס קנדה, תוררכיה, יפן וגרמניה. חשבון הטלפון של משפחת פרידלנדר אולי סובל מהתחביב של צחי, העולם הנ ד םו םוז מביתו שבגני יוחנן מנהל צחי פרידלנדר תלמיד כיתה י"ב, רשת ענפה של התקשרויות. קנדה, תורכיה ויפן ה מהארצות שאליהן הוא מתקשר. העולם נראה קטן כשמסתכלים עליו דרן המחשב של צחי. באנגלית על כל מיני נושאיס; מספרים על עצמנו ועל הארצ. מובן שאנחנו מדבריס גס על מחשבים, מעבירים מידע ומשוויס תכניות. בימי המהפכה ברומניה, למשל, התקשרתי אל משתמשים בגרמניה; חשבתי שהם ידעו יותר פרטים על מה שמתרחש ברומניה. הס אמנס לא ידעו לספר לי דברים חדשים, אבל הניסיון הלה מענליןי צחי מנהל קשר מכתבים קבוע עם דודתו הנמצאת בבוסטון. מדי כמה ימיס הוא שולח אל המחשב שבביתה מכתב וכעבור שעות ספורות כבר מחכה לו מכתב תשובה. לא רק הייעולס הרחביי נמצא על הקו של צחי. הוא מרבה להתקשר גם אל 5 באר. ייכשאני מתקשר ל-885 מביתו שבגני יוחנן (ליד מזכרת בתיה) מנהל צחי, תלמיד כיתה יייב, רשת ענפה של התקשרויות. יאני אוהב להתכתב 6ת1 ת0 (בו- זמנית) עם אנשים ברחבי העולם, אנשים שאני לא מכיר כלל. אנחנו מתכתבים לרגליו אני נשאר על הקו הרבה זמן - שעה שלמה, ולפעמים אפילו שעה וחצי. אני אוהב לדבר עם מפעיל המערכת באמצעות 10066/-זג204) (מוד שיחה). אנחנו מדברים על נושאים שונים וגס על המערכת. אם אני (תקל בבעיה במערכת או במשהו שאני לא יודע, אני מתקשר מיד עם המפעיל ושואל אותו. חו+ מוה אני קורא את ההודעות שמתפרסמות שם, ושולח הודעות שלי. מדי פעם בפעם אני לוקח קבצים ותוכנות. התוכנות המוצעות הן תוכנות ייציבוריות" - הותסכ 6ו1[סטק, שנתרמו על ידי מחבריהן לטובת משתמשים אחרים. הקבצים מסודריס לפי נושאים, כמו: מוסיקה, משחקים, גרפיקה ותכניות עזר. מובן שאני גסם שולח קבצים לטובת משתמשיס אחריס. וה אחד מכללי השימוש במערכת.יי צחי מתקשר באמצעות המחשב גס עס חברים. ייאנחנו מחליפיס חוויות מבית הספר, ולפעמים גם משחקים שח." איך משחקים שח באמצעות המחשב! מציביס לוח שח ליד המחשב ויישולחים" את הצעד שמבצעים אל בן הווג המשחק מולך. גם בן הזוג יושב ליד מחשב ובאותה דרך הוא מודיע לך על הצעד שלו. צחי מתכתב גם עס אנשים שאינו מכיר. "הצלחתי לדוגמה להתקשר עס מישהו שמתעניין, כמוני, במטוסים. אנחנו מחליפים מידע רב בנושאן.ח בימים אלה מנסה צחי ליצור קשר עם משפחתו השוהה בברצלונה שבספרד. - וה יהיה כיף כשאצליח לדבר אתם, ישירות דרך המחשב. ספרד, ארצות הברית, קנדה, תורכיה, ישראל. העולס נראה קטן כשמסתכלים עליו דרך המחשב של צחי. "ו ה נמ בד םחו ₪ תז | ווי הטלפון הס האמצעי הזמין 2 ביותר לצורך תקשוות. אולם / כפי שידוע, קווי הטלפון נועדו לדיבור ולא להעברת שפת מחשב. או מה עושים! ממציאים! ומה ממציאים! את המודם (%אם00)א)! המודם הוא אמצעי חכס ופשוט כאחד, והוא פותח בפנינו אין סוף אפשרויות לתקשורת. לפני שנסביר מה זה מודס וממה הוא מורכב, נתאר בקצרה את המעוכת הטלפונית הפופולרית והשימושית כל כך. המערכת הטלפונית מבוססת על זוגות חוטיס המחברים בין המנוי (בית, משרד וכוי), לבין מרכזיית הטלפונים הקרובה ביותר למנוי. כאשר מחייגים מספר באמצעות מכשיר הטלפון, משודר אות אנלוגי למרכזיית הטלפוניס והוא מזהה את המספר המחתויג. האות האלנלוגי (0001[5. 1 +1/) הוא אות בעל עצמה ומופע הנראה כך: לוגה גם כשמדברים לתוך אפרכסת, מתקבל אות כזה, והוא יחסי לעצמת הדיבור ה.מ.!.ד. ם הקשר בין "שפת המחשבי ווים" ובין "שפת הק (חוק, חלש) ולטון הדיבור (בס, דק). מרכזיית הטלפוניס הקרובה למנוי, מזהה את רבף המספרים שחויג ומנתבת אותס למרכזייה שנייה, שלישית וכו'י, עד שמאותרת המרכוייה שאליה מחובר הנמען, שאליו מיועד צליל החיוג. אם הכול כשורה, מצלצל הטלפון אצל המנוי, ואם יש מי שמרים את השפופרת, יהיה אפשר לנהל שיחה ... לעומת האות האנלוגי יש אות דיגיטלי ((0881)) ספרתי, שהוא בעצסם יישפת" המחשבים. אות זה נראה כך: 0-4 א-33 (?0 + לאות הספרתי יש שני מצבי הגדרה; אפס לוגי ואחד לוגי. רצף או סדרת מצבים (אפס או אחד לוגי) מהווה אות, מספר או מלה בשפת המחשב. (בגיליונות הבאים נבהיר את המשמעות של אותיות ומלים, ואת אופן יצירתם.) אם נעביר אות דיגיטלי על קוויס שפותחו ויוצרו להעברת אותות אנלוגיים, יתקבל 5הופ עיוות באות, והוא ייראה כך: .גר + )7%( עיוות כזה יגרום למחשב לייהתבלבליי והוא לא יבין מה רוצים ממנו! כאן נכנס לתמונה המודם. הוא מקבל אות דיגיטלי (שפת המחשב) בכניסה אחת ומתרגס אותו, בצד השני, לאות אנלוגי (שפת הקווים). המודס מורכב אם כן, משני חלקים עיקריים: אכיד הזכ סא (מאפנגף - יחידה הממירה אות דיגיטלי לאות אנלוגי. אכיד הז 0סא-5כ (מאפנן הפוך) - יחידה הממירה אות אנלוגי לאות דיגיטלי. כך מתאפשרת תקשורת בין-מחשבית באמצעות קווי טלפון שנועדו בעצם לדיבור. בגיליונות הבאים של מחשב'ם |כ(יף נתיוחס לשיטות אפנון המודם, לקצבי עבודה, ליצירת אותיות ומלים, ועוד. 8 (6 *) שמוליק ששון הוא איש סיוע טכני לתקשורת נתונים בחברת ב*נת) ₪ ו וו ההפ וו וו רצאררי : 5 ה . ו זל 7 8 ל ו ימי ו = ל ! - - . . 7 ל - 5 םי ל ב ו מ מ יט 5 ויק ו ונמי /- ₪ ו א = "ד "ו מ" מ" טימ חמ חיש מ'ו"מ ב''א כ פיפ ו 5 א ו אא : ל לנננומ סולוכומובנונו ו שישה 2 . , 7 לו א א . יש ו בק מצ'ת ב9%ל או 5 07 (0'5 כולמן ה'הודית... 0'3 ב96פ!].. 4 . . '%/ .= 17-70 - שש א חאה 2 = 2 שר = - מחה ₪ ה - = 2 [ , שרי ו ו ו % % ו 2 ל -==-8‏ 8 0 1'... המשאה | מ כיום, להצגה ששמה "המחשב", יש במאי בלתי נלאה - רכת ההפעלה - ובמקרה שלנו ה-05ם. ל-% והמסך עולה: כונני + הדיסקטים ייטוחנים'יי, הדיסק הקשיח מטרטר חרישית, חשמל זורס בעורקי המדפסת. ייהעולס כולו במהיי, ועל השולחן שלך נפתחת ההצגה הגדולה: המחשב האישי. הורקורים מופנים הפעס אל הבמאי של ההצגה הגדולה, א מערכת ההפעלה ששמה 05 15-2א. א ורות. מוסיקה. המפסק מועבר כדי להבין את חשיבותו של ה-005כ בואו נעשה קצת שטויות. ניקח מערכת של מחשב 128820 שיש בו כונני דיסקטים בלבד (ללא דיסק קשיח). נוחזא שאין דיסקטים בכוננים ונפעיל את המחשב. לאחר בדיקה קצרה של הזיכרון (57ד 4.1 ₪), תופיע הודעה כמו: 6זט!81] זססם לס 0 סא ץחה וזה (כשלון באתתול. | הקש על מקש כלשהו כדי לנסות שוב.) מה קרה כאןז המחשב - יחידת העיבוד המרכזית, המסך, לוח המקשים, המדפסת, כונני החדיסקטים ואפילו העכבר - כל אלה אינם אלא מכונות חסרות ישע; ללא הוראות בסיסיות לא יוכלו לעבוד. ההוראות הבסיסיות הניתנות למחשב אומרות לו כיצד להתחיל לעבוד. כמו לכל דבר בעולס המחשבים, יש לתהליך הזה מונח: ייאתחוליי. באנגלית משתמשים כאן, מסיבות היסטוריות, במונח ₪0001. פעם, לפני כ-30 שנה (ייימי הפלמייחיי של המחשבים), האדס שהפעיל את המחשב היה צריך לתת בעצמו את כל הפקודות. נטל ה"בימוי" היה כולו עלינו, המשתמשים. משתמשי המתשב הראשוניסם נאלצו לבצע סדרות ארוכות של הדלקת מתגים שונים וכיבויים. כיום, הצופח יכול להתרווח בנחת על כיסאו והמחשב מחפש בעצמו את ההוראות לאתחול בתוך הדיסקט. כיוון שלפני רגע עשינו שטות ולא נתנו למחשב דיסקט, הוא ינכשליי. אפשר להמשיך לעשות שטויות: נכניס לכונן ג. דיסקט כלשהו, שאין בו 005 (בדרך כלל יש לכל היותר שני כונני דיסקטים, וכדאי לשאול מישהו איזה מהם נקרא ג ואיוה 8) . נקיש עתה על מקש כלשהו. על המסך תופיע הודעה כמו: 6 115% זס 618% תו /5- חסצ1 סז 0 ץ6א ץחה זודו (בדיסק אין מערכת או שגיאה בדיסקי הקש על מקש כלשהו כדי לנסות שוב.) כלומר, המחשב עדיין חסר אונים וזקוק לדיסקט שיש בו מערכת אוד 5) המונח ]591% הוא קיצור של ואצ ס6אזד התפס, כלומר, כך מכניסים דיסקט לכונן ץי גר ה ה / חן הק/76 מעונכת תפעלת. המחשב מחפש על דיסק קשיח או על דיסקט משהו שניתן לקרוא לו ה6ו5ץ5 אחווגז6ק0 א8וס, ובראשי תיבות 505. אז נפסיק לעשות שטויות, ונכניס לכונן ‏ 4 דיסקט שעליו רשוס 025כ. עכשיו ה-05 "משתלטיי על העסק. הוא מבקש תאויך ושעה. אנו יכולים לדלג על שלב זה ולהקיש על מקש ה-זטוחם פעמייס. על המסך תופיע הודעח על זכויות יוצרים: חברת 1א10 וחברת )0506-סו1/א. (ה-20)005 מיועד למחשבים אישיים, הדומים למחשב האישי שייצרה חברת ]1אם], מה שנקרא ייתואמי 1א3]". חברת 1 פיתחה את ה-0005 ולכן השס המלא 005כ-15א כולל את ראשי התיבות של החברה - 15א). תכניות מחשב הומצאו כדי לחסוך עבודה מבני האדם. אבל, כאמור, עד שנות השישיס האדם היה צריך לתת בעצמו את כל הפקודות שיריצו את התכניות, וכן הוראות לכל שאר הפעילויות שהמחשב ביצע, היום זה אחרת. היוס יש תכניות שחוסכות את הטרחה הזאת מבני האדס. להצגה ששמה ייהמחשביי, יש במאי בלתי נלאה, ה-557% במקוה שלנו שמו של הבמאי הוא 5 כ= כ 4 אית * כשהדיסקט נמצא כולו בפנים - סוגרים את המנוף. * לא מוציאיםס דיסקט כשהנורית דולקת! צ << 5יהזי למערכת ההפעלה, יש תפקידים רביס ומגווניסם בעולם המחשבים, בייחוד במחשבי-ענק יקריסם, שנהס משתמשים מאות אנשים. במקרה של המחשב האישי והצנוע שלנו, נדרשת ממערכת ההפעלה פחות אחריות. ראינו שהמחשב לא יעבוד בלי מערכת ההפעלה. אמונו שהמערכת היא גס הבמאי הגדול של ההצגה. איזו הצגהז התשובה היא, שכל מה שאנחנו מכיריס במחשב הוא הצגה. קבציס למשל. אומריס לנו שקבציס הס יחידות בהן ניתן לאחסן מידע. היכן המידע הזה יושב: איך? התשובה מורכבת. המידע מאוחסן בפועל במקומות שוניסם (למשל: בויכוון, בדיסקט ובדיסק הקשיח) ובצורות שונות. אבל ה-005 מציג לנו תמונה אחידה ופשוטה של קבצים (1!65). הוא משתמש בכונניס ובזכרון כדי להציג לנו את התמונה הזו, ואנו איננו רואיס כיצד הוא עושה את העבוזה שמאחורי הקלעים. זאת ועוד, הרבה מחשביס שוניס ומשוניס שייכיס למשפחה של תואמי 13/1. ללא ספק, לחלק מחבויך יש מחשבים שנראיס אחרת, נקראיםס אחרת ואפילו נשמעים אחרת. אבל, כמו במאי טוב המציג את אותה ההצגה בתיאטרון ירושלים, בהיכל התרבות בתל אביב ובמתנייס של קרית-אתא, מציג ה-05ם את אותה ההצגה. בכל פעם שיייעלהיי ה-2005 יוצג לנו לבסוף הסימן ₪ ונוכל להשתמש באותן פקודות ותכניות. אותה תוכנת לוטוס (1-2-3 1.021115), למשל, עובדת גם אצלך וגם אצל כל חבר או חברה המשתמשיס ב- 005 . ה-205 הוא גס ייידידו הטוב ביותר של האדסיי. הוא מקשר בין לוח המקשים, עליו אנו מקישים ומבטאים את רצוננו, לבין יילביי המחשב. הוא גס המתורגמן של הפקודות שלנו. פקודות ה-05 הן הטשפה המשותפת שלנו עס המחשב. אנחנו כותבים +1כ, וה-05) מפענח את רצוננו, ניגש לדיסקט וכותב עבורנו על המסך את תוכן הדיסקט. רוצים תאריך1 כותביסם ₪475 והמחשב יציג לנו את התאריך הרשום אצלו. מעבד התמליליס ומשחקי המחשב הס המחזות המוצגים. הס זקוקים לתאורה, לתפאורה, לשחקנים ולתלבושות - חלקי המחשב השונים (כונן דיסקטים, צג, לוח מקשים). כלומר, ברגע שאנחנו מחליטיס מה ברצוננו לעשות - לכתוב מכתב או לשחק - צריך שיהיה משהו שיקשר בין התוכנה לבין החומרה. המשהו הוה הוא התכנית הנקראת 2005 אנו קובעיס באיזה הצגה נצפה ומתי. ה-12025 הוא הבמאי והמפיק של ההצגה הזו. מחיאות כפיים. בפעם הבאת: הדיסקט - הנכד הגמיש של התקליט והקסטה. 9 | | => - .ו 000 % 3 - הש *- ₪ - יּ - 9 == - יק - 8- ₪ ₪ הרט ₪090 0 ₪ - - - - << 0000 | - ו הו יר יו וע ונתני > מ - : : ו ו ו ל | * , 0 /י , ל 1 1 ו 2 = ורדן 9 ל ה רו 1 4% 1 1 3 ור "ו 1 ו" ןו דש ו 0 ב ב + וו ו = 55 / ָ 5 ₪ ' . "' ם ₪ ה - חִ [= ב 5 8 8 5 ב - 5 5 ם ₪ 5 8 ם 5 - 1 ₪ א --₪ | ₪ " ת ל 8 : 1 כ % %- תה 2 5ב : = ל 5 ב 5 ם ּ 0" . ה 5 5 5 % -ת נא . * 5 % - ₪ 9 | 5 -. | ₪ -₪ 4% 1 דר 4 - כ ₪ 0 פ = 3 הח ל ' 5 ה 5 הרה - 1, - 7-5 !'] 5 - = ב כ 8 > ם ם ם ם 5 5 5 ₪ ם - מ תה 2 וי תום 0-8 2 2 בת םה םכשה או 5 82 כ 5 5 ב .כ ה 5 5 כ ם 0 תת = ם = ה 35 ה 55 כ ב 5 הת 5 7 הק ונת = כ כ 5 8 ,:; 8 = = 5 ₪ 5 << ם קב 5 יה הכה בת 2<-- כ 2 5% ל 58 58 5ת 0222 - ה-2757 - : - - - ה = ה הב5555: 555-885 .ם5 5 = כ ת- םר ם :+ ה יפה 55 ם ₪ ₪5 - רז ר -- 4] 5 > - - רו מב -- ו אק 1% 7 ה ₪ -ז -] = =] 2 ₪ ₪ ₪2 ₪0 ₪ < ם כפ ל ה 5 * % 1 25 5 םה 5 2 5550-ב יתש 2 | 2 = ם 5.8 288 פפבהם :הכה -] 3 | ₪ - . = <- בםהכפפ 27 כ יג = רו %: י ו 5 חִ 7 ם 4 , = 5 תם] רו ל ה 9 7 ח < = 5 ל ₪ - פה ם 5 - 2 ₪ 5 5 ם 8 ככת בש 5 2 ₪ 5 ד[ 55 ₪ 7 םת פפפם תא ם פם | | = ףּ / = כ כ 5 ם םה פה ₪ 2 כ 95 3% 1 5 5 פ מ 5 פ סח 5 5 ם ₪5 5 12 4 - 9 ם - תת = 25 == 8-2 2 27 םה 2 5 <ם. 5 כ 2 5-ה ₪ - ת -/ םה = לק 25 2 ם 2 57 יו-פ5פ:מיםם ה 0 = 5 2:9" 5 פּפה-בכ תתפ: -5פקא 4 = = ₪ = = 5 - 9 - = 3 כ שת תת 5 87 2 85 תם ב = כב = הת 3 לה --- 5 ₪ 28.75 .ת .255 לק | 9 5 הכ בת55פת ב (8: 6 = בה - פר ותו | דוה ו 5 ית = בו כ לו היו - ּ - = < ! ם = 2 רו + חח 9 5 8 2505 57 ה" - 9 = ם 2 0 2 5 5 ה 22 - *ה 2 ;5 ת- םי יוות אה תת א ה ב ה ה םי םי "55 5 5 59 ב 5 8 : ה 2 ם 5 = = : = 2 5 5 5 תת -ז- ! בוט רומים ם ב 558529 5 8 '].. -- ורי ; - - = 5 59 5 558 :ב 5 5 5 5 8 5 את ח ה 25 ה = ם ₪ ₪3 55 ם כ תת 5 = : ם = ₪ ם רו > ] "0 . ' 5 ם ם כ : - - 7 י ל תהטטתהה- 7 5 | שששנוי מממ ו ה ה מלבד הפעילות במחשבים מתקיימת פעילות חברתית מגוונת ומעניינת. בית ההארחה בקיבוץ שפיים ידוע במתקני הנופש המיוחדיס והרביס שבתחומו; חדרי חמלון יפים, האוכל בשפע וברמה גבוהה ונוסף לכל אלה, בזמן הקצר שנותר פנוי עמדו לרשותנו אין סון בילויים, כגון, פארק המים, שבו :כלו הילדיס להשתולל וליהנות; אוהל בדואי, שבו שבעו ממיטב הבשרים על האש ומאפיית פיתות מיוחדות כמיטב המסורת הבדואית; כל מיני הופעות, וביניהן ההופעה המיוחדת, החדשה והמצחיקה מאוד של ספי ריבלין, ריקודי דיסקו ועוד הפתעות רבות. המדריכיס החבותיים הם צעיוים שמנסים למלא את יומם של הקייטנים בצורה המעניינת והטובה ביותר. גם אנשי המלון דאגו לילדים, כדי שלא יחסר להס 2 . -[|' - . + ".44 ינ 1 :ל ך-/ 1 7 א בצכ-יכו רדר ו /. ל "4 -| = 5 ל ?2 ש% .- 2 4 , הו 4 , . 4 . 0 - . 76,549 / *+' 1 דבר. בימי הקייטנה הסתובבנו קצת בשטח וביקשנו מן הילדים לחוות את דעתס על הקייטנה. הנה כמה מן התשובות שקיבלנו: יימחשבים זח לא רק למרובעים! עובדה, בואי לכאן ותראי מה קורה כאן ואז תביני.יי ייבשבילי זאת הפעם הראשונה שאני עובדת במחשב, ואני רוצה להגיד שזאת באמת חוויה. פשוט, אינני יכולה להינתק מהמכשיר גם כשהזמן כבר נגמר." יינהניתי מאוד מהקייטנה ובמיוחד מהתוכנות שעבדנו בהן.יי ייהיה שילוב נהדר של עבודה במחשב עס המון כיף. אתמול, למשל, ראינו את ספי ריבלין. חבל שוה רק ארבעה ימיס!" בקיטנה השתתפו גם ילדים מהקיבוצ והדבר תרס המון לאווירה החברתית. פֶּ במשך 4 ימיס, בחופשת חנוכה הקרובה, :₪ להתראות במחשבים וכיף מס' 5, 0 בחנוכה. 1 ג . 4% 5 - רו . 4 %'; בל = . י'ג - "1 . . . נוצרו קשרים בין כל המשתתפים. מנהל בית ההארחה סיפר גם כן מחוויות הקייטנה. ייביוס שלישי בלילה דלקו אורות המעבדה עד לשעות המאוחרות. חבר הקיבוץ היושב ליד דלפק הקבלה שמע על כך מאחד החברים. הוא הועיק אותי ומיד שלחנו שומר לבדיקת החדר. חששנו שמא מישהו השאיר את האורות דולקים או חס וחלילה מנסים לגנוב... והנה, מה רבה הייתה ההפתעה כאשר התברר, שהמעבדה מלאה בילדיס וכונים על המחשבים ומתמודדיס עס המשימות האישיות שלהם. אז גס הבנתי, מדוע ילדי הקיבו+, שהשתתפו בקייטנה, טרס חזרו הביתה לישון.יי קייטנת מחשבים וכיף מסי 5, תתקיים וגסם הפעס בבית ההארחה בקיבוף שפייס. בקייטנה תוכלו ללמוד ולהעמיק את ידיעותיכם בעולם המחשבים, וכמובן, ליהנות משפע של פעילויות חברתיות יחד עם ילדיס מכל חלקי הארף. הסדנה מתאימה לילדיס בעלי ידע מתקדס וגס לילדים בעלי ידע בסיסי בלבד. וכרו, מספר המקומות בקייטנה מוגבל, ולכן לצו למ ולו 5% 5 0% . יע כ ו * בסדנה השתתפו ילדים בעלי << ידע מגוון במחשבים. היו "סמ כאלה שהקישו על המקלדת 90% בפעס הראשונה בסדנח, והיו 5 ילדים בעלי ניסיון רב במחשבים. ( 5 2 ; של י - 2 . 9 שר א , , - . "| - . . - 1 / א וי . ו :יי 9 . / ויל יר % - ..! + + 0 רו " 2006 " ערב ראש השנה, זמן קצר לפני שלבשתי את בגדי התג החדשים, נכנס אליי שי - השכן ממול. שי, תלמיד כיתה זי, מנס תמיד למשוך אותי לשחק באחד ממשחקי המחשב שהוא אוהב. אני מסרבת בדרך-כלל להצעה (אני לאו אוהבת משחקי מחשב), אבל הפעם, לא היה בעיניו אותו המבט השובב שכל כך אופייני לו, ואני ידעתי שהוא לא יציע לי משחק. - שרית, את חייבת לעזור לי! המחשב שלי עושה כל מיני דברים מוזרים. אני כבר לא יודע מה לעשות. זה בטח איוה וירוס. בואי מהר! אני לא אוהבת וירוסים, ואני לא אוהבת להתקרב אליהם, גם כשהם רק במחשב. אבל לא יכולתי לסרב לשי, ובוודאי לא בערב השנה החדשה. לקחתי דיסקט עם תוכנה נגד וירוסיים, המסוגלת לטפל בעשרות וירוסים, בדקתי שהדיסקט שלי מוגן על ידי מדבקה, והתיישבתי מול המחשב של שי. חלפו שניות מעטות מתחילת הרצת התוכנה, והמחשב התתיל יילצעוקיי. התוכנה ויהתה וירוס בשס 409%6. צמרמורת עברה בגופי. 4096 הוא וירוס חדש יחסית (הכול יחסי בעולס הווירוסים, שכן כמעט מדי יוס מתגלים וירוסים חדשים), הוא ייקטלנייי וקשה לזיהוי. 4096 הוא מספר הבייטים (פסוַע0) שנוספו לתכנית שנדבקה בווירוס הזה. הווירוס ידוע גס בשס ייוירוס מאה השניםי. עד לאותו הרגע רק שמעתי על הווירוס הזה. בערב ראש השנה היה לי העונג המפוקפק גם לפגוש אותו. לא נעיס לי לומר, אבל שמחתי שהפגישה לא הייתה במחשב שלי. ניסיתי להפעיל נגדו את התוכנה יינגד וירוסיסיי שברשותי. ההצלחה הייתה חלקית בלבד, שכן כמה קבצים נפגעו ללא תקנה, והייתי חייבת לבטל אותס. לפני ארוחת החג, המחשב של שו כבר היה נקי מווירוסים, אולם אני לא עזבתי את שי עד שהסברתי לו כמה כללים בסיסיים במלחמה נגד הווירוסים. | יש וירוסים יינחמדיםיי שאינם פוגעים במחשב או בקבצים שמאוחסנים בו. אולם רוב הווירוסים הם יירעיםיי, ויש וירוסים שפגיעתם ייקטלניתיי, עד כדי כך שצריך לייפרמטיי את המחשב!!! לכן, רצוי מאוד להקפיד על כמה כללים בסיסיים, שהם חוקים של ברול לכל מי שרוציס להימנע מפגיעה של וירוסיס. בשלב הראשון רצוי לבדוק את המתשב האישי ואת כל | שרי תי ע ק ב:] צילום מרסלו ש וטלנדר מו . א הדיסקטיס שברשותך וליינקותיי אותס מווירוסים, בעזרת תוכנה נגד וירוסים. חשוב מאוד לרכוש תוכנה מהימנה נגד וירוסים, המסוגלת לטפל במספר רב של וירוסים (מוכרים היוס יותר מ-200 וירוסים). יש חברות המבטיחות לשלוח, למי שכבר רכש את התוכנה בעבר, גרסה מעודכנת של התוכנה, ובה יש אפשרויות להילחס גם בווירוסיס החדשים שנתגלו בינתייס. דבר זה חשוב מאוד, בהתחשב בעובדה שווירוסיס חדשיס מתגלים כמעט מדי יום. לאחר שהמחשב והדיסקטים שלך יינקייסיי מווירוסיס, כדאי מאוד לפעול לפי הכללים האלה: 1. אל תשתמש בדיסקט שאינך יודע מהו המקור שלו. אם אתה בכל אופן רוצה להשתמש בדיסקט שאינו שלך (לטעון מהדיסקט, להריץ תכנית מהדיסקט, להעתיק חומר מהדיסקט), בדוק אותו תחילה בעזרת התוכנה לזיהוי וירוסיס. אל תשתמש בדיסקט שלא עבר בדיקה! 2. רצוי לא לתת דיסקטים שלך לאנשיס אחרים, בייחוד אם אתה לא בטוח שהמחשב שלהם נקי. בכל מקוה רצוי להגן על הדיסקט בעזרת מדבקת הגנה. המדבקה לא תאפשר לווירוס לחדור לדיסקט! 3. שים לב! וירוסים רבים עובריס דרך משחקים שהועתקו בצורה פירטית. 4. אל תיתן לאחרים להשתמש במחשב שלך בלי ידיעתך. ולמרות הזהירות, עדיין קיימת אפשרות של הידבקות. בשביל למנוע אסון (בממדיס מחשביים) יש לשמור העתקיס של חומר חשוב בדיסקטים מוגניס. אס חס וחלילה, וירוס קטלני יתקוף את המהשב שלך, לפחות תדע שיש גיבוי לחומר החשוב. לאלו מכם שמחוברים לרשת תקשורת, יש סכנה גדולה יותר. וירוס שמצא את דרכו לרשת תקשורת, עלול להתפשט במהירות ולחדור למחשבים רבים, וקשה להבחין בו. משתמשי 885 (שליים) נוהגיס להחליף ביניהם מידע רב על וירוסים, כולל אזהרות לגבי וירוסים חדשים. רצוי להיות עירניים בענלין זה. מאז ערב החג אני מחכה לשי שידפוק בדלת ויזמין אותי למשחק. אבל שי לא בא. הוא הבטיח לי שהוא לא יפעיל את המחשב עד שכל הדיסקטים שברשותו יחיו נקיים. הבעיה היא שיש לו הרבה דיסקטים, ועד שימצא זמן לנקות אותס - המחשב סגור. הבטחות צריך לקיים! ₪ בסהל ₪ יורם מריעז מציג תכנית קצרה המאפשרת לחייג בצורה פשוטה וללא צור בתוכנת תקשורת. יורם. מריעז. רביסם מאתנו יש מודמיס לצורכי תקשורת למאגרי נתונים, להעברת נתונים בין מחשבים, לעבודה על מחשבים וחוקים, לחיוג ועוד. בשוק יש תוכנות תקשורת משוכללות ויפות, המעמידות לרשותנו אפשרויות ובות ומגוונות של עבודה בתקשורת. אלא שתוכנות אלה הן יכבדות'יי, כלומר צורכות כמות גדולה של זיכרון פנימי בומן ריצה. ברוב התוכנות האלה אפשר גסם להשתמש לשם חיוג פשוט למספר טלפון כלשהו. אולס, אם אנו רוציס בק לחייג, מדוע עלינו לטעון תוכנה גדולה כל כך! בפעולה כואת אנו משלמים מחיר יקר: זמן טעינה ארוך, מקוס רב בוזיכרון הפנימי (במקרים וביס יש לצאת מהתוכנה שבה משתמשים ולטעון את תוכנת התקשורת), אפשרויות בחירה רבות שאין לנו צורך בהן, ולעתיס גס בעיות עם העברית. מדוע שלא נכתוב תוכנה קצרה ופשוטה שתשמש לנו רק לחיוגז התכנית (בשפת טורבו פסקל +4) המובאת להלן, מאפשרת לנו לעשות זאת. נוכל להריץ אותה (אחרי הידור - קומפילציה) או להשתמש בה כפרוצדורה בתוך תוכנה שלמה שנכתוב (ספר טלפון, סדרת מספרים לחיוג ברצף וכל מיני רעיונות אחרים שתרצו ליישם; כיד הדמיון הטובה עליכם). התכנית קולטת מספר שמקישים במקלדת, ומחייגת. לאחר מכן מרימים את שפופרת הטלפון ומקישים רווח (5240) לשס ניתוק המחשב מקו הטלפון. הרעיון של תכנית זו הוא ליצור אפשרות לשליחת פקודות למודם, על ידי כתיבת הפקודות ליישעריי התקשורת המתאים. על בסיס זה תוכלו לבנות כל תוכנת חיוג שברצונכס לבנות. חייגו ותהנו! - - % ! / -- - ₪ זה רע'!ון :הסוח ה טטסזח1 |גוכ] ההחבּזףָסזם :00 0598 60 ; '00/1' = וס הח06סו₪ יססדאי = | א|[פזק וגום ;: +ח₪ = %סס1] חכ) זב %%: ] ;50 : פָחוז51 וגו 6: חו0ס (זס] 8 1,!)068) 550 (18)1 זז 0 <- |18] סד זפטוחט!! ז19ח=') !וזא (0ָחוז51 |013)ח!890 (0ָחוז51 |8ום + א]6זק] |בו0,))ח!6!וזע 6) |וזחט )8088 (1006] חכ),)) 8!וז/ש 01058)1( ; 6. טבלה לדרגות הקופי: 69| ; ם קלה בינונית מתקדמת רק רציתי.. לחייו העוות: את הקבועיס בתכנית (2857))) עלינו להתאיס למודס שברשותנו וליישערי" התקשורת במחשב שאליו מחובר המודס (0₪7< 00%1). כדי שתוכלו לעשות זאת כדאי שתעיינו בפקודות המודם, המופיעות בחוברת שקיבלתם בעת קניית המודם. במרבית המודמים, הקבוע היחיד שנצטרך לשנות יהיה חסץ |ת1006א, והערך עבורו יהיה '1זא)' או '0₪12)' או '60%13' או '04?) א16 [1214 היא פקודת התיוג שהמודם מקבל (בדרך כלל 411127/ ) לחיוג פולסיים בארץ. 1100% 0 היא הפקודה לסגירת קו הטלפון על ידי המחשב (בדרך כלל 417171/) לק * - , . . -- "עד עשי . 99 ₪ < שר 0-7 ה ₪ ככ -- - --9 - 7 --₪- 0 . 5 - .. - 5% אא *ששי-..-- ₪ הר הרה הרו תיאר = = +00 ה-ה- .00-000- - == ---- 9-3 - - - 4.5 - - == דוס ₪ המסך כדבר מובן מאליו. אותו? אנגלית קוראיס לזה זקותסוזק. ה-)קוםסז/ הוא הסימן ₪, או <6 המופיע בצד השמאלי של המסך, ובעצם אומר לנו --המחשב ממתין <קבלת פקודה מהמשתמש. כאשר זסימן הוא 4 , אנחנו יודעים שעובדים עם כונן 44. אם הסימן הוא 65 - עובדים עס הדיסק הקשית (86וכ [תגון). האם הייתם רוצים שבמקום 4 יהיה כתוב משהו אחר, למשל החסזַגת5! האס הייתם רוצים שנוסף ל-וחס[ה50 תהיה רשומה גס השעה! בעורת פקודת 2025 פשוטה ניתן לעשות ואת, ואפילו יותר. הפקודה !וקחסזש מאפשרת לנו לקבוע את צורת הסימן של ה-וקחסזק ואיוה מידע יוצג בו. למשל, אם תכתבו ליד הסימן את הפקודה: וח8[0ח3' וקוחסיוק ישתנה הסימן, ובצד השמאלי של מסך המחשב תופיע מעכשיו המלה: חסן8ת5 (נסו לעשות זאת!). למעשה אפשר לכתוב מימין לפקודה ]קוסע כל טקסט, והוא יופיע אחר כך בתור הסימן. נוסף לטקסט, אפשר להציג בעזרת פסקודת ה-)קחסזץ גס את השעה, את התאריך, את הכונן הנוכחי, את גרסת ה- 5 ועוד. את המידע אפשר להציג בצורות ובצירופים שונים ובכל מספר של שורות. סימן הדולר (5) ותווים מיוחדים "שולטיסיי על העיצוב של הסימן. להלן רשימת תווים שאפשר להשתמש בהם לכתיבת פקודת ה-זקחחסזץ וכן מה קובע רבים מקבלים את הסימן ;; - - המופיע בצידו השמאלי של האם ידעתם שאפשר לשנות | זה רע'ון לא ו זכרו! לפני כל תו חייב לבוא סימן הדולר (5. - השעה - התאריך - ה-607ו1 הנוכחי - הסימן ץ - גרסת ה-05 5 - קפיצה לשורה הבאה כלומר, אם נכתוב: וק וחסזק יהיה בסימן התאריך וה-קוססוכ הנוכחי. אם נכתוב: 505 וקחזסזק יהיו בסימן שתי שורות: בראשונה יהיה רשום התאריך, ובשנייה תהיה רשומה השעה. מה תהיה התוצאה של הפקודה הזאת! קפ 56 זקוחסזוק מוכבן שאפשר לשלב גם טקסט בין התווים, למשל: 2 וחס!8ת 5‏ 515 זקוחסוק (מה אומרת פקודה זו!) אם אתם באמת מענניינים ליישחקיי עם הסימן, כדאי לקרוא גסם את העצות האלה: - המלה ]קוחסזק, התווים המיוחדים והטקסט (אם יש) חייבים להיות רשומים בשורה אחת רצופה. - יש עוד תוויס שאפשר להשתמש בהס. אם אתם רוציס לדעת מה הם התווים האלה, פתחו ספר על 005ש, ובסעיף המדבר על הפקודה וקחסזקת תמצאו ע 0 - - אותם. - אם אתם רוצים ליצור סימן קבוע, כדאי שתכניסו את פקודת ה-וקוחסז, עם התווים המיוחדים ועס הטקסט, לקובץ ה-60א6וע8. כך יופיע תמיר הסימן יישלכסיי. בעזרת התווים הניל ובעזרת טקסט אתם יכולים ליצור סימן כרצונכם, אך אם אתם רוצים בכל זאת לחזור לסימן הישן, רשמו פשוט זקוחסזק, ללא כל תוספות. ולסיום, נגלה לכם חצי סוד. אפשר ליצור גם סימן ייריקיי, שאינו מציג שום דבו. איך! זהו החצי השני של הסוד, ואותו לא נגלה בעתנים.. > לוגו 2 ₪ בסדנאות מחשבים וכיף.. בסדנה האחרונה,כתב ישי ב-1107 1.00 תכנית. םס נתבונן היטב בציור נראה שיש בו צורה אחת בסיסית. ו הצורה הבסיסית הזאת יוצרת צורה גדולה יותר, שהיא בעצס אותה צורה עצמה! השפה זסזת'\-1.00 מבוססת על שפת הלוגו, המוכרת לרביס מאתנו, אך יש בה אפשרויות רבות נוספות (למשל, ניתן לעבוד ולצייר עם ארבעה צבים, לעומת הצב היחיד בלוגו). בתכנית, שכתב ישי, לא באים לידי ביטוי החידושים שב- זשות-100, כך שניתן להסתכל על התכנית כאילו היא כתובה בלוגו רגיל. להלן התכנית ואחריה כמה הערות. ‏ %> יי - 3% 4 -= 6 | זה רע'ון 3 :3 סו ס|50 6 3 : 00!)002ס1 0חפ ס!ס5 סו וח טכן 0 | 0 1 0 1 2 ן ס: 3 : 1ססווססו סו ס: 90681 ט] 4 : 10 [8-2 : 3" 86] 0 < ב : )ו 0 זז 1+ כ : 80881ז [8+2 : ב" 86 190 8 : 0!] 6 8: 100002 סו 3 90891] 8 ; 92881]] 9 וססוססו!] [4-1 : ג" 88וח 0 ו תערות: 1. להפעלת התכנית יש להקיש את האותיות 81 בצירוף מספר כלשהו. הציור שהובא לעיל צויר על ידי 9 841. 2. ההליך 5010 ממקם את הצב בצד השמאלי העליון של המסך. 3 ההליך 10011001 מצייר פעם אחת את הצורה הבסיסית שבציור. ). ההליך 1001)002 קובע כמה פעמים וציור הצב את הצורה הבסיסית ובאיזה כיוון. העדפנו להשאיר את התכנית בדיוק באותה צורה שנכתבה בידי ישי (כולל השמות להליכים חשוניס). אם אתס חושביס שניתן לכתוב את התכנית בצורה אחרת - אתס מוזמנים לנסות. נשמח לקבל מכס את התכניות החדשות שתבנו. 2 =6( בייסיק ₪ מ גיא הראל, כתב צעיר של מחשבים וכין בתכנית שכתב. למרות שהתכנית נועדה לשעשו פקודות שאולי לא כולנו מכירים. תכנית המובאת להלן, מקבלת . מהמשתמש משפט כלשהו (עד 60 אותיות) ו"מפילה" אותו, במהיורות מואצת, מראש המסך לתחתיתו. כאשר המשפט מגיע לתחתית המסן, הוא "קופץ" כמה פעמיס עד שלבסוף הוא נעצר. כל זאת נעשה כאשר המשפט ממוקד באמצע המסך והוא מחליף צבעים כל הזמן. התכנית נכתבה בבייסיק (4.510:4, נמצא על דיסקט ה- 12005). 0 פוב = סז 10 (4)25] , (9)60א] וחוט 40 | 50 1 0 ח698ז56 :80 ח)סוצו :011 צץ8א :015 60 משתף אותנ %) ,":פַחַ0553 זטסץ זפ!ח6" וטסח! 70 | זחחכ הפחז 16(<60א/)ח6! זו 80 0 ס1סף: "חָחס) סס1 855306וח" | 90 5 פחוזשסז ||18 וחפז 100 1 סו ]= הפח] 5<א זו 130 1 חפתו 10<א וו 140 1+]=] הפח! 15<צ זו 150 1+= חהפח! 20<א זו 160 0 סוס חפח] 25<א זו 170 5 180 "הודעה ((09(/2!צ])ח8!)-40)!חו , א 6318ס! 190 1 (1(*7)בחז)!חו זס!וס6 200 :א זחוזק 210 ]זא :50 סו 1=ד זסו 220 0 סוס 230 5 טוחש0ס5 240 2 5180 22 סו 1=16] זסו 250 260 65 ((2/(%/ 4)ח8!)-40) וח ,א 8בסס| 270 1 (1(*7)חז)וחו זסוס6 280 וא והוז 290 ] 1א8ח :200 סו 1= ד זסו 300 005 ((9(/2//)ח8!)-40)!ח] .24 6ובּסס| 320 1( (1)טחז)וחו זסוסט 330 ;4% )הזכ 340 5 סחש50 350 ואפ :100 סו 1=ד זס) 360 ותפח 370 >4]|=%> 400 0 סוס חפח) '""=%) ]ו 405 0 חוסואי 410 5 415 7 זס|סס 420 1 רת הסבר לכמח מן הפקודות שורה 80: אס האורך של 19/4/15 (המשתנה שבו מאוחסן המשפט) גדול מ-60 אותיות, תופיע על המסך ההודעה: קתסן 00 655886 והתכנית תעבור לשורה 70. פקודת 115 : )1.0 (שורות 190 ו-270): נוסח הפקודה - צ א 0 פקודה זו מציבה את הסמן על המסך בשורה > ובטור צ. הערה: בשורות הנייל הנוסחה ((9(/2א/4!) ח6!)-40)זחו משמשת למיקוד 141% באמצע השורה. פקודת 6001/0286 (שורות 200 ו-330): נוסח הפקודה - א סי פקודה וו משנה את צבע ההדפסה על המסך. ₪ :כול להיות אחד מהמספרים השלמים שבין 0-15. לפקודה זו יש עוד הוראות וכדאי לקרוא עליהן בספרים, : 6 5 5 5% = = = = 0 = 0 403 * מתלבט בבעיות בקשר להפעלת המחשב? * מתקשה להחליט ברכישת תוכנה או חומרה? * המחשב שלך "חלה" בווירוסים ואינך יודע מה לעשות! על כל אלה ועל שאלות נוספות תוכל להתייעץ עם "המומחה לשירותד" של מחשבים וכיף. כתוב אלינו את שאלתך והמומחה יענה לך בהקדם האפשרי בכתב או מעל גבי הגיליון הקרוב של מחשבים וכיף. הקפד לנסח את שאלתך באופן ברור זבקיצור. לעתים נפנה את שאַלתך למומחים מחברות שונות, ומהם תקבלו ישירות את תשובתם. אל תהסם וכתוב אלינו עוד + 1+ היזם. (6 המופחה לשרותך זה גיליוננו הראשון ורק אנחנו 5 כתבנו אליכם. בעתיד נשמח / : לשמוע את הערותיכם 0 ב ותגובתכם על העיתו. המדור . קוו יריואוום "קוראים כותביםי פותח את שעריו למכתבים קצרים, שבהם תוכלו להתייחם לכל עניין הקשור למחשבים, חברות מסחריות, לימודי מחשב ושימוש של מחשבים בבזית הספר ועוד. נשתדל לפרסם את כל מכתביכם או את תמציתם, כמו כן נשמח להפנות את מכתביכם ליעדם,אם יהיה צזרך. צייץ על המעטפה: עבור מדור "קוראים כותבים". / - וי ₪ ( 56 ]כ' יצ 782" * יש לכם רעיון מענייןז * כתבתם תכנית מעניתתז * מצאתם פתרון לבעיה מיוחדת? * אתם חושבים על גישות חדשות בלימודי המחשב בבית הספרז *מחשבים וכיף" פותח את דפיז לרעיונותיכם. כתבו אלינו ובכל גיליון נפרסם את הרעינות ואת ההצעות הטובות ביותר. בעלי רעיונות שיתפרסמו בעיתון יזכר במנוי שנתי חינם ובחברות במועדזון המשתמשים של "מחשבים וכיף". (אַלה שכבר נמנים עם מזויי העיתזן יזכר בתכנה. אז, למה אתם מחכים? שבו, / ! ' > חשבו וכתבז אלינו במהירות ] 2 " האפשרית. רעיתות שלא - (69= * יחפרסמו יוחזרו לשולחים. * רוצה למכור אד לקנות מחשב, תוכנה אז כל ציוד היקפי? * מחפש ספר מיוחד או תוכנה נדירה? * מעניין להחליף תכניות,| ספוים ורעיונזת? את כל אלה תוכל לוחה מודעות למצוא בלוח המודעות של מחשבים וכיף. הקפד שמודעתך תהיה קצרה ככל שניתן.. אל תשכח לציץ מספר שלפון וכתובת במידת הצורך. הלוח פתוח חינם לכל מנויי מחשבים וכיף. בפנייתך ציין את מספר המנרי. במידה וטרם חתמת על מנוי שנתי שלח את טופס הרשמתך עם המודעה. - ו ה ₪ ----- ה הח == = == = == ₪ -%- 7 --5<- == = == == | ל ו = חאו = למהההקהמותם. לוח ל החור הח = 7 9 יו . . - 1716 .3.( 4[ = 3009 0 ל וו 077 / מחעובים ה המחשב הולך וחודר כמעט לכל בית בישראל. ו החנויות למכירת מחשבים, תוכנות וחומרי עזר אחרים צצות כפטריות אחרי הגשס. "המשתמשים הגדוליסיי - מוסדות וחברות - יכולים להגיע לכל מקום וליהנות משפע האפשרויות שעולס המחשבים מציע. אבל אתה, המשתמש ייהקטןניי, לך אין למעשה כתובת לקבלת סיוע לפתרון בעיותיך בהפעלת המחשב שברשותך, ויש רק מעט מאוד אפשרויות העומדות לרשותך לקידוס ידיעותיך בנושא. אתה, וכמוך עוד אלפי בני הנוער ומשפחותיהם, המעונייניס להשתמש במחשב להנאתם, סובליס מן המצב הקיים. הבלבול הוא רב, הן בתחוס החומרה והן בתחוס התוכנה. מכת הווירוסים הנפוצה בשוק המחשביס באר+, והקשייס בהתמודדות 0 | ה | | ְ ב, ה וחומרה והן רהש ] 7 ; ו יה | ו , המח | ו ו ּ | 2 | - | ובעיות הרבות ה . מטרתו העיקרית ‏ של מועדון | המשתמשים של מחשבים וכיף היא ּ נגד הווירוסים, הס רק דוגמה של אחת מן הבעיות הרבות העומדות בפני כולנו לעזור למשתמש כמוך בתחומי המחשב השונים. להציע מידע שוטף ייחודי ועדכני, לאפשר החלפת תוכנות ורעיונות, | | [ 0 (ש | ] 0 שַ יח לעזור בהצעות מיוחדות לרכישת תוכנה, | וו % > ".₪ כ '< 5 ור .וו 6 2 ₪ .00 דה 4 |ו%גוא יי | 5 < חומרה או חומרי עזר למיניהס. מועדון + מחשבים וכיף יקיים מפגשים אווריים 9 בי | כמה פעמים במשך השנה, ופעס בשנה 2 יתקיים מפגש ארצי. במפגשים אלה יהיה 2 אפשר להציג מידע או להחליף מידע, 1% . לראות תוכנות ולהתרשס מהחידושיס בתחוס המחשבים. לחברי המועדון יוענקו הנחות מיוחדות ברכישת תוכנות, וחומרי עזר למחשבים. באמצעות המועדון יהיה אפשר גם להחליף תוכנה ולקבל תוכנה ציבורית חופשית (ח081מ120 16[סט). חברי המועדון יהיו זכאים להנחה מיוחדת בהשתתפות בסדנאות מחשבים וכיף. סדנאות אלה נערכות בכל החופשות, בבית הארחה של הקיבוציס שפיים וקרית ענבים, וכן במקומות אחרים בארף. הירשס עוד היוס למועדון המשתמשים של מחהשבים וכיף!! פרטים נוספים בטופס ההרשמה בסוף החוברת (עיימ 40). 0% 0% ב 0 0% = 0 6 24 ]א 10 - בינת מערכות תקשורת בע'ימ תכונות: * חצי כרטיס למחשבי: 131 או תואמי 1 181 או '41/ * קצבים על פי תקנים סטנדרטיים (עד 375 2400 ) * תואם פקודות 105כ 81 11365 * תומך בשיטות חיוג 156טק / 6תסו * חיוג אוטומטי ומענה אוטומטי * ניתן לאלץ 0 תוס / ז6עופתג, * אפשרות להגדרת קונפיגורציות מיוחדות * כולל רמקול על חפרינט * פלג לחיבור לטלפון המחיף לחבר? מועדון חהמשתמשים של מחשבים וכיף; 4 שיח בשני תשלומים (המח:ו צמוד לשער הדולר היציג 2.04 ש''יח*591) כל הרוכש את המודם מקבל חינם את תוכנת התקשוות :₪086 6!! תכונות תוכנת התקשורת: * הקמת קשר בחיוג * תשובה אוטמטית לתשדורת נכנסת, שיגור וקליטה של קבצים, ניהול ספריית מספרי טלפון, עריכת הודעות, פעולה אוטמטית לא מאויישת, הפעלה פשוטה וידידותית העוב, חשוב חוצאת כיוונים * לומדה ייחודית לפיתוח חשיבה מתמטית * מדורגת על פי רמות קושי * הלומדות מיועדות לכל הגילאים: החל מכיתה גי בדרגות הקושי הנמוכות ועד למסיימי בית הספר התיכון בדרגות הקושי הגבוהות * פותחה על ידי מוריס ממכון ויצמן למדע * 6 דיסקטיס מדורגים לפי רמות וספר מלווה מחיר מ'וחד ‏ לחברי מועדון המשתמשים של מחשבים וכיף: 9 שיח בשני תשלומים (6 זיסקטים וספר) הוצאת כיוונים * לומדה לפיתוח החשיבה, מתאימה לילדים מכיתה גי ועד כיתה ז'. * שני דיסקטים : למתחילים ולמתקדמיס מחיור מיוחד ‏ לחבר" מועדון המשתמשים של מחשבים וכיף;: 4 ש''ח לדיסקט אחד 4 ש''ח לשני הדיסקטים ומשב - צ; א 6 2 וכ 7 אל | מש שִ + "7 6 2% יק ה | ₪ -. ו ש- 7 יי 6 -- תוצרת 5זסססה-:ו11פ1ה זה ארה'"ב * תוכנה :יחודית המאפשות פיתוח נושומים מיוחדים ללא תכנות * התוכנה ווצרת כרטיסים (25.₪?) הניתנלס לקישור כבסיס נתונים * התוכנה מופעלת על ידי כפתורים אינטראקטיביס שגודלס ומיקומס נקבעיס על ידי המשתמש * לתוכנה שפת מקרו מפותחת (18י0אע) המאפשרת פיתות יושומים מתקדמים מאד * תוכנה מיוחדת לעבודה בבתי-ספר ולפיתוח לושומים מיוחדים לשימוש בבית ובבית הספו * ניתן לעבוד עס ה:- 4 בכל >), רצוי 512%; אין צורך בדיסק קשיח; מסך צבעוני יתרון אך לא הכרחי מחיור מ'יוחד ‏ לחברי מועזון המשתמשים של מחשבים וכיף: 9 ש'ח בשני תשלומים (המתיו צמוד לשער הדולר היציג 2.06 ש''ח*91) * זמן חהספקת כחודש. תוכנת אנטי-וירוס היצרן: כיוונים * התוכנה מזהה ומנקה כ-70 וירוטיס * האנטי-וירוס היחידי שכל פקודות ההפעלה בעברית * תוכנת חובה בכל מחשב * התוכנה מלווה בחוברת הדרכה בעברית מחתיר | מיותד לחברי מועזון המשתמשים של מחשבים וכיף: 99 שיח בשני תשלומים ג ב 0 2 צר > א 1 ו 4 ו 8 : אל ו 5 7% + 2 ו 72 ה % -0ע'6>1 בו 3 יק | של ד ב 2 7 שה 47 ריל ו ]: שי ב ל ש 2 יי" ל 3 6 זג ל | ה ל ןש ישו 5 0 ל ל 1 2 0 ו 5 1 ל ה 2 בע : | ב 7 1 6 ציר, = וד 0 7 ו - 2 44 ) ה ל ו ו | 2 ו תוצרת חברת לונגואטק = ל 7 % 2 7 2% 2 2% | 2 ו 0 ת, 0 9? וא טי 1 ומוד המצליחה מאת | ספרי - 0 > = | כ 6%" 1 ,הכ 2 02 0% 1 בשם: המחבר. .1.4 0 ו ור כ ל י 4 | | - - : : 5 | : בש-מי הז 8 : ₪ 7 [ ] . : : "ל תי 0 % שי % / : ו 8 0 ץזוסוחוס. 2 | 1 6 - | 0 7 | 0 ו | ו : 6 כוללת כ-120 ₪ 1 16 תוצרת 0 לו ו ד ו : . מילים. ּ [ ש ם ע ;י ' ל.*-ע חן | ו 5 0 נבחרו לפי מידת ב 6זה 501 א!זובו 0 ו 2 0 6 7% 0 . ית * לב התוכנה ה ארת'/נ 0 1 5 2 1 2 התירגול הקונט ותוכנה הוא 2 5 יר א שיעורים מ ו ב טל * משחק סי ו ו ה כ *0 2 = * התוכנ ציעה הלומדה תרגיל מס ְ לפרסים שו מולציה מיוחד במינו ל לצב ל 8 4 7 = . ונים כסימולצי נמינו, זכה :7 ל גל 5 יכולתו * תלמיד להת המשחק כסימולציה הטובה בי ו ש) ו הקל 1-ו 2% = )= התכנית בנרכ קדס כפו ו ק מתאיס ליל : ותר . "ו = )0 . ו י .ו 9 רמה 2 תקליט ה ב-3 רמות. בכל מעלה (או כי דים בכיתה ז' ה 7-05 5 לק ו יטונים וספר לימוד * שלהס תה ו' במידה ו | ו יר ) "'",ףיפ !ו ₪0 ו 4.7 כ 7 | | טובה) * ס האנגלית שת , ו 2 1% ., + חי מופיעה 0 קירה על | = ץ 6 = 7% ל, | 0 בחוהגווח לתבו בדו המסתמטים ו ו 0 ₪23 | ?1 ירי!ן : ף: ה ח לה 34 9+ :+ :. ו | |4152549 4 ש'יח לכל משתמשים של ברי מועזו 2 0 2 ילוק ₪ | | וס ומה: כולל 2 9 טי של מחשבים וכו | 0 20:*,. 47 (ף 6 הלל פר (רמת 3 תקליטוני שיח בשני 3 5 4 8 א 223 כוללת 3 ם לשער ה תשלומים (ו ו > יי 4 המחיר לשלו ללת 3 תקליטונים) שער חדולר ומים (המחיר צ בי הלל 0 0% ה בשני 0 הרמות ביחד 120 ש'יח * זמן 0 קש שש 52 2 כנו 2 ל 0 :ו : 6 ל - 2 , ל - ה לי , | כ 5 ל % , 1 > 20 ל דייל?: 0 טול 0 שם, 5 9 ו 0 0 ו . ז 05% %: יַ ו 0 ו 7 מ ו - .6חן 5וח | 8( % על 1 | 5% . ₪ 5" - 0 ו 6 ז סוחס | ארהיי ו , 2 ל , ו 6 % קנדת (ס | '" העורך של . ו ) >ן?/ . 0 7 5 0 לחי * תוכנה מ סימולציות 2 מאפשר ל5 2 2 כ 0 + מיוחדת במינה לכל ח מתאים במי של ערים שונות * תח | 2322 ל 7 ₪ - % = ו ו = ו =י * 7 2 ו התוכנה מתאימה 0 ב-00300.ז של םי חד לחברי מועדון ה סייים וכדי ו ל 1% ו ( ג לש = (כיתות הי ומעלה) ולילדים בוגרים כאחד" ו ל יר 1:02 ' יז * משלבת ולילדים בוגרים כ 5 ש'יח (המחי 0 א כ כ רציי מ שלבת את כל תכונות ה- 0 היציג 2,04 מחיר צמוד לשער 2 0 זו לוי מעבד תמלילים 4 עם : .2 שיית* 61) תדולר 206025070 ו באנגלית זמן הלפ ל 7 קח כחודש 5 2 4 . 5 נש 1 * 0 א 5 7 חשיבה המסייעת לו ירי ות בתחום רחב של ל 7 מיוהד לחבו'* ‏ מו ח בשני תשלומים. (המחיר 2 ו 3 | 2 כן!?ר- , ?7 0 ג?? 7- 2 יפי 3 ו 2 י6! ב 8 60 כ- תת רלם, - 9% וי הפא - 223/88 2 הב ו . 'ם, ב , 7 2 צמוד לשער חדולר חי , + יח נ2ורי+:ארוו = ל 5 "ו זר 0 4 . 0% ו 0-4 לשל : 0 מו מל י/ -. 4 7 וש 2 | : 6 בע . ?בי ה 125 .= ][. בת/ 1% ו + 1 ד 44/ 25 0 ה % > 209 : ריש רוי ] 7 565 ,.. 2 טי ה ית ל) 7 : ל ל -=.%- ₪ 4 *. מריר ל. מי שהדיסקטים שלו או שהמחשב שברשותו עדיין לא נדבקו בוירוס - שיקום! מעל 200 וירוסי מחשבים מוכרים כיום בעולם וזו רק ההתחלה. כמעט בכל יום מתגלה וירוס חדש. על הוירוסים ואיך מתמודדים איתם - בעמודים הבאים. ספרים על שני אחיס פקיסטנים, בעלי חנות מחשבים, שמכרו תוכנות נגועות בווירוס שהם המציאו. לא עבר זמן וב והלקוחות, אשר רכשו תוכנות בחנות, חזרו אל האחיס בטענה שהמחשב שלהס התקלקל (משוס מה ...). האחיס ייתיקנו" את המחשב וגבו תשלוס רב בעד התיקון. סיפור וה, אודות וירוסי המחשביס ומקורסם, הוא רק אחד מהסיפוריסם הרבים מ וירוס מחשביס הוא המסתפחת לתכניות מחשב אחרות. בדומה לווירוס הביולוגי הפועל בצורה "תחשאית" וטפילית, גם וירוס המחשבים ידוע ביכולתו לגרום נזק על ידי פגיעה חשאית. הווירוס מועבר ממחשב למחשב על ידי העתקת תוכנה או על ידי הרצת תוכנות מדיסקט יינגועיי. בדרך כלל, כאשר מופעלת תכנית יינגועהיי בווירוס, תתבצע תכנית הווירוס. לפני ביצוע התכנית עצמה. תכנית הווירוס מורכבת בדוך- כלל משני חלקים: חלק אחד ידואג" להתפשטות הווירוס על ידי סיפוח עצמי לתכניות אחוות, והחלק האחר גורס נזק כלשהו. הווירוסים למיניהס גורמיס לתופעות שונות ומשונות, החל מהודעות תמימות המופיעות על המסך או השמעת מנגינות, ועד לפגיעות חמורות יותר, כמו מחיקת קבצים, או שינוייס ל 2 . ל . 4% לצ 0 + )+ ואל 0 . ש>י- נש 4.". 7 - ₪ > 2 -. +54 > 0 .- | 7 . .%' , ספ וירוסים עליך בתוכנס, ולעתיס גס שיבושיס חמורים בפעילותו של המחשב. הווירוס פועל רק כאשר מפעילים תכנית יינגועהיי. ואולם, אם הזיכרון של המחשב נדבק בווירוס (לאחר הפעלת תכנית נגועה), תימשך פעולת הווירוס, כל עוד לא ישמזידו אותו. ידועיס סוגיס רביס של וירוסים, כמו: וירוס ה-1 באפריל, וירוס הפינג-פונג, הווירוס הפקיסטני, הווירוס האיסלנדי והווירוס היוושלמי ("יליד" 1987, אחד המסתובבים בעולם המחשבים. / הווירוסיס הראשוניס שהופיעו). הווירוס מהו הירוס מחשב ו! הירושלמי גורס להאטה בפעולת המחשב ולמחיקת קבצים... ביוס תכנית בלתי רצויה הוא לא רק גורם שישי ה-13 בחודש. נכון להיום, ייפרודויי הוא הווירוט '"יהחדשני" ביותר, ורק תוכנות "אנטי וירוס", המעודכנות מהשבועות האחרונים, עשויות לגלות אותו. הווירוס ייפרודויי קטלני ביותר. הוא משבש קבצים ללא תקנה, ופוגע בקובצי ה- וח55% שעל הדיסק. בשוק המקומי אפשר לרכוש תוכנות ייאנטי- וירוסיי רבות. תוכנות אלה אמורות לבצע שתי פעולות בסיסיות: 1. חיסון - תוכנה זו נטענת לזיכרון המחשב, מגלה וירוסים בזמן חדירתס למחשב ועל ידי כך מונעת מן הווירוסים לפגוע בפעולת המחשב. התכנית המונעת מגנה על תכניות, על הזיכרון הפעיל ועל ה-560101 000%. 2. גילוי וניקוי - תוכנה זו מאתות ומוהה וירוסיס ידועים, ויימשמידהיי חלק גיכר מהס או את כולס. אק -- 5-77 הח יר : 7 חדה ה ה ההח הרקוי ל = חת /*. דד יקי ==-=. . 7 0 | החדה '<ק--- '-ד + בינ ".= - לט ה ה > הד ה = וירוסים עליך - - דר->--רין 8 * % 5 == = - 7 + קה" 4 2 נערי רחובות נלחמים .-- .₪= הדש ו = א - = = הפר אי ₪- - ; , , / | | - | / זז 8 , . וי : : . 1 צּ - ₪ ווירוסיסם הש אחת מהמכות ה הנוראיות ביותר של המשתמשים / במחשבים. הווירוסים תוקפיס את המחשב, הורסים את התוכנה ופוגעים בעבודה שלנו. מאז 1987, השנה שבה נתגלה הווירוס הראשון, מנסים בכל העולם להילחם בהסם. מדי פעם בפעם מגיח וירוס חדש שנשתל במחשבים על ידי יד עלומה, ושוב צריך לצאת למלחמה. סיפורם של שני נערים ישראלים שפיתחו תוכנת. אנטי-וירוס - "וירוסן" שני נערים מרחובות, עוזי אפל ויובל טל, החליטו למצוא פתרון לבעיית הווירוסים. עוזי ויובל, כיום תלמידי כיתה יייב, קיבלו את המחשב הראשון שלהם בהיותם בני 1 וכבר אז החלו בפיתוח תכניות למחשב. במשך השנים הם השתתפו באופן סדיר בחוגי מחשבים במכון ויצמן, וצברו ניסיון וידע רב בעבודה מעשית, בשעה שפיתחו תכנוות לצד מומחים לתכנות ומנתחי מערכות. לפני כשנה וחצי, עס התגבוות מכת הווירוסיס, החליטו עוזי ויובל לנסות לפתה תוכנה שתילחם בווירוסים הקיימים ואולי גם באלה שיופיעו בעתיד. לאחר חודשים רבים של מחשבה ושל עבודה מאומצת ומתישה הם השיגו את התוצאות המקוות; הס בנו תוכנה המסוגלת לאתר ולהשמיד עשוות וירוסים. עם גמר הפיתוח הראשוני נשלחה התוכנה לבדיקה לחברת תוכנות מכובדת בארהייב, בשם 4550018165 160166). מומחי החברה בדקו את התוכנה ולאחר שיפורים ותיקונים שונים, שנעשו באמצעות תקשורת בין-מחשבית (בין החברה בארה"ב לעוזי ויובל בארצ), החליטו בחבות 5500618165./ 160166א לרכוש את זכויות התוכנה ולהפוצה בארהייב ובמקומות אחרים בעולם. לתוכנה ניתן השס ב503-סז ותוך זמן קצר היא זכתה להכרה מקצועית, לתשבחות מפי מומתחים ולהצלחה מסחרית. עוזי ויובל חתמו על הסכם מסחרי, הס מקבלים תמלוגים המגיעים לחשבון בבנק שלהם, ואת הכספים המתקבליסם הם משקיעים ברכישת ציוד ותוכנה משוכללים. לאחר שזכו להכרה בינלאומית, החליטו עוזי ויובל לפתח גרסה עברית לתכנית וקראו לה |ירוסן. כל הוראות ההפעלה של וירוסן הן בעברית, ולכן קל מאוד לדוברי העברית (בעיקר לצעיריס) להשתמש בה. וכך יש לנו תוכנת אנטי- וירוס מהמשוכללות ביותו, וכולה בעברית. הוירוסן סורק ומאתר מספו וב של וירוסים ומשחזר את הקבצים המקוריים. הוא מנטרל את הווירוסיס מהזיכרון וממעוכת ההפעלה, ומוחק אותם כליל. תוכנת וירוסן מופצת כיוס בישראל על ידי הוצאת כיווניס. עוזי ויובל הס נערים כמו כל אחד מאתנו; הס פשוט ניצלו את הכישרון שטמון בהם, ובזכות התמדה, הרבה מוטיבציה ובעיקר בזכות עבודה קשה לאורך זמן רב, הם הצליחו ליצור יייש מאןיי ולהשיג הישגיס מיוחדים. גסם אתם יכולים לפתח דברים מיוחדים ואולי להגיע להישגים מקצועיים ואישיים. כתבו אלינו, ונשמת להציע לכם רעיונות שאפשר לעבוד עליהם ולפתח אותם, וכן נשמח לשמש במה לפרסום רעיונותיכם. 9> 7 | : 5-5 6 (5-079-4% כ 696 269 55 990 ₪ זיר!ום ר(] 3:42 126 ש"ו ! השקע בפיתוח החשיבה של ילדיך "חשוב חשב ומחשב" 8 תקליטוריס וספו הננת הבעיה הסתנלות נכונה, נדיקת פתוונות ותרנול רק 29 ש"ה <4 * 116 ש"ח שו : -ש --+ב > "פיצוחיס'י 1 משחקיס מרתקיס לכתות א.ד 5 ש"חא 2 *39 ש"ח משחקי המחשג פותחו ג"י סוריס מסכון ויצסן למדע. כיוונים - האחים טרבט 3 רחובות. טלפונים להזמנות 4 ,)"1 ה 3ו|.: |. שכר ;ת 21 ה:2/ 2 ין'53 3. 000 קארכ5 2 5 שר ון) קאא)/ו <ן- ויו 5 נו6! שיו 25908 ??6 אפרת פיינשטיין/תלמידת כיתה די, רחובות היה הייתה ארץ רחוקה ושמה ארצ מחשבת. ובארץ מחשבת היו כולס חושבים, גס הגדוליס גס הקטניס ואפילו הטף. יוס אחד, הביא ראש הממשלה משהו לבני עמו שגס הוא חושב, וקוראים לו מחשב. כל העס הסתקרן: מה זה! מי זה! ואיך זה חושב! הרי אתם יודעיס, שבאר+ מחשבת כולם חושבים. גם הגדולים וגם הקטניס ואפילו הטף. ועכשיו, מה נותר לראש ממשלה לעשות ז לעשות! הכריז ראש הממשלה שכל אחד יוכל לראות את הדבר החושב, שקוראיס לו מחשב. כל העס התרגש מאוד לקראת הדבר החושב שקוראיס לו מחשב. הגיע היוס הגדול, ושר החוץ הוומן לראות את הדבר החושב שקוראיס לו מחשב. נכנס שר החוץ מסתכל וחושב, מסתכל וחושב. אחרי שעה ארוכה של הסתכלות וחשיבה, אמר שר החוץ לראש הממשלה: הדבר הזה חושב, אך לא קוראים לו מחשב. הביט ראש הממשלה בשר התוץ ואמר: מניין אתה יודע שלא קוראיס לדבר החושב - מחשבו ענה שר החוצ: תסתכל בעצמך ושים לב!! הדבר הזה אפילו לא חושב. ואז, ביקש ראש הממשלה לפתוח את הקופסה, ושר החו+ עשה כדברי ראש הממשלה ופתח את הקופסה. נדהס שר החו ושאל: אתם יודעים מה וה! מי וה! כינד וה חושב! לא!...- צחק ראש הממשלה - אבל זהו הדבר שנותן לדבר החושב את הכוח לחשוב ולכן קוראיס לו בשק ד > מחשב.. [י ]0 7 מ 3 ה'ה ורש 1 וש ו .' = שר 7 72 | ו = יע , 41 00 / 8 | ו / ; 5 1 % 0% 5 ו 2 נתי. 1 ל . . 9 וע . ו / ?2 וו 5 / , > . : . . - . . . ישש 2 2 בבין. '. . 9 ₪4 *. . : . . כ /+) ? ועיש 2 4 4% *י 0090009055 יוי... 'י.'י.'',ו. . , 7 יְ 5 2 . . . .. .. . .. .. . .. י. . . .. ו.: . : 4 * 0 1 הו ל 17 גו 5 י ₪ ג 0 6 ו . / . 8 פקירת תוכנה במסגרת מדור זה נביא בכל גיליון סקירה על תוכנות נבחרות (משחקים, לומדות וסביבות פיתוח). כל התוכנות המופיעות במדור ניתנות לרכישה באמצעות מועדון המשתמשים של מחשבים וכיף. == המפתחים; 1תטסתנופ ארהייב הנושא: משחק הדמיה, תהליך של עיבוד שבבי גיל המשתמשים: בני 10 ומעלה טוג המחשב: תות 0 ), 16כק/ ואג וכנת עָזט786 נמצאת בשוק כבר כמה שנים ובכל זאת וק מעטים משתמשים בה. התוכנה נכתבה על ידי חברת וצזטסת5 בארהייב עבור מחשבי 6|סק/. היא תורגמה לעברית וחוסבה למחשבי 16קק ג [-06016תות0) ולאחרונה, בחסות המרכז 'א .. 12 7 + ו לטכנולוגיה חינוכית (מטייח), הוסבה גס למחשבי 1אג1. תוכנת ה-ץזסו6ג? היא משחק הדמיה העוסק בתהליך של עיבוד שבבי. תהליך זה מוכנס חומר גלס לא מעובד לסדרת מכונות והוא יוצא מהן, לאחר העיבח, בבורה מוגדרת בהתאם להוראות ספציפיות. כדי לקבל את התוצר הרצוי עלינו להזין את המכונה בהוראות מתאימות, כלומר, לתת הוראה באילו כלים ובאיוו אוריינטציה (כיוון במרחב) יש לטפל בחומר הגלם. הטיפול כולל כמה פעולות עיבוד שבבי כגון: סיבוב חומר הגלס במספר המעלות הרצוי, יצירת פסיס בעלי עובי שונה, ויצירת חוריס מסוגיס ובגדליס שוניס. התוצר הסופי הוא החלק הגמור המתקבל לאחר סדרת העיבודיס. כל מכונהח מבצעת פעולה אחת בלבד והיא מהווה שלב בודד בתהליך כולו. התוכנה בנויה מ-3 רמות קושי: קלה, בינונית וקשה, וההבדל בין הרמות הוא מספר המכונות (בין 1 ל-8), שבעורתן יש לעבד את חומר הגלס. במהלך המשחק, אם בוחרים באפשרות של ייבניית בית-חרושתיי, אפשר לבחור את המכונות ועל וידי כך ליצור חלק כלשהו. לאחר מכן אפשר לבקש מן השותף למשחק לגלות כיצד נבגה החלק. אפשר גס לבחור באפשרות של ייייצור חלקיסי, לבחור את הרמה הרצויה ולנסות ולהתמודד עס האתגריסם שהמחשב מציב. התוכנה מלווה בדפי עבודה, ובהם מוצגות המטלות בשלבים שלבים. הדבר מקל מאוד על העבודה ועושה את התוכגנה ידידודתית יותר. לסיכום, זהו משחק עם הרבה אתגרים שאינו דורש ידע מוקדם, מתאים לטווח גילאים רחב (מ-10 ומעלה). לאחר שתצליחו להתמודד עס האתגרים במשחק זה, מחכה לכס משחק המשך בשסם 140007 ז6ק5, ולאחר מכן אתס כבר באמת יכולים להיות מהנדסי ייצור. 7 ו ר.א בא ,ר.א ג ₪ ,' ₪ צי, 2 ו , גר 5 זל ל ; 4 ג 2< 4.6% יי ר יי רה 8 -₪ 09 0 שודד ד" שו . . האם רצית אי פעם להרגיש י / שאתה עושה משהו ממש גדולו האם רצית, למשל, לבנות עירז . אם כן, עו.6וחו5 הוא המשחק בשבילך. מטוה במשחק זה היא לבנות עיר : ה ולהפכה למטרופולין משגשג. + שוחופ הוא משחק מסוג חדש הנקרא הסווג|טתופ ות516ץ5 או הדמית מערכת. במשחק מסוג זה נותניס בידי המשחק כלים וכללים כאלה, שבעזרתס הוא יכול לבנות מערכת, במקרה זה - מערכת של עיר. האתגר בהדמיית מערכת חוא להבין כיצד המערכת עובדת, להשתמש בכלים מבלי לחרוג מן הכללים, ולהצליח להשתלט על המערכת. המשתמש במערכת ההדמיה מפתח את העיר על ידי בניית מקומות דיור, מרכזי מסחר ותעשייה, כבישים, גנים ציבוריים, תחנות משטוה ומכבי אש, תחנות כוח, נמלים ושדות תעופה ואפילו איצטדיון ספורט. הכלים הניתנים במשחק 5 מגוונים והם מאפשרים לשלוט על כל מרכזי החיים בעיר - על איכות החיים, על מקומות עבודה, על מקומות דיור וכדי. אנשי העיר נותנים מדי שנה בשנה חוות דעת על עבודתך. אם לא טוב לחיות בער, אנשיה עלולים לעזוב אותה. המערכת מורכבת מאוד. לדוגמה, תושבי העיר (במשחק נקראים האנשיסם - 5חו5) נותניס מדי שנה בשנה חוות דעת על עבודתך, ומציינים בפניך את בעיותיה של העיר. אס המסים גבוהים מדיי, אם יוקר המחיה גבוה מדיי, אם יש מעשי פשע בעיר, או שפשוט לא טוב לחיות בעיר - אנשיס עלולים לעזוב אותה. לעומת זאת, עיר בעלת איכות חיים גבוהח, המציעה מקומות עבודה רבים, ושומרת את גבולותיה נקיים מפשע, עיר כואת תמשוך אליה תושבים רבים והיא תתפתח ותגדל. ההדמיה מאפשרת לתאר גם אסונות, כגון שיטפונות, שופות, התרסקות מטוסים (אס יש שדה תעופה), סופות 4% וו , 5 | \י ו ו . ח"י א גיא הראל / כתב צעיר. . טורנדו, רעידות אדמה, התנגשות של ספינה בחוף, ואפילו מפלצות שמתקרבות ויימבקרותיי בעיר. אני יושב בחדרי, מקשיב ל- 517416 6זוכן ומנסה לחשוב - על פי בקשת עווכי העיתון - מה דעתי על המשחק. לדעתי, המשחק הוא בהחלט טוב. מערכת תפריטיס מכוונת את הפעילות במשחק. המערכת, אמנם, יעילה יותר עם עכבר, אבל אפשור להסתדר גם בלעדיו. הגרפיקה מעולה, בכל סוגי המסכים. רמת הקושי במשחק משתנה: שחקן מתחיל יכול לבנות (ואולי גס לנהל) עיירה קטנה, אך גם אדריכל ערים מקצועי יכול למצוא אתגר בתוכנה. הגרפיקה מעולה. רמת הקושי משתנה. | נקודת החולשה היחידה של התכנית היא מורכבותה. אר זהו גם יתרונה. לכו ותקנוו תמפתחים: )50 15אג1א קליפורניה הנושא: משחק הדמיה, הקמת עיר וניהולה גיל המשתמשים: כיתה זי ומעלה סוג המחשב: ]13 ותואמיו נקודת החולשה היחידה של התכנית היא מורכבותה. התכנית מורכבת מדיי בשביל משתמש מתחיל וחסר סבלנות. קיימות כל כך הרבה אפשרויות במשחק, שאפשר בקלות ללכת לאיבוד. בתכנית אין אפשרות לקבל ייעזרהיי, ולכל דבר שאונו מוכן צריך לרו+ לחובות ולחפש את העורה שם ( 55עמודים..). עוג')הז51 אינו מוגן מפני העתקה. אפשר בקלות להכין גיבויים או לטעון את המשחק לדיסק הקשית. אבל, לכל היימפיציםיי שבינינו, תהיה קצת בעיה. בתחילת כל משחק, המשתמש חייב להשיב על שאלה. התשובה מודפסת על נייר מיוחד שמצורף למשחק, וגייר וה אינו ניתן לצילוס. חכס, נכון1 לסוכוס, המשחק יכול לספק שעות (אס לא ימים) של הנאה, ואין בו הרבה מגרעות. אני נותן לתוכנה ציון של 9.5 מתוך 19. לכו ותקנו ! ע - - 80 | 2 -% - 7נ2 'י- .. חי. .₪ יו )) 2 שו ל - 3 4 8 4 % אוו . ץש טי 4 (;יכבבי. 2 4י2-") .' מר',] ₪ ₪ ₪ + ץל?; % 2 - % שש ול לזיד יר 4%. -'. הדגמות באסטרונומיה 9: . -- המפתחים: יבמ ישראל הנושא: אסטרונומיה גיל חהמשתמשים : בני 10 ומעלה טוג המחשב : 31 ותואמיו - ...יי סקירת תוכנה ח ברת יבמ ישראל הכינה עבור הטכנודע - המוזיאון הלאומי למדע וטכנולוגיה, הנמצא בחיפה, תוכנת הדגמות בשיטת ההנפשה, שמטרתה להסביר מושגיס במדע האסטרונומיה. התוכנה מטפלת ב-11 נושאים: שביל החלב, כוכבי הלכת, תצורות הירח, תנועת כוכב כפול, הצבת לוויין, השביט של האלי, המפץ הגדול, פרלקסה, טבעות שבתאי, ליקוי חמה, היוס והלילה. לגבי כל נושא, מופיע תחילה הסבר קצר ואחריו באה הדגמה. ההדגמות בנויות כך, שאפשר לבחור את נתוני ההדגמה. לדוגמה: אפשר לבחור באיוו זווית (בין 0 ל-90) נצפה בשביל החלב. או למשל, באיזה יוס במחזור החודשי נצפה בתצורת הירח. התוכנה משלבת בתוכה מסכיס צבעוניים, המושכים את העין; היא נותנת הסברים קלים ובהירים לתופעות מורכבות, והיפה מכול הוא ההמחשות הדינמיות הניתנות לאותס תהליכים. השימוש בשלושת האמצעים האלה, מאפשר ליוצרי התוכנה לעסוק בנושאיס מורכבים, ועס זאת להציג אותס בצורה מובנת לכל נער ונערה, מגיל 10 ומעלה. מטרת התוכנה היא לחשוף את הנוער ואת הציבור כולו לתופעות מדע שונות ולעורר בהס את הרצון ללמוד על תופעות אלה, ולהעמיק את הבנתס, תוך כדי משחק ושעשוע. אס בהשפעת תוכנה זו תתעורר הסקרנות ויצוצו שאלות שיובילו את בני הנוער לעיין בספרים, להערכתי, הושגה מטרת התוכנה במלואה. 1 1 7 רמגי א ה בל + -- 7% <.ש . תקשורת מחשבים מציגה אפשרויות רבות, מגוונות ומרתקות. בשיחת טלפון אחת אפשר להתקשר למרכזי מידע שונים באר ובעולם וליהנות משפע של מידע שעומד לרשות כל אחד. 'לדיכם יוכלו ליצור קשר עם אנשים הנמצאים במקומות מרוחקים בארץ ובעולם. מרבית התקשורת נעשית באנגלית. פיינשמיין יר יפה ומפורסם אומר שייהעולס קטניי, אבל כולנו יודעיס שמה שנותן לנו את התחושה שהעולסם קטן הוא התקשורת. קווי טלפון מקרביס ארצות רחוקות, והיוס אפשר להגיע לכל מקום בעולם גם בעזרת המחשב; אפשר לשבת 8 בתל-אביב, בחיפה, בירושלים, במטולה או באילת, ולחרגיש כאילו אנו נמצאיס במקומות מרוחקים, וכאילו הס לידינו, ממש בביתנו. איך עושיס זאתז בעורת המחשב ובעזרת המודס המקשר אותנו לטלפון. תקשורת מחשביס מציגה בפני הילדים, ובפניכס ההורים, אפשרויות רבות, מגוונות ומרתקות. תקשורת מחשבים מאפשרת לקבל מידע כמעט בכל תחומי החיום. בארהייב ובאירופה, התפתחו בשניס האחרונות רשתות תקשורת רבות, והן פתחו אפיקי גישה חדשים למידע בתחומים שונים. היוס, בשיחת טלפון אחת, אפשר להתקשר למרכזי מידע שוניס באר ובעולס, וליהנות משפע המידע שעומד לרשות כל אחד. תפופס.. אז מהכפ קו הטלפוו ל הו רים מחיר העלות של תקשורת המחשבים (תקשורת עם חוייל) נמדד בעיקר לפי כמות המידע המועבר, ולא לפי מחיר שיחת הטלפון, כלומר, אפשר לשלוח חומר רב לחוי"יל או לקבל מידע רב בתחומים שונים, בעלות נמוכה יחסית. וכל זאת, כדי לעודד את האנשיס להשתמש בתקשורת המחשביס. תקשורת מחשביס מאפשרת להחליף מידע בין חבריסם אבל גס להחליף תוכנות, לבצע פרוייקטים משותפים, לכתוב עבודות גמר לבית-הספר וכד'. תקשורת מקוונת (צ]. 1-א00) מאפשרת לכתוב ולקבל תשובה בומן ההתקשרות. ילדיכם יוכלו ליצור קשר עם אנשים הנמצאים במקומות מרוחקים, באר ובעולס. מכיוון שמרבית התקשורת המקוונת נעשית באנגלית, ילדיכם ישפרו את ידיעת האנגלית, ובעיקר את כושר הכתיבה שלהם, מבלי להתאמ כלל. הדבר יתרוס לפיתוח יכולת הביטוי בכתב, וירחיב את האופקיס של הילדים ושל בני נוער ומבוגרים כאחד. גם אתסם, ההווים, תיהנו מאוד מהאפשרויות שתקשורת המחשבים נותנת לכם; תוכלו להתקשר באמצעות המחשב שבבית, אל הבנק, אל הבורסה, למאגרי מידע ובעתיד - למקומות רביס נוספים. התקשורת בעורת המחשב הופכת את המחשב לכלי שימושי, שרוב בני המשפחה יכולים ליהנות ממנו ולא רק לשחק בו, כפי שקווה פעמים רבות. אמנם, יש להניח, שבתחילה יהיה קו הטלפון תפוס זמן רב (או אפילו, זמן רב מדיי) אבל במשך הזמן, התקשורת תהיה ענייגית ומהירה. ואולי כדאי להזמין קו טלפון נוסף שישמש גם למחשב ולשיחות הארוכות של הילדים בבית. מה דעתכס1 בוודאי תשאלו: מהו המחיר שיש לשלס עבור ההנאה הזאת! כמו בכל תחומי החומרה והתוכנה, גס בתחוס זה המתחירים הולכים ויורדים. אבל אין הצדקה להמתין עד להורדה נוספת של מחירים. אס החלטתס להשתמש בקו הטלפון שברשותכסם, עליכס לקנות מודס, ורצוי באיכות טובה ובעל מהירות מינימלית של 336 1200. מיד לאחר קניית המודס תוכלו להתחיל בהתקשרות לחברי 5 באר>. את רשימת ה-35 בארץ תוכלו לקבל על ידי פנויה בכתב אל מדור יישאלות למומחהיי, שיופיע בגיליון הבא. הנעד הבא שלכס יהיה להירשס כמנויים של אחת מרשתות התקשורת בארצ. על רשתות התקשורת הקיימות בארץ ועל האפשרויות השונות להתקשרות באמצעותן תוכלו לקרוא בגיליונות הבאים של מחשבים |וכיף. תקשורת מחשבים היא עולם העתיד. מדוע שלא תצטרפו כבר עכשיו לעולס מופלא זה ותצעדו, אתם וילדיכס, בצעד בטוח לקראת העתיד!! (6> ו 20 |ל. "ואי *-ָ שי חדש חדיש |וחושב : * .-. ₪" "= -. מו - בו 1 א 5 המחשבים המהבכה הקולית למחשבי ]10% ותואמיהם אפשר היוס להוסיף מערכת קול 06%5. המערכת מורכבת מכרטיס, רמקול+מיקרופון ותוכנת הפעלה. המעוכת מאפשרת הקלטה והשמעת קול וצליל, הקלטת הודעות והשמעתן, אורגן לנגינה, נעימת רקע ועוד. הכרטייס תוכנן על ידי צוות מהנדסי אלקטווניקה בחברת א.ד.מ מחשבים, המתמחים בנושאי עיבוד והמרת קול. הכרטיס תומך בתוכנות לומדה של א.ד.מ מחשבים, שהוסבו לשיטת הקול של הכרטיס. מחירה של המערכת כ-250 שייח. הציבור השתכלל בישראל ניכות היוס מגמה לעבור למסכי ‏ 24) ואפילו למסכי ג)/ זסקטפ. הציבור ייהשתכלליי והוא קונה היום מסכי 0 במקום /ג%) או 024ם. המגמה אינה. ייחודית לישראל, בארצות אחרות היא החלה להופיע כבר לפני שנתייס. ההסבר לתופעה זו נעו+ ככל הנראה בירידה המשמעותית של המחירים למטכי ‏ 034)/. לפ' שצריך גם ]א מחשב 1-286א, פיתוח חדש של 11, מיועד למי שצריך מחשב עם מחירות של 87/, אך עדיין מעוניין גס במהירות של זא (למשחקיס למשל) וגס במחיר של 7א. למחשב 327-286 יש כמה יתרונות: 1. הוא מקבל את כל הכרטיסיס הסטנדרטיים. 2. יש אפשרות הרחבה ל-18א1 זיכרון. 3 יש לו 5400-2105 המאפשר ביצועי מהירות טובים בגישה לדיסק הקשיח. 4. אפשר להשתמש ב-זט!|ססקפ פנימי למדפסת ו- א1215 וחג%ןן ללא צורך בתוכנות מיוחדות. 5. המחשב כולל יציאות למדפסת ולגיויסטיק, יציאה טורית 335-232 ושעון ומן אמיתי המקבל גיבוי על ידי סוללה. מחירו של המחשב - 1730 שייח. יבואנים: +:6? בעיימ, שירות, שיווק מחשבים, תוכנה וציוד נלווה מדבטסת במחיר מיוחד 0 85000₪ת28 - המדפסת שנבחרה על ידי החוש ק4]א-י)ק כאחת המדפסות הטובות שיוצרו - נמכרת עכשיו באר במחיר מוזל. מחירה ירד באופן משמעותי בחודש האחרון והוא מגיע לכ-800 שיח בלבד. הנתונים הטכניים של המדפסת הם: מהירות של 05:) 192, תשע סיכות, ווחב הדפסה - 80 טור, אובעה סוגי כתב איכות וטיוטה. חידיעות בעמ' זה בצדיבות +)?] בע'ימ, יבואנים, שירות ושיווק פחשבים, תוכנת וציוד נלוות. לחעוב בקסמיליה מהפכה זוטא בעולס הפקס - כרטיס-פקס חדש, הניתן להוספה למחשב האישי, מאפשר שליחת פקסיס וקבלתם, ישירות דרך המחשב האישי, ללא צורך במכשיר הפקסמיליה היקר. אל הכרטיס, המשלב מודם ופקסמיליה, מצורפת תוכנה גרפית מיוחדת המאפשות גס התקשרות לכל מעבד תמלילים. את החומר המיועד להעברה כותביס במעבד תמלילים ושולחים ישירות כפקס, דרך המחשב. כוטיס הפקס מאפשר גם לקבל פקסים. הפקס נקלט במחשב ונשמר כקובצ בדיסק הקשיח. ניתן לעיין בקובץ על המסך או להוציא אותו מודפס במדפסת רגילה. שני כרטיסי הפקס הנפוציס ביותר היוס בשוק המחשביס הסם: אמאםם שמתירו ב-5700 בלבד ו-א "אע שכולל מערכת הדלקה וכיבוי אוטומטית (כלומר, אס המחשב סגור כשמגיע פקס, המחשב נדלק אוטומטית, מקבל את הפקס ומכבה את עצמו). מחירו של כרטיס מסוג זה נע בסביבות 1000. >9 חדשות ]אםן ל הענק הכחול >> תסוו3זס 60 66גז'ך ]א מכריזה בישואל על שני יישומיס מתחום המולטימדיה למשפחת| מחשבי ‏ 5/2 (מולטימדיה בהקשר זה משמעו: היכולת לשלב וידיאו, קול, גרפיקה, וטקסט להפקת תצוגות אודיאו-ויוואליות אינטראקטיביות על מחשב אישי,) הבאת המולטימדיה למחשב האישי הופכת אותו ל-יישולחן עריכה", כאשר הווידיאו והקול, נוסף לגרפיקה והטקסט, הופכים להיות כלי משחק בשליטתה הבלעדית של התוכנה. שילוב ] אלמנטים אלה בסביבה אינטראקטיבית של מחשב אישי תביא ליצירת זור חדש של יישומים, הנמצא הרבה מעבר לעולם המושגים והדימוייס העכשווי של כולנו. היישומים המוכרזים בימיס | אלה הם: מערכת :4% - מכילה חבילת תוכנה ושני כרטיסים: 6 כרטיס מתאם דגימת וידאו - מדגם ושומר תמונות וידיאו צבעוניות באיכות טלוויזיונית, וממיר אותן למצב תצוגה במצג רגיל, התומך ב-256 צבעים. 2) כרטיס מתאס הרצה ודגימת קול - מדגם, שומר ומריצ שני ערוצי קול דיגיטליים מוקלטים. התוכנה מאפשרת עריכה ושליטה בתמונות הצבע שנדגמו, עריכת שני ערוצי קול ושילובס עם מיצג הווידיאו. מערכת תסווסזא - 1א- מכילה חבילת תוכנה וכרטיס, | המערכת משלבת תמונות וידיאו בתנועה מלאה, במצג מערכת יבמ/2. הכרטיס מקבל אותות אנאלוגיים ממקורות וידיאו חיבוניים (מצלמה, וידיאוטייפ, וידיאודיסק וכוי), מעבד והופך אותסם לאותות דיגיטליים לתצוגה על מצג המחשב. כמו כן ניתן לבצע דיגיטציה ואגירת צלילי מוסיקה או כל קטע קולי אחר, משני מקורות קלט (סטריאו), ולהאוין לקול באמצעות אווניות או רמקולים. ] | 40% מהנשאלים השיבו שהס שימועוי המחשב בבית 1% | מבי בש[ ו ו | משמש למשחק. ד זכסצח. 1 מ לימודי השפה האנגלית המחשב הביתי משמש למטרות . = שונות. בסקר שנערך לאחרונה מ באורהיב, נמצאו הממצאים המעניינים האלה: % מהנשאלים ציינו שהם משתמשיסם במחשב לעיבוד תמלילים; % - לתכנות. חדש בישראלי!! התכנית ללימוד אנגלית שכולם חיכו לה !111 וו ייאוצר מילים באנגליתיי ללמידה |-40% - משתמשים במחשב לכניהול | בסיסי נתונים ובגיליון אלקטרוני - למטרות שונות של ארגון נתונים, עיבודם והצגתס. % משתמשים במחשב ליישומים מוסיקלייס. יום באוירה הנוחה ומה לגבי משחקים! 59.1% מבין * במספר דקות ל ו ה הנשטאלים השיבו שהם בביתך משתמשים במחשב למשח | | שתקו תוכל לבנות אוצר מיליס מקיף נכלומר, המשחקיס נמצאיס באנגלית כמעט בראש שימושי המחשב בבית!! בגיליון הקרוב נערון משאל דומה בין קוראי מחשבים וכיף. מה דעתך! האם התוצאות בישראל יהיו שונות! * פתרון אידיאלי לצרכי האנגלית שלך * מתאים מאד לתלמידים ולמבוגריס * 3 רמות !!! יותר מ-3000 מילים !!! * מתאים לכיתות וי - יייב * סיוע בהיגוי נכון של המללים * משפר את חדקדוק שלך באותו ומן * מתאים לכל מחשבי :6 = פיתוח והפקה לינגואטק ת.ד, 841 רחובות 76103 טלפון: 08-491023 4 - ב 5 2 . ,- דש חדיש ומחושנב נכ"| ם . מ ו ו 1 , - 0% 0 = .- 60 16 4 מצאיך 43:10 ,רקיבירד'ייוג- ה ער < יכי רש , -- דש "> כ = ,= שש ה תמו ' שש - הוצאת הוד-עתַ' הוצאת הוד-עמי היא הוצאת הספריס הפרטית הגדולה בארצ בנושאי מחשביס ומעוכות מידע. ההוצאה מתמתית בהפקת ספרות מקצועית מתורגמת בתחומי המחשוב. מנהל ההוצאה, יצחק עמיהוד, הוא מבכירי אנשי המחשבים בארץ, יועץ מחשבים ומרצה באוניברסיטאות ובמכללות. כל הספרים היוצאים לאור על ידי ההובאה נכתבו בידי מומחיס, אנשי הוראה ואקדמיה באו או בחו"ל. הספרים מוכרים על ידי מוסדות ההוראה השוניס כספרי לימוד, וכספרי עזר והעשרה, בתחומים השונים של מקצועות המחשב. כמה מהסם הוכרו כספרי לימוד גם על ידי משרד החינוך. ההוצאה מספקת שירותיסם בתחוס ההוצאה לאור, וניתן להזמין אצלה ביצוע של כל תהליך ההפקה, או חלק ממנו, לפי דרישה. תוצאת חוד-עמי ההוצאה המתמחה בפרסום ספרים בנושאי מחשבים מבצע מיוחד לקוראי מחשבים וכיף הנחות עד 23% מחיר לאחר הנחה * המחשב האלקטרוני (כולל בייסיק) | 3400 * התלמיד והמחשב - 80 בעיות 1.00 * תכנון ותכנות (מבוא, קובוך ועוד) 100 (1.)0)20 * - תכנון פונקציונלי 00 * פסקל - שפה לתכנות מבני * ספר התשובות לפסקל * פרולוג - שפת בינה מלאכותית * מערכות תקשורת נתוניס * מיקרו- מחשביס חומרה ותכנה * הכנה לבגרות במחשביס * המדריך למחשב האישי ותואמיו * ספר הפקודות של 0254 * המחשב האישי (דוס, בייסיק +דיסקט) * רשימה חלקית של ספרי ההוצאה שלח עוד היוס את טופס ה%מנתך בצירוף תשלוס או הזמן טלפונית (ציין מחשבים וכיף) טופס הומנה 7/77/2727 /2272//22,//7//7//1//7///2///22/22/2///2222722// / לכבוד הוצאת הוד-עמי רחי בילו 3 הרצליה, 446426 הנני מבקש להזמין את הספריס הבאים: שס הספר המחיר לאחר ההנחה (מחשבים וכיף 1/90) הוצאת הוד-עמנ רחי בילו 3 הרצליה, 46426 טלי 052-541207 פקס: 052-571582, אלדור מרחיבה פעילותה בתחום החינוך במסגרת הרחבת הפעילות של היחידה למחשבים בּתינוך, בחברת אלדור מחשבים, נפתח לאחרונה מרכז הדרכה משוכלל. שלומי כהן, מנהל היחידה, מוסר כי במסגרת הפעילות של מרכז ההדרכה, מועברים קווסים והשתלמויות על מערכות תוכנה לנושאי ניהול בתי ספר וניהול ספריות. כמו כן ניתנת הדרכה והדגמות לעבודה בלומדות שנועדו למערכת החינוך. בין הלומדות שפיתחה אלדור בשיתוף עס חברת ב-א-ט-מ, זכיר את הלומדות האלה: וב-ערב - לומדה ללימוד הקלדת ערבית בשיטה עיוורת, ומעבד תמלילים עברי/ערבי/ אנגלי, הכולל ניקוד מלא בשפה הערבית. קל-חשב - גיליון נתונים אלקטרוני המיועד לחטיבת הבינייס . קל-כתב - מעבד תמלילים עברי/אנגלי נוח וקל במיוחד, המותאס לשיפור ההבעה בכתב תיוקל - תוכנת בסיס נתונים שתוכננה במיוחד למשתמשיס מתחילים בבסיס נתונים . וי הבונת הנקרא לכיתות ב' ג תרגול הבנת הנקרא בעברית בשילוב עם | משחקיס מגווניס בתוך ביתו של ייהברון לימודונייי; הברון לימודוני מנסה לעכב את ההתקדמות במערכת הלימודים בעזרת שעון העצר שלו והכדור ] החלקלק. כדי להתגבר על מעצורי הברון לימודוני, יש לגלות קוד סודי, המסתתר מאחורי תרגילים. לומדות חדשות חשבון : תוכנה המשלבת תרגול חברת תוכנות שחק ולמד מהוד ] במשחק; בתוכנה המיועדת לכיתות ג"-ד' מתרגלים את המבנה העשורי, וכן כפל, חילוק ושברים; בתוכנה המיועדת לכיתות ה+וי מתרגלים שברים וקבוצות. השרון, הוציאה בימים אלה לומדות חדשות והן מופצות על ידי טופ-טופט. להלן כמה מן הלומדות: אנגלית לימוד אנגלית תוך שילוב עם משחקיס רבים ומגוונים; התוכנה מותאמת למתתילים בלימוד האנגלית (בכיתות ג-ד') | או לאחרים בשלבי לימודיהם הראשוניס. 56( מעריכים שמספר מחשבי ה-6 בעולם הוא יותר מ-135 מיליון . בראש צועדת ארהייב, ובה 72 מיליון מחשבי :)1 (מספר המחשבים הנמצאים בבתים פרטייס בארחייב מגיע ל-10.5 מיליון) . לאירופאיס יש 35 מיליון מחשבים אישייס . 2 מיליון מחשבים אישיים ‏ יש ביפן וכ- 22 מיליון - ביתר חלקי העולם. בברית המועצות יש, כנראה, כ-200,000 מתחשבים אלשיים בלבד!!! וכמה מחשבים אישיים יש בישראלו עד היום טרם נערך סקר בנושא זה . 9 (%= == 2- ₪ | ₪5 צ ₪5)|ום ח 7-5 ₪ קירט גו ראוני ש א 1 הח תר" / ו | !1 4 | | ₪ 4 0 | בונ ומ שש מא 7 אע .₪00 שא | מאק 2 היירי - חדש חדיש ומחו"ד ₪ 2 שש "שש --ארק ₪38 א מא שאתק תחת אמאש > ₪₪ שש ] ₪םש 55 התוכנה מקלדת כבקשתך [ה4חסון3 הז6)ת] 065%ג)3ס פיתחה מקלדת שמתאימה בדיוק בשבילך. 6זגססת5/1160 הוא מסגרת של מקלדת, והוא בנוי מחלקים הניתניס לפירוק ולהרכבה מחדש. המבנה הרגיל של המקלדת מתפרק לשלושה חלקים. המשתמש יכול לסזר את החלקים בכל צורה או להוסיף למקלדת מתקניסם אחרים, שהחברה מציעה. א אתה שמאלי, למשל, וקשה לך | לעבוד עם משטח המספרים והחיצים, הנמצא דווקא בצד הימני של המקלדת, תוכל עכשיו להפריד את החלק הזה ולחברו לצד השמאלי של המקלדת. סט טושפ מאפשר לכל אחד לקבל את המקלדת הרצויה לו מבלי לוותר על איכות העבודה. | 03 למתחילים 1 ז6תחבּץ 5סס, מעטפת ל-205, היא תוכנה המאפשרת למתחילים לבצע את רוב הפונקציות השימושיות יותר של ה-1205. בתוכנה יש תפריטים, מסכים צבעוניים ותיעוד, והיא מלבישה לבוש חדש ונוח על ה-203] המוכר. לאחר ההתקנה, התוכנה מריצה יישומים ופונקציות וגילות של 5, כמו: | 6ותהת6, 061616, 1 מחס). כל הפקודות מבוצעות בהקשת כפתור בלבד. גרסה חדשה לנורטון 0 ז66ח8 ווח הסשזסצז מאפשרת למשתמש לנהל את הקבצים, להביט בהם ולשלות אותם אלקטרונית לכל מקום בעולם. ש16/ אסוט() 6ו1ד היא תוספת חדשה, המאפשרת להציג על המסך את רשימת הקבצים מן ה-עזסוסטתוכ], ובו- בומן גסם את תוכנו של אחד הקבצים מרשימה זאת. לגרסה החדשה התווסף גם 1 ח16רג ותוחס:), המאפשר שליחת קבבים בלחיצת כפתור, -את!. ] ז6ת8וח וחס:) המאפשר העברת קבצים בין שי מחשבים אישיים, המחוברים ביניהם. המחשב הנמכר ביותר הירחון ]יא() מוסר את רשימת המחשביס שנמכרו ביותר, בשנה האחרונה בארהייב. בראש הרשימה נמצאיס 2 ז] ר30.286 1א18; אחריהם צועדים קומודור 646, | מקינטוש 5₪, מקיינטוש פלוס ואפל 11025 (מתוצרת חבות אפל), 555 ]18%, אטרי =א130 ר-5א65 וכן קומודור 8 1280. הבלש הממוחשב 1 ה]ש516 החס!5ע5 הוא ייבלשיי, הנובר בקרבי המחשב האישי, מהזיכרון ועד לכונניס. התוכנה יכולה להגיד למשתמש באיזה חלקום מהזיכיון משתמשות תכניות וחומוה, אילו אזורים בזיכרון עובדיסם הכי מהר ואילו משמשים להחלפת מידע. הגרסה החדשה מסתכלת גם אל תוך החומרה ומזהה את המבנה (קונפיגורציה) של הדיסק הקשיח. =( למחשבים וכיף.... מחעובים וכיף....מחעובים וכיף... מחעובים וניף....מחעובים וכיף... ולחובים וניף 'יי++..+.+ מחשבבשם |כך מק 5 555 5.55. מחטובים 4 ימים של מחשבים, טבע ופעילויות חברתיות לילדים ונער בגילאי 9-16 יתקיימו בחופשת חנוכה- 16-19 בדצמבר בוא לבלות באוירה המיוחדת של קיבוץ שפיים. ללמוד ולהעמיק בעולם המופלא של המחשבים, להנות מיופיו של הטבע, לכייף ולפגוש חברים חדשים מכל חלקי הארץ. = הפעילות במחשבים תתנהל בקבוצות קטנות על פי רמתו * לימוד מתקדם ופיתוח יישומים בגיליון אלקטרוני אינטראקטיבי האישית של כל משתתף. * פעילות חופשית במחשבים תכניות ומשימות מיוחדות לאלה שכבר השתתפו בסדנאות של | * תחרות מיוחדת בהדמיה +'7ד51/16-1 (לכיתות וי ומעלה) "מחשבים וכיפיי. תכנית נוספת למתקזמיס נושאים נבחרים: * עבודה עם מחולל יישומים חדיש. * היכרות בסיסית של המחשב (למתחילים) פעילויות חברתיות מיוחדות * שימוש במעבד תמלילים * מפגשים עס ילדי הקיבוצ * טוול מיוחד למערות בית גיוברין בליווי מדריכים מוסמכים * עבודה עם מעצבים גרפים | * לימוד בסיסי והתנסות ב- היח 000008[ * משחקים, סרטים וריקודי דיסקו. * משחקי מחשב לפיתוח החשיבה והדמיות מיוחדות פרטים וההרשמח בטלפונ'ם: 0 (בשעות 8.00-20.00) 4 (מחלקת הזמנות) מספר המקומות מוגבל ל-40 משתתפים. ההרשמה תסתייס עס השלמת מספר המשתתפים * מינימוס משתתפיסם-15 * יתכנו שינויים בתכנית מסיבות שאינן תלויות במארגנים. בית הארחה כ קיבוץ שביים ו היפה ביותר אוירה מיוחדת - מתקני נופש מרכז הדרכה והשתלמויות אולמות בכל הגדלים קיבוץ עב'ים ₪ל. 052-5472384/5 לק 33593 בקם. 052-5238411 חתום עוד היום על מנוי שנתי למחשבים וכיף ותקבל את העיתון מדי חודשיים ישירות לביתרך השתתף בהגרלת הפרסים התלת-חודשית 0 תוכנות מהארץ ומחו*ל יו השנתית של מחשב משוכלל הירשם גם למועדון המשתמשים של מחעבים וכיף וותהנה משפע הצעות, הרחת ומפגשים כועניינים דמי מנוי שנתיים - 35 ש*ח דמי חברות במועדון המשתמשים - 18 ש"ח לשנה (למנויים 15 ש"ח) חסוך כסף וו תמורת 38 ש*ח בלבד תוכל להנות במשך שנה שלמה : מעיתון מחשבים וכיף ומחברות במועדון המשתמשים של מחשבים וכיף . הזדרז ושלח את טופס ההרשמה עוד היום ותהנה מכל ההטבות. 90 ו1%ה . לכבוד מחשבים וכיף חברת אחיעם בע''ימ ת/ד 675 רחובות אני מבקש להיות - 1 מנוי שנתי לדו-ירחון מחשבים וכיף 5 שייח 2) חבר במועדון המשתמשים של מחשבים וכיף 18 שייח 3) מנוי שנתי למחשבים וכיף + חברות במועדון | 68 שייח * סמן את בחירתך חשם המלא: הכתובת: רו 7% .ווה ב > = ומעז חיישוב .- | המיקוד טלפון הגיל ברשותי מחשב מסוג גודל הזכרון 4 סוג הכונן/ים (למחשב קטן/גדול) ה ה ---- . -ם כל המחירים בתוקף עד 15 בינואר 1991 יק יי א 2 ו ל ו ד ד לו ל דצל ללכל לי ל ץצ ד ץד ו לו ד ד דוו ד יו ו ו ו דיסק קשיח (כן/לא) ברשותי מדפסת (כן/לא) (למחוק את המיותר) סוג המדפסת ותוצרתה בביתי משתמשיס במחשב בעיקר ל- 0 | 0 . 6 מצייב שיק בסך תשלום באמצעות כרטיס אשראי: ויזה / דיינרס / ישראכרט / אשמורת (מחק את המיותר) שם בעל הכרטיס מס. תעודת זהות טילפון לפקודת אחיעס בעיימ בתוקף עד תאריך | = סך הכל לחיוב תארי ---- חתימת המזמין (הכרחית) = * ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיס אשראי . ו יה 7 7 ו ה מש השרה שב | התע הב בגיליון הבא של מחשבים וכיף: ₪ חוקיס ומחשבים - על סיסמאות |פיצוחים, העתקות ופשעי מחשב. ‏ - .₪ ₪ הדיסקט - הנכד הגמיש של התקליט והקסטה. ל ₪ לימודי המחשב בבתי- הספר -.כתבת חקור 5 3 ה 7 7 חדש חדיש, קוראים ב גדון 0 . ְ ועוד... | תּ הבאים ש ל ו - ו או את ספח המו נויים ן , ממשנט | מחעני 3 | 2. || 1 וו | חכנון. הפקה והפצה: - חברת "אחיעם" שרותי ייעוץ בע" ת.ד. 675 רחובות טל. 08-470270 פקס. 2051 דדא /08-891902 ו