מחשבים וכיף – גיליון מספר 45

הירחון המוביל למשתמשי המחשב בכיף – נסרק על ידי Atanvarno

OCR (הסבר)
- ב + שי ץ המו רז ץוק קייד ולי יו יי ₪ ג'ליון לפ' 45, טפטעבר 1995 תשנ"ה -' ו[ [ ל שו 1 7 85/1 % | ו | צש ו | ', 0 א 5% ₪ וכו ו 7-ה יי יה יי = מוחקי מחנטב - טיפים ורמזים זשנינ וני" בר לנמחיות המנויים באזור גוש דן פתחנו סניף נוסף במרנז רמת גן רח' ביאליק 67 03-6702155 במקום תצוגה מרהיבה ₪ מבצעים ₪ הנחות מיוחדות ₪ מתנה על כל קניה לרגל הפתיחה ובא מחוובים וניף" וחבריהם מ[זמ1ים! | ששת הפתיתה איה 09-9:00 - 0 5 5 ו מבצע ב לקורא? *מחשבים וכיף" מנו> שנרת: כ לרש בי הכךי של 95 סח ה לבעלי 41 פוסטאוע ומעלה 95 2 9 במחיך מבצע עיי מוגבל כל ו ב"עחהעובים וכ יי" יק קרי לקראת החגים | 5 פווססחו) - ו צלצל והז 0 7 היופ | ו 9 % , | רחובות תז" 7 טל. 450222- 7 דמי משלוח 2 שייח עס שליח ה איזורי הארף לפנ 6% 6 רייג רחי בייאליק 67 טל, 03-6702255 עב 1 יויד 'מחשנים וכיף' בגיכונסיה הרצליה - תל אביב רח' ז'בוטינסקי (ליד כיכר הכודינה) הלק רק פש דה . : 7 = שב 22 בי כ ב | , י 6% ל ל ב %. ב בר - . | 3 ול 4 - . . - שי ו. חול המועד טוכות 1 [2ו באוקטורר | תצוגה של משחקי מחשב, תוכנות, לומדות, מחשבים, ציוד הקפי ועוד הרבה הפתעות. מבצעי מכירה מ'וחדים בזאן היריד סדנאות. הרצאות והדג%ות ינות מעוחקים משחקי פעולה סימולטורים אנימציה ממוחשבת | ₪8 95 5או60תו// משחקי הרפתקאות לומדות לגיל הרך תקשורת מחשבים מולטימדיה ₪ מולטימדיה 06 6 ₪ ₪ גליון אלקטרוני | ₪ )6ת6)ה1.. זתיד/1" תקשורת מחשניס | מחיר השךנאות: 59 | "7 לכל סדוה 49 שייח למנוי יימחשבים וכיף' | ברטים והרשמה בטלצונים: ר"ג 03-6702255. רחובות 08-450222 + ההשתתפות בייפינות המשחקים" במחיר סימלי חוכן העניינים 5 דבר העורך 12 קפיצת המדרגה של מעבדי התמלילים הגרפייס של חלונות דייר אמנון טיק 6 ריאיון עס יעקב גורן, מנכייל ייגרפיקס מולטימדיהי נציגי =0ז6%547 בישראל ראללנ ................ ואל טנא ועמי פיינשטיין | 2 לומדים לתכנת 6 גרפיקה בפסקל (המשך)....- 2 שי סבג - תקשורת: אינטרנט, טמטזצד 0 פקודה חדשה ב- 6.22 05כ - פסוסאס ..... דב פלג 0 אינטרנט ב-60 שניות סביב העולם :5 ל דייר רוך שפיגל 2 אתרים באינטרנט ...-.------4--2.242242. גלעד בר-אילן בשיש הת שש 5 ו 6 ה דשות 2 אלל עול 72 ררכת המדור יי הילדה דיין משהכיף סקירת ספרות 7 | 11/95 3 וב . גיא ברדך 5 דיר מאיר בר-אילו 0 נמלולים לחלונות ............ איציק בסו ואיתמר קזז * 5שוססאזשו - שיפור ביצועים * משימות גרפיקה בתוכנת סופז/ המות גרב'הה גתוננח / 6 7 ודסי ו גת ברדך 8 רמזיס ל"בודד באפלה 3" אוצי בסו 12 אםוסד א5.. ו ... תומר גילת , | יהדות ממוחשבת 6 המל .. אורי רוזנברג; אדס ערפלי 1 3 אוצר הפוסקיסי........------..... דייר מאיר בר-אילן המאגר הרבני המקוון הראשון בעולס הפינה הקטנה 8 איתמר מטייל על הקירות; כיצד הדברים עובדיס הומור ממוחשר קובי שחר 5 החלסטר - המהדר העברי הראשון (מזה אלפייס שנה) עדי גרסיאל קלוס גל רורא | 6 1 חדשות וחיוכים מאמריקה..............דייר רון שפיגל 2 חדש חדיש וממוחשב ..... מערכת יימחשבים וכיף" קווטרו פרו - גיליוןן אלקטרוני .. . ו . מערכת ' יימחשביס וכף" | ו 20 0 ל - 0 - דיר מאור בר-אילן "מחשבים וכיף" 45, ספטמבר 1995 פמ" 8 יישומי מולטימדיה בייבבליון 5" ..........- יואל טנא 6 =םא60477גא סזספוא על 65 יו אס ף הווח קוראים יקרים! לפני כשבוע, ב-24 באוגוסט 1995, לאחר דחיות רבות, יצאה לדרך תוכנת 95 5אוססא]ן/ו, אשר לה גם הקדשנו את שער גיליון 65 של יימחשבים וכיף". אכן, זהו אחד המאורעות המסוקריס ביותר בעיתונות המקצועית והכללית בחודשים האחרונים. אלפי עיתונאים גדשו את אולמות חברת מיקרוסופט בסיאטל וחזו בהכרזת 5 פ/וססא[זו, וכמו מאות אלפיס אחריס ברחבי העולם, הם רצו לקנות את התוכנה מיד עס הופעתה. 5 פאז איננה עוד תוכנה או גרסה חדשה לתוכנת ה-5יססאז/ המוכרת כיום לכולנו. 95 פ5/וספאזו מהווה מהפכה בעולם ה-6ם, ובוודאי היא תשפיע רבות על דרכי הפעלת המחשב בעשור הבא. מערכת ההפעלה של מחשב ה-6ק, ה-₪05 המוכר כיום לכולנו, הופיע לפני כחמש עשרה שנים יחד עם מחשבי ה-יק הראשוניסם שהופיעו בשוק. בתחילה במחשבי >וקטה החביבים, ולאחר מכן במחשבי 18% שכבשו בומנו בסערה את השוק הביתי. ה-05 הפך לחלק בלתי נפרד מהמחשב, עד כדי כך שרוב רובס של משתמשי המחשב ראו בו חלק מהמחשב ולא תוכנה מיוחדת שמצורפת אליו. 5 5\ססא]זאו מיועדת, למעשה, להחליף במרוצת השנים את מערכת ההפעלה מבוססת 05כ, ולכן חברות מחשביס אחדות, מהמובילות בתחוס זה, כמו קומפק, גטווי ואפילו חברת איבי אם. האגדית, כבר הודרזו להודיע על שילוב 5 פוססא]ש, כחלק בלתי נפרד, במערכת ההפעלה של המחשביסם המשווקים על ידיהסם. 5 פאוססא]אי מביאה עמה עולס מחשובי חדש, מתקדם ומתוחכס הרבה יותר ממה שהיינו רגילים לו בעבודה עס תוכנת ה-5איססצז/. אלפי שנות האדס שהושקעו בפיתוח 5 פ5אוססאזאי מביאיסם לנו מוצר שישנה, בטווח הרחוק, את כל דרך העבודה במחשבי ה-6ץ. הצבודה מבוססת פעשוסכוזצ היא בסופו של דבר פשוטה יותר, והייתי מכנה זאת - אנושית יותר;: אנו יימשוחחיסיי עס המחשב בשפה מוכרת ומובנת לכולנו. הסמלים המלוויס את פעולות המחשב, הביטויים הלקוחים משפה קרובה אלינו, כל אלה מאפשרים לכל אחד, ואני מדגיש - לכל אחד(!!), להפעיל את המחשב בקלות, ובמידה מסוימת לשלוט בו ולהבין במידת מה את פעולותינו. + לצערנו, 95 5אוססאז/ בגרסתה המעוברתת המלאה, תופף. רק בעוד מספר חודשים. | יחד עם %את, ההמתנה מאפשרת כנו להתרשם מהגרסה האנגלית של 95 5אוססאזא אכן, הנאה ופליאה רבה תהיה לכל משתמשי ה-6ץ הישראלייסם כאשר יפתחו את מחשביהם בעוד מספר חודשים ומערכת ההפעלה החדשה של המחשב 95 5לשוספאזאו , 'יתשוחחיי אתס בעברית מלאה ועשירה. בינתיים, כולנו ממתיניס, ובשלב זה לא נשאר לנו אלא לברך את חברת מיקרוסופט על המהפכה המחשובית ‏ של 5 פססצתע, שכולנו מקווים שתצליח ותקדם את עולס המחשוב לשנות ה-2000. המחשב האישי הפך בשניס האחרונות למרכז מולטימדיה, ולכן אנו פותחים גיליון זה של יימחשבים וכיףיי בריאוון עס מנכייל חברת 'גרפיקס", המייצגת בישראל את חברת מז שהיא המובילה בתחוס המולטימדיה בכל רחבי העולס. חופשת סוכות כבר בפתח, וכמדי שנה אנו מקיימים את יייריד מחשביס וכיףיי שבו תוכלו להשתתף בסדנאות ובהרצאות מעניינות, להתנסות במשתקי מחשב חדישים ומרתקים ולפגוש את עורכי הירחון ואת כתביו. אנו מצפיס שתקדימו ותירשמו, ומקוויס לראות את כל קוראינו וחבריהס ביייריד מחשביס וכיף 5פיי שיתקייס השנה בגמנסיה י"יהרצליהיי בתל-אביב. ועד אז, הרשו לנו לאחל לכל קוראי יימחשבים וכיףיי שנה טובה, להסם ולכל בני משפחתם. בני פלינשטנין, עורך יימחשבים וכוףיי יימחשבים וכיף*י ירחון המחשבים לכל המשפחה שנה הי, גיליון 45, ספטמבר 1995, תשנייה בני פיינשטיין דייר מאיר בר אילן הילדה דיין אורי רוזנברג עורך ראשי: עורך משנה עורכת מדור ייזה רעיון": עורך מדור יימשחכלף": עריכת הלשון: לאה תלמי עיצוב גרפי: דפנה גילת גרפיקה: נורית הדדי, רויטל טואג-קדוש בגיליון 645 משתתפים (לפי א-ב): איציק בסו, גלעד בר- אילן, דייר מאיר בר-אילן, גיא ברדך, גיא ברויר, תומר גילת, עדי גרסיאל, הילדה דיין, דייר אמנון טיל, יואל טנא, אלי עוז, שי סבג, אדם ערפלי, דב פלג, אסף רוור, אורי רוזנברג, עודר רז, גל שוורא, קובי שחר, דייר רון שפיגל, עמי פיינשטיין חנה פיינשטיין, חוה קמרינסקי, מיה שרעבי ניהול ושיווק: פרסום, מנויים ומזכירות:. הדפסה, כריכה: דפוס המקור אימפוזיציה ולוחות: 'יטוטל גרפיקסיי כתובת המערכת ומחלקת מודעות: חכרת יימחשבים וכיףיי בעיימ תייד 675 רחובות, 75100 טל: %50221-08, פאקס: 08-450616 * רחוב ביאליק 67 רמת-גן טל: 03-6702255 * המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. כל הזכויות שמורות לחברת יימחשבים וכיףיי בעיימ. | ראאעם מולטי | יעקב גודן, - מנכ"ל ) 5 "גדנטיקס = | מולטיעדיה" -- חברת ייגרפיקס מולטימדיה בעיימיי היא מהחברות החלוצות בתחוס המולטימדיה בארא. כנציגה הרשמית של חברת >צ|7ך6854, היא נחשבת לחברה המובילה בתחוס זה בשוק | המקצועי ראלינן: ובשוק הביתי גם יחד. יואל טנא ועמי פיינשטיין > אג.-15א]א - מייצרת כרטיסי טלוויזיה, המאפשרים | צפייה בתכניות טלוויזיה מעל גבי צג המחשב, וכן מייצרת כרטיסים להשמעת רדיו במחשב. > .זזם ]6 - חברה ישראלית המייצרת תוכנת מחולל מולטימדיה - ס]אזא. היותה של מערכת מולטימדיה חלק אינטגרלי מהמחשב הביתי המשווק כיום, הביא אותנו לקייס שיחה עס יעקב גורן, מנכייל חברת "גרפיקס מולטימדיה". בסדרה של שאלות אנו מנסים לבחון את ההתפתחויות הצפויות בתחום זה | ואת השפעתן על צרכן המחשביס הביתי. בתור משווק | של ציוד מחשבים, מה הן, לדעתך, הדרישות כיום ממחשב-אישי, כדי שיספק | ביצועים נאותים! אילו | חברות | יגרפיקס" מייצגת בארצ? "גרפיקס" מייצגת מספר חברות המייצרות מגוון רחב של מוצרים, בעיקר בתחום המולטימדיה והן: מחשב אישי שקיים כבר בבית, די אס יהיה מחשב 3886. המינימום הוא זזיכרון, אך מומלצ שיכיל 18 8 הכונן הקשיח פחות משמעותי משוס שהיום רוב התוכנות מגיעות על גרי וו0ק.-0, ודרוש 1₪ גדול במיוחד רק עבור עריכה של וידאו, לכן, גודל של 500(18 יספיק. כמובן שדרוש כונן 1אסא-סס. עבור מחשב חדש, הקנייה האופיינית לשוק תחנות-העבודה והתיכון היא של 90 ואטזדאטש , ומערכת כוו, הממחושב. בדרך כלל, מגיעה עם זיכרון רב ועס > את ואג - סורקים אופטיים | | | פע גדול. כמובן שגם כאן דרוש > 57008 1.4 - סורקים אופטיים | , ואסא-62. ה %> מזאזדאז - המייצרת לוחות = ציור ודיגיטייזרים. > מטזד ץח - המייצרת כרטיסי קול (81571₪8 סאטשספ ,+ כרטיסי-וידאו ומוצריס נוספים. > 9סא - | כרטיסים גרפיים איכותיים, המספקים רזולוציות גבוהות | במיוחד, | והמיועדים - ו ₪ -24064₪ = ₪5 == = ושעה לגבי העתיד? - כידוע ככוכ, תעשיית המחשביס אינה קופאת על שמריה, ולו לרגע קט, ויש להניח שבחברת ייגרפיקס" כבר צופים את השינויים שיחולו בתעשייה ואת | ואשר ישפיעו על מוצרי החברה. ואכן, השינוי המהותי ביות ר, לדברי מר גורן, יחול עקב הצגת מערכת 95 פשוססאזשחי, שאז צפוי גידול במכירות, משום שהחל מתוכנה זו ואילך, תצא אל הפועל האמנה שחתמה | 60507 עם ‏ מץ]6547 לאומוץ פמפשותם של 687! לתוך המערכת, דבר יגרוס להיעלמות | כרטיסי הקול האחרים (שאינס מתוצרת | 5 תמיכה | של כרטיסי קול | ב- 814518 0א50%1 אפשרית רק עבור ד881, עקב רישיון של | מצד ), ואין כרטיס קול, שאינו של מש[047א6, התואס ל-16 אאיך5. ₪1 סא ז50. התמיכה המובנית של ייחלונות" | במולטימדיה תרמה גסם היא למכירות שיל המוצרים. = מה הם התחומים שמוצרי ייגרפיקסיי מיועדים להם, ולאיזה קהל הם מיועדים! מבחינת חומרה יגרפיקס"י מספקת את כל הדרישות ליצירת מולטימדיה על גבי מחשב אישי, החל מסורקיס ודיגיטייטזרים ועד לכרטייסים הגרפיים, לשוק הביתי ישנה סדרת מוצרי המולטימדיה של משז'ד₪4אס, כגון, כרטיסי הקול וכונני ה-ואסק-פס. ל-471/8 025 יש גס מוצרים לשוק העסקי, כגון, ה-8ם21/457 באסתץ או ערכה לניהול שיחות ועידה באמצעות קווי הטלפון. מוצריס אלה אס מיועדים לשוק הביתי. ביקשנו לדעת פרטים בנושא שיווק מוצריה השוניס של החברה, כגון - מהו | המוצר | הדומיננטי מבחינת המכירות? האס ניתן להבחין במגמה ברכישות, | למשל,| מעבר למוצרים יקרים ומתוחכמיס יותרז מהו יתרונו של ה- פא(ז50 ל בתשובתו ציין מר גורן את התופעה של ירידה בעלות הייצור של מוצריס איכותיים והשפעתה של ירידה זאת על המחירים: אש" 0 , "ל רו דד + |" * ' ויר תי עס . . שי הששב החל משנת 1992 במגמה רצופה של ירידה ניתן להבחין במחירי בקרוב יוצג כרטיס 2 מ ד .ות פא 50 המכיל חלק מתכונות ה-832/ג, אך מחירו יהיה מחצית ממחירו של ה-40632. המוצרים הדומיננטייס ‏ הם כוני ואסא-כס | וערכות | מולטימדיה מוכנות, הכוללות כונן ואסא-ס , כרטיס קול, רמקולים ואוסף של תקליטורים. לכרטיס ה-58 יש יתרון על פני שאר המתחרים, בגלל הסטנדרט שוצר. הוא מקבל תמיכה רחבה מחברות תוכנה רבות, ואף מקבל בלעדיות מחברה כמו 05077אסחא. ושאלות נוספות: אילו מוצריסם חדשים עומדת ייגרפיקסיי להציג בקרוב! - ישנן | מספר ערכות מולטיימדיה חדשות ש'יגרפיקס" מציגה. > ערכת | י₪]10% ", הכוללת חבילה של 24 תוכנות, וביניהן 1 תוכנות: ייטשאסו 0-1ופ0)א )זוא " כגון: [ם511 ₪00 , הדו שא זה ]םא ,וכן כונן 1סא:6 המוצרים, ומגמה זו מהירות מרובעת (4). נמשכת. הירידה מחיר הערכה כ-2000 במחירי המוצרים המחשב שייח, | לעומת | קמיה מאפשרת קנייה של | : נפרדת | של התוכנות לשל לכהְף מוצרים איכותיים הא ש הכך בלבד, העולות כ-4000 יתר | ואת | עקב | למרכז הבידור | שייח. הירידרה בעלות הייצור: כיוס, עלות הייצור של כרטיס קול 87 8 ו-168[11 - זהה, ולכן החברות מעדיפות ליצר כרטיסי וחם. מצב דומה קיים לגב? כונני ואסת-פס במהורות כפולה ובמהירות מרובעת, ולגבי המוצריס היוקרתיים של החבוות, כדוגמת ה-4/832 (כרטיס קול מקצועי של מא המיועד לאנשי מוסיקה - 0,3)). הביתי ולמרכז התקשורת. > פאתסש א6זפסס, מיועדת ללקוחות מקצועיים הוקוקים ליצירת מולטימדיה. הערכת כוללת מחולל מולטימדיה של חברת| ₪₪78[65אצ5 | ותוכנות נוספות, כגון, ?דו. זט סס. מחיר התוכנות בלבד הוא כ-3000 שייח. הערכה, הכוללת את התוכנות המלאות (עם ספרות), כרטיס 16 58 ץזם - נמכרת בכ-2800 ש'ייח. > ערכה שהיא שיתוף של ייגרפיקסיי ומטייח, הכוללת את כל עשרת התקליטורים של מטייח עם הספרות שלהם. מחיר התקליטורים בלבד הוא 591!| ש"ח. הערכה, הכוללת. 6-08 מהירות כפולה, .5 ורמקוליס נמכרת ב-1495 ש"ח. לטווח של חמש שנים - מה צופים שיהיו המוצרים למחשב מבחינת ביצועים ומפרט? במה יהיו שוניס מהמוצרים כיום! כיצד המחשב ייראה! מה תהיה האינטגרציה שלו בבית? המחשב האישי ייהפך למרכז הבידור הביתי ולמרכז התקשורת. המחשב ישמש, בנוסף לכל היישומיס כיוס, לצפייה בטלוויויה ולהאזנה לרדיו. הוא יאפשר התקשרות עס שירותי-טלוויויה = אינטראקטיבית, ישמש לקניות מהבית או להזמנת סרטי-וידאו (סאגואמס אס סמסוחו. מבחינת החומרה - יחול שינוי, ואין ספק שהיא תהיה שונה לגמרי. כיום מקובל לספק, יחד עס לוח-האם | (סאג0סמאמחדסוא ‏ ) שבבים האחראים על גרפיקה, על צליכל וכוי. אולס מתברר, כי אנשים מעדיפים לעדכן ולשפר את המחשב, ולכן השיטה של כרטיסים הניתניס להחלפה ומודולריות של המחשבר תהיה דומיננטית. בביצועי כרטיסי הקול, לא *חול שינוי משמעותי, משום שכיוס התקן של דגימה ברזולוציה של 16 וקצב של 44887 מותאם למגבלות השמועה האנושית, והעלאת קצב הדגימה בתחום כרטיסי - וקווי-תקשורת של סיב אופטו, שיאפשרו להתגבר ‏ על מגבלת רוחב-הסרט הקטן של קווי-הטלפון כיוס. מעבר לקוויס מהיריס כאלה יאפשר ביצוע שיחות-ועידה דרך המחשב, שליחת פאקסיס המורכבים מסרטיס וכו'. העוצמה של המעבד המרכזי, שתגדל, האפשר שימוש בתוכנה בלבד לצורך ביצוע מטלות שכיום נדרש להן כרכויס ייעודנ. כיצד מתקשרת יגרפיקס" עם לקוחותיה ושומרת על הבלעדיות שלה! 8תקלתי במקריס רביס של תרמית בשוק המולטימדיה, שבהם מכרו ציוד גנוב ‏ או ציוד ישן לא תשפר את הצליל הווידאו צפויה כקונים, ביניהסם גם שנשמע. ציוד | שליגרפיקס" 0-5 ל יש בלעדיות לוי בתחום נרטיסי-הווידאו עבור המחשב יופיעו בארצ. צפויה התקדמות רבה. כרטיסי וידאו חזקים כדי להבטייח עבור המחשב יופיעו יותר שיאפשרו ללקוחות מוצר חדש, כרטיסי וידאו חזקים משתמשת ייגרפיקסיי יותר שיאפשרו צפייה במסך מלא. באותה עת גסם רשת התקשורת תשתפר, ויתוספו | קול | אס5ן צפייה במסך מלא . בכמה שיטות: מדבקה של החברה על כל עטיפות המוצרים, המבטיחה אחחריות של החברה. > כל קונה של מוצר יגרפיקס" המכיל כרטיס-קול וכאי ל ערכת בונוס, הכוללת ערכת תוכנות של מז בתרגוס לעברית, ספרי הדרכה בעברית, וכן תעודת אחריות של ייגרפיקסיי בארצ, בנוסף לתעודת האחריות של /[ך54. > מצורף גם אנטי-ורוס - של אלישים, וכן דף הנחות לרכישת מוצרים נוספים. ?+ בערכה יש גם קופון המאפשר למנויים חדשים של "מחשבים וכיף" לקבל 14 גיליונות במקום 12. בזמן זה יגרפיקס" יצאה במבצע פרסים, ולקוח הקונה אחת מחמש הערכות של החברה משתתף בהגרלת פרס, בנוסף לפרס מידי - עט. הפרסים המוגרלים הם: ציוד למחשב ואף החזר כספי מלא של הקנייה. ייגרפיקס" זכתה בפרס "מוצר 6 מצטיין" בתחוס מולטימדיה, ולכן לוגו של סמל הזכייה מוצמד לכל אריזה של החברה. מערכת | "מחשבים - וכיף" מודה ליעקב על השיחה המעניינת שנערכה מספר שעות לפני נסיעתו לחבי מ/זדא6 בסינגפור, וכולנו מקווים| שחברתו תמשיך להעשיר את שוק המחשבים הישראלי במוצרי מולטינמדיה מעניינים, חדשים ובמחירים סבירים ומוזלים. 7 2% 3 = - - 7 ₪ ₪077 ₪ 0 1] 7 > הגל וו האלקטרוני שיבתוה :> את כל בעיותיך הח ישוביות ‏ ידידותי, נוח וקל לעריכה 90 סז תצוגה מדהימה של גרפים מנדכל הסוגים, המינה מלאה בננברית | ל ₪ קורא קבצים נטל כל הגליונות האלקמהונים ₪ 3 שיו אש הגיליון היחיד'נטעובד בעברית שר ל ו עם .95 פ5/וססאועו (בגרסה אנגלית) קווטרו פרו ו ך ן עמ ב ל 109 > | הכאן 6ול היוס ותה(ה." ה ₪ 0 7 ו ו ו 0 ו 7 ל 1 ]1 1 : : / , 4 | מ ל של . 0 // ל ו 5 - ל -] 9 / 9 / ל בי ו . / וזו | בלי ביא שרון בלית ₪ אירינפרו האט ו : | חא : | | בוו על 23 ע- צ ו וצ 2 2 נצ כע 2 בו בדנ כ בב חזהק הררד / יי ל גיל ול ל ל ג . - - . - -] י% | 3 .| : 7 ה [ 2 . .₪" . , 1 ו | . . || . . ₪ | : . 1 / - ] + = : 1 = הו שו | יו " + : :ו מו ו " ְ 3 . ם : / 9 . + תו ₪ . < .]ו ' ו . . / . ₪ המו ו שו : שו | :ות ו - , דוו ו . ן 1 1 ?+ 4 - ן אי ו ₪ ו 8 | 0 ו ו : ויד העהכה בוללת ₪0 הקליטונים התרה וו | הדרבה מתומצתת |, ו ו !| ו | הנ | | | 1[ גלו גיא 0 ו )תטנטא ו ן 4 . | 0 + ||| | ו | ו/ ו :1 8 רו || ו | | '. ּ . בצע מנמותף נול "מחנמבים וביף:" ו | - גיא טרון גלית אוריכסררזאפרת- 1 2 ד / ". הפר אינמרנטוזנל" נציןי בורכוד וד ירכ - ! ו | . , 3 + , 1 ן ' :. * / ' 4. "ו . - 6 " ו ן / ו - = ₪2 ₪4 ל קר יש ר"א 1 4 . - 1 , 4 -2%,, 0% 0 4+ ו / | :- = מ % . * - ו | 4 . ו /, ן ו ' 6% = 0% . 5 4 / ' ו | :+ . ו |+=? . | . - *. 7% .1 ין לו : ₪ ו ב 4% 4 . / . -. 8 +93 . ?7 \ ' 4 ", ₪" = ילוי ל 7-ה 1 זו , 0 בוו /י > | | : 1 0 | י | | 1 ו - ו( , 1 ₪ 9 ו ₪ ₪ [ , . ו | . ₪ 2 - "ור שא ו 1 לקה ₪ הל ?+ ₪ - . ו ₪ | ") ו ן . , ו ' . . יי | | 1 / . 4 26 / % [ <שש יי ו דייר רון שפיגל הבה נתייר קמעה מסביב לעולם. בימים אלה, כשהאינטרנט הופכת למוצג מוזאוני וה-6גו/ 6ו!זס/צ מש הופך מתינוק לכוח אדיר שלפניו העתיד, אנו נוכחיס עד כמה עולמנו נעשה קטן, מתכווצ והופך נגיש לכל מי שמודם ומחשב ברשותו. אנו חייביס לחשוב במונחים של כפר גלובלי בעת שיוט על הרשת, אחרי הכול, ברגע מסוים אנו בשוודיה, ובדקה הבאה אנו ביפן. למָרבה הצער, אנו נוטיס לראות את ביתנו כמרכו העולם, אך לפעמיס אנו פוגשִיס בדבריס שאנו לא תופסיס, לא מביניס, או לא מקבליס. אנִי מתכוון לצורת הקפיצה מצד אחד של העולס לצד אחר. כשאני משייט על הרשת, אני מצפה לראות אנגלית, אך לעתיס צצות בעת הסיור גם יפנית, ערכית, שוודית ואפילו עברית - שלשמחתי, אותה אני קורא ומבין, ואס אני מעוניין לדעת משהו, אין באפשָרותי לתרגס מיד לא(גלית התפיסה שהעולם הוא כפר גלובלי אמורה להעניק לנו את ההרגשה וההבנה שביתנו הוא, אמנם, המרכז עבורנו, אך בעת שיוט על הרשת ממדינה למדינה, | אין מרכז ואין קצה. הכול הוא לכולם, והחלוקה שווה. בעת שיוט על הרשת אני פוגש אנשיס ממקומות שונים, מחליף אתס רשמים ורעיונות, רוכש חבריס - וגס לא - ומַקבל תמונת מצב אמיתית לגבי המקוס שאותו אי רואה על המסך מולי. על מנת. לעודד י"תיירות" כזאת, מקימות מדינות רבות מַרְכָזִי מידע על הרשת, והס מעודכנים על בסיס שוטף ומאפשריס לכל המשייטיס למיניהס/ן לקבל מידע על אתרי תיור, | מלונות, | מסעדות, טיסות, טיוליס, מפות, היסטוריה ועוד ועוד. ברצוני לקחת אתכסם לסיור בעולם. בַמַהלַך הסיור אתן את הכתובות שָאַליהן תוכלו לשייט תוך כדי קריאה. השפע המוצע על חרשת הוא מעל וְמַעבָר לתפיטה הבסיסית שלנו, ולכן אנסֶה לעשות את הטיול הזה פשוט ומעניין כאחד. נפתח בצפון אמריקה. השגריוות| הקנדית מציעה שלל אופציות לנירור זכויות מהגרים, חוקיס, מאמרי עיתונות וחדשות, הצעות לטיולים, מידע כללי ועוד חיבורים לשאר משרדי הממשלה: ה ס. 51 רא א//:כן11 ה השגרירות | ממוקמת | בוושינגטון די.סי. אך מרושתת לקנדה. התחנה הבאה היא צרפת. השגרירות הצרפתית. בוושינגטון מחוברת גם היא לרשת, ולמרבה המזל | המידע | המסופק | הוא באנגלית. תוכלו למצוא מידע על ארגונים שונים, על הממשלה וכו' למרבה האכובה, אין תמונות בכתובת הזאת, אך המידע מצוי בשפע; /[6עג/2זס. [!3. האיסז//:קוזה |[רתזח. א06ח0355/1 ות66/6תגז] אם בתמונות מצרפת חושקות | עיניכם, הרי שפר" ‏ - עעיר האורות - תיתן לכם את כל הביצועיס הדרושים, כולל מידע על טיולים, מוזיאונים, היסטוריה ועוד: שזס. פהזהכן. אואוע//:קז1ה קפיצה אדירה ליבשת השחורה ואנו בדרוס אפריקה. עדכוניס שוטפיס מהקונגרט האפריקאי הלאומי מלווים את שפע המידע. מאמרי עיתונות על זכויות הפרט, גזענות, החוקה החדשה, נאומים של נלסון מנדלה, היסטוריה מאלפת ותמונות משגעות. 8?.פזס. סחזג. שעעש//:כ1וו אלה מכשם אשר אינם משייטיס עדיין, אך הם בעלי גישה לרשת, נסו: שזס. טח טוקס או פזס. סב כ לטיול מקיף בדרום אפריקה מלווה בתמונות נוף מרהיבות, בהטברים ובהמלצות לטיולים: הל 0 .0100 אואיש//:ק11הו לכל אלה ששכחו איך נראית מפת מרוקו, עשו קפיצה לאתר הממלכתי. תמונות של מפות של אווריס שוניסם מרחבי מווקו עם הסבוים שוטפים :לוו אתכס בטיול מלווה בתמונות. תיאוריס היסטוריים, מנהניס והיסטוריה, כמיטב המסורת: 56/0 וא 059 שוע//: זוה ועתה מגיעים לישראל. ארגון המידע הישראלי שוכן באתר זה ומספק קבלת פנים המה ומסבירה כמעט על כל נושא שעליו אתס יכולים| לחשוב. מכלכלה יושראלית, היסטוריה, חלוקת אדמות, | תרבות ועוד. תמונות של ירושלים תעד ירושלים ועוד אתרי נוף אתרי נוף מצויים מצויים בשפע בשפע | להתפאר. להתפאר. ישנו גם מקוס שמפרט על משרדי הממשלה ועל השגרירויות והקונסוליות הישראליות ברחבי העולס. המידע מסופק באנגלית, בצרפתית, בספרדית, וכמובן בעררית: קזס. 18186 אראי//:ו1ת עוד קפיצה אדירה ואנחנו באינדונזיה. הדף הפותח מכיל קטגוריות חיפוש שונות הנותנות קישור לכל נושא העולה על הדעת. ניתן אפילו לחפש נושאיס על פי מילת מפתח. לכל מי שמכיר כבר את הרשת, יזכיר דף הפתיחה את 00סחת3, הלוא הוא דף המפתח לכל נושא קיים. לאינדונזיה ניתן להגיע על ידי: /85.600א60זט.05. צוושי//:ק11 021/01018511/ת5615/80150ט התחנה הבאה היא המזרח הרחוק, אך מה וה רחוק בעידן הרשת! קפיצה מהירה להונג-קונג מידע מלא על ההיסטוריה, התיירות, הממשלה, העסקיס, סקירת עיתוניס מקומיים ומגזינים. רוב המידע מקוטלג על פי תאריכים, כך שניתן לקרוא עיתונים ישנים גם כן: טס פ וסאפ חס צצציאי//:כזוון את הסיבוב הפעסש בברזיל, ארצ הסמבה. המידע המטופק כאן יכול להושיב אותנו שעות אל מול הצג. מידע מפורט על יערות העד, אתרי תיור והיסטוריה, מפות אזוריות ונקודות קישור למדינות בתוך ברלל, המפרסמות דפי מידע משלהן. התיור מעניין והמידע השופע מעורר רצון לכדוק אם באמת יש אמזונות ביערות העד או כא... / חאש י[--/ותסס.630806. אישאוצו//: זזה [רחז 6.1 אש 8511 זט זהו רק חלק זעיר מהמידע על מדינות בכפר הגלובלי שכנו. הצעתי אתרים שבהס כבר הייתי ואשר מספקים מידע מעניין ולימודי. על מנת ללמוד יותר גיאוגרפיה ולשייט בצורה מסיבית, ולא רק למספר שעות, נסו להתחבר למרכז המידע הבינלאומי אשר מוצע על ידי אוניברסיטת טקסס: נטיים .סט סותו//:קזות המרכז מהווה מקור מרוכז של רוב הממשלות בעולס ושל רוב הקשריס עס מרכזי המידע שלהן. המידע המוצע מסווג על פי - רשת התקשורת האסיאתית; אמריקה הלטינית; המזרח התיכון; רוסיה ומדינות מזרח אירופה. כל יתר המדינות מסווגות תחת רשת התקשורת העולמית וגס עליהן תוכלו למצוא מידע רב. כמובן, אחרי הכול יש לנו את ססח3 ץ, הלוא הוא מרכז התחיבורים הגדול בעולס, עדיין, לכל נושא שעולה על הדעת. על מנת לקבל מידע על מדינות וממשלות, עשו שיוט ל: /החסט. ססהגץ. שעי//: ות ות 1/0 ה6רת 0/6 וולוו גלעד בר-אילן ח! 0 לפני כל כתובת, לש !קת //:110, אין לכתוב את הכתובת הניילי) ₪ ב.מ.וו. .8 011/50 [מזזת. אירזט ₪ מועדון הב.מ.וו הזת 0 רחס 16-ה 651.60 ₪ פורד [וחזח. 67/1076 8זק--/600. ]רתח ₪ פיאט ]6 5 וח-/ ה 61.60ת6ותחק |ררחוח. )181 ₪ הונדה הזוק --/וחסס. 05וח [בהזח. הסח ₪ מאזדה מואטה (ספורט) זז 1 דרח /רח סט. ק 1810 ₪ מרצדס - בנף 631 161-622. ₪ מוזיאון מרצדס /192.153.114.31 ]3/1006 1)נופ/ [וחזח. 15ה16חס6 1670666 ₪ לנדרובר /ס6 )067 .-/600₪:80. תטס55וח ₪ וולקסוואגן הזח צר א 60 סרח טרח ₪ סאאב /50ו-692--/56:80.ו1א.ה0גח "מחשבים וכיף" 45, טספטמבר.- ₪ וולבו / וח5.60זהסס[ס'/'//:קו1 ₪ טויוטה / 0-05 0 60 0זו3ז6ט עס ₪ אאודי ]הזו ות ס05.6זז וח [וחז)ח. אפסח] הפעס נתרכז בשאיפתס של כל בני ה-17.5 (ולא רק) - מכוניות. בכל האתרים הבאים תוכלו לפנטו על מכונית חילכס ואפילו לקנות אותה (לפעמים). להלן מכוניות אשר אף פעם לא יהיו לכם: ₪ יגואר ]16/16 0/0ת.611ח510ס [רחזח, זה טק ה ₪ פורשה 163 חק 1*07566/ וח סס. 118//:ק+1 ה [וחזה. 6וחסת ₪ מוויאון פורשה /192.253.114.31 ]סקוו 5/ [וחוה.5!ח6)וחסט 6ה6פזסק ₪ כל שאר הרולס רויסים למיניהם: /6 הק סזטג/אזסשז6ה/פטק/זפח. %זה01 [וחות. 0681615/86001 ₪ מגזין [חזח.4א4/ט44א4רתה/2א/סטק/והס4%440.6 ולחולים באמת - משאיות: [וחזח. 2/0805 [30 לק--/1ט. סה. ו[ שט להתראות בחודש הבא עס שיטוטיס חדשים. בבבאאאייר וו וו א /. מבצע - קיץ 95 נל אחד זונה תפוס ת'פרס של גרפי קט החזר כספי של מיקלדת מידי 00 | עט הקניה מוסיקלית במזומן שחק קריאטיב הוא מחכה לך בערכות קריאמיב רו לאחד המפיצים המורשים של גרפיקס, קנה מוצר של קריאטיב המופיע במודעה זו וזכה על המקום באחד מהפרס:ם. הערכה הביתית ערבת דיסקברי ברטיס לאולפן מקצועי ברטיס לקולווע ביתי בוו וצו 4 ו 3 60 ל 5600:8ו | זו 52 :עו .5.8 ₪ זוי ה ופהום טתטוע עם ואס [050חא = כולל 24 כותרים ומשחקים בינהס הכוללת 22 כותרים מרתקים. הופך את המחשב לאשלפן הקלטה והשמעה הצגת סרטים מתקליטורים 1 תוכנות מלאות בשווי כ-3000 שייח + מסדרת. מוא30 [680507]א רק 50 17 ש''ח רק 1320 ש'יח ב רק 5 217 שח ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ וק 1150 שח | , השירכה ההפנהנית ו : קריאטיב + מם ה | קח:2א80% 51600 שלקראטיב = : כולל רמקולים עס מגבר ומיקרופון. ‏ , ו ו ובנוסן: : 10תקליטורים בשוי 1591 שה | ו 2 : עם תו האיכות-ז'ר סופט של המוכז ונר ביטה . ה המסו המוביל בפיתוח לומדות 4 2 למוכת החשך וק 1495 : שיח | 2 ב ₪ אא ה א ₪ ₪ אש קּ שיא רו 1 = 7[ ו / ₪ ו | 6 0 פ גרפיקס מולטימדיה בעיימ נציגת קרואטינ יל - מקבוצת קונלוג הז / ₪ משווקת בלעדית של מגוון מוצרי המולטימדיה המקוריים של קריאטיב: : שר ₪ נרטיסי קול שכונני 80% ₪602 עוכות מולטימדיה. 8 5 ₪ כרטיסי וידאו ₪ עצוות תוכנות ומצתקיס. ''וידאו נללסיי, הכרטיס - את לטנדוט הקול טקל את העולמי ב- ₪ טיוצר ל ידי קריאטיג רה' הסדנא 7 א.ת ועננה 09.911%91!3 ידאו ב-0 פוצר ‏ ל טעית בהצבת נתונים! - לא נורא! יש לשנות את הנתונים שבנוסחה, והמחשב יעשה את העבודה המורכבת בחלקיקי שנייה. לא נייר מילימטרי, לא שעות של מאמצים, לא ניירות רבים לפת - הכול פשוט, נקי ואלגנטי. צריך להכין גרף על פי הנתונים והתוצאות שנתקבלו! - אין פשוט מזה. עושים כמה פעולות פשוטות וקלות, וגרף-עמודות, עס כל הכיתוביסם הדרושים, יופיע על המסך. גרף-העמודות לא מצא חן בעיניך, או שאינו מתאים להצגת הנתונים! - אל דאגה! בפקודה אחת אפשר להפוך את הגרף לגרף-קווי | או לגרף-עוגה | או לתלת-ממדי. 0-5 4-%% 5( גה / ןאא. "ו +" 01 : = "יי" 5 7 אז קדימה! מחר תפתיע את המורה או את הבנקאי, ותתחיל להשתמש בגיליון האלקטרנני. בכתבה זאת בחרו, הדגמה, להשתמש האלקטרוני קווטרו פרו. לצורך בגיליון הגיליון האלקטרוני הוא מערכת המאפשרת - לבצע חישובים מורכבים, להציב נוסחאות; לקשור בין נתונים שונים; להציג כל ואת בגרפים שוניס. חשיבותו של הגיליון היא ביכולתו לבדוק השערות ולשנות נתונים במהירות, מבלי שצריך יהיה לשנות או להציב את הנתוניס בכל פעסט מחדש. הגיליון האלקטרוני הופיע על מדפי התוכנות רק לפני ב-13 ננונים. כיום, קעזה פוט להאמין כיצד יכולנו לתפקד ללא בלי בזה. זוהי התוכנה היינוומית הנמכרת ביותר בננולם, ולדעת רבים היא גם השימוטוית ביותר. הכרת פעולותיו נול הגיליון האלקטרוני היתרונות שיש כגיליון האלקטרוני על פני גיליון הנייר הס בגמישותו, ביכולת שלו לקשור בין מספריס לפונקציות, וכן בדיוק שבו מתבצעיסם החישובים. בתוך שניות ספורות אפשר - ₪ לסכם טורים בני אלפי נתונים. ₪ לבטל שורה מסוימת, ₪ להעתיק שורה אחרת; ₪ לפתות רווח בין שורות ובין טורים, ₪ להציג את הכול בגרפים מדהימיסם, המציגים את המידע בצורה פשוטה ובהירה. אם טועים בנתון מסוים, ונתון זה מקושר מתמטית עם נתונים אחריס (למשל, בנוסחאות המחשבות מעיימ), . אפשר לתקן את הטעות בתוך שניות ספורות, וכל הנתונים המקושרים מתעדכניס מיד מבנה הגיליון האנקטרוני הגיליון האלקטרוני מורכב מטבלאות הבנויית מ-8192 שורות של תאים, ומ-256 עמודות. המסך המוצג בתכנית זו הוא 5/064, כאשר זגימת המסך נעשתה במצב סצאזפצא (מה שאתה רואה, זה מה . %= 2 שאתה מקנל). אם המסך שמופיע אצלכס שונה, סימן שאתם ביימודיי דאט, (בכתבות הבאות נלמד איך לשנות את יימודיי המסך.) העמודות | ממוספרות | כאותיות ה-486, והשורות ממוספרות במספרים. המפגש בין עמודה לשווה יוצר את התאים הבוניס את הגלליון. ₪ תא יכול לקבל ערך מטפרי מוחלט, למשל: 5, 500, 28000 או כל מספר אחר. ₪ התא יכול גם להכיל - נוסחה - למשל: ממוצע (48 ..41) 6+ . (לשס כך נקדים לנוסחה את הסימן +); ₪ ביטוי מתמטי - כגון: 0 א (830 + ₪12)+; ₪ ביטוי טריגונומטרי - כמו: (0.5)א51; ₪ ביטוי מילולי - לדוגמה: שם התלמיד/ה, דוד המלך וכד'. אפשר להכניס לתאים כל מיני נתוניס (עליהם נרחיב את הדיבור בהמשך). כיצד הגיליון האלקטרוני פועל? אפשר להתייחס בתא מסוים לערך המופיע בתא אחר, למשל: לחבר את הערך המופיע בתא 44 עם חצי הערך המופיע בתא 88. הדבר נעשה בצורה זאת: 44+0.5*8+. הערך המספרי, שהוא התוצאה הסופית של החישוב, יהיה הערך של התא המסוים. כדי להבדיל בין ביטויל מתמטי או נוסחה לבין תא המכיל כותרת או מספר מוחלט, בגיליון האלקטרוני קווטרו רושמים טימן + בתחילת הביטוי המתמטי או הנוסחה. בדוגמה הבאה גראה כיצד אפשו לנצל | את יתרנות | הגלליון האלקטרוני לצורך חישוב ציונים של שישה תלמידים. נתונות תוצאות משלושח בוחנים , אשר כל אחד מחהם מחווה 10% מהציון הכולל; ישנן תוצאות של מבחן מסכם, שערכו 50% מהציוו -* | - - י / 5 . 1 . [ | /. 1% [ - | ₪ | 1% | 1 .+ %- הכולל, וכן ציון על שיעורי הבית , שערכס 20% מהציון הכולל. בעמודה 4 רשום שס התלמיד/ה. כדי לכתוב בעברית, צריך ללחו בו זמנית על המקשים 01+54. במצב כזה, כל משפט שיתחיל באות, ייכתב מימין לשמאל. אס נכתוב | מספרים, | הקווטוו יוהה מיד את : המספר, | והוא | ייכתב |" משמאל. מצב דומה ייווצר אס נקדים | לכתיבה את הסימן +. | לביטול הכתיבה בעברית, צריך לחזור על צירוף המקשים 4=+חוס. בעמודות | "8,000 רושמים בהתאמה את הצונים של כל תלמיד. בתא 03 וושמים את הנוסחת הזאת: (71+0.2)+|₪3*0.5) + 0.1 *(3ק+1+63) + וש לשים לב לסימן + בתחילת הנוסחה ולסוגריים בין חלקי הגוסחה. לאחר הקשה על מקש תשדאם , מקבליס את תוצאת החישוב בתא 3). אם נשנה את אחד הערכים שאליו מתייחס תא וה, נקבל שינוי מידי של הערך הסופי. אפשר גם לבטל את אופציית החישוב האוטומטי של פונקציות מקושוות, ולקבל עדכון רק לפי דוישה. במקרה כזה אפשר יהית לקבל את תחישוב על ידי הקשה על חמקש פז. (נהמשך נוראה כיצד לשנות את הקביעה חוזו, וכן קביעות אחרות, חמשפיעות על אופן הפעולה של הגיליון האלקטרנני.) און צורך למלא באופן ידני את שאר חשורות של עמודח ₪6 המתייחסות ליתר חהתלמידים, כי חגיליון 'חכסי במדה מספקת כזי לעשות את חעבודה הואת עבורנו, וחוא יעשה זאת בצורה יאינטליגנטית'. כדי להעתיק את הנוסחח לשא התאים שבעמודה, מעמידים את הסמן על התא ₪12 ומקישים על המקש / (המקש של סימן השאקה). בוחרים ד[םם ואת השורה צ607 מן התפויט, כדי לנחור את תחום התאים שאנו מעוניינים להעתיק, ומקישים אש דאם. (אפשר לקצר זרך זואת, ופשוט ללחו בו זמנית על המקשיס: .תש כאשר נשאלים לחיכן מעוניינים להעתיק את הנוסחה, | מציבים : את הסמן על התא 9 03 ומקישים על ₪ מקש ה-אמדאם. לאחר מכן, מעבירים את הסמן | לתא 64, ובעזרת ו 5 הח מסמנים את יתר התאים בעמודה שבה אנו מעוניינים לשכפל את הנוסחה שבתא 63. בסוף התהליך מקישים על אמזאם, והנה הנוסחה משוכפלת בכל התאים ב ל ל 3 ו םי - ל כ הלב מעתיק את הנוסחה לתחוס התאים שסימנו, תוך כדי שינוי הנוסחה: והתאמתה לשורה שבה נמצא התא. את הנוסחה המרכיבה כל תא, אפשר לבחון על ידי הבאת הסמן לתא המתאים. ₪ כדי לבצע תיקון בתא כל שהוא, מגיעים עם הסמן אל התא המתאים ומקישים ערך חדש, שיחליף את הערך הישן. ₪ לתיקון הנוסחה הישנה, יש להקיש על מקש 2א, כאשר הסמן נמצא על התא המתאים, ואו לבצע את התיקון. ₪ נוכל, כמובן, גם לקבל תושים גרפי של הציונים, ולבחון את התוצאות של כל תלמיד בצורה גרפית ברורה ומובנת לכול. (על דרך חכנת גרפים, בגיליון חבא.) בגיליונות הבאים של "מחשגים וכיףיי נוסיף ונתוודע. לרזי חגיליון האלקטווני. ו / ;( 2/0 % ערכת4א 1.05 זגו השס | ערכת4א פואס המפורסמת כוללת כונן 4א 66 מקדדא מס ה 0 ₪ 5 כרטיט שק 1617 מאשן 3 | רמקולים | 8-55 ₪00 כונן 0 מצנא אס מקורי 17 כוהרי- ₪ 88 מהירות 4% כולל כפתור .₪ צגזק + מז | 0 ככ1 שיח כולל מעיימ 0 0ס שייח כולל מע'ימ 7 שח" כולל מעיימ עגבו נענצו" 2-'"צעלרועווצ-יצ₪ש וע2ת"ך*, הצטרף כמנוי וקבל את הערך המוסף האמיתי למחשב ולמשפחה כולה. רכוש את חבילת החינוך המיוחדת של מחשבים וכיף. לונעדות. לולטימעדיה / 9 22 שי . י"ש . / . / ] . / | 4 ] /ר /. 6 % . -/ ( ו שי 6 --] החבילה כוללת 4 תוכנות שפדרת ‏ | . הנששים ומענוי עונרתי ל ידחוון המוביל לעעות וצעוי הפעהעוצבים בכיני. | ₪ בשמחיר מדהים של 2229 ש"ח בלבד כולל ועימו | במקום 459 עו"ח - מחיר מלא של כל החבילה | צלצל והזמן עוד היוס ביימחשבים וכיף" | דמי משלוח 12 שיח עם שליח למָרבית איזורי האר רחובות ת.ד. 675 טכל. 08-450222 . 08-4500616 ר"ג רח' ביאליק 67 ו | וטוחוטוווום | גיא ברדך עד 95' יבאו רק שני משחקי כדורסל ממוחשביט הראוייס למשחק: ".זז ווו'' של חברת א אטא[6", ו"מייקל ג'ורדן 3צ3". שניהם בלשון המעטה, לוקיסם בחסר. 7 לש 8 | ₪ א יו 6 ₪ : 1 .-א ה סא . יי הר 1 ] יק היא 4 4 א 4 והנה בא המשחק המיוחק, 0 4 :0 שכולל מייקל ג'ורדן, החוקיס והמציאות של 4117" ואת הת ו .4 4 חון % ו 3 רחא 7 הקבוצות | המצונות | של = 4 יווה ה-4ב8א - ז ז 4 . מז ו 15% [ן ן ז את הגרפיקה ‏ שק מה ניתן לעשות במשחק? ינז.] הצ" כולל מספר אפשרויות מעניינות = ומפתיעות, הנעשה במגרש, והנה כמה מהן: 1: 158 שאו * 7[ 5 !ו 0 2 ₪ 5 95| ו זוה 1 ? זו 84 ]| או ג 2 זאו 3 [ָן ו 5 1 שו 5 ?, 1066 וז /: 1% 4 | 5 אוו | ו ,2 | וו ו וי ₪ המעניקות למשתמש שליטה רבה יותר על ניתן לשלוט על | השיפוט במשחק - קשוח, רכרוכי או באמצע! לגבי השחקנים, ניתן לקבוע אם המשחק יכלול פציעות לאחר עבירות קשות או נפילות מסוכנות, ‏ כמה גשם ‏ אפשרות לעייפות של שחקניס לאחר מאמצ, תוך כדי ירידה ביכולתסם וביעילותם ‏ של השחקנים במצבי תשישות. ₪ ישנה אפשוות לשחק ‏ בכל קבוצות ה-.מא. ניתן להכניס שינוייס בקבוצה, תון1 כדי העברתס של כל השחקנים | הטובים | בעיניך לקבובצה אחת, וליצור ‏ את "קבוצת החלומות" שלך. לפני המשחק יש לקבוע את החמישייה הפותחת - ואת עמדות השחקנים, הכול כדי לאפשר למשתמש שליטה טובה יותר ומעורבות גדולה במשחק. אפשר לשחק בכל אחד מהמצבים האלה: משחק ראווה, משחק ליגה, משחקי פליאוף ומשחק ‏ "6.0 ", שבו כמעט ואין חוקים. לכל מצב - האפשריות השונות המיוחדות לו. 6 א8 ופנ - | 2 ָ גוד או = *-8החחה: ה 5% וי א ו ו מ-<. | | ו גרפיקה - נו, באמת. כשחברת "₪016 0 זם 5דת יי [(9י5075 הטיו עומדת מאחורי המשחק הזה, מה כבר יכול להשתבשז ואכן, ₪3 עושה זאת שוב. לאחר שהשיגה פריצת דרך בתחוס הכדורגל עם ‏ "ג;1ת", החברה משתמשת, ככל הנראה, באותו 'ימנועיי שיושם בייג=1ת", ומשיגה תוצאות | טובות | מאוד: מבחינה ויוואלית יש כאן שיפור גדול לעומת משחקי כדורסל קודמים. השחקנים הגדוליס באמת נראיסם אחרת משאר השחקנים במגרש - משקפייס, וקן, עיבוב שיער המלוחד לאותו שחקן וכו'. ניתן להסתכל על המגרש משתי זוויות עיקריות - על השטח שנבו מתרחשת הפגילות באותו רגע - או על המגרש כולו. תמונות מצולמות של כל שחקני ה-54א מופיעות במשחק, כמו גסם תמונות ‏ של כל מגרשי קבוצות ה-84א. סוט ידאו מצוין ומלהיב פותתח ‏ את המשחק, והוא כולל קטעי סרטים קצרים המראים ביצועים יובאי דופן של שחקניס בעבר. ובכלע, הגרפיקה נהדרת. ו א . . = 64 13 - | . ננוריקות הקהד, הננידוד, מוסיקה מחהעומלת לאחר עבירות או סלים מטורפים, הנול אמיתי ומצוין, עד לחריקות הנעליים שהיא מנטחקיות - ככלל, אנשי ₪4 מבינים, שחלק חשוב מאוד ממשחק ספורט כלשהו, הוא השטף והמהירות. ולכן ניסו, עד כמה | שאפשר, לשלב | משחק מתוחכט, הכולל שלושה כפתוריס בעלי שני תפקידים כל אחד, ומבלי לפגוס ביכולת של השחקן הממוצע לשלב את כולס בהצלחה ובמהירות, גס בהגנה וגם נהתקפה, למול שחקנים מהירים וחוקיס. ניתן לשלב במשחק עד ארבעה שחקנים, וזאת בתנאי ששניים מהס משחקים | בגויסטיק, אחד בעכבר, ואחד, בר-מזל, במקלדת, האפשרות הנוחה ביותר. הגוייסטיק בעייתי. לגבי הענבר - אל תנטו אפינו! רק המקלדת נותנַת לך תחושה כלשהי של כדורסל. דרגת הוזי שלוש דרגות קושי יש במשחק הזה - אשדת ד מא סק ו-א51-.ז.1ה. (ם00₪1 - הקל ביותר, ₪ על 4" ₪ ְ' .- "4 - > . | ו | גל = ₪ -=הממטקמחט" חהיד5-.1 - הקשה ביותר). הוסיפו גרפיקה וצליל שלא גראו ] ההבדלים בין הרמות אינם עדיין במשחקי הכדורסל עד היום, 4 משפיעים רק על הצורה שבה משחק | והרי לכס תוצר מושלם, שיתחיל לשעמם,: כנראה, ‏ רק כשייצא "6כ' 5 צז.] השא". גרפיקה 2 יופי של גרפיקה למשחק כדורסל, מציאותית ואיכותית. תינוד התיעוד ‏ הפעם טוב מאוד "יש הסברים די טובים על כל המהלכים. כדאי היה להגדיל קצת את הדפים או לדחוס פהות מלל בכל דף. להבא, מיראני.... צליל 5 | טוב מאוד, אולם היכן הרעש | | העצום בזריקות העונשין משחקיות | 80 =- | אורך חיים 90 תמיד אפשר לחדש, תמיד אפשר ף" ף ףי ףי ף' ריץ ורי | ןך ו" ו דרינטםות מערנת א 486 .3317 לשחק, תמיד אפשר להנות. זיברון פנימי 818 ית מטך 62% תיעוד 0 כרטיס קול שמישהו יסביר לי איך מבצעים בונן ]אכ)א-י) עד 1518 פנויים על הדיסק הקשיתח את ה-ייאסויזס]א" בהתקפה ! 1 " [ ז 3 סה" | 902 יופי של משחק כדורסל, לטעמי, הטוב ביותר עד כה. | נתראה ב-6י. %- המחשב, למרות שהשונוי ברמתו של המחשב | הוא באמת השינוי המשמעותי ביותר, ההבדלים מתבטאיס בדברים נוטפים: ככל שתשחקו ברמות גבוהות יותר - יהיה קשה יותר לורוק עונשין; - לקהל ביתי או עוין יהיה משקל גדול יותר; -‏ הקבוצה היויבה תנצל כל שגיאה או חוסר ריכוז מצד המשחק; - תיתקלו בהגנה יותר קשוחה, בחסימות ובחטיפות, בעבירות קשות ובהתקפה מהירה ויעילה יותר מצד המחשב. אורך חיים עצם העובדה שזהו משחק ספורט, כבר נותנת ל-ייטץ1.] הטצזיי תשע נשמות, לפחות. אי אפשר יילגמוריי את המשחק, ותמיד אפשר לשחק בקבוצה אחרת, נגד חהבר, לנסות תרגיליס ואסטרטגיות חדשות, או סתס לנקות את הראש מהקווטטים שיתוקעיס"" | אותנ | והש די מתסכלים לפעמים. ב" כן! ן ד( חק 1 וז ב וז - וא 1 / (< . / ש '/ ר וקל ב | ו 7 ו , : / | 0 בעבר. א הפעם המשחק יצא בגרסה מחודשת הנמכרת על 0 | " 2 -=% | | ל יש ג 1-2 טור. עיקרון המשחק פשוט ביותר, בעיקו יי ל מי / | 4" 0 דר - 0 /-ת | מז | 4 4 | גה רע כיצז גת 0 2 (מ גוח למי 4 ד | 8 זָ 34 | ב / ל |- 1)) / ראה או שמע עליו מימיו (אם יש כאלה?!, [ ו , 5 ו --ב% ( 7 ו ו 3 = 2-7 || 027 - - קל - = 1 7 ן , -' - : %וו 2 %- 0% 5 , 4 ו . 2 / 1 : / " - ₪ 0 1 -. שי הדודטרי-- / 6 ל המשתמש לשלוט בכלהומלולים = בלחה )| | אל בִּיתם, על-ידו בּוַתשנוּ. וכ "הפְרָה, טנפוקו | 9 ל 7 צניחה, | בננת | ימרת א" . ל / 4 4 4 | = -1 - רדק ₪ [ >-...-- 7 2 | ₪ 5 ו פ : האפקטים ' - במשחם -]] לאָבפי ו ממשףט ס6, לקוחים = מהגרסאות [- וא כִי הוָאוגהֶסה. דשה ומשופרת ב הקוצפָות, בתוספת | ב 4 5וס0אז/. 7 / ה .4 יץ' 7 =" == 0 , 6 2 אפ חדשים 7 | : , ! יְ - 1 9 2 0% 7 1 4 0 0 ]1 [ 4 - | ג ' 2 [ | האיוח זב > (ואנימציה -73 שס | | 2-7 | | - 1 . משעשעת ה = | די פשוטים 6 אך ( / = | ל | לד שטק סיקה במשחק- ‏ / י % ל ו הלע" אום ביותר /לסוג %/‏ :0 יי משחק כזה, ולכל. מסך מותאמת מנ- .. 0 | ונד מפונמת. - | הרהה ו 2 .1--+-%-7-‏ 1 | 9 7 | | | ו | ה" ז[ [ | 1 1 . ו 1 9% 9 ל - ו הקושי ולת 7 הףקדסות, ממה המח ה - -8שו ואינר מהווה בה -- 0 | ד 1 - א | ₪ | 0 % | ₪ , [ "; מש | חקי יוח ה 0 . / %"-- [ = *< | המשחק נמכר על גבי מס |"- המש רפאל מאוד לשליטה. מצויות בו טלקציות ל % 7 ] ווק ה ורק בסביבת | ו ויו שבמשחק. א )ן 2 , ב חשוב מאוז 0 ו : 2 . 5 | צ' ן ₪ אד :| ביין כי וש בורך בשימוש 0 . 0 ז 0 . 2 ו ןי ו ב 7- 'ו) בויכרון וירטואלי על מנת -סה"כ, "שר 2% + אתגר בשעות₪)... ה שהמשחק ועבודי 8 7 וו 1 ותו ז בים וכיף" | 1 . 41 "- ו 65 6 אוסף של 5 משחקים במחיר משחק אחד -.199 ש"ח / .| - על כל רכישת 5 תקליטורים *'ט ₪ "א "עו תקלימור אחד חיוםי מתוך רשימת הבחירה (ניחן לצבירה) משחק הרפתקאות ע10//7כ! 0/0 2/ ו אוסף של 10 תקליטוריס מובחרים במחיר מדהים 1% וא[נזאזד. 1 1=5א : 6 תקליטור בודד .211 ש'ח | יט ור - 199 ש'יח 9 > | 15 1]:55]" ) ו 90 הוזהיז.1א :+דדויו:) מאטפ 3 )ה מאוצ5 15 ]ד || :6 )כן כו וא "משחק מקניין מאוך" דודי נולדמן ידיעות |<ררונות 8.93 [! ייחבילה מומלצת בהחלטיי דודי נוכדמן ודועות אחרוטות יל 7 3 וס הצא ספר מס' 3 בהרפתקה הרפתקה קדומה בעולס קרנדיה. גרפיקה מעולה 7 הדינוזאורים 9 ש"ח ₪ בגורפיקה שלא נראתה ל 8 כמותה על 6 66 ואטזאגטס ₪ -.223 ש'ח ו )א א[ אצוסא 5מודוץא טוא צכוס 5 סש דפמאחמדאו 1 שיעורי וידאו כיבד להתחבר לאוטוסטרדת המידע המופלאה -. 139 שייח אוסף של 4 תקליטורים | ל-אוס4תוזו המכילים מאות = לומדות, משחקים, קנבצי מולטימדיה ו-5000 תמונות -.169 ש''ח "סדרה מומקצת בחום וזולה" דורי נוכדכן ידיעות התהוונות 91 5 4 8 פד הס רוציס לחסל אותך! האם תהיה מספיק שודדס וז הצטרף לחבורת האופנוענים להרפתקת חייך.. 87 מתותכם ומהיר! - 185 ש'יח 2 תקליטורים -. 185 ש"ח ואו ו > מבצע תקליטורים למבוגרים | בלצל לקבלת פרטים 1 ד ד .1 4 הח 7 ימור / [ מבחר עצום נשל תקליטורים החל -97 ננ"ח 8 5 קי 7 זיו אח ההחרוו החנלא הסופרמרקט של המולטימדיה! == ' שו ז גיא ברדך "יםזדדס אד 1.1 יי הוא שמו של המשחק החדש של הכרת "פאה 65ש", ובניגוד לרושם שיוצר שמו - י"מצערת מלאה" - אין זה סימולטור טיסה חדש. אמנס תנועו במלוא המהירות, תנסו להפיל את יריביכם ולהישרד, אולם כל זה יתבצע על הכביש, בשעה שנוהגים באופנוע גדול, שחור ומרוששע. שמך הוא בן. אתה מנהגה של כנופ"ת האופנוענים, ה-"01.068475ק י, אחת| מני רבות השולטות בכבישים | במחוז האמריקאי הדרומי שבו המשחק מתרחש. אותו מחוז דמיוני מתאפיין בכל סממני | היישובים הדרומייסם בארהייב: | באריס מרוחקיס שבהם מתכנטים כל הטיפוסים הקשוחים שבאוור, מוסיקת קאנטוי הבוקעת מכל המקלטים, טיפוסים המתנהגים כמו בוקרים, והרבה, הרבה כבישים מטוכנים ומאובקים. חברת "0(3₪5ד0זא ע₪.]זא לי ,| יצרנית האופנועיס הגדולה והמפורסמת באזור, עומדת לקיום את ישיבת בעלי המניות השנתית. בעל החברה, מלקולם קורלי, ועוזרו המרושע, | ריפבורגר, הבחינו ב-" 8 א 6 1.5 0 ץ", כנופיית האופנוענים, הנוסעים על הכביש, וריפבורגר מציע למלקולס קורל שהס יופיעו לישיבת בעלי המניות כשהס מלוויסם בחבריו של בן, מנהיג הכנופייה הנ"ל, כדי להוראות "משתפשפיסיי עס לקוחות אמיתיים, ובכך לרכוש את אמונם של בעלי המניות. | ו וו לקולם קורלי וריפבורגר מאתריס את ה-"675ם .]סי בבאר (838₪). בן מסרב להצעתו של ריפבורגר, שמסמן לעוזרו להכות אותו מאחורי הגב ולהמס אותו. בן מוכנס אחר כבוד לפח אשפה גדול ומפתחות האופנוע נלקחים ממנו. ריפבורגר חוזר אל הבאר, ומודיע שבן כבר יצא לבדוק את הדרך אל המקוס שבו תתקיים ישיבת בעלי המניות, וכי הוא הסכים לבסוף ללוות את קורלי. מוטעים על ידי ריפבורגר, יוצאיס | שאר חברי הכנופייה אל הכביש. כפי שיתברר לך ומן קצר אחר כך, הס נוסעיס היישר למארב מתוכנן, בעוד מפתחות האופנוע נלקחו ממך, והוא חובל ממילא מבלי שתדע, מה שיגרוס לתאונה קטלנית ברגע שתגיע אל הכביש. ונך, ללא מפתחות, ללא החברים שלך, ללא מושג על מה שמתרחש - וע בליטה רצינית על הראש - אתה יובא בדרכך לעצור את ריפבורגר המרושע, שמנטה להשתלט על מפעליו של קורלי, גם במחיר מותו. יים ודדסאדיץ ,1.1 יי כולל הכול. אקשן כמעט ללא הפסקה, עלילה מתוחכמת ומרגשת, צליל ומוסיקה אדירים שמוסיפים המון לאווירה, גרפיקה ואנימציה ברמה שכמוה לא רואיס הרבה, והרגשה כללית של שרט טוב, שלא הכול נגמר בו על הצד הטוב ביותר, כמו בחייס. . == שה - 25 נש בשש אבר בג שש ₪ = יו הדדסא וד .זוזי (להלן -‏ "ז[ע") שונה | משאר הקווסטיסם: הוא מכיל הרבה מאוד אקשן ואלימות מסוימת, שמופעלת גם על ידי השחקן. בקרבות עס חברי כנופיות אופנועניס יריבות משתמשיס בנשק, כגון, משור חשמלי, שרשרת, אלות וחתיכות ‏ עץ גדולות. דלתות נפתחות בבעיטה. מפעילים כוח על מנת להוציא מידע מאנשים. ואת האנשים הגדולים והעשירים - שהס האויבים ‏ - הורגים, אס בשריפה, בתאונה, או בוריקה מצוק גבוה (עתה מותר לגלות). לכל אלה שמחפשים את החשיבה במשחק, גם היא נמצאת, אולם לא תמיד בשפע, ולא תמיד צריך לשבור את הראש. רוב הפתרונות באים בטבעיות, אולי משוס שהמשחק הזה דומה לחיים או לכל הסוטים הקשוחים שבולנו ראינו, ואולי אנשי יפדחה 165" ניסו להמעיט בדרגת הקושי ובאתגרים, על מנת שהמשחק כולו, מתחילתו ועד סופו, יוצג לעיני כל שחקן, ועוד אולי - משוס שכל כך כיף, מרגש, ומותח לשחק במשחק הזה, שהזמן חולף ביעף. ללא ספק, "יז" היה אחת מחוויות המשחק הגדולות ביותר שלי, משחק מצוין. ב-יי ] *]"י יש עלילה שמתפתחת באופן בלתי צפוי, עלילה שקושרת את כל הקצוות במהלכה ובסיומה, ממש יימחשבים וכיףיי 45, ספטמבר 1995 כמו בספר או בסרט טוב. העלילה עוברת כחוט המקשר בין כל החלקים של המשחק, היא זו שיוצרת את האווירה המיוחדת של המשחק הזה, שכל דקת שימוש בו היא חוויה. הגרפיקה, | של חברת " 645 5" שופרה בצורה יוצאת דופן, אולסם המאפיינים הבסיסיים משני המשחקיםס הקודמים נשארוה - גרפיקה של סרט מצויר, שבמשחק זה הפכה לקצת ‏ "קשוחה" יותר, והותאמה לאופי המשחק. יש דיוק בפרטים ‏ ויש אנימציה | מצוינת וחלקה, שיצאה מתחהחת למכבשי "105 1 51-סג'י. כל מסך מושקע עד לפרט האחרון, בדייקנות ועל הצד הטוב ביותר. אנשי "4075 65 יי לא חסכו בממון ובמאמצים, ואף פיתחו תוכנות ומנועי משחקיס במיוחד למשחק זה, על מנת ליצור סביבת משחק מציאותית ככל שניתן. הדמויות | שפוגשים | במהלך המשחק מוצגות בהתאס לאופיין, לעיסוקן ולסביבתן. החל ממוכרי מוכרות מסכניס ומזדקנים, ועד לדמות הנאלחת ביותר שבמשחק, לכולן יש מבט מסוים, הבעות פניס, צורת הליכה והתנהגות מיוחדת להן. מי שיתעמק במשחק במידה מספקת, ולא יתעלס מהדמיון העצוס לסוט טוב, (דמיון שאותו מנסים אנשי "זז ]" להדגיש), יגלה, שיותר פשוט היה ללהק שחקנים אמיתיים וי"יללכודי" את תנועותיהם בווידאו, מאשר לעבוד על כל פרט גרפי קטן, מה שרק מעלה את ערך הגרפיקה המצוינת, המוצגת כאן במספר מצומצס של תמונות, לשיפוטכם. בנוסף, פרט קטן שכדאי לציין בסעיף זה אף אם אנו קשור ממש לגרפיקה: אנשי "645.]" טרחו וכללו ישומרי מסכים" בדומה למשחק ייסס ומקסיי הצליל, ומוסיקת הרקע שכוללת גם את ביצועי "1.5 146 05" , משתלבים נהדר ובצורה מושלמת במשחק, בעיקר בכל מה שננגע למוסיקה המצוינת, לטעמי. הדיבוב - גם הוא פשוט נפלא, מלבד האיטיות היחסית בדקות הראשונות, אבל גם פאשלה ואת חולפת מהר. מוסיקת הרקע נשמעת כאילו נלקחה מסרטי אימה ומתח, והיא פשוט אדירה, גס על כרטיס הקול הפשוט ביותר. משחקיות: ניתן לשחק במשחק על ידי שימוש במקלדת או בעכבר. מומלצ לתמרן בין שתי האפשרויות, שכן מספר מצבים במשחק עשוי להתאיס יותר לשליטה במקלדת, כגון, הנסיעה בכבישים, התמודדות עם אופנועניס יריבים, ורוב קטעי האקשן, ככלל. ברוב חלקי המשחק השלקיטה בעכבר היא המומלצת. והיא פשוטה מאוד החיסרון הגדול ביותר במשחק ה-מ-צ-ו-י-ן הזה הוא, שכמו כל דבר טוב, הוא פשוט קצר מדי. איני יודע אס להטיל את האשמה על דרגת הקושי הבינונית משהו של המשחק הזה, או על ההנאה הצרופה מכל רגע כמעט שמשחקים בו, דבר שפשוט גורסם למשחק לזרום, ופשוט "לברוח" בין הידיים, תוך זמן קצר כל כך. סיימתיי לבערו,| אני ‏ את חלקי במשחק בתוך 8 יטים, וכל מה שנותר לי הוא לחוור, באמצעות משחקיס שמורים, אל הקטעים המרתקים, המרגשים והמצוינים של המשחק הזה, לזכור את מוסיקת הרקע שאינה מנוצעת על ידי סינטיסייזריסם, אלא על ידי להקת ה-"41.5 10. 05 )יי, להקת רוק כבד אותנטית, בעלת שס בארה"ב, ולצפות ל-"2 ם [דדסאההד .1 ", שסיוסם המשחק הנוכחי בהחלט משאיר פתח להתפתחויות, ואם גס הרווחים הכלכליים יהיו נאים, הרי שעתידו של "₪ 1דדסאזזד .1.1 יי מובטח. למרות ש-יין]'י הוא אחד המשחקים הטוביס ביותר ששיחקתי, הוא עדיין קווסט, וגם לו יש תאריך תפוגה מסוים. ואם כבר השוויתי את המשחק לסרט, הרי גם בסרט הטוב ביותר ניתן לצפות מספר מוגבל של פעמים, שהרי בסוף הוא כבר מתחיל לשעמם. מה שכן, כשנתקעתי ולא ידעתי כיצד להמשיך, (וזה קרה לי מעט במשחק) תמיד רציתי לחזור ולשחק בו, מתוך ציפייה להמשך העלילה. אז כדאי! - אתסם שואלים... אינני חושב שהציון הכללי משאיר מקום למחשבה! הי 4 ₪ ₪ ₪ ₪ מ-יש יש ₪ = שא חיק 1 [] ו| | 1 הו 4 ₪ 1 . 8 - |! 1 ₪ 5 005 ומעלה. מעבד 48628 .33182 מסך 6:4/. 8 זיכרון פנימי. כונן 1א00א60-8 (מומלץ בעל מהירות כפולה, לפחות). לפחות 2%18 פנויים על הדיסק הקשיח להתקנה מינימלית. כרטיט קול. % ו / ץז ₪ ש . 1 ] / 2% | 9 -% "ל שג - ינול ג גרפיקה | 60 מצוינת, | ברמה גבוהה, אנימציה יוצאיט מהכלל. נהדר. לכל מצב - העיטור המוסיקלי שלו, לכל דמות - הדיבור המיוחד לה והמת אים לאופייה, כל פעולה כמעצט מלווה בקול - ממנוע מטוס ועד להליכה בשביל מאובק. קטעו רשווו א א > משחקיות 5 אין שוס בעיה לשלוט במשחק. אורך חיים 0 למרות דרגת הקושי המאוד בינונית, גם לאחר סיום המשחק חזרתי אליו, דבר שאיני נוהג לעשות לאחר שאני מסיים קווסטים. תיעוד 0 מספק. אי אפשר לומר שאין פתרון בחוברות לבעיות רבות, ואי אפשר לומר שנותרו שאלות לגבי השימוש במשחק, אולם, מה עס מעט פרטים קטניס סתם לכיף ולהעשרה! ציון כללי 9% אס לא אורך חייו הקצר, שנובע מדרגת קושי בינונית, היה המשחק קוטף בקלות 100. אולם למרות זאת, זהו משחק בנוי היטב, מתחילתו ועד סופו הוא פשוט כיף מרוכז. לרו ולקנות ! יימחשבים וכיף" 45, ספטמבר 1775 / / | ו ו בכתבה זו נלמד פקודות גרפיות (המשך) חדשות שבעזרתן נוכל להציג נתונים על המסך בצורה גרפית. שי סבג ראשית לכול אציג שוב את הפרוצדורה 111 שמאתחלת את המסץ הגרפי. :ו 6 וו0שססזק טל טזתו: וטע 6סחחזק זהש וח הופטט (טשטוזזש זוז ונק ו עזטטו 6 וע 167 וק ות ס6:, וח זט > )וק ופוותו 6 =: 006 )סח חשו!) א()זט <> 0066-)זסדום ]ו וסט :|( :זסידו₪ 81116%ז2) )הוטותצ ((0006-)וסיחם )158 ]סיה תקבוכ))ה!6זת צ :('... 4007166 והוז סזק')ה|טוהצ גת חס חש אם ברצוננו להציג טבלה של משקעיס במשך 6 חודשים, מינואר עד יוני, נוכל לבצע זאת במספר שיטות. ראשית, נראה כיצד נראים הנתונים בטבלה: ינואר פברואר מרא אפריל מאי רת אח הטבלה ניתן להציג גם בצורת גרף קווי. ראשית, צריך לסרטט את מערכת הצירים. את המלאכה הזאת מבצעת הפרוצדורה פא בעזרת הפקודות לסרטוט קווים, שאותן הסברתי בכתבות הקודמות. הפרוצדורה החשובה, שלמעשה עושה את העבוזה, היא הפרוצדורה מצת,זיג קק . פרוצדורה זו מקבלת את מספר החודש במשתנה ואשסא ואת כמות המשקעים במשתנה 5128₪. היא מסרטטת את הקו מהנקודה המתאימה בחודש שעבר לנקודה החדשה. הפרוצדורה 1.0111 מסרטטת את הגרף על ידי שש קריאות לפרוצדורה םאזן, וג מס. /// שוב נשתמש בפרוצדורה 4855 כדי לסרטט את מערכת הצירים. את העבודה בגרף זה מבצעת הפרוצדורה אגפוגאת. הפרוצדורה מקבלת כפרמטרים - את מספר החודש (במשתנה | )זא); את כמות המשקעים (במשתנה 5726₪); את צבע העמודה (במשתנה 601.0%8); את המרקם (במשתנה אאפדדג). שינוי הצבע והמרקם נעשה על ידי הפרוצזורה ו הפרמטר הראשון של פרוצדורה זו הוא המרקם. פרמטר זה הוא מספר כלשהו בין 0 ל- 11. 0 הוא מילוי ריק, כלומר, הצורה תהיה צבועה בצבע הרקע. 1 הוא מילוי חלק בצבע המועבר בפרמטר השני. פרמטר הצבע הוא, כרגיל, מספר בון 0 ל- 15. את העמודה מטרטטים בעזרת הפרוצדורה 248. פרוצדורה זו מקכלת את אותס הפרמטרים כמו הפרוצדורה 61.8אזיד6א, כלומר, את הקורדינטות של הנקודה השמאלית העליונה ואת הקורדינטות של הפינה הימנית התחתונה. פרוצדורה זו מסרטטת את המלבן וממלאת אותו בהת אס לפרמטריס שהועבהו ל-₪.1ציד5. 7111 5. את הגרף מסרטטת הפרוצדורה 87 4/8011 3 על ידי שש קריאות לפרוצדורה 34 טאו אפ. הדרך הנטלינםית להצגת הטבלה היא על ידי גרף עסוודות חלת כוכודי. עיקרון הפעולה בגרף זה דומה מאוד לעיקרון בגרף הדו-ממדי, רק שבמקרה וה במקום לקרוא לפרוצדורה אנו קוראים לפרוצדורה 84830. הפרוצדורה 8432 מקבלת, בנוסף לארבעת הפרמטריס הראשונים של הפרוצדורה %8₪ם, | פרמטר חמישי הקובע את עומק העמודה ופרמטר שישי, בוליאני, הקובע אם יהיה קו סוגר בקצה העליון של העמודה. היות והגרף הוא תלת ממדי, גם מערכת הציריס צריכה להיות תלת ממדות. את מעוכת הצירים התלת ממדית מסרטטת הפרוצדורה כ₪53א., ואת הגוף מסרטטת הפרוצדורה 8630078881 על ידי שש קריאות לפרוצדורה ₪ ג מסגש\ חפ. :זה והוזטסזק :ההז ₪666 6זווס6ססזק : חופ6ס (ח161שא סו[ 0, ת651916)501101חו[561 :(15)ז00]0ו56 :(6)50,50,50,400חו1 :((6)50.400.,600.,400חו1 + 0060076ק הנשסט ,(15)זס]56)00 (1011/ ממחתסת, 0,ה%6111055116)501261 1115116) 1 ,15(: ;(30,6, 30)50,50,50,400פט (6נח, 30)50,400,600,400,30-זפט 50 11516)017(: 008/111)60,50,15( :(711)100,390,15 6006 .חס , :6010116 5126, רת ט )201 שרב סגו חק | 00 וק )567115010 :(90+20,400* והטח, 6מו90-20,400-5* תגות)תהט | | :6 2 0 76 0 ו כ איציק בסו 3. מממ... מישהו יורה בך: אולי תניח כאן חפו ‏ 30. שמן את המנגנון שיחזיר אליו | את שנאח הכדורים... הזאת.. 9. איך תוכל לחסום את | 16. אולי תג השריף ו הדלת! - ארון! יתאים למנגנון. 4. בפסנתר יש חריף קטן ! למטבעות... 0. אולי בעזרת השוט 3 מה יש פהז תוכל לקחת מהאיש את 4 מ שק הזהב שלו! 5. יש לך כמה אביזרים שיעזרו לי להרכיב פלש [|של מצלמה), אם תחבר את כולם יחד. ואז, אס תשתמש בוה בדיוק כאן.. 4 מה יש בבאר(₪ ם - 3 יי הנרות. של משקאות ולא !1 בדלתות צריך לירות. 1 יב 3. אולי אם תשתמש 5 - בכדור הארוך ותדפוק 6. יילוח קליעה למטרה. עליו - תוכל לפוצץ את מממ... נסה לירות בוי" המנעולי 2, השתמש בחבל הוודו 5 כאשר הנחשים כשתתייצב מול התליין מכישים כלשונם, יש ובובת הוודו. רעש. אולי תוכל להרעישי באופן דומה בעזרת רעשןי > 7. הראה לאינדיאני שאתה מנהיג (מקל..). 8. אולי אס תשתמש בקמיע שכך...) 3 אולי יש שס עקרבים! כדאי לתת להס מעט מזון. 9. שום את קלף | יייהלום" על הקבר של גיק 7 כוצד תוכל למשוך יישתום העין" (60ע3 טח אלוך את המפתח! -‏ 4|. מה המנוף הזה %סן - רמז למי ששיחק יימקל סבאי. מפעיל! 2. מה וה! בבודד באפלה 2 יימחשבים וכיף" 45, ספ'טמבר 1995 4 אס תדחף את זה - ייפול הדלי, ואז... ד | ה י 1 ]| ,' = [ צ 8 -% , ₪ 1 7 2 1 4 4 . 9 % ו . 4% זר ל וו | לוד ,ו /, .ה 3 1 : | . . 1 : - 2 5. ואת קופסת ההפעלה שלו הבבום:' היה 4 פי- 7 וב > : - /2 = 6. כדאי לתת לאיש את המזוודה והמפתח שלו. . 7. שבול את רחברית הופת רגלך הערה: 8 בחבית מלחי הכסף. כך הכסף לא וירד מרגלי (הוא נדבק בגין הזפת). 9. האוש השמיט את אקדחו בדיוק כאן 0. לא כדאי לך להתעסק עם הכפיל שלך. כדאי להימנע מאלימות ולהניח את האקזח. [4 איזה זה... איחוד!י מחזה מרהיב 2. כדאי להשתמש במברשת המכנית על החור. דרך 3 4. המיקרוסקופ בכתמים שעל-גבי חתיכת הזכוכית התבונן 4 מממ... בחדר זה 4 לחיצים (לחצנים) באותם צבעים כמו 4 הכתמים שבחתיכת הזכוכית... 5 זקק את הרעל במכונת הזיקוק.. 6. כדאי לשים מעט רעל בקצה המחט ולדקור את הרופא האסיר. | ₪ 7. יימממ... יש כאן חור! איזה מול שהשתמשתי שוב בזיקוק הרעל.. וי יש עוד הרבה פרטיס קטנים שלא הוזכרו ברמזיס. אם אחד הקוראים מעוניין ברמז ספציפי או בפתירת בעיה כלשהי - אפשר לפנות אליי במכתב אל הכתובת: רח' המאבק 18/25 גבעתיים, מיקוד 53520. -" 8. אולי תקפוצ יקפיצת מוט ‏ לגובה!, ‏ כמו באולימפידהי 9. מזוג את השיקוי על היימזון" של העכביש., 0 32 "אנ עכבוישים!!' שונא |5. אולי בעורת הדבק תוכל לטפס מעלה! 2. אם תשלויך את הראש של האיש לבור - אולי הוא ילך בעקבותיו...! 3. גיד סטון תמיד אהב כסף... 4 5. טחן את מטיל העופרת בכור ההיתוך והצת אש. 5. אולי אם תשליך על הדלת את בקגוק האמוניה - אמילי תשמע ותעוור לך! 6 5. הפאה הנוכרית בצורת קוברה יכולה לעזור לך למשוך את המנוף הזה. 7. מה יקרה אס תתקע את "מקל הרוע עס המינר?לי" בדיוק פה, לפני הנשר! 9. "'ימממ... רק אחתוך כאן את כבל החשמל כך שייגע במים." "מחשבים וכיף". 45, ספטמבר 1995 5 ו = 4 ע"י | . | 21-22 8 הש ראש = חועטט ( 60107 הזו וגנק )401118116 561600600 זו :(שטחז 400.30 90+20* וחטת, 90-20.,300-5176* החטת ) (8-ז1,60!0 )!56101131 :(390,60107 90+25* תטה)11 םח ססר :,(20.395-5176,60]07+-90* התטח)1 1 סח :6 ;0 6זח:5126. ההות )6ח1/הז[) סתטס6ססזק חופסט חשתז 1=וחטה זו (90-20.300-5126* וחטשת )6!0סוח 1:56 :| 4000-5126 90-20* וחהטח )סזשחו! :6 :1 ס6ח1] שזט60ססזכן חופסט :(56|00101)9 :, 1 ו6חו1אוגז ]6 :| 2000, 2)שחו]/גז]) :3,530 )6חו]גזן) :+ טתו וז :[5.]25)סחו] וג :| (250, 6 ושחו[צ\:ז|) 6 :6 זט 60ססזק הופטט 100 | )זהסאוגז :[2 2,200.27 )זבפ והז :3 3,503 בסוג זו :)הס רהז :| כ 23.3 [, כ)זבסוגז :[0.250,0.0 הפו ;6 :3 6 660סזק הופסט 7 | )זגס וג :(2,200.10,8 )2001 וג 391 זט 30 ונז 0 .)גבס וגו סאוו ו או :זט הועטט :ו :8 חשטהו! :ה סוס :א זט :6 ₪ :טא תטם 6 1. דרך נוספת נ'הצגת הנתונים היא בגרף עוגה. כדי לתרגם את הנתוניס לגרף כזה, יש למצוא את החלק היחסי שמהווה כמות המשקעים החודשית מכלל המשקעים. את כמויות המשקעים אנו מאחסנים במערך. את הערכים הרצויים אנו מזינים לתוך המערך בפרוצדורה 5 הפרוצדורה שעושה את כל העבודה היא מז 1א. פרוצדורה זו מקבלת את המערך בפרמטר הראשון ואת רדיוס העוגה בפרמטר השני. בתחילה יש למצוא את כמות כל המשקעים, ואותה לאחסן במשתנה 10741. את זה מבצעת הלולאה הראשונה בפרוצדורה. את חתיכת העוגה אנו מסרטטים על ידי הפרוצדורה כו שו - פרוצדורה זו מקבלת בשני הפרמטשריט הראשוניס את נקודת המרכז של העוגה, - | בשני הפרמטרים הבאים אנו מעבירים לפרוצדורה את וווית ההתחלה ואת זווִית הסיום של חתיכת העוגה, בדומה לפרוצדורה %6א\. - הפרמטר האחרון הוא רדיוס העוגה. | = 5 ]שממש = 9 שריה לסו ד ו . הלולאה המרכזית בפרוצדורה 5זק ג ]א עוברת ומציירת כל חתיכת עוגה בנפרד, כאשר זווית הסיוס של חתיכת עוגה אחת היא זווית ההתחלה של חתיכת העוגה הבאה. ניתו לעשות את העוגה גם אליפטית ולא מעגלית על ידי שימוש בפרוצדורה 50:7'00₪. הפרוצדורה 58677028 מקבלת את אותס פרמטרים כמו 7, אלא שבמקוס פרמשר יחיד של רדיושט העוגה ישנם שני פרמטרים - האחד לרדיוס בציר א והשני לרדיוס בציר צ. טוכן הזה זפסזק :וז 565 = ה6סו[5 51הס :סא ]0 [ ההטחסטו5.. | ] זזה = 160 סכץ)ו (0ח311605:511664 זה /)דוה11הו סז 60ססיוק :זה הועטט 0 וחטח06ו51 סז [=:! זס!ו : 8]1]:=0טסו!5 אוו :(ה06ו311068:51 11311065)/87חו 6זט60ססזק חושסט ]סו 0-ו ו( ו 0 :[055]4ן]% 511065] 51: :]6 ]058ן]% ₪01; ( 0 :71:06 6)511005:5]1000|ק46וה 660076סזק :חח ק ההז [ה]סו חטצ ו גי הוקטט :סז ו 0 וחנוחטטו!3 0] [=: זס! ו 0 וחנוחסטו!5 סז | =:ן זס) הוטטסט הט] 1[<0]פסטו81 ]1 הווטסט ההוב ((1[/10181*360 ]511005)הוצסז-+ 9 10=:ם תה חש :הז קחה חש ק תהז3. 320(.240 )11106 התה :6 חש -(00 7861:3%-ה511065:5110681)שוק[13%₪61 טפנו טטטזק [חסצו: תה חט, קחהו5, 1011 זוי 1:0 50 0 ותטחשסו51 10 1=:ו זס! :0 0 ותטחטטו[צ 10 [=:1 זס! הוקסס 116 6>]1[<0טו]> ]ו יְ הופסט 1 :(1[/10101*360] 511065 )הס 2 ת51=: הרו ; ((780-20, 81-50 ק 0:0 ה6, 318 (210, 320 + 50010 1 ש=: וו :חש :ו ט 5:6 זו חושק סט :ווחו :(8)חגווחו :(8)פטטו]5!וחו (6016)5,200) וח :וז ו :(661]016)5.200 1 :תת .ט תומר גילת ." א . ץ - שד 4% "יש אפ בי שי זב 1 0 4 . " ישנ מ | . .ה 4 1% וי | הפעסם אסקור בהרחבה את המשחק החדש של 15א1]4א, ובקצרה אסקור גם את המשחקים הקודמים של החברה. | הרשימה המעודכנת ל סוגי ה-צ1011א51 א - כמו תמיד, יש לבנות עיר או משהו דומה, אבל הפעם (למי שכבר ניחש לפי השם) אנחנו עוסקים כאן באי, או יותר נכון באי טרופי, שמשום מה התעשייה גוברת על יערות הגשם שבו. זהו משחק אקולוגי על בניית איים ועל אוכות הסביבה. יי |אאהזוא- בניית חווה, תפעולה וניהולה, תוך התחשבות | נגידולים | חקלאיים ואפילו, כאופיני ל-5']אוא, אסונות טבע. דאג אפ טוב, אז המשחק הזה כבר מזמן הפך לקלסי. בדומה לשאר המשחקים, עליך לנהל חווה, אבל הפעס דווקא חוות נמלים. מה לעשותז - יש צורך לפעמים לחשוב בראש של נמלה, לא! 1פּ- | 2 , ו הו כולו - אך הבעיה נוצרה בגלל שונים של בעלי חיים או צמחיס, לפזר אותם על פני העולם ולשבת ולראות איך הם אוכלים אחד את השני. התפעול הקשה של המשחק. 52 1 צ'ךן:)]אזפ- זהו המשחק הראשני ‏ של צזו6ואז5, ולפי דעתי גם הכי מובלח. עזבו אותי מהתחכום של התלת ממדיות ב-2000 צדו16אופ. זהו המשחק הישן, הטוב וגם הכי מוצלח. חיד1 הואז8 - מה אתם חושבים שזה! ניחשתם! טוב, מי לא היה מנחש! פשוט בוניס בתי חולים על בתי חולים. גן עדן להיפוכונדריס. ה קז הח בהודמנות חגיגית זאת אני רובה לצוין עוד משחק מומלץ, שאמנס הוא לא הכי הכי חדש, אבל הוא עדיין מומל. הכוונה היא ל- ₪ 4 8]א ג תזזד, מבית היובר של ססאח. זזם. המשחק, כמובן, הוא חיקוי של ציזהסואז5, אבל כאן, במקוס לבנות עיר בונים פארק שעשועים. שש ]וא - הגרפיקה בו טובה מאוד, יש מבחר זהו אחד המשחקים עס הרעיון הכי רב של מתקנים, מסעדות גדול שיש. הפעס משחקיס ה 57000 (אוכל מהיר), ואפילו , או ליתר על : דיוק - פרופסור = בובו מע נדה נטית הנבי 10 (? : גדולות. ו קיימת גרסת ואסא:סס. של ו ומשח? ך ש יק הש הח ת. אלוהיב מז ג : -? זהו המשחק הכי חדש ש-14875א הוציאה. מה ננונזים במשחק הזה? הפעס מתמקדים רק בבניין אחד, לא מסתבכים עם עיר שלמה. אבל, זה אינו סתם במיין אלא מגדל בבל ממש, וכרגיל, נתנו לך את האחריות על מלאכת היצירה. טוב, אז מי אתה בעצס! - קבלן שכנראה בונה את גורד השחקים הרציני הראשון שלו, ולכןך איננו מנוסה בתכנון הבנייה ועושה ימבה פאשלות. כמו כל בניין, פשוט מתחיליס עם היסוד, הוא קומת הקרקע, ולמעשה קובעים מה יהיה אורכו של הבניין על פי אורכה של קומת הקרקע. אחר כך ממשיכים עם בניית חנויות, משרדים, מעליות, מדרגות, דירות, חדרי מלון, | מערכות | אבטחה, אולמות נשפים, קזינו וכיוצא באלה. בניין כזה יכול להגיע לבסוף ל-100 קומות על הקרקע ולתשע קומות מתחת לקרקע. אבל העניין הוא שכרגיל שוס דבר לא יילך לפי התכנית, ולהגיע למאה ותשע קומות ואת חתיכת עבודה. 5 כבר מזמן אימצה לעצמה את תורת הכאוס שטוענת בפשטות, שככל שהגוף יותר מורכב, כך הסיכוי שלו להיות תקין, קלוש. | וכרגיל בבתים של צי 56 דווקא כאשר הכול הלך סופר נפלא, הייתה חייבת לבוא סופת הוריקן ולהרוס את הכול. אלא שכאן המצב שגנה: אין כאן שוס גוף רע, אלא פשוט המון המון החלטות | שצריך להביא אותן בחשבון, החל משכר דירה וכלה בתכנון ההכנסה היומית. מה אגיד לכם! - אני התלהבתי בעיקר מהרעיון שאתה יכול לקרוא לחנויות בשמות שאתה בוחר, וכן לאנשיס בדירות, ובכלל, לכל רבר שזז. מזה בכלל השתוללתי - התחלתי להמציא שמות המבוססים ‏ על סדרות טלוויזיה, וכיוצא בוה. אתס בטח שואלים: למה לקרוא לאנשיס בשמות! - 7₪ק)5 פיד , פשוט, ווהי מעין דרך מעקב אחרי דרכי הפעולה בבניין, כלומר, אתה יכול לחפש בן אדם, לעקוב אחרשו ולמצוא את ייעודו בחיים. טוב, אני יודע שזוהי בעצם עבודת מציצנות לשמה, אבל לעואזל, אתה תכננת את הבניין, לא מגיע לך איזשהו קרדיט! אין ספק שיש כאן חשיבה על פרטיס קטנים ביותר, יש כאן אפילו צורת עבודה של מעלית: כמה זמן היא תחכה בכל קומה ואיזו קומה היא תעדיף קודם. איך מתקדמים במשחק, הרי בתכלס מדובר כאן רק בבניין אחד! ההתפתחות היא במספר הקומות, אבל זה לא הכול. אם ב- צ'16:11א51 מקבלים מעמד של עיר ככל שמספר התושביס גדל, אז גם כאן מקבלים כוכב, כאשר כוכב בעצם מעלה את מספר האופציות. אס ברמה הבסיסית מתחילים עם מסעדות, משרדיס ומעלית, אז כאשר | מתוסף כוכב, מקבלים = גם אופציה לבתי מלון ולשירות? אבטחה וכך הלאה. אתם מכירים את ההלם הראשונג במשחקיס האלה, אני מדבר על וה שמקבלים משחק חדש כזה וצריך פשוט להתרגל אליו. עד שמביניט מה הולך בו עובר חרבה ומך ויש' לפעמי ו ה | שגר ]ו י ילאך; "ור . = | "מחשביס וכוף" 45. מהנות- "מחשביס וכוף" 5 י, סכטמבר 1905 ...8 ממ במ מ = = ₪- 7700 שה דחה הש הררה אמחטה תחתה ה---5 55יהששא 0 שה ה ששחש בת עשרה השדעה הכש שש ג ם וט ומסרפ במפתיע, במשחק הזה אין זה כך משתי סיבות: האחת, חוכרת הסברה מפורטת שמסבירה צעד צעד, איך לבנות בניין, מה תפקידו של כל כפתור וכו'. ₪7 1--= הום ש . ור 4 , יז מ 8 הסיבה השנייה היא מפני שהמשחק אינו מסובך כל כך כמור שאר משחקי ה-+ 51816 למיניהם, אולי מפי שאין גס הלס ראשוני, כי אפשר לשחק את המשחק גם אם לא יודעים בדיוק מה קורה בו, ולומדים זאת תוך כדי משחק. הפעס מתמקדיס רק בבניין אחד, לא מטתבכיס עם עור שלמה. אבל זה אינו סתם בניין אלא מגדל בבל ממש, וכרגיל, נתנו לך את האחריות על מלאפת ור ₪7 4 ל % ! 8 = ו | 0% 2 4 כ : )6 . . - > 0-ה ב -- ₪ א באל בל ששה לררי : לא ת - - יי . יו ;א -- - גרפיקה 0 למה 5]אג]א משקיעה רק בפיתוח הרעיון של המשחק ולא משקיעה בנושאים אחרים! כרגיל, הגרפיקה אינה מרשימה במיוחד, | הכול מאוד קט, תמונת פתיחה אחת, והשאר פשוט ירידה דרסטית. משחק בינוני ומטה מבחינת הגרפיקה. צליל |60 כרגיל, אופייני ל-15א14א לזלזל גסם במוסיקה. יש קולות רקע אבל מווב רעש אתה הופך עצבנל. ידידותיות 100 הציון ניתן בזכות הידידותיות המפתיעה, הלא-אופיינית ל-142['5א, גם בזכות המשחק וגם בזכות חוברת ההטברה. חוברת עזר (0ל נוחה וברורה מאוד, מסבירה מה כל דבר עושה, וכן איך משחקיסם בצעדים הראשונים. משחקיות :90 מדברים כאן על 5]א14א, אני מכור למשחקים האלה וגס המשחק הזה מרתק. זה מסוג המשחקיס שגס כשלא משחקיס בו חושבים על כל מיני רעיונות והצעות ייעול, כדי לשפר את הבניין עצמו. כללי (80 המשחק הזה יכול היה להיות יותר טוב אס 5'א14א הייתה משקיעה בגרפיקה ובמוסיקה של המשחק. -9 = המהדר |קומפיילר] העברי הראעון [אחר' 2000 ענה] עדי גרסיאל עם הכרזתה של מערכת ההפעלה החדשה - חלונות 95' - בידי החבריה של ההוא, איך קוראיס לו, משהו... גייטס, הגיע הזמן שגס אנחנו, עס הספר, המדינה של דיסקט אחד, האומה שנתנה לעולם את חסמבה, נראה להם מה אנחנו שווים. חברות וחברים, התרנוחו בכיסאותיכס והיכונו לנבואו של המהדר (קומפיילר) העברי הראשון אחרי 2000 שנה - החלסטר (סימן רשום). וכמו | שאתם בודאי מנינים, הקומפיילר הישראלי ממזג את כל התכונות הטובות (והפחות טובות) של הישראלי המצוי, שהוציאו לנו מוניטיין של מהנדסיסם מעולים, אנשי צבא | משובחיס, | אינסטלטורים מופלאים ומנחי תכניות טוק-שואו פופולריים. חמימניקיוח: אם נתתם לתוכנה לעשות לולאה 0 פעמים, החלסטר לא פראייר - הוא מריץ 12 פעמיס וזהו. ברוב המקרים זה מספיק. רק אס תצעקו עליו ותאיימו להתלונן ל- א515צ5 הסדה דזאזואסהא אז אולי, ממש אולי, הוא יסכים לעשות לכם טובה ולהריצ עוד איזה 30 פעם. יהיה בסדר: תכונה ישראלית טיפוסית - נניח שחילקתם | בטעות את אחד המשתנים באפס, במקום להעיף אתכס מהתוכנה לכל הרוחות, כמו כל מהדר טוב, התלסטר פשוט ימשיןז הלאת ויציב במשתנה את הערך ייסמוך, יהיה בסדריי. נדחךף בתוד: שימושי ר. למי שעובד ברשת. יש לכם קובץ ואתם רוציס להדפיט אותו מהר. הצרה היא שיש תור ארוך של קבצים שמחכים לפניכס. הגיע הזמן שגם אנחנו, עם הספר, המדינה של דיסקט אחד, האומה שנתנה לעולס את חסמבה, נראה להם מה אנחנו שווים. = אנל לכם יש את החלסטר... צייק ציק הוא משתחל לראש התור בתירוצ המקורי - "אני יש לי וק שאלה להדפיסיי. מעגל פינות: עוד תכונה נפלאה. אם תתפסו קשרים מספיק טובים עם החלסטר שלכם, תוכלו להיעור בו לעיגול פינות. אם, למשל, תרצו לחשב את הריבית על האוברדראפט שלכם לפי השיעור המקובל 12.3% אחוז לשעה, החלסטר יעגל לכם את וה 12% ליוס. חיסכון גדול. הומור ממוחשב !ינצל קעודים: במידה ותחפצו, כמו כל צרכן טוב, לבחון, באמצעות תוכנת בדיקה, את החלסטר בהשוואה לתוכנות מתחרות - ++6, למשל, תגלו שהחלסטר טוב לפחות פי 7.5 מכל מתחריו. איך זה יכול להיות! - פשוט מאוד, לחלסטר יש מאפיה אצל תוכנת הבדיקה. משלים ציוד: הגדרתם משתנה שחרג מהגבולות המותריסם שלוז התמלא לכם הדיסק הקשיח! אל דאגה, החלסטר יארגן לכם עוד רגייסטרים למשתנה ועוד כמה מגה לדיסק. איךי - תסמכו עליו. רק אל תתפלאו אם אחר כך אתם לא מצליחיס להעלות תוכנות אחרות:.. לכיר גם סלאנג: עס החלסטר לא תצטרכו לכתוב אזספם, מספיק - "יללא יללא'י. עתם יהיה גם - "חלאס כבר!" והודעת שג'יאה תראה -- "בא'מא שלי, מה זה החרטבונה הזה1/י סברם. בסופו של דבר, החלסטר, כמו הצבר המצי, הוא קשה מבחוף אך וך מבפנים. ואחרי שתתמן אתכסם, הוציא לכ הודעות שגיאה מעצבנות ופיברק תוצאות, הוא יחליט לרחס עליכם ולהראות לכם איך אפשר לממש את אותה תכנית שכתבתס ב--800 שורות, ב-12 בלבד. הערת המערכת: אנוה שמחיס לבשר לקוראינו על ייהבן יהודה" החדש, שעשה שלמוש בכתבה הזאת במלה הנפוצה ייחלסטרהיי. יימחשבים וכיף" 45, ספטמבר 1995 2 ד אי הקובים 2 המשך הרמזים של הילד החדש בשכונה - חגי שחפ: בספינה ₪ שיחות של מכבסה... בחדר של לארגו ₪ דלת פתוחה! לא! דלת סגורה! פההה! (כן, אני יודע שזה לא מצחיק.) ₪ תראו מה יש לנו פה! (אורי! בכל מקום אתה נתקע!) ₪ ועכשיו כדאי ללכת לקבל מה שמגיע לך! (מגיע לך מנה...!) ₪ הבטחת משהו למוגיו! - תקיים! (אמן כן יהי רצון) ₪ סיורת במארב.. בבית של קפטן דריד ₪ הוא אומר שנאבדה לור עין! אולי הוא מתכוון לחביתה... ₪ סירה להשכרה זה לא כל כך נורא. [] ימחשביס וכיף" %5, ספטמבר 19/5 אדס בנגיו המלך אורי רוזנברג החודש מצטרף למדור וה הזוכה בדימוס - הגי שחם, יד מינו החדש של הגורו, שנבחר לתפקיד מתוך רשימה ארוכה של מועמדיםס ומעכשיו עוזר לי לכתוב. השס שלו לא יופיע בתור אחד הכותבים, אבל - תדעו שהוא קיים, וזאת פקודה... הזוכה: מתן עמר, הלל יפה 4/6., חדרה 38203, לאחד מענקי המדור. את הרמזים תביאו, כרגיל, אליי: אדס "ערפללניי בנגיו, קיבוץ שובל, ₪ קודס כול, קח מה שמגיע לך! (עוד מנה!י:) בוטי -אצל מוכר העתיקות ₪ קנה את השופר, את השלט ואת המסור. שאל את המוכר על המפה ותציע לו החלפה. ₪ האוכל לציפורים יפה כמו תמונה! (רמז עבה כמו אורי!) ₪ המראה פנויה: המראה שלך... דיינ הנגב, מיקוד 85320 . מתקבלים צייטיס, טיפים, רמזים וקודים, כרטיסי ברכה לשחם וחבילות קטנות ואדומות של נס קפה. (ואסם אתס מתעקשים - אפשר להוסיף גם קרדיט קארדס, ולא לשכוח את המספר הסודי.. ח.ש.) חוצמזה: כל טעויות העריכה | האיומות בחודשים האחרונים הם לא שליי!! זה לא קשור אליי בכלל. אני כמו שה תמים! אני אין לי שגיעוט! וה מובן! תודה מאגף הגביה. ברחבה ₪ קה מהאישה עותק אחד. (אורי מבולבל: | עותק מה-אישה, או עותק מ-האישהז זה קבכלק יקא אותו דבר...) ₪ המיטה יותר מדי מסודרת... - (מה שאי אפשר להגיד על אורי...) ₪ עכשיו- אפשר לשחק הוקי עס השכן לתא. (כן, הוא יהיה כדור ו עם הכלב. (גם כן כדור) ₪ החוצה!!! (פנימה) ₪ אבל קודס קח | מה שמגיע לך. (עוד משלוח מנות! כמה כאלה יש!!) ₪ מעטפה לא מביאה תועלת כשהיא סגורה. (אז מה היא מביאה! - כאפות1!) המשך ובוא (אס הוא יתנהג יפה) ₪ יניש קחו?3 וח/ 16 הזו הפסקנו בביוב, הבוב הד קז ידו 4 4 | 9 | | 13 ו 1 חן .ָ ₪ וגוו | חח 4 ל ג חסו.ו ₪ אפשר לשחרר את המומיה מהכלוב או להיעזר במומיה החופשית. בכל מקרה, חייבת להיות | מומיה אחת במעצר משטרתי של תינוקות אדומים עס חיתול כחול בזמן שהמעלית עושה את העבודה שלה. (לפחות ה*א לא בצינוק... ח.ש.) חסו.1 630 ₪ על החיים ועל המוות... | ,0'% 6 ₪ הכניסה תמיד מלמטה. אלה ארבעה מסכיס עם אותו שם. כדי לעבור למסך הבא, שני הבחורים הבהובים צריכיס להסתכל ימינה. הכפתורים שגורמיס לזה מפוזריס כל פעס במקום אחר. 0 מ ₪ וה לא כל כך פשוט ללחוצ על כפתורים, אתה יודע... (וזה גם לא כל כך נעים לראות גן סגור! - ח.ש.) ₪ אם יש רק "חיה" אחת במטסך, אולי יש לזה משמעות... ₪ המומיה חמודה רק כשהיא ישנה. ₪ במסך הרביעי: אמנם אפשר לשלוט רק על חבוב אחד, אבל הקיר נראה שונה... 5 ]י] שחוזו03+] ₪ תקשיב טוב מה תעשה: כשתעבוו את המרצפות הנעלמות קפוצ לדרגש האבן, בלי להפעיל אותו קודם, עמוד עם הראש למטה ולח על הפעמון שמזעיק את העכבר לעשות את עצמו על האש (ואת העבודה בשבילך). ₪ אפשר לעבור! אפשר ללחוצ. ₪ ואס הוא אושה בעיות, צריך רק יילהפעיל קצת לחציי... ₪ ידעת שבחזרה זה כמו לשם - אבל הפוךיַיז ₪ עוד מעלית! שוב, קצת אומו... ₪ ואחרי כל ההתרוצצות הזאת, 4 74% נמצא שני מסכיםס מעל 3 אד המשך יבוא (אם הוא יהיה ילד טוב) .. ,%% גובלינים המשך הרמזים של גלעד שנורמכר הבולדוזר: אד (עיר) ₪ הפגנה! לא חשוב על מה! לא צריך ת'תוכי במדינה! ₪ מסכן הגג, יורד עליו גשם... ₪ זה ידוע שסבתות רכלניות... אז בוא ננצל את זהי ₪ קר לביצה... עזור לה! (ה?י אורי! אין פה רמז לכלום...) ₪ היכנס לחנות, למעבדה. ₪ היי עציץ - אם לא תשתה לא תצמח.. ₪ כנייל אתה - גוול! ₪ פולברט מקבל יחס כזה משפיל.. למה שלא תלך עליו וזהו! ₪ קצת אירובי: למעלה, ו-על הנחש, יופי! היי, למי נפלה נעלו ₪ הזור לחנות, למעבדה. ₪ שתה את שיקוי המהירות. ₪ אנחנו בדקה ה-90! ואתה שופט - ענבל! (רמוּ עבה כמו הליבידו של אורי!) ₪ אהלן גוזל אחי! תן כיף! לא נותן? אז אני אתן לך... ₪ ושוב אנחנו עם קצת אירובי - והפעם: יאללה לנוצה! ₪ די להתעלל בנחש... בוא יינעלהיי קצת את רוחו... ₪ והיוס: תחרות הרמת תעודות! אורי התאמן חודשים... ₪ בואו נהיה קצת קונדסיים: בהי לא הספיק! עוד פעם! בה! יופני ₪ רוא תפוס יתו, קדימה, תפוס יתוי ₪ חזור למעבדה. המשך יבוא (אס יבוא לו) (וא חשבתי - אס הוא יהיה ילד טוב.. ח.ש.) הו וורר.--/--ההר- יי 01166 61168) 4 מתן עמר מחדרה זוכה בפרשס (הידוע כיעונשיי) על הפתרון המלא שלו לפוליס קווסט 4 ועוד רמזים. אס מישהו שואל אותו, המשחק לא מומלוּ לילדים מתחת לגיל 15 (יילמרות שאני בן 14...'י). וילדים בני 6 כבר לא משחקים בלארי? (וילדיס בני 5 לא רואים הקוסם מארצ עוצז מה הקשר! בירה נשרי! - ח.ש.)] יום 1 אזור הפשע ₪ בהור ידידותי אתה, בסדר, אבל יש גבול, לא! אצלך - לאי ₪ מה זה! גופה! אני לא רואה טוב... ₪ יש לי דה זה וו של ביייס,.. בא לי לכתוב! אבל אין לי שולחן... היי, מה זה: גופה! לא נורא, גם טוצ... ₪ אני כל כך נואש, שגם טיגריה תספק את דחף הכתיבה הזה שלי... ₪ הגרפיטי הזה חוצפן... תן לו כאפה! ₪ רואים שלגרפיטי הזה יש אישיות מעניינת | מאוד... אפשר לכתור עליו ביוגרפיה! ₪ ונחזור לשיעור שלמדנו פעם, כטהיינו ילדיטם: אס משהו נעול, משתמשים ב-...1 (אורי?!) ₪ ושוב אנחנו בתכניתנו - תיבות כבקשתך... ₪ ובמסגרת התכנית הפעם - קח כל מה שיש בפנים! ₪ ושוב דזיה וו לביייס... והפעס אתה מורה... | אבל אין לוח! כרגיל, הגופה והסיגריה מתנדבות... ₪ יש לי יש לי - מה אומרת אימא פחה לבנה בזמן האוכל? פח גדול... פההההה! (ח.ש.) ₪ משוואות: מחברת = עט, גופה = מחברת... ₪ יו ביסטר אחי! מה קורהז המשך יבוא... (אבל רק אס הוא יגמור מהצלחת הכול הכול!!!) - . )זו ה[מוא מתן עמר: לחצו ₪9 לעצור את המשחק ואז ותפ-)הקוא וצפו בתוצאה. ימחשבים וכיף" 45, ספטמבר 1995 50066 6'זוכ וח שוב מתן עמר: כשהמספר של השחקן מהבהב, לחצ על בעיטה נמוכה כ-2 שניות, אחר כך על בעיטה גבוהה (רק כשהמספר מהבהב), ה... 1 0 [3)יוס1 לחצו על ?+]+1+2וו5 ותגיעו למסך 5 שופ שנו את הכול ותקבלו אין סוף קרדיט. גם מתן "₪511.55" עמר מקבל קצת קרדיט על הצייט. 0 +:01)חז:61 אורן גלעד: ₪ במקוס לבנות עשרות מגדלי מיס ומשאבות, כדאי להקיםס מאגר מים עירוני בדיוק במרכז, על ידי יצירת אגס בגודל 5%6 משבצות, להקיף אותו במשאבות מים ולחבר את כולן לעיר. (תיקון קטן - אם העיר שלך גדולה, האגם הזה ממש לא מספיק! - ח.ש.] ₪ גם אם יועביך ממליצים, אל תיקח הלוואה כספית (עדכון לרמז ישן...) ₪ קצף בתשלומים לשירותיס הציבוריים (בגבול מסוים...) (השירותים הציבוריים! אפילו אורי מריח יותר טובי!) ₪ כשעירך תמנה 00 תושבים ומעלה, כדאי לך להפעיל בספר ה-שסתגחושזס ץ₪ו6 - את החוקיס והכללים הבאים: שתואסוח5 טו|טש | 6חת הג חסוזוו![ס ,5סותו1כ) | עו ,[סות0 6 -0ת | ,ח10ו68ם1ה6 608 לשפח , הקוהקות) | תסוצוטץה 0 ). יוה / שמר קואיצ (שמקבל את הפרס החודשי על השס המקורי ביותר);: ₪ כדאי לך לנסות לשחק ב-2806) וחט1ז03?) בפעם הראשונה - כך יהיה לך יותר קל לשחק את המשחק האמיתי. ₪ מכרות והב נמצאיס לצדי שביליס סלולים. (מלודרמטיי) ₪ לפני שתתחיל לבנות את צבאך, בנה שבילים סביב האזור. (לקח שמתכנני מודיעין לא למדו...) ₪ אף פעם אל תבנה בתים על שבילים! (אלא אס כן אתה רוצה שיסעו לך דרך הבית, כמובן.. ח.ש.) (נסה להגיד את זה לאח שילי!) ₪ אל תמהר לכרות עצים, הס יכולים לשמש כחומות נגד צבא האויב. (תגיד שמר, ועל איכות הסביבה -602 שמעת פעם!) ₪ הקף את בנייניך בחוות כדי להגן עליהם. ₪ אל תנסה לייצר מיד את החייליס החזקים ביותר, כיוון | שהם צורכים כסף רב. קוזס בנה את החייליס הבסיסיים שיאבטחו את האזור ואחר כך התחל לייצר חיילים חזקים יותר. (מה זה פהז תכנון בני אדס!!?! מה אתה אלוהים!) ₪ הקס חומת לוחמים שיגנו על בניינך: קודם שווה של חיילים רגליים וסוסים, אחריהס שורה של קשתים ואחריהם קטפולטות אחדות וביניהם קוסמים. ₪ תמיד השאר לעצמך לפחות 400 והב, למקרה חירוס. (אפילו לא למקרה חירוםס, טסתס בשביל להרגיש עשיר...) ₪ כדאי מאוד להגדיל את כוח הקשתיס למכסימום, ואהחר כך את כוח הלוחמיס. ₪ לאהחר שתבנה חומת לוחמיס ותגלה את האויב, צור צבא חזק של לוחמים רגילים ותקוף אתו את בסיט האויב. ₪ לפעמים יש קנוצה קטנה של לוחמים או קוסמים ממש ליד בסיסך. כשתגלה אותם שלח קשת לפגוע בהם והחזר אותו מיד לכוח המרכזי, החיילים האויבים ירדפו אחריך ואתה תהרוג אותם. ₪ בשלביס המתקדמים קוזנצ מציע לך לבנות צבא רק להגנה, ולתקוף עס יצורי קסס בלבד. ₪ כדי לייצר קשתיס צריך נגריה.. (טוב, אבל לא את המדור הזה - חה) ₪ כדי לבנות קטפולטות נחוצה נפחיה. (נפחיה זה מקום שמייצר נפיחוח...1) ₪ כדי לויצר לוחמיס על סוסיס נחוציס נפחיה ואורווה. (כדי לייצר | אנשיס| קטנים מבצק דרושה מאפייה, אבל לנו במדור אין מאפייה, רק מאפיה) ₪ כדי להגיע למבניס המתקדמים, צריך לבנות את כל המננים הפשוטים. ₪ לבנות מגדל או לבנות את כל המתקדמים. ₪ לבני האנוש יש קסס מעולה - בריאות, אבל השלבים שלהס יותר מקדש, צריך המבנים קשים. ₪ בשלב 4 אתה מקבל :חידת לוחמיס ללא מבנים ומשימה מיוחדת. צור חומת הגנה כמו שקוזניא הסביר קודס במעבריס צרים, ושלח זקיף לגלות את המקום כמו שקוזניץ גם הסביר קודם, אבל במקוס קשת, שיס לוחם. המשך יבוא... (כי הוא יודע שאס הוא לא יבוא הוא יקבל מכות...) = ןק ש-י ף == = = ן 7% - בגידה בקרונדור המשך הרמזים של אירנה פרלמוטר (בואינק בואינק היפ האפ הופ): שלב 6 ₪ במבוך של קרונדור: בחורה בשם קט מבקשת את זצ255] ]ס |100, שנמצא בקומה מתחת. אחרי שתשיגו אותו, יש 2 אפשרויות: למסור לה אותו, או - לא. (נמה מפתיע, מדהים, מהמם, פנטסטי ובלתי צפוי לחלוטין.) ₪ במלקס קרוס: את מיטשל ווילנדר הזה אתם כבר מכירים... הוא גר בסלופ. ₪ בדרך לסלופ: תיכנסו עוד הפעם לביקור אצל הדרקונית האפורה. החרב היא משהו חדש... ₪ אחרי הביקור בסלופ אפשר לחזור למלקס קרוס, אבל במחשבה שנייה - בואו נבקר את הקרובים של אווין בקנטינג ראש (לא חובה). ₪ מרטין ישמח לקבל הודעה, אבל תושבי קנטינג ראש ישמחו יותר אם תביאו להסם בירה. (גס אנחנו. קרלסברג לכל אחד. חבית) ₪ גברת יודעת מה היא אומרת... (ובזה מסתכס הידע שלה...) אבל הסיפור עס הבירה מיותר אס כבר ‏ יש לגורתי ‏ חרב של לימס-קראגמה. (מיותר!! הבטחת! שחם, קח לו את החרב) ₪ מלקס קרוס: אלוונדה אלוונדר! תחפשו במפה... ₪ בקרו באגליי ובטנאורס. הבחור בשם 60201600 מפריע לכולםי במקדש של סילבן ישמחו לראותו. אה, ואס מעניין אתכם איפה הוא מתחבא תבדקו בפונדק של אגליי (תלחצו על חה1) מומלצ לקנות בדרך את השריון 6 זטס 1 עס נ). ₪ הכניסה למבוך הגמדים נמצאת דרומה מלה-מוט. ₪ שריון, קובולדים! ₪ בקלדרה בחנות: מפתח כזה עוד אין לכס. (אז בואו ניקתח אותו ויהיה לנו...) אפשר לגמור את השלב ב-2 דרכים: ללכת צפונה בדרכיס עיקריות ולהילחס עס הדרקוניס הקטניס (וחפצץו 6חד1), או ללכת למערב ולהגיע לאלוונדר דרך המבוך. המשך הרמזים מתייחס לדרך השנייה. (תמיד אפשר פשוט לצאת מהמשחק ולמחוק אותו...) לכו בשביל העפר בכיוון מערב. על נדחת | הנהר תמצאו רוסלקי שתבקש להשיג לה את >'חספום המסון. עשו את מה שהיא אומרת וקבלו אוכל להרבה זמן וצ'ופר מיוחד. (מה! ארטיק!) ₪ תמשיכו ללכת מערבה בשביל העפר. מומלץ לפתוח את כל התיבות באזור המבוך - הקסם 6 000% 30 פשוט מעולה. (אקסטרה אורדינר!) ₪ בתוך המבון: יש דרך שנפתחת במפתה המשולש ‏ (שקניתס בחנות). מאחוריה יש תיבה. אם אין לכסם את הספר הלוק, תסתכלו מה כתוב לכם על המפתח. לפעורים: ,מצסטואא.1. ₪ עכשיו תקנו (לתקן, לא לקנות) את החרב עס הצדף. ₪ עוד כמה צעדים ואתס באלוונדר. המשך יבוא... (ואס הוא לא בא - שלפחות יטלפן! שלא יהיה טנוב כמו ההוא, איך קוראים לו, המשיח) יימחשבים וכיף" 45, ספטמבר 995 - | + , הירוק ירוק. שו ו ו הח ההחה-חה-הההרשי< אזזא- מסכים שנראים כווב. טוב מאוד. הכי טוב. משפחה של 4 דגנזים העומדים בתקנים המחמירים ביותר בעולם של איכות ייצור (9002 150, סינון קרינה הו הו איכות תצוגה ואמינות. את/ה מוכרח/ה לראות כדי להאמין. דרוש מסך אדו ממשווק המחשבים שדך. לטובתך. ּ ו [ , כ - י 1 % . 1 | יק ₪ | "אה . ו ב וני ד אפר "אה = = ו ו | מש ד . ₪ ו 2 שת רושה - 2% והכחול עמוק. מעתק מערכות (1987) בע"מ תל-אביב: רח' הגר"א 25 טל' 03-8889686, פקס. 03-6888658 סניפים: רעננה והשרון: רח' ז'בוטינסקי 3, מרכז גירון רעננה, טל. 09-913655. תל-אביב: דיזנגוף סנטר, קומת הגשר, טל. 03-298848, פקס. 03-298740. רמת השרון: רח' אוסישקין 22, 0 405802, פקס. 03-54986056. ירושלים: שריון-גרף, טל. 02-586131. טנא אלי 17 דל = זו = = מסךעם צבע ה = = ברעשת מלעתו מישררים לכם את הקיץ עם מחעוב אזוו מולטיעדיה בשכנולוגית |6ק הלתקדמת. | המחשב כולל: | מארז מולטימידית: הכולל רמקולים מובנים, יציאת 41010 בגישה ישרה מלפנים, ותצוגה דוגיטלית. לוח ראשי: 6 בטכנולוגית [0ק (הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום ה-6). | מעבד: 6 | זיכון מטמון: % ניתן להרחבה עד 512 זיכרוןפנימי: 8 | כונן דוסקטים ]ו "5.25 ,2018 | | כונן דיסקטיםז1: 3.59 448 1 בקו;: ממ םס זחא 5[זם זר ל-2. דיסקטים קשיחים. 2 טוריות, 1 מקבילית, ו- | לידות היגוי. מסן: אדא "4| ה5./0 0.28 024768 (ז[-1א .1500-9002) זא-400032-דם כולל ‏ | | יביאות: כרטייס מסך | 8 ויכרון, ניתן להרחבה . | עד 18א2. | | מקלדת: 1 מקשים. | ברטיט קול: ודו .5 כונן ואכ)א-סיא מהירות כפולה. | עכבר; 1.0 * משטח * תוכנת | ציור. מעוכת הפעלת. 2 85 : 1 סז /יחלונות לקבוצות עבודה בעברית. | אנטי וירוט: ייָאלישים" המתקדם ביותר. | 10 דיסקטים אזוא. יי5. 44%18-3 | 0 ריסקטים א דוא. 5.255 - מואב. | | קופסא משולבת לאיחסון דיסקטיס "5.25 ו-"3.5. 0% הנחה לציוד היקפי ומשחקים לתקופה של 3 | חודשים מיום רכישת המחשב. ז | ן ר+ | ע 1 0 7 | וג | |"]") 1 1 " . ה | ו / ]| "זחצטריר * " ו | | | | ₪ !ו | 5 ₪ - .ה 4 3 ו | 4 ה 2 / 1 , 1 | 0 | 4 ( | . מספר המקומות מוגבל - | א זז * המחיר כולל מעיימ 5844 טייח | אה 5 ורות שי ניעתק | רצ ג ניתן להעתיה | | מחירי המבצע בחנויות מעתק ובטעיף הראשי בלגד מעתק מעוכות (1987) בעיים, תל-אביב: רחי הגרייא 25, טילי 03-6889666, פקס, 03-6888917 טניפים: רענטז: רחי ויבוטונסקי 3, מרכו גירון, טלי 09-913655 רמת תשרוןו אושוסקון 22, טכי, 03-5405802 ניתן לרנוש את המחשב ביימחשבים |כיףיי וחוגות, 04-450222 ומת גן רחי ביאליק 67 - טלי 03-6701245 | | | דיסקטום "5.25 ת]ה2.| | | | |דזוו |- [י ‏ [ | 1 ] | 4 זר | | (כולל מע''מ) | = > - וי 4 ו ו | גי די שי ו ויר וי יו וו 0 | שיח | | |( | | כופס4 והות איה = -] | לדיסקטים] החל מ- ()3.)3. שיר (= וי 4-ו 2 אא 7 יי[ | החל ני | שיח | ו ?= 0 מו == ב 4 כרטיסי קול = החל מ-140 שיח [(- ג 4 4-6 ו ה 0 = רת הח ההק רקה הרהה הרסחה הק ה הראק את הש ההההעט ו | [ מ ו | | | | 2 בי ו | | | | | כ | == מא שר | סורק 4 שולחני בצבע - ו 2 | 4 וא | | | פוצרי איכות כלא בפשרות "ןד 2 בר סחייתהו ו 6 ₪ ₪ = חן שמשה ן [ > 4-0 הפה-מ קוא + ה במא. ששה 2 גמ הממוטחרמחם: החמ 5 [ | 1 1 | 1 הוצדוורי / עְ 2 1 בש ה - ך-=רד 4 = 1 ו | : 1 זַ 1 / | = | ₪ 7 == | - | . 1 || | 1 . : וגק) | וו 3 | /. 1 1 / 4 - %", 43 2 : 0 מע ידי 1 ו / : וי 0 . ו א / ד חומ . 2 יבו , .י | 1 / | במה שונים מעבדי התמלילים הגרפיים לחלונות ממעבדי התמליליס הטקסטואליים של 05! ₪ ו ו 7 / ד דייר אמנון טיל מעבדי התמלילים הטקסטואלייס משנת 1981 ואילך אנשי ה-₪60 בארצ היו רגיליס | למעבדי תמלילים המבוססים על טקסט בלבד. כאלה היו - ₪ א ז5אסשו, החלוץ מבין מעבדי התמלילים, והימגוירי מאנגלית; ₪ יאיינשטייןיי (מאנגלית לעברית) הזכור לטוב; ₪ יא-ביי (כחול לבן) ששימש בעיקר לצורכי המשרד הממוחשנ; ₪ ,ן זוואספסע (מאנגלית לעברית), שהוא מעבד התמלילים המקצועי,; ₪ מעבד התמלילים דאד0) (כחול לבן), עד לגרסתו הנוכחית של החלונות. ₪ היו גס מעבדי תמלילים שהיוו חלק מתוכנה מוכללת, כמו מעבד התמלילים של הקלבו 6ק. במעבדי תמלילים אלה נעשה שימוש רב בעולס העסקיס הישראלי, אך במעבדי תמלילום "איינשטייניי ו- דא (במיוחד בגרסתו הציבורית| החופשית) נעשו גם שימושים חינוכיים. מעבדי | תממלילים | אלה שימשו לכתיבת סקסט, ליצירת טבלאות, לעתים ל-1₪000:8/א, שבו מטסגן נוסח טטנזרטי של מכתב עם קובצ כתובות ויצירת מעין מכתב אישי לכל נמען. היו מעבדי תמלילים (כמו מעבד התמלילים של הקלבו 6ק) ששימשו גם ליצירת מדבקות עם כתובות. בחלק ממעבדי התמלילים אפשר היה להשתמש גם לצורכי תקשורת ודואר אלקטרוני, וכאן בלטה לטובה נוכחותו של דד מעבדי התמלילים הגרפייס לחלונות הכניסה של החלנות אל עולס התוכנה התרחשה לפני כ-5 שנים, ובארץ זה קרה לפני כשנתיים-שלוש. מעבדי התמלילים הגרפיים של החלונות הוכנסו לכמה עולמות, שחלקס חדשים וחלקם ישנים-חדשים (כמו תקשורת), אולס הנס בעלי עוצמה רבה יותר. מה הס מעבדי התמלילים הגרפייסם העומדים לרשותו של המשתמש הלשראלי בחלונות! בראש ובראשונה מעבד התמליליס המזותוו ומאתפת שהוא חלק מחבילת החלונות הסטנדרטית. מעבד תמלילים זה מצטיין בפשטות תפעולו היחסית, אולם לעתים הוא מפתוע בעוצמתו במספר יישומים, ובמיוחד ביכולת הקישוריות המפותחת שלו. (ארחיב על כך בהמשך). ₪ מעבד תמלילים אחר שנוצר על ידי מיקרוסופט כחבילת עיבוד התמלילים המתקדמת הוא טאסאו בגרסת 2.0 ו-6.0 סשאס, שהוא חלק | מחבילת | 07708 של מיקווסופט. תוכנה זו תשמש בהמשך כהדגמה למעבד תמלילים גרפי מוצלח במיוחד. ₪ דגש - מעבד כחול לבן, נוצר על ידי חברת כיון מחשביסי, וה?א החברה שעיירהי את התלונות בגרסאות שונות לעברית. (לאחוונה עשתה כן גם עס חס .6084 0). ₪ אנשי קיבוצ דביר שפיתחו את דא ד), פיתחו לאחרונה גרסה של מעבד תמלילים זה לחלונות, והגרסה הוצגה לראשונה בכנסידאמד)קואס6 האחרון. העולס הראשון שנפתח למעבדים = הוא העולם הגרפי. | עתה יש ביכולתנו לשלב תמונות. שונות כחלק- מהמסמך.. ₪ ואחרון אחרון חביב, גם הקלבו 65 וצר גרסת תוכנה לחלונות, וגרסה זו הוצגה לפני מספר שבועות במכללת לוינסקי, כהדגמה לאנשי חינוך. | 7 + - - ו + % 8 | ' ה ₪ וא ' ו "ל יי . 1 1 1 [ 0 . ' 4 הפקל "4 למרות האופציות השונות, מעבדי התמלילים השולטיס בשוק העסקי והחינוכי הס שאסשו ודגש. במה שוניס המעבדיס הגרפייס של החלונות מהעולס הטקסטואלי של פס העולם הראשון שנפתח למעבדים הוא העולס הגרפי. עתה יש ביכולתנו לשלב | תמגות | שונות | כחלק מהמסמך. התמונות, חלקן מוכן מראש (כמו שילוב תמונות מה->ן.61 זאא שהוא מאגר תמונות של החלונות) והלקן נעשה על ידי המשתמש בעזרת "מברשת הצבעיי של החלונות, דאס ס6אצוג חכ או יישומים דומיס. עד עתה דיברנו על תמונות סטטיות, אולם בוודאי תשאלו: האם ניתן לשלב פונקציות נוספות כחלק ממסמך, כגון - אנימציהז - התשובה היא חובית. | הייתי בנתערוכת | מחשבים לפני מספר חודשיס בגני התערוכה שבה הודגס 0 פאס וראיתי כיצד משלבים סרטון אנימציה קטן כחלק ממסמך 0 כוא0/, ומפעילים אותו, על ודי לחיבה על העכבר ( מעפטשסכ א6ס), על הצלס (100₪) שמסמל את הסרט. קול ומוסיקהז - התשובה היא - כן. אנו מקליטים קוב קולי בעזרת מיקוופהן, באמצעות אחת התוכנות השונות העוסקות בהקלטה בחלונות (זהירות: דיבור בן כמה משפטים יכול במהירות להגיע ל-א600%, כפי שנוכחתי במהלך ניסיונותיי בנושא וה) ּ לאחר מכן, בעזרת תפריט ייהוספהיי וייעבסיי ‏ וייסאשספיי ב-סמסז, או בעזרת ייעריכהיי 'יהוספת אוביקטיי ו- פא50 ב-מזואש שמתפתו, אנו מוסיפים את הסמל של הקוב הקולי למסמך, ושוב אפשר להפעילו מתוך המסמך בעזרת העכבר. אפשר גם לקרוא לקובצי מוסיקה מוכניס ולהשמיעם. ימחשבים וכיף" 45, ספטמבר 1995 צבעים בטקסטו - ובכן, אין דבר פשוט מזה: בפריט "עיצוביי "תו" ב-סאסש, | אחת התיבות הנגללות היא תיבת צבעים המאפשרת לבחור צבעי טקסט כרצוננו.. כמובן שאם רוצים להדפיס הדפסה צבעונית (למשל, הזמנה למסובת יום הולדת) עלינו להיות בעלי מדפסת צבעונית, ורצויה מדפסת הזרקת דיו בבעונית או מדפסת לור בבעונית. מעבדי התמלילים הגרפיים, מפני היותם תוכנות גרפיות שמדפיסות 5יססל, עובדים בצורה איטית מאוד עם מדפסות סיכה, ועובדים טוב מאוד עס מדפסות הזרקת דיו וליזר. תוכנות החלונות מאלצות אותנו עכשיו לנטוש את מדפסות | הסיכה שעמן עבדנו יפה בתקופת: ₪005 והמעבדים הטקסטואליים, ולעלות ברמה הן מבחינת הציוד והן מבחינת התוצאות המרהיבות על המסך, המאפשרות לקבל עבודות נאות ברמה של בית דפוס. עבודות, ‏ שעד לפני שנים אחדות דרשו ציוד של בית דפוס או תחנות עבודה גרפיות (כמו אַש5 | או 5 5.160% שדרשו ציוד בין 50,000 ל-5100,000), :כולות כיום להתבצע על ה-6486 אש (או פנטיומים ביתיים שהחלו להופיע בארצנו הקטנה), שמחירו כ-20005 בלבד. תמונות-מסך | או תמונת החלון הפעילז - כבר הסברנו במאמר הראשון על הקישוריות של החונות שניתן לעשות זאת. הקשה על א56855דאזאק תעתיק את המסך ליילוחיי (כְפה0ספק011 ) ומשס | אפשר להעתיק | אותו ליימברשת. הצבעיי, לגזור את החלק הנדרש ולהעתיק אותו שוב למסמך מאסצו בעזרת ייעריכהיי ו-04575. ] על אממה%6דא נקיש יע 95 6 4/4 4 4 תמונת החלון הפעיל ליילוחיי ושוב, בסגנון הקודם, נוכל לשלבו במסמך סאסוו. תקשורת בין מחשביסו - על פי הספרות שאני קורא, נעשה ב-מְאס שימוש רב לצורכי תקשורת בין מחשביס. פונטים שוניס ושליטה על גודל הפונטז - ובכן, עתה אנו יכולים בעזרת תיבת הפונטים להחליף פונטים שוניס הן בעברית והן באנגלית. בנוסף, במידה ואנו רוציםס, תמיד אפשר להתקין א ד פונטים לועזיים. נוספים הן עבריים והן גסם השליטה בגודל הפונט היא קלה ופשוטה יחסית (יותר ב-₪2א%08 , שבה יש סקלה של מספרים, ופחות ב-תמא ֶאשמאמטה, שבה אנו מגדילים ומקטיניס את גודל הפונט). רצוי כמובן להשתמש בפונטים מקצך תנואך המסומנים - בצד | שמאל בסימן 11, אשר שומרים על תכונת סצאזפצש - (מה שאתה רואה במסך זה מה שתקבל בהדפסה). כמובן שבעורת תיבת הגודל של הפונט אפשר לקבל גדלים שונים של פונטיס. יתרון בולט נוסף הוא ההשתחררות מהתלות בגיוק העברי שפותח ליצירת פונטיים עבריים ב-005 ובמעבדי התמלילים הטקסטואלים. עתה אנו יכולים לרכוש מחשב בחוייל ולהשתמש | במעבדי התמלליליס הגרפיים | של החלונות ולכתוב בעברית | ללא חשש. הפונטיס העכריים | נמצאים בתוכנה של החלונות ולכא בחומרת המחשב. וש עתה שפע של פונטים עבריים לעומת הפונט הסטנדרטי של 5סם. יש לוכור, שגם בעולם ה- 05 אפשר היה לשנות את גודל הפונט (למשל גודל 10, 17, ו-5 באיינשטיין), אולם פעולה זו נעשתה על ידי החלפת סרגל ופעלה על השורה כולה ולא על תוויס בודדים. במאזמר הבא נעסוק ביתרונות ובחטרונות של אמךןש/ ששמ אמט , דגש ו-שאסו. = -.. ו דרי אמנון טיל הוא יועץ עצמאי, וכן מרצה למחשבים במכללת בית ברל בכפר לו ובמכללות יתלפיות' ויסמינר "יקיבוציסי בתיוא. לרגל הקיץ והצלזיוסים אני מקצר הפעם. ראשית, למערכת הרבה ספרים חדשים, ספרים את המדור. אס יש מישהו מהקוראיסם הסבור כי הוא מסוגל ומתאים לכתוב סקירה על ספרים אלה, הוא מתבקש ליצור קשר עס 6.1 נווט. וח 202869 ך] הגיעו שתמונותיהם מעטרות כותב שורות אלו ווה / 06 בצעד בטוח כתבה: טרודו ריליסנר תרגמו. זהר עמיהוד ומיכל שפורא הוצאת הוד-עמי, הרצליה, 1995. ספר זה מיועד למקצוענים, לעשירון העליון (או לאלה שרוצים להשתייך אליו) של | משתמש?י המחשב המפעילים את כל תוכנות 6) )1670501 בצורה נאותה, ומעבר לכך. במלים | אחרות: | הספר ‏ מיועד למשתמשיס מתקדמיכם, אלה שכבר מכירים את 6 שזסץ, את 5 61 ואת 4 וחוסק זס6עוסק - כל מה שמרכיב את הימשרדי של מיקרוסופט - ולא נותר בכתובת: | זי :₪ 2 01 ךר | 1 יישומיס מתקזמים לה אלא לבצע קישוריות של כל הנוכנות, שתפעלנה כולן, כשאחת משלימה את השנלוה. והו שלב חדש בספרי המחשבים, בדומה ?דר של התוכנות שאותן הוא 'מיובג. אס פעס דובר על ו 'לדריך, תוכנה ומדריך, הרי שכיוט מדובר על יחבילהי של 5 ואהספאוא הפסן לוירסה העבוית-אנגלית מו ב ₪ שור הי אוש ןח ספאו השק בגירסה העגרית יישומיס - מערכת תוכנות שאחת משלימה את רעותה. כיוון שכך, הרי שהתוכנות זקוקות לא רק להדרכה ברמה הבסיסית של הכרת התוכנה, כל אחת בפני עצמה, כי אם גם ברמה הגבוהה יותר: הדרכה לאותס משתמשים מקצועניים הרוצים לשלב את חבילת התוכנות כאחת. דומני שזהו הספר הראשון מסוגו בעברית המדריך מספר תוכנות במשולב. התוכנות שהוזכרו לעיל טעונות דיון בפני עצמו, אך כאן ברצוני רק להעיר כי עוון בספר גרס לי לתחושה של יתפשת מרובה - לא תפשתי מצד אחד, ומצד שני, השימוש המרובה במסכיס ובחצים הנטוייס מזכיר את חספר; ילימוד ריקוד בקורספונדנביה ב-700 צעדים קליסי. בקיצור, יש גבול למה שניתן ללמד בספר הדרכה, וספר זה מדגיס את העלאת סף האקטליגנציה | של התפקיד הקלאסי של הימוכירה תגידו לי אם אני טועה, "מחשבים וכיף" 45, ספטמבר 1995 ₪ 50 ח = = ה -- 7 ו המשש ה הההששיקהמסשקההאשחטמה הו ממש ורב 0 התושו בה-4 הממ את " . . סח 7-5 - %- . - 0 וו 6 ו | ₪ יי יוו יי ור | ו - ' [ |. 1 1 ל "זז וו | עו ו ן | | [ 1 1 | 4 וו 8 יע | וו | | שו 21 % * ע 5 שחו שיפור ביצועים: המחבר: אד טילו תרגום: מילימור הוצאה: פוקוס שנה: 1994 (תוגום מספר שנכתב בארהייב בשנת 1993) מה הייתם אומריס אס הייתם קונים שמן שיזוף, ולאחר שניסיתם אותו בחוף הים והרגשתם שהוא אינו משפיע, באתם אל המוכר ואמרתם לו מה שאתם חושבים, והמוכר היה עונה: ישמן השיזוף לא מתאים לתנאי הארצ.ז ומה הייתם עושים לו קניתם נעליים חדשות, ובהגיעכס הביתה גיליתם שאמנס הנעליים נוחות, אך הן יוצרו כבר לפני שנתייםז כך הוא המצב בספר שלפננו ובתוכנות המלוות אותו בדיסקט. סיסמת מחבר הספר היא: '"התוכנות שמיקרוסופט לכלול אותן בייחלונות"י. שכחה גם אם ניתן לחלוק על הרעיון הגלום בסיסמה וו, הרי הצדק עמו בכך שתוכנת *חלונות' נעדרת כמה 'פשוזו!וז!]' בסיסיים, ועל המשתמש הפרטיי לארגן אותם לעצמו. ספר זה נועד לענות על צורך זה. הספר מביא חבילת תוכנות 6זה זו6ז3ח5 שחוברו על יךי מתכנתים שונים, והצד השווה שבהן הוא, שלדעת המחבר אלו הן תוכנות הכרחיות על כל מחשב. עד כאן אני מסכים עלקרונית, ומבחינה זו ניתן לראות בספר זה את המשכו הטבעי של הספר של ימדריך פוקוט לתוכנות חופשיות | אלא שהספר הקודם נועד לשפר ביצועיב בתחום ה-005, בעוד הספר הנוכחי נועד לשפר את הביצועים בתחום היחלונות'. "מחשבים וכיף" 45, ספטמבר 1995 ברס, למרות קווי-דמיון אלה, הרי שהמרחק בין הספרים והתוכנות הינו גדול, ולא רק בגלל הזמן שחלן בין הופעתם של שני הספרים והשוני במערכת ההפעלה, ואף לא בגלל התחכוס הגדול יותר של המשתמש הימודרניי. המשתמש המודרני מודע :ותר ליכולת. הורדת קבצים מ-₪885 -ים, הוא שמע על תקליטורל 608666 של חברות שונות (למשל, כמו זה של 'מאגרי תוכנהי), ומעל לכל הוא יודע להוריד קבצים מתוך מאגרי מידע באינטרנט. יתר על כן, הקונה את הספר עשוי להנות מהטבר התפריטים בעברית, אלא שבכך מסתיים יתרונו הבולט של הספר. כאמור בפתנחז, הספר, | יחד ‏ עס התוכנות, אינו יכול להיות להיט בשל שתי סיבות: - הוה מספק מידע על תוכנות ימיושנותי (בתחוס המהשב: ננות שנה שנתיים), הגם שהן טובות. - הוא מספק מידע על תוכנות שאינן עובדות בארצנו דוברת העברית. למשל, בעמי 48 כתוב: 'התוכנה איגה מציגה גופניס בעברית. בעמי 81: ילמרבה הבצער, זסוחטה אינה מאפשרת עבודה בתוויס עברייסי בעמי 72: ישיס לב! התוכנה אינה כוללת תמיכה בעברית'. שמתי לב. המשתמש המודרני מודע יותר ליכולת הורדת קבצים מ-585 -ים, הוא שמע על תקליטורי 1₪1:06%ז של חברות שונות. נכון, אין זו אשמתה של יפוקוטי, ואף לא של מחבר הספר האמריקאו. התוכנות נכתבו בארה"ב ושם שמעו על העבוית כלשון הקודש של ה-6|עו8, אך לא שמעו על העברית כלשון שבה מפעיליס מחשב. מה לעשות. אני מודע היטב לבעיה זו, שכן ברשותי מספר תוכנות יהלופיות' לתוכנות | המוצעות| בספר, והן סובלות מחסרונות דומיס. ואולס, מי אמר שצריך, או שניתן, לקחת ספר אמריקאי ולתרגס אותו לעברית כמות שהואז נכון, | המערכת עשתה מאמצים להתאימו לשוק הישראלי עיין להלן), אלא שאין בכך כדי ליכפרי על הפצת תוכנות בישראל שאין מתאימות לשוק הישראלי. סלוחה, העברי. ובאשר לעדכון, כאן אוכזבתי מכיוון שונה: בעוד היעברית - קשה שפהי, אבל לפחות לומדים על כלי-עזר לשיפור ביצועי המחשב, ומבחינה זו גסם האנגלית חשובה, אם לא חשובה מאוד, הרי שהפצת תוכנות מיושנות נראית בעיניי חטא שאין עליו כפרה. אם תחפשו בתחנות ה-885 תראו, שכמעט מדי יוט ישנם עדכונים וחידושים, בעוד שהספר שלפנינו מציע תוכנות עם י'וקןי. לדוגמה: תוכנת |חוגק סזם קסו(5 היא מצוינת, אך מדוע פוקוס משווקת את גרסת 101 המיושנת ולא את גרסה נהחדשה יותר (והחוקה יותר, אך גם גדולה יותר, ובשל כך אי אפשר לדחוס אותה בדיסק אחד יחד עם התוכנות הנוספות)! נכון, לוכד המסכים של תוכנה זו הוא בבחינת יהכרח', אך למה להביא בפני הקורא תוכנה ימיושנתי, הגם שהיא טובה!? ומה ביחס ל-ק1?חו/ גרסה 4.06, כשקיימת כבר גרסה 5.6 שוש לה כישורים רביס יותר! (היא מבויה;: / ההס6.קו2ח1או. צר שו צר/]: קוו ) למרות כל ואת מצאת: בספר עניינים שונים שלא הייתי מודע להם, ודומה שחובב מחשבים לא יוותר על הספר שלפנינו (אף כי ייטיב לעשות אם ידאג לגרסאות מתקדמות יותר). אס היו שואלים אותי, הייתי מייעץ המיועדות ליחלונות', מאותו סוג שמיקרוסופט ישכחהי לכלול (אך הן תהיינה ביחלונות 95' ועל כן יש להזדרז). לדוגמה, ‏ 2 ח]אקט[ק היא בהחלט מומלצת (ואפשר גס וזזהסת חסט1). גס זו הוצ (מחליפתה של 20קסך בספר הדוסיי), צריכה להימצא בספר מעין זה, ואין לשכוח את -חש [|518ח1 (או תוכנות מסוגה). בקיצור, גם הממתינים ליחלונות 95 צריכים לבחון את הקורה בשוק תוכנות ה-6זש6זהה5 ולמצוא את כלי העבודה שכל כך זקוקים להם. על פי הסיפור הידוע: מוטב ללמד את הרעב כיצד לדוג דגים מאשר לספק לו דגים מדי יוס. לכתוב | ספר שי:תאים ‏ לארצנו ושיובאו בו תוכנות | מתאימות מלעויולות גרפיקה בתוכנת סופו/ המחבר: דבי וולקובסקי תרגוס: איתמר דורון הוצאת: פוקוט שנה: 1995 (תוגום מספר שנכתב בארהייב בשנת 1995) תוכנת וטיו (1510?), למי שלא וודע, היא תוכנה שמטרתה לייצר תרשימים גרפיים, | לא "צטרי שמבטא את כישרון הציור שלן, כי אס יתרשיס' המבטא באופן סכימטי את הרעיון בבורה גרפית, כגון: מבנה משרד התינוך, תיאור של חדר מבוקש ועוד. תוכנה זו היא מסוג התוכנות שאנשי מיקרוסופט קמיסם כל בוקר ואומרים: איך וה שאנחנו לא המצאנו את התוכנה הזו.. בדברי המבוא לספר נכתב כי הרעיון | הבסיסי של התוכנה - 'אף אחד לא חשב עליו קודסי. אך למעשה, כבר היו בעבר תוכנות גרפיקה מסוג זה, אלא שהן (ברובן) נועדו לילדים. = וה|)ו)ו: וה 4 4 בצ 8 . וג . ג | | יו " | ו | . | 0 4 וו 32 ,ןו ו 3 / ו 0% --=₪ צָ', :1 0 [ | | | . % 4 י % | ו / - - % 1 % לעמו | . | ש יי | | . -] | "- [ " | , | : - - - 2 /- - . מו ות 7 גשיה ורוו דוו ג" , . 1 רזיו ור ו | | קש לצ תו ויוי 1 = ו. בן+יוקו .| מוגדרות ודרך הביצוע שלהן, כמו כל ספרי הדרכה במחשב, גס רשימת רעיונות יצירתיים. רעיון מקורי ונחוצ לתוכנה שאופייה הוא יצירתי. המתרנס עשה עבודה מצוינת, ואף שליטתו בתמלילן 6 ס/ היא מרשימה (אך למה לתרגם סטינסל בישבלונהי!). בעמי 282 מודגסם משחק השחמט, אלא שלצערנו תבנית זו לא סופקה בדיטקט המלווה את הספר. הדינוזאוריס לילדים אינם משכנעים, וכאמור לעיל, תוכנות לילדים (כגון: 'בלגן' של מחשבת), משכנעות יותר (אלא שכאן גבר הרעיון העומד מאחורי הרצון לאמן ילדים וטיו הוא | שרוב בויזלר). נש אאינס ה ועל | כן הספר עצמו הינו דגל ישראל אנו תוכנת | הפתט:הג; | איכות* ביותר, שכן | מופיע | ברשימת המסופקת עס יחלונות' יש בו שילוב של הדגלים (מן הסתס, אינה מתאימה להם. מפני שהודו ה*א מתודיקת הוראה אם ניסיתם לצייר | | מעצמת מחשב יותר משהו | ב-ופוחח-והג | טובה, תיאור מפורט | תשובה..), ויש עוד אתם לבטח יודעים על של משימות, כמה ענייניס קטנים מה אני מדבר. לכידות-מסך במבנה התבניות שלא הבנתי. הספר | עצמו - | המראות בדיוק את איכותי ביותר, שכן | המצב שאליו צריך | כמו כן, ניתן להציע וש בו שילוב של להגיע ועידכון. למפתחי | התוכנה מתודיקת הוראה כמה שיפוריס (כגון, טובה, תיאור מפורט היכולת לחולל של משימות, | לכידות-מסך | תבנית פרטית, היעו - גרפיקה המראות בדיוק את המצב שאליו צריך להגיע וידכון. הספר | (כתב | בארףא בחודשים האחרוניס (כפי שתוכלו לראות במסכים - חודות לתוכנת וז-אטוק ), וכל פרק בו כולל, מלבר משימות וקטורית), אך יש להניח כי עדכונים ושיפורים ‏ של תוכנה נפלאה וו צפויים לנו בעתיד. בקיצור נמרץ: ספר חובה לתוכנת חובה. "מחשביט וכיף" 45, ספטמבר 1995 1 ןוב יז 1 וו 7 2 2 | " ו | | | . 1 ול | 1 ו הוור == | ו | : 3 . ו ה ו \ + קר ] -+ . - . - - - א-ש 77 -₪ - - ד ש- ה - . פיי ₪ ה-א . , - . יע = בקואק 9 5 - |וזח|חזוז | מיבוא למולטימדיה ייעוומי מולמימדיה ב"בבילון 5" לואל טנא בתבה ו במחנטבים יוצג ‏ יישום של מוכלטימדיה אינטיים - דרך הנשימוש בה כיצירת סצינות בסדרת המדע-הבדיוני ננהיא נעין הדור החדש" (מד"ב) "בבינון. 5 המשך ל"מסע בין נוכבים - (אסזדג תא דאמא -אמאד 578). הוגה | הסדרה היה מיכאל סטראזיינקסי, שבנה ב-1970 את התסריט ואת קווי-העלילה לסדרה. לאחר מסע שכנועיס ארוך, הסכימו אולפני תמאתה לקנות - את התסריט, אך התקציב שהעמידו לרשות הפקת הסדרה היה קטן בהרבה מהתקציב המקובל לפרקיס של יימסע בין כוכבים". מצב זה העמיד את סטראזיינקסי בפני מצב קשה של הפקת הסדרה: צריך שיהיו בסזרה סצינות חלל משכנעות, נופים של כוכבים רחוקיס וציי חלליות מרשימים, אך בתקציב קטן מאוד. הפתרון שסטראזינקסי מצא היה מורכב משני חלקים: ראשית, הוא בחור לקמ% בפרטים עדינים ווניחים, היוצריס את הרקע, כך שתחנת-החלל המופיעה אינה עשירח בפרטים, כמו שניתן לראות ביימסע בין כוכבים". שנית, צריך היה לפנות לחברת 6 אסדהפאטסת (), לצורך יצירת נופי החלל שבסדרה. יימחשבים וכיף" 45, ספטמבר 1995 חברת זץ יצרה מהפנה של ממש בנדל הקצטור נגרפיקת מחנב בטלוויזיה (66 - 1165 68 תמ קוא 60). ווהי חברה צעירה ודינמית השואפת להביא את גרפיקת המחנטב לקצה גבול היבולת נטלה, תוך שימועו באמצעים זולים יחסית. ( 08 1צ2420), כדי להמחיש את הישגי חברת 1, נשווה בין שני קטעים דומים, האחד מתוך "מסע בין כוכבים', והשני מתוך ייבבילון 5': ביימסע בין כוכבים" מופיע מספר קטן של חלליות הנעות יחדיו בצורה קפואה זו ביחס לוו, כלומר, כל הקבוצה חולפת כגוש אחד על פני המרקע. לעומת זאת, ביבבילון 5" ניתן לראות צי חלליות משייט על פני המרקע: הרבה מאוד חלליות (עשרות ומאות) חולפות | ביעף, | חלליות נעות במהירות שונה, מבצעות תמרונים, ולמעשה הן נראות כפי שחיכנו מצפיס מצי חלליות גדול שיוראה. כדי ליצור טצינות מורכבות בפי נוה] קיימוח בבניון 5. מנטשתמנטת ₪ באוסף טול 24 מחעבי אמינה מתוצרת =הסססוווזס6, המצמיינים ביבולות הגרפיות שלהם וכן ביבולת הצליל טלהם. 16 מתוך מחנטבים אלה מכילים זיברון של 3288 ומאיץ גרפי מסוג אסופטץ, ובנוסף, ברטיס גרפי מסוג 8ד9 סד סשסו/ נםל חברת 668 דאושא. בל מחשבי האמיגה מחליפים ביניהם מידע דרך רישת ושצסוו, נואותה מנהל מחשב 486 06 בעל סה על 8. נצורך ניהול משאבים יעיל ברעות, נכתב מנהל-מעימות מיוחד לרעשת זו, הדואג לנחב את העבודה בצורה ינגילה בין התחנות, כך שלא נוצר מצב של תחנה המושבחת מעבודה, וינט ניצול מכסימלי של המנטאבים. במצב זה נטל פיזור עבודה, נמנטכת יצירת =שגח- בודר כ-45 דקות. הבעיה העיקרית הניצבת בפני 1[ היא עתיד מחשבי האמיגה. שכן | מחשבים ‏ אלה לא כו לפופולריות רבה בארהיב, וייצורס פחת מאוד. עקב כך, אוסף החומרה והתוכנה המפותחות לאמיגה מתדקדל והולך, ובראייה לעתיד שוקלים בחברה לעבור לתחנות << חזקות, או לתחנות אססו.11 5 כמו כן, החברה שוקלת לעבור לרשת מחשבים שתאפשר עיבוד מקבילי בין המחשבים, כך שייווצר פיוזור עבודה אמיתי בין המחשבים. למרות השאיפה לעדכון החומרה/ תוכנה, גאים ב-| | מהתוצאות שהם משיגים בעזרת חומרה פשוטה זו כדאי לוכור ‏ כי המחשניס הנ"ל ברשת עולים פחות מתחנת עבודה אחת של 5 א) אססן.511, כגון, ה- | צקן. 51 מאזסא. במצב הנוכחי, - כדי להתגבר | על בעיית עומס ביצירת התמונות, משתמשים ב-1/ בטכניקות של קיצור הזמן הדרוש. דוגמה לכך היא יצירת מודל פיסי מוקטן של חללית, צילום שלו לתוך המחשב על ידי אמ ודוס ואז ביצוע תיקונים קלים בעזרת המחשב, כדי לקבל את הסצינה המוגמרת. פעולה ואת חוסכת את סרטוט המודל במחשב, ואת *בירת הגוף התלת-ממדי, דבר הגוזל זמן רב. שיטה נוספת היא שכפול של תמונות (155\ א") לאורך זמן רב, יחסית, כך שאותה תמונה מופיעה ברצף של חמש תמונות, לדוגמה, ורק אז מתחלפת באחרת, כך ששנייה אחת של רקע חללי מורכבת מפהות תמונות שונות מאשר בצילוס רגיל. הנטויטות הנ"ל ואחרות מאפנטרות ל-ו: להניב חוצאות מדהימות, נפי שניתן לראות בפרקי הסדרה. נגדות ווספת נלהצלחת החברה היא זכיית הסדרה בפרס צווא= נאפקטים מיוחדים. 29 יימחשבים וכיף" 45, ספטמבר 1995 | | 0 | דב פלג גרסאות קודמות של ה-₪05 היו כבר מושגים, כגון: ,5010 ,1661 זסיה6 +ו וכו', אך למשתמש המתחיל ב-05ם, או כל מי שרצה להתעמק ב-05ם, פקודות אלו הזכירו לו לכל היותר פקודות בשפת ה-884516. בכתבה זו נלמד איך לשלב פקודות | בתוך | קובצי 8 בעורת פקודה שמופיעה מ-6 13025 ואילך, והיא הפקודה ''י0 .11016 בעבר, כל מי שרצה תפריטים במחשב, העדיף לעשות תפריטים כאלה| בתוכנות | אחרות, | או להשתמש בתוכנות מוכנות, כי פעם, כדי לעשות תפריטיס בשפת ה-005, נאלצנו ליצור לכל אפשרות קובי ₪1 מתאים. בעזרת פקודת 640016₪ נוכל ליצור תפריט שלם ומגוון על גבי קוב ₪3 אחד בלבדי (61016₪ מחכה ללחיצת מקש בלבד, ללא אמ דאם.) קודס כול צריך להכיר את הפקודה ואת מבנית: שניות, ‏ 76/ 5/ ה/ | מקשים: :6/ 0166.) | את הפקודה נשלב בתוך קובן 1 שניצור.. וודה חד ב-6.22 5 - 60106 איך גם המשתמט המתחיל יבוב כבבנות העריטים מתוהנדמים ₪ הערה: הפקודה 6010105 היא פנימית, דהיינו, היא אינה קוב אלא פקודה שהיא זמינה תמיד. הסברים על הפקודה אם נפעיל את הפקודה בלי תוספות, יופיע על המסך: [א/צ], כתשובה יכן' או 'לאי לשאלות. | | | אבל מה קורה אם יש הרבה אפשרויות! - | לשס כך ישנן כל התוספות שיש לפקודה. מקישים 6/, כדי שיהיו כמה אפשרויות, במקוס המלה ימקשיס'י כותבים, ללא רווח, את האפשרויות. לדוגמה. 0:123/ - אפשר מספרים ואותיות באנגלית (בלי התוספת 5/ המחשב יתייחס לכל האותיות שכתבנו כאפשרויות לאותיות גדולות!). בתוספת זאת משתמשים רק אס רוביסם הבחנה לאותיות קטנות וגדולות. אם לא נכתוב את התוספת הזאצת, תמיד הפלט יהיה אותו דבר. לדוגמח: האפשרויות הן 1, 2 ו-3, אז הפלט יהיה כזה: :[1,2,3]. אם נכתוב רק א/, לא יופיע שום דבר, והמחשב רק יחכה לקליטת אותיות. אס נוסיף גם הודעה אחרי ה-א, אז ההודעה תיכתב (אך בלי הפלט המקובל). ₪ זה בעזרת התוספת הזאת נוכל להגביל את הקלט במספר השניות שנבחר .)99-1( > בי דוגמה: איך ליצור תפריט בסיסי מיד כשהמחשב נפתח;: :חסכ) עקס") 00 טח6]/: 65 בחר בין האפשרויות הבאות :500 [. פסאושח1 500 2. אנטי וירוס 50806 3. מעבד תמלילים סחסט 4. יביאה סהסם ח/ 0:1234/ 06וס:) 66 סוסט 4 [טטט!זס ח6 ]ו אוף 010 3 [6ע16סת6 ]1 אק ₪010 2 [6ץ16ס ה6 ]1 חואו 8010 1 [16/6זס ח6 ו חו: 0 ת0\1 חו/ 0 טח16 010 צק): צ 1 6 שח6] 8010 או 1 60 טח6/ ₪010 (א1ם+2") 0ח5: שו ותהנו! ברגע שהגדרנו את האפשרויות ב--16כ110) - | אם ‏ נבחרה האפשרות ה-1, או ה-[6ש16 שווה 1; | אם השנייה, אז ה-זסיח6 [8ש6] שווה 2; וכך הלאה (גם אס האפשרויות היו אותיות). את תנאי ה-:] כותבים בסדר יורד - מהאפשרות האחרונה לראשונה, וכל אפשרות, וגם התפריט ‏ עצמו, נכתבים כמו פרוצדורות ב-39896), ואפשר לעבור מאחת לשנייה על ידי הפקודה 0ד00. אפשר ליצור תפריטים מגוונים מאוד, כולל תת-תפריטים, והכול בקובצ ח:%ד 5 אחדי! אם התפריטים גדולים מאוד וברצוננו גם לעשות להם מסדרות וכדי, אפשר לכתוב את קוב ה-8476:1 במעבד תמלילים. (אם אתס רוצים תפריטים באנגלית, אפשר להשתמש בתוכנת 7[ של ה-05ס.) ימחשבים וכיף" 45, ספטמבר 1995 | - ב *'ה 1 + וציו , יר !| ו . .₪ ₪ - = | = 0% -ן לא ש.| | .25 ְ ו . > ₪ | . , ו ו | ו | / | : / - ז 4 ." 0 ל" % |% שר / " "<, 0% ן -- ל ₪ 1' ו ₪ . ו . 8 %- 5 . .= ד" ן 7 ;7 . 5 . : ". ₪ .₪ -ן - ל" * ל ל ו אלה ל 0 כ שי התולצת: וחתפו בי "| 2.75 7 4" = ".4 * 9 | מעוחק התולעת והתפוח עזר אנגלר גי ₪ "ה" א 0 5 ער מלכום: ו 0 "תשובת פשאלה: שהציב: אית 2 4 יו ו 2 - 2 2 עזּר שלח לנו פתרון לבעיה מגיליון מס' 43. 1 תי התכנית היא אלגנטית, וצומצמה בשורות על ידי ו -- -. 8 שימוש לולאות 08 ו-1111.5/. -- על חיבור תכנית זו, עזר יקבל פרס. מהספרה | | 72ו: 4516 תציבורית := דוס קסום.] = ציבורית. דרגת קושי: ₪ ₪ ל () = 900 :00 = פטוה 5 ו ל (26) .(26) ואו -. - ל פורת רשומ 4 2 ל ל ו 58 ה 8 ו ל 6 ד | = ו 06 2 ו | + (79 * (1)אא)1א1 = (ח)א 5 5 - ה 8 | + (23 * (1 )אא = (ח)ע לולכי ו "+" דאזאק :(ח)א ,(ח)ץ םידה לס | 5 0 ה דאמא 7 ו 0 1+ (פ7 * (1) אא)1א] = אק הר רו ריר 0/0/000000///ן|+(1(*23)שאנתודא] = עק דורי ה | + (79 * (|)שא6)דא! = או ב | + (23* (ו)שאף)דא! = עו 0 0 0 "₪" זא1פ :א ,ו פיז סס.ו | ל 7 ל 6 י | "א" "דאזאי :אק ,עק 0 אל שבח שא מצפים: | 2 + טוחון < הם]אזד . [זדאז[ז קסוס.1 :סם :אמואויד = 5 לי הלוו ן רשל "₪" דאזחץ :א .עו יד 1.00 -צעיות: כנות -ולצורות: "מקולונת. | 3 > אטחווזט = 111]/ -שמצאתם יכפתרון: ל 0 8 "א" ידא[ :אק ,עצק 65 | , 0 6 = 08 ו ל - 5 ו לק 0:0=(ה)צ:0=(ח)א:]+ג6תוהע=5טהוהע א15]ד (ח)ץ=עכ ואג (מ)ג=אק =! ל ה חידאטא אשי . ל -- מלות . זז 5:00 0+50:8ז3600=900 אתח1ד ע =ען ואג א =אק או >מדשה כ רובס ות אא = 45 : לפרסט תל של את התכנות: תי אלה למנה ו הג הצרפ | דבה הסה הראנ לה הלה ב הרות אה תבהרות: אמ ו 0 ו - 8 1 + עק = עכ :1 - אק = אק אםזזיד "1" = 35 =] [ + עק = עה אמ "2" = 8 =ן 1 + עק = עֶק :1 + אק = אק 118 "3" = 5 =ן [- אק = אם אם11יד "4" = 5 =ן 1 + את = גם 118% "6" = 38 ]ו | - את = צעֶכ :1 - אם = אס א118ד "7" = ₪5 ן - עק = עם אמ "8" = 5ה ?זו 7 = עק :1 + אה = אם אד "9" = 48 זו 3 = ג6וחגם אם1ך (0118%)27 = 3% =]ן 4 "₪ 9 ₪ 5 8 רו | = אה 111 80 = אכ <]] ל - -. | = ען אהטו1 24 = 5 ו + 9 = אק אם1]ד 0 = אנן :ו 3 = אק 158 0 = ץכ וז ₪ ,":סתסטג" ,אטהזאם ,":0] ב6ות83" ]אי :1 ,! 007 טאפ 5% "המצטס טוא 6" ידאזמק ' 2% טי יתור בכ קט כ בק קבש ו 000000000 5+ שחו < הטואוד ויראוו קססס.1 :ס0ם :ה3]ואז = סו / - עדי מרכוס בנוגע לשאלתו של איתי בר-חייס במדור "זה רעיון" מגיליון מסי 42 על - מעינת קובצי תמונות בפסקל: בקבצים הגרפיים | של פסקל מופעלות פקודות המציירות וצובעות את הצורים, וזאת רק בגודל מסך אחד, כלומר אי אפשר לצייר תמונה גדולה מהמסןך ולמשוך אותה לצדדים בעזרת החצים. הפקוזות מתבצעות רק בעזרת הספרייה הגרפית, ‏ אשר חייבת להיות נוכחת בדיסק בשעת ההידור, וגם בעזרת הדריבר המתאיס למסך, למשל, הוא חייב להיות. בכונן ובמחיבה שצוינה בקובצ> הפסקל המפעיל, או במחיצה הנוכחית. אי אפשר לעשות שינויים חיצוניים בתמונות שצוירו על ידי תכנית פסקל אלא רק באמצעות שינויים בקוד המקור והידור חדש. כלומר - קורא התכנית חייב להיות גם בעל דרינבר מתאיםס באותה מחיצה (קובן ה-אם - או עבמאי!). ניתן לצפות בתמונות על ידי הפעלת תכנית 66 קהוחוו תוצרת 6מךא ו אשר מצורפת גס | לכמה תוכנות פופולריות, כגון, ו ה-ז06חגווס) הסהזסצן, על ידי כתיבת תכנית קצרה הכוללת | הקצאת זיכרון בשורה שנייה של קוד ג המקור, מיד אחרי שם התכנות הזז סיל לכתוב שורה - [52048,0,0 ,51 ן (ללא שום מרווחים בין הפסיקים*./ למספרים!), ואז ניתן להפעיל בגוף התכנית תכנית צפייה כפקודה חיצונית: למשל, עבור תמונה בשם אטק.6זוט במחיצה אי: ]ו אשכן ₪וןכ \6:%113, טאט,כןז )וכ שו ט') אם התמונה ותכנית הצפייה הן באותה | מחיצה- של קובצף ה.45091ת, אז הדבר פשוט יותר: ['אטכ.]אזוט , טאש. םג והזו )סטאט תמונה חייבת להיות מוכנה, בכל גודל שהוא, וניתן לצפות בכולה על ידי הזזתה בעזרת החצים. בהתאם לתצורת המחשב, התמונה נטענת/זזה לאט או מהר יותר. על ידי 6אט.קגוחווע גרסת 1992, ניתן לצפות בתמונות מפורמטים. קוחקט ]זו -]ו8., אסק., וכו'. בעזרת | תוכנת | שירות - 5\:) (ואחרות הדומות לה) - ניתן לתרגם את התמונות מפורמט אחד לאחר כלומר, את השיטה שלפיה המחשב יקרא את התמונה ויעביר למסך. כאן נעיר כמה הערות: ₪ התמונות נשמרות על הדיסק במצב דחוס ונפרסות למסך בשעת הצפייה. למשל: תמונה מסוימת (גרף צבעוני שנוצר על | ידי הגיללון | האלקטרל 5 בעל 16 צבעים בגודל 0 א 540 נקודות (פיקסלים) ונוצר אוטומטית כקוב-א")ק); 2 ביטים כ-איץע אחרי תרגום ב-0%/5; 0 ביטים כ-אז'ן, ורק 13343 ביטים כ-:61. , "א % = "מחשבים וכיף" 65, ספטמבר 995 / וכיף" 45, ספטמבר 1995 : ור ו ₪ התמונות נדחסות בעצמן על ידי התוכנה, שאינה *וצרת במידה שווה : התמונה | מורכבת | מ-200:ז30 נקודות, אך ב-16 צבעים דרושה רק מחצית מהמספר הזה של ביטים, כדי לשמור בזיכרון (153600). כדך שבמקרה שלנו, פורמט "₪01 יהיה החסכוני ביותר. ₪ תמונות שהן קטנות מגודל המסךן, ניתן לתוגם על ידי 00/5 גם לתמונות עצמאיות אא (לא תמיד הן תישמרנה בגודל ובצבעים נכונים...), | אשר אינן זקוקות ל-6א6.קגוווו₪ (או לתוכנות צפייה דומות). אמנם, הן נוצרות בנפח התחלתי גדול יותר בביטים, עקב הצורך להכניס לקובצ גס פקודות אחרות (בדוגמה הנדונה - 164720 ביטים). אך על ידי דחיסה נוספת, בעזרת שא6.6ו1א, יורד הנפח ל-1386%9 ביטים בלבד והן ייפרסו למסך במהירות מדהימה. כאן הפקודה בפסקל תשתנה ל - ;("6א0.6זוט')66א> ללא תוספת פרמטר. ₪ על ידי סיפרור שם קובף התמונה, או כל אמצעי דומה אחר, ניתן לצפות בתוך לולאה בכל התמונות, או בחלקן, אך ברור שיש לכלול גם אמצעי יציאה מהלולאה. ההקשה על <0ים> - תפסיק הצגת תמונה, תונג התמונה הבאה, או שהשליטה תחזור אל תכנית הפסקל. בירור עיבוד/תיקון תמונות אפשרי רק מתוך ה-טאטהוחסץ של פס אצי (רק עבור הפורמטיס של ץ]אם, ספק (סזם | קסה5 וחוגטס). וזכ ₪1 60 ו- אש וכוי. ליתר - כל אחת במגבלותיה וביתרונותיה. מה בין תכנות 1- |850684? 6 ָ 0 (הבוונה 3- ספפטך 5681 המקוצרת) א. בכל התוכנות הנייל אפשר לכתוב את קוד המקור בעורת כל מעבד תמלילים שמוציא קובצי טקסט בשפת ]₪561 נקליה, ללא טימנים, כגון: טבולטור, סוף שורה, סימוני הדפסה וכו'. יש לציין שוב את הנוחות שבשימוש במעבדר התמלילים הפנימי של ות וחסי) הסתסאז, 4.0., המאפשר יצירת קובצי טקסט נקי עד לגודל 0 ביט, כולל אותיות עבריות. (מעניין שבמעבד של 50 ₪6 לא הצלחתי לכתוב ישירות עברית על ידי 1+1802ז]0)> או כסהז+ו| >:). מה עושים רק עם קוד מקור? - בתוך מעטפות 02806 או אסוט) 6 ניתן להפעיל חלק מהתכניות מבלי להדרן. רק בתוך 84506 (ה6ן₪35 או-6ו₪25 /) הוותיקים) ניתן להפעיל את קוד המקור שלהן. כפי שכבר נאמר, היה פעם גם מהדר לתכניות 6ופג8 (6א6.ח8351), שהיה מסובך. כמו כן, התכנית חייבת להיות בעלת שורות ממוספרות, אך אפילו עס הפקודות 8 אשנדמט ו-6070, | קשה ללבנות תכנית מסודרת גדולה מבלי להתעייף ולהתבלבל. ב. כנ"ל 0288586 אשר מצורפת חינם למערכת ה-005ם. למה חונס? כי אין לה מהדר אשר עולה בכסף. ב-₪%%6 %טוט המסחרית יש מהדר, אך קובצי מאם הם עצמאיים, כלומר, ניתן להפעילם במחשביס אחרים אשר אין להם מערכת כזו, ואץן ברשותם קובצ ‏ בשם טא 5+הוח3 (אשר משמש כמו דריבר הפעלה). אלא שָהם נעשים גדולים ללא שום צורך - 40-30 טא - רק בגלל כמה פקודות פשוטות, לעומת 4-3 5 בקישור אל 6א45.6חטז8. אמנם, ניתן להפעיל הרבה תכניות עס 45חטזם אחד, אך אסור להעבירו לאחר, כי זו הרי העתקה בלתי חוקית! ג. ב-|₪4%68 אין בעיה כזאת - כל התכניות המהודרות ל-5א%₪ יוצאות קומפקטיות, וניתן עוד לדחוס אותן בעזרת שאש.שוו]אץ תוצרת ה שאק (תוכנה לא-חופשית המוגנת גם בפטנט בינלאומי), יצרנית | כל התוכנות | הקשורות בדחיסת ‏ - קןקאואץ :קן2 :וא וכו ד. תכניות ‏ 6 מהודרות על ידי המהדר של 6 אטוווס יוצאות בנפח נדול מאוד, אך לא ניתן לדחוס אותן על ידי 6וו|א/. לעומת זאת, הן יעבדו היטב גם על מחשבים בעלי מערכת הפעלה 05/2. נטמירת נחונים: כל סימן 45611, ממספר 32 ועד הסוף, יתפוס בקובצ ביט אחד - כלומר, כל שם, כתובת או נתון אשר אנו | מעבירים לקובץ לשמירה, יתפוס בדיוק אותו מספר ביטים, כפי שהוא נכתב בשפתו האנגלית או העברות. יובאים מכלל זה - המספרים: בתור טקסט - יחול עליהם אותו חישוב. בתור ספרות - יישמרו כאינטגרל או כמספר אמיתי (הכולל שבר עשרוני). הראשון כ-זוחופוט! (ביך 218748338- כ-2147183647+) - יתפוס רק 4 ביטים, והשני - 6. כלומר, מספר ' " 2 | ש טלפון, מספר בית, מספר זהות וכו', יהוו חיסכון מסוים (זהירות באפס שבקידומת). לשס ערבוב נתונים בטקסט עם נתונים במספרים, יש לבנות מערכת של "רקור1' בקובץ הרושם, ובדיוק באותו סדר גם בקובץ הקורא. אך היות והשמות, הכתובות וכל יתר נתוני הטקטסט אינס כאאזותו אורך, יש להשאיר הרבה מאוד מקומות ריקים בקובץ השמור בשיטה זו, והוא יהיה באופן משמעותי גדול יותר מקובא הנשמר כקובץ טקסט אשר ניתן לבנותו על ידי מעבד תמלילים המוציא קבצים נקיים. במקרה של רשימות גדולות מדי, ניתן לבנות כל סדרת קבציסם במספרים עוקבים, אשר תכנית החיפוש תחפש בהס אחד אחר השני. נכון, זמן החיפוש יתארן, כי אי אפשר לקפוצ ישירות | לשורה מסוימת כמו בקובצי יירקורדיי, אך לעומת ואת ניתן להוסיף, לשנות או למחוק ‏ נתונים | כרצוננו, | בעורת מעבד התמלילים, אשר גם יחפש עבורנו | ישירות | את השורה המתאימח לפי השס, המספר וכוי. רצוי לבנות | קבצים | קטמס מהמכסימום שהמעבד יכול לטפל בהם, כרי לאפשר הוספת נתוניס בשעת הצורך. קובצי רשימות באנגלית ניתן למיין בקלות בעזרת 00% (50₪1), לפי האות שרוצים, בסדר אלפבות:. עבור קובצי רישומים בעברית ניתן לפתור בעיה זו על ידי היפוך קודם של השורות, מיון והיפוך חוזר משימה: לכתוב תכנית הופכת שורות' כדי לחסוך במקומות ריקים, אפשר להבדיל בין שס לכתובת על ידי פסיק. למשל, שהתכנית הקוראת תקרא כל נתון עד הפסיק ותעבור לנתון הבא בשורה (עד 256 סימנים בשורה). ברור, כי גם כאן יש לשים לב למספריס ולטדר הנתוניס בכל שורה, וכן לסימנים המפרידים ביניהם. למשל, נתונים על 40,000 תושבים > כ-60 סימנים בממוצע לכל אחד, יתפסו טא 2400 של דיסק או כ-48 קובצי טקסט של 50000 ביטים (קצת פחות מהמכסימום של מעבד התמלילים של 6א]. | אפילו כדאי לחלקם ל-7 דסקטים של 360 א ולארגן את התכנית הקוראת שתדרוש החלפת דיסקטים, אם נחוץ, כדי לא לתפוס נפהח בדיסק הקשיח. ניתן אפילו לדחוס את 4% הקבציס הנייל לתוך דריסקט אחד של פוא 1.2 (כל אחד בנפרד!) כקובצי 481 או קז?, ולפרוס אותם, כל אחד בתורו, לדוסק ה-8(1 (הפריסה נמשכת בדיוק שנייה אחת), לסרוק ולבדוק שם, ולמחוק לפני פריסת הקובצ הבא. בוור שזאת יש לעשות רק אם מדובר במידע לאגירה בנפח רב. דרך אגב, את רוב המשחקיס אני מחזיק רק בדיסקטים, ופורס לפני המשחק לתוך ה-4%1א, אס המקוס מספיק, או לתוך הכונן הקשיח, ומוחק בסוף המשחק. כל פעולת הפרישה של משחק נמשכת כמה עשרות שניות עד דקה, אך כך הם אינם תופסים מקוס קבוע כלשהו. העבודה והפעולות בדיסק הזיכרון (|34%א בעל 5א 2 לפחות) חוסכות בלאי של הדיסק הקשיח. יּ . .0 ב "7 % אסף רווח ביום נחמד אחד קיבלתי הודעה שמחכה לי בדואר חבילה. בתוך החבילה היה מגזין מיוחד במינו, ב 0 ל 0% וקו י 5% לי 1 -| . בר / שבו מדובר, נכתב במחשב והוא מקיף כמעט את כל ה יס | 3 8 | , סו ו / שבעולם: משפחה, טכנולוגיה, חדשות, עסקים, מחשבים ועוד... היתרונות רעציתון ממוחשב יש - ₪ הצגת סרטים ותמונות; ₪ השמעת קול; ₪ פחות נפר פיטי; ₪ המשלוח עולה פחות כסף; ₪ יותר קל לשמור עליו; השימוש במולטי-מדיה מושך את העיינים יותר מאשר טקסט (בתוספת תמונות פה ושם). החטרונות 7 וה וו סרטיט 1 / " . יז = 9 = | ו ₪ 5 / - 0 3 א /. :5 0 ו ד ו 6% 0 2 8 ל . % 6 יק ו ו 9 ל יו / יג כתוב אנגלית, בטרטים אין עדיין התאמה בין הקול לתמונה, אין תוכנות בונוס. השוואה בין 164215 סזפאוא ל- ]א 6ק: העיתון הוא למקצוענים בלבד, מציע רק כתבות על מחשבים, משתמש : במחשב רק לדיטק התוכנות הבא כבונוס (הדיסק נמצא רק בגרטאות מצרפת ומאנגליה). 5 0ם: מקיף רק מחשבים, לחובבנים ולמקצוענים, משתמש במחשב רק כדיסק הנלוות. ₪ | פחווטם ו 8 ה - 1 וט חן הסוט|סעסה 0 3 ₪ פטו יי -- 0 בוב הו 0 " 5 | א : ָ ו ד 7 4-ו = ב - שש (זסא: | לכל סוגי האוכלוסייה, מקיף את ייכל העולסיי, משתמש במחשב כתחליף לדפים, אין דיסק נלווה או תוכנות בונוס. מקורות העיתון: העיתון נכתב, מיוצר, מופצ על-ידי חברת הזסמוא ד זוא 1510 אשר מפרסמתבו את מוצריה. תקציר מהעיתון של חודש מאי: ₪ ביל גייטס, נשיא, ראש חבר המנהלים ומייסדה של מיקרוסופט, על חוקים לגבי האינטרנט וה-405 50 קת טצס (דיסקים קשיתים, המרחב המדומה). קצת על סרטו החדש של ברוס ויליס יימת לחיות 3". יימטע בין כוכבים" - הדור ה-3 על המחשב. מתכונים, איך להעסיק את הילדים בחופשת הקיץ, אופנה: איך להתלבש למסיבות גן. ועוד הרבה נושאים. .% 2-2 לסיכום מִי שמחפש עיתון שיעסיק אותו עד למהדורה הבאה (העיתוך יוצא פעס בחודש - <רחון); שיספר על (כמעט) כל דבר בעולם; מ ששולט באנגלית, שיש לו כונן תקליטורים וכרטיס קול, זה העיתון בשבילו. זרישות המערכת: 486% או טוב יותר 410 שטח פנול בדיסק הקשיח (לכל המהדורות) עכבר כרטיס קול תואס חלונות 4 ויכרון פנימי (/) כונן תקליטורים (62-8011) מסך עם 256 צבעים לפחות חלונות 3.1 לפחות. חווט 8 תי 4 שי צחאאלפצציאאויווווומריו ורוה קובי שחר הבדיחה מספרת על היושב בקולנוע ומכשכש בזנבו. אחד הצופים אומר בלגלוג לבעל הכלב: "יאני רואה שהכלב נהנה מהסרטיי. עונה לו בעל הכלב: ייגם אני מתפלא, הספר לא מצא חן בעינלףי פתחתי בסיפור וה כדי להצביע על התופעה של העברת יצירות בתחוס אמנות אחד לתחוס אחר. ספרי מופת ("אנקת גבהים", "20000 מיל מתחת לפני המיםיי) עברו לקולנוע, סרטים מוצלחים ("שכחו אותי בבית", | "פארק היורה") זכו לגרסת משחק מחשב, וכעת ₪ 168 לפנינו ניסיון מוצלח של העברת 2% ספר :לדים מוכר לתקליטור מחשב. 2 ביינאט-פאט על הירחיי ודרש שנתקין מיד את התוכנה. לצערנו, קיבלנו בסיוס ההתקנה הודעה, כי לא הצלחנו בהתקנה: לא נוצוה קנוצה בשס "קומפדיהיי (המשחק ו תחת פאוססצא ). אבל, בעזרת שיחת טלפון למרכו הסיוע, | הצלחנו | להגדיר - את הפרמטרים להרצת המשחק, וובל ישב מוכן על הכיסא מול המחשב עס העכבר ביד. לפנינו הופיע הילד איתמר מוקף חלונות שדרכם נגיע לאפשרויות המשחק השונות. אלא שעס כרטיס הקול שלנו - תואם אמד5ג.זם סא 0פ5, לא הצלחנו ל הסבריו של 6 אותמר. 5 1 .ג פטמו ו לחש 0 ו כיף שבום וכ ₪ בַתְּמוּנֶה הֶרַאשונָה מְצַיָרֶת רַכָבֶת אַרְכָה, עֶם קטָר יָרק, ומן הקרונות מְצִיצִים פרצופים של אָנְשים וְשל חָיות. יבב גג שש ס, - א אבל, מיד גילינו את המשחק המקסיס שלפנינו: אאנימציה ברמה גבוהה מזו שרציינו עד כה בתוכנות לילדים במשחקים מתוצרת האר, אמנם, אין אפקט תלת-ממדי כמו ב-ייקסם התותי, אבל הדמויות הנעות משתלבות בתמונה בדומה למתרחש בסרטים מצוירים. סוג האנימציה והרעיון של ספר מדבר דומים לסדרת ה-"ספרים החייםיי 0 ו 6 הקיימים נשוק מזה ה מ תצא גרסה עברית בקולן של אלכס אנסקי. ופה - כ לאחר שהחלפתי את כרטיס הקול " שלנו, קיבלנו את המולטימדיה במלואה. בחירת החלון ייקרא ליי מובילה להקראת הסיפור דף אחרי דף על ידי המחבר, דויד גרוסמן. הטקסט המוקרא מודגש, כדי לקשור בין קול המושמע' למליס הכתובות. - איתמר, | גיבור | הסיפור, מטייל על קירות החדר שלו ונכנס לתוך התמונות. בתוך התמונות הוא מגלה עולס קסום שאינו נראה למתבונן מבחוץ. איתמר, בתושיה רבה ובעזרת שולמית, הילדה עם העפיפון, מצליח לעזור לגור האריות שעלה על רכבת ירוקה ועבר לתמונה אחרת, לחזור להוריו בתמונת היער. יובל העדיף לבצע קריאה- פעילה ובחר בחלון 'יקרא ושחק". בכל דף ניתן להצביע עס סמן העכבר על החפצים השונים ולקבל קטעי אנימציה משעשעים, וכמובן את קריאת הסיפור בליווי הקולות של איתמר והבריו מהתמונות שבחדרו. לאחר שיובל בדק את כל החפציס ך לָאט לאט שהוא מגלע + של הלער. מעל למסגרת יי - 2 שבחזרו של איתמר הוא בחר בח המוביל כדף הבא. בדפים הבאים יובל גילה הפתעות נוספות: ₪ הקסילופון, המונת על רצפת החזר, כיסה את כל המטסך ואפשר היה לגן ] % בעורת העכבר או המקלדת. ש ₪ כדור הטניס קפא ל לכיוון המסך וייניפציי אותו. יובל הרכוב את התמונה מחדש. ₪ האריה והלביאה בתמונה שמעל מיטתו שק-ובפן כו כל כך ויישטפו" כל ילד המכיר את הספר זוכה לממד חדש בקריאת הסיפור מעל צג המחשב. למעשה, הילד מלווה את איתמר ונכנט אתו לתמונה. את כל הצבעים. יובל צבע מחדש את התמונה בעורת פלטת הצבעיס. בכל מסך של פעילות מיוחדת, בחירת את המחשב אי אפשר לקחת למיטה, לכן, את הסיפור שלפני השינה נמשיך לקרוא מתוך הספר הישן והטוב. צלמית (אז(1):)0) הטלפון מסבירה את הפעילות ואת האפשרויות הנוספות במסך. הספר ‏ "יאיתמר מטייל על קירות", מסדרת "יסיפורי איתמריי המוכרת לילדים, עבר בהצלחה רבה לגרסת תקליטור. בהעתקת הספר למחשב נשמרו התמונות המוכרות מהספר, כאמור, באיכות גרפית טובה ובליווי.. --התקליטוב, . .| יוציאו // גס אנימציה, 5 ₪ לטוריד; נוספזם 7 | בסדרה. ---. ו כיוון שה-+5670%%ו /. שהתקנו אליו את התוכנה <> פשש ו ] | . 4 = [ 7 > > | ]| 5% 5 הק , 1 " 8 ימחשבים וכו" 65, ספטמכר 995 "|" ₪ ש הכו ב. יהאם נשב יחד לקרוא או לעבוד מול המחשב:י שתמשו 5% - לצירת יימלה חמהיי, בעלת משמעות האם נענוד בזוגות או כבודדים?' כפולה, גרמה ל "אושר > רביי ' בשיעור. (ספורט המיועד | ו כאש 2 | | לנשים 2 שו ד עשי ו בה כמלה חמה...). למי זכות ייהמלה האחרונה"ז "₪ התלמידים. לג למדו. להכיר את יתרונותיו של המחשב. מתי לפנות למנחה! בעבודה ב -. ניתן ליצור תהליך של קבלת החלטות מעניינוו לדוגמה, התלמידות שכתבו על אלו הן שאלות שהמערכת החונוכית מחפשת להן | אלכסנדר ‏ מוקדון, | צירו | כפתורים רמפה אשר סימנר. את השלבים של מסעותיו. | כאשר המשתמש ‏ לוח ק, 0 . | המסע המבוקש, כתקת -שכ כ ו - | תיבת שיחה השואלת אם ₪ 2 : | ברצון המשתמש לראות את מהלך הקרב או את תיאור המקוסם. אץ נפלא יותר מאשר היכולת של המשתמש לבחור את הפעולה המתאימה לו. התחשבות. ואת במשתמש [ ₪ 0 | מו ה[ ₪ יה גר |₪ יה %- גורמת לעבודה | שתהיה | אטרקטיבית. | : | התלמידים למדו איך להימנע. | ) ּ מינגיסי שעלולים לקרות | במהלך כתיבת יישום. כ | תשובות. באמצעות למידה משולבת מחשב, התלמידיס | שאלו שאלות וקיבלו תשובות איך לעבוד בצוותא. | ן | -2 עקב ו שבבית הספר 0 מחשבים. לסיכוסם | / נוכחנו, כי למידה בצורה או מוסיפה מבחינות רבות: | | עבודות במולטימדיה ניתנות להערכה. לשם כך יש ְ הורים, אחים או חבריס היו בהרבה מקרים שותפים להגדיר את מטרות העבודה וגס לסיים אותה במלואה. ללמידה, באיסוף חומר, בלמידת ה'"אודיליהיי, בסריקת תמונות ועוד. גצ זהר תנאי חשוב והכרחי, כיוון שאם עוסקיםס רק בחלק התלמידים השקיעו בעבודה משותפת הרו בה. מעבר מהמטלות, גם ‏ התלמידים לא יתניחסו לענודה = לשעות המקובלות. 5 במהלך העבודה למדנו כי יש 5 "לסגנון 9 מנת למנוע אי הבנה מצד התלמידים, דאגנו לתגמל העבודה הקבוצתית. תלמידים התלוננו . 1 שו אונם - אותס בתעודות הערכה עם סיום העבודה, בטקס מטוגלים לקבוע. מה <היה. צבע יפו זו מ ;| . | שו + ערך במעמד ראשי העירייה של גבעתיים. % הדוגמה של כ ה ן ו השעו - וכ ץודה קבו ויחי 2 / ו 0% | ו - ו וכפש מ , אם אינו ונר מבי ו ם ו . / + 3 בודוו דַּ' 0 על . ' ודר הל :מ וודום העשיר 7% את | הרכו ה זלמידה | לעומת הלמ וודזה הקונבנציו 1 דייר מאיר בר-אילן הפסוק המפורסם: יבי מציון תצא תורה ודבר ה' מירונעולים' מקבל ניום משמעות חדשה נכאשר תורת ה' יוצאת מירושלים באמצעות| קזוי טלפון ומגיעה נביתו של כל יהודי באמצעות המודם, ןי -- להורות לו ניצד ננהוג הלכה למעשה. ואולם, על מנת להסביר את הנושא צריכים אנו לסקור כמה נושאים, ויאוצר הפוסק?ס' תחילה. מהו 'אוצר הפוסקים'? 'אוצר הפוסקים הוא מפעל תורני שאותו יזמו בשנות ה-40 הוב יצחק הלו'* הוצוג, רבה הוראשי של אוץ ישראל זאא והרב איסר |למן מלצר זכרונם לברכה. מגמתו של מפעל זה הייתה להוציא ספר לתועלתס של תלמידי החכמים ובו הפניות בבליוגרפיות ביחס לישולחן ערוךי. כלומר, מדובר בספר עצמו הבנוי כעין כלי-עזר לשולחנו הערוך של מרן המחבר, ובו אינספור 1 האם הרתר להלוות ולהפקיר ש?א בעד הפניות לכל ספרי הפסקים וספרי השאלות והתשובות, ולכל מי שדן בכל אחד ואחד מסימני הישולחן ערוך'. בקיצור, מדובר בספר של עינלנים! (= 03סחשז616ז), על ישולחן ערוךי. טוב קצת מעטתי בערכו של המפעל: אין מדובר כאן בספר אחד, כי אם בסדרה של ספרים ההולכת ויובאת מאז שנת תשייז, ויש בה כדי לסכס את ההלכה על כל אחד מסימני ישולחן | ערוךי. | למעשה, למרות עשוות שנות קיומו של המפעל, הרי שהוא רחוק עדיין | מסיומו, שכן המטלה שהוא לקח על עצמו הינה עצומה. זהו מפעל-אדירים, שהמפעל היחיד שניתן לדמות אותו אלו (מבחינת ההיקף והשאפתנות (אך לא מבחינת העניין) הוא האנציקלופדיה התלמודית. > יצ = = וו ערחת דרשח ץז ו ו | .וו | ף 1 - "אוצר הפוס הינו דוגמה מנניינת נול קינטוריות (הייפרמקסטם) קים" הייפרמקסט לכא מקסטמים כידוע, המונח יהייפרטקסטי התחדש לפנו כ-30 שנה ומשמעותו היא יטקסטים מקושרים' (באופן דיגיטלי). אך כבר העירו כי התלמוד ונושאי כליו הינס דוגמאות עתיקות בהרבה. ליהייפרטקסטים, כלומר, מאגר טקסטואלי אחד (גמרא) המקושר : במאגרי מידע אחריס | (רשייי, תוספות - כל הטקסטים על הדף וגם אלה שבסוף המסכת). מבחינה זו הרי ש'אוצר הפוסקיםי הנו דוגמה מעניינת של קישוריות אל ספרים, ללא ספרים. כלומר, מדובר באוסף של כ-380.000 ברטיסיות ובהן הפניות מתוך ישולחן ערוך' (חושן משפט ואבן העזר) אל ספרים שנכתבו בהקשר לאותם סיימנים ב'שולחן ערוך'. אהקקטר רע 7 8 ------[-תחת.. יי רייו ורי --- פרר שה > קב ד :שדאשצי-קמ ‏ המורשוו שחו תצוש- שצ. ב ה ה ראת תשוץ שווהז אל כרטסיות אלו ניתן להגיע בעזרת התוכנה (להלן), באמצעות כמה שיטות של איחזור מידע ושל חיפוש: לפי סימני הישולחן ערוך', לפי נושא מבוקש או לפי ספר פסקים (או שויית), המתייחס לפסק ההלכה הנדון. כלומר, | המאגר | מבצע הפמייה מקושרת ממאגר מידע אחד (הוא הישולחן ערוךי), אל אלפי מאגריס התלוייס במאגר הבסיסי, אלא שלא ניתן לקבל את הטקסט המלא של אותם ספרים (שלא כבתקליטור השו"ת שבו קימים טקסטים מלאים). למשל, נוכל לבצע חיטוש המתייחס לנושא יתקנת השוקי (נושא המצוי באות תייו ובשל כך קשה כהגיע אליו בדרכים רגילות). מיד נקבל הפנייה אל שוייוע חיימ סיי שנו, כמו גם הפנות אל נושאי המשנה הרלוונטיים, או חיפוש על פי כל אחד מאלפי הספרים הושומיס במאגר, כגון, ספר רמ" (רמ" * ככל הנראה: מרדכי בן צבי ברונשטיין, אך לא הצלחתי לאתרו באמצעות ספרי העור או התקליטור הבבליוגרטי). "אוצר הפוסקים" - | הפניות בבליוגרפיות | ביחס נ'נטולחן ערוך'. הכנת השאילתה נעשית 6הו[-]01 ומשלוח השאילתה מביא את התשובה | המבוקשת | בהתאס לשאילתה, | או הפנייה | לשו"ת, הפנייה | המלווה בתוכן השו"ת בקצרה (תוכן שאי אפשר להשיגו בתקליטור בר-אילן). שאילתות אחרות מסוג זה יכולות להיות ירבית', מפתח הנושאים בספר ימשאת בנימןי, ועוד ועוד. כמובן שניתן לבבע יחיתוך'י, היינו לחפש נתונים על נושא מסויס בהקשר לפוסק או לתקופה או לעדה (אשכנזים או ספרדים, מונח הקרוי בתוכנה 'אזור פעילות'). 28 ספרים | מניים ברשימת ספרים של 'אוצר הפוסקים', ובמאגר המידע ניחן לקבל פרטים על כל אחד מהמחכברים (אף ני בקיצור נמרץ מדי), וכן גם מיקומו- של כל אחד מהספרים בכמה טפריות, ובכלל זה המספר הקטלוגי של כל אחד מהטפרים בספריות אלו. על פי הפרסום הרשמי של המערכת מצוינים, למעשה, כ-4000 ספרים, ומן הסתס ההבדל בין שני מספריס אלה נובע מכך שלא כל הספרים מופתחו עד הסוף, אף כי חלקם כבר צוין בימראי מקומות'. לשם השוואה: במאגר תקליטור השויית של אוניברסיטת בר-אילן מוקלדים בערך 250 ספרים, דהיינו, כעשירית| מהספרים הממופתחים במערכת, מספר המדגים את אופיו של מפעל י'אוצר הפוסקים' כמאסף לכל המחנות. עם זאת, אין לשכוח כי רק מספר קטן של ספרום מופיע במאגר זה באופן | מלא, | כמו בתקליטור בר-אילן, ומשמעות הדבר היא כי לנזקקים לימראי המקוסי, כלומר, למשתמש הסופי של מאגר זה, אין תחליף ליאוצר הפוסקים'. כמובן, השאלה הנשאלת עתה הוא - למי מיועדת מערכת זוז דומה, כי החיסרון העיקרי, אס לא היחיד של תוכנה %ו, נעו בייעודה לקהל מצומצם בהחלט. היא מיועדת לאברכים ביכוללי (ישיבה גבוהה), לאלה המתכוננים לסמיכה לרבנות או לדיינות, ולדייניס בפועל בבתי הדין הרבניים. נכון, מספר משתמשים זה אינו כל כך גדול, אך ערכה של תוכנה אינו נבחן לפי מספר משתמשיה כי אס לפי האופן שבו התוכנה ממלאת את ייועודה, ובתחום וה יש להעיר הערה מסוג שונה. כלוםי בוללים > מתנרד. = ואוצר הפוסקיס' בעיקר את ההפניות על שולחן ערוך יחושן משפטי ומעט מתוך 'אבן העורי. כלומר, לא רק שהמאגר מצומצם בהיקפו (לאו דווקא | הדיגיטלי), | אלא שאף למעונייניס בסוג זה של מידע צפויה אכזבה מסוימת (חסרונו של ייורה דעה' יורגש די במהרה). נכון, אס היינו צריכים לחכות ‏ עד שכל מערכת ההפניות תהיה מושלמת, כי אז היינו צריכים לחכות עוד שנים רבות, ועל כן אין אלא לשבח את מערכת 'אוצר הפוסקיסי על יוזמתםס לנצל את הממד הדיגטלי המודרני של התקשורת ולהפיץ את המידע שברשותם על אף היותו חלקי. כתבתי 'מאגר חלקיי, אך יהיה זה עוול לכנות בשם זה את מאגר 'אוצר הפוסקים'. מדובר בכטות מידע של כ-1 ג'יגה-בייט (=1000 מגה בייט), כמות לא מבוטלת בכלל, שאין אן תקליטור כיום היכול להכילה. ואולם, מעבר לשאלת גודלו של מאגר המידע, כדאי להתעכב מעט על התוכנות השונות המלוות תוכנה זו, תוכנות שבלעדיהן לא היה ניתן לבצע את התקשורת בצורה כל כך יפה. בשלב הראשון נכנסיס לתוכנת ידלתותי (01001%), תוכנת תקשורת לא כל כך חדשה, אך היודעת לעשות את העבודה (באמצעות יתסריטים'), באופן משכנע לחלוטין. התוכנה האמריקאית עברה הסבה לעברית והיא משווקת בכמה גרסאות, ומה שהפריע לי הייתה העובדה כי באמצעות התוכנה עצמה אי אפשר לשלוח חומר לתוך קוב (לצורך כך יש להפעיל את תוכנת 6|!ג|2חוקן , לפני כן). ניתן בקלות לשפר מצב עבודה זה. לאחר מכן באה יבזקי לעזרתנו. החיוג מבוצע בקו 131 שמשמעותו היא עלות של שיחה מקומית, למרות החיבור למחשב ברמת.-גן. אלא שקו זה תומך, לפי שעה, במודם 2400 באוד בלבד. כיוון שמדובר בהעברת טקסטיס, המצב לא כל כך נורא, ומי שעובדה וו מפריעה לו, יכול להתקשר ‏ ישירות ליקו מנחהי במהירות 14400. החלק היפה בתוכנה זו הוא העובדה כי השימוש במודם נעשה באופו ישקוףי, דהיינו שאין צורך לדעת שום פקודה במודם, שכן פעולת המשתמש במחשב אישי מרוחק נעשית בצורה אינטגרטיבית עס מחשב ה-42 של יקו מנחה'. אס חיכיתי ומן מה לחומר שלגלע, הרי אין הדבר שונה מהותית מההמתנה | לתוצאות | החיפוש בתקליטור בר-אילן, או בתקליטורי מידע דומים לו, למעט מספר גדול יותר של שניות (בפירוש: לא נורא). החלק היפה בתוכנה זו הוא העובדה בי השימוע במודם נעעוה באופן רהיינו עואין 'וטקוף'", צורך לדעת נטום פקודה במודם החיוג האוטומטי | מביא את המשתמש ישירות לכמאגרי - קו מנחה!, חברה הנותנת שירותי 1118 - (בדומה ל- ,7-1₪1'ך) לגורמיםס עסקיים שונים. יקו מנחהי נותנת שירותים שונים באמצעות גרסאות שונות של תוכנת ידלתות, כגון: גישה למידע בורסאי שוטן, מאגרי דו'יחות פיננסיים, מאגר מידע של רשס החברות, דואר אלקטרוני ועוד. ההתקשרות נעשית באמצעות -- ₪ . 33 4 ₪ 2 5 = % :"א א 0 ששו --2] |] ₪ - /( "₪ | - .% | / '= 2 : / שם וה פרוטוקול הקרוי 25.א, שמשמעותו המעשית היא יכולת תמיכה במשתמשים רביסם בו זמנית, באמצעות רשת מיתוג חבילות לציבור. מחשבים שוניס ורשתות שונות מחוברות באמצעות התקן הקרוי 6תט (ללא ידיות בקרה). פרוטוקול זה נתמך על ידי יבזקי, שלא | כמו תוכנות | אחוות המשתמשות במודם, באופן כזה שיבזקי יעיוורת' ביחס למידע העובר בקו. התוצאה הסופית: חיבור נוח וידידותי של משתמש מרוחק במחשב הנותן שירותי מידע. סיבום תוכנת יאוצר הפוסקים' היא תוכנה ייחודית שמבחינת התוכן אין לה מתחרה (גם לא בספר), ומבחינה תכנותית היא מן המתקדמות מטוגה (מאגרי מידע טקסטואליים הניתנים לשליפת מידע על ידי משתמש רחוק באמצעות מודם). התונוה קצה מבלבלת את הבוחן אותה מבחינת היחס אניה: מצר אחד מדובר בתוננה מוצלחת ביותר ואף מרשימה, במיוחד | מנל| ההיבמים המחנמוביים, ומצד אחר ניתן לגנלות בה סימני בוסר ביחס לאופי החנלקי של המאגרים הניתנים בנשירות. אותם יחידי סגולה ּ 4 לפ ו 1 0 ו "ו וב + ".ב למרות זאת, יהיה זה קצת לא מדויק לכנות מאגר מידע הנבנה קרוב ל- 50 שנה (!) בכינוי יבוסרי, כי, למעשה, החלק הבוסרי מתייחס אך ורק לאופן שבו המידע חשוף לקהל הרחב. ואין לשכוח: מדובר בתוכנה הנותנת שירות. "חלוציי, ולפחות בשל כך יש לסלוח על כי עדיון אי אפשר לשלוף מתוכה נתונים על כל תחומי המידע שאליו היא מיועדת (קרי: כל הישולחן ערוך'). יננם לקוות עובעתיד הקרוב ניחן יהיה למצוא את 'אוצר הפוסקים' הממוחנטב בכל ינויבה גבוהה ובכל בולנ' וינויבת הסדר. יתר על כן, יש לקוות שתוכנה זו תימצא גס בכל מועצה דתית בארצ, כך שניתן יהיה להתקשר אל מאגר זה (ואל מאגרים נוספים). מי שמצא תקביב למועצות הדתיות. עבור אנטנות לקליטת שידורל לווייך ובהס דבריו של הרב עובדיה יוסף להמוני בית ישראל, הוא שימצא תקציב (הרבה יותר נמוך) עבור ההתקשרות למאגר 'אוצר הפוסקיםי למען תלמידי החכמים המובהקים - שתורתם אומנותם. - 0 - - דומ וי : ה הקחד 0 - . ₪ , , ו 1 3 0 > ...ו 2 - ו ' ,+ 2 יוו 5 0 . ו 4 ל + / ₪ 2 5=---=- ההנטצישם -3%- עולה 66 שייח במקום 88 שייח. אלי עוז, מהל השיווק של ה-,1זא דוד "האוטוסטרדה הישראלית למידע" בע"מ קומפיוטל - ₪8 חדש בצפון האר במסגרת ההתרחנבות של שירותי מצד אגנו פותחים 08א (מרכז תקשוב] חדש בצפון הארצ. פתיחת ה-8₪8 היא חלק מהמגמה של ₪ך1%,| לפתח מרכוים אזוריים. ה-1118 החדש יספק שירותים בתחומים האלה: ₪ פיתוח שירותים קהילתייס ₪ תיירות בכל אוור הגליל ₪ תוכנות לילדיס. ₪ שירות הזמנת הכרטיסים באמצעות ה-(מזצך מתרחב, וכיום יכולים מנויי ה- זמיד/ייך לוכוש | כרטיסים | למופעים יוקרתיים | במחירים הווליס ביותר בארצ. לדוגמה: כרטיס למחזמר יוגרטיי ₪ מערכת ה-תמדע7 מאפשות למנוייה לעיין בתרשיס המקומות באולס מופעים (בחלק מהאולמות), ולבחור את המקום שממנו רובים לצפות במופע. את הכרטיסים אפשר יהיה לקבל בקופת האולם בשס המונע, ואילו החיוב עבורס יתבצע ישירות דפשרטוס האשראי. ₪ ליוצאים לחופשה בלונדון, בפריז או בניו יורק קיים שירות נוסף המאפשר לרכוש כרטיסים גם למופעים בחוייל. תיירות - חבילות נופש במחיר של היירגע האחרוןיי מערכת ה-₪ דציד מציעה שירות תיירותי ייחודי של "יהרגע האחרון שבו מופיעות הצעות מוזלות במיוחד של מקומות פנויים אחרוניס לטיסות ולחבילות נופש. המשתמש יכול לבחור בין ההצעות המפורטות, הכוללות את שס האתר, את תאריך היציאה, את משך החופשה ואת המחיר. מדי :וס מתעדכנת המערכת במידע" רב לגבי חופשיות, טיוליס וטיסות, המוצעות על ידי חברות תיירות שונות. למטיילים באוצ מוצע מידע על אתריסם, על שמורות טבע, על גניס לאומייסם ועוד. מידע יה כולל: רקע כללי על האתו, שעות הפעילות בו וכיצד להגיע אליו. לוח מודעות - הלוח הגדול הלוח של העיתון "הלוח הגדולי" יתפרסם מדי שבוע גם במערכת ה-.1טידשין. במסגרת הלוח מתפרסמות מאות מודעות בכל התחומיס. המערכת מופעלת על ידי ומיד -. ]טיך למעשה, כמעט כל הבנקים כבר מצוייסם בתוך המערכת. משתמש ב-1ם ד שמעוניין| להתחבר לחשבון הבנק שלו, לבורך בדיקת מצב חשבון או פעולות אחרות (בהתאס לבנק), צריך לגשת לסניף | שבו מתנהל חהשבנו האישורים המתאימים לעבודה באמצעות ולהסדיר את ה-.1םד/יד. 0 % % ' . , ו ? 7 ה צש בשלב זה דואר אלקטרוני אונו נמחק. אלה שצובריס מספר גדול תוכן תוך מספר חודשים, ב ור 1 ל" חק כ" , - = .וו הי 8 - "ו | -4 4 2 . ו י"ש ד ]| = נתניה, רחובות, ובהדרגה יתוספו עוד מקומות. משחקים חדשיס ב-, זא די בעקבות ייגלגל המזליי בטלוויזיה, אפשר לשחק במשחק דומה גם במערכת ה-[טד/יד. - ויטל-טל המוליי | מאפשר לשחק נגד המחשב ונגד אחרים וגם לוכות בפרסיים מעניינים. .- כיוונים עתידיים הכנת גרסת ידעי ל-5/וססא] עומדת להסתיים ברבעון הראשון של שנת 96 החברה בדקה גרסאות חדשות במדינות טבה[ קיימו מערכות דומות, כמו צרפת, גרמניה ודניה: מיד לאחר ש'וחלט על אופי הגרסה החדש ומאפ:וניה, היא הצמה פרדה השראריה לטיידע בערש ₪ שה 5 | ו ו | | וי ה - - | ן = ו ה > א - השירותים | הנפוצים ביותר בשימוש היו על פי הסדר דלהלן: ₪ קו אלקטרוני פתוח (כולל שיחות ועידה, דואר אלקטרוני ועוד) ₪ משחקיס ₪ אינטרנט ₪ קניות. השימוש הולך ומתרחב במרבית אזורי הארא. עקב כך, כל קווי בזק, בכל אזורי החיוג, מחובריס כיום למודמיס במהירות 14400. מערכת התשתיות של המודמיס של קו 133 הורחבה מאוד, כך שכיוס ניתן להיכנס לייקיוסק" של בזּק בקלות רבה. דואר אלקטרוני לשאלותיהס | של קוו אזים רבים: בתשובה וח שמעונין בהפעלת דואר נתבקש, לבחור את לק אלקטרוני. ב-נד1/ עס ה 0 את המכתבים למשלוח בדואר פקטרוני ניתן לכתוב במצב של ה ₪ ולאחר מכן לשלוח ו אותו: במצב של מא 1אס. מתן שירותים בוּמן אמת. קניות ממוחשבות וכאמור, | תופעל | במערכת ל . בנוסף למערך הקניות הק"ס מהמערכת, שעליהס לפנות את |" 6 כיום, ניתן להזמין מוצריסם מרשת הדואר מזיכרון | המחשב של | שר 0% ]1 ההיפרשוק. כל מנוי של מערכת ד - -5 ה ו 0 חדשות מ-,ופד'ך הדואר | האלקטרוני | שמגיע . /. - 6 | 6 כ סְ באמצעות האינטרנט, מתקבל 1 ממ יְ "| שהרשת. מציעה ללקוחותיה. השומוש ב-ומד1% | הולך ‏ כקם דרך שייותים של הברת | | . הג | - ההזמנה תגיע לבית הלקוח תוך ומתרחב. | בחודש | האחחרון יישנל טכנולוגיותיי 1" 5 = - -- - | שש שעות, והתשלום יבוצע השתמשו ב-דצך- כ-20000 : | ₪ | ל - 0 באמצעות הטיס רישהש ל למ ב ל 8 4 - המנרי. ומאתיים אלף דקות. / ה-א 77 ו . 47 ₪ | ּ / ל 0 - /7- .2 ל 8 0 ו 6 ה 5 , ל ביותר ויותר שירותים מתחילים 7 ל ב | לנצל את האפשרות המרתקת של || - [ 4 כיוסם ניתן לעבוד בזמן אמת בשירותים - ₪ ועידות אלקטרוניות; ₪ משחקים שונים; ₪ שיחות ועידה עם מומחיס באולפן (למשל, בכל יום שננג בשעה שבע בערב מופיע במסגרת זאת נציג של יימחשבים וכיף"); ₪ מערכת אינטראקטיבית: עס הלוח הגדול; | ₪ בקרוב גיפתחו שני שירותיס נוספים: * תקשורת בזמן אמת עס בנק דיסקונט * שירות היכרויות. | שיפור השירות | ₪ בגרסה החדשה של ה-,זם דד ה-5₪107 מזהה את המודס שברשותך. ₪ המערכת פועלת כיוסם תחת גרסה 2.21 שומו לב!! מי שטרס הוריד למחשב שלו גרסה זאת, יהיה חייב להורידה מידר עם היכנסו למערכת, כי בקרוב אי אפשר יהיה לעבוד יותר בגרסה הישנה. ₪ מוקד התמיכה של ה-.דךשד הרחיב את שירותיו והוא פתוח בשעות 9.00 - 22.00. לרשות הפונים | הועמדו | 24 קוים חיצוניים. כמו כן, הורחב, בכל משמרת, מספר העובדים במוקד. ₪ ' ...₪ | 0 " ,." . ' % 0 ו | ו . ַ " .₪ ף וו ל הח הששיץ שהשוים וידה 8 | |אנ' כפחת שטןין ]ן ולא מצונייני סד פב הזה ואת ידיד | ולבן בדאי שתקשי ]ה סדוה ב2065 פמטר-. == ות התיהש כלכאורה -=--=-/ | הי +( | *ך-ן ללא יה יכול לה זי ליו ₪ '=- א 1 אד - - אנ יודע ו ל עו כי להּורלה , ]שיל ידיד תכ |אוכם צליק בוא עימי כעצת בכדי |2₪ כפהוש את הא--[ חש 6 התםאשטרי 1 | ל 4 5 סררת. הסי"בר פאלכק 3 יא ! קונכיה לד היצריוכיי | הְ וד הראצוב ת ריר : לאתר נצאיב דה את. הבירת ה ( חול פת. מ צ.ב צל ע ברה בשנת.25ו מנתים הייה מ'ס נן ( הבתור בקסדה) ת / ו ור' כ מ אוו | 3 (פרק 0 רוכן טהלה ידידי הפשחהים ל ה רד עצתת מתת יכה המהפיבה הי<מיתיתת ,.. רהל הזמ ו | כשבור את לכי ו - בע הא בת ורד יאה ד מיך ‏ ( בי צ-א ר1. כ צר 9 חר,טוב יות רפ אל לי ,5 הפ וה 2 "| 7 = ב 19395 - סוף התיצ הרתצ כן | בושכ תי ב-מ[טב כל היב יבד )| <הובה! לרדאות שוב <את. = לה ₪ שוב סיום מותח בדי לקוראים כ עוד לא ראית חיפצופיו ו ב המירוצ לרראת. תל'ן[. 56 הת5 ואוכל רה להבטית כ אי האירועצ שית רחש בכּליון ביותד זה הפליטים כבר לצולם כ יהין אותן דצרי1 (טוצ.. זה הוהה יפה כככובפתה לי הצור אוש למבונה 2 הפיכתת מכונה לעור. אנ ושי את. כל התשובות. רכנוכל! למ צ1+ בסדרת. ההומיקס החדשה: בי בציאות" בכפל הוה בפחשבים וכיף" היהחהוך ו (הסדרה נוצרה בידי ל שוורא הזכויות. שבורות!) אדו[ הבריאה אן ]אדון השאה ? וה הקשהה נש א 4 ה = מממריי" ממי-- מוווורו שו ₪ 6 4 2.4 . ב 3 ו 8 ות 1 1 דייר מאיר בר-אילן סקירה ראעונית הקרב הגדול החל: ללחלת ואם! בעיקרופופט. כלי הלחמה הם 'חלונות [והחל מסוף אוגוסט], של מיקרוטוטט לעוצת מְז3ּ\ 05/2 [גרסה 5 ] של וופו. הזירה: מערכת ההפעלה של המחששב הבית מי ישלוט בה בענים הקרובות? שם קוד נוסף למלחמה: מערכת 32 ביט דב-משימתית [0ח1858-וז!טרח. מערכת הפעלה 05/2 תזכה לכתבה מעמיקה יותר בגיליון הבא, אך לפי שעה ניתן לומר עליה את הדברים האלה: מערכת ההפעלה החדשה מזכירה את המקינטוש מצד אחד ואת מערכת יחלונות 95' מצד שני. הואיל ורוב הקוראים אינס מכירים את מערכות ההפעלה האלו, די אם גציין כי מדובר במערכת הנעלה מתוחכמת היודעת | לעשות | כמה דברים שהמערכות הקודמות לה אין מסוגלות לבצע, והמערכת המקבילה לה עושה אותו ‏ דבר בערך, כשהשאלה היא - איזו מערכת טובה יותר, או מוטב: איזו מערכת טובה ותר עבורך1 | 500-0134 י || 00-01₪4 י ו ו 3 -0 ! חברת ‏ 6פם ב-קת/ (הישתיי - מתוך השתי וערבי של האריג - החוטש היאנכיי מחשבים בחרה באריג, | כינוי | ל-05/2) כסביבת העבודה שלה למחשב השולחני, וכחסותה התאפשר לי לבדוק את המערכת החדשה. על פי הפרסום המלווה את הפריצה לשוק, קיימות תכונות רבות ב-05/2 שאינן ביחלונות 95', אף כי עניין זה טעון דיון מעמיק יותר. כעיקרון, מערכת זו מציעה הפעלה עס יישומי 2 ביט,| שמשמעותה למשתמש הסופי היא מהירות רבה יותר. בנוסף לכך, מערכת ניהול הזיכרון משופרת בהרבה לעומת יחלונות.3, ומשמעות הדבר היא שהמערכת אינה *ופלת' כשיישוס מסוים אינו פועל כהלכה. מערכת הפעלה ‏ 05/2 מצטיינת בתכונה מעניינת נוספת שעשויה לחסוך זמן וטרחה להרבה משתמשים בלתי מנוסים: המערכת מגיעה עם הרבה תוכנות נלוות, החל במשחקיס וכלה ביישומי משרד ואינטרנט. הרעיון הבסיסי הוא: אין לך צורך לחפש תוכנות במקוס אחר, לאחר שהחלטת לקנות את מערכת ההפעלה הזו (ועל פי הנתונים המגיעים מארה"ב - יותר וולה ממערכת 'חלונות 95), תהיה מסודר במערכת שלך מכאן ועד להודעה חדשה. מערכת ההפעלה פועלת ‏ על עיקרון של צה2|8 6ח8 עקטוץ , כלומר, היא ימגלה' בעצמה מה הס רכיבי החומרה שלך ומתקינה את את ההתקנים המתאימיס להם (ללא תלות במה שסיפק היצרן). כמובן, ניתן להשתמש בכל היישומים הקודמים, החל מיישומי הדוס וכהם המשחקים החביבים של פעם, וכלה בכל יישומי היחלונות'. ולא פחות מעניין וחשוב: יכולתה של המערכת להריצ יישומי דוס בתוך חלון, כאילו היה זה יישוס חלונאי במקור. עוד ‏ לא דיברתי ‏ על עבודה רב-משימתית, כלומר, להפעיל את המחשב בכמה אפלוקציות בו-זמנית, כגון, ביצוע חיפוש של קבצים מסוג מסוים, הפעלת משחק (בקידמה), משלוח חומר למדפסת, הכנת דיסק (ְההוח0ס!) לפעולה ועוד. על כל זה - בגיליון הבא. 3 ₪ : יו ₪ ₪ 5 . -- ₪ 5* . 4 1 בא 5 רייו - 241 1 / [ = / : / מ 8 - ו ב .| 5 ב | 5 וה ה ₪שן 2 , הו : : ו - | - : " | ה > ( 5 ז 3-8 3 + ב בנ. 2 4 | 1 + | ₪ 4 . 1 %%- י|ע ₪ דייר רון שפיגל קוראים *קרים, שלום! שנת | הלימודים | בפתח והתכונה| לקראת השנה החדשה מורגשת כשייחלונות 5 עושה את דרכה אל מדפי החנויות. עדיין אין תחושה אמיתית לגבי תגובת השוק לייצור הענק, אך רביסם מקוויסם שהמערכת תעצב דור חדש של משתמשי מחשב. בארהייב נטמכרים מחשבים אישיים כשחלונות 95 כבר מותקנת ורצה מראש, כדי לחסוך למשתמש החדש כאבי ראש... ואתםס-: האס אתספ +וכרים את: 0 הסיבות שהמספר 95 מופיע בשם מערכת ההפעלהז מה, אינכס זוכרים! הבה ואזכירכם: 0. מספר הדיטקטים | שעליהס התוכנה מגיעה. ל. אחוז המשתמשים אשר יהיה חייב לעדכן את החומרה שלהם על מנת להריץ את התוכנה. 8. מספר המגה בייט אשר יידרשו להתקנת התוכנה על הדיסק הקשיח. 7 מספר העמודים בחוברת ה: י"התקנה בקיצוריי. 6. אחוז התוכנות העכשוויות של חלונות שלא יהיה תיאוס בינן לבין התוכנה החדשה. 5. מספר חדקות אשר להתקנה ימהירהי. 4 מספר השיחות לצוות. העזרה הטכנית שיבצע משתמש ממוצע בעת. ההתקנה. 3. מספר המשתמשים אשר ו 0 את מחיר התוכנה. 5 2% יידרשו טוב, אני מודה, חוצ מסיבה מסי 1, הכול עדיין רלוונטי, ואפילו הסיבה הראשונה יכולה להיחשב לרלוונטית. אחרי הכול, התוכנה עדלן לא הוכיחה את עצמה בשוק, ואני צופה גרסה | מתוקנת בתוך שלושה חודשיס. מאחר ואני שרוי כבר בתנופה של יס הסיבותיי, להלן - 0 הסייבות מדוע מחכים עובדי חברת לוטוס בכיליון עינלים להיות כבר חלק מ-י ב.מ. (להזכירכם, חכרת י.ב.מ. רכשה את חברת לוטוס לא מכבר). 0. הרעיון שיעבדר מאורגנת : 2 ?2 יי ו = :₪ % 0 ַ בחברה לא ובעלת כל כך ההבה. מחלקות ויחודיות, נראה להס נחמד. | -9. הס אוהבים לחגוג עס החבריה- 7 מרוצים את ה-פוחותין 0 , בור כס ץע 6. הס אינס מרגישים בנוח אס אין סביבס הגנה של ארונות ברזל (חוגוא 6חגז]). 5. "נמאס"י להם מחולצות הטריקו והגיינס. ממש מחכיס כבר לחליפות המגרדות. 4. הס מצפיס לאתגר שבגללו יוכלו לגרום לפיטורם של עובדי ה- חוגוח 6גז] על ידי תוכנה לפי.סי. 3 הם טועניסם שמיקרוסופט לא קנתה אותם כי לא היתה להס: "עבודת צוותיי. 2 האם כבר ציעתי שהס חושביס שלו גרסטנר הוא איש תענוגות ומסיבות! 1. כי יב.מ. היא החברה היחידה שעדיין משתמשת ב-לוטוס 1-2-3 עד כאן לפעם זאת. אני מבקש להודות לקוראיס הכותבים אליי בדואר האלקטרוני ולאלה השולחיס מכתביס וגלויות לארהייב. אני עונה לכולם ומקווה שהתשובות | מאמריקה מספקות. הרבה מכס - קוראי/ות העיתון - הפכתם לחברים, ואנ שמח ו דברי דואר בכל זמן ומכל. שוג | | על מנת להקל עלוכם = את | כתובת > : ו 0 הדואר האלקטרונל אלו = - : + | כתובת. | שאלות,. בקשה מח שאתם קוראיםו. 0 7 0 / 2 | יור וו "= ורוי | ל 1 1 ו : %ביםו וכיף :+ ף 3 |-= | ו הפרויקט בוצע בסוע החברת ₪ ספרי טלפונים וכתובות (עס ב | להגנת הטבע, רשות שמורות יכולת פילוח) ב )1 = )| 0 ו | הטבע ועוד, והוא כולל תצלומי ₪ יומן אירועים יומי (לוח פר ו אוויר שבוצעו על ידי חברת פגישות וכדומה) = ימדי ומ ₪ מולטימדיה אלבטרוס. הפקה: חברת דן-טק. ₪ תוכורות אוטומטיות | -]-- בארהייב ₪ מערך תכנון פיננסי (מאפשר || בחינת השקעות). - | שוק המולטימדיה בארה"ב ו יסתכם בשנת 1995 בלמעלה == מ-6 מיליארד דולר. צפויה 0 : , מכירה של יותר מ-40 מיליון עברית לידלפיי רש תקליטורים עם הכנסה צפויה | - = מצל למויליארד דולר. מגייק ליחלונות' חברת יפרי אינטרנשיונלי כ | מספקת עברית לידלפ -- - : 9 חברת 'מגייק', יצואנית התוכנה סביבת הפיתוח הוויזואלית של הגדולה של ישראל, הכריזה 'יחלונות'. ‏ ידלפיי יכולה ליצור לאחרונה על מחולל היישומיס השומים ה לים ‏ ל 016 מ (לוק 0 מהר ותו מכלי הפיתוח הנוכנה מט וק ה הקודמים: פאורבילדר, ויזואל, 1 לעשרות מדינות ברחבי תבל. בייסיק. העברית נועדה למפתחים של יישומי יחלונות' עתירי ביצועים, הדורשיםס גושה למסדי נתוניס בעברית. נָּ .= הייו א - |--=-] ן זז שד | זי | ו ₪ .ב-] | סמינר מיוחד למפתחי מוצרי -+= | מולטימדיה לארהייב ותקיים ' ב-24 באוגוסט בתל-אביב. שוק זֶה מונע על ידי מספר גורמים: 1 מלחמת המחירים בין יצרני | ג המחשביס = 2) שינוי היקף ההפצה בארהייב | 1 - קהל הצרכניס כיום הרבה תוכנת - יותר גדול מאשר בעבר, תפז ) ולרבים יש יותר ממחשב [הח650 אחד בבית . *ל- פונטטיס , 3) זמינותם הגדולה של כותרי מבית ב פלן בעברית | תקליטורים. 2 | , חברת 'בי-פלן' הכרסטה על למדפסות קז 3 שיווקה של תוכנה לניהול זמן. = ו 0 | התוכנה מיועדת לשימוש עסקי - - מולטימדיה בגליל - 1 חברת 'כור תקשורת' פיתחה ₪- פלאג דמוי | | במוזיאון יאדס בגלילי שבבית דה | ₪ ₪ פלאג-הגנה וגאל אלון, קיבוצ גינוסר, הוקס המאפשר טעינה פרויקט מולטימדיה רחב היקף. אוטומטית של פונטים בעברית. הפרויקט כולל מאגרים שונים | שכלולים בהס - | 800 יאשובים ו היתרון - במקוס לטעון פונטיס מדיסקט, הפונטיס מצויים כבר בפלאג | (צ+יכולת לצרוב לתוכו לוגו, בר-קוד ועוד). זדינם וממוהנטב | החד הדי וממוחנב 1 וי הדור הבא 1 6 "הַאי הנד הטופי- ה מנטגט געת ספריית מעריב | התוכנה הידידותית = והאיטרקטיבית החדישה טכששיו בהזדמנות חד פעמית ביחד עם החזרה נבית גר 5 התוננה ה יר | | נה בולם. חיבו. 3 "זו .4 ציור משחקים: גרפיקה,. סאונד, ניקוד ועוד.. והבל ' במשחק אחד. קבל רשיון של יוצר משחקים. ההרפתקאה המטריפה הר דור ימותב ההנטמשקה ה ₪ | קנה תוכנה בעילוב טכנולוגי 5 | א | מעוחק לחימה מול בוחות 0 ה | ו קבל נמלרוו ה 1 : וחדת ויצורים מהגלהסיה. מיומונות 5 ע- הלחימה מקבלות מימד חדנם. ספר התגליות על במחנה ספר הילדים האינטראקטיבי של דוד גרוסמן. שק פרקים אינטרקטיבים מקוריים בסביבה תלת מימדית מכאה. צלינים וקולות מ זי ב א צ = מופע הארנבות של ->- ד"ר קספר. תקליטון ‏ < .= חדש מתנת הד ארצי:/ק נחימה ב- אסדוסוא 810 .30 גרפיקה מדהימה ולוחמים ניבזיים ביחד. 77 5 אהו דח ד מחנת הד ארצי | ]וו וו הדע חדינ וממוחרוו נן -ם |.5% | ₪ | - רכזת ממתגת | ₪ | | | "זו ) | וה | : = 0% ה המהירה בעולס | פה | | מרי | | כ רכזת | תקשורת | ממתגת, 1 1 סורקיס משרד נליד עם יטורבו-סוויטש 2000, של חברת ו | 0 ינטווט' הישראלית נקבעה = ו" חְבָרת יאפטוןי החלה בשלווק כממתגת | המהירה | בעולם. . של סורקיס חדשים בארצ' שילוב | של מספר חברות מבחני יבייטי (זיורנאל מחשבים) = 0 ו-8000- 07 (טושיבה, מוטורולה, מובילסופט השוו. בין 29 רכזות-ממתגות, - (למקצוענים). ואספקט) | ומספר תוכנות והמוצר הישראלי נמצא המהיר ב ה-01-8000 | סורק | בצבע מאפשר יכולת העברת נתונים ביותה: = | ובשחור-לכן ברזולוציה של 400 אלחוטית. 2 [שם כניסה, ו-1600 זקס יציאה מחשב נייד | ובו כרטיס - בר 5 אלפיות השנייה ו שימוש ברשת יסיליקון גרפיקס! לשורה. 0 וממשק | "44 - המובילה בשוק ְ מחשוב העל 1 חברת יחקר-שווקים' בארה"ב == קבעה שחברת יסיליקון = | גרפיקס' היא החברה המובילה בק בתחוס מחשוב העל. בשוק ₪ מחשוב זה היה לסיליקון ו גרפיקס' נתח של 36% בשנת ₪ 4% מערכות | "יליקון , גרפיקס' מבוססות על מעבדי = 0 והן מיועדות בעיקר - לתעשייה | ולמחקר | אקדמי. | מקליטורים מאפשר שידור אלחוטי והעברת ד 6 | המיל = נתונים בימנות' למחשב 45/400. ל | : זודיאקי | החלה | בשיוק שלישי. הס מקליטורים (מקליטי דם בחם הסוכית: הוזלה באוניברסיטת דלאוור בארהייב = [אסא-62) של חברת "וני בהשוואה | לטלפון | הסלולרי מותקנת | מערכת ו = בסכום של 2300 דולר בלבד, ושימוש מידי בכל נתוני החברה. 6פח1!6הו!) המורכבת מ-8 מעבדי הפ וכן מקליטור *מהה' במהירות מוובעת עם תוכנה ובקר - בסכום של 3500 דולר (לפני מעיימ). 4 ביט ויש לה 2 ג'יגה-בייט זיכרון. אחסון בנפח של עד 1 טרה-בייט חברת 'פרוקוס טכנולוגייי מציעה | לארגונים ‏ פתרונות אחסון של עד 1 טרה-בייט (=1000 גייגה בייט = מיליון מגה-בייטו.- מדובר | במארז יאככותי שם[גא8 בן 8? דיסקים קשיחים | בנפת | מלא ‏ (או בתצורות אחרות). ניתן לבחור את גודל האחסון, החל מ-252 גיגה-בייט. קצב העברת נתונים הוא 200 מייב לשנייה; זמן גישה: 6 אלפיות השנייה. ולא פחות מזה ! מעל שנה של הצלחה מרשימה בארצ ובעולס באיכות ובאמינות. ]1 ל ה' ב 4% ו / / א - 5, ריג 255 72 תת שד במשחק 22 המשמ 2 א רת מע החמתה > [וש = ההממחמור שמחאי לפרטים:; 5.1.1 טל. 302 02-257 פקס. 59239 ל 1% 17 ₪ : | . 1 ו 2 שו . 4 . ל > ה ו %= א פ ץצ = א ו | / 2 ב ל ה דג שי קש ( קית ( ה 1 כ ץ מז ות סיל כו . 1[ 2 2 4 ךר | להזמנות צלצל למממחשבים וכקיי החובות 0222 משחקליק-מחולל משחקים מדליק פריצת דרך ביצירת משחקי מחשב. מחולל חדשני | המאפשר לכל אחד, ללא ידע בתכנות, ליצור משחקים מרתקיס ומקצועיים לחלוטין. משחקי פעולה, ירי או חשיבה כיד דמיונך. הכל בהשקעה של... מספר דקות. 7 יהיו סקהקנרים עד בצ חר פנטי של מבצע ינאו א י טשחור רר "ר% 2% *\ | | יי "המחירים כוכליט נוע"נז 1 פחומקון:) 70% 2 :א : 2 ₪4 לח + י 4 1 4 . ה .- : ₪" ו [ . ב | [ 4" . - | - | / / - - / 0 "-.-> א;ן 4 ו | / | - = 8 ששה 1 7 ". -₪ מה : 5- 1 ] - תכנת תקשורת .ושדך | חוברת הדרכה בעברית! = -- הערכה כוללת: ] מודם פאקס 14400 פלג הגנה , מחיר הניס ל א הד | = ף לעונות ה-2000 מחיר הנחה מיוחד / שיח (במקום. 7 ו ערכה ללא מודם 5 ש"ח בכלבד (+דמי משלוח) (במקוס 99 ש"ח) מגוון השרותיס שכ.1:ך ₪ התקשרות ל- ז]אאזזאו רשת הת קשורת הבינלאומית ₪ |ות ורי לי | ₪₪ תקשורת ישירה לבנקיסם ומידע מהבוורסה וי ל ₪ פורמים לקבוצות בעלי אותו עניין 5 שטוו הפא | הוח 00 טחוש משחק כדורסל מהיר בשידור אחד המשחקים הגדוליס (בכל המובנים) | הר צבעוני ] חי בל 27 | והמרתקים שיש. אתה מול החלל האין סופי. | ערכת משחק ולמידה-שלושָה חלקיס הכרת , הקבוצות | סרט אינראקטיבי אסא 60 ף י | .= | הצורות, צבעים 1% " המשתתפות | מחיר רגיל;: 5% מחיר מבצע 5% ש"ח ₪ 0 | ומכחול הפלא. ב- 48 . -4-וא ‏ = | הוראות בהקראה | קולית מלווה | הונ ₪7 שזס.) הסטבּזס 1 ₪ במנגינות (גילאי משחק הרפתקאות משולב בגרפיקה ואקשן 5 6). מדהימיס; והכול ב-2 6 ו | מחיר רגיל: ?8 מַחִיר מחיר רגיל; 219 5 מבצע 77 שייח מחיר מבצע 193 שייח | | מחיר רגיל: 290 | מחיר מבצע 3+ ש"ח 0% ₪ דפצפ ו משחק בסגנון ואססם. מבחר קווסט מרתק, יצורים ]ריר ן כלי נשק יעזרו לך לשרוד מוזרים. סוף מדהים. שי -? לאחר שואה גרעינית. הומור 6 מחיר רגיל: 189 מחיר רגיל: 199 % "4 א מחור מבצע מחיר מבצע ב-א 3 שיח 9 שייח > | וודרף (פ6) הרפתקה נוספת מבית-3ז/6ו5. סרט מצויר ואינטראקטיבי . עוור ליודכף לשחרר את הפרופסור ולהציל את הממלכה מחיר רגיל: 169 מחזיר מבצע ל ש"ח | סליפטרים 5000 בוא וחווה את הרוח באוזנייך, במעוף נמוך ומהיר, מעל נופיס מדהימים ביופיים. מרוצ רחפות בעולס תלת מימדי. מחיר רגיל: | 149 מחיר מבצע 6 013)664( | סימולטור חדשני בעולס עתידני. שילוב שחקניס | "חיים!י ואנימצוה | מרהיבה. טיסה ללא מגבלות לראשונה על מסך6ק שלך הסימולטור הטוב ביותר שנוצר. בוא להתנסות בחווית טיסח אדירה בעזרתה טיכנולוגיה החדישה ביותר הקיימת במשבים. מחיר רניל: 189 מחיר מבצע 183 ש"ח מחיר רגיל: 199 מחיר מבצע 9 ש"ח וז ד'פפָשו = ₪- 4 צ'דו16.ו5 ] משחק כדורסל עם סקוטי ] פיפן כדורסל בווידאו מלא. מחיר רגיל: 219 מחיר מבצע אנימקס יוצר אנימציה מדהים. מכיל | מחולל גרפי.אפשרות ליצור דמויות ולהוסיף צבע בלול . מחיר רגיל; 99 טיסת סיור התקפית סימולטור קרבות יחודי הכולל מטרות ונתיבי טיסה אמיתיים. בוא מחיר מבצע 13 ש"ח והראה שאתה 7 שייח שווה את 5 - י הדרגות שעל 5 דסא - כתפיך. בגדי המלך החדשים מסע הרפתקאאות מרתק מבית היוצר כ של הסדרה אס פד או פאס וה ] דמויות אינטראקטיביות יסייעו לך ] להימלט מדמויות מזוויעות. ] מחיר רגיל: 189 מחיר מבצע 169 שייח מטע המלך הרפתקאה קסומה שתיקח אותך למקומות קסומים. המלכה ולננוס ובתה רוולה בהרפתקאה שמעבר לכל דמיון. מחזיר רגיל: ל16 מחיר מבצע 143 ש!יח האגדה המפורסמת על גבי המחשב. מסכים ופהפייםו מלאי הפתעות. מלווה בקול אנושי. ההנחיות מוקראות (לגילאי 6 ומעלה), מחיר רגיל: 99 מחיר מבצע 87 שייח מחיר מבצע | 193 ש"ח הרפתקאה שלא מן העולם הזה. לא | תתחמקו | מהתסבוכות הבין גלקטיות | המושחתות. מחיר רגיל: ?14 מחיר מבצע 97 ששייח 5 טד, 08-4500222 או פקס 08-450616 וו ו וו | השס המלא | | | ו [ | ל : ו א | | תתו = == מקד: | ו במקוס כל המתנות: ב-+-/;> -. | מס' כרטיס אשראל - = תוקף ו[ תלוש הנחה של 355% יר אחת ו | ל ל יר המלא) ה | של משחק מחשב או לומדר (מהמחיר ה 7 = * ההנחות והמתנות עד גמר המלאל ‏ = ה וו דִיסקמזיח 1.2 מנ"ב ב- 69 ש"ח בלבד 2 > קופסת אחסון של 50 או 100 דיסקטים. [ימווי יי יי יליו ימתנה: קופטת אחסון על 40 דיטקטים. 'מ. ושר%- | - -% וו 0 דיסקטים 5.251 כו מ"ב 17 עו" ו שו 1( 2 ו רג ₪5 בבר א 4 ו"ח 0 דיסקנוים אגוו 5.25 1.2 מ"ב 29 ננז"ח זן שו 2 בבר 6!16/א 1 9 "ה 0 דיסקטים .אוו 3.5% 144 מב 29 ו"ח | לרט, רו מחשב לגילא!ו 5 ל :ונ פל 6 0 דיסקטים ו 3.5 1.44 מ"ב 39 עו"ח 7 כלת ש/בתו טבר ה + ש"ח מתוה - ששחק מהסבריה הציבורית ה פר .ו וטו [ תמי מִימַר' : |*יורי טים; : 1 עה "ה כ08-45022. 03-6702255 נא כהוסיף דמ ו ₪ ', לוה וו ימ קר מ ומשחק הרפתקאו כסביבה תלת-ט' בעלת רזולוציה 3 וניותר מ-ססו + אתריג: | הצטרף לעוד פרק נהרפתקאותיו הפרועות שד שרת החלל רוג'ר ווילקו. נרפיקת טופר <>/ מרהינה 1 . הח ו רבָ:' | ה 1 הג | [ ו ם | זו *ון וומתו ור הופך במהרה לסיוט: וידאו מדהים ב-7 תקליטורים / -.-" דדדדור- ו--9ג | | / | 1 | . | . | . שש || . = 4 ₪ ו = 1. ₪ ₪ ₪ אש | האיחוד הנופי צא להרפתקה אינטרקטיכיח המרוחקים שול הפדרציה אל תוך טכנות לא ידועות של ערפילית ענקית מהשנת.-הרפתקהאה שאינה נגנמרת מרכו עיווק. רת, ארלוזורוב 28 הרצליה 46448 טל' 09-552402, פקם 3ו08-55241 חפי הטלפו התהש תיה ה ה ו 730 4 א 3 ₪ ₪. 3 םה משפחת סורקי מדאשם מצטיינת בשילוב מושלם של מגוון, א'כות ומחיר. ובכו מציעה סורקים לכל מטרה ולכל תקצייב. המחיר מתאים, גם קלות ההפעלה, האמינות ואפשרות ההתחברות למרבית התוכנות ולכל סוגי המחשבים (כולל ₪0 ומקינטוש). כל אלה מעוררים סריקת התפעלות. להלן תקציר מבחר הדגמים של חדאשם, לבטח תמצא דגם המתאים לצרכיך ותקציבר: ₪ ד4= כ התפעלות מסריקה ראשונה | / = 4 דבמים שולחניים ש"לאפור: ושססספיטסט3, רוחב 4-ה, קומפקטיים ואיכותיים, מהירוח סריקה עד 12 דף לדקה. למחשבי ₪0 ומקינטוש. כ|אצצץ ל א א א א חפ ה( או דיר == = 2 דנכויםו שולחניים צבעוניים: ו600-240000. רוחב 4-4. כולל (בחללץן מן הדגמים) קורא לסריקת שקופיות ושקפים. סורק יחיד במינו (ובמחירו) ברזולוציה 240006 כל הסריקות בי 4 ביט. אופציית הסס. התחברות ל"סם, מקינטוש ו"אואטא5. אדיסמה/א>2ודו6 יבוא ושיווק: אדיטמהא8ודוס גאולה 45 ת"א טל: 03-5102581 פקס: 0375102584 גם אם תסרוקן את כל הש/ק לא תמצא סורקים כאלה. נם לא בפחיר... 3 דבמזיםו של סווקים ידניים: שדל, ש"ל + אפור (256 דגמים) וצבע (24 ביטון. כולם ברזולוציה עד ושססט4 ורוחב סריקה 10.5 ס"מ.